Page 8

8|

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

Jubileumsår for Båtsfjo I år er det 30 år siden en ny bedrift ble etablert i Båtsfjord; Båtsfjord Service AS. Det startet beskjedent, med vedsalg og palleproduksjon. Bedriften som ledes av Hans Marius Nordberg (38) har i dag ca. 35 tilsatte, medregnet seks arbeidsledere. Bjørn Hildonen Båtsfjord Service har i dag 14 plasser til personer som får varig tilrettelagt arbeid (VTA) og 8 godkjente plasser for personer ikke er klar for ordinært arbeidsliv, men som får arbeidsforbedrende trening (AFT).

Allsidig produksjon I to år har Nordberg ledet bedriften som i fjor omsatte for ca. 8 millioner kroner. – Mens bedriften startet beskjedent, har vi i dag en allsidig produksjon. Vi driver fortsatt med det bedriften startet opp med for 30 år siden, vedsalg og palleproduksjon til Båtsfjordbruket. Men i dag lager vi en rekke treprodukter for salg, det være seg varmepumpekasser, benker i forskjellige størrelser, blomsterkasser, beskyttelseshus til avfallsdunker og kister med eller uten dekorasjon, bare for å ha nevnt noen av treprodukter. Og vi har for øvrig en utmerket stab, både med lærlinger og tilsatte med fagbrev, sier Nordberg. Når det gjelder fyringsved leveres de i 40 liters og 15 kilos sekker. Vi selger også bålesker, sagflis til røykerier og tennbrikker med avispapir som basis. – Bjørkeveden hentes fra Finland. Hos oss blir den kappet, kløvd og pakket. Vi fuktighetstester også veden. Ønsker kunden veden hjemkjørt da gjør vi det. Vi har i dag en vognpark på tre biler. Derfor kan vi også påta oss diverse transportoppdrag, og utfører flytteoppdrag. I vinter har vi også påtatt oss oppdrag for privatpersoner som ønsker hjelp til blant annet snømåking. I sommermånedene tilbyr vi plenklipping. To dager i uke kjører vi ut brød som bakes på hotellet og leveres til kommunens to barnehager, sier daglig leder Nordberg.

Butikkutsalg og gartneri I tillegg til produksjonsbedriften har Båtsfjord Service også butikken «Lille Nøste» i sentrum av Værret. – Her selger vi en rekke gaveprodukter, og vi har et stort og variert utvalg av garn, tekstiler som duker, puter, bilderammer og glassprodukter. Her har vi også en egen sy- og strikkestue med flere ansatte. De produserer for butikkutsalg, opplyser Nordberg. – For vel to år etablerte vi et lite gartneri i tilknytning til butikkutsalgen. I tillegg til å selge planter til privatpersoner, har vi også utleie av blomsterkasser i flere størrelser, om ønskelig også oppsatt med planter. Plantede blomsterkasser kan også leies av både privatpersoner og/eller bedrifter. Om ønskelig plasserer vi blomsterkassene der kunden ønsker, og tar dem inn igjen når høsten kommer, sier Hans Marius Nordberg. For øvrig tilbyr Båtsfjord Service Jobbfrukt i delikate esker som pakkes på bestilling og selges til bedrifter og privatpersoner. Eskene leveres med garanti og pakkes i tre størrelser, 3, 5 og 7 kilo – eller etter ønske. I tillegg påtar bedriften seg

BLOMSTER: Hege Loe har flere tusen planter i bedriftens gartneri.

GAVER: Mette Aarnes (t.v.) og Hege Loe bestyrer en gav

gravstell, oppsetting og oppretting av gravstein og utplanting av blomster når sommeren nærmer seg.

Kjøper tjenester Det er Nav som kjøper tjenester hos Båtsfjord Service, som er lokalisert på Holmen, for personer som får arbeidsforberedende trening, enten innenfor VTA eller AFT. Personer med uførepensjon kan, gjennom VTA-ordningen, få tilbud om tilrettelagt arbeid som kan bidra til utvikling av sine ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilpassede arbeidsoppgaver. Ansatte på VTA er fast tilsatte i bedriften. Nå det gjelder AFT retter arbeidstilbudet seg mot personer som ikke er klare for ordinært arbeidsliv, har nedsatt arbeidsevne eller har behov for kartlegging av ressurser, opplæring og hjelp til planlegging av framtidens veivalg. Arbeidstreningen tilpasset den enkeltes behov. Arbeidstreningen for de på AFTtiltaket har en varighet på inntil ett år.

LEDER: I to år har Hans Marius Nordberg ledet Båtsfjord Service.

Profile for Finnmark Dagblad AS

Båtsfjordmessa 2019  

Båtsfjordmessa 2019