Toimintakalenteri kesä 2022

Page 1

Osa kesän a vaatii toiminnoist n ittautumise o m il n a v o it s ennakkoon.

mukaan Ilmoittaudu nopeasti!

Kesä 2022

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry

#etjääyksin


Tue toimintaamme lahjoittamalla Lähes 400 000 suomalaista hoivaa mielenterveysongelmista kärsivää läheistään. Usein tämä tapahtuu ilman vapaapäiviä tai taloudellista tukea. Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry edistää omaisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun läheinen sairastuu psyykkisesti. Toiminta on STEAn rahoittamaa, joka määrittää suurimman osan toiminnastamme. Pieni osa rahoituksesta tulee Tampereen kaupungilta sekä ulkopuolisilta lahjoittajilta. Lahjoittaja voi esittää toivomuksen lahjoitusvarojen kohdentamisesta tiettyyn toimintaan. Se voi olla esimerkiksi seminaarin järjestäminen tietystä teemasta, lapsiperheille suunnatun virkistysretken järjestäminen tiettyyn kohteeseen tai yleisemmällä tasolla lapsiperheisiin liittyvä toiminta.

Jokaisella eurolla on merkitystä omaisten ja läheisten hyvinvoinnin tukemisessa ja arjesta irtautumisen mahdollistamisessa. Lahjoita haluamasi summa Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n tilille:

FI 61 1147 3001 0092 20 (Nordea) Merkitse viestikenttään: LAHJOITUS

Lisätietoja www.finfamipirkanmaa.fi/lahjoita/ Rahankeräysluvan saaja: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2022/555, 1.4.2022


Sisältö Tue toimintaamme lahjoittamalla

................................

2

Aukioloajat kesä 2022 (omaisneuvonta & toimisto) ....

4

Toiminnanjohtajan terveiset ..............................................

5

Tulevan toiminnanjohtajan terveiset ...............................

9

Kesäkahvilat

10

...........................................................................

Kulttuuria ja kesätekemistä Iisan kanssa

................

14

Nuorten ja nuorten aikuisten toimintaa

................

19

.............................................

22

............................................................

23

Omatoimisesti teatteriin Maksulliset retket

Läsnäolotaidot ja kehon kuuntelu

...............................

30

.............................................................

32

Koulutukset ja kurssit .............................................................

34

Uusi hanke esittäytyy .............................................................

37

Retkelle luontoon

3


KESÄ 2022 Omaisneuvonnan ajanvaraukset 1.6.-31.8. Omais- ja vertaisneuvontaa on tarjolla kasvotusten, puhelimitse, sähköpostilla ja videoyhteydellä. Sähköinen ajanvaraus: www.finfamipirkanmaa.fi/omaisneuvonta/ Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse tai sähköpostitse: 040 722 4292 / omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

Toimisto ja puhelin suljettu 18.-31.7.2022

Omaisneuvonnan ajanvaraus- ja neuvontanumero on auki arkisin. Jos emme pääse vastaamaan, jätä viesti ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse tai jättää viestin omaisneuvonnan puhelinvastaajaan 24/7. Tarkistamme viestit viimeistään seuraavana arkipäivänä. Toimisto: puh. 040 582 5343 / omaiset@finfamipirkanmaa.fi Toimistomme on avoinna kävijöille ma klo 12-16 ja to klo 9-12. (HUOM! Toimistomme on suljettu 18.-31.7.2022 välisenä aikana) Postiosoite: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Hämeenkatu 25 A (3. kerros) 33200 Tampere


Toiminnanjohtajan terveiset Lämpimät terveiset omaisyhdistyksestä. Kesää kohti mennään. Koronapandemiasta johtuvia kokoontumisrajoituksia ei enää ole, joten yhdistykseen on suunniteltu monenlaisia retkiä ja muita mukavia tapahtumia. Itselleni on tulossa iso muutos, kun syyskuun alussa jätän toiminnanjohtajan työt. Maaliskuussa tuli 21 vuotta siitä, kun aloitin työt yhdistyksessä. Sitä ennen toimin noin 20 vuotta julkisen sektorin palveluksessa. Alkuvuodesta 2001 yhdistyksessä oli avoinna projektityöntekijän paikka ja toiminnanjohtajan sijaisuus. Hain projektityöntekijäksi. Minuun otettiin yhteyttä ja kysyttiin, olisinko kiinnostunut toiminnanjohtajan tehtävistä. Olinhan minä ja vastasin haastattelupyyntöön myöntävästi. Takana oli vuosien kokemus hoitotyöstä ja hallintotehtävistä. Järjestötyön kokemus oli vähäistä. Mielenterveysja omaisasiat olivat entuudestaan tuttuja sekä työn että lähipiirin

5


kautta. Tulin valituksi ja aloitin työt silloisessa omaisyhdistyksen toimipaikassa Iideshovissa. Aloittaessani yhdistyksessä oli palkattuna kolme työntekijää. Pian minun jälkeeni työntekijämäärä lisääntyi kahdella. Työntekijämäärän kasvaessa Iideshovin tilat kävivät ahtaiksi, joten kesällä 2001 muutettiin nykyisiin toimitiloihin Hämeenkadulle. Aluksi vuokrattiin tilat 3. kerroksesta. Työntekijämäärä lisääntyi, joten vuonna 2003 vuokrattiin lisätilaa 6. kerroksesta. Ajatuksena oli, että rakennetaan kodinomaiset tilat, joissa omaisilla on oma olohuone. Mielestäni tässä onnistuttiin aika hyvin. Omaisten olohuoneesta on tullut meille kaikille tärkeä paikka, jossa jaetaan kuulumisia, iloja ja suruja. Vertaistuki on toiminut kantavana voimana yhdistyksen alkutaipaleesta lähtien. Vuosien myötä yhdistyksen toiminta on monipuolistunut ja laajentunut koko Pirkanmaalle. Lukuisten hankkeiden avulla on kehitetty omaistyön malleja ja hyviä käytäntöjä niin yhdistyksen omaan toimintaan kuin myös julkisiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Kehittämistyö jatkuu maaliskuussa alkaneen Varjoista valoon -hankkeen myötä. Hankkeessa keskitytään omaistyön kehittämiseen perustason mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Tampereen kaupungin terveysasemien työntekijöiden kanssa malli, jonka avulla omaisten tarpeet tulevat tunnistetuiksi ja omaiset saavat yhdenmukaisesti oikea-aikaista tietoa ja tukea. Tässä hankkeessa kuten muissakin yhdistyksen toiminnoissa nostetaan omaisten osallisuus ja kokemusasiantuntemus keskiöön. Työurani aikana on tapahtunut monenlaisia terveyden- ja sosiaali-

6


huoltoon sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyviä muutoksia ja uudistuksia. Näistä merkittävä omaisyhdistystä ja omaisten elämää koskettava muutos on ollut psykiatrisen laitoshoidon purkaminen ja avohoitoon siirtyminen. Tämä sinänsä hyvää tarkoittava uudistus ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Avohoito ei pysty vastaamaan palvelujen kasvavaan tarpeeseen. Hoitoon pääsystä on tullut iso ongelma. Suuri hoitovaje lisää omaisten vastuuta ja kuormitusta entisestään. Ensi vuonna on tulossa pitkään valmisteltu soteuudistus. Toivottavasti sen myötä saadaan parannusta mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Aluevaaleissa mielenterveysasiat nostettiin keskiöön. Toivottavasti lupaukset pitävät ja omaiset ja perheet tulevat paremmin huomioiduksi. Työni yhdistyksen toiminnanjohtajana on ollut monella tavalla antoisaa. Olen saanut tehdä itselleni tärkeää ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä omaisten auttamiseksi. Johtamisen, vaikuttamisen, verkosto- ja kehittämistyön lisäksi olen saanut tehdä työtä arjessa lähellä omaisia yhdessä muiden työntekijöiden, vapaaehtoistoimijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Yhtenä yhdistystyön parhaana puolena pidän joustavuutta ja ketteryyttä. Tästä on hyviä kokemuksia muun muassa koronapandemian aikana. Yhdistykset eivät jääneet odottelemaan, vaan siirsivät ketterästi omaa toimintaansa puhelimitse, chatin kautta, verkossa, sosiaalisessa mediassa ja etäyhteyksin toteutettavaksi. Työvuosiini on mahtunut paljon onnistumisia ja ilon hetkiä, mutta kuten elämään yleensäkin, myös luopumista ja ikävääkin. Yhdessä tekeminen on ollut antoisaa. Paljon olemme saaneet aikaiseksi, mutta paljon jää tehtävää vielä tuleville sukupolvillekin. Jään kesäkuussa lomalle ja syyskuun alussa kokonaan pois. Yhdistystä

7


en varmaan kokonaan jätä. Aika näyttää mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan. Itselleni olen luvannut, että lisään entistä enemmän luonnossa liikkumista ja vietän aikaa läheisteni ja ystävieni kanssa. Uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu yhdistyksessä pitkään aluetyöntekijänä ja kehittämispäällikkönä toiminut Silja Lampinen. Voin hyvillä mielin jättää työt Siljan osaaviin käsiin. Kiitän teitä kaikkia yhteisistä vuosista ja toivotan oikein hyvää kesää ja jatkoa. Oili Huhtala toiminnanjohtaja

8


Tulevan Toiminnanjohtajan terveiset Olen saanut kunnian jatkaa väistyvän toiminnanjohtajan Oilin tekemää työtä. Aloitan toiminnanjohtajana elokuun alussa. Olen työskennellyt yhdistyksessä 19 vuoden ajan. Aloitin viisivuotisen Ikäihmiset ja mielenterveys- projektin vastaavana työntekijänä. Projektityö oli erittäin innostavaa ja tarve omaisten tukemiselle tuli selväksi hyvin pian. Projektin päätyttyä siirryin aluetyöntekijäksi. Siitä lähtien vastuualueeseeni on kuulunut erityisesti omaisten tukemisen jalkauttaminen Tampereen ulkopuolelle koko Pirkanmaan alueelle. Lisäksi olen toiminut yhdistyksessä tiedottajana sekä varatoiminnanjohtajana. Viimeiset vuodet tehtävänimikkeeni on ollut kehittämispäällikkö. Nimike on hyvin kuvannut työtäni omaisten ja perheiden tukemisen kehittäjänä sekä koko yhdistyksen että hankkeiden osalta. Keskiössä on edelleen koko Pirkanmaan alue siten, että omaiset voisivat saada tarvitsemaansa tukea tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta. Oili on tehnyt valtavan merkityksellisen työn yhdistyksen eteen, ja siitä on todella hyvä jatkaa. Jatkamme samaa tietä eteenpäin kansalaisjärjestönä ja omaisten sekä perheiden tukijoina ja tukitoimien kehittäjinä. Jatkossakin on tärkeää, että omaiset ja ammattilaiset toimivat yhdessä yhdistyksen arvojen mukaisesti rohkeasti omaisten hyväksi pitämällä yllä toivoa, panostamalla auttaviin kohtaamisiin ja siihen, että yhdessä saadaan enemmän aikaiseksi. Tältä pohjalta keskitymme toimintamme vaikuttavuuteen, vertaisuuteen, voimavarojen vahvistumiseen sekä kokemusasiantuntijatoiminnan laajentumiseen entisestään. Leppoisaa ja rentouttavaa kesää kaikille! Silja Lampinen Kehittämispäällikkö

9


Tervetuloa mukaan kesän teemallisiin kahviloihimme, joita järjestetään tänä kesänä kesäkuussa ja elokuussa. Kahvilat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

ti 7.6. klo 14-16 Laavukahvit Makkarajärvellä Ilmoittaudu mukaan Tapaamme ratikan päätepysäkillä (Hervantajärvi–Makkarajärvenkatu) klo 14, josta suuntaamme n. 700 m päässä olevalle Makkarajärven nuotiopaikalle. Nuotiolla nautimme makkarat sekä nokipannukahvit. Halukkaat voivat samalla reippailla Makkarajärven ympäri (800 m). Jotta osaamme varata riittävän määrän evästä, ilmoitathan osallistumisestasi 5.6. mennessä joko itua@finfamipirkanmaa.fi tai 050 448 8134 (Tiina V.)

10


ti 14.6. klo 14–16 Kahvia ja unelmia

Tervetuloa pysähtymään unelmien ja kahvin äärelle. Kahvilassa on mahdollisuus askarrella oma unelmakartta. Unelmakartan tekeminen voi parhaimmillaan tuoda inspiraatiota ja toivoa sekä parantaa omaa hyvinvointia. Kahvilasta löytyy askartelutarpeita, mutta voit halutessasi ottaa mukaan myös omia kuvia tms. materiaalia. Kahvila kokoontuu yhdistyksen toimistolla (Hämeenkatu 25 A, 3. krs). Lisätietoja: sanna.karkkainen@finfamipirkanmaa.fi, 050 323 2221

ti 21.6. klo 14-16 Hatanpään Arboretum

Tervetuloa mukaan picnic kesäkahvilaan Hatanpään Arboretumiin. Pysähdytään yhdessä hetkeksi kauniiden maisemien keskellä maailman tärkeimmän kysymyksen - ”Mitä sinulle kuuluu?” äärelle. Tavataan Hatanpään Kartanon edessä klo 14.00 ja lähdetään yhdessä etsimään sopiva paikka levittää picnic-liinat. Yhdistys tarjoaa osallistujille kahvit ja kahvipullan. Voit ottaa myös itse omia picnic-eväitä mukaan oman istuinalustan tai viltin lisäksi. Muista pukeutua säänmukaisesti. Jos kaatosadetta ja ukkosta luvassa säätiedotuksessa, ilmoitamme kokoontumispaikan muutoksesta tai kahvilan peruutuksesta yhdistyksen Facebookissa ja nettisivuilla. Lisätietoa: lea.haro@finfamipirkanmaa.fi, 0400 871 481 Hatanpään arboretumiin pääsee bussilla. Bussilinjat ja -aikataulut voi tarkistaa Nyssen verkkosivuilta www.nysse.fi Jos tulet omalla autolla, esim. kartanon viereiselle P-alueella on sallittu pysäköinti 3 tunniksi kiekolla ja e-luvalla.

11


ti 28.6. klo 14-16 läsnäolotaidot ja kehon kuuntelu Ilmoittaudu mukaan Miten rauhoittaa ja tauottaa hektistä arkea? Miten auttaa mieltä ja kehoa palautumaan arjen rasituksesta? Miten pysähtyä kehon äärelle ja kuulla sen lähettämiä viestejä? Jos tunnet, että kaipaisit näihin kysymyksiin vastauksia käytännöntasolla tapahtuvan harjoittamisen avulla, niin tule mukaan. Pieni hetki tietoista pysähtymistä voi olla juuri se mitä tarvitset. Rauhoittamista ja kehon äärelle pysähtymistä harjoitetaan suuntaamalla huomiota hengitykseen sekä kehotuntemuksiin. Harjoitukset ovat erilaisia ja eri mittaisia – aiempaa kokemusta harjoittamisesta ei tarvita. Tavataan klo 14 FinFami Pirkanmaan toimistolla (Hämeenkatu 25 A 6. krs). Tila mahdollistaa kymmenen henkilön osallistumisen paikan päällä. Mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Anniina Kettula (anniina.kettula@finfamipirkanmaa.fi) Huom! katso myös seuraavat kerrat sivulta 30.

ti 23.8 klo 12-15 kuumaa ja kahvia Kangasalla Ilmoittaudu mukaan Kuumaa ja kahvia tarjoilee elämyksen Ilkon asukasyhdistyksen rantasaunalla, Kangasalla. Ilkon asukasyhdistyksen saunamökki on pienen Pitkäjärven rannalla, ihanasti omassa rauhassa. Päivän teema käsittelee seuraavia kysymyksiä. Mistä sinun onnellisuutesi koostuu arjessa tai mitä onnellisuus sinulle tarkoittaa? Kun olet

12


onnellinen, miten se vaikuttaa ja missä onnellisuus tuntuu? Mietitään näitä saunan löylyssä tai kahvikupposen äärellä. Bussilla pääsee muutaman sadan metrin päähän saunalta. Rantasaunalle oikotietä pääsee polkua pitkin. HUOM! lopussa jyrkät raput alas! Myös autolla pääsee pihaan metsätietä pitkin. Ilmoittautuminen pe 19.8 mennessä. Lisätietoja: sari.nurminen@finfamipirkanmaa, 040 544 3139

Ti 30.8. klo 14-16 Muistokahvila Tule nauttimaan kahvista ja hyvästä seurasta, sekä jakamaan muiden kanssa jokin sinulle tärkeä kesämuisto. Muistonsa voi esitellä esimerkiksi tuomalla esineen, valokuvan, musiikkikappaleen tai ihan vaan tarinansa kahvilaan. Tyyli on vapaa. Muisto voi olla vuosikymmenienkin takaa, mutta yhtä hyvin vaikka tältä kuluneeltakin kesältä. Kahvila kokoontuu yhdistyksen toimistolla (Hämeenkatu 25 A, 3. krs).

13


Kulttuuria ja kesätekemistä Iisan kanssa Tule kokemaan kulttuuria ja kesätekemistä! Alla oleviin tapahtumiin ja museokäynneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, kokoonnutaan tapahtumapaikan edessä mainittuna kellonaikana (tai viisi minuuttia ennen) ja lähdetään yhdessä osallistumaan. Tapahtumat ja museokäynnit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: iisa.eisala@finfamipirkanmaa.fi / 050 552 4339

14


Perjantai 3.6. klo 15.00–18.00 Milavida, Milavidanrinne 8.

Vivienne Westwood – muotia yksityiskokoelmasta. Näyttelyssä on esillä keräilijä Lee Pricen kokoelmaa tunnetusta muotisuunnittelijasta, aktivistista ja kapinallisesta Westwoodista. Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit. Näyttely Wilhelm Nottbeckin ja hänen perheensä loisteliaasta elämästä.

Torstai 16.6. klo 16.00–17.00 Laikunlava, Puutarhakatu 1.

Kansainvälisen kansantanssifestivaalin Pispalan Sottiisin avajaiset. Tapahtuma on esteetön.

Perjantai 17.6. klo 12.00–15.00

Poliisimuseo, Vaajakatu 2, Hervanta Taiderikoksia Suomessa – näyttely kertoo suomalaisista taiderikoksista, poliisin tekemästä esitutkinnasta ja viranomaisyhteistyöstä muun muassa Kansallisgallerian tutkijoiden kanssa. Mitä ovat taiderikokset ja miten niitä selvitetään? Miten taideväärennöksiä myydään ja ketkä väärennettyä taidetta ostavat? Näyttely esittelee keskeisiä Suomessa tehtyjä taiderikoksia ja niiden poliisitutkintaa, nähtävillä on väärennöksiä esimerkiksi Gallen-Kallelan, Schjerfbeckin, Picasson ja Légerin töistä.

15


Maanantai 27.6. klo 12.00 ->

Flamenco-viikon avajaiset Laikunlavalla, Puutarhakatu 1.

Perjantai 8.7. klo 15.00–18.00 Vapriikki, Alaverstaanraitti 5

Museokeskus on täynnä näyttelyitä, joista valita! Tampere liekeissä, Finlayson 200 – tehtaasta brändiksi, Tampere 1918, Aamukahvi ja tuore lehti… Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi pysyvät näyttelyt esimerkiksi luonnontieteellinen museo, postimuseo, pelimuseo.

Lauantai 9.7. klo 10-17

Pirkkalan Muinaismarkkinat, Suupantori & Reippi-tila Pirkkalan Muinaismarkkinat tarjoavat jokaiselle jotakin! Ohjelmassa on huomioitu niin lapset kuin aikuisetkin, esityksiä pääsee seuraamaan ja katselemaan, mutta myös osallistumaan itse muinaissoittimien kokeiluun ja Varpa-viikinkipelin pelaamiseen. Lapsille suunnatussa ohjelmassa on mm. • Teatteriryhmä Taiga-Maton Viikinkiseikkailu klo 10.30. Ikäsuositus 4–12-vuotiaat ja perheet. Kesto noin 30 minuuttia, Jurtta-teltta. • Lasten viikinkikierros klo 13.00, kesto noin 30 minuuttia, lähtö Muinaiskylän portilta. (Huom! Ei esteetön) • Lasten miekka – ja kilpityöpaja klo 10–17, Reipin museon piha • Lasten arkeologiset leikkikaivaukset, klo 10–17, Reipin museon piha

16


Aikuisille suunnatussa ohjelmassa on mm. • Varpan heitto klo 11.00–17.00. Varpa on hauska, ruotsalainen viikinkipeli, jossa tarkoitus on heittää kivistä tai metallista kiekkoa mahdollisimman lähelle maalitikkua. • Taistelunäytökset, Birckalan Kaarti, klo 12.00 ja 15.00. • Nosta & Damus - Suuri Kirppusirkus klo 12.30 ja 16.00. Mimiikkaa, sirkusta, tarinankerrontaa ja vatsastapuhumista. Sopii ensisijaisesti aikuisille. Kesto noin 30 minuuttia. • Taontatyönäytös klo 14.00. Kesto noin 45 minuuttia, Sepän paja. • Muinaissoittimien työpaja klo 14.00. Työpajassa tutustutaan muinaissoittimiin ja siihen, mitä soittimilla on soitettu. Erilaisia Suomen alueen muinaissoittimia pääsee myös itse kokeilemaan. Kesto noin 30 minuuttia, Jurtta-teltta. FinFami osallistuu ryhmänä Varpan heittoon klo 11.00, Suureen Kirppusirkukseen klo 12.30 ja muinaissoittimien työpajaan klo 14.00.

Perjantai 15.7. klo 15–18

Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8 Työväenmuseo Werstas on Tampereen toiseksi suurin museokeskus, näyttelyissä on mm. Höyrykonemuseo, Teollisuusmuseo, Ratajätkät ja Lomakansa.

17


Torstai 4.8.2022

Tapahtumien yö , FinFami suuntaa Milavidaan! Milavidanrinne 8. Klo 15.45. – 16.45, opastettu kävelykierros Palatsin puistossa. Lähtö ala-aulasta, säävaraus. Kävelykierroksen jälkeen osallistumme 20-luvun kuvaukseen: Milavida tarjoaa rekvisiitan ja kuvauspisteen, jolla voimme ikuistaa FinFamin 20-luvun tapaan. Kuvauspiste on auki toisessa kerroksessa klo 16.00–22.00. Huom! Valokuvaukseen osallistuminen ei ole pakollista, mukaan voi tulla seuraamaan ja katselemaan rekvisiittaa. Kuvaushetken jälkeen Jazzin ikivihreitä kappaleita 20-30-luvuilta on kuultavissa ensimmäisessä kerroksessa klo 17.00 – 17.45. Musiikin siivittämänä FinFami voimistelee 20-luvun tahtiin klo 18.00– 18.15. Voimistelutuokio sopii kaikille, osallistua voi tavallisilla vaatteilla. Lähtö ala-aulasta, kesto 15 minuuttia. Voimistelun jälkeen voi valmistaa itselleen 20-luvun tyylisen naamio ensimmäisen kerroksen käsityöpajassa klo 19.00 asti. Mikäli voimisteluintoa on vielä askartelun jälkeen, loppuverryttelyn voi käydä tekemässä klo 19.15–19.30 ala-aulan kautta.

Lauantai 27.8. Venetsialaiset

Elokuun viimeisenä viikonloppuna vietetään Venetsialaisia, kesän päättävää veden, valon ja tulen juhlaa. Laita päivämäärä alustavasti kalenteriisi, päivän sisältö julkaistaan lähempänä yhdistyksen Facebook-sivuilla.

18


Nuorten ja nuorten aikuisten toimintaa

KE 8.6. Nuorten pakohuonepelit (13-17v) Keskiviikkona 8.6 mennään pakohuonepelailemaan Mysteeriin klo 17.40-18.40. Tapaaminen FinFamin toimistolla klo 16.30. Mysteerissä oltava paikalla 15 minuuttia ennen pelien alkua. Meille on varattu Amurin noita - huone. Mukaan mahtuu max 5 pelaajaa. Jos halukkaita on enemmän, ei hätää. Varataan toinen pakohuoneaika, niin kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Maksuton. Ilmoittautuminen pe 3.6 mennessä Sarille 040 544 3139 / whatsapp

19


KE 15.6. Nuorten chillaus ja grillaus (13-17v) Keskiviikkona 15.6. klo 15-21 on luvassa chillausta, grillausta sekä sauna uintimahdollisuudella. Paikkana Ilkon asukasyhdistyksen saunatupa Kangasalla. Maksuton. Ilmoittautuminen 6.6. mennessä Sarille 040 544 3139 / whatsapp

SU 28.8. KLO 15-18 Virkistyspäivä Pyysalon leirikeskuksessa Nuorille, joilla on nepsypulmia tai mielenterveyden haasteita, sekä heidän vanhemmilleen. Aikuisille vertaistuellinen keskusteluryhmä ja nuorille yhdessäoloa pelaillen ja herkutellen. Lopuksi yhteisesti Tuomas-kodalla makkaranpaistoa ja nuotiolettuja. Tapahtuman järjestää Kangasalan seurakunta. Paikkana on Pyysalon leirikeskus (Pyysalontie 23, Kangasala). Ilmoittautumiset 12.8.2022 mennessä nuorisodiakoni Jonna Aholle 040 309 8181, jonna.aho@evl.fi. FinFamilta mukana koordinaattori Juho Soukka.

PE 2.9. Nuorten aikuisten vertaisilta Vähäsillassa Oletko huolissasi ystäväsi tai perheenjäsenesi jaksamisesta? Onko läheinen tai ystäväsi sairastunut ja kaipaat tukea tilanteeseen?

20


Haluaisitko saada lisätietoa mielen hyvinvoinnista tai kuulla päihdeja mielenterveysomaisten kokemuksia. Nuorten aikuisten vertaisiltaan voit tulla kuulemaan yhdistyksemme toiminnasta, saada neuvoa tilanteeseen ja oman jaksamisen tueksi sekä kuulla vertaisen tarinan. Tilaisuus on tarkoitettu ennen kaikkea sinulle nuori aikuinen, joka kaipaat neuvoa ja tietoa läheisestäsi nousseen huolen myötä. Luvassa rentoa yhdessäoloa, keskusteluja, herkuttelua, sauna ja uintimahdollisuus. Kyyti järjestyy. Ilmoittautuminen 29.8 mennessä Sarille 040 544 3139 / whatsapp sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi

21


Omatoimisesti teatteriin

Kuva: Niko Tiainen

To 4.8. / Pe 5.8. teatteriesitys: Mihin katosit? Näyttelijä Talvikki Eerolan omakohtainen matka siihen, mitä on elää vakavasti sairaan vanhemman lähellä. Haastattelumateriaalia Eerolan tekstiin ja sävellykseen yhdistävä esitys on tehty yhteistyössä Mielenterveysomaiset Finfamin Uudenmaan ja Pirkanmaan alueyhdistysten kanssa. Esityksen jälkeen on keskustelu yleisön kanssa. Paikalla keskustelemassa on myös Pirkanmaan FinFamin työntekijä. Näytökset: Paikka: Liput: Lisätiedot:

4.8. klo 19.00 / 5.8. klo 15.30 (kesto 1 h 30 min) Teatteri Tellakka (Tullikamarin aukio 3) Tampereen Teatterikesä (32 € / 28 €) tai www.lippu.fi (35,50 € / 30,50 €) www.teatterikesa.fi

22


Maksulliset retket LA 11.6. lapsiperheRetki Herra Hakkaraisen talolle Lähde mukaan lapsiperheretkelle Sastamalaan. Vierailemme Herra Hakkaraisen talossa, jonka jälkeen on luvassa ruokailu upeassa Funkkis-talossa. Herra Hakkaraisen talossa riittää monenlaista tekemistä ja leikkimistä lapsille useammaksi tunniksi. Lisäksi takapihalta löytyy autopiha, jossa pääsee kokeilemaan polkuautoja. Leikkien jälkeen siirrymme ruokailemaan Funkkis-taloon, joka jo itsessään on vierailemisen arvoinen kohde. Näiden lisäksi mahdollisuus vapaaseen kiertelyyn ja olemiseen Sastamalassa. Lue lisää mahdollisuuksista www.visitsastamala.fi Retki on tarkoitettu lapsiperheille. Tälle retkelle voi osallistua omilla kyydeillä tai junalla (Tampere-Vammala), työntekijä mukana junamatkalla. HUOM! Junaliput eivät kuulu retken hintaan, vaan ne on ostettava itse. Junalipun hinta arviolta 3-5 euroa / matkustaja / suunta, alle 4v ilmaiseksi ilman omaa paikkaa.

23


Hinta: aikuiset 19,6€ lapset 12,6€ (sisältää liput Herra Hakkaraisen taloon ja ruokailun) Aikataulu: Vierailu Herra Hakkaraisen talossa klo 10-13, ruokailu Funkkis talossa klo 13:15-14:15 Ilmoittautumiset: viimeistään 8.6. finfamifipirkanmaa.fi/retket. Retken voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Lisätiedot ja kysymykset: jukka.torro@finfampirkanmaa.fi / 040 719 9355

la 2.7. kesäteatteriretki aira-musikaali Lähde mukaan katsomaan pirskahtelevaa musikaalia Aira Samulinin elämästä. Näytös Valkeakosken kesäteatterissa alkaa klo 14 ja sen pituus on n. 2 h 15 min (sisältää väliajan). Ensin matkaamme kuitenkin Sääksmäelle Voipaalan taidekeskukseen. Olemme taidekeskuksessa perillä hieman ennen sen aukeamista, joten otathan tämän huomioon pukeutumisessa, jos sattuu sadepäivä. Voipaalassa saamme nauttia keittolounaan. Meillä on myös mahdollisuus tutustua pikaisesti meneillä oleviin näyttelyihin tai kivuta vaikka Rapolanharjun näköalapaikalle katsomaan sieltä avautuvia maisemia. Voipaalassa olevat näyttelyt; Pixelit päreiksi ja paljain silmin. Voi olla, että näemme myös hääparin puutarhassa. Voipaalasta matka jatkuu klo 13.15 kohti Valkeakosken kesäteatteria. Hinta: 40 euroa (sis. matkat, keittolounas + kahvi, pääsyliput ja väliaikatarjoilu) Aikataulu: la 2.7.2022, lähtö klo 10 Vanhalta kirkolta (Keskustori), paluu

24


samaan paikkaan noin kello 17 Paikka: Matkaamme Voipaalan taidekeskukseen ja sitten Valkeakosken kesäteatteriin. Ilmoittautumiset viimeistään 12.6.: finfamipirkanmaa.fi/retket Retken voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Lisätiedot: sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi / 040 544 3139

La 6.8. klo 9-19 Retki korkeasaareen Tervetuloa viettämään kesäpäivää Korkeasaareen! Korkeasaaressa näet noin 150 eläinlajia tiikeristä kuhertajagaselliin ja pannukakkukilpikonnasta punaniskakenguruun. Ohjelma: Lähdemme matkaan Tampereen Keskustorilta ja suuntaamme linja-autolla Helsingin Kauppatorille, josta siirrymme Korkeasaareen vesibussilla. Korkeasaareen saapumisen jälkeen nautimme buffet-lounaan ravintola Pukissa klo 13.00 alkaen. Lounaan jälkeen retkeläisillä on vapaata kiertelyaikaa, jolloin voi tutustua eläimiin, käydä ostoksilla matkamuistomyymälässä ja nauttia kiireettömästi päivästä. Paluumatkan aloitamme klo 16.45. Korkeasaaren parkkialueelta, josta linja-auto kuljettaa meidät takaisin Tampereen Keskustorille. HUOM! Korkeasaari on pääasiassa esteetön tai lähes esteetön, mutta maasto on mäkistä. Eläintarhan alueelta löytyy monia penkkejä sekä levähdyspisteitä. Myös vesibussi on esteetön. Varaudu hyvillä kengillä ja säänmukaisella vaatetuksella. Omia eväitä ja juotavaa voi ottaa

25


mukaan linja-automatkoille. Linja-autossa on wc ja ilmastointi. Lähtö: klo 09.00 Keskustorilta, vanhan kirkon edestä. Paluu: klo 16.45 Korkeasaaren parkkialueelta, yhdessä sovitusta paikasta. Tampereen Keskustorille saavumme noin klo 19.00. Hinta: • Aikuiset ja eläkeläiset: 35€ • Lapset 4-17v: 24€ • Alle 4-vuotiaat: 10€ Hintaan sisältyy pääsylippu Korkeasaareen, linja-automatkat, vesibussi sekä lounas ravintola Pukissa (ruokalista viereisellä sivulla). Ilmoittautuminen alkaa: 1.6. klo 09.00 finfamipirkanmaa.fi/retket Ilmoittautuminen päättyy: 28.7. klo 12.00 Peruutukset: Retken voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Osallistujamäärä: 50 henkilöä Lisätietoa: iisa.eisala@finfamipirkanmaa.fi, 050 552 4339

26


Ravintola Pukki buffet 2022 Salaattipöydästä: • Grillattua paprikaa ja zucchinia, kurpitsa-gnoccheja ja fetaa (L) • Harissa-maustettua paahdettua bataattia, kikherneitä ja babypinaattia (Veg,G) • Juures-coleslaw ja paahdettua lehtikaalia (Veg,G) • Sitruunacurrylla maustettua linssi-papusalaattia (Veg,G) • Vihersalaattia ja vinegretteä, tomaattia ja kurkkua (Veg,G) • Vesimelonia (Veg,G) • Vaihtuva leipävalikoima ja levite Noutopöydän lämpimät: • Kasvismoussaka (L,G) • Tandoorikanaa (L, G) • Teriyakipossua (M, G) • Seesamriisiä (Veg, G) • Yrttipaahdettuja perunoita (Veg, G) Lapsille lisäksi lihapullia (M,G) ja perunamuusia (L,G) keittiöstä. Vegaaninen lämminruoka vaihtoehto (Falafel-pyöryköitä ja tomaattikastiketta) tehdään tilauksesta!

27


La 13.8. Serlachius-museoihin Mänttään Lauantainen retki kohdistuu Serlachius-museoihin Mänttään. Päivän ohjelmaan kuuluvat opastetut kierrokset Gösta ja Gustaf -museoissa sekä lounas Ravintola Göstassa. Serlachius-museot Mäntässä tarjoavat kohtauspaikan taiteelle ja tarinoille ja niiden korkeaa laatua arvostaville ystäville. Museoita on kaksi: taidemuseo Gösta ja taiteesta sekä historiasta tarinoiva Gustafmuseo. Ydinsisältöön kuuluvat taide, arkkitehtuuri, historia, hyvä ruoka, kaunis järviluonto ja sydämellinen palvelu. Lisätietoja kohteesta: https://serlachius.fi/ Osallistumismaksu on 29 euroa. Hinta sisältää kuljetukset, museoiden sisäänpääsyn opastuksineen ja lounaan. Päivän ohjelmakokonaisuuden mahdollistaa Matrocks Oy (https://www. matrocks.fi) HUOM! Retki toteutuu, jos ilmoittautuneita on tarpeeksi. Retken ilmoittautumislinkki avautuu nettisivuille viimeistään heinäkuun 2022 alussa ja ilmoittautuminen päättyy 29.7. Retken voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Asiasta tiedotetaan tarkemmin FinFami Pirkanmaan nettisivuilla: www.finfamipirkanmaa.fi/retket Lisätietoja: anniina.kettula@finfamipirkanmaa.fi

28


Kaiho-kotitonttu ja karanneet kärsiväiset on eloisa kirja, josta ei puutu seikkailumieltä ja hauskoja sattumuksia. Kommellusten keskellä tämä lämminhenkinen kirja kertoo myös tarinan siitä, mitä tapahtuu, kun perheen aikuinen masentuu. Kirjan suositusikä on +5 ja sen on kirjoittanut Emilia Aakko. Kirja on tilattavissa kirjakaupoista tai suoraan kustantajalta: www.kummakustannus.fi


Läsnäolotaidot ja kehon kuuntelu Miten rauhoittaa ja tauottaa hektistä arkea? Miten auttaa mieltä ja kehoa palautumaan arjen rasituksesta? Miten pysähtyä kehon äärelle ja kuulla sen lähettämiä viestejä? Jos tunnet, että kaipaisit näihin kysymyksiin vastauksia käytännöntasolla tapahtuvan harjoittamisen avulla, niin tule mukaan. Pieni hetki tietoista pysähtymistä voi olla juuri se mitä tarvitset. Rauhoittamista ja kehon äärelle pysähtymistä harjoitetaan suuntaamalla huomiota hengitykseen sekä kehotuntemuksiin. Harjoitukset ovat erilaisia ja eri mittaisia – aiempaa kokemusta harjoittamisesta ei tarvita. Ota mukaan lämmintä vaatetta. Paikka: Hämeenkatu 25 a (6. kerros) Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Anniina Kettula (anniina.kettula@finfamipirkanmaa.fi)

30


ti 28.6. klo 14-16 läsnäolotaidot ja kehon kuuntelu Aiheeseen tutustutaan kahvilan yhteydessä jo 28.6. Tästä löydät lisätietoja kalenterin sivulta 12.

Tila mahdollistaa kymmenen henkilön osallistumisen paikan päällä. Mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä. Ilmoittautumiset: anniina.kettula@finfamipirkanmaa.fi

Ti 5.7. klo 16-18 Läsnäolotaidot ja kehon kuuntelu Pirkanmaan FinFamin toimisto / Teams

Tila mahdollistaa kymmenen henkilön osallistumisen paikan päällä. Mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä. Ilmoittautumiset: anniina.kettula@finfamipirkanmaa.fi

ti 12.7. klo 16-18 Läsnäolotaidot ja kehon kuuntelu Pirkanmaan FinFamin toimisto / Teams

Tila mahdollistaa kymmenen henkilön osallistumisen paikan päällä. Mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä. Ilmoittautumiset: anniina.kettula@finfamipirkanmaa.fi

31


Retkelle luontoon to 9.6. klo 14-17 pop up -retki Pikku ahvenistolle Kävelemme Ylöjärven keskustasta Matkatieltä Pikku-Ahvenistolle (3 km) ja kierrämme luontopolun järven ympäri (1,5 km). Luontopolun varrella on laavu, jolla pysähdymme paistamaan makkaraa ja syömään eväitä. Yhdistys tarjoaa osallistujille makkarat. Varaa mukaan juotavaa ja säänmukainen varustus. Voit ottaa mukaan myös omia eväitä. Kävelymatkaa retkellä kertyy yhteensä n. 7.5 km. Ylöjärven matkatielle pääset busseilla 80 A, B ja C sekä bussilla 28. Lipuksi riittää A-B vyöhyke. Omalla autolla tullessa voit pysäköidä auton Pikku-Ahvenistontien parkkipaikalle* tai tienreunaa ja noin klo 14.30 liittyä Matkatieltä lähteneiden retkeläisten matkaan siitä kiertämään järveä.

32


*Tule Koukkujärventietä sillan yli ja käänny heti oikealle sillan jälkeen Pikku-Ahveniston tielle. Lisätietoa: Lea Härö p. 0400 871 481

to 30.6. klo 16-18 Metsämielinen retki Suomensaareen Suomensaari, Lentävänniemi (Suomensaarenkatu 8)

Lähde mukaan Niinan ja Tiinan kanssa Metsämieli-retkelle upeaan Suomensaareen. Suomensaaren ympäri kiertää noin kilometrin mittainen hyväkulkuinen luontopolku, jonka kierrämme yhdessä rauhalliseen tahtiin. Kierroksen aikana kuulet luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä pääset kokeilemaan erilaisia Metsämieli-harjoituksia. Tekemämme harjoitukset pohjautuvat hyvinvointivalmentaja Sirpa Arvosen kehittämään Metsämieli-menetelmään, jossa luonnossa itsessään syntyviä terveysvaikutuksia tehostetaan tietoisilla harjoitteilla. Lisätietoja Metsämieli-menetelmästä löydät osoitteesta www.metsamieli.fi Retkelle ei tarvitse ilmoittautua. Lähdetään liikkeelle Suomensaaren parkkipaikalta. Varaa mukaan retkelle sään mukaiset varusteet, tukevat kengät sekä halutessasi omat eväät. Erityisesti juomaa on hyvä ottaa mukaan lämpimällä säällä. Halutessasi voit napata mukaan myös uimatarvikkeet, sillä retken päätteeksi voit käydä pulahtamassa Näsijärvessä alueen hiekkarannalta. Lisätiedot: niina.ojala@finfamipirkanmaa.fi / 040 582 5343 tai tiina.vartiainen@finfamipirkanmaa.fi / 050 448 8134

33


Koulutukset ja kurssit MA 20.6. OMAISEN POLKU KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI INFO-TILAISUUS klo 16.30–18.00 Hämeenkatu 25 A, 6 krs

Tervetuloa saamaan tietoa yhdistyksemme kokemusasiantuntijatoiminnasta ja omaisille kehittämästämme omaisen polku kokemusasiantuntijaksi- koulutuspolustamme. Tilaisuudessa saat tarkempaa tietoa omaisen polun koulutusten sisällöistä ja voit esittää kysymyksiä. Saat myös mahdollisuuden kuulla koulutuksissa mukana olleiden ja yhdistyksen kokemusasiantuntijatoiminnassa mukana olevien kokemuksia ja omaispuheenvuoroja. Ilmoittautumiset linkin kautta: www.finfamipirkanmaa.fi/koulutukset-ja-luennot Lisätietoa: Lea Härö p. 0400 871 481 tai lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

34


8.8. alkaa Kokemukset sanoiksi - omaisesta kokemusasiantuntijaksi Maanantaisin 8.8., 15.8., 22.8., 29.8., 5.9., 12.9. ja 19.9 klo 16.30–20.00 Hämeenkatu 25 A, 6 krs

Yhdistetty 7 kerran tarinaryhmä ja kokemusasiantuntijakoulutus alkaa. Ilmoittaudu mukaan! Koulutus on suunnattu mielenterveys- ja/tai päihdeläheisille, jotka ovat kiinnostuneita kokemusasiantuntijaomaisina toimimisesta. Kokemusasiantuntijaomaisena pääset tarjoamaan vertaistukea toisille läheisille. Saat myös mahdollisuuksia vaikuttaa ja tuoda esille kokemuksiasi, ääntäsi ja näkökulmiasi esim. läheisenä olosta ja tuen tarpeesta oman mielenkiintosi mukaan niin omaisille, kuin ammattilaisille erilaisissa tilaisuuksissa, tehtävissä, työryhmissä ja mediassa. Koulutuksessa pääset vertaistuen, ammatillisen ohjauksen, terapeuttisen kirjoittamisen ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla läpikäymään omaisena olon elämänkaartasi, sanoittamaan kokemuksesi sanoiksi tarinan muotoon sekä muokkaamaan tarinaasi eri näkökulmista. Koulutuksessa saat myös mm. vinkkejä esiintymiseen ja rakentavan palautteen antamiseen sekä saat tietoa yhdistyksen kokemusasiantuntijatoiminnasta ja erilaisista mahdollisuuksista toimia ja vaikuttaa. Koulutus yhdessä yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen kanssa antaa pätevyyden toimia kokemusasiantuntijaomaisena. Koulutus täyttää eri kokemusasiantuntijayhdistysten määrittämät koulutusvaatimukset.

35


Tähän koulutukseen osallistuminen ei velvoita sinua osallistumaan muihin yhdistyksemme koulutuksiin tai toimimaan yhdistyksessä. Ilmoittautumiset: finfamipirkanmaa.fi/koulutukset-ja-luennot Lisätietoa: Lea Härö p. 0400 871 481 tai lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

Portailla

Portailla on kurssiviikonloppu nuorten vanhemmille, joka järjestetään kokoushotelli Murikanrannassa 7.-9.10.2022. Voimavaroja – vertaisuutta – virkistystä – toivoa Kokoushotelli Murikanrannassa Tampereen Teiskossa järjestettävä kurssi on suunnattu vanhemmille, joiden n. 13–25 -vuotiaalla nuorella on psyykkistä oireilua ja/tai päihteiden käyttöä. Nuoren sairaus saattaa uuvuttaa ja hämmentää koko perhettä. Kurssin tavoitteena on tarjota vanhemmille tietoa nuoruuden kehitysvaiheista sekä nuorten mielenterveysongelmista. Kurssilla on mahdollisuus tavata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja saada uusia voimavaroja omaan jaksamiseen ja vanhemmuuteen. Viikonlopun hinta on 100 €/hlö sisältäen majoituksen kahden hengen huoneessa, ruokailut, kurssiohjelman sekä saunomiset ja uimiset. Hae mukaan 6.9. mennessä: www.finfamipirkanmaa.fi/kurssit Tiedustelut: 040 547 7619 / juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi

36


Uusi hanke esittäytyy

Hankkeessa kehitetään omaisten ja läheisten kohtaamista Tampereen perustason terveydenhuollossa

Varjoista valoon -hankkeessa kehitetään omaistyötä perustason terveydenhuollossa. Omaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka läheisellä on haasteita mielenterveyden tai päihteiden kanssa. Tutkimusten mukaan jopa 46 %:lla omaisista on masennuksen oireita (DEPS-seula).

37


Hankkeessa panostetaan omaisten kuormittumisen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen sekä terveyskeskusten työntekijöiden mielenterveysosaamisen vahvistamiseen. Tavoitteena on malli, jonka avulla omaisten tarpeet tulevat tunnistetuiksi ja omaiset saavat systemaattisesti oikea-aikaista tietoa ja tukea. Hanke linkittyy tulevaisuuden sote-uudistukseen, jossa painotetaan nopeaa avunsaantia, ammattitaitoa, laadukkaita palveluita ja selkeitä auttamisprosesseja. Tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveyskeskusten ja omaisjärjestöjen välistä kumppanuutta, jossa omaisten osallisuudella ja kokemusasiantuntijuudella on merkittävä rooli. Yhteistyötä tehdään Tampereen kaupungin kanssa hankkeen kehittämiseen, arviointiin ja käytännön tason toimintoihin liittyen. Hankkeessa merkityksellinen rooli on myös Pirkanmaan FinFamin omaiskokemusasiantuntijoilla, joiden osaamista ja kokemusta hyödynnetään ohjaus- ja kehittämistyöryhmien lisäksi vertaisryhmissä, vertaisneuvonnassa, eri koulutustilaisuuksissa kuin FinFamin tunnettuuden lisäämisessä.

Varjoista valoon omais- ja vertaisneuvonta Hanke tarjoaa neuvontaa henkilöille, joiden läheisellä on haasteita mielenterveyden ja/tai päihteiden kanssa. Neuvontaa tarjotaan kas-

38


votusten, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Omaisneuvonnassa omainen saa tukea omaan jaksamiseen, toivoa muuttuneeseen arkeen ja tietoa psyykkisistä sairauksista sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. Omaisneuvontaa antava työntekijä on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Vertaisneuvonnassa omaisella on mahdollisuus tavata omaiskokemusasiantuntijaa, jolla on taustallaan samankaltaisia kokemuksia. Vertainen on yhdistyksen koulutettu omaiskokemusasiantuntija, joka osaa kertoa jäsennellysti omasta polustaan ja tarjota uudenlaisia näkökulmia tilanteeseen.

Omaisneuvonta p. 050 355 3766 Vertaisneuvonta p. 050 452 9302 Lisätietoja hankkeesta: www.finfamipirkanmaa.fi/varjoista-valoon

Hankkeessa työskentelevät hankevastaava Anniina Kettula sekä hanketyöntekijät Minna Hartonen ja Antti Paunonen.

39


Omaisneuvonta puh. 040 722 4292 omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

www.finfamipirkanmaa.fi Hämeenkatu 25 A (3. ja 6. krs) 33200 Tampere