Page 1

Á Procura de Microbios Rexistro das observacións. 1. Descrición do cultivo en caldo nutritivo: a. Mostra______Suelo caucho de un parque  infantil___________________________________________________ b. Incubado a  ___T.A._ºC  durante______44_ hrs c. Presenza de turbidez:   cX Si / c Non         Homoxénea:  cX d. Presenza de floculacións:  c Si / cX Non e. Presenza de sedimentos/posos:  c Si / c XNon f.

Presenza de película superficial:  c Si / cX Non

g. Cambiou a cor do medio?  c Si / c XNon. En caso afirmativo: Cor do  medio logo da incubación:  ____________________________________________

2. Descrición das colonias sobre Agar Nutritivo. (Usa unha liña para cada  morfoloxía diferente).

Mostra:Suel o parque

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do contorno Diámetro Aparencia Bordo Elevació Cor Número n Incontable puntiform Plana Translucid 8 e a

Incubación: ___37___º C __20,5hrs Incontable Irregular

Ondulado

Plana

Translucid o

indistingibl e


,

Mostra:Uña s

Incubación: __37____ºC __20,5____ hrs

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do propio corpo Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número Inmedible Puntiforme inapreciable Plana Blanca 4


Cuestións: 1. Ante un tubo con medio líquido, ¿en que condicións podes dicir que hai  crecemento bacteriano? Contesta eiquí 2. ¿Cal e o número mínimo de bacterias diferentes que hai na placa que menos  bacterias ten? ¿Por que o sabes? Contesta eiquí 3. ¿Pensas que creceron sobre o agar nutritivo tódolos microorganismos  presentes na zona de recollida da mostra? Razoa brevemente. Contesta eiquí 4. ¿Qué avantaxe presenta o crecemento sobre medios sólidos fronte os  líquidos? Contesta eiquí 5. ¿Cal é a importancia da técnica aséptica? Contesta eiquí 6. ¿Que aportan as placas Petri á microbioloxía? Contesta eiquí

A procura de microbios  

Entrega primera actividad microbioloxia.

A procura de microbios  

Entrega primera actividad microbioloxia.