Page 1

18

is mars 20

v Annonsea

NYTT LIV i sentrum

H

nĂŚring andel og

i Fjaler


MAT || DRIKKE || GÅVEARTIKLAR || OVERNATTING

Vi held til i Dalstunet i Dale i Sunnfjord. Heimelaga mat og ein koseleg atmosfære er noko av dei tinga vi set høgt i fokus. Vi driftar òg Dale Motell på Dale senter. Velkommen til oss! Opningstider: Måndag–fredag 09–17. Laurdag 10–16

Vi GIR bort 2 klassiske vippeekstensions! Alt du treng å gjere er å kome inn i salongen, skrive namnet og telefonnummeret ditt på ein lapp og vere med i trekninga. Vinnaren vert trekt fredag 23. mars kl. 12.00. E-post: post@allmuen.no Tlf. 57 73 67 80/951 40 267 www.allmuen.no Følg oss på Facebook, blogg og Instagram!

VELKOMEN TIL PÅHÅRET DALE! • Tlf. 57 73 62 22 eller ting time på www.paharet.no

Det umogelege er mogeleg Fjaler NO i Firda byggjer på butikknemnda sitt tidlege samarbeid mellom butikkar og nærings­ liv i Dale og om å stå saman og vere sterke. I dette arbeidet var Oddleif Jarstad som diverre døydde 2. februar, ein eldsjel og vi har mykje å takke han for at vi er der vi er no, ei livskraftig handelssenter i Dale i Sunnfjord. Grafisk profil var ved Roger Ellingsen og seinare Harald Jarstad, og Frivilligsentralen vart invitert med til å lage og koordinere redaksjonelt stoff. Oddleif tok Fjaler NO vidare som innlegg i Firda med Oddleif (1960-2018). Foto Perly M Sognnes.

2

Fjaler NO! MARS 2018

Findriv sin grafiske design. Dalsfjordbrua vart eit varemerke på framsida med David Z som foto­ graf. Å samarbeide, gjere oss kjende og stå på for å oppnå resultat, det var noko han var iherdig oppteken av. Det umogelege er ikkje umogeleg. Vi skal ta samarbeidet vidare og takkar for all iver og pågangsmot du viste oss. Elisabeth, butikknemnda og Margrete, Frivilligsentralen


r a g a Golvd HJÅ BYGGTORGET DALE BYGGSENTER

MASKINENTREPRENØR

KÅRE

HAALAND • Boring • Sprenging • Transport • Drenering • Graving • Pigging

40 år i faget Ansvarsrett Gratis synfaring

Tlf. 977 70 977 • 957 09 315 www.byggtorget.no

DALE BYGGSENTER

Kåre Haaland - 992 29 248 kaarehaaland@gmail.com

Autorisert

OPEN TIL KL. 22 KVAR DAG

• Vi tar EU-kontroll, oljeskift, service • Vi har dekkskift, dekkhotell, dekk

Vi har: • propan • hamburger • bilutleige • hengarutleige • bilvaskemaskin • tipping • sjølvaskehall • softis • slush • Tysse-hengarar

Bilverkstad Verkstad ope 0730-1530

Dale Servicesenter AS Tlf. 57 73 62 75 Epost: post@daleservicesenter.no Fjaler NO! MARS 2018

3


Vil du vere med å skape vekst og utvikling i Fjaler? Fjaler er ein kommune i Sogn og Fjordane, på sørsida av Dalsfjorden. Fjaler utmerkar seg regionalt og nasjonalt med sitt varierte næringsliv og rike kulturliv. Fjaler Næringsutvikling vart etablert for å få ein strategisk styrke bak næringsutviklinga i Fjaler. Selskapet sitt formål er å hjelpe nyetablerarar og eksisterande verksemder med tiltak som medverkar til ei positiv utvikling for Fjaler. I tillegg har vi også ansvar for å samarbeide med kommunal administrasjon for å ivareta kommunale næringsinteresser.

Dagleg leiar Fjaler Næringsutvikling Vi ser etter deg som kan vere ein pådrivar for vekst og utvikling i Fjaler Vi ønskjer ein dagleg leiar med eit sterkt engasjement for regionen og for å oppfylle Fjaler Næringsutvikling (FNU) sitt føremål. Du vil ha ei sentral rolle i ut­ viklinga av både regionen og utviklinga av selskapet. FNU arbeider i skjerings­ punktet mellom privat og offentlig nær­ ingsliv. Vi samarbeider tett med både offentlege aktørar, private verksemder samt forskings­ og utviklingsmiljø. Sentrale arbeidsoppgåver: • Legge til rette for vidare vekst og utvikling i regionen • Leie og administrere selskapet • Medverke til nettverksbygging med næringsliv og samarbeidspartar • Vere eit bindeledd mellom næring og kommune • Ansvar for utvikling av selskapet som næringsutviklingsaktør

Vi søkjer deg som trivst i ei pådrivar­ rolle, er samfunnsengasjert og utviklingsorientert. Rett kandidat har truleg leiarrøynsle, god røynsle med for­ retningsutvikling og gode kunnskapar om næringslivet, samt god kjennskap til offentleg forvaltning. Du er innovativ og ein utprega entreprenør, som evnar å omsette strategi til konkrete prosjekt. Rett kandidat har stor gjennomførings­ kraft og gode leiareigenskapar. Av formell kompetanse er det ønskeleg med høgare utdanning innan økono­ miske og/eller administrative fag. Gode kommunikasjonsevner er ein føresetnad.

Ta kontakt med styreleiar Magnar Høyvik, tlf. 480 80 027 for spørsmål. Søknad og CV sendast til magnar@avans.no Søknadsfrist: 15.03.2018 Stillingsprosent: 100% Stillingstype: Fast tilsetting Arbeidstad: Dale Starttidspunkt: Etter avtale

TID FOR SOLSKJERMING FØR 12.995,KJEMPETILBOD

7.795,Jupiter hjørnesofa

210x250 cm. Stoff: grå Bella

Måltilpassa eller standardmål TILBODSPRIS

4.995,Young sovesofa m/sjeselong

230x155 cm. Liggjemål: 140x200 cm. Stoff: Cruz lys grå.

Vi har mykje fint

til påske! Kom innom og sjå utvalet!

Sir John sengetøy

-50%

KJEMPETILBOD

Dunputer og dundyner

-50%

Rammeseng 90x200 cm

Med pocketfjør-system. Komplett med bein og overmadrass.

FØR KR 3.390,-

2.290,-

• Utvendige persienner • Duette og plissegardiner • Rullegardiner • Persienner • Lamellgardiner • Utvendige screen • Markiser • Måltaking og montering l l l

Dalevegen 95 l 6963 Dale i Sunnfjord l telefon 57 73 63 12 • Følg oss på

l

Møblar Gardiner/gardinoppheng Teppe Sengeutstyr

STORT SETT GRATIS HEIMKØYRING AV MØBLANE DINE! Fjaler, Hyllestad, Askvoll, Gaular, Førde og Høyanger 4

Fjaler NO! MARS 2018


Fjaler-kalender 13.–19. mars Yksnebjør barnehage stiller ut arbeid som borna har laga i 2. etg på Dale senter i samband med barnehage­ dagen. Tema: LA MEG SKAPE. 14. mars kl. 14–17 Møte i Fjaler pensjonistlag, Fjalerhuset, Dale 1

2

3

4

15. mars kl. 20–22 Syng du i dusjen? Jam på Badet! MusikkBadet, Dale

5

TEATERGLIMT I DALE UL DER ODDLEIF DELTOK: 1. Frå Musefella 1989. 2. Den grøne heisen 1991. 3. Teaterkurs med Grenland Friteater. 4. Jubelhornet 1992. Foto: Firda, Rune Dale 5.PR-stunt med Musefella på Ål i Hallingdal 1990. I midten: Den store fargeslukaren. Øvrige foto: Margrete Reisæter.

Det er så mykje som kan nemnast om ein slik kar og han skulle fått ein pris og det kunne vore skreve ei bok. Frå den tida han var aktiv på 80- og 90-talet i Dale ungdomslag, står både alle dansefestar og vakt­ hald og ikkje minst alle teaterstykke og kurs, sterkt. Det skulle vere skikkeleg og kvalitet, koste kva det ville og om han ikkje var fornøgd, fekk vi høyre det i klar tale. Han tok det på alvor og var ein meister i å engasjere folk. No er vi glade vi har foto å sjå tilbake på. I Dale ungdomslag var teater og revy ei merkevare, spesielt frå 1981 med den første store Jakob Sande-revyen

16. mars kl. 19–21 Quiz for 5. - 10. klasse i grendahuset på Våge. Arr Framhug UL 17. mars Vårinnsamling for fattige i Romania. kl 12.00 -13.00 Ljosheim, Dale. Kl 13.30 – 14.30 Våge skule, Grytøyra

Dette må vi få til! Det er jo ingen sak! Oddleif fekk det til, han gav seg ikkje, gjennomførde og fekk sett Dale på kartet! Dette var godt synleg på armen der han fekk tatovert inn Dale i Sunnfjord.

15. mars kl. 20 Torsdagsdans, Vonheim, Flekke. Kl. 21 Yndestad gard. Nina Yndestad Fløholm fortel.

17. mars kl. 15–17 Kafè Nova Interna­sjonal v/ Mojgan Irani. Studio Nova i Dale 17. mars kl. 22–02 Quiz og karoke på Kaia, Dale 18. mars kl. 16 Årsmøte i Jakob Sandeselskapet i Løa, Jakob Sande-tunet i Dale

som turnerte heile fylket og vel så det, til ein ny Sande-revy i 1986. Deretter ei mengde teaterstykke og -kurs som vart gjennomførde. Nokon gonger var det berre nok at Oddleif viste seg på scena, då sat latter­en laust. Kanskje du hugsar scener enno frå fleire av desse stykka? Oddleif var sentral på spelelista som Den store fargeslukaren, Jubelhornet, Når natt går mot dag, Den grøne heisen, Musefella, Doktor mot sin vilje og Fredag den 13. Fleire av desse stykka la også ut på turnè. Seinare var Oddleif initiativtakar til krokabaret på Dale senter og deltok i Gaularspelet, seinast i 2017. Kjære Oddleif, takk for alt du fekk til, tok initiativ til, samarbeidde om og fekk gjennomført. Vi har så mange artige og gode minne etter deg, men kan enno ikkje fatte at du ikkje er blant oss. Det er sårt.

19. mars kl. 19 i Trudvang, Dale «På Lokalet». Arr Sogn og Fjordane Teater Sjekk kva som skjer i Fjaler på www.fjaler.kommune.no Her finn du også filmane Fjaler Kino i Dale og Bygdekinoen på Grytøyra for mars og litt ut i april

Straumsnes Bygg A/S

Mob: 908 76 214 Web: www.straumsnesbygg.com E-post: post@straumsnesbygg.com

Straumsnes Bygg AS v/ Svante Tømmerbakke 6969 Straumsnes

Peder Tveit, 6982 Holmedal Mob: 91 51 36 29

Peder 6982 Holmedal Epost:Tveit, kontakt@tveit-takst.no Peder Tveit, 6982 Holmedal www.tveit-takst.no Mob: 91 51 36 29 Mob: 91 51 36Epost: 29 kontakt@tveit-takst.no Epost: kontakt@tveit-takst.no www.tveit-takst.no www.tveit-takst.no

Straumsnes Bygg A/S Straumsnes Straumsnes Bygg A/S

Mob: 908 76 214 Web: www.straumsnesbygg.com E-post: post@straumsnesbygg.com

Straumsnes Bygg AS v/ Svante Tømmerbakke 6969 Straumsnes

Mob: 908 76 214 Web: www.straumsnesbygg.com E-post: post@straumsnesbygg.com

Bygg A/S

Straumsnes Bygg AS v/ Svante Tømmerbakke 6969 Straumsnes

Mob: 908 76 214 Web: www.straumsnesbygg.com E-post: post@straumsnesbygg.com

Straumsnes Bygg AS v/ Svante Tømmerbakke 6969 Straumsnes

Tlf. 480 31 025 E-post: rs-nord@online.no www.byggmesternordnes.no

Alværvik Containerservice

6963 Dale i Sunnfjord, tlf. 902 01 100

Blomstertorget A/S

Dale Senter, 6963 Dale i Sunnfjord Telefon 57 73 98 00 Mobil 975 21 569 Telefax 57 73 98 01 sunnfjord.gravferdsbyraa@interflora.no www.blomstertorget.no

Fjaler NO! MARS 2018

5


BRØNNBORING

FORHANDLAR AV

ENERGIBORING OG GJENNOMBORING

VARMEPUMPER VI LEVERER OG MONTERER JESPI VEDFYRKJEL

Ta kontak synfaring og

FORHANDLAR AV KJENDE MERKEVARE SOM

Ottar Jarstad 91

Ta kontakt for synfaring og tilbod!

ARSTAD RØR

AS

6963 DALE TLF: 91811213

• SANITÆR & VARM • VARMEPUMPER • KJERNEBORING & • BRØNNBORING &

N

N AG

ER

DIS

LA AI

ID UR

B

E

T

K IS

L

AR

HILD

R G EI

H

DD

G

JO

LE

EIN ST

O

BRITT

DE FRO

R

K

IM

JA

E LS

O

Ø

E

RID

YF

M

• SANITÆR & VARMEANLEGG • VARMEPUMPER • KJERNEBORING & BETONGSAGING • BRØNNBORING & ENERGIBORING

IT ER

IE

EIT STERKT REKNESKAPSFØRARLAG Vi er 14 rekneskapsførarar i Accountor HAFS, med hovudkontor i Dale og avdelingskontor i Leirvik. www.accountor.no

Accountor HAFS Hope Rekneskapskontor AS Dale Senter 6963 Dale i Sunnfjord ole.hope@accountor.no +47 57 73 99 00 Dale +47 57 78 83 00 Leirvik www.accountor.no

Annonsere her? Kontakt butikknemnda i Dale, Elisabeth Boge Sande, tlf. 951 02 562

ALVÆRVIK GRÅSTEINSMURING AS 6963 DALE I SUNNFJORD MOB. 920 50 322

DU FINN

OSS I GULEN, Totalleverandør av HYLLESTAD, FJALER, FØRDE elektro og automasjon OG HØYANGER til privat marknad, industri og fornybar energi.

www.natursteinsmuring.no Tlf. 957 83 000 • post@multivolt.no • www.multivolt.no

6

Fjaler NO! MARS 2018

Fjaler NO! Mars 2018 Utgjevar: Butikknemnda i Dale / Fjaler Næringsutvikling. Marknadsansvarleg og redaksjon: Butikknemnda i Dale og kultureininga i Fjaler. Framsidefoto: Frå venstre: Amadeus, Agathe, Julie Marie, Therese , Malvik, Johannes og Herman frå 8. klasse på Fjaler ungdomsskule klare for loppemarknad i gamle-coopen 10.02.18 Foto: David Zadig. Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk Grafisk utforming: Findriv Annonsere i Fjaler NO! Kontakt: Elisabeth Boge Sande, tlf. 951 02 562 / elisabeth.boge@hotmail.com Innspel til redaksjonelt stoff: Kontakt Frivilligsentralen, Margrete Reisæter, tlf. 57 73 80 20 / mre@fjaler.kommune.no


DET BESTE in!

SYKKEL! 2499

Mongoose Rockadile 24” hjul. Flott sykkel. Alder: 7 -10 år Rettl. kr 3999,-

Fin tur/terrengsykkel. Hydraulisk disc og 21 gir. Alder: Frå 11 år Rettl. kr 4999,-

3799

Fin hybridsykkel med store hjul og stiv gaffel. 28”. Hydraulisk disc og 21 gir. Rettl. kr 4999,-

MANGE GODE SÅPEPRODUKT M.A. FOR BABY + RINGBLOMSTSALVEN OG EIN UNIK LEBEPOMADE!

GT Aggressor Sport

TILBOD

GT Transeo Sport

til deg og flokken d

Colorado Freeway 1,5 28”. Mekanisk disc og stiv gaffel. 21 gir. Rettl. kr 3799,-

TILBOD

27,5” Hydraulisk disc og lockout. 24 gir. Alder: Frå 11 år. Rettl. kr 6999,-

Merida Crossway Urban Montezuma

TILBOD

1/2 pris

D! PÅ SK ETIL BO - utvalde

le snes glatt så Fischer/Å m/ smørefri såle/stålkant)

28” Hydraulisk disc og stiv gaffel. 24 gir. Inkl. skjerm og støtte. Rettl. kr 6999,-

Dalsbua

TILBOD

Tlf. 57 73 62 44 /995 48 767 Epost: dalsbua@enivest.com

799 OD

PÅSKETILB

sport dale as

DALE SENTER 6963 DALE TLF 57 73 62 62

POST@SPORTDALE.NO FACEBOOK:MX SPORT DALE

Tlf. 57 73 64 10 Mob. 959 46 164 www.vvsserviceruneberge.no

5199

STORT UTVAL I ØKOLOGISKE MATVARER, YOGI- OG PUKKA-TE

OD

orty Wax Fischer Sp 99,-

2999

PÅSKETILB

elte modellar, (enk g. in nd bi + Ski

tl. kr 24 m/binding. Ret

TILBOD

TILBOD

4999

Merida Big Seven/ Juliet Durango

3599

E-post: ru-hb@online.no

Opningstider: Torsdag og fredag 11-17. Laurdag 10-15

Fjaler-kalender 20. mars kl. 20 Solidaritetskonsert i Dale kyrkje 24. mars kl. 20 Dale musikkorps inviterer til Palmejam på Kroa i Dale med unge solistar: Marie og Sigrid Felde og Rebekka Holt. 29. mars kl. 19.30–02 Quiz og dans med i grendahuset på Våge

OPNINGSTIDER: Måndag–fredag 08.00–16.00 Tlf. Harald Norddal 995 68 893 Tlf. Runar Kjøsnes 970 03 669 6963 Dale E-post: post@norddalauto.no

31. mars kl. 22 Musikk og dans på Kaia, Dale Sjekk kva som skjer i Fjaler på www.fjaler.kommune.no Her finn du også filmane Fjaler Kino i Dale og Bygdekinoen på Grytøyra for mars og litt ut i april

Fjaler NO! MARS 2018

7


Fjaler Nærings­ utvikling (FNU) Stillinga for leiar i FNU er utlyst (sjå annonse) og Anette Bøe Wolff i Haug­ land internasjonale forsking- og utviklingssenter(HIFUS) har oppdrag i 4mnd til å førebu arbeidet til den nye leiaren. – Eg arbeider no i førstelin­ jetenesta til kommunen fram til det blir tilsett ny person i FNU. For at HIFUS skal ha kapasitet nok, har eg engasjert Anette Bøe Wolff Borghild Midttun i 20%. Vi vil ta det meste saman. Eg skal og vere sekretær for FNU. NÆRINGSTRATEGI – Strategiarbeidet for næringsverksemd i Fjaler kjem til å bli ein jobb for den nye leiaren. I strategiarbeidet vil ein jobbe med mål til Fjaler i forhold til næring framover og korleis nå desse, fortel Anette . – FNU vil spele ein stor part i arbeidet og det skal leggast vekt på næringslivet sitt perspektiv. Ein ting det er jobba med, og som vil bli prioritert framover, vil vere å sjå på moglegheiter å tilby kontor i fellesskap med andre. Eit alternativ til lokalisering vil vere Dale senter. HIFUS, FNU OG FJALER KOMMUNE Noko av det Anette og Borghild jobbar med no, er å sjå på korleis HIFUS, FNU og kommunen kan jobbe saman for nærings­ utvikling framover. HIFUS kan også få oppgåver og roller i næringsutvikling også etter at ny leiar er tilsett. Eit mål er totalt 2,5-3 stillingar som jobbar med dette i Fjaler. Det vil vere aktuelt å samarbeide med andre og sjølvsagt. Strategi­arbeidet vil peike ut retning for dette.

Dagsturhytta Frå synfaring på Bygdeheia. Her ynskjer vi hytta. Gaute Lundeland t.v. og t.h. Øyvind Lindelid . Foto: Ingeborg O. Tysnes.

I løpet av 2018 skal kvar kommune i Sogn og Fjordane ha fått på plass dagsturhytter med nynorsk turbibliotek på eit turmål i kommunen. I Fjaler har vi bestemt at hytta skal ligge på Bygde­ heia med vidt utsyn utover havet mot Alden. Fjaler kommune står som byggherre, men har eit sam­ arbeid med Fure idrettslag om hjelp ved etablering og drift. Bygdeheia når du med ein ca 45 minutter gåtur på merka sti anten frå Skor i Folkestad eller frå Furset. Planen er at hytta skal komme i ferdige modular i oktober og byggast på nokre få dagar. Dagsturhytta skal vere eit lågterskeltilbod for turgåarar. Ho vert om lag 15 kvadratmeter og har verken varme, straum eller sanitæranlegg. Hytta skal vere ein plass for å ete matpakka si, få litt varme i seg og bla i bøker. NYNORSK TURBIBLIOTEK Hyttene skal også ha eit minibibliotek med nynorsk­ bøker til bruk på staden. Fylkesbiblioteket har søkt og fått midlar frå Nasjonalbiblioteket til eit toårig prosjekt, som går ut på å skape liv i hyttene. Målet er aktivitet og stimulere til bruk av både hyttene og

Borghild Midttun

VI DEKKER: Fjaler, Askvoll, Hyllestad, Gaular, Høyanger, Solund, Førde, Balestrand og Jølster

turbiblioteka, og prøve ut kombinasjonen kultur og fysisk aktivitet/tur. Turbiblioteka vil vere sett saman av ei samling nynorske bøker, biletbøker, forteljingsbøker og faktabøker for barn. Det vert også bøker for ungdom og vaksne, som friluftsbøker, naturbøker, samlingar av segner og eventyr, og bøker om kulturminne frå områda hyttene ligg i.

Dagsturhytta på Skei. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Din lokale røyrleggar

le Din loka reinhalds‑ ør leverand i HAFS!

Tlf. 57 73 63 40 • Vakttlf. 917 16 305 • post@skaar-vvs.no

6963 Dale i Sunnfjord Mob.: 906 21 968 post@hafsbetongbygg.no www.hafsbetongbygg.no • ENTREPRENØRTENESTER I 45 ÅR •

Tlf. 57 73 63 90/917 16 310 • post@mkmyklebust.no • www.mkmyklebust.no

8

Fjaler NO! MARS 2018

Tlf: 916 31 884 E‑post: reto@enivest.net


BYGGI VESTBYGG AS Alt i bygg og trelast

Vi holder åpent: Skal du bygge eller treng du byggevarer? Vi er her for DEG! Vi har lang erfaring med å bygge VestlandsHus i eit røft kystklima – og vi hjelper deg i heile byggeprosessen. Og i butikken vår får du det du treng til byggeprosjektet. Ta kontakt eller kom innom hos oss i BYGGI eller sei ifrå om du heller treng varelevering. I BUTIKKEN FÅR DU • • • • •

Byggevarer Trevarer Jernvarer Betongvarer Varelevering og kraning

BYGGI Vestbygg AS Grytøyra, 6967 Hellevik i Fjaler Tlf: 57 73 72 60 Åpningstider: 8 –16 post@vestbyggas.no

BYGGEHJELP

• Prosjektering • Teikning • Søknad

Mandag 26. mars: Tirsdag 27. mars: Onsdag 28. mars: Påskeaften:

7-23 7-23 7-23 8-16

de og få

Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kun

15% bonus

BYGGEOPPDRAG • Nybygg • Tilbygg • Restaurering

r gang du handler. Se kiwi.no

på all fersk frukt og grønt hve

KIWI Fjaler

HAR DU EIN IDÈ, EIT KONSEPT ELLER EI HENDING DU HAR LYST Å PRØVE UT? I gamle COOP-bygget vil det fram til oktober 2018 vere mogeleg å prøve ut spennande ting. Kva kan du bruke bygget til slik det står? Korleis kan du vere med å lage meir liv i sentrum?

Ta kontakt med prosjektleiarane: Ingeborg Opdøl Tysnes, tlf. 57 73 80 44, epost: iot@fjaler.kommune.no Kristin Rivedal Yndestad, tlf. 57 73 81 03 , epost: kry@fjaler.kommune.no

Fjaler kommune

Fjaler NO! MARS 2018

9


Raskare tilbake i arbeid?

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Er du sjukmeldt eller står du i fare for å bli det? På Haugland har vi høg kompetanse og lang erfaring innan tilbakeføring i arbeid. Vi har eit eige program som heiter «Raskare tilbake». Her er kort ventetid, så ein kan komme til raskt. Vi tar imot både dag- og døgnpasientar.

Mangfald , motivasjon og meistring

Fastlege eller sjukehuslege kan søke om plass for deg. Søknaden må merkast «Raskare tilbake»..

For meir informasjon, ta kontakt på tlf. 57 73 71 00 eller sjå www.rkhr.no Adresse: Haugland, 6968 Flekke i Fjaler. Følg oss på vår Facebookside: Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Våren nærmar seg!

w

BUTIKKEN FYLLAST OPP MED FLOTTE VÅRVARER Vi har fått inn mykje fint frå vårkolleksjonen til Gullkorn design. Kjempefine klede med veldig god kvalitet. Norsk design.

Vi har ledige lokale for kontor og butikkar I Dale Senter har vi flotte kontor- og butikklokale frå 10 m2 til 100 m2 til leige.

Flotte uteleikar i kjempegod kvalitet frå Plasto. Bøtte- og spisesetta er miljøvenlege, laga av sukkerrøyr. Følg oss på Logo05_dale_bokogleikar.pdf 1 2014-06-12 12:18:59

Dale Tlf. 57 73 68 70 post@bokogleikar.no Dale Senter, 6963 Dale i Sunnfjord

DALE UTLEIGEBYGG AS For meir informasjon, – ta kontakt med: Ole Hope Tlf. 57 73 99 09 / 970 88 012 E-post: ole.hope@accountor.no

Vasskraft

Tel: 57 73 77 30 Fax: 57 73 77 11 Mob: 97 18 70 10 E.post: post@fristadelektro.no

Dale Servicesenter AS Autorisert bilverkstad • Service på alle bilmerke • Bilvask • Reparasjonar • EU-kontroll • Sal av dekk • Dekkhotell • Bil- og hengarutleige Tlf. 57 73 62 75 Epost: post@daleservicesenter.no

10 Fjaler NO! MARS 2018

Postboks 8, 6961 Dale

Dagleg leiar: Anny-Mari Holm anny@elvetunbarnehage.no Tlf 57 73 88 00 Mob: 95 90 45 06 www.elvetunbarnehage.no

Utviklar og sel bransjeprogramvare for rehabilitering og attføringsbransjen www.avans.no tlf. 47 67 79 00


Kulturhus i sentrum STUDIETUR TIL OSLO I januar var Ungdommens kommunestyre i Fjaler på tur til Oslo saman med kultursjef Ingeborg Tysnes og folkehelsekoordinator Inga Haaland frå kommunen. Eit av måla for turen var å besøke møteplassar for ungdom og hente inspirasjon til prosessen ein no skal i gong med i gamle-coopen. Vi besøkte blant anna Furuset Bibliotek og Aktivitetshus og Tøyen bibliotek, to moderne bibliotek vi lot oss inspirere av! I tillegg vart det omvising på Stortinget med Abid Raja og vår eigen ordførar Gunhild Berge Stang, tur til KS sitt besøkssenter og «kommunespillet» samt møte i kulturdepartementet om Arena Dingemoen. Ein innhaldsrik studietur! COOP PÅ KORT SIKT (SJÅ ANNONSE) Hittil har det vore loppemarknad og pop upmarknad i dei gamle butikklokala. I juni vert det kultur­skule-konsert, og bygget vil bli nytta i sam­ band med torgdagen i Dalsfjordveka og Teater­ festivalen i september. Målet er å prøve ut ulike konsept. Har du ein idè, ta kontakt! COOP PÅ LANG SIKT Hovudintensjonen for kjøp av bygget er at det skal romme profesjonell teaterproduksjon og kultur­arena for ungdom dei ein samlar ulike kulturaktivitetar. Målet er å skape eit levande kulturhus i sentrum med aktivitet frå morgon til kveld, med tilbod for alle aldersgrupper med ulike interesser. Førebels framdriftsplan for prosjektet er å ha klar ei løyvingssak i kommunestyret i juni. Fram til då må det jobbast med innhald i bygget. Etter løyvingssak i kommunestyret må prosjektet ut på anbod, både når det gjeld oppgradering av sjølve bygget med

ventilasjon, oppvarming og lys, og så utforming av innhald. Ambisjonen no er byggestart på nyåret 2019 med ferdigstilling våren 2020. Frå Fjaler kommune er det kultursjef Ingeborg Opdøl Tysnes og folkehelsekoordinator Kristin Rivedal Yndestad (Inga Haaland frå juni) som er prosjekt­leiarar for prosjektet. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektgruppa er sett saman av Kristin og Ingeborg frå kommunen og Atle Strand frå teknisk eining/driftsentralen, Ronny Sørbotten frå Coop Vest, Anja Mjelde frå fylkes­ biblioteket, Torkil Sandsund/Arild Eriksen frå Preform AS (paraplyorganisasjonen for kulturbasert næring) og Alf Jørgen Bråtane frå Fjaler kino. Viktige refer­ ansegrupper er Ungdommens Kommunestyre og Bibliotek/Frivilligsentral. Vi oppmodar alle om å melde seg inn i Facebook­ gruppa «Kulturhus i sentrum», som er den kanalen Fjaler kommune vil nytte for kommunikasjon om prosjektet.

FAKTA OM «GAMLE-COOPEN» Bygget har tre etasjar. Kjellaren er på om lag 533 kvadratmeter, og er førebels tenkt som lager og eventuelt ein ungdomsdel. 1. plan er på 933 kvadratmeter og skal romme funksjonane som var grunnlag for kjøpet. 2. etasje består av ei utleigeleilegheit og ein kontordel som vi førebels tenker å nytte til same føremål som i dag.

Leo lærekøyrer med Doris. Foto: Margrete Reisæter

Draumen om å køyre bil Å få praksis med lærekøyring har vore viktig for einkvar av oss. Far, mor, syster eller bror har sikkert stillt opp for deg før du starta i trafikkskulen eller medan du tok timar der. For flyktningane stiller det seg litt annleis. Det er viktig å få seg mengdetrening og mange har ikkje så stort nettverk å spørje. Ein har heller ikkje eigen bil, sjølv om fleire har skaffa seg det eller kan låne av ein som har. Den største gleda ein kan ha… Kan du tenke deg å gjere ei god gjerning og stille opp som lærefølgje? Køyre nokre timar i veka eller det som høver deg? Som kjend må du vere over 25 år og hatt førar­ kort i 5 år. Lurer du på fleire reglar, kan du sjå www.vegvesen.no Kontakt Frivilligsentralen i Fjaler i Dale senter, 3. etg, tlf. 57 73 80 20 eller frivilligsentralen@fjaler.kommune.no for meir info om dei som har meldt behov for lærekøyring. Då kan vi love det er nokon som blir glad!

På Stortinget. Foto: Ingeborg O. Tysnes

Framfor Slottet. Foto: Ingeborg O. Tysnes

Vår- og sommarvarer MYKJE NYTT I BUTIKKEN

Vår- og sommarstrikk MYKJE NYTT TIL STORE OG SMÅ

FARMEN KJENDIS «MARTINEGENSEREN» VI HAR GARNPAKKE

399,-

Tlf. 57 02 40 24 / 918 11 210 • GARN • UNDERTØY • ARBEIDSKLE • ARBEIDSSKO • BILDEKOR • BRODERING • TEKSTILTRYKK • LASERGRAVERING • GRAVERING • REKLAMEARTIKLAR • M.M.

Fjaler NO! MARS 2018 11


n k i e t r å V e l a i D 17 cm

STEMOR

10 pk.

i skål

59

STEMOR

Småblomstra

29

90

TURIN BENK teak

2490

MARIBO SOFAGRUPPE

Hagemøbel sesongen a

rtgrop 2018 i sta

5990

TURIN KAFESETT teak

HASLEV RECLINERSETT

3990 9990

r frå e it e h y N esign D k c a l B i butikken

MÅN-FRE .....................9–18 LAUR ............................9–16

12 Fjaler NO! MARS 2018

90

no!

Blomstertorget

Blomster · Binderi · Hagesenter · Gåve · Interiør

Sunnfjord Gravferdsbyrå - www.blomstertorget.no

Dale Senter, 6963 Dale i Sunnfjord - Tlf. 57 73 98 00 - Vakttlf. 975 21 569

Fjaler no! mars 2018  
Fjaler no! mars 2018  
Advertisement