Page 1

Univerzita Karlova Fakulta Humanitních Studií

Katedra Obecné Antropologie Husníkova 2075, Praha 13, 158 00

Bc. Zuzana Štěrbová (zuzansterbova@gmail.com)  & Mgr. Jaroslava Valentová, PhD.  Dobrý den,  rády bychom Vás touto cestou požádaly o účast ve výzkumu s názvem:

„Faktory ovlivňující partnerskou spokojenost“ Jeho hlavním cílem je zjistit, jaké osobnostní faktory partnerů ovlivňují spokojenost v partnerském vztahu. Do výzkumu jsou zahrnuti také rodiče  účastníků, neboť předpokládáme, že i osobnost rodičů by mohla mít na  partnerství jejich potomků vliv. 

Podmínky účasti: 1) spolu s probandem se výzkumu účastní jeho/její partner/ka a oba rodiče 2) věk probanda 18 až 35 let 3) účastník/účastnice musí mít v současnosti dlouhodobý vztah (tj vztah,  který sám považuje za perspektivní a počítá s ním do budoucna) 4) tento vztah by měl být jeho/její maximálně třetí dlouhodobý 5) účastník/účastnice vyrůstal/a v úplné rodině (tj. s matkou a otcem)  minimálně do 15 let

Průběh studie: a) vyplnění sady on‐line dotazníků (účastník, partner, rodiče) b) zaslání/nascanování fotografií obličejů (účastník, partner, rodiče)

Odměna: Po vyplnění všech dotazníků a zaslání fotografií bude účastníkovi vyplacena odměna ve výši 250 Kč. Pokud byste měli zájem zúčastnit se výzkumu (nebo se na cokoli zeptat),  napiště prosím na email: zuzansterbova@gmail.com, na kterém Vám bude přidělen kód (pro zajištění anonymity) a poslány odkazy na dotazníky. Mnohokrát Vám děkujeme a přejeme hezký den!

Účast ve výzkumu "Faktory ovlivňující partnerskou spokojenost"  

pozvanka do vyskumu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you