Vuosikertomus 2021

Page 1

tukea toivoa Tietoa

Vuosikertomus 2021 Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry


Yhdistyksestä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry on vuonna 1988 perustettu omaisyhdistys, joka toiminnallaan edistää omaisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun läheinen sairastuu psyykkisesti. Yhdistys tarjoaa tietoa ja tukea omaisille, jotka ovat huolissaan läheisen mielenterveydestä tai päihteidenkäytöstä. Läheisen ongelman ei tarvitse olla diagnosoitu. Jo huoli riittää. Yhdistyksen maksuttomassa omaisneuvonnassa omainen voi puhua huolistaan ja käydä läpi elämäntilannettaan sairastuneen läheisenä. Omaisneuvonnan lisäksi yhdistyksen merkittäviä toimintamuotoja ovat erilaiset vertaistukiryhmät, kurssit, koulutukset sekä virkistystoiminta. Yhdistys toimii yhteistyössä kuntien, mielenterveystyötä tekevien ammattilaisten, asiantuntijoiden sekä muiden järjestöjen kanssa. Koulutuksia omaisten asemasta ja omaistyöstä järjestetään myös ammattilaisille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.


Sisältö Yhdistyksestä ...............................................................................................................................

2

Puheenjohtajalta

4

...............................................................................................................

TOIMINNANJOHTAJAN terveiset

...............................................................................................

6

Yhdistyksen toiminnan visio ja painopistealueet .............................................................

9

Yhdistyksen Hallinto ja resurssit ........................................................................................

10

Mielenterveysomaisille oikeaa tietoa ja tukea oikeaan aikaan .....................................

11

Omais- ja vertaisneuvontapalvelu ......................................................................................... Kurssi- ja koulutustoiminta ......................................................................................................... Lapsiomaisten tukeminen ......................................................................................................... Tietoa ja tukea nuorille ja nuorille aikuisille ......................................................................... Tietoa ja tukea nuorten vanhemmille ......................................................................................... Tietoa ja tukea mielenterveys- ja päihdehäiriöistä kärsivien ikäihmisten omaisille ..... Omaisten voimavarojen vahvistuminen ......................................................................................... Vapaaehtois- ja kokemusasiantuntijatoiminta ......................................................................... Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö ......................................................................................... Viestintä ......................................................................................................................................... Kuntayhteistyö Pirkanmaalla ......................................................................................................... Verkostoyhteistyö .........................................................................................................................

11 12 13 13 16 17 18 18 20 22 23 24

Toivosta turvaa -hanke ...............................................................................................................

26

ITUA - Isille tukea arkeen -hanke ............................................................................................

28

Tilastot 2021

32

...............................................................................................................................


Puheenjohtajalta Olisin uskonut, että koronasta olisi päästy jo viime vuonna eroon. Mutta niin vain virus ponnisti uuden variantin syksyllä. Onneksi rokote suojaa tehokkaasti vakavalta tautimuodolta, mutta rajoituksia on jouduttu jatkamaan. Etätyöt ja vastaanotot sujuivat kuitenkin yhdistykseltämme vanhalla rutiinilla. Ajatuksenamme oli toimia mahdollisimman turvallisesti, mutta kuitenkin toimia ja aina mahdollisuuksien mukaan pyrkiä tapaamaan apua tarvitsevia kasvokkain. Tapaaminen on tärkeää. Kohtaaminen ja aito kuulluksi tuleminen on eri selvityksissä noussut keskeiseen asemaan. Sekä omaiset että sairastuneet valittavat tämän olevan erittäin puutteellista. Ja sitten

4

tuo hoidon jatkuvuus, joka näyttää toteutuvan vain niiden kohdalla, jotka ovat sattuneet pääsemään johonkin pidempään psykoterapeuttiseen hoitoon. Järjestöt ovat saaneet kohtaamisesta kiitosta, vertaistuki on tässä näyttänyt voimansa. Tampereen mielenterveyspalvelut siirtyivät 2021 alussa sairaanhoitopiirin alaisuuteen. Iso muutos, joka sotki ainakin kevään ajaksi palvelut. Jotkut kaupungin palkkalistoilla olleet työntekijät valitettavasti pelästyivät muutosta ja äänestivät jaloillaan. Kuulimme, että sairaanhoitopiirissä oli keväällä peräti kuudenkymmenen psykiatrin vaje. Ongelmat kärjistyivät avohoitoon, jossa jonot olivat pitkiä ja hoitoon pääsyä joutui odottamaan kuukausikaupalla.


Ongelmat eivät sinänsä johtuneet muutoksesta vaan taustalla oli pidempiaikainen avohoidon heikko resurssointi. Monet töissä olevat yrittivät parhaansa, tekivät kuusipäivästä viikkoa ja pitkää päivää. Lääkäreitä haalittiin kaikin keinoin ja rahaa säästämättä, mutta tilannetta ei tahdottu saada hallintaan. Uhkaavasta psykiatripulasta on puhuttu jo ainakin kymmenen vuotta. On nähty, että eläköityminen tulee olemaan suurta ja tiedetty tuleva vaje. Miksi ei mitään tehty? Erikoistumispaikkoja ei lisätty eikä psykiatrian houkuttelevuuteen panostettu. Positiivisena asiana voi todeta, että meillä Tampereella erikoistumiseen jonotetaan. Tampereen koulutusta pidetään Suomen parhaana. Näitä paikkoja ja koulutusresursseja vain tarvittaisiin lisää. Yhdeksänkymmentäluvun alussa Suomessa tehtiin valtava hallinnollinen muutos. Keskitetty, lääkintöhallituksen ja valtion ohjaama erikoissairaanhoito purettiin ja valta annettiin kunnille. Syntyi maailman hajautetuin terveydenhuoltojärjestelmä. Naula arkkuun lyötiin 1994 valtionosuusuudistuksessa, jossa kunnille annettiin lopullisesti valta käyttää rahat oman tahtonsa mukaisesti. Samaan aikaan oltiin toipumassa lamasta. Muutaman vuoden aikana mielenterveyspalveluista leikattiin 30–40 % pääasiassa leikkaamalla sairaalapaikkoja. Avohoitoon ei vastaavasti lisätty rahoitusta. Esimerkiksi perhekeskeinen hoito loppui monessa paikassa lähes tyystin, sitä pidettiin kalliina ja tehottomana. Onnettomasti myös psykiatrian kehitys ajautui harhapoluille, joilta nyt ollaan hiljalleen palaamassa. Syksyn mittaan lääkärilehdessä oli muutamien arvotettujen psykiatrien merkittäviä kannanottoja, joissa painotettiin kokonaisvaltaisemman psykiatrian tarvetta ja paluuta 80-luvun kehitykseen.

mielenterveystyö hankkeen avajaisissa. Siellä todettiin, että nyt on mielenterveyden ja psykiatrian vuoro. Tämä jäi sanan tasolle. 2000-luvulla raha ei ole lisääntynyt vaan vähentynyt huolimatta valtakunnallisista kehityshankkeista, viimeksi mielenterveysstrategiasta 2020–2030. Senkään toteutus ei ole lähtenyt lentoon. Kun muuta erikoissairaanhoitoa on kehitetty ja vahvistettu Suomessa, mielenterveyspalvelut on säästetty nykyiseen onnettomaan tilaan. Keskusteluissa on todettu, että viimeisen 30 vuoden aikana ei parannusta ole tapahtunut. Aluevaaleissa kaikki puolueet puhuivat mielenterveysasioista. Osa otti ne jopa keskeiseksi vaaliteemakseen. Lupauksia on annettu, nyt ne vain on saatava lunastettua. Älkää jättäkö ehdokastanne yksin, vaan muistuttakaa hän lupauksista. Meidän pitää varmaan lähettää säännöllisesti viestejä ja kysymyksiä ja edellyttää toimintaa. Vuosi sitten kirjoitin toimintakertomukseen: ”Nyt aurinko alkaa taas näyttäytyä, rokotukset etenevät ja talvi on tätä kirjoitettaessa parhaimmillaan. Vielä täytyy ottaa Virenmäinen pitkä loppukiri, jotta kesällä saadaan sitten jättää maskit hyllyyn ja elää entiseen malliin”. Pidetään kädet ristissä, että tuo nyt toteutuu. Puheenjohtajanne Klaus Lehtinen

Olisi luullut, että tilannetta lähdettäisiin korjaamaan. Muistan istuneeni joskus vuonna 2000 Pirkanmaan

5


Toiminnanjohtajan terveiset

Vuosi 2021 jatkui koronapandemian varjossa rajoituksia seuraten. Yhdistyksen toiminnan kannalta tästä jo toisesta koronavuodesta selvittiin kohtalaisen hyvin. Pahimpinakin koronan leviämisaikoina omaisia pyrittiin palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Omaisneuvontaa, vertais- ja virkistystoimintaa toteutettiin mahdollisuuksien mukaan kasvokkain. Koulutukset ja verkostoyhteistyö hoidettiin pääasiassa sähköisten viestimien avulla. Vaikka yhdistyksellä meni vuosi kohtalaisen hyvin, omaisten ja sairastuneiden elämässä oli monia haasteita. Perheiden vaikeudet ja lasten sekä nuorten ongelmat ovat lisääntyneet koronan aikana. Koronavirus saadaan varmaan hallintaan, mutta omaisten ja heidän sairastuneiden läheistensä huo-

6

let jatkuvat. Koronan jälkipyykkiä hoidetaan vielä pitkään. Näyttää siltä, että omaisyhdistyksen ja monien muidenkin sotejärjestöjen työtä tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Vuonna 2021 yhdistyksen toiminnan painopistealueita olivat omaisten osallisuuden, aseman ja oman positiivisen mielenterveyden vahvistaminen. Yhdistys tukee kaikenikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteessa eläviä omaisia. Vuonna 2021 erityisenä kohderyhmänä olivat nuoret hoivaajat, joiden tunnistaminen ja tukeminen yhteiskunnan taholta on lähes olematonta. Nuorten auttamiseksi tehtiin yhteistyötä muun muassa Tampereen kaupungin toimijoiden kanssa.


Omaisten osallisuutta vahvistettiin kokemusasiantuntija- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ja laajentamisen myötä. Uusia toimijoita saatiin myös mukaan toimintaan. Omaiset osallistuivat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä yhdistyksen sisällä että ulkopuolella. Yhdistyksen edunvalvonta- ja vaikuttamistyöryhmä toimi aktiivisesti koko vuoden ajan. Erityisiksi huolenaiheiksi nousivat sairastuneiden hoitoon pääsyyn liit-

tyvät vaikeudet, kokonaisvaltaisen hoidon puuttuminen ja omaisten kasvava huoli ja hätä. Psykiatrian hoitovaje ja sairastuneiden sekä omaisten tilanne nostettiin esille monissa yhteistyötapaamisissa ja myös mediassa. Yhdistyksen näkyvyydessä ja tunnettavuudessa saavutettiin hyviä tuloksia. Näkyvyys lisääntyi erityisesti sosiaalisessa mediassa. Omaisten tilanteesta

Ilonan päivän aattona jaettiin perinteiset tunnustuspalkinnot. Sillanrakentaja-palkinto luovutettiin Sinikka Särkälle ja Lukko ja avain -palkinnon sai Tuula Harjumäki. Kuvassa myös Pirkanmaan FinFamin hallituksen puheenjohtaja Klaus Lehtinen, toiminnanjohtaja Oili Huhtala sekä hallituksen varapuheenjohtaja Birgit Viikari.

7


julkaistiin myös useita lehtiartikkeleita, joista monet ajoittuivat valtakunnalliseen mielenterveysomaisten päivään, Ilonan päivään (9.10.). Varsinainen Ilonan päivän tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisesti jo 8.10. Vuoreksen koululla Tampereella. Tilaisuudessa oli teatteriesityksen, musiikin, omaisen puheenvuoron ja kahvittelun lisäksi perinteisesti tunnustuspalkintojen jako. Yhdistyksen ja omaisten hyväksi tehdystä työstä palkittiin Tuula Harjumäki ja Sinikka Särkkä. Tuulalle myönnettiin Lukko- ja avain -palkinto ja Sinikalle Sillanrakentajat-palkinto. Yhdistyksen hankkeissa edettiin tavoitteiden mukaisesti. Toivosta turvaa -hankkeessa kehitettiin tukitoimia lapsiperheille, joissa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Hankkeessa järjestettiin päätösseminaari, joka toteutettiin verkossa. Seminaariin osallistui 202 henkilöä (420 näyttökertaa). Osallistujien palautteiden mukaan seminaarin anti oli monipuolinen ja laadukas. Seminaarista on tallenne, joka on katsottavissa yhdistyksen nettisivuilla. Hankkeen tuloksia ja tuotoksia levitettiin ammattilaisverkostolle sekä Pirkanmaalla että myös valtakunnallisesti. Hankkeesta koottiin loppuraportti, joka julkaistiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuna. Raportti löytyy myös yhdistyksen nettisivuilta. Yhdistyksen vuonna 2020 alkanut ITUA – isille tukea arkeen -hanke jatkui suunnitellusti. Hankkeessa tuetaan isiä, joiden kumppanilla, alaikäisellä lapsella tai nuorella aikuisella on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Hankkeessa on koronasta huolimatta tavoitettu hyvin isiä. Isien tuen tarpeesta on julkaistu lukuisia lehtiartikkeleita. Hankkeessa käynnistettiin myös somekampanja, jossa julkkisisät nostavat esille isien tuen tarvetta. Yhdistys sai STEA:n rahoituksen uuteen hankkeeseen (2022–2024), jossa kehitetään omaistyö-

8

tä perustason mielenterveys- ja perhepalveluissa. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Tampereen kaupungin työntekijöistä nimetyn kehittämistyöryhmän kanssa malli, jonka avulla omaisten tarpeet tulevat tunnistetuiksi ja omaiset saavat yhdenmukaisesti oikea-aikaista tietoa ja tukea. Erityistä tukea tarvitsevien omaisten auttamiseksi rakennetaan tukipolkuja. Hanke linkittyy tulevaisuuden sote-uudistukseen, jossa painotetaan nopeaa avunsaantia, ammattitaitoa, laadukkaita palveluita ja selkeitä auttamisprosesseja. Hankkeessa vahvistetaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten ja omaisjärjestöjen välistä kumppanuutta, jossa omaisten osallisuudella ja kokemusasiantuntijuudella on merkittävä rooli. Hanke on jatkoa yhdistyksen pitkäjänteiselle omaistyön kehittämiselle, jota on tehty yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Hankkeessa panostetaan omaisten kuormittumisen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen peruspalveluissa. Lämpimät kiitokset kaikille toimintaan osallistujille ja rahoittajille! Oili Huhtala Toiminnanjohtaja


Yhdistyksen toiminnan visio ja painopistealueet Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on alueellisesti tunnettu ja arvostettu omaistyön asiantuntijaorganisaatio ja omaisnäkökulman esille tuoja. Yhdistys on vetovoimainen ja luotettava toimija niin omaisten kuin yhteistyökumppanien ja rahoittajan näkökulmasta. Yhdistyksen kokemusasiantuntijuus on kiinteä osa julkisia mielenterveys- ja päihdepalveluita. Omaiset saavat asuinpaikastaan riippumatta tarvitsemansa tuen. Strategiset tavoitteet Yhdistyksessä ajetaan omaisten hyvinvointia ja jaksamista edistäviä asioita. Tehdään työtä, jolla on vaikutusta. Yhdistys on uskottava edunvalvontajärjestö, jonka osaamiseen luotetaan ja jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä. Yhdistys tunnetaan hyvin ja yhdistyksen osaamista arvostetaan niin ammattilaisten kuin omaisten keskuudessa. Jokaisessa hoitopaikassa on kirjatut ohjeet, miten omaisia kohdataan ja miten heitä autetaan. Stigma vähenee. Vertaisuus kuuluu automaationa niin sairastuneelle kuin omaiselle. Yhdistyksessä halutaan, että mielenterveys- ja päihdepalveluissa tarjotaan sitä kaikille omaisille automaattisesti ja tehdään yhteistyötä tämän mahdollistamiseksi. Vertaisuutta tulee olla saatavilla usealla tavalla (mm. kahdenkeskinen, ryhmä, chat ja podcast).

Yhdistyksessä pidetään kiinni ajatuksesta, että sairaus ei täytä koko ihmistä. Omaiset oppivat pitämään huolta myös itsestään ja ymmärtävät, että ensin on autettava itseään, jotta voi auttaa muita. Omaiset keskittyvät voimavaroihin ja positiiviseen mielenterveyteen — mielen hyvinvointiin. Omainen saa voida hyvin siitä huolimatta, että läheinen on sairastunut. Kokemusasiantuntijoita saadaan koko Pirkanmaan alueelle ja mm. ammattilaiset ja kaupungit osaavat hyödyntää heidän osaamistaan. Samalla kehitetään yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa (esim. omaisneuvonnan työparitoiminta).

9


Yhdistyksen hallinto ja resurssit Jäsenistö Vuoden 2021 lopussa yhdistyksessä oli 1005 jäsentä.

Kokoukset Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koronapandemian vuoksi poikkeuksellisesti kesäkuussa. Syyskokous ja jäsenilta pidettiin normaalisti lokakuussa. Kokouksissa päätösvaltaa käyttävät jäsenet.

Hallitus Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajana toimi Klaus Lehtinen. Yhdistyksen varsinaisina jäseninä toimivat Birgit Viikari (varapuheenjohtaja), Seppo Korpi, Marja Nordling, Keijo Silen, Sinikka Särkkä, Raili Tammi, Anni Vanhala ja Noora Vehmas. Varajäseninä toimivat Annamari Hannula, Olga Klemetti, Päivi Kumpulainen ja Ulla Räsänen. Hallituksen apuna toimi työ- ja talousvaliokunta, johon kuuluivat Klaus Lehtinen, Sinikka Särkkä, Birgit Viikari ja Oili Huhtala.

Yhdistyksen talous Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin pääasiassa STEA:n myöntämillä kohdennetuilla- ja hankeavustuksilla. Vuodelle 2021 STEA myönsi avustuksia yhteensä 733 004 euroa (järjestö 588 404

10

euroa ja ITUA-hanke 144 600 euroa). Tampereen kaupungilta yhdistys sai kumppanuusavustusta 57 000 euroa. Vuonna 2021 yhdistys sai lahjoituksia yhteensä 605 euroa. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille. Yhdistyksen tilien tarkastuksen hoiti KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Tuija Siuko. Toisena varsinaisena tilintarkastajana toimi KHT Terhi Latvala.

Henkilöstö Yhdistyksen perustoiminnassa olivat työssä toiminnanjohtaja Oili Huhtala, kehittämispäällikkö Silja Lampinen, järjestösihteeri/koordinaattori Niina Ojala, viestintäkoordinaattori Tomi Keiski, omaisemäntä Eija Rättäri ja omaistyön koordinaattorit Suvi Hietaniemi, Lea Härö, Sanna Kärkkäinen, Sari Nurminen, Tiina Rissa ja Juho Soukka. Toivosta turvaa -hankkeessa toimi hankevastaavana Suvi Saarinen ja Silja Lampinen (osa-aikaisesti). Hanketyöntekijöinä toimivat Suvi Hietaniemi ja Antti Paunonen. Itua – isille tukea arkeen -hankkeessa toimi hankevastaavana Tiina Vartiainen. Hanketyöntekijöinä toimivat Jukka Törrö ja Antti Paunonen. Anu Pohjanraito toimi markkinoinnin suunnittelijana 1.1. –3.11.2021 (oppisopimuskoulutuksella). Emma Auvinen koordinaattorina 20.9. –19.12.2021.


Mielenterveysomaisille oikeaa tietoa ja tukea oikeaan aikaan Läheisen sairaus aiheuttaa usein kriisin muulle perheelle ja läheisille. Tiedon tarve sairaudesta on kriisin alussa suurta ja tapahtuneen ymmärtäminen vie aikaa. Sairaustiedon lisäksi omaiset kaipaavat tietoa arjessa selviämiseen ja omaan jaksamiseensa. Erityisen suurta huolta omaiselle aiheuttavat haastava perhe- ja taloustilanne, ylisukupolvisuus, läheisen kaksoisdiagnoosi, suuri valvontavastuu läheisen itsetuhoisuuden tai psykoosin vuoksi, sairastuneen matala toimintakyky arjessa ja useampi sairastunut perheessä.

omais- ja vertaisneuvonnan toteuttamiseksi yhdenvertaisesti koko Pirkanmaan alueella. Vuoden 2021 aikana toimintaan juurrutettiin edellisenä vuonna käyttöön otettu sähköinen ajanvaraus sekä omais- ja vertaisneuvonnan toteuttaminen myös etäyhteyksillä. Uutena toimintamuotona tavoitettavuutta parannettiin tekemällä muutos omaisneuvonnan puhelimen aukioloaikoihin. Uuden toimintamuodon myötä puhelin on auki arkisin työajan puitteissa ja siihen voi jättää viestin 24/7, johon vastataan seuraavana arkipäivänä.

Omais- ja vertaisneuvontapalvelu

Näiden toimintamuotojen kautta tavoitettiin 328 uutta omaista omaisneuvonnassa. Omaisneuvontoja koko vuoden aikana oli yhteensä 472 ja vertaisneuvontoja 127. Suurin osa ajanvarauksista tuli edelleen sähköisen ajanvarauksen kautta. Rakenteet omais- ja vertaisneuvonnan toteuttamiseksi etäyhteyksin mahdollistivat sen, että pystyttiin tarjoamaan tietoa, tukea ja toivoa koronan

Omais- ja vertaisneuvonnan tavoitteena on, että tarjotun tuen, toivon ja tiedon myötä yhä useampi omainen saa voimavaroja ja työkaluja arkeensa psyykkisesti sairastuneen läheisenä. Tavoitteen saavuttamiseksi jatkettiin viime vuonna käyttöön otettuja keinoja omaisten tavoittamiseksi sekä

11


Nuorten vanhemmille suunnattu Portailla-kurssi järjestettiin syksyllä Murikka-opistolla Tampereen Teiskossa.

tuomista rajoituksista huolimatta. Tietoa omaisneuvonnan vaikuttavuudesta saatiin omaisten palautteen, työntekijän ja vapaaehtoisen vertaisneuvojan itsearvioinnin sekä seurantakyselyn avulla. Omais- ja vertaisneuvonnasta saadun palautteen mukaan omaiset kokivat saaneensa ymmärrystä, voimia, lohtua, toivoa, tukea ja uusia näkökulmia. Neuvontaa kuvattiin korvaamattomana ja konkreettisena apuna. Tärkeäksi koettiin, että tuli aidosti kuulluksi. Monet kiittivät erityisesti sitä, että yhdistyksestä sai nopeaa apua ja tukea, kun mistään muualta apua ei ole saanut. Omaisneuvontaa kuvailtiin hyödylliseksi ja omaisneuvonnan työntekijöitä asiantunteviksi ja myötätuntoisiksi. Vertaiset kokivat vertaisneuvonnan palkitsevaksi. Omaisneuvonnoissa suurin yhteyttä ottaneiden ryhmä oli vanhemmat, joiden lapsella oli mielenterveys- tai päihdehäiriö. Toiseksi eniten omaisneuvonnan kävijöistä oli puolisoita. Yleisimmät

12

syyt ottaa yhteyttä omaisneuvontaan olivat läheisen masennus 26 %, ahdistuneisuus 17 %, riippuvuudet 16 % ja psykoosisairaudet 14 %. Muita syitä oli kaksisuuntainen mielialahäiriö 7 %, persoonallisuushäiriöt 7 % ja muut syyt 13 %, joihin sisältyi muun muassa dissosiaatiohäiriöt sekä läheisen itsetuhoisuus ja itsemurhayritykset.

Kurssi- ja koulutustoiminta Vuonna 2021 järjestettiin monipuolista kurssi- ja koulutustoimintaa omaisille Pirkanmaan alueella. Toiminnan tarkoituksena on tarjota toivoa, tietoa ja tukea omaisille yhdistäen vertaisuuden ja ammatillisen tuen. Toiminnan pohjana ja viitekehyksenä on toipumisorientaatioajattelu, jossa korostuvat voimavarat, osallisuus, toivo ja elämän merkityksellisyys. Ryhmät kokoontuivat pääsääntöisesti neljästä viiteen kertaa, ja niitä ohjasivat pääasiassa ammatti-


lainen ja kokemusasiantuntija työparina. Toimintaa kohdennettiin esimerkiksi läheisen sairauden (ahdistuneisuushäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö, skitsofrenia, päihdehäiriö), omaisen roolin (puolisot, nuorten vanhemmat, aikuisten lasten vanhemmat, aikuiset lapsiomaiset) sekä elämäntilanteen mukaan (ensitieto). Lisäksi toimintaa kohdennettiin järjestämällä kaksi ryhmää, joissa pääpaino oli vuorovaikutuksen vahvistamisessa, sekä kurssiviikonloppu, jossa keskiössä oli voimavarojen vahvistuminen ja hyvinvointi. Omaisille järjestettiin myös koulutuksellinen Prospect-ryhmä, jota ohjasivat Prospect-ohjaajiksi koulutetut vapaaehtoiset. Ryhmien osallistujat vastasivat ennen ryhmää alkukartoituskyselyyn, jossa he määrittivät omia tavoitteitaan ja millaista muutosta tavoittelevat elämäänsä toimintaan osallistumisella. Nämä tavoitteet toteutuivat palautekyselyiden mukaan erittäin hyvin. Ryhmätoiminnan koettiin henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi lisänneen osallistujien hyvinvointia ja toiminta koettiin merkityksellisenä sekä mielekkäänä. Koulutuksellisia ja kohdennettuja ryhmiä toteutettiin sekä kasvokkain että verkkototeutuksina Teams-sovelluksen kautta. Joidenkin ryhmien kohdalla järjestettiin osa tapaamisista kasvokkain ja osa verkossa johtuen pandemiatilanteen aiheuttamista kokoontumisrajoituksista. Viikonloppukurssit järjestettiin nuorten vanhemmille, nuorille, sekä hyvinvointiin ja voimavaroihin keskittynyt Auringonkukkia-kurssi kaikille omaisille. Vuoden aikana järjestettiin useita luentoja, joista suuri osa striimattiin yhdistyksen sosiaalisen median kanavilla. Luentoja suunnattiin sekä omaisille, ammattilaisille että kaikille aiheesta kiinnostuneille. Luentojen aiheina oli muun muassa

ahdistuneisuushäiriöt, traumat ja ylisukupolvisuus sekä kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Lapsiomaisten tukeminen Lapsiperheille, joissa ainakin toisella vanhemmista oli mielenterveyden häiriö tai päihdeongelma, tarjottiin erilaisia ryhmiä. Pertti-ryhmä oli suunnattu perheille, joissa oli alakouluikäisiä lapsia. Onnen pipanoita -ryhmä oli suunnattu vauva- ja taaperoikäisten lasten äideille, joiden puolisolla oli mielenterveys- tai päihdeongelma. Molemmat ryhmät suunniteltiin siten, että lapset osallistuvat ryhmään. Perheille tarjottiin myös tuettuja lomia, jotka järjestettiin yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa. Lomat olivat perheille, joissa joko vanhemmalla tai alaikäisellä lapsella/nuorella oli jokin mielenterveyshäiriö. Perheille tarjottiin lomamahdollisuutta yhdessä ja samalla myös keskustelua yhdistyksen työntekijän kanssa arjen helpottamiseksi. Tuetut perhelomat toivat irtioton arjesta ja yhteistä aikaa lapsiperheille.

Tietoa ja tukea nuorille ja nuorille aikuisille Nuorten tukeminen oli yhtenä yhdistyksen painopistealueena vuonna 2021. Nuori, joka elää arkea vanhemman tai muun läheisen mielenterveys- tai päihdehäiriön kuormittamana, saattaa kätkeä omat tunteensa suojellakseen läheisiään. Nuoret pelkäävät joutuvansa leimatuksi, mikäli perheen tilanne tulisi muiden ihmisten tietoon. Pelko kavereiden menettämisestä johtaa usein salailuun. Nuori pelkää leimautumista sekä sitä, että lastensuojelu puuttuu perheen tilanteeseen erottamalla perheenjäsenet toisistaan. Tyypillistä on, että nuori tuntee pelkoa siitä mitä tapahtuisi, jos perheen tilanne tulisi viranomaisten tietoon.

13


Nuoret kokoontuivat vertaistuen ääreen Virtojen mökkiviikonloppuun.

Tämä on merkittävä avun hakemista estävä syy. Alaikäiset nuoret eivät myöskään itse osaa pyytää apua ja tukea vanhemman sairauden takia. Tämän vuoksi iso osa näennäisesti pärjäävistä eli oireettomista nuorista, jää ilman tukea. Kun nuori tulee täysi-ikäiseksi, muuttaa pois kotoa opiskelemaan ja aloittaa oman elämän, käykin monesti niin, että hän romahtaa ja ahdistuu itse. Tuen avulla estetään myöhempi, vaikeammin perheen haastavaan tilanteeseen yhdistettävä oireilu ja mahdollinen ylisukupolvinen siirtymä. Vuonna 2021 nuoria ja nuoria aikuisia tuettiin erilaisilla ryhmillä, matalan kynnyksen chateilla, vertaistuellisten mökkiviikonloppujen ja nuorten itsensä toivoman toiminnan avulla. Nuorille aikuisille järjestettiin kaksi erilaista, viiden kerran

14

teemallista ryhmää. Näissä ryhmissä painotettiin tunteiden ja omaiskokemuksen käsittelyä muun muassa luovan toiminnan, toiminnallisten harjoitteiden ja vertaistuen kautta. Alusta asti ryhmissä oli ajatuksena, että toimintaan sai osallistua omana itsenään, ilman suorittamista. Toinen ryhmistä (Taustasta tasapainoon) pidettiin yhteistyössä YTHS:n kanssa. Nuorille aikuisille tarjottiin vuoden aikana lisäksi neljä vertaisiltaa sekä kaksi avointa ryhmää. Matalan kynnyksen chatteja järjestettiin Ylöjärven kaupungin ja Keski-Suomen FinFami ry:n kanssa. Vertaistuellisia mökkiviikonloppuja järjestettiin kolme. Mökkiviikonloput olivat 1–2 yön mittaisia. Näiden lisäksi nuorille järjestettiin heidän toiveidensa mukaan leffailtaa sekä muuta rentoa toimintaa. Nuoria tuettiin myös omais- ja vertaisneuvontatapaamisissa.


Nuorille on ollut merkityksellistä tavata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia nuoria, joiden läheinen oireilee psyykkisesti tai hänellä on päihdeongelma. Nuorten aikuisten ryhmiin osallistuneet kertoivat palautteissa tärkeäksi vertaistuen – tunteen siitä, että ei ole kokemusten kanssa yksin. He ovat myös palautteiden mukaan saaneet uusia näkökulmia tilanteeseen, rohkeutta käsitellä omia tunteita sekä ovat saaneet toivoa ja ymmärtäneet myötätunnon merkityksen itseä kohtaan. Myös mökkiviikonlopusta nuoret aikuiset nostivat merkitykselliseksi yhteenkuuluvuuden kokemuksen toisten nuorten kanssa. Antoisaa oli yhdessäolo seurassa, jossa tiesi, että on tilaa sille vaikealle läheissuhteelle ja siitä herääville tunteille. Nuori sai perspektiiviä omaan tilanteeseen muiden tarinoita kuulemalla ja kokemuksen, ettei ole huolensa kanssa yksin. Nuoret kokivat tulleensa kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

”Kortit ja omista tunteista kertominen vapaasti avasi monta erilaista keskustelualuetta. Monelle varmasti heräsi uusia ajatuksia” ”On tärkeetä päästä ihan olemaan omanikäisten kanssa/muiden nuorten kanssa. Parasta reissussa oli se vertaistuki. Vapaa oleminen on tosi toimiva systeemi pitää irtiotto arjesta ja jutella jopa vaikeista asioista” Tietoa yhdistyksestä sekä tukea vietiin sinne, missä nuoret asioivat. Nuorten palveluissa jalkauduttiin Pirkanmaan Ohjaamoihin sekä TREDU:n eri toimipisteisiin. Tampereen yläkoulujen tukioppilaita koulutettiin yhteistyössä SPR:n, MLL:n ja Tampereen ehkäisevän päihdetyön kanssa. Tukioppilaiden koulutuksissa hyödynnettiin Mielenterveysomaisten keskusliitto, FinFami ry:n Mieletön mahdollisuus -hankkeessa tuotettua

Pirkanmaan FinFami jalkautui nuorten pariin kuvauspisteen avulla Ratinassa Kaikkien kaupunki -aulatapahtumassa.

15


nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille pidettiin keväällä 2021 kaksi samansisältöistä infotilaisuutta, missä avattiin nuori hoivaaja -käsitettä, esiteltiin yhdistystä ja kokemusasiantuntija kertoi tarinansa. Infotilaisuuksien lisäksi syksylle 2021 suunniteltiin pidettäväksi kaksi samansisältöistä Nuori hoivaaja -työpajakoulutusta. Nämä koulutukset eivät kuitenkaan toteutuneet vaan siirrettiin toteutettaviksi keväällä 2022.

Varjoton mieli -lyhytelokuvaa sekä draamamateriaalia. Loppuvuodesta 2021 FinFami Pirkanmaan nuorten tuki kutsuttiin mukaan valtakunnalliseen Mieli ry:n Sekaisin-chatin uuteen hankkeeseen. Lukiovierailuja tehtiin yhteensä neljä. Vierailujen aikana lukiolaisille pidettiin kokemuspuheenvuoro ja esiteltiin yhdistyksen toimintaa. Ammattilaisyhteistyön tavoitteena on, että ammattilaiset nuorten ympärillä ymmärtävät mielenterveys-/päihdehäiriöiden moninaisuuden ja yleisyyden. Heille on erilaisten kokemukseen perustuvien kohtaamisten ja tarinoiden avulla selvinnyt, millaisia vaikutuksia voi yhden perheenjäsenen tai ystävän sairastumisella olla. Tampereen kaupungin koillisen alueen perhepalveluiden - ja

16

Yhdistys on tiiviisti mukana Tampere Junior-kehitysohjelmassa (2021–2023). Kehitysohjelman tavoitteena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventaminen Tampereen eri asuinalueilla. Nuori omainen on yhdistyksen kautta saatu jäseniksi kehitysohjelman Advisory Boardiin. Kehitysohjelmaan liittyy myös Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin kehittämistyö. Yhdistyksellä on edustus Tampereen lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatioryhmässä. Yhdistyksen kautta saatiin myös Lyk-mallin nuorten ryhmään nuoria omaisia, jotka osallistuvat aktiivisesti mallin kehittämiseen Tampereella. Tampere Junior -ohjelmassa yhdistys on ollut kumppanina kehittämässä Aurora Ai -tekoälyohjelmaan sopivaa sovellusta, jonka avulla nuori hoivaaja voi tunnistaa tilanteensa ja tuen tarpeensa sekä saada yksilöllistä tarpeensa mukaista apua. Yhdistyksen työntekijät ja kokemusasiantuntijat ovat olleet tiiviisti teknologian sisällöntuottamisessa mukana. Kehittämistyön pilotointi aloitetaan vuoden 2022 alkupuolella.

Tietoa ja tukea nuorten vanhemmille Yhdistykseen tulevista yhteydenotoista huomattava osa on vanhemmilta, joiden nuorella on mielenterveys- tai päihdehäiriö. Vuonna 2021 nuorten vanhempia tuettiin järjestämällä kolme Voimia vanhemmuuteen -mallin mukaista neljän


tapaamiskerran koulutuksellista ryhmää. Ryhmistä yksi toteutettiin etäyhteyksin Teams-sovellusta käyttäen ja kaksi ryhmää pidettiin kasvotusten yhdistyksen toimistolla. Nuorten vanhemmille järjestettiin myös viikonloppukurssi Murikanrannassa, sekä kaksi voimavarapainotteista virkistyspäivää, joissa yhdistyivät tieto, vertaisuus ja virkistäytyminen. Nuorten vanhemmille suunnattuun kurssi- ja ryhmätoimintaan osallistui vuoden 2021 aikana 67 vanhempaa. Lisäksi nuorten vanhempia tuettiin omais- ja vertaisneuvontatapaamisissa. Vuoden aikana myös jalkauduttiin Tampereen kaupungin nuorisovastaanotolle, jossa tavattiin vanhempia ja ammattilaisille toimitettiin materiaalipaketteja perheille. Vanhempien itsensä määritteleminä tavoitteina toimintaan osallistumisessa mainittiin toistuvasti kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen tarve, kokemusten ja ajatusten jakaminen, vertaisuus sekä käytännön keinot arkeen ja oman lapsen auttamiseen. Osallistujien asettamat henkilökohtaiset muutostavoitteet toteutuivat annettujen palautteiden perusteella erittäin hyvin. Kaikessa nuorten vanhempien toiminnassa osallistujat kokivat hyväksi tiedon ja vertaisuuden yhdistävän toimintatavan. Tärkeänä pidettiin mahdollisuutta jakaa asioita ja tunteita sellaisessa seurassa, jossa tuntee tulevansa ymmärretyksi. Etenkin pienryhmäkeskustelut- ja tehtävät koettiin tärkeänä, niiden myötä mahdollistui aikaa ja tilaa syvemmällekin vertaisuudelle. Kurssilla ja voimavarapäivissä korostui myös osallistujien mahdollisuus irtiottoon arjesta ja yhdessä iloitsemiseen. Näissä toiminnoissa mahdollistui vapaamuotoisempi yhdessäolo ja vertaiskeskustelut, jotka nähtiin tärkeänä tekijänä voimavarojen lisääntymisessä.

Nuorten psykiatrisen hoidon kuormittuminen Pirkanmaalla näyttäytyi vuoden aikana sekä vanhempien yhteydenotoissa että toiminnassa käydyissä keskusteluissa. Osa vanhemmista kokee kasvavaa huolta siitä, että nuori ei saa oikea-aikaista ja tarvitsemaansa hoitoa ja tukea tällä hetkellä.

Tietoa ja tukea mielenterveys- ja päihdehäiriöistä kärsivien ikäihmisten omaisille Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n kanssa järjestetyllä ikäihmisille suunnatulla luennolla käsiteltiin mielenterveysomaisen oikeuksia. Mielen hyvinvointi -koulutuksissa TampereMissionin Senioripysäkillä tavoitettiin ikääntyneitä, jotka tarvitsivat tukea jaksamiseensa, kun heidän läheisellään on haasteita mielenterveyden kanssa. Päihteiden käyttö nousee usein esiin myös liittyen ikäihmisiin. Asia ei ole enää niin tabu, vaan siitä uskalletaan puhua, mutta se koetaan äärimmäisen kuormittavaksi. Tampereen Seudun Omaishoitajat ry:n kanssa järjestetyssä MielenterveysOvet-valmennuksessa osallistujat saivat tietoa omaishoitajuudesta sekä keinoja toimia arjessa sairastuneen läheisensä kanssa. Osallistujat olivat pääasiassa ikäihmisiä. Vuonna 2021 saatiin käyntiin vierailut Tampereen kaupungin Palvelukioskeilla. Palvelukioskit tarjoavat matalan kynnyksen palveluja ihmisten luontaisten asiointipaikkojen yhteydessä. Näissä paikoissa tavoitettiin etenkin ikäihmisiä. Yhteistyö Tampereen psykogeriatrian poliklinikan kanssa oli lähinnä materiaalien toimitusta koronarajoitusten vuoksi. Ikäihmisiä osallistui sekä Auringonkukkia-kurssille että tuetulle lomalle, missä heillä oli mahdollisuus virkistäytymiseen ja vertaistukeen.

17


Omaisten voimavarojen vahvistuminen Yhdistyksen virkistystoiminta tarjoaa mahdollisuuden virkistäytymiseen vertaisten kanssa. Vuonna 2021 yhdistys järjesti monipuolista virkistystoimintaa omaisille koronatilanteen sallimissa rajoissa. Omaiset olivat mukana toiminnan suunnittelussa virkistystoimikunnassa. Vuoden aikana järjestettiin lukuisia ulkona tapahtuvia virkistyksellisiä tapahtumia ja retkiä, joista useita ohjasivat yhdistyksen vapaaehtoiset. Useimpiin tapahtumiin riitti hyvin osallistujia ja omaisilta tuli kiitosta siitä, että oli mahdollisuus tavata ja virkistäytyä yhdessä pandemiapoikkeustilanteesta huolimatta. Omaiskahvilatoiminta lopetettiin koronatilanteen vuoksi maalis-huhtikuussa kokonaan, mutta saatiin pidettyä auki koko syyskauden. Virkistystoiminnassa ja omaiskahvilassa asiakaskäyntejä oli yhteensä 893. Lomatoiminnan tarkoituksena oli tarjota omaisille mahdollisuus irtautua arjesta ja sen velvoitteista ja keskittyä omasta itsestä huolehtimiseen ja lepoon. Tuettuja lomia järjestettiin yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Aikuisille omaisille suunnattu Voimaa vertaisuudesta -loma järjestettiin Kuortaneen urheiluopistolla. Omaisille tarjottiin loman aikana mahdollisuus keskusteluihin työntekijän kanssa. Omaiset kokevat lomatoiminnan ja siitä saadun hyödyn varsin tärkeänä oman jaksamisensa kannalta. Vertaistuki on lomatoiminnassa oleellinen omaisia voimaannuttava elementti.

Vapaaehtois- ja kokemusasiantuntijatoiminta Vapaaehtoistyötä tekevät Marja-Leena Virkki ja Seija Hartikainen Pirkanmaan FinFamin esittelypisteellä K50-messuilla Tamperetalolla.

18

Koronan mukanaan tuomat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat edelleen tänä vuonna yhdistyksen vapaaehtois- ja kokemusasiantuntijatoimintaan rajoittaen tarjottavia toimintamahdollisuuksia,


ryhmätoimintaa ja koulutuksia. Ryhmiä ja koulutuksia toteutettiin kokonaan netin välityksellä sekä hybridimallilla, jossa osa osallistujista osallistui paikan päällä ja osa netin välityksellä. Tarjolla oli niin oman yhdistyksemme toteuttamia kuin FinFami keskusliiton sekä muiden järjestöjen tarjoamia vapaaehtoisille suunnattuja työnohjauksellisia työpajoja, webinaareja, luentoja ja koulutuksia. Näiden mahdollisuuksien kautta vapaaehtoiset pääsivät kehittämään tietotaitojaan monilla eri osa-alueilla sekä voimaannuttamaan omaa ja läheistensä arkea myös koronan tuomien rajoitusten keskellä. Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnassa oli vuonna 2021 listoilla 104 vapaaehtoista, joista 71 on kouluttautunut kokemusasiantuntijaomaiseksi. Vapaaehtoisista 84 % osallistui vapaaehtoistoimintaan vuoden aikana. Vapaaehtoiset osallistuivat mm. keskustelupaneeleihin, kehittämistyöryhmiin, edunvalvonta- ja kehittämistyöhön, asiakasraateihin, koulutuksiin, lehtihaastatteluihin, vertaistapaamisiin, virkistystoimikuntaan, ryhmien ohjaamiseen, omaiskahvilatoimintaan, kokemuspuheenvuorojen pitämiseen sekä olivat mukana oppaiden ja materiaalien teossa. Vapaaehtoisten tuntipankkiin kertyi koronan mukanaan tuomista haasteista ja kokoontumisrajoituksista huolimatta 2394,5 tuntia vapaaehtoistoimintaa vuonna 2021. Joulukuussa kaikille vapaaehtoisille lähetettiin arviointi- ja palautekysely. Vastaajia oli 31 eri puolilta Pirkanmaata. Vastaajista 94 % koki toiminnan vastaavan tarpeeseen. Suurin osa vastaajista (94 %) koki itse pystyvänsä vaikuttamaan toiminnan sisältöön ja toteuttamistapaan. Kaikki vastaajat kokivat saaneensa riittävästi perehdytystä va-

2394,5 Vapaaehtoistoiminnassa tehtyjen tuntien määrä vuonna 2021 paaehtoisena toimimiseen. Vastaajista 97 % koki tulleensa kuulluksi ja jaksamisestaan huolehditun sekä koki saaneensa toiminnasta keinoja huolehtia itsestään. Vastaajista 90 % koki vapaaehtoisena toimimisen vaikuttaneen myönteisesti omaan elämään ja toiminnan vahvistaneen voimavaroja (94 %). Lähes kaikki vastaajat (97 %) kokivat toiminnan vahvistaneen erilaisten ihmisten keskinäistä ymmärrystä. Syksyllä yhdistyksessä aloitettiin alle 18-vuotiaiden vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Kansalaisareenan Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta -hankkeen sparrausryhmässä. Hankkeessa on koottu valtakunnallisesti eri järjestöistä vapaaehtoistyötä tekeviä ammattilaisia sparrausryhmäksi, jonka tarkoituksena on yhdessä keskustellen ideoida alle 18-vuotiaiden saamisesta mukaan vapaaehtoistoimintaan. Tapaamiset ovat tähän mennessä painottuneet viestintään. Lisäksi on kuultu nuoria, jotka tekevät jo vapaaehtoistyötä jossakin sparrausryhmän ulkopuolisissa järjestöissä. Sparrausryhmä kestää vuoden 2022 syksyyn. Yhdistyksen tavoitteena on sparrausryhmän myötä saada tietoa, tukea ja kannustusta muilta järjestöiltä nuorten saamiseksi mukaan FinFami Pirkanmaan toimintaan sekä luoda sellaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja, jotka ovat mahdollisia myös alaikäisille.

19


Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö Omaisten etujen ajaminen ja omaistyön näkyväksi tekeminen ovat tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksessä toimii edunvalvonta- ja vaikuttamistyöryhmä, joka ajaa mielenterveysomaisten etua Pirkanmaalla ja myös valtakunnallisesti yhteistyössä Mielenterveysomaisten keskusliiton ja muiden alueyhdistysten kanssa. Työryhmässä omaistyön asiantuntemus koostuu sekä ammatillisesta osaamisesta että kokemusasiantuntijuudesta. Vuonna 2021 edunvalvontatyö painottui omaisten ja heidän sairastuneiden läheistensä yhteiskunnallisen aseman parantamiseen. Pyrkimyksenä oli vaikuttaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen siten, että palvelut tavoitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, palvelut ovat perhekeskeisiä ja omaiset huomioidaan palveluissa itsenäisinä tuen tarvitsijoina. Keskeisenä viestinä oli, että kaikissa mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoavissa yksiköissä on käytössä kirjalliset ohjeet ja hyvä mallit omaisten huomioimiseen. Vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyen edunvalvontatyö painottui tuleville kuntapäättäjille tiedottamiseen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistettiin vuoden 2021 alusta. Yhdistykseen kantautui omaisten huoli hoitoon pääsyn vaikeutumisesta, hoidon laadusta ja sairastuneiden sekä omaisten jaksamisesta. Yhdistyksen edunvalvonta- ja vaikuttamistyöryhmä teki nettikyselyn omaisille. Kyselyssä kartoitettiin omaisten/läheisten näkemyksiä mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykytilanteesta sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin kannalta. Kyselyyn vastasi 115 omaista.

20

Kyselyssä nousi esille mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvä suuri hoitovaje. Vastaajista 68 % koki, ettei heidän läheisensä ole saanut riittävästi hoitoa viimeisen vuoden aikana. Yleisimmiksi syiksi hoidon riittämättömyyteen nähtiin hoitokontaktien katkeaminen tai vaihtuminen, hoidon sujuvuuden ja hoitoketjujen vaikeutuminen sekä psykiatripula. Vastaajista 63 % oli tyytymättömiä hoidon laatuun. Kyselystä ilmeni myös, että 66 % omaisista koki, ettei heitä ole läheisenä huomioitu palveluissa. Yli puolet vastaajista koki vastuunsa sairastuneen läheisen hoidosta kasvaneen viimeisen vuoden aikana. Monet omaiset kuvasivat olevansa kuormittuneita ja väsyneitä, mihin syyksi kerrottiin muun muassa ympärivuorokautinen valmius, jatkuva huoli ja stressi sekä kasvanut vastuu arjen pyörittämisestä. Kuormittava tilanne on vaikuttanut myös omaisen omaan terveyteen ja työkykyyn. Kyselystä koottiin raportti, jota välitettiin poliittisille päättäjille, Tays psykiatrian johdolle, medialle sekä verkon välityksellä suurelle yleisölle. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyöryhmä keskusteli mielenterveyspalvelujen tilanteesta Tays psykiatrian johtavien viranhaltijoiden kanssa kahdesti. Tilanteesta keskusteltiin myös Taysin johtaja Tarmo Martikaisen, Tampereen yliopiston psykiatrian professori Olli Kampmanin ja Tampereen kaupungin apulaispormestari Johanna Loukaskorven kanssa. Edunvalvontatyöryhmän keskeinen sanoma oli, että psykiatrinen hoito pitää saada samalle viivalle somaattisen hoidon kanssa. Hoitoon pitää päästä ajoissa, hoidon tulee olla laadukasta, omaiset pitää huomioida säännönmukaisesti ja heidän jaksamistaan pitää tukea. Samat asiat nostettiin esille myös kuntavaalivaikuttamisessa.


Tärkeä edunvalvonnan ja vaikuttamisen näkökulma liittyi sote-uudistukseen ja hyvinvointialueen rakenteiden luomiseen. Edunvalvontatyöryhmän näkemys oli, että omaisia pitää kuulla tässä vaiheessa, jossa uudenlaista toimintaympäristöä kehitetään sote-palveluiden toteuttamiseksi. Edunvalvontatyöryhmä keskusteli PirSoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen projektipäällikkö Kaija Saaren sekä järjestöjen sote-muutostukityöstä Pirkanmaalla vastaavan järjestöasiantuntija Niina Salo-Lehtisen kanssa. Nämä keskustelut ovat johtaneet siihen, että yhdistyksen edustus on PirSoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyön asiantuntijaryhmässä (työntekijä ja kokemusasiantuntija) sekä Järjestöjen sote-ryhmässä, joka on Pirkanmaan järjestöneuvoston alatyöryhmä ja toimii järjestöedustajien taustatukena mm. uudistushankkeissa (työntekijä ja hallituksen puheenjohtaja). Osa edunvalvontatyöryhmästä osallistui sote-ministereiden kiertueen Pirkanmaan tapahtumaan ja esitti ministereille kysymyksiä mielenterveys-, päihde- ja perhetyön tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Toiminta vuonna 2021 • Yhtä perhettä kuntavaalitapahtuma (KEE-verkosto) • Hankesuunnitelma STEA:lle kolmevuotisesta hankkeesta omaistyön kehittämiseksi perustason mielenterveys- ja päihdetyössä • Kysely omaisille mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykytilanteesta sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin kannalta. • Lausunnot: Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen, Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintöön sekä Tampereen kaupungin sote-järjestöjen toiminta-avustusten jakamisrakenteisiin hyvinvointialueella

• Sote-järjestöjen alueverkoston tapaamiset • Pämi-verkoston kokoukset ja päihdepäivä Tampereen keskustorilla • Arttelin vaalityöryhmä • Kyselyt kuntavaaliehdokkaille • Edunvalvontatyöryhmät 20.1., 17.2., 24.3., 10.5., 16.8., 23.9., 13.10.

Edustukset • Artteli-kumppanuusyhdistyksen hallitus • Jyllin kodit Etiäppäin -hankkeen ohjausryhmä • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen neuvottelukunta • Tays psykiatrian kokemusasiantuntijakokous • Mieli ry:n Mieli matkalla hankkeen ohjausryhmä • Unicef LYK koordinaatioryhmä • Tampere Junior kehitysohjelma • Tampereen kaupungin koronapandemiaan liittyvä Yhteistyö ja tilannekuva -työryhmä • Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen edustajista koostuva Järjestöedustamo • Tampereen päihde- ja mielenterveysalan PÄMI-verkosto • Valtakunnallinen Recovery -hanke • Ylöjärven Poimi -hankkeen ohjausryhmä • Syömishäiriöliiton Läheisten hankkeen ohjausryhmä • Mänttä-Vilppulan ehkäisevän päihdetyön työryhmä • Tarve ry:n hallitus • KoKoa ry:n ohjausryhmä • Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry:n hallitus

21


Luvussa muutos edelliseen vuosikertomukseen.

Facebook-seuraajat

947

1140 1326 1615

Joulukuu joulukuu 2018 2019

Joulukuu 2020

Joulukuu 2021

Instagram-seuraajat

403

520

Joulukuu joulukuu 2018 2019

659 Joulukuu 2020

813 Joulukuu 2021

Twitter-seuraajat

358

400

Joulukuu joulukuu 2018 2019

438

466

Joulukuu 2020

Joulukuu 2021

Youtube-videoiden katselutunnit

19,8 324,8 795,3 joulukuu 2019

22

Joulukuu 2020

Joulukuu 2021

Viestintä Vuoden 2021 osalta viestinnässä jatkettiin tuttuun tapaan korona-ajan toimintaa, mikä tarkoitti aktiivista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, striimauksia ja nopeaa reagointia muutoksiin. Kävijämäärät yhdistyksen nettisivuilla ja somekanavissa kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Maksullisen mainonnan osalta panostettiin lehti-ilmoitteluun mm. ilmaisjakelulehtien laajemman levikin numeroissa sekä somemainontaan (Facebook ja Instagram). Koronatilanteesta huolimatta pystyttiin osallistumaan useampaan tapahtumaan ja tapaamaan ihmisiä kasvotusten turvallisuusseikat huomioiden. Jaettavista materiaaleista suosiota keräsivät jääkaappimagneetit sekä juomapullot. Tämän lisäksi tapahtumissa mukana ollut pikakamera (Polaroid-tyyppinen) kevyen kuvausseinän kanssa osoittautui hyväksi keinoksi saada ihmiset pysähtymään juttelemaan. Useita verkkoluentoja sekä Toivosta turvaa -hankkeen loppuseminaari striimattiin. Näiden kautta tavoitettiin normaalia yleisöluentoa laajempi osallistujamäärä. ITUA-hankkeen kautta toteutettiin myös uusia Mielivieraat-podcastjaksoja. Vuoden aikana omaisten tilanteesta ja tuen tarpeesta julkaistiin lukuisia lehtijuttuja. Ilonan päivään liittyvän kampanjoinnin yhteydessä Pirkanmaan aluelehdissä julkaistiin kahdeksan artikkelia omaisten tilanteesta ja tuen tarpeesta, kun läheisellä on mielenterveyden häiriö ja sen lisäksi myös päihderiippuvuus. Yhteensä eri lehdissä ja lehtien verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana 29 yhdistykseen liittyvää artikkelia sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. FinFami keskusliiton julkaiseman Labyrintti-lehden vuoden viimeinen numero oli kokonaisuudessaan Itua-hankkeen


Kävijämäärien kehitys www.finfamipirkanmaa.fi 3000 2500 2000 1500

at ukset alkoiv

Koronarajoit

8.3.

1000 500 0

vuosi 2019

teemanumero, jonka tuottamisessa FinFami Pirkanmaa oli pääroolissa. Yle Pirkanmaa teki loppuvuodesta TV-, radio- ja verkkojutun Pirkanmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrisen hoidon tilanteesta. Yhdistyksen työntekijöitä haastateltiin juttuun, ja esiin nostettiin vanhempien ja perheiden huoli ja kokemukset. Yhdistyksen toimintakalenteri postitettiin kolmesti jäsenistölle sekä ammattilaisverkostolle (postituksen koko noin 1800). Ammattilaisten suuntaan viestittiin myös sähköisen uutiskirjeen avulla (300–800 avauskertaa / uutiskirje). Vapaaehtoisille lähetettiin sähköinen kuukausitiedote. Sisäisessä viestinnässä ja yhteistyökumppaneiden kanssa Teams-kokoukset olivat arkipäivää. Yhdistys tekee viestinnän osalta yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Tällaisia verkostoja ovat mm. FinFamin viestijäverkosto (keskusliitto ja alueyhdistykset), Mikämies-verkosto (Pirkanmaalla miesten kanssa työtä tekevien järjestöjen

vuosi 2020

vuosi 2021

yhteistyöverkosto) ja Kumppanuustalo Arttelin koordinoimat verkostot (eri tapahtumien ja vaikuttamistyön ympärille rakennetut verkostot).

Kuntayhteistyö Pirkanmaalla Pirkanmaan alueellisen kunta- ja verkostoyhteistyön tavoitteena on mielenterveys- ja päihdeomaisten selviytymisen ja hyvinvoinnin parantuminen koko Pirkanmaan alueella. Tavoitteena on, että omaisilla on mahdollisimman yhtäläiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet vertaistukeen ja muuhun matalan kynnyksen tukeen koko maakunnassa. Kuntien omaisia tapaavien ammattilaisten ja omaisten kanssa verkostoituminen on tukitoimien jalkauttamisen perusta. Vuonna 2021 keskityttiin näkyvyyteen ja uusien verkostosuhteiden luomiseen erityisesti painopistekunnissa (Hämeenkyrö, Ikaalinen, Sastamala, Orivesi, Kuhmoinen). Uusia verkostosuhteita

23


luotiin paikallisten järjestöjen, alueellisten perhetyöverkostojen sekä perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetiimien kanssa. Painopistekunnissa tiedotettiin omaisten tukemisesta paikallislehdissä, alueiden someryhmissä, verkostoyhteistyön kautta, paikallisissa tapahtumissa sekä toimittamalla yhdistyksessä tuotettua materiaalia alueille. Painopistekunnissa järjestettiin omaisille vertaistuki-, hyvinvointi- ja koulutuksellisia ryhmiä, virkistyksellinen kesätapahtuma ja yleisöluento. Yhteistyön vahvistamista ja omaisten tukitoiminnan jalkauttamista painopistekuntiin jatketaan aktiivisesti vuonna 2022. Vuonna 2021 yhdistys tehosti verkostoyhteistyötä myös laajemmin. Verkostoyhteistyön kautta tavoitellaan omaisten ja perheiden tuen entistä parempaa huomioimista kuntien palveluissa ja sote-uudistuksessa. Verkostoyhteistyön myötä saadaan myös jalkautettua omaisten tukitoimintaa laajasti Pirkanmaalle. Uusia verkostokumppanuuksia ovat Mänttä-Vilppulan ehkäisevän päihdetyön työryhmä sekä PirSoten koordinoima Akaan kumppanuuspöytä- työryhmässä. Kumppanuuspöytä kerää yhteen Akaan seudun perhetyötä tekevät järjestöt ja julkiset toimijat. Akaaseen järjestetään yhteistyössä kumppanuuspöytäverkoston kanssa yhdistyksen lapsiperhetoimintaa vuonna 2022. Yhdistys on tiiviisti mukana Ylöjärven Poimi-hankkeessa jalkauttamassa omaisten matalan kynnyksen tukitoimintaa peruspalveluihin. Alueellisten omaistoiminnan neuvottelukuntien (Ylä-Pirkanmaa, Kaakkois-Pirkanmaa, Sastamalan seutu) kokoonpanoissa on edustettuna alueen mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja järjestöjen lisäksi mm. työllisyyspalveluita sekä sote- ja perhepalveluita kuntien perustasolta. Virroilla järjestettiin nuorten työllisyyspalveluiden kanssa yhteistyössä tarinaryhmä nuorten työpa-

24

jalla. Osallistujat kokivat ryhmän lisänneen heidän hyvinvointiaan ja vahvistaneen heidän voimavarojaan. Ryhmäläiset olivat kokeneet vertaisuutta toisten kanssa ja toiminta oli auttanut heitä suhtautumaan mielenterveysasioihin avoimemmin. Mänttä-Vilppulassa toteutettiin Mäntänvuoren terveyden mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa yhteistyössä koulutuksellinen Päihdemieli-ryhmä. Yhteistyöryhmä suunniteltiin toteutettavaksi jatkossa vuosittain Mänttä-Vilppulan alueella. Osallistujat olivat hyötyneet ryhmästä positiivisen mielenterveyden mittarilla mitattuna. Ryhmäläisten kokemus osallisuudesta oli myös parantunut osallisuusindikaattorilla mitattuna. Ryhmä koettiin palautteiden mukaan erittäin tärkeäksi, jopa elintärkeäksi. Koko Pirkanmaalla levitettiin tietoa laajasti puhelimitse, sähköpostitse ja verkossa tapahtuvasta omais- ja vertaisneuvontamahdollisuudesta. Yhdistykseen tulleista omaisneuvonnan yhteydenotoista 35 % on tullut Tampereen ulkopuolelta. Matalan kynnyksen vertaistukiryhmät Kangasalla, Valkeakoskella, Mänttä-Vilppulassa ja Sastamalassa jatkoivat toimintaansa koronarajoitusten puitteissa (myös verkossa).

Verkostoyhteistyö Yhdistyksellä on laaja yhteistyöverkosto niin Pirkanmaalla kuin myös valtakunnallisesti. Ikäkausimallin mukaan yhdistyksellä on verkostoyhteistyötä lasten, nuorten, työikäisten ja eläkeikäisten terveyden ja hyvinvoinnin parissa toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys tekee yhteistyötä Kumppanuustalo Artteli ry:n sekä paikallisten omaishoitajayhdistysten kanssa. Yhdistyksestä on edustus järjestöjen


Pirkanmaan FinFamin vapaaehtoinen Heli Harinen puhumassa Päihde- ja mielenterveysverkoston järjestemässä Mitä kuuluu? -tapahtumassa Keskustorilla.

Päihde- ja mielenterveysverkostossa, Pirkanmaan kokemustoimintaverkostossa sekä Kriisi- ja väkivaltatyön verkostossa. Lisäksi yhdistys on mukana Suomen omaishoidon verkoston alueellisessa toiminnassa ja Tampereen seudun Omaishoitajien Omais-Oiva toiminnan tukiryhmässä. PirSoten Tampereen alueen ehkäisevän päihdetyön työryhmän kanssa yhdistyksestä tehtiin yhteistyötä läheisille suunnatun kampanjan puitteissa. Ehkäisevän päihdetyön ammattilaisille järjestettiin omaistyön koulutus ja kehitettiin läheisten tukipolkuja sekä läheisille suunnattua kampanjaviestintää. Yhdistys on jäsenenä Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:ssä, Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto ry:ssä, Mielen ry:ssä, Tampereen Vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa, Pitkäniemen sairaalan perinneyhdistys ry:ssä, Surunauha ry:ssä, TARVE – Tampereen Voimaverkosto ry:ssä ja Elonpolkuja -verkostoissa. Yhdistys toimii valtakunnallisessa omaistoiminnassa yhteistyössä Mielenterveysomaisten

keskusliito FinFami ry:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen hallituksesta on edustaja keskusliiton hallituksessa. Yhdistys osallistuu keskusliiton järjestämiin johtajafoorumeihin sekä muihin yhteisiin koulutus- ja kehittämispäiviin sekä asiantuntijaryhmiin. Yhteistyössä keskusliiton kanssa kehitetään muun muassa viestintää, edunvalvontaa, vapaaehtoistoimintaa ja Prospect -ryhmätoimintaa. Yhteistyötä tehdään myös keskusliiton kehittämisprojektien kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan edelleen Euroopan omaisjärjestöjen (The European Federation of Family Associations of People with Mental Illness) kanssa. Yhdistyksen toimintoja esitellään kansainvälisille vierailijaryhmille. Yhdistyksen sisällä pyritään ylläpitämään hyvää ilmapiiriä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden välillä. Yhdistyksen sisällä panostetaan yhteistyöhön ja asiakkaiden sekä vapaaehtoistoimijoiden osallisuuden lisääntymiseen järjestämällä yhteisiä kehittämistilaisuuksia sekä suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin liittyviä työpajoja.

25


Arjen rakenteet Hoitotasapaino

Konkreettinen arjen apu

Toipumisorientaatio

Toivo ja toipuminen

Vertaistuki Kodin ulkopuoliset toiminnat ja ihmissuhteet

Turvaverkko Turvallinen aikuinen, jolle voi puhua

Asianmukainen ja ikätasoinen ymmärrys sairaudesta

Osoitettu lämpö, kiinnostus ja kannustus

Kodin tunneilmapiiri Toivosta turvaa -hanke Keskusteluyhteys

Arjen turvallisuus

Perheen yhteinen aika

Ongelmanratkaisutaidot

Perheen voimavarat Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen sen polku Tampereen mielenterveysja päih-

Yhdistyksen Toivosta turvaa -hankkeessa (2017– 2020) on tarjottu tukea lapsiperheille sekä heidän depalveluissa -malli sekä Lapsiperhe omaisena, arkeensa osallistuville läheisille. Hankkeen kohdekeinoja kohtaamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksiLataa Perheiden ryhmään kuuluivat kaikki lapsiperheet, joissa on -perehdytysopas. hyvinvointipuu -työkalu (PDF) alaikäisiä lapsia ja joissa vanhemmalla on asiakwww.finfamipirkanmaa.fi kuus Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveVuonna 2021 tehtiin hankkeen tuloksien ja tuo-Kuvitus: Sanni Tiainen luissa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Tampereen toksien juurruttamistyötä mielenterveys-, päihkaupungin kanssa. de- ja perhepalveluihin Tampereella, muualla Pirkanmaalla ja valtakunnallisesti. Lapsiperheille Hankkeessa luotiin osallisuuden malli, joka tuotettiin perheiden hyvinvointimateriaalia. Työsisältää yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden kopajatyyppisiä esittelytilaisuuksia hankkeen tulokkonaisvaltaiseen tukemiseen. Lisäksi kehitettiin sista ja tuotoksista järjestettiin kuntien yksiköihin toimintamalli, joka tukee hyvinvointia ja tarjoaa sekä FinFameihin valtakunnallisesti. Tilaisuuksisvertaistukea matalalla kynnyksellä sekä yksisa ammattilaiset pohtivat, miten parhaiten voivat lö- että ryhmämuotoisesti. Hankkeen tuloksena hyödyntää tietoa ja perheiden hyvinvointimateTampereen mielenterveys- ja päihdepalveluissa riaaleja omissa yksiköissään. Hankkeen tuloksista on tarjolla omaisille vertaistukipuhelin ja Läheisen ja tuotoksista tiedotettiin ammattilaisille myös lähellä -iltoja. Lisäksi palveluissa otettiin käyttöön valtakunnallisilla Lastensuojelupäivillä. Hankhankkeen ja palveluiden yhteistyöllä luotu Läheikeen loppuseminaari toteutettiin verkossa, ja se

Mistä meidän perheen hyvinvointi koostuu?

26


sai laajaa valtakunnallista näkyvyyttä. Tallenne on katsottavissa yhdistyksen YouTube-kanavalla ”FinFami Pirkanmaa luennot”. Seminaaritallenne on käytössä Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlan oppimateriaaleina. Hankkeen tulokset ja tuotokset löytyvät myös Innokylän verkkosivuilta. Loppuraportti hyväksyttiin THL:n sähköiseen Julkari-sarjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-792-0. Lapsiperheiden tuen kehittämistä aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa jatketaan Hoitotyön tutkimussäätiön kanssa (Hotus). FinFamin aloitteesta Hotuksessa aletaan valmistella vuonna 2022 hoitosuositusta Lasten huomioiminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa – perhetyöhön toteuttaminen osana hoitotyötä. FinFami on hoitosuosituksen valmistelutyöryhmässä mukana jatkossakin. Hoitosuosituksen

myötä tulevaisuudessa lapsiperheiden tukemiselle aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa saadaan näyttöön perustuvat raamit, ja tukeminen systematisoituu valtakunnallisesti. Lapsiperheille järjestettiin koronarajoitusten puitteissa koko perheen retkiä Ähtäriin ja Heurekaan. Retkillä ajatuksena oli tarjota koko perheelle yhteinen virkistyshetki ja mahdollisuus tavata muita lapsiperheitä. Perheitä tavoitettiin hyvin virkistykselliseen toimintaan retkille, jotka olivat taloudellisesti saavutettavissa kaikille. Palautteen mukaan kevään koronatilanteen jälkeen perheet olivat kaivanneet arjesta irtiottoa sekä mukavaa yhteistä tekemistä ja olivat retkiltä näitä saaneet.

Koronatilanteesta johtuen hankkeen loppuseminaari pidettiin striiminä ja sen yhteydessä kokoonnuttiin vain pienellä porukalla. Ryhmäkuvassa mukana Pirkanmaan FinFamin toiminnanjohtaja Oili Huhtala ja kehittämispäällikkö Silja Lampinen, hankkeessa työskennelleet Suvi Saarinen, Antti Paunonen ja Anne Salminen sekä hankkeen arviointiryhmässä mukana ollut Tampereen kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Lejon.

27


ITUA - isille tukea arkeen -hanke ITUA (Isille Tukea Arkeen) -hanke aloitti toimintansa keväällä 2020. Hankkeen kohderyhmänä ovat isät, joiden kumppanilla, alaikäisellä tai nuorella aikuisella (18–29 v.) on mielenterveys- ja/ tai päihdehaasteita. Aiesopimuksella hankkeeseen lähti mukaan 11 Tampereen ympäristökuntaa, jossa toimivien ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä alueella asuvien isäomaisten tukemiseksi. Hankkeen kohdekuntia ovat Akaa, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Valkeakoski, Virrat ja Ylöjärvi. Hankkeessa työskenteli kaksi kokoaikaista hanketyöntekijää sekä syksyn ajan yksi osa-aikainen kokemusasiantuntija.

28

HANKKEEN TAVOITTEET 1) Isät saavat erityiseen tilanteeseensa varhaisen vaiheen tukea tasapuolisesti riippumatta asuinpaikasta. Isien kokema stigma vähenee ja yhdenvertaisuus paranee. 2) Isät eivät jää elämäntilanteessaan yksin vaan saavat kohtaamisen kautta vahvistusta sosiaalisiin verkostoihinsa ja vertaistukea. Isien tukea antavat ihmissuhteet ja yhteisöllisyyden kokemukset lisääntyvät. Perheenjäsenten ja tukipalveluiden tarjoajien yhteistyö ja keskinäinen ymmärrys vahvistuvat. 3) Isien voimavarat vahvistuvat niin, että he pystyvät pitämään huolta sekä itsestään että toisista. Voimavarat vahvistuvat psyykkisesti,


fyysisesti ja sosiaalisesti. Isät saavat toivoa ja isien positiivisen mielenterveyden kokemukset lisääntyvät. Perheet eivät enää koe ulkopuolisuutta. 4) Toimijatahojen tekemän yhteistyön myötä kaikkien osallistujien osaaminen isien tukemisessa vahvistuu. Omaistyön hyvät käytännöt ovat käytössä. Isien tukemiseen osallistuvat tahot ovat verkostoituneet ja ovat avoimia uudenlaiselle isien ja perheiden hyvinvointia tukevalle tekemiselle.

esille nostaminen. Kampanjassa suomalaiset julkisuuden henkilöt lahjoittavat voimalauseen omaistilanteessa eläville isille. Isänpäiväviikolla kampanjaa lähtivät tukemaan myös Tampereen kaupunki sekä Pirkanmaan S-ryhmä, jotka lahjoittivat kampanjan sisällölle medianäyttöä omissa näyttötauluissaan ympäri Pirkanmaata. Vuoden 2021 aikana kampanjaa lähtivät tukemaan 20 suomalaista julkisuuden henkilöä, ryhmää tai tahoa. Kampanja jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Jokaisessa hankekunnassa isäomaisille tarjottiin maksutonta keskustelutukea sekä vertaistukea. Keskustelutukea tarjottiin isälle sopivana ajankohtana sekä kasvotusten että etäyhteyksin. Isä-ryhmät kokoontuivat säännöllisesti kuudessa kunnassa, mutta ryhmiin oli mahdollisuus osallistua myös niistä kunnista, joissa omaa ryhmätoimintaa ei vielä ollut. Näin taattiin se, että isäomaisille tarjottiin tukea tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta. Myös hankkeen hyvinvointiryhmään eli Nakkiryhmään, yön yli kestäville virkistysretkille sekä päiväretkille oli mahdollista osallistua yli kuntarajojen. Yhteistyökuntien ammattilaisia tavattiin toimipaikkakäynneillä ja loppuvuodesta toteutettiin kaksi ammattilaisille suunnattua koulutuksellista Kokemus kuulluksi -tilaisuutta. Neljään yhteistyökuntaan nimettiin työryhmä, joka alkaa kehittämään hankkeen kanssa yhteistyössä kuntaan kirjallisia ohjeita siitä, kuinka omaiset otetaan palveluissa huomioon. Sekä koulutukset että omaistyön ohjeiden kehittäminen eri kunnissa jatkuvat myös vuonna 2022. Hankkeessa käynnistettiin Isien Tukena -kampanja. Tämän stigman vastaisen kampanjan tavoitteena on mm. isäomaisten näkökulman

Happoradion laulaja Aki Tykki oli yksi Isien tukena -kampanjaan mukaan lähteneistä julkisuuden henkilöistä.

Kohderyhmän tavoittamisessa on tärkeää erilainen medianäkyvyys. Hankkeessa on myös huomattu, että kohderyhmänä olevat isät tarvitsevat viestin monista eri kanavista, ennen kuin lähtevät hakemaan apua tai tukea. Tämän vuoksi hanke oli esillä monikanavaisesti aina paikallislehdistä maksulliseen some-markkinointiin. Eniten kohderyhmää ohjautui hankkeen tukimuotojen piiriin nettimainonnan kautta, ammattilaisten ohjaamina sekä oppilaitosten Wilma-viestien myötä. Hankkeessa merkittävässä roolissa olivat koke-

29


Kokemus kuulluksi -tilaisuuksissa ammattilaiset kuulivat sekä kuntoutujien että omaisten aitoja kokemustarinoita sairastumisesta, hoidosta sekä kuntoutuksesta.

musasiantuntijat, jotka toimivat aktiivisesti eri tehtävissä. Keväällä toteutetun Kokemusasiantuntijakoulutuksen myötä yhdistykseen saatiin kuusi uutta isää kokemusasiantuntijoiksi. Koulutuksen jälkeen he toimivat vertaisina vertaistukikeskusteluissa, kertoivat kokemustarinaansa ammatti-

30

laiskoulutuksissa, antoivat lehtihaastatteluja sekä toimivat hanketyöntekijöiden työpareina alueellisissa Isä-ryhmissä. Hankkeen toimintaa arviointiin erilaisilla mittareilla, kyselyillä ja havainnoinnilla. Toiminnan


tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta mitattiin sekä hankkeen asiakkailta että toimintaan osallistuvilta ammattilaisilta. Myös hanketyöntekijöiden havainnot sekä suullisesti saatu palaute kirjattiin ylös. Keskeisiä vuosituloksia olivat asiakasmäärien nousu sekä ryhmätoiminnan vahva merkitys asiakkaiden kokemaan hyvinvointiin sekä yhteisöllisyyteen. Asiakaskontaktien kasvu edellisvuoteen verrattuna oli peräti 289 %. Tämä selittyy sillä, että viime vuosi oli hankkeen kokonainen toimintavuosi ja tieto hankkeesta oli levinnyt laajemmin. Myös esimerkiksi ryhmätoiminta oli edellisvuotta kattavampaa. Asiakkailta kerätyn palautteen perusteella sekä ryhmä- ja virkistystoiminta että omaisneuvonta koettiin tärkeänä oman jaksamisen kannalta. Omaisneuvonnassa tärkeimpinä koettiin kuulluksi tuleminen, oman jaksamisen vahvistaminen sekä vertaistuki. Hyvinvoinnin koettiin lisääntyneen jopa 52 %. Ryhmätoiminnassa merkittäväksi nousivat vertaisuus ja sen mukanaan tuoma yhteisöllisyys. Myös virkistystoiminnassa merkittävimmäksi koettiin yhteisöllisyys, hyvinvoinnin lisääntyminen sekä mielekkään tekemisen saaminen arkeen. Ryhmätoiminnan palautteissa 100 % vastaajista toivoi ryhmille jatkoa.

nähdä, kuinka hyvin kehitetyt tukimallit ovat toimineet. Isät ovat aidosti kokeneet toiminnan merkittäväksi ja ryhmätoiminta on solminut jopa uusia vapaa-ajan ystävyyssuhteita. Myös kokemusasiantuntijoiden aktiivisuus ja halu auttaa muita samassa elämäntilanteessa olevia on ollut ilahduttavaa ja myös merkittävää hankkeen tulosten kannalta. Kuntien myönteisyys hanketta kohtaan on tuonut sen, että yhteistyö on ollut helppoa ja isien kattavampi tavoittaminen on ollut mahdollista. Toimintaa kyettiin järjestämään suunnitellusti Korona-rajoituksista huolimatta, vaikkakin osin etäyhteyksiä hyödyntäen. Rajoitukset vaikuttivat eniten hankkeen jalkautumisessa eri tapahtumiin, koska tapahtumia ei pandemian vuoksi alueilla juurikaan toteutettu. Kaikkineen tulosten perusteella voidaan arvioida, että hankkeelle asetetut vuositavoitteet saavutettiin kiitettävästi.

Ammattilaisilta kerätyn palautteen perusteella hankkeen toiminta nähtiin tärkeänä erityisesti sen vuoksi, että hankkeen myötä oli paikka, mihin isäomaisia ohjata. Kokemus kuulluksi -tilaisuuksien koettiin lisänneen ymmärrystä omaisten tilanteesta sekä rohkaisseen yhteistyön lisäämiseen omaisten kanssa. 95,5 % suosittelisi koulutusta muille ammattilaisille paljon tai erittäin paljon. Hanketyöntekijöiden näkökulmasta on ollut ilo

31


Tilastot 2021 Ryhmätoiminta 2021 Ajankohta Ryhmä

Ryhmän luonne

Paikka

Kevät

Ensitietoryhmä

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Kevät

Osallistujia

Käyntien Kokoontumäärä miskerrat

Yhdistyksen Tampere toimisto

4

9

3

Aallokko - kaksisuun- Koulutuksellinen taisten omaisille vertaisryhmä

Teams

Tampere

6

21

4

Kevät

Päihdemieli

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

3

11

4

Kevät

Avaimia arkeen -ahdistuneisuushäiriö

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

3

10

4

Kevät

Kangasalan vertaistukiryhmä

Vertaistukiryhmä

Teams + Vehoniemi/ Kangasala

Kangasala

13

36

5

Kevät

Mäntän vertaistukiryhmä

Vertaistukiryhmä

SPR Riihikallio

MänttäVilppula

7

20

4

Kevät

Sastamalan vertaistukiryhmä

Vertaistukiryhmä

SPR Ystävänpirtti

Sastamala

8

23

4

Kevät

Avaimia arjen vuorovaikutukseen

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

7

24

4

Kevät

Voimia vanhemmuuteen Teams

Verkkoryhmä

Internet

Verkossa

9

29

4

Kevät

Myötätuulessa -puoli- Koulutuksellinen soryhmä vertaisryhmä

Toimisto

Tampere

6

16

3

Kevät

Näkymätön lapsi

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Toimisto

Tampere

6

22

4

Kevät

ALV-ryhmä

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Teams

Tampere

8

29

4

Kevät

Voimia vanhemmuuteen

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Toimisto

Tampere

8

28

4

Kevät

Voimia vanhemmuu- Koulutuksellinen teen jatkotapaaminen vertaisryhmä

Toimisto

Tampere

4

32

Paikkakunta

1


Ajankohta Ryhmä

Ryhmän luonne

Paikka

Paikkakunta

Osallistujia

Käyntien Kokoontumäärä miskerrat

Kevät

Miehen mitta

Vertaistukiryhmä

Toimisto

Tampere

11

39

5

Kevät

Miesten saunaryhmä

Vertaistukiryhmä

Iideshovi

Tampere

8

13

2

Kevät

Jaksamisen värit - luova voimavararyhmä

Vertaistukiryhmä

Toimisto

Tampere

5

22

5

Kevät

Tarinaryhmä

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Toimisto

Tampere

5

27

6

Kevät

Sisarusryhmä

Vertaistukiryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

3

6

3

Kevät

Happimaski

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

3

6

4

Kevät

Onnen pipanoita

Vertaistukiryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

4

6

2

Kevät

Nuorten Tukinet chat

Chat

Internet

Verkossa

11

6

Kevät

Puisto Jooga

Toiminnallinen ryhmä

Kiovanpuis- Tampere to, Kaleva

14

10

Kevät

Lounastreffit

Harrasteryhmä

Linkosuon kahvila

Tampere

6

22

4

Kevät

Naisten voimin

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Muistiyhdistys

Tampere

11

19

3

Kevät

POP UP-retket

Harrasteryhmä

Joka kerta eri kohde

Tampere

10

28

4

Kevät

Mielen hyvinvoinnin kahvila

Harrasteryhmä

Artteli

Tampere

10

24

3

Kevät

Käsityöpiiri

Harrasteryhmä

Artteli

Tampere

7

14

2

Kevät

Omaiskahvila

Vertaistukiryhmä

Artteli

Tampere

16

105

10

Kevät

Kirjallisuuspiiri

Harrasteryhmä

Toimisto

Tampere

9

13

2

Kevät

Pop UP-retket (kesä)

Harrasteryhmä

Ulkona Tampere ja Valkeakoski

Tampere

8

Kevät

Isä-ryhmä Lempäälä

Vertaistukiryhmä

Perhe Enter

Lempäälä

5

21

7

Kevät

Isä-ryhmä Valkeakoski

Vertaistukiryhmä

Kohtaamo

Valkeakoski

8

37

8

3

33


Ajankohta Ryhmä

Ryhmän luonne

Paikka

Paikkakunta

Osallistujia

Käyntien Kokoontumäärä miskerrat

Kevät

Isä-ryhmä Ruovesi

Vertaistukiryhmä

Kohtaamispaikka Aleksiina

Ruovesi

4

13

5

Kevät

Hyvinvointiryhmä Nakki

Toiminnallinen ryhmä

Vaihtuva paikka

17

31

5

Kevät

Tarinaryhmä

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

5

21

5

Syksy

Luonto ja mieli ryhmä

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Eri luontokohteet

Tampere

12

28

5

Syksy

Päihdemieli-ryhmä Mänttä-Vilppula

Koulutuksellinen vertaisryhmä

MänttäVilppulan psyk.pkl

Mänttä-Vilppula

6

27

5

Syksy

Ovet-valmennus

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Tampereen Tampere Seudun Omaishoitajat ry

7

23

4

Syksy

Prospect

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Toimisto

Tampere

4

20

5

Syksy

Voimia vanhemmuuteen

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Toimisto

Tampere

7

27

4

Syksy

Näkymätön lapsi

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Toimisto

Tampere

5

12

3

Syksy

Miehen mitta

Vertaistukiryhmä

Toimisto

Tampere

13

41

5

Syksy

Miesten saunaryhmä

Vertaistukiryhmä

Iideshovi

Tampere

9

28

4

Syksy

Taustasta tasapainoon

Vertaistukiryhmä

Toimisto

Tampere

8

Syksy

Virtojen ryhmä

Vertaistukiryhmä

Työpaja

Virrat

5

20

4

Syksy

Pirstaleita - skitsofrenia

Koulutuksellinen vertaisryhmä

Toimisto

Tampere

6

19

4

Syksy

Taustasta tasapainoon -jatkoryhmä

Vertaistukiryhmä

Kintulammen maja

Tampere

3

12

4

Syksy

Isä-ryhmä Lempäälä

Vertaistukiryhmä

Perhe Enter

Lempäälä

5

23

6

Syksy

Isä-ryhmä Valkeakoski

Vertaistukiryhmä

Kohtaamo

Valkeakoski

9

24

4

Syksy

Isä-ryhmä Akaa

Vertaistukiryhmä

Majakka

Akaa

7

21

5

34

5


Ajankohta Ryhmä

Ryhmän luonne

Paikka

Paikkakunta

Osallistujia

Käyntien Kokoontumäärä miskerrat

Syksy

Isä-ryhmä Ruovesi

Vertaistukiryhmä

Kohtaamispaikka Aleksiina

Ruovesi

3

16

6

Syksy

Isä-ryhmä Ylöjärvi

Vertaistukiryhmä

Keskustan neuvola

Ylöjärvi

5

11

3

Syksy

Isä-ryhmä Kangasala

Vertaistukiryhmä

Psykiatrian Kangasala poliklinikka

5

11

6

Syksy

Hyvinvointiryhmä Nakki

Toiminnallinen ryhmä

Vaihtuva paikka

15

25

4

Syksy

Avaimia arjen vuoro- Koulutuksellinen vaikutukseen, Orivesi vertaisryhmä

Järjestöjen talo

Orivesi

8

29

5

Syksy

Sastamalan vertaistukiryhmä

SPR Ystävänpirtti

Sastamala

10

24

4

Syksy

Valkeakosken vertais- Vertaistukiryhmä tukiryhmä

Päivätoimintakeskus Kipinä

Valkeakoski

6

16

4

Syksy

Kangasalan vertaistukiryhmä

Vertaistukiryhmä

Psy. kuntou- Kangasala tumiskeskus Kajaste

9

27

4

Syksy

Mäntän vertaistukiryhmä

Vertaistukiryhmä

SPR Riihikallio

9

27

4

Syksy

Omaiskahvila

Vertaistukiryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

24

227

16

Syksy

Naisten voimin

Vertaistukiryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

13

24

4

Syksy

Kirjallisuuspiiri

Harrasteryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

8

32

4

Syksy

Pop up -retket

Toiminnallinen ryhmä

Vaihtuva paikka

8

10

2

Syksy

Seniori hyvinvointitreenit

Toiminnallinen ryhmä

Yhdistyksen Tampere toimisto

10

13

3

syksy

Lounastreffit

Vertaistukiryhmä

Linkosuon kahvila

3

20

4

514

1582

296

Yhteensä

Vertaistukiryhmä

Mänttä-Vilppula

Kangasala

Tampere

35


Vapaaehtoisille tarkoitettu toiminta 2021 Ajankohta Ryhmä

Ryhmän luonne

Paikka

Paikkakunta Osallistujia

Käyntien Kokoontumäärä miskerrat

Kevät

Mentorapp-info

Sos-lapsikylän Mentorapp-sovellutuksen ja vertaistoiminnan esittely tilaisuus

Teams/paikanpäällä toimistolla

Tampere

4

4

1

Kevät

Virtain kokemusasiantuntijoiden kesätapaaminen

Vertaistukiryhmä

Torisevan Kahvimaja

Virrat

6

6

1

Kevät

VP-työnohjauksellinen työpaja

Työnohjauksellinen työpaja

Teams/toimisto

Tampere

16

23

3

Kevät

Kokemusasiantun- Työnohjauksellitijoiden työnnen työpaja ohjauksellinen työpaja

Teams/toimisto

Tampere

6

6

1

Kevät

VP-virkistys viikonloppu

Vähäsillan leirikeskus

Tampere

28

28

1

Kevät

Tarinaryhmä

Toimisto

Tampere

5

30

6

Kevät

Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi info

Teams/toimisto

Tampere

6

6

1

Syksy

VP-työnohjauksellinen työpaja

Teams/toimisto

Tampere

12

19

2

Syksy

Ryhmänohjaaja-koulutus

Yhdistyksen toimisto

Tampere

5

5

1

Syksy

Lisäkoulutus vp+työntekijät

Läheisriippuvuus-luento lisäkoulutuksena vapaaehtoisille ja työntekijöille

Kirjasto Metso

Tampere

32

32

1

Syksy

Mentorapp-info vertaisohjaaja-koulutus

Mentorapp-info vertaisohjaaja-koulutus

Teams/toimisto

Tampere

4

4

1

syksy

Kokemusasiantuntijakoulutus

Toimisto

Tampere

5

30

6

syksy

vp-toiminnan peruskoulutus

Toimisto

Tampere

5

10

2

134

203

27

YHTEENSÄ

36

Työnohjauksellinen työpaja


Virkistys 2021 Alkamisajankohta Päättymisajankohta

Tapahtuma

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

20.2.2021

20.2.2021

Nuorten leffailta

Yhdistyksen toimisto

Tampere

4

20.5.2021

22.5.2021

ITUA-isien virkistysreissu

Seitsemisen torpat

Ikaalinen

6

22.5.2021

22.5.2021

Rudolfin keidas

Rudolfin keidas

Sastamala

23

2.6.2021

2.6.2021

Nuoret/minigolf

Koulukadun kenttä

Tampere

2

10.6.2021

10.6.2021

Nuoret/Pitkäjärvi sauna

Pitkäjärven sauna

Kangasala

4

15.6.2021

15.6.2021

Nuoret/Flowpark

Varala

Tampere

3

16.6.2021

16.6.2021

Kotieläinpiha retki perheille

Sankilan Kartano

Pirkkala

19

19.6.2021

19.6.2021

Lapsiperheretki Ähtäriin

Ähtäri Zoo

Ähtäri

35

20.6.2021

20.6.2021

Rotkoretki

Juupajoki

27

28.6.2021

3.7.2021

Voimaa vertaisuudesta -loma lapsiperheille

Kuortaneen urheiluopisto

Kuortane

32

3.7.2021

3.7.2021

Naantali + Emma teatteri

Naantali

Naantali

33

5.7.2021

10.7.2021

Loma

Hotelli Kivitippu

Lappajärvi

38

14.8.2021

14.8.2021

Lapsiperheretki Ähtäriin

Ähtäri Zoo

Ähtäri

32

15.8.2021

20.8.2021

Voimaa vertaisuudesta -loma

Kuortaneen urheiluopisto

Kuortane

16

21.8.2021

21.8.2021

Suo, suukko ja soitto retki

Seitsemisen kansallispuisto, Suojärven Suklaapuoti

Ylöjärvi

19

11.9.2021

11.9.2021

Retki Kylpylä Edeniin

Scandic hotel Eden

Nokia

36

2.10.2021

2.10.2021

Kahden kansallispuiston kierros

Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuisto, Lauhanvuoren kansallispuisto

1.11.2021

1.11.2021

ITUA-kokejen virkistys

ravintola DAM

Tampere

6

5.11.2021

6.11.2021

ITUA-isien virkistysreissu

Kortejärven tila

Tampere

9

11.11.2021

11.11.2021

Nuorten hohtokeilaus

Space bowling

Tampere

3

11.11.2021

11.11.2021

Nuorten leffailta

Toimisto

Tampere

4

19.11.2021

19.11.2021

Joulujuhla

Linkosuo Buffet Cafe

Tampere

74

27.11.2021

27.11.2021

Heurekan retki

Heureka

Helsinki

33

14.12.2021

14.12.2021

Taustasta tasapainoon ryhmä Kintulammella

Kintulampi

Tampere

6

Yhteensä

23

487 37


Kurssit 2021

Alkamisajan- Päättymisajan- Kurssi kohta kohta

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

Kokoontumiskerrat

20.2.2021

20.2.2021

Portailla -jatkotapaaminen

Toimisto

Tampere

9

1

21.5.2021

23.5.2021

Nuortenkurssi

Virrat

Virrat

7

1

19.6.2021

19.6.2021

Vanhempien voimavarapäivä

Arajärvi

Akaa

9

1

27.8.2021

29.8.2021

Auringonkukkia

Iloranta

Hämeenlinna 13

1

4.9.2021

5.9.2021

Nuorten Vähäsilta

Tampere

Tampere

6

1

5.9.2021

5.9.2021

Nuorten kurssi jatkotapaaminen

Tampere

Tampere

6

1

1.10.2021

3.10.2021

Portailla

Murikka

Tampere

12

1

16.10.2021

17.10.2021

Nuoret aikuiset mökki

Orivesi

Orivesi

6

1

30.10.2021

30.10.2021

Vanhempien voimavarapäivä

Hervanta/ Majaranta

Tampere

11

1

13.11.2021

13.11.2021

Auringonkukkia Nikaman -jatkotapaaminen saunatila

Tampere

7

1

86

10

Yhteensä

38


Avoimet luennot 2021

Ajankohta Luento

Paikka

Paikkakunta Osallistujat Kokoontumis- Toteutuskerrat tapa

Kevät

Ahdistuneisuushäiriöt

Yhdistyksen toimisto/ Internet

Tampere

100

1

striimattu

Kevät

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Yhdistyksen toimisto

Tampere

40

1

striimattu

Kevät

Epävakaa persoonallisuushäiriö

Yhdistyksen toimisto/ Internet

Tampere

100

1

striimattu

Kevät

Nuoret, päihteet ja vanhemmuus

Yhdistyksen toimisto

Tampere

50

1

striimattu

Kevät

Syömishäiriöt - mistä on kyse?

Verkkoluento

Tampere

40

1

Zoom

Kevät

Eron edessä -ilta

Verkossa/MLL Eron ensiapupiste

Tampere

12

1

Hybridi

Syksy

Traumat ja ylisukupolvisuus

Oriveden Kampus

Orivesi

22

1

Live

Syksy

Perhe puheeksi -seminaari

Verkossa

Tampere

202

1

striimattu

Syksy

Syömishäiriöt - mistä on kyse?

Verkkoluento

Tampere

9

1

Zoom

Syksy

Kun yksi sairastuu monen maailma muuttuu

Webinaari

Tampere

35

1

Zoom

Syksy

Eron edessä -ilta

Verkossa/MLL Eron ensiapupiste

Tampere

3

1

Teams

Syksy

Yleisöluento

Pälkäne seurakuntatalo

Pälkäne

30

1

Live

643

12

Yhteensä

39


Koulutukset ammattilaisille 2021 Ajankohta

Koulutus

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

Kokoontumiskerrat

13.1.2021

ITUA-hankkeen alkuinfo Akaan ja Urjanlan terveysneuvonnan työntekijöille

Teams

Tampere

22

1

19.1.2021

Toivosta turvaa - hankkeen tulokset Tampe- Teams reen perusterveydenhuollon psykologeille

Tampere

30

1

22.1.2021

Kokemus Kuulluksi -tilaisuus

MänttäVilppula

23

1

19.2.2021

Hankkeen ja yhdistyksen esittelyä, Sosiono- Teams min ammatillinen kasvu. Sos.opiskelijoille

Tampere

36

1

9.3.2021

ITUA-hankkeen alkuinfo Akaan ja Valkeakosken mt- ja päihdepalveluiden ammattilaisille

Teams

Tampere

25

1

30.3.2021

Info/ Nuoret hoivaajat

Teams

Tampere

48

1

31.3.2021

Info/Nuoret hoivaajat

Teams

Tampere

43

1

7.4.2021

ITUA-hankkeen alkuinfo Ylöjärven perhekeskuksen työntekijöille

Teams

Tampere

15

1

9.4.2021

Nuoret hoivaajat-koulutus Koillisen aluetiimille Tre

Teams

Tampere

20

1

14.4.2021

ITUA-hankkeen alkuinfo Ylöjärven neuvolatyöntekijöille

Teams

Tampere

10

1

29.4.2021

ITUA-hankkeen esittäytyminen: kolmannen sektorin palveluiden esittelyä vaihtoehtona MTP-potilaan hoitopolussa

Teams

Tampere

60

1

3.5.2021

ITUA-hankkeen esittäytyminen Lempäälän MIETE-tiimille

Teams

Tampere

4

1

11.5.2021

FinFami keskusliiton valtakunnallinen koulutuspäivä vp-ja koke-toiminnasta ja prospect-toiminnasta

Teams

Tampere

20

1

19.5.2021

ITUA-hankkeen esittäytyminen Ylöjärven mt-neuvostolle

Teams

Tampere

17

1

21.5.2021

Omaistyön Kick off-tilaisuus / Pirsote, päihdetyön toimijat

Teams

Tampere

20

1

31.5.2021

ITUA-hankkeen esittäytyminen Lempäälän psykiatrian yksikön työntekijöille

Teams

Tampere

11

1

40

Vilppulan kunnantalo


2.6.2021

ITUA-hankkeen esittäytyminen Akaan Mieli-tiimille

Teams

Tampere

10.6.2021

Unicef Lapsiystävällinen kunta - Kick off-tilaisuus

Teams

16.6.2021

ITUA-hankkeen esittäytyminen Parkanon päihdetyäntekijöille

Teams

Tampere

7.10.2021

ITUA-hankkeen esittäytyminen Mänttä-Vilppulan kuraattoreille

Mäntän terveyskeskus

Mänttä-Vilp- 7 pula

3.11.2021

Omaisten tukeminen

Kotitori

Tampere

7

1

24.11.2021

Mielenterveysmessujen luento: Auta myös omaista - työkalu riskien arviointiin

Zoom

Tampere

26

1

25.11.2021

Työpaja/Nuoret hoivaajat

Tampere

Tampere

30.11.2021

Kokemus Kuulluksi -tilaisuus

Kangasala-talo

Kangasala

15

1

543

22

yhteensä

3

1

80

1

1

1

Koulutukset omaisille 2021 Aloitusajankohta Koulutus

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat Kokoontumiskerrat

kevät

Omaisen oikeudet

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry

Tampere

58

1

kevät

ITUA kokemusasiantuntijakoulutus

Yhdistyksen toimisto Tampere

6

3

kevät

Jäsenilta ja vuosikokous / aiheena edunvalvonta ja vaikuttaminen

Buffet Cafe Linkosuo

Tampere

13

1

Syksy

Mielen hyvinvointi

Senioripysäkki

Tampere

5

2

Syksy

Mielenhyvinvoinnin koul.

Rönsyn tilat

Hämeenkyrö

4

5

Syksy

Jäsenilta ja syyskokous / aiheena ITUA-hanke

Buffet Cafe Linkosuo

Tampere

18

1

Syksy

Ilonan päivän tapahtuma

Vuores-talo

Tampere

38

Yhteensä

142

41


Koulutus muu 2021 Aloitusajankohta Koulutus

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

Kokoontumiskerrat

20.9.2021

Tukioppilaskoulutus

Takahuhdin koulu

Tampere

21

1

6.10.2021

Tukioppilaskoulutus

Helapuiston nuokku

Tampere

19

1

13.10.2021

Tukioppilaskoulutus

Lielahden koulu

Tampere

24

1

18.11.2021

Tukioppilaskoulutus

Kirjasto Metso

Tampere

31

1

95

4

Yhteensä

Messut ja tapahtumat 2021 Alkamisajankohta

Päättymisajankohta

Tapahtuma

Tapahtuman luonne

Paikka

15.1.2021

15.1.2021

Terveyssosiaalityön päivät

Konferenssi

Zoom

15.1.2021

15.1.2021

Verkostomessut

tapahtuma ammattilaisille

Teams

28.1.2021

28.1.2021

Yhtä perhettä kuntavaalitapahtuma

Kuntavaaliehdok- G-livelab Frenckell kaiden paneeliTampere keskustelu

13.4.2021

13.4.2021

Kulttuuri- ja Avoin tapahtuma hyvinvointimessut

6.7.2021

6.7.2021

Kesäolkkari

6.8.2021

7.8.2021

18.8.2021

Paikkakunta

Osallistujat 30

Tampere

69

Tampere

20

Verkossa

Kangasala

15

Avoin tapahtuma

Tammelan lähitori

Tampere

11

Valkeakosken markkinat

avoin tapahtuma

Valkeakosken tori

Valkeakoski

800

18.8.2021

Yhdistysesittely

Avoin tapahtuma

Tesoman hyvinvointikeskus

Tampere

11

21.8.2021

21.8.2021

Yhteisellä tiellä -toritapahtuma

Avoin tapahtuma

Kyröskosken tori

Hämeenkyrö

23

24.9.2021

24.9.2021

Vauvabaana

Avoin tapahtuma

Hämeenpuisto

Tampere

60

29.9.2021

29.9.2021

Iloa vapaaehtoistoiminnasta

Avoin tapahtuma

Laukontori

Tampere

69

42


Alkamisajankohta

Päättymisajankohta

Tapahtuma

Tapahtuman luonne

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

1.10.2021

1.10.2021

Hyvinvointikioskin avajaiset

avoin tapahtuma

Hyvinvointikioski

Lempäälä

70

5.10.2021

6.10.2021

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

tapahtuma ammattilaisille

Pavilijonki

Jyväskylä

249

9.10.2021

9.10.2021

K50-Messut

avoin tapahtuma

Tampere-talo

Tampere

186

14.10.2021

14.10.2021

Mitä kuuluu? -tapahtuma / Pämi-verkosto

avoin tapahtuma

Tampereen keskustori

Tampere

94

15.10.2021

15.10.2021

Kohdataan! -toritapahtuma

avoin tapahtuma

Valkeakosken tori

Valkeakoski

85

18.10.2021

18.10.2021

Syyslomaviikon perhetapahtuma

avoin tapahtuma

Yhteisöjen talo

Lempäälä

16

29.10.2021

29.10.2021

Kaikkien kaupunki, ehkäisevän päihdetyön verkosto

Avoin tapahtuma

Ratinan kauppakeskus

Tampere

84

1.11.2021

1.11.2021

Yhdistysesittely

Avoin tapahtuma

Hervanta Trio

Tampere

11

3.11.2021

3.11.2021

Voimaa Farmarille -hyvinvointipäivä

avoin tapahtuma

UKK

Tampere

50

4.11.2021

4.11.2021

Yhdistysesittely

avoin tapahtuma

Me-talo

Tampere

20

8.11.2021

8.11.2021

Miestenviikon tapahtuma

avoin tapahtuma

Pyynikki

Tampere

120

15.11.2021

Yhdistysesittely

Avoin tapahtuma

Vuores-talo

Tampere

4

8.9.2021

1.12.2021

Yhdistysesittely

avoin tapahtuma

Mielikioski

Ylöjärvi

96

12.12.2021

12.12.2021

Yhteisöjen talon joulu

avoin tapahtuma

Hakkarin piha-alue

Lempäälä

89

13.12.2021

13.12.2021

Yhdistysesittely

avoin tapahtuma

Me-talo

Tampere

4

25.11.2021

25.11.2021

Hyvän mielen päivä, yhdistysesittely

avoin tapahtuma

TAYS, OLKA-piste

Tampere

105

Yhteensä

2391

43


Vierailut 2021 Ajankohta

Yhteistyötaho

Paikka

Paikkakunta

Osallistujia

26.1.2021

Mielen ry/Anna Tapion koulu

Anna Tapion koulu

Pälkäne

82

26.1.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

3

17.2.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

2

2.3.2021

Tampereen kaupunki

Ohjaamo

Tampere

8

10.3.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

3

1.4.2021

Tulva Ry

Telakka

14.4.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

2

27.4.2021

Tampereen kaupunki

Nuorten päihdepoliklinikka

Tampere

3

4.5.2021

Tampereen kaupunki

Ohjaamo

Tampere

4

11.5.2021

Jämsän mielenterveys- ja päihdepalveluiden omaisryhmä

Päivätoimintakeskus Kotisatama

Jämsä

5

12.5.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

3

18.5.2021

TREDU

TREDU Santalahti

Tampere

24

18.5.2021

Tampereen kaupunki

Nuorten päihdepoliklinikka

Tampere

3

19.5.2021

Tampereen kaupunki

Teams

Tampere

36

25.5.2021

Virtain nuorten työllisyyspalvelut

Karhunaskeleen käsityöpaja

Virrat

8

27.5.2021

Sammon keskuslukio

Sammon keskuslukio

Tampere

32

28.5.2021

Sammon keskuslukio

Sammon keskuslukio

Tampere

35

1.6.2021

Mielen ry/Pälkäneen koulu

Pälkäneen koulu

Pälkäne

60

7.6.2021

Tampereen kaupunki

Ohjaamo

Tampere

3

8.6.2021

Tampereen kaupunki

Nuorten päihdepoliklinikka

Tampere

1

9.6.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

1

5.7.2021

Tampereen kaupunki

Ohjaamo

Tampere

3

6.7.2021

Tampereen kaupunki

Nuorten päihdepoliklinikka

Tampere

1

7.7.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

1

17.8.2021

Tampereen kaupunki

Ohjaamo

Tampere

4

44

12


Ajankohta

Yhteistyötaho

Paikka

Paikkakunta

Osallistujia

18.8.2021

Kangasalan seurakunta

Perheiden talo

Kangasala

1

24.8.2021

Tampereen kaupunki

Nuorten päihdepoliklinikka

Tampere

1

25.8.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

2

2.9.2021

Hatanpään lukio

Hatanpään lukio

Tampere

17

7.9.2021

Tampereen kaupunki

Ohjaamo

Tampere

4

16.9.2021

Hatanpään lukio

Hatanpään lukio

Tampere

22

20.9.2021

Tampereen kaupunki

Takahuhdin koulu

Tampere

21

21.9.2021

Tampereen kaupunki

Nuorten päihdepoliklinikka

Tampere

2

22.9.2021

Lempäälän hyvinvointipalvelut

Hyvinvointikioski

Lempäälä

10

29.9.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

2

5.10.2021

Tampereen kaupunki

Ohjaamo

Tampere

4

6.10.2021

Tampereen kaupunki

Helapuisto nuokku

Tampere

18

7.10.2021

TREDU Kangasala

TREDU Kangasala

Kangasala

15

12.10.2021

Jämsän mielenterveys- ja päihdepalveluiden omaisryhmä

Jämsän mielenterveyskeskus

Jämsä

4

13.10.2021

Tampereen kaupunki

Lielahden koulu

Tampere

24

19.10.2021

Tampereen kaupunki

Nuorten päihdepoliklinikka

Tampere

2

19.10.2021

Ylöjärven hyvinvointipalvelut

Ylöjärven kunnantalo

Ylöjärvi

1

20.10.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

1

9.11.2021

Tampereen kaupunki

Nuorten päihdepoliklinikka

Tampere

2

10.11.2021

Tampereen kaupunki

Nuorisovastaanotto

Tampere

1

23.11.2021

Tampereen kaupunki

TREDU/Mediapolis

Tampere

13

7.12.2021

Tampereen kaupunki

Ohjaamo

Tampere

6

8.12.2021

Valkeakosken kaupunki

Ohjaamo

Valkeakoski

5

20.9.2021

Pitkäniemi NVP1, NVP2 ja NVP3

Pitkäniemi

Nokia

10

Yhteensä

527

45


Vierailijat toimistolla 2021 Ajankohta

Vierailija(t)

Osallistujat

1.2.2021

TAMK opisk.

16

5.2.2021

TREDU opisk.

22

28.9.2021

TREDU opisk.

14

24.3.2021

POIMI-hanke

2

26.11.2021

Keski-Suomen FinFami

2

24.9.2021

Syli/Läheisten hanke

2

Yhteensä

58

Yhteistyötapaamiset 2021 Ajankohta

Yhteistyötaho

Lyhyt kuvaus

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

25.1.2021

Lempäälän seurakunta

Yhteistyöpalaveri

Teams

Tampere

1

12.1.2021

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tre / johtava sos.tt.

Terveyssosiaalityön Teams päivien pj-suunnittelu

12.1.2021

ITUA Kangasala/ Pälkäne kehittämistyöryhmä

yhteistyöpalaveri

Teams

14.1.2021

Tampereen kaupunki peruspalvelut, johtoryhmä

Yhteistyöhankkeen suunnittelu

Teams

19.1.2021

ITUA Valkeskoski/ Akaa kehittämistyöryhmä

yhteistyöpalaveri

Teams

Tampere

4

20.1.2021

Kangasalan hyvinvointipalvelut ja alueen järjestöt

Kulttuuri- ja hyvinvointitorin suunnittelu

Teams

Kangasala

10

2.2.2021

Ylöjärven perhepalvelut

Yhteistyöpalaveri

Ylöjärvi perusturvakeskus

Ylöjärvi

1

46

3

Tampere

Kohtaamiset

3

4

3

3

10


Ajankohta

Yhteistyötaho

Lyhyt kuvaus

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

Kohtaamiset

8.2.2021

Mäntänvuoren Terveyden mielenterveys- ja päihdepalvelut, Mänttä-Vilppulan srk

Päihdemieli-ryhmän suunnittelu

Teams

MänttäVilppula

4

4

12.2.2021

TAMK

Yhteishankkeen Yhdistyksen suunnittelupalaveri toimisto

Tampere

2

2

18.2.2021

Tampereen kaupunki, Palvelukioskien järjestöt kumppanuusiltapäivä

Teams

15

15

22.2.2021

Ylöjärven nuorten intensiiviyksikkö NAVI

Verkostokokous

NAVI-yksikkö

Ylöjärvi

6

6

5.3.2021

Pirkanmaan eroverkosto

Kokous

Teams

Tampere

20

10.3.2021

ITUA Ylöjärvi kehittä- yhteistyöpalaveri mistyöryhmä

Teams

Tampere

5

18.3.2021

Sh-opiskelijat TAMK

Opinnäytetyöpalaveri

Teams

2

12.4.2021

Tre kaupunki, Päiväperho

Toivosta turvaa hankkeen materiaaliesittely

Teams

3

13.4.2021

ITUA Virrat/Ruovesi kehittämistyöryhmä

yhteistyöpalaveri

Teams

Tampere

12

15.4.2021

MLL / Eron ensiapupiste

yhteistyöpalaveri

MLL

Tampere

1

15.4.2021

YTHS

Yhteisen ryhmän suunnittelu

Teams

Tampere

1

1

22.4.2021

Arttelin kevätkokous

Jäsenistön kevätkokous

Teams

15

15

23.4.2021

ITUA Lempäälä kehittämistyöryhmä

yhteistyöpalaveri

Teams

26.4.2021

MLL Tampereen osasto

Toivosta turvaa hankkeen materiaaliesittely

Teams

27.4.2021

Sosionomiopiskelija HAMK

Harjoittelujakson suunnittelu

Yhdistyksen toimisto

Tampere

2

7 5

Tampere

1

1

47


Ajankohta

Yhteistyötaho

29.4.2021

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

Kohtaamiset

Jyllin kodit, Etiäppäin Ohjausryhmäko- hanke kous

Teams

Ikaalinen

7

7

19.5.2021

Tampereen kaupunki/Ohjaamo

Ohjaamon kuuluvan tiimin vieraana

Teams

Tampere

36

36

26.5.2021

Oriveden mielenterveys- ja päihdepalvelut

Verkostokokous Oriveden psykiatrian poliklinikan henkilöstön kanssa

Psykiatrian poliklinikka

Orivesi

4

26.5.2021

ITUA Mänttä-Vilppula kehittämistyöryhmä

yhteistyöpalaveri

Teams

Tampere

4

31.5.2021

Sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen

Edunvalvontatyöryhmän vieraana

Teams ja yhdistyksen toimisto

Tampere

1

1

3.6.2021

Professori Olli Kampman

Edunvalvontatyöryhmän vieraana

Teams ja yhdistyksen toimisto

Tampere

1

1

9.6.2021

Goodwill ry Lahjoittamo

Lahjoituskampanjasuunnittelu

Teams

2

2

10.6.2021

Ikaalisten perhepalvelut

Toivosta turvaa hankkeen materiaaliesittely

Teams

Ikaalinen

4

10.6.2021

Tampereen eroverkosto

kokous

Teams

Tampere

12

14.6.2021

Sastamalan perhepalveluverkosto

Ohjausryhmäkokous

Teams

Sastamala

8

22.6.2021

Virrat-Ruovesi perhepalvelut

Toivosta turvaa hankkeen materiaaliesittely

Teams

Virrat

2

23.6.2021

Ylöjärven perhekioski

Toivosta turvaa hankkeen materiaaliesittely

Teams

Ylöjärvi

3

16.8.2021

Mielikioski Ylöjärvi

avajaisten videon kuvaus

Ylöjärven terve- Ylöjärvi yskeskus

2

27.8.2021

FinFami yhdistykset valtakunnallisesti

Toivosta turvaa hankkeen esittely + materiaalit

Teams

9

48

Lyhyt kuvaus

Tampere


Ajankohta

Yhteistyötaho

Lyhyt kuvaus

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

Kohtaamiset

2.9.2021

Pirsote Virrat kohtaamispaikka

yhteistyön suunnittelupalaveri

Teams

Tampere

6

6

17.9.2021

Mänttä-Vilppulan perhepalvelut

Toivosta turvaa hankkeen esittely + materiaalit

Teams

Mänttä-Vilppula

3

23.9.2021

FinFami keskusliitto, FinFami Varsinais-Suomi

Sitran Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelman hakemuksen suunnittelu

Teams

Tampere

4

4

7.10.2021

Hoivaavat nuoretdialogityöpaja

Kokemustiedon ja ammatillisen tiedon kasaamista palvelujen kehittämiseksi hoivaaville nuorille

Teams

Tampere

3

3

13.10.2021

Järjestöasiantuntija Niina Salo-Lehtinen

Edunvalvontatyöryhmän vieraana

Teams ja yhdistyksen toimisto

Tampere

1

1

15.10.2021

Valkeakosken mielen- Läheisten lähellä terveystoimisto -iltojen suunnittelu

Valkeakosken mielenterveystoimisto

Valkeakoski

1

25.10.2021

TAMK, Nina Kilkku

Pth-hankehakemukseen liittyvää arvioinnin suunnittelua

Yhdistyksen toimisto

Tampere

1

1

26.10.2021

FinFami keskusliitto

Erätauko-kehittäjä- Teams työryhmä

Tampere

2

2

26.10.2021

Tampereen kaupunki, Palvelukioskien järjestöt kumppanuusiltapäivä

Laikun musiikkisali

Tampere

10

10

27.10.2021

SYLI ry:n Läheisten hanke

Webinaarisuunnittelua

Teams

Tampere

2

2

29.10.2021

ITUA Virtojen työryhmä

omaistyön ohjeiden Teams suunnittelupalaveri

Tampere

3

29.10.2021

MIELI ry kokemusasiantuntijat

Kokemus kuulluksi tilaisuuden yhteistyöpalaveri

Tampere

5

Yhdistyksen toimisto

49


Ajankohta

Yhteistyötaho

Lyhyt kuvaus

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

5.11.2021

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus

Avoin tapahtuma

Vanha kirkko

Tampere

70

12.11.2021

Toivosta turvaa-hank- Hankkeen päätöskeen ohjausryhmä kokous

Periscope

Tampere

8

17.11.2021

SYLI ry:n Läheisten hanke

Ohjausryhmäkokous

Teams

Tampere

8

8

17.11.2021

FinFami keskusliitto

Tilantekijät palaveri

Teams

Tampere

9

9

23.11.2021

SSYK

Vuosikokous

Teams

Tampere

7

7

29.11.2021

Pirsote proj.pääll. Kaija Saari

Edunvalvontatyöryhmän vieraana

Teams ja yhdistyksen toimisto

Tampere

1

1

9.12.2021

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi

Edunvalvontatyöryhmän vieraana

Teams ja yhdistyksen toimisto

Tampere

1

1

21.12.2021

Mänttä-Vilppulan Eh- Perustamiskokous käisevan päihdetyön työryhmä

Teams

Tampere

15

15

22.12.2021

Palv.pääll. Valkeakoski ja Nokia mtt osastonhoitaja

Teams

Tampere

2

2

1.4., 12.8., 27.8.2021

Jyllin kodit, Etiäppäin Kesän yhteistyön - hanke suunnittelu

Jyllin kodit

Ikaalinen

1

3

10.2., 5.5., 7.10., 19.11., 16.12., 21.12.2021

Hoitoeettinen neuvot- Kokous telukunta, Pshp

Teams ja Finn-Medi 1

Tampere

12

72

11.10., 14.12.2021

FinFami keskusliitto

Teams

Tampere

5

10

11.2., 4.3., 16.5., 27.10.2021

SYLI-keskus Tampere Suunnittelukokous

Teams

Tampere

2

8

11.2.,11.3. ja 26.3.

YAMK-opiskelijat

opinnäytetyöpalaveri

Teams

Tampere

4

11.3., 19.3., 29.4., 21.6., 12.10.2021

KVPS

Yhteistyökoulutuksen suunnittelu

Teams

11.3., 25.3., 15.4.

Poikkeustilan yhteistyö

yhteistyöpalaveri yhdistysten kesken

Teams

50

PirSote Kokemusasiantuntija-hankehakemuksen suunnittelu

FinFamien lapsiperhetyön asiantuntijaverkosto

Tampere

Kohtaamiset

3

15

15

45


Ajankohta

Yhteistyötaho

Lyhyt kuvaus

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

Kohtaamiset

12.4., 6.9., 13.12.2021

Ylä-Pirkanmaan Omaistoiminnan neuvottelukunta

Alueellinen verkostokokous

Teams ja Kohtaamispaikka Aleksiina ja Perinnekylän Mikontalo

Ruovesi & Virrat

12

36

13.1., 11.6., 3.9.2021

Tampereen Koillisen perhetyön aluetiimi

Nuoret hoivaajat / Koilliskeskuspilotti

Teams

10

30

14.1., 25.2., 20.4., 17.6., 11.10.

FinFami keskusliitto

Toiminnanjohtajien kokous

Teams

13

65

14.4., 24.8., 6.9., 20.9., 4.10., 29.10.

Mikämies-verkosto

Miehiä työssä kohtaavien yhdistysten yhteistyöverkosto

Teams

12

72

15.1., 26.3. 18.6.2021 KEE-verkosto

Tiimikokoukset

Teams

34

15.4., 26.11., 28.11.

FinFami keskusliitto

Ammattilaisten verkkokoulutuksen suunnittelu

Teams ja yhdistyksen toimisto

3

16.8. ja 14.9.

ITUA Ylöjärven työryhmä

omaistyön ohjeiden Yhdistyksen suunnittelupalaveri toimisto

17.3., 24.5., 18.8.

Sivis

Toiminnanjohtajien alueverkosto

Teams

19.1., 10.3., 9.6., 25.8., 13.10.

FinFami viestijäverkosto

Verkostokokous

Teams

19.1., 12.2., 9.3., 6.4., 27.4., 18.5., 8.6., 17.8., 21.9., 26.10.2021

Tre kaupunki, srk, Pshp, järjestöt

Korona tilannekuva-kokoukset

19.1., 27.9.2021

Kangasalan ja Kaakkois-Pirkanmaan omaistoiminnan neuvottelukunta

19.1. /22.2. /15.6. /27.8. 2.6.2021, 3.12.

Tampere

Tampere

9

1 57

171

Tampere

15

75

Teams

Tampere

11

110

Alueellinen verkostokokous

Teams ja Kangasalan kirjasto

Kangasala

10

20

Mieli matkalla - ja Mukana-hankkeet

Yhteistyötapaamiset

Vaihtuva paikka Tampere

7

MLL

Eron edessä palaute- ja suunnittelupalaveri

Teams

8

Tampere

16

51


Ajankohta

Yhteistyötaho

20.1., 17.2., 24.3., 21.4., 10.5., 16.8., 23.9., 8.11.,

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

Kohtaamiset

Edunvalvonta- ja Kehittämiskokous vaikuttamistyöryhmäkokoukset

Teams ja yhdistyksen toimisto

Tampere

8

64

20.4., 28.4., 18.5., 2.6., 3.9., 7.9., 14.9., 14.10., 28.10., 15.11., 25.11., 26.11., 14.12.2021

Unicef LYK koordinaatioryhmä

Verkostokokous

Teams

30

390

20.9. ja 1.11.

ITUA Mänttä-Vilppulan työryhmä

omaistyön ohjeiden Teams suunnittelupalaveri

Tampere

3

21.1., 22.2., 23.2.

Arttelin vaalityöryhmä

yhteistyöpalaveri vaaleihin liittyen

Teams

Tampere

10

21.4. ja 3.5.

MTKL

Mielenterveysmessujen suunnittelupalaveri

Teams

Tampere

8

25.3., 17.5., 18.8., 31.8., 15.10.2021

Pirkanmaan sote-järjestöt

Verkostokokous

Teams

25.5., 23.8. ja 9.9.2021

ITUA Parkano/Kihniö yhteistyöpalaveri kehittämistyöryhmä

Teams

25.8., 30.8.2021

Ylöjärven perhekioski

Perhekioskiyhteistyön suunnittelu

Teams ja Perhe- Ylöjärvi kioski Ylöjärvi

1

27.1., 23.2., 22.3., 18.5., 14.6., 18.10., 4.11.

FinFami keskusliitto

Recovery -kehittäjäryhmä

Teams/yhdistyksen toimisto

Tampere

8

56

27.8.

Vauvabaana-tapahtuman suunnittelu

yhteistyöpalaveri

Teams

Tampere

21

21

30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 22.4.2021

Aikuiskoulutus Taitaja

Työelämäharjoittelujakso

Teams

2

10

30.8. ja 29.11.

Lempäälän perhepavelut

Isä-ryhmän suunnittelukokous

Vaihtuva paikka Lempäälä

1

31.5., 1.7., 19.8., 16.11.2021

Suvi Saarinen, Esa Hoitoyön tutkimus- Teams Nordling, Nina Kilkku säätiön näyttövinkkisuunnittelu

Tampere

3

7

31.5., 15.11.2021

POIMI-hanke Ylöjärvi Ohjausryhmäkokous

Ylöjärvi

12

24

52

Lyhyt kuvaus

Teams

40 Tampere

30

200

7


Ajankohta

Yhteistyötaho

Lyhyt kuvaus

4.2.,5.5.,7.10.2021

Mieli matkalla -hanke

5.10.

Paikka

Paikkakunta

Osallistujat

Kohtaamiset

Ohjausryhmäkokous

Tampere

9

27

Tre kaupunki

Kumppanuuskokous

Tampere

3

3

6.5., 30.9.

Pshp Toimialue 5

Verkostokokous Evtr + toimialuejohto

Teams

5

10

6.9.

Pämi-verkosto

Kokous

Teams

Tampere

16

16

7.1., 14.1. ja 22.1.2021

KEE-verkosto

Kuntavaalipaneelin suunnittelu

Teams ja G-livelab Frenckell

Tampere

10

30

7.9. ja 23.9.

Kohdataan! -tapahtuman suunnittelu

suunnittelukokous

Vaihtuva paikka Valkeakoski

7

8.4., 12.5.2021

Rönsy ry

Verkostokokous

Teams ja Rönsyn kohtaamispaikka

4

8.4./ 28.4./ 30.9./ 1.12.

Yhteisöjen talo

suunnittelukokous

Vaihtuva paikka Lempäälä

15

9.11.

Arttelin aamukahvit

yhteistyöpalaveri

Artteli

12

12

Hämeenkyrö

Tampere

8

9.4., 3.5., 19.5., 15.6., Pirsote, ehkäisevän 16.8.2021 päihdetyön työryhmä

Yhteistyön suunnit- Teams telupalaveri

5

25

9.6., 17.9., 24.9., 27.9., 4.10., 14.10., 18.10., 25.10., 27.10., 28.10.2021

Tampere Junior-ohjelma: Aurora AiHoivaaville nuorille palveluja

Verkostopalaveri

Teams

21

63

9.6., 30.8., 6.10., 1.12.2021

Akaan perhekeskuksen kumppanuusverkosto

Verkostokokous

Teams ja Akaan Akaa Hyvinvointikeskus

10

40

9.9. ja 13.9.

TAMK opiskelijat

opinnäytetyöpalaveri

Teams

Tampere

2

4

18.3., 22.4., 6.5., Tarve ry 8.6., 10.8., 7.9., lokakuu, 14.12.

Hallituksen kokous

Teams ja muiden toimistot

Tampere

7

56

24.2., 4.5., 2.12.

Yhteistyöverkostokokoukset

Tampere

20

60

Valikkoverkosto

53


Ajankohta

Yhteistyötaho

Lyhyt kuvaus

Paikka

Paikkakunta

18.1., 27.1., 4.2., 10.2., 24.5., 14.6., 23.8., 24.8.

FinFami keskusliitto, pienten verkosto

Verkostokokous

Teams

Tampere 8 & Helsinki

64

12.2., 3.6., 14.10.

FinFami keskusliitto OMAVAPA

FinFamin vp-koor- Teams dinaattoreiden verkostotapaamiset

Helsinki

8

24

5.1., 19.1., 3.5.

FinFami keskusliitto, SOS-lapsikylä

Mentorapp-sovelluksen pilotointi

Teams

Helsinki

3

9

13.9.

Artteli, Sopimusvuori, OLKA- teemapäiPirkanmaan Mielenvän suunnittelu terveys ry; Kriisikeskus Osviitta

Teams

Tampere

5

5

27.4.

Mielikioski

Kokemusasiantuntijatoiminnan esittely- ja yhteistyökokous

Ylöjärvi

2

2

14.6., 23.8., 24.8.

FinFami keskusliiton pienten verkosto

Tarinaryhmän suunnittelukokouksia

Tampere

8

24

4.10., 15.10., 29.10.

FinFami Kanta-Häme ja Satakunta

Tarinaryhmä-kou- Teams lutuksen suunnittelupalaveri

Tampere

2

6

21.10.

Sopimusvuori ja Pirkanmaan Mielenterveys ry; Kriisikeskus Osviitta

Hyvän mielen päivän suunnittelua OLKA-pisteelle TAYS

Kriisikeskus Osviitta

Tampere

2

2

16.2., 19.8., 23.8., 7.9., 23.11.

Kokoa ry

Verkostokokous

Teams

30

150

29.4., 8.6.

Kokoa ry

Ohjausryhmäkokous

8

16

21.9., 26.10., 16.12.

Kansalaisareena, Nuorten vapaaehtoistoiminnan sparrausryhmä

Verkostokokous

15

45

Yhteensä

54

Teams

Osallistujat

1008

Kohtaamiset


Omaisneuvonta 2021 Ajankohta

Omaisneuvonnat 2021

Vertaisneuvonnat 2021

Kevät

237

68

Kesä

77

14

Syksy

158

45

Yhteensä

472*

127

*joista 328 eri asiakasta

ITUA-hankkeen Omaisneuvonta 2021 ITUA-hankkeen omais- ja vertaisneuvonnat 2021 Omaisneuvonnat

204

Vertaisneuvonnat

21

Kolmoiskeskustelut

25

Yhteensä

250* *joista 76 eri asiakasta

55


Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi finfamipirkanmaa.fi

Hämeenkatu 25 A 3. ja 6. krs 33200 Tampere