Page 1

Ammattiakatemia, ESR 1.4.2012 – 30.6.2014 Projektihenkilöstö: Elina Luukkonen ja Niko Finnilä Lakimuutoksen johdosta hankeen sisältö sai viime lokakuussa uuden käänteen. Talven aikana saimme kehitettyä uuden lain mukaisen matalan kynnyksen koulutusmallin, jossa on hyödynnetty benchmarking-matkoilta saatuja ja sovellettavissa olevia ohjauksellisia välineitä. Ammattiakatemia on vaihtoehtoinen väylä päästä koulutuksen piiriin ja koulutusmallin pilotointi aloitetaan elokuussa Haukiputaalla. Ammattiakatemia-koulutus on uudenlainen ohjauksellinen malli aikuiskoulutuksessa, joka tarjoaa tuetun koulutusmuodon nykyisellään koulutusjärjestelmän ulkopuolella oleville nuorille aikuisille. Ammattiakatemia –hankkeessa on kehitetty matalan kynnyksen koulutusmalli, jonka pilotti toteutetaan työvoimakoulutuksena Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikössä lukuvuonna 2013-2014. Pilottikoulutus on suunnattu 20-29 –vuotiaille Iin ja entisen Haukiputaan alueen TE-toimiston asiakkaille. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2012. Tuolloin tavoitteena oli luoda nuorille aikuisille ammatilliseen aikuiskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Ongelmaksi kehittyi lokakuussa ennakkotieto tulevasta lakiuudistuksesta koskien työvoimakoulutusta. Lakiehdotuksen mukaan ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta ei voitu enää toteuttaa työvoimakoulutuksena ja hankkeessa haluttiin edelleen tavoitella ohjauksellisuuteen perustuvaa matalan kynnyksen koulutusta. Projektisuunnitelmaa muutettiin siltä osin, että tarjoamme Ammattiakatemiakoulutuksessa ohjaksellisesti vahvistettua ammatillista koulutusta. Kuluvan lukuvuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Elokuussa projektipäällikkönä aloitti Elina Luukkonen ja projektikoordinaattorina Minna Nurmela, joka jatkoi syksyn aikana toiseen työtehtävään. Vuoden vaihteesta lähtien projektikoordinaattorina hankkeessa on toiminut Niko Finnilä. Uusi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelu edellytti projektisuunnitelman uudelleen työstämistä ja projektin ohjausryhmä hyväksyi muutosesityksen, jonka pohjalta uusi suunnitelma laadittiin. Uusi suunnitelma oli viranomaiskäsittelyssä ja se astui voimaan POPELY:n hyväksynnän myötä helmikuun alussa, jonka jälkeen uutta koulutusmallia lähdettiin työstämään. Kehittämistyöhön on projektihenkilöstön tukena osallistunut oppilaitoksen sisällä nimetty suunnitteluryhmä. Koulutukseen rakennettavien sisältöjen on tarkoitus muotoutua ohjauspalveluiksi, joita voi hyödyntää kuka tahansa yksittäinen koulutusjärjestelmässä opiskeleva aikuinen. Projektin kautta aikuiskoulutusjärjestelmää kehitetään siten, että se sisältää uudenlaisia opiskelun tukimuotoja ja mahdollistaa siten yhä useammalle aikuiselle koulutuksellisen vaihtoehdon. Koulutuksen kehittämistyössä on konsultoitu myös työpajanuoria. Kehittämistyöhön liittyen hankkeessa on benchmarkattu ja tutustuttu moneen hyvään suomalaiseen koulutustuotteeseen ja hankkeissa tuotettuihin hyviin, toimiviin ja Ammattiakatemia-koulutukseen sovellettavissa oleviin toimintamalleihin: Kuopion Tutkinto valmiiksi –hankkeeseen, Uraohjaamo-hankkeeseen ja Tutka-hankkeeseen;

Oulun seudun ammattiopisto Haukiputaan yksikkö / Ammattiakatemia -hanke Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas, www.osao.fi Hankenumero S11964


Joensuun Ohjaamoon ja avoimeen ammattiopistoon, Taitaja 2013 -tapahtumaan, Lapin ammattiopiston Väylähankkeeseen ja Saksassa harjoitusyritystoimintaan ja harjoitusyritysten eurooppalaiseen keskuspaikkaan sekä Ravensberger Schulen valmentavaan toimintaan. Suomen matkoilla todensimme valtakunnallisesti kehitettyjä hyviä koulutuksellisia käytänteitä. Olemme käyneet myös kuulemassa kokemuksia laajennetusta työssäoppimisesta, sekä Pirkanmaan että Savon aikuis- ja ammattiopiston mallista. Saksassa pääsimme perehtymään huolella suunniteltuun ja toteutettuun harjoitusyritysympäristöön. Siellä myös tapasimme harjoitusyritystoiminnan kv-verkostoa. Ravensbergerissä tutustuimme saksalaiseen nivelvaihekoulutukseen, joka vastasi toteutukseltaan ja toiminnaltaan suomalaista valmentavaa koulutusta ja sisälsi mielenkiintoisia toteutustapoja ja toimintaperiaatteita. Ammattiakatemia-mallin valmistuttua Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus laati projektisuunnitelman mukaisen koulutuskuvauksen ja hankintailmoituksen ja toteutti koulutuksen pilotointia varten tarjouskilpailun. Tarjouskilpailuun osallistuneita organisaatioita oli vain yksi ja 190 työpäivää kestävän Ammattiakatemia-työvoimapoliittisen

toimenpiteen

tulee

järjestämään Oulun seudun ammattiopisto. Ammattiakatemia –ryhmän opettajaksi on nimetty Sirpa Salmela ja ryhmään otetaan 12 opiskelijaa. Ryhmälle on tarkoitus luoda harjoitusyritystoimintaa ja toiminnallisuutta tukeva toimistomainen työtila. Hakuohjeet koulutukseen on nähtävillä Ammattiakatemia -hankkeen kotisivuilla www.osao.fi/ammattiakatemia. Hankkeesta on tiedotettu vierailumatkoilla ja organisaation sisällä laajassa hankeverkostossa. Tiedottamista on toteutettu suhteessa Iin kuntaan, Iin ja Haukiputaan työpajoilla ja muutaman kerran Haukiputaan TE -toimistolla. Koulutuksesta on laadittu esite ja ennen kaikkea tiedottamista toteutetaan tästedes kotisivujen kautta. Antoisa lukuvuosi ja monet opettavaiset kohtaamiset mielessä on mukavaa jäädä hetkeksi kesälomalle ja ajatella syksyllä edessä olevaa kiehtovaa hankevaihetta. Elokuun loppupuolella pääsemme starttaamaan opiskelijoiden ja upean tiimin kanssa. On ollut hienoa todeta kuinka koko organisaatiomme on sitoutunut Ammattiakatemian tavoitteisiin ja toimiva yhteistyö vahvistaa uskoa siihen, että vain yhdessä saamme suurta. Ammattiakatemiassa meillä on ollut mahdollisuus olla visioimassa elinikäisen oppimisen avaintaitoja, työelämävalmiuksia ja yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavaa aikuiskoulutusta. Ajatuksemme on ollut työstää inspiroiva ja monialainen oppimisympäristö, joka voi realistisesti olla osa joustavaa ja yksilöllisesti vastaavaa ohjauspalvelua. Matalan kynnyksen mallilla on valtakunnallista koulutuksellista uutuusarvoa ja siinä OSAO on edelläkävijä. Kiitämme kaikkia yhteistyötahoja ja toivotamme hyvää ja virkistävää kesää! Elina & Niko

Oulun seudun ammattiopisto Haukiputaan yksikkö / Ammattiakatemia -hanke Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas, www.osao.fi Hankenumero S11964

Kesätiedote 2013  
Kesätiedote 2013  

Ammattiakatemia -hankkeen kesätiedote 2013.

Advertisement