Page 35

Uro i idyllen Overalt i produksjonslokalet ser vi bilder, på treplater, på lerreter, på tekstiler og på små miniatyrmodeller. Noen av bildene er innpakket i plast. Han river av plasten på et maleri for å vise oss et portrett av en tidligere Kristelig Folkeparti-ordfører, Jan Oddvar Skiland. Det ble mye mediestyrt støy rundt dette bildet, forteller kunstneren, da noen mente det lignet på et nazi-portrett. Jeg ønsket å være en fornyer, å utfordre Rådhusets malerier med et fotografisk basert verk. Ordføreren er en vakker mann. Jeg har gjengitt han slik han ser ut, samt som en verdig folkevalgt. Bildet var han fornøyd med selv, og det henger i dag i Rådhuset.

PER FRONTH (f. 1963)

r for salg i de

Bil

Kristiansand Grafiske Verksted - KGV, Mestertrykker Christian Bramsen fra tradisjonrike Clot, Bramsen & George trykkeri i Paris kontrollerer kvaliteten på Per Fronths nye trykk – utgitt november 2011.

Utstillinger i utvalg: • Xingu Chronicles, New York,1998, som omhandlet regnskogfolkets kamp for egne rettigheter i Amazonas, Brasil. • BLOODLINES, London, 2000, som tok for seg den nå forbudte revejakten i England med Prince Charles – og suksessen i 2009. • Theatre of War, som setter søkelyset på norske kampstyrker som Demokratiets Soldater i krigsherjede Afghanistan.

nstkata l Ku

Trykker på fransk presse Per Fronth er ikke vanskelig å få i tale. På ekte sørlandsdialekt triller ordene ut av den sympatiske kunstneren. Etter kafévisitten kjører vi innom trykkeriet KGV som han driver sammen med galleristen sin i Kristiansand. Her trykker Fronth egne bilder og leier lokalet ut til ulike kunstnere, ungdomsskoleelever og elever i den videregående skolen. Midt i rommet står en ­ruvende fransk trykkpresse fra 1896, laget i Paris. Den ble kjøpt for 20 000 euro i 2004 og fraktet med båt til Kristiansand. Gjennom den historiske trykkpressa har kunstnere som Picasso, Munch, Widerberg, Nupen og Brunner trykket frem bilder. Neste stopp på bilturen er verkstedet. På vei dit peker han på et bygg, som ligger på et høydedrag nær veien vi kjører på. Bygget, Arkivet, ble oppført på 1930-tallet. Under 2. verdenskrig ble det brukt som torturkammer av Gestapo. I dag huser stedet flere ideelle organisasjoner, blant annet Amnesty International. I atelieret maler kunstneren i 1. etasje og klekker ut ideer i 2. etasje. Toppetasjen omtaler han som kommandosentralen for seg og assistentene. Her står kontorpulten med PC-en, der han kommuniserer med sine mange samarbeidspartnere, blant annet Dillon Gallery i New York, Gallery B15 i København og Galleri Innfil i Oslo, samt Galleri BI-Z i Kristiansand. I disse dager jobber han også med å få i havn et gallerisamarbeid i Berlin. Fronth arbeider også med offentlige utsmykningsoppdrag både i Norge og i USA. Han leverer malerier og fotoverk til hoteller, restauranter og cruiseskip. Blant annet til Grand Hyatt i New York og Ekebergrestauranten i Oslo.

Han tar en pause. – Mitt ønske er å trekke folk inn i det jeg ønsker å si. Det jeg driver med, handler jo om eksistensialismen på sett og vis. Selv om verkene mine ved første øyekast kan oppleves som vakre og estetiske, har de ofte en innbygget uro. Jeg velger meg visuelt interessante baktepper for tyngre problemstillinger, slik som revejakten, norske demokrati-soldater i Afghanistan og de henrettedes siste ord. ■

en og

dødsproblematikk repeteres. Livet er helt avhengig av døden for å komme seg videre. – Har du alltid vært konstruktiv? – Nei. Da jeg var 15, 16 og 17 år gammel, var jeg inne i en vanskelig tid. Jeg kom alltid bakerst i køen når det var snakk om jenter. En dag da jeg kom hjem fra skolen, skjønte jeg før jeg gikk inn døra, at noe galt var fatt. Og jeg hadde rett, for der satt min lærer, mor, far og søster for å konfrontere meg med sannheten, etter å ha blitt tatt på fersken i å røyke hasj. Jeg glemmer aldri skuffelsen i min fars ansikt da han på denne dagen trodde at sønnen hans var blitt narkoman. Jeg hadde inntil da vært skoleflink og pliktoppfyllende, men nå hadde alt raknet, og karakterene stupte. Min far var krigsseiler under krigen og jobbet senere som ingeniør. Mor var hjemmearbeidende med fire barn. Jeg bærer på en god barndom, en barndom som jeg selv har lyst å gi til mine barn. I ettertid er jeg utrolig takknemlig for at jeg ble tatt tak i tidlig. Jeg skiftet miljø og kom meg opp igjen. Siden den tid har jeg aldri vært redd for fremmede miljøer.

Innkjøpt i utvalg: • Museum of Modern Art, Wakayama, Japan. • Biblioteque Nationale, Paris. • Sørlandet Kunstmuseum såvel som i en rekke private og offentlige samlinger som Sting & Trudie Styler og tidligere amerikanske vise-president Al Gore, NHO, Ekebergrestauranten, NATO og MGM Grand, Las Vegas. Teknikk: • Per Fronth arbeider med fotografi som sitt råmateriale; han skaper fotografi som maleri, hvor den virkeligheten fotografiet gjengir, kun er en komponent av tilblivelsen og forståelsen av verkene hans, med det resultat at hans kunst er en uvanlig stemme på den kontemporære kunstscene. • Fronth arbeider i store formater og har i de siste år konsentrert seg om monumentale bestillingsverk.   Priser:  • Per Fronth er en prisbelønt filmregissør. I tillegg til å ha vunnet flere priser som PDN Grand Prize og ShortFilmsInternational, New York, har hans kortfilmer Ode to a Hunter (2000) og Godiva (2001) blitt invitert inn i de offisielle programmene til Berlin, Toronto og Sundance filmfestivaler. • Press Forlag ga 2009 ut boken Per Fronth av kunsthistoriker Cecilie Tyri Holt. Boken er allerede solgt i 4500 eksemplarer og utgitt på engelsk og norsk. • Per Fronth er initiativtaker og medeier i Galleri Infill i Oslo, og Kristiansand Grafiske Verksted, KGV.

6/2011

35

KUNST 06/2011  

KUNST har en historie tilbake til 1953, og er i dag Norges største og eldste kunstmagasin

KUNST 06/2011  

KUNST har en historie tilbake til 1953, og er i dag Norges største og eldste kunstmagasin