Page 1

EST. 1820

KEVÄT–KESÄ VÅR–SOMMAR SPRING–SUMMER

2018


MUUTOS SE ON SUURIKIN MUUTOS. FINLAYSON ON TUNNETTU VOIMAKKAISTA painokuoseistaan. Ne ovatkin olleet ominta aluettamme aina vuodesta 1951, jolloin Forssaan perustettiin legendaarinen ateljee. Sen suunnittelijat olivat vahvasti mukana luomassa suomalaisen kuosisuunnittelun käsitettä, joka hurmasi lähes koko maailman, monet kansainväliset muotitalot mukaan lukien. Voimakkaat painokuosit tulevat aina olemaan lähellä sydäntämme. Mutta tulemme tuomaan niiden rinnalle myöskin entistä enemmän hillitympiä painokuoseja. Sukellus hillittyjen kuosien maailmaan on ollut erittäin mieluisa ja avartava matka suunnittelijoillemme. Suhtautuminen aiheeseen ei ole kuitenkaan ollut hillitty – pikemminkin intohimoinen. Kuten se on myöskin sitä suhteessa uuteen aluevaltaukseemme: kuoseihin, joissa ei ole kuoseja laisinkaan – kodintekstiileihin, joissa kuosin virkaa näyttelee mielenkiintoiset materiaalit, rakenteet ja struktuurit. LUONNOLLISESTI MYÖS KAIKKI VANHAT TUTUT ja uudet kategoriat tulevat elämään ”tyylikäs, ihana ja jännittävä” -jaottelun mukaan. Kyseessä on suurin mallistouudistus, jonka Finlayson on tehnyt vuosikymmeniin. Nyt voimme sanoa käsi sydämellä, että mallistomme on yhtä aikaa yhtenäisempi ja samalla monipuolisempi kuin koskaan aikaisemmin. Se on enemmän mix & match. Se antaa mahdollisuuden kulkea yhtä polkua tai sekoitella niitä keskenään. Uskomme, että jatkossa tämä muutos avaa meille ovet yhä useampiin suomalaisiin koteihin.


ÄVEN EN STOR FÖRÄNDRING ÄR EN FÖRÄNDRING. FINLAYSON ÄR KÄNT FÖR SINA STARKA tryckta mönster. De har också varit det område som stått oss närmast ända sedan 1951, då den legendariska ateljén grundades i Forssa. Dess designer deltog aktivt i utvecklingen av begreppet finländsk mönsterdesign som har charmat nästan hela världen, inklusive många internationella modehus. Starka tryckta mönster kommer alltid att ligga oss nära om hjärtat. Men vi kommer att även ta fram fler sobra tryckta mönster vid sidan om dem. Djupdykningen in i de sobra mönstrens värld har varit en mycket angenäm upplevelse som har vidgat våra designers vyer. De har ändå inte förhållit sig sobert till ämnet utan snarare varit passionerade. Det är det även i förhållande till vår nya landvinning: mönster som inte är mönster – hemtextilier där rollen som mönster spelas av intressanta material, kompositioner och strukturer. SJÄLVFALLET KOMMER ÄVEN ALLA GAMLA BEKANTA och nya kategorier att leva enligt samma bekanta uppdelning, ”elegant, underbar och spännande”. Det är fråga om den största revision av sortimentet som Finlayson har gjort på flera årtionden. Nu kan vi med handen på hjärtat säga att vårt sortiment på samma gång är mer enhetligt och mångsidigt än någonsin förr. Det är mer mix & match. Det ger möjlighet att bege sig ut på en väg och att blanda ihop dem. Vi tror att den här förändringen i framtiden kommer att öppna allt fler finländares dörrar för oss.

EVEN A BIG CHANGE IS A CHANGE. FINLAYSON IS WELL KNOWN FOR ITS BOLD PRINTED PATTERNS. They have been our most unique market area since 1951, when a legendary atelier was established in Forssa. Its designers were very much involved in the creation of the Finnish pattern design concept, which won over almost the entire world, including several international fashion houses. Bold printed patterns will always be close to our hearts. But we will also bring even more subtle printed designs alongside them. Diving in to the world of subtle patterns has been a very pleasant and rewarding trip for our designers. However, attitudes towards the subject have not been subtle - rather passionate. As it is also in relation to our new market recoup: to patterns, which don’t have any patterns – home textiles in which interesting materials and structures have taken the role of patterns.

and new categories will continue to live under the same “stylish, lovely and exciting” -division. It is a case of the largest range reform Finlayson has carried out in decades. We can now say hand on heart that our range is more united and at the same time more diverse than ever before. It is more mix & match. It provides the opportunity to walk hand-in-hand with them or mix them together. We believe that in the future, this change will open doors to an increasing number of Finnish homes. NATURALLY ALL OLD AND FAMILIAR


ARKI ON PARASTA AIKAA

VARDAGEN ÄR DEN BÄSTA TIDEN

D E S I G N F I LO S O F I A M M E O N LY H Y T ja yksinkertainen:

V Å R D ES I G N F I LOS O F I Ä R KO RT och enkel: vi älskar människors vardag och hem mer än oss själva. Istället för att be folk förstå oss, försöker vi förstå dem. Vi inte bara tolererar, utan älskar olika typer av hem, från förbluffande eleganta till lustiga som Villa Villekulla. Dekorera hur du vill, bara det kommer från hjärtat. Sky inte fest, men framför allt, kom ihåg att älska din vardag.

Rakastamme ihmisten arkea ja koteja enemmän kuin itseämme. Emme siis pyydä ihmisiä ymmärtämään meitä, vaan me pyrimme ymmärtämään ihmisiä. Emme ainoastaan suvaitse, vaan rakastamme erilaisia koteja, olivatpa ne sitten jäätävän tyylikkäitä tai vaikka hullunkurisia kuin huvikumpu. Sisusta miten sisustat, kunhan sisustat sydämellä. Älä vieroksu juhlaa, mutta ennen kaikkea muista rakastaa arkea.

4


EVERYDAY LIFE IS THE BEST TIME OUR DESIGN PHILOSOPHY is short and simple: we love

people’s lives and homes more than ourselves. Instead of asking people to understand us, we try to understand them. We do not just tolerate, but love different homes, whether they are extremely elegant or a bit whacky like Pippi Longstocking’s house. Decorate any way you like, as long as you put your heart in it. Do not avoid parties, but more than anything, remember to cherish your everyday life.

5


IHANA HÄRLIG LOVELY

6


7


IHANA | HÄRLIG | LOVELY

BUNAKEN Grab a liana and swing into the green and beautiful jungle. An exotic and rich, but very elegant pattern.

s. 77

MIKSEI AINA VOI OLLA IHANAA?

VARFÖR KAN DET INTE VARA SKÖNT HELA TIDEN?

M U OT I V I RTAU KS I A tulee ja menee,

trendit vaihtuvat lähes digitaalisella nopeudella, mutta kukkien loisto ei himmene – ei koskaan, ei ikinä, eikä milloinkaan. Me olemme tehneet kukkakuoseja lähes 200 vuotta ja aina yhtä suurella hartaudella ja syvällä intohimolla. Ehkä juuri siksi mallistomme onkin yksittäisten kuosien sijaan kuin rakkaudella rakennettu puutarha.

8

WHY CAN IT NOT ALWAYS BE LOVELY? come and go, they change with almost digital speed, but the splendour of flowers will never fade. We have created floral patterns for almost 200 years, always with equal devotion and deep passion. Perhaps that is why our collection is not single patterns, but more like a garden built with love.

FASHION TRENDS MODETRENDER kommer och går, tren-

der byts i nästan digital hastighet, men blommornas prakt bleknar inte – aldrig någonsin. Vi har gjort tygmönster med blommotiv i nästan 200 år, alltid med samma hängivenhet och djupa passion. Kanske just därför är vår kollektion inte enskilda mönster, utan som en trädgård skapad med kärlek.


s. 107

s. 40

HANNA

LINO

Like an old, charming garden that has seen a lot of life, love and broken hearts. Rich, delicate and inviting. Always ready to hear and see new stories.

Once you try linen, you are hooked. Especially when it comes to good quality linen (no flimsy gauze). Linen is perfect for casual life, as wrinkles make it even more beautiful.

LATVUS It has the beauty of Finnish nature crystallized, at its simplest. Latvus is absolutely charming, as successful reductions often are.

s. 38

9


IHANA | HĂ„RLIG | LOVELY

s. 48 NIITTY Brings to mind grandmother’s house, the beautifully laid out kitchen table and the scent of fresh cinnamon rolls. Sometimes a bit of warm nostalgia can make you believe in a better tomorrow.

10


LINO

s. 162

Why can’t it always be Saturday? Lino’s linen mix products for relaxation will make you hope that the weekend would last forever.

VOFFELI Light, soft, absorbent, nice to use, beautiful to look at – absolutely wonderful.

s. 102

s. 176 LATVUS It has the beauty of Finnish nature crystallized, at its simplest. Latvus is absolutely charming, as successful reductions often are.

11


TYYLIKÄS STILIG ELEGANT

12


13


TYYLIKÄS | STILIG | ELEGANT

s. 54 HERON Graphic, impressive, clear and current. Something new, something old, but certainly nothing stolen. Directly from the “sharp pen” of Sami Vulli.

TINGI MISTÄ TAHANSA, MUTTA ÄLÄ TYYLISTÄ.

TUMMA PÅ VAD DU VILL, UTOM PÅ STILEN.

COMPROMISE ANYTHING, BUT NOT STYLE.

ROHKEA PELKISTÄMINEN on se juju,

MODIG FÖRENKLING är tricket, med vilket finsk textildesign slog igenom på världskartan. Vår ateljé, som grundades 1951, har varit med om att skapa detta fenomen från första början. Dess tradition är i våra gener och viljan att utveckla den är vår passion. Också i det här fallet tycker vi att är det bästa sättet att hedra vår historia är att föra den modigt framåt.

COURAGEOUS REDUCTION is the trick, which placed Finnish textile design on the world map. Founded in 1951, our design studio has been involved in creating this phenomenon from the beginning. Its tradition is in our genes, and the desire to develop it is our passion. We believe that in this case, too, the best way to honour our history is to take that bold step forward.

jolla suomalainen tekstiilisuunnittelu löi itsensä maailman kartalle. Vuonna 1951 perustettu ateljeemme on ollut mukana luomassa tätä ilmiötä sen ensimetreiltä alkaen. Sen perimä on geeneissämme ja halu kehittää sitä on intohimomme. Mielestämme tässäkin tapauksessa paras tapa kunnioittaa historiaamme, on uskallus viedä sitä rohkeasti eteenpäin.

14


s. 54 HERON

ALMA Graphic, stylish, simple and still wonderful. It does not scream, and that is why it makes many people whisper: “Wow�.

s. 134

POMPULA

s.

85 Is there something nostalgic? Sure, a little bit, but in a modern and fresh way. Pampula is a great update of the design language from the golden age of Finnish textile design. RENO COTTON Timeless, beautiful, relaxed and inviting. Morning paper, coffee with milk, roasted bread... sometimes you wish you could stop time.

s. 45

15


TYYLIKÄS | STILIG | ELEGANT

s. 76 URUT Urut is created by Sami Vulli. Clear, elegant and discreetly graphic. Like an organ with a beautiful whispering sound.

16


s. 103

VERANDA

Veranda is a traditional bath sheet – in other words a towel, from the times when a towel was not known of by such name. Readymade terry towels didn’t appear in shops until the 1950s. For such a beautiful towel, it is incredibly practical. Veranda is light, it dries quickly and requires a minimal amount of space.

CORONNA Simple and practical. In the year 1958, Aini Vaari designed a print which could have also been designed today. So timeless, that it could be placed in any era. It represents that “something” that every designer out there wishes to accomplish at least once in a lifetime.

s. 177

MUKULA Shaped up brush strokes or a bin full of potatoes?

s. 51

17


JÄNNÄ SPÄNNANDE EXCITING

18


19


JÄNNÄ | SPÄNNANDE | EXCITING

s. 58 OTSO A Scandinavian autumn forest and bears scavenging for berries. There is something so powerful yet fragile about this combination. It is a visual story created by the designer Sami Vulli in 2014. Possibly one that also us adults need in our hectic lives.

20

JÄNNÄ ON TYLSÄN VASTAKOHTA.

SPÄNNANDE ÄR MOTSATSEN TILL TRÅKIGT.

EXCITING IS THE OPPOSITE OF BORING.

M E I L L E J Ä N N I T T Ä V Ä T kuosit ovat sydämen asia, mahdollisuus kertoa visuaalisia satuja ja tarinoita, viedä mielikuvitus matkalle – vaikka ihan pieneksi hetkeksi pois arjen rutiineista. Jännittävien kuosien ja tuotteiden suunnitteleminen on meidän leipä­ työtämme ja teemme kaikkemme, jotta ne toisivat iloa, riemua ja jotain mieltä kutkuttavaa mahdollisimman monen muunkin arkeen.

SPÄNNANDE MÖNSTER är för oss en

EXCITING PATTERNS are a matter of the heart to us. A chance to tell visual fairy tails and stories, take your imagination on a trip – if only for a short while, away from everyday routines. Designing exciting patterns and products is our job and we do everything we can to make them bring joy, elation and something titillating to the daily life of as many as possible.

hjärtesak, en chans att berätta visuella sagor och berättelser, ta fantasin på en resa – även bara för en liten stund, bort från vardagens rutiner. Att planera spännande mönster och produkter är vårt jobb och vi gör allt för att väcka glädje och pirrig upprymdhet i så mångas liv som möjligt.


s. 58 OTSO

s. 58

PAMPULA Is there something nostalgic? Sure, a little bit, but in a modern and fresh way. Pampula is a great update of the design language from the golden age of Finnish textile design.

s. 111

21


JÄNNÄ | SPÄNNANDE | EXCITING

PYÖRRE

s. 56

When you look at it from a distance, you would not guess that the pattern is made up of fingerprints. A calm and reduced pattern with a thrilling idea behind it. The name comes from a common type of fingerprint pattern, the whorl.

22


s. 161 PUPU “How about a nice little nap”. Why not, because a good sleep is always useful. Jenna Kunnas’ design Pupu literally invites you to lay your head on the pillow.

s. 161 KETTU There it lies, completely relaxed and far away from the commotion and evil of the world. A recommended state of mind for everybody — including us twolegged ones. Jenna Kunnas’ accurate, but sympathetic design melts even the most deep-frozen heart.

s. 85

MARJATTA Like childhood summers in the countryside — wild strawberries and blueberry milk. Sami Vulli's reduced version of a very Finnish subject.

23


MUUMIT MUMIN MOOMIN

24


25


MUUMIT | MUMIN | MOOMIN

MUUMIMAMMAN RUUSUTARHA

s. 66

MUMINMAMMANS ROSENTRÄDGÅRD MOOMINMAMMA’S ROSE GARDEN

From the story Moomipappa at Sea. At the lighthouse island, Moominmamma gets extremely homesick and to feel better, she paints her home garden in the lighthouse. Perhaps the roses are the best remedy for feeling homesick?

”MUUMIMPI KUIN KOSKAAN.”

”MER MUMIN ÄN NÅGONSIN FÖRR.”

“MORE MOOMIN THAN EVER.”

SY V E M M Ä L L E Muumilaaksoon sukeltaa sitä enemmän siihen rakastuu. Uusi Muumimallistomme on tästä konkreettinen osoitus. Se on ”muumimpi” kuin koskaan aiemmin, eli siis taiteellisempi, kauniimpi, hauskempi, herkempi ja jännempi.

J U D J U PA R E M A N DY K E R ned i Mumindalen, desto mer förälskad blir man i den. Vårt nya Muminsortiment är ett konkret exempel. Det är ”mer mumin” än någonsin förr, det vill säga mer konstnärligt, vackrare, roligare, känsligare och mer spännande.

T H E D E E P E R YO U D I V E I N

MITÄ

26

to the Moomin Valley, the more you fall in love with it. Our new Moomin range is a concrete indication of this. It is “more Moomin” than ever before, in other words more artistic, more beautiful, more fun, more delicate and more exciting.


s. 159 MUUMIVEKARA

s. 159

KRABATMUMIN KID MOOMIN

Delightful and frustrating at the same time — just like unruly kids. A lot happens, but never a boring moment. That at least is guaranteed.

s. 65

27


28


LAPSET BARN KIDS

29


LAPSET | BARN | KIDS

s. 57 MARJASSA An exciting and fascinating trip to an imaginary world, tasting of berries. Some might ask themselves: “Is this for adults or children?” The answer could be: “Does it make any difference?”

30

SAAKO LAPSILLE SUUNNITELLA VASEMMALLA KÄDELLÄ?

FÅR MAN DESIGNA NÅGOT FÖR BARN MED VÄNSTRA HANDEN?

CAN YOU USE YOUR LEFT HAND TO DESIGN FOR CHILDREN?

SUUNNITTELIJAMME tietävät vastauk­ sen, vaikka unissaan. Lapset ovat niin hauska aihe, että tuotteiden suunnitteluun on syytä suhtautua hyvin vakavasti. Ei kuitenkaan ihan niin vakavasti, että se tekisi tuotteista tylsiä. Lapset ansaitsevat aitoa, hyvää designia – ja täältä sitä pesee.

VÅRA DESIGNER kan svara på detta även i sömnen. Barn är ett så pass roligt ämne att det är värt att ta produktdesignen på största allvar. Men ändå inte på så pass stort allvar att produkterna blir tråkiga. Barnen förtjänar äkta och bra design – och av oss får de skopan full.

O U R D E S I G N E R S know the answer even in their sleep. Children are such a fun subject that there is reason to take the design of products very seriously. However not too seriously as to making the products boring. Children deserve genuine, good design – so here it comes.


PILKKUVA

s. 193

Jenna Kunnas’ design is a fine surface pattern. At first glance it seems calm, but when you take a closer look, you can see all kinds of rhythm, pattern and direction.

s. 167 PILKKUVA

s. 193

KURUPURO From a distance, it looks like a beautiful basic design, but closer it is much, much more. It shows the artist’s touch and is therefore almost hypnotically enchanting.

PILKKUVA Soft and organic cotton jersey.

s. 46

31


32


TOM OF FINLAND

33


TOM OF FINLAND

s. 196 BACK ALLEY The urban Back alley does not whisper or insinuate. It looks you straight in the eyes and says: “Take it or leave it.”

34

TOM OF FINLAND ON AJANKOHTAISEMPI KUIN KOSKAAN.

TOM OF FINLAND ÄR MER AKTUELL ÄN NÅGONSIN TIDIGARE.

TOM OF FINLAND IS MORE TOPICAL THAN EVER.

N Ä Y T T E LYJ Ä Y M P Ä R I maailmaa, elokuva, musikaali… Tom of Finlandin ympärillä tapahtuu ja kuhisee. Ilmiö on yhä tunnetumpi ja kiinnostavampi. Ennen oli kyse marginaaleista, tänään Tom of Finlandista on tullut kannanotto suvaitsevaisuuden ja avoimuuden puolesta. Uusi mallisto kantaa kortensa kekoon. Se ei taatusti jätä ketään kylmäksi.

U TST Ä L L N I N GA R Ö V E RA L LT i världen, en film, en musikal... Det händer och sker kring Tom of Finland. Fenomenet är allt mer känt och intressant. Förr var det fråga om marginaler, men nu har Tom of Finland blivit ett ställningstagande för tolerans och öppenhet. Vårt nya sortiment drar sitt strå till stacken. Det lämnar garanterat ingen kall.

E X H I B I T I O N S A R O U N D the world, a

movie, a musical... Things are happening around Tom of Finland. The phenomena is increasingly better known and more interesting. Before it was a case of margins, today Tom of Finland has become an attitude in favour of tolerance and transparency. The new range does its bit. It certainly doesn’t leave anyone cold.


s. 201

s. 199

s. 201 BACK STREET

s. 201

s. 200

35


KEVÄT–KESÄ 2018 VÅR–SOMMAR 2018 SPRING–SUMMER 2018 MAKUUHUONE | SOVRUM | BEDROOM...................... 38 PUSSILAKANASETIT | Påslakanset | Duvet cover sets............................................................... 40 SATIINIPUSSILAKANASETIT | Satinpåslakanset | Satin duvet cover sets................................. 70 YKSIVÄRISET ALUSLAKANAT JA TYYNYLIINAT Enfärgade lakan och örngott | One-colored flatsheets and pillowcases........................................ 80 MUOTOONOMMELLUT ALUSLAKANAT | Formsydda lakan | Fitted sheets................................. 82 KUVIOLLISET ALUSLAKANAT | Mönstrade lakan | Patterned sheets......................................... 83 UNIPUSSIT | Sovpåsar | Sleep bags.................................................................................................. 85

KYLPYHUONE | BADRUM | BATHROOM..................... 86 KYLPYTEKSTIILISARJAT | Badrumstextilserier | Bath textile lines.........................................88 KUOSILLISET KYLPYTEKSTIILIT Mönstrade badrumstextilier | Patterned bath textiles ............................................................106 MATOT | Mattor | Mats.. .....................................................................................................................120 SUIHKUVERHOT | Duschdraperier | Shower curtains ..................................................................122 SAUNATEKSTIILIT | Saunatextilier | Sauna textiles.................................................................... 126

KEITTIÖ | KÖK | KITCHEN....................................... 130 PÄÄSIÄISKATTAUS | Dukning för påsk | Easter table setting ................................................... 132 PATAKINTAAT JA PATALAPPUSETIT Grillvantar och grytlappsset | Oven gloves and pot holder sets...................................................134 ESSUT | Förkläden | Aprons.............................................................................................................. 136 KEITTIÖPYYHKEET | Kökshanddukar | Kitchen towels...............................................................138 PÖYTÄLIINAT | Borddukar | Tablecloths.........................................................................................143 KAITALIINAT | Bordslöpare | Table runners....................................................................................148 TABLETTISETIT | Tablettset | Placemat sets...............................................................................149 RAPUJUHLAKATTAUS | Dukning för kräftskiva | Crab party table setting............................152

PÄIVÄTEKSTIILIT DEKORATIVA TEXTILIER | DECORATIVE TEXTILES..... 154 SMYCKE...............................................................................................................................................156 KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITTEET Kuddfodraler och filtar | Cushion covers and blankets...................................................................158 VAUVAN TORKKUPEITTEET | Baby filtar | Baby blankets..........................................................168 HUOVAT | Filtar | Blankets................................................................................................................169 PEHMOTYYNYT | Mjukiskuddar | Puff pillows................................................................................. 170

36


VERHOT JA KANKAAT GARDINER OCH TYGER | CURTAINS AND FABRICS . . ... 172 SIVUVERHOT | Gardiner | Curtains.................................................................................................. 174 KAPPAVERHOT | Gardinkappor | Window valances...................................................................... 180 PUOLIPANAMAKANKAAT | Halvpanamatyger | Half panama fabrics......................................182 KERNIKANKAAT | Vaxdukstyger | Oilcloth fabrics......................................................................183

MUUT TUOTTEET ANDRA PRODUKTER | OTHER PRODUCTS.................184 KANGASKASSIT | Tygkassar | Tote bags.........................................................................................186 KAUPPAKASSIT | Shoppingkassar | Shopping bags..................................................................... 188 CANVASKASSIT JA MEIKKILAUKUT Canvaskassar och sminkväskor | Canvas bags and makeup bags..................................................189 SATEENVARJOT | Paraplyer | Umbrellas.........................................................................................190 SATULANSUOJAT | Sadelskydd | Bicycle seat covers................................................................... 192 KORIT | Korgar | Baskets................................................................................................................... 193

TOM OF FINLAND..................................................184 MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO......................... 202 VUODETEKSTIILIT | Sängtextilier | Bed textiles...........................................................................204 KYLPYTEKSTIILIT | Badtextilier | Bath textiles............................................................................205 KEITTIÖTEKSTIILIT | Kökstextilier | Kitchen textiles.................................................................. 207

37


MAKUUHUONE SOVRUM | BEDROOM


PUSSILAKANASETIT PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS

NEW

LINO design Finlayson (2017) 85 x 125 cm & 40 x 60 cm 60638-0100-01-06 valkoinen | vit | white 60638-0100-02-06 vaaleanvihreä | ljusgrön | light green 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60760-0100-02-06 60760-0100-04-06 60760-0100-03-06 60760-0100-01-06

valkoinen | vit | white tummanharmaa | mörkgrå | dark grey roosa | rosa | rose vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60260-0100-02-10 60260-0100-04-10 60260-0100-03-10 60260-0100-01-10

valkoinen | vit | white tummanharmaa | mörkgrå | dark grey roosa | rosa | rose vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

100 % pellava | lin | linen

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60765-0100-02-05 60765-0100-04-05 60765-0100-03-05 60765-0100-01-05

40

valkoinen | vit | white tummanharmaa | mörkgrå | dark grey roosa | rosa | rose vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


41


42

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS

JESUS design Finlayson (2016) 1 0 0 % PELLAVA | L I N | LINEN

J E S U S - P U S S I L A K A N A S E T I T ovat tehty kestämään, kokemaan ja näkemään paljon. Annammekin tuotteelle 50 vuoden takuun. Ainutlaatuinen takuu perustuu tarkkaan harkittuihin materiaaleihin sekä yksityiskohtiin. Tuotteessa on käytetty samaa materiaalia (pellava) ja sidosta (twill), kuin tähän päivään säilyneessä Torinon käärinliinassa. Tuotteen nimi ja itse tuote ovat kunnianosoitus vanhalle, kestävälle valmistustavalle, jonka halusimme tuoda tähän päivään.

VÅRA JESUS-PÅSLAKANSET är gjorda för att hålla, uppleva och se mycket. Därför ger vi produkten 50 års garanti. Den unika garantin är baserad på väl genomtänkta materialer och detaljer. I produkten har vi använt samma material (linne) och bindning (twill) som i Turinsvepningen, som bevarats till vår tid. Namnet och själva produkten är en hyllning till en gammal och hållbar produktionsteknik, som vi ville hämta till dagens värld.

THE JESUS DUVET COVER SETS are made to last, experience and see a lot. That's why we give them a 50-year warranty. The unique warranty is based on carefully considered materials and details. In the product we have used the same material (linen) and binding (twill) as in the Shroud of Turin, which has been preserved to our time. The product name and the product itself are a tribute to an old and sustainable production method, which we wanted to bring to this day.

NEW

JESUS design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 75 cm 60750-0100-01-06 pellava | lin | linen 60750-0100-02-06 valkoinen | vit | white 240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 75 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 75 cm 60262-0100-01-10 pellava | lin | linen 60262-0100-02-10 valkoinen | vit | white

60755-0100-01-05 pellava | lin | linen 60755-0100-02-05 valkoinen | vit | white

43


44

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS

NEW

RENO COTTON design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60770-0100-01-06 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey 60770-0100-02-06 vaaleansininen | ljusblå | light blue 240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60265-0100-01-10 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey 60265-0100-02-10 vaaleansininen | ljusblå | light blue

60775-0100-01-05 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey 60775-0100-02-05 vaaleansininen | ljusblå | light blue

100 % puuvilla | bomull | cotton

RENO FLANNEL design Finlayson (2016)

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60678-0500-01-06 harmaa | grå | grey 60678-0500-02-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

60255-0500-01-10 harmaa | grå | grey 60255-0500-02-10 tummansininen | mörkblå | dark blue

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm

Flanelli | flanell | flannel

60688-0500-01-05 harmaa | grå | grey 60688-0500-02-05 tummansininen | mörkblå | dark blue

10 % puuvilla | bomull | cotton, 90 % kierrätetyt kuidut | återvunna fiber | recycled fibers

45


PUSSILAKANASETIT PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS

NEW

PILKKUVA design Jenna Kunnas (2016) 85 x 125 cm & 40 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

60676-4994-01-06 roosa | rosa | rose 60676-4994-02-06 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey

60677-4994-01-06 roosa | rosa | rose 60677-4994-02-06 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey

120 x 160 cm & 40 x 60 cm 60667-4994-01-06 roosa | rosa | rose 60667-4994-02-06 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey

Trikoo | trikå | jersey 100 % luomupuuvilla | ekologisk bomull | Organic cotton

LUNGI design Osmi Koskinen (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60675-4935-02-06 harmaa | grå | grey 60675-4935-01-06 sininen | blå | blue 240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

Trikoo | trikå | jersey 100 % puuvilla | bomull | cotton

60250-4935-02-10 harmaa | grå | grey 60250-4935-01-10 sininen | blå | blue

60685-4935-02-05 harmaa | grå | grey

46

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


47


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

NIITTY design Anu Kanervo (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60650-5013-03-06 vaaleanvihreä/musta ljusgrön/svart | light green/black 60650-5013-01-06 vaaleanpunainen/musta | rosa/svart | pink/black

NEW

VANAMO design Anu Kanervo (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-5014-01-06 roosa | rosa | rose 60650-5014-02-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

48

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

HANNA design Anu Kanervo (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-5015-01-06 vaaleanpunainen/harmaa | rosa/grå | pink/grey 60650-5015-02-06 vihreä/musta | grön/svart | green/black

NEW

AINI design Aini Vaari

(1950-luku | 1950-talet | 1950's & 2017)

150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-4999-01-06 sininen/koralli | blå/korall | blue/coral 60650-4999-02-06 vihreä/keltainen | grön/gul | green/yellow

49


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

LEINIKKI design Finlayson (1994)

SUUKKO design Jenna Kunnas (2016)

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60650-2483-07-06 vihreä/roosa | grön/rosa | green/rose

60650-4963-01-06 roosa | rosa | rose

ONNI design Arja Mattila (1971)

50

85 x 125 cm & 40 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60673-3884-26-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white 60673-3884-28-06 vaaleanpunainen | rosa | pink

60650-3884-26-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white 60650-3884-28-06 vaaleanpunainen | rosa | pink

120 x 160 cm & 40 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60660-3884-26-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white 60660-3884-28-06 vaaleanpunainen | rosa | pink

60680-3884-26-05 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

AALTO design Eine Lepistö (1977) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-3891-23-06 sininen/roosa | blå/rosa | blue/rose 60650-3891-15-06 sininen/valkoinen | blå/vit | blue/white

NEW COLOUR

NEW COLOUR

MUKULA design Jenna Kunnas (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-4950-03-06 tummansininen | mörkblå | dark blue 60650-4950-02-06 roosa | rosa | rose

51


52

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


53


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

HERON design Sami Vulli (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-4996-01-06 musta/harmaa | svart/grå | black/grey 60650-4996-02-06 musta/roosa | svart/rosa | black/rose

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4997-01-10 musta/harmaa | svart/grå | black/grey 60135-4997-02-10 musta/roosa | svart/rosa | black/rose

CANVAS design Finlayson (2016)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60650-4924-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

60658-3435-01-06

54

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR

PAMPULA design Sami Vulli (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

150 x 240 cm & 50 x 60 cm Erikoispitkä | Extra lång | Extra long

60650-4654-03-06 vihreä/valkoinen | grön/vit | green/white 60650-4654-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

60635-4654-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

NEW

TOIVO design Sami Vulli (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-5012-01-06 harmaa/valkoinen | grå/vit | grey/white 60650-5012-02-06 vihreä/valkoinen | grön/vit | green/white

55


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

SILMUKKA design Anu Kanervo (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-5004-03-06 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey

NEW

PYÖRRE design Anu Kanervo (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60650-5017-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white 60650-5017-02-06 vihreä/valkoinen | grön/vit | green/white

56

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

MARJATTA design Sami Vulli (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-4991-01-06 turkoosi/vihreä | turkos/grön | turquoise/green 60650-4991-02-06 sininen/punainen | blå/röd | blue/red

NEW COLOUR

MARJASSA design Jenna Kunnas (2016) 85 x 125 cm & 40 x 60 cm 60673-4942-02-06 valkoinen/pastelli | vit/pastel | white/pastel

150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-4942-02-06 valkoinen/pastelli | vit/pastel | white/pastel 60650-4942-03-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

120 x 160 cm & 40 x 60 cm 60660-4942-02-06 valkoinen/pastelli | vit/pastel | white/pastel 60665-4942-03-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

57


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR

OTSO design Sami Vulli (2013) 120 x 160 cm & 40 x 60 cm 60665-4829-06-06 vihreä/lime | grön/lime | green/lime 60660-4675-05-06 sininen/keltainen | blå/gul | blue/yellow 150 x 210 cm & 50 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4675-06-10 vihreä/lime | grön/lime | green/lime 60155-4675-05-10 sininen/keltainen | blå/gul | blue/yellow

60650-4829-06-06 vihreä/lime | grön/lime | green/lime 60650-4675-05-06 sininen/keltainen | blå/gul | blue/yellow

NEW

OTSO design Sami Vulli (2013) KAKSIPUOLINEN PANEELITYYNYLIINA DUBBELSIDIG PANELÖRNGOTT | DOUBLE SIDED PANEL PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4995-06-10 vihreä/lime | grön/lime | green/lime 60135-4995-05-10 sininen/keltainen | blå/gul | blue/yellow

58

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

KIRSU design Irina Ylänne (2015) 120 x 160 cm & 40 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm

60660-4829-01-06 sininen | blå | blue

60650-4829-01-06 sininen | blå | blue 60650-4829-03-06 harmaa | grå | grey

60680-4829-01-05 sininen | blå | blue

AJATUS design Anu Saari (2006)

VILLIPEDOT design Jenna Kunnas (2016)

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60655-4165-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4197-01-10

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

60650-4961-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4961-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

59


60

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


61


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969)

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969)

85 x 125 cm & 40 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

60673-4547-01-06 keltainen | gul | yellow

60650-4547-05-06 musta | svart | black

120 x 160 cm & 40 x 60 cm 60660-4547-01-06 keltainen | gul | yellow 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-4547-01-06 keltainen | gul | yellow 240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60680-4547-01-05 keltainen | gul | yellow

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969) TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4968-01-10 keltainen | gul | yellow 60135-4968-03-10 musta | svart | black

62

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969) 120 x 160 cm & 40 x 60 cm

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm

60660-4547-09-06 multi

60680-4547-09-05 multi

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60650-4547-09-06 multi

60135-4547-09-10 multi

63


MUMIN VÄNNERNA | MOOMIN FRIENDS

MUUMIT | PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA MUMIN | MOOMIN | PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

MUUMIYSTÄVÄT design Tove Jansson (1950-luku | 1950-talet | 1950's) 85 x 125 cm & 40 x 60 cm 60673-3887-02-06 vaaleankeltainen | ljusgul | light yellow 120 x 160 cm & 40 x 60 cm 60665-3887-02-06 vaaleankeltainen | ljusgul | light yellow

64

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KRABATMUMIN | KID MOOMIN

KRABATMUMIN | KID MOOMIN

MUUMIT | PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA MUMIN | MOOMIN | PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

VEKARAMUUMI design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm

60665-5018-02-06 harmaa | grå | grey 60665-5018-01-06 roosa | rosa | rose

60650-5018-02-06 harmaa | grå | grey 60650-5018-01-06 roosa | rosa | rose

DELFINMUMIN | DOLPHIN MOOMIN

ROSMUMIN | ROSE MOOMIN

120 x 160 cm & 40 x 60 cm

NEW

DELFIINIMUUMI design Finlayson (2017)

RUUSUMUUMI design Finlayson (2007)

120 x 160 cm & 40 x 60 cm

120 x 160 cm & 40 x 60 cm

60665-4987-01-06 turkoosi/valkoinen turkos/vit | turquoise/white

60665-4248-01-06 keltainen | gul | yellow

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

60655-4248-01-06 keltainen | gul | yellow

60650-4987-01-06 turkoosi/valkoinen turkos/vit | turquoise/white

150 x 210 cm & 50 x 60 cm TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4248-01-10 keltainen | gul | yellow

65


MAGISKA MUMIN | MAGIC MOOMIN

HEMULEN | HEMULEN

MUUMIT | PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA MUMIN | MOOMIN | PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR

TAIKAMUUMI design Tove Jansson

HEMULI design Finlayson (2008)

85 x 125 cm & 40 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-4868-01-06 violetti/sininen | violett/blå | purple/blue

60673-4669-04-06 musta/koralli | svart/korall | black/coral

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-4669-04-06 musta/koralli | svart/korall | black/coral

MUMINMAMMANS ROSENTRÄDGÅRD | MOOMINMAMMA'S ROSE GARDEN

MUMINTROLLET OCH FÖRFADERN | MOOMIN AND THE ANCESTRY

60135-4867-01-10 violetti/sininen | violett/blå | purple/blue

NEW

MUUMIMAMMAN RUUSUTARHA design Finlayson (2017) MUUMI JA ESI-ISÄ design Finlayson (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

66

60716-4983-01-06 vaaleanpunainen | rosa | pink

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60716-4932-01-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60139-4984-01-10 vaaleanpunainen | rosa | pink

60139-4933-01-10 tummansininen | mörkblå | dark blue

100 % kampapuuvillasatiini | kammad bomullsatin | combed cotton

100 % kampapuuvillasatiini | kammad bomullsatin | combed cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


MUUMIT | PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA MUMIN | MOOMIN | PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NUUSKAMUIKKUNEN JA MYY design Finlayson

TORKKUMYY design Finlayson (2016) 

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60650-4952-01-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4954-01-10 tummansininen | mörkblå | dark blue

67


68

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


69


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

PERGOLA design Anu Kanervo (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60716-5003-01-06 tummanharmaa | mörkgrå | dark grey 60716-5003-03-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

60695-5003-03-05 tummansininen | mörkblå | dark blue

MAGNOLIA design Finlayson (2013)

70

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60716-4667-13-06 roosa/valkoinen | rosa/vit | rose/white 60716-4667-12-06 harmaa/valkoinen | grå/vit | grey/white

60695-4667-12-05 harmaa/valkoinen | grå/vit | grey/white

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR

KEIDAS design Anu Kanervo (2006) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60716-4152-12-06 vihreä/pinkki | grön/rosa | green/pink 60716-4152-11-06 tummanvihreä |mörkgrön | dark green

NEW COLOUR

NEW COLOUR

LATVUS design Terhi Laine (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60716-4946-05-06 musta/vihreä | svart/grön | black/green 60716-4946-04-06 valkoinen/roosa | vit/rosa | white/rose 240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60139-4946-05-10 musta/vihreä | svart/grön | black/green 60139-4946-04-10 valkoinen/roosa | vit/rosa | white/rose

60695-4946-04-05 valkoinen/roosa | vit/rosa | white/rose

71


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

PAPUKAIJA design Rudolf Koivu

72

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60716-4992-01-06 multi

60139-4993-01-10 multi

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR

NEW COLOUR

ALMA design Sami Vulli (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60710-4908-09-06 valkoinen/keltainen | vit/gul | white/yellow 60710-4908-10-06 valkoinen/musta | vit/svart | white/black

NEW

METSÄN KESÄ design Rudolf Koivu

KASVU design Natalia Ritari (2016)

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60716-5010-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

60716-4975-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60139-5011-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

60139-4975-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

73


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

URUT design Sami Vulli (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm

60710-5001-02-06 musta/harmaa | svart/grå | black/grey 60710-5001-01-06 valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey

60695-5001-01-05 valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey

LOITSU design Sami Vulli (2010) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60710-4476-04-06 musta/harmaa | svart/grå | black/grey 60710-4476-05-06 musta/vihreä | svart/grön | black/green

76

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

BUNAKEN design Pauliina Varis (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60710-4988-01-06 60710-4988-02-06

tummansininen/keltainen mörkblå/gul | dark blue/yellow vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60139-4988-01-10 60139-4988-02-10

tummansininen/keltainen mörkblå/gul | dark blue/yellow vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose

60695-4988-02-05 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose

NEW COLOUR

SADUSSA design Karoliina Erkinjuntti (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60716-4962-03-06 musta/vihreä | svart/grön | black/green 60716-4962-01-06 sininen | blå | blue

77


YKSIVÄRISET ALUSLAKANAT JA TYYNYLIINAT | 100 % PUUVILLA ENFÄRGADE LAKAN OCH ÖRNGOTT | 100 % BOMULL ONE-COLORED FLAT SHEETS AND PILLOWCASES | 100% COTTON

valkoinen | vit | white

harmaa | grå | grey

vaaleansininen | ljusblå light blue

roosa | rosa | rose

NEW COLOUR

vaaleanvihreä | ljusgrön light green

PUUVILLA | BOMULL | COTTON TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE

ALUSLAKANA | LAKAN | FLAT SHEET

50 x 60 cm

150 x 270 cm

60130-0006-00-10 60130-0228-00-10 60130-2651-00-10 60130-0221-00-10 60130-0553-00-10

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey vaaleansininen | ljusblå | light blue roosa | ljusrosa | light rose vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

60000-0006-00-10 60000-0228-00-10 60000-2651-00-10 60000-0221-00-10 60000-0553-00-10

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey vaaleansininen | ljusblå | light blue roosa | ljusrosa | light rose vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

180 x 270 cm

VAUVAN ALUSLAKANA LAKAN FÖR BABY | FLAT SHEET FOR BABY 90 x 150 cm 60013-0006-00-10 valkoinen | vit | white

60040-0006-00-05 valkoinen | vit | white 60040-0228-00-05 harmaa | grå | grey 60040-2651-00-05 vaaleansininen | ljusblå | light blue 60040-0221-00-05 roosa | ljusrosa | light rose 60040-0553-00-05 vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

LASTEN ALUSLAKANA LAKAN FÖR BARN | FLAT SHEET FOR CHILD

PARIVUOTEEN ALUSLAKANA | LAKAN FÖR DUBBELSÄNG | FLAT SHEET FOR DOUBLE BED

150 x 200 cm

240 x 270 cm

60012-0006-00-10 60012-2651-00-10 60012-0221-00-10 60012-0553-00-10

valkoinen | vit | white vaaleansininen | ljusblå | light blue roosa | ljusrosa | light rose vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

60045-0006-00-05 valkoinen | vit | white 60045-0228-00-05 harmaa | grå | grey 60045-2651-00-05 vaaleansininen | ljusblå | light blue 60045-0221-00-05 roosa | ljusrosa | light rose 60045-0553-00-05 vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

80

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


YKSIVÄRISET ALUSLAKANAT JA TYYNYLIINAT | 100 % PUUVILLA ENFÄRGADE LAKAN OCH ÖRNGOTT | 100 % BOMULL ONE-COLORED FLAT SHEETS AND PILLOWCASES | 100% COTTON

valkoinen | vit | white

musta | svart | black

harmaa | grå | grey

roosa | rosa | rose

NEW

tummansininen | mörkblå dark blue

vaaleanvihreä | ljusgrön light green

valkoinen | vit | white

SATIINI | SATIN

PELLAVA | LIN | LINEN

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE

ALUSLAKANA | LAKAN | FLAT SHEET

50 x 60 cm

150 x 270 cm

60140-0006-20-10 60140-0730-20-10 60140-0902-20-10 60140-0221-20-10 60140-0350-00-10 60140-0773-00-10

valkoinen | vit | white musta | svart | black harmaa | grå | grey roosa | rosa | rose tummansininen | mörkblå | dark blue vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

60038-0100-02-10 valkoinen | vit | white

PARIVUOTEEN ALUSLAKANA | LAKAN FÖR DUBBELSÄNG | FLAT SHEET FOR DOUBLE BED 240 x 270 cm 60039-0100-02-05 valkoinen | vit | white

ALUSLAKANA | LAKAN | FLAT SHEET 150 x 270 cm 60020-0006-20-10 60020-0730-20-10 60020-0902-20-10 60020-0221-20-10 60020-0350-20-10 60020-0773-20-10

valkoinen | vit | white musta | svart | black harmaa | grå | grey roosa | rosa | rose tummansininen | mörkblå | dark blue vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

180 x 270 cm 60030-0006-20-05 valkoinen | vit | white 60030-0902-20-05 harmaa | grå | grey

PARIVUOTEEN ALUSLAKANA | LAKAN FÖR DUBBELSÄNG | FLAT SHEET FOR DOUBLE BED 240 x 270 cm 60050-0006-20-05 60050-0730-20-05 60050-0902-20-05 60050-0221-20-05 60050-0350-20-05 60050-0773-20-05

valkoinen | vit | white musta | svart | black harmaa | grå | grey roosa | rosa | rose tummansininen | mörkblå | dark blue vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

81


MUOTOONOMMELLUT ALUSLAKANAT | 100 % PUUVILLA FORMSYDDA LAKAN | FITTED SHEETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR

valkoinen | vit white

harmaa grå | grey

vaaleansininen | ljusblå light blue

valkoinen | vit | white

harmaa grå | grey

sininen blå | blue

TWILL | TWILL

TRIKOO | TRIKÅ | JERSEY

MUOTOONOMMELTU ALUSLAKANA FORMSYTT LAKAN | FITTED SHEET

MUOTOONOMMELTU LASTEN ALUSLAKANA FORMSYTT LAKAN FÖR BARN FITTED SHEET FOR CHILD

80 x 200 + 25 cm 60080-0006-00-10 valkoinen | vit | white 60080-0902-00-10 harmaa | grå | grey 60080-2651-00-10 vaaleansininen | ljusblå | light blue

80 x 160 + 10 cm

90 x 200 + 25 cm

MUOTOONOMMELTU ALUSLAKANA FORMSYTT LAKAN | FITTED SHEET

60081-0006-00-10 valkoinen | vit | white 60081-0902-00-10 harmaa | grå | grey 60081-2651-00-10 vaaleansininen | ljusblå | light blue 120 x 200 + 25 cm 60082-0006-00-05 valkoinen | vit | white 60082-0902-00-05 harmaa | grå | grey 60082-2651-00-05 vaaleansininen | ljusblå | light blue

MUOTOONOMMELTU PARIVUOTEEN ALUSLAKANA FORMSYTT LAKAN FÖR DUBBELSÄNG FITTED SHEET FOR DOUBLE BED 160 x 200 + 26 cm 60083-0006-00-05 valkoinen | vit | white 60083-0902-00-05 harmaa | grå | grey 60083-2651-00-05 vaaleansininen | ljusblå | light blue

60085-0001-01-10 valkoinen | vit | white *

80 x 200 + 25 cm 60087-0001-01-10 valkoinen | vit | white * 60086-0001-02-10 harmaa | grå | grey 60086-0001-01-10 sininen | blå | blue

MUOTOONOMMELTU PARIVUOTEEN ALUSLAKANA FORMSYTT LAKAN FÖR DUBBELSÄNG FITTED SHEET FOR DOUBLE BED 160 x 200 + 26 cm 60089-0001-01-05 valkoinen | vit | white * 60088-0001-02-05 harmaa | grå | grey 60088-0001-01-05 sininen | blå | blue

180 x 200 + 27 cm 60084-0006-00-05 valkoinen | vit | white 60084-0902-00-05 harmaa | grå | grey 60084-2651-00-05 vaaleansininen | ljusblå | light blue

82

* Valkoinen | vit | white: 100 % luomupuuvilla | ekologisk bomull | organic cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KUVIOLLISET ALUSLAKANAT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE LAKAN | PATTERNED FLAT SHEETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW MARJATTA design Sami Vulli (2017) LASTEN ALUSLAKANA LAKAN FÖR BARN | FLAT SHEET FOR CHILD 150 x 200 cm 60092-4991-01-10 turkoosi/vihreä | turkos/grön | turquoise/green ALUSLAKANA | LAKAN | FLAT SHEET 150 x 270 cm

MUMIN VÄNNERNA | MOOMIN FRIENDS

60094-4991-01-10 turkoosi/vihreä | turkos/grön | turquoise/green

NEW COLOUR

MUUMIYSTÄVÄT design Tove Jansson (1950-luku | 1950-talet | 1950's) VAUVAN ALUSLAKANA | LAKAN FÖR BABY | FLAT SHEET FOR BABY 90 x 150 cm

LASTEN ALUSLAKANA | LAKAN FÖR BARN | FLAT SHEET FOR CHILD 150 x 200 cm

60090-3887-08-10 60090-3887-02-10

60092-3887-08-10 60092-3887-02-10

musta/valkoinen svart/vit | black/white vaaleankeltainen ljusgul | light yellow

musta/valkoinen svart/vit | black/white vaaleankeltainen ljusgul | light yellow

ALUSLAKANA | LAKAN | FLAT SHEET 150 x 270 cm 60094-3887-08-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

83


84

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


UNIPUSSIT | 90 X 250 CM SOVPÅSAR | SLEEP BAGS

MARJATTA

PAMPULA

design Sami Vulli (2016)

design Katja Juntunen (2016)

JUICE

OTSO

60430-4991-01-06 turkoosi/vihreä turkos/grön | turquoise/green

60430-4947-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

60430-4990-01-06 tummansininen/multi mörkblå/multi | dark blue/multi

60430-4675-06-06 vihreä/lime grön/lime | green/lime

DELFINMUMIN | DOLPHIN MOOMIN

design Sami Vulli (2017)

design Sami Vulli (2014)

NEW

100 % puuvilla | bomull | cotton Täyte | Fyllning | Filling: 100 % polyesteri | polyester

ELEFANTTI

DELFIINIMUUMI

design Laina Koskela (1969)

design Finlayson (2017)

LASTEN UNIPUSSI | SOVPÅSE FÖR BARN SLEEP BAG FOR CHILD 70 x 200 cm

LASTEN UNIPUSSI | SOVPÅSE FÖR BARN SLEEP BAG FOR CHILD 70 x 200 cm

60435-4547-09-06 multi

60435-4987-01-06 turkoosi/valkoinen turkos/vit | turquoise/white

85


KYLPYHUONE BADRUM | BATHROOM


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

HALI design Finlayson 45 0 G / M 2 | 100 % PUUVILLA | BOMULL | COTTON

MUHKEALLA, KEVYELLÄ, samettisen pehmeällä ja poikkeuksellisen imukykyisellä pyyhkeellä täytyy olla salaisuutensa. Hali-pyyhkeessä se kätkeytyy langan valmistuksessa käytettyyn tekniikkaan, jonka ansiosta nukka on hyvin avonainen ja vähäkierteinen. Harmoniset ja ajattomat värit tuovat ylellisen pehmeää tunnelmaa kylpyhuoneeseen.

valkoinen | vit | white

VA R I L I G G E R H E M L I G H E T E N med lätta handdukar i fluffig och sammetslen kvalitet med exceptionell absorptionsförmåga? Hali-handdukens ligger i tekniken för trådtillverkningen som ger en lätt tvinnad och öppen väv. Harmoniska och tidlösa färger ger badrummet en lyxigt mjuk stämning.

harmaa | grå | grey

beige

THESE VELVETY SOFT and fluffy towels are exceptionally absorbent. The secret of the Hali towels lies in the special technique applied in the thread production, which leaves the pile very open and loose. The harmonious and timeless colours give your bathroom a luxuriously soft atmosphere.

burgundi | burgundy

NEW aqua

88

vihreä | grön | green

tummansininen mörkblå | dark blue

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm

70106-0001-01-12 70106-0004-01-12 70106-0003-01-12 70106-0007-01-12 70106-0002-01-12 70106-0006-01-12 70106-0005-01-12

70107-0001-01-06 70107-0004-01-06 70107-0003-01-06 70107-0007-01-06 70107-0002-01-06 70107-0006-01-06 70107-0005-01-06

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey beige burgundi | burgundy aqua vihreä | grön | green tummansininen | mörkblå | dark blue

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey beige burgundi | burgundy aqua vihreä | grön | green tummansininen | mörkblå | dark blue

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE S/M | 380 g / m2 70226-0001-01-03 valkoinen | vit | white 70226-0004-01-01 harmaa | grå | grey KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE L/XL | 380 g / m2 70226-0001-02-03 valkoinen | vit | white 70226-0004-02-03 harmaa | grå | grey

89


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

RENO design Finlayson 5 0 0 G / M 2 | 100 % KIVIPESTY PUUVILLA | ST E N T V Ä T TA D B O M U L L | STONEWASHED COTTON

ARJESSA, ENNEN KAIKKEA hyvässä arjessa, on ihan omat juttunsa. Usein hyvään arkeen liittyvät asiat ovat käytännöllisiä, kestäviä ja mutkattomalla tavalla kauniita. Farkut ovat hyvä esimerkki tästä. Ne ovat säilyttäneet asemansa vuosikymmenestä toiseen arkea ilostuttavana ja helpottavana uniformuna ikään, sukupuoleen tai säätyyn katsomatta. Reno-sarjan pyyhkeet ovat kunnianosoitus farkuille. Ja niiden tehtäväkin on sama: olla osa laadukasta, toimivaa ja kaunista arkea.

indigo | indigoblå | indigo blue

VARDAGEN, FRAMFÖR ALLT den goda vardagen, är en värld för sig. Här är det ofta fråga om praktiska, slitstarka saker som är vackra i all sin enkelhet. Jeans är ett bra exempel på det. I årtionde efter årtionde har de stått högt i kurs likt en fin och funktionell vardagsuniform oavsett ålder, kön eller samhällsklass. Handdukarna i Reno-serien är en hyllning till jeansen. Och båda har i uppgift att vara en del av en funktionell och vacker vardag som håller hög kvalitet.

graniitti | granitgrå | rocky grey

ADD A FEW things to make your everyday life a bit special. These things are often practical, durable and beautiful in an uncomplicated way. Jeans are a good example – they have retained their popularity over the decades as an easy to wear uniform that brightens up everyday life, regardless of your age, gender or status. The towels in the Reno collection are a tribute to jeans, and share the same purpose: to do their bit in making people’s everyday routines better, functional and beautiful.

hiili | kolgrå | carbon grey

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm

70049-0004-01-12 indigo | indigoblå | indigo blue 70049-0001-01-12 graniitti | granitgrå | rocky grey 70049-0002-01-12 hiili | kolgrå | carbon grey

70050-0004-01-06 indigo | indigoblå | indigo blue 70050-0001-01-06 graniitti | granitgrå | rocky grey 70050-0002-01-06 hiili | kolgrå | carbon grey

KYLPYMATTO BADRUMSMATTA | BATH MAT 50 x 80 cm | 1550 g / m2 70323-1439-01-06 indigo | indigoblå | indigo blue

90

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


91


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

Viimeistämö, Finlaysonin tehdas, Forssa.

REILU & REILURAITA design Finlayson 450 & 480 G / M2 | 100 % REILUN KAUPAN LUOMUPUUVILLA | EKOLOGISK FAIRTARDE BOMULL | ORGANIC FAIR TRADE COTTON

REILUSSA ON MUUTAKIN reilua kuin

REILU-HANDDUKARNA GER färgerna

värit. Reilu- ja Reiluraita-pyyhkeet on valmistettu vain ja ainoastaan sadevedellä kastellusta, käsin poimitusta luonnonmukaisesti viljellystä puuvillasta. Uutta sarjassa myös reilusti raidoitetut pyyhkeet – sekä sydän että silmä kiittää.

rättvisa. Handdukarna har tillverkats endast av ekologiskt odlad och handplockad bomull som bevattnas med regnvatten. Seriens nya handdukar ger även ränderna rättvisa, både hjärtat och ögat tackar.

THE REILU RANGE was named after the Finnish word for ‘fair’ and ‘generous’, and this describes the towels exactly: the production chain is totally fair and the quality and colour range are both generous. Add organic to these characteristics, as the towels are made of cotton that has only been watered with rainwater and picked by hand. The Reilu collection now also features towels with generous stripes. Fair play!

REILU design Finlayson KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE XS/S | 380 g / m2 70225-0016-01-03 harmaa | grå | grey 70225-0002-01-03 pinkki | rosa | pink 70225-0005-01-03 turkoosi | turkos | turquoise KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE M | 380 g / m2 70225-0016-02-03 harmaa | grå | grey 70225-0002-02-03 pinkki | rosa | pink 70225-0005-02-03 turkoosi | turkos | turquoise KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE L/XL | 380 g / m2 70225-0016-03-03 harmaa | grå | grey 70225-0002-03-03 pinkki | rosa | pink 70225-0005-03-03 turkoosi | turkos | turquoise

92

LASTEN KYLPYTAKKI | BADROCK FÖR BARN | CHILDREN’S BATHROBE 122—128 cm | 340 g / m2 70205-0002-01-06 pinkki | rosa | pink 70205-0005-01-06 turkoosi | turkos | turquoise LASTEN KYLPYTAKKI | BADROCK FÖR BARN | CHILDREN’S BATHROBE 134-140 cm | 340 g / m2 70205-0002-02-06 pinkki | rosa | pink 70205-0005-02-06 turkoosi | turkos | turquoise

100 % Reilun kaupan luomupuuvilla | ekologisk Fairtrade bomull Organic Fair Trade cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

NEW COLOUR

musta | svart | black

harmaa | grå | grey

valkoinen | vit | white

sininen | blå | blue

vaaleansininen ljusblå | light blue

NEW COLOUR

sitruuna | citron | citrus

lime

sinivihreä blågrön | greenish blue

turkoosi turkos | turquoise

vaaleanvihreä ljusgrön | light green

NEW COLOUR

koralli | korall | coral

punainen | röd | red

fuksia | fuchsia

pinkki | rosa | pink

roosa | rosa | rose

REILU design Finlayson KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm

70012-0007-01-12 70012-0016-01-12 70012-0001-01-12 70012-0010-01-12 70012-0021-01-12 70012-0013-01-12 70012-0017-01-12 70012-0014-01-12 70012-0005-01-12 70012-0022-01-12 70012-0019-01-12 70012-0018-01-12 70012-0009-01-12 70012-0002-01-12 70012-0020-01-12

70013-0007-01-06 musta | svart | black 70013-0016-01-06 harmaa | grå | grey 70013-0001-01-06 valkoinen | vit | white 70013-0010-01-06 sininen | blå | blue 70013-0021-01-06 vaaleansininen | ljusblå | light blue 70013-0013-01-06 sitruuna | citron | citrus 70013-0017-01-06 lime | lime | lime 70013-0014-01-06 sinivihreä | blågrön | greenish blue 70013-0005-01-06 turkoosi | turkos | turquoise 70013-0022-01-06 vaaleanvihreä | ljusgrön | light green 70013-0019-01-06 koralli | korall | coral 70013-0018-01-06 punainen | röd | red 70013-0009-01-06 fuksia | fuchsia | fuchsia 70013-0002-01-06 pinkki | rosa | pink 70013-0020-01-06 roosa | rosa | rose

musta | svart | black harmaa | grå | grey valkoinen | vit | white sininen | blå | blue vaaleansininen | ljusblå | light blue sitruuna | citron | citrus lime | lime | lime sinivihreä | blågrön | greenish blue turkoosi | turkos | turquoise vaaleanvihreä | ljusgrön | light green koralli | korall | coral punainen | röd | red fuksia | fuchsia | fuchsia pinkki | rosa | pink roosa | rosa | rose

RANTAPYYHE | STRANDHANDDUK | BEACH TOWEL 90 x 180 cm 70018-0002-01-06 pinkki | rosa | pink 70018-0005-01-06 turkoosi | turkos | turquoise Uusi väri | Ny färg | New color 70018-0016-01-06 harmaa | grå | grey

93


94

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

keltainen/valkoinen gul/vit | yellow/white

sininen/valkoinen blå/vit | blue/white

punainen/valkoinen röd/vit | red/white

harmaa/valkoinen grå/vit | grey/white

harmaa/musta grå/svart | grey/black

lime/vihreä lime/grön | lime/green

sininen/turkoosi blå/turkos | blue/turquoise

pinkki/fuksia rosa/fuchsia | pink/fuchsia

REILURAITA design Finlayson KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm 70016-0001-01-12 keltainen/valkoinen | gul/vit | yellow/white 70016-0008-01-12 sininen/valkoinen | blå/vit | blue/white 70016-0006-01-12 punainen/valkoinen | röd/vit | red/white 70016-0009-01-12 harmaa/valkoinen | grå/vit | grey/white 70016-0005-01-12 harmaa/musta | grå/svart | grey/black 70016-0004-01-12 lime/vihreä | lime/grön | lime/green 70016-0002-01-12 sininen/turkoosi | blå/turkos | blue/turquoise 70016-0003-01-12 pinkki/fuksia | rosa/fuchsia | pink/fuchsia

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm 70017-0001-01-06 70017-0008-01-06 70017-0006-01-06 70017-0009-01-06 70017-0005-01-06 70017-0004-01-06 70017-0002-01-06 70017-0003-01-06

keltainen/valkoinen | gul/vit | yellow/white sininen/valkoinen | blå/vit | blue/white punainen/valkoinen | röd/vit | red/white harmaa/valkoinen | grå/vit | grey/white harmaa/musta | grå/svart | grey/black lime/vihreä | lime/grön | lime/green sininen/turkoosi | blå/turkos | blue/turquoise pinkki/fuksia | rosa/fuchsia | pink/fuchsia

95


KUOSILLISET KYLPYTEKSTIILIT MÖNSTRADE BADRUMSTEXTILIER | PATTERNED BATH TEXTILES

KUPLA design Liisa Suurla KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 450 g / m2 70016-1444-02-12 sininen | blå | blue 70016-1444-01-12 pinkki | rosa | pink 100 % Reilun kaupan luomupuuvilla | ekologisk Fairtrade bomull | Organic Fair Trade cotton

KULMIO design Liisa Suurla KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 450 g / m2 70016-1443-01-12 70016-1443-02-12

sininen/vihreä blå/grön | blue/green pinkki/koralli rosa/korall | pink/coral

100 % Reilun kaupan luomupuuvilla | ekologisk Fairtrade bomull | Organic Fair Trade cotton

RAE design Liisa Suurla KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 450 g / m2 70016-1445-01-12 70016-1445-02-12

vihreä/pinkki grön/rosa | green/pink koralli/sininen korall/blå | coral/blue

100 % Reilun kaupan luomupuuvilla | ekologisk Fairtrade bomull | Organic Fair Trade cotton

96

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


97


98

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILIT BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES

NEW COLOUR

LINO SOFTI design Finlayson KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 420 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 420 g / m2

70177-1447-01-12 70177-1447-03-12 70177-1447-02-12

70178-1447-01-06 70178-1447-03-06 70178-1447-02-06

vaaleanharmaa ljusgrå | light grey beige vaaleanvihreä ljusgrön | light green

vaaleanharmaa ljusgrå | light grey beige vaaleanvihreä ljusgrön | light green

85 % puuvilla | bomull | cotton, 15 % pellava | lin | linen

99


KYLPYTEKSTIILIT BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES

PILKKUVA design Jenna Kunnas KYLPYTOSSUT BADTOFFLOR | BATH SLIPPERS 29—32

LINO SOFTI design Finlayson KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE M | 420 g / m2 70227-1447-01-03 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

KIETAISUPYYHE OMLOTTHANDDUK | WRAPAROUND TOWEL 80 x 170 cm | 420 g / m2 70190-1447-01-06 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

70294-4994-01-12 33—36

vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

70294-4994-02-12

vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

L | 420 g / m2

KANGASREPPU RYGGSÄCK I TYG | FABRIC BACKPACK 30 x 38 cm

70228-1447-01-03 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

70295-4994-02-10 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

LINO SOFTI design Finlayson

LINO SOFTI design Finlayson

LASTEN KYLPYTAKKI BADROCK FÖR BARN | BATHROBE FOR CHILD 110—122 cm | 420 g / m2 70202-1447-01-03 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey 128—140 cm | 420 g / m2

LASTEN HUPPUPYYHE HANDDUK MED HUVA FÖR BARN HOODED TOWEL FOR CHILD 70 x 125 cm | 420 g / m2 70212-1447-01-06 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

PESUKINNAS TVÄTTHANDSKE | WASH GLOVE 14 x 24 cm | 420 g / m2 70283-1447-02-10

vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

70203-1447-01-03 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

100

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


101


KYLPYTEKSTIILIT BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES

NEW

VOFFELI design Finlayson

102

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 410 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 410 g / m 2

70116-0001-01-12 70116-0004-01-12 70116-0003-01-12 70116-0002-01-12

70117-0001-01-06 70117-0004-01-06 70117-0003-01-06 70117-0002-01-06

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey vaaleansininen ljusblå | light blue vaaleanvihreä ljusgrön | light green

100 % puuvilla | bomull | cotton

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey vaaleansininen ljusblå | light blue vaaleanvihreä ljusgrön | light green

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILIT BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES

NEW

VERANDA design Finlayson KYLPYLAKANA | BADLAKAN | BATH SHEET 90 x 180 cm | 300 g / m2

100 % puuvilla | bomull | cotton

70166-0002-01-03 valkoinen | vit | white 70166-0003-01-03 vihreä | grön | green 70166-0001-01-03 harmaa | grå | grey

103


104

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILIT BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES

OLD JEANS design Finlayson 45 0 G / M 2 | 60 % PUUVILLA | B O M U L L | COTTON, 40 % VISKOOSI | VISKOS | VISCOSE

H U H U JA , E T T Ä saattaisi olla mahdollista tehdä vanhoista farkuista pyyhkeitä. Koska rakastamme kierrätystä, käänsimme kaikki kivet ja laitomme pyörät pyörimään. Keräsimme vanhoja farkkuja Suomessa ja lähetimme ne Belgiaan, jossa ne lajiteltiin, murskattiin ja toimitettiin jatkojalostettavaksi kehräämöön. Siellä kuitu kehrättiin langaksi ja samalla siihen lisättiin puuvillaa ja viskoosia. Lopulta langoista kudottiin hienoja pyyhkeitä.

KU U L I M M E

VI HÖRDE RYKTEN om att det kunde vara möjligt att göra handdukar av gamla jeans. Eftersom vi älskar återvinning, vände vi på alla stenar och satte hjulen i rörelse. Vi samlade in gamla jeans i Finland och skickade dem till Belgien, där de sorterades, krossades och skickades till ett spinneri för vidarebearbetning. Där spanns fibern till garn tillsammans med bomull och viskos. Till slut vävdes garnet till fina handdukar.

NEW

WE HEARD RUMOURS that it might be

possible to make towels out of old jeans. Because we love recycling, we turned over every stone and put the wheels in motion. We collected old pairs of jeans in Finland and sent them to Belgium, where they were sorted, crushed and sent to the spinning mill for further processing. There the fiber was spun into yarn together with cotton and viscose. Finally, the yarns were woven into fine towels.

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 450 g / m2 70400-1460-01-12 sininen | blå | blue KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 450 g / m2 70401-1460-01-06 sininen | blå | blue

20 % puuvilla | bomull | cotton, 40 % kierrätetty puuvilla | återvunnen bomull | recycled cotton, 40 % viskoosi | viskos | viscose

105


KUOSILLISET KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE BADRUMSTEXTILIER | PATTERNED BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

106

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KUOSILLISET KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE BADRUMSTEXTILIER | PATTERNED BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

HANNA design Anu Kanervo KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 500 g / m2

70073-1465-02-12 roosa | rosa | rose 70073-1465-03-12 vaaleansininen | ljusblå | light blue 70073-1465-01-12 harmaa | grå | grey

70074-1465-02-06 roosa | rosa | rose 70074-1465-03-06 vaaleansininen | ljusblå | light blue 70074-1465-01-06 harmaa | grå | grey

107


KUOSILLISET KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE BADRUMSTEXTILIER | PATTERNED BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

ROSETTI design Aini Vaari

108

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 550 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 550 g / m2

70073-4956-01-12 roosa | rosa | rose 70073-4956-03-12 aqua 70073-4956-02-12 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey

70074-4956-01-06 roosa | rosa | rose 70074-4956-03-06 aqua 70074-4956-02-06 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


109


KUOSILLISET KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE BADRUMSTEXTILIER | PATTERNED BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

ONNI design Arja Mattila KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm | 500 g / m 2

70073-3884-26-12 musta/valkoinen | svart/vit | black/white 70073-3884-28-12 vaaleanpunainen | rosa | pink

70074-3884-26-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white 70074-3884-28-06 vaaleanpunainen | rosa | pink

CORONNA design Aini Vaari

110

KÄSIPYYHE HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2

KYLPYPYYHE BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm | 500 g / m2

KYLPYPYYHE BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm | 500 g / m2

70073-0435-03-12 70073-3435-04-12

70074-3435-03-06 valkoinen/harmaa vit/grå | white/grey 70074-3435-04-06 harmaa/musta grå/svart | grey/black

70098-3435-04-06 harmaa/musta grå/svart | grey/black

valkoinen/harmaa vit/grå | white/grey harmaa/musta grå/svart | grey/black

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KUOSILLISET KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE BADRUMSTEXTILIER | PATTERNED BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

PAMPULA design Sami Vulli KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm | 500 g / m 2

70073-4654-01-12 musta/valkoinen | svart/vit | black/white 70073-4654-03-12 punainen/valkoinen | röd/vit | red/white 70073-4654-02-12 vihreä/valkoinen | grön/vit | green/white

70074-4654-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white 70074-4654-03-06 punainen/valkoinen | röd/vit | red/white 70074-4654-02-06 vihreä/valkoinen | grön/vit | green/white

AJATUS design Anu Saari KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 430 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m 2

70553-4165-01-12 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

70554-4165-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

111


KUOSILLISET KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE BADRUMSTEXTILIER | PATTERNED BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW

OTSO design Sami Vulli KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 430 g / m2 70553-4675-03-12 lime 70553-4675-04-12 sininen | blå | blue

112

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK BATH TOWEL 90 x 180 cm | 430 g / m2

70554-4675-03-06 lime 70554-4675-04-06 sininen | blå | blue

70556-4675-02-06 musta/harmaa svart/grå | black/grey

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KUOSILLISET KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE BADRUMSTEXTILIER | PATTERNED BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

ELEFANTTI design Laina Koskela KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm | 500 g / m 2

70073-1423-01-12 multi 70073-4547-04-12 turkoosi | turkos | turquoise 70073-4547-03-12 harmaa | grå | grey 70073-4547-01-12 keltainen | gul | yellow

70074-1423-01-06 multi 70074-4547-04-06 turkoosi | turkos | turquoise 70074-4547-03-06 harmaa | grå | grey 70074-4547-01-06 keltainen | gul | yellow

113


MUMINTROLL | MOOMINTROLL

SNORKFRÖKEN | SNORKMAIDEN

MUUMIT | KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MUMIN | MOOMIN | BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

MUUMIPEIKKO design Finlayson

NIISKUNEITI design Finlayson

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1414-01-12 turkoosi | turkos | turquoise

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1450-01-12 koralli | korall | coral

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1414-01-06 turkoosi | turkos | turquoise

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m 2 70554-1450-01-06 koralli | korall | coral

MUMINMAMMA | MOOMINMAMMA

NEW

MUMINPAPPA | MOOMINPAPPA

NEW

114

MUUMIPAPPA design Finlayson

MUUMIMAMMA design Finlayson

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1468-01-12 tummansininen | mörkblå | dark blue

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1466-01-12 tummanpunainen | mörkröd | dark red

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m 2 70554-1468-01-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m 2 70554-1466-01-06 tummanpunainen | mörkröd | dark red

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


LILLA MY | LITTLE MY

HATTIFNATTARNA | HATTIFATTENERS

MUUMIT | KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MUMIN | MOOMIN | BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

HATTIVATIT design Finlayson

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1448-01-12 pinkki | rosa | pink

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1420-01-12 lime

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1450-01-06 pinkki | rosa | pink

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m 2 70554-1420-01-06 lime

STINKY | STINKY

MÅRRAN | THE GROKE

PIKKU MYY design Finlayson

HAISULI design Finlayson

MÖRKÖ design Finlayson

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1418-02-12 petrooli | petrol | petrol

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1426-01-12 harmaa | grå | grey

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m 2 70554-1418-02-06 petrooli | petrol | petrol

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m 2 70554-1426-01-06 harmaa | grå | grey

115


MUUMIT | KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MUMIN | MOOMIN | BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

TOO-TICKI | TOO-TICKY

THIS SEASON ONLY

TUUTIKKI design Finlayson KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1467-01-12 sininen | blå | blue

SNUSMUMRIKEN PÅ METE | ANGLING SNUFKIN

MUMINTROLLET OCH FÖRFADERN | MOOMIN AND THE ANCESTRY

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1467-01-06 sininen | blå | blue

TORKKUMYY design Finlayson

MUUMI JA ESI-ISÄ design Finlayson

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 430 g / m2 70553-1452-01-12 sininen/valkoinen | blå/vit | blue/white

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 430 g / m2 70553-4932-01-12 tummansininen | mörkblå | dark blue

NUUSKAMUIKKUNEN ONGELLA design Finlayson

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m 2 70553-4932-01-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm | 430 g / m2 70556-1453-01-06 sininen/valkoinen | blå/vit | blue/white

116

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


MUUMIT | KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA MUMIN | MOOMIN | BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

DELFINMUMIN | DOLPHIN MOOMIN

NEW

DELFIINIMUUMI design Finlayson

SIMMANDE MUMIN | SWIMMER MOOMIN

70200-4987-01-06 valkoinen/turkoosi vit/turkos white/turquoise

LASTEN HUPPUPYYHE HANDDUK MED HUVA FÖR BARN HOODED TOWEL FOR CHILD 70 x 125 cm | 340 g / m2 70200-4987-02-06 valkoinen/turkoosi 70210-4987-01-06 valkoinen/turkoosi vit/turkos white/turquoise vit/turkos white/turquoise LASTEN KYLPYTAKKI BADROCK FÖR BARN | BATHROBE FOR CHILD 110—122 cm | 340 g / m2

SIMMANDE LILLA MY | SWIMMER LITTLE MY

LASTEN KYLPYTAKKI BADROCK FÖR BARN | BATHROBE FOR CHILD 92—104 cm | 340 g / m2

UIMARIMUUMI design Finlayson

UIMARIMYY design Finlayson

LASTEN PONCHO | PONCHO FÖR BARN | CHILDREN'S PONCHO 116—134 cm | 400 g / m2

LASTEN PONCHO | PONCHO FÖR BARN | CHILDREN'S PONCHO 116—134 cm | 400 g / m2

70213-1449-01-06 sininen | blå | blue

70213-1448-01-06 vadelma | hallon | raspberry

117


118

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


119


MATOT | 100 % PUUVILLA MATTOR | MATS | 100 % BOMULL / COTTON

CORONNA design Aini Vaari 50 x 80 cm | 1600 g / m2 70322-3435-01-06 harmaa/musta | grå/svart | grey/black 70322-3435-01-06 valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey

AJATUS design Anu Saari 50 x 80 cm | 1500 g / m2 70324-4165-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

120

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


MATOT | 100 % PUUVILLA MATTOR | MATS | 100 % BOMULL / COTTON * 

ELEFANTTI design Laina Koskela 50 x 80 cm | 1600 g / m2 70322-4547-02-06 harmaa | grå | grey 70322-4547-01-06 turkoosi | turkos | turquoise

* Turkoosi | turkos | turquoise: 50 % puuvilla | bomull | cotton, 50 % polyesteri | polyester

DELFINMUMIN | DOLPHIN MOOMIN

NEW

DELFIINIMUUMI design Finlayson 50 x 80 cm | 1600 g / m2 70322-4987-01-06 turkoosi/valkoinen | turkos/vit | turquoise/white

121


SUIHKUVERHOT | 100 % POLYESTERI DUSCHDRAPERIER | SHOWER CURTAINS | 100 % POLYESTER

PARATIISI

design Sirkka Sive (1995) 180 x 200 cm 70355-2859-01-06 aqua/harmaa aqua/grå | aqua/grey

122

CORONNA design Aini Vaari (1958) 180 x 200 cm 70355-3435-01-06 valkoinen/valkoinen vit/vit | white/white

ELEFANTTI

design Laina Koskela (1969) 180 x 200 cm 70355-4547-01-06 turkoosi turkos | turquoise

AJATUS design Anu Saari (2006)

KIRSU design Irina Ylänne (2015)

180 x 200 cm

180 x 200 cm

design Laina Koskela (1969)

70355-4165-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

70355-4829-01-06 valkoinen | vit | white

180 x 200 cm

ELEFANTTI

70355-4547-02-06 harmaa | grå | grey

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


SUIHKUVERHOT | 100 % POLYESTERI DUSCHDRAPERIER | SHOWER CURTAINS | 100 % POLYESTER

DELFINMUMIN | DOLPHIN MOOMIN

NEW

DELFIINIMUUMI design Finlayson (2017) 180 x 200 cm 70355-4987-01-06 turkoosi/valkoinen | turkos/vit | turquoise/white


124

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


125


SAUNATEKSTIILIT SAUNATEXTILIER | SAUNA TEXTILES

TAMMINIEMI design Liisa Suurla 50 % / 50 % PELLAVA/PUUVILLA | L I N / B O M U L L | LINEN/COT TO N

126

VAIKKEI SAUNOJA VOI eikä saa lait-

ÄVEN OM MAN inte kan eller får rang-

taa minkäänlaiseen arvojärjestykseen, niin Tamminiemen saunan historiallinen merkitys on ilmeinen. Todennäköisesti siellä on tehty päätöksiä, joiden ansiosta rauha ja itsenäisyys on säilynyt myös muissa saunoissa ympäri Suomen niemeä. Tamminiemessä ymmärrettiin saunan tärkein ominaisuus: sen henkinen puoli. Ilman saunaa olisi tässä maassa moni kimurantti tilanne jäänyt solmuun ja sopimatta, moni rakkaus syntymättä ja moni ystävyys solmimatta. Tamminiemi-saunatuotteet ovat kunnianosoitus saunalle ja sovintomielelle. Niiden materiaalit ovat yhtä aitoja ja puhtaita kuin me suomalaiset parhaimmillamme saunan lauteilla.

ordna bastur kan man inte förneka att bastun i presidentens tidigare residens på Tamminiemi haft en alldeles särskild historisk betydelse. Med största sannolikhet har där fattats beslut som bidragit till att bevara freden och självständigheten också i andra bastur runt om i Finland. På Tamminiemi förstod man bastuns viktigaste egenskap: dess psykiska effekt. Utan bastun skulle många knepiga situationer ha förblivit olösta i vårt land, för att inte tala om all kärlek och vänskap som skulle ha uteblivit. Tamminiemi-bastuprodukterna, som uppkallats efter Tamminiemis bastu, är en hyllning till bastun och bastuns försonliga atmosfär. De består av material lika äkta och rena som vi finländare när vi sitter på bastulaven.

ALTHOUGH IT WOULD be impossible and unnecessary to rank the world’s saunas in order of importance, it has to be said that the sauna at Tamminiemi, formerly the official residence of the President of Finland, is of particular historical significance. It is likely to have been the place where, at a turbulent time in history, important decisions were made that allowed peace and prosperity to continue to be enjoyed in other saunas across the length and breadth of Finland. The custodians of Tamminiemi understood the most important aspect of the sauna – its spiritual dimension. Without the sauna, many thorny issues would have gone un-resolved, many romances unrequited and many friendships unmade. At Finlayson, we have designed our Tamminiemi collection in tribute to the sauna and to the values of mutual understanding and goodwill. The products are created using materials that are as authentic and pure as the sauna experience itself.

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


127


SAUNATEKSTIILIT SAUNATEXTILIER | SAUNA TEXTILES

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 300 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm | 300 g / m 2

70167-1437-01-12 70167-1437-02-12

70168-1437-01-06 luonnonvalkoinen/pellava naturvit/lin | off white/linen 70168-1437-02-06 musta/pellava | svart/lin | black/linen

luonnonvalkoinen/pellava naturvit/lin | off white/linen musta/pellava | svart/lin | black/linen

50 % pellava | lin | linen, 50 % puuvilla | bomull | cotton

50 % pellava | lin | linen, 50 % puuvilla | bomull | cotton

SAUNATYYNY BASTUKUDDE | SAUNA CUSHION 25 x 50 cm | 300 g / m2 70284-1438-01-04 luonnonvalkoinen/pellava naturvit/lin | off white/linen 70284-1438-02-04 musta/pellava svart/lin | black/linen

128

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


SAUNATEKSTIILIT SAUNATEXTILIER | SAUNA TEXTILES

LAUDELIINA | SITTHANDDUK | SAUNA SEAT COVER 50 x 160 cm | 300 g / m 2 70182-1438-01-06 luonnonvalkoinen/pellava naturvit/lin | off white/linen 70182-1438-02-06 musta/pellava | svart/lin | black/linen

SAUNAKINNAS BASTUVANTE | SAUNA MITTEN 14 x 25 cm | 430 g / m2

50 % pellava | lin | linen, 50 % puuvilla | bomull | cotton

MATTO | MATTA | MAT 50 x 80 cm | 1700 g / m2 70325-1438-01-06 pellava | lin | linen

30 % pellava | lin | linen, 70 % puuvilla | bomull | cotton

70283-1439-01-10 pellava | lin | linen 50 % pellava | lin | linen, 50 % puuvilla | bomull | cotton

129


Tallipiha, Finlaysonin alue, Tampere.

130

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KEITTIÖ KÖK | KITCHEN


PÄÄSIÄISKATTAUS DUKNING FÖR PÅSK | EASTER TABLE SETTING

NEW

KLAARA design Aini Vaari (1955) PATAKINNAS | GRILLVANTE | OVEN GLOVE 15 x 30 cm 80006-4998-01-10 keltainen | gul | yellow PATALAPPUSETTI | GRYTLAPPSSET | POT HOLDER SET 2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm 80017-4998-01-10 keltainen | gul | yellow

Kangas | Tyg | Fabric: 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish Täyte | Fyllning | Filling: 70 % puuvilla | bomull | cotton, 30 % polyesteri | polyester

KLAARA design Aini Vaari (1955) KEITTIÖPYYHE KÖKSHANDDUK | KITCHEN TOWEL 50 x 70 cm 80072-5032-01-10

keltainen | gul | yellow

KLAARA design Aini Vaari (1955) ESSU | FÖRKLÄDE | APRON

Painettu | Tryckt | Printed 63 % pellava | lin | linen, 37 % puuvilla | bomull | cotton

132

80040-4998-01-10 keltainen | gul | yellow 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PÄÄSIÄISKATTAUS DUKNING FÖR PÅSK | EASTER TABLE SETTING

KLAARA design Aini Vaari (1955)

KLAARA design Aini Vaari (1955)

KLAARA design Aini Vaari (1955)

LASTEN ESSU FÖRKLÄDE FÖR BARN | APRON FOR CHILD 57 x 50 cm

LASTEN KASSI KASSE FÖR BARN | BAG FOR CHILD 27 x 32 cm

KANGASKASSI TYGKASSE | TOTE BAG 36 x 42 cm

80033-4998-01-10 keltainen | gul | yellow

80205-4998-01-10 keltainen | gul | yellow

80220-4998-01-10 keltainen | gul | yellow

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

KLAARA design Aini Vaari (1955)

KLAARA design Aini Vaari (1955)

TABLETTISETTI | TABLETTSET | PLACEMAT SET 2 kpl/st/pcs 46 x 35 cm

KAITALIINA | BORDSLÖPARE | TABLE RUNNER 40 x 140 cm

80474-4998-01-05 keltainen | gul | yellow

80427-4998-01-10 keltainen | gul | yellow

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

133


PATAKINTAAT JA PATALAPPUSETIT GRILLVANTAR OCH GRYTLAPPSSET | OVEN GLOVES AND POT HOLDER SETS

NEW

AINIKKI design Sami Vulli (2017)

LEINIKKI design Finlayson (1994)

15 x 30 cm

15 x 30 cm

80006-5000-01-10 sininen/koralli | blå/korall | blue/coral

80006-2483-07-10 vihreä/roosa | grön/rosa | green/pink

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

80017-5000-01-10 sininen/koralli | blå/korall | blue/coral

80017-2483-07-10 vihreä/roosa | grön/rosa | green/pink

NEW COLOUR

134

NEW COLOUR

ALMA design Sami Vulli (2016)

ALMA design Sami Vulli (2016)

15 x 30 cm

15 x 30 cm

80006-4930-04-10 vihreä/keltainen | grön/gul | green/yellow

80006-4930-05-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

80017-4930-04-10 vihreä/keltainen | grön/gul | green/yellow

80017-4930-05-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

CORONNA design Aini Vaari (1958)

KURUPURO design Hannu Väisänen (2015)

15 x 30 cm

15 x 30 cm

80006-3435-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80006-4890-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

80017-3435-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80017-4890-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PATAKINTAAT JA PATALAPPUSETIT GRILLVANTAR OCH GRYTLAPPSSET | OVEN GLOVES AND POT HOLDER SETS

NEW

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969)

JUICE design Katja Juntunen (2016)

15 x 30 cm

15 x 30 cm

80006-4547-05-10 musta | svart | black

80006-4990-01-10 tummansininen/multi mörkblå/multi | dark blue/multi

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm 80017-4547-05-10 musta | svart | black

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm 80017-4990-01-10 tummansininen/multi mörkblå/multi | dark blue/multi

COCKTAILMUMIN COCKTAIL MOOMIN

NEW

NEW

BUNAKEN design Pauliina Varis (2016)

COCKTAILMUUMI design Finlayson (2017)

15 x 30 cm

15 x 30 cm

80006-4989-02-10 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose

80006-5007-01-10 harmaa | grå | grey

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

80017-5007-01-10 harmaa | grå | grey

80017-4989-02-10 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

NEW AND IMPROVED STITCHING

Kangas | Tyg | Fabric: 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

Patalapuissa uusi käyttöä helpottava tikkaus. Grytlappen har en ny vaddstickning som underlättar användningen. The pot holders have a new stitching, which facilitates their use.

Täyte | Fyllning | Filling: 70 % puuvilla | bomull | cotton, 30 % polyesteri | polyester

135


ESSUT | 100 % PUUVILLA, EASY CARE -KÄSITTELY | 70 X 85 CM FÖRKLÄDEN | APRONS | 100 % BOMULL / COTTON, EASY CARE -BEHANDLING / -FINISH

NEW COLOUR

NEW

AINI design Aini Vaari (1950-luku | 1950-talet | 1950's & 2017)

design Finlayson (1994)

design Sami Vulli (2016)

80040-4999-01-10 sininen/koralli blå/korall | blue/coral

80040-2483-07-10 vihreä/roosa grön/rosa | green/pink

80040-4930-04-10 vihreä/keltainen grön/gul | green/yellow

LEINIKKI

ALMA

NEW COLOUR

ALMA

CORONNA

design Aini Vaari (1958)

design Hannu Väisänen (2015)

80040-4930-05-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

80040-3435-01-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

80040-4890-01-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

design Sami Vulli (2016)

136

KURUPURO

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


NEW

NEW

NEW

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969)

JUICE design Katja Juntunen (2016)

BUNAKEN design Pauliina Varis (2016)

COCKTAILMUUMI

80040-4547-05-10 musta | svart | black

80040-4990-01-10 tummansininen/multi mörkblå/multi | dark blue/multi

80040-4989-02-10 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose

80040-5007-01-10 harmaa | grå | grey

COCKTAILMUMIN | COCKTAIL MOOMIN

ESSUT | 100 % PUUVILLA, EASY CARE -KÄSITTELY | 70 X 85 CM FÖRKLÄDEN | APRONS | 100 % BOMULL / COTTON, EASY CARE -BEHANDLING / -FINISH

design Finlayson (2017)

NEW

JUICE design Katja Juntunen (2016)

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969)

LASTEN KERNIESSU | VAXAT FÖRKLÄDE FÖR BARN OILCLOTH APRON FOR CHILDREN 57 x 50 cm

LASTEN KERNIESSU | VAXAT FÖRKLÄDE FÖR BARN OILCLOTH APRON FOR CHILDREN 57 x 50 cm

80031-4990-01-10 t.sininen/multi | mörkblå/multi | dark blue/multi

80031-4547-09-10 multi

LASTEN KERNIRUOKALAPPU | VAXAT HAKLAPP FÖR BARN OILCLOTH BIB FOR CHILDREN 25 x 31 cm

LASTEN KERNIRUOKALAPPU | VAXAT HAKLAPP FÖR BARN OILCLOTH BIB FOR CHILDREN 25 x 31 cm

80808-4990-01-10 t.sininen/multi | mörkblå/multi | dark blue/multi

80808-4547-09-10 multi

100 % puuvilla | bomull | cotton, PVC-pinnoite | PVC beläggning | PVC finish

100 % puuvilla | bomull | cotton, PVC-pinnoite | PVC beläggning | PVC finish

137


KEITTIÖPYYHKEET | 50 X 70 CM KÖKSHANDDUKAR | KITCHEN TOWELS

RUSANDE MUMINMAMMA | RUSH MOOMINMAMMA

NEW

COCKTAILMUMIN | COCKTAIL MOOMIN

NEW

COCKTAILMUUMI design Finlayson (2017)

HOPPUMUUMIMAMMA design Finlayson (2017)

80075-5008-01-10

80075-5009-01-10

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

Painettu | Tryckt | Printed 63 % pellava | lin | linen, 37 % puuvilla | bomull | cotton

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

Painettu | Tryckt | Printed 63 % pellava | lin | linen, 37 % puuvilla | bomull | cotton

MUUMIMAMMAN RUUSUTARHA

design Finlayson (2017)

KNYTTETS HUS | TOFFLE'S HOUSE

MUMINMAMMANS ROSENTRÄDGÅRD | MOOMINMAMMA'S ROSE GARDEN

NEW

NYYTIN TALO design Finlayson (2011) 70900-4518-01-10

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

70900-4085-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

138

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KUOSIINKUDOTUT KEITTIÖPYYHKEET | 50 X 70 CM JACQUARD VÄVDA KÖKSHANDDUKAR | JACQUARD WOVEN KITCHEN TOWELS

NEW

NEW

KETTU design Jenna Kunnas (2016)

PUPU design Jenna Kunnas (2016)

70900-5035-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

70900-5036-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

ELEFANTTI design Laina Koskela

ELEFANTTI design Laina Koskela

70900-4547-03-10 harmaa | grå | grey

70900-4547-02-10 musta | svart | black

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

139


KUOSIINKUDOTUT KEITTIÖPYYHKEET | 50 X 70 CM JACQUARD VÄVDA KÖKSHANDDUKAR | JACQUARD WOVEN KITCHEN TOWELS

NEW COLOUR

ALMA design Sami Vulli (2016)

ALMA design Sami Vulli (2016)

70900-4908-01-10

70900-4908-02-10 vihreä | grön | green

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

NEW COLOUR

140

100 % puuvilla | bomull | cotton

NEW COLOUR

CORONNA design Aini Vaari (1958)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

70900-3435-06-10 vihreä | grön | green

70900-3435-07-10 keltainen | gul | yellow

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KUOSIINKUDOTUT KEITTIÖPYYHKEET | 50 X 70 CM JACQUARD VÄVDA KÖKSHANDDUKAR | JACQUARD WOVEN KITCHEN TOWELS

CORONNA design Aini Vaari (1958)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

70900-3435-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

70900-3435-04-10 harmaa | grå | grey

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

CORONNA design Aini Vaari (1958)

KURU design Hannu Väisänen (2015)

70900-3435-05-10 sininen | blå | blue

70900-4846-01-10

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

141


KUOSIINKUDOTUT KEITTIÖPYYHKEET | 50 X 70 CM JACQUARD VÄVDA KÖKSHANDDUKAR | JACQUARD WOVEN KITCHEN TOWELS

NEW

KIRKASSILMÄ design Rudolf Koivu (1941) 70900-5038-01-10

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

NEW

METSÄN KESÄ design Rudolf Koivu (1941) 70900-5010-01-10

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

142

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


NEW

METSÄN KESÄ Rudolf Koivu (1941) KUOSIINKUDOTTU PÖYTÄLIINA JACQUARD VÄVD BORDDUK JACQUARD WOVEN TABLECLOTH 145 x 250 cm 80501-5010-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white 100 % puuvilla | bomull | cotton

TAIMI design Aini Vaari (1961)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

KUOSIINKUDOTTU PÖYTÄLIINA JACQUARD VÄVD BORDDUK | JACQUARD WOVEN TABLECLOTH 145 x 250 cm

KUOSIINKUDOTTU PÖYTÄLIINA JACQUARD VÄVD BORDDUK | JACQUARD WOVEN TABLECLOTH 145 x 250 cm

80501-3699-00-06

80501-3435-00-06

valkoinen | vit | white

100 % puuvilla | bomull | cotton

valkoinen | vit | white

100 % puuvilla | bomull | cotton

143


144

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


145


PÖYTÄLIINAT | 145 X 250 CM BORDDUKAR | TABLECLOTHS

NEW COLOUR

NEW

AINI design Aini Vaari (1950-luku | 1950-talet | 1950's & 2017) 80415-4999-01-06 sininen/koralli blå/korall | blue/coral

NEW COLOUR

ALMA design Sami Vulli (2016) 80415-4908-10-06 valkoinen/musta vit/svart | white/black

NEW

ALMA design Sami Vulli (2016)

80415-2483-07-06 vihreä/roosa grön/rosa | green/pink

80415-4908-09-06 valkoinen/keltainen vit/gul | white/yellow

NEW

MARJATTA

KURUPURO

design Sami Vulli (2017)

design Hannu Väisänen (2015)

80415-4991-01-06 turkoosi turkos | turquoise

80415-4890-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

NEW

BUNAKEN

design Pauliina Varis (2016)

design Pauliina Varis (2016)

Kaikki pöytäliinat | Alla bordsdukar All tablecloths:

80415-4988-02-06 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa light green/rose

80415-4988-01-06 tummansininen/keltainen mörkblå/gul dark blue/yellow

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

BUNAKEN

146

LEINIKKI design Finlayson (1994)

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PÖYTÄLIINAT | 145 X 190 CM BORDDUKAR | TABLECLOTHS

NEW SIZE

NEW SIZE

KURUPURO

MARJATTA

80418-4890-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

80418-4991-01-06 turkoosi turkos | turquoise

design Hannu Väisänen (2015)

design Sami Vulli (2017)

PYÖREÄT PÖYTÄLIINAT | Ø 145 CM RUNDA BORDDUKAR | ROUND TABLECLOTHS

NEW

AINI design Aini Vaari

(1950-luku | 1950-talet | 1950's & 2017)

NEW

MARJATTA design Sami Vulli (2017) 80430-4991-01-06 turkoosi | turkos | turquoise

80430-4999-01-06 sininen/koralli | blå/korall | blue/coral

NEW

KURUPURO design Hannu Väisänen (2015)

JUICE design Katja Juntunen (2016)

80430-4890-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80430-4990-01-10 tummansininen/multi mörkblå/multi | dark blue/multi

147


KAITALIINAT | 40 X 140 CM BORDSLÖPARE | TABLE RUNNERS

NEW

NEW

CORONNA design Aini Vaari (1958)

KURUPURO design Hannu Väisänen (2015)

80427-3435-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80427-4890-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

NEW

BUNAKEN design Pauliina Varis (2016) 80427-4989-02-10 vaaleanvihreä/roosa | ljusgrön/rosa | light green/rose

148

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


TABLETTISETIT | 2 KPL 46 X 35 CM TABLETTSET | PLACEMAT SETS | 2 ST / PCS

CORONNA design Aini Vaari (1958)

KURUPURO design Hannu Väisänen (2015)

80474-3435-01-05 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80474-4890-01-05 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

NEW

BUNAKEN design Pauliina Varis (2016) 80474-4989-02-05 vaaleanvihreä/roosa | ljusgrön/rosa | light green/rose

Kaikki kaitaliinat ja tabletit Alla bordslöpare och tabletter All table runners and placemats: 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

149


150

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


151


RAPUJUHLAKATTAUS DUKNING FÖR KRÄFTSKIVA | CRAB PARTY TABLE SETTING

RAPSAKKA

design Sami Vulli (2016) RUOKALAPPU | HAKLAPP | BIB 2 kpl/st/pcs 30 x 45 cm 80425-4940-01-10 musta/punainen svart/röd | black/red 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

RAPSAKKA

design Sami Vulli (2016) KEITTIÖPYYHE KÖKSHANDDUK | KITCHEN TOWEL 50 x 70 cm 70900-4940-01-10 musta/punainen svart/röd | black/red

RAPSAKKA design Sami Vulli (2016) ESSU | FÖRKLÄDE | APRON

152

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd Jacquard woven

80040-4940-01-10 musta/punainen | svart/röd | black/red

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


RAPSAKKA

design Sami Vulli (2016) PÖYTÄLIINA | BORDDUK | TABLECLOTH 145 x 250 cm 80415-4939-01-06 valkoinen/punainen vit/röd | white/red 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

NEW

RAPSAKKA design Sami Vulli (2016)

RAPSAKKA design Sami Vulli (2016)

KAHDEN PULLON KASSI KASSE FÖR TVÅ FLASKOR | BAG FOR TWO BOTTLES 32 x 18 cm

KAITALIINA | BORDSLÖPARE | TABLE RUNNER 40 x 140 cm 80427-4940-01-10 musta/punainen | svart/röd | black/red

80215-4940-01-10 musta/punainen | svart/röd | black/red 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

153


154

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PÄIVÄTEKSTIILIT DEKORATIVA TEXTILIER DECORATIVE TEXTILES


SMYCKE design Anu Kanervo (2016) 100 % PUUVILLA | BOMULL | COTTON

S M YC K E- KU OS I O N kuin Itämeri –

kaukaa kuin kaunis vedenalainen kukka, lähempää paljastuu, että sen ”aarteina” ovatkin take away -astiat, kertakäyttöaterimet, muovikassit ja tupakantumpit. Smycke on Finlaysonin ja WWF:n yhteinen tuoteperhe. Jokaisesta Smycke-eurosta menee lyhentämättömänä 10 senttiä Itämeren suojeluun.

SMYCKE-MÖNSTRET ÄR som Östersjön – på avstånd som en vacker undervattensblomma, men vid närmare granskning visar sig ”skatterna” vara take-away-kärl, engångsbestick, plastkassar och cigarettfimpar. Smycke är Finlaysons och WWF:s gemensamma produktfamilj. Av varje Smycke-euro går 10 cent till skyddet av Östersjön.

SMYCKE IS LIKE the Baltic Sea – from a distance like a beautiful underwater flower, but up close the ”treasures" turn out to be take away dishes, disposable cutlery, plastic bags and cigarette butts. Smycke is Finlayson’s and WWF’s joint product family. For each Smycke euro, 10 cents go to the protection of the Baltic Sea.

10% FOR WWF FINLAND

10% FOR WWF FINLAND

KANGASKASSI | TYGKASSE | TOTE BAG 36 x 42 cm 80220-4965-01-10 tummanvihreä mörkgrön | dark green 100 % puuvilla | bomull | cotton

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm

10% FOR WWF FINLAND

80811-4965-01-10 tummanvihreä | mörkgrön | dark green 100 % puuvilla | bomull | cotton

KANGAS | TYG | FABRIC 150 cm 50322-4965-01-20 tummanvihreä | mörkgrön | dark green Puolipanama | Halvpanama | Half panama 100 % puuvilla | bomull | cotton

10% FOR WWF FINLAND

PÖYTÄLIINA | BORDSDUK | TABLECLOTH 145 x 250 cm 80415-4965-01-06 tummanvihreä mörkgrön | dark green 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

156

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


WWF FINLAND IN COOPERATION WITH FINLAYSON TO PROTECT THE BALTIC SEA


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET VETOKETJULLA | 100 % PUUVILLA | 48 X 48 CM KUDDFODRALER MED DRAGKEDJA | CUSHION COVERS WITH A ZIP | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

NEW

AINI / AINIKKI

ALMA design Sami Vulli (2016)

ALMA design Sami Vulli (2016)

KAKSIPUOLINEN DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

48 x 48 cm 80811-4930-04-10 vihreä/keltainen grön/gul green/yellow

48 x 48 cm 80811-4930-05-10

design Aini Vaari (1950-luku | 1950-talet | 1950's & 2017)

48 x 48 cm 80811-4999-01-10

musta/valkoinen svart/vit | black/white

sininen/koralli blå/korall | blue/coral

NEW

NEW

MARJATTA

LEINIKKI

design Sami Vulli (2017)

design Finlayson (1994)

48 x 48 cm 880811-4991-01-10

48 x 48 cm 80811-2483-07-10

turkoosi turkos | turquoise

vihreä/roosa grön/rosa | green/pink

CORONNA design Aini Vaari (1958) 48 x 48 cm 80811-3435-01-10

musta/valkoinen svart/vit | black/white

NEW

ELEFANTTI

158

BUNAKEN

BUNAKEN

design Laina Koskela (1969)

design Pauliina Varis (2016)

design Pauliina Varis (2016)

48 x 48 cm 80811-4547-05-10

48 x 48 cm 80811-4989-01-10 t.sininen/keltainen mörkblå/gul dark blue/yellow

48 x 48 cm 80811-4989-02-10 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa light green/rose

musta | svart | black

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITTEET KUDDFODRALER OCH FILTAR | CUSHION COVERS AND BLANKETS

NEW MUUMIMAMMAN RUUSUTARHA

design Finlayson (2017)

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA CUSHION COVER WITH A ZIP 50 x 50 cm 80821-4986-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

KURUPURO

design Hannu Väisänen (2015) 48 x 48 cm 80811-4890-01-10

musta/valkoinen svart/vit | black/white

Painettu | Tryckt | Printed 100 % puuvilla | bomull | cotton

Kuosiinkudottu Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

MUMINMAMMANS ROSENTRÄDGÅRD | MOOMINMAMMA'S ROSE GARDEN

MUMINMAMMANS ROSENTRÄDGÅRD MOOMINMAMMA'S ROSE GARDEN

MUUMIMAMMAN RUUSUTARHA

design Finlayson (2017)

TORKKUPEITE | FILT | BLANKET 130 x 170 cm 20600-4985-01-04 musta/valkoinen svart/vit | black/white

NEW Kuosiinkudottu Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

159


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITTEET KUDDFODRALER OCH FILTAR | CUSHION COVERS AND BLANKETS

NEW

NEW

LOTTA JA HARAKKA design Rudolf Koivu (1939)

METSÄN KESÄ design Rudolf Koivu (1941)

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 50 x 50 cm

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 50 x 50 cm

80821-5037-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80821-5010-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

NEW

LOTTA JA HARAKKA design Rudolf Koivu (1939)

160

TORKKUPEITE | FILT | BLANKET 130 x 170 cm

Kuosiinkudottu Jacquard vävd | Jacquard woven

20600-5037-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITTEET KUDDFODRALER OCH FILTAR | CUSHION COVERS AND BLANKETS

NEW

NEW

PUPU design Jenna Kunnas (2016)

KETTU design Jenna Kunnas (2016)

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 50 x 50 cm

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 50 x 50 cm

80821-5036-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80821-5035-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

VILLIPEDOT design Jenna Kunnas (2016) TORKKUPEITE | FILT | BLANKET 130 x 170 cm

Kuosiinkudottu Jacquard vävd | Jacquard woven

20600-4953-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

161


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITTEET KUDDFODRALER OCH FILTAR | CUSHION COVERS AND BLANKETS

NEW

LINO design Finlayson KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80823-0100-01-04 80823-0100-02-04 80823-0100-03-04 80823-0100-04-04

162

100 % pellava | lin | linen

valkoinen | vit | white vaaleanvihreä | ljusgrön | light green roosa | rosa | rose harmaa | grå | grey

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITTEET KUDDFODRALER OCH FILTAR | CUSHION COVERS AND BLANKETS

NEW

LINO design Finlayson TORKKUPEITE | FILT | BLANKET 130 x 170 cm 20680-0100-01-04 20680-0100-02-04 20680-0100-03-04 20680-0100-04-04

valkoinen | vit | white vaaleanvihreä | ljusgrön | light green roosa | rosa | rose harmaa | grå | grey

100 % pellava | lin | linen

163


164

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


165


TORKKUPEITTEET | 100 % PUUVILLA FILTAR | BLANKETS | 100 % BOMULL / COTTON

VOFFELI design Finlayson 130 x 170 cm 20650-0000-04-04 roosa | rosa | rose 20650-0000-05-04 harmaa | grå | grey 20650-0000-03-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

RENO design Finlayson TORKKUPEITE | FILT | BLANKET 125 x 200 cm 20997-0001-01-04 sininen/harmaa blå/grå | blue/grey

166

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITTEET | 100 % PUUVILLA KUDDFODRALER OCH FILTAR | CUSHION COVERS AND BLANKETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

PILKKUVA

design Jenna Kunnas (2016)

Neulottu | Stickat | Knitted

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80822-4994-02-04 harmaa | grå | grey 80822-4994-01-04 roosa | rosa | rose

NEW

PILKKUVA design Jenna Kunnas (2016) VAUVAN TORKKUPEITE | BABY FILT | BABY BLANKET 80 x 100 cm

TORKKUPEITE | FILT | BLANKET 130 x 170 cm

20995-4994-02-04 harmaa | grå | grey 20995-4994-01-04 roosa | rosa | rose

20670-4994-02-04 harmaa | grå | grey 20670-4994-01-04 roosa | rosa | rose Neulottu | Stickat | Knitted

167


VAUVAN TORKKUPEITTEET | 100 % PUUVILLA BABY FILTAR | BABY BLANKETS | 100 % BOMULL / COTTON

ELEFANTTI design Laina Koskela VAUVAN TORKKUPEITE | BABY FILT | BABY BLANKET 80 x 100 cm 20995-4547-07-04 harmaa | grå | grey 20995-4547-01-04 keltainen | gul | yellow Neulottu | Stickat | Knitted

TORKKUMYY design Finlayson VAUVAN TORKKUPEITE BABY FILT | BABY BLANKET 80 x 100 cm 20995-4954-01-04 sininen | blå | blue

SLUMRANDE LILLA MY | SNOOZING LITTLE MY

Neulottu | Stickat | Knitted

168

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


MÅRRAN | THE GROKE

HUOVAT | 100 % PUUVILLA FILTAR | BLANKETS | 100 % BOMULL / COTTON

MÖRKÖ design Finlayson

NATTMUMIN | NIGHT MOOMIN

120 x 180 cm 20995-0004-04-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

YÖMUUMI design Finlayson 120 x 180 cm 20995-0200-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

169


PEHMOTYYNYT MJUKISKUDDAR | PUFF PILLOWS

170

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


PEHMOTYYNYT MJUKISKUDDAR | PUFF PILLOWS

ELEFANTTI design Laina Koskela PEHMOTYYNY | MJUKISKUDDE | PUFF PILLOW 40 x 30 cm 30722-0006-07-04 30722-0004-01-04 30722-0003-00-04 30722-0001-00-04 30772-0007-00-04

harmaa | grå | grey musta | svart | black keltainen | gul | yellow punainen | röd | red turkoosi | turkos | turquoise

Päällinen | Yttertyg | Cover: fleece | polar fleece Täyte | Fyllning | Filling: akryylikuitu | akfylfiber | acrylic staple fibre

171


172

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


VERHOT JA KANKAAT GARDINER OCH TYGER CURTAINS AND FABRICS


YKSIVÄRISET SIVUVERHOT | 50 % PELLAVA, 50 % PUUVILLA ENFÄRGADE GARDINER | ONE-COLORED CURTAINS | 50 % LIN / LINEN, 50 % BOMULL / COTTON

NEW

LINO design Finlayson (2017) 140 x 250 cm 80620-0100-01-06 valkoinen | vit | white

LINO design Finlayson (2017) 140 x 250 cm 80620-0100-03-06 beige

174

LINO design Finlayson (2017)

LINO design Finlayson (2017)

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80620-0100-02-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

80620-0100-04-06 roosa | rosa | rose

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


YKSIVÄRISET SIVUVERHOT | 50 % PELLAVA, 50 % POLYESTERI ENFÄRGADE GARDINER | ONE-COLORED CURTAINS | 50 % LIN / LINEN, 50 % POLYESTER

NEW

LIINU design Finlayson (2017) 140 x 250 cm 80622-0100-03-06 valkoinen | vit | white

LIINU design Finlayson (2017) 140 x 250 cm 80622-0100-01-06 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

LIINU design Finlayson (2017)

LIINU design Finlayson (2017)

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80622-0100-02-06 roosa | rosa | rose

80622-0100-04-06 tummanharmaa mörkgrå | dark grey

175


KUVIOLLISET SIVUVERHOT MÖNSTRADE GARDINER | PATTERNED CURTAINS

NEW

URUT design Sami Vulli (2017)

LATVUS design Terhi Laine (2016)

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80613-5001-01-06 valkoinen | vit | white

80613-4946-01-06 valkoinen | vit | white

Polttopainettu | Devoré | Burnout

Polttopainettu | Devoré | Burnout

Polttopainettu | Devoré | Burnout

90 % polyesteri | polyester, 10 % viskoosi | viskos | viscose

80 % polyesteri | polyester, 20 % viskoosi | viskos | viscose

95 % polyesteri | polyester, 5 % viskoosi | viskos | viscose

PERGOLA

design Anu Kanervo (2017) 140 x 250 cm 80613-5003-01-06 valkoinen | vit | white

176

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KUVIOLLISET SIVUVERHOT MÖNSTRADE GARDINER | PATTERNED CURTAINS

CORONNA

design Aini Vaari (1958)

140 x 250 cm

ALMA design Sami Vulli (2016) 140 x 250 cm 80613-4908-01-06 valkoinen | vit | white

80613-3435-01-06 valkoinen | vit | white Polttopainettu | Devoré | Burnout

Polttopainettu | Devoré | Burnout

90 % polyesteri | polyester, 10 % viskoosi | viskos | viscose

95 % polyesteri | polyester, 5 % viskoosi | viskos | viscose

177


KUVIOLLISET SIVUVERHOT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE GARDINER | PATTERNED CURTAINS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

MARJATTA

design Sami Vulli (2017)

140 x 250 cm 80615-4991-01-06 turkoosi turkos | turquoise

NEW

178

NEW

NEW

MAGNOLIA design Finlayson (2013)

LEINIKKI design Finlayson (1994)

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80615-4667-19-06 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

80615-2483-07-06 vihreä/roosa grön/rosa | green/pink

NEW

NEW

ALMA design Sami Vulli (2016)

ALMA design Sami Vulli (2016)

PAMPULA design Sami Vulli (2016)

140 x 250 cm

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80615-4908-09-06 valkoinen/keltainen vit/gul | white/yellow

80615-4908-10-06 valkoinen/musta vit/svart | white/black

80615-4947-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KUVIOLLISET SIVUVERHOT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE GARDINER | PATTERNED CURTAINS | 100 % BOMULL / COTTON

BUNAKEN Pauliina Varis (2016)

BUNAKEN Pauliina Varis (2016)

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80615-4988-02-06 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa light green/rose

80615-4988-01-06 tummansininen/keltainen mörkblå/gul dark blue/yellow

NEW

SILMUKKA

design Anu Kanervo (2017) 140 x 250 cm 80615-5004-02-06 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

ROSMUMIN | ROSE MOOMIN

NEW

NEW

OTSO design Sami Vulli (2013) 140 x 250 cm 80615-4675-06-06 vihreä/lime grön/lime | green/lime

RUUSUMUUMI

design Finlayson (2014) 140 x 250 cm 80615-4248-01-06 keltainen | gul | yellow

179


YKSIVÄRISET KAPPAVERHOT ENFÄRGADE GARDINKAPPOR | ONE-COLORED WINDOW VALANCES

NEW

LINO design Finlayson (2017) 50 x 250 cm 80636-0100-02-06 tummansininen mörkblå | dark blue

180

LINO design Finlayson (2017)

LINO design Finlayson (2017)

50 x 250 cm

50 x 250 cm

80636-0100-01-06 valkoinen | vit | white

80636-0100-03-06 beige

50 % pellava | lin | linen, 50 % puuvilla | bomull | cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KUVIOLLISET KAPPAVERHOT MÖNSTRADE GARDINKAPPOR | PATTERNED WINDOW VALANCES

AINIKKI

design Sami Vulli (2017)

NEW

80638-5000-01-06 sininen/koralli blå/korall | blue/coral

MARJATTA

design Sami Vulli (2017)

NEW

80638-4991-01-06 turkoosi | turkos | turquoise

LEINIKKI

design Finlayson (1994) 80638-2483-07-06 vihreä/roosa grön/rosa | green/pink

PAMPULA

design Sami Vulli (2016) NEW

80638-4947-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

KURUPURO

design Hannu Väisänen (2015) 140 x 250 cm 80638-4890-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

181


PUOLIPANAMAKANKAAT | 100 % PUUVILLAA | 150 CM HALVPANAMATYGER | HALF PANAMA FABRICS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

NEW COLOUR

AINIKKI design Sami Vulli (2017)

ALMA design Sami Vulli (2016)

50322-5000-01-20 sininen/koralli blå/korall | blue/coral

50322-4930-04-20 valkoinen/keltainen vit/gul | white/yellow

NEW

KURUPURO

design Hannu Väisänen (2015) 50322-4890-01-20 musta/valkoinen svart/vit | black/white

PAMPULA design Sami Vulli (2016) 50322-4947-01-20 musta/valkoinen svart/vit | black/white

NEW

MARJATTA

design Sami Vulli (2017)

50322-4991-01-20 turkoosi turkos | turquoise

NEW

BUNAKEN

design Pauliina Varis (2016) 50322-4989-02-20 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa light green/rose

NEW

JUICE

design Katja Juntunen (2016) 50322-4990-01-20 tummansininen/multi mörkblå/multi dark blue/multi

182

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KERNIKANKAAT | 100 % PUUVILLA, PVC-PINNOITE | 145 CM VAXDUKSTYGER | OILCLOTH FABRICS | 100 % BOMULL / COTTON, PVC BELÄGGNING / FINISH

NEW

AINI design Aini Vaari (1950-luku | 1950-talet | 1950's & 2017) 50201-4999-02-20 vihreä/keltainen grön/gul | green/yellow

NEW

NIITTY design Anu Kanervo (2017) 50201-5013-02-20 vaaleanvihreä ljusgrön | light green

NEW

MARJATTA

design Sami Vulli (2017)

50201-4991-01-20 turkoosi turkos | turquoise

NEW

KURUPURO

MUKULA

design Jenna Kunnas (2016)

design Anu Kanervo (2017)

50201-4890-01-20 musta/valkoinen svart/vit | black/white

50201-4950-01-20 musta/valkoinen svart/vit | black/white

50201-5004-02-20 vaaleanharmaa ljusgrå | light grey

design Hannu Väisänen (2015)

NEW

JUICE

design Katja Juntunen (2016) 50201-4990-01-20 tummansininen/multi mörkblå/multi dark blue/multi

SILMUKKA

NEW

PAMPULA design Sami Vulli (2016) 50201-4654-03-20 vihreä/valkoinen grön/vit | green/white

ELEFANTTI

design Laina Koskela (1969) 50201-4547-09-20 multi

183


MUUT TUOTTEET ANDRA PRODUKTER OTHER PRODUCTS


KANGASKASSIT | 100 % PUUVILLA TYGKASSAR | TOTE BAGS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

CORONNA

KURUPURO design

Hannu Väisänen (2015)

design Laina Koskela (1969)

36 x 42 cm

36 x 42 cm

36 x 42 cm

36 x 42 cm

80220-4991-01-10 turkoosi | turkos | turquoise

80220-3435-01-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

80220-4890-01-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

80220-4547-05-10 musta | svart | black

design Sami Vulli (2017)

design Aini Vaari (1958)

NEW

186

NEW

ELEFANTTI

NEW

design Laina Koskela (1969)

ELEFANTTI

JUICE design Katja Juntunen (2016)

BUNAKEN design Pauliina Varis (2016)

COCKTAILMUUMI

36 x 42 cm

36 x 42 cm

36 x 42 cm

36 x 42 cm

80220-4547-09-10 multi

80220-4990-01-10 tummansininen/multi mörkblå/multi | dark blue/multi

80220-4988-02-10 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose

80220-5007-01-10 harmaa | grå | grey

design Finlayson (2017)

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO

COCKTAILMUMIN | COCKTAIL MOOMIN

MARJATTA


KANGASKASSIT | 100 % PUUVILLA TYGKASSAR | TOTE BAGS | 100 % BOMULL / COTTON

MUMIN | MOOMIN

NEW

MUUMI design Finlayson (2017) KANGASKASSI TWILL-VUORILLA TYGKASSE MED TWILLFODER | TOTE BAG WITH TWILL LINING LAJITELMA | SORTIMENT | ASSORTMENT 3 kpl/st/pcs 80228-5031-01-09 sininen/punainen/harmaa | blå/röd/grå | blue/red/grey 100 % puuvilla | bomull | cotton

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969) LASTEN KERNIKASSI | VAXAD KASSE FÖR BARN | OILCLOTH BAG FOR CHILD 27 x 32 cm 80202-4547-09-10 multi

NEW

KURUPURO

design Hannu Väisänen (2015) KAHDEN PULLON KASSI | KASSE FÖR TVÅ FLASKOR | BAG FOR TWO BOTTLES 32 x 18 cm 80215-4890-01-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

JUICE design Katja Juntunen (2016) KAHDEN PULLON KASSI | KASSE FÖR TVÅ FLASKOR | BAG FOR TWO BOTTLES 32 x 18 cm 80215-4990-01-10 tummansininen/multi mörkblå/multi dark blue/multi

NEW

JUICE design Katja Juntunen (2016) LASTEN KERNIKASSI | VAXAD KASSE FÖR BARN | OILCLOTH BAG FOR CHILD 27 x 32 cm 80202-4990-01-10 tummansininen/multi mörkblå/multi dark blue/multi

187


KAUPPAKASSIT | 100 % POLYESTERI | 34 X 44 CM SHOPPINGKASSAR | SHOPPING BAGS | 100 % POLYESTER

Sisätaskuun taiteltava Kan vikas in i innerfickan Foldaway design

NEW

ALMA design Sami Vulli (2016) 80232-4930-05-20 musta/valkoinen svart/vit | black/white

KURUPURO

design Hannu Väisänen (2015) 80232-4890-01-20 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

NEW

CORONNA

design Aini Vaari (1958)

80232-3435-01-20 musta/valkoinen svart/vit | black/white

188

PAMPULA

ELEFANTTI

design Sami Vulli (2016)

design Laina Koskela (1969)

80232-4947-01-20 vihreä/valkoinen grön/vit | green/white

80232-4547-10-20 turkoosi turkos | turquoise

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


CANVASKASSIT JA MEIKKILAUKUT CANVASKASSAR OCH SMINKVÄSKOR | CANVAS BAGS AND MAKEUP BAGS

NEW

NEW

KURUPURO design Hannu Väisänen (2015)

PILKKUVA design Jenna Kunnas (2016)

CANVASKASSI | CANVASKASSE | CANVAS BAG 48 x 38 cm

CANVASKASSI | CANVASKASSE | CANVAS BAG 48 x 38 cm

80288-4890-01-03 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80288-4994-03-03 valkoinen/musta | vit/svart | white/black

100 % puuvilla | bomull | cotton, PVC-pinnoite | PVC beläggning | PVC finish

100 % puuvilla | bomull | cotton, PVC-pinnoite | PVC beläggning | PVC finish

NEW

NEW

KURUPURO design Hannu Väisänen (2015)

PILKKUVA design Jenna Kunnas (2016)

MEIKKILAUKKU | SMINKVÄSKA | MAKEUP BAG S | 20 x 6 cm

MEIKKILAUKKU | SMINKVÄSKA | MAKEUP BAG S | 20 x 6 cm

80257-4890-01-05 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80257-4994-03-05 valkoinen/musta | vit/svart | white/black

MEIKKILAUKKU | SMINKVÄSKA | MAKEUP BAG M | 20 x 25 cm

MEIKKILAUKKU | SMINKVÄSKA | MAKEUP BAG M | 20 x 25 cm

80252-4890-01-05 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80252-4994-03-05 valkoinen/musta | vit/svart | white/black

100 % puuvilla | bomull | cotton, PVC-pinnoite | PVC beläggning | PVC finish

100 % puuvilla | bomull | cotton, PVC-pinnoite | PVC beläggning | PVC finish

189


SATEENVARJOT | 100 % POLYESTERI PARAPLYER | UMBRELLAS | 100 % POLYESTER

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969) 99100-4547-10-04 turkoosi | turkos | turquoise

190

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


SATEENVARJOT | 100 % POLYESTERI PARAPLYER | UMBRELLAS | 100 % POLYESTER

NEW

NEW

ALMA design Sami Vulli (2016)

MARJATTA

design Sami Vulli (2017)

99100-4930-05-04 musta/valkoinen svart/vit | black/white

99100-4991-01-04 turkoosi turkos | turquoise

NEW NEW

CORONNA design Aini Vaari (1958)

BUNAKEN

NEW COLOUR

KURUPURO

design Hannu Väisänen (2015) 99100-4890-01-04 musta/valkoinen svart/vit | black/white

NEW

JUICE

design Pauliina Varis (2016)

design Katja Juntunen (2016)

99100-4989-02-04 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa light green/rose

99100-4990-01-04 tummansininen/multi mörkblå/multi dark blue/multi

MAGISKA MUMIN | MAGIC MOOMIN

99100-3435-01-04 musta/valkoinen svart/vit | black/white

NEW

TAIKAMUUMI design Tove Jansson 99100-4717-04-04 musta/koralli svart/korall | black/coral

191


SATULANSUOJAT | 100 % POLYESTERI | 24 X 27 CM SADELSKYDD | BICYCLE SEAT COVERS | 100 % POLYESTER

CORONNA design Aini Vaari (1958) 99105-3435-37-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

PAMPULA

KURUPURO

design Hannu Väisänen (2015)

design Sami Vulli (2016)

99105-4890-01-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

99105-4947-04-10 vihreä/valkoinen grön/vit | green/white

MAGISKA MUMIN MAGIC MOOMIN

JUICE

design Katja Juntunen (2016) 99105-4990-01-10 tummansininen/multi mörkblå/multi | dark blue/multi

192

TAIKAMUUMI design Tove Jansson 99105-4717-04-10 musta/koralli | svart/korall | black/coral

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


KORIT | 100 % PUUVILLA, PVC-PINNOITE KORGAR | BASKETS | 100 % BOMULL / COTTON, PVC BELÄGGNING / FINISH

KURUPURO design Hannu Väisänen (2015) KORI | KORG | BASKET S | 30 x 30 cm 80285-4890-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

KORI | KORG | BASKET M | 35 x 38 cm 80286-4890-01-03 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

KORI | KORG | BASKET L | 42 x 55 cm 80287-4890-01-03 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

NEW PRODUCTS

PILKKUVA design Jenna Kunnas (2016) KORI | KORG | BASKET S | 30 x 30 cm 80285-4994-03-06 valkoinen/musta | vit/svart | white/black

KORI | KORG | BASKET M | 35 x 38 cm 80286-4994-03-03 valkoinen/musta | vit/svart | white/black

KORI | KORG | BASKET L | 42 x 55 cm 80287-4994-03-03 valkoinen/musta | vit/svart | white/black

193


194

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


TOM OF FINLAND BY FINLAYSON | SATIINIPUSSILAKANAT SATINPÅSLAKAN | SATIN DUVET COVERS

NEW

NEW

BACK STREET design Sami Vulli (2017),

drawings by Tom of Finland

BACK ALLEY design Sami Vulli (2017), drawings by Tom of Finland

150 x 210 cm

150 x 210 cm

60366-5019-01-06 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise

60366-5021-01-06 punainen/turkoosi | röd/turkos | red/turquoise

NEW

STREET STYLE design Sami Vulli (2017),

drawings by Tom of Finland

240 x 210 cm

100 % kampapuuvillasatiini | kammad bomullsatin | combed cotton

60367-5034-01-06 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise

196

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


TOM OF FINLAND BY FINLAYSON | SATIINITYYNYLIINAT SATINÖRNGOTTAR | SATIN PILLOWCASES

NEW

BACK STREET design Sami Vulli (2017),

drawings by Tom of Finland

KAKSIPUOLINEN PANEELITYYNYLIINA | DUBBELSIDIG PANELÖRNGOTT | DOUBLE SIDED PANEL PILLOWCASE 50 x 60 cm 60172-5020-01-10 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise

NEW

BACK ALLEY design Sami Vulli (2017), drawings by Tom of Finland KAKSIPUOLINEN PANEELITYYNYLIINA | DUBBELSIDIG PANELÖRNGOTT | DOUBLE SIDED PANEL PILLOWCASE 50 x 60 cm 60172-5022-01-10 punainen/turkoosi | röd/turkos | red/turquoise

100 % kampapuuvillasatiini | kammad bomullsatin | combed cotton

197


TOM OF FINLAND BY FINLAYSON | KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

BACK STREET design Sami Vulli (2017),

drawings by Tom of Finland

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 80 cm | 600 g / m2 70503-5019-01-12 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm | 600 g / m2 70504-5019-01-06 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise

NEW

BACK ALLEY design Sami Vulli (2017), drawings by Tom of Finland KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 80 cm | 600 g / m2 70503-5021-01-12 punainen/turkoosi | röd/turkos | red/turquoise

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm | 600 g / m2 70504-5021-01-06 punainen/turkoosi | röd/turkos | red/turquoise

198

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


TOM OF FINLAND BY FINLAYSON | SUIHKUVERHOT | 100 % POLYESTERI DUSCHDRAPERIER | SHOWER CURTAINS | 100 % POLYESTER

NEW

BACK STREET design Sami Vulli (2017),

drawings by Tom of Finland

180 x 200 cm 70355-5019-01-06 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise

199


TOM OF FINLAND BY FINLAYSON

NEW

NEW

STREET STYLE design Sami Vulli (2017),

STREET STYLE

PATAKINNAS | GRILLVANTE | OVEN GLOVE 15 x 30 cm

ESSU | FÖRKLÄDE | APRON

drawings by Tom of Finland

design Sami Vulli (2017), drawings by Tom of Finland

80006-5025-01-10 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise

80044-5025-01-10 vihreä/turkoosi grön/turkos | green/turquoise

PATALAPPUSETTI | GRYTLAPPSSET | POT HOLDER SET 2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm 80017-5025-01-10 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

Kangas | Tyg | Fabric: 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish Täyte | Fyllning | Filling: 70 % puuvilla | bomull | cotton, 30 % polyesteri | polyester

NEW

200

NEW

BACK STREET design Sami Vulli (2017),

drawings by Tom of Finland

BACK ALLEY design Sami Vulli (2017), drawings by Tom of Finland

KANGASKASSI TWILL-VUORILLA TYGKASSE MED TWILLFODER | TOTE BAG WITH TWILL LINING 45 x 42 cm

KANGASKASSI TWILL-VUORILLA TYGKASSE MED TWILLFODER | TOTE BAG WITH TWILL LINING 45 x 42 cm

80228-5039-01-10 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise

80228-5040-01-10 punainen/turkoosi | röd/turkos | red/turquoise

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


TOM OF FINLAND BY FINLAYSON

NEW

NEW

BACK STREET design Sami Vulli (2017),

drawings by Tom of Finland

BACK ALLEY design Sami Vulli (2017), drawings by Tom of Finland

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm

80811-5039-01-10 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise

80811-5040-01-10 punainen/turkoosi | röd/turkos | red/turquoise

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

NEW

STREET STYLE design Sami Vulli (2017),

drawings by Tom of Finland

SATEENVARJO | PARAPLY | UMBRELLA

FELLOWS design Finlayson (2014) SATEENVARJO | PARAPLY | UMBRELLA 99100-4751-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

99100-5025-01-04 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise 100 % polyesteri | polyester 100 % polyesteri | polyester

STREET STYLE design Sami Vulli (2017),

drawings by Tom of Finland

NEW

TOILETTILAUKKU | NECESSÄR | TOILETRY BAG 28 x 20 cm 80250-5025-01-05 vihreä/turkoosi | grön/turkos | green/turquoise Päällinen | Överdrag | Cover: 100 % puuvilla | bomull | cotton Vuori | Foder | Lining: 100 % polyamidi | polyamid

201


202

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA MATERIAL INFO


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO

VUODETEKSTIILIT | SÄNGTEXTILIER | BED TEXTILES TUOTE/PRODUKT/ PRODUCT

SIDOS/BINDNING/BINDING | MATERIAALI/MATERIAL

KAUSIMALLISTO

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

SÄSONGSKOLLEKTION

KANKAAN LAATU/TYGKVALITET/FABRIC QUALITY*

Lankaluku | trådantal | yarn count 152

100 % puuvilla | bomull | cotton

SEASONAL COLLECTION Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

Lankaluku | trådantal | yarn count 104

100 % pellava | lin | linen

Flanelli Flanell | Flannel

Twill 100 % pellava | lin | linen

Lankaluku | trådantal | yarn count 118

Satiini | satin 100 % puuvilla | bomull | cotton

Lankaluku | trådantal | yarn count 228

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

Lankaluku | trådantal | yarn count 110

10 % puuvilla | bomull | cotton, 90 % kierrätetyt kuidut | återvunna fiber | recycled fibers**

MUUMIT MUMIN | MOOMIN

ALUSLAKANAT LAKAN FLATSHEETS

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

Lankaluku | trådantal | yarn count 152

100 % puuvilla | bomull | cotton

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

Lankaluku | trådantal | yarn count 120

100 % puuvilla | bomull | cotton

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

Lankaluku | trådantal | yarn count 104

100 % pellava | lin | linen

Satiini | satin 100 % puuvilla | bomull | cotton

Lankaluku | trådantal | yarn count 228

Twill 100 % puuvilla | bomull | cotton

Lankaluku | trådantal | yarn count 160

* Ilmoitetut lankaluvut koskevat pääsääntöisesti käyttämiämme kangaslaatuja. Joissakin tapauksissa luvut saattavat vaihdella joko hieman ali tai yli ilmoitetun. | Angivna trådantal gäller de tygkvaliteter vi huvudsakligen använder. I vissa fall kan trådantalet variera och vara antingen något lägre eller högre än det angivna. | The yarn counts refer to the fabrics we generally use. In some cases the yarn count may be a little lower or higher than stated. * * Kierrätyskuitujen kuitusisällöt vaihtelevat tuotantoerittäin. | De återvunna tygfibrernas innehåll kan variera i olika produktionspartier. | The fiber content of the recycled fibers can vary in different production batches.

204

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO

KYLPYTEKSTIILIT | BADTEXTILIER | BATH TEXTILES TUOTE/PRODUKT/ PRODUCT

KOOSTUMUS/STRUKTUR/ CONSTRUCTION

SYLI

Kappalevärjätty frotee styckfärgad frotté piece dyed terry towel 100 % puuvilla | bomull | cotton

OMINAISUUDET/EGENSKAPER/FEATURES

Erittäin pehmeä, muhkea ja imukykyinen frotee. Nämä ominaisuudet perustuvat langan valmistuksessa käytettyyn erikoistekniikkaan, jonka ansiosta nukka on hyvin avonainen ja vähäkierteinen. Mycket mjuk och fluffig frotté med bra uppsugningsförmåga. De goda egenskaperna beror på att garnet tillverkas med en specialteknik som ger en öppen och löst tvinnad lugg. Extremely soft, fluffy and absorbent. These qualities come from the special technique applied in spinning of the yarn, which leaves the pile in towel very open and loose.

REILU & REILURAITA

RENO

MUUMIT MUMIN | MOOMIN

Kappalevärjätty frotee styckfärgad frotté piece dyed terry towel

Pintastruktuurillinen käsinpoimitusta Reilun kaupan luonnonmukaisesti viljellystä puuvillasta valmistettu tuotesarja. Reilu kauppa -sertifioitu.

Lankavärjätty frotee garnfärgad frotté yarn dyed terry towel

Produktserien med mönster tillverkas av handplockad, ekologiskt odlad och rättvisemärkt bomull. Fairtradecertifierad.

100 % Reilun kaupan luomupuuvilla | Ekologisk Fairtrade bomull | organic Fair Trade cotton

A series of products with a surface design, made of hand-picked organic Fair Trade cotton. Fairtrade certified.

Kappalevärjätty frotee styckfärgad frotté piece dyed terry towel

Kivipesty, denimin tavoin haalistettu, pehmeä tuotesarja.

100 % kivipesty puuvilla stentvättad bomull stonewashed cotton

Produktserie av stentvättat, mjukt material som blekts som denim.

Lankavärjätty frotee garnfärgad frotté yarn dyed terry towel

Pitkän tuotekehittelyn tulos: pyyhe, jossa ohut kerrattu lanka on yhdistetty tarkoin harkittuun kudontarakenteeseen. Lopputuloksena kovaa käyttöä kestävä pyyhe, jossa on kaikki ominaisuudet kohdallaan.

100 % puuvilla | bomull | cotton

Soft products with a stone-washed, denim-like faded finish.

Som ett resultat av lång produktutveckling har vi tagit fram en handduk där den tunna tvinnade tråden förenas med en välplanerad vävstruktur. Handduken har därför överlägsna egenskaper och en utmärkt slittålighet. A long product development led to a towel where thin twisted yarn is combined with a carefully designed weave. The result is a hard-wearing towel of top quality.

TAMMINIEMI

Lankavärjätty frotee garnfärgad frotté yarn dyed terry towel

Pehmeä, kestävä ja imukykyinen kuosiin kudottu pellavapuuvillasekoite.

50 % pellava | lin | linen

Mjuk, tålig och Jacquard vävd lin- och bomullsblandning med bra uppsugningsförmåga.

50 % puuvilla | bomull | cotton

Soft, hard-wearing and absorbent Jacquard woven linen and cotton mix.

205


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO

KYLPYTEKSTIILIT | BADTEXTILIER | BATH TEXTILES TUOTE/PRODUKT/ PRODUCT

KOOSTUMUS/STRUKTUR/ CONSTRUCTION

LINO SOFTI

Lankavärjätty frotee garnfärgad frotté yarn dyed terry towel 85 % puuvilla | bomull | cotton 15 % pellava | lin | linen

OMINAISUUDET/EGENSKAPER/FEATURES

Kerroksellisen kankaan ansiosta ilmavan pehmeä kaksipuolinen pyyhe. Toisella puolella pellavan kestävä ja kaunis meleerattu pinta, toisella pehmeä kampapuuvillainen frotee. Tvåsidig handduk som tack vare det varvade tyget är luftig och mjuk. På ena sidan får du linets hållbara och vackra melerade yta och på den andra en mjuk frotté i kammad bomull. An airy and soft two-sided towel due to the layered fabric. A durable linen and beautifully mottled surface on one side, a combed cotton terry cloth fabric on the other.

VERANDA

Kappalevärjätty frotee styckfärgad frotté piece dyed terry towel 100 % puuvilla | bomull | cotton

Kylpylakanan ohuesta langasta kudottu lyhyt nukka tekee tuotteesta kevyen ja nopeasti kuivuvan. Badlakanets lugg har stickats av tunt garn som gör produkten lätt och snabbtorkande. The bath sheet’s short piles weaved from thin fabric makes the product light and makes it dry quickly.

VOFFELI

Kappalevärjätty frotee styckfärgad frotté piece dyed terry towel 100 % puuvilla | bomull | cotton

Perinteisen keveän puuvillaisen vohvelikankaan toisella puolella pehmeä frotee, jossa froteen nukka on hyvin avonainen ja vähäkierteinen. Tästä johtuen tuote on keveytensä lisäksi erittäin pehmeä ja imukykyinen. Den andra sidan av det traditionella lätta våffeltyget i bomull är i mjuk frotté, där frotténs lugg är mycket öppen och svagt tvinnad. Därför är produkten förutom lätt, även mycket mjuk och absorberande. Traditional lightweight cotton waffle fabric on one side and soft terry cloth fabric on the other, where the low-twisted piles of the terry cloth fabric are very loosely arranged. For this reason, the product is light as well as extremely soft and absorbent.

206

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | OTHER PRODUCTS | TOM OF FINLAND | MATERIAL INFO


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO

KEITTIÖTEKSTIILIT | KÖKSTEXTILIER | KITCHEN TEXTILES TUOTE/PRODUKT/ PRODUCT

SIDOS/BINDNING/BINDING | MATERIAALI/MATERIAL

KAUSIMALLISTO

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

SÄSONGSKOLLEKTION SEASONAL COLLECTION

OMINAISUUDET/EGENSKAPER/FEATURES KANKAAN LAATU/TYGKVALITET/FABRIC QUALITY*

Lankaluku | trådantal | yarn count 91

37 % puuvilla | bomull | cotton, 63 % pellava | lin | linen

Puolipanama halvpanama | half panama

Lankaluku | trådantal | yarn count 122

100 % puuvilla | bomull | cotton

Satiini | satin

Lankaluku | trådantal | yarn count 109

100 % puuvilla | bomull | cotton

Satiini | satin

Lankaluku | trådantal | yarn count 145

100 % puuvilla | bomull | cotton

207


EST. 1820 FINLAYSON OY PL 113 00181 Helsinki Porkkalankatu 13 00180 Helsinki, Finland home@finlayson.fi +358 20 721 3500 www.finlayson.fi

JUKKA KURTTILA +358 40 715 5760 jukka.kurttila@finlayson.fi

HANNA-LEENA PORRAS Key Account Manager +358 40 737 9583 hanna-leena.porras@finlayson.fi

MARI KAJOSALO Key Account Manager +358 50 598 0855 mari.kajosalo@finlayson.fi

EXPORT SAARA TOIVONEN Manager — International Sales +358 50 548 8907 saara.toivonen@finlayson.fi

PETRA LÖFLUND Key Account Manager +358 40 556 7650 petra.loflund@finlayson.fi

B-TO-B NITA WALLIN Key Account Manager +358 400 627 329 nita.wallin@finlayson.fi

Finlayson Spring-Summer 2018  
Finlayson Spring-Summer 2018