Page 1

TEMA 3. REALITAT I REPRESENTACIÓ DE LA IMATGE Maria Fitó, Gemma Domènech, Andrea Giménez i Digna Martín


3.1 Tipologia de la imatge • 6 Variables que proposen S. Vallafarie i N. Minguez. • Nivell de realitat • Simplicitat estructural • Materialitat de la imatge • Definició estructural • Comprensió del sentit • Generalització de la imatge


• 1. Nivell de Realitat • Context d’analogía (el que medeix el grau de similitud d’una imatge amb el seu referent). • Iconicitat + escala convencional. •

Figurativa

(Realista + No realista)

• Representació •

No figurativa


• IMATGE FIGURATIVA !

• Realista ! ! !

• No realista


No figurativa

No ofereix cap imatge que poguem reconèixer.


Imatge pura No representa cap realitat ni expressa res en concret. Ex: arc de Sant MartĂ­.


!

• 2. Simplicitat estructural • Es refereix als aspectes formals de la imatge. • Per mesurar-la s’utilitzen 2 mètodes: • -Quantitatiu: expressa objectes en nombres, graus i angles. • -Qualitatiu: aporta valoracions com el pès visual i analitza la imatge.


• 4 Tipus icònics, 4 tipus d’imatges. • Mentals: subconscients, somnis i al·lucinacions. No manipulables, dins la ment. No construides.


โ€ข Naturals: Major nivell de realitat, guarden relaciรณ amb el referent. No manipulables, el que veiem. Subjectiu.


• Creades: Tenen un suport, funció comunicativa. Cristal·litzades: construides, tenen intencionalitat, fixes en un suport. Registre manual.


• Registrades: Manipulables, exigeixen tecnologia. Cristal·litzades, registre mecànic (tècnic).


• No cristal·litzades: no fixades en un suport. S’acaven quan s’acava la posada en escena. • Representatives.


!

• Espectaculars.


• Presència:Quan estem dabant de la imatge i de l’objecte en sí.


• Ausència: quan no ens trobem físicament la imatge en sí, però si una presència d’aquesta.


• La imatge és una aparença, una percepció d’algo a través de la vista. • Construcció

procés selectiu, gràcies a un desitg.


3.2 L'ANALOGIA I LA REPRESENTACIÓ • Analogia : Fenomen figuratiu entre el que veiem i el concepte que nosaltres tenim d'aquesta forma.
 
 Ernst Gombrich: tota la representació és convencional. Analogia té un doble aspecte: !

• • Mirall • 


• Mapa

duplicar certs aspectes de la realitat visual. imitació de la naturalesa


passa per esquemes mentals de • Representació analògica selecció i la simplifica per poder reconèixer l’objecte.
 
 Sistemes de representació:
 - Abstracte o conceptual (Exemple: Egipcis) ! ! ! ! !

• 


- Mimètic, d'imitació (Exemple: Grecs)• Analogia: artistes denominen “artifici” destinat a jugar amb les imatges perceptives: el quadre és un parany per aconseguir mirades relacionat amb el desig de l'home per trobar un duplicat exacte de la realitat. • Al món natural trobem això a través dels fenòmens mimètics. • Exemple


De vegades, els éssers humans també han utilitzat el mimetisme per seduir. Exemple:

! ! ! ! ! ! • Històricament s'ha identificat l'analogia amb realisme. • Informació transmesa per la imatge: • Discurs, al contingut, ideologia, missatge i realitat.


• La pintura funciona com la imatge d'una absència, com una representació. • El prefix “RE” confirma una operació de tornada sobre aquella presència que ocupava el centre i que no podem veure directament • Exemple: retrat • 
 • Mite grec narra l'origen de la pintura, • una història d'ombres, fantasmes i reflexos. • Els grecs coneixien processos de crear imatges gràcies als seus mites.


• Segons Justo Villafañe: existeixen tres tipus de modelització visual de la realitat: • 1. Representació: imatge representativa substitueix la realitat per una forma analògica.
 • 2. Símbol: atribueix significat conceptual a una forma visual.
 • 3. Signe: substitueix la realitat sense reflectir.


3.3 DEL SIGNE ICÒNIC A LA PETJADA

IMATGE

PEÇA CLAU

LLENGUAT GE

PSICÒLE GS

ESTÍMUL PERCEPTIU

SEMIÒTIC S

SIGNE ICÓNIC ( CRITERIS LINGÜÍSTICS)


3.3 DEL SIGNE ICÒNIC A LA PETJADA NO HI HA IMATGE PURAMENT ICÒNICA PERQUE PER SER PLENAMENT ENTESA S’HA DE COMPTAR AMB EL LLENGUATGE.

JAQUES AMOUNT


3.3 DEL SIGNE ICÒNIC A LA PETJADA

IMATGE

GREIMAS

FUNCIÓ DE DESIG

ALTRES AUTORS

!

EXPRESSIÓ !

DOS PLAS DE SIGNIFICACIÓ

! ! !

CONTINGUT


3.3 DEL SIGNE ICÒNIC A LA PETJADA IMATGE

GREIMAS

FUNCIÓ DE DESIG

ALTRES AUTORS

!

EXPRESSIÓ !

DOS PLAS DE SIGNIFICACIÓ

! !

RELACIÓ ! DENOTACIÓ

!

CONTINGUT


3.3 DEL SIGNE ICÒNIC A LA PETJADA IMATGE

ROLAND BARTHERS

DENOTACIÓN ERC ! !

CONNOTACIÓN IMATGES POLIVALENTS


3.3 DEL SIGNE ICÒNIC A LA PETJADA IMATGE

ROLAND BARTHERS

DENOTACIÓN ERC ! !

CONNOTACIÓN IMATGES POLIVALENTS

CAL TENIR EN COMPTE UNA SÈRIE DE CONTRADICCIONS MUJER

DIBUJO

FOTOGRAFÍA

SIGNO

SIGNO

LINGÜÍSTICO

ICÓNICO

HUELLA


3.3 DEL SIGNE ICÒNIC A LA PETJADA IMATGE

ROLAND BARTHERS

ELEMENTS QUE PERMETEN ESTABLIR DIFERÈNCIES ENTRE SIGNES LINGÜÍSTICS I IMATGES CONCEBUDES COM A PETJADES:

SIGNO LINGÜÍSTICO

IMAGEN (HUELLA)

DISCRETO

NO DISCRETO

ABSTRACTO

CONCRETO

UNIVERSAL

PARTICULAR

ARBITRARIO

ANALÓGICO

CODIFICADO

SIN CÓDIGO

NEUTRO

ESTIMULANTE


3.4 Tipus de representació segons característiques físiques del suport • La funció de les representacions visuals canvia quan es modifica el context o la persona que l’estigi interpretant • Tipus de suports: BIDIMENSIONALS La realitat tridimensional es transforma en bidimensional → IMATGES FIXES

TRIDIMENSIONALS Tenen tres dimensions, poden ser fixes o amb moviment


• Recontextualització→ Quan un element de la realitat es converteix en un sistema de representació !

• L’objecte és modificat conscientment, alterant la seva funcionalitat i llocs comuns:

La Fuente, Marcel Duchamp (1917)


• La similitud amb la realitat disminueix a mesura que la imatge s'esquematitza


TIPUS DE REPRESENTACIONS VISUALS SEGONS LA FINALITAT DEL MISSATGE • Informativa epistèmica • Plasmar realitat i records , fotografies vacances


• Informativa simbòlica • La persona ha de saber la relació entre signe i significant ja que no hi ha relació lògica entre ells


• Informativa didàctica • La seva finalitat és que el receptor adquireixi algun coneixement


• Comercial • La seva finalitat es vendre i donar a conèixer un producte • Hi ha dos tipus: Emplaçaments exteriors i en el Punt de venda Emplaçaments exteriors

Emplaçaments en el Punt de Venda


• Artística !

• Causen una emoció al seu públic. Impliquen una intencionalitat per part de l’ autor amb la finalitat de provocar una reacció a l’espectador


Moltes gràcies!!

Gemma Domènech, Maria Fitó, Andrea Giménez, Digna Martín

PRESENTACIÓ TEMA 3  
PRESENTACIÓ TEMA 3  
Advertisement