Page 1

e v i t Ak

BÅTSFJORD Bilag til Finnmarken onsdag 12. juni 2019

Venter i spenning på Lerøy-avklaring

Båtsfjordsamfunnet håper at konsernledelsen i Lerøy Norway Seafoods i løpet av relativt kort tid tar den endelige beslutningen, nybygg på Storholmen eller full renovering av dagens anlegg. sidene 6 og 7


2|

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

Ønsker velkommen til årets Båtsfjordmesse:

Håper på publikumsrekord

HOVEDKOMITEEN: Disse kvinnene har også i år ansvar for Båtsfjordmessa. Fra venstre: Elisabeth Nylund, Veronica Kristiansen, Sabina Zieba, Susanne Karlsen, Gro Anita Torgersen

og May Bente Eriksen.

Foto: Bjørn Hildonen

Lørdag 15. juni åpnes dørene for den 33. Båtsfjordmesse. Og ligget på rundt 40. Tre uker før messeåpningen hadde 31 utstillere meldt seg, i år, som tidligere år, er det kvinner i Båtsfjord Sportsklubb og det er plass til flere i hallen. (BSK) som ønsker både utstillere og publikum velkommen Meget godt omdømme til en enestående handledag. Kvinnene som utgjør hovedNå er det ikke alle som får plass inne i komiteen har sentrale posisjoner i BSKs fem idrettslige hallen. Derfor er den asfalterte parkegrupper; fotball, svømming, ski, bryting og badminton. ringsplassen rundt hallen avsatte til ut-

misk bærebjelke for den sportslige aktiviteten i klubben, sier klubblederen. Eriksen legger til at klubben for tiden har et sportslig problem; klubben mangler nemlig om lag 10 trenere, og uten trenere vil tilbudet til barn og unge måtte reduseres, i verste fall stoppe opp.

gere fra store deler av fylket. Og som vanlig lokker selgerne kundene med mange og gode tilbudspriser. De siste årene har antall salgsboder

BSK, med sine om lag 360 medlemmer, har et årsbudsjett på ca. 1,5 millioner kroner. I budsjettet er det beregnet en inntekt fra messen på om lag 100.000 kroner. Inntekten kommer fra standplassleie, inngangsbillett og kafésalg. Prisen for å være representert på messa varierer fra 1000 kroner til 10.000 kroner, alt etter størrelsen på den enkelte stand. Inngangsbilletten er satt til 20 kroner for barn og 50 kroner for voksne. De som handler for minst 500 kroner er med i en loddtrekning der førstepremien er et gavekort på 10.000 kroner. De to andre premiene er 10 kilo torskelions. Det blir foretatt tre trekninger, og de som har vinnerlodd må være i hallen under trekningen. – I fjor var det rundt 1000 besøkende. Vi regner med å oppnå et vel så godt besøkstall i år – og publikumsrekord. For øvrig er messens åpningstid fra klokken 10:00 til klokken 16:00. Også i år blir det salg av fiskesuppe i kafeen, sier May Bente Eriksen, som understreker at næringslivet i Båtsfjord er flinke til å støtte det frivillige arbeidet lag og foreningen gjør i fiskerihovedstaden.

Bjørn Hildonen Det er Båtsfjords «storstue», idrettshall som nå skal fylles opp med boder og sel-

KJELL H. SÆTHER kommer med sine bilder til messa Tlf nr 950 33 077 webadresse: http://khsfoto.no

stillere med større salgsprodukter, eksempelvis bilforhandlere. For øvrig er utearealet allerede fulltegnet. Til årets messe kommer selgere fra Jergul, Kvalsund, Tana, Nesseby, SørVaranger, Vadsø og Berlevåg, i tillegg til at lokale næringsutøvere vil være på plass i hallen. Leder for BSK, May Bente Eriksen, sier at messen har fått et meget godt omdømme. Mens messen i den spede begynnelsen holdt åpen i to dager, lørdag og søndag, har arrangørene de siste årene valgt å holde åpen kun én dag. I tidligere år ble det hentet relative kostbare underholdningsartister. Også det har arrangøren gått bort fra. Mange utstillere reagerte på at publikum hadde mer fokus på underholdningen enn det å gjøre gunstige innkjøp.

Ønsker flere trenere – Dette er en profilerings- og salgsmesse. Derfor har vi valgt en messeprofil der selgerne står i fokus. Antar det nok er en av årsakene til at så mange av de samme er representert her på messa i Båtsfjord, år etter år, noe vi som arrangører selvsagt setter pris på. Messen er også en økono-

Håper på publikumsrekord


Finnmarken

ONSDAG 12. JUNI 2019

 | aktive båtsfjord |

BÅTSFJORDMESSA Lørdag 15. juni Kl 10.00 – 16.00 Med gode tilbud fra 35 utstillere, kafé og underholdning fra scenen.

GULLFESKEN PREMIER: 1. 10.000 kroner

- trekkes på messa kl. 15.30

2. 10 kg loins

- trekkes på messa kl. 14.30

3. 10 kg loins

- trekkes på messa kl. 13.30

Handle for over 500,- på Messa og bli med i trekningen av Gullfesken

Inngang Båtsfjordmessa: voksne kr 50 og barn kr 20

|3


4|

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

BÅTSFJORDBRUKET: Fiskerikonsernet Isula AS satser stort på Båtsfjordbruket.

Investerer for nærmere 70 millioner kroner Går alt som planlagt, og intet tilsier noe annet, vil daglig leder ved Båtsfjordbruket, Frank Kristiansen, i mars måned neste år kunne ta i bruk nytt og hypermoderne produksjonsutstyr. Og da har eierne av bruket, Insula AS, investert opp mot 70 millioner kroner i anlegget. Bjørn Hildonen Høsten 2017 ble det kjent at eierne av Båtsfjordbruket, Nordic Group, hadde solgt anlegget til det Leknes-baserte konsernet Isula AS. Isula AS har i dag en omsetning på om lag 6 milliarder kroner, og er et selskap som kontrollerer over 20 fabrikker – og er også etablert i nabolandene Sverige, Danmark og Finland.

Avansert teknologi Da det ble klart at Isula skulle overta det ærverdige bruket i Båtsfjord, som kan se tilbake på en lang historie, ja faktisk helt tilbake til 1871, lovet toppledelsen at konsernet skulle satse på anlegget i Båtsfjord, og at det ville bli foretatt betydelige investeringer i Båtsfjord-anlegget. Den lovnad materialiserer seg i dag, gjennom den storstilte satsingen. I tillegg til nytt produksjonsutstyr blir også selve anlegget, med vel 80 ansatte, hvorav ca. 60 personer er knyttet til filetproduksjon, utvidet med et nytt toetasjes bygg, med en grunnflate på 250 kvadratmeter. Dagens administrasjon skal flytte inn i nybyggets andre etasje. – Det var for om lag ett år siden at Isula sa ja til å investere nærmere 70 millioner kroner i anlegget. Da startet arbeidet med utforming og utnyttelse av eksisterende areal, og det ble hentet inn tilbud fra utstyrsleverandører. Nå er det avgjort at et islandsk selskap skal levere det avanserte utstyret til produksjonslinja, der blant annet kuttingen skjer med vannjetteknologi. Islendinger har allerede vært på bedriftsbefaring. Etter planen skal utstyret leveres like over årsskiftet. Den nye teknologien vil bety rasjonalisering, men det betyr nødvendigvis ikke at vi må kutte ned på antall ansatte. For ny teknologi betyr også nye arbeidsoppgaver, sier Kristiansen.

Vardøbruket Når Båtsfjordbruket neste år tar i bruk ny teknologi vil også svinnet bli betyde-

INVESTERER: Daglig leder Frank Kristiansen kan glede seg over store investeringen. lig redusert, og råstoffet kan utnyttes på en langt bedre måte enn i dag. – Målsettingen er å utnytte det meste av råstoffet, og her er vi på god vei. Med utnyttelse av ny teknologi, samtidig som fiskerne får skjerpede krav til levering av førsteklasses råstoff, når vi målene om utnyttelse av hele fisken, noe både vi og andre fiskeprodusenter streber etter, sier Kristiansen. Inntil nylig hadde Båtsfjordbruket to mottaksstasjoner; Vadsøbruket og Vardøbruket. Nå er det klart at Vardøbruket blir en egen enhet i Isula-konsernet. – For oss er det kjempefint at Isula overtar Vardøbruket. Så la meg også få benytte anledningen til å nevne at vi de siste to årene ikke har fraktet råstoff fra Vardø til anlegget her i Båtsfjord. Vardøbruket håndterer fisken selv for deretter å sende produktene rett ut i markedet, sier Frank Kristiansen. Inntil midten av forrige måned hadde

alle Foto: Bjørn Hildonen

UTVIDER: Her kommer et tilbygg på 250 kvadratmeter, der også administrasjonen skal inn, opplyser Frank Kristiansen. Båtsfjordbruket mottatt ca. 3000 tonn råstoff, mot ca. 4200 tonn ved samme periode i fjor. Når det gjelder mottatt kvantum over anlegget i Vadsø er tallene

annerledes. I fjor ble det mottatt ca. 34 tonn, i år ca. 190 tonn. I dag sendes alt av kongekrabbe levende ut på markedet.


Finnmarken

ONSDAG 12. JUNI 2019

 | aktive båtsfjord |

Vi kommer til Båtsfjordmessa Hos oss finner du de gode messetilbudene

Volkswagen har et stort utvalg av SUV-er, i alle størrelser og prisnivåer. Vårt aller nyeste SUV-familiemedlem er tøffe og fleksible Volkswagen T-Cross – en bil med høyt utstyrsnivå, tøffe design- og fargevalg og hvor du kan tilpasse bilen etter eget behov. Velg mellom utstyrsversjonene Life og Style. Uansett hva du velger, får du høy kvalitet og komfort. Les mer på volkswagen.no Volkswagen. Innovasjoner du har brukt for.

*Pris eks. mva.

Vadsø. Tlf. 78 95 59 00 • www.varanger-auto.no

|5


6|

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

Venter spent på Lerøy-avklaring Fortsatt er det uklart om Lerøy Norway Seafoods i Båtsfjord reiser et nybygg på Storholmen. For to år siden kunne fabrikkleder Per Gunnar Hansen fortelle at det her skulle komme et nytt anlegg, den gang kostnadsberegnet til 400 millioner kroner. Han håpet at anlegget, på henimot 9000 kvadratmeter, kunne stå ferdig i løpet av 2020. Bjørn Hildonen Nå håper alle at konsernledelsen i løpet av relativt kort tid tar den endelige beslutningen, nybygg på Storholmen eller full renovering av dagens anlegg, bygd i 1976, men som har gjennomgått flere oppgraderings- og moderniseringsprosesser.

Ned i pris Per Gunnar Hansen bekrefter at utredningsarbeidet nå er inne i sluttfasen. – Utredningen konsernledelsen arbeider med skal gjøres grundig og skikkelig, og vi håper på et godt beslutningsunderlag før sommerferien, sier fabrikksjefen. I Båtsfjord går det i dag forlydende om at investeringene i et helt nytt anlegg på Storholmen har en prislapp på opp mot 700 millioner kroner, et beløp som konsernledelsen mener er altfor høyt. Derfor blir prosjektet gjennomgått på nytt i håp om å få kostnadene betydelig redusert. Full renovering og oppgradering av dagens anlegg skal visnok igjen opp til ny vurdering, blir det hevdet, uten at fabrikklederen vil bekrefte det. Så fram til sommeren går de om lag 130 ansatte – og hele Båtsfjordsamfunnet – og venter i spenning. Alle håper at konsernledelsen vil gå for et helt nytt og framtidsrettet anlegg.

Alt utnyttes I påvente av den endelige avgjørelsen, går produksjonen for fullt. Da vi besøkte hjørnesteinsbedriften for om lag tre uker siden, hadde anleggets innkjøpssjef Aleksander Johnsen (46) kø av fartøyer som ventet på levering. Fire snurrevadfartøy ventet på lossing av sine hysefangster og to mindre kystfartøy hadde nettopp levert blåkveitefangster. – Her går det på høygir, og det handler akkurat nå om levering av levende hyse og blåkveite. Her på mottaket, med 25 tilsatte i tillegg til 15 innleide, går vi to skift, mens produksjonslinjene går i ut-

VENTER: Innkjøpssjef Aleksander Johnsen, her ved et fullt karr med blåkveite, og alle i Båtsfjord venter på en avgjørelse, nybygg eller renovering av dagens bygg.Foto: Bjørn Hildonen gangspunktet på ett skift. De mindre fartøyene er stort sett ferdig med sin torskekvote. For øvrig har vi tidvis, siden påsken, måtte innføre døgnkvoter, opplyser Johnsen. – Så langt ut i året har vi mottatt 374.000 kilo levende hyse av et landet totalkvantum i år på 2 millioner kilo hyse. Produksjonen av levende hyse gir en fantastisk kvalitet på sluttproduktet, noe også markedet har merket seg. Når det gleder levende levering av torsk har vi her i Båtsfjord merder med en total lagringskapasitet på ca. 1000 tonn. Så langt i år har to fartøy levert om lag 500 tonn levende torsk fra merdene, sier Aleksander Johnsen, som nå venter på seisesongen – og konsernledelsens beslutning om anleggets framtid, med blant annet bedre kaiplass og nye fasiliteter.

Levendelevring blir mer vanlig Han har tro på at en stadig større del av råstoff som føres på land vil være levende snurrevadfanget hyse og torsk. – For torsk, levendelagret i merder, er det gitt tillatelse til at fisken kan gå i merdene opp til 20 uker. Det betyr at vi over lengre perioder produsere førsteklasses torskeprodukter, noe markedet i stadig større grad etterspør. For øvrig er det ukentlig én trailer som tar med seg opptil 20 tonn med kvalitetsprodukter

STORHOLMEN: Alle håper Lerøy Norway Seafoods by

FRAMTIDEN: Skipper og reder Tor Inge Nilsen foran sitt nybygg med om lag 13 tonn levende hyse, en leveringsform han tror vil bli vanlig.Foto: Bjørn Hildonen fra vårt anlegg. Og nettopp har vi sendt 12 tonn torsk til Kanariøyene, sier Aleksander Johnsen som legger til at det til midten av mai måned var levert 5 millioner kilo torsk i tillegg til blant annet sei. Ved Lerøys anlegg i Båtsfjord utnyttes alt av biprodukter. I fjor kom det også på plass et ensilasjeanlegg ved anlegget. Under torskefisket er det egne ansatte som er opptatt av torsketungeskjæring. Skipper og reder på den nye 40 millioner kroners 80 fots store «Ballstadværing», levert i fjor fra verftet i Mandal,

Tor Inge Nilsen (35) hadde nettopp kommet opp med om lag 13 tonn levende hyse i lagringstankene, og han venter på levering. – Dette er min åttende landing av levende hyse. De siste ukene har fangstforholdene vært utmerket. Jeg tror også, i likhet med det innkjøpssjefen sier, at levering av levende fangst vil bli stadig mer vanlig. Og vi fiskere får også et prispåslag fordi kvaliteten er langt bedre enn det vi tradisjonelt leverer, sier ballstadværingen.

KØ: Til tider er det kø for å få levert ved Lerøy-anlegget.Foto: Bjørn Hildonen MERDER: I dag er det i merdene i Båtsfjord havn kapasitet til 1000 tonn levende lagret

torsk.Foto: Bjørn Hildonen


Finnmarken

ONSDAG 12. JUNI 2019

 | aktive båtsfjord |

|7

ygger nytt anlegg på Storholmen. Slik kan anlegget framstå.Illustrasjonsfoto

Møt oss Båtsfjordmessa! tsfjordmessa! s på Bå øt os M noen en av Se no våre nye e re ny vå Supertilbud Supertilbud klær! på klær!

© 2018 Bombardier Recreational P Products Inc. (BRP).®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recre eational Products Inc. eller datterselskaper.


8|

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

Jubileumsår for Båtsfjo I år er det 30 år siden en ny bedrift ble etablert i Båtsfjord; Båtsfjord Service AS. Det startet beskjedent, med vedsalg og palleproduksjon. Bedriften som ledes av Hans Marius Nordberg (38) har i dag ca. 35 tilsatte, medregnet seks arbeidsledere. Bjørn Hildonen Båtsfjord Service har i dag 14 plasser til personer som får varig tilrettelagt arbeid (VTA) og 8 godkjente plasser for personer ikke er klar for ordinært arbeidsliv, men som får arbeidsforbedrende trening (AFT).

Allsidig produksjon I to år har Nordberg ledet bedriften som i fjor omsatte for ca. 8 millioner kroner. – Mens bedriften startet beskjedent, har vi i dag en allsidig produksjon. Vi driver fortsatt med det bedriften startet opp med for 30 år siden, vedsalg og palleproduksjon til Båtsfjordbruket. Men i dag lager vi en rekke treprodukter for salg, det være seg varmepumpekasser, benker i forskjellige størrelser, blomsterkasser, beskyttelseshus til avfallsdunker og kister med eller uten dekorasjon, bare for å ha nevnt noen av treprodukter. Og vi har for øvrig en utmerket stab, både med lærlinger og tilsatte med fagbrev, sier Nordberg. Når det gjelder fyringsved leveres de i 40 liters og 15 kilos sekker. Vi selger også bålesker, sagflis til røykerier og tennbrikker med avispapir som basis. – Bjørkeveden hentes fra Finland. Hos oss blir den kappet, kløvd og pakket. Vi fuktighetstester også veden. Ønsker kunden veden hjemkjørt da gjør vi det. Vi har i dag en vognpark på tre biler. Derfor kan vi også påta oss diverse transportoppdrag, og utfører flytteoppdrag. I vinter har vi også påtatt oss oppdrag for privatpersoner som ønsker hjelp til blant annet snømåking. I sommermånedene tilbyr vi plenklipping. To dager i uke kjører vi ut brød som bakes på hotellet og leveres til kommunens to barnehager, sier daglig leder Nordberg.

Butikkutsalg og gartneri I tillegg til produksjonsbedriften har Båtsfjord Service også butikken «Lille Nøste» i sentrum av Værret. – Her selger vi en rekke gaveprodukter, og vi har et stort og variert utvalg av garn, tekstiler som duker, puter, bilderammer og glassprodukter. Her har vi også en egen sy- og strikkestue med flere ansatte. De produserer for butikkutsalg, opplyser Nordberg. – For vel to år etablerte vi et lite gartneri i tilknytning til butikkutsalgen. I tillegg til å selge planter til privatpersoner, har vi også utleie av blomsterkasser i flere størrelser, om ønskelig også oppsatt med planter. Plantede blomsterkasser kan også leies av både privatpersoner og/eller bedrifter. Om ønskelig plasserer vi blomsterkassene der kunden ønsker, og tar dem inn igjen når høsten kommer, sier Hans Marius Nordberg. For øvrig tilbyr Båtsfjord Service Jobbfrukt i delikate esker som pakkes på bestilling og selges til bedrifter og privatpersoner. Eskene leveres med garanti og pakkes i tre størrelser, 3, 5 og 7 kilo – eller etter ønske. I tillegg påtar bedriften seg

BLOMSTER: Hege Loe har flere tusen planter i bedriftens gartneri.

GAVER: Mette Aarnes (t.v.) og Hege Loe bestyrer en gav

gravstell, oppsetting og oppretting av gravstein og utplanting av blomster når sommeren nærmer seg.

Kjøper tjenester Det er Nav som kjøper tjenester hos Båtsfjord Service, som er lokalisert på Holmen, for personer som får arbeidsforberedende trening, enten innenfor VTA eller AFT. Personer med uførepensjon kan, gjennom VTA-ordningen, få tilbud om tilrettelagt arbeid som kan bidra til utvikling av sine ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilpassede arbeidsoppgaver. Ansatte på VTA er fast tilsatte i bedriften. Nå det gjelder AFT retter arbeidstilbudet seg mot personer som ikke er klare for ordinært arbeidsliv, har nedsatt arbeidsevne eller har behov for kartlegging av ressurser, opplæring og hjelp til planlegging av framtidens veivalg. Arbeidstreningen tilpasset den enkeltes behov. Arbeidstreningen for de på AFTtiltaket har en varighet på inntil ett år.

LEDER: I to år har Hans Marius Nordberg ledet Båtsfjord Service.


Finnmarken

ONSDAG 12. JUNI 2019

 | aktive båtsfjord |

ord Service

DU FINNER OSS PÅ

BÅTSFJORDMESSA

906 28 551

post@tanapolaris.no

100% Lokalpatriot!

vebutikk med et stort og variert utvalg.

alle Foto: Bjørn Hildonen

Handler du strøm og fiber lokalt blir pengene igjen i lokalsamfunnet!

Varanger Bynett GLEDER SEG: Marius Torgersen (t.v.) har kompetansebevis som tømrer. Han gleder seg

til hver eneste arbeidsdag. Her sammen med Håvard Lister.

Telefon 789 62 600 eller Kundeservice@varanger-kraft.no

|9


10 |

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

INSTRUKTØRER: Svømmegruppa har utdannede instruktører som har utviklet gode svømmere. Fra venstre trener Evgenia Myreng, Aurora Pettersen, Maska Kichaykina, Julia Myreng, Szantal Szylobyt og Viktoria Karpova. Foto: Bjørn Hildonen

Ønsker et større basseng Øverst på ønskelisten til Båtsfjord Sportsklubbs svømmegruppe er et 25 meters langt basseng. Dagens basseng er på 12,5 meter. Bjørn Hildonen – Selv om vi har et lite basseng, har flere av våre aktive svømmere utmerket seg i nordnorsk sammenheng, sier trener Evgenia Myreng. I dag er det nærmere 40 barn og unge som er aktive med i klubben, det betyr at instruktørene dessverre må avvise mange unge som ønsker å delta på dette fritidstilbudet.

I mars måned var klubben også representert med fire svømmer på det som betegnes som nordnorsk mesterskap. – I dag er det fire svømmere som er med i det som kan betegnes som elitegruppa. Samtlige har gjort det meget bra. Fra 14. til 16. i denne måneden avvikles et stort nasjonalt stevne i Hamar. Her deltar vi med fire utøvere, tre 12-åringer og én 15-åring. Jeg håper vi også her vil oppnå fine resultater. Men vel så viktig, våre svømmere får på slike stevner målt seg med noen av landets beste svømmere, noe som inspirerer ikke bare de fire deltakerne fra BSK, men også hele svømmegruppa. Så vi gleder oss til turen, sier Evgenia Myreng, som benytter anledningen til å rose svømmegruppas leder, Majken Holmgren, for hennes store engasjement.

TRIVES: De stortrives i bassenget, Andre (f. v.), Tim, Gabrielle, Amalie, Vera og Erika. 

Foto: Bjørn Hildonen

Venteliste – Vi har en venteliste på ca. 10 personer i alderen 6 til 10 år. Men det er nok langt flere som kunne tenke seg å delta på våre aktiviteter, men er klar over at det ikke er plass til flere. Det er også begrenset hva vi som trenere og instruktører makter, opplyser Myreng. I dag er vi til sammen seks-sju utdannede instruktører som har ansvar for svømmerne, som er delt inn i grupper, alt etter alder. De yngste, fra 6 til 10 år trener én dag i uka. Så har vi én gruppe som møter her i bassenger tre ganger i uka og den eldste gruppen, der flere er konkurransesvømmere, samler vi i bassenget fem ganger i uka, sier Myreng, som legger til at BSK svømming også har baby- og småbarnssvømming på sitt program.

Til Mjøsa Flere av de eldste svømmerne har representert klubben på en rekke stevner. I begynnelsen av forrige måned deltok tre i et stevne i Rovaniemi, og gjorde det godt.

SVØMMERE: Her er en del av svømmere som ukentlig er aktive.

Foto: Privat


Finnmarken

ONSDAG 12. JUNI 2019

 | aktive båtsfjord |

| 11

Frivilligheten står sterkt I kommunen er det nærmere 30 aktive lag og foreninger. Mange av dem som jobber innenfor frivilligheten benytter tjenester og kompetansen til Båtsfjord Frivilligsentral. Bjørn Hildonen – Medlemmer av frivillige lag og foreninger skal bruke sin fritid på nettopp frivillighet. Vi har derfor utviklet oss til å bli et senter som støtter opp under det frivillige arbeidet, sier sentralens daglige leder, Ståle A. Olsen (34). Han betegner Båtsfjord Frivilligsentralen, en av vel 450 i landet, som et ombuds- og kontaktpunkt for kommunens lag og foreninger. Det være seg i forbindelse med arrangementer, utforming av prosjektsøknader og stimulerer til samarbeidsprosjekter. For øvrig er landets frivilligsentraler tilpasset den enkelte kommunens behov innenfor frivilligheten.

Jubileum I år kan Båtsfjord Frivilligsentral feire 20-års jubileum. For det hele startet i 1999 gjennom et samarbeid mellom Fiskerigruppe og kommunen. Siden 2002 har kommunen vært eneeier og daglig leder er kommunalt tilsatt. Frivilligsentralen framstår i prinsippet som en enhet innenfor det kommunale system og er lokal tilpasset brukerne.

Da det hele startet for 20 år siden ble det nedskrevet at formålet med Båtsfjord Frivilligsentral er å være en lokal møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innenfor frivillig virksomhet. Videre heter det at sentralen skal utvikles av brukerne og være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag, næringsliv og det offentlig. – Formålet er omfattende, men vi prøver å leve opp til det som er nedfelt. Opp gjennom årene har sentralen støttet opp under en rekke arrangementer, og kontoret yter også bistand og hjelp til enkeltpersoner som eksempelvis har behov for kontorhjelp, eksempelvis i form av trykking og kopiering, sier daglig leder.

Daglige utfordringer Det var i 2010 at Ståle A. Olsen, som for øvrig også er en aktiv regional- og lokalpolitiker med åtte år bak seg i kommunestyret, tiltrådte som daglig leder av Båtsfjord Frivilligsentral. – Dette er en interessant og spennende jobb, med daglige utfordringer. Opp gjennom årene har sentralen bidratt aktivt til mange små og store prosjekter og arrangementer. Båtsfjord Frivilligsentral støtter lokale lag og foreninger, hjelper til nyetableringer av lag og foreninger, er kommunekontakt for blant annet Finnmark Friluftsråd og jeg deltaker i forskjellige arbeidsgrupper. I tillegg er også turistinformasjonen lagt til kontoret. Ikke minst i vinterhalvåret får vi en rekke forespørsler fra blant andre reiselivsbedrifter som planlegger å legge feriereiser til vårt område, sier Ståle A. Ol-

FRIVILLIG: Ståle A. Olsen er leder av Båtsfjord Frivilligsentral og er også kommunens

«turistsjef».

Foto: Bjørn Hildonen

sen, som legger til at sentralen ikke disponerer midler til økonomisk støtte. Frivilligsentralen har blant annet vært involvert i oppsetting av skutergarasjer, gapahuker, fugleskur, informasjonskart, Båtsfjord i fest, Vinterlyd i Båtsfjord, julekonserter, Hamningsbergda-

gene, et arrangement som utgår i år og Midnattsolskirennet for kvinner. Tidligere hadde sentralen også salg av fiskekort, men det tar andre seg av i dag. For øvrig mottar kommunen rundt 400.000 kroner i årlig statlig støtte til Båtsfjord Frivilligsentral.

Lerøy – naturlig tilstede i lokalsamfunnet.

Holmenvegen, 9990 Båtsfjord Tlf. 78 98 50 20


12 |

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

PROMENADEKAI: – Her skal promenadekaia komme, sier ordfører Geir Knutsen.

Finnmarken

Foto: Bjørn Hildonen

Promenadekaia neste De siste årene har Båtsfjord kommune investert flere 10-talls millioner på infrastrukturtiltak. Blant annet er det investert store beløper i en rekke flytebrygger – og nye fiskerirelaterte industriområder er klargjort. Bjørn Hildonen – Nå skal også sentrumsområdet opprustes, med en promenadekai fra Båtsfjord Brygge til Coop, sier ordfører Geir Knutsen. Etter planen skal arbeidet med den over hundre meter lange promenadekaia, som er et ledd i havneutviklingen, starte opp i løpet av sommeren. Prisantydningen for prosjektet ligger på ca. 3 millioner kroner, opplyser ordføreren.

Positiv utvikling Ap-ordføreren, som stiller til gjenvalg 9. september, sier at Båtsfjord de siste årene har hatt – og har – en svært positiv ut-

vikling. Nå håper han at ledelsen i Lerøy Norway Seafoods beslutter å si ja til bygging av et nytt hypermoderne industrianlegg på Storholmen. For nettopp her er det tilrettelagt for industrietableringer. Blant annet kommer det her en dypvannskai på vel 100 meter. – Hele Båtsfjord-samfunnet er meget spent på hva Lerøys konsernledelse beslutter. På Storholmen er industriarealet klargjort. Men blir resultatet at det ikke blir nybygg, men ombygging av eksisterende anlegg, har kommunen flere som er interessert i å etablere virksomhet i området, sier Knutsen. Ordføreren er også glad for at det andre store industrianlegget, Båtsfjordbruket, nå er i gang med et ombyggingog moderniseringsprogram til nærmere 70 millioner kroner.

ningsvekst må kommunen tilrettelegge for nyetableringer og vi må ha på plass nødvendig infrastruktur for å møte morgendagens utfordringer. Nå er vi i gang med en kommuneplan som inneholder en samfunnsdel som strekker seg 12 år fram i tid, sier Knutsen, som kan glede seg over at Båtsfjord Ap nå også har fått en ungdomsgruppe, AUF. – Vi har en rekke politisk engasjerte ungdommer. De er vår framtid, og vi politikere skal og må lytte til dem. Nå skal vi se om det er mulig å etablere et Ungdommens hus. I dag er det Båtsfjord Sportsklubb som eier det tidligere Ungdomshuset Gropa. Gjennom en avtale med sportsklubben kan vi her etablere et permanent møtested for ungdom som ikke er direkte tilknyttet sportsklubben, sier Knutsen.

Ungdommens hus

Litt stilstans

Ordføreren ser med stor optimisme på framtiden, og håper på flere store industrietableringer. – Selv om Storholmen er klargjort, må vi se framover og utvikle nye næringsarealer. For øvrig gjelder det også nye boligområder. De vi har ledige i dag er lite attraktive. Fordi vi forventer en befolk-

I fjor avsluttet Kystverket sin havneutbygging og arbeidet med vindmølleparken ble avsluttet. Prosjektene ga store ringvirkninger til blant annet det lokale næringslivet. – Nå er det litt stilstans, men antar det er midlertidig. For uansett hva Lerøy-ledelsen vedtar; nybygg eller modernise-

rings av dagens anlegg, vil det bli byggeaktivitet. Så håper jeg at Finnmark Kraft setter i gang utvidelse av vindmølleparken, sier Knutsen. – Jeg hadde også regnet med at kommunestyret vedtok oppstart av ny skole/barnehage i år, men det skjedde ikke. Nå er det heftet usikkerhet til oppstart av prosjektet. Kommunestyrets flertall kunne ikke akseptere skole- og barnehageutbyggingen til rundt 300 millioner kroner. Etter mitt skjønn er det ikke mulig å realisere et skolebygg i kombinasjon med ny barnehage til rundt 160 millioner kroner, slik flertallet antyder. Så får vi se hva som skjer etter høstens valg, sier ordføreren. – Det som er klart, er at Båtsfjord skole, bygd på 1960-tallet, ikke holder mål. Det samme gjelder Nordskogen skole og ikke minst Klausjorda barnehage, sier Knutsen, som legger til at kommunen i dag har en altfor stor og kostbar eiendomsmasse. Med ny skole/barnehage vil kommunens driftskostnader reduseres betydelig. Til ønsket fra BSKs svømmegruppe om et større basseng sier Geir Knutsen at det skal utredes et 25 meters basseng, men han ser for seg at det må skyves ut i tid.

VELKOMMEN TIL POLA AR HOTELL! Ta kontakt, og vi hjelper deg så langgt vi kan, for at du skal ha et hyggelig oppphold.

Kontaktinformasjon e-post: gunn.marit.polarhotel@gmail.com Telefon: 78 98 31 00

VI ER PÅ BÅTSFJORDMESSA Vitusapotek Vardø Telefon: 78 98 71 58 E-post: vardo@vitusapotek.no www.vitusapotek.no


Finnmarken

ONSDAG 12. JUNI 2019

 | aktive båtsfjord |

Våre stasjoner

Dekker hele kysten med bunkers og smøremidler til alle typer fartøy, oppdrett, installasjoner og anlegg.

Skaff deg tankingskort på www.bunkeroil.no

– vi øker stadig!

Vi tilbyr drivstoff med lave og konkurranse-

Oversikt over tankanlegg og produkter finner du på www.bunkeroil.no

dyktige priser fra våre moderne og automatiserte stasjoner. På våre stasjoner kan du tanke de fleste kvaliteter til de beste prisene – hele døgnet!

Følg oss på

Rogaland Sauda Hordaland Eidfjord Eikelandsosen Steinsland Stamsneset Arnatveit

Kontakt oss:

Bunker Oil Ålesund (Hessa Tankanlegg) Kaptein Lingesvei 65, 6006 Ålesund Sentralbord: +47 70 10 47 47 / epost: mail@bunkeroil.no – Vakttelefon: +47 974 36 453

Sogn og Fjordane Vadheim

Sunnmøre Nørvevika Skarbøvika Breivika Bingsa Brosundet Hessa Vigra Godøy Haramsøya Harøy Vatne Stette Skodje Mauseidvåg Ekornes Vartdal Sæbø Tjørvåg Gjerdsvika Åheim Eidsdal Tafjord Romsdal Furland, Vestnes Tresfjord Malmefjorden Nesjestranda Skjevikåsen Batnfjord Angvika Eresfjord Dale, Kristiansund

Oversikt over alle

www.bunkeroil.no

Bunker Oil Tromsø (Tromsø Tankanlegg) Fridtjof Nansensplass 1, 9008 Tromsø Sentralbord: +47 77 66 41 20 / epost: ordrenord@bunkeroil.no – Vakttelefon: +47 416 08 898 Bunker Oil Bergen (Stamsneset Tankanlegg) Stamsneset 100, 5252 Søreidgrend Sentralbord: +47 55 11 95 30 / ekspedisjon.bergen@bunkeroilbergen.no – Vakttelefon: +47 55 11 95 30

www.mustadautoline.com

Alt du trenger til en

• Liner • Teiner • Tauverk • Fiskekrok • Arbeidstøy • Dekksutstyr

vellykket sesong Se vår nye NET TBUTIKK

m u st a d h a v se r v

ic e .n o

Gudbrandsdalen Lora Dovre Otta Sjoa Skåbu Trøndelag Kyrksæterøra Nordland Ballstad Straumesjøen Tromsø Isrenna Skattøra Langnes Laksvatn Troms: Olderdalen Hansnes Finnfjordbotn Vest-Finnmark Hammerfest Skaidi Ifjord Øst-Finnmark Mehamn Austertana Båtsfjord

stasjoner:

| 13


14 |

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

VEDLIKEHOLD: Nå vil det fra kommunens side avsettes midler til vedlikehold av Ordo-veien.

Venter på veipenger

Et av de største hyttefeltene i Båtsfjord kommune finner vi ved Ordo-vannet som grenser til nasjonalparken på Båtsfjordfjellet. Her er det om lag 60 hytter. Fra riksvei 891 til hyttefeltet går det en om lag fire kilometers lang bilvei, en bilvei som sårt trenger vedlikehold, sier hytteforeningens leder, Jarle Nilsen (53). Bjørn Hildonen Nå har også styret for Varangerhalvøya Nasjonalpark besluttet at det ved hyttefeltet etableres startpunkt for dem som ønsker å vandre inn i nasjonalparken.

Kostnadene Veien opp til hytteområdet ved det om lag fire kilometer lange – og fiskerike – Ordo-vannet ble anlagt på 1960-tallet, men det har i alle år vært begrensede midler til veivedlikehold. – De siste årene har hytteforeningens medlemmer bidratt til et begrenset veivedlikehold. I dag finnes det nærmest ikke grus på veien, noe som vanskeliggjør utbedringen av de verste veiparsellene, sier Nilsen. – Foran valget for fire år siden sa ordføreren at utbedringen av veien til Ordo ville bli realisert i løpet av inneværende valgperiode, men så langt er intet skjedd, opplyser Nilsen. – Tidligere i vår hadde vi et møte med kommunen, og på møtet ble det lovet

midler til veivedlikehold. De beregnede kostnadene vil, ifølge et kostnadsoverslag, ligge opp mot 2,5 millioner kroner. Hytteforeningen vil gå inn med ca. 200.000 kroner. Dette er penger som de siste tre årene er avsatt til veivedlikehold gjennom kontingenten hytteforenings medlemmer årlig betaler. For øvrig har nasjonalparkstyret bevilget 40.000 kroner til opprusting av veien, sier lederen i hytteforeningen. – Så nå venter vi på den kommunale bevilgningen slik at vedlikeholdsarbeidet kan igangsettes. Etter planen vil veien bli «løftet» slik at veibanen ikke går i ett med terrenget, som den gjør i dag, sier Nilsen.

Det kommer penger Medlemmene av hytteforeningen har lagt ned mye arbeid i å tilrettelegge forhold for bruk av området. Parkeringsplass er opparbeidet, det er satt opp gapahuk, bålplass og flytebrygge som også er tilpasset rullestolbrukere. Foreningen har også gått til anskaffelse av en egen båt.

FORVENTER: Leder for Ordo hytteforening, Jarle Nilsen, sier at foreningen medlemmer nå forventer kommunal støtte til veivedlikehold, noe ordføreren har lovet.Foto: Bjørn Hildonen – Selv om vi ikke per i dag har fått midler til veivedlikehold, har vi et godt forhold både til kommunen og til styret i Varanger Nasjonalpark og nasjonalparkforvalteren, Geir Østereng. Hver vår sørger kommunen for at vi får dispensasjon for skuterkjøring, fra garasjebygget skuterforeningen har fått satt opp ved riksveien, inntil bilveien er farbar, noe hytteeierne setter pris på, sier Jarle Nilsen. Ordfører Geir Knutsen sier at de i år

skal avsettes midler til vedlikehold av Ordo-veien. – Vi har hatt et konstruktivt møte med hytteforeningen og fra kommunens side vil det kommer penger i år. Nå er kostnadene såpass store for hytteveiprosjektet at vi nok må sette av penger over flere år, sier Knutsen.

Syltefjord neste Naturparkforvalter Geir Østereng be-


Finnmarken

ONSDAG 12. JUNI 2019

 | aktive båtsfjord |

| 15

foto: Foto: Bjørn Hildonen

Vi err på mes meessa s Sjekk ut våre tilbud på:

STARTPUNKT: Her, ved Ordo-vannet, blir nå det etablert et startpunkt for de som ønsker å benytte Varangerhalvøya nasjonalpark.Dronefoto: Inge Wahl

● Ryobi elektroverktøy ● Kærcher høytrykkspylere ● Gressklippere ● Griller ● Leker

Sjekk også ut våre pågåede kampanjer på: ● Byggevarer ● Luna verktøy ● Bosch proff elektroverktøy ● Essve spikring lim og fug GARASJE: Skuterforeningen og medlemmer av Ordo hytteforening har satt opp en stor skutergarasje på Båtsfjordfjellet.Foto: Bjørn Hildonen krefter at forholdet til Ordo hytteforeningen er meget godt og at det er bevilget midler til veivedlikehold. – Det vi nå skal gjøre, er å bygge platting foran gapahuken. Vi skal også se hva som må gjøres med vadeplassen i munningen av Ordo-vannet. Her er Syltefjordelva nærmere 20 meter bred og for å komme inn i nasjonalparken må elva krysses, sier han. – Videre er det satt opp skilt og kart

som viser nasjonalparkområdet. Det vil også bli skiltet ved riksveien, ved innkjøringen til hyttefeltet og nasjonalparkens startpunkt. For øvrig vurderer vi også å legge et nasjonalparkstartpunkt i Syltefjord. Det blir i så fall det fjerde startpunktet for dem som ønsker å ferdes i nasjonalparken. Fra før er det tilrettelagt startpunkter i Komagdalen i Vardø kommune, Sjåbuselva i Vadsø og altså Ordo i Båtsfjord kommune, sier Østereng.

Butikk og lager har vanlig lørdagsåpent

MATERIALHANDELEN 78 98 57 70 Fomav. 14 9990 BÅTSFJORD 7.30-16(18) (10-15)


16 |

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

GRÜNDERE: Tre av gründerne foran de 20 liters store ølfatene, lagd av et gjenvinnigsvennlig materiale. Fra venstre: Sean R. Miller, Morten Andersen og Torfinn Sørnes. alle Foto: Bjørn Hildonen«Ølhundene» i gang

Så er planleggingsfasen over, utstyret på plass, testet og funnet i orden. Vi snakker om minibryggeriet i Båtsfjord. Nå har «ølhundene» og gründerne bak fylkets tredje ølbryggeri produsert de første literne med øl.

tret oppført som daglig leder. Han kan også smykke seg med tittelen bryggerimester og teknisk ansvarlig. Morten Andersen på sin side kan titulere seg som styrets leder, brygger og salgssjef. Ronny Isaksen på sin side, som egentlig sådde bryggeriideen, deler bryggertittelen med Morten, i tillegg til at han er økonomiansvarlig. For øvrig er det i dag ni aksjonærer i selskapet som står oppført med en egenkapital på 127.000 kroner.

Bjørn Hildonen

Prøvefase

Det var for ca. to år siden at Torfinn Sørnes (53), Morten Andersen (50) og Ronny Isaksen (49) fikk med seg flere lokale interessenter for etablering av et mikrobryggeri. Selskapet Behinde Bars Brewery (BBB) er nå en realitet. Torfinn Sørnes er i Brønnesundregis-

Det første ølfatet ble trillet ut av produksjonslokalet i januar måned, akkurat tidsnok til at publikum som overvar vinterarrangementet Vinterlyd i Båtsfjord fikk servert lokalbrygget øl fra tappekranen på puben til Båtsfjord Brygge. Per i dag er puben det eneste utsalget for bryggeriet.

FJERNSTYRT: Mye av bryggeriprosessen er fjernstyrt.

– Vi er fortsatt i en prøvefase og har heller ikke hastverk. Nå produserer vi på dugnadsbasis, og vi har ikke stresset med det produksjonsmessig. Siden i februar har vi til sammen produsert om lag 800 liter øl. I startfasen tapper vi ølet på 20 liters fat. I løpet av året er det meningen at vi også skal tappe på flasker, forteller Morten Andersen.

Gode tilbakemeldinger Så langt er det investert om lag 250.000 kroner i bryggeriet, som har lokaler i Sørnes-bygget. – Vi har fått 70.000 kroner i støtte fra kommunens næringsfond, noe vi er svært glade for. For fortsatt er det behov for flere investeringer, og siktemålet er at mikrobryggeriet skal gi minst én arbeidsplass. Det betinger at vi må komme opp i et større produksjonsvolum, og vi

må ha på plass avtaler med flere skjenkesteder, sier styrelederen. – Lengre fram i tid ser vi for oss at vårt flaskeøl selges i forretninger. Når alt av utstyr er på plass, kan vi i teorien årlig produsere 40.000 liter øl. I dag er ikke et slikt volum realistisk med dagens utstyr, opplyser Andersen. Når årets Båtsfjordmesse går av staben, vil de som besøker Båtsfjord Brygges pub kunne leske seg med én av bryggeriets seks ølsorter. – Og hva er publikums dom over det lokale ølet? – Vi har bare fått positiv tilbakemeldinger. Så vi har tro på at det blir lønnsom butikk å drive et mikrobryggeri, sier Torfinn Sørnes, som får støtte av både Morten Andersen og styremedlem Sean R. Miller (46) som er innom produksjonslokalet.

TANKER: Bryggerimester Torfinn Sørnes foran to av de store bryggeritankene.


Finnmarken

ONSDAG 12. JUNI 2019

 | aktive båtsfjord |

Lysløypeforlengelse

| 17

Ved inngangen til inneværende år ble den om lag seks kilometer lange lysløypa i Båtsfjord, som starter ved idrettshallen og slutter ved Båtsfjord skole, forlenget med en om lag 400 meter lang lyssatt trasé. Bjørn Hildonen Leder for Båtsfjord Sportsklubb (BSK), May Bente Eriksen, forteller at BSK lenge har hatt et ønske om å få en ny lyssatt trasé som går i et variert og kupert terreng. Den ca. 400 meter lange lysløypa er lagt til et område inntil skistadion. Traseen er åtte meter bred og per i dag gjenstår det kun noen mindre justeringer. – Skiløpere har lenge ønsket en løype som er litt mer krevende enn den opprinnelige lysløypa. Men det som har stoppet våre planer har hatt sammenheng med økonomi. For prisen for rydding av traseen og lyssetting av den planlagte løypa ble beregnet til 250.000 kroner, forteller Eriksen – Nå er endelig lysløypa en realitet, mye takket være et betydelig tilskudd fra SpareBank1 Nord-Norge. Banken har gitt oss 75.000 kroner. Videre har kommunen gitt BSK en støtte på 100.000 kroner. Restbeløpet, rundt 75.000 kroner, har klubben stått for. Takket være midler kommunen har fått fra Finnmark Kraft, som står bak vindmølleparken på

ENDELIG: Endelig er lysløypa i Båtsfjord blitt forlenget, noe som gleder BSK-leder May Bente Eriksen. Hamnefjell, valgte politikerne å støtte lysløypeprosjektet, sier Eriksen. Hun ønsker også å rose Roy Isaksen og hans stab for det dugnadsarbeidet de har utført i forbindelse med løypeforlengel-

sen. For øvrig er det Isaksen og hans frivillige medarbeidere som i mange år har hatt vedlikeholdsansvaret for hele lysløypa. Det innebærer at turgåere gjennom hele vinteren har velpreparerte løyper.

Foto: Bjørn Hildonen

Da BSK i januar arrangerte Finnmarksmesterskapet på ski for juniorer var også den siste løypestolpen på plass, og skiløperne kunne ta i bruk den nye og lyssatte løypetraseen.


18 |

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

Solveig (72) har ingen friti Da Solveig Zahl-Johansen (72) for om lag to år siden ble aleine, lurte hun på hva hun skulle fylle tiden med etter at hun brått og uventet mistet sin mann. – Som pensjonist kunne jeg ikke sitte inne å sture. Jeg måtte aktivisere meg, forteller den aktive og samfunnsengasjerte Båtsfjord-kvinnen. Bjørn Hildonen I dag har hun nærmest ikke timer nok til alle sine aktiviteter. Da vi avla Solveig et besøk hadde hun, sammen med flere andre pensjonister, avsluttet dagens ryddearbeid i fjæra ved Perselva, et ryddeprosjekt som langt fra er ferdig.

Inviterer til sankthansfeiring – Det å rydde strandsonen er vel et evigvarende arbeid. Det er utrolig hvor mye søppel vi har samlet. Det er plast, tauverk, garnrester, bygningsmateriell og bildekk, bare for å nevne noe av det vi har samlet sammen, og som kommunen har lovet å fjerne. Store mengder trevirke og brennbart materielle skal vi brenne sankthansaften. Pensjonistforeningen inviterer nemlig alle til en skikkelig sankthansfeiring ved den fine og skjermede rasteplassen ved Perselva, sier Solveig Zahl-Johansen, som i dag er leder for både Båtsfjord kommunes pensjonistforening og demensforeningen. I tillegg har hun tid til å sitte i styret til 4H og er medlem av kommunestyret, en rolle hun har hatt i flere perioder. Hun har også sagt ja til å stille til gjenvalg foran høsten kommunevalg. – Etter en kort betenkningstid sa jeg ja til nominasjonskomiteen, men på en beskjeden plass. Det fikk jeg, er Båtsfjord Aps 12.-kandidat, sier Zahl-Johansen.

Ønsker sponsorer At hun ble leder for demensforeningen har sin spesielle historie. – Den lokale foreningen her i Båtsfjord var i ferd med å bli nedlagt. Det syntes jeg og flere andre ville være trist. Selv

om jeg hadde nok å fylle fritiden med, sa jeg likevel ja til og være med på å videreføre driften av den viktige foreningen. Så nå jobber jeg og flere andre fra pensjonistforeningen – sammen med pårørende til demensrammede – med å kunne gi de som er rammet av denne sykdommen flere meningsfulle tilbud, opplyser Zahl-Johansen. – Blant annet ønsker vi å få anlagt en sansehage ved helsesenteret. Her er et utmerket område som kan utnyttes. Vel er området asfaltert, men jeg ser for meg at vi kan gjøre plassen inntil helsesenteret til et trivelig sted. Blant annet ønsker vi beplanting, oppsett av benker og aller helst, få plassert en grillstue på området. Men en grillstue koster penger, noe vi ikke har. Så nå håper vi på at noen kan være med på et spleiselag slik at vi får på plass en grillstue, sier hun.

Daglig kafédrift Som leder for den aktive pensjonistforeningen, med sin vel 100 medlemmer, er hun nærmest daglig å finne i møtelokalet til foreningen, der foreningen driver kafé. Det var i 1979 at Pensjonisthuset ble bygget. I fjor ble det foretatt en omfattende oppussing. Gjennom SpareBanken1 Nord-Norge fikk Pensjonistforeningen 30.000 kroner i støtte. Pengene gikk blant annet til å lydisolere møtelokalet. I dag er det mange lag og foreninger som leier Pensjonisthuset til sine arrangementer og møter, og her avvikles også kommunestyremøtene. – Her driver vi daglig pensjonistkafé med åpningstid fra klokken 10:00 til klokken 13:00. Vi er fem kvinner som veksler på å drive kafeen. Her har vi også trim for eldre og vi får også fra tid til annen besøk av fysioterapeut fra helsesenteret. Pensjonisthuset er blitt et møtested, men fortsatt er det mange eldre som sitter hjemme i ensomhet. Det ønsker vi å gjøre noe med, og har derfor mange tilbud som retter seg mot de eldre. Må også gi kommunen ros for at det satses på nettopp kommunens eldre befolkning, sier Solveig Zahl-Johansen som også ønsker å takke for støtten Finnmarkseiendommen (FeFo) har gikk pensjonistforeningen i forbindelse med utflukter.

BARNEHAGEBESØK: Da vi avla Pensjonisthuset besøk underholdt noen av barn fra Nordskogen barnehage de eldre.

SANKTHANS: Solveig Zahl-Johansen inviterer alle til å feire sankthans her ved Perselva.

MEST KVINNER: Normalt er det mest kvinner som benytter seg av kafétilbudet. Fra venstre rundt bordet: Solveig Zahl-Johansen, Rigmor Myrnes, Margot Myrnes, Lilly Taraldsen, Irene Pedersen, Herbjørg Bolle, Guri Antonsen, Erna Eriksen og Birgit Jessen. Mennene som besøkte Pensjonisthuset ønsket ikke å bli fotografert.


Finnmarken

ONSDAG 12. JUNI 2019

 | aktive båtsfjord |

idsproblemer

DU FINNER OSS

I BÅTSFJORD

Tlf 917 12 116 – rw@salmar.no – www.salmar.no.

alle Foto: Bjørn Hildonen

VI HAR KONTOR I BÅTSFJORD OG TANA VI TILBYR TJENESTER INNENFOR: -Regnskapsføring -Lønn -Fakturering -Åroppgjør og selvangivelser -Budsjett - Betalingsformidling -Bedriftsetablering -Fiskeriregnskap -Lottoppgjør KONTAKT OSS: Tlf: 78 98 56 10 - Mobil: 920 11 532 post@ekstern-regnskap.no

SANSEHAGE: Her skal det anlegges en sansehage, sier lederen for demensforeningen, Solveig Zahl-Johansen.

ÅPNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 09.00-15.00

| 19


20 |

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

OPTIMIST: Hotellsjef Gunn Marit Nilsen ser optimistisk på kommende turistsesong.

Finnmarken

alle Foto: Bjørn Hildonen

– Ingen lukrativ forretning Skal vi tro styreleder for Polar Hotell i Båtsfjord, Arnt A. Albertsen, er driften av hotellet ingen lukrativ forretning. – Men det betyr ikke at vi taper penger. Vi har ikke røde tall på bunnlinjen og vi ser egentlig optimistisk på framtiden. Derfor bruker vi penger på investeringer, sier Albertsen. Bjørn Hildonen Hotellet, som ble bygd i 1978, har opp gjennom årene hatt flere eiere. I 2003, etter en konkurs, overtok Polarpro AS, som eies av Arnt Albertsen og Øyvind Gamst Pedersen, hotellet.

Investerer – Vi kom skikkelig i gang like etter årsskiftet 2002/2003. Minnes at vi, før stiftelsesmøtet, arrangerte julebord på hotellet i 2002. Fra vi overtok hotellet og fram til 2012 har det vært flere som har hatt driftsansvaret for oss. Siden 2012 har Gunn Marit Nilsen hatt rollen som leder av hotellet, opplyser Albertsen. – Om du spør hva vi har investert siden overtakelsen, da er svaret at det vet jeg ærlig talt ikke, men det handler om flere millioner kroner. Nå er vi i gang med etterisolering og vi bytter samtlige av hotellets vinduer. Når det arbeidet er ferdig, gjenstår renovering av samtlige

baderom, et prosjekt som vil koste nye millioner, sier en optimistisk styreleder Arnt Albertsen.

Leiligheter Siden Gunn Marit Nilsen overtok er samtlige 27 rom pusset opp, det samme gjelder restauranten og kjøkkenet. – Da hotellet sto ferdig var det også en pub tilknyttet restauranten. Den har vi nå fjernet og er erstattet med tre utleieleiligheter. Leilighetene er fullt utrustet, og er svært populære, sier Gunn Marit Nilsen. Hun innrømmer at til tider er det slitsomt å drive et hotell, og for å øke inntjeningen har hotellet nettopp vunnet et anbud om ukentlig baking og levering av ca. 100 brød til kommunens barnehager. – Det er ingen grunn til å legge skjul på at inntjeningen kunne vært bedre på hotelldriften. Ikke minst har det vært tøft i vinter. Beleggsprosenten er til tider altfor lav. Dette førte til at jeg i vinter var

POLAR: Polar Hotell i Båtsfjord ble bygget i 1978 og er nå renovert.

LEILIGHET: Tre slike leiligheter kan hotellet tilby sine gjester. nødt til å ty til permittering. I dag er vi fire tilsatte som utgjør tre årsverk, opplyser Nilsen. – Nå når det går mot sommeren er jeg optimistisk i forhold til driften. Vi opplever at stadig flere turister, ikke minst fugletittere fra utlandet, har oppdaget vår region. Så jeg både håper og tror at vi får en rimelig god sommer- og høstsesong, sier Gunn Marit Nilsen.

Hun ønsker at hotellet også skal framstå som et «fuglehotell». Derfor har samtlige 27 rom fått sitt spesielle fuglenavn. Og alle navnene er på fugler som finnes i området. Lokale fotografer har også dekorert rommene, restauranten og korridorer med unike fuglebilder. Polar Hotell har også inngått et samarbeid med det lokale destinasjonsselskapet Arctic Tourist.

Profile for Finnmark Dagblad AS

Båtsfjordmessa 2019  

Båtsfjordmessa 2019