Page 1

TURPROGRAM 2018

Turprogram 20181


TILLITSVALDE I INDRE SUNNFJORD TURLAG 2018 Hovudstyret 2018 Verv Namn

Adresse

Telefon priv.

e-post

Leiar Nestl. Kass. Skrivar Medl. Vara Vara Vara

Angedalen, 6811 Førde Hogane 10 A, 6800 Førde Solbakken 6, 6809 Førde 6980 Askvoll Haugveien 31, 5914 Isdalstø Jovikhogen, 6847 Vassenden Straumen, 6980 Askvoll Furelia 3B, 6814 Førde

958 27 976 970 55 206 415 11 951 932 01 688 995 30 156 959 07 019 481 06 362 481 41 729

kjell.arne.hjelbrekke@enivest.net roy.raasholm.fauske@enivest.net ronnyiden@hotmail.com arenn@online.no geir.andvik@hotmail.no lydia.nesje@hotmail.com vigdis.kvamme@enivest.net jorunn.vagen@travelnet.no

Barnas Turlag Leiar Steffen Ben Jonstad Medl. Kristin Søvik Syltesæter Medl. Christine Nikøy Rogne Medl. Ronny Kjøde Medl. Anne Grethe Lien Medl. Linda Merete K. Sunde Vara Torill Hukset

Hornnesv. 39, 6809 Førde Viebakkane 29, 6812 Førde 6963 Dale i Sunnfjord Storetræv. 23, 6847 Vassenden Byggefelt 2, 6982 Holmedal 6973 Sande Klettalia 31, 6817 Naustdal

918 19 568 924 02 518 970 81 686 952 96 150 909 88 542 975 23 961 907 44 075

steffen.jonstad@gmail.com kristin.syltesater@gmail.com C_nikoy@hotmail.com ronny@hendenelektro.no anneglien@yahoo.no lindameretesunde@yahoo.com frivilligsentralen@naustdal.kommune.no

DNT Ung Indre Sunnfjord Leiar Anders Nesse Medl. Bendik Haaland Schei Medl. Mads Aasen Medl. Markvard Årset Vara Håvard Høyvik

6800 Førde Sunde, 6819 Førde Åsen, 6819 Førde 6847 Vassenden Solvang 13, 6800 Førde

905 10 104 904 74 486 950 86 867 481 22 381 948 24 020

andersnesse12@hotmail.com bendik.haaland@hotmail.no madsaasen.cr7@gmail.com markvard.arset99@gmail.com havard.sandal.hoyvik@enivest.net

Seniorgruppa Leiar Sigrid Gjelsvik Medl. Edith Falkenstein Medl. Odd Skrede Medl. Anders Bergset Vara John Lien

Øyravegen 141, 6817 Naustdal Bøgardsvegen 67 A, 6814 Førde Storesteinen 10, 6800 Førde Grovene 11, 6810 Førde 6982 Holmedal

917 01 820 412 67 440 959 29 864 970 19 283 918 61 083

sigrid.gjelsvik@enivest.net edith.falkenstein@enivest.net odd.skrede@enivest.net a-viberg@online.no j.lien1950@gmail.com

Bre- og fjellsportgruppa Leiar Per-Tore Meier Medl. Asle Veien Medl. Frode Hatten Medl. Roy Samsonstuen Vara Jorunn Vågen

Sunde, 6800 Førde Liavegen 39 c, 6800 Førde Einevegen 36, 6819 Førde Sundsdalen, 6819 Førde Furelia 3B , 6800 Førde

415 05 600 970 55 203 926 69 403 468 62 355 481 41 729

per.tore.meier@gmail.com asle.veien@nrk.no frodehatten@gmail.com roy.samsonstuen@gmail.com jorunn.vagen@travelnet.no

Hyttestyret Leiar Kjell Kleiven Medl. Arnfinn Valaker Medl. Per-Tore Meier Medl. Anders Terje Vie Vara Mariann Svingen

Botnamyra 1, 6817 Naustdal Kyrkjevegen 23C, 6809 Førde Sunde, 6800 Førde Vie, 6812 Førde Botnamyra 1, 6817 Naustdal

992 42 772 977 64 853 415 05 600 994 95 066 951 91 858

kjell.kleiven@enivest.net arnfinn.valaker@motek.no per.tore.meier@gmail.com andte-vi@online.no mariann.svingen@vegvesen.no

Merke- og løypenemnd Leiar Atle Holsen Medl. Kjell Befring Medl. Knut Skurtveit

Holsen, 6819 Førde Rennekleiva 22, 6812 Førde 683 Skei i Jølster

907 29 826 909 80 039 482 20 902

atholsen@online.no kbefring@online.no knut.borge.skurtveit@gmail.com

Revisorar: Valnemnd:

Marit Nikø og Bjarte Erdal. Jan Roar Sekkelsten (leiar) og Roger Hopland.

Kjell Arne Hjellbrekke Roy Raasholm Fauske Ronny Iden Anita Rennestraum Geir Andvik Lydia Nesje Vigdis Flaten Kvamme Jorunn Vågen

Kontoradresse: Postadresse: Telefon: Internett:

2

Langebruvegen 9 Postboks 488, 6803 Førde 57 72 06 14 www.isturlag.no

Konti til Indre Sunnfjord Turlag: Hovedkonto: 3705.08.38995 Hyttekonto: 3705.08.39223 Vippsnr. 88239

Indre Sunnfjord turlag


Foto: Håvard S. Høyvik

SJEKK ALLTID FACEBOOK- OG NETTSIDA VÅR FØR TUR! Vêr, sjukdom eller andre praktiske grunnar kan føre til at ein tur vert avlyst eller flytta. Det kan og vere at turleiaren har anna viktig informasjon som kjem på kort varsel. Difor er det alltid lurt å sjekke nettsida vår, www.isturlag.no eller Facebook-sida vår kvelden før tur. Det er her vi publiserer viktige meldingar til turdeltakarane. Ved påmeldingsturar brukar vi og SMS i kontakt med deltakarane. På desse sidene publiserer vi elles nyheiter, turinformasjon, reportasjar og anna som du kan ha nytte og glede av. Ei oversikt over alle turane våre finn du i aktivitetskalenderen vår på www.isturlag.no. Kontingent til IST/DNT for 2018 Hovudmedlem Ungdom (19–26 år) Skuleungdom (13-18 år) Honnørmedlem (Over 67 år eller ufør)

kr 680,- kr 350,- kr 210,- kr 530,-

Husstandsmedlem til hoved/student/honnørmedlem kr 340,- Barnemedlem (0-12 år) kr 125,Familiemedlemskap kr 1215,- Framsida: “Eventyrisen” foto: Håvard S. Høyvik

Turprogram 20183


Utvalde turar 19.–20. MAI. BYGSTAD-MASSBU-NIPEBU-STONGFJORDEN Ein av dei flottaste turane vi kan gå her i distriktet er å ta turen vestover frå Sele i Bygstad og via turlagshyttene Massbu og Nipebu til Stongfjorden. Gjennom eit fantastisk turterreng har vi strålande utsikt. Spesielt til Dalsfjorden og bygdelaga i kring. På god sti føl vi elva opp til Bergsvatnet. Deretter går vi den flate Bergsheia vestover. Her med nydeleg utsikt til Bygstad, Bjørvikstranda og Dalsfjorden. Vi går så ned skaret sør om Skålefjellet, passerer nord om Hestadstølen og til Standnesstølen. Her med utsikt til Blegja og Heilevangstaurane i nord. Så går vi nord om Steinheia og over brua på Gryvla. Ei sideelv til Storelva som renn ut i Laukelandsfossen i Dalsfjorden. Eit stykke lenger vest kjem vi til Massbu. Frå Massbu går vi så vidare opp lia og til skaret mellom Nordre Kringla og Yksnefjellet. No på DNT-merka sti. Vi held fram nord om Botnatjerna og ned lia nord om Øvre Fossedalen. Deretter over kloppa i sørenden av Krokavatnet og opp på Pergytten. No har vi flott utsikt til Øvre Fossedalen og Fossedalsvatnet. I sør ser vi elles Kringla og Heileberget. Litt lenger vest når vi Langevatnet og Nipebu. Det blir felles middag og overnatting på den flotte turlagshytta. Dagen etter held vi fram på sørsida av Langevatnet, følgjer den merka ruta over Stølsfjellet og sør om Vardeheia. Ved Røyrbotnholten litt lenger vest ser vi både Før4

defjorden og til Rivedal ved Dalsfjorden. Så går vi over Smørskornova til Siklabergvatnet og opp lia til Mannskaret. Her med flott utsikt til Holmedal, Straumsnes og Moldura. På toppen av Mannskaret ved Svarthamrane går vi så beint ned Gjerdedalen til Stongfjorden i nord. Med utsikta til havs og øyriket rundt Florø. Tidsbruk: Dag 1 frå Sele i Bygstad til Nipebu 7-8 timar Dag 2 frå Nipebu til Stongfjorden 7 timar

Foto: Gustav Skaar

Indre Sunnfjord turlag


Foto: Gustav Skaar

Foto: Gustav Skaar

Turprogram 20185


TUR TIL LONG

I vinterferien skal vi i DNT ung Indre Sunnfjord besøkje ein av dei mange flotte turisthyttene vi har her i fylket. Turen startar i Årdal i Jølster. Her spenner vi på oss skia og går oppover dalen i flott og sprek natur, før vi endar opp på Longevasshytta. Dette blir vår camp dei neste tre dagane. Longevasshytta ligg i eit veldig bra område for å køyre ski for alle og ein kvar. Her er det 6

mogeleg å køyre bratte linjer og slakke og fine sider. Aktivitetar blir tilpassa vêr og føre. Vi avsluttar dagane med god mat, kortspel og ei god natt søvn på fagre Longevasshytta. Turen opp til hytta kan variere ganske mykje på vinteren, men mellom 3,5 – 6 timar er vanleg. Dette kjem til å bli ein tur du seint vil gløyme, med masse bra folk og med masse bra skikøyring!!! Indre Sunnfjord turlag


GEVASSHYTTA

Turprogram 20187


Foto: Asle Veien

8

Indre Sunnfjord turlag


DET ER ALLTID MANGE MED PÅ GROVABREEN Foto: Odd Haugsbakk

Kanskje er det den vakre Jølsternaturen som trekkjer fleire titals deltakarar med på denne skjærtorsdagturen, år etter år. Turen startar nemleg i den idylliske Dvergsdalen på 500 moh, og det vert berre meir storslagent og vakkert etterkvart som ein jamt og trutt vinn høgdemeter og vi får sjå vidare og meir av dei ville fjella som omkransar Jølstravatnet. Etter fire timar gange er vi komne til Salseggja med Vidunderdalsvatnet til venstre og om vi har flaks i år også, ein reinsflokk til høgre. Men kanskje er det ikkje utsikta som lokkar. Kanskje er det fasinasjonen av å kome opp på breen, vel 1500 moh til dei

store flatene og vite at under skia og snøen er det is, is og atter is. Det er ikkje alle år at turen går heilt inn til høgste punktet på breen. Breplatået er flatt og ein må ha høgdemålar for å vite at ein er på toppen, og dessutan - nedrennet ventar. Turen på Grovabreen vert avslutta med eit nedrenn som står i stil til namnet: Fagredalen! Truleg er det den slake, lange breen som etterkvart møter den bratte brekanten som mest av alt motiverer for bli med på denne turen i regi av Indre Sunnfjord Turlag. Her er det som regel, på grunn av breen, fin snø og rikeleg med plass til å kunne leike seg i sving etter sving etter sving.

Turprogram 20189


Barnas Turlag: LEIK I ISEN Har du lyst til å oppleve å gå på ein bre? Vil du prøve isøks og stegjern, og er over åtte år? Då er dette turen for deg. Turen byr på spektakulære opplevingar i eit dramatisk, men trygt landskap. Denne dagen køyrer vil Haugastølen i Stardalen (bomveg, hugs pengar). Derifrå går vi til fots i relativt lettgått terreng opp til Haugabreen eit stykke lenger framme i dalen. Vi brukar heile dagen på tur og klatring i breen. Alle må ha varme og vindtette klede, solbriller, lue, vottar og hanskar

10

(både varme og type arbeidshanskar), gode og stødige fjellsko (naudsynt for å feste stegjern) og mat og drikke for ein heil dag ute. Tilpass klede elles etter vêret. Turen går i trygge omgjevnader og vi har med erfarne turleiarar/instruktørar som har lang erfaring frå ferdsel på breen.

Indre Sunnfjord turlag


FRILUFTSSKULE I ASKVOLL Ung-gruppa i Askvoll arrangerer friluftsskule i veke 26, i tre eller fire dagar med ei overnatting. Friluftsskulen er eit tiltak i regi av Den Norske Turistforeining (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL), med mål om å gje deltakarane lystbetont introduksjon og opplæring i friluftsliv.

Informasjon vert lagt ut på heimesida til Indre Sunnfjord Turlag og på facebook: Barnas Turlag og Ung Askvoll.

Tema/aktivitetar: allemannsrett og ferdselskultur, kartforståing, raste- og leirplass, tur/ekspedisjon, padling, klatring (veravhengig), bading, sykkeltur, fjelltur, fisking, sosialt og frileik.

Turprogram 201811


TURPROGRAM 2018 Dato

NB! Hugs alltid å sjekke isturlag.no og Facebooksida vår kvelden før tur!

Rute

BARNAS TURLAG

JANUAR 21.01. 21.01. 21.01. 21.01. 21.01. 21.01. 01.01.–31.01. 01.01.–31.01. FEBRUAR 09.02. 19.02.–23.02. 25.02. MARS 01.03.–31.03. 01.03.–31.03. 18.03. APRIL 01.04.–30.04. 15.04. 15.04. 22.04. MAI 01.05. 13.05. 20.05. 27.05. 27.05. 27.05. 27.05. 27.05. JUNI 01.06.–30.06. 03.06. 10.06. 10.06. JULI 04.07 AUGUST 06.08. 08.08. 19.08. 26.08. SEPTEMBER 02.09. 02.09. 02.09.

12

Type tur

Vanskegrad

Skitur i Dvergsdalsdalen - Kom deg ut-dag ski Kom deg ut-dag fottur Kom deg ut-dag: ski- og akedag ski Kom deg ut-dag: skileik/aking i Instedalen ski Kom deg ut-dag: Skirenn i Rivedal ski Kom deg ut dag: Ski- og akedag i Norddalen ski Skøytedag Skøytedag på Svovatnet Lyktetur rundt Gjøset Ski/vinteraktivitetar/overnatting i Instedalen Grilltur til Melvær

ski ski fottur

Ettermiddagstur med kveldsmat i Gapahuken Topptur ein søndag i mars Tur i Blåløypa

fottur ski fottur

Orientering Tur ved fjorden Fottur Bygdeheia Gjørøylykta/Kamskjellet

fottur fottur fottur fottur

Flugestøylen Finn fram-dag: turorientering/stolpejakt Friluftsdag på Svidalsøyra Fløyen i Bygstad Fjæresafari Fjelltur til eit av Førdefjella Tur i Fristadmarka Friluftsmoro på Sanden

fottur fottur fottur fottur fottur fottur fottur fottur

Friluftsskule i Askvoll Fottur til Høgevarden Klatretur til Hornnesstølen Fottur til Fagredalen/Klungeren

fottur fottur klatring fottur

Festivalkonsert på Halbrendsstølen

fottur

Fottur til Bakkekletten Aktivitetsdag på Øyra Lundeskaret Fottur til Fjellsenden og Taket

fottur fottur fottur fottur

Kom deg ut-dag: Tindefjellet Kom deg ut-dag: Kvitløypa Kom deg ut-dag: Hunsrasta

fottur fottur fottur Indre Sunnfjord turlag


Turane er merka med vanskegrad Turleiar/Påmelding til

Svært lett

Lett

Litt tung Telefon

Tung/krevande Lag

Hanne og Iselin Roar og Eli Tove Åsmund Berthelsen 932 37 073 Lill Hege 906 77 916 Irene og Veronica Elisabeth 975 44 932 Åsmund Berthelsen 932 37 073

Jølster Værlandet og Bulandet Førde Naustdal Askvoll Fjaler Askvoll Naustdal

Kristin Syltesæter 924 02 518 Åsmund Berthelsen 932 37 073 Roar og Eli Tove

Førde Naustdal Værlandet og Bulandet

Heidi 959 28 304 Roar og Eli Tove Anita 932 01 688 Annlaug Birkeland 997 06 055 Giske og Karina Roar og Eli Tove

Ronny og Tore Åsmund Berthelsen 932 37 073 Fleire Heidi Eriksrød 400 68 149 Roar og Eli Tove Anne Grethe Lien 909 88 542 Annlaug Birkeland 997 06 055

Anne Grethe Lien 909 88 542 Veronica og Karina Kjellfrid Støylen 992 67 656

Askvoll Førde Værlandet og Bulandet Askvoll Naustdal Fjaler Værlandet og Bulandet Jølster Naustdal Jølster Fosseheimen Gaular Værlandet og Bulandet Førde Askvoll Naustdal Askvoll Fjaler Førde Fosseheimen Gaular

Førde

Elisabeth 975 44 932 906 77 916 Hanne og Iselin Veronica og Christine

Askvoll Askvoll Jølster Fjaler

Ronny og Tore Roar og Eli Tove

Jølster Værlandet og Bulandet Førde

Turprogram 201813


Dato

Rute

02.09. Kom deg ut-dag: Eikenesstølen 02.09. Kom deg ut-dag: Postvegtrimmen 02.09. Kom deg ut-dag: Grimsetstølen 08.09. Bretur - Haugabreen 09.09. Blåfjell 13.09. Ettermiddagstur til Nordheia 15.09.–16.09. Overnattingstur Longevasshytta 15.09.–16.09. Overnattingstur Longevasshytta 16.09. Olaneset 16.09. Skratlafjellet 30.09. Fottur til Eikenesstølen OKTOBER 14.10. Fjæresafari Hillersøy NOVEMBER 02.11. Mørkeorientering: Kletten-krysset-Kletten. 11.11. Lommelykttur 17.11. Reflekstur 21.11. Lommelykttur DESEMBER 02.12. Nissemarsj 09.12. Grauttur til Hunsrasta 13.12. Nissetur til Askvollheia 26.12.–29.12.?? Akekveld med diverse aktivitetar. Servering

Type tur

Vanskegrad

fottur fottur fottur bretur fottur fottur fottur fottur fottur fottur fottur fottur

fottur fottur fottur fottur

fottur fottur fottur fottur

UNG-, VAKSEN-, SENIORTURAR + FJELLSPORT 27.01. 27.–28.01. 28.01. 11.02. 18.02. 22.–25.02. 11.03. 11.03. 11.03. 18.03. 25.03. 29.03. 02.04. 08.04. 08.04. 21.04. 21.04. 28.04. 01.05. 01.05. 06.05.

14

Steinegga Skihelg i Sogndalsdalen Klungeren Steinheia Fauskevarden ToppturCamp Taket i Fjaler Topptur i Jølster Topptur i Jølster Monkeggi Årdal-Nes Grovabreen Venevassegga Bjørndalen rundt Storehesten Frudalshesten Syskarsnipa Blegja frå Bygstad Sjufjellstur i Askvoll Jostebotn, Kvannbakkbu, Befring Alden

ski ski trugetur ski trugetur ski ski ski ski ski ski ski ski ski ski ski ski ski fottur ski fottur Indre Sunnfjord turlag


Turleiar/Påmelding til

Telefon

Heidi 959 28 304 Giske og Karina Åsmund Berthelsen 932 37 073 Siw, Irene, Iselin og Ronny Heidi Eriksrød 400 68 149 Ronny og Tore Kristin Syltesæter 924 02 518 Roar og Eli Tove Linda Rusken Santistevan 954 60 032 Christine og Irene Roar og Eli Tove

Lag

Askvoll Fjaler Naustdal Jølster Fosseheimen Gaular Førde Jølster Førde Værlandet og Bulandet Fosseheimen Gaular Fjaler Værlandet og Bulandet

Åsmund Berthelsen 932 37 073 Giske og Christine Anita 932 01 688

Naustdal Fjaler Askvoll Førde

Roar og Eli Tove Elisabeth 975 44 932 Annlaug Birkeland 997 06 055

Værlandet og Bulandet Førde Askvoll Naustdal

Lydia Nesje Anders Nesse Roy Raasholm Fauske Kjell Arne Hjellbrekke Anita Rennestraum Håvard Sandal Høyvik Anita Rennestraum Asle Veien Asle Veien Dag Nestegjerde Kjell Arne Hjellbrekke Asle Veien Atle Holsen Per Tore Meier Håvard Sandal Høyvik Per Tore Meier Håvard Sandal Høyvik Kjell Arne Hjellbrekke John Lien Irene Befring Anita Rennestraum

959 07 019 905 10 104 970 55 206 958 27 976 932 01 688 948 24 020 932 01 688 970 55 203 970 55 203 950 79 486 958 27 976 970 55 203 907 29 826 415 05 600 948 24 020 415 05 600 948 24 020 958 27 976 918 61 083 943 47 131 932 01 688

Alle UNGtur Alle Alle Alle UNGtur Alle Fjellsport Fjellsport Alle Alle Fjellsport Alle Fjellsport UNGtur Fjellsport UNGtur Alle Alle Fjellsport Alle

Turprogram 201815


Dato

Rute

13.05. Ortnevik-Sylvarnes 19.05. Lodalskåpa 19.05.–20.05. Laukeland-Massbu-Nipebu-Stongfjorden 26.05. Rafting i Jølstra 26.05.–27.05. Kalvedalshytta i Nordhordland 27.05. Øyane over (Flora) 01.06.–02.06. Nattskitur på Josten 02.06. Høgeheia 03.06. Toppenhytta/Bergefjell via trappene i Høyanger 09.06. Sognefjorden panorama 09.–10.06. Klatresamling i Grytadalen 10.06. Jarstadheia frå Haugland 15.06.–17.06. Kilekurs 17.06. Sjufjellstur i Førde 23.06. Tindefjellet (Svidalen-Årset) 24.06. Via Ferrata Loen 30.06. Kvannebakkbu 30.06. Maritinden frå Ålfoten 07.07. Festivaltur til Hafstadfjellet 14.07. Fyglastøylen 22.07. Arnsteinsheia 28.07. Storehesten og Lisjehesten 28.07.–29.07. Tverrådalskyrkja 29.07. Høyanger-Måren 04.08. Søgnesand-Grovabreen 05.08. Oldeskaret 11.08. Lunde-Fjærland 18.08. Rørvik-Blegja 18.–19.08. Klatrehelg 19.08. Trollet-Sølvet-Syskarsnipa på Ålhus 25.08. Trodalen-Angedalen 25.08.–26.08. Via Ferrata Romsdalseggen 25.08.–26.08. Angedalen-Longevasshytta-Sandane 01.–02.09. Kajakkhelg 02.09. Keipen i Balestrand 02.09. Øyane over (Flora) 08.09. Hamnanova 08.09. Kvamsfjellet-Stølverlifjellet 08.09. Leik i blåisen på Haugabreen 09.09. Munkesva 15.–16.09. Hengekøyetur 16.09. Rundtur på Grovanipa og Kleivafjellet/Høgenipa 23.09. Pernova 26.09. Terrengsykling 31.12. Hafstadfjellet

16

Type tur

Vanskegrad

fottur ski fottur rafting fottur fottur ski fottur fottur fottur klatring fottur klatring fottur fottur klatring fottur klatring fottur fottur fottur fottur fottur fottur fottur fottur fottur fottur klatring fottur fottur klatring fottur kajakk fottur fottur fottur fottur klatring fottur fottur fottur fottur sykkel fottur

Indre Sunnfjord turlag


Turleiar/Påmelding til

Telefon

Roy Raasholm Fauske Terje Jan Nes Anita Rennestraum Markvard Årset Geir Andvik Jorunn Vågen Kjell Kleiven John Lien Vigdis Flaten Kvamme Roy Raasholm Fauske Mads Aasen Heidi Ødemark Frode Hatten Kjell Kleiven Anne Cecilie Kapstad Asle Veien Lydia Nesje Asle Veien Kjell Arne Hjellbrekke Odd Skrede Heidi Ødemark Lisbeth Sommer Terje Jan Nes Vigdis Flaten Kvamme Irene Befring Roy Raasholm Fauske Kjell Kleiven Vigdis Flaten Kvamme Mads Aasen Anne Cecilie Kapstad Kjell Fimland Asle Veien Kjell Arne Hjellbrekke Markvard Årset Dag Nestegjerde Heidi Ødemark Odd Skrede Lydia Nesje Irene Befring Kjell Arne Hjellbrekke Anders Nesse Anne Cecilie Kapstad Ronny Iden Bendik Schei Haaland Kjell Arne Hjellbrekke

970 55 206 415 30 517 932 01 688 481 22 381 995 30 156 481 41 729 992 42 772 918 61 083 481 06 362 970 55 206 950 86 867 980 32 513 926 69 403 992 42 772 992 02 656 970 55 203 959 07 019 970 55 203 958 27 976 959 29 864 980 32 513 951 06 030 415 30 517 481 06 362 943 47 131 970 55 206 992 42 772 481 06 362 950 86 867 992 02 656 936 43 966 970 55 203 958 27 976 481 22 381 950 79 486 980 32 513 959 29 864 959 07 019 943 47 131 958 27 976 905 10 104 992 02 656 415 11 951 904 74 486 958 27 976

Lag

Alle Fjellsport Alle UNGtur Alle Alle Fjellsport Senior Alle Alle UNGtur Alle Fjellsport Alle Alle Fjellsport Alle Fjellsport Alle Senior Alle Alle Fjellsport Alle Fjellsport Alle Fjellsport Alle UNGtur Alle Senior Fjellsport Alle UNGtur Alle Alle Senior Alle Fjellsport Alle UNGtur Alle Alle UNGtur Alle

Turprogram 201817


DEN FLOTTASTE UTSIKTA EIN KAN TENKJE SEG Høgeheia ligg på Stavenesodden i Askvoll kommune. Frå Førde til Holevika er det seks mil å køyre, men å komme til Staveneset er ei oppleving i seg sjølv, så berre det er verdt køyringa. Turen er omtala i Opptur-boka. Vi går den kortaste ruta, om Taraldebotnen. Der er noko bratt, og turen må reknast som middels tung, og minst ein og ein halv time

18

opp. Toppen ligg 450 moh. og har den flottaste utsikt ein kan tenkje seg, utover havet og dei tallause øyane i Askvoll og Flora, men også austover mot fjella innanfor. Frå Esso i Førde laurdag 2. juni kl. 10.00, frå Holevika på Staveneset 11.00. Turleiar er John Lien (tlf. 918 61 083).

Indre Sunnfjord turlag


NOKO FOR EINKVAR SMAK DEI MINSTE: Vi har også eit rikhaldig tilbod for born under 12 år. I Barnas Turlag er det viktigare å kose seg enn å gå langt. Vi tilbyr alt frå trilleturar med vogn for dei aller yngste til klatreturar og breturar som gjev dei eldste utfordringar. Barnas Turlag har turar der matlaging ute er ein del av turen, turar med lykt i mørkret, fisketurar, ski- og aketurar og mykje meir. Vi har grupper i Førde, Jølster, Gaular/Fosseheimen, Fjaler, Naustdal, Askvoll og på Værlandet og Bulandet. Alle BT-gruppene har sine eigne Facebooksider som du kan følgje, og der du kan lese meir om tilbodet i din kommune, og samstundes sjå bilete frå turane og aktivitetane. UNGDOMMANE: Toppturar, klatring, sykling, rafting og padling. Er du mellom 13 og 26 år og synest dette høyrest spennande ut? Sjekk ut Facebook-sidene til DNT ung Indre Sunnfjord og Barnas Turlag og Ung Askvoll. SENIORANE: Vi tilbyr seniorturar for dei som ønskjer å gå lettare turar i eit rolegare tempo. Det skal ikkje vere noko fartspress,

og matpause med termos og niste høyrer med på alle turane gjennom sommaren. ONSDAGSTURANE: Dette er eit tilbod for alle i perioden mai til september. Turane går i Førde og omland. Turane er kveldsturar som går i høveleg tempo. Turtid ca tre-fire timar. Turoversikten kjem på nettsida vår utpå våren. Turane vert annonserte på nett og Facebook. POPULÆRT FOR ALLE: Også sommaren 2018 kan du registrere deg på utvalde fjelltoppar og andre turmål rundt Dalsfjorden og i indre Sunnfjord. Her kan du vere med i trekninga av fine premiar. TiTur Indre Sunnfjord og TiTur Dalsfjorden var populære tilbod i fjor. Meir info kjem utpå våren på nett- og Facebook-sidene våre. Vil du ha siste nytt? Lurer du på kva som skjer? Følg Indre Sunnfjord Turlag på Facebook og isturlag.no.

Turprogram 201819


KORLEIS FINN DU HYTTENE VÅRE? Indre Sunnfjord Turlag har tre hytter; Nipebu og Longevasshytta som er sjølvbetjente og Massbu som er ubetjent. Alle tre hyttene er ulåste. Nipebu Ligg ved Langevatnet i Askvoll kommune, ca 500 moh. Dei tre mest brukte stiane til hytta er; • Køyr til Rivedal, der det er gode parkeringstilhøve (parker ved kraftverket). Gå anleggsvegen opp til inntaksdammen. Vidare inn Vagstaddalen, på nordsida av Atlevatnet og opp til Langevatnet. • Frå Førdefjordsida køyrer du til Markavatnet. Ta den nye anleggsvegen inn til enden. Der kan du parkere. Gå opp anleggsvegen til du kjem til eit kryss. Der tek du til høgre, for så å ta til venstre. Der står det skilt til Nipebu. Gå forbi Krokavatnet og opp på vestsida av Fossedalshengenipa, før du svingar vestover på sørsida av Langevatnet. • Frå Dale parkerer du ved brufestet på Ottersteinen på tillaga parkeringsplass. Gå den nye og merka stien til Fossevika. Deretter følgjer du merka sti til Nipebu. Longevasshytta Ligg aust i Naustdal kommune, mellom Inste Longevatnet og Vassvendevatnet, ca 800 moh. • Den vanlegaste og kortaste vegen til Longevasshytta er frå Årdalen i Jølster. Køyr til Erikstad og vidare innover bomvegen på høgre side av elva heilt til Legestøylen. Like før stølen er det ein parkeringsplass. Stien opp bakkane til Stegsvatnet og heilt til Longevasshytta er godt merka. Når du kjem til 20

hyttene ved enden av Stegsvatnet held du vestover og på venstre sida av Kupevatnet. Etterkvart får du Vassvendevatnet på venstre side og passerer ei kort bru før du ser hytta rett fram. • Frå Naustdal er ikkje stien så tydeleg. Denne ruta vert mest nytta på vinterstid. Køyr til inste garden, Nes i Naustdal. Ta vegen opp til høgre og parker på parkeringsplassen på høgre side. Herifrå er stien til Longevasshytta godt merka, men mindre tydeleg etterkvart. Bortsett frå Vonavatnet som vert passert på høgre sida, skal du halde til venstre for både Gotdalsvatnet, Ytre Langevatnet og Inste Langevatnet. Massbu Ligg på Øvre Laukelandsstølen i Gaular kommune, mellom Dalsfjorden og Førdefjorden, ca 400 moh. • Køyr skogsvegen (bomavgift) opp til Nedre Laukelandsstølen til parkeringsplassen ved brua over Storeelva. Derifrå er det merka sti opp til hytta. • Når du kjem frå Dale, parkerer du ved brufestet på Ottersteinen. Gå den nye og godt merka stien til Fossevika. Frå Fossevika vidare opp bakkane til Kleiva. Deretter langs Fossedalselva til rett forbi hytta Elraki på venstre side av vegen. Her er det sett opp skilt til Massbu. Vidare følgjer du den nye og godt merka stien til Brendeheiknappen i aust med flott utsikt til Dale. Deretter følgjer du raudmåla pålar ned lia mot aust. Her møter du skogsvegen på Laukeland. Denne følgjer du til Nedre Laukelandsstølen. Det står skilt i vegskiftet. Så går du nordover siste kilometeren til Massbu på merka sti. Indre Sunnfjord turlag


Bergen

Markavatnet

Nipebu

Massbu

Fløyen

Rivedal

Laukeland

Ottersteinen ©Kartverket / Designerkontoret

Dale

Bergen

Longevasshytta

Vona

Ytre Langevatnet

©Kartverket / Designerkontoret

Legestøylen

Årdal

Bergen Markavannet

Blægja Nipebu

Massbu

Fløyen

Laukeland Dale

©Kartverket / Designerkontoret

Ottersteinen

Foto: Gustav Skaar

Turprogram 201821


VIPPS Du kan betale med Vipps for opphald på hyttene eller om du leiger utstyr eller skal betale turavgift. Ved betaling på hyttene søkjer du opp namnet på hytta så snart du kjem i område med mobil- eller nettdekn22

ing. Longevasshytta har Vippsnr 505008, Nipebu 501646 og Massbu 505009. For generelle innbetalingar som turavgift eller andre kjøp/leige søkjer du opp Indre Sunnfjord Turlag eller Vippsnr. 88239. Indre Sunnfjord turlag


Foto: Hüvard S. Høyvik

Turprogram 201823


PRAKTISKE OPPLYSNINGAR 2018 Påmelding På turar med påmelding, står tidsfrist og telefonnummer i turomtalen på Facebook og nettsida vår. Ved å kontakte turleiar vil du få praktiske opplysningar om turen. For dei fleste av turane våre er det oppmøte på Esso i Førde. Vi ber om at det ikkje vert parkert bilar på stasjonsområdet. På enkelte turar møter turleiar opp på avgangsstaden og ikkje i Førde. Dette vert opplyst i turomtalen, og då lyt turdeltakarane sjølve samordne transporten frå Førde, og ta seg fram til avgangsstaden. Turavgift Dei fleste turane til Bre- og fjellportgruppa har turavgift. Også på ein del andre turar blir det kravd inn turavgift, til dømes når vi nyttar felles transport og på overnattingsturar. Når det vert nytta samkøyring i privatbilar oppmodar vi om at ein betaler for skyssen. Vi har Vipps. Forsikring/ansvar Vi gjer merksam på at deltaking på IST sine arrangement skjer på eige ansvar. IST står ikkje ansvarleg for økonomiske følgjer av moglege uhell/skader som måtte skje på arrangement - ta våre. Deltakarane må ha privat reise- eller ulykkesforsikring. Utstyr spesielt for bre- og skiturar Breturar: Bruk same utstyr som for ein vinter tur i fjellet. Vi nemner: vindtett jakke og bukse, regnklede, lue og vottar, genser og ullundertøy, gode fjellsko, termos og solbriller. Bre- og Fjellsportgruppa har ein del breutstyr til utleige. Opplysningar elles får ein ved påmelding. Skiturar: Snøspade er obligatorisk personleg utstyr på skiturar. I tillegg må alle som har, ta med søkestang og sendar/mottakar. Kontortid IST har kontorfellesskap med Sogn og Fjordane Turlag i Langebruvegen i Førde sentrum. 24

Kontoret har utsal av kart, turbøker og diverse tureffektar. Her møter du dagleg leiar Astrid Kalstveit. Opningstider er måndag–fredag 09–15. Nettsida Du finn meir informasjon om turlaget, hyttene og turane på web-sida vår: www.isturlag.no Her blir det som hovudregel også lagt ut bilete og rapportar i etterkant av turane. Bilde og tekst kan sendast til isturlag@gmail.com Følg oss på Facebook Indre Sunnfjord Turlag har også eiga Facebookside der vi publiserer nyheiter, turinfo og anna som medlemmene kan ha nytte og glede av. Medlemsfordelar Som medlem i Indre Sunnfjord Turlag har du ei rekkje medlemsfordelar: - Rabatt på fjell- og skiutstyr på Din Sport - Rabatt på overnattingsprisar og fortrinnsrett til over 500 DNT-hytter - Rabatt på ei rekke private hytter og fjellstover over heile landet - Rabatt på fjellhytter til turistforeiningane i Sverige, Finland og Island - Rabatt på turutstyr, bøker og kart i DNTbutikkar - Rabatt på turavgift - Rabatt på forsikringar hos Gjensidige - Tilsendt medlemsbladet Fjell og Vidde 6 gonger i året og DNT Årbok med mange fine turomtaler (gjeld hoved-, student/ungdomog honnørmedlem) Betaling på hyttene: Du kan og betale med Vipps. Longevasshytta , Nipebu og Massbu Er du framleis i tvil? Bli med oss på tur for å oppleve endå fleire fordelar! le med rlag har ein avta Indre Sunnfjord Tu opptil ev elshuset som gj Din Sport i Hand skort lem ed Hugs DNT-m 30% rabatt. NB.

Indre Sunnfjord turlag


Turprogram 201825


indriv.no

Følg Indre Sunnfjord Turlag på facebook og instagram #indresunnfjordturlag

26

Indre Sunnfjord turlag Foto: Håvard S. Høyvik. Biletet er frå tur til Sandfjellet..

Indre Sunnfjord Turlag Turprogram 2018  
Indre Sunnfjord Turlag Turprogram 2018  
Advertisement