Page 1

Prezenty lubiÄ… dzieci 1#) '% %2

) 

3! +33  #3  % )$ # 3

 

! 

 

* )# ,-#)

.# /#0,#

 

   !!"#

1â „ 2 ceny

! 

 

 

 

 + 

 ! 

 %%

"# $% &#'

()# *'

   

6999

48

99 op.

 

  

UWAGA! Specjalnie na Dzień Dziecka

ZYSKUJESZ PODWĂ“JNIE 1 karta = 2 produkty PelĂŠ

= 1 karta z 20 znaczkami lub z 15 znaczkami i kartÄ… CLUBCARD

2 dowolne produkty PelĂŠ z rabatem 70%

Za jedną kartę kolekcjonerską z 20 znaczkami lub z 15 znaczkami i z kartą CLUBCARD moşesz zakupić aş 2 dowolne produkty PelÊ z rabatem 70%! Oferta waşna od 22.05 do 3.06.2014 roku. Regulamin akcji na stronie www.tesco.pl


2

ya!!! Konkurss Disney logo Disney* Violetta lub inny z  w Tesco    Na nr 7055 #" ! " %&'  #"$!

Kup produkt

 

 

   

()+) ,+-.+(/

  

3 %' $4#> ?

2 = ) #)$ 8%

LQNR

LRUD5HJXODP

MHVW$JHQFMD.

2UJDQL]DWRUHP

; ) # 7)) /

7

99 szt.

 6) # 7))  * 

 %  *  

-  .

99

9 #$4 #:: 7))

 $# 7))

 :  ; 0% 0"  0     *</=

$% &$> 1 

]ĂŻ

 .RV]W606DOLQD GLVQH\NLRUDS QNXUVXQDZZZ

29

9 #4 #6 $4&$1# &6) 7))

99

, # :2 &7)): /6)

szt.

19

szt.

# #$4 564 7)) #8%  $%& ( )*!"++ , %

99

szt.

29

99

  516 78)0 *-%  " 2 "

*  % 919 *  -

39

szt.

99

29

szt.

99

17

op.

99

 7))

199

59

szt.

00 szt.

< 7))

5 rat 0% po 39,80 zĹ&#x201A;

 ?     .@$ A B 

 0 $ 6 % 0>- 0 "- 0-  /    "0  " % / % A - @ C6D3     " D+

#) )% 7))

 & %    *--/ 01 0" %2  0 - 00 

8

99 szt. # &% #)8% 7))  3343

2

99 szt.


3

tylko w

B  

 & 

 

 C# # ()# *'

tylko w

1â &#x201E; 2 ceny

B  

 & 

 

 ()# *' # G, 0)H

1â &#x201E; 2 ceny

   !&

1â &#x201E; 2

 

ceny

D )% I# &J ()# *'

tylko w

B  +

 

 & 

D )% )#' &$4#6

1â &#x201E; 2 ceny

 644 @66      "

$%  

 

 !& 

 4K # F66 F#

1â &#x201E; 2 ceny

99

19

op.

  

 

 !& 

 44 @66  2- )% " * % 

49! 

 # @A$)#

  . -/ *  

2999 & 

  

7499

1â &#x201E; 2 ceny

  +

 

 +!& 

D )% $8% ,# E F)

52

szt.

1â &#x201E; 2 ceny

Wygraj Magiczne Rodzinne Wakacje! #

#

# !$% & ' #()*+,- ./012 3 ' #  ! !$ $%% %

& &  

 ' 

 # #())* )**+ +,+ ,-  ./0 //01 012

33 01 3 

 ' 4* 5 6 4 4  * * ** 5 55 5

 6

6 7 ##* 7 #** ##(  ! 5 ! & 8, *  9 # : ; 5<*9 #* * * ** # ####(( 

 

 ! 

 5 5 ! !!

 & & 

 8 , * **  

 9 99

 # : : 

 : ;

 ;   5< 5<**9*9  

 do D do Disneylandu iisisney isn sney sn eeyl yllandu lan anndu du

Š Disney

      !       ! ! ! !

! 

 

" " " 

  

  ! ! !!

 

  ! 

7HUPLQSURPRFMLU5HJXODPLQGRVWÄ&#x2022;SQ\QDVWURQLH


DOBRA ZABAWA W TWOICH RÄ&#x2DC;KACH

4

1099 + ! 

D )% $ 6)8%

!  B

1â &#x201E; 2

 

7

49 op.

 $% E C,D!%- )3"++ , % C"C+ , % E !3%- ) C"++ , % 3"C+ , % E 33%- ) C"++ , % 3"C+ , % E 4%- D9) +"++ , % D"++ , % E !3%- )"++ , % #"++ , %

ceny

 B ! 

D )% #%% %

+  B

 

 B ! 

 $ )% + )3 N )3 # #)

3999 12& 

D )% &# 4#) $4 8% C# C'

1â &#x201E; 2 ceny

4999 99

27

op.

99

 !& 

D )% #)) ! 6)8%

34

4499

op.

49

 + ! 

31

op.

!4

F # % %

4999

9999 99

 !& 

D )% ) 0?' 9 #8%

34

op.

99

 +& 

D )% 0?' ?#

69

Wszystkie zabawki z serii

30 % taniej <   /$

7999 op.

99

 & 

$' B 6

55

op.


5

1â &#x201E; 2

7999

1149

8

ceny

99

55

 ! 

 G"GGG G  )"# , 

(8 )  

 & 

< 8 #:)

op.

5 )# @## 5 )3

B  + 

kpl.

99

 $% @  -%;

1â &#x201E; 2

17699

99

87

1â &#x201E; 2

ceny

kpl.

  +

ceny

 +!& 

 & 

D )% 54 <' )#$ O6 )#2

D 4% 4# # 6

D3

 $%E F /@.& )!+"++ , %DC"++ , % E F /@.9 -)4"++ , %D#"++ , %

szt.

 #% &6)8%

3999 99

 & 

? $# C$ ( + 6

19

szt.

99

 12& 

I $#4 $% 6

27

szt.

CD

!3

 

19

 

 !& 

2999

99

( ) /# 5#

  

 

6999

17999

99

 21& 

( ) $4$ &#

48

szt.

  B

 B!& 

 

 $% 6 6 2- " 2-

Polecamy szeroki wybĂłr produktĂłw do pakowania prezentĂłw

1â &#x201E; 2 ceny

99

 !& 

125

( ) ,)# , "

szt.


OD MAĹ EGO WSZYSTKO SIÄ&#x2DC; UKĹ ADA

6

4799 99

32

szt.

 !& 

D % 6%  

5999 99

41

00

279

szt.

189

 & ,  $) 

00 szt.

 H &"9"< 

5 rat 0%

mniej niĹź

16900

po 37,80 zĹ&#x201A;

1â &#x201E; 2

99

83

 

<8 ,

ceny

op.

 >- % %  > % %   ">  0 

 ! 

( ) #%% 6%

28900 00

209

209

99

145

szt.

00 szt.

5 rat 0% po 41,80 zĹ&#x201A;

 &  2 6$' ,-'

 + 

 %  ! >- 0>  0 $ -  % D3- . > "$% % % > 

P 82 #82 *$ ?#6QQ 

DziesiÄ&#x2026;tki akcesoriĂłw i zabawek niemowlÄ&#x2122;cych 2699 B 

, 6 ' /#

99

19

szt.

do

50%

3999 99

34

szt.

taniej

 ! 

5 $) )% ) $  $%% 

<   /$


7

14999

99

6999 99

 21& 

 ,)# <# ') ' B!+!

 21& 

D )% ( #$)% I$#  $4 *# 5) I# )# 5# 

48

op.

99 op.

D)% 5# 6 +! ! 

6999

9999 99

48

op.

13999

99

 +& 

D )% I$#) +

69

op.

99

 & 

D )% 9##)# 6'8% 

97

op.

 ! 

D )% %% 4#   ! 

D )% ?$ P8 6$ !B

9499

 ! 

kaĹźdy za

49

66

D )% 9#8% 6 !

op.

 ! 

D )% ?$ : 1#6 !!

 ! 

D )% 9' $) %8%  B

 ! 

 9' C# 4% #8  


ZABAWA NA NAJWYĹťSZYCH OBROTACH

8

2999

3499

99

19

99

 11& 

, 6' C#

szt.

I$# 9#1#6# #  

szt.

6999 99

 & 

 )) )# ;#1 ,)##6 @)

4999 D )% # 5'

34

kpl.

2za 70 zĹ&#x201A; $$: % % 4% #)%' R B 

35 zĹ&#x201A;/szt. 44,99 zĹ&#x201A;/szt. kupujÄ&#x2026;c 2 szt. kupujÄ&#x2026;c 1 szt.

G $%  >.% .

55

szt.

11999

99

 !& 

23

99

 & 

 )) )# ;#1 O$' C$) @)

95

szt.


9

2 szt.

8

99 op.

5)# 7#) 1 // $4 /// )3 N )3 #)   ) "#3 , 

 

! 

5# )#2 2#  

3

1â &#x201E; 2 ceny

+  

 B& 

 

D )#% /$ O O,   C

  B

 B!& 

+  

 

 B& 

 

  !

D )#% J $4 ?

? K%

 & 

 %) 6

   !

 *  3

 

4399 & 

3499

799  

O # # ') <'

5

/ $) #)%

49

59 szt.

 ! 

O # *) <' 

24

 *  C

D )#% 5(< (+

   C 0 

 & 

99

34

szt.

( %8 )#2

szt.

7999 99

4999

29

op.

5999

 !& 

99

41

szt.

99

 & 

9 # )%% *) <'

55

kpl.


PLAC NAJLEPSZYCH ZYCH ZABAW

10

oferta ze stron 10-11 obowiÄ&#x2026;zuje wiÄ&#x2026;zuje wiÄ&#x2026;zuj j e do 4 czerwca rwca

1â &#x201E; 2 ceny

+  

 B& 

 

5 4 % #  C3

8499

42199

99

58

szt.

44999

294

99

5 rat 0%

szt.

314

99 szt.

po 59 zĹ&#x201A;

 & 

# 5 4 % # ##)  (3!D

 B&

5 4 % # 

 D!#+ 

7999

po 63 zĹ&#x201A;

 +!&

5 &#6  D3#4!

9999 99

99

54

69

szt.

kpl.

 !& 

 +& 

< 6$' 

5 & 6 C# &(

  # #(C

7999 99

47

szt.

 32& 

<%#) $

5999

3499 99

39

szt.

 & 

O%# $#4 (S

 / > "D6  I < " #(4C3 I > " #C(CC

99

19

kpl.

 !& 

( )% ) &): :

5 rat 0%

1â &#x201E; 2 ceny

  

 

 !& 

D )%  )%' % )


11

D )% U

&# )8 #

99

79

kpl.

9999 99

69

szt.

14999

 +& 

119

O %# )#8 %

 *

  % % 0 

99 szt.

 +& 

* $)% 

12900

  

4( 3!

00

99

szt.

 +& 

O %# 4%  % 

  

2999

12" ROZMIAR 

 & 

# )$#)  

DAMSKI 

99

19

 >  "   #D!D4

szt.

23900

199

9999

00 szt.

5 rat 0% po 39,80 zĹ&#x201A;

 & 

O %# H I##

 * $". %$*/   

$%I $ !89 ,I / )C+ , 

99

79

szt.

 & 

 %    43 #3 #3

39900

349

00 szt.

5 rat 0% po 69,80 zĹ&#x201A;

 !& 

O%# H

 J% 6K "@* $". %$

$%I  8@"J% 6K )!+ , 9 $%/ .% .L % $% 

Raty 0% zabawki zewnÄ&#x2122;trzne i inne

99

24

99

99

szt.

kpl.

# ?

D )% U

% )8 #

 $% J 9)C+"++ , 

Pytaj w punkcie na terenie sklepu

Tesco Finanse sÄ&#x2026; punktami na terenie sklepĂłw naleĹźÄ&#x2026;cych do Tesco (Polska) Sp. z o.o., w ktĂłrych sÄ&#x2026; oferowane produkty finansowe Meritum Bank ICB SA z siedzibÄ&#x2026; w GdaĹ&#x201E;sku, ul.  ChĹ&#x201A;opska 53. Promocja â&#x20AC;&#x17E;Darmowe raty 0%â&#x20AC;? trwa od dnia 1.03.2013 r. i dotyczy rozĹ&#x201A;oĹźenia na raty okreĹ&#x203A;lonych przez Meritum Bank ICB  SA operacji dokonanych kartÄ&#x2026; kredytowÄ&#x2026; Visa Clubcard na terenie hipermarketĂłw Tesco w Polsce. Minimalna kwota operacji w ramach promocji wynosi 150 zĹ&#x201A; dla 5 rat, 500 zĹ&#x201A; dla 10 rat, dla ktĂłrych RRSO wynosi 0%. PeĹ&#x201A;na informacja o karcie kredytowej Visa Clubcard, w tym â&#x20AC;&#x17E;Regulamin â&#x20AC;&#x201C; promocyjne raty w Tescoâ&#x20AC;?, dotyczÄ&#x2026;cy promocji â&#x20AC;&#x17E;Darmowe raty 0%â&#x20AC;?, jest dostÄ&#x2122;pna w punktach Tesco Finanse oraz na www.tesco. pl/finanse. Dane aktualne na dzieĹ&#x201E;: 17.02.2014 r. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


PRZYJACIELE CZASU WOLNEGO

dowolne

dowolne

+ )3  

3 2

#% 6 8% &$#6 4')#6 #8% 

3,99 zĹ&#x201A;/szt. kupujÄ&#x2026;c 3 szt.

12

w cenie

5,99 zĹ&#x201A;/szt. kupujÄ&#x2026;c 1 szt.

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

; $# 4 & &6 $)#6

2

9

99

99 zĹ&#x201A;

zĹ&#x201A;

5  %# 

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

1#) :2 ) )# 4%:$ % 'U .%# % $3 < X ,'% $3 <8)8% X <# $3 BX Y# $3 (% 3

N $$: %: :2 # GD $3 ;) V%#$H % K : #' W )

99

21

szt.

 -

6

99

:2 GJ3 O)H

 F    -> 

: M @ 0 .$ $" * * % " .  $ > 

99

31

szt.

15 zĹ&#x201A;/szt. kupujÄ&#x2026;c 2 szt.

99

19

szt.

:2  &# G,#0(H -

:2  &# GV%) ?%H

 $%-5&$ 8"5K859 8

18,99 zĹ&#x201A;/szt. kupujÄ&#x2026;c 1 szt.

99

12

szt.

2za 30 zĹ&#x201A;

 % %# 6 '

szt.

, # 4

 F  0 %   % ./ . " .% @  / > - -   9 

99

24

szt.

I 6 ?7? # C ? / -

ya!!! Konkurs DisneDis ney w Tesco*

inny z logo Kup produkt Violetta lub  Pod nr 7055   

  '

%& "#"$! ! "#       -.+(/ ,+ +) ()   

= ) #)$ 8% 2%' $4#> ?3 2UJDQL]DWRUHPMHVW$JHQFMD.LRUD5HJXODPLQNRQNXUVXQDZZZGLVQH\NLRUDSOLQD.RV]W606D]ĂŻ


13

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

szt.

Gra Watch Dogs na PC

dostępne również: Gra Watch Dogs na PS3 lub na XBOX – 209,99 zł/szt. Gra Watch Dogs na PS4 – 239,99 zł/szt. dostępna w hipermarketach: Bydgoszcz, ul. Toruńska 101; Lublin, ul. Orkana 4; Łódź, ul. Pojezierska 93; Mielec, ul. Żeromskiego 15; Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 30.

Film na DVD Lego Chima część 6, My Little Pony część 7, Littlest Pet Shop część 4

szt.

+ tytuły różne

szt.

Gra PC Sims 3 podstawa lub gra PC Sims 3 Refresh lub gra PC Simcity

szt.

dostępne również: dodatek do gry PC Sims 3 Rajska Plaża i Sims 3 Skok w przyszłość – 49,99 zł/szt.

szt.

tytuły różne

+ Gra PC FIFA 14

szt. dostępne również Karaoke Mini Mini Plus – 64,99 zł/szt.

5 rat

po

dostępne również: Gra FIFA 14 lub Gra Battlefield 4 na PS3 lub XBOX 360 – 139,99 zł/szt., Gra FIFA 14 na PS2 – 49,99 zł/szt., Gra FIFA 14 na PSP – 69,99 zł/szt.

Karaoke Dziecięce przeboje 2 „4 pory roku”

szt.

szt. Oszczędzasz

% zł

89 zł

Gra na PS3 lub XBOX 360 FIFA World Cup Brazil

szt.

10 rat po

Konsola PS3 12 GB

,

% zł

Zestaw: Lego Chima + klocki

w sklad zestawu wchodzą książka oraz 40-elementowy zestaw klocków dostępny również Zestaw Lego Friends

kpl.

„Martynka” zbiory opowiadań*

szt.

Książki zawierają wspaniałe historie i przygody rezolutnej dziewczynki Martynki.

*Oferta nie obowiązuje w sklepach: Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16; Sochaczew, ul. Wójtówka 2d; Września, ul. Kaliska 17; Żory, ul. Malinowa 1.

Gry na PC

Kupując książkę z DVD Kapitan Phillips* weź inny tytuł z tej serii za ½ ceny


SĹ ODKIE HASĹ O NIESPODZIANKI NA DZIEĹ&#x192; DZIECKA

14

559

1549 99

12

kpl. ! 

< )# 9#1#6# $4 &$#6 

4

69 op.

  

 J #) 

  )!"3! ,>

  ) ++ ,>

1350

9

99

329

szt.  ! 

 + ! 

F $6 (64  S ! 

 ( 

 "  ) C"(( ,>

  )!"D ,>

 1 

5 64# 91[1 ! 

699

5

719

5

99

  )C4"+ ,>

op.

99 op.

 

F #) I#' E I#$)

    ) "D+ ,>

$% K &  " K. F " K. E " K.  " ;-2 F ";-2

799

4

99 op.

 3 

C )% %# +!   ) C"! ,>

C <% 

K > ";; "&   "N  "; 22" ;-  "  BF-  % -% %)3 ,>

2 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 2 op.

2,89 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 1 op.

2za 4zĹ&#x201A;

2

79 op.


15 NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

kosmetyczka

789

5

55 op.

 + 

, 6 ,'$6 

! 6   )"3 ,

2499 99

17

op.

 B 

Y  # &%6  &

 J% 6K "&$ "G- "&-/-B-. "J  

1999

9

99 kpl.

/ # % 8% U ) # ? ) $)#6  #  % 8% N 6) #)

99

 

, ) 48% &6$)6 96 #

 $% J   $/H &  * 

4499 49

31

szt.

 + ! 

O :% K "9B"< " B "J% 6K 

4299 99

29

szt.

 13&  ' ] # :%

3999

 K"9B"< "B 

99

27

 6 &#'%%

99

39

  D#(D+

kpl.

 12& D )% #8% ()# *'

5999 & 

7999

szt.

99

55

kpl.

 & 6)  S 6

 $% & %% C333

13

szt.


512

 wbudowana

 RAM

7â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; LCD

GB

HIT

20 Ë?

4

GB

19900

52900

159

szt.

Tuner DVB-T/C

429

00

00

5 rat 0%

szt.

po 31,80 zĹ&#x201A;

HD Ready

5 rat 0%

USB

po 85,80 zĹ&#x201A;

 & 

9 4) 5\ I#4#

HDMI

 &

 % I .%I&+!J>< "NH * % G  C:F  3"DK% % -* (33C(3%*  J9 DNF

9%# H @? 9'

  D!!4!(%* > G

mniej niĹź

1â &#x201E; 2

119

4499

269

99

99

58

29

29900

ceny

00

00 szt.

szt.

szt.

 !& 

 *G  C :F * D8 C3D3% *IGK# KF*% $/-  CNF* % K% * 2 - 3##( "+3

, $'% ' I' ,*+

 

po 53,80 zĹ&#x201A;

 +& 91 ,6$ FS ,)# ,! 

  

( 

5 rat 0%

  / "/" " 

tylko w

1699

899

1899 99

99

14

14

 2 

 

op.

   0  OL" - 0%   % - "

 % *  

 3 

5 #)%  /

I6)# C$# E @# N

3  .2 X  "-  - % % /$ "% $ 

2999 I 6)# )%: ( J$64 C# #8%

szt.

op.

# @-$) 9# N

 & 

5

99

 B "&  %- "J% 6K ": B Y/  3 " 3 / .  "% * /-- $     "

   $ " %  " ,/ % " * *

/ "+ 

2999 99

19

op.

/9/F 4%:$ % )$:' '#6#)'

 ! 

; ) % '

 V -/"K H>. -%/- +! $ 2-  

Q 

* % % " A

2999 99

24

szt.

 ! 

 9' ,%) )

99

24

   $ %   " (D3"   % * " $/ 0"-  ">- $ ->   /  % -  .

szt.

U

5@PC*/9^<  ! "# 5.@, 05./P/:  ! $ %&'# 5_?F,DCD ( ) $ %'%# 5_9(:  + ! $ &"# CD`,9C*</  !,!- # F?/a, - +.. - '# F?_;./ - /) $ 0 - 1 ! !..) $ 2# F.<.C@ 3456$ "  /) $ %2# FPF^<:  . 6 $. - %# FOD^< <.@ , .--,/) $-% -- !.) $-0'#.;<OCP/< $ $. %"#J@@;./ F^O/: 7!88%0# /.,D: 9 $ ! $& $  $. - # /9<.C@: - + ! $- %'0# .@C@ ;!.5 $/ $ '# ,D/.; - 8- 7- 6! $. - %# O/ ^<:  <$ 2 - ..$- 2# @,D;: - ) $ # "5.;:  8 6! $. - %'%# "5.;: - - =$ # P(Y/ - >!6$ &# P^?b - . $ - . 6 $. %2 .6! $- # (.@@C ? @ $. - %2# ;<_ ,cCD - A@ ! $. - %%# ,D9_;  ! $. %"# @ - =.@ $- 0# ,9O<.@C V<.`9 OD_, .- - 9.$.!.- '# ,9O^<-. $-%'#.P/B/6 $-%2#D;/a-9C ! $-=<.) $. %-4 $-0#OD@(_VUD! ! $-"# -"P/<_U 54.) $%&6#O"?/ Vc, /: - - %- 9 0'# O_5;.  ? $- # OD@,D^< - ! ),!- !/- %# , .@O;.@<.C@ - +- D. $- %# ,C*/CD@< - , ,!$ 6# ,9/</ </ -@/ !-4#,9/OF/O? ,DCD@C.a, .-.) $-&%#,9/OF/O? F?/a, .->4! $-2#,"</P .- E. $.%'#,DCD/<;0D?O^J: --3C/) $. -# ,DCD@C.;: -9.) $-%F#V<.?;.C/: - @ $#9/O;<, .@ F^O_-> , $'# 9/O;^<-1 ! 6C4 ! $-%0#9_C*_: -( ! !-#</O,D/</: - G1- % H.6 F % - ,! $- %" - /) $ %%%2 - - ! "'"# </O,D/</0./,9^< (/ .C.- 0# <PCP/<@ - /) $ %00# <OCP/<: -+$ 6 !%%< 0 00D .$-2&#<OD@V;./U -. $%0#D.@;/ F^O/: --G /$,!-#Y/O_-B . %2 P2 .    .3#)D3!3 C-/ %  -"  . / 0  . %  >. .  >-E  2.   $%- > (33 - % $ %  E $ -   >- >0 />  --% -- - 0> $% 

 @  01G;; % 

% 

% %   @  0 .

801 650 650*

*koszt poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia wg cennika operatora Twojej sieci

Z .% @ "-< 

 Q@ "-L> #(Q &"-U$  3QR S"-B- > #,DQN"-B A D #

Tesco zabawki  
Tesco zabawki  
Advertisement