Page 1

O O K T S WSZY

. e i M A AD

www.opelmicrosites.pl/adam


ADAM JAM w kolora ch „Pump up the Blu e” i „White my Fire”, z 18˝ obręczam i Twister w kolorze „Manoogian” i z białymi nakładka mi.

Adam i ty Jesteś indywidual nością i taki też jest ADAM. Co sprawia, że ten samochód je st inny? To nie tylko śm ia ła forma i ży we kolory. Tutaj to Ty decydu jesz, jak będzie wy glądało Twoje auto. Jak to działa? Bardzo prosto. Możesz st ylizow ać swój samoc hód, aby osiągnąć dokła dnie taki efekt, ja kiego pragniesz. Własna st ylizacja auta jest manife stem osobowości, dlat ego zakup ADAM a to niezw ykle inspiru jące doświadcze nie. Na dobr y początek , projektanci Opl a przygotowali trzy ró żne st ylizacje: AD AM JAM, ADAM GL AM i ADAM SL AM . N ajpier w wybierasz jedną z nich, a potem zmieniasz – aby było jasne, że to tylko Twoj e auto. Aby Cię zainsp irować, na nast ępnych stronach przeds tawiamy w skrócie co oferuje ADAM. Następn y przystanek to ko nf igurator w sieci, gdzie m ożesz wirtualnie do pr acować Twojego AD AMa do ideału . ADAM SL AM w kolorach „J ames Blonde Twister w ko ” i „I’ll be Blac lorze „Techn k”, z 18˝ obrę ical Grey” z czarnymi i żó czami łtymi nakład kami.


Greyfather” ADAM GLAM Extreme w kolorach „The tte w kolorze i „White my Fire”, z 17˝ obręczami Roule „Copper” i „White my Fire”.

Spis treści

ADAM JAM

08

ADAM GLAM

10

ADAM SLAM

12

silniki indywidualiz ac

14

ja:

kolory nadw ozia i dachu pakiet „black ” lub „white” Zakręcone pa kiety TWISTED obręcze folie ozdobn

e

systemy wspo m

elcza

ka i dywaniki

agające kier owcę systemy audi o-informacy jne akcesoria www

20 22

26

deska rozdzi

kolory, luster

18

24

fotele podsufitka i

16

28 30 32 34 36 38

ion” rach le Fict „Purp let te w kolo h c ra lo ou o k R i w . m GL A M rę c z a y Fire” ADA M e”, z 17˝ ob i „White m y” Fir y re G m l e a i „Whit „Technic


W

. y d n e r t J A Z C A N YZ


we sterek a mi ami lu a nakładk k d ła k m a n re e z t , z ” Black oogian” z c ”. n oll „I’ll be Roll” i kolorze „Ma e „Red ‘n’ R ’ ‘n d z e r R w „ lo r o e e t k z r is w kolo ręczami Tw k” i jedną w c SL A M b ADA M on”, z 18˝ o e „I’ll be Bla rb rz a lo C o „ k e w w zo r z


Elementy dekoracyjne w kolorze „Pump up the Blue” komponują się z kolorem nadwozia ADAMa system audio-informacyjny Intel JAM. Na zdjęciu m.in. tapicerka liLink i klimatyzacja sterowana elekt Morrocana ze wzorem Ocio Whit ronicznie ECC. e, elementy wykończo

ne białą ekologiczną skórą,


z ADAMem NIE ZGINIESZ W TŁUMIE.


M A J M A D A

ADA

M JA M z 18˝ w kolora ch „P o b rę z nak czami Tw ump up th ładk ami w ister w ko e Blue” i„ lo kolo rze „ rze „Ma White m y Whit n e my oogian” Fire”, Fire” .

Zasada nr 1: . a j c a ir p s in a t s y z c Adam to

Zabierz do domu ADAMa JAM, a Twój sąsiad na pewno tego nie przegapi – porywające kombinacje kolorów przyciągają uwagę i zapadają w pamięć. Wyraź swoją osobowość za pomocą śmiałych zestawień barw, wzorów obręczy kół i elementów ozdobnych. Co szczególnie fajne, dwutonowe wnętrze samochodu pasuje do nadwozia, bo ma równie wyrazisty styl.

1


3 2

o miałby 1. Wnętrze ADAMa JAM jest równie wyjątkowe jak nadwozie. Dlaczeg jest czernią z bieli acja kombin A dwa? być mogą być tam tylko jeden kolor, skoro zawsze w modzie. innym, 2. Klucz Twojej kreatywności. Kluczyka ADAMa nie pomylisz z żadnym na żadnym stoliku. 3. Charakter i duma. Emblemat ADAM mówi wszystko. wane do Twoich 4. Pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania. Dopaso potrzebujesz – czego o wszystk dzie standar w ma JAM dłoni koło kierownicy ADAMa atem. tempom i audio m sterowanie telefonem, systeme

4

E M E R T X E m a J m a Ad

Idź na całość. Pojedź z ADAMem na maksa zamawiając pakiet JAM Extreme. Co oznacza: dach i listwę z logo na osłonie chłodnicy w kolorze białym „White my Fire“ lub czarnym „I’ll be Black“ i odpowiednie 17-calowe obręcze Hurricane, w tym samym kolorze. Ale to nie wszystko. Dostajesz też odjechane kleksy na lusterkach, dywanikach podłogowych i u podstaw pierwszego i trzeciego słupka dachowego. Ozdobne dodatki we wnętrzu dopełniają całości.

9


ADAM GlAM

ADAM GLAM w kolorach „Purple Fiction” i „White my Fire”, z 17˝ obręczami Roulette w kolorze „Technical Grey” i „White my Fire”.

Zasada Nr 2: Każdy ADAM jest inny. Przestań liczyć „lajki” na fejsie i postaw na prawdziwych fanów. ADAM GLAM robi aż takie wrażenie! Stylizując ten samochód nie podążasz za trendami, wyznaczasz własne. Usiądź pod szklanym dachem, zanurz się w przestrzennym dźwięku z siedmiu głośników i rusz w trasę współczesną ikoną stylu.

1 10


2 3

4 1. Wszyscy szaleją na punkcie eleganckiego ADAMa GLAM. Jego siedzenia pokryte są tkaniną w kolorze brązowym, fioletowym lub czarnym. Chromowanym nakładkom progów towarzyszą błyszczące wykończenia klamek i ozdobne listwy okien. 2. Niech stanie się światłość. Od środka szklany dach wygląda jeszcze lepiej. 3. Wybierz sobie porę roku. Sterowana elektronicznie klimatyzacja ECC automatycznie utrzymuje wewnętrzną temperaturę według Twojego życzenia. 4. Zobacz i daj się zobaczyć. Bezpieczniej, pewniej, stylowo i nowocześnie – dzięki światłom do jazdy dziennej LED.

ADAM Glam EXTREME Podrasuj ADAMa GLAM. Puść wodze fantazji i pokaż miastu Twój styl wybierając pakiet ADAM GLAM Extreme. Dach w kolorze białym „White my Fire“ wznosi się eleganckim łukiem ponad dużymi, 17-calowymi obręczami Roulette w barwie miedzianej lub białej. Nakładki lusterek, wykończenie deski rozdzielczej oraz dywaniki podłogowe we wzorze „Fly“ dopełniają całość.

11


M A l S M A D A

Black”, de” i „I’ll be y” ames Blon re G „J al ch ic ra hn lo „Tec M w ko ”. r w kolorze ADA M SL A ami Twiste ack” i „James Blonde cz rę ob ˝ z 18 mi „I’ll be Bl ka ad kł na z

: 3 r n a d d. a s Zasa a z e j na z u e i n Adam

12

ter. Ma ma charak M A L S M ADA ortowego winność sp z i ię rg e n też e wa n e g o 1 aprojekto z , ia n e sz zawie ynierów. ieckich inż przez niem wlewają c ltowe auto Stwó rz ku adwozie skularne n w jego mu bowość. Twoją oso


3 2

nica – w wa kierow o rt o sp i ry

ystarczy w

siąść do

rawe kolo dlot. Jask o , n e limat. ł e akcent. P . 1 wyglądają y poczuć k to mocny b e D ż E , L M lko dobrze a A tł ty L S ia ie a n św e M e w A ln o D tk A tł a . Ty enty doda ium świa które elem ie N 2 . Mister . y ł a d iowe pe ontrolę. 3. Alumin uć pełną k z c o p i C lą ale pozwo

E M TRE X E m ADAM Sla Pakiet p oz wolić. to a n ie b by st po to, a M ożesz so E xtreme je M h A c L a S D . M ia ADA jrzen iągać spo c y i rz m p sa ie a n p ymi skutecz ne sportow io b o e z d z o lg h fe i maska są 8 -calow yc wielkich, 1 e i list wa rz a lo rk o e k st w arne lu z C . h ic k k n”. Pakiet stopów le m „Carbo re o z w e z icy stremum. na chłodn totalne ek ż ju to j) e iż budowa OPC (pon y waniki, o d , u z tr ę n ew e m ają Również w ty ozdob n n e m le e i Extrelu s terka m ADAMie y d ż ka W . ów rmę miany bieg sportową fo dźwignia z , a ą ic w n ro w lo ro o są k me, kie y p o k ry te n z ” c d e rę R c g le i hamu nia „Racin ą. w ykońc ze y czerwon skórą. Do sugerujem

13


y n o l a z S . l e p m ku

14


iek akąkolw uracji. J g ny jest fi z n o ic k konom e liwości j ż o ie z m rd e rdziej zon ajba ogranic aliwa. N lei najba ie o p k n ią Z ie M. c . ś n o X z kt yc lką il Ma SLA coFLE ię niewie niki i pra go ADA iązań e s il e w s li n z o z y c z ro w e y r t o t t sz kie zad atle lizacje, ne zawie ni Ci pa suje do , ADAM Trzy st y zt ywnio s ie zapew alnie pa bierzesz n u e y la id ia w ) a n p ję e M s c a raż 0K jsze kombin iające w 4 kW (10 ze mnie r t/Stop o moc 7 wzmacn , a jeszc g z e .2 s J 1 . a .4 ik m s tem Sta 1 n y y z S ik sil . tr n n il o s li i, t a rzykład ji sp czam zny jes m emis du, n a p mi obrę io o y dynamic z h w o c lo o p a i m c ie. Tr yb unki iu sa lub 18w mieśc a, rach r z ym a n ę w t li A z 17d a z z a ko. p ja o p h ie cyc ilnik a się lek u ż yc r towe. łat wiają ycznie s a obrac u t niż sze z nie spo ic a ń n to a m w z c X to y ro ią E zw c au różn h u kie coFL wiele ro ki czem c się do yłączają w ię ją Pakiet e w t z u s d o w , je w przyo o li y s g za pa nicze dosto sażon t ycznie , o w a p ia ro m y n ie a w to k w u oszczęd u Aa ład DA M zję kiero iach HS star t. ania uk tłach. A ia precy chyłośc pomag niejszy s o na świa d ® popraw w p o g ę a y ił n s w yi E SP zanie iększa zpieczn ru jazdy jący rus Cit y zw iając be o m ag a izacji to w il li p s ż b o w ta m s d ła ch, u Układ ych. Uk iesienia drogow n a w zn d ó h c sytuacji o uje sam hamow

ADAM SLAM w kolorach „Papa don’t Peach” i „White my Fire”, z 18˝ obręczami Twister w kolorze „Manoogian” z nakładkami „White my Fire”.

EMISJA SPALIN I ZUŻYCIE PALIWA Silniki

1.2 ECOTEC® z systemem Start/Stop (51 kW/70 KM)

1.2 ECOTEC® (51 kW/70 KM)

1.4 ECOTEC® z systemem Start/Stop (64 kW/87 KM)

1.4 ECOTEC® (64 kW/87 KM)

1.4 ECOTEC® z systemem Start/Stop (74 kW/100 KM)

1.4 ECOTEC® (74 kW/100 KM)

Norma emisji spalin

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Skrzynia biegów

MT-5

MT-5

MT-5

MT-5

MT-5

MT-5

BENZYNA

BENZYNA

BENZYNA

BENZYNA

BENZYNA

BENZYNA

Miasto

6,5

7,1

6,6

7,3

6,6

7,3

Autostrada

4,2

4,2

4,2

4,4

4,2

4,4

5,0

5,3

5,1

5,5

5,1

5,5

118

124

119

129

119

129

Paliwo Zużycie paliwa w l/100 km

1

Cykl mieszany Emisja CO2 w g/km

1

MT-5 = 5-biegowa skrzynia manualna  Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 5 zostały określone zgodnie z normą 2007/715/EC. Wszystkie informacje były aktualne w momencie skierowania publikacji do druku. Firma zastrzega sobie możliwość zmiany specyfikacji dotyczących silników w dowolnym momencie, co może wpłynąć na zawarte w tabeli dane. Aktualne informacje dostępne są u Autoryzowanych Dystrybutorów marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartość zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę 2007/715/EC i mierzone są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tymi regulacjami. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO2 i zwiększenie masy własnej pojazdu. 1

15


e i w i z d Praw Twój.

I’ll be Blac k

.

en Sweet Gre A Star is B

rown.

ther. The Grey fa

tgreen.

Buzz Ligh

James Blo

ll. Red ‘n’ Ro

k I’ll be Blac

16

.

nde.

s.


White my

Men in Bro wn.

Fire.

tting. Greenspo

Pu m p u p

’t Papa don

the Blue.

Peach.

Purple Fic

Saturday

tion.

er. White Fev

jest waż każdy ADAM ojego auta. Ponie Tw ik po żn om ró sk z wy y ia to ważn tkowo możes Tonacja nadwoz letę barw. Doda pa ą łn w pe ró z lo as ko m h z trzec wyboru wybierając jeden indy widualistą, do m ie koloryst yczne en wi nadwozia, co na sta w ze ró e kie yjn la nować atrakc ozycji jest 12 sp dy e. Do pn y. stę ow do ąz rw są ały lub br ie zestawienia ba dachu – czarny, bi jednak nie wszystk bo , 27 ? cji na bi m daje… ile ko

17


1

2

3

y . n y r ł a a i z C ub b l

lac be B „I’ll y” i ” e r eve ical Gr te F n Whi „Tech ck”. y a a turd kolorze ll be Bl „Sa I’ ach ister w lorze „ r o l w o ko mi T k w w i E a H IT ęcz kam M W 18˝obr akład z ADA zn

18

k”,


Pakiety „Black” i „White” to stylizacja dla wymagających. Nieważne jakiego koloru jest Twój ADAM, możesz zmienić jego wygląd nadając dachowi, lusterkom i felgom kolor biały lub czarny. Wewnątrz, temu samemu zabiegowi poddane zostaną: tablica przyrządów, konsola centralna i elementy drzwi, a tylne szyby zostaną przyciemnione. Jeśli chcesz pójść jeszcze dalej, możesz wybrać pakiet „Extra White” lub „Extra Black”, który obejmuje białą lub czarną przednią listwę z logo, obudowę wewnętrznego lusterka oraz większe, oryginalne obręcze kół. 1. Obręcze 16˝ Horns, w kolorze „I’ll be Black” 2. Obręcze 17˝ Roulette, diamentowy szlif, w kolorze „I’ll be Black” 3. Obręcze 17˝ Hurricane, w kolorze „I’ll be Black” 4. Obręcze 16˝ Boomerang, diamentowy szlif, w kolorze „White my Fire" 5. Obręcze 17˝ Roulette, diamentowy szlif, w kolorze „White my Fire” 6. Obręcze 17˝ Hurricane, w kolorze „White my Fire” 18-calowe obręcze Twister z opatentowanymi nakładkami (zdjęcie) dostępne są w dwóch kolorach, zależnie od lakieru nadwozia i dachu. Oczywiście, możesz zamówić każdą z przedstawionych wyżej obręczy z dowolnymi kolorami nadwozia, jako wyraz Twojej osobistej koncepcji stylizacyjnej.

ADA M B z 18˝ obrę L ACK w kolorze „ I’ll czami Tw ister w ko be Black” i „Wh it w kolorze lorze „Manoogia e my Fire”, n” i nakła „White m dkami y Fire”.

4

5

6 19


Jako główny stylista Twojego ADAMa dbasz, aby wszystko było dokładnie tak, jak być powinno. Jeśli nie zdecydujesz się na pakiety Black lub White, możesz wybrać jeden z trzech zakręconych pakietów Twisted. Zawierają one zestaw ciekawie skomponowanych kolorystycznie elementów, które dodadzą wyjątkowego smaku Twojemu autku.

Twój ruch.


Totalnie zakręcony ADAM GLAM. Elementy w kolorze „A Star is Brown”: • Obudowy zewnętrznych lusterek • 17˝ obręcze Roulette, diamentowy szlif

Zakręć ADAMa JAM świeżością zieleni.

Elementy w kolorze „Greenspotting”: • Przednia listwa z logo • Obudowy lusterek • Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli centralnej i drzwiach • 16˝ obręcze Boomerang, diamentowy szlif Pozostałe kolorowe elementy: • Chromowana przednia listwa z logo • Obudowa lusterka wewnętrznego „White my Fire” • Deska rozdzielcza, konsola centralna i elementy drzwi „Pearl White”

TWISTED BROWN

TWISTED GREEN

Elementy w kolorze „Red’n’Roll”: • Przednia listwa z logo • Obudowy lusterek • Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli centralnej i drzwiach • 17˝ obręcze Swiss Blade, diamentowy szlif, czarne z tarczą „Red ‘n’ Roll”

Pikantne ADAM JAM, ADAM GLAM i ADAM SLAM.

TWISTED RED


12 15

11

14

ie rdz da A M n a t L W s Ma S A D A 10

9

13

17

8 16 7

6 5

24

ie rdz da A M n ta L W s Ma G A AD

25

4

ie rdz da A M n J ta W s A Ma D A

3

22

2

1


23 22 21 20 19

32

18

31. Nakładki w kolorze „James Blonde” (jedna nakładka na obręcz) 32. Nakładki w kolorze „Red ‘n’ Roll” (jedna nakładka na obręcz)

31

Wszystkie kolorowe nakładki dostępne są jako wyposażenie dodatkowe.

Mobilny autograf.

26

27

30 28

29

1. Obręcze 15˝ Rotation „Silver” 2. Obręcze 16˝ „Silver” 3. Obręcze 16˝ Horns „I’ll be Black” 4. Obręcze 16˝ Vintage „Silver” 5. Obręcze 16˝, diamentowy szlif, „Technical Grey” 6. Obręcze 16˝, diamentowy szlif, „Greenspotting” 7. Obręcze 16˝, diamentowy szlif „White my Fire” 8. Obręcze 16˝ Triple Cross „Titan” 9. Obręcze 16˝ Triple Cross „Manoogian” 10. Obręcze 17˝ Hurricane „Manoogian”

11. Obręcze 17˝ Hurricane „I’ll be Black” 12. Obręcze 17˝ Hurricane „White my Fire” 13. Obręcze 17˝ Swiss Blade „Sterling Silver” 14. Obręcze 17˝ Swiss Blade „White my Fire” z czarnym połyskiem 15. Obręcze 17˝ Swiss Blade „Red ‘n’ Roll” z czarnym połyskiem 16. Obręcze 17˝ Roulette „Technical Grey” 17. Obręcze 17˝ Roulette, diamentowy szlif „Technical Grey”

18. Obręcze 17˝ Roulette, diamentowy szlif „Technical Grey” i „White my Fire” 19. Obręcze 17˝ Roulette, diamentowy szlif „Technical Grey” i „A Star is Brown” 20. Obręcze 17˝ Roulette, diamentowy szlif „Technical Grey” i „Sweet Greens” 21. Obręcze 17˝ Roulette, diamentowy szlif „Copper”

Jeśli Twój ADAM to dzieło sztuki ulicznej, to jego obręcze są Twoim podpisem. ADAM daje Ci do wyboru szeroką gamę takich autografów. Wybierz jeden ze wzorów obręczy ze stopów lekkich, dostępnych w kilkudziesięciu wersjach, w tym modele 18˝ felg Twister, z nakładkami w różnych barwach. Kolorystykę możesz jeszcze bardziej podkreślić zamawiając nakładki w kolorach „Red ‘n’ Roll” lub „James Blonde”.

22. Obręcze 17˝ Roulette, diamentowy szlif „Copper” i „White my Fire” 23. Obręcze 17˝ Roulette, diamentowy szlif z czarnym połyskiem 24. Obręcze 18˝ Twister „Technical Grey” z nakładkami „Manoogian” 25. Obręcze 18˝ Twister „Technical Grey” z nakładkami „I’ll be Black” Dane dot yczące efektyw

26. Obręcze 18˝ Twister „Technical Grey” z nakładkami „White my Fire” 27. Obręcze 18˝ Twister „Manoogian” z nakładkami „Technical Grey” 28. Obręcze 18˝ Twister „Manoogian” z nakładkami „I’ll be Black” 29. Obręcze 18˝ Twister „Manoogian” z nakładkami „White my Fire” 30. Obręcze 18˝ Turbine „Sterling Silver”

ności energetycznej opo

n znajdziesz na tylnej okła

dce.

23


WYBIERZ BY SIĘ WYRÓŻNIĆ. Każdy ADAM jest jedyny w swoim rodzaju. Masz niemal nieograniczone możliwości projektowania jego wyglądu. Przednie listwy z logo, folie dekoracyjne i nakładki lusterek, które widzisz na tej stronie, zwiększają liczbę możliwych stylizacji do ponad 60 000 kombinacji! Zapamiętaj co Ci się podoba i sprawdź w konfiguratorze internetowym jak będzie wyglądał Twój ADAM.

LI

ICY N D O Ł CH Y N O Ł OS

A W ST

I’ll be Black White my Fire

1

2

Red ‘n’ Roll AD AM

JA

Carbon

M w lo ko

c ra

ADAM JAM

Greenspotting

h„ Pu

mp up

the B lu

i „Wh e” i te my Fire”, z

ADAM

bia ł ymi kleksami, nakładkami lus te rek i li s t wą

p rz ed

ni ą

o ra

z1 7˝

ad135_e01_228

ob rę cz a

mi Hu

r ri

ca

ne

w

lo ko

r ze

h „W

ite

Fi my

re".

A

B

C

C 24


5

4

6

M A l S M A AD

7

rw

kol

ech e „T o rz

ni

rey ca l G

” z na

kładkam

i „James Blonde”.

3

,o

lon

de”

i „I’l

l be B

lack”,

paski w t yc

h samych kolorach, n ak

ł ad ki

luste

re

k i li st w

ap

r ze

dn

ł

es B

ore

ak

Jam

wz

m

k” ,n

ia z e

l ac

h„

eB

ra c

„I’ ll b

lo ko

n” i

w

n”

ro w

bo

sB

„C ar

A St ar i

AM

ch „

ad ki

lus

k re te

we wz

GlAM

kolo ra

SL

AM w

M DA

ADA M GL

A

br

ęc

˝ 18 ze

Tw

e is t

C

o rz

e„

F ly s ”, li t wa p r ze

d nia „I’ll b

Pakiety stylizacji nadwozia

e B lack

”, 17 ˝ obręcze Roulet te w kolorach

Odjechane kleksy u podstaw słupków dachow ych 1. White my Fire 2. I’ll be Black

Pasy na dachu, masce i drzwiach

3. I’ll be Black 4. James Blonde 5. Red ‘n’ Roll 6. I’ll be Black & Red ‘n’ Roll 7. I’ll be Black & James Blonde

„Tech n ica l Gre y” i

Nakładki na lusterkach zewnętrznych

„A

Sta r is B ro wn ”.

A. Kleksy w kolorze „Crème White & Black” B. Wzór „Fly” na czarnym tle C. Wzór „Carbon”

25


26

Br

1

ą

z

A sią DA d ź M ie 1. w B  2. yg GL r od A M 3. Br ązo Br ąz w ni e ze ąz ow a ta iz at sk ow a ta pi op ór e f p ce ą ot i c r k si ę sz el er a w tu e ka Ma lu c z ze M n ks n ą s k a r ch us ó r ro e s ie t c y . n a a n er tu a z ra e ln wz ej ł ą o re cz m on B r ej ist ol

U

w

2

Bo w ga nę t tr e ze . Fo sp tel o m rt e T ki ogą ow wo w lku b ym jeg ło ybo typ yć r i po o A w wyc ru ow óżn dp DA ni h po yc ie ar M ep , d ś h a w c ow zię ród ta yk iam ze p o ta ki 15 ice ńc i są sp e rz kt z al ór rod rek on sup cja ny ym za , A e. ln e ie m D A r , w mo jów AM le t kom uk ła że po d o n fo sz sn sz kr a ie rt ta o ł ym st yć je C ws w to st wor skó i p zys e. I wa n yl u. zyć rza raw tko ocz ym or ny dz . Za yw i yg ch iw m iś in i m ą r ia cie, al s o ne ate zk t w ria osz nę trz e

6

3

5

4


14

ie l

się ze JA 14 r 15 . B za ń z M . T iał k r do ęc b ap a on i b ic tap er y i el i c ef , c ka e ek z y r M ka t! bi or I m el ro zd ca ix ob na ic ze ze w rń zo .N re ie m w O aż ci ne o ! W hi te

7

cz C AD e Li z y t A M r cz o c ie y ń

9

ie

13

za

l bi ubi JAM e s w z, a , A rn yb b D Ty e ór y A M 8 . lk fo to ele ie 9. Cz o w te c z me G Ta ar A le e r nt L A pi na DA ze ń. y Ty ce t M M s a de i kó 10 lko r k p ie A a k i r . J 11 C w y or DA M cer AM na . C za A ac M o k rr a tu za rn DA yj i e oc Im ne S T ra rn a t M a i 12 ylko l i x rz L A a ap e ne na . C w uc M ta ic GL jł z p ał ąc er A e 13 i za AD i c y M w k z er a . C sza rna A si ę on zo k M M z a r r e t w an em i ż a r ym a p ie jz M oc Sl ó ł na i o r ch e i O c zy sk t y t p a er A ro e s c a M ,n i ór m k ca te s o i p pic a m a M ą aj Bl r n le e s a ac as r i zt or ps z k am ka uc e ro zy w ca zn i Ma z or na ą rr em oc ze an Br w a zo is ze to re l w m zo S up re m er he Su pe ro es rh er oe s 7. C

8

Cz J e AD e dl śli AM r a ni C e ie ń w

10

w

ib

w Po AD w od i A M ci ew en j a ie G 4. iu g o L F  . 5. do A M io Fi le w o t ej 6. wz let ow św Fi or ow a ie łą ole em a tap żo cz to B ta ic śc on we ris pic er iw ej fo to er ka dw l k M ze te a uk M an sk le ol o r ch ór ze or r e ą o ow s s ca te sz kó ym tu r y na r cz na z e ną tu ra ln ej

fi o le t

11 12

15

27


ralnej, Panele dekoracyjne na konsoli cent iach drzw i zej desce rozdzielc 1. Buzz Lightgreen 2. Greenspotting 3. Pump up the Blue 4. Papa don’t Peach 5. Rose Metallic 6. Tinted Steel 7. Red ‘n’ Roll 8. James Blonde 9. Japan Paint 10. Pearl White

1

28

2

3

Elementy podświetlane

Folie dekoracyjne

Elementy lakierowane

4

ADA M JAM , ADA M GLA M & ADA M SLA M 17. Silver Fireflies

ADAM JAM 11. Edged Lines 12. Bitmap

ADAM GLAM 18. Gold Fireflies

ADAM GLAM 13. Fly 14. Starstruck ADAM SLAM 15. Yellow Universe 16. Silver Universe

5

6

7

8

9

10


. u t s o r p o p . y Inn szachownicę? Albo podsufitce? A może teraz Masz już gwiazdy na Wyobraź sobie, że na letnim błękicie? ną jed d, pierzaste obłoczki kła zy pr ! Na co masz nad głową mipo zy pr ą, możesz wybrać to, an etl iem lub tą podświ uk dr na z tek ufi ds z trzech po stałe element y ieżdżoną noc. Pozo gw roz w łon sk bo nającą nie ć, dzięki 18 wzorom sz dowolnie dobiera wnętrza także może dzielczej, konsoli racyjnych deski roz ko de w ntó me ele i fakturom centralnej i drzwi.

Podsufitkito ochota, możesz

D

Ci na Jeśli tylko przyjdzie podsuwe wzorze „Sky” z tkę połączyć podsufi gą mo da cu naj się jakie fitką „Stars”. Przeko zdziałać 64 diody.

C

B A. Podświetlana podsufitka „Stars” z 64 diodami. B. Podsufitka „Go”. C. Podsufitka „Sky”. D. Podsufitka „Fly”. A

OŚWIETLENIE WNĘTRZA Pakiet Oświetlenia Wnętrza pozwoli Ci eksperymentować z podświetleniem kabiny. Możesz przełączać pomiędzy ośmioma tonacjami kolorystycznymi, które zmieniają klimat wnętrza Twojego ADAMa. Z ADAMem indywidualna stylizacja wkroczyła w nową erę – masz wybór tam, gdzie nawet się nie spodziewasz.

15

11

12

13

14

16

17

18

29


. i n a w i k u z s Styliści po

i wrażenie, ale magia wzorów tapicerek rob 15 z ora ej m cz iel dz deski roz datkowym pakieto 18 kolorów i faktur ęcej! Jak? Dzięki do wi ie zn być ac gą zn mo na zwala iany biegów stylizacji ADAMa po ręczny i drążek zm lec mu ha , ać icy br wn do ro a możn Ko ło kie ą skórą. A do tego, wystroju wnętrza! ną w dotyku kolorow jem zy . pr i we ką go nc dło ga po pokry te ele o i dy waniki terka wewnętrzneg lus ę ow ud ob nią odpowied

Welurowe dywaniki podłogowe

1. Brąz „Cocoa” w ADAMie GLAM.

1. Wzór „Splat” w kolorze „Jet Black” (ADAM JAM) 2. Wzór „Fly” w kolorze „Cocoa” (ADAM GLAM) 3. Wzór „Stripes” w kolorze „Jet Black” (ADAM SLAM) 4. Czarne z lamówką w kolorze „Jet Black” 5. Trwałe gumowe maty na każdą pogodę (ADAM GLAM)

1

30

2

3

To tylko przykłady dostępnych dywaników podłogowych. Więcej wzorów zobaczysz w konfiguratorze lub u Autoryzowanych Dystrybutorów marki Opel.

4

5


KOLOROWE OBUDOWY LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO A. Wzór „Splat” (tylko dla ADAM JAM) B. Wzór „Fly” (tylko dla ADAM GLAM) C. Wzór „Carbon” D. White my Fire E. Greenspotting F. Red ‘n’ Roll

A

C

B

E

D

F

5 4 3 2 1

óry Kolorowe ecsk iany biegów ręczny i drążek zm wnicy, hamul Pokr yj koło kiero z siebie kolorze. w wybranym prze elegancką skórą

3. Kolor „Red ‘n’ Roll” dla ADAMa JAM, ADAMa GLAM i ADAMa SLAM.

2. Kolor biały dla ADAMa JAM.

5. Kolor „James Blonde” dla ADAMa JAM i ADAMa SLAM.

4. Kolor fioletowy dla ADAMa GLAM. 31


Parkuje jak chcesz. Lubisz odpoczywać kiedy inni pracują? Pokochasz więc zaawansowany system wspomagania parkowania APA2 (Advanced Park Assist 2). Najpierw wskaże Ci idealne miejsce do zaparkowania. Potem, wprowadzi tam samochód pod odpowiednim kątem. A Ty? Zdejmujesz ręce z kierownicy i patrzysz jak Twoje auto samo parkuje. Tylko naciskasz pedały i zmieniasz biegi. System jest łatwy i prosty w użyciu – wszystkie instrukcje widać na wielkim ekranie systemu audio-informacyjnego IntelliLink.

Jesteśmy po Twojej stronie. Poza systemem wspomagania parkowania ADAM oferuje też inne inteligentne rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa. Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu SBSA (Side Blind Spot Alert) wykorzystujący czujniki boczne do monitorowania sąsiednich pasów ruchu. Kiedy włączysz kierunkowskaz z zamiarem zmiany pasa, specjalna dioda w lusterku zewnętrznym ostrzeże Cię o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Z Pakietem Zimowym w ADAMie mróz Cię nie dopadnie. Jednym przyciskiem włączasz podgrzewanie przednich foteli lub koła kierownicy – albo obu jednocześnie.

LOKALNE OCIEPLENIE. 32


ROZKOSZ DLA OCZU. Pakiet Dobrej Widoczności to trzy inteligentne rozwiązania, które pozwolą Twoim oczom i zmysłom odpocząć: światłoczułe lusterko wewnętrzne, automatyczne sterowanie oświetleniem i czujnik deszczu. Automatycznie przyciemniające się lusterko ogranicza efekt oślepiania przez jadące za Tobą samochody. Układ automatycznego sterowania światłami dba o ich włączenie po zmroku lub kiedy wjeżdżasz do tunelu. A czujnik deszczu uruchamia wycieraczki jak tylko na przedniej szybie pojawią się pierwsze krople. Teraz nie musisz już o tym wszystkim pamiętać!

. Ź D E J I J U K PAR

iej zpieczn z się be s je u z c ik żn Ty y b aga adzi, a growan się prow te ować o w in rk t z a ła p j Ci za ki nie kład to e y ię ż z z o r D p m . o y ią g obr zy p aka. technolo . Pier ws za s u . D o zderz a APA2 nowaną g racisz c t n fi e a ln ra ie w y y n t o w ia y im park akowan z obijan w sz ys t k agania jest nap p r ze d e A Ma be wspom D a , A m o te ie w s n ADAM y ys owa for to Ci p a r k iej kom ® zaawansowan i i b a rd z i ułat wi g ix u r F d x le a yF m, erzakie rowerow lnym zd y t a z r rowe

Przestrzeń zewnętrzna. Wysuń bagażnik rowerowy FlexFix® z tylnego zderzaka i zamontuj na nim rower o wadze do 30 kg. Nie jest Ci już potrzebny? Po prostu wsuń go z powrotem. Nikt nie zgadnie, że w ogóle tam był. Dodaj opcjonalny adapter FlexFix®, a będziesz mógł przewieźć jeszcze jeden rower o wadze do 20 kg. Nawet wtedy, kiedy na uchwycie są Twoje rowery możesz go łatwo odchylić, by dostać się do bagażnika. Możesz też korzystać z systemów wspomagających parkowanie, bo nawet z rowerami czujniki parkowania działają bez zarzutu.

ADAM JAM w kolorach „A Star is Brown” i „Men in Brown” z 17˝ obręczami Roulette w kolorach „Technical Grey” i „A Star is Brown”.

33


ADAMa możesz wyposażyć w najnowocześniejszą technologię, jak opcjonalne urządzenie IntelliLink. To zintegrowany multimedialny system audio-informacyjny z dużym, 7-calowym, kolorowym ekranem o wysokiej rozdzielczości. IntelliLink nie tylko świetnie wygląda, ale jest super łatwy w obsłudze – bezpośrednio z ekranu dotykowego lub za pomocą przycisków na kierownicy. Jeśli chcesz rozkoszować się idealnym brzmieniem, zamów też system nagłośnienia Infinity.

TWÓJ SYSTEM OPERACYJNY.

jedź na fali.

1. IntelliLink. IntelliLink współpracuje1 z przenośnymi urządzeniami za pośrednictwem łączy Bluetooth® i USB. Możesz więc podłączyć Twojego smartphona lub tablet i dzwonić, słuchać muzyki, oglądać zdjęcia lub filmy2. Jeśli skorzystasz z podłączenia przez USB, system IntelliLink wyświetli informacje o odtwarzanej muzyce oraz okładkę albumu korzystając z zasobów serwisu Gracenote®. Łącze ze smartphonem może służyć też do integracji z nawigacją Opla BringGo i innymi popularnymi aplikacjami, jak Stitcher™ – większy wybór oprogramowania pojawi się już wkrótce.

TWOJE APLIKACJE 2. BringGo. BringGo to aplikacja na smartphony z modułem GPS, za pomocą której na ekranie systemu IntelliLink mogą być wyświetlane dane nawigacyjne. Nie musisz więc inwestować w kosztowny system nawigacji. Wystarczy, że załadujesz aplikację na swój telefon lub tablet3 i podłączysz urządzenie przez łącze USB lub Bluetooth®, a BringGo wyświetli mapy i trasy na wielkim samochodowym ekranie. I oczywiście zaprowadzi Cię do celu, krok po kroku, tak jak każda nawigacja. 3. Stitcher™. Stitcher™ automatycznie ładuje Twoje ulubione podcasty i audycje radiowe na Twojego smartphona lub tablet, i pozwala Ci je łączyć i tworzyć własne zestawienia wiadomości, programów satyrycznych, muzycznych, sportowych i publicystyki. TuneIn & Siri. Trwają prace nad nowymi aplikacjami IntelliLink. Radio internetowe TuneIn oraz aplikacja obsługująca komendy głosowe Siri wejdą na rynek już w 2013 roku. O najnowszą ofertę pytaj u najbliższego Autoryzowanego Dystrybutora marki Opel.

TWOJA MUZYKA 4. Radioodtwarzacz CD 3.0 BT z łączem Bluetooth®. W standardzie u każdego ADAMa. Zawiera radio AM/FM, CD, Bluetooth®, USB i AUX-in. Optymalną integrację urządzeń zewnętrznych zapewnia dostępny opcjonalnie system IntelliLink.

34


2

1

3

4

Posłuchaj tego. 4 Sześć wysokiej klasy głośników i subwoofer – moc 315 W. Monumentalny bas i krystalicznie czysty sopran. Znak jakości Infinity. I to wszystko na ten temat.

System lub wybrana aplikacja może nie współpracować ze wszystkimi urządzeniami zewnętrznymi. O zakres kompatybilności zapytaj najbliższego Autoryzowanego Dystrybutora marki Opel.  2 Obrazy video i inne animacje są wyświetlane tylko podczas postoju. BringGo nie jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami. Wyposażenie dodatkowe.  4 Wyposażenie dodatkowe. 5 Wyposażenie dostępne w terminie późniejszym.

FlexDock®.5 Inteligentne rozwiązanie pozwalające na umieszczenie w zasięgu ręki, na desce rozdzielczej smartphona lub przenośnej nawigacji. Uchwyt FlexDock® jest podłączony do systemu audioinformacyjnego, a więc możesz dzwonić czy przesyłać strumieniowo pliki z Twojego urządzenia na głośniki i ekran samochodu, bez używania kabli. FlexDock® naładuje także baterię Twojego smartphona. Posiada również gniazdo zasilania 12 V.

1

3

35


Osłony przeciwsłonec zne. Twój ADAM z pewnością wzbudzi wielkie zainteresowanie. Te szykowne osłony na boczne i tylne okna sprawią, że Twoi zacni pasażerowie unikną niechcianych spojrzeń.

Alpach, ... nar ty. Białe szaleństwo w Belki dachowe i uchwyt na atkowym, dod iem żen osa iednim wyp sur fing w Algarve – z odpow przygodę. ADAM jest gotów na każdą

Os łona przedniej szyby. Zapomnij o skrobaniu szyb słońcem. Po złoże zimą, a latem ch niu, os łona mieś roń wnętrze prze ci się w schowku. d

36

Siatka bagażowa. Zapobiega przemieszczaniu się drobnych przedmiotów w bagażniku.


czaderskie dodatki. kończy się na wyborze Proces stylizacji Twojego ADAMa nie trza i innych detali. wnę u zeni kolorów, obręczy, wykońc sposób przedstawić nie że w, Mamy dla Ciebie tyle akcesorió jdziesz u Auto zna tę ofer ną je wszystkie tutaj. Komplet Opel oraz w Internecie. ryzowanych Dystrybutorów marki alimy, wybraliśmy Aby dać Ci obraz, czym się tu chw kilka przykładów.

St ylowe nakrętki went yli. Wybrałeś obręcz e i być może również jakie ś na kładki dekoracyjne. Te ra z się gnij dalej i spójrz na te wyjątkowe ozdoby went yli.

Jeśli chcesz zmienić wygląd Twojego ADAMa już po odebraniu auta, możesz to zrobić dzięki różnym elementom wykończenia deski rozdzielczej, zmianie przedniej listwy z logo, nakładkom lusterek oraz pakietom folii dekoracyjnych – dostępnym jako akcesoria. Aby sprawdzić kompletną ofertę, skorzystaj z internetowego konfiguratora.

Pokrowiec. Czasami trzeba go ukryć! Jeśli wyjeżdżasz na dłu żej, warto chronić auto ubierając je w szp anerski pokrowiec z logo ADAMa. Idealn y na każdą pogodę.

Mata ochronna bagażnika. Zabezpiecza wnętrze bagażnika przed zarysowaniami, zalaniem oraz ostrymi przedmiotami.

37


ADA M i 17˝ o JA M w kolo r b rę c z ami H ach „Green urrica s ne w k pot ting” i „I’ olorze „Whit ll be Black e my F ” ire”. z czarnym i kle

k sam

i


chcesz ? j e c ę i w ć e i z d e wi rawdź czy Twoje ites.pl/adam i sp os icr elm op w. ww m samochodzie! Wejdź na stronę iśnij ślad na swoi dc O . ać ow liz ea zr pomys ły da się

39


Wymiary

185/65 R 15 195/55 R 16 215/45 R 17 225/35 R 18

Klasa efektywności paliwowej2

B

C–B

C

E

Przyczepność na mokrej nawierzchni3

B

B

B

B

Szumy toczenia (dB)

70

71

71

77 General Motors Poland Sp. z o.o.

Klasa głośności4 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009.  O kreślana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon.  3 Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania).  4 Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009. 1 2

Certyfikat PEFC Broszurę wydrukowano na papierze pochodzącym z kontrolowanych zasobów w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej. PEFC/04-31-1246

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Wydrukowane w niniejszej broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u naszych Autoryzowanych Dystrybutorów marki Opel. Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady, tak aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel postępuje zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opel.pl.

www.pefc.org

Wydanie 02/13

SPEXT

PL/MR 13.5

OPONY1

Opel Adam