__MAIN_TEXT__

Page 3

M U S I I K K I O I K E U D E T JOKAISELLA LAPSELLA JA AIKUISELLA ON OIKEUS • ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin • oppia musiikin ilmaisua ja taitoja sekä • osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

MUSIIKIN TEKIJÄLLÄ JA ESITTÄJÄLLÄ ON OIKEUS • asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa sekä • saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus.

3

Profile for Finnish Music Council

Musiikkipoliittinen ohjelma  

Suomen musiikkineuvosto 2105

Musiikkipoliittinen ohjelma  

Suomen musiikkineuvosto 2105

Advertisement