Page 1

2016


Finn Lectura Oy on Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n omistama oppi- ja tietokirjakustantamo, jonka toiminta-ajatuksena on erityisesti kielten ja opetusalan ammattikirjallisuuden sekä myös yleisen tietokirjallisuuden julkaiseminen. Toimintamme ankkuroituu teoreettisen tiedon ja käytännön työn tuottamaan kokemukseen oppimisesta, opetustyöstä ja kulloisenkin julkaisun sisältötarpeista. Kustantamomme arvoja ovat asiakaslähtöisyys, edistyksellisyys ja osaamisen kunnioittaminen. Julkaisuissamme pyrimme aina ottamaan huomioon sekä opettajan että opiskelijan tarpeet. Sivistystehtävää toteutamme silloinkin kun se ei ole liiketaloudellisesti voitokasta. Myös toiminnan eettisyys on meille tärkeää. Kasvatamme julkaisuohjelmaamme vuosittain n. 20 uutuustuotteella. Merkittävä osa julkaisuis-

Itälahdenkatu 18 A 00210 Helsinki www.finnlectura.fi

Julkaisujen sisältöä koskevat tiedustelut Finn Lectura puhelin: 0974151005 sähköposti: info@finnlectura.fi

2 | www.finnlectura.fi

tamme on vapaan sivistystyön, lukion, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kielten oppikirjoja sekä niiden oheismateriaaleja. Julkaisemme kuitenkin vuosittain myös muiden aineiden oppi- ja käsikirjoja sekä suuren yleisön käyttöön erilaisia tietokirjoja. Vuonna 2016 Finn Lectura täyttää 30 vuotta. Juhlavuonna haluamme olla mahdollisimman lähellä kirjojemme käyttäjiä. Tässä luettelossa mainittujen julkaisujen kustantamisen rinnalla juhlistammekin 30-vuotisjuhlavuotta järjestämällä tapahtumia eri puolilla Suomea. Työmme laadukkaiden oppi- ja tietokirjojen kustantajana jatkuu tuttuun tapaan. Toivotamme onnistuneita opiskelu-, opetus- ja lukuhetkiä Finn Lecturan julkaisujen parissa!

Finn Lecturan tiimi

Jälleenmyyjien ja oppilaitosten tilaukset Porvoon Kirjakeskus puhelin: 0201662222 sähköposti: tilaukset@kirjakeskus.fi Verkkokauppa www.kirjasi.fi Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

E-kirjat www.finnlectura.fi /ekirjat Näytekirjapyynnöt www.finnlectura.fi /nayte Sähköiset oheismateriaalit  www.finnlectura.fi / oheismateriaalit


SUOMEN

2016

Suomen kielen oppikirja aikuisille

Kielet 5 Englanti

16

8 Ruotsi 10 Saksa

Sonja Gehring Sanni Heinzmann Sari Päivärinne Taija Udd

11 Espanja 12 Ranska 

Catching Up

13 Italia 

ENGLISH FOR CONVERSATION CLASSES

Eeva Mortazavi Sanna Saarinen Rebecca von Bonsdorff

14 Venäjä  16 Suomi toisena kielenä 21 S2-oppimispelit 22 Muut kielet

5

6

7

17

10

11

Yleiseen tiedonjanoon 29 Kasvatus ja opetus 31 Keittokirjat 31 Lääketiede ja psykologia 32 Muut kirjat

Uutiskirje www.finnlectura.fi /kirje

Finn Lectura Julkaisuluettelo 2016

Facebook www.facebook.com/ finnlectura

Ulkoasu Päivi Toikka

Twitter www.twitter.com/finnlectura


Kielet


Englanti Everyday English

▶ www.everydayenglish.fi

Everyday English on uusi, innostava englannin oppimateriaalisarja aikuisille. Kirjasarja johdattaa opiskelijan lähes kaikkialla puhutun maailmankielen opintoihin motivoivalla ja käytännönläheisellä tavalla. Kommunikatiivinen lähestymistapa tukee kielitaidon kehittymistä tilanteissa, joissa opiskelija tavallisimmin tarvitsee englannin kieltä. TEKIJÄT Everyday English Starter: Anni Holopainen, Christine Silventoinen, Hannele Ylönen Everyday English 1–2: Anni Holopainen, Christine Silventoinen

MATERIAALIT JA HINNAT • • • • •

Oppikirja 26€ Opettajan CD 45€ Opiskelijan CD 26€ Opettajan opas 65€ Sähköinen materiaali www.everydayenglish.fi

Everyday English Starter

Everyday English 1

Everyday English 2

Englantia aikuisille

Englantia aikuisille

Englantia aikuisille

Taso: A1 ISBN: 978-951-792-675-1

Taso: A1 ISBN: 978-951-792-678-2

Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-731-4

Sarjan aloitusosa Starter on tarkoitettu todellisille vasta-alkajille. Rauhallisesti etenevässä kirjassa harjoitellaan englannin käyttöä arkielämän tilanteissa. Sen avulla opitaan kertomaan perusasiat itsestä ja perheestä, tutustutaan arkisiin askareisiin, kotiin ja harrastuksiin liittyvään sanastoon sekä opitaan asioimaan ravintolassa.

Everyday English 1 on jatkoa Everyday English Starterille, mutta se soveltuu myös aloituskirjaksi niille opiskelijoille, joilla englannin opinnoista on jo aikaa ja alkeiden kertaus on tarpeen. Kirjassa harjoitellaan monipuolisesti arkielämän puhetilanteita, tutustutaan mm. matkailu- ja ruokasanastoon sekä opiskellaan englannin kielen perusrakenteita.

Everyday English 2 -kirjassa jatketaan arkielämän kielenkäyttötilanteiden harjoittelua sekä englannin perusrakenteisiin tutustumista ja laajennetaan matkailusanastoa, opetellaan asioimaan puhelimitse sekä tutustutaan mm. terveyteen, perhesuhteisiin ja työelämään liittyvään sanastoon.

Opettajan CD ISBN: 978-951-792-683-6 Opiskelijan CD ISBN: 978-951-792-705-5 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-685-0

Opettajan CD ISBN: 978-951-792-684-3 Opiskelijan CD ISBN: 978-951-792-706-2 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-686-7

KEVÄT 2016 Opettajan CD ISBN: 978-951-792-759-8 Opiskelijan CD ISBN: 978-951-792-760-4 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-758-1

www.finnlectura.fi | |5


Englanti Catching Up English for Conversation Classes EEVA MORTAZAVI, SANNA SAARINEN, REBECCA VON BONSDORFF Taso: B1 ISBN: 978-951-792-730-7 | 35€

Catching Up on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää englannin suullista kielitaitoaan ja saada lisää itsevarmuutta kielenkäyttäjinä. Kirja toimii erinomaisesti keskustelukurssien oppikirjana. Jokainen luku sisältää runsaasti mukaansatempaavia ja hauskoja keskustelutehtäviä, jotka aktivoivat suullista kielitaitoa tehokkaasti. Kirjan aihepiireihin kuuluvat mm. koti, perhe ja harrastukset, ruoka ja terveys, media ja yhteiskunta, työelämä, ympäristö sekä matkailu.

Catching Up ENGLISH FOR CONVERSATION CLASSES

Eeva Mortazavi Sanna Saarinen Rebecca von Bonsdorff

KEVÄT 2016 CD ISBN: 978-951-792-740-6 UUSI HINTA 45€

Academic and Professional English

KEVÄT 2016 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-739-0 | 65€

TEIJA PERTTILA-GLENCAIRN Taso: B2–C1 ISBN: 978-951-792-441-2 | 50€

Reading, Writing and Spoken Communication

Englannin oppikirja akateemisen tason kielen hallintaan.

Chapter 1 – Family

2.

The perfect family? Look at the picture below. What do you think about this family? Mitä ajatuksia kuvan perhe herättää?

Englantia matkailijoille HEIKKI TULKKI, TOMI VÄLIMAA Taso: A2 ISBN: 978-951-792-480-1 | 30€

Kielikurssi, joka on ensisijaisesti tarkoitettu englannin perusteisiin aiemmin tutustuneille. CD ISBN: 978-951-792-373-6 | 45€ Opettajan opas ISBN: 978-951-792-382-8 | 65€

YÖS M

Family 1.

3.

The Smiths

eA

K

IR JA

N

CHAPTER 1

a) Read the text to find out about the Smith family. Lue teksti Smithin perheestä.

Warm-up

”Family is the most important thing in the world.” – Princess Diana

Discuss in pairs or small groups. Keskustelkaa pareittain tai pienryhmissä. 1. What do you think about this statement? 2. What does the word “family” mean to you?

children but to me, it Many people consider family to consist of your spouse and your just my immediate means more than that. My extended family is all of my relatives, not family. one daughter. As a My husband’s name is Peter. We have three children, two sons and My mother-infamily I would say that we are very close, we tell one another everything. dad passed away a law is great and we really couldn’t cope without her help. Peter’s her husband died couple of years ago so she is a widow. She moved to live with us when so our children only and has been living with us ever since. My parents have both died, My mother-in-law have one grandparent and that is probably why they are very close. thinks her grandchildren are great. gorgeous nieces and I have two siblings, a brother and a sister and I also have the most so I don’t get to see a nephew. I love them to bits! But they live quite a long way away, regularly. Peter is very them very often. My aunt and uncle are retired, but they still visit us To me family means close to his family so many of my in-laws visit here quite often too. everything and I don’t think I could live without them.

9 8

Gateway to Engineering English Englantia tekniikan opiskelijoille ULLA HUTTUNEN-FINTA, IRENE HYRKSTEDT, LEA MYLLYLÄ, ANNA-MAIJA PIETILÄ, RITVA RASIMUS, MIRJA SAARIJÄRVI Taso: B1 ISBN: 978-951-792-449-8 | 39€

Ammattikorkeakoulujen tekniikan alan englannin opintoihin tarkoitettu kirja harjaannuttaa monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita.

Tilaa uutiskirjeemme ▶ www.finnlectura.fi/ kirje

6 | www.finnlectura.fi

CD ISBN: 978-951-792-460-3 | 69€ Opettajan opas ISBN: 978-951-792-450-4 | 65€

Pronunciation Poems for Tots Englantia pienille oppijoille

Talking about Finland

CANDY KALLIO ISBN: 978-951-792-486-3 | 29€

RUSSELL SNYDER Taso: B2 ISBN: 978-951-792-401-6 | 45€

Englantia leikkien ja lorujen avulla, kirjaan sisältyy CD.

Tutustu myös e-kirjoihimme ▶ www.finnlectura.fi/ ekirjat

Jatkotason englannin opiskelijoille suunnattu kirja, joka opettaa sujuvasti kertomaan ulkomaalaisille Suomesta. Monipuoliset harjoitustehtävät auttavat omaksumaan sanaston, jolla voi kuvailla luontevasti kotimaamme erityispiirteitä. Kirja sopii hyvin myös itseopiskeluun sekä kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden koulutustarpeisiin. CD ISBN: 978-951-792-428-3 | 79€


Englanti Stepping Stones TEKIJÄT Liisa Huhtala-Halme, Nanna Qvist, Penelope Roux

Stepping Stones 1

Stepping Stones 2

Taso: B1 ISBN: 978-951-792-557-0

Taso: B1–B2 ISBN: 978-951-792-732-1

Oppikirja on tarkoitettu aikuisopiskelijoille, jotka tuntevat englannin peruskieliopin, mutta kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielenkäyttöön. Kappaleissa käsitellään mm. matkailua, vapaa-aikaa ja harrastuksia, ruokaa, omaa hyvinvointia ja hyvää elämää.

Oppikirja on jatkoa suositulle Stepping Stones 1 -kirjalle. Puhumiseen kannustava oppimateriaali innostaa omakohtaiseen kielenkäyttöön, vahvistaa englannin rakenteiden hallintaa sekä laajentaa sanavarastoa. Aihepiireinä ovat mm. kotiseutu, opiskelu ja työelämä, uutiset, kulttuuri sekä kansalaistoiminta.

CD ISBN: 978-951-792-560-0 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-610-2

MATERIAALIT JA HINNAT • Oppikirja 39€ • CD 69€ • Opettajan opas 69€

CD ISBN: 978-951-792-761-1 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-762-8

Kuuntele ja opi englantia

Puhutaan englantia NEA METSÄVUORI Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-677-5 | 49€

HEIKKI TULKKI, TOMI VÄLIMAA Taso: A1 ISBN: 978-951-792-483-2 | 49€

Opiskele englantia missä tahansa äänioppikirjan avulla.

Opettajan oppaita ja paljon muuta ▶

Lataa raitaluettelo verkkosivuiltamme

Puhutaan englantia -äänikirjan oppimateriaali sopii niin aloittelevalle englannin oppijalle kuin englannin kielen perusteiden kertaukseen. Erilaisten suullisten harjoitusten avulla opitaan uusia asioita ja kerrataan jo opittua. 4 CD-levyä sisältävä äänioppikirja tekee englannin opiskelusta helppoa.

www.finnlectura.fi/oheismateriaalit

www.finnlectura.fi | |7


Ruotsi Inne

▶ www.inne.fi

Uusi lukion oppimateriaalisarja tuo A-ruotsin opetuksen tähän päivään. Tekstit ovat aitoja ja innostavia, sanastot laajoja. Kattavat teemasanastot tukevat kurssin keskeisimmän sanaston tehokasta oppimista.

Inne 1–2: Marjut Koivunen, Kristel Riissanen, Anne Suontaus, Jessica Lindfors Inne 3–6: Marjut Koivunen, Kristel Riissanen, Anne Suontaus, Jonas Fredén Inne 7–8: Marjut Koivunen, Kristel Riissanen, Anne Suontaus

Inne Kurs 1

Inne Kurs 2

Inne Kurs 3

Inne Kurs 4

LOPS 2016 ISBN: 978-951-792-561-7

VANHA OPS ISBN: 978-951-792-563-1 LOPS 2016 ISBN: 978-951-792-767-3

VANHA OPS ISBN: 978-951-792-565-5 LOPS 2016 ISBN: 978-951-792-771-0

ISBN: 978-951-792-622-5

VANHA OPS CD | ISBN: 978-951-792-564-8 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-598-3 Arviointimateriaali ISBN: 978-951-792-601-0 LOPS 2016 CD | ISBN: 978-951-792-768-0 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-769-7 Arviointimateriaali ISBN: 978-951-792-770-3

VANHA OPS CD | ISBN: 978-951-792-566-2 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-637-9 Arviointimateriaali ISBN: 978-951-792-638-6 LOPS 2016 CD | ISBN: 978-951-792-772-7 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-773-4 Arviointimateriaali ISBN: 978-951-792-774-1

Inne Kurs 5

Inne Kurs 6

Inne Kurs 7

Inne Kurs 8

ISBN: 978-951-792-626-3

ISBN: 978-951-792-630-0

ISBN: 978-951-792-692-8

ISBN: 978-951-792-695-9

CD | ISBN: 978-951-792-640-9 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-627-0 Arviointimateriaali ISBN: 978-951-792-629-4

CD | ISBN: 978-951-792-641-6 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-631-7 Arviointimateriaali ISBN: 978-951-792-633-1

CD | ISBN: 978-951-792-693-5 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-694-2

CD | ISBN: 978-951-792-696-6 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-698-0 Arviointimateriaali ISBN: 978-951-792-697-3

LOPS 2016 CD | ISBN: 978-951-792-562-4 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-596-9 Arviointimateriaali ISBN: 978-951-792-600-3

Innen verkkosivuilla selaimessa toimivia diaesityksiä ym.

8 | www.finnlectura.fi

TEKIJÄT

MATERIAALIT JA HINNAT • • • • •

Oppikirja 25€ CD 39€ Opettajan opas 69€ Arviointimateriaali (1–6, 8) 69€ Sähköinen materiaali www.inne.fi

CD | ISBN: 978-951-792-639-3 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-623-2 Arviointimateriaali ISBN: 978-951-792-625-6

Uuden LOPSin mukaiset Inne Kurs 1–3

SYKSY

2016


Ruotsi

Kuuntele ja opi ruotsia

Fullträff igen!

OUTI FRISK, HEIKKI TULKKI, GUNNEL REIMBLADH-TAUBE, TOMI VÄLIMAA Taso: A1 ISBN: 978-951-792-440-5 | 49€

Ruotsin kielioppi aikuisille ULLAMAIJA FIILIN, KRISTIINA HAKALA ISBN: 978-951-792-508-2 | 40€

10 CD-levyä sisältävä äänioppikirja opettaa kielen keskeistä sanastoa, ilmauksia ja rakenteita nopeasti ja tehokkaasti.

Uudistunut kielioppi- ja harjoituskirja, jonka avulla oppii niin kieltä kuin kielioppiakin.

Svenska för daghemsoch förskolepersonal KIRSI WALLINHEIMO, MARIA MANNIL Taso: B1–B2 ISBN: 978-951-792-479-5 | 30€

Kirja on tarkoitettu ruotsin kielen opiskeluun sekä varhaiskasvatuksen opiskelijoille että valmiille lastentarhanopettajille.

SYKSY

2016

Svenska för läkare

Tjena!

Tala svenska på jobbet

KRISTIINA HAKALA ISBN: 978-951-792-778-9 | 50€

Ruotsia ammatillisiin oppilaitoksiin

Ruotsin suullisia pariharjoituksia työtilanteisiin

OUTI FRISK, HEIKKI TULKKI ISBN: 978-951-792-779-6 | 32€

ANNELI ASUNMAA ISBN: 978-951-792-537-2 | 65€

Sarjakuvamuotoinen oppimateriaali ammatillisiin oppilaitoksiin peruskoulun B-ruotsin lukeneille. Sisältää runsaasti erilaisia harjoituksia, kielioppikoosteen ja sanastot. Oppimateriaali täydentyy myöhemmin äänitteellä sekä eriyttävää sanastoa sisältävällä opettajan oppaalla.

Harjoituskirja ruotsin kielen suullisten työtilanteiden ja työssä tarvittavan keskeisen sanaston harjoitteluun.

Ajanmukaistettu laitos käytännön ruotsin kielen opiskeluun tarkoitetusta kirjasta. Sekä valmiille lääkäreille että lääketieteen opiskelijoille suunnattu kirja soveltuu niin ryhmäopetukseen kuin itseopiskelun apuvälineeksi ja toimii myös käsikirjana. Kirjaan sisältyy 2 CD-äänitettä.

Opettajien näytekirjapyynnöt ▶

FINN LECTURA Facebookissa ▶

www.finnlectura.fi/nayte

www.facebook.com/ finnlectura

www.finnlectura.fi | |9


Saksa Hallo!

▶ www.hallo.fi Hallo! 2 Saksaa aikuisille Taso: A2 ISBN: 978-951-792-735-2

Jatko-osa suosittuun saksan oppimateriaalisarjaan. CD ISBN: 978-951-792-748-2 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-833-5

Echt geil! Saksan kielen alkeiskirja

Hallo! 1

HEIKKI TULKKI, SILJA-LEENA STAWIKOWSKI ISBN: 978-951-792-322-4 | 47€

Saksaa aikuisille

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille suunnattu saksan kielen oppimateriaali, soveltuu myös muuhun saksan kielen aikuisoppimiseen. Materiaalipaketti palvelee monipuolisesti sekä opiskelijaa että opettajaa ja huomioi erityyppisten oppijoiden tarpeet.

Aikuisopistoihin suunnattu saksan alkeisoppikirja, jossa kielen opiskelun ohella tutustutaan myös saksankielisten maiden kulttuuriin ja ihmisten arkielämään erilaisine tapoineen.

CD ISBN: 978-951-792-375-0 | 79€ Opettajan opas ISBN: 978-951-792-525-9 (pdf )

Taso: A1 ISBN: 978-951-792-674-4

TEKIJÄT Hallo! 1: Monika Hotanen, Eva Kauppi Hallo! 2: Eva Kauppi, Anja Odell

MATERIAALIT JA HINNAT • Oppikirja 32€ • CD 65€ • Opettajan opas 69€

CD ISBN: 978-951-792-702-4 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-703-1

Opettajan opas on ladattavissa maksutta Finn Lecturan sivuilta

Tilaa uutiskirjeemme ▶ www.finnlectura.fi/ kirje

Kuuntele ja opi saksaa

Saksaa matkailijoille

MIRJA PIIROINEN Taso: A1 ISBN: 978-951-792-517-4 | 49€

CLAUDIA JELTSCH Taso: A1 ISBN: 978-951-792-407-8 | 30€

Äänioppikirjan avulla voit opiskella saksan kielen alkeet missä ja milloin tahansa. Materiaali on ensisijaisesti kohdennettu itseopiskeluun, mutta se soveltuu myös saksan kielen kursseille oheismateriaaliksi.

Vasta-alkajille suunnattu kielikurssi, joka soveltuu sekä itseopiskeluun että ohjattujen kurssien materiaaliksi. Kirjan kappaleissa opetellaan muun muassa tervehtimään ja esittäytymään, kysymään tietä, asioimaan ravintolassa, hotellissa, lääkärissä jne. sekä tekemään ostoksia.

Opettajan oppaita ja paljon muuta ▶ www.finnlectura.fi/oheismateriaalit

10 | www.finnlectura.fi

CD ISBN: 978-951-792-408-5 | 45€


Espanja Espanjaa matkailijoille

¡Perfecto! 1 Espanjaa aikuisille

Espanjan kielioppi

TOMMI INGALSUO, ANNUKKA MACK Taso: A1 ISBN: 978-951-792-736-9 | 35€

TAINA HÄMÄLÄINEN ISBN: 978-951-792-776-5 | 50€

Etenkin vapaan sivistystyön opetukseen tarkoitetun uuden espanjan oppimateriaalisarjan ensimmäinen osa. Suullisen kielitaidon kehittäminen on teoksen keskeistä sisältöä, ja puhumista harjoitellaan paljon alusta lähtien. Kirja myös opastaa ja rohkaisee käyttämään kielitaitoa monissa arjen tilanteissa. CD ISBN: 978-951-792-751-2 | 65€ Opettajan opas ISBN: 978-951-792-749-9 | 65€

Laaja ja kattava espanjan kielioppi soveltuu niin harrastajalle kuin ammattilaisellekin. Korjattu painos. Harjoituskirja TAINA HÄMÄLÄINEN, SONJA VIRKKUNEN ISBN: 978-951-792-777-2 | 32€

FINN LECTURA Facebookissa ▶ www.facebook.com/ finnlectura

Espanjaa matkailijoille

Espanjaa matkailijoille 2

JUAN RAFOLS Taso: A1 ISBN: 978-951-792-402-3 | 30€

JUAN RAFOLS Taso: A2 ISBN: 978-951-792-400-9 | 30€

Vasta-alkajille tarkoitettu kielikurssi, joka soveltuu niin itseopiskeluun kuin ohjattujen alkeiskurssien materiaaliksi.

Kirjassa keskitytään niihin puhetilanteisiin, joita matkailija kohtaa oleskellessaan pidemmän aikaa espanjankielisessä maassa.

CD ISBN: 978-951-792-329-3 | 45€ Opettajan opas ISBN: 978-951-792-353-8 | 65€

CD ISBN: 978-951-792-411-5 | 45€ Opettajan opas ISBN: 978-951-792-429-0 | 65€

Verkkokauppamme ▶ kirjasi.fi

Español Uno & Dos Español Uno Espanjaa aikuisille KIMMO KONTTURI, MARJAANA KUOKKANENKEKKI, KATRI PALMUJOKI Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-672-0 | 57€

Kuuntele ja opi espanjaa JUAN RAFOLS Taso: A1 ISBN: 978-951-792-481-8 | 49€

Arkipäivän tilanteissa tarvittavan kielitaidon voi nyt oppia kuuntelemalla ja toistamalla dialogeja ja fraaseja.

Tutustu myös e-kirjoihimme ▶ www.finnlectura.fi/ ekirjat

Kuuntele ja opi espanjaa 2

Korkeakoulu- ja aikuisopiskelijoille suunnatun oppimateriaalisarjan ensimmäinen osa. Ripeästi etenevässä kirjassa käsitellään kielen keskeiset perusrakenteet ja tutustutaan laajahkoihin sanastokokonaisuuksiin.

SYKSY

2016

JUAN RAFOLS Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-775-8 | 49€

Suositun äänioppikirjan jatko-osassa keskitytään käytännön puhetilanteisiin, joita matkailija kohtaa oleskellessaan pidemmän aikaa espanjankielisissä maissa.

CD ISBN: 978-951-792-545-7 | 69€

Español Dos Espanjaa aikuisille MARJAANA KUOKKANENKEKKI, KATRI PALMUJOKI Taso: A2–B1 ISBN: 978-951-792-190-9 | 50€

Suositun alkeiskirjan toinen osa esittelee huolitellun yleiskielen lisäksi puhekieltä, jota harjoitellaan myös lukuisten kuunteluharjoitusten avulla. CD ISBN: 978-951-792-203-6 | 69€

www.finnlectura.fi | |11


Ranska Chez Marianne

▶ www.chezmarianne.fi

Cent verbes sans souci 100 ranskan verbiä TIINA MARTIKAINEN ISBN: 978-951-792-515-0 | 50€

Uudistettu ja tarkistettu laitos hyödyllisestä ja kattavasta ranskan verbikirjasta.

Chez Marianne 1

Chez Marianne 2

Chez Marianne 3

Ranskaa aikuisille

Ranskaa aikuisille

Ranskaa aikuisille

Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-343-9

Taso: A2–B1 ISBN: 978-951-792-186-2

Taso: B1–B2 ISBN: 978-951-792-605-8

Ripeästi etenevä ranskan alkeiskirja aikuisopetukseen, myös itseopiskeluun.

Ranskan kielen jatkokurssi monenlaiseen aikuisopetukseen.

Jatkotason opiskelijoille suunnattu oppikirja sisältää monipuolisia aineistopohjaisia harjoituksia.

CD ISBN: 978-951-792-279-1 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-177-0

CD ISBN: 978-951-792-205-0 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-233-3

CD ISBN: 978-951-792-415-3 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-501-3

Kuuntele ja opi ranskaa KATRIINA KURKI Taso: A1 ISBN: 978-951-792-499-3 | 49€

Äänioppikirja, joka antaa hyvän käytännön pohjan ranskan kielen taidoille. Opiskelumetodi perustuu ranskan kielen keskeisten sanojen toistamiseen dialogien ja fraasien avulla.

Chez Marianne French for Beginners Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-406-1

Englanninkielinen Chez Marianne perustuu suosittuun ranskan alkeiskirjaan Chez Marianne 1.

Nizzaan ja Pyreneille. Rauhallisesti etenevän kirjan tekstit ovat aitoja arkielämän puhetilanteita, joiden avulla opitaan luontevaa ranskan kieltä. Kappaleiden kulttuuriteksteissä tutustutaan ranskalaiseen arkeen monipuolisesti. Lukuisat harjoitukset motivoivat opiskelijaa ja tukevat loogisesti niitä taitoja, joita eri kielenkäyttötilanteissa tarvitaan. Erityisesti ääntämisen harjoitteluun on kiinnitetty huomiota.

Chez Olivier 1 Ranskaa aikuisille KATRIINA KURKI, RODOLPHE LE CLECH Taso: A1 ISBN: 978-951-792-584-6 | 40€

Vapaan sivistystyön opetukseen suunnattu ranskan alkeisoppikirja vie opiskelijat

12 | www.finnlectura.fi

CD ISBN: 978-951-792-643-0 | 69€ Opettajan opas ISBN: 978-951-792-669-0 | 65€

Tulossa: Chez Olivier 2

KEVÄT

2017

TEKIJÄT Chez Marianne, Chez Marianne 1: Eevi Nivanka, Soili Sutinen Chez Marianne 2: Luciane Hakulinen, Soili Sutinen Chez Marianne 3: Katriina Kurki, Rodolphe Le Clech

MATERIAALIT JA HINNAT • Oppikirja 40€ (Chez Marianne – French for Beginners 47€) • CD 69€ • Opettajan opas 65€ • Sähköinen materiaali


Ranska | Italia

Ranskan ääntämisopas Ranskaa matkailijoille KATRIINA KURKI Taso: A1 ISBN: 978-951-792-656-0 | 30€

Ranskaa matkailijoille -kurssi johdattaa opiskelijan nopeasti ja tehokkaasti ranskan kielen alkeisiin. CD ISBN: 978-951-792-330-9 | 45€ Opettajan opas ISBN: 978-951-792-355-2 | 65€

Ranskan kielioppi ja käsikirja EEVI NIVANKA, SOILI SUTINEN ISBN: 978-951-792-031-5 | 37€

Opas kaikille ranskaa opiskeleville, kieltä työssään tarvitseville ja kielen harrastajille. Harjoituskirja ISBN: 978-951-792-032-2 | 34€

MARI WIKLUND ISBN: 978-951-792-720-8 | 40€

Teos esittelee konkreettisesti suomen ja ranskan ääntämisen eroja sekä niitä ranskan piirteitä, joihin suomea äidinkielenään puhuvien tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Teoreettisia selityksiä tuetaan runsaan kuvamateriaalin ja kirjaan sisältyvän CD-äänitteen avulla. Opas on suunniteltu vastaamaan yliopistotasoisen ranskalaisen filologian fonetiikan opetuksen tarpeita, mutta soveltuu myös itseopiskeluun.

Uusi ranskalaissuomalainen sanakirja PENTTI PESONEN, PIRKKO PESONEN ISBN: 978-951-792-144-2 | 45€

Monipuolinen hakuteos, joka sisältää nykyranskan keskeisen yleissanaston. Uudistetussa laitoksessa on lähes 90000 ranskankielistä hakusanaa ja sanontaa, n. 1500 ranskalaista lyhennettä, erisnimien lempinimiä ja runsaasti kulttuurisanastoa.

ITALIA

Italian kielioppi CIRO IMPERATO ISBN: 978-951-792-524-2 | 50€

Italian kielioppi on kattava esitys italian kielen rakenteista. Kirjassa käsitellään perusteellisesti mm. verbioppia sekä keskitytään erityisesti suomalaisille ongelmia tuottaviin kielioppikohtiin. SYKSY 2016 Harjoituskirja ISBN: 978-951-792-752-9 | 32€

Italiaa matkailijoille MIRJA PIIROINEN, SIRPA SINISALO Taso: A1 ISBN: 978-951-792-356-9 | 30€

Kirja tutustuttaa lukijan nopeasti ja tehokkaasti italian kielen alkeisiin keskittyen niihin puhetilanteisiin, joita matkailija yleensä kohtaa. Tavoitteena on käytännön kielitaidon saavuttaminen; pääpaino on sanastossa ja puhekielen fraaseissa, erityisesti on huomioitu ruokasanasto. CD ISBN: 978-951-792-374-3 | 45€ Opettajan opas ISBN: 978-951-792-380-4 | 65€

Italian kieliopin harjoituskirja

Kuuntele ja opi italiaa MIRJA PIIROINEN, SIRPA SINISALO Taso: A1 ISBN: 978-951-792-367-5 | 49€

SYKSY

2016

Äänioppikirjan opiskelumetodi perustuu keskeisten sanojen toistamiseen dialogien ja fraasien avulla. Kuuntelemalla ja toistamalla opiskelija harjaantuu nopeasti ymmärtämään ja puhumaan kieltä ja selviytymään arkipäivän tilanteissa. Paketti sisältää 7 CD-levyä ja oppimista tukevan vihkosen.

FINN LECTURA Facebookissa ▶ www.facebook.com/ finnlectura

www.finnlectura.fi | |13


Venäjä Davaj!

Serpantin

▶ www.davaj.fi

Oppimateriaalisarja yläkoulun B2-venäjän opetukseen. Toiminnallinen, yläkouluikäisen elämää lähellä oleva Davaj! keskittyy arkipäivän sanaston sekä rakenteiden monipuoliseen harjoitteluun. Oppilaan kielitaitoa laajennetaan innostavien harjoitusten ja pelien avulla, mukana myös runsaasti reagointi-, kuuntelu- ja viestintätehtäviä. Oppimateriaali noudattaa yläkoulun uutta opetussuunnitelmaa.

TEKIJÄT Kirsi Allén, Liisa Partonen (ent. Salmi)

MATERIAALIT JA HINNAT Oppikirja 34€ Harjoituskirja 24€ CD 69€ Opettajan opas 69€ Arviointimateriaali www.finnlectura.fi / oheismateriaalit • Sähköinen materiaali www.davaj.fi • • • • •

Kuuntele ja opi venäjää HEIDI MÄKÄLÄINEN Taso: A1 ISBN: 978-951-792-689-8 | 49€

Suositun äänioppikirjan avulla voit kohentaa venäjän kielen taitoasi missä ja milloin tahansa. Materiaali on ensisijaisesti kohdennettu itseopiskeluun, mutta se soveltuu myös venäjän kielen kursseille oheismateriaaliksi. Äänioppikirja sisältää runsaasti erillisiä puhe- ja kuuntelutehtäviä.

Serpantin 1

Prijátnava appetíta!

Serpantin 2

Palveluvenäjän perusteet

Puhutun venäjän jatkokurssi

TIINA HEMMING-SOTEJEFF, ILONA ANTILA Taso: A1 ISBN: 978-951-792-619-5 | 39€

EKATERINA VASSILIEVA Taso: B1 ISBN: 978-951-792-395-8 | 47€

EKATERINA VASSILIEVA Taso: A2 ISBN: 978-951-792-394-1 | 47€

Käytännön kielitaitoa opettava kurssi aikuisopiskelijoille. CD ISBN: 978-951-792-442-9 | 79€

Davaj! Venäjää yläkouluun ISBN: 978-951-792-680-5 8. luokan harjoituskirja ISBN: 978-951-792-681-2 8. luokan CD ISBN: 978-951-792-690-4 8. luokan opettajan opas ISBN: 978-951-792-744-4 9. luokan harjoituskirja ISBN: 978-951-792-682-9 9. luokan CD ISBN: 978-951-792-691-1 9. luokan opettajan opas ISBN: 978-951-792-745-1

Venäjän alkeisoppikirja palvelualoille. Opiskelu aloitetaan helpohkoista kansainvälisistä sanoista, jotka ovat tuttuja monista muista kielistä. Lisäksi opitaan palvelufraaseja ja numeroita venäjäksi, venäjänkielisiä ruoka- ja juomasanoja sekä opastamaan venäläistä matkailijaa Suomessa. Soveltuu myös vapaan sivistystyön puolelle alkeisoppimateriaaliksi. CD ISBN: 978-951-792-620-1 | 69€ Opettajan opas ISBN: 978-951-792-657-7 | 69€

14 | www.finnlectura.fi

Puhutun venäjän jatkokurssi

Toinen osa käytännön kielitaitoa opettavasta venäjän kurssista. CD ISBN: 978-951-792-454-2 | 79€

FINN LECTURA Facebookissa ▶ www.facebook.com/ finnlectura


Venäjä Kafe Piter

▶ www.kafepiter.fi

TEKIJÄT Kafe Piter 1, 3: Marjatta Alestalo Kafe Piter 2: Marjatta Alestalo, Irina Malmberg

MATERIAALIT JA HINNAT Oppikirja 40€ CD 69€ Opettajan opas 65€ Arviointimateriaali (Kafe Piter 1) 69€ • Sähköinen materiaali www.kafepiter.fi • • • •

Kafe Piter 1

Kafe Piter 2

Kafe Piter 3

Venäjää taitotasolle A1

Venäjää taitotasolle A2

Venäjää taitotasolle B1

Taso: A1 ISBN: 978-951-792-588-4

Taso: A2 ISBN: 978-951-792-377-4

Taso: B1 ISBN: 978-951-792-378-1

Venäjän peruskurssin ensimmäinen osa. Dialogipohjaisten kappaleiden aiheina ovat mm. tutustuminen, itsestä kertominen ja kaupungilla liikkuminen. Kirjassa tutustutaan kyrillisiin kirjaimiin ja ääntämiseen, arkielämän puhetilanteisiin ja niissä tarvittaviin rakenteisiin.

Kolmiosaisen peruskurssin toinen osa, jossa tutustutaan elämään Venäjällä. Kappaleiden teemoja ovat mm. asuminen, ravinto, terveys, pukeutuminen, opiskelu, kirjallisuus ja ihmissuhteet.

Kirjasarjan viimeinen osa on sisällöltään monipuolinen. Mukana on dialogeja, uusia rakenteita, runsaasti suullisia ja kirjallisia harjoituksia, tekstejä eri aloilta, runoja ja lauluja.

CD | ISBN: 978-951-792-504-4 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-403-0 Arvointimateriaali ISBN: 978-951-792-671-3

Konetshno! Venäjän suullinen kurssi HEIDI MÄKÄLÄINEN Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-754-3 UUSI HINTA 50€

Oppimateriaali suullisille kursseille sekä kertaukseen ja kielen aktivointiin. Sisältää eri aihepiirien teemasanastoja ja sanojen oppimiseen liittyviä harjoituksia. Aitoihin haastattelutilanteisiin perustuvia kuunteluja on paljon, haastateltavat puhuvat syntyperäisesti venäjää. Kirjaan sisältyy CD.

CD | ISBN: 978-951-792-397-2 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-404-7

CD | ISBN: 978-951-792-398-9 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-405-4

Uusi venäjän ääntämisopas

Venäjän kielioppi

Venäjää matkailijoille

Venäjää aikuisille

VIOLA DE SILVA, KARI MÄKILÄ, HANNA KÄRKKÄINEN, RIIKKA ULLAKONOJA ISBN: 978-951-792-462-7 | 50€

MARJATTA ALESTALO, EIJA HÄMÄLÄINEN ISBN: 978-951-792-361-3 | 50€

MARJATTA ALESTALO Taso: A1 ISBN: 978-951-792-510-5 | 30€

Venäjän uuden ääntämisoppaan tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot venäjän fonetiikasta sekä opettaa ääntämään venäjää oikein. CD ISBN: 978-951-792-463-4 | 69€

Helppotajuista arkikieltä sisältävässä kieliopissa keskitytään puhutun kielen ilmiöihin.

Tilaa uutiskirjeemme ▶

Uudistettu painos suositusta oppikirjasta, joka perustuu YLEn Opetusohjelmien samannimiseen TV-kurssiin. CD ISBN: 978-951-792-283-8 | 45€

www.finnlectura.fi/ kirje

www.finnlectura.fi | |15


Suomi toisena kielenä Suomen mestari

▶ www.suomenmestari.fi

Suomen mestari on maamme suosituin S2-oppikirjasarja, jota käytetään kaikilla oppiasteilla yliopistoista peruskouluihin. Suomen mestari tarjoaa kielen eri osa-alueita harjoittavan ja tehtävätyypeiltään monipuolisen materiaalin opiskelijan omaan arkeen liittyvissä keskeisissä aihepiireissä. TEKIJÄT Suomen mestari 1–2: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann Suomen mestari 3–4: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd

MATERIAALIT JA HINNAT • Oppikirja 40€ Suomen mestari • CD 69€ -sarjan äänitteet • Opettajan opas kuunneltavissa Suomen mestari 1 65€ ilmaiseksi verkossa Suomen mestari 2–3 69€ • Sanastot (1–2) 39€ Kappalekohtainen ja aakkosellinen sanasto: suomi–englanti, suomi–ranska, suomi–saksa, suomi–serbia ja suomi–venäjä. • Sähköinen materiaali www.suomenmestari.fi

SUOMEN

SUOMENSuomen kielen oppikirja aikuisille

Suomen kielen oppikirja aikuisille

SYKSY

2016 Sonja Gehring Sanni Heinzmann Sari Päivärinne Taija Udd

Sonja Gehring Sanni Heinzmann

Suomen mestari 1

Suomen mestari 2

Suomen mestari 3

Suomen mestari 4

Suomen kielen oppikirja aikuisille

Suomen kielen oppikirja aikuisille

Suomen kielen oppikirja aikuisille

Suomen kielen oppikirja aikuisille

Taso: A1 ISBN: 978-951-792-543-3

Taso: A2 ISBN: 978-951-792-661-4

Taso: A2.2 ISBN: 978-951-792-568-6

Taso: B1 ISBN: 978-951-792-765-9

Suomen mestari 1 on yksikielinen suomen kielen alkeisoppikirja aikuisille ja nuorille. Selkeä ja helppokäyttöinen kirja kehittää kielitaidon eri osa-alueita tehokkaasti. Aihepiirit sijoittuvat suomenoppijan arkeen: opiskeluun, työhön, kotiin ja vapaa-aikaan. Runsaat ja monipuoliset harjoitukset sekä havainnollinen kuvitus tukevat sekä kielikurssi- että itseopiskelua.

Jatko-osa suosittuun alkeisoppikirjaan vie oppijan tasolle A2. Kirja jatkaa arkipäivän viestintätilanteiden harjoittamista aihepiireinään vapaa-aika, harrastukset, luonto, matkailu, terveys, koulutus, työ ja juhlapäivät. Lisäksi harjoitellaan myös kertomaan laajemmista oman elämän kokemuksista ja käsittelemään edellä mainittuja aiheita eri aikamuodoissa. Opittu sanasto kertautuu tehokkaasti myöhempien kappaleiden harjoituksissa ja teksteissä.

Kirjassa harjoitetaan sekä arkisia että virallisempia viestintätilanteita, joiden aihepiirejä ovat mm. ympäristönsuojelu, kulttuuri ja kulttuurienväliset erot, historia, perhe-elämä ja urheilu. Kirjassa on monentyyppisiä tekstejä, ja kirjan käyttäjä tulee tutuksi niin puhutun kuin kirjoitetun kielen kanssa. Runsaat harjoitukset ja havainnollinen kuvitus tukevat sekä kielikurssilla opiskelua että itsenäistä työskentelyä.

Suomen mestari 4 kehittää erityisesti oppijan tekstinymmärrys- ja -tuottamistaitoja. Tavoitteena on myös kehittää oppijan viestintätaitoja, erityisesti arkipäivän ja työelämän puheilmaisua, idiomaattiseen suuntaan. Tärkeimpinä kielen rakenteen ilmiöinä käsitellään partisiippien käyttö sekä lauseenvastikkeet. Lisäksi syvennetään mm. possessiivisuffiksien käytön osaamista ja paneudutaan sanojen johtamiseen. Sanavarastoa laajennetaan erityisesti yhteiskunnallisella, kuvailevalla ja abstraktilla sanastolla.

CD | ISBN: 978-951-792-437-5 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-438-2 Sanastot ISBN: 978-951-792-604-1

16 | www.finnlectura.fi

CD | ISBN: 978-951-792-482-5 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-659-1 Sanastot ISBN: 978-951-792-575-4

CD | ISBN: 978-951-792-569-3 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-699-7

Suomen mestari -sanapeli sivulla 21

CD | ISBN: 978-951-792-766-6 TULOSSA 2017 Opettajan opas


Suomi toisena kielenä From Start to Finnish A Short Course in Finnish LEILA WHITE Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-518-1 | 40€

Suuren suosion saavuttanut suomen oppikirja. Tukikielenä englanti. CD ISBN: 978-951-792-541-9 | 69€ Lisämateriaalia opettajalle ISBN: 978-951-792-636-2 | 79€

Suomen kielioppia ulkomaalaisille

A Grammar Book of Finnish

LEILA WHITE ISBN: 978-951-792-092-6 | 43€

LEILA WHITE ISBN: 978-951-792-146-6 | 40€

Käytännöllinen suomen peruskielioppi.

Englanninkielinen laitos suositusta kieliopista.

Tutustu myös e-kirjoihimme ▶ www.finnlectura.fi/ ekirjat

From Start to Finnish -oppimateriaalin tueksi tarkoitettu opettajan lisämateriaali sisältää kirjaa täydentäviä lisäharjoituksia, kalvo- ja monistepohjia sekä suullisia ja kirjallisia tuntitehtäviä.

Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille EIJA AHO, MARI NIKONEN, AINO HUHTANIEMI ISBN: 978-951-792-764-2 | 25€

Yleistajuinen teos johdattelee lukijan fonetiikan keskeisimpiin alueisiin. Se antaa valmiuksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskelevien ääntämisen analysointiin ja harjoitteluun. Kirja on tarkoitettu ensi sijassa yliopistossa suomea toisena tai vieraana kielenä opiskeleville ja opettaville, mutta soveltuu myös muille edistyneille S2-oppijoille ja kaikille S2-opettajille.

www.finnlectura.fi | |17


Suomi toisena kielenä Kipinä

Kipinä 1–6 CD Suomea lukioon ISBN: 978-951-792-668-3

Kipinä 1–2

Kipinä 3–4

Kipinä 5–6

Suomea lukioon

Suomea lukioon

Suomea lukioon

VANHA OPS ISBN: 978-951-792-553-2 LOPS 2016 ISBN: 978-951-792-753-6

ISBN: 978-951-792-554-9

ISBN: 978-951-792-559-4

Kattaa lukion S2-opetuksen kurssit S23 ja S24. Kirja uudistetaan LOPS-uudistustyön mukaisesti vuodelle 2017.

Kattaa lukion S2-opetuksen kurssit S25 ja S26. Kirja uudistetaan LOPS-uudistustyön mukaisesti vuodelle 2017.

Tehtävien ratkaisuja ISBN: 978-951-792-617-1

Tehtävien ratkaisuja ISBN: 978-951-792-650-8

Lukion S2-oppimateriaalisarjan oppikirjat on laadittu suomi2-opetussuunnitelman kurssijakoa noudattaen. Tehtävien ratkaisuja VANHA OPS ISBN: 978-951-792-586-0 LOPS 2016 ISBN: 978-951-792-782-6

18 | www.finnlectura.fi

TEKIJÄT Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari

MATERIAALIT JA HINNAT • Oppikirja 35€ • CD (Kipinä 1–6) 99€ • Tehtävien ratkaisuja 29€

Äänite sisältää suomen kielen opiskelun tueksi luettuina Kipinä-sarjan kirjojen 1–2, 3–4 ja 5–6 päätekstit sekä osan runoista ja proosakatkelmista. Kirjat kattavat lukion suomi2-kurssit S21–S26.

Uuden LOPSin mukainen Kipinä 1–2

SYKSY

2016


Suomi toisena kielenä Hoitotyön suomea Toiminnallisia harjoituksia hoitoalan S2-opetukseen JOHANNA KOMPPA ISBN: 978-951-792-763-5 | 60€

Kattava kokoelma erilaisia hoitoalaan liittyviä toiminnallisia suomen kielen harjoituksia. Kokoelmassa on kopioitavia pelejä ja harjoituksia A1-tasolta aina C-tasolle. Hoitotyön suomea tarjoaa materiaalia hoitoalan suomen kielen kurssien lisäksi suomen kielen peruskursseille.

Kynä käteen!

Numerosuomea

Kirjoitusharjoituksia suomenoppijoille

Laskemista ja mittaamista S2-oppijoille

PIRJO RANTONEN Taso: A2–B1 ISBN: 978-951-792-727-7 | 22€

TUIJA VIESTILÄ Taso: A1 ISBN: 978-951-792-734-5 | 32€

Uusi harjoituskirja koostuu kolmesta osiosta: yksityiselämän viesteistä, työelämän viesteistä ja mielipidekirjoituksista. Lisäksi kirjassa on paljon tekstinymmärrystehtäviä ja oman tekstin suunnitteluun kannustavia tehtäviä. Harjoitusten aiheet ovat enimmäkseen aikuisten maailmasta, mutta osa tehtävistä sopii myös nuorille. Kirja sopii sekä kurssimateriaaliksi että itseopiskeluun, jota tukevat kirjan lopussa olevat mallivastaukset.

Numerolukutaitoa opettava oppikirja on suunnattu ensisijaisesti luku- ja kirjoitustaitoa opetteleville aikuisille suomenoppijoille. Numeroiden tunnistamisen lisäksi opetellaan laskemaan ja mittaamaan, ja tutuiksi tulevat yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku sekä monet erilaiset numeroiden käyttöyhteydet, tehtävissä esimerkiksi lasketaan rahoja, tutkitaan aikatauluja ja katsotaan lämpötiloja.

Opettajan aarrearkku

Opettajan ideareppu

Opettajan puhepaketti

Suomen kielen sanastoharjoituksia

Kommunikatiivisia harjoituksia suomen tunnille

KATJA ASIKAINEN ISBN: 978-951-792-615-7 | 70€

PÄIVI RINNE, TIIA TEMPAKKA ISBN: 978-951-792-193-0 | 50€

Laaja valikoima erilaisia puheharjoituksia suomen opetukseen. Teoksessa on runsaasti eritasoisia yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä. Monet harjoituksista liittyvät arkisiin tilanteisiin, kuten erilaisiin ammatteihin, harrastuksiin, kaupassa tai kirjastossa asioimiseen tai lääkärin vastaanotolla käymiseen. Mukana on myös opiskeluun, perheisiin ja sukulaisiin liittyviä tehtäviä.

Kuuntele ja opi suomea Listen and Learn Finnish ULLA PAAVILAINEN, NINA VUORIO Taso: A1 ISBN: 978-951-792-547-1 | 49€

Äänikirjan avulla voit opiskella suomen kielen alkeet tehokkaasti ja mukavasti missä vain: autossa, junassa, kävelyllä… Kuuntelemalla ja toistamalla opit nopeasti ymmärtämään ja puhumaan suomea arkipäivän tilanteissa.

Verkkokauppamme ▶ kirjasi.fi

YÖS M

A

e-

IR JA

N

K

Mamumuksut Suomea leikki-ikäisille NATALIA LAURILA, HANNA KOLJONEN ISBN: 978-951-792-444-3 | 39€

Pienen kielenoppijan oma kuvakirja on hauska johdatus monikulttuuriseen Suomeen ja suomen puhekieleen.

FINN LECTURA Facebookissa ▶ www.facebook.com/ finnlectura

KATJA ASIKAINEN ISBN: 978-951-792-413-9 | 65€

Kopioitavia lisäharjoituksia S2-opettajille. Teos sisältää runsaasti erilaisia sanalaatikoita ja -ristikoita, jotka soveltuvat eritasoiseen suomi toisena kielenä -opetukseen. Harjoitukset auttavat opiskelijaa muistamaan opittuja sanoja sekä oppimaan niiden oikean kirjoitusasun.

Opettajan tai ryhmänvetäjän ideakirja suomi vieraana kielenä -opetukseen: valmiita kopiopohjia ja harjoituksia, kielipelejä ja -leikkejä kommunikatiiviseen oppimisympäristöön.

www.finnlectura.fi | |19


Suomi toisena kielenä Suomea jokaiseen päivään

Suomea paremmin SUSANNA HART Taso: B1 ISBN: 978-951-792-316-3 | 50€

Sanastoharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville

Kirja aikuisopiskelijoille, joilla on jo perustiedot ja taidot suomen kielestä. Oppimateriaalin hallitessaan opiskelija on yleisten kielitutkintojen tasolla 3, joka tarvitaan kansalaisuushakemukseen. Kirja sisältää CD-äänitteen.

PETRA KORHONEN, DORIS KUNZELMANN ISBN: 978-951-792-183-1 | 32€

Harjoituskirja suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville, jotka jo osaavat suomen kielioppia.

Opettajan opas ISBN: 978-951-792-350-7 | 65€

Suomea sinulle Suomea sinulle 1

Suomea sinulle 2

MARJATTA KARANKO, ULLA PAAVILAINEN Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-485-6 | 39€

ULLA PAAVILAINEN, NINA VUORIO Taso: B1–B2 ISBN: 978-951-792-556-3 | 39€

Peruskoulun 7.–9.-luokille tarkoitettu suomen kielen alkeisoppikirja. Kirjan tekstit ja niihin liittyvät harjoitukset totuttavat nuoren käyttämään kieltä erilaisissa tilanteissa koulussa, kotona ja vapaaajalla.

Kirja on suunnattu erityisesti yläkoulun 9.-luokkalaisille, mutta se soveltuu jokaiselle, joka hallitsee suomen perustaidot. CD ISBN: 978-951-792-567-9 | 69€ Suomea sinulle 1–2 Opettajan opas ISBN: 978-951-792-645-4 | 79€

CD ISBN: 978-951-792-493-1 | 69€

Suomen kielen alkeisoppikirja

Suomen kielen jatkooppikirja

ANNA-LIISA LEPÄSMAA, LEENA SILFVERBERG Taso: A1 ISBN: 978-951-792-034-6 | 40€

LEENA SILFVERBERG Taso: A2–B1 ISBN: 978-951-792-072-8 | 42€

Alkeisoppikirja ulkomaalaisille suomen kielen opiskelijoille. CD ISBN: 978-951-792-362-0 | 69€ Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten ISBN: 978-951-792-348-4 | 30€

20 | www.finnlectura.fi

Jatko-oppikirjassa syvennetään kielioppitietoja ja laajennetaan sanavarastoa. Harjoituskirja suomen kielen jatko-opetusta varten ISBN: 978-951-792-074-2 | 30€

Tarinoita Suomesta

Tarkista tästä

SUSANNA HART Taso: B1-B2 ISBN: 978-951-792-384-2 | 50€

Suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville

Autenttista teksti- ja kuuntelumateriaalia sisältävä kirja opiskelijoille, jotka haluavat kehittää taitojaan tekstin- ja kuullunymmärtämisessä sekä puhumisessa ja kirjoittamisessa. Kirjaan sisältyy CD-äänite. Opettajan opas ISBN: 978-951-792-422-1 | 65€

HANNELE JÖNSSONKORHOLA, LEILA WHITE ISBN: 978-951-792-007-0 | 40€

Helppokäyttöisestä hakuteoksesta selviää noin 1200 sanan rektio eli se, missä muodossa sana liittyy toiseen. Rektioita havainnollistavat käytännölliset esimerkkilauseet.


S2-oppimispelit

Sana sanottavana Sana- ja sanontapeli edistyneille suomenoppijoille MÁRTON HIRVONEN, KAI LÖFGREN GTIN: 642-061-627-101-6 | 49€

Kaupungilla MERI LUTTINEN, SUVI PÖLLÄ, NORA TIRKKONEN GTIN: 642-061-627-103-0 | 69€

Kaupungilla on suomenoppijoille tarkoitettu lautapeli, joka opettaa yleisten suomen kielen verbien rektioita luontevasti arkipäivän tilanteissa. Rektioiden lisäksi pelissä opitaan sanastoa, harjoitellaan puhe-

tilanteita ja luetaan ääneen. Peli soveltuu kaikenikäisille kielitaidoltaan eurooppalaisen viitekehyksen A2–B1-tasoisille oppijoille sekä itseopiskeluun että oppitunneille.

Ovatko liukuri ja luikuri synonyymejä? Mitä on lööperi? Entä onko parempi itkeä kuin irvistellä vai katsoa kuin katua? Sana sanottavana – sana- ja sanontapeli edistyneille suomenoppijoille johdattaa pelaajat pohtimaan suomen kielen sanoja ja sanontoja monipuolisten tehtävien avulla. Pelissä perinteisemmät sananmuodostustehtävät saavat kumppaneikseen sanojen ja sanontojen

muotoja ja merkityksiä arvuuttelevia tehtäviä. Peli soveltuu kaikenikäisille eurooppalaisen viitekehyksen tasoilla B1–B2 opiskeleville suomenoppijoille niin peruskouluun, lukioon, aikuisopetukseen kuin itseopiskeluun. Peli soveltuu suomi toisena kielenä -opetuksen lisäksi erinomaisesti myös peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sanastoja sanontaopetuksen tueksi.

Suomen mestarin sanapeli

Suupaltti

GTIN: 642-061-627-100-9 | 29€

KRISTA KEISU, HANNA PALONEVA GTIN: 642-061-627-102-3 | 69€

Suomen mestarin sanapeli on sanantunnistusta ja yleistä sanavarastoa kasvattava korttipeli. Pakkaus sisältää peliohjeet

sekä 100 pelikorttia, joissa on toisella puolella kuva-aihe ja toisella puolella vastaava suomen kielen sana.

Suullista kielitaitoa harjoittava lautapeli on suunnattu nuorille ja aikuisille suomenoppijoille. Pelissä harjoitellaan arkielämän puhe- ja keskustelutilanteita, ääntämistä, puhekieltä ja reaktioilmauksia. Pelissä liikutaan kaupunkiympäristössä, johon tehtävissä käytettävä sanasto ja eri harjoitustyypit nivoutuvat. Aihepiirit

mukailevat eurooppalaisessa viitekehyksessä luokiteltuja kielenkäyttökonteksteja. Peli on kehitetty peruskielitaidon harjoittamiseen ja sopii parhaiten kielen alkeet hallitsevalle oppijalle (taitotasot A1.3–B1.1), joka tarvitsee harjoitusta vaihtelevissa kielenkäyttötilanteissa toimimiseen.

Pelaa ja opi ▶ www.pelaajaopi.fi

www.finnlectura.fi | |21


HEPREA

ARABIA

Muut kielet

eMYÖS

KI

A

RJ N A

SYKSY

Kuuntele ja opi arabiaa a

TUIJA RINNE Taso: A1 ISBN: 978-951-792-781-9 | 49€

Arabia–suomisuursanakirja

Äänikirjan avulla opit arabian alkeet tehokkaasti ja mukavasti missä tahansa. Oppimateriaalissa käytetään Egyptin puhekieltä, joka on hyvin tunnettu myös muissa arabiankielisissä maissa.

ERKKI SALONEN ISBN: 978-951-792-390-3 | 75€

ISLANTI

FARSI

Suomalaisille arabian opiskelijoille suunnattu sanakirja, jossa hakusanat on järjestetty perinteiseen tapaan sanajuurten mukaisesti.

FARSI

2016

SUOMI

Raamatun heprean kielioppi MIKA ASPINEN ISBN: 978-951-792-452-8 | 75€

Ensimmäinen laaja ja systemaattinen suomenkielinen Raamatun heprean kielioppi. Teos sisältää katsauksen seemiläisiin kieliin, heprealaisen ns. masoreettisen tradition erityispiirteisiin sekä Vanhan testamentin heprealaisen tekstin luonteeseen ja historiaan. Teoksen pääosan muodostaa heprean äänne-, muoto- ja lauseoppi. Kirja sopii opetuskäyttöön, itseopiskeluun sekä hakuteokseksi.

Ensimmäinen erityisesti suomalaisille käyttäjille suunnattu farsin eli nykypersian sanakirja. Sanakirja on tarkoitettu sekä nykyaikaisen kirjallisuuden ja uutistekstien että klassisen runouden lukemiseen. Kirja on laadittu siten, että sitä voivat käyttää yhtä hyvin ne, jotka ovat vasta kieliopintojen alkuvaiheessa kuin pidemmälle ehtineet oppijatkin.

JÓN GÍSLASON, SEIJA HOLOPAINEN, TIMO KARLSSON, PÄIVI KUMPULAINEN ISBN: 978-951-792-159-6 | 50€

Suomenkielisille suunnattu laaja islannin oppikirja. Kirja tarjoaa yleiskuvan germaanisiin kieliin kuuluvasta islannin kielestä. Kirja antaa valmiudet selviytyä monista arkisista keskustelutilanteista sekä edellytykset ymmärtää jonkin verran kirjoitettua kieltä.

www.finnlectura.fi/nayte

HINDI

Allt í lagi

Opettajien näytekirjapyynnöt ▶

22 | www.finnlectura.fi

Sanakirjan tarkoitus on kuvata suomalaisilla vastineilla heprean ja aramean sanojen semanttista kenttää. Lisäksi raamatunpaikkaviitteiden avulla voi nähdä sanojen merkityksiä lauseyhteydessään. Näin käyttäjälle tarjoutuu mahdollisuus päästä tekstien ajatusmaailmaan ja sitä kautta hyvään käännökseen.

www.finnlectura.fi/oheismateriaalit

PETRI POHJANLEHTO

PETRI POHJANLEHTO ISBN: 978-951-792-618-8 | 149€

MATTI LILJEQVIST ISBN: 978-951-792-453-5 | 75€

Opettajan oppaita ja paljon muuta ▶

SUURSANAKIRJA

Farsi–suomisuursanakirja

Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja

Chale͂! Hindin perusteet ANNA-KAISA HEIKKINEN Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-416-0 | 57€

Suomea äidinkielenään puhuville opiskelijoille suunnattu alkeisoppikirja, joka tähtää perustason hindin hallintaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Kirja alkaa hindin aakkosista ja sisältää erilaisia käytännön keskustelutilanteita, joiden avulla opiskelija kartuttaa olennaista sanavarastoa. Kirja soveltuu sekä itseopiskeluun että ohjattujen kurssien oppimateriaaliksi.


Muut kielet

JAPANI

Elävää japania

Elävää japania 1

Elävää japania 2

Hiragana ja katakana

Japania matkailijoille

JUNICHIRO OKURA ISBN: 978-951-792-470-2 | 50€

JUNICHIRO OKURA ISBN: 978-951-792-511-2 | 50€

Opas japanilaisen tavukirjoituksen maailmaan

TAKAKO KARPPINEN Taso: A1 ISBN: 978-951-792-308-8 | 30€

Korkeakouluihin ja itseopiskeluun tarkoitettu oppikirja on perusteellinen johdatus japanin kieleen ja kielioppiin sekä nykyjapanin eri käyttötapoihin ja muotoihin.

Sarjan toisessa osassa syvennetään opiskelijan kielitaitoa. Kirjassa tarkastellaan myös japanin kielen tyyleihin liittyviä asioita.

CD ISBN: 978-951-792-471-9 | 69€

CD ISBN: 978-951-792-512-9 | 69€

KUMI ARAKI-MASONEN ISBN: 978-951-792-304-0 | 43€

Japania matkailijoille opettaa kielen alkeet tehokkaasti. Matkailijoille tärkeissä tilanteissa selviytymistä harjoitellaan runsaan sanaston ja fraasien avulla.

Japanilaisen kana-tavukirjoituksen oppi- ja työkirja. Teos tutustuttaa lukijan myös japanin ääntämiseen. Kana-merkkejä vastaavat äänteet löytyvät kirjaan sisältyvältä CD:ltä.

CD ISBN: 978-951-792-328-6 | 45€

KIINA

Japanin kielen alkeet

Konnichi wa 1 Japania aikuisille

Japanin kielen alkeet 1

Japanin kielen alkeet 2

TAKAKO KARPPINEN Taso: A1 ISBN: 978-951-792-676-8 | 40€

TAKAKO KARPPINEN Taso: A2 ISBN: 978-951-792-447-4 | 40€

Uudistettu laitos suomalaisille suunnatusta japanin kielen oppikirjasta. Kirja soveltuu lukioihin, kansalaisopistojen kursseille ja korkeakoulujen alkeiskursseille. Aiempia tietoja japanin kielestä ei tarvita, sillä aluksi opetellaan kirjoitusmerkkejä.

Suositun oppikirjan jatko-osa, jossa opitaan lisää kielioppia ja rakenteita, laajennetaan sanavarastoa sekä tutustutaan kielen eri tyyleihin.

CD ISBN: 978-951-792-507-5 | 69€

CD ISBN: 978-951-792-448-1 | 69€

VIRPI SERITA Taso: A1 ISBN: 978-951-792-399-6 | 40€

Kiinaa matkailijoille HAI GUO Taso: A1 ISBN: 978-951-792-170-1 | 30€

Oppikirja opastaa lukijan japanin kielen alkeisiin. Lukuja kirjoitustaidon ohella kehitetään myös suullisia viestintätaitoja. Lisäksi kirja esittelee monipuolisesti japanilaista tapakulttuuria.

Käytännönläheinen alkeiskirja kaikille, jotka suunnittelevat Kiinan matkaa. Kirja opettaa tehokkaasti jokapäiväisissä tilanteissa tarvittavat perussanonnat.

CD ISBN: 978-951-792-418-4 | 69€

CD ISBN: 642-061-627-039-2 | 45€

Verkkokauppamme ▶ kirjasi.fi www.finnlectura.fi | |23


KREIKKA

Muut kielet

Alfasta alkuun

Kreikkaa matkailijoille

Oriste!

Uuden testamentin kreikkaa

ALISON KAKOURA, KAREN RICH Taso: A1 ISBN: 978-951-792-163-3 | 30€

Nykykreikan alkeiskurssi

RAIMO HAKOLA, JARMO KIILUNEN ISBN: 978-951-792-466-5 | 75€

Vasta-alkajille tarkoitettu kielikurssi, joka soveltuu niin itseopiskeluun kuin ohjattujen alkeiskurssien materiaaliksi.

Kattava alkeiskirja aikuisopiskelijoille. Kirja soveltuu niin itseopiskeluun kuin ohjattujen kurssien oppimateriaaliksi.

CD ISBN: 642-061-627-031-6 | 45€

Laipni ludzam!

Brillefint!

Lusomania

Latviaa suomalaisille

Norjan kielen alkeiskirja

Portugalin alkeiskirja

VALENTINA GURTAJA, MIRJA ITKONEN Taso: A1 ISBN: 978-951-792-013-1 | 65€

HADLE OFTEDAL ANDERSEN, ANNE RIIKOLA Taso: A1 ISBN: 978-951-792-078-0 | 54€

LIISA MELO E ABREU Taso: A1 ISBN: 978-951-890-595-3 | 40€

Ensimmäinen suomalaisille tarkoitettu latvian oppikirja sisältää latvian perussanaston ja keskeisimmät kielioppiasiat.

Suomenkielisille opiskelijoille laadittu norjan kielen oppikirja.

Nopeasti etenevässä oppikirjassa käsitellään portugalin peruskielioppi.

CD ISBN: 642-061-627-298-2 | 79€

CD ISBN: 978-951-792-297-5 | 50€

Kuuntele ja opi portugalia LIISA MELO E ABREU Taso: A1 ISBN: 978-951-792-747-5 | 49€

Äänioppikirjan avulla voit opiskella portugalin kielen alkeet missä ja milloin tahansa. Opiskelumetodi perustuu keskeisten sanojen ja ilmausten

24 | www.finnlectura.fi

MATTI LILJEQVIST ISBN: 978-951-792-315-6 | 75€

Lähes 7000 sanaa käsittävä Uuden testamentin kreikka– suomi-sanakirja. Teos sisältää Uuden testamentin kreikan sanaston, Uuden testamentin variantit sekä Apostolien isien sanaston. Tärkeä hakuteos varhaiskristillisen kirjallisuuden lukijoille.

PORTUGALI

CD ISBN: 978-951-792-296-8 | 69€

NORJA

LATVIA

Uuden testamentin kreikasta kiinnostuneiden perusteos soveltuu niin alkeiden opiskeluun kuin vanhojen taitojen kertaamiseen. Kirja on osa teologisen tiedekunnan monimuoto-oppimisympäristöä, johon kuuluu myös verkossa olevaa materiaalia.

KIMMO GRANQVIST, ZOI KATAKI, KAIJA KIVIKOSKI, ANTTI STENBERG Taso: A1 ISBN: 978-951-792-257-9 | 40€

Uuden testamentin sanakirja kreikka– suomi

SYKSY

Portugalia matkailijoille CRISTINA MENDESLLEWELLYN Taso: A1 ISBN: 978-951-792-247-0 | 30€

Vasta-alkajille tarkoitettu portugalin kurssi soveltuu sekä itseopiskeluun että alkeiskurssin oppimateriaaliksi. CD ISBN: 978-951-792-306-4 | 45€

2016

toistamiseen. Materiaali on ensisijaisesti kohdennettu itseopiskeluun, mutta se soveltuu myös portugalin kielen kursseille oheismateriaaliksi.

FINN LECTURA Facebookissa ▶ www.facebook.com/ finnlectura


Muut kielet

PUOLA

Po prostu Po prostu 1

Po prostu 2

HEIDI MÄKÄLÄINEN, MAŁGORZATA HABARANTAMO Taso: A1 ISBN: 978-951-792-474-0 | 54€

HEIDI MÄKÄLÄINEN, MAŁGORZATA HABARANTAMO Taso: A2 ISBN: 978-951-792-513-6 | 54€

Puolan kielen alkeisoppikirja, joka sopii käytettäväksi työväen- ja kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa, korkeakoulujen kieltenopetuksessa sekä yritysten kielikoulutuksessa.

Kaksiosaisen oppimateriaalisarjan toinen osa. Yhdessä kirjat muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää puolan perussanaston ja -rakenteet. CD ISBN: 978-951-792-514-3 | 79€

Somalin kielen oppikirja MARTIN ORWIN ISBN: 978-951-792-467-2 | 54€

Ensimmäinen Suomessa julkaistu somalin kielen oppikirja on kokeneen opettajan laatima teos, joka soveltuu hyvin sekä itseopiskeluun että kurssimuotoiseen opetukseen.

TANSKA

CD ISBN: 978-951-792-505-1 | 79€

SWAHILI

SOMALI

CD ISBN: 978-951-792-475-7 | 79€

Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja LOTTA AUNIO Taso: A1 ISBN: 978-951-792-314-9 | 50€

Swahilin kielen alkeisoppikirja, jonka tavoitteena on antaa lukijalle valmiudet toimia arkipäivän kommunikaatiotilanteissa. Kirjaan sisältyy CD-äänite.

Dansk? – Ja, tak! KARIN GULDBÆK-AHVO, JOHANNA TOIVONEN Taso: A1–A2 ISBN: 978-951-792-381-1 | 54€

Tanskan alkeiskirja, joka tutustuttaa suomalaisia Tanskan kulttuuriin ja kieleen. Oppimateriaalissa painotetaan erityisesti kuullunymmärtämistaitoja. CD ISBN: 978-951-792-426-9 | 79€

www.finnlectura.fi | |25


UNKARI

TURKKI

TŠEKKI

Muut kielet

Tšekkiä suomalaisille 1 HELENA LEHECKOVÁ Taso: A1 ISBN: 978-951-792-235-7 | 50€ CD ISBN: 978-951-792-260-9 | 69€

Tšekkiä suomalaisille 2 HELENA LEHECKOVÁ Taso: A2 ISBN: 978-951-890-514-4 | 50€

Unkaria suomalaisille

Unkarin kielioppi

MARIA RIIHELÄ Taso: A1 ISBN: 978-951-792-741-3 | 30€

ÉVA GEREVICH-KOPTEFF, MÁRTA CSEPREGI Taso: A1 ISBN: 978-951-792-008-7 | 50€

MÁRTA CSEPREGI Taso: A2–B1 ISBN: 978-951-890-539-7 | 65€

Vasta-alkajille tarkoitettu kielikurssi, joka soveltuu niin itseopiskeluun kuin ohjattujen alkeiskurssien materiaaliksi. 3., uudistettu painos on nyt nelivärinen.

Alkeisoppikirja aikuisopetuksen tarpeisiin. Oppikirja perustuu metodiin, jossa käytetään hyväksi suomen ja unkarin kielten rakenteellista samankaltaisuutta.

Turkkia matkailijoille

Suomalaisille laadittu unkarin kielioppi, joka painottuu käytännön kielitaidon kehittämiseen.

Tutustu myös e-kirjoihimme ▶ www.finnlectura.fi/ ekirjat

CD ISBN: 978-951-792-742-0 | 45€

VIITTOMAKIELI

Käden käänteessä Viittomakielen kääntämisen ja tulkkauksen teoriaa sekä käytäntöä NIINA HYTÖNEN, TERHI RISSANEN (TOIM.) ISBN: 978-951-792-259-3 | 43€

Viittomakielen kääntämisen ja tulkkauksen perusteita. Kirjaan kuuluu myös CD-ROMlevy, jossa on kirjan sisältöihin liittyviä viitottuja esimerkkejä ja muuta lisämateriaalia.

Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen TOMMI JANTUNEN ISBN: 978-951-792-151-0 | 50€

Viitotulla tiellä

Opettajien näytekirjapyynnöt ▶

BIRGITTA WALLVIK ISBN: 978-951-792-108-4 | 50€

www.finnlectura.fi/nayte

Perusteellinen kuvaus viittomakielen ja sen käyttäjien historiasta.

Kirja kokoaa yhteen suomalaisen viittomakielen rakennetta koskevaa kielitieteellistä tutkimustietoa.

Kerro, minkä

oppikirjan haluaisit tehdä 26 | www.finnlectura.fi

Suunnitteletko oman oppimateriaalin tekemistä? Onko sinulla ideoita ja kokemuksia, joista olisi hyötyä sekä opettajille että oppijoille? Jaa ajatuksesi kanssamme,

oli kyseessä sitten oppi- tai harjoituskirja, oppimissovellus, verkkosivusto, lautapeli tai jotain aivan muuta. Etsimme jatkuvasti hyviä tekijöitä tulevaisuuden oppimateriaaleille.


Muut kielet

VIRO

Kohtume Eestis! & Jälle Eestis! Kohtume Eestis!

Jälle Eestis!

KLARIKA SANDER Taso: A1 ISBN: 978-951-792-155-8 | 40€

KLARIKA SANDER ISBN: 978-951-792-104-6 | 50€

Alkeisoppikirja aikuisopetukseen, myös itseopiskeluun.

Jatkoa Kohtume Eestis -alkeiskirjalle.

CD ISBN: 978-951-792-300-2 | 50€

Kuuntele ja opi viroa

Viron kielioppi

LAINE JÄNES Taso: A1 ISBN: 978-951-792-666-9 | 49€

HANNU REMES ISBN: 978-951-792-635-5 | 60€

Äänioppikirjan avulla voit kohentaa viron kielen taitoasi missä ja milloin tahansa. Materiaali on ensisijaisesti kohdennettu itseopiskeluun, mutta se soveltuu myös viron kielen kursseille oheismateriaaliksi. Äänioppikirja sisältää runsaasti erillisiä puhe- ja kuuntelutehtäviä.

Laine Jänes

Viron kielioppi on tarkoitettu yliopistojen ja kansalaisopistojen viron kurssien oppi- ja käsikirjaksi sekä oppaaksi kaikille läheisestä sukukielestämme kiinnostuneille. Teos on laajin suomalaisille suunnattu viron kieliopin yleisesitys.

Viroa matkailijoille LAINE JÄNES Taso: A1 ISBN: 978-951-792-558-7 | 30€

VIROA

Nopea ja tehokas johdatus viron kielen alkeisiin. Kurssi on suunniteltu kattamaan aikuisopiston yhden vuoden oppimateriaalitarpeet, mutta se soveltuu hyvin myös itseopiskeluun. CD ISBN: 978-951-792-571-6 | 45€

www.finnlectura.fi | |27


Yleiseen tiedonjanoon


Kasvatus ja opetus

Kuinka opettaa puheviestintää yliopistoopiskelijoille MERJA ALMONKARI, PEKKA ISOTALUS (TOIM.) ISBN: 978-951-792-414-6 | 50€

Oppikirja puheviestinnän opettamisesta yliopistojen kieli- ja viestintäopinnoissa. Kirjan artikkelit kytkeytyvät vankasti arkiseen opetustyöhön.

Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka INKERI RUOKONEN ISBN: 978-951-792-755-0 | 39€

Oppikirja esi- ja alkuopetusikäisten lasten kokonaisvaltaisen musiikkipedagogiikan kehittämiseen. Oppikirjaa voidaan käyttää myös varhaiskasvatuksessa sekä alakoulujen ylempien luokkien musiikin opetuksessa soveltaen. Taidepedagogisena lähtökohtana on tutkiva ja osallistava oppiminen.

KAIJA KUIRI ISBN: 978-951-792-546-4 | 50€

Excel-käyttäjän käsikirja

Uusi Excel-käsikirja tarjoaa kattavan opastuksen Excel 2013 -ohjelman käyttöön, ja sen ohjeet ovat sovellettavissa hyvin myös vuosien 2007 ja 2010 versioihin. Kirjan alkupuolella käydään läpi Excelin perusteita, ja loppupuolen ohjelmointiosio sopii Exceliä hyvin osaaville. Kirja sopii erinomaisesti sekä kurssikirjaksi että itseopiskelumateriaaliksi.

A

Graka kaulassa

Johdatus semantiikkaan

TIMO LEINO ISBN: 978-951-792-780-2 UUSI HINTA 45€

RJ N A

Tiivis johdanto merkityksentutkimuksen näkökulmiin, käsitteisiin ja analyysitapoihin. Teos auttaa sekä opettajaa että opiskelijoita semantiikan ja pragmatiikan alkeisiin perehtymisessä.

Verkkokauppamme ▶ kirjasi.fi

e-

Gradun ja kandin tekijän selviytymisopas KATJA MÄNTYLÄ, JAANA TOOMAR, MARIANNE REUKAUF ISBN: 978-951-792-608-9 | 19€

Käytännöllinen ja hyödyllinen perusteos jokaiselle ensimmäistä tutkielmaansa tekevälle. Teoksessa käsitellään mm. tutkielman aiheen valintaa, lähteiden etsimistä, sopivan aineistonkeruumenetelmän ja analyysimenetelmien valitsemista ja tutkielman raportointia.

Johdatus tilastotieteeseen Kuvailu, mallit ja päättely MATTI GRÖNROOS ISBN: 978-951-792-148-0 | 50€

Oppikirja tai oheislukemisto erilaisille tilastotieteen peruskursseille.

Homonyymit haltuun PELLERVO ERÄHEIMO, TAPIO ERÄHEIMO ISBN: 978-951-792-644-7 | 24€

Sanat, joilla on sama ulkoasu mutta eri merkitys, ovat homonyymejä. Nyt voit tutustua homonyymeihin ja niitä lähellä oleviin lekseemeihin hauskalla tavalla – vekkuleiden tehtävien parissa.

KI

Akateeminen puheviestintä

KI

2016

MYÖS

RJ N A

A

eMYÖS

SYKSY

Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys ERJA RUSANEN ISBN: 978-951-792-498-6 | 39€

Lapsi ei halua eroon vanhemmistaan pitkiksi päiviksi isoihin ryhmiin, joissa hän joutuu kalastamaan huomiota vierailta tai vaihtuvilta aikuisilta. Kirjassa tarkastellaan hyvän hoivan laatuvaatimuksia lapsen näkökulmasta.

Kieli, kuulo ja oppiminen HELENA SUME, MARJATTA TAKALA (TOIM.) ISBN: 978-951-792-737-6 | 39€

Kirjan täysin uudistettu laitos tarjoaa käytännönläheistä tietoa opettajille, vanhemmille, opiskelijoille, kuntouttajille sekä muille kuurojen ja huonokuuloisten opetuksesta kiinnostuneille. Kielen kehitys ja kommunikointi sekä sisäkorvaistutteiden vaikutus ovat kirjassa vahvasti esillä. Lisäksi tärkeässä roolissa ovat viittomakieliset sekä viittomakieli, myös kuurosokeutta käsitellään. Kirjoittajat ovat pedagogeja, kuntouttajia ja tutkijoita, jotka ovat työskennelleet kuurojen ja huonokuuloisten parissa vuosia. Mukana on myös kuurojen ja huonokuuloisten omia kirjoituksia.

www.finnlectura.fi | |29


Kasvatus ja opetus

Kielten matkassa Opi oppimaan vieraita kieliä PAULA KALAJA, HANNELE DUFVA ISBN: 978-951-792-201-2 | 43€

Kielten matkassa on tarkoitettu kielten opettajille oppaaksi ja virikemateriaaliksi, opiskelijoille taas aihetta käsittelevien kurssien kurssikirjaksi.

Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas

Koulun hukkaamat lapset

Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät

PAULA KALAJA, RIIKKA ALANEN, HANNELE DUFVA (TOIM.) ISBN: 978-951-792-494-8 | 47€

ROSS W. GREENE ISBN: 978-951-792-391-0 | 47€

KIMMO VEHKALAHTI ISBN: 978-951-792-649-2 | 39€

Luokkahuoneen käytöshäiriöiden aiheuttama epätoivo ja turhautuminen ovat useille opettajille ja vanhemmille kouriintuntuvia. Ross W. Greene esittelee oman yhteistoiminnallisen ratkaisumallinsa (CPS), jonka avulla voidaan auttaa käytökseltään haastavia oppilaita entistä tehokkaammin.

Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät -kirja pureutuu sellaisiin tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, joihin liittyy tilastotieteen asioita ja käsitteitä.

Susitunti

Äidinkielen opetus ammattikoulutuksessa

Tieteelliseen ajatteluun tutustuminen ja sen omaksuminen on olennainen osa yliopistokoulutusta niin kandidaatinkuin maisterintutkinnossa. Kieltä tutkimassa: tutkielman tekijän opas on laadittu auttamaan lukijaa ratkaisemaan opinnäytetöihin ja tutkimukseen liittyviä ongelmia toisen ja vieraan kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin alalla.

Tilaa uutiskirjeemme ▶ www.finnlectura.fi/ kirje

eMYÖS

KI

A

RJ N A

Moodle 2 SAMULI KAREVAARA ISBN: 978-951-792-519-8 | 47€

Käytännönläheinen opas suositun verkko-opetusympäristön perusteisiin. Kirja helpottaa siirtymistä uuden Moodleversion käyttäjäksi, mutta se soveltuu myös vasta-alkajille.

Opettajan tekijänoikeusopas TARMO TOIKKANEN, VILLE OKSANEN ISBN: 978-951-792-468-9 | 40€

Ohjelmointia Scratchin kanssa MATTI NELIMARKKA, NOORA VAINIO, NYYTI KINNUNEN ISBN: 978-951-792-710-9 | 19€

Selkeä ja havainnollinen johdatus lapsille ja nuorille tarkoitetun ohjelmointikielen, Scratchin, käyttöön.

30 | www.finnlectura.fi

Tekijänoikeudet vaikuttavat tänä päivänä jokaisen opettajan työhön. Mitä tekijänoikeuden alaista materiaalia opetustyössä voi käyttää ja miten? Millaiset oikeudet opettajalla ja oppijalla on tuottamaansa aineistoon?

Kohti digitaalisia lukutaitoja SARA SINTONEN ISBN: 978-951-792-523-5 | 30€

TUIJA TAKALA, ELISE TARKOMA ISBN: 978-951-792-653-9 | 39€

Digitaalinen kulttuuri muuttaa väistämättä oppimista ja kulttuureihin kasvamista suuntaan, jossa oppijoista itsestään on tulossa myös merkittävällä tavalla tiedon muokkaajia ja tuottajia.

Äidinkielen opetus ammattikoulutuksessa -teos on ensimmäinen esittely äidinkielen opetuksen tavoitteista, sisällöistä ja opetusmenetelmistä ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Verkkokauppamme ▶ kirjasi.fi


Keittokirjat | Lääketiede ja psykologia KEITTOKIRJAT

Tuulispään leivontakirja 60 hyvän mielen leivonnaista SATU SAUNIO ISBN: 978-951-792-721-5 | 29€

Makumetkuja murusille Pienen eläinten ystävän keittokirja

Yli 150 kevyttä vegaanista reseptiä

INNA SOMERSALO, ELINA KAUPPILA ISBN: 978-951-792-606-5 | 22€

LINDSAY S. NIXON ISBN: 978-951-792-540-2 | 30€

Mukavia kokkaushetkiä perheen pienimmille yksin ja yhdessä vanhempien kanssa. Kirjan reseptien avulla eri-ikäiset pikkukokit pääsevät valmistamaan niin perinteisiä ruokia kuin uudempiakin herkkuja, jotka kaikki valmistuvat täysin kasvisperäisistä aineksista.

LÄÄKETIEDE JA PSYKOLOGIA

Helpot ja nopeat kasvisherkut on keittokirja, jonka avulla valmistat yli 150 erilaista ruokalajia ilman eläinperäisiä aineksia.

FINN LECTURA Facebookissa ▶ www.facebook.com/ finnlectura

e-

e-

MYÖS

MYÖS

KI

KI

RJ N A

A

RJ N A

CFS:n ja fibromyalgian hoito

Toisin

Tunnistatko kasvot?

Minun Asperger-elämäni

Näin selviydyt kasvosokeana

Uusia hoitoja autoimmuunisairauksiin

MAIJA HAAVISTO ISBN: 978-951-792-457-3 | 57€

PAULA TILLI

ISBN: 978-951-792-602-7 | 29€

KATI TIIRIKAINEN ISBN: 978-951-792-654-6 | 39€

MAIJA HAAVISTO ISBN: 978-951-792-614-0 | 35€

Krooninen väsymysoireyhtymä (chronic fatigue syndrome eli CFS) ja fibromyalgia ovat neurologisia pitkäaikaissairauksia, jotka tunnetaan Suomessa vielä huonosti.

Paula oppi lukemaan ja kirjoittamaan jo kolmen vuoden ikäisenä. Hän osaa useita vieraita kieliä ja pitää kieliopin opiskelusta. Hän syö aina terveellistä ruokaa ja rakastaa mustikoiden poimimista. Hän hymyilee ollessaan surullinen tai masentunut. Hänen on vaikea tulkita toisten ihmisten ilmeitä ja elekieltä. Paulalla on Aspergerin syndrooma ja hänen elämänsä on ihanaa.

Näyttävätkö tutut työtoverisi vierailta ihmisiltä? Onko sinun vaikea tunnistaa hyvää ystävääsi? Ovatko kaikki vastaantulijat samannäköisiä? Kasvosokeus eli prosopagnosia on kykenemättömyyttä tunnistaa tutut kasvot. Suomessa kasvosokeita voi olla satoja tuhansia ihmisiä. Tämä kirja auttaa selvittämään, hankaloittaako kasvosokeus omaa elämää ja kertoo, mitä asialle voi tehdä.

Kymmenet tuhannet suomalaiset kärsivät erilaisista autoimmuunisairauksista. Uusia hoitoja autoimmuunisairauksiin -kirja esittelee sekä oireenmukaisia että itse sairausprosessiin vaikuttavia hoitoja.

Tutustu myös e-kirjoihimme ▶ www.finnlectura.fi/ ekirjat

A

Helpot ja nopeat kasvisherkut

Maistuisiko herkullinen juustokakku, makeat whoopie-leivonnaiset, kirpeät tyrnipikkukakkuset tai amerikkalaiset minipannarit? Suositusta Kamomillan konditoria -blogista tunnetun Satu Saunion ensimmäinen keittokirja on matka ihanien leivonnaisten valloittavaan maailmaan. Tuulispään leivontakirjan resepteissä käytetään vain kasviperäisiä aineksia. Kirjaan kootut reseptit ovat helppoja eli jos osaat mitata ja sekoittaa, osaat varmasti leipoa näitä vegaanisia herkkuja.

www.finnlectura.fi | |31


Muut kirjat

eMYÖS

KI

A

RJ N A

eMYÖS

JARI LEHTINEN ISBN: 978-951-792-572-3 | 39€

Japanilaisen animaation historia

Länsimaisen animaation kehitys ensimmäisistä kokeiluista tämän päivän tietokoneanimaation huippuihin.

JARI LEHTINEN ISBN: 978-951-792-500-6 | 29€

Ainutlaatuinen hakuteos ja tietolähde jokaiselle animen ystävälle ja japanilaisesta populaarikulttuurista kiinnostuneelle.

RJ N A

A

Animen aika

KI

Animaation historia

Benjamin Buttonin erikoinen elämä

Egill Yksikätinen

F. SCOTT FITZGERALD ISBN: 978-951-792-651-5 | 14€

HELGA HILMISDÓTTIR, KIRSI KANERVA, SARI PÄIVÄRINNE (TOIM.) ISBN: 978-951-792-576-1 | 39€

Elokuvanakin tunnettu Benjamin Buttonin erikoinen elämä kuuluu F. Scott Fitzgeraldin tuotannon parhaimmistoon.

Verkkokauppamme ▶ kirjasi.fi

Muinaissaagoja Pohjolasta

Teos sisältää useita aiemmin suomentamattomia islantilaisia saagoja. Suurin osa kiehtovien tarinoiden tapahtumista sijoittuu pohjoiseen maailmanpiiriin, usein aikaan ennen Islannin asuttamista ja Norjan yhdistymistä. Saagojen päähenkilöitä ovat viikingit ja myyttiset sankarit. Matkoillaan he tapaavat erilaisia yliluonnollisia olioita.

YÖS M

A

e-

IR JA

N

K

Hakukone haltuun

Idän ihmeet

MATTI NISKANEN ISBN: 978-951-792-573-0 | 29€

Venäläisen ja neuvostoliittolaisen animaatioelokuvan historia

Hakukone haltuun -kirja perehdyttää tiedonhaun kansalaistaitoihin ja valottaa maailman tunnetuimman hakukoneen toimintaa.

JURI NUMMELIN ISBN: 978-951-792-726-0 | 29€

FINN LECTURA Facebookissa ▶ www.facebook.com/ finnlectura

32 | www.finnlectura.fi

Neuvostoliitto oli yksi animaation suurvalloista, jossa tehtiin usein laadukasta piirrettyä ja nukke-elokuvaa. Mutta piirroselokuvien tekeminen oli alkanut jo ennen vallankumousta ja myös nyky-Venäjällä tehdään kiinnostavia animaatioita.

Kerran kuljin ja kumarsin 15 kuukautta Aasiassa HEIDI NUMMI ISBN: 978-951-792-700-0 | 29€

Heidi Nummi on juonut shamaanin tarjoamaa verta mongolialaisessa jurtassa, ulvonut profeetan kanssa siperialaisen sillan alla, ollut vapaaehtoisena kiinalaisten homojen seksilelutyöpajassa, laskenut rottia vietnamilaisessa slummissa, livahtanut rajan yli PohjoisKoreaan ja seurannut kamelin jälkiä Gobin autiomaassa. Tällaista matkakirjaa et ole koskaan ennen lukenut.

Kääntämisen tekstilajit ja tekstilajien kääntäminen INKERI VEHMAS-LEHTO, LEENA IMMONEN, MARI PAKKALA-WECKSTRÖM (TOIM.) ISBN: 978-951-792-473-3 | 47€

Johtavien asiantuntijoiden kirjoittama artikkelikokoelma pureutuu syvällisesti erilaisten tekstien kääntämisen problematiikkaan.


Muut kirjat Pikku Prinssi | Le Petit Prince ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY ISBN: 978-951-792-704-8 | 39€

Rakastettu klassikko kaksikielisenä laitoksena, joka sisältää Lena Talvion uuden, oivaltavan suomennoksen lisäksi ranskankielisen alkuteoksen. Loistava lahja jokaiselle ranskan opiskelijalle tai hyvän kirjallisuuden ystävälle.

e-

MYÖS

KI

KI

e-

KI

e-

MYÖS

MYÖS

RJ N A

A

RJ N A

Kuinka olla avoin

Sarjakuvien tekeminen

TUIJA AALTO ISBN: 978-951-792-549-5 | 50€

AURA IJÄS ISBN: 978-951-792-574-7 | 29€

Kuinka olla avoin -kirjassa kerrotaan, miksi ja miten työntekijät voivat kehittää tieto- ja viestintätekniikkataitojaan ja ryhtyä toimimaan avoimissa globaaleissa digitaalisissa verkostoissa.

Kattava ja monipuolinen johdatus sarjakuvien tekemiseen. Ohjeita ja neuvoja mm. hahmojen suunnitteluun, käsikirjoituksen laatimiseen ja oikeiden työvälineiden valintaan.

Tilaa uutiskirjeemme ▶

Tutustu myös e-kirjoihimme ▶

www.finnlectura.fi/ kirje

www.finnlectura.fi/ ekirjat

Itälahdenkatu 18 A 00210 Helsinki www.finnlectura.fi

Julkaisujen sisältöä koskevat tiedustelut Finn Lectura puhelin: 0974151005 sähköposti: info@finnlectura.fi

RJ N A

A

A

e-

IR JA

N

K

A

YÖS M

Tapasin Tolstoin

Vahvaa väkeä

SAANA SAARINEN ISBN: 978-951-792-679-9 | 39€

Kotimaisia uskomus- ja fantasiaolentoja

Hämmästyttäviä tositarinoita taiteilija, kasvatustieteen kunniatohtori Aleksanteri Ahola-Valon (1900–1997) elämästä. Mukana on AholaValon kohtaamisia yli 30 aikansa merkkihenkilön kanssa, kuten Leo Tolstoi, Rasputin, Marc Chagall, F.E. Sillanpää, Risto Ryti jne. Kirja perustuu pääosin ennen julkaisemattomaan aineistoon ja tarjoaa monia kulttuurisia ja historiallisia yllätyksiä.

MERJA LEPPÄLAHTI ISBN: 978-951-792-522-8 | 40€

Haltiat, tontut, jättiläiset, peikot, maahiset, näkit, ihmissudet ja elävät kuolleet. Suomalainen kansanperinne on täynnä erilaisia uskomusolentoja. Tässä kirjassa käsitellään näitä olentoja erityisesti fantasian näkökulmasta.

Jälleenmyyjien ja oppilaitosten tilaukset Porvoon Kirjakeskus puhelin: 0201662222 sähköposti: tilaukset@kirjakeskus.fi Verkkokauppa www.kirjasi.fi Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. www.finnlectura.fi | |33


▶ www.kuuntelejaopi.fi

TULOSSA 2016: Kuuntele ja opi arabiaa Kuuntele ja opi espanjaa 2 Kuuntele ja opi portugalia


KESÄ

2016

Stepping Stones 2 Taso: B1–B2 | ISBN: 978-951-792-732-1 | 39€ CD | ISBN: 978-951-792-761-1 | 69€ Opettajan opas | ISBN: 978-951-792-762-8 | 69€

Aikuisopiskelijoille tarkoitettu englannin oppikirja on jatkoa suositulle Stepping Stones 1 -kirjalle. Puhumiseen kannustava oppimateriaali innostaa omakohtaiseen kielenkäyttöön, vahvistaa englannin rakenteiden hallintaa sekä laajentaa sanavarastoa. Aihepiireinä ovat mm. kotiseutu, opiskelu ja työelämä, uutiset, kulttuuri sekä kansalaistoiminta.


KIELIÄ matkailijoille

Laine Jänes

VIROA

| puh. 0974151005 | Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki | info@finnlectura.fi | www.finnlectura.fi

Finn Lectura 2016 (päivitetty 6.9.2016)  

Finn Lectura -kustantamon julkaisuluettelo vuodelle 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you