Page 11

3

Jätehuollon vapaamatkustajat AJANKOHTAISTA Yhtiömme on esittänyt Perämeren jätelautakunnalle, että alueellamme siirrytään kunnan kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen Kemin mallin mukaisesti. Kiinteistöjen pitää lain mukaan tehdä jätteenkuljetuksestaan sopimus kuljetusyrityksen kanssa mutta vain 66-78 % alueemme kiinteistöistä on näin tehnyt. Kemin kunnan kilpailuttamassa kuljetuksessa liittymisprosentti on 95 %. Jätehuollon vapaamatkustajat eivät tunnista toimivansa väärin: ”Kierrätän kaiken ja poltan loput, ei jää jätettä. Jos jää, vien itse kaatopaikalle”. Jäkälään kaatopaikalle tuodaan yhdyskuntajätettä 565 kg/asukas vuodessa. Jos joka neljäs

asukkaamme on ”vähäjätteinen”, niin jätehuoltoon liittyneet ovat megajätteentuottajia. Kukaan ei pysty kierrättämään kaikkea tuottamaansa jätettä. Ihmiset vastustavat korkeatasoisesti päästönsä puhdistavia jätteiden polttolaitoksia, mutta jätteiden polttaminen omassa tulipesässä tuntuu olevan haitatonta ja siitä valittava naapuri turhan nurisija. Jätteiden toimittaminen tielaitoksen astiaan on ihan OK ja lisäksi ilmaista. Ylitorniolla on kesämökkiläisiä varten aluekeräyspisteitä. Niihin jätemäärän mukaan jätemaksunsa maksava mökkiläinen tuottaa vapaa-ajallaan yli 1000 kg jätettä eli tuplasti sen mitä vaki-

nainen asukas. Luvussa lienee parin vapamatkustajankin jätteet. Ottamalla hyötyjätteet ilmaiseksi vastaan haluamme suosia kierrätystä. Hyödyntämiseen tarvittavat rahat keräämme kaatopaikkajätteestä, jota syntyy kaikilla – tosilla enemmän toisilla vähemmän. Halvimmillaan Kemissä hoitaa lakisääteisen velvollisuutensa 49 eurolla vuodessa ja silloinkin jätteet haetaan kotipihalta. Alueellamme kolme kotitaloutta maksaa neljännen kulut. Yhtiömme haluaa kaikki maksamaan jätehuollon kustannuksia. Vapaamatkustuksen kitkeminen viranomaistoimin on raskas prosessi ja tulisi maksettavaksi yh-

teisin verovaroin. Asian kuntoon saattaminen kuljetusjärjestelmämuutoksella tuottaa sekin kipua ja tuskaa. Kunnan kilpailuttamassa kuljetuksessa jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu ja se voidaan tarvittaessa ulosmitata, jollei kiinteistöllä ole ollut lain sallimaa oikeutta olla liittymättä. Lain mukaan kuljetuspäätöksen vaikutuksia arvioidaan ottaen huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Perämeren jätelautakunta tulee olemaan hankalan päätöksen edessä ja kiitoksia ei satele missään vaihtoehdossa. Tuija Ahrikkala toimitusjohtaja

Hyötyjätteitä talteen entistä paremmin Viime vuonna kuntalaiset lajittelivat hyötyjätteitä edellisvuosia paremmin. Eniten hyötyjätteistä kasvoi erilliskerätyn biojätteen osuus. Talteen saatujen hyötyjätteiden määrä on kasvanut edellisvuodesta lähes kaikkien hyötyjätteiden osalta. - Tämä on aivan oikea suuntaus, kuntalaiset ovat entistä aktiivisempia ja tarkempia lajittelijoita,

Jäkälän tiedottaja Satu Keski-Antila ketoo tyytyväisenä. Keski-Antila toteaa myös talteen kerätyn paperijätteen määrän olevan hyvä, vaikka paperijätteen määrä onkin hitusen edellisvuotta pienempi. Ihmisten kas-

vanut kiinnostus käyttää sähköistä mediaa painetun sijaan näkyy keräyspisteisiin palautetun paperijätteen määrän vähentymisenä. Biojätteen lisäksi osuuttaan on kasvattanut reilusti sähkö- ja elektroniikkaromun määrä. Talteen saadun SER-jätteen osuus on 25 % enemmän kuin edellisvuonna. Tämä näkyy myös ekopisteissä, joihin ei kerry enää niin

Hyötykäyttöaste 2011 Energiahyötykäyttö 4%

Hyödynnetyt maa-ainekset 21 %

Materiaalihyötykäyttö 26 %

Vaarallinen jäte ja SER-jäte 2 %

Loppusijoitettu jäte 47 %

paljon sähköromua, vaan ne on toimitettu asianmukaisiin paikkoihin. - Ehkä valistus alkaa mennä pikkuhiljaa perille. Aika naurettavaahan se onkin salaa yön pimeydessä raahata sähköromua ekopisteiden molok-astioihin tai metsäteiden varsille, kun ne saa toimittaa ilmaiseksi ekoasemille ja Jäkälään, Keski-Antila naurahtaa.

Kemin kotitalouksien jäteastioiden tyhjennyshinta nousi 1.3.2012 alusta lähtien. Yleisimmin käytössä olevan 240 litraisen jäteastian tyhjennyshinta on 5,08 euroa/tyhjennyskerta. Kemin astiakohtaiset jätemaksut löytyvät osoitteesta: www.tornio.fi/Peramerenjatelautakunta

-MONITARMOAVOINNA ARKISIN KLO 8.00-17.00

OTAMME VASTAAN VELOITUKSETTA Sähkö- ja elektroniikkatavaraa Ongelmajätteitä, metallia Pahvia ja paperia Hyväkuntoisia huonekaluja Tekstiilejä, liikuntavälineitä Muuta myytäväksi kelpaavaa MYYMME EDULLISIN HINNOIN Huonekaluja, rakennustarvikkeita, liikuntavälineitä, tekstiilejä, kenkiä, leluja, kirjoja ja uusiotuotteita Asemakatu 4, Kemi puh. 016-259 139 monitarmo@meriva.com

Erilliskerätyt hyötyjätteet kg/asukas Paperi Kartonki Lasi Metalli Biojäte Vaarallinen jäte Sähkö- ja elektroniikkaromu Puu- ja levyjäte (tukiaineeksi) Puutarhajäte Energiana hyödynnetty jäte

2010

2011

45,3 8,9 2,4 11,5 28,2 4,5 9,4 2,4 13,2 24,3

45,2 10,1 2,7 12,6 36,6 5,2 11,7 5,4 14,6 31,0

Kemi-Tornio Kaupunkilehti nro 9  

Kemi-Tornio Kaupunkilehti nro 9

Kemi-Tornio Kaupunkilehti nro 9  

Kemi-Tornio Kaupunkilehti nro 9