Page 2

2|

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

Ønsker velkommen til årets Båtsfjordmesse:

Håper på publikumsrekord

HOVEDKOMITEEN: Disse kvinnene har også i år ansvar for Båtsfjordmessa. Fra venstre: Elisabeth Nylund, Veronica Kristiansen, Sabina Zieba, Susanne Karlsen, Gro Anita Torgersen

og May Bente Eriksen.

Foto: Bjørn Hildonen

Lørdag 15. juni åpnes dørene for den 33. Båtsfjordmesse. Og ligget på rundt 40. Tre uker før messeåpningen hadde 31 utstillere meldt seg, i år, som tidligere år, er det kvinner i Båtsfjord Sportsklubb og det er plass til flere i hallen. (BSK) som ønsker både utstillere og publikum velkommen Meget godt omdømme til en enestående handledag. Kvinnene som utgjør hovedNå er det ikke alle som får plass inne i komiteen har sentrale posisjoner i BSKs fem idrettslige hallen. Derfor er den asfalterte parkegrupper; fotball, svømming, ski, bryting og badminton. ringsplassen rundt hallen avsatte til ut-

misk bærebjelke for den sportslige aktiviteten i klubben, sier klubblederen. Eriksen legger til at klubben for tiden har et sportslig problem; klubben mangler nemlig om lag 10 trenere, og uten trenere vil tilbudet til barn og unge måtte reduseres, i verste fall stoppe opp.

gere fra store deler av fylket. Og som vanlig lokker selgerne kundene med mange og gode tilbudspriser. De siste årene har antall salgsboder

BSK, med sine om lag 360 medlemmer, har et årsbudsjett på ca. 1,5 millioner kroner. I budsjettet er det beregnet en inntekt fra messen på om lag 100.000 kroner. Inntekten kommer fra standplassleie, inngangsbillett og kafésalg. Prisen for å være representert på messa varierer fra 1000 kroner til 10.000 kroner, alt etter størrelsen på den enkelte stand. Inngangsbilletten er satt til 20 kroner for barn og 50 kroner for voksne. De som handler for minst 500 kroner er med i en loddtrekning der førstepremien er et gavekort på 10.000 kroner. De to andre premiene er 10 kilo torskelions. Det blir foretatt tre trekninger, og de som har vinnerlodd må være i hallen under trekningen. – I fjor var det rundt 1000 besøkende. Vi regner med å oppnå et vel så godt besøkstall i år – og publikumsrekord. For øvrig er messens åpningstid fra klokken 10:00 til klokken 16:00. Også i år blir det salg av fiskesuppe i kafeen, sier May Bente Eriksen, som understreker at næringslivet i Båtsfjord er flinke til å støtte det frivillige arbeidet lag og foreningen gjør i fiskerihovedstaden.

Bjørn Hildonen Det er Båtsfjords «storstue», idrettshall som nå skal fylles opp med boder og sel-

KJELL H. SÆTHER kommer med sine bilder til messa Tlf nr 950 33 077 webadresse: http://khsfoto.no

stillere med større salgsprodukter, eksempelvis bilforhandlere. For øvrig er utearealet allerede fulltegnet. Til årets messe kommer selgere fra Jergul, Kvalsund, Tana, Nesseby, SørVaranger, Vadsø og Berlevåg, i tillegg til at lokale næringsutøvere vil være på plass i hallen. Leder for BSK, May Bente Eriksen, sier at messen har fått et meget godt omdømme. Mens messen i den spede begynnelsen holdt åpen i to dager, lørdag og søndag, har arrangørene de siste årene valgt å holde åpen kun én dag. I tidligere år ble det hentet relative kostbare underholdningsartister. Også det har arrangøren gått bort fra. Mange utstillere reagerte på at publikum hadde mer fokus på underholdningen enn det å gjøre gunstige innkjøp.

Ønsker flere trenere – Dette er en profilerings- og salgsmesse. Derfor har vi valgt en messeprofil der selgerne står i fokus. Antar det nok er en av årsakene til at så mange av de samme er representert her på messa i Båtsfjord, år etter år, noe vi som arrangører selvsagt setter pris på. Messen er også en økono-

Håper på publikumsrekord

Profile for Finnmark Dagblad AS

Båtsfjordmessa 2019  

Båtsfjordmessa 2019