Page 4

4|

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

BÅTSFJORDBRUKET: Fiskerikonsernet Isula AS satser stort på Båtsfjordbruket.

Investerer for nærmere 70 millioner kroner Går alt som planlagt, og intet tilsier noe annet, vil daglig leder ved Båtsfjordbruket, Frank Kristiansen, i mars måned neste år kunne ta i bruk nytt og hypermoderne produksjonsutstyr. Og da har eierne av bruket, Insula AS, investert opp mot 70 millioner kroner i anlegget. Bjørn Hildonen Høsten 2017 ble det kjent at eierne av Båtsfjordbruket, Nordic Group, hadde solgt anlegget til det Leknes-baserte konsernet Isula AS. Isula AS har i dag en omsetning på om lag 6 milliarder kroner, og er et selskap som kontrollerer over 20 fabrikker – og er også etablert i nabolandene Sverige, Danmark og Finland.

Avansert teknologi Da det ble klart at Isula skulle overta det ærverdige bruket i Båtsfjord, som kan se tilbake på en lang historie, ja faktisk helt tilbake til 1871, lovet toppledelsen at konsernet skulle satse på anlegget i Båtsfjord, og at det ville bli foretatt betydelige investeringer i Båtsfjord-anlegget. Den lovnad materialiserer seg i dag, gjennom den storstilte satsingen. I tillegg til nytt produksjonsutstyr blir også selve anlegget, med vel 80 ansatte, hvorav ca. 60 personer er knyttet til filetproduksjon, utvidet med et nytt toetasjes bygg, med en grunnflate på 250 kvadratmeter. Dagens administrasjon skal flytte inn i nybyggets andre etasje. – Det var for om lag ett år siden at Isula sa ja til å investere nærmere 70 millioner kroner i anlegget. Da startet arbeidet med utforming og utnyttelse av eksisterende areal, og det ble hentet inn tilbud fra utstyrsleverandører. Nå er det avgjort at et islandsk selskap skal levere det avanserte utstyret til produksjonslinja, der blant annet kuttingen skjer med vannjetteknologi. Islendinger har allerede vært på bedriftsbefaring. Etter planen skal utstyret leveres like over årsskiftet. Den nye teknologien vil bety rasjonalisering, men det betyr nødvendigvis ikke at vi må kutte ned på antall ansatte. For ny teknologi betyr også nye arbeidsoppgaver, sier Kristiansen.

Vardøbruket Når Båtsfjordbruket neste år tar i bruk ny teknologi vil også svinnet bli betyde-

INVESTERER: Daglig leder Frank Kristiansen kan glede seg over store investeringen. lig redusert, og råstoffet kan utnyttes på en langt bedre måte enn i dag. – Målsettingen er å utnytte det meste av råstoffet, og her er vi på god vei. Med utnyttelse av ny teknologi, samtidig som fiskerne får skjerpede krav til levering av førsteklasses råstoff, når vi målene om utnyttelse av hele fisken, noe både vi og andre fiskeprodusenter streber etter, sier Kristiansen. Inntil nylig hadde Båtsfjordbruket to mottaksstasjoner; Vadsøbruket og Vardøbruket. Nå er det klart at Vardøbruket blir en egen enhet i Isula-konsernet. – For oss er det kjempefint at Isula overtar Vardøbruket. Så la meg også få benytte anledningen til å nevne at vi de siste to årene ikke har fraktet råstoff fra Vardø til anlegget her i Båtsfjord. Vardøbruket håndterer fisken selv for deretter å sende produktene rett ut i markedet, sier Frank Kristiansen. Inntil midten av forrige måned hadde

alle Foto: Bjørn Hildonen

UTVIDER: Her kommer et tilbygg på 250 kvadratmeter, der også administrasjonen skal inn, opplyser Frank Kristiansen. Båtsfjordbruket mottatt ca. 3000 tonn råstoff, mot ca. 4200 tonn ved samme periode i fjor. Når det gjelder mottatt kvantum over anlegget i Vadsø er tallene

annerledes. I fjor ble det mottatt ca. 34 tonn, i år ca. 190 tonn. I dag sendes alt av kongekrabbe levende ut på markedet.

Profile for Finnmark Dagblad AS

Båtsfjordmessa 2019  

Båtsfjordmessa 2019