Page 1

MANUAL CORPORATIU

CIPFPCiutatdel’Aprenent


MANUAL CORPORATIU

CIPFPCiutatdel’Aprenent

1. Identitat visual

1.1 Marca 1.2 Logo bàsic 1.3 Variacions del logo 1.4 Logo en escala de grisos 1.5 Logo en negre o de linia 1.6 Logo monocromàtic 1.7 Logos en negatiu 1.8 Logos en negatiu monocromàtic 1.9 Colors corporatius 1.10 Equivalència en CMYK 1.11 Equivalència en RGB 1.12 Equivalència en color web 1.13 Matissos del logo en escala de grisos 1.14 Tipografia corporativa 1.15 Reproducció sobre fons 1.16 Reproducció sobre fons de color 1.17 Usos incorrectes 1.18 Reproducció mínima del logo

2. Papereria administrativa

2.1 Targeta de visita 2.2 Carta A4 2.3 Borsa B4 2.4 Sobre Americà 2.5 Sobre C5 2.6 Carpeta 2.7 Saluda

2


1. Identitat visual

1.1 Marca

3


1. Identitat visual

1.2 Logo bàsic

Aquest serà el logo principal que identificarà la marca oficial del institut. Serà el més utilitzat a tots els nivells.

4


1. Identitat visual

1.3 Variacions del logo

Variació del logo principal que també podrà ser utilitzat amb caracter oficial. Aquesta variació preten que el logo puga ser adaptat a qualsevol tipus de maquetació / disseny.

5


1. Identitat visual

1.4 Logo en escala de grissos

Aquestes versions seran les utilitzades quan treballem en sistemes d’impressió que no disposen de color.

6


1. Identitat visual

1.5 Logo en negre o de linia

Aquests logos seran els menys utilitzats. Tan sols quan el sistema de reproducció o d’impressió no tinga la opció de color ni de nivells de gris.

7


1. Identitat visual

1.6 Logo monocromàtic

En aquesta variació s’utilitzará el color blau del logo oficial per a la totalitat del logo.

8


1. Identitat visual

1.7 Logos en negatiu

9


1. Identitat visual

1.8 Logos en negatiu monocromĂ tic

10


1. Identitat visual

1.9 Colors corporatius

PANTONE 279 C

PANTONE Cool Gray 7 C

11


1. Identitat visual

1.10 Equivalència en CMYK

C 76 M 39 Y 0 K 0

C 0 M 0 Y 0 K 50

12


1. Identitat visual

1.11 Equivalència en RGB

R 55 G 134 B 194

R 156 G 157 B 159

13


1. Identitat visual

1.12 Equivalència en colors web

# 3786c2

# 9c9d9f

14


1. Identitat visual

1.13 Matissos del logo en escala de grisos

50%

80%

80% 50%

15


1. Identitat visual

1.14 Tipografia corporativa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcedfghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789?!., ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcedfghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789?!., ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcedfghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789?!., ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcedfghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789?!., ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcedfghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789?!., ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcedfghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789?!.,

MYRIAD PRO Regular

MYRIAD PRO Italic

MYRIAD PRO Semibold

MYRIAD PRO Semibold Italic

MYRIAD PRO Bold

MYRIAD PRO Bold Italic

La familia tipografica utilitzada a la papereria administrativa serà la Myriad Pro en les versions següents: Regular, Italic, Semibold, Semibold Italic, Bold, Bold Italic.

16


1. Identitat visual

1.15 Reproducci贸 sobre fons 0%

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

Esta simulaci贸 sobre fons amb diferents lluminositatas ens serveix per a decidir la utilitzaci贸 del logo en color, en negre, o en negatiu, per a assegurar-nos la seua bona visibilitat.

17


1. Identitat visual

1.16 Reproducció sobre fons de color

SOBRE ELS COLORS CORPORATIUS. Quan els fons siguen els colors corporatius es podrá utilitzar el logo en negre directe o en negatiu.

SOBRE DIFERENTS COLORS. En estos exemples de diferents colors, dependrà de la lluminositat del color per utilitzar el logotip en negatiu o en negre directe.

18


1. Identitat visual

1.17 Usos incorrectes NO

NO

En estos dos exempes sobre els colors corporatius (amb una tonalitat mes clara) es pot observar la mala visibilitat del logo.

NO

NO

NO

SI

Amb la finalitat de no perdre la identitat del logo sobre fotografies, utilitzarem un fons blanc.

19


1. Identitat visual

1.18 Reproducció mínima del logo

20 mm

14,269 mm

El tamany mínim del logo per a la seua reproducció sobre un soport físic serà de 20 mm de ample.

20


2. Papereria administrativa

2.1 Targeta de visita

MODEL 1

Jordi Boluda Valls Departament AAGG

c/ Ciudad del Aprendiz, 2 - 46017 Valencia - Tel. 963 773 600 - jordiaagg@gmail.com

MODEL 2

c/ Ciudad del Aprendiz, 2 - 46017 Valencia - Tel. 963 773 600 - 46023419@edu.gva.es

REVERS

FORMAT 85 x 50 mm SOPORT Cartolina blanca 240 g/m2 glasofonat brillo

Tant per al model 1 (que serà personalitzable) com per al model 2 (genèric) s’utilitzarà el mateix tipus de revers sempre que es dessitje.

21


2. Papereria administrativa

2.2 Carta A4

15 mm

15 mm

c / C i u d a d d e l A p re n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 Va l e n c i a - Te l è fo n : 9 6 3 7 7 3 6 0 0 - M a i l : 4 6 0 2 3 4 1 9 @ e d u . g v a . e s

10 mm

15 mm

FORMAT 297 x 210 mm SOPORT Paper offset 90 g/m2

22


c / C i u d a d d e l A p re n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 Va l e n c i a - Te l è fo n : 9 6 3 7 7 3 6 0 0 - M a i l : 4 6 0 2 3 4 1 9 @ e d u . g v a . e s


2. Papereria administrativa

2.3 Borsa B4

10 mm c / C i u d a d d e l A p r e n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 V a l e n c i a - Te l è f o n : 9 6 3 7 7 3 6 0 0 - M a i l : 4 6 0 2 3 4 1 9 @ e d u . g v a . e s

20 mm

20 mm

20 mm

FORMAT 250 x 353 mm SOPORT Paper kraft 120 g/m2

24


2. Papereria administrativa

2.4 Sobre AmericĂ

15 mm

15 mm

5 mm

c / C i u d a d d e l A p r e n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 Va l e n c i a

FORMAT 220 x 110 mm SOPORT Sobre 120 g/m2

25


26

c / C i u d a d d e l A p r e n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 Va l e n c i a


2. Papereria administrativa

2.5 Sobre C5

15 mm

15 mm

5 mm

c / C i u d a d d e l A p r e n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 Va l e n c i a

FORMAT 229 x 162 mm SOPORT Sobre 120 g/m2

27


28

c / C i u d a d d e l A p r e n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 Va l e n c i a


2. Papereria administrativa

2.6 Carpeta

c / C i u d a d d e l A p r e n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 V a l e n c i a - Te l è f o n : 9 6 3 7 7 3 6 0 0 - 4 6 0 2 3 4 1 9 @ e d u . g v a . e s

10 mm

10 mm 10 mm

10 mm

FORMAT 440 x 310 mm SOPORT Cartolina blanca 240 g/m2

29


30

c / C i u d a d d e l A p r e n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 V a l e n c i a - Te l è f o n : 9 6 3 7 7 3 6 0 0 - 4 6 0 2 3 4 1 9 @ e d u . g v a . e s


2. Papereria administrativa

2.7 Saluda

10 mm

7 mm El Director del CIPFP Ciutat de l’Aprenent

SALUDA Y tiene el placer de invitarles a las Jornadas de Convivencia que se celebrarán el próximo 3 de febrero de 2010 que tendrán lugar en el CIPFP Ciutat de l’Aprenent a partir de las 12:00. Habrá paella gigante para todos, se ruega confirmar asistencia a vuestro tutor/a antes del dia 1. Con este motivo, aprovecha para testimoniarle su más distinguida consideración y enviarle un saludo afectuoso. Valencia, a 25 de enero de 2010

c / C i u d a d d e l A p r e n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 V a l e n c i a - Te l è f o n : 9 6 3 7 7 3 6 0 0 - M a i l : 4 6 0 2 3 4 1 9 @ e d u . g v a . e s

4 mm

10 mm

FORMAT 98 x 210 mm SOPORT Paper offset 90 g/m2

31


32

c / C i u d a d d e l A p r e n d i z , 2 - 4 6 0 1 7 V a l e n c i a - Te l è f o n : 9 6 3 7 7 3 6 0 0 - M a i l : 4 6 0 2 3 4 1 9 @ e d u . g v a . e s

Valencia, a 25 de enero de 2010

Con este motivo, aprovecha para testimoniarle su más distinguida consideración y enviarle un saludo afectuoso.

Y tiene el placer de invitarles a las Jornadas de Convivencia que se celebrarán el próximo 3 de febrero de 2010 que tendrán lugar en el CIPFP Ciutat de l’Aprenent a partir de las 12:00. Habrá paella gigante para todos, se ruega confirmar asistencia a vuestro tutor/a antes del dia 1.

SALUDA

El Director del CIPFP Ciutat de l’Aprenent

manual Institut Jorge  

manual corporatiu del Institut per Jorge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you