Page 6

6|

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

Venter spent på Lerøy-avklaring Fortsatt er det uklart om Lerøy Norway Seafoods i Båtsfjord reiser et nybygg på Storholmen. For to år siden kunne fabrikkleder Per Gunnar Hansen fortelle at det her skulle komme et nytt anlegg, den gang kostnadsberegnet til 400 millioner kroner. Han håpet at anlegget, på henimot 9000 kvadratmeter, kunne stå ferdig i løpet av 2020. Bjørn Hildonen Nå håper alle at konsernledelsen i løpet av relativt kort tid tar den endelige beslutningen, nybygg på Storholmen eller full renovering av dagens anlegg, bygd i 1976, men som har gjennomgått flere oppgraderings- og moderniseringsprosesser.

Ned i pris Per Gunnar Hansen bekrefter at utredningsarbeidet nå er inne i sluttfasen. – Utredningen konsernledelsen arbeider med skal gjøres grundig og skikkelig, og vi håper på et godt beslutningsunderlag før sommerferien, sier fabrikksjefen. I Båtsfjord går det i dag forlydende om at investeringene i et helt nytt anlegg på Storholmen har en prislapp på opp mot 700 millioner kroner, et beløp som konsernledelsen mener er altfor høyt. Derfor blir prosjektet gjennomgått på nytt i håp om å få kostnadene betydelig redusert. Full renovering og oppgradering av dagens anlegg skal visnok igjen opp til ny vurdering, blir det hevdet, uten at fabrikklederen vil bekrefte det. Så fram til sommeren går de om lag 130 ansatte – og hele Båtsfjordsamfunnet – og venter i spenning. Alle håper at konsernledelsen vil gå for et helt nytt og framtidsrettet anlegg.

Alt utnyttes I påvente av den endelige avgjørelsen, går produksjonen for fullt. Da vi besøkte hjørnesteinsbedriften for om lag tre uker siden, hadde anleggets innkjøpssjef Aleksander Johnsen (46) kø av fartøyer som ventet på levering. Fire snurrevadfartøy ventet på lossing av sine hysefangster og to mindre kystfartøy hadde nettopp levert blåkveitefangster. – Her går det på høygir, og det handler akkurat nå om levering av levende hyse og blåkveite. Her på mottaket, med 25 tilsatte i tillegg til 15 innleide, går vi to skift, mens produksjonslinjene går i ut-

VENTER: Innkjøpssjef Aleksander Johnsen, her ved et fullt karr med blåkveite, og alle i Båtsfjord venter på en avgjørelse, nybygg eller renovering av dagens bygg.Foto: Bjørn Hildonen gangspunktet på ett skift. De mindre fartøyene er stort sett ferdig med sin torskekvote. For øvrig har vi tidvis, siden påsken, måtte innføre døgnkvoter, opplyser Johnsen. – Så langt ut i året har vi mottatt 374.000 kilo levende hyse av et landet totalkvantum i år på 2 millioner kilo hyse. Produksjonen av levende hyse gir en fantastisk kvalitet på sluttproduktet, noe også markedet har merket seg. Når det gleder levende levering av torsk har vi her i Båtsfjord merder med en total lagringskapasitet på ca. 1000 tonn. Så langt i år har to fartøy levert om lag 500 tonn levende torsk fra merdene, sier Aleksander Johnsen, som nå venter på seisesongen – og konsernledelsens beslutning om anleggets framtid, med blant annet bedre kaiplass og nye fasiliteter.

Levendelevring blir mer vanlig Han har tro på at en stadig større del av råstoff som føres på land vil være levende snurrevadfanget hyse og torsk. – For torsk, levendelagret i merder, er det gitt tillatelse til at fisken kan gå i merdene opp til 20 uker. Det betyr at vi over lengre perioder produsere førsteklasses torskeprodukter, noe markedet i stadig større grad etterspør. For øvrig er det ukentlig én trailer som tar med seg opptil 20 tonn med kvalitetsprodukter

STORHOLMEN: Alle håper Lerøy Norway Seafoods by

FRAMTIDEN: Skipper og reder Tor Inge Nilsen foran sitt nybygg med om lag 13 tonn levende hyse, en leveringsform han tror vil bli vanlig.Foto: Bjørn Hildonen fra vårt anlegg. Og nettopp har vi sendt 12 tonn torsk til Kanariøyene, sier Aleksander Johnsen som legger til at det til midten av mai måned var levert 5 millioner kilo torsk i tillegg til blant annet sei. Ved Lerøys anlegg i Båtsfjord utnyttes alt av biprodukter. I fjor kom det også på plass et ensilasjeanlegg ved anlegget. Under torskefisket er det egne ansatte som er opptatt av torsketungeskjæring. Skipper og reder på den nye 40 millioner kroners 80 fots store «Ballstadværing», levert i fjor fra verftet i Mandal,

Tor Inge Nilsen (35) hadde nettopp kommet opp med om lag 13 tonn levende hyse i lagringstankene, og han venter på levering. – Dette er min åttende landing av levende hyse. De siste ukene har fangstforholdene vært utmerket. Jeg tror også, i likhet med det innkjøpssjefen sier, at levering av levende fangst vil bli stadig mer vanlig. Og vi fiskere får også et prispåslag fordi kvaliteten er langt bedre enn det vi tradisjonelt leverer, sier ballstadværingen.

KØ: Til tider er det kø for å få levert ved Lerøy-anlegget.Foto: Bjørn Hildonen MERDER: I dag er det i merdene i Båtsfjord havn kapasitet til 1000 tonn levende lagret

torsk.Foto: Bjørn Hildonen

Profile for Finnmark Dagblad AS

Båtsfjordmessa 2019  

Båtsfjordmessa 2019