Page 16

16 |

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

GRÜNDERE: Tre av gründerne foran de 20 liters store ølfatene, lagd av et gjenvinnigsvennlig materiale. Fra venstre: Sean R. Miller, Morten Andersen og Torfinn Sørnes. alle Foto: Bjørn Hildonen«Ølhundene» i gang

Så er planleggingsfasen over, utstyret på plass, testet og funnet i orden. Vi snakker om minibryggeriet i Båtsfjord. Nå har «ølhundene» og gründerne bak fylkets tredje ølbryggeri produsert de første literne med øl.

tret oppført som daglig leder. Han kan også smykke seg med tittelen bryggerimester og teknisk ansvarlig. Morten Andersen på sin side kan titulere seg som styrets leder, brygger og salgssjef. Ronny Isaksen på sin side, som egentlig sådde bryggeriideen, deler bryggertittelen med Morten, i tillegg til at han er økonomiansvarlig. For øvrig er det i dag ni aksjonærer i selskapet som står oppført med en egenkapital på 127.000 kroner.

Bjørn Hildonen

Prøvefase

Det var for ca. to år siden at Torfinn Sørnes (53), Morten Andersen (50) og Ronny Isaksen (49) fikk med seg flere lokale interessenter for etablering av et mikrobryggeri. Selskapet Behinde Bars Brewery (BBB) er nå en realitet. Torfinn Sørnes er i Brønnesundregis-

Det første ølfatet ble trillet ut av produksjonslokalet i januar måned, akkurat tidsnok til at publikum som overvar vinterarrangementet Vinterlyd i Båtsfjord fikk servert lokalbrygget øl fra tappekranen på puben til Båtsfjord Brygge. Per i dag er puben det eneste utsalget for bryggeriet.

FJERNSTYRT: Mye av bryggeriprosessen er fjernstyrt.

– Vi er fortsatt i en prøvefase og har heller ikke hastverk. Nå produserer vi på dugnadsbasis, og vi har ikke stresset med det produksjonsmessig. Siden i februar har vi til sammen produsert om lag 800 liter øl. I startfasen tapper vi ølet på 20 liters fat. I løpet av året er det meningen at vi også skal tappe på flasker, forteller Morten Andersen.

Gode tilbakemeldinger Så langt er det investert om lag 250.000 kroner i bryggeriet, som har lokaler i Sørnes-bygget. – Vi har fått 70.000 kroner i støtte fra kommunens næringsfond, noe vi er svært glade for. For fortsatt er det behov for flere investeringer, og siktemålet er at mikrobryggeriet skal gi minst én arbeidsplass. Det betinger at vi må komme opp i et større produksjonsvolum, og vi

må ha på plass avtaler med flere skjenkesteder, sier styrelederen. – Lengre fram i tid ser vi for oss at vårt flaskeøl selges i forretninger. Når alt av utstyr er på plass, kan vi i teorien årlig produsere 40.000 liter øl. I dag er ikke et slikt volum realistisk med dagens utstyr, opplyser Andersen. Når årets Båtsfjordmesse går av staben, vil de som besøker Båtsfjord Brygges pub kunne leske seg med én av bryggeriets seks ølsorter. – Og hva er publikums dom over det lokale ølet? – Vi har bare fått positiv tilbakemeldinger. Så vi har tro på at det blir lønnsom butikk å drive et mikrobryggeri, sier Torfinn Sørnes, som får støtte av både Morten Andersen og styremedlem Sean R. Miller (46) som er innom produksjonslokalet.

TANKER: Bryggerimester Torfinn Sørnes foran to av de store bryggeritankene.

Profile for Finnmark Dagblad AS

Båtsfjordmessa 2019  

Båtsfjordmessa 2019