Page 1

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry

toimintakalenteri kevät 2018 - Omaisten tukena jo 30 vuotta -


N:o 30

FinFami-uutiset

2018 Pirkanmaalla

30. vuosikerta

30 omaistyön wuotta Pirkanmaalla

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry on tehnyt vaikuttavaa omaistyötä jo kolmen vuosikymmenen ajan. Keväällä 2018 alkaa yhdistyksen 30. toimintavuosi, jota juhlitaan hulppein menoin sekä keväällä että syksyllä. Yhdistys lähtee uudelle vuosikymmenelle virkein ja innostunein mielin. Mielenterveysomaisten etu ja hyvinvointi olkoon se tavoite, jota FinFami Pirkanmaa ajaa myös seuraavat 30 vuotta.

Kokemusasiantuntijoita kaivataan! Yhdistyksemme päivittämiseksi ja toimintamme parantamiseksi valistuneita ja uudistusmielisiä kokemusasiantuntijoita kaivataan yhä edelleen lisää. Tänä suvaitsevaisuuden aikakautena mielenterveysasioihin liittyvä stigma on ja elää edelleen. Tätä suurta stigmaa kokemusasiantuntijat pyrkivät omalla työllään hälventämään. Kokemusasiantuntija tukee, auttaa ja vaikuttaa niin isommissa kuin pienemmissäkin ympyröissä. Kokemusasiantuntijalla on mahdollisuus toimia merkittävissä tehtävissä esimerkiksi muiden mielenterveys- ja päihdeomaisten tukijana, mediavaikuttajana sekä Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtoryhmän jäsenenä. Kokemusasiantuntijakoulutus on joustava. Voit aloittaa koulutuksen missä vaiheessa vuotta tahansa. Kysy lisää Ritvalta tai Lealta.

2

FinFami Pirkanmaan toimintakalenteri Saatawana keväällä 2018. Tapahtumarikas. - Jokaiselle Pirkanmaalaiselle wälttämätön. -

Vuorovesi-ilmiöstä huolimatta pysyttelemme pinnalla Vuorovesi-ryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville alkaa helmikuussa. Katso sivu 27.


Omaisneuvonta pitkäniemessä alkoi:

Työstämme 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi historiikkia, johon kokoamme omaisten tarinoita, kokemuksia, runoja, mietelauseita, viisauksia... mitä vain keksit!

ensimmäiset neuvonta-ajat varattu! Ankkuri Aallokossa -projektin ja Pitkäniemen sairaalan yhteistyön tuloksena Pitkäniemessä alkoi marraskuussa oma omaisneuvonta. ”Vähän kyllä jännittää”, kertoi eräs omaisneuvontaa toteuttavista Pitkäniemen hoitajista. Omaisneuvontaa toteutetaan työparityöskentelynä, jolloin sekä ammattilainen että kokemusasiantuntija tapaavat omaista yhtä aikaa. Tämä luo mahdollisimman hyvän pohjan oikeanlaisen tiedon ja tuen antamiselle.

Oman tuotoksensa voi toimittaa Emilialle 4.6. mennessä sähköpostitse emilia.aakko@finfamipirkanmaa.fi tai kirjeitse (os. Hämeenkatu 25 A 3. krs, 33200 Tampere)

TOIVOSTA TURVAA -hanke ottaa tuulta alleen Toivosta turvaa -hanke starttaa vuoteen 2018 uusien tuulien saattelemana. Keväällä alkaa kaksi Omaisen ABC -ryhmää Sarviksen asiaksupersuosittu kaille. Nämä Puoliso ABC - sekä PROSPECT-ryhmä nyt Lasten ja Nuorten ABC -ryhmät viiden kerran settinä! kokoontuvat maaliskuusta lähtien kolmena peräkkäisenä viikkona. Katso sivu 23 Jatkamme myös jo alkanutta perheneuvontaa, johon läheiset voivat tulla juttelemaan itseään askarrutMies, tekeekö mielesi tarinoida? tavista arjen haasteista kokemusIhka ensimmäinen miesten tarinaryh- asiantuntijoidemme tuella. Permä alkaa tammikuussa. Katso sivu 23. heitä hankkeeseen on ohjautunut jo mukavasti.

Vuoden FinFamilainen 2017 -äänestyksessä mahtavan esimiehen titteli myönnettiin finfami pirkanmaan Oili Huhtalalle! 3


4


Sisältö Ritvaa muistaen..................................................................................6 vuosi 2018 on yhdistyksen juhlavuosi.........................................8 finfami apuna ja tukena.................................................................10 Omaisneuvonta...................................................................................12 omaiskahvila ja Toiminnalliset tuokiot....................................14 Vertaistukiryhmät............................................................................16 kurssit.................................................................................................25 Koulutukselliset ryhmät...............................................................26 Luennot................................................................................................28 Virkistys..............................................................................................30 Muita tapahtumia.............................................................................36 Henkilöstö..........................................................................................40 Yhteystiedot ja aukioloajat.........................................................42

5


Ritvaa muistaen Marraskuun 12. päivä saimme suruviestin. Meille kaikille tärkeä ja läheinen yhdistyksen puheenjohtaja Ritva Mantela nukkui pois. Ritva ehti olla mukana yhdistyksessä kahta päivää vaille 20 vuotta. Ritva oli varsinainen omaistyön uranuurtaja ja arvostettu henkilö meidän omassa yhdistyksessämme, mielenterveysomaisten keskusliitossa ja valtakunnallisesti koko mielenterveysomaisten kentässä. Ritva oli arvostettu myös Euroopan omaisjärjestössä Eufamissa, jonka yleiskokouksissa hän edusti FinFamia. Ritva toimi aktiivisesti myös Eufamin Prospect hankkeessa. Ritva kehitti Prospect ryhmämallia yhdessä keskusliiton asiantuntija Vaula Ollosen ja muiden aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Ritva toimi vuosia Prospect ryhmien ohjaajana ja ryhmänohjaajien kouluttajana. Yhdistyksen hallituksessa Ritva toimi vuodesta 2004 alkaen ja puheenjohtajana 2009 alkaen. Ritva toimi vuosia myös Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n hallituksessa. Ritva aloitti vertaisryhmän ohjaamisen Viialassa vuonna 1998. Hän ohjasi vertaisryhmää myös Valkeakoskella. Ritva toimi myös kokemuskouluttajana ja tukihenkilönä. Hän toi rohkeasti omaisasiaa esille julkisuudessa (lukuisat lehtihaastattelut, esiintyminen televisiossa ja radiohaastatteluissa). Ritva oli työelämänsä aikana tottunut esiintymään ja kulkemaan pitkin maailmaa. Tämä näkyi hänen vuorovaikutuksessaan, suvaitsevuudessaan ja ihmisten kohtaamisessa.

6


Ritva oli meille kaikille läheinen ihminen. Ritvan kanssa oli helppo tehdä yhteistyötä. Ritva luotti meidän työntekijöiden ammattitaitoon ja me Ritvan toimintaan yhdistyksen keulahahmona ja hallituksen puheenjohtajana. Ritva piti työntekijöiden, vapaaehtoistoimijoiden ja omaisten puolia. Ritva oli aina hyvällä tuulella. Uutterasti hän jaksoi tehdä vapaaehtoistyötä omaisten auttamiseksi ja omaisasian esille nostamiseksi. Ritva kutsui minua ja muitakin työntekijöitä lapsiksi. Soittaessani myöhään iltapäivällä Ritvalle, hän totesi, että vieläkö lapsi olet siellä puurtamassa. Mene jo kotiin lepäämään. Ritvan seurassa oli mukavaa. Hän toi iloa ympärilleen. Ritva osasi nauttia hetkistä ja se olikin hänen elämänmyönteisyytensä ja jaksamisensa tae. Vielä muutamaa päivää ennen kuolemaansa Ritva sanoi, että ei tässä nyt maan alle vajota. Niin kauan kuin on toivoa, on elämää. Jos lähdetään, niin lähdetään liehuvin lipuin. Olen iloinen, että hänen tyyppisensä ihminen sai lähteä liehuvin lipuin. Hän oli mukana elämässä aivan viime päiviinsä asti. Kiitos Ritvalle yhteisistä vuosista ja syvä osanotto omaisille.

Oili Huhtala Toiminnanjohtaja Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry

7


vuosi 2018 on yhdistyksen juhlavuosi Vuosi 2018 on yhdistyksen juhlavuosi. 15.2.2018 tulee kuluneeksi 30 vuotta yhdistyksen perustamisesta. Yhdistyksen 30-vuotismuisteloita vietetään helmikuussa Iideshovissa ja syksyllä Ilonan päivänä 9.10. järjestetään juhlaseminaari, johon myös yhteistyökumppanit ovat tervetulleita. Tästä kaikki lähti liikkeelle 30 vuotta sitten:

Viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana psykiatrisessa hoitojärjestelmässä on tapahtunut suuria muutoksia. Laitospainotteisesta hoidosta on siirrytty avohoitoon. Tämä sinänsä myönteinen kehitys ei ole tapahtunut ongelmitta. Omaisille se on merkinnyt vastuun lisääntymistä sairastuneiden jokapäiväisestä arkielämästä. 30 vuoden aikana omaisyhdistyksen toiminta on laajentunut mo-

8


nella tavalla. Alun perin vapaaehtoispohjalta liikkeelle lähtenyt yhdistys on kasvanut isoksi toimijaksi. Joulukuun alussa yhdistys sai STEA:n avustusehdotuksen vuodelle 2018. Avustuspotti 1.034 miljoonaa euroa on tulevana vuonna toiseksi suurin pirkanmaalaiselle yhdistykselle myönnetty avustusmäärä. Yhdistyksessä toimii 18 palkattua työntekijää. Ammatillisen osaamisen ohella entistä suurempi merkitys on omaisten kokemusasiantuntijuudella ja vapaaehtoistoiminnalla. Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 70 vapaaehtoistoimijaa. Vuonna 2018 painopistealueeksi kaikissa mielenterveysomaisten yhdistyksissä on nostettu ikääntyvien omaisten tukeminen. Meidän yhdistyksessämme ikääntyville omaisille järjestetään sopeutumisvalmennusta sekä vertaisryhmä- ja virkistystoimintaa. Tiedottamisessa, edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa nostetaan ikääntyvien omaisten asiat keskiöön. Yhdistys on hakenut poliisiviranomaiselta rahankeräyslupaa vuosille 2018-2019. Käynnistämme rahankeräyksen vuoden alusta. Rahalahjoituksen voi tehdä yhdistyksen lahjoitustilille Nordeaan ja tekstiviestin tai puhelun välityksellä. Keräystuotot tullaan käyttämään kaikenikäisten omaisten vertais- ja virkistystoimintaan. Tietoa keräyksestä jaamme nettisivujen, sosiaalisen median ja jäsenpostin välityksellä. Muistakaa päivittää ajankohtaiset sähköpostiosoitteenne järjestösihteeri Ritva Katajaiselle. Näin varmistatte yhdistyksen ajankohtaisten postien saannin. Kiitos kuluneesta vuodesta, ja hyvää 30-vuotisjuhlaa kaikille!

Oili Huhtala Toiminnanjohtaja Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry

9


finfami apuna ja tukena Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää omaisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun hänen perheenjäsenellään, sukulaisellaan, ystävällään tai muulla läheisellään on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Omaisille tarjoamme • henkilökohtaista neuvontaa • ryhmiä, luentoja, kursseja ja virkistystoimintaa • tukea ja tietoa eri näkökulmista: puolisoille, sisaruksille, vanhemmille, lapsille ja muille läheisille • mahdollisuuden toimia vapaaehtoisena oman tilanteen ja kiinnostuksen mukaan Yhteistyökumppaneille tarjoamme • kokemukseen ja tieteeseen pohjautuvaa omaistyön osaamista sosiaali- ja terveysalan toimijoiden toiminnan kehittämiseksi • omaistyön koulutuksia • työvälineitä omaistyöhön ammattilaisille

YHDISTYKSEN JÄSENYYS Toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Halutessasi voit liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä toimistoon tai verkkosivujen kautta. Jäsenmaksu: • Yksityishenkilöiltä 15 euroa • Perhejäsenmaksu samassa taloudessa asuvalta perheeltä 20 euroa • Ainaisjäsenmaksu 100 euroa Jäsenkortin saat jäsenmaksulaskun yhteydessä. Yhdistyksen jäsenenä saat säännöllisesti jäsenpostia kolme kertaa vuodessa ja Labyrintti-lehden neljä kertaa vuodessa.

10


Yhdistyksen jäsenenä Sinulla on oikeus • käyttää yhdistyksen päätäntävaltaa • säilyttää säännöissä mainitut ”erityiset edut” • säilyttää yhdenvertaisuus • saada koolle yhdistyksen kokous • erota yhdistyksestä, milloin haluat • saada yhdistykseltä palveluja • tutustua yhdistyksen asiakirjoihin • tehdä aloitteita Yhdistyksen jäsenenä Sinulla on velvollisuus • suorittaa yhdistykselle sen sääntöjensä mukaan määräämät jäsenmaksut • toimia yhdistyksessä tai sen ulkopuolella siten, että se ei huomattavasti vahingoita yhdistystä • täyttää yhdistyksen säännöissä määritellyt tehtävät Voit tukea yhdistyksen toimintaa ja auttaa mielenterveysomaisia lahjoittamalla haluamasi summan vapaaehtoisena kannatusmaksuna Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n tilille: FI 61 1147 3001 0092 20 (Nordea) Merkitsethän viestikenttään LAHJOITUS.

11


Omaisneuvonta Jo huoli läheisestä riittää. Ota yhteyttä omaisneuvontaan! • Huolestuttaako sinua läheisesi mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvät asiat? • Oletko saanut riittävästi tietoa? • Kaipaatko tukea oman tai perheesi jaksamiseen?

Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi Maksuton Omaisneuvonta on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tarjoamaa tietoa ja tukea psyykkisesti oireilevien tai sairastuneiden omaisille. Läheisellä voi olla myös päihdeongelma. Omaisneuvonnassa voit keskustella omasta tai perheen elämäntilanteesta. Saat puhua omin sanoin huolestasi ja sen herättämistä tunteista. Yhdessä työntekijän kanssa voit miettiä keinoja oman hyvinvoinnin lisäämiseen ja arjen vuorovaikutustilanteisiin. Neuvonnassa huomioidaan myös perheen lasten hyvinvointi. Omaisneuvonnassa saat tarvittaessa tietoa psyykkisistä sairauksista ja niiden vaikutuksesta arkeen, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä yhdistyksen tarjoamasta tuesta ja mahdollisuuksista. Tarvittaessa saat jatko-ohjausta muihin palveluihin. Omaisneuvonnan yhteyteen on mahdollista sopia tapaaminen myös vertaisen kanssa. Vertaiskeskustelussa voit keskustella mieltäsi painavista asioista samankaltaisessa elämäntilanteessa elävän henkilön kanssa. Lisätietoa ja video omaisneuvonnasta osoitteessa: www.innokyla.fi/web/malli655786

12


OMAISNEUVONTAA TAMPEREELLA Ajanvaraukset: puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs

OMAISNEUVONTAA KANGASALLA Ajanvaraukset: Silja Lampinen puh. 040 719 9262 silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi Paikka: Psykiatrian poliklinikka (Myllystenpohjantie 2) Aikoja voi tiedustella myös Kangasalan psykiatrian poliklinikalta, esim. sairastuneen läheisen omahoitajan tai toimiston kautta puh. 040 133 6540

OMAISNEUVONTAA YLÖJÄRVELLÄ Ajanvaraukset: Silja Lampinen puh. 040 719 9262 silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi Paikka: Ylöjärven perhekeskus (Mikkolantie 10) Aikoja voi tiedustella myös perhekeskuksen toimiston tai sairastuneen läheisen omahoitajan kautta.

OMAISNEUVONTAA PITKÄNIEMEN POTILAIDEN LÄHEISILLE Aika: Tiistaisin klo 13–14 ja klo 14–15 Ajanvaraukset: omaisneuvonta@pshp.fi tai puh. 050 301 5485 Paikka: Pitkäniemen sairaala (rak. 11, 2. krs)

OMAISNEUVONTAA MIESPUOLISOILLE Kolmen kimppa -projekti järjestää omaisneuvontaa miespuolisoille. Omaisneuvontaa järjestetään koko Pirkanmaan alueella. Neuvonta on mahdollista myös Skypen tai chatin välityksellä. Ajanvaraukset: Anja Sauvolainen puh. 040 719 9355, anja.sauvolainen@finfamipirkanmaa.fi tai Roope (Howard Byde) puh. 050 412 4423, howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

13


omaiskahvila ja Toiminnalliset tuokiot Omaiskahvila on avoin kohtaamispaikka kaikille omaisille kahvikupin äärellä. Kahvilasta omainen saa vertaistukea, virkistystä ja voimaantumista, minkä vuoksi kahvilaa kutsutaan myös Kolmen Veen kahvilaksi. Perinteisen keskustelevan omaiskahvilan rinnalla on samanaikaisesti toiminnallisia tuokioita: peliklubi, tietovisa, luovan toiminnan kahvila ja käsityöpiiri. Kahvilan ja toimintatuokioiden emäntinä tai isäntinä toimivat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset. Omaiskahvilassa pannu on kuumana joka maanantai 8.1. alkaen klo 12.00–16.00 välisen ajan osoitteessa Hämeenkatu 25 A 3. kerros. Tervetuloa!

PELIKLUBI (55+)

on virkistävän hyvän mielen iltapäivä vertaistuen, kahvittelun ja erilaisten seura- ja lautapelien parissa. Peliklubi pidetään omaiskahvilan yhteydessä 5.2., 5.3. ja 7.5 klo 13–15.

TIETOVISA

Tule kisaamaan tietovisaan! Tietovisa järjestetään omaiskahvilan yhteydessä 29.1., 26.2. ja 28.5. klo 13.

KÄSITYÖPIIRI

Käsityöpiirissä jaetaan kuulumisia, vinkkejä ja hyvää mieltä. Ota oma käsityö mukaan. Varsinaista ohjausta ei ole. Paikalle voi tulla ja poistua itselle parhaiten sopivaan aikaan. Myös miehet ovat tervetulleita. Talo tarjoaa kahvin tai teen. Käsityöpiiri kokoontuu omaiskahvilan yhteydessä 19.2., 19.3. ja 16.4. klo 12.30–14.30.

Luovan toiminnan kahvila

Luovan toiminnan kahvilassa kolmannen kerroksen tilaan mahtuu kohtuudella kuusi toimijaa kerralla. Kokoontuminen tapahtuu non-stop-tyyppisesti eli kun on saanut työnsä valmiiksi, antaa tilaa seuraavalle. Tarvittavat tarvikkeet ja työkalut ovat paikalla. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Luovan toiminnan kahvila omaiskahvilan yhteydessä maanantaisin klo 13–15: 8.1. Oman aarrekartan tekoa 12.2. Nukkekoti kierrätysmateriaaleista; voit tuoda mukana myös

14


omia materiaaleja 12.3. Pääsiäismunien maalausta 14.5. Kevätkranssin tekoa

KAMERAKERHO

Maanantai 22.1.2018 klo 12.30–14.30 Omaiskahvilan yhteydessä katsellaan vuoden 2017 kuvia. Aihe vapaa. Laita kuvat tikulle yhteen tiedostoon niin katselu sujuu vaivattomasti. Sopiva määrä max. 100 kuvaa/kamerakerholainen. Voit tulla myös vain katselemaan muiden otoksia. Maanantai 29.1. klo 12.30–14.30 Tule opettelemaan kuvien kehystämistä android-tabletilla tai -kännykällä. Oma laite mukaan. Opetukseen mahtuu 8 ensimmäistä ilmoittautunutta. Voit tulla vain kuuntelemaan, vaikka et olisikaan kiinnostunut kuvien käsittelystä. Ilmoittautumiset viimeistään 26.1. Ritvalle (puh. 0405825343). Ilmoita, tuletko mukaan opetukseen vai kuuntelemaan. Seuraavien tapaamisten sisältöön voi vaikuttaa kokoontumisten yhteydessä. Tapaamiset keskiviikkoisin 21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5. klo 16.30– 18.30 yhdistyksen toimiston 3. kerroksessa. Ohjaajana toimii Macy. Etukäteen ei tarvitse ilmoittautua.

Kirjallisuuspiiri

Avoin piiri, jossa tutustutaan kaunokirjallisuuteen, etsitään uusia näkökulmia luettuun sekä jaetaan ajatuksia ja oivalluksia toisten kanssa. Piirissä luettavat kirjat valitaan yhdessä. Ei ennakkoilmoittautumisia. Aika: Tiistaisin 30.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 15.5. klo 17–18.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs

Luovan kirjoittamisen piiri

Luovan kirjoittamisen piirissä kirjoitetaan tekstejä laidasta laitaan. Teemoina mm. omaelämäkerrallinen kirjoittaminen sekä kirjoittaminen ja mielen hyvinvointi. Tapaamisissa tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia ja annetaan palautetta muiden töistä. Ryhmään mahtuu kahdeksan henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Aika: Keskiviikkoisin 31.1., 14.2. ja 21.2. klo 16.30–18.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset aikaisintaan 8.1. ja viimeistään 29.1.: Emilia Aakko puh. 050 320 9499, emilia.aakko@finfamipirkanmaa.fi

15


Vertaistukiryhmät AVOIMET VERTAISTUKIRYHMÄT Päiväryhmä Avoin vertaistukiryhmä omaisille, joiden läheisellä on mielenterveysongelmia. Aika: Tiistaisin 9.1., 30.1., 20.2., 13.3., 3.4., 24.4. ja 15.5. klo 13–15 Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut: Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

Juttutupa Mitä ajattelen elämästä ja iästä? Mistä olen joutunut luopumaan? Suhtaudunko huoliin samalla tavalla kuin nuorempana? Miten voin kokea olevani tarpeellinen? Eläkeiässä moni huomaa pohtivansa yksin elämänmenoaan ja iän mukanaan tuomia muutoksia. Juttutupa tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun. Aika: Keskiviikkoisin klo 11.30–13.30 17.1. Tampereen kaupungin vanhusasiamies tavattavissa 7.2. Muistelua Birgit Viikarin johdolla; omat koulumuistot. Ota mukaan vanhoja valokuvia, esineitä tai muita muistoja kouluajoiltasi. 14.3. Lounastreffit. Paikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa. 11.4. Retki (Retkestä ilmoitetaan lähempänä tarkemmin.) 16.5. Yhdessäoloa ja korttipelien peluuta Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut: Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

Naisten kesken Avoin ryhmä kaikille naisille, joita yhdistää läheisen mielenterveys- ja/ tai päihdeongelma. Ryhmässä tavoitellaan omien voimavarojen löytymistä ja oman elämän keventymistä. Aika: Maanantaisin 8.1., 5.2., 5.3., 9.4. ja 7.5. klo 17–19 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut: Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

16


OCD-ryhmä Avoin vertaistukiryhmä omaisille, joiden läheisellä pakko-oireet vaikeuttavat arjessa selviytymistä. Aika: Tiistaisin 16.1., 13.2., 20.3., 17.4. ja 22.5. klo 13–15 Paikka Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut: Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

PÄIHDEMIELI-RYHMÄ Avoin keskusteluryhmä omaisille, joiden läheisellä on päihderiippuvuutta ja mielenterveysongelmia. Runsaaseen päihteiden käyttöön voi liittyä usein mielenterveyden järkkymistä, taloudellisia ongelmia ja jopa rikollisuutta. Epävarmuus, huoli ja pelko vievät omaisen voimia. Ryhmässä sinulla on mahdollisuus kuulla muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien tarinoita ja saada vertaistukea, sekä uusia näkökulmia ja voimavaroja arkeen. Läheisesi päihdekäyttö voi olla joko alkoholi-, huume- tai sekakäyttöä. Aika: Torstaisin 11.1., 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5. klo 16.30–18.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut: Tiina Rissa puh. 040 5050 819 tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi

Miehen mitta -ryhmä Avoin vertaistukiryhmä miehille, joiden läheisellä on mielenterveys- ja/tai päihdeongelma Aika: Lauantaisin 20.1., 10.2., 3.3., 24.3., 14.4., 5.5. ja 26.5. klo 11–13 Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut: Roope puh. 050 412 4423 howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

Miesten ryhmä Avoin vertaistukiryhmä miesten kesken. Tule mukaan saunomaan ja keskustelemaan. Mieskuntoutujat voivat tulla myös yhdessä omaisensa kanssa. Aika: Tiistaisin 9.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5. klo 18–20 Paikka: Iideshovin saunaosasto (Motarinkuja 2 A) Tiedustelut: Roope puh. 050 412 4423, howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

17


AVOIN MIESTEN KESKUSTELURYHMÄ Keskustelua parisuhteeseen ja perhe-elämään liittyvistä teemoista (esimerkiksi: vuorovaikutus parisuhteessa, seksuaalisuus) sekä omien kokemusten ja niihin liittyvien tunteiden sekä ajatusten vapaamuotoista läpikäyntiä yhdessä vertaisten kanssa. Aika: Keskiviikkoisin 28.2., 28.3., 25.4. ja 23.5. klo 17.30–19.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut: Roope puh. 050 412 4423 howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

Ensitietoryhmä Pitkäniemen potilaiden läheisille Onko läheisen sairaalahoito omaiselle helpotus vai kriisin paikka? Miten sairastunutta läheistään voi tukea uupumatta itse? Tule mukaan kuuntelemaan, kuinka läheisen psyykkinen sairastuminen on vaikuttanut toisten omaisten elämään ja kuinka he ovat selviytyneet sairauden mukanaan tuomista haasteista. Halutessasi voit ottaa osaa keskusteluun. Paikalla on aina sairaanhoitopiirin työntekijä sekä kaksi omaiskokemusasiantuntijaa Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:ltä. Paikalle voi saapua ilman ajanvarausta. Aika: Maanantaisin 8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5. ja 4.6. klo 17–18.30 Paikka: Pitkäniemen Linna (rakennus 27) Tiedustelut: Noora Vehmas puh. 050 301 5485

AIKUISTEN OIKEESTI -KESKUSTELURYHMÄ Ryhmä on tarkoitettu noin 17–30 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, joiden vanhemmalla, sisaruksella, puolisolla tai ystävällä on mielenterveys– ja/tai päihdeongelmia. Ryhmässä voit vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja tuntemuksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Samalla saat uusia näkökulmia ystävänä tai omaisena olemiseen, omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Aika: Ryhmä kokoontuu keväällä 2018 alustavasti kaksi kertaa. Ensimmäinen tapaaminen torstaina 25.1. ja toinen 7.3. klo 17–19 Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut: Sari Nurminen puh. 040 544 3139 sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

18


PIRKANMAAN ALUEELLISET VERTAISTUKIRYHMÄT Valkeakosken ryhmä kokoontuu mielenterveyskeskuksen päivätoimintakeskuksessa (Koulukatu 6) keskiviikkoisin 17.1., 7.2., 28.2., 21.3., 11.4. ja 2.5. klo 17.30–19.30. Sastamalan ryhmä kokoontuu SPR:n Ystävänpirtillä (Puistokatu 18) keskiviikkoisin 17.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 16.5. klo 18–20. Mäntän ryhmä kokoontuu Mäntän palvelukodilla (Asemakatu 1) torstaisin 18.1., 15.2., 15.3., 12.4. ja 17.5. klo 17.30–19.30. Kangasalan ryhmä kokoontuu Kajasteen tiloissa (Annalantie 1 F) keskiviikkoisin 17.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 23.5. klo 17–19. Virtain ryhmä kokoontuu Center Cafessa (VMT Shopping center, Pirkantie 26) torstaisin 11.1., 8.2., 8.3. klo 17–19. Jämsän ryhmä kokoontuu Jämsän mielenterveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) tiistaisin 9.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5. klo 16–18. Alueellisten ryhmien tiedustelut: Silja Lampinen puh. 040 719 9262, silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

KOLMEN KIMPAN TEEMALLINEN CHAT-RYHMÄ MIESPUOLISOILLE JA HEIDÄN KUMPPANEILLEEN Ryhmään osallistuminen edellyttää tunnuksen luomista www.tukinet.net sivustolle. Osallistuminen tapahtuu anonyymisti rekisteröitymisen yhteydessä otettavalla nimimerkillä, jonka avulla pääsee kirjautumaan palveluun. Ryhmä löytyy sivustolta nimellä Kolmen kimppa. Tapaamisiin voi osallistua ilman sitoutumista. Kolmen kimpan sivuilla on myös yksilöchat, joka on auki työntekijän ollessa paikalla. Chatin kautta voit kysyä ja keskustella mieltä askarruttavista, mielenterveyteen ja parisuhteen liittyvistä asioista. Aika: Perjantaisin 19.1.–18.5. klo 12–13.30 ( ei 30.3. ja 11.5.) Paikka www.tukinet.net Tiedustelut: Anja puh. 040 719 9355, anja.sauvolainen@finfamipirkanmaa.fi tai Roope puh. 050 412 4423, howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

19


ilmoittautumista vaativat vertaistukiryhmät Puolisoryhmä Ryhmä omaisille, joita kuormittaa puolison mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea sekä muita eväitä omaan jaksamiseen. Ryhmässä keskustellaan mm. sairauden vaikutuksesta parisuhteen rooleihin, rajojen asettamisesta sekä omaa hyvinvointia lisäävistä asioista. Aika: Torstaisin 15.3., 12.4., 17.5. ja 31.5. klo 17–18.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.3. mennessä: Juho Soukka puh. 040 547 7619, juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi

Isovanhempien ryhmä

Ryhmä on suunnattu isovanhemmille, joiden aikuisten lasten tai heidän puolisoidensa mielenterveys- ja päihdehaasteet vaikuttavat yhteydenpitoon ja tapaamisiin lastenlasten kanssa. Ryhmässä isovanhemmat voivat tavata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan sekä huoliaan syntyneessä tilanteessa. Ryhmää ohjaa vertainen ja vapaaehtoinen. Aika: 27.2., 22.3. ja 16.4. klo 16.30–18.00 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Sari Nurminen puh. 040 544 3139, sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

Nuorten vanhemmat Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden n. 13–22 -vuotiaalla nuorella on psyykkistä oireilua ja/tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Ryhmässä on mahdollisuus tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja saada uusia voimavaroja omaan jaksamiseen. Aika: Tiistaisin 6.2., 20.2., 6.3. ja 20.3. klo 16.30–18 Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.2. mennessä: Juho Soukka puh. 040 547 7619, juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi

20


ILON PISAROITA -SISARUSRYHMÄ Onko siskosi tai veljesi sairastunut psyykkisesti? Oletko asian kanssa yksin? Mietitkö omaa jaksamistasi? Tule jakamaan ajatuksiasi ja tunteitasi vertaistukiryhmään. Sisarusryhmä on tarkoitettu noin 20–40 -vuotiaille. Aika: Keskiviikkoisin 17.1., 7.2., 14.3., 11.4. ja 23.5. klo 17–19 Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Sari Nurminen puh. 040 544 3139, sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

Näkymätön lapsi – vanhemman psyykkinen sairaus lapsuuden kokemuksena ”Tiedättehän, että jos jotakuta säikäyttää kovin usein, hän muuttuu näkymättömäksi.” (- Tove Jansson: Näkymätön lapsi) Oletko elänyt lapsuutesi tai nuoruutesi perheessä, jossa jompikumpi tai molemmat vanhemmat ovat sairastuneet psyykkisesti? Onko vanhemman sairaus vaikuttanut lapsuuteesi tai nuoruuteesi tavalla, jota haluat pohdiskella yhdessä toisten samantyyppisessä tilanteessa eläneiden kanssa? Myös vanhemman ikääntymisen ja mahdollisen hoivan tarpeen lisääntymisen myötä eteesi voi tulla uudenlaisia kysymyksiä, jotka askarruttavat mieltäsi. Ryhmä on tarkoitettu alle 50–vuotiaille. Aika: Keskiviikkoisin 10.1., 7.2., 14.3., 11.4. ja 16.5. klo 16.30–18.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.1. mennessä: Juho Soukka puh. 040 547 7619, juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi

LUONTO JA MIELI -RYHMÄ Tutkimusten mukaan luonnossa oleminen lisää ihmisten hyvinvointia monella tapaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia ovat mm. verenpaineen aleneminen, fyysisten oireiden väheneminen, stressin lievittyminen, mielialan koheneminen, fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen, myönteisen olon vahvistuminen ja ajatusten selkiintyminen. Luonto ja mieli -ryhmässä tehdään retkiä erilaisiin luontoympäristöi-

21


hin. Jokaisella ryhmäkerralla on oma teemansa ja siihen liittyvät harjoitukset. Luontoretkellä havainnoidaan luontoa, etsitään oma mielipaikka, lumoudutaan, rentoudutaan ja rauhoitutaan. Ryhmäkertojen välissä tehdään pieniä kotitehtäviä, jotka liittyvät omaan elämään ja luontosuhteeseen. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 13.30–15.30 17.5. Ensimmäisellä ryhmäkerralla kokoonnutaan toimistolla Hämeenkatu 25 A 6. krs. Tietoa ryhmästä ja luonnon hyvinvointivaikutuksista. Luontoaiheista visailua. 24.5. Suunnataan Peltolammille, jossa ihaillaan Pärrinkosken kuohuja. 31.5. Mennään Pyynikin luonnonsuojelualueelle. 7.6. Suunnataan Kauppiin Soukonvuoren luonnonsuojelualueelle. Siellä kokeillaan rentoutumista riippumatossa. 14.6. Viimeisellä ryhmäkerralla mennään Birgitan polulle Kirskaanniemeen. Siellä nautitaan tulen loisteesta ja makkaranpaistosta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 9.5.: Oili Huhtala puh. 0400 512 878, oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi

22


MIESTEN TARINARYHMÄ: SELVIYTYMISTARINOITA ARJESTA Erilaisten teemojen (esimerkiksi: roolini puolisona, omat voimavarat, tulevaisuuden toiveet) kautta käsitellään omia kokemuksia ja luodaan niistä tarina, jonka avulla jäsennetään omaa matkaa omaisena. Tarinaryhmä koostuu viidestä tapaamiskerrasta perättäisinä viikkoina. Ryhmään mahtuu kuusi henkilöä. Aika: Torstaisin 25.1., 1.2., 8.2., 15.2. ja 22.2. klo 17.30–20.00. Voit osallistua myös Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi -koulutuksen infotilaisuuteen 15.1. klo 16.30 (ks. sivu 37). Paikka: Hämeenkatu 25 A 3. krs Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 20.1. mennessä: Anja Sauvolainen puh. 040 719 9355 anja.sauvolainen@finfamipirkanmaa.fi

PROSPECT-ryhmä PROSPECT on teemallinen vertaistukiryhmä, jonka ohjaajina toimivat vertaiset. Ryhmä on suunnattu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. Tarkastelun kohteena ovat omaisen kokemukset ja tunteet, stressin kokeminen ja selviytyminen haastavassa elämäntilanteessa. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa: 22.1. klo 16.45–20 Toisiin tutustuminen, (mitä) olemme oppineet psyykkisistä sairauksista? 29.1. klo 16.45–18.30 Paineiden tunnistaminen, stressin tunnistaminen ja sen olemassaolon myöntäminen 5.2. klo 16.45–18.30 Suru ja menetyksen kokeminen, aktiiviset selviytymistaidot 12.2. klo 16.45–20 Kypsät selviytymistaidot, tukiverkoston kartoitus 19.2. klo 16.45–20 Muutos ja tavoitteiden asettaminen, yhteenveto. Katse tulevaan! Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs. Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmään puhelimitse 15.1. mennessä: Juho Soukka puh. 040 547 7619 23


Senioreiden Liikuntaryhmä (60+) Suosittu ja paljon kiitosta saanut senioreiden liikuntaryhmä on suunnattu ikääntyville (60+) omaistilanteessa oleville henkilöille. Ryhmä tarjoaa vertaistukea, hyvää yhteishenkeä sekä virkistystä ja kunnon kohentamista hyvässä ja luotettavassa ohjauksessa. Kauden aikana jumpataan altaassa ja salissa, lihaksiin haetaan voimaa kuntosalilta, kehoa pidetään toimivina venytellen ja ulkoillen, mielen hyvinvointia huomioidaan mukavilla rentoutusharjoituksilla. Ryhmän ohjaajina toimivat fysioterapiaopiskelijat. Mukaan mahtuu enintään 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmään tulee osallistua vähintään 12 osallistujaa, jotta ryhmä toteutetaan. Hinta: 40€/kausi Aika: 2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 9.3., 16.3., 23.3., 6.4., 13.4. ja 20.4. klo 10.15–11.15. Paikka: TAMK:n Hyvinvointiklinikka (Biokatu 4). Ryhmäläiset kokoontuvat klo 10 katutason Cafe Oliveen, josta ohjaajat tulevat opastamaan ryhmätiloihin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset aikaisintaan maanantaina 8.1. klo 9 ja viimeistään perjantaina 19.1.: Ritva Katajainen puh. 0405825343, ritva.katajainen@finfamipirkanmaa.fi

Tulevat kurssit syksyllä 2018... Tunnelissa

Kurssi vanhemmille, joiden n. 16–29 vuotiaalla nuorella on päihdekäyttöä, ja joka oireilee myös psyykkisesti. 29.–30.9. Ikaalisten kylpylässä Lisätiedot: Juho Soukka puh. 040 547 7619, juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi

Säröillä

Kurssi omaisille, joiden läheinen on sairastunut psykoosiin tai skitsofreniaan. 27.–28.10. Ikaalisten kylpylässä Lisätiedot: Tiina Rissa puh. 040 5050 819, tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi

24


kurssit Kevättä kohti ikaalisten kylpylässä (60+) Koetko olevasi kuormittunut läheisen mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi? Tarvitsetko hengähdystaukoa ja mahdollisuutta keskustella jaksamisestasi muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa? Kurssin tavoitteena on tukea erityisesti ikääntyvien omaisten hyvinvointia. Kurssilla pohditaan omaisena olemisen peruskysymyksiä yhdessä muiden omaisten kanssa. Elämää voivat kuormittaa läheisen sairauden lisäksi oman toiminnan rajoitteet, mahdolliset sairaudet ja kunnon heikkeneminen. Omien voimavarojen löytäminen tukee selviytymistä ja hyvinvointia kuormittavassa elämäntilanteessa. Kurssin hinta on 80 €/henkilö sisältäen majoituksen, buffetruokailut, kurssiohjelman sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön. Majoitus on hotelli Ikaaliassa. Aika: 17.–18.3.2018 Paikka: Ikaalisten kylpylä, hotelli Ikaalia Tiedustelut ja hakemukset: Tiina Rissa puh. 040 5050 819, tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi Hakemukset palautetaan 19.2. mennessä osoitteella: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Hämeenkatu 25 A 3. krs, 33200 TAMPERE

MIESTEN PÄIVÄ IV Lähde mukaan jo neljättä kertaa järjestettävälle yhden lauantaipäivän mittaiselle kurssille, jossa tarkastellaan elämää ja maailmaa miehen näkökulmasta. Keskustelujen lisäksi ohjelmassa on tietysti saunomista ja pulahduksia Vanajaveden aaltoihin, sekä maittavaa ruokaa ja rentoa yhdessäoloa. Lisäksi pelataan perinteinen suuri kyykkäottelu. Kurssipäivän hinta sisältäen ruokailut, kurssiohjelman ja saunan on 25€ Aika: Lauantai 9.6. Paikka: Pappilanniemen kurssikeskus, Sääksmäki Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.5. mennessä: Juho Soukka puh. 040 547 7619, juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi

25


Koulutukselliset ryhmät Omaisen ABC -koulutus Omaisen ABC -koulutus on tarkoitettu sinulle, jonka läheisellä on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Tunnetko tarvitsevasi tietoa ja tukea sekä mahdollisuuden keskustella muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa? Omaisen ABC koostuu kolmesta teemallisesta tapaamisesta, joista jokaisessa on omaisen asemaan ja elämään liittyvä aihe. Koulutus pohjautuu koulutuksellisen perhetyön malliin. Alustusten, keskustelun ja pienten tehtävien avulla etsitään välineitä muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Koulutus on maksuton. OMAISEN ABC -KOULUTUS KANGASALLA Keskiviikkoisin 18.4., 25.4. ja 2.5. klo 17–19 Kangasalan kirjaston ryhmätila Suppa (Keskusaukio 2). Keskiviikko 18.4. Alussa se oli yhtä myllerrystä: Läheisen sairastumiseen liittyviä tunteita, kysymyksiä ja ajatuksia Keskiviikko 25.4. Arkeen mahtuu monenlaista: Miten etsiä ratkaisuja ja uusia näkökulmia arjen ongelmatilanteisiin, esim. sairastuneen tarvitsemiin tukitoimiin? Keskiviikko 2.5. Arjen pienet ilot: Tarkastelussa omaisen asema, jaksaminen ja voimavarat Tiedustelut ja ilmoittautumiset 13.4. mennessä: Silja Lampinen puh. 040 719 9262 silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

26


VUOROVESI-Ryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien läheisille Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö, jossa esiintyy vaihtelevasti eriasteisia masennus- ja maniakausia, sekamuotoisia sairausjaksoja ja vähäoireisia tai oireettomia välivaiheita. Myös omaisen on tärkeää saada tukea ja tietoa sairaudesta, joka tuo mukanaan monenlaisia tunteita. Omista rajoista kiinni pitäminen, voimavarat ja vertaistuki ovat omaisen omalle hyvinvoinnille tärkeitä. Koulutuksellinen, maksuton keskusteluryhmä kokoontuu kolme kertaa helmikuussa 2018 yhdistyksen toimistolla Tampereella. Aika: Tiistaisin 6.2., 13.2. ja 20.2. klo 17–19 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Sari Nurminen puh. 040 544 3139, sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

Koulutuksellinen PÄIHDEMIELI-ryhmä Akaassa Runsaaseen päihteiden käyttöön voi liittyä usein myös mielenterveyden järkkymistä, taloudellisia ongelmia ja jopa rikollisuutta. Epävarmuus, huoli ja pelko vievät omaisenkin voimia, sillä tilanteet saattavat muuttua nopeasti. Koulutuksellisessa ryhmässä käydään keskustelujen ja harjoitusten avulla läpi sitä, millaisia haasteita, ajatuksia ja tunteita läheisen liiallinen päihdekäyttö tuo omaisen elämään. Ryhmäkerroilla pohditaan mm. rajojen asettamisen tärkeyttä ja omaisen roolia suhteessa sairastuneeseen. Omaisille suunnatussa ryhmässä sinulla on mahdollisuus kuulla muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien tarinoita ja saada vertaistukea, sekä uusia näkökulmia ja voimavaroja arkeen. Läheiselläsi ei tarvitse olla diagnosoitua mielenterveysongelmaa. Päihdekäyttö voi olla joko alkoholi-, huume- tai sekakäyttöä. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Valkeakosken A-klinikan kanssa ja ryhmään mahtuu kahdeksan henkilöä. Ryhmä on maksuton. Aika: Tiistaisin 10.4., 17.4. ja 24.4. klo 17–19 Paikka: SPR:n tila Syke (Valtatie 9) Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmään 5.4. mennessä: Tiina Rissa puh. 040 5050 819, tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi

27


Luennot Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja sen hoito Ensisijaisesti omaisille suunnattu maksuton yleisöluento. Luennoitsijana psykiatrian erikoislääkäri, dosentti Klaus Lehtinen. Luento järjestetään Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n tiloissa. Tilaan mahtuu max. 30 henkilöä. Aika: Tiistai 30.1. klo 17–19 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset 29.1. mennessä: Sari Nurminen puh. 040 544 3139, sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

TalousTsemppari-koulutus

Noin joka kymmenennellä suomalaisella on vaikeuksia oman talouden kanssa jossain elämänvaiheessa. Talousvaikeuksien puheeksi ottaminen koetaan vaikeaksi ja niihin liittyy usein häpeää. Takuusäätiö haluaa tuoda raha-asiat luontevaksi osaksi ihmisten arkea. TalousTsemppari-koulutuksen sisällöt: • Ylivelkaantumisen syitä • Arjen raha-asioiden suunnittelu • Miten tunnistaa ylivelkaantumisen riskit • Velkojen selvittelyyn ja järjestelyyn liittyviä asioita • Talous- ja velkaongelmissa auttavat tahot Kouluttajana toimii Hanna Pieviläinen Takuusäätiöstä. Koulutus on maksuton, ja se on suunnattu omaisille, kuntoutujille ja ammattilaisille. Aika: Maanantai 12.2. klo 16.30-18.30 Paikka: Artteli (Salhojankatu 42, Tampere) Ilmoittautumiset: Omaisneuvonta puh. 040 722 4292, omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

OPASTUSTA OIKEUDELLISEEN ENNAKOINTIIN Varatuomari, asianajaja Riitta Laakso alustaa oikeudelliseen ennakointiin liittyvistä aihealueista kuten edunvalvontavaltuutuksesta, edunvalvonnasta ja omaisuuden lahjoittamisesta. Kaikille avoin keskustelutilaisuus.

28


Aika: Torstai 22.2. klo 16.30–18.00 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs Tiedustelut ja ilmoittautumiset tilaisuuteen 20.2.2018 mennessä: puh. 040 722 4292 tai omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

Päihderiippuvuuden synty ja hoito Ensisijaisesti omaisille suunnattu maksuton yleisöluento. Illassa luennoitsijana on Juuso Niemenpää, lääketieteen lisensiaatti, Valkeakosken A-klinikan hoidosta vastaava lääkäri. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta! Aika: Tiistai 20.3. klo 18.30–20.00 Paikka: SPR:n tila Syke, Valtatie 9, Toijala. Tilaan mahtuu n. 30 hlöä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 18.3. mennessä: Tiina Rissa puh. 040 5050 819, tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi Huom! Huhtikuussa järjestetään Toijalassa aiheeseen liittyvä maksuton kolmen illan koulutuksellinen ryhmä omaisille. Kysy lisää Tiinalta puh. 040 5050 819.

KOLMEN KIMPAN TEEMALLISET LUENTOILLAT Kolmen kimppa -projekti järjestää talvella ja keväällä 2018 kolme luento– ja keskusteluiltaa yhteistyössä muiden järjestötoimijoiden kanssa. Luentojen paikka varmistetaan myöhemmin. Tarkemmat tiedot tulevat myöhemmin näkyviin kotisivuillemme www.kolmenkimppa.fi. Luentoillat järjestetään tiistaisin klo 17–19.30: 20.2. Uhriutuminen 20.3. Isyys, vanhemmuus ja miehen rooli parisuhteessa 17.4. Ihminen ja suhteet – vuorovaikutus parisuhteessa Tiedustelut: Anja puh. 040 719 9355, anja.sauvolainen@finfamipirkanmaa.fi tai Roope (Howard Byde) puh. 050 412 4423, howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

29


Virkistys Lounastreffit (60+) Kaipaatko vaihtelua arkeen? Tule mukaan paljon toivotuille senioreiden hyvän mielen lounastreffeille. Mukavaa seuraa, jutustelua ja vertaistukea lounaan merkeissä. Lounas on omakustanteinen (hinnat alle 10 e). Kokoontuminen klo 11 alla mainittuihin paikkoihin. Aika: Torstai 25.1.2018 klo 11–13 Paikka: Opetusravintola Eetvartti (Sumeliuksenkatu 16, Tampere) Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 15.1.: Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamiprkanmaa.fi Aika: Torstai 8.2.2018 klo 11–13 Paikka: Opetusravintola Elmeri (Ammattikoulunkatu 18, Tampere) Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 29.1.: Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamiprkanmaa.fi Aika: Torstai 8.3.2018 klo 11–13 Paikka: Buffet Café Linkosuo (Näsilinnankatu 26, Tampere) Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 26.2.: Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamiprkanmaa.fi

Kulttuuriperjantai Kiinnostaisiko konserttiin tai näyttelyyn meno, mutta yksin ei tule lähdettyä? Keräämme joukon yhteen ja lähdemme yhdessä tutustumaan perjantain kulttuuritarjontaan Tampereella yhdistyksen oman kultturikaverin johdolla. Kulttuurikaveri on yhdistyksen vapaaehtoinen, jonka tunnistat rintaneulasta.

Kurkistus Fillharmonian kenraaliharjoituksiin Tampere-talossa Fillharmonian konsertin harjoituksiin pääsee perjantaiaamuisin 5 euron hintaan. Lippujen hinta käteismaksulla paikan päällä. Lippujen myynti alkaa klo 9.15 ja saliin pääsee klo 9.45. Konsertti alkaa klo 10. Aika: Perjantaisin 12.1., 16.3., 6.4. ja 25.5. klo 9 Paikka: Tampere-talo (Yliopistonkatu 55, Tampere) Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen: Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamiprkanmaa.fi

30


Vapriikin näyttelyt Vapriikin vaihtuviin ja pysyväisnäyttelyihin pääsee tutustumaan ilmaiseksi perjantai-iltapäivisin. Tapaaminen klo 15 Vapriikin pääaulassa. Näyttelykierroksen jälkeen mahdollisuus yhdessä istua alas juomaan kupillinen kahvia. Yhdistys tarjoaa kahvit. Aika: Perjantai 23.3.2018 klo 15–18 Paikka: Vapriikki (Alaverstaanraitti 5, Tampere) Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 19.3.: Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamiprkanmaa.fi

Tampereen taidemuseo Tampereen taidemuseoon pääsee tutustumaan ilmaiseksi perjantai-iltapäivisin. Tapaaminen klo 15 taidemuseon pääaulassa. Aika: Perjantai 13.4. klo 15–18 Paikka: Tampereen taidemuseo (Puutarhakatu 34, Tampere) Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 9.4.: Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamiprkanmaa.fi

Teatteriretki Tervetuloa mukaan Tampereen Komediateatteriin katsomaan Suurenmoista-näytelmää. Suurenmoista on hilpeä komedia Florence Foster Jenkinsistä, maailman huonoimmasta laulajasta. Näytelmää tähdittävät Leena Rousti ja Ilmari Saarinen. Aika: Perjantai 9.3.2018 klo 18.30 (Tapaaminen teatterin aulassa, jossa lippujen jako. Näytös alkaa klo 19.00.) Paikka: Tampereen Komediateatteri (Lapintie 3 a) Hinta: 30e/hlö , sisältäen näytelmän lipun, korvatulpat ja väliaikatarjoilun kahvin/teen ja leivoksen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Lealle (puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamipirkanmaa.fi) aikaisintaan ma 8.1 klo 10.00 ja viimeistään pe 2.2 klo 14.00. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

31


Liirumlaarum leiri nuorille Leiri 13–17 -vuotiaille nuorille, joiden vanhemmalla, sisaruksella, isovanhemmalla, ystävällä tai muulla läheisellä on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Huolikin läheisen hyvinvoinnista riittää, diagnooseja ei tarvita! Mukaan mahtuu seitsemän nuorta. Leiri on osallistujille maksuton ja sisältää majoituksen, ruokailut, harrasteet ja matkat Tampereelta. Aika: 18–20.5. Paikka: Kokemäki, Ali-Ketolan tila Tiedustelut ja ilmoittautumiset 4.5. mennessä: Sari Nurminen puh. 040 544 3139, sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

kevätretki ähtärin eläinpuistoon Pandat ovat saapuneet Ähtärin eläinpuistoon! Tutustuminen eläinpuistoon ja uuteen Panda-taloon klo 10–12, jonka jälkeen buffet-lounas ravintola Mesikämmenessä. Paluumatkalla poikkeamme Virroilla Killinkosken Wanhan tehtaan miljöössä. Opastettu kierros klo 14–15, jonka jälkeen kahvittelu Into-keskuksen tiloissa. Retken hinta: 35 €/aikuinen ja 25 €/lapsi Aika: Lauantai 19.5. Paikka: Ähtärin eläinpuisto. Lähtö Keskustorilta, Vanhan kirkon edestä klo 8. Paluu samaan paikkaan noin klo 18. Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset alkaen 8.1. klo 9 ja viimeistään 27.4.: Omaisneuvonta puh. 040 722 4292, omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

Isä-lapsi -retki Viikinsaareen Tervetuloa isälapsi retkelle Viikinsaareen. Pääsette nauttimaan saaren upeasta luonnosta. Päivään sisältyy matkat, saunat ja ruuat. Saavuttuamme saarelle menemme suoraan pienelle kierrokselle ja pelaamme pienen jalkapallo-ottelun, jonka jälkeen siirrymme saunaan ja syömään. Aikaa on sen jälkeen omatoimiselle kiertelylle. Lähdemme takaisin klo 16 maissa. Aika: Tiistai 12.6. Lähtö Alarannasta klo 11 Paikka: Viikinsaari Tiedustelut ja ilmoittautumiset retkelle aikaisintaan 3.4. klo 9 ja viimeistään 8.6. klo 9 mennessä: Roope puh. 050 412 4423, howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

32


meidän perheen loma yyterissä Viikko meren rannalla hiekkadyynien katveessa sekä kylpylän palveluissa tarjoaa huolettoman ja virkistävän loman koko perheelle. Loma on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhempi tai lapsi on sairastunut psyykkisesti. Täysihoitoloma tarjoaa perheelle mahdollisuuden yhdessäoloon. Lomaan sisältyy allasosaston ja kuntosalin käyttö sekä yleinen että ryhmälle räätälöity vapaa-ajan ohjelma. Voit nauttia allasosaston riemuista tai lähteä piknikille meren rantaan. Kauas ulottuva matala ranta on sopiva myös pikkulapsille. Loman hinta on 100 €/aikuinen, alle 17-vuotias lapsi maksutta. Loma on tuettu Veikkauksen tuotoilla ja järjestetään yhteistyössä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Valinnat tekee Mtlh. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan kahden kalenterivuoden välein. Lomatuen hakijoilta ei vaadita yhdistyksen jäsenyyttä. Aika: 25.–30.6. Paikka: Yyterin kylpylähotelli (Sipintie 1, Pori) Hakemukset: Hakuaika päättyy 25.3.2018, jolloin hakemusten on oltava Mtlh:ssa. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti Mtlh:n kotisivuilta osoitteesta mtlh.fi. Huomioi tarkasti, että valitset oikean loman ja ajankohdan. Hakulomakkeita saa myös Mtlh:sta puh. 010 2193 460 tai Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:stä Tiina Rissalta puh. 040 5050 819, tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi. Postitse hakulomakkeet lähetetään osoitteeseen: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Ruoholahdenkatu 8, 4.krs., 00180 Helsinki.

voimaa vertaisuudesta -LOMA aikuisille YYTErissä Voimaa vertaisuudesta -loma aikuisille omaisille, joiden läheisellä on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Voit viettää aikaa auringossa rannalla loikoillen ja meren aalloissa virkistyen. Kylpylä Merenneidon hierovat putoukset, porealtaat ja saunat virkistävät niin kehoa kuin mieltäkin. Virkistävä täysihoitoviikko Yyterin Kylpylähotellissa Porissa sisältää majoituksen ja ruokailut seisovasta pöydästä. Lisäksi lomaan kuuluu

33


kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö sekä lomalaisille räätälöity ohjelma liikunta- ja toimintatuokioineen sekä yleinen vapaa-ajan ohjelma. Voimaa vertaisuudesta -lomien tavoitteena on, että lomalaiset virkistyvät, tapaavat toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia sekä saavat vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen. Loma on tuettu Veikkauksen tuotoilla ja se järjestetään yhteistyössä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n ja Maaseudun Terveysja Lomahuolto ry:n kanssa. Valinnat tekee Mtlh. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan kahden kalenterivuoden välein. Lomatuen hakijoilta ei vaadita yhdistyksen jäsenyyttä. Loman hinta on vain 100 €/hlö (viisi vuorokautta). Aika: 26.–31.8.2018 Paikka: Yyterin kylpylähotelli (Sipintie 1, Pori) Hakemukset: Hakuaika päättyy 26.5.2018, jolloin hakemusten on oltava Mtlh:ssa. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti Mtlh:n kotisivuilta osoitteesta mtlh.fi. Huomioi tarkasti, että valitset oikean loman ja ajankohdan. Hakulomakkeita saa myös Mtlh:sta puh. 010 2193 460 tai Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:stä Tiina Rissalta puh. 040 5050 819, tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi. Postitse hakulomakkeet lähetetään osoitteeseen: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Ruoholahdenkatu 8, 4. krs, 00180 Helsinki

34


Jaksamisellani on väliä!: Luonto mielen hyvinvointia rakentamassa Keväällä Jyllinkodeilla Ikaalisissa järjestetään kolme kaikille avointa tilaisuutta, joissa keskitytään oman jaksamisen ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Keskustelemme mielenterveyden merkityksestä sekä luonnon hyvinvointivaikutuksista mielelle. Keskustelujen lisäksi luvassa on myös vinkkejä ja pieniä tehtäviä, joiden avulla omaa jaksamistaan arjessa voi vahvistaa. Luontokokemukset mielen hyvinvointia rakentamassa -keskustelutilaisuus Alustajina kokemusasiantuntija Katja Ahonen sekä toiminnanjohtaja Oili Huhtala (Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry) Aika: Torstai 25.1. klo 12.30–14.30 Paikka: Jyllinkodit (Jyllinkatu 3, Ikaalinen) Jaksamisellani on väliä -keskustelutilaisuus Alustajina kokemusasiantuntija Sinikka Särkkä sekä vastaava koordinaattori Silja Lampinen (Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry) Aika: Torstai 8.3. klo 12.30–14.30 Paikka: Jyllinkodit (Jyllinkatu 3, Ikaalinen) Luontoretki Luontoretkellä havainnoidaan luontoa, etsitään oma mielipaikka, lumoudutaan, rentoudutaan ja rauhoitutaan. Vetäjänä toiminnanjohtaja Oili Huhtala (Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry). Aika: Keskiviikko 23.5. klo 14–16 Paikka: Jyllinkotien lähiympäristö, lähtö Jyllinkodeilta (Jyllinkatu 3, Ikaalinen) Tiedustelut: Silja Lampinen puh. 040 719 9262 silja.lampinen@finfamipirkanmaa

35


Muita tapahtumia MIELENTERVEYSOMAISET PIRKANMAA – FINFAMI RY:N YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Käsiteltävä asia: Hallituksen puheenjohtajan valinta Aika: Keskiviikko 24.1. klo 16.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs

Yhdistyksen 30-vuotismuistelot

Yhdistyksen 30-vuotismuisteloita vietetään helmikuussa Iideshovissa. Vieraiden vastaanotto ja kahvitarjoilu klo 13-14. Ohjelmassa klo 14-16 muistellaan yhdistyksen 30-vuotista taivalta. Kuullaan tarinoita, runoja ja musiikkia. Tervetuloa yhdistyksen entiset ja nykyiset jäsenet, työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Aika: Torstai 15.2. klo 13–16 Paikka: Iideshovi (Motarinkuja 2) Ilmoittautumiset viimeistään 5.2.: Omaisneuvonta puh. 040 722 4292, omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

MIELENTERVEYSOMAISET PIRKANMAA – FINFAMI RY:N JÄSENILTA JA VUOSIKOKOUS

Jäsenillassa klo 17–18 esitellään yhdistyksen Ankkuri aallokossa -hankkeen ja Sopetiimin (sopeutumisvalmennus ja nuorten tukitoimet) toimintaa. Vuosikokous klo 18 alkaen. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Aika: Keskiviikko 21.3. klo 17–19 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6. krs

Hyvinvointikahvila Kangasalla

Hyvinvointikahvilat ovat Kangasalan kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluiden avointa ryhmätoimintaa, joita toteutetaan yhdessä 3. sektorin kanssa. Kahviloissa tutustutaan erilaisiin Hyvinvointia arjesta -toimintoihin. 15.2. järjestettävässä hyvinvointikahvilassa myös FinFami Pirkanmaa on mukana. Hyvinvointikahvilat: Tiistai 13.2. klo 14 Kahvila Seurahuone (Myllystenpohjantie 2, Kangasala) Torstai 15.2. klo 15 Perhekeskus Pirtti (Keskustie 1, Pälkäne)

36


Tule mukaan kokemusasiantuntijatoimintaan!

Yhdistyksen kokemusasiantuntija on koulutuksen käynyt omainen, jonka läheisellä on mielenterveys- ja /tai päihdesairauksia. Kokemusasiantuntijakoulutus koostuu tarinaryhmästä, kokemusasiantuntijakoulutuksesta sekä vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta. Näiden lisäksi suosittelemme jokaiselle Prospect-ryhmään osallistumista. Kokemusasiantuntijana pääset vaikuttamaan mielenterveys- ja/ tai päihdeomaisen asemaan ja hyvinvointiin oman näkökulmasi ja kiinnostuksesi pohjalta: • Voit toimia vertaisena omaisneuvonnan vertaistapaamisissa • Voit toimia mediavaikuttajana jakamalla tietoa ja kokemuksiasi (esim. haastattelut lehtiin ja radioon) • Voit päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisella tasolla mielenterveys- ja päihdeomaisen asioihin • Voit osallistua erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin, joissa voit jakaa kokemusasiantuntijan näkökulmaa mielenterveys- ja päihdeomaisena olosta Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi -koulutuksen infotilaisuus Tilaisuudessa pääset kuulemaan kokemusasiantuntijan tehtävistä ja saat tietoa helmikuussa alkavasta Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi -koulutuksestamme. Paikalla myös koulutettuja kokemusasiantuntijoitamme kertomassa omasta polustaan ja toiminnastaan yhdistyksen kokemusasiantuntijana. Tampere Aika: Maanantai 15.1. klo 16.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A 6 krs. Tiedustelut: Lea Härö puh. 0400 871 481 lea.haro@finfampirkanmaa.fi Sastamala Aika: Tiistai 6.3. klo 16.30–18.30 Paikka: Kriisikeskus Tukitalo (Sastamalan seudun mielenterveysseura ry, os. Puistokatu 2, sisäpiha 2. krs) Tiedustelut: Silja Lampinen puh. 040 719 9262 silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

37


Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi / Tarinaryhmä Tampere Aika: Torstaisin 1.2., 8.2., 15.2., 22.2. ja 8.3. klo 16.30–20.00 Paikka: Hatanpään Sarvis, Tuutikkitupa Ilmoittautumiset infotilaisuudessa tai viimeistään 26.1. Lea Härölle puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamipirkanmaa.fi Sastamala Aika: Tiistaisin 20.3., 27.3., 3.4., 10.4. ja 17.4. klo 16.30–19.30 Paikka: VoiMia ry:n tila (Marttilankatu 16) Ilmoittautumiset viimeistään 6.3. Silja Lampiselle puh. 040 719 9262 silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Ikääntyvien omaisten ideointipaja

Vuonna 2018 yhdistyksen painopistealueena on ikääntyneiden omaisten tukeminen. Ikääntyvien omaisten jaksamista tuetaan matalan kynnyksen vertaistuen avulla, taidetta, musiikkia, kulttuuria ja luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäen. Tule mukaan suunnittelemaan toimintaa ikääntyvien omaisten tukemiseksi ja huomioimiseksi. Aika: Tiistai 10.4. klo 9.30–11.30 Paikka: Hämeenkatu 25 A Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Oili Huhtala puh. 0400 512 878 oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi

Oma kuva -ryhmä omaisille

Tässä ja nyt eläminen on tärkeää. Päämäärien kirkastaminen antaa potkua jokaiseen seuraavaan päivään. Suunnataan katse siis tulevaisuuteen ja seuraavaan askeleeseen kukoistaaksemme. Menetelmänä Oma kuva -ryhmässä käytämme coachaamista. Coaching on kumppanina toimimista ajatuksia haastavassa ja luovassa yhteistyöprosessissa, joka inspiroi maksimoimaan osallistujan henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin. Jokaisella osallistujalla on oma matka ja päämäärä harjoituksissa. Pohdimme jokaisella kerralla ”Mikä on minulle tärkeää juuri nyt? Mitä tarvitsen nyt?” Työskentely on voimavaralähtöistä yksilötekemistä ja tiiminä toimimista, oman kuvan sanallistamista ja kuvittamista. Tapaamisista kahdella kerralla keskitymme kuvalliseen työskentelyyn,

38


taiteen dialogiin. Ryhmänä pohdimme eri dialogin muotoja. Musiikki- ja äänimaailmoja testaamme myös maalaamisen ohella. Ryhmään mahtuu max. 10 henkilöä. Ohjaajana Eeva Lanteri-Sali (BBA, kuvataiteilija, sosionomi-diakonia opiskelija). Ryhmään saattaa liittyä materiaaliamaksuja (max. 15 €/hlö). Aika: Torstaisin 22.2., 8.3., 5.4., 24.5. ja 5.7. klo 13–16 Paikka: Hämeenkatu 25 A Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.1. mennessä: Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamipirkanmaa.fi Kirjoita lyhyt juttu itsestäsi ja kerro, miksi haluat Oma kuva -ryhmään.

39


Henkilöstö TOIMINNANJOHTAJA

Oili Huhtala puh. 0400 512 878, oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi

Toimisto-, jäsenasiat ja vapaaehtoistoiminta

JÄRJESTÖSIHTEERI, KOORDINAATTORI Ritva Katajainen puh. 040 582 5343, ritva.katajainen@finfamipirkanmaa.fi

Omaisneuvonta ja vapaaehtoistoiminta

KOORDINAATTORI Lea Härö puh. 0400 871 481, lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

Kuntayhteistyö

VASTAAVA KOORDINAATTORI Silja Lampinen puh. 040 719 9262, silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Viestintä

VIESTINTÄKOORDINAATTORI Emilia Aakko puh. 050 320 9499, emilia.aakko@finfamipirkanmaa.fi

Ryhmät, kurssit, koulutukset ja lomatoiminta

VASTAAVA KOORDINAATTORI Tiina Rissa puh.040 505 0819, tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi KOORDINAATTORI Juho Soukka puh. 040 547 7619, juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi

Lapsiperheet, nuoret ja kouluyhteistyö

KOORDINAATTORI Sari Nurminen puh. 040 544 3139, sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

40


Kolmen kimppa -projekti

VASTAAVA PROJEKTIKOORDINAATTORI Anja Sauvolainen puh. 040 719 9355, anja.sauvolainen@finfamipirkanmaa.fi PROJEKTIKOORDINAATTORI Howard Byde (Roope) puh. 050 412 4423, howard.byde@finfamipirkanmaa.fi

Ankkuri aallokossa -projekti

VASTAAVA PROJEKTIKOORDINAATTORI Sami Hoisko puh. 050 408 3315, sami.hoisko@finfamipirkanmaa.fi PROJEKTIKOORDINAATTORI Tiina Vartiainen puh. 050 448 8134, tiina.vartiainen@finfamipirkanmaa.fi

toivosta turvaa -HANKE

HANKETYÖNTEKIJÄ Katriina Mäkinen puh. 050 4389 442, katriina.makinen@finfamipirkanmaa.fi HANKETYÖNTEKIJÄ Kaisa Hynynen puh. 050 3275 489, kaisa.hynynen@finfamipirkanmaa.fi HANKETYÖNTEKIJÄ Laura Lanansilta-Laine puh. 050 4529 302, laura.lanansilta-laine@finfamipirkanmaa.fi HANKETYÖNTEKIJÄ Sannamari Putkisaari puh. 050 4372 617, sannamari.putkisaari@finfamipirkanmaa.fi

OMAISEMÄNTÄ

Eija Rättäri puh. 040 722 6223, eija.rattari@finfamipirkanmaa.fi

41


Yhteystiedot ja aukioloajat MIELENTERVEYSOMAISET PIRKANMAA - FINFAMI RY Hämeenkatu 25 A 3. ja 6. krs 33200 Tampere finfamipirkanmaa.fi

TOIMISTO- JA JÄSENASIAT maanantai klo 12.00–16.00 tiistai klo 12.00–16.00 torstai klo 12.00–16.00 Huom. suljettu 28.12. puh. 040 582 5343 omaiset@finfamipirkanmaa.fi

PUHELINNEUVONTA JA AJANVARAUS maanantai klo 9.00–16.00 tiistai klo 12.00–16.00 torstai klo 12.00–16.00 (Huom. Omaisneuvonnan päivystys suljettu torstaina 28.12.)

puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

42


Omaisyhdistys somessa Seuraa FinFami Pirkanmaata Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa! #etjääyksin #JaksamisellaniOnVäliä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Kolmen kimppa - projekti FinFamiTampere kolmenkimppa finfamipirkanmaa kolmenkimppaprojekti

FinFami Tampere

43


Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Hämeenkatu 25 A 3. ja 6. krs 33200 Tampere finfamipirkanmaa.fi Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

44

Toimintakalenteri kevät 2018  
Toimintakalenteri kevät 2018  
Advertisement