Page 1

01.05.2020 Sesongens skip til skip omlastinger i Sarnesfjorden avluttet

Denne sesongens skip til skip (STS) omlastninger av flytende natur gass (LNG) i Sarnesfjorden begynte 1. april 2020, Operasjonene er nå avsluttet for denne sesongen, med siste operasjon fullført den 29. april 2020. I løpet av denne perioden har 7 LNG STS omlastninger blitt utført. I år er vi spesielt glade og stolte over at operasjonen har vært mulig å gjennomføre til tross for den spesielle situasjonen som oppsto som følge av Covid19 (Corona) situasjonen. Vi ble litt forsinket i oppstarten daverden plutselig ble endret, men til tross for den ekstra krevende situasjon med Corona restriksjoner er vi veldig fornøyd med at omlastningene har blitt utført som planlagt uten noen hendelser eller forsinkelser av betydning. Dette skyldes ikke minst den gode støtten og viljen til å finne løsninger som vi har møtt lokalt. Tusen takk til alle aktører i Honningsvåg som har vist oss tillitt og hjulpet oss, kommuneoverlegen og det kommunale COVID 19 teamet, kommunen med ledelse og ansatte, losene og andre lokale myndigheter, Nordkappregionen Havn og andre bedrifter og enkeltpersoner som har støttet oss og bidratt til løsninger. Dere har gjort dette mulig! På vegne av Tschudi Arctic Transit AS og hele teamet vårt i Honningsvåg takker vi alle som har vært involvert i prosjektet direkte og indirekte for all støtte og et godt samarbeid. Vi håper at det blir flere prosjekter og muligheter for fortsatt godt samarbeid i tiden fremover. Med vennlig hilsen og de beste ønsker Jon Edvard Sundnes Daglig leder og styreformann Tschudi Arctic Transit AS

Profile for Finnmark Dagblad AS

Avslutning omlasting  

Avslutning omlasting