Page 1

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry

Toimintakalenteri syksy 2017

1


Sisältö Puheenjohtajan terveiset....................................................4 Syysterveiset omaisyhdistyksestä......................................5 Omaisneuvonta............................................................................9 omaiskahvila ja Toiminnalliset tuokiot...........................11 Vertaistukiryhmät...................................................................13 Koulutukselliset ryhmät......................................................20 kurssit........................................................................................22 Luennot.......................................................................................25 Virkistys.....................................................................................26 Muita tapahtumia.....................................................................28 Henkilöstö.................................................................................32 Yhteystiedot ja aukioloajat................................................34

2


3


Puheenjohtajan terveiset Olen kesän aikana kohdannut useita omaisia, joiden läheisellä on uusi kansantauti, eli muistisairaus. En ole aikaisemmin ajatellut sitä, kuinka lähellä toisiaan ovat muistisairaan omaisen ja mielenterveysomaisen tilanteet. Erona on se, että muistisairaan omaisten mielissä stigma elää yhä vahvana. He ovat nyt vaiheessa, josta me olemme päässeet pois. Toivottavasti. Asiasta vaikeneminen, häpeä, epävarmuus tulevasta, pelko, uupumus… Kuinka tuttuja tunteita nuo ovatkaan. Iloita voi siitä, että yhä useampi mielenterveysomainen uskaltaa puhua omista tunteistaan, hakea apua itselleen ennen romahtamista. Muistisairaan omainen kokee aiheesta puhumisen häpeän esiintuomiseksi ja vaikenee usein sairastuneen vaatimuksesta. Tietysti molemmissa ryhmissä on sekä/että ajattelua. Asennemuutos vie aina aikaa. Ai miten niin kansantauti? Muistisairaita on tällä hetkellä Suomessa noin 193 000, uusia sairastumisia todetaan vuosittain 14 500. On siis suuri joukko omaisia, joita mekin voimme tukea. Ellemme muuten, niin ohjaamalla Pirkanmaan Muistiyhdistyksen palvelujen pariin. Syksyn toimintaa ei sateinen kesä ole laimistanut, päinvastoin. Vapaaehtoiset palaavat tehtäviinsä kesän virkistäminä, entiset hankkeet jatkavat ja uusille hanketyöntekijöille raivataan työtiloja. Omaisten hyvinvointia edistävää vilskettä riittää. Kaiken touhun keskellä on syytä nauttia syksyn värikylläisyydestä, joka toivottavasti tuo iloa ja tyyneyttä itse kunkin elämään. Hyvää syksyä. Ritva Mantela puheenjohtaja

4


Syysterveiset omaisyhdistyksestä Syksy on jälleen käsillä, ja yhdistyksen toiminta pyörähtää käyntiin hieman hiljaisemman kesän jälkeen. Tänä syksynä yhdistyksessä käynnistyy uusi hanke, joka kantaa nimeä Toivosta turvaa. STEA (entinen RAY) on myöntänyt yhdistykselle rahoituksen projektiin, jonka tarkoituksena on vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvan osallisuuden mallin kehittäminen lapsiperheille, joissa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma. Malli kehitetään yhteistyössä Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden, perheneuvolan, sosiaalityön ja lastensuojelun kanssa. Suomessa 25 % lapsista elää perheissä, joissa on mielenterveystai päihdeongelmia. Tämä tarkoittaa, että Tampereella vastaavanlaisissa perheissä eläviä lapsia on noin 8600 ja koko Pirkanmaalla noin 23 300 lasta. Vanhemman psyykkinen sairaus muuttaa koko perheen elämän. Sairaus muuttaa käyttäytymistä ja haittaa arjessa selviytymistä. Perheen sosiaalinen piiri saattaa kaventua. Terve puoliso väsyy, koska vastuu arjesta jää suuremmaksi osaksi hänelle. Usein lasten kanssa ei jakseta viettää aikaa, kun arkirutiinit vaativat paljon ponnistelua. Perheiden lapset saattavat kokea eriarvoisuutta jo hyvin pieninä koululaisina. Toivosta turvaa -hankkeen ajatuksena on, että mielenterveyspalveluihin syntyy uudenlainen toimintamalli, jossa kokemusasiantuntijan antama tieto ja tuki on kiinteä osa apua tarvitsevien lapsiperheiden tukipakettia. Oman kokemuksensa myötä kokemusasiantuntija motivoi vanhempia pitämään huolta itsestään ja puhumaan asioista perheessä lastenkin kanssa. Kokemusasiantuntija tukee ja kannustaa perheitä myös ottamaan vastaan apua ja lapsiperheiden palveluita sekä hakemaan vertaistukea toisilta samaa kokeneilta perheiltä. Projektityöryhmän jäsenenä kokemusasiantuntija puolestaan voi lisätä ammatti-

5


laisten ymmärrystä perheiden kokemuksista ja koko perheen tuen tarpeista. Toivosta turvaa -hankkeessa kehitetään siis sekä paikallisesti että valtakunnallisesti uutta toimintatapaa, joka lisää asiakkaiden ja lapsiperheiden osallisuutta palveluissa ja omassa elämässään. Hankkeen myötä yhdistykseen saadaan viisi uutta työntekijää, joista kolme on osa-aikaisia kokemusasiantuntijoita. Hanke kestää 3,5 vuotta. Tänä syksynä katseet kannattaa kääntää myös yhdistyksen sosiaalisen median kanaviin. Olemme päivittäin esillä Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, ja myös Youtube-kanavaltamme löytyy kiinnostavaa materiaalia. Some-kanavistamme löytyy kaikkein ajankohtaisin tieto toimintaamme liittyvistä asioista. Somesta saa myös hyvän käsityksen yhdistyksen arjesta: siitä mitä toimistolla tapahtuu, missä kaikkialla olemme esillä ja mukana, ja miten esimerkiksi vapaaehtoistoiminta linkittyy arkeemme. Jotta myös jäsenviestinnästä saataisiin entistä nopeampaa ja ajankohtaisempaa, toivomme jäsenten ilmoittavan meille sähköpostiosoitteensa. Sitä kautta voimme viestiä suoraan jäsenille entistä tehokkaammin ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Tällä hetkellä toimintakalenteri tavoittaa kaikki jäsenet kolme kertaa vuodessa, mutta muuna aikana viestintä on nettisivujen ja somen varassa. Sähköposti lisää suoran viestinnän mahdollisuuksia ympäri vuoden. Kaiken toimintamme myötä toivotamme sinulle voimaannuttavaa syksyä! Tule mukaan toimintaan – jaksamisellasi on väliä! Silja Lampinen vastaava koordinaattori Oili Huhtala toiminnanjohtaja

6


finfami apuna ja tukena Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää omaisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun hänen perheenjäsenellään, sukulaisellaan, ystävällään tai muulla läheisellään on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Omaisille tarjoamme • henkilökohtaista neuvontaa • ryhmiä, luentoja, kursseja ja virkistystoimintaa • tukea ja tietoa eri näkökulmista: puolisoille, sisaruksille, vanhemmille, lapsille ja muille läheisille • mahdollisuuden toimia vapaaehtoisena oman tilanteen ja kiinnostuksen mukaan Yhteistyökumppaneille tarjoamme • kokemukseen ja tieteeseen pohjautuvaa omaistyön osaamista sosiaali- ja terveysalan toimijoiden toiminnan kehittämiseksi • omaistyön koulutuksia • työvälineitä omaistyöhön ammattilaisille

YHDISTYKSEN JÄSENYYS Toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Halutessasi voit liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä toimistoon tai verkkosivujen kautta. Jäsenmaksu: • Yksityishenkilöiltä 15 euroa • Perhejäsenmaksu samassa taloudessa asuvalta perheeltä 20 euroa • Ainaisjäsenmaksu 100 euroa Jäsenkortin saat jäsenmaksulaskun yhteydessä. Yhdistyksen jäsenenä saat säännöllisesti jäsenpostia kolme kertaa vuodessa ja Labyrintti-lehden neljä kertaa vuodessa.

7


Yhdistyksen jäsenenä Sinulla on oikeus • käyttää yhdistyksen päätäntävaltaa • säilyttää säännöissä mainitut ”erityiset edut” • säilyttää yhdenvertaisuus • saada koolle yhdistyksen kokous • erota yhdistyksestä, milloin haluat • saada yhdistykseltä palveluja • tutustua yhdistyksen asiakirjoihin • tehdä aloitteita Yhdistyksen jäsenenä Sinulla on velvollisuus • suorittaa yhdistykselle sen sääntöjensä mukaan määräämät jäsenmaksut • toimia yhdistyksessä tai sen ulkopuolella siten, että se ei huomattavasti vahingoita yhdistystä • täyttää yhdistyksen säännöissä määritellyt tehtävät

Voit tukea yhdistyksen toimintaa ja auttaa mielenterveysomaisia lahjoittamalla haluamasi summan vapaaehtoisena kannatusmaksuna Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n tilille: FI 61 1147 3001 0092 20 (Nordea) Merkitsethän viestikenttään LAHJOITUS.

8


Omaisneuvonta Jo huoli läheisestä riittää. Ota yhteyttä omaisneuvontaan! • Huolestuttaako sinua läheisesi mielenterveyteen tai päihteidenkäyttöön liittyvät asiat? • Oletko saanut riittävästi tietoa? • Kaipaatko tukea oman tai perheesi jaksamiseen?

Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi Maksuton Omaisneuvonta on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tarjoamaa tietoa ja tukea psyykkisesti oireilevien tai sairastuneiden omaisille. Läheisellä voi olla myös päihdeongelma. Omaisneuvonnassa voit keskustella omasta tai perheen elämäntilanteesta. Saat puhua omin sanoin huolestasi ja sen herättämistä tunteista. Yhdessä työntekijän kanssa voit miettiä keinoja oman hyvinvoinnin lisäämiseen ja arjen vuorovaikutustilanteisiin. Neuvonnassa huomioidaan myös perheen lasten hyvinvointi. Omaisneuvonnassa saat tarvittaessa tietoa psyykkisistä sairauksista ja niiden vaikutuksesta arkeen, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä yhdistyksen tarjoamasta tuesta ja mahdollisuuksista. Tarvittaessa saat jatko-ohjausta muihin palveluihin. Omaisneuvonnan yhteyteen on mahdollista sopia tapaaminen myös vertaisen kanssa. Vertaiskeskustelussa voit keskustella mieltäsi painavista asioista samankaltaisessa elämäntilanteessa elävän henkilön kanssa. Lisätietoa ja video omaisneuvonnasta osoitteessa: www.innokyla.fi/web/malli655786

9


OMAISNEUVONTAA TAMPEREELLA Ajanvaraukset: puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs

OMAISNEUVONTAA KANGASALLA Ajanvaraukset: Silja Lampinen puh. 040 719 9262, silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi Paikka: Psykiatrian poliklinikka, Myllystenpohjantie 2 Aikoja voi tiedustella myös Kangasalan psykiatrian poliklinikan, esim. sairastuneen läheisesi omahoitajan tai toimiston kautta puh. 040 133 6540.

OMAISNEUVONTAA YLÖJÄRVELLÄ Ajanvaraukset: Silja Lampinen puh. 040 719 9262, silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi Paikka: Ylöjärven perhekeskus, Mikkolantie 10 Aikoja voi tiedustella myös perhekeskuksen toimiston tai sairastuneen läheisesi omahoitajan kautta.

OMAISNEUVONTAA PITKÄNIEMEN POTILAIDEN LÄHEISILLE Ajanvaraukset: Sami Hoisko puh. 050 408 3315 sami.hoisko@finfamipirkanmaa.fi Tiina Vartiainen puh. 050 448 8134 tiina.vartiainen@finfamipirkanmaa.fi Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs tai Pitkäniemen sairaala (rakennus 11, 2. krs.)

Omaisneuvontaa 20-40 -vuotiaille miespuolisoille Ajanvaraukset: Anja Sauvolainen puh. 050 412 4423, anja.sauvolainen@finfamipirkanmaa.fi Roope (Howard Byde) puh. 050 412 4423 howard.byde@finfamipirkanmaa.fi Paikka: Hämeenkatu 25 A

10


omaiskahvila ja Toiminnalliset tuokiot Omaiskahvila, jota Kolmen Veen kahvilaksikin kutsutaan, ”Omaiskahvilassa mieli lepää on avoin kohtaaja virkistyy. Itselleni kahvila on mispaikka kaikille viikon odotetuin juttu, sillä siellä omaisille kahvikupin saa juttuseuraa yksinäisempikin äärellä. Kahvilasta vieras. Välillä puheentohinasta ei omainen saa vertaistukea, virkistystä meinaa saada selvää, kun ja voimaantumista. pulinakerho käy kiivaana.” Perinteisen keskustelevan omaiskahvilan rinnalla on samanaikaisesti toiminnallisia tuokioita: peliklubi, karaokekerho, luovan toiminnan kahvila ja käsityöpiiri. Kahvilan ja toimintatuokioiden emäntinä tai isäntinä toimivat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset. Omaiskahvilassa pannu on kuumana joka maanantai 4.9. alkaen klo 12.00–16.00 välisen ajan osoitteessa Hämeenkatu 25 A 3. krs.

PELIKLUBI (55+)

on virkistävän hyvänmielen iltapäivä vertaistuen, kahvittelun ja erilaisten seura- ja lautapelien parissa. Peliklubi pidetään joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 13–15.

KARAOKEKERHO

pidetään omaiskahvilan jatkona kerran kuukaudessa maanantaisin 11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12. klo 16–18.

KÄSITYÖPIIRI

Käsityöpiirissä jaetaan kuulumisia, vinkkejä ja hyvää mieltä. Ota oma käsityö mukaan. Varsinaista ohjausta ei ole. Paikalle voi tulla ja poistua itselle parhaiten sopivaan aikaan. Myös miehet ovat tervetulleita. Talo tarjoaa kahvin tai teen. Käsityöpiiri kokoontuu 18.9., 16.10. ja 20.11. klo 12.30–14.30.

Luovan toiminnan kahvila

Luovan toiminnan kahvilassa kolmannen kerroksen tilaan mahtuu kohtuudella kuusi toimijaa kerralla. Kokoontuminen

11


tapahtuu nonstop-tyyppisesti eli kun on saanut työnsä valmiiksi, antaa tilaa seuraavalle. Tarvittavat työkalut ja välineet ovat paikalla. Ohjaajilla on mukana malleja ja helppoja ohjeita. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Luovan toiminnan kahvilaan kokoonnutaan joka kuukauden toinen maanantai klo 13–15. Ohjaajana Macy. 11.9. Värikynillä piirtäminen 9.10. Tuunaa lasipurkista lyhty/säilytyspurkki (tuo mukana itsellesi mieluinen lasipurkki esim. piltti- tai suolakurkkupurkki) 13.11. Muovailusavesta muotoilua 11.12. Jouluinen koristelautanen

TIETOVISA Tule kisaamaan tietovisaan! Tietovisa järjestetään omaiskahvilan yhteydessä 25.9., 23.10. ja 27.11. klo 13.

KIRJALLISUUSPIIRI

Avoin piiri, jossa tutustutaan kaunokirjallisuuteen, etsitään uusia näkökulmia luettuun sekä jaetaan ajatuksia ja oivalluksia toisten kanssa. Piirissä luettavat kirjat valitaan yhdessä. Ei ennakkoilmoittautumisia. Aika: Tiistaisin 26.9., 24.10., 28.11. ja 12.12. klo 17–18.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut: Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

Luovan kirjoittamisen piiri

Luovan kirjoittamisen piirissä tutustutaan mm. omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen ja tarkastellaan luovan kirjoittamisen yhteyttä mielen hyvinvointiin. Tapaamisissa tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia ja annetaan palautetta muiden töistä. Ryhmään mahtuu kahdeksan henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Aika: Torstaisin 28.9., 12.10. ja 19.10. klo 17–19 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 22.9.: Emilia Aakko puh. 050 320 9499, emilia.aakko@finfamipirkanmaa.fi TAI Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

12


Vertaistukiryhmät Avoimiin vertaistukiryhmiin voi osallistua silloin, kun se itselle sopii. Niihin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Suljettuun vertaistukiryhmään tulee ilmoittautua ennakkoon ryhmäkohtaisten ohjeiden mukaan.

AVOIMET VERTAISTUKIRYHMÄT PÄIVÄRYHMÄ

Avoin vertaistukiryhmä omaisille, joiden läheisellä on mielenterveysongelmia. Aika: Tiistaisin 5.9., 26.9., 17.10., 7.11., 28.11. ja 19.12. klo 13–15 Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut: Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

Naisten kesken

Avoin ryhmä kaikille naisille, joita yhdistää läheisen mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Ryhmässä tavoitellaan omien voimavarojen löytymistä ja oman elämän keventymistä. Aika: Maanantaisin 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 17–19 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut: Ritva Katajainen puh. 040 582 5343 ritva.katajainen@finfamipirkanmaa.fi

PÄIHDEMIELI–RYHMÄ

Avoin keskusteluryhmä omaisille, joiden läheisellä on päihderiippuvuutta ja mielenterveysongelmia. Runsaaseen päihteiden käyttöön voi liittyä usein myös mielenterveyden järkkymistä, taloudellisia ongelmia ja jopa rikollisuutta. Epävarmuus, huoli ja pelko vievät omaisen voimia, sillä tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Ryhmässä sinulla on mahdollisuus kuulla muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien tarinoita ja saada vertaistukea, sekä uusia näkökulmia ja voimavaroja arkeen. Läheiselläsi ei tarvitse olla diagnosoitua mielenterveysongelmaa. Päihdekäyttö voi olla joko alkoholi-, huume- tai sekakäyttöä.

13


Aika: Torstaisin 7.9., 5.10., 2.11. ja 30.11. klo 16.30–18.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs. Tiedustelut: Tiina Rissa puh. 040 5050 819 tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi

Juttutupa (60+)

Mitä ajattelen elämästä ja iästä? Mistä olen joutunut luopumaan? Suhtaudunko huoliin samalla tavalla kuin nuorempana? Miten voin kokea olevani tarpeellinen? Eläkeiässä moni huomaa pohtivansa yksin elämänmenoaan ja iän mukanaan tuomia muutoksia. Juttutupa tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun. Ohjaajina Eija ja Irma. Aika: Keskiviikkoisin klo 11.30–13.30 13.9. Kesäkuulumisia 11.10. Tre-toimijoita esittäytyy: Talkkari Pikkarainen, Luotsitoiminta, kotitori/erilaiset apuvälineet etc. 15.11. Hemmottelua 13.12. Lounastreffit (omakustanteinen) Buffet & Café Linkosuossa, Hämeenkadun ja Näsilinnankadun kulmassa. Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut: Lea Härö puh. 0400 871 481 lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

AIKUISTEN OIKEESTI -KESKUSTELURYHMÄ

Ryhmä on tarkoitettu noin 17–30 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, joiden vanhemmalla, sisaruksella, puolisolla tai ystävällä on mielenterveys– ja/tai päihdeongelmia. Ryhmässä voit vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja tuntemuksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Samalla saat uusia näkökulmia ystävänä tai omaisena olemiseen, omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Aika: Ryhmä kokoontuu syksyllä 2017 alustavasti kaksi kertaa! Ensimmäinen tapaaminen torstaina 21.9. ja toinen 12.10. klo 17.00–19.00. Mietitään yhdessä jatkoa tapaamisiin. Paikka: Hämeenkatu 25 A 3.krs. Tiedustelut: Sari Nurminen puh. 040 544 3139 sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

14


Miehen mitta -ryhmä

Avoin vertaistukiryhmä miehille, joiden läheisellä on mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Aika: Lauantaisin 9.9., 30.9., 21.10., 11.11. ja 2.12 klo 11–13 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut: Roope puh. 050 412 4423 howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

Miesten ryhmä

Avoin vertaistukiryhmä miesten kesken. Tule mukaan saunomaan ja keskustelemaan. Mieskuntoutujat voivat tulla myös yhdessä omaisensa kanssa. Aika: Tiistaisin 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12. klo 18–20 Paikka: Iideshovin saunaosasto, Motarinkuja 2 A Tiedustelut: Roope puh. 050 412 4423 howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

Selviytymistarinoita arjesta -illat

”Vertaistuki ja muiden tarinoiden kuuntelu + oman jakaminen auttaa hyvin.”

Kolmen Kimppa-projekti järjestää 20– 40 -vuotiaille miespuolisoille Selviytymistarinoita arjesta -iltoja syksystä lähtien. Illoissa käsitellään parisuhteeseen ja omaan jaksamiseen liittyviä teemoja sekä kokemusasiantuntijoiden että ammattilaisten johdolla.

Aika ja paikat: Tiistaisin klo 17–20 12.9. Luento, jonka aiheena omasta jaksamisesta huolehtiminen. (Mielikahvila Sorina, Sorinkatu 4) 10.10. Aiheena läheisriippuvuus. Kumppanuustalo (Arttelin saunatila, Salhojankatu 42, 5. krs) 21.11. Luento, jonka aiheena vuorovaikutuksen solmut parisuhteessa. (Paikka ilmoitetaan myöhemmin.) 12.12. Aiheena mielenterveysongelman tunnistaminen ja puheeksi ottaminen. (Kumppanuustalo Arttelin saunatila) Tiedustelut: Anja Sauvolainen puh. 050 412 4423, anja.sauvolainen@finfamipirkanmaa.fi TAI Roope puh. 050 412 4423, howard. byde@finfamipirkanmaa.fi

15


Kolmen Kimpan avoin vertaistukiryhmä Tampereella

Avoin vertaistukiryhmä miespuolisoille Rauhaniemessä jatkuu. Iltapäivä sisältää vapaamuotoista keskustelua, saunomista ja uintia omakustannehintaan. Aika: Tiistaisin 29.8., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11. ja 19.12. klo 15–17 Paikka: Rauhaniemen kansankylpylä Tiedustelut: Roope puh. 050 412 4423, howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

Kolmen Kimpan teemallinen live chat-ryhmä miespuolisoille

Ryhmächattiin ovat tervetulleita mukaan myös kumppanit ja puolisot. Ryhmään osallistuminen edellyttää tunnuksen luomista www. tukinet.net -sivustolle. Osallistuminen tapahtuu anonyymisti rekisteröitymisen yhteydessä otettavalla nimimerkillä. Ryhmä löytyy sivustolta Kolmen kimppa –nimellä. Tapaamisiin voi osallistua ilman sitoutumista. Kolmen kimpan nettisivuilta löytyy yksilöchat, joka on auki työntekijän ollessa paikalla. Chatin kautta voit kysyä meiltä mieltä askarruttavista, mielenterveyteen ja parisuhteeseen liittyvistä asioista. Aika: Perjantaisin 1.9.–1.12. klo 12–13.30 Paikka: www.tukinet.net Tiedustelut: Anja Sauvolainen puh. 040 719 9355, anja.sauvolainen@ finfamipirkanmaa.fi TAI Roope puh. 050 412 4423, howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

ENSITIETORYHMÄ PITKÄNIEMEN POTILAIDEN LÄHEISILLE

”Sain tietoa osaston käytännöistä, sekä kokemusasiantuntijoiden kokemuksista myös toivoa.”

Onko läheisen sairaalahoito omaiselle helpotus vai kriisin paikka? Miten sairastunutta läheistään voi tukea uupumatta itse? Tule mukaan kuuntelemaan, kuinka läheisen psyykkinen sairastuminen on vaikuttanut toisten omaisten elämään ja kuinka he ovat selviytyneet sairauden mukanaan tuomista haasteista. Halutessasi voit ottaa osaa keskusteluun. Paikalla on aina yhdistyksen ja sairaanhoitopiirin työntekijä sekä kaksi kokemusasiantuntijaomaista. Paikalle voi saapua ilman ajanvarausta. Aika: Maanantaisin 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 17–18.30 Paikka: Pitkäniemen Linna (rakennus 27) Tiedustelut: Tiina Vartiainen puh. 050 448 8134 tiina.vartiainen@finfamipirkanmaa.fi

16


PIRKANMAAN ALUEELLISET VERTAISTUKIRYHMÄT Valkeakosken ryhmä kokoontuu mielenterveyskeskuksen päivätoimintakeskuksessa (Koulukatu 6) keskiviikkoisin 20.9., 11.10., 1.11., 22.11. ja 13.12. klo 17.30–19.30. Sastamalan ryhmä kokoontuu SPR:n Ystävänpirtillä (Puistokatu 18) keskiviikkoisin 13.9., 11.10., 15.11. ja 13.12. klo 18–20. Mäntän ryhmä kokoontuu Mäntän palvelukodilla (Asemakatu 1, Mänttä) torstaisin 21.9., 19.10., 23.11. ja 14.12. klo 17.30–19.30. Kangasalan ryhmä kokoontuu Kajasteen tiloissa (Annalantie 1 F, Kangasala) keskiviikkoisin 6.9., 27.9., 25.10., 15.11. ja 29.11. klo 17–19. Kaikille avoin teemallinen omaisryhmä Virroilla: Luottamus 17.8. klo 17–19 Torisevan kahvimajalla (Torisevajärventie 493, Virrat) Onni 14.9. klo 17–19 Torisevan kahvimajalla (Torisevajärventie 493, Virrat) Häpeä 12.10. klo 17–19 Center Cafe (VMT Shopping center, Pirkantie 26, Virrat) Toiveikkuus 16.11. klo 17–19 Center Cafe (VMT Shopping center, Pirkantie 26, Virrat) Hellyys 7.12. klo 17–19 Center Cafe (VMT Shopping center, Pirkantie 26, Virrat) Jämsän ryhmä kokoontuu Jämsän mielenterveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) tiistaisin 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12. klo 16–18

Alueellisten ryhmien tiedustelut: Silja Lampinen puh. 040 719 9262, silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

17


suunnitteilla vertaistapaamisia isovanhemmille Omaisneuvonnassa on noussut esille monen omaisen kautta tarve vertaistapaamisille, joissa isovanhemmat voisivat tavata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan sekä huoliaan siitä, kuinka aikuisten lasten erilaiset mielenterveys- ja päihdehaasteet vaikuttavat yhteydenpitoon ja tapaamisiin lastenlasten kanssa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Lea Härö puh. 0400 871 481 lea.haro@finfamipirkanmaa.fi Sovimme tapaamisajat ilmoittautuneiden kesken.

suljetut VERTAISTUKIRYHMÄT ILON PISAROITA -SISARUSRYHMÄ Onko siskosi tai veljesi sairastunut psyykkisesti? Oletko asian kanssa yksin? Mietitkö omaa jaksamistasi? Tule jakamaan ajatuksiasi ja tunteitasi vertaistukiryhmään. Sisarusryhmä on tarkoitettu noin 20–40 -vuotiaille. Aika: Keskiviikkoisin 27.9., 25.10., 15.11. ja 13.12. klo 17–19 Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Sari Nurminen puh. 040 544 3139, sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

Näkymätön lapsi – vanhemman psyykkinen sairaus lapsuuden kokemuksena Oletko elänyt lapsuutesi tai nuoruutesi perheessä, jossa jompikumpi tai molemmat vanhemmat ovat sairastuneet psyykkisesti? Onko vanhemman sairaus vaikuttanut lapsuuteesi tai nuoruuteesi tavalla, jota haluat pohdiskella yhdessä toisten samantyyppisessä tilanteessa eläneiden kanssa? Myös vanhemman ikääntymisen ja mahdollisen hoivan tarpeen lisääntymisen myötä eteesi voi tulla uudenlaisia kysymyksiä, jotka askarruttavat mieltäsi. Ryhmä on tarkoitettu alle 50-vuotiaille.

18


Aika: Keskiviikkoisin 13.9., 11.10., 1.11., 29.11. ja 13.12. klo 16.30–18.30. Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.9. mennessä: Juho Soukka puh. 040 547 7619, juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi

PROSPECT–ryhmä PROSPECT on teemallinen vertaistukiryhmä, jonka ohjaajina toimivat vertaiset. Ryhmässä tarkastelun kohteena ovat omaisen kokemukset ja tunteet, stressin kokeminen ja selviytyminen haastavassa elämäntilanteessa. PROSPECT TAMPEREELLA 19.9. klo 16.45–20 Toisiin tutustuminen, (mitä) olemme oppineet psyykkisistä sairauksista? 26.9. klo 16.45–18.30 Paineiden tunnistaminen 3.10. klo 16.45–18.30 Stressin tunnistaminen ja sen olemassaolon myöntäminen 10.10. klo 16.45–20 Suru ja menetyksen kokeminen, aktiiviset selviytymistaidot 24.10. klo 16.45–20 Kypsät selviytymistaidot, tukiverkoston kartoitus 28.10. klo 10–14 Muutos ja tavoitteiden asettaminen, yhteenveto. Katse tulevaan! Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset 12.9. mennessä: Juho Soukka puh. 040 547 7619 PROSPECT VALKEAKOSKELLA Aika: Maanantaisin 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11. ja 20.11. klo 17.15–19.00 Paikka: Mielenterveyskeskuksen päivätoimintakeskus, Koulukatu 6,Valkeakoski Tiedustelut ja ilmoittautumiset 11.9. mennessä: Juho Soukka puh. 040 547 7619

19


Koulutukselliset ryhmät Omaisen ABC –koulutus Omaisen ABC –koulutus on tarkoitettu sinulle, jonka läheisellä on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Tunnetko tarvitsevasi tietoa ja tukea sekä mahdollisuuden keskustella muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa?

”Todella hyviä neuvoja omaiselle niin potilaan suhteen kuin itse omaisen hyvän olon kannalta.”

”Rauhallinen tunnelma. Hyvää oli se, että ei tarvitse puhua, jos ei halua. Kuten myös se, että saa puhua.”

Omaisen ABC koostuu kolmesta teemallisesta tapaamisesta, joista jokaisessa on omaisen asemaan ja elämään liittyvä aihe. Koulutus pohjautuu koulutuksellisen perhetyön malliin. Alustusten, keskustelun ja pienten tehtävien avulla etsitään välineitä muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Koulutus on maksuton. OMAISEN ABC -KOULUTUS NOKIALLA Keskiviikkoisin 27.9., 11.10. ja 25.10. klo 17–19 SPR:n kokoustiloissa Nokialla, Pirkkalaistori 1, 2. krs. Keskiviikko 27.9. Alussa se oli yhtä myllerrystä; läheisen sairastumiseen liittyviä tunteita, kysymyksiä ja ajatuksia. Keskiviikko 11.10. Arkeen mahtuu monenlaista; miten etsiä ratkaisuja ja uusia näkökulmia arjen ongelmatilanteisiin, esim. sairastuneen tarvitsemiin tukitoimiin.

20


Keskiviikko 25.10. Arjen pienet ilot; tarkastelussa omaisen asema, jaksaminen ja voimavarat. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 24.9. mennessä: Tiina Rissa puh. 040 5050 819 tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi OMAISEN ABC -KOULUTUS LEMPÄÄLÄSSÄ Tiistaisin 24.10., 31.10. ja 7.11. klo 17–19 Lempäälän Ehtookodon Takkahuoneessa, Katepalintie 9. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 20.10. mennessä: Silja Lampinen puh. 040 719 9262 silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

21


kurssit ”Lapsille selkiintyi ymmärrys siitä, että on olemassa muitakin, joiden vanhempi sairastaa.”

PERHEKURSSI

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa äidillä tai isällä on mielenterveys- tai päihdeongelmia, ja perheessä on alle 12-vuotiaita lapsia. Kurssin tavoitteena on tarjota koko perheelle mahdollisuus käsitellä vanhemman sairautta osana perhe-elämää. Kurssiohjelma koostuu mm. keskusteluista ja pienryhmätyöskentelystä. Lapsille ja vanhemmille on sekä ikäryhmittäin omaa että kaikille yhteistä ohjelmaa. Perheille on myös yhteistä aikaa.

Kurssin hinta on 60 €/aikuinen ja 10 €/lapsi. Alle 2-vuotiaat veloituksetta. Hinta sisältää majoituksen, ruokailut, saunan ja uintimahdollisuuden, kuntosalin käytön sekä kurssiohjelman. Aika: 27.–29.10. Kurssi alkaa perjantai-iltana ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä. Paikka: Apila-hotelli, Kangasala Tiedustelut ja hakemukset: Tiina Rissa puh. 040 5050 819 Sari Nurminen puh. 040 544 3139 Juho Soukka puh. 040 547 7619, juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi Hakemukset palautetaan 11.9.2017 mennessä sähköpostitse tai osoitteella: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Hämeenkatu 25 A 3. krs, 33200 Tampere.

Suhteellista-kurssi pariskunnille ...joiden parisuhdetta kuormittavat mielenterveys- ja/tai päihdeongelmat. Kurssin tavoitteena on tarjota tietoa siitä, miten puolison mielenterveys- ja/tai päihdeongelma vaikuttaa parisuhteeseen. Yhdessä muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien pariskuntien kanssa on mahdollista vaihtaa ajatuksia mm. siitä, miten sairaus vaikuttaa perheen arkeen ja parisuhteen rooleihin. Keskustelujen avulla pyritään löytämään suhteen vahvuuksia ja tunnusmerkkejä toimivasta pa-

22


risuhteesta. Kurssin hinta on 60 € /hlö. Hinta sisältää majoituksen, ruokailut ja kurssiohjelman. Aika: 21.–22.10. Paikka: Pappilanniemen kurssikeskus Sääksmäellä Tiedustelut ja hakemukset: Juho Soukka 040 547 7619 juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi Hakemukset palautetaan 14.9. mennessä sähköpostitse tai osoitteella: Mielenterveysomaiset Pirkanma - FinFami ry Hämeenkatu 25 A 3.krs, 33200 Tampere

VOIMIA VANHEMMUUTEEN -KURSSI

”Ihana tavata toisia

Kurssi on suunnattu vanhemmille, vanhempia.” joiden n. 13–25-vuotiaalla nuorella on psyykkistä oireilua ja/tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Nuoren sairaus saattaa uuvuttaa ja hämmentää koko perhettä. Kurssin tavoitteena on tarjota vanhemmille tietoa nuoruuden kehitysvaiheista sekä nuorten mielenterveysongelmista. Kurssilla on mahdollisuus tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja saada uusia voimavaroja omaan jaksamiseen, sekä vanhemmuuteen. Kurssin hinta on 90 €/henkilö sisältäen majoituksen, ruokailut, kurssiohjelman ja kylpylän käytön. Aika: 23.–24.9. Paikka: Aulangon kylpylä, Hämeenlinna Tiedustelut ja hakemukset: Juho Soukka puh. 040 547 7619 juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi Hakemukset palautetaan 6.9.2017 mennessä sähköpostitse tai osoitteella: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Hämeenkatu 25 A 3. krs, 33200 Tampere

23


Kevättä kohti Ikaalisten kylpylässä Koetko olevasi kuormittunut läheisen mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi? Rajoittaako läheisesi sairaus omaa arkeasi? Tarvitsetko hengähdystaukoa ja mahdollisuutta keskustella jaksamisestasi muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa? Kurssin tavoitteena on tukea omaisten hyvinvointia. Kurssilla pohditaan omaisena olemisen peruskysymyksiä yhdessä muiden omaisten kanssa. Elämänhallintataitojen oppiminen ja omien voimavarojen löytäminen tukevat selviytymistä ja hyvinvointia kuormittavassa elämäntilanteessa. Kurssin hinta on 80 €/henkilö sisältäen majoituksen, buffet-ruokailut, kurssiohjelman sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön. Majoitus on hotelli Ikaaliassa. Aika: 17.–18.3. Paikka: Ikaalisten kylpylä Tiedustelut ja hakemukset: Tiina Rissa puh. 040 5050 819 tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi Hakemukset palautetaan 19.2. mennessä sähköpostitse tai osoitteella: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Hämeenkatu 25 A 3. krs, 33200 Tampere

24


Luennot AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖ -luento ∞ Miten ahdistuneisuushäiriön kanssa voi tulla toimeen? ∞ Milloin on syytä lähteä hakemaan apua? ∞ Miten omainen voi tukea sairastunutta? Ahdistuneisuushäiriö haittaa merkittävästi sairastuneen sosiaalista elämää ja heikentää jokapäiväistä toimintakykyä. Lisäksi ahdistuneisuushäiriö liittyy usein muihin mielenterveyden häiriöihin. Asiantuntijana illassa on psykologi Marjo Kleemola. Kuulemme myös äidin tarinan nuoren ahdistuneisuudesta. Luento on maksuton. Tilaan mahtuu max. 30 henkilöä. Aika: 14.11. klo 17–19 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.11. mennessä: Tiina Rissa puh. 040 5050 819 tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi

25


Virkistys RETKIHETKI NUORILLE KINTULAMMEN MAJALLA Retkihetki on suunnattu n. 16–29 -vuotiaille nuorille, joiden läheisellä on mielenterveys- tai päihdeongelma. Huolikin läheisestä riittää! Tule mukaan viettämään rentoa ja mukavaa viikonloppua Kintulammen majalle. Voit tulla myös vain päiväksi! Kintulampi on Tampereen kaupungin omistama alue. Se on osa Vattulan luonnonsuojelualuetta, jota on ehdotettu myös kansallispuistoksi. Kintulampi sijaitsee runsaan 20km päässä Tampereen keskustasta Teiskon ja Aitolahden suunnalla. Kintulammen retkeilyalueella on nimensä mukaisesti lampi, Kintulampi, jonka rannalla on retkeilymaja ja sauna, joka on vuokrattu käyttöömme. Mökissä on sähköt. Rannassa on laituri, josta halukkaat pääsevät myös uimaan. Mukaan tarvitset säänmukaiset vaatteet, makuupussin tai peiton/tyynyn sekä mökkihenkisen asenteen. Luvassa saunomista ja uimista, iltanuotio ja makkaran käristystä, nokipannukahvia ja ehkä pieni vaellus alueella? Yhdessäoloa joka tapauksessa! Tampereelta yhteiskuljetus halukkaille! Viikonlopun hinta 5 €. Aika: 9.–10.9.2017 Paikka: Kintulammen maja Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.8 mennessä: Sari Nurminen puh. 040 544 3139 sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

musiikkinäytelmä: Mestari Astor – katupojasta Tango Nuevon isäksi Sussa Lavosen käsikirjoittama ja ohjaama monologi-musiikkinäytelmä kertoo kaikkien aikojen tunnetuimman tangosäveltäjän, Astor Piazzollan tarinan. Runollisen ja rajunkin monologin taiteilijan sielunmaisemasta tulkitsee iki-ihana Timo Torikka ja musiikista vastaa maailmanluokan muusikoista koottu Mestari-kvintetti. Hinta: 25 €/jäsen ja 38 €/ei jäsen (sisältää musiikkinäytelmän lipun, väliajan buffetin sekä bussimatkat edestakaisin)

26


Aika: Lauantai 7.10. Lähtö Keskustorilta, Vanhan kirkon edestä klo 17.05. Paluu Kangasala-talolta Keskustorille noin klo 20.30. Paikka: Kangasala, Kangasala-talo Tiedustelut ja ilmoittautumiset aikaisintaan 28.8. ja viimeistään 6.9. klo 15 mennessä: Lea Härö puh. 0400 871 481 lea.haro@finfamipirkanmaa.fi (Pahoittelemme lyhyttä ilmoittautumisaikaa. Liput tulee maksaa ja lunastaa kuukauden etuajassa. Keskiviikon 6.9. jälkeen ilman lääkärintodistusta tehtävistä peruutuksista peritään osallistumismaksu kokonaisuudessaan!)

Joulujuhla Yhdistyksen perinteinen joulujuhla jäsenille perjantaina 24.11. ravintola Vaskitähdessä. Tarjolla perinteistä jouluruokaa seisovasta pöydästä ja aikaisempien vuosien malliin mukavaa ohjelmaa. Joulupukkikin saattaa vierailla, joten ota mukaasi pieni lahjapaketti pukin säkkiin sujautettavaksi. Hinta 15 €/jäsen ja 30 €/ei jäsen Aika: Perjantai 24.11. klo 17.30–20.30 Paikka: Ravintola Vaskitähti, Hatanpään puistokuja 22, Tampere Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.9. alkaen ja 9.11. mennessä: Ritva Katajainen puh. 040 582 5343 ritva.katajainen@finfamipirkanmaa.fi

syksyinen retki ritajärvelle Järjestämme syysretken Ritajärven luonnonsuojelualueelle. Mukaan tulee varata omat eväät ja riittävästi juotavaa, sillä vietämme useamman tunnin paikalla patikoiden ja metsäluonnosta nauttien. Aika: Lauantai 16.9. Lähtö Keskustorilta, Vanhan kirkon edestä klo 9. Paluu samaan paikkaan noin klo 17. Paikka: Ritajärven luonnonsuojelualue Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Anja Sauvolainen puh. 040 719 9355, anja.sauvolainen@finfamipirkanmaa.fi

27


Muita tapahtumia OMAISTEN ILTA PITKÄNIEMEN KAHVIOSSA

”Kuuli muiden omaisten koPsyykkinen sairastuminen on kemuksia ja sai hyviä vinkaina kriisi myös potilaan läheisilkejä omaan jaksamiseen. le. Omaisten illassa on mahdollista Oli hyvä kuulla enemmän kuulla kokemusasiantuntijaomaismyös omaisyhdistyksen ten kokemuksia sairauden tuomistoiminnasta.” ta arkielämän haasteista sekä siitä, kuinka niistä voi selvitä. Halutessasi voit ottaa osaa keskusteluun. Samalla kuulet omaisyhdistyksen toiminnasta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, joten ilmoittaudu mukaan 23.10. mennessä Samille. Aika: Torstai 26.10.2017 klo 17–19 Paikka: Pitkäniemen kahvio Tiedustelut ja ilmoittautumiset 23.10. mennessä: Sami Hoisko puh. 050 408 3315 sami.hoisko@finfamipirkanmaa.fi

Omaisyhdistys Pirkkalan Mielenterveyskahvila Rasissa

Pirkkalan terveyskeskuksen ja Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry Rasihovin luotsaamaan mielenterveyskahvilaan ovat tervetulleita kaikki. Voit tulla juttelemaan hyvinvoinnista ja mielenterveydestä ammattilaisen kanssa. Toiminta keskittyy voimavarojen ylläpitämiseen sekä avoimeen kohtaamiseen. Kahvilassa perehdytään mielenterveyttä tukeviin aiheisiin, jaetaan vertaistukea ja tavataan muita ihmisiä. Kahvilaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Olet lämpimästi tervetullut yksin tai ystävän kanssa! Aika: Maanantaisin klo 12–13.30 Paikka: Pirkkalan mielenterveyskahvila Rasi, Kaskenpolttajantie 7A, Pirkkala Mielenterveyskahvila Rasin syksyn ohjelmasta löydät tietoa: www.pirkkala.fi/palvelut/terveyspalvelut/paihde-ja-mielenterveyspalvelut/pirkkalan-mielenterveyskahvila-rasi/

28


Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on mukana Mielenterveyskahvila Rasin toiminnassa syksyllä: Maanantaina 23.10.2017 klo 12–13.30: Masennus perheen arjessa Kun perheenjäsen sairastuu masennukseen, vaikuttaa se kaikkien perheenjäsenten arkeen. Miten sairaus näkyy arjessa? Mistä ja millaista apua perheille on tarjolla? Keskustelemassa kokemusasiantuntija, joka kertoo, miten hänen perheensä on selvinnyt, kun perheenjäsen on sairastunut masennukseen. Mukana Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n vastaava koordinaattori Silja Lampinen Maanantaina 20.11.2017 klo 12–13.30: Lapsiperheiden tukeminen, kun vanhempi sairastaa psyykkisesti Kun vanhempi sairastaa psyykkisesti, tarvitsevat muutkin perheenjäsenet tukea. Terve vanhempi saattaa tarvita tukea arjesta selviytymisessä, ja lapset tarvitsevat mm. ikätasoista tietoa siitä, mistä sairaudessa on kysymys. Asioista puhuminen ei aina ole helppoa, mutta apua ja tukea on olemassa. Keskustelemassa Toivosta turvaa –lapsiperheprojektin työntekijä/kokemusasiantuntija, joka kertoo uudenlaisesta lapsiperheiden tukimallista Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluissa (koskee myös Pirkkalan kuntalaisia). Mukana Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n vastaava koordinaattori Silja Lampinen.

SENIOREIDEN LIIKUNTARYHMÄ (60+)

Suosittu ja paljon kiitosta saanut Senioreiden liikuntaryhmä on suunnattu ikääntyville (60+) omaistilanteessa oleville henkilöille. Ryhmä tarjoaa vertaistukea, hyvää yhteishenkeä sekä virkistystä ja kunnon kohentamista hyvässä ja luotettavassa ohjauksessa. Kauden aikana jumpataan altaassa ja salissa, lihaksiin haetaan voimaa kuntosalilta, kehoa pidetään toimivina venytellen ja ulkoillen, mielen hyvinvointia huomioidaan mukavilla rentoutusharjoituksilla. Ryhmän ohjaajina toimivat fysioterapiaopiskelijat. Mukaan mahtuu enintään 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmää tulee osallistua vähintään 12 osallistujaa, jotta ryhmä toteutetaan. Hinta:40€/jäsen ja 60€/ei jäsen

29


Aika: Perjantaisin 15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 13.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11. ja 24.11. klo 10.15–11.15 Paikka: TAMK:n Hyvinvointiklinikka (Biokatu 4). Ryhmäläiset kokoontuvat klo 10 katutason Cafe Oliveen, josta ohjaajat tulevat opastamaan ryhmätiloihin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset alkaen maanantaina 4.9. klo 9.00 ja viimeistään maanantaina 11.9.: Ritva Katajainen puh. 040 582 5343, ritva.katajainen@finfamipirkanmaa.fi

mielenterveysomaiset pirkanmaa - finfami ry:n JÄSENILTA ja syyskokous

Tarkemmat tiedot jäsenillan teemasta ilmoitetaan myöhemmin verkkosivuillamme osoitteessa www.finfamipirkanmaa.fi. Aika: Torstai 26.10. klo 17–18, syyskokous klo 18 alkaen Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs

ILONAN PÄIVÄ

Ilonan päivää eli valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää vietetään maanantaina 9.10. Tänä vuonna teemana ovat ikäihmiset. Ilonan päivän ohjelma ilmoitetaan myöhemmin verkkosivuillamme osoitteessa www.finfamipirkanmaa.fi.

Tule mukaan kokemusasiantuntijatoimintaan!

Yhdistyksen kokemusasiantuntija on koulutuksen käy”Oman matkan tarinoittaminen nyt omainen, jonka läheiselkohotti minut uuteen elämänlä on mielenterveys- ja /tai vaiheeseen. Suhde kokemaani päihdesairauksia. Kokemusmuuttui. On uusien asiantuntijakoulutus koostuu kokemusten aika.” tarinaryhmästä, kokemusasiantuntijakoulutuksesta sekä vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta. Näiden lisäksi suosittelemme jokaiselle Prospect-ryhmään osallistumista. Kokemusasiantuntijana pääset vaikuttamaan mielenterveysja/tai päihdeomaisen asemaan ja hyvinvointiin oman näkökulmasi ja kiinnostuksesi pohjalta:

30


• Voit toimia vertaisena omaisneuvonnan vertaistapaamisissa. • Voit toimia mediavaikuttajana jakamalla tietoa ja kokemuksiasi esim. antamalla haastatteluja lehtiin ja radioon. • Voit päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin osallistumalla erilaisiin työryhmiin. • Voit osallistua erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin, joissa pääset jakamaan kokemusasiantuntijan näkökulmaa. Tervetuloa mukaan! Me toimimme taustatukenasi ja tarjoamme sinulle tukea, virkistystä ja opastusta. Ota yhteyttä Ritvaan tai Leaan, niin voimme kertoa lisää: Ritva Katajainen puh. 040 582 5343 ritva.katajainen@finfamipirkanmaa.fi Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan!

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan perustehtävä on tarjota erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia omaisten hyvinvoinnin parantamiseksi, sekä tarjota monenlaisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä omaisille ja asiasta kiinnostuneille, iästä ja asuinpaikasta riippumatta omien kykyjensä, aikataulunsa ja voimavarojensa mukaan. Tule sellaisena kuin olet! Me tarjoamme vapaaehtoiskoulutuksen ja vapaaehtoisella on meillä toimiessaan oikeus omaisyhdistyksen tukeen, ohjaukseen ja virkistystoimintaan. Yhdistyksessä toimii tällä hetkellä yli 60 vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, olet tervetullut joukkoomme. Ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnasta vastaaviin Ritvaan tai Leaan, niin voimme sopia tapaamisen ja kertoa lisää. Ritva Katajainen puh. 040 582 5343 ritva.katajainen@finfamipirkanmaa.fi Lea Härö puh. 0400 871 481 lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

31


Henkilöstö TOIMINNANJOHTAJA Oili Huhtala puh. 0400 512 878, oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi OMAISEMÄNTÄ Eija Rättäri puh. 040 722 6223, eija.rattari@finfamipirkanmaa.fi

Toimisto-, jäsenasiat ja vapaaehtoistoiminta

JÄRJESTÖSIHTEERI, KOORDINAATTORI Ritva Katajainen puh. 040 582 5343, ritva.katajainen@finfamipirkanmaa.fi

Omaisneuvonta ja vapaaehtoistoiminta

KOORDINAATTORI Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

Kuntayhteistyö ja TIEDOTUS

VASTAAVA KOORDINAATTORI Silja Lampinen puh. 040 719 9262, silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi VIESTINTÄKOORDINAATTORI Emilia Aakko puh. 050 320 9499, emilia.aakko@finfamipirkanmaa.fi

Ryhmät, kurssit, koulutukset ja lomatoiminta

VASTAAVA KOORDINAATTORI Tiina Rissa puh.040 505 0819, tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi KOORDINAATTORI Juho Soukka puh. 040 547 7619, juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi

Lapsiperheet, nuoret ja kouluyhteistyö

KOORDINAATTORI Sari Nurminen puh. 040 544 3139, sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

32


Kolmen kimppa -projekti

VASTAAVA PROJEKTIKOORDINAATTORI Anja Sauvolainen puh. 040 719 9355, anja.sauvolainen@finfamipirkanmaa.fi PROJEKTIKOORDINAATTORI Howard Byde (Roope) puh. 050 412 4423, howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

Ankkuri aallokossa –projekti

VASTAAVA PROJEKTIKOORDINAATTORI Sami Hoisko puh. 050 408 3315, sami.hoisko@finfamipirkanmaa.fi PROJEKTIKOORDINAATTORI Tiina Vartiainen puh. 050 448 8134, tiina.vartiainen@finfamipirkanmaa.fi

toivosta turvaa -HANKE

HANKEVASTAAVA Kati Arvola kati.arvola@finfamipirkanmaa.fi HANKETYÖNTEKIJÄ Katriina Mäkinen katriina.makinen@finfamipirkanmaa.fi HANKETYÖNTEKIJÄ Kaisa Hynynen kaisa.hynynen@finfamipirkanmaa.fi HANKETYÖNTEKIJÄ Laura Lanansilta-Laine laura.lanansilta-laine@finfamipirkanmaa.fi HANKETYÖNTEKIJÄ Sannamari Putkisaari sannamari.putkisaari@finfamipirkanmaa.fi

33


Yhteystiedot ja aukioloajat MIELENTERVEYSOMAISET PIRKANMAA - FINFAMI RY Hämeenkatu 25 A 3. ja 6. krs 33200 Tampere finfamipirkanmaa.fi

TOIMISTO- JA JÄSENASIAT maanantai klo 12.00–16.00 tiistai klo 12.00–16.00 torstai klo 12.00–16.00 puh. 040 582 5343 omaiset@finfamipirkanmaa.fi

PUHELINNEUVONTA JA AJANVARAUS maanantai klo 9.00–16.00 tiistai klo 12.00–16.00 torstai klo 12.00–16.00 puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

34


Omaisyhdistys somessa Seuraa FinFami Pirkanmaata Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa! #etjääyksin #JaksamisellaniOnVäliä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Kolmen kimppa - projekti FinFamiTampere kolmenkimppa finfamipirkanmaa kolmenkimppaprojekti

FinFami Tampere

35


Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Hämeenkatu 25 A 3. ja 6. krs 33200 Tampere finfamipirkanmaa.fi Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

36

Toimintakalenteri syksy 2017  
Toimintakalenteri syksy 2017  
Advertisement