Page 1

Jesusen Bihotza Ikastola VILLABONA / ZIZURKIL

Bazkide erabiltzaileen bilera (guraso bazkideak)     

Data: Martxoak 27, osteguna, 18:30etan. Bilera lekua: Gurea zinema Deituak: Bazkide erabiltzaile izena emana dutenak Izen-ematea bilera sarreran egin daiteke. Helburua: o Hurrengo urratsen berri eman: Eratze Batzarra, nola gauzatu bazkideen diru ekarpenak, notaritza, subrogazio sozietarioa… o Aginte organoen bazkide erabiltzaile kideen hautaketa:  Artezkaritza Kontseiluan: 2 titular eta ordezko bat.  Zaintza Batzordean: titular bat eta ordezko bat. o Talde sustatzailea eratzeko gurasoen hautaketa: 15-25 guraso.

* Hautagien zerrenda etengabe hazten ari denez, bilera sarreran banatuko zaizue.

ZUBIMUSU IKASTOLA, KOOP. ELKARTEA Eratze batzarra    

Data: Apirilak 8, asteartea, 18:30etan. Bilera lekua: Txermingo liburutegia (3. solairua) Deituak: Kooperatiba osatuko duten Talde Sustatzaileko kideak. Helburua: o Artezkaritza Kontseiluko karguen banaketa (lehendakaria, lehendakariordea eta idazkaria). o Bi kudeatzaile izendatu Notaritzarako. o Eratze akta osatu. o Hurrengo urratsen berri eman.

Artezkaritza Kontseiluko lehen bilera    

Data: Apirilak 29, asteartea. Bilera lekua: Zentroko liburutegia (1. solairua) Deituak: Artezkaritza Kontseiluko kideak. Helburua: o Ikastolaren gerente-zuzendariaren ahalordetzeak. o Aldaketa sozietarioa burutzeko plangintzaren onarpena.

Gainerako kideen bazkidetzak  

Data: Maiatzean. Helburua: Gainerako kideen bazkidetzak, guraso zein langile, burutu.

Oharrak: * Kooperatiba legeak dioenez, bazkidetzeko aukera ez da inoiz ixten. Beraz, aurrerago ere eskaera egiterik badago. Villabona: Berria 55, Tfnoa: 943 692321; Txermin z/g, Tfnoa: 943 692058; Zizurkil: Pagamuño z/g, Tfnoa 943 691275

www.jesusenbihotzaikastola.com

e-posta: billabona@ikastola.net


Jesusen Bihotza Ikastola VILLABONA / ZIZURKIL

Reunión con los socios usuarios (familias)     

Día: Jueves, 27 de marzo a las 18:30. Lugar de reunión: Cine Gurea. Convocados: Socios Usuarios inscritos. En la entrada del cine también se podrá rellenar el impreso para hacerse socio. Puntos a tratar: o Información sobre la Asamblea Constituyente, cómo se realizará la aportación de los socios usuarios, notaría, subrogación societaria… o Elección de los miembros de los Órganos Sociales:  Consejo Rector: 2 titulares y un suplente.  Comisión de Vigilancia: Un titular y un suplente. o Elección de 15-25 padres y madres que formarán parte del grupo promotor.

* Ya que el número de miembros está creciendo día a día, la lista de los candidatos para la votación, se os entregará a la entrada de la reunión.

ZUBIMUSU IKASTOLA, KOOP. ELKARTEA Asamblea Constituyente    

Día: Martes, 8 de abril a las 18:30. Lugar: Biblioteca Txermin (3º piso) Convocados: Los miembros del grupo promotor. Puntos a tratar: o Nombramientos de los cargos del Consejo Rector (presidente, vicepresidente y secretario). o Nombramiento de dos gestores para la tramitación en Notaría. o Acta de la Asamblea Constituyente. o Información del proceso a seguir.

Primera Reunión del Consejo Rector    

Día: Martes, 29 de abril. Lugar: Biblioteca Centro (1º piso) Convocados: Los miembros del Consejo Rector. Puntos a tratar: o Apoderamientos. o Aprobación de la planificación para la subrogación societaria.

Inscripción del resto de los socios  

Fecha: Mayo. Objetivo: Realizar la inscripción del resto de los socios usuarios y socios de trabajo.

Notas:  La ley de cooperativas siempre deja abierta la posibilidad de solicitar la admisión como socio usuario. Por lo tanto, también os podéis inscribir más adelante. Villabona: Berria 55, Tfnoa: 943 692321; Txermin z/g, Tfnoa: 943 692058; Zizurkil: Pagamuño z/g, Tfnoa 943 691275

www.jesusenbihotzaikastola.com

e-posta: billabona@ikastola.net

Hurrengo urratsak  
Hurrengo urratsak  
Advertisement