Page 1

A KT U E L L

løssalg kr 66,-

N R 10 2 0 0 6 5 3 Å R GA N G

Kunstkatalog — Det beste fra 2006

De store samleobjektene / Figurativ kunst / Norske landskap / Barn i kunsten / ARTig / Kolorister / Samtidskunst / Fotokunst


Leder

Innhold De store samleobjektene

Kjære medlem Vi i Kunstklubben ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. Samtidig vil vi takke for et spennende og innholdsrikt år. 2006 vil bli husket som det året magasinet Aktuell Kunst fikk nytt format, design, flere sider og mer fokus på redaksjonelt innhold. Vi vil også huske 2006 som det året Frans Widerbergs opplag på 80 bilder ble utsolgt over natten, året da Vebjørn Sand trakk fulle hus i våre lokaler og året da vi sjonglerte mellom eksklusive samleobjekter og kunst alle har råd til. I løpet av 2006 har vår kunstjournalist reist land og strand rundt i Norge og kommet innenfor atelierets hellige vegger hos spennende kunstnere. Det har blitt mange filosofiske samtaler og kaffekopper. Resultatet har du fått i postkassen: Ni 28-siders kunstmagasiner med masse innhold og god lesing. I løpet av 2006 har våre medarbeidere også skaffet mange dyktige kunstnere til bladet; både nye motiver av gamle travere i Kunstklubben og nye kunstnere vi aldri har presentert før. Vi har også rettet fokuset utenfor Norges grenser. Til sammen har du som medlem møtt over 60 kunstnere i løpet av 2006. Vi håper disse har vist deg hvilken grafikk-bredde og hvor mange dyktige tekniske grafikere og trykkere vi har i Norge. Vi håper også at du som medlem har satt pris på alle våre fornyelser, og samtidig lagt merke til vår streben etter å ivareta Kunstklubbens integritet som institusjon og formidlingskanal av grafikk til folket. I årets siste utgave av Aktuell Kunst har vi plukket ut godbitene fra årets 9 magasiner og satt de inn i forskjellige kategorier. Det er bare å plukke ut din favoritt. Kanskje blir det et bilde av Håkon Bleken med 30% rabatt kun i dette bladet!

3

Håkon Bleken

4-5

Jens Johannessen

6

Håkon Gullvåg

6

Marianne Aulie

7

Nico Widerberg

8-9

Vebjørn Sand

10

Morten Krogvold

11

Mihail Chemiakin

12-13 Théo Tobiasse Figurativ kunst 14

Liv Heier

14

Helene Knoop

15

Svein Bolling

16

Natalie Holland

16

Dagfinn Knudsen

16

Grete Berg Stenmark

17

Ola Steen

Norske landskap

Heidi Murdoch Larsen Redaktør i Aktuell Kunst

18

Olaf Storø

18

Astrid Skaaren-Fystro

19

Jøran Flo

19

Christopher Rådlund

Barn i kunsten 20

Astrid Skaaren-Fystro

20

Tone Flesche

20

June Sira

21

Bjørg Thorhallsdóttir

21

Dang Van Ty

ARTig 22

Øivind Jorfald

22

Gunilla Holm

AKTUELL KUNST 10:2006 53. årgang Opplag: 15.000 Ansvarlig utgiver: Kunstklubben AS Abonnement: galleri@kunstklubben.no Årsabonnement: 450 kroner Abonnementet løper til det sies opp skriftlig Redaksjon: Ansvarlig redaktør: Heidi Murdoch Larsen Faglig redaktør / tekst: Mette Torstensen Kunst / kunstneransvarlig: Elsa Einarsdottir Grafisk ansvarlig: Anne Krog Redaksjon / ekspedisjon: Maridalsveien 33 P, 0175 Oslo Bestillingstelefon: 22 99 54 24 Telefax: 22 99 54 20

Kolorister

Bestilling e-post: galleri@kunstklubben.no Web: www.kunstklubben.no Layout / trykk: Lobo Media AS Foto av kunst: Dag A. Ivarsøy Galleri Maridalsveien 33 P, 0175 Oslo Telefon: 22 99 54 24

23

Gerhard Hofmann

24

Tor Arne Moen

25

Øivind Sand

26

Pia Myrvold

Samtidskunst

Åpningstider: Mandag, tirsdag og onsdag 9-17 Torsdag 9-19 Fredag 9-16 Lørdag og søndag stengt – Benytt vårt nettgalleri

: DM N > E E

DNGLM

27

Unni Askeland

27

Sverre Koren Bjertnæs

Fotokunst NgbdlcZgl^3DnglmfZii^g,Pb]^k[^k` F„g^]^gldnglmg^k3>oZEZg`ZZlÆC^`mkhk[be]^g^fbg^ldZi^k`e^]^Æ]^mmk^g`^kob

28

Fredrik Qvale

28

Ola A. Buenget

MnkbZm^eb^k^m3>oZAZkkÆ>gghk]eZg]ldnglmg^ki„?kh`g^klmZd :oZgm`Zk]blf^3Fhkm^gObldnfÆ>gghkfZe_rklhffZe^kf^]^g]¶]a„g]

Dnglmbcne^`Zo^8Bgglmbddf^]`h]^mbe[n]bfb]m^gZo[eZ]^m Den[[mbe[n]3F¶mFhkm^gObldnf'Dc¶i^mdnglmden[[Z[hgg^f^gmbcne^`Zo^

2 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


De store samleobjektene Gjennom 2006 har Aktuell Kunst presentert noen av Norges viktigste og mest etablerte kunstnere som henger i de fleste samlinger. I tillegg har vi tatt med noen store kunstnernavn fra utlandet som stadig øker i pris og etterspørsel. Dette er grafikere man også kan finne på annenhåndsmarkedet.

Håkon Bleken

tittel; UTEN TITTEL - RØD teknikk; LITOGRAFI opplag; 90 EKS motivformat; 55x76,5 CM rammeformat; 79x98 CM galleripris inkl ramme; KR 11.145, 

Medlemspris inkl ramme KR 7.800,- (30 % rabatt)

tittel; UTEN TITTEL - TURKIS teknikk; LITOGRAFI opplag; 90 EKS motivformat; 55x76,5 CM rammeformat; 79x98 CM galleripris inkl ramme; KR 11.145, 

Medlemspris inkl ramme KR 7.800,- (30 % rabatt)

Kjøp begge inklusiv ramme for KR. 15.600,Eller uten ramme for KR. 12.000,(30%rabatt) Sølv blank trelist. 1,5 cm høy og 3,5 cm bred. C46

3 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


Jens Johannessen

tittel; U. T.  – VASE RØD/BLÅ teknikk; LITOGRAFI opplag; 66 EKS motivformat; 65x50 CM rammeformat; 86,5x70 CM galleripris inkl ramme; KR 12.235,  Medlemspris inkl ramme KR 9.012,- (30 % rabatt)

tittel; U. T.  – VASE RØD teknikk; LITOGRAFI opplag; 66 EKS motivformat; 58x43 CM rammeformat; 82x66 CM galleripris inkl ramme; KR 11.840,  Medlemspris inkl ramme KR 8.656,- (30 % rabatt) 4

Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no

uten tittel – vase rød – vase blå – rød/blå Sølvfarget trelist med gylden profilert overflate. 3,5 cm høy og 4 cm bred. D8


Jens Johannessen

tittel; U. T.  – VASE BLÅ teknikk; LITOGRAFI opplag; 66 EKS motivformat; 59x43 CM rammeformat; 84,5x67 CM galleripris inkl ramme; KR 11.895,  Medlemspris inkl ramme KR 8.706,- (30 % rabatt)

tittel; U. T.  – SOMMERFUGL teknikk; LITOGRAFI opplag; 66 EKS motivformat; 58x43 CM rammeformat; 85x66 CM galleripris inkl ramme; KR 11.585,  Medlemspris inkl ramme KR 8.427,- (30 % rabatt) 5 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no

uten tittel – sommerfugl Sølv blank trelist. 1,5 cm høy og 3,5 cm bred. D8


Marianne Aulie

tittel; OPTIMISTENES SEIERSDANS teknikk; LITOGRAFI, HÅNDKOLORERT opplag; 90 EKS motivformat; 37x72 CM rammeformat; 59x92 CM galleripris inkl ramme; KR 13.390,-

Gullfarget trelist. 2 cm høy og 2 cm bred. Listen har rød underfarge og skrår mot motiv. B74

Medlemspris inkl ramme KR 10.851,-

Håkon Gullvåg

tittel; LØPENDE teknikk; LITOGRAFI opplag; 60 EKS motivformat; 54x43 CM rammeformat; 80x65 CM galleripris inkl ramme; KR 5.740,  Medlemspris inkl ramme KR 4.786,-

Sølvfarget trelist 4 cm høy og 4 cm bred. D46

6 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


Nico Widerberg

tittel; LYS II teknikk; LITOGRAFI opplag; 100 EKS motivformat; 37,5x31 CM rammeformat; 82x58 CM galleripris inkl ramme; KR 4.985,-

tittel; OPP II teknikk; LITOGRAFI opplag; 100 EKS motivformat; 38,5x61 CM rammeformat; 59,7x80 CM galleripris inkl ramme; KR 4.985,-

Medlemspris inkl ramme KR 4.117,-

Medlemspris inkl ramme KR 4.117,-

Gullfarget trelist med rød sjatteringer. 2 cm høy og 2 cm bred. B51

Sølvfarget trelist med rød sjatteringer. 2 cm høy og 2 cm bred. B52

7 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


8 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene p책 : www. k unst k l ubben. no


Ve b j ø r n S a n d

tittel; OVER ANTARKTIS teknikk; LITOGRAFI opplag; 80 EKS motivformat; 62x65 CM rammeformat; 87,5x88 CM galleripris inkl ramme; KR 16.195,  Medlemspris inkl ramme KR 13.176,-

tittel; ISFJORDEN teknikk; LITOGRAFI opplag; 90 EKS motivformat; 47x56 CM rammeformat; 75x82 CM galleripris inkl ramme; KR 11.965,  Medlemspris inkl ramme KR 9.769,-

tittel; MOT ARNESTEINEN teknikk; LITOGRAFI opplag; 140 EKS motivformat; 46x36,5 CM rammeformat; 73x62 CM galleripris inkl ramme; KR 10.690,-

tittel; RØD MORGEN teknikk; LITOGRAFI opplag; 140 EKS motivformat; 32x57,5 CM rammeformat; 59x83 CM galleripris inkl ramme; KR 10.775,-

Medlemspris inkl ramme KR 8.720,-

Medlemspris inkl ramme KR 8.798,-

9 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no

Sølvfarget trelist med gylden profilert overflate. 3cm høy og 4,2 cm bred. D4


Mor ten Krogvold

tittel; TIDEVANN IRLAND teknikk; FOTOGRAFI opplag; 20 EKS motivformat; 58,5x71 CM rammeformat; 70x83 CM galleripris inkl ramme; KR 6.155,Medlemspris inkl ramme KR 5.037,-

10 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene pĂĽ : www. k unst k l ubben. no

Matt svart trelist 3 cm høy og 2 cm bred. B3


Mihail Chemiakin

tittel; UTEN TITTEL – STORT teknikk; LITOGRAFI opplag; 225 EKS motivformat; 64x100 CM rammeformat; 89,5x122 CM galleripris inkl ramme; KR 7.265,-   

Medlemspris inkl ramme KR 6.039,- 

tittel; UTEN TITTEL – MEDIUM teknikk; LITOGRAFI opplag; 225 EKS motivformat; 57x45 CM rammeformat; 87x67,5 CM galleripris inkl ramme; KR 6.160, 

Medlemspris inkl ramme KR 5.094,Oksidert mørkegrå trelist. 3,5 cm høy og 4 cm bred. C48

11 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


T h e ó To b i a s s e

tittel; L’HEURE OU S’ECLAIRE LE MONDE teknikk; LITOGRAFI opplag; 199 EKS motivformat; 55x77 CM rammeformat; 77,5x97 CM galleripris inkl ramme; KR 12.600,  Medlemspris inkl ramme KR 9.140,- (30 % rabatt)

tittel; L’AMOUR SUR FOND DE CHANT BIBLIQUE teknikk; LITOGRAFI opplag; 199 EKS motivformat; 55x77 CM rammeformat; 77,5x97 CM galleripris inkl ramme; KR 12.600,  Medlemspris inkl ramme KR 9.140,- (30 % rabatt)

12 Se k unst ner www. present k unst a sj k loner ubben. o gnobi l dene på : www. k unst k l ubben. no


T h e ó To b i a s s e

tittel; S’ÉJOURS SECRETS teknikk; LITOGRAFI opplag; 199 EKS motivformat; 55x77 CM rammeformat; 77,5x97 CM galleripris inkl ramme; KR 12.600,  Medlemspris inkl ramme KR 9.140,- (30 % rabatt)

Gullfarget trelist 2,5 cm høy og 2,5 cm bred. B74

tittel; SYMPHONIE POUR UNE POMME teknikk; LITOGRAFI opplag; 199 EKS motivformat; 55x77 CM rammeformat; 77,5x97 CM galleripris inkl ramme; KR 12.600,  Medlemspris inkl ramme KR 9.140,- (30 % rabatt)

13 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


Figurativ kunst Mange har som kriterium at god kunst skal ligne noe. Figurativ kunst tar alltid utgangspunkt i virkeligheten og det som omgir oss; ofte med menneskekroppen som et motiv. Men figurativ kunst trenger ikke å være fotorealistisk. Den kan også forenkle det den skal forestille.

Helene Knoop

tittel; SYNDEFALLET teknikk; LITOGRAFI opplag; 90 EKS motivformat; 31x42,5 CM rammeformat; 58x67,5 CM galleripris inkl ramme; KR 3.850,Medlemspris inkl ramme KR 3.215,Sølvfarget profilert trelist 3 cm høy og 4 cm bred. C8

Liv Heier

tittel; WHISPER teknikk; LITOGRAFI opplag; 95 EKS motivformat; 28x56 CM rammeformat; 82x50 CM galleripris inkl ramme; KR 4.340, 

Medlemspris inkl ramme KR 3.646,-

Sølvfarget trelist med gylden profilert overflate. 3 cm høy og 4,2 cm bred. D4

14 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


Svein Bolling tittel; VAARKVELD teknikk; LITOGRAFI opplag; 85 EKS motivformat; 65,5x49 CM rammeformat; 90x72,5 CM galleripris inkl ramme; KR 4.940,  Medlemspris inkl ramme KR 4.156,-

tittel; SUSANNA teknikk; LITOGRAFI opplag; 120 EKS motivformat; 61x48 CM rammeformat; 86,5x71,2 CM galleripris inkl ramme; KR 5.175,  Medlemspris inkl ramme KR 4.338,-

15 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no

Sølvfarget trelist med gylden profilert overflate 3,5 cm høy og 4 cm bred. D8


Natalie Holland

tittel; MOTHER AND CHILD teknikk; LITOGRAFI opplag; 110 EKS motivformat; 58x42 CM rammeformat; 92x64 CM galleripris inkl ramme; KR 5.840, 

Medlemspris inkl ramme KR 4.806,-

Svart matt trelist med blank gylden overflate innerst mot trykket. 2,5 cm høy og 4 cm bred. B59

Dagfinn Knudsen

Grete Berg Stenmark

tittel; KVINNE I RAMME teknikk; KOLDNÅL opplag; 50 EKS motivformat; 69x47 CM rammeformat; 73,5x52 CM galleripris inkl ramme; KR 3.800,-

tittel; PÅ SJESELONGEN teknikk; LITOGRAFI opplag; 110 EKS motivformat; 30,5x24 CM rammeformat; 54x45 CM galleripris inkl ramme; KR 2.760,-

Medlemspris inkl ramme KR 3.140,-

Medlemspris inkl ramme KR 2.314,-

Sølv blank metallist 2,5 cm høy og 1 cm bred. B23.

Varm gullfarget trelist, 2,5 cm høy og 3 cm bred. C40

16 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


Ola Steen

tittel; NOE MELLOM teknikk; LITOGRAFI, HÅNDKOLORERT opplag; 80 EKS motivformat; 34,5x57,5 CM rammeformat; 81x56 CM galleripris inkl ramme; KR 4.460,Medlemspris inkl ramme KR 3.694,-

tittel; PAR teknikk; LITOGRAFI, HÅNDKOLORERT opplag; 80 EKS motivformat; 57x34 CM rammeformat; 58x79 CM galleripris inkl ramme; KR 4.460,  Medlemspris inkl ramme KR 3.694,Rødbrun trelist. 1,8 cm høy og 2,8 cm bred. B77

17 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


Norske landskap Landskapsmotiver har alltid vært populære i Kunstklubben. Likevel var landskapsbilder frem til 1800-tallet et motiv langt nede på rangstigen i kunstens motivhierarki. Med nasjonalromantikken som en farsott over Europa på midten av 1800-tallet, ble landskapsmotivet i kunsten viktig for byggingen av den nasjonale følelsen.

Olaf Storø

tittel; Om du snur deg og ser teknikk; LITOGRAFI opplag; 50 EKS motivformat; 12x65 CM rammeformat; 33x84,5 CM galleripris inkl ramme; KR 3.088, 

Medlemspris inkl ramme KR 2.579

tittel; Finn du kanskje en hemmelighet teknikk; LITOGRAFI opplag; 50 EKS motivformat; 12x65 CM rammeformat; 33x84,5 CM galleripris inkl ramme; KR 3.088, 

Medlemspris inkl ramme KR 2.579

18 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no

Sølvfarget trelist 1,5 cm høy og 2 cm bred. A31


Jøran Flo

tittel; HAVBLIKK teknikk; LITOGRAFI opplag; 150 EKS motivformat; 43x62 CM rammeformat; 65x82,5 CM galleripris inkl ramme; 4.680, 

Medlemspris inkl ramme KR 3.902,-

Sølv børstet metall list. 2 cm høy og 2,5 cm. C13

Christopher Rådlund

tittel; VÅRBRUD teknikk; LITOGRAFI opplag; 150 EKS motivformat; 62x43 CM rammeformat; 84x63 CM galleripris inkl ramme; KR. 4.475, 

Medlemspris inkl ramme KR 3.738,-

tittel; FJELLMOTIV teknikk; LITOGRAFI opplag; 90 EKS motivformat; 33x69,5 CM rammeformat; 92x58 CM galleripris inkl ramme; KR 4.370,  Medlemspris inkl ramme KR 3.653,-

Sølvfarget trelist med sort matt ytterkant. 2 cm høy og 4 cm bred. C61

19 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no

tittel; EN SKY teknikk; LITOGRAFI opplag; 90 EKS motivformat; 54,5x53 CM rammeformat; 79x76 CM galleripris inkl ramme; KR 4.585,  Medlemspris inkl ramme KR 3.827,-


Barn i kunsten I løpet av Kunstklubbens 53. år lange historie har barnemotiver alltid vært en suksess. Enten bilder der barn er motivet eller kunst egnet for barnerommet. Bilder innen genren barn i kunsten har noe naivt, rent og sjarmerende over seg, ofte fremstilt i et naivistisk, forenklet og dekorativt uttrykk.

June Sira

tittel; PLUTO teknikk; ETSNING, HÅNKOLERERT opplag; 25 EKS motivformat; 29x22 CM rammeformat; 54x45 CM galleripris inkl ramme; KR 3.315,Medlemspris inkl ramme KR 2.744,-

tittel; ELSKER, ELSKER IKKE teknikk; ETSNING, HÅNDKOLERERT opplag; 20 EKS motivformat; 14x22 CM rammeformat; 39x45 CM galleripris inkl ramme; KR 2.670,Medlemspris inkl ramme KR 2.213,-

Sølv blank metallist. 2,5 cm høy og 1 cm bred. B23

Astrid Skaaren-Fyrsto

Sølvfarget trelist med sorte riller. 2 cm høy og 2,5 cm bred. B12.

tittel; BLÅTT BLIKK teknikk; ETSNING opplag; 50 EKS motivformat; 24,5x24,5 CM rammeformat; 39x38 CM galleripris inkl ramme; KR 1.915,Medlemspris inkl ramme KR 1.594,-

To n e F l e s c h e tittel; DØRVAKTEN teknikk; ETSNING opplag; 40 EKS motivformat; 24,5x15 CM rammeformat; 53x36,5 CM galleripris inkl ramme; KR 2.520,Medlemspris inkl ramme KR 2.098,20 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no

Sølv blank metallist 2,5 cm høy og 1 cm bred. B23


D a n g V a n Ty

tittel; BLÅ ENG teknikk; LITOGRAFI opplag; 130 EKS motivformat; 48x64 CM rammeformat; 74x89 CM galleripris inkl ramme; KR 4.540,Medlemspris inkl ramme KR 3.836,-

tittel; RØD DRØM teknikk; LITOGRAFI opplag; 80 EKS motivformat; 59x49 CM rammeformat; 85x67 CM galleripris inkl ramme; KR 4.400,  Medlemspris inkl ramme KR 3.710,-

Til Rød Drøm: Lys gullfarget trelist. 4 cm høy og 4 cm bred. Listen har rød underfarge og skrår mot motivet. D41

Til Blå Eng: Sølvfarget trelist. 4 cm høy og 4 cm bred. Listen har rød underfarge og skrår mot motivet. D46

Bjørg Thorhallsdóttir

tittel; ERINDRING teknikk; ETSNING opplag; 150 EKS motivformat; 31x33 CM rammeformat; 57x56 CM galleripris inkl ramme; KR 3.480,-

tittel; BORN TO BE A STAR teknikk; ETSNING opplag; 150 EKS motivformat; 21x15 CM rammeformat; 47,5x38 CM galleripris inkl ramme; KR 2.635,-

Medlemspris inkl ramme KR 2.912,-

Medlemspris inkl ramme KR 2.212,-

Sølv blank metall list, 2,5 cm høy og 1 cm bred.Trykkene er innrammet med dobbel passepartout. Med pastellfarge innerst og offwhite ytterst. B23

21 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


A RT i g Må kunst være alvorlig og seriøs? Kunst & humor har vært en genre elsket av publikum, men ikke alltid like respektert blant kunstnere. Det skal understrekes at kunstnerne som spiller på humor i Aktuell Kunst også er dyktige grafikere og tegnere. Ofte inngår tittelen som en viktig del av bildet, og et virkemiddel til å trekke på smilebåndet.

Gunilla Holm

Sølvfarget trelist 1,5 cm høy og 1,5 cm bred. A31

tittel; LYNKURS teknikk; LITOGRAFI opplag; 100 EKS motivformat; 18x25 CM rammeformat; 39,5x44,5 CM galleripris inkl ramme; KR.1.675,Medlemspris inkl ramme KR 1.408,-

Øivind S. Jorfald

tittel; ITALIENSK MØTE teknikk; LITOGRAFI opplag; 250 EKS motivformat; 10x14,5 CM rammeformat; 29,5x32,5 CM galleripris inkl ramme; KR 995,-

Medlemspris inkl ramme KR 846,-

Svart matt trelist, 1,5 cm høy og 1,5 cm bred. A10

tittel; FARGERIKT FELLESSKAP teknikk; LITOGRAFI opplag; 250 EKS motivformat; 12,5x18 CM rammeformat; 32x36,5 CM galleripris inkl ramme; KR 1.100,-

Medlemspris inkl ramme KR 935,22 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


Ko l o r i s t e r En dyktig kolorist skal få maleriets mange farger og valører til å påvirke hverandre, skinne, gi dybde og magi og bli til noe mer enn fargene i tuben. Ofte assosieres koloristiske bilder med følelser, det menneskelige, kunstneriske og det ekspressive. Flere av Aktuell Kunsts kunstnere har fargen som hovedbudskap.

Gerhard Hofmann

tittel; TULPEN teknikk; ETSNING opplag; 120 EKS motivformat; 39,5x32,5 CM rammeformat; 70x60,5 CM galleripris inkl ramme; KR 3.435,  Medlemspris inkl ramme KR 2.912,-

tittel; TULPENBLÜTLE teknikk; ETSNING opplag; 120 EKS motivformat; 40x44,5 CM rammeformat; 70x72,5 CM galleripris inkl ramme; KR 4.090 ,Medlemspris inkl ramme KR 3.451,-

Gullfarget trelist 2 cm høy og 4 cm bred. D9

23 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


To r A r n e M o e n

tittel; TUSSILAGO FARFARA VII teknikk; TRESNITT opplag; 95 EKS motivformat; 49x84 CM rammeformat; 73x104,5 CM galleripris inkl ramme; KR 5.840,  Medlemspris inkl ramme KR 4.836,-

tittel; TUSSILAGO FARFARA I teknikk; TRESNITT opplag; 92 EKS motivformat; 67x49 CM rammeformat; 91x72 CM galleripris inkl ramme; KR.5.295,  Medlemspris inkl ramme KR 4.386,-

Hvit matt trelist 2 cm høy og 4,5 cm bred. B75

24 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


Øivind Sand

tittel; SOLSOMMER 2006 teknikk; LITOGRAFI, HÅNDKOLORERT opplag; 150 EKS motivformat; 27x43 CM rammeformat; 53x67 CM galleripris inkl ramme; KR 3.990,  Medlemspris inkl ramme KR 3.341,-

tittel; MORGENSTEMNING teknikk; LITOGRAFI, HÅNDKOLORERT opplag; 150 EKS motivformat; 34x48,5 CM rammeformat; 60x73 CM galleripris inkl ramme; KR 4.650,  Medlemspris inkl ramme KR 3.885,-

Profilert gylden trelist 3,5 cm høy og 3,5 cm bred. D8

25 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


Pia Myr vold

tittel; RED DOTS teknikk; LITOGRAFI opplag; 100 EKS motivformat; 34x33 CM rammeformat; 55x52 CM galleripris inkl ramme; KR 4.360,-

tittel; BLUE PARFUME teknikk; LITOGRAFI opplag; 100 EKS motivformat; 54x8 CM rammeformat; 75,5x27 CM galleripris inkl ramme; KR 2.820,-

tittel; BLÅ UTSIKT teknikk; LITOGRAFI opplag; 100 EKS motivformat; 54x8 CM rammeformat; 75,5x27 CM galleripris inkl ramme; KR 2.820,-

Medlemspris inkl ramme KR 3.574,-

Medlemspris inkl ramme KR 2.338,-

Medlemspris inkl ramme KR 2.338,26 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no

Sølvfarget trelist 1,5 cm høy og 1,7 cm bred. Listen har rød underfarge og skrår noe mot motivet. A31


Samtidskunst Begrepet samtidskunst viser til kunsten i samtiden, og enhver tidsperiode har sin egen samtidskunst. Det typiske for samtidskunsten har alltid vært at den er en reaksjon på det som har vært gjort før. Den ønsker å sprenge grenser både hos publikum, i bruk av teknikker og temaer som taes opp. Samtidskunsten kommenterer eller kritiserer også ofte samtiden, enten ved at kunstneren gir sin mening om et tema, eller ved at den får oss til å tenke videre.

Sverre Koren Bjer tnæs

tittel; BACK ON BOOGISTREET teknikk; SERIGRAFI opplag; 120 EKS motivformat; 61,5x62 CM rammeformat; 77,5x77,5 CM galleripris inkl ramme; KR 5.535,-     Medlemspris inkl ramme KR 4.572,-  

Brun blank metall list. 2,5 cm høy og 1 cm bred. B22

Unni Askeland tittel; HALO teknikk; SERIGRAFI opplag; 120 EKS motivformat; 61,5x65 CM rammeformat; 84,5x83 CM galleripris inkl ramme; KR 6.045,-

Medlemspris inkl ramme KR 4.991,-

Sølv blank metall list, 2,5 cm høy og 1 cm bred. B23

27 Se k unst ner present a sj oner o g bi l dene på : www. k unst k l ubben. no


B

Avsender: Kunstklubben AS Maridalsveien 33 P, 0175 Oslo

Fotokunst Mange kunstsamlere og investorer har fått øynene opp for fotografisk kunst. Prisene setter stadig nye rekorder. I USA er fotokunst en av de hotteste kunstartene. I Norge er foto en av de raskest voksende kunstretningene. Aktuell Kunst har også hevet seg på fotobølgen.

Ola A. Buenget

tittel; TRÆR teknikk; FOTOGRAFI opplag; 20 EKS motivformat; 38x38 CM rammeformat; 50x51 CM galleripris inkl ramme; KR 4.435,-

Medlemspris inkl ramme KR  3.642,Sølv blank metall list, 2,5 cm høy og 1 cm bred. B23

Fredrik Qvale

tittel; PORTUGALTÅKE teknikk; FOTOGRAFI opplag; 20 EKS motivformat; 48x38,5 CM rammeformat; 63x52 CM galleripris inkl ramme; KR 4.920,-

Medlemspris inkl. ramme KR 4.028,Sølv blank metall list 2,5 cm høy og 1 cm bred. B23 Listen leveres også i sort

Aktuell Kunst 10/2006  

Aktuell Kunst er Nordens største kunstmagasin. Magasinet har over 8000 betalende medlemmer og trykkes i 15 000 opplag pr utgivelse. Aktuell...