Page 17

Finnmarken

ONSDAG 12. JUNI 2019

 | aktive båtsfjord |

Lysløypeforlengelse

| 17

Ved inngangen til inneværende år ble den om lag seks kilometer lange lysløypa i Båtsfjord, som starter ved idrettshallen og slutter ved Båtsfjord skole, forlenget med en om lag 400 meter lang lyssatt trasé. Bjørn Hildonen Leder for Båtsfjord Sportsklubb (BSK), May Bente Eriksen, forteller at BSK lenge har hatt et ønske om å få en ny lyssatt trasé som går i et variert og kupert terreng. Den ca. 400 meter lange lysløypa er lagt til et område inntil skistadion. Traseen er åtte meter bred og per i dag gjenstår det kun noen mindre justeringer. – Skiløpere har lenge ønsket en løype som er litt mer krevende enn den opprinnelige lysløypa. Men det som har stoppet våre planer har hatt sammenheng med økonomi. For prisen for rydding av traseen og lyssetting av den planlagte løypa ble beregnet til 250.000 kroner, forteller Eriksen – Nå er endelig lysløypa en realitet, mye takket være et betydelig tilskudd fra SpareBank1 Nord-Norge. Banken har gitt oss 75.000 kroner. Videre har kommunen gitt BSK en støtte på 100.000 kroner. Restbeløpet, rundt 75.000 kroner, har klubben stått for. Takket være midler kommunen har fått fra Finnmark Kraft, som står bak vindmølleparken på

ENDELIG: Endelig er lysløypa i Båtsfjord blitt forlenget, noe som gleder BSK-leder May Bente Eriksen. Hamnefjell, valgte politikerne å støtte lysløypeprosjektet, sier Eriksen. Hun ønsker også å rose Roy Isaksen og hans stab for det dugnadsarbeidet de har utført i forbindelse med løypeforlengel-

sen. For øvrig er det Isaksen og hans frivillige medarbeidere som i mange år har hatt vedlikeholdsansvaret for hele lysløypa. Det innebærer at turgåere gjennom hele vinteren har velpreparerte løyper.

Foto: Bjørn Hildonen

Da BSK i januar arrangerte Finnmarksmesterskapet på ski for juniorer var også den siste løypestolpen på plass, og skiløperne kunne ta i bruk den nye og lyssatte løypetraseen.

Profile for Finnmark Dagblad AS

Båtsfjordmessa 2019  

Båtsfjordmessa 2019