Page 10

10 |

ONSDAG 12. JUNI 2019

| aktive båtsfjord | 

Finnmarken

INSTRUKTØRER: Svømmegruppa har utdannede instruktører som har utviklet gode svømmere. Fra venstre trener Evgenia Myreng, Aurora Pettersen, Maska Kichaykina, Julia Myreng, Szantal Szylobyt og Viktoria Karpova. Foto: Bjørn Hildonen

Ønsker et større basseng Øverst på ønskelisten til Båtsfjord Sportsklubbs svømmegruppe er et 25 meters langt basseng. Dagens basseng er på 12,5 meter. Bjørn Hildonen – Selv om vi har et lite basseng, har flere av våre aktive svømmere utmerket seg i nordnorsk sammenheng, sier trener Evgenia Myreng. I dag er det nærmere 40 barn og unge som er aktive med i klubben, det betyr at instruktørene dessverre må avvise mange unge som ønsker å delta på dette fritidstilbudet.

I mars måned var klubben også representert med fire svømmer på det som betegnes som nordnorsk mesterskap. – I dag er det fire svømmere som er med i det som kan betegnes som elitegruppa. Samtlige har gjort det meget bra. Fra 14. til 16. i denne måneden avvikles et stort nasjonalt stevne i Hamar. Her deltar vi med fire utøvere, tre 12-åringer og én 15-åring. Jeg håper vi også her vil oppnå fine resultater. Men vel så viktig, våre svømmere får på slike stevner målt seg med noen av landets beste svømmere, noe som inspirerer ikke bare de fire deltakerne fra BSK, men også hele svømmegruppa. Så vi gleder oss til turen, sier Evgenia Myreng, som benytter anledningen til å rose svømmegruppas leder, Majken Holmgren, for hennes store engasjement.

TRIVES: De stortrives i bassenget, Andre (f. v.), Tim, Gabrielle, Amalie, Vera og Erika. 

Foto: Bjørn Hildonen

Venteliste – Vi har en venteliste på ca. 10 personer i alderen 6 til 10 år. Men det er nok langt flere som kunne tenke seg å delta på våre aktiviteter, men er klar over at det ikke er plass til flere. Det er også begrenset hva vi som trenere og instruktører makter, opplyser Myreng. I dag er vi til sammen seks-sju utdannede instruktører som har ansvar for svømmerne, som er delt inn i grupper, alt etter alder. De yngste, fra 6 til 10 år trener én dag i uka. Så har vi én gruppe som møter her i bassenger tre ganger i uka og den eldste gruppen, der flere er konkurransesvømmere, samler vi i bassenget fem ganger i uka, sier Myreng, som legger til at BSK svømming også har baby- og småbarnssvømming på sitt program.

Til Mjøsa Flere av de eldste svømmerne har representert klubben på en rekke stevner. I begynnelsen av forrige måned deltok tre i et stevne i Rovaniemi, og gjorde det godt.

SVØMMERE: Her er en del av svømmere som ukentlig er aktive.

Foto: Privat

Profile for Finnmark Dagblad AS

Båtsfjordmessa 2019  

Båtsfjordmessa 2019