Issuu on Google+

Health & Safety

IF YOU NEED HEALTH & SAFETY

WE’VE GOT IT

Prepare for every eventuality with burn care, eye care and clean-up hygiene, not to mention our huge range of general first aid. We’ve got an extensive range of health and safety essentials, should you ever need them. Preparation brings peace of mind.

BLACK YELLOW MAGENTACYAN

Burns & Emergency Care

1118

Clean-Up and Hygiene

1120

Dressings

1108

Eye Care

1119

Fire Safety

1128

First Aid

1108, 1110

First Aid Kits

1113

Health and Safety Literature

1126

Hot/Cold Therapy

1117

Medical Furniture

1127

Non-Statutory First Aid Kits

1115

Nursery Care

1124

On-Site Training

1122

Personal Care

1123

exciting

new products

1107COMP13_WNWPHAS.pgs

07.02.2013

12:11


1108

WNW: whatever you need we’ve got it

First Aid

Health and Safety

1

2 1. Aeroplast Fabric Dressings* UĂŠ`Ă›`Ă•>ĂžĂŠĂœĂ€>ÂŤÂŤi`ĂŠUĂŠ}ʾÕ>ĂŒĂžĂŠĂƒĂŒĂ€iĂŒVĂŠv>LĂ€VĂŠUĂŠ

Ă•ĂƒĂƒĂŠ>`ĂŠÂŤĂ€ĂŒiVĂŒĂƒ W271797 ĂƒĂƒĂ€ĂŒi`ĂŠ LĂ?Ê£ää ÂŁ5.65 ĂŽnĂŠĂ?ĂŠĂ“Ă“Â?Â?ĂŠ LĂ?Ê£ää ÂŁ2.30 W271823 ĂŽnĂŠĂ?ĂŠĂŽnÂ?Â?ĂŠ LĂ?Ê£ää ÂŁ3.65 W271849 ÇxĂŠĂ?ĂŠĂ“xÂ?Â?ĂŠ LĂ?ĂŠxä ÂŁ4.30 W271836 ÇxĂŠĂ?ĂŠĂ“Ă“Â?Â?ĂŠ LĂ?Ê£ää ÂŁ4.40 W271875

2. Aeroplast Waterproof Dressings* UĂŠ`Ă›`Ă•>ĂžĂŠĂœĂ€>ÂŤÂŤi`ĂŠUĂŠ*ÀÛ`iĂƒĂŠL>VĂŒiĂ€>ĂŠ>`ÊÛÀ>ĂŠ ÂŤĂ€ĂŒiVĂŒ W271901 ĂƒĂƒĂ€ĂŒi`ĂŠ LĂ?ÊÓä ÂŁ1.05 ĂƒĂƒĂ€ĂŒi`ĂŠ LĂ?Ê£ää ÂŁ4.15 W271888 ĂŽnĂŠĂ?ĂŠĂŽnÂ?Â?ĂŠ LĂ?Ê£ää ÂŁ2.35 W271953 ÇÓÊĂ?Ê£ Â?Â?ĂŠ LĂ?Ê£ää ÂŁ2.70 W272109 ÇÓÊĂ?ĂŠĂ“xÂ?Â?ĂŠ LĂ?Ê£ää ÂŁ5.60 W272122 ÇxĂŠĂ?ĂŠxäÂ?Â?ĂŠ LĂ?ĂŠxä ÂŁ3.00 W272135

3. Aeroplast Detectable Blue Waterproof Dressings* UĂŠލ>iĂ€}iVĂŠUĂŠ>ĂŒiĂ?€vĂ€iiĂŠUĂŠ iVĂŒĂ€Â?>}iĂŒV>ÞÊ `iĂŒiVĂŒ>Li]ĂŠĂ€iVÂ?Â?i`i`ĂŠvÀÊV>ĂŒiĂ€}ĂŠiÛÀÂ?iĂŒĂŠ Ă•Ăƒi W8014 ĂƒĂƒĂ€ĂŒi`ĂŠ ÂŤ>V„ÊÓä ÂŁ2.50 ĂƒĂƒĂ€ĂŒi`ĂŠ LĂ?Ê x ÂŁ15.50 W8027

i

* Denotes product is sterile

3

FREE NEXT DAY DELIVERY Ă›>>LiĂŠĂŠ`iĂ›iĂ€iĂƒĂŠĂŒĂŠ1ĂŠÂ?>>`ĂŠĂŠ >ĂžĂŠĂƒĂŒV„i`ĂŠĂŒiÂ?ĂƒĂŠĂžĂ•ĂŠĂ€`iĂ€]ĂŠĂƒÂ?ÂŤÞʍ>ViĂŠ ĂžÕÀÊĂ€`iÀÊLivĂ€iĂŠÂŁĂ“ÂŤÂ?ĂŠ>`ĂŠĂ€i¾ÕiĂƒĂŒĂŠiĂ?ĂŒĂŠ `>ÞÊ`iĂ›iÀÞ°Ê-iiĂŠ/Â˝ĂƒĂŠEĂŠ Â˝ĂƒĂŠvÀÊÂ?Ă€iĂŠ`iĂŒ>ĂƒÂ°

1108

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1108COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:17


FREE next day delivery, no minimum spend required

1109

1

Health and Safety

2 4 3

Dressings

6

5

7

lower

price

1. Aeroplast Clear Waterproof Dressings* UĂŠ`Ă›`Ă•>ĂžĂŠĂœĂ€>ÂŤÂŤi`ĂŠUĂŠ*ÀÛ`iĂƒĂŠL>VĂŒiĂ€>ĂŠ>`ÊÛÀ>ĂŠ ÂŤĂ€ĂŒiVĂŒ W293390 ĂƒĂƒĂ€ĂŒi`ĂŠ LĂ?ÊÓä ÂŁ0.80 ĂƒĂƒĂ€ĂŒi`ĂŠ LĂ?Ê£ää ÂŁ3.55 W293364 ÇxĂŠĂ?ĂŠĂ“xĂŠ LĂ?Ê£ää ÂŁ2.10 W293403

2. Aeroplast Closure Strips* UĂŠ-ĂŒiĂ€iĂŠĂœĂ•`ĂŠVĂƒĂ•Ă€iĂŠUĂŠލ>iĂ€}iVĂŠ>VÀÞVĂŠ >`Â?iĂƒĂ›i]ĂŠĂ€i`Ă•ViĂƒĂŠÂ?i>}ĂŠĂŒiĂŠ>`ĂŠĂ€ĂƒÂ?ĂŠvĂŠĂƒV>ÀÀ}ĂŠ W293416 {xĂŠĂ?棊ĂŠ ÂŤ>VÂ? ÂŁ3.05

3. Aerofilm Island Dressing* UĂŠ>ĂŒiĂ?vĂ€ii]ĂŠÂ?ލ>iĂ€}iVĂŠ`Ă€iĂƒĂƒ}ĂŠUĂŠ*ÀÛ`iĂƒĂŠ L>VĂŒiĂ€>ĂŠ>`ÊÛÀ>ĂŠÂŤĂ€ĂŒiVĂŒ W293429 {äÊĂ?ĂŠxäĂŠ LĂ?ĂŠxä ÂŁ10.10 £ääÊĂ?Ê£ÓäĂŠ LĂ?ĂŠxä ÂŁ14.95 W293442

4. Aeropad Dressing Pad* UĂŠ>ĂŒiĂ?vĂ€ii]ĂŠÂ?ލ>iĂ€}iVĂŠ`Ă€iĂƒĂƒ}ĂŠUĂŠ*ÀÛ`iĂƒĂŠ L>VĂŒiĂ€>ĂŠ>`ÊÛÀ>ĂŠÂŤĂ€ĂŒiVĂŒ W293468 ÇxĂŠĂ?ĂŠxäĂŠ LĂ?ĂŠxä ÂŁ4.60 ÇxĂŠĂ?Ê£ääĂŠ LĂ?ĂŠxä ÂŁ7.60 W293494 ÓääÊĂ?Ê£ääĂŠ LĂ?ĂŠxä ÂŁ9.90 W293507

5. Aerowound Wound Dressing* UĂŠ>ĂŒiĂ?vĂ€ii]ĂŠÂ?ލ>iĂ€}iVĂŠ`Ă€iĂƒĂƒ}ĂŠUĂŠ*ÀÛ`iĂƒĂŠ L>VĂŒiĂ€>ĂŠ>`ÊÛÀ>ĂŠÂŤĂ€ĂŒiVĂŒ W293520 näÊĂ?Ê£ääĂŠ i>VÂ? ÂŁ2.20 £ÓäÊĂ?Ê£ÓäĂŠ i>VÂ? ÂŁ0.89 W293533

6. Aeroform Conforming Bandage* UĂŠ>ĂŒiĂ?vĂ€iiĂŠUĂŠ}Â?ĂŒĂœi}Â?ĂŒĂŠL>`>}i W293546 £ääĂŠĂ?ĂŠ{ĂŠ

i>VÂ? ÂŁ5.30

7. AeroCrepe Light Crepe Bandage UĂŠ>ĂŒiĂ?vĂ€iiĂŠUĂŠ}Â?ĂŒĂœi}Â?ĂŒĂŠL>`>}i W271927 ÇxĂŠĂ?ĂŠ{ĂŠ

i>VÂ? ÂŁ11.35

electronic ordering: SIMS & e-procurement post: WNW supplies, 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4HR

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

i SHOP ONLINE * Denotes product is sterile

6iĂœĂŠÕÀÊ>ĂŒiĂƒĂŒĂŠÂŤĂ€`Ă•VĂŒĂƒĂŠ>`ĂŠ ĂƒÂŤiV>ĂŠvviĂ€ĂƒĂŠi° remember to quote your account number

1109COMP13_WNWPHAS.pgs

1109

18.02.2013

13:12


1110

WNW: whatever you need we’ve got it 1. Classmate Fabric Plasters*

Health and Safety

1

UÊ7iÊ>ÛiÊÌi>i`ÊÕ«ÊÜÌÊ>Êi>`}Ê1ÊL>Ãi`Ê >Õv>VÌÕÀiÀÊÌÊÌÀ`ÕViÊ>ʵÕ>ÌÞÊÀ>}iÊvÊ

>ÃÃ>ÌiÊwÀÃÌÊ>`Ê«À`ÕVÌÃ]ÊvviÀ}ÊiÝViiÌÊ µÕ>ÌÞÊ>ÌÊiÝVi«Ì>ÊÛ>ÕiÊvÀÊiÞÊUÊ`Û`Õ>ÞÊ ÜÀ>««i`]ÊÃÌiÀiÊÃÌÀiÌVÊv>LÀVÊ`ÀiÃÃ}ÃÊUÊÞ« >iÀ}iVÊUÊ/iÊ>ÃÃÀÌi`ÊLÝÊVÌ>ÃÊÌiÊÈÊÃÌÊ ««Õ>ÀÊÃâià W467603 ÃÃÀÌi`Ê LÝÊ£ää £3.35 ÇÓÊÝÊÓxÊ LÝÊ£ää £3.55 W275125 ÎnÊÝÊÎnÊ LÝÊ£ää £3.15 W275138 ÎnÊÝÊÓäÊ LÝÊ£ää £3.65 W275151 ÇÓÊÝÊxäÊ LÝÊxä £3.55 W486336

2

2. Classmate Detectable Plasters*

3

UÊ7iÊ>ÛiÊÌi>i`ÊÕ«ÊÜÌÊ>Êi>`}Ê1ÊL>Ãi`Ê >Õv>VÌÕÀiÀÊÌÊÌÀ`ÕViÊ>ʵÕ>ÌÞÊÀ>}iÊvÊ

>ÃÃ>ÌiÊwÀÃÌÊ>`Ê«À`ÕVÌÃ]ÊvviÀ}ÊiÝViiÌÊ µÕ>ÌÞÊ>ÌÊiÝVi«Ì>ÊÛ>ÕiÊvÀÊiÞÊUÊ`Û`Õ>ÞÊ ÜÀ>««i`]ÊÃÌiÀiÊLÕiÊiiVÌÀ>}iÌV>ÞÊ`iÌiVÌ>LiÊ «>ÃÌiÀÃÊUÊ/iÊ>ÃÃÀÌi`ÊLÝÊVÌ>ÃÊÌiÊ{ÊÃÌÊ ««Õ>ÀÊÃâiÃÊ W467616 ÃÃÀÌi`Ê LÝÊ£ää £3.35 ÇÓÊÝÊÓxÊ LÝÊ£ää £4.20 W275229

3. Waterproof Plasters

i>À]ÊÃÌiÀiÊÜ>ÌiÀ«ÀvÊ`ÀiÃÃ}ðÊ`Û`Õ>ÞÊ ÜÀ>««i`°ÊÞ«>iÀ}iV°ÊÃÃÀÌi`Ê«>V‰ÊvÊ£ää° W467590 ÃÃÀÌi`Ê LÝÊ£ää £3.35 ÇÓÊÝÊÓxÊ LÝÊ£ää £2.25 W275203 ÇÓÊÝÊxäÊ LÝÊ£ää £2.95 W467902

4. Children’s Plasters*

First Aid

UÊ À}ÌÊ>`ÊVÕÀvÕÊ`iÃ}ÃÊUÊÞ«>iÀ}iVÊ `Û`Õ>ÞÊÜÀ>««i`ÊÃÌiÀiÊ«>ÃÌiÀÃÊUÊ iÃ}ÃÊ>ÞÊ Û>ÀÞÊUÊ*>V‰ÊvÊ£ää W100067 ÈäÊÝÊÓäÊ «>V‰ £3.65

5. Sterile Adhesive Wound Closures*

4

UÊ-ÌiÀiÊÜÕ`ÊVÃÕÀiÊÃÌÀ«ÃÊUÊÞ«>iÀ}iVÊ >VÀÞVÊ>`iÃÛi]ÊÀi`ÕViÃÊi>}ÊÌiÊ>`ÊÀÉÊvÊ ÃV>ÀÀ}ÊUÊ*>V‰ÊvÊ£ääÊÊÊ W399158 ÎÊÝÊÇxÊ «>V‰ £2.20

5

6. HSE Wound Finger Dressing UÊ-ÌiÀiÊ`Û`Õ>ÞÊÜÀ>««i`ÊUÊ-ÌÀiÌVÊL>`>}iÊ >`ʍ>`iÀiÌÊ«>`ÊUÊ-ÕÌ>LiÊvÀÊ>Êw}iÀÊÃâiÃÊ UÊ*>V‰ÊvÊ£ÓÊ W915902 xäÊÝÊxäÊ «>V‰ £3.75

7. Finger Bobs UÊ*ÀiÀi`ÊÌÕLÕ>ÀÊw}iÀÊL>`>}iÊUÊ >ÃÞÊÌÊ >««ÞÊÜÌÕÌÊ>««V>ÌÀÊUÊ>Õv>VÌÕÀi`ÊvÀÊÊ >iÀ}iVÊwLÀiÃÊUÊ*>V‰ÊvÊÈ W914615 ÊÊ «>V‰ £4.60

8. Fabric Dressing Strips*

6

UÊ}ÊÃÌÀiÌVÊUÊ >ÊLiÊVÕÌÊÌÊÃâiÊ W7988 £ÊÝÊ{äÊ £ÊÝÊÈäÊ W8001 £ÊÝÊÇxÊ W8131

i

7

i>V £0.69 i>V £0.79 i>V £0.89

* Denotes product is sterile

FREE NEXT DAY DELIVERY

8

*i>ÃiÊÃiiÊÌiÀÃÊ>`ÊV`ÌÃÊvÀÊÀiÊ`iÌ>ð

PRICE MATCH PROMISE *i>ÃiÊÃiiÊÌiÀÃÊ>`ÊV`ÌÃÊvÀÊÀiÊ`iÌ>ð

1110

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1110COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:14


FREE next day delivery, no minimum spend required 1

1111

2

price 3

4

Health and Safety

lower

First Aid

1. Zinc Oxide Tape UÊ6iÀÞÊ}ÊÌiÃiÊÃÌÀi}ÌÊÜÌÊiÝViiÌÊ>`iÃ Ê UÊ ÀÊÃÌÀ>««}Ê>`Êv>ÃÌi}Ê`ÀiÃÃ}à W275268 ÓxÊÝÊxÊ i>V £1.39

5

6

2. Blue Detectable Tape UÊ iVÌÀ >}iÌV>ÞÊ`iÌiVÌ>LiÊÌ>«iÊUÊ-ÕÌ>LiÊv ÀÊ ÃiVÕÀ}Ê`ÀiÃÃ}ÃÊUÊ,iV i`i`Êv ÀÊÕÃiÊÜÌÊ >ÊV>ÌiÀ}ÊiÛÀ iÌÊUÊ «iÌiÊÜÌÊë Ê>`Ê V ÛiÀ W275281 ÓxÊÝÊxÊ i>V £1.98

3. Classmate Microporous Tape /i>À>LiÊVÀ « À ÕÃÊÌ>«iÊUÊÞ« >iÀ}iVÊ >`iÃÛiÊv ÀÊv>ÃÌi}Ê`ÀiÃÃ}ÃÊUÊ-âi\ÊÓxÊÝÊ£ä W275255 ÓxÊÝÊ£äÊ i>V £0.79

4. Adhesive Wound Dressings* UÊ>À}iÊÃÌiÀiÊ Ü ÛiÊ«>ÃÌiÀÃÊUÊ}ÊÃÌÀiÌVÊ ÜÌÊÃÌÀ }Ê>`iÃÛiÊUÊ ÀÊ>À}iÀÊVÕÌÃÊ>`Ê}À>âiÃÊUÊ *>VƒÊ vÊ£ä W467928 näÊÝÊ£ääÊ «>Vƒ £1.99 nÈÊÝÊÈäÊ «>Vƒ £1.99 W486323

5. Non-Adherent Dressings

ÕLiÃ`i`Ê ÃÌVƒÊ`ÀiÃÃ}ÃÊUÊ`i>ÞÊÃÕÌi`Ê v ÀÊ>À}iÀÊVÕÌÃÊ>`Ê}À>âiÃÊUÊ-âi\ÊxäÊÝÊxäÊUÊ*>VƒÊ vÊ£äÊ W467642 xäÊÝÊxäÊ «>Vƒ £1.29 £ääÊÝÊ£ääÊ «>Vƒ £2.40 W467655

7

8

6. Gauze Swabs UÊ *ʵÕ>ÌÞÊnÊ«ÞÊÃÜ>LÃÊUÊ}ÞÊ>Là ÀLiÌÊUÊÓäÊ «>VƒÃÊ vÊxÊÃÜ>LÃÊÊ>ÊL Ý W271316 ÇxÊÝÊÇxÊ L Ý £4.10

7. Non-Woven Swabs* UÊ-ÌÀ }ÊUÊ}ÞÊ>Là ÀLiÌÊUÊ *ʵÕ>ÌÞÊÃÜ>LÊUÊ*>VƒÊ vÊ£ää W484815 ÇxÊÝÊÇxÊ «>Vƒ £2.20

8. Cotton Wool UÊ}ÞÊ>Là ÀLiÌÊ *ʵÕ>ÌÞÊÜ ÊUÊ ÀÊVi>Ã}Ê >`Ê«À ÌiVÌ}ÊÜ Õ`à W7832 Óx}ÊÀ Ê i>V £0.62 £ää}ÊÀ Ê i>V £1.67 W7858 xää}ÊÀ Ê i>V £3.50 W7871 ÓääÊL>ÃÊ «>Vƒ £1.57 W484854

i

electronic ordering: SIMS & e-procurement post: WNW supplies, 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4HR

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

* Denotes product is sterile

remember to quote your account number

1111COMP13_WNWPHAS.pgs

1111

18.02.2013

13:12


WNW: whatever you need we’ve got it 1

2

3

4

5

6

7

9

10

First Aid

Health and Safety

1112

8

11 1. Tubular Support Bandage

6. Eye Pad with Bandage*

UÊÀÊÌiÊÃÕ««ÀÌÊ>`Ê«ÀÌiVÌÊvÊëÀ>ÃÊ>`Ê ÃÌÀ>ÃÊUÊ-Ì>`>À`Ê£Ê iÌÀiÊ i}ÌÃÊV>ÊLiÊVÕÌÊÌÊ ÀiµÕÀi`ÊÃâi W275398 - > ÃâiÊ Ê i>V £1.26 i`Õ ÃâiÊ Ê i>V £1.26 W275411 >À}iÃâiÊ Ê i>V £1.26 W275424

UÊ"«iʁÌÊ}ÊÃÌÀiÌVÊL>`>}iÊvÀÊwÝ}Ê`ÀiÃÃ}ÃÊ Ê« >ViÊUÊi}ÌÊÃÜÊÃÊvÕ ÞÊÃÌÀiÌVi` W275359 xä

ÊÝÊ{°x Ê i>V £0.30

3. Triangular Bandages Non-Woven *À«>ÝIÊ iÀÊ ÕiÊ ÌIÊ

i>V £1.04 i>V £0.41 i>V £0.62

4. Elastic Adhesive Bandage UÊ-ÌÀ}Ê>`ÊyiÝL iÊi >ÃÌV>Ìi`ÊL>`>}iÊUÊ >ÊLiÊ >«« i`Ê`ÀiVÌ ÞÊÌÊÁ W467915 Óx

ÊÝÊ{°x Ê i>V £1.46

5. Crêpe Bandage UÊ/À>`Ì> ÊVÀi«iÊL>`>}iÊvÀÊÌÀi>Ì iÌÊvÊÃÌÀ>ÃÊ >`ÊëÀ>ÃÊUÊi}ÌÊÃÜÊÃÊvÕ ÞÊÃÌÀiÌVi`Ê W275372 xä

ÊÝÊ{°x Ê i>V £0.51 Çx

ÊÝÊ{°x Ê i>V £0.62 W275385

1112

i>V £0.62 i>V £0.51

*À«>ÝÊ ÕiÊ ÌÊ

First Aid Guidance Leaflet W8404

ÊÊ

i>V £1.04

Assorted Waterproof Dressings

2. Conforming Bandage

W7507 W275333 W275346

W8248 W275008

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

UÊ`Û`Õ> ÞÊÜÀ>««i`]ÊÃÌiÀ iÊ`ÀiÃÃ}ÃÊ UÊÞ«> iÀ}iVÊUÊÊ>ÃÃÀÌ iÌÊvÊÌiÊwÛiÊ ÃÌÊ ««Õ >ÀÊÃâiÃÊUÊ*>VÊvÊÓä W467577 ÊÊÊ «>V £2.20

7. Antiseptic Alcohol Free Wipes UÊ`Û`Õ> ÞÊÜÀ>««i`Ê UÊ ÝÊvÊ£ääÊÜ«iÃÊ W271186 ÊÊ

LÝ £3.70

9. S.F.A. Extra Large Dressing with Bandage* UÊ*>`ÊÃâiÊÓÇäÊÝÊ£nx

Ê W275047 ÊÊ

i>V £0.89

10. S.F.A. Large Dressing with Bandage* UÊ*>`ÊÃâiÊ£näÊÝÊ£nä

Ê W275034 ÊÊ

i>V £0.72

11. S.F.A. Medium Dressing with Bandage* UÊ*>`ÊÃâiÊ£ÓäÊÝÊ£Óä

Ê W275021 ÊÊ

i>V £0.62

VAT will be added to these prices

8. Powder Free Vinyl Disposable Gloves UÊ6Þ Ê«Ü`iÀÊvÀiiÊ} ÛiÃÊUÊ « iÌi ÞÊÛi}iÌ>L iÊ «ÀÌiÊvÀiiÊUÊ L`iÝÌÀÕÃÊUÊ-ÕÌ>L iÊvÀÊv`Ê >` }]Ê >LÀ>ÌÀiÃÊ>`ÊV VÃÊUÊ*>VÊvÊ£ääÊ } ÛiÃÊÊ>`ÞÊ`ëiÃiÀÊLÝ W880472 - > Ê LÝ £4.70 i`Õ Ê LÝ £4.70 W880475 >À}iÊ LÝ £4.70 W880688

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

i

* Denotes product is sterile

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1112COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:19


FREE next day delivery, no minimum spend required 1

2

1113

3 4

Kit A

Kit B

Kit C

Contents

1-10 people

11-20 people

21-50 people

First Aid Guidance Leaflet

1

1

1

HypaPlast Washproof Plasters

20

40

60

HypaCover Eye Dressings

2

4

6

HypaCover Triangular Bandages

4

6

8

HypaBand Safety Pins

6

12

12 12

HypaCover First Aid Dressings, 12 x 12cm

6

9

HypaCover First Aid Dressings, 18 x 18cm

2

3

4

Moist Wipes

10

10

20

Disposable Gloves (Pair)

1

2

3

5

British Standard BS8599-1 Compliant Kits

Kit A

Kit B

Kit C

Contents

Small

Medium

Large

1

1

1

1

HypaPlast Washproof Plasters

40

60

100

20

HypaCover Eye Dressings

2

3

4

1

Travel

HypaCover Triangular Bandages

2

3

4

1

HypaBand Safety Pins

12

12

24

12

HypaCover First Aid Dressings, 12 x 12cm

4

6

8

1

HypaCover First Aid Dressings, 18 x 18cm

1

2

2

1

Disposable Gloves (Pair)

6

9

12

1

HypaClean Sterile Wipes

20

30

40

4 1

HypaPlast Microporous Tape, 2.5cm x5m

1

1

1

HypaCover Finger Dressings

2

3

4

HypaCover Face Shields

1

1

2

1

HypaGuard Foil Blankets

1

2

3

1

Burn Dressings, 10 x 10cm

1

2

2

1

Clothing Cutters

1

1

1

1

HypaBand Conforming Bandages, 7.5cm

1

2

2

1

HypaClens Sterile Eyewash, 250ml

Contents May Vary

2. BS 8599 First Aid Kits UĂŠ*Ă€iĂ•ĂŠ } ʾÕ>ĂŒĂžĂŠwĂ€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠĂŠUĂŠ ĂŒiĂŒĂƒ\ĂŠĂƒiiĂŠ ĂŒ>LiĂŠUĂŠ >ĂƒiĂŠ`iĂƒĂƒ\ĂŠÓÓäÊĂ?ĂŠ7ÓÇäÊĂ?ĂŠ Â?äĂŠ W294144 Ă€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠĂŠ i>V ÂŁ17.60 Ă€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠ ĂŠ i>V ÂŁ25.50 W294157 Ă€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠ ĂŠ i>V ÂŁ34.35 W294170

3. Filled Metal Cabinet HSE First Aid Kits UĂŠ`ĂŠĂ›>Ă•iĂŠwĂ€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠĂƒĂ•ÂŤÂŤi`ĂŠĂŠĂƒ>viĂŠ>`ĂŠĂƒiVĂ•Ă€iĂŠ iĂŒ>ĂŠV>LiĂŒĂŠUĂŠ ĂŒiĂŒĂƒ\ĂŠĂƒiiĂŠĂŒ>LiĂŠUĂŠ >LiĂŒĂŠ `iĂƒĂƒ\ĂŠĂŒĂŠĂŠ>`ĂŠ ĂŠ{ääÊĂ?ĂŠ7ÎääÊĂ?ĂŠ £Óä]ĂŠĂŒĂŠ

ĂŠxääÊĂ?ĂŠ7ÎääÊĂ?ĂŠ £ÓäĂŠ W48647859 Ă€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠĂŠ i>V ÂŁ73.45 i>V ÂŁ94.45 W48647872 Ă€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠ ĂŠ i>V ÂŁ104.95 W48647885 Ă€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠ ĂŠ

6

1

BSI Kit Guidelines The size of kit required depends on the combination of the level of risk and the number of employees in the workplace. The table below provides guidance for employers but does not replace the requirement to carry out a risk assessment.

1. HSE First Aid Kits UĂŠĂ•ĂžĂŠĂƒĂŒVi`ĂŠ>`ĂŠVÂŤ>ĂŒĂŠĂœĂŒ ĂŠ- ĂŠĂ€i}Ă•>ĂŒĂƒĂŠUĂŠ

>ĂƒiĂŠ`iĂƒĂƒ\ĂŠÓÎäÊĂ?ĂŠ7ÓÇäÊĂ?ĂŠ Â?ä W274956 Ă€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠĂŠ i>V ÂŁ10.50 Ă€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠ ĂŠ i>V ÂŁ14.65 W274969 Ă€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠ ĂŠ i>V ÂŁ19.25 W274982

First Aid

First Aid Guidance Leaflet

Health and Safety

HSE Compliant Kits

Number of Employees

Category of Hazard Low Hazard - eg: shops,officers, libraries, etc.

High Hazard - eg: light engineering and assembly work, food processing, warehousing, extensive work with dangerous materials or sharp instruments, construction, chemical manufacture, etc.

1 Small Kit

25 to 100

1 Medium Kit

More than 100

1 Large Kit per 100 employees

Less than 5

1 Small Kit

5 to 25

1 Medium Kit

More than 25

1 Large Kit per 25 employees

4. Evolution BS 8599 First Aid Kit UĂŠ Ă•Ă€>LiĂŠ }i`ĂŠV>ĂƒiĂŠUĂŠĂ›>>LiĂŠvĂ€ĂŠĂƒ>ÊÎääÊĂ?ĂŠ ÓÎäÊĂ?Ê£Óä]ĂŠi`Ă•ÊÎääÊĂ?ÊÓÎäÊĂ?Ê£ÓäĂŠ>`ĂŠ >Ă€}iĂŠĂŒĂƒĂŠĂŽĂ¤Ă¤ĂŠĂ?ÊÎÎäÊĂ?Ê£ÓäĂŠUĂŠ Ă›`iĂ€ĂƒĂŠĂŒĂŠVĂ•`i` W272967 ĂŒĂŠĂŠ i>V ÂŁ13.60 ĂŒĂŠ ĂŠ i>V ÂŁ19.15 W273045 Kit C each ÂŁ24.25 W273058 ,iv]ĂŠĂŒĂŠĂŠ i>V ÂŁ9.60 W273071 ,iv]ĂŠĂŒĂŠ ĂŠ i>V ÂŁ15.15 W273097 ,iv]ĂŠĂŒĂŠ ĂŠ i>V ÂŁ18.95 W273110

electronic ordering: SIMS & e-procurement post: WNW supplies, 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4HR

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

No & Size of First Aid Kit

Less than 25

5. Travelling First Aid Kit -iiĂŠĂŒ>LiĂŠ>LĂ›i°Ê

W466186

each ÂŁ5.60

6. PSV First Aid Kit UĂŠ ĂŒiĂŒĂƒ\ĂŠ}Ă•`>ViĂŠV>Ă€`]ĂŠĂ“xĂŠĂ?ĂŠ>ĂƒĂƒĂ€ĂŒi`ĂŠÂŤ>ĂƒĂŒiĂ€Ăƒ]ĂŠĂŽĂŠ Ă?ĂŠ>Ă€}iĂŠ>LĂ•>ViĂŠĂƒĂŒĂžiĂŠ`Ă€iĂƒĂƒ}ĂƒĂŠĂ“Ă¤VĂŠĂ?ĂŠÂŁnV]ĂŠĂ“ĂŠ Ă?ĂŠĂƒĂŒiĂ€iĂŠiĂžiĂŠÂŤ>`ĂƒĂŠĂœĂŒ ĂŠL>`>}i]ĂŠÂŁĂŠĂ?ĂŠÂŤ>ÀÊvĂŠĂƒVĂƒĂƒĂ€Ăƒ]ĂŠ ÂŁĂŠĂ?ĂŠVvĂ€}ĂŠL>`>}iÊÇ°xVĂŠĂ?ĂŠ{]Ê£äÊĂ?ĂŠ>V ĂŠ vĂ€iiĂŠĂœÂŤiĂƒ]ĂŠÂŁĂ“ĂŠĂ?ĂŠ>ĂƒĂƒĂ€ĂŒi`ĂŠĂƒ>viĂŒĂžĂŠÂŤĂƒĂŠUĂŠ ÂŤiĂŒiĂŠĂœĂŒ ĂŠ wĂ?}ĂŠLĂ€>ViĂŒĂŠUĂŠ-âiĂŠÓÎäÊĂ?ĂŠ7£ÇäÊĂ?ĂŠ ĂˆĂ¤ W389057 each ÂŁ10.00

remember to quote your account number

1113COMP13_WNWPHAS.pgs

1113

18.02.2013

13:21


1114

WNW: whatever you need we’ve got it 1. School Haversack First Aid Kit UÊ «>VÌÊ>`ÊV«ÀiiÃÛiÊ>ÛiÀÃ>VÊÌÊ V«ÀÃiÃÊnÊÌiÀ> ÊV«>ÀÌiÌÃÊvÀÊi>ÃÞÊ V>ÌÊ vÊÌiÊ«À`ÕVÌÃÊÞÕÊii`ÊUÊ ÌiÌÃ\ÊÀÃÌÊ>`Ê }Õ`>ViÊ i>yiÌ]ÊÓäÊÝÊ>ÃÃÀÌi`ÊÜ>ëÀvÊ« >ÃÌiÀÃ]Ê ÓäÊÝÊv>LÀVÊ« >ÃÌiÀÃ]ÊÈÊÝÊÌÀ>}Õ >ÀÊ`ÀiÃÃ}Ã]Ê{ÊÝÊiÞiÊ «>`ÃÊÜÌÊL>`>}i]ʐÊÝÊi`ÕÊÜÕ`Ê`ÀiÃÃ}Ã]Ê ÎÊÝÊ >À}iÊÜÕ`Ê`ÀiÃÃ}Ã]ÊVÀ«ÀÕÃÊÌ>«i]Ê ÃÌ>ÌÊV `Ê«>V]ÊÎÊÝÊLÕÀÊV ÊÃ>ViÌÃ]ÊÓÊÝÊ viÊ>`Ê ÀiÃÕÃVÌ>ÌÀÃ]ÊiiÀ}iVÞÊv ÊL >iÌ]ÊxÊÝÊiÞiÊÜ>ÃÊ «`ÃÊ­Óä ®]ÊÓÊÝÊiÞiÊÜ>ÃÊLÌÌ iÃÊ­£xä ®]ÊÃi vÊÃi> Ê Ü>ÃÌiÊL>}Ã]Ê«>ÀÊvÊÃVÃÃÀÃ]Ê«>ÀÊvÊÌÕvÕÌÊÃVÃÃÀÃ]Ê£ÓÊ ÝÊÃ>viÌÞÊ«Ã]Ê£äÊÝÊ> V ÊvÀiiÊÜ«iÃÊ>`Ê£ÊÝÊ«>ÀÊvÊ

>ÌiÝÊ`ëÃ>L iÊ} Ûià W474402 ÊÊ i>V £31.45

1

Health and Safety

best seller

2. Compact Sports First Aid Kit UÊ ÌiÌÃ\Ê£ÊÝÊwÀÃÌÊ>`Ê}Õ`>ViÊ i>yiÌ]ÊÓÊÝÊwÀÃÌÊ>`Ê `ÀiÃÃ}ÃÊ>ÃÃÀÌi`]Ê£ÊÝÊiÞiÊ`ÀiÃÃ}]Ê£ÊÝÊÌÀ>}Õ >ÀÊ L>`>}i]Ê£ÊÝÊVvÀ}ÊL>`>}iÊÇ°xVÊÝÊ{]Ê£ÊÝÊ VÀi«iÊL>`>}iÊxVÊÝÊ{°x]Ê£ÊÝÊVÀ«ÀÕÃÊÌ>«i]Ê ÓÊÝÊ>`iÀiÌÊ`ÀiÃÃ}Ê>ÃÃÀÌi`]Ê£ÊÝÊy>ÌÊv>ViÊÃi `]Ê £äÊÝÊÃÌÊÜ«iÃ]ÊÓÊÝÊiÞiÜ>ÃÊ«`ÃÊ­Óä ®]Ê£äÊÝÊ Ü>ëÀvÊ« >ÃÌiÀÃ]ÊÓÊÝÊ`ëÃ>L iÊ} ÛiÃÊ­«>À®]Ê£ÓÊ Ã>viÌÞÊ«Ã]Ê£ÊÝÊÃÌ>ÌÊV `Ê«>V]ÊÓÊÝÊÃi v‡Ãi> ÊÜ>ÃÌiÊ L>}Ã]Ê£ÊÝÊv ÊL >iÌ]Ê£ÊÝÊViÌÀ`iÊ W273162 ÊÊ i>V £9.70

2

3. Football First Aid Kit

First Aid

UÊ`i> ÊvÀÊvÌL>

ÊÌi>ÃÊ>ÃÊÜi

Ê>ÃÊ}iiÀ> ÊëÀÌÃÊ wÀÃÌÊ>`Ê>«« V>ÌÃÊUÊ « iÃÊÜÌÊÊÌÀi>ÌiÌÊ L>}ÊÀiVi`>ÌÃÊUÊ ÌiÌÃ\ÊwÀÃÌÊ>`Ê}Õ`>ViÊ

i>yiÌ]ÊÓäÊÜ>ëÀvÊ« >ÃÌiÀÃ]ÊiÞiÊ«>`ÊÜÌÊ L>`>}i]ÊÓÊÝÊÌÀ>}Õ >ÀÊL>`>}iÃ]ÊVvÀ}Ê L>`>}iÊÇ°xVÊÝÊ{]ÊÓÊÝÊVÀi«iÊL>`>}iÃÊxVÊÝÊ {°x]ÊVÀi«iÊL>`>}iÊÇ°xVÊÝÊ{°x]Êi >ÃÌVÊ>`iÃÛiÊ L>`>}iÊÇ°xVÊÝÊ{°x]Ê}>ÕâiÊÃÜ>LÃÊn« ÞÊ­x®]ÊÓÊÝÊ

ÜÊ>`iÀ>ÌÊ`ÀiÃÃ}Ã]ÊVÀ«ÀÕÃÊÌ>«i]ÊÓÊÝÊâVÊ Ý`iÊÌ>«i]ÊÀiÃÕÃVÌ>ÌÊÃi `]ÊÓÊÝÊiÞiÊÜ>ÃÊ«`ÃÊ ­Óä ®]ÊÃÌ>ÌÊV `Ê«>V]ÊÓÊÃi vÊÃi> ÊÜ>ÃÌiÊL>}Ã]Ê v ÊÃÕÀÛÛ> ÊL >iÌ]ÊÃVÃÃÀÃ]ÊÃ>

ÊëÀ>ÞÊLÌÌ i]ÊÈÊÝÊ Ã>viÌÞÊ«Ã]ÊÓÊ«>ÀÃÊvÊ >ÌiÝÊ`ëÃ>L iÊ} ÛiÃÊUÊ

Ê ÃÕ«« i`ÊÊÜ>ÌiÀÊÀiÃÃÌ>ÌÊÀÕÊÊL>} W474415 ÊÊ i>V £31.45

4. Emergency Burns Kit UÊ ÌiÌÃ\ÊLÕÀÊÃi `Ê`ÀiÃÃ}ÊÓääÊÝÊÓää]Ê ÓÊÝÊLÕÀÊÃi `Ê`ÀiÃÃ}Ê£ääÊÝÊ£ää]ÊÓÊÝÊLÕÀÊ `ÀiÃÃ}ÃÊ ÊëiVwV>ÌÊÈäÊÝÊnä]ÊnÊÝÊLÕÀÊ L ÌÊÃ>ViÌÃ]ÊxÊÝÊiÞiÊÜ>ÃÊ«`ÃÊ­Óä ®]Ê£ÊÝÊVÀi«iÊ L>`>}iÊ£äVÊÝÊ{°x]ÊVÀ«ÀÕÃÊÌ>«i]ʣʫ>ÀÊvÊ ÌÕvÕÌÊÃVÃÃÀÃÊ>`ÊÓÊ«>ÀÃÊvÊÛÞ Ê`ëÃ>L iÊ} ÛiÃÊ UÊÓÇxÊÝÊ7ÓÇäÊÝÊ x W466212 ÊÊ i>V £24.30

3

5. Catering 10 Person First Aid Kit UÊ >ÊLiÊÜ>

ÊÕÌi`ÊUÊ ÌiÌÃ\ÊwÀÃÌÊ>`Ê}Õ`>ViÊ

i>yiÌ]ÊÓäÊÝÊL ÕiÊ`iÌiVÌ>L iÊ>`iÃÛiÊ`ÀiÃÃ}Ã]ÊÓÊ ÝÊiÞiÊ«>`ÃÊÜÌÊL>`>}i]Ê{ÊÝÊÌÀ>}Õ >ÀÊL>`>}iÃ]Ê ÈÊÝÊi`ÕÊÜÕ`Ê`ÀiÃÃ}Ã]ÊÓÊÝÊ >À}iÊÜÕ`Ê `ÀiÃÃ}Ã]Ê£ÊÝÊ«>ÀÊvÊL ÕiÊ`ëÃ>L iÊ} ÛiÃ]ÊÈÊÝÊ > V ÊvÀiiÊÜ«iÃ]ÊÈÊÝÊÃ>viÌÞÊ«ÃÊUÊ-âi\ÊÓÇxÊÝÊ 7ÓÇäÊÝʐx W466225 ÊÊ i>V £12.55

Contents May Vary

4

5

1114

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1114COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:20


FREE next day delivery, no minimum spend required

1115

1

Health and Safety

best seller

2 3

Non-Statutory First Aid Kits

4 5

1. Rapid Response Pack UÊ*iÀÃ>ÊÌÊÌÊÃiÊ`i>ÞÊÊÀi`iÀ}ÊwÀÃÌÊ >`ÊUÊ ÌiÌÃ\ÊÀiÃÕÃVÌ>ÌÊà i`]ÊÜÛiÊ ÌÀ>}Õ>ÀÊL>`>}i]Êi`ÕÊ`ÀiÃÃ}Ê£ÓäÊÝÊ£Óä]Ê ÓäÊÝÊÜ>ÌiÀ«ÀvÊ«>ÃÌiÀÃ]ÊÃÌ>iÃÃÊÃÌiiÊÃVÃÃÀÃ]Ê £ÊÝÊ«>ÀÊvÊÛÞÊ`ëÃ>LiÊ}ÛiÃ]Ê{ÊÝÊ>V ÊvÀiiÊ >ÌÃi«ÌVÊÜ«iÃ]Ê«iÊÌÀV ÊUÊ>ÊÃÌÀi`ÊÊ>Ê >`ÞÊâ«Ê «ÕV ÊÜÌ ÊLiÌÊÃÌÀ>«ÊÊÊ W250100 ÊÊ i>V £7.75

2. Classic Empty First Aid Box UÊÀiiÊ«>ÃÌVÊV>ÃiÊUÊÓÓäÊÝÊ7ÓÇäÊÝÊ ƒäÊ W254715 ÊÊ i>V £4.20

3. Empty First Aid Bag UÊ7>ÌiÀÊÀiÃÃÌ>ÌÊÞÊVÃÌÀÕVÌÊUÊ`…ÕÃÌ>LiÊ V>ÀÀÞÊÃÌÀ>«ÊUÊÓääÊÝÊ ÓÓäÊÝÊ7ÎÓä W485530 ÊÊ i>V £9.95

4. Leisure/Travel First Aid Kit UÊ-ÕÌ>LiÊvÀÊ>ÊÀ>}iÊvÊÕÌ`ÀÊÕÃiÃÊVÕ`}Ê ÌÀ>ÛiÊ>`ÊÌÀÊÛi ViÃÊUÊ ÌiÌÃ\ÊwÀÃÌÊ>`Ê }Õ`>ViÊi>yiÌ]ÊÓäÊ>ÃÃÀÌi`ÊÜ>ÌiÀ«ÀvÊ«>ÃÌiÀÃ]Ê >` iÃÛiÊ`ÀiÃÃ}ÊnäÊÝÊ£ää]Êi`ÕÊÜÕ`Ê `ÀiÃÃ}Ê£ÓäÊÝÊ£Óä]ÊÎÊÝÊ>` iÀiÌÊ`ÀiÃÃ}ÃÊ xäÊÝÊxä]ÊVvÀ}ÊL>`>}iÊxäÊÝÊ{]Ê VÀ«ÀÕÃÊÌ>«iÊÓxÊÝÊ£äÊÀ]Ê£x}Ê *ÊVÌÌÊ Ü]Ê>ÌÃi«ÌVÊwÀÃÌÊ>`ÊVÀi>Ê£x}]Ê«>ÀÊvÊÃVÃÃÀÃ]Ê ÌÜiiâiÀÃ]ÊÈÊ>V ÊvÀiiÊÜ«iÃ]ÊÈÊÃ>viÌÞÊ«Ã]Ê£ÊÝÊ«>ÀÊ vÊÛÞÊ`ëÃ>LiÊ}ÛiÃÊUÊÊÊÃÌÀi`ÊÊ>Ê}ÀiiÊ ÞÊâ««iÀÊL>}ÊUÊ£{äÊÝÊ7Ó£äÊÝÊ xx W466719 ÊÊ i>V £7.95

5. BS Compliant Travel Outdoor Kit UÊ ÌiÌÃ\Ê£ÊÝÊwÀÃÌÊ>`Ê}Õ`>ViÊi>yiÌ]ÊÓÊÝÊwÀÃÌÊ>`Ê `ÀiÃÃ}ÃÊ>ÃÃÀÌi`]Ê£ÊÝÊiÞiÊ`ÀiÃÃ}]Ê£ÊÝÊÌÀ>}Õ>ÀÊ L>`>}i]Ê£ÊÝÊVvÀ}ÊL>`>}iÊÇxÊÝÊ{]Ê£Ê

electronic ordering: SIMS & e-procurement post: WNW supplies, 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4HR

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

ÝÊVÀ«ÀÕÃÊÌ>«i]Ê£ÊÝÊy>ÌÊv>ViÊà i`]Ê£äÊÝÊÃÌÊ Ü«iÃ]ÊÓÊÝÊiÞiÜ>à ʫ`ÃÊ­Óä®]Ê£äÊÝÊÜ>à «ÀvÊ «>ÃÌiÀÃ]ÊÓÊÝÊ`ëÃ>LiÊ}ÛiÃÊ­«>À®]Ê£ÓÊÃ>viÌÞÊ«Ã]Ê £ÊÝÊvÊL>iÌ]Ê£äÊÊÃÌÊÜ«iÃ]Ê{ÊÝÊÞ«>Vi>ÊÃÌiÀiÊ Ü«iÃ]ÊÓÊÝÊiÞiÜ>à ʫ`ÃÊÓä]Ê£ÊÝÊÞ«>ViÃiÊ ÃÌiÀiÊÜ>à ÊÓxä]ÊÎäÊÝÊÜ>à «ÀvÊ«>ÃÌiÀÃ]ÊÎÊ«>ÀÃÊ vÊ`ëÃ>LiÊ}Ûià W273344 ÊÊ i>V £14.45

VAT will be added to these prices

Contents May Vary

FREE NEXT DAY DELIVERY *i>ÃiÊÃiiÊÌiÀÃÊ>`ÊV`ÌÃÊvÀÊÀiÊ`iÌ>ð

remember to quote your account number

1115COMP13_WNWPHAS.pgs

1115

18.02.2013

13:11


1116

WNW: whatever you need we’ve got it 3

4

5

Health and Safety

6

7

2

8

9

1

11

First Aid Kits

10

12

1. Tufkut Scissors

7. Medicine Measures

UĂŠ`i>ĂŠvÀÊVĂ•ĂŒĂŒ}ĂŠ`Ă€iĂƒĂƒ}Ăƒ]ĂŠL>`>}iĂƒĂŠ>`ĂŠĂŒ iÀÊ ĂŒĂ•} ĂŠĂŒĂŠVĂ•ĂŒĂŠĂƒĂ•Ă€v>ViĂƒĂŠUĂŠÂŁnäĂŠ}ĂŠUĂŠ vĂ€ĂŒ>LiĂŠ ÂŤ>ĂƒĂŒVĂŠ >`iĂƒĂŠ W880874 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ1.05

8. Head Lice Comb

2. Scissors

UĂŠ7 ĂŒiĂŠUĂŠÂƒĂ¤ĂŠ

W271108

UĂŠ-ĂŒ>iĂƒĂƒĂŠĂƒĂŒiiĂŠUÊ£ÎäĂŠ} W9665 LĂ•ĂŒĂŠĂ‰ĂŠĂƒ >ÀÊ Ăƒ >Ă€ÂŤĂŠĂ‰ĂŠĂƒ >ÀÊ W9678

direct

delivery

ÂŤ>Ă€ ÂŁ1.46 ÂŤ>Ă€ ÂŁ1.45

UĂŠ-ĂŒ>iĂƒĂƒĂŠĂƒĂŒiiĂŠUĂŠ-ĂŒĂ€>} ĂŒĂŠwiĂŠÂŤĂŒĂƒĂŠĂœĂŒ ĂŠw}iÀÊ }Ă•`iĂŠUÊ£ÎäĂŠ}ĂŠ W881231 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ2.40

UĂŠ/> iĂƒĂŠL`ĂžĂŠĂŒiÂŤiĂ€>ĂŒĂ•Ă€iĂŠĂŠVĂŒ>VĂŒĂŠ>`ĂŠĂ€i>`}ĂŠ ĂœĂŒ ĂŠĂƒiV`ĂƒĂŠUĂŠ,iĂ•Ăƒ>LiĂŠUĂŠ*>V Êv棊 W880562 ĂŠĂŠ ÂŤ>V £10.95

5. Workplace Thermometer UĂŠ ÂŤiĂƒĂŠĂœĂŒ ĂŠĂŒ iĂŠ7À >ViÊ­i>ĂŒ ]ĂŠ->viĂŒĂžĂŠEĂŠ 7iv>Ă€iÂŽĂŠ,i}Ă•>ĂŒĂƒĂŠÂŁÂƒÂƒĂ“ĂŠÂ…ĂŠ-iVĂŒÊÇÊUĂŠ`V>ĂŒiĂƒĂŠ Ă•ĂŠĂƒ>viĂŠĂœÀ }ĂŠĂŒiÂŤiĂ€>ĂŒĂ•Ă€iĂŠUĂŠĂ“ÂŁxĂŠ}ĂŠ W289269 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ9.45

6. Digital Ear Thermometer direct

delivery

1116

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

i>V ÂŁ0.72

ĂŠĂŠ

9. Comb UĂŠ >À ÊVĂ•Ă€ĂƒĂŠUÊ£ÎäĂŠ}ĂŠ W60521 ĂŠĂŠ

3. Tweezers

4. Forehead Strip Thermometer 13

UĂŠ>`iĂŠvĂŠĂŒĂ€>ĂƒÂŤ>Ă€iĂŒĂŠÂŤ>ĂƒĂŒVĂŠUÊÎäĂŠV>ÂŤ>VĂŒĂžĂŠ UĂŠ>À i`ĂŠ>ĂŒĂŠxĂŠĂŒiÀÛ>ĂƒĂŠUĂŠ*>V ÊvĂŠnäÊÊÊÊ W914550 ĂŠĂŠ ÂŤ>V £2.20

UĂŠ >ĂƒĂžĂŠĂŒĂŠĂ•ĂƒiĂŠUĂŠĂ•`LiĂŠ>>ÀÊUĂŠiÀÞÊ>`ĂŠ>Ă•ĂŒĂŠ ĂƒĂœĂŒV ĂŠvvĂŠv>VĂŒiĂƒĂŠUĂŠ ÂŤiĂŒiĂŠĂœĂŒ ĂŠV>ÀÀÞÊV>Ăƒi]ĂŠ `ĂƒÂŤĂƒ>LiĂŠ Ăž}iVĂŠÂŤĂ€LiĂŠVĂ›iĂ€ĂƒĂŠUĂŠ >ĂŒĂŒiĂ€iĂƒĂŠ VĂ•`i` W309107 >Ă€ĂŠĂŒ iĂ€iĂŒiÀÊ i>V ÂŁ18.15 *Ă€LiĂŠVĂ›iĂ€ĂƒĂŠĂ?ÊÓäÊ i>V ÂŁ3.30 W309120

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

i>V ÂŁ0.51

10. Face Shield Key Ring Pouch UĂŠ ÞʍÕV ĂŠĂœĂŒ ĂŠ>ĂŒĂŒ>V i`ĂŠÂ iÞÊvLĂŠUĂŠ ĂŒ>ĂƒĂŠ Ă€iĂƒĂ•ĂƒVĂŒ>ĂŒĂŠv>ViĂŠĂƒ i`ĂŠĂœĂŒ ĂŠiĂŠĂœ>ÞÊÛ>Ă›iĂŠ W273357 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ2.60

11. Revive Aid ,iĂƒĂ•ĂƒVĂŒ>ĂŒĂŠv>ViĂŠĂƒ i`ĂŠĂœĂŒ ĂŠiĂŠĂœ>ÞÊÛ>Ă›iĂŠĂœ V ĂŠ ÂŤĂ€iĂ›iĂŒĂƒĂŠVĂ€ĂƒĂƒĂŠVĂŒ>>ĂŒĂŠ`Ă•Ă€}ĂŠ *,°Ê W271173 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ1.19

12. First Aid Sign UĂŠ-ivĂŠ>` iĂƒĂ›iĂŠUÊÓääÊĂ?ĂŠÂŁxä UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ W88100251 ĂŠĂŠ

i>V ÂŁ2.50

13. First Aid Guidance Sign UĂŠ-ivĂŠ>` iĂƒĂ›iĂŠUÊ£ÓäÊĂ?ĂŠÂƒĂ¤ĂŠ UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ W88100248 ĂŠĂŠ

i>V ÂŁ3.75

VAT will be added to these prices

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1116COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:18


FREE next day delivery, no minimum spend required 1

1117

2

Health and Safety

3 4

Hot/Cold Therapy

5

6

1. Re-usable Hot/Cold Pack UĂŠ `ĂŠĂ•ĂƒiĂŠV>ĂŠĂ€i`Ă•ViĂŠĂƒĂœi}ĂŠ>`ĂŠĂ€iiĂ›iĂŠÂŤ>ĂŠ V>Ă•Ăƒi`ĂŠLÞÊ Ă•Ă€iĂƒĂŠĂƒĂ•V ĂŠ>ĂƒĂŠLÀÕĂƒiĂƒĂŠ>`ĂŠĂƒÂŤĂ€>ĂƒĂ†ĂŠ Ăœ>Ă€ĂŠĂ•ĂƒiĂŠĂƒĂŠiĂ?ViiĂŒĂŠvÀÊĂ•ĂƒViĂŠ>V i]ĂŠĂ•ĂƒViĂŠ ĂŒiĂƒĂŠ>`ĂŠĂ•L>}ĂŠUĂŠ/ĂŠLiĂŠÂŤ>Vi`ĂŠĂŠ>ĂŠvĂ€iiâiÀÉ ĂŒĂŠ Ăœ>ĂŒiÀÉVĂ€Ăœ>Ă›iĂŠÂŤĂ€Ă€ĂŠĂŒĂŠĂ•ĂƒiĂŠUĂŠ,iĂ•Ăƒ>LiĂŠUĂŠ1ĂƒiĂŠĂœĂŒ ĂŠ ĂŒ iĂŠĂŒĂ‰ `ĂŠ ÂŤĂ€iĂƒĂƒĂŠ Ă•vv W271147 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ2.70

2. Hot/Cold Compression Cuff UĂŠ`ĂƒĂŠĂŒ iĂŠĂƒĂŒ>ĂŒĂŠ `ĂŠÀÊ,iÂ?Ă•Ăƒ>LiĂŠĂŒĂ‰ `ĂŠ*>V Ê ĂŠÂŤ>ViĂŠUĂŠ6iVÀŽÊv>ĂƒĂŒi}ĂŠiĂƒĂ•Ă€iĂƒĂŠĂŒĂ€i>ĂŒiĂŒĂŠĂƒĂŒ>ĂžĂƒĂŠ ĂŠ ÕÀÞÊUĂŠ1Ă›iĂ€Ăƒ>ĂŠĂƒâi W281716 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ4.00

7

3. Emergency Foil Survival Blanket UĂŠ-Ă•ĂŒ>LiĂŠvÀʍĂ€ĂŒ>LiĂŠwĂ€ĂƒĂŒĂŠ>`Ê ĂŒĂƒĂŠUĂŠ1ĂŒĂ€>ĂŠivwViĂŒĂŠ ĂƒĂ•>ĂŒ}ĂŠ>ĂŒiĂ€>ĂŠUĂŠ ĂƒÂŤĂƒ>LiĂŠUĂŠÂŁxääÊĂ?ĂŠĂ“ÂŁxäĂŠ W331155 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ1.20

4. First Aid Blanket UĂŠ*Ă€iĂ›iĂŒĂƒĂŠ i>ĂŒĂŠĂƒĂƒĂŠĂŠ>ĂŠiiĂ€}iVÞÊUÊ£ää¯ÊVĂŒĂŒĂŠ UĂŠÂŁxääÊĂ?ÊÓäää W271303 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ18.85

5. Instant Ice Pack UĂŠ ĂƒÂŤĂƒ>LiĂŠViĂŠÂŤ>VÂ ĂŠĂŒĂŠ}Ă›iĂŠi`>ĂŒiĂŠĂŒĂ€i>ĂŒiĂŒĂŠ vÀÊ Ă•Ă€iĂƒĂŠĂƒĂ•V ĂŠ>ĂƒĂŠLÀÕĂƒiĂƒĂŠ>`ĂŠĂƒÂŤĂ€>ĂƒĂŠUĂŠ ĂŠii`ĂŠĂŒĂŠ vĂ€iiâiĂŠÂŤĂ€Ă€ĂŠĂŒĂŠĂ•ĂƒiĂŠUĂŠ*>V ÊvĂŠxĂŠĂŠĂŠ W218250 ĂŠĂŠĂŠ ÂŤ>V  ÂŁ2.15

electronic ordering: SIMS & e-procurement post: WNW supplies, 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4HR

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

6. Freeze Spray UĂŠĂ€ĂŠĂŒiÂŤĂ€>ÀÞÊÀiivĂŠvĂŠLÀÕĂƒiĂƒĂŠ>`ĂŠĂƒÂŤĂ€>ĂƒĂŠUĂŠ ĂŒĂŠĂŒĂŠ LiĂŠ>ÂŤÂŤi`ĂŠĂ€iĂŠĂŒ >ĂŠĂŒĂœViĂŠĂŒĂŠĂŒ iĂŠĂƒ>iĂŠ>Ă€i>ĂŠ UĂŠÂŁxä W466550 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ2.70

7. Heat Spray UĂŠ"vviĂ€ĂƒĂŠÂľĂ•V Ê>`ĂŠVĂ›iiĂŒĂŠĂ€iivĂŠvĂ€ĂŠĂ•ĂƒVĂ•>ÀÊ ÂŤ>]ĂŠĂƒĂŒvviĂƒĂƒĂŠ>`ĂŠĂƒÂŤĂ€>ĂƒĂŠUĂŠÂŁxä W474454 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ3.45

VAT will be added to these prices

remember to quote your account number

1117COMP13_WNWPHAS.pgs

1117

18.02.2013

13:13


1118

WNW: whatever you need we’ve got it 1

2

Health and Safety

new

Contents May Vary

direct

Burns & Emergency Care

delivery

i

A defibrillator can make a real difference in the case of a sudden cardiac arrest. The model we have chosen is easy to use and requires no training.Each model is supplied with one adult and one child’s pad.

3

4

5

Make your school a safer place to work and learn With Sudden Cardiac Arrest (SCA) claiming more lives in the UK than traffic and other deaths, can you afford not to install a public access defibrillator?

1. Public Access Defibrillator UĂŠ ĂŠ ĂŒĂ€ĂžĂŠiĂ›iĂŠ iwĂŠLĂ€>ĂŒÀÊUĂŠ7>ĂŠLĂ€>V iĂŒĂŠUĂŠÂŁĂŠĂ?ĂŠ>`Ă•ĂŒĂŠ ÂŤ>`Ê­VĂ•`iĂƒĂŠL>ĂŒĂŒiÀގÊUĂŠÂŁĂŠĂ?ĂŠV`ĂŠÂŤ>`Ê­VĂ•`iĂƒĂŠ L>ĂŒĂŒiÀގÊUĂŠ1- ĂŠ`>ĂŒ>ĂŠÂŤĂ€ĂŒĂŠUĂŠĂƒĂŒĂ€Ă•VĂŒĂƒĂŠVĂ•`i`ĂŠUÊÇÊ Ăži>Ă€ĂŠĂœ>ÀÀ>ĂŒĂžĂŠĂŠĂŠUĂŠĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠ{ĂŠĂœiiĂƒĂŠ W1096893 ĂŠĂŠĂŠĂŠ ĂŠi>VĂŠ ÂŁ1099.00

2. Emergency Burns Kit UĂŠ ĂŠ ĂŒiĂŒĂƒ\ĂŠĂ€ĂƒĂŒĂŠ`ĂŠ}Ă•`>ViĂŠi>yĂŠiĂŒ]ĂŠÂŁĂ“ĂŠĂ?ĂŠĂƒ>viĂŒĂžĂŠ ÂŤĂƒ]ĂŠ Ă•Ă€>`ĂŠ`Ă€iĂƒĂƒ}ÊÓääÊĂ?ÊÓä䇇]ĂŠĂ“ĂŠĂ?ĂŠ Ă•Ă€>`ĂŠ `Ă€iĂƒĂƒ}Ê£ääÊĂ?Ê£ä䇇]ĂŠĂ“ĂŠĂ?ĂŠLÕÀÊ`Ă€iĂƒĂƒ}ĂƒĂŠ ĂŠ ĂƒÂŤiVwĂŠV>ĂŒĂŠĂˆĂ¤ĂŠĂ?ĂŠn䇇]ĂŠĂˆĂŠĂ?ĂŠ Ă•Ă€>`ĂŠLĂŒĂŠĂƒ>ViĂŒĂƒĂŠ ΰx}]ĂŠxĂŠĂ?ĂŠiĂžiĂŠĂœ>ĂƒĂŠÂŤ`ĂƒĂŠÂ­Ă“Ă¤Â‡ÂŽ]ĂŠĂŽĂŠĂ?ĂŠVvÀ‡}ĂŠ L>`>}iĂƒ]ʇVĂ€ÂŤĂ€Ă•ĂƒĂŠĂŒ>ÂŤi]ĂŠÂŁĂŠÂŤ>ÀÊvĂŠVĂŒ}ĂŠ VĂ•ĂŒĂŒiĂ€ĂƒĂŠ>`ĂŠĂ“ĂŠÂŤ>Ă€ĂƒĂŠvĂŠ`ĂƒÂŤĂƒ>LiĂŠ}Ă›iĂƒĂŠUĂŠÓÇxĂŠĂ?ĂŠ 7ÓÇäÊĂ?ĂŠ Â’x‡‡Ê W466212 ĂŠĂŠĂŠĂŠ ĂŠi>VĂŠ ÂŁ24.30

1118

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

3. First Aid For Burns Poster UĂŠ ĂŠ}ÞÊÛĂƒLiĂŠĂƒĂŒiÂŤĂŠLĂžĂŠĂƒĂŒiÂŤĂŠ}Ă•`iĂŠvÀÊ`i>}ĂŠĂœĂŒĂŠ LÕÀÊi‡iĂ€}iViĂƒĂŠUĂŠ>‡>ĂŒi`ĂŠvÀÊ`Ă•Ă€>LĂŒĂžĂŠUĂŠn{äÊ Ă?ĂŠx’䇇Ê W880544 ĂŠĂŠĂŠĂŠ ĂŠi>VĂŠ ÂŁ12.55

4. Burnaid Burn Dressing UĂŠ ĂŠ Ă•Ă€>`ĂŠĂƒĂŠ>ĂŠĂƒĂŒiĂ€i]ĂŠ}iĂŠ‡Ài}>ĂŒi`ĂŠ`Ă€iĂƒĂƒ}ĂŠvÀÊ ĂŒiĂŠivviVĂŒĂ›iĂŠĂŒĂ€i>ĂŒÂ‡iĂŒĂŠvĂŠLÕÀÊ”ÕÀiĂƒĂŠUĂŠ ĂŒ>ĂƒĂŠ Ă›iĂ€ĂŠÂ’Ă¤ÂŻĂŠĂœ>ĂŒiÀÊUĂŠ }ʍÀiĂ€ĂŒiĂƒĂŠiÂŤĂŠĂŒĂŠ>ĂŒĂŠĂŒiĂŠ ÂŤĂ€}Ă€iĂƒĂƒĂŠvĂŠĂŒiĂŠLÕÀÊ>`ʇ‡ĂƒiĂŠvĂ•Ă€ĂŒiĂ€ĂŠĂŒĂƒĂƒĂ•iĂŠ `>‡>}iĂŠUĂŠ Ă€iĂƒĂƒ}ĂŠĂƒĂŠ–>`iĂ€iĂŒĂŠ>`ĂŠÂ–ĂŒĂ?VĂŠ UÊ£äÊĂ?棊V‡ÊÊ W389070 ĂŠĂŠĂŠĂŠ ĂŠi>VĂŠ ÂŁ2.20

5. Burnaid Gel Sachet UĂŠ ĂŠ Ă•Ă€>`ĂŠ Ă•Ă€}iĂŠĂƒĂŠ>ĂŠV}ĂŠ}iĂŠĂœVĂŠiÂŤĂƒĂŠĂŒĂŠ >ĂŒĂŠĂŒiĂŠÂŤĂ€}Ă€iĂƒĂƒĂŠvĂŠLĂ•Ă€ĂƒĂŠ>`ʇ‡ĂƒiĂŠĂŒĂƒĂƒĂ•iĂŠ `>‡>}iĂŠUĂŠ ĂŒ>ĂƒĂŠĂ›iĂ€ĂŠÂ’Ă¤ÂŻĂŠĂœ>ĂŒiÀÊvÀÊivviVĂŒĂ›iĂŠ V}ĂŠUĂŠ Â–ĂŒĂ?VĂŠUÊΰx‡ĂŠ}iĂŠ W396272 ĂŠĂŠĂŠĂŠ ĂŠÂŤ>V ĂŠ ÂŁ3.35

VAT will be added to these prices

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1118COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:15


FREE next day delivery, no minimum spend required

1119

2

1

Health and Safety

3

4

Eye Care

6

5 1. Fixed Eyewash Station UĂŠ iĂƒĂŠVÂŤiĂŒiĂŠĂœĂŒĂŠĂ“ĂŠĂ?ĂŠxääĂŠLĂŒĂŒiĂƒĂŠvĂŠ iĂžiĂœ>Ăƒ]ĂŠĂ“ĂŠiĂžiĂŠÂŤ>`ĂƒĂŠ>`ĂŠ>ĂŠĂƒ>ĂŒĂŒiÀÀvĂŠÀÀÀÊ UĂŠ i>ÀÊĂƒĂŒĂ€Ă•VĂŒĂŠÂŤ>iĂŠVĂ•`iĂƒĂŠVÀÀiVĂŒĂŠĂ•ĂƒiĂŠvĂŠ iĂžiĂœ>Ăƒ W484373 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ15.70

2. Eyewash Pod Station UĂŠ7>ĂŠĂ•ĂŒi`ĂŠiĂžiĂœ>ĂƒĂŠÂŤ`ĂŠĂƒĂŒ>ĂŒĂŠUĂŠ ĂŒiĂŒĂƒ\ĂŠ Ăƒ>ĂŒĂŒiÀÀvĂŠÀÀĂ€]ĂŠĂ“xĂŠĂ?ĂŠiĂžiĂœ>ĂƒĂŠÂŤ`ĂƒĂŠUĂŠ-âiĂŠĂ“xäÊ Ă?ĂŠ7ĂŽĂ“xĂŠĂ?ĂŠ Ă“x W484685 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ12.45

direct

delivery

3. Sterile Eyewash Pods UĂŠ Ă›iiĂŒĂŠ>`ĂŠi>ĂƒĂžĂŠĂŒĂŠĂ•ĂƒiĂŠUĂŠ-}iĂŠĂ•Ăƒi]ĂŠÂ?Ă•ĂƒĂŒĂŠĂƒ>ÂŤĂŠ vvĂŠĂŒÂŤĂŠUÊÓäĂŠUĂŠ*>V­ÊvĂŠĂ“x W914576 ĂŠĂŠĂŠ ÂŤ>V­ ÂŁ6.25

4. Sterile Eye Pad With Bandage UĂŠ}ÞÊ>LĂƒĂ€LiĂŒĂŠiĂžiĂŠÂŤ>`ĂŠUĂŠ-vĂŒ]ĂŠVvĂ€ĂŒ>LiĂŠ>`ĂŠ ĂƒĂŒĂ€}ĂŠVvĂ€}ĂŠL>`>}iĂŠUĂŠ-Ă•ĂŒ>LiĂŠvÀʍ>ĂŒiĂŒĂƒĂŠvĂŠ >ĂŠ>}iĂƒĂŠUĂŠ`Ă›`Ă•>ĂžĂŠĂœĂ€>ÂŤÂŤi`ĂŠ>`ĂŠĂƒĂŒiĂ€iĂŠĂŠ W880538 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ0.51

5. Eyewash Bottle UĂŠ`i>ĂŠvÀÊÀÀ}>ĂŒ}ĂŠiĂžiĂƒĂŠ>`ĂŠ}iiĂ€>ĂŠĂœĂ•`ĂŠ Ăœ>Ăƒ}ĂŠ>ÂŤÂŤV>ĂŒĂƒĂŠUĂŠ >ĂŠLiĂŠĂ•Ăƒi`ĂŠĂŒĂŠĂ€iwĂŠĂŒiĂŠ iĂžiĂœ>ĂƒÊ­ĂŒĂƒĂŠvi>ĂŒĂ•Ă€i`ĂŠĂŠĂŒĂƒĂŠÂŤ>}iĂŠUĂŠxää W474493 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ1.99

6. Eye Emergency Signs UĂŠ i>ÀÊV>ĂŒĂŠĂƒ}ĂƒĂŠ>ĂœĂƒĂŠi>ĂƒĂžĂŠĂ€iV}ĂŒĂŠvĂŠĂŒiĂŠ `iĂƒ}>ĂŒi`ĂŠiĂžiĂŠĂœ>ĂƒĂŠĂƒĂŒ>ĂŒĂƒĂŠUĂŠ-}ĂŠ>ĂŒiĂ€>ĂƒĂŠ>Ă€iĂŠ

`iĂŒ>i`ĂŠ>}Ăƒ`iĂŠĂƒâiĂƒĂŠ°iÂ°ĂŠĂƒiv„>`iĂƒĂ›iÊÛÞ\ĂŠ-ÉĂŠ >`ĂŠĂ€}`ĂŠ*6 ĂŠ\ĂŠ*6

UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ W48599681 ÂŁxäÊĂ?ĂŠÂŁxäĂŠ-ÉĂŠ i>V ÂŁ2.30 i>V ÂŁ4.40 W48599668 ÂŁxäÊĂ?ĂŠÂŁxäĂŠ*6 ĂŠ i>V ÂŁ2.95 W48599707 ÓääÊĂ?ĂŠÂŁxäĂŠ-ÉĂŠ W48599694 ÓääÊĂ?ĂŠÂŁxäĂŠ*6 ĂŠ i>V ÂŁ5.25

6/ĂŠĂœĂŠLiĂŠ>``i`ĂŠĂŒĂŠĂŒiĂƒiĂŠÂŤĂ€ViĂƒ

electronic ordering: SIMS & e-procurement post: WNW supplies, 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4HR

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

remember to quote your account number

1119COMP13_WNWPHAS.pgs

1119

18.02.2013

13:26


1120

WNW: whatever you need we’ve got it 2

Health and Safety

1

3

4

5 6

Clean-Up and Hygiene

7

9

5. Sharps Disposal Bin UÊ i>À ÞÊ>Ài`ÊÌÊV« ÞÊÜÌÊ>««À«À>ÌiÊ Ài}Õ >ÌÃÊUÊä°È ÌÀÊV>«>VÌÞ W281807 ÊÊ i>V £2.75

8

6. Biohazard Bags 9i ÜÊV V> ÊÜ>ÃÌiÊ`ëÃ> ÊL>}ÃÊUÊ-i vÊÃi> }ÊUÊ -âiÊÓäxÊÝÊÓnxÊUÊ*>VÊvÊxä W261046 ÊÊ «>V £7.00

7. Powdered Vinyl Disposable Gloves 1. Body Fluid Disposal Kit - Five Applications UÊ «ÀiiÃÛiÊÌÊÌÊ>>}iÊL`ÞÊyÕ`Ê Ã« >}iÃÊUÊÊV i>À ÞÊ>Ài`ÊÃÌÕÀ`ÞÊÞi ÜÊLÝÊUÊ

ÌiÌÃ\ÊxÊ`ÃviVÌ>ÌÊÜ«iÃ]ÊxÊÝÊÎä Ê`ÃviVÌ>ÌÊ «Õ«ÊëÀ>ÞÃ]ÊxÊ« >ÃÌVÊÃV«Ã]Ê£ÊÝÊÓ{ä}ÊÃ>Ê Õ«ÊV«Õ`Ê>`ÊxÊ«iÀÃ> Ê«ÀÌiVÌÊ«>VÃÊ VÌ>}\Ê«>«iÀÊ>`ÊÌÜi ]Ê`ëÃ>L iÊ>«À]Ê L>â>À`ÊL>}]ÊV ÃÕÀiÊÌiÃÊ>`Ê>Ê«>ÀÊvÊÛÞ Ê «Ü`iÀÊvÀiiÊ`ëÃ>L iÊ} Ûià W466238 ÊÊ LÝ £20.95

10

2. Body Fluid Disposal Kit - Single Application UÊ-} iÊÌÊvÀÊL`ÞÊyÕ`Êë >}iÊUÊ ÌiÌÃ\Ê{ä}Ê Ã>ÊÕ«ÊV«Õ`ÊÃ>ViÌ]Ê`ÃviVÌ>ÌÊÜ«i]Ê `ÃviVÌ>ÌÊëÀ>Þ]ÊÃV«Ê>`ÊÃ} iÊ«ÀÌiVÌÊ«>VÊ VÌ>}\Ê«>«iÀÊÊ>`ÊÌÜi ]Ê`ëÃ>L iÊ>«À]Ê L>â>À`ÊL>}Ê>`Ê>Ê«>ÀÊvÊÛÞ Ê«Ü`iÀÊvÀiiÊ `ëÃ>L iÊ} ÛiÃÊUÊ Ì>i`ÊÊÃÌÀ}Ê­}À«Ê L>} W466290 ÊÊ «>V £4.80

Sanitaire Absorbent Crystals UÊ ­`i}À>`>L iÊÊÌÝVÊiiÀ}iVÞÊV i>ÊÕ«Ê ÌÀi>ÌiÌÊvÀÊ>ÊÛ>ÀiÌÞÊvÊ>VV`iÌÃÊV Õ`}ÊÛÌ]Ê ÕÀi]Êv`Êë >}iÃÊ>`ÊL `ÊUÊLÃÀLÃÊÕ«ÊÌÊ nääÊÌiÃÊÌÃÊÜÊÃÌÕÀiÊVÌiÌÊUÊ `ÃÊ>`Ê `i`ÀÃiÃÊ µÕ`Ê> Ü}Êi>ÃÞÊÀiÛ> ÊvÀÊ V>À«iÌÃ]Ê>À`ÊyÀÃÊ>`ÊÕ« ÃÌiÀÞ 3. W411326 Ó{ä}ÊÃ>iÀÊÌÕLÊ i>V £6.50 4. W411339 £°x}ÊÌÕLÊ i>V £22.85

1120

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

UÊ i>ÀÊÛÞ Ê`ëÃ>L iÊ} ÛiÃÊÃÌÀ}ÊiÕ}ÊÌÊ LiÊÀi­ÕÃi`ÊÊÃiÊ>«« V>ÌÃÊUÊ ÀÊÃÌ>ÀVÊ «Ü`iÀ}ÊÊÃ`iÊvÊ} ÛiÃÊi>ÃiÃÊ`}Ê>`Ê >LÃÀLÃÊ«iÀëÀ>ÌÊUÊ-vÌÊÃiÃÌÛiÊvÀÕ >ÌÊ vÀÊvii Ê>`ÊwÌÊUÊL`iÝÌÀÕÃÊUÊ-ÕÌ>L iÊvÀÊv`Ê >` }]Ê >LÀ>ÌÀiÃÊ>`ÊV VÃÊUÊ*>VÊvÊ£ääÊ } ÛiÃÊÊ>`ÞÊ`ëiÃiÀÊLÝ W880772 -> Ê LÝ £3.25 i`ÕÊ LÝ £3.45 W880775 >À}iÊ LÝ £3.45 W880778

8. Powder Free Vinyl Disposable Gloves UÊL`iÝÌÀÕÃÊUÊ « iÌi ÞÊÛi}iÌ>L iÊ«ÀÌiÊvÀiiÊ UÊ-ÕÌ>L iÊvÀÊ >LÀ>ÌÀiÃÊ>`Êi`V> ÊÕÃiÊUÊ*>VÊvÊ £ääÊ} ÛiÃÊÊ>`ÞÊ`ëiÃiÀÊLÝÊ W880472 -> Ê LÝ £4.70 i`ÕÊ LÝ £4.70 W880475 >À}iÊ LÝ £4.70 W880688

9. Alcohol Free Cleansing Wipes UÊ`Û`Õ> ÞÊÜÀ>««i`ÊUÊ ÝÊvÊ£ääÊÜ«iÃÊ W880451 ÊÊ LÝ £3.70

10. Hard Surface Wipe Pack >À`ÊÃÕÀv>ViÊL>VÌiÀV`> ÊÜ«iÃÊUÊ >ÃÞÊÌÊÕÃiÊ `ëiÃiÀÊ«>VÊUÊ*>VÊvÊ£xäÊÜ«iÃÊ W271199 ÊÊ «>V £5.00

PRICE MATCH PROMISE * i>ÃiÊÃiiÊÌiÀÃÊ>`ÊV`ÌÃÊvÀÊÀiÊ`iÌ> ð

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1120COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:22


FREE next day delivery, no minimum spend required

1121

Classmate Disinfectant Hand Gel UÊ7iÊ>ÛiÊÌi>i`ÊÕ«ÊÜÌÊ>Êi>`}Ê1ÊL>Ãi`Ê >Õv>VÌÕÀiÀÊÌÊÌÀ`ÕViÊ>ʵÕ>ÌÞÊÀ>}iÊvÊ

>ÃÃ>ÌiÊwÀÃÌÊ>`Ê«À`ÕVÌÃ]ÊvviÀ}ÊiÝViiÌʵÕ>ÌÞÊ >ÌÊiÝVi«Ì>ÊÛ>ÕiÊvÀÊiÞÊUÊÀÊÀ>«`ÊÞ}iVÊ >`ÊVi>Ã}ÊUÊÛ>>LiÊÊ>ÊxääÊLÌÌiÊ>`Ê>Ê >`ÞÊÃâiÊxäÊLÌÌiÊÜÌÊ«Ì>ÊLiÌÊV« 1. W484841 xäÊ i>V £1.77 2. W484828 xääÊ«Õ«ÊLÌÌiÊ i>V £6.00

1

5

UÊ V>ÞÊ«ÀÛiÊÃÌ>ÌÊ>ÌÃi«ÌVÊ>`ÊÃ>ÌâiÀÊ LÌÊVi>ÃÊ>`ÊÀivÀiÃiÃÊUÊÃʝ°¯ÊvÊ}iÀÃÊ ÜÌÕÌÊÜ>ÌiÀÊUÊ Ì>ÃÊÛÌ>Ê Ê>`ÊiÊUÊiÌiÊ Ê>`ÃÊiÛiÊ>vÌiÀÊÀi«i>Ìi`ÊÕÃiÊUÊÛ>>LiÊÊ Ó{äÊ«Õ«ÊLÌÌi]ÊÈäÊLÌÌiÊ>`Ê«>V†ÃÊvÊÓxÊ Ã>ViÌÃÊÊÊ 3. W474636 Ó{äÊ«Õ«ÊLÌÌiÊ i>V £3.40 4. W474623 ÈäÊLÌÌiÊ i>V £1.99 5. W474610 *>V†ÊvÊÓxÊÃ>ViÌÃÊ «>V† £4.10

Health and Safety

Water-Jel Hand Sanitizer

3 2 4

Bioguard Disinfectant Cleaner UÊ }Õ>À`Ê`ÃviVÌ>ÌÊ>ÃÊLiiÊëiV>ÞÊ vÀÕ>Ìi`ÊÌÊ«ÀiÛiÌÊÌiÊëÀi>`ÊvÊviVÌÊLÞÊ †}Ê}iÀÃ]ÊL>VÌiÀ>Ê>`ÊÛÀÕÃiÃÊUÊÌÊ>VÌÛ>ÌiÃÊ ÛÀÕÃiÃÊÃÕVÊ>ÃÊi«>ÌÌÃÊ ]Ê°°6Ê>`Ê,-ÊÊÕ`iÀÊ ÓÊÕÌiÃÊUÊ }Õ>À`ÊÃÊÆÊÃ>vi]Ê’>iÀ}iV]Ê ’ÌÝVÊ>`Êv`ÊÃ>viÊUÊ1ÃiÊÌÊVi>ÊV`Ài½ÃÊ «>ÞÊ>ÌÃÊ>`ÊÃÕÀv>ViÃ]Êv`Ê«Ài«>À>ÌÊ>`ÊÌiÀÊ >Ài>ÃÊÜVÊÀiµÕÀiÊ>Ê}ÊiÛiÊvÊVi>iÃÃÊUÊ Û>>LiÊÊ«>V†ÊvÊÓääÊÜ«iÃ]ÊxääÊëÀ>ÞÊÀÊxÊÌÀiÊ ÀiwÊLÌÌi 6. W398053 7«iÃÊ «>V† £5.20 7. W273227 xääÊëÀ>ÞÊ i>V £4.00 8. W288411 xÊÌÀiÊÀivÊLÌÌiÊ i>V £13.35

UÊ/iÊ/ÀVÊÞ}iiÊÀ>}iÊ>ÃÊLiiÊ`iÛi«i`ÊÌÊ «ÀÛ`iÊ>Êv>ÃÌÊ>VÌ}]Ê}ÞÊivviVÌÛiÊÕÌ’ÃÕÀv>ViÊ `ÃviVÌ>ÌÊUÊ*i>Ã>ÌÊ>`ÊÃ>viÊÌÊÕÃiÊÌÊVi>ÃÊ `i`ÀÃiÃÊ>`Ê`ÃviVÌÃʵÕV†ÞÊ`i>VÌÛ>Ì}Ê L>VÌiÀ>Ê>`ÊÛÀÕÃiÃÊÃÕVÊ>ÃÊ,-Ê>`Ê °ÊVÊUÊ`i>Ê vÀÊVi>}Êi`V>ÊiµÕ«iÌ]ÊV`Ài½ÃÊ«>ÞÊ>ÌÃÊ >`ÊÃÕÀv>ViÃ]Êv`Ê«Ài«>À>ÌÊ>`ÊÌiÀÊ>Ài>ÃÊ ÜVÊÀiµÕÀiÊ>Ê}ÊiÛiÊvÊVi>iÃÃÊUÊÛ>>LiÊ Ê«>V†ÊvÊÓääÊÜ«iÃÊ W474597 7«iÃÊ «>V† £5.55

7 6

Clean-Up and Hygiene

9. Trionic Disinfectant Cleaner

8

Esense Hand Hygiene UÊ/iÊ ÃiÃiÊ>`ÊÞ}iiÊÀ>}iÊvÊ«À`ÕVÌÃÊ>ÃÊ LiiÊ`iÛi«i`ÊÌÊ«ÀÛ`iÊ}ÞÊivviVÌÛiÊ«ÀÌiVÌÊ >}>ÃÌÊviVÌÊUÊ ÌÊÌiÊ>`ÊÜ>ÃÊ>`Ê>`Ê ÀÕLÊ>ÀiÊ>VÊvÀiiÊÜiÊVÌ>}ÊÃÌÕÀÃiÀÃÊ i>Û}ÊÌiÊ>`ÃÊvii}ÊÃvÌÊ>`ÊV`Ìi`ÊUÊ *ÀÛiÊÌÊLiÊivviVÌÛiÊ>}>ÃÌÊ>ÊÛ>ÀiÌÞÊvÊVÀ’ À}>ÃÃÊ>`ÊÛÀÕÃiÃÊVÕ`}Ê,-ÊÊÕ`iÀÊÎäÊ ÃiV`ÃÊUÊÛ>>LiÊÊxääÊ>`ÊÜ>Ã]ÊxääÊ >`ÊÀÕLÊ>`ÊxäÊV«ÊÊ>`ÊÀÕL 10. W474545 xääÊ>`ÊÀÕLÊ i>V £4.90 11. W474532 xääÊ>`ÊÜ>ÃÊ i>V £7.95

VAT will be added to these prices

9

SHOP ONLINE

10 11

6iÜÊÕÀÊ>ÌiÃÌÊ«À`ÕVÌÃÊ>`ÊëiV>ÊvviÀÃÊi°

FREE NEXT DAY DELIVERY Û>>LiÊÊ`iÛiÀiÃÊÌÊ1Ê>>`ÊÊ >ÞÊÃÌV†i`ÊÌiÃÊÞÕÊÀ`iÀ]ÊëÞÊ«>ViÊ ÞÕÀÊÀ`iÀÊLivÀiÊ£Ó«Ê>`ÊÀiµÕiÃÌÊiÝÌÊ `>ÞÊ`iÛiÀÞ°Ê-iiÊ/½ÃÊEÊ ½ÃÊvÀÊÀiÊ`iÌ>ð

lower

price

electronic ordering: SIMS & e-procurement post: WNW supplies, 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4HR

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

remember to quote your account number

1121COMP13_WNWPHAS.pgs

1121

18.02.2013

13:25


1122

WNW: whatever you need we’ve got it

Paediatric First Aid Training - 2 Day

On-Site Training

Health and Safety

This course provides delegates with a 12 hour Paediatric First Aid Qualification which is a mandatory requirement in the Early Years Apprenticeship Framework for ‘Child minding’ NVQ. This course has been designed to comply with the NCMA guidelines and meets the Ofsted requirements for first aid training. Who Should Attend? This course is for people working with younger children under the age of 8 years old or working towards an NVQ in Childcare and Education or Nursery Workers, including: ĂŠ UĂŠ `ĂŠ`iĂ€Ăƒ ĂŠ UĂŠ >iĂƒ ĂŠ UĂŠ Ă•ĂŠÂŤ>Ă€Ăƒ ĂŠ UĂŠ *>Ă€iĂŒĂƒ ĂŠ UĂŠ /i>ViĂ€Ăƒ ĂŠ UĂŠ >ĂƒĂƒĂ€

ĂŠ>ĂƒĂƒĂƒĂŒ>ĂŒĂƒ ĂŠ UĂŠ *>Ăž}Ă€ Ă•ÂŤĂŠ>ĂƒĂƒĂƒĂŒ>ĂŒĂƒ

Course Content /iĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂŠ>Ăƒ ĂŠĂŒ>iĂƒĂŠĂŒ ĂŠ>VV Ă•ĂŒĂŠĂŒiĂŠV ĂŠiĂƒĂƒiĂƒĂŠ>`ĂŠĂ•Ă€iĂƒĂŠĂŒ>ĂŒĂŠ can occur, including: ĂŠ UĂŠ ĂƒĂŠEĂŠÂŤĂ€VÂŤiĂƒĂŠ vĂŠwĂŠĂ€ĂƒĂŒĂŠ>` ĂŠ UĂŠ >ÂŤĂž>Ă?Ăƒ ĂŠ UĂŠ ĂƒĂŒ> ĂŠ UĂŠ ii`} ĂŠ UĂŠ Ă•Ă€Ăƒ ĂŠ UĂŠ } ĂŠ UĂŠ >>}iiĂŒĂŠ vĂŠĂŒiĂŠĂ•V ĂƒV Ă•ĂƒĂŠV>ĂƒĂ•>ĂŒĂž ĂŠ UĂŠ >ĂƒVĂŠviĂŠ-Ă•ÂŤÂŤ Ă€ĂŒĂŠÂ­ *,ÂŽ ĂŠUĂŠi>`ĂŠĂ•Ă€iĂƒ ĂŠ UĂŠ "ĂŒiĂ€ĂŠĂƒÂŤiVwĂŠVĂŠV`

`ĂŠV `ĂŒ Ăƒ

Completion Certificate "ĂŠĂƒĂ•VViĂƒĂƒvĂ•ĂŠV ÂŤiĂŒ ĂŠ vĂŠĂŒiĂŠV Ă•Ă€Ăƒi]ĂŠĂŒiĂŠ`ii}>ĂŒiĂŠĂœĂŠĂ€iViĂ›iĂŠ>ĂŠViĂ€ĂŒwĂŠV>ĂŒiĂŠ

vĂŠ>ĂŒĂŒi`>Vi°Ê/ĂƒĂŠĂƒĂŠĂ›>`ĂŠv ÀÊÎÊÞi>Ă€ĂƒÂ°

Meets

ON SITE TRAINING

4 2013-1

Courses available on weekends

On-site Training

Ofsted

Requirements

"Â†ĂƒĂŒiĂŠĂŒĂ€>}ĂŠi>ĂƒĂŠĂž Ă•ĂŠV>ĂŠV

ĂƒiĂŠĂŒiĂŠĂŒiĂƒĂŠ`Ă•Ă€}ĂŠĂœVĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂƒĂŠ>Ă€iĂŠ V `Ă•VĂŒi`ĂŠĂŒ ĂŠĂƒĂ•ĂŒĂŠĂž ÕÀÊ Ă€}>Ăƒ>ĂŒ Â˝ĂƒĂŠĂ€i¾ÕĂ€iiĂŒÂ°ĂŠ/iĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂŠV>ĂŠ>Ăƒ ĂŠLiĂŠ `iĂ›iĂ€i`ĂŠ Ă›iĂ€ĂŠĂŒiĂŠĂœiii`°Ê

ĂŒ>VĂŒĂŠĂ•ĂƒĂŠĂŒ ĂŠ`ĂƒVĂ•ĂƒĂƒĂŠĂž ÕÀÊÀi¾ÕĂ€iiĂŒĂƒÂ°

Course Prices

Ă•Ă€ĂƒiĂŠviiĂŠVĂ•`iĂƒĂŠĂŒiĂŠÂŤĂ€ Ă›Ăƒ ĂŠ vĂŠĂŒiĂŠĂƒĂŒĂ€Ă•VĂŒ Ă€ĂŠĂŒ }iĂŒiĂ€ĂŠĂœĂŒĂŠ>ĂŠiViĂƒĂƒ>ÀÞÊ i¾ÕÂŤiĂŒĂŠĂŒ ĂŠv>VĂŒ>ĂŒiĂŠĂŒiĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂŠ>`ĂŠ>ĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂŠÂŤ>VĂŠv ÀÊi>VĂŠ`ii}>ĂŒiĂŠ Â­ĂœVĂŠVĂ•`iĂƒĂŠ>ĂŠÂŤ>`]ĂŠÂŤiĂŠ>`ĂŠĂ€ĂƒĂŒĂŠ`ĂŠ>Ă•>Ž°

Open Course Prices ­9 Ă•ĂŠV iĂŠĂŒ ĂŠ ÕÀÊÛiĂ•iÂŽ Course Code

Venue

Price

W48850591

North London

ÂŁ198.50 per person

On-site Course Prices ­7iĂŠV iĂŠĂŒ ĂŠĂž ÕÀÊÛiĂ•iÂŽ Course Code

Venue

Price for up to 12 delegates*

W48850592 2 Day Course On-site ÂŁ 845.25

I``ĂŒ >ĂŠĂŒĂ€>Ă›iĂŠiĂ?ÂŤiĂƒiĂƒĂŠ>ÞÊLiĂŠV>Ă€}i`ĂŠĂŠĂƒ iĂŠ>Ă€i>Ăƒ

Emergency First Aid for Children - 1 Day The guidelines relating to children’s first aid are different to those for adults. This course specifically addresses first aid techniques for children of different ages, and is ideal for people working in schools. Who Should Attend? Ăž iĂŠĂ€iĂƒÂŤ ĂƒLiĂŠv ÀÊ

}ĂŠ>vĂŒiÀÊV`Ă€iÂ˝ĂƒĂŠĂœiv>Ă€i]ĂŠVĂ•`}\ ĂŠ UĂŠ *>Ă€iĂŒĂƒ ĂŠ UĂŠ /i>ViĂ€Ăƒ ĂŠ UĂŠ >ĂƒĂƒĂ€

ĂŠ>ĂƒĂƒĂƒĂŒ>ĂŒĂƒ ĂŠ UĂŠ *>Ăž}Ă€ Ă•ÂŤĂŠ>ĂƒĂƒĂƒĂŒ>ĂŒĂƒ ĂŠ UĂŠ iiĂ€>ĂŠĂƒV

ĂŠĂƒĂŒ>vv

Course Content /iĂŠ `Ă€iÂ˝ĂƒĂŠĂ€ĂƒĂŒĂŠ`ĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂŠĂƒĂŠĂƒÂŤiVwĂŠV>ÞÊ`iĂƒ}i`ĂŠv Ă€ĂŠĂŒ ĂƒiĂŠĂœĂŒĂŠ>ĂŠ Ă€iĂƒÂŤ ĂƒLĂŒĂžĂŠv ÀÊV`Ă€i° /iĂŠ ĂƒĂŒĂŠÂŤ Ă€ĂŒ>ĂŒĂŠ`vviĂ€iViĂŠLiĂŒĂœiiĂŠV`ĂŠ>`ĂŠ>`Ă•ĂŒĂŠwĂŠĂ€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠĂƒĂŠĂŒiĂŠ ĂŒiV¾ÕiĂŠĂ•Ăƒi`ĂŠv ÀÊÀiĂƒĂ•ĂƒVĂŒ>ĂŒ ĂŠÂŤĂ€ ĂŒ V ĂƒĂŠÂ­>Ă€Ăœ>Ăž]ĂŠLĂ€i>ĂŒ}ĂŠ>`ĂŠVĂ€VĂ•>ĂŒ ÂŽĂŠ >VV Ă€`}ĂŠĂŒ ĂŠĂŒiĂŠ,iĂƒĂ•ĂƒVĂŒ>ĂŒ ĂŠ

Ă•VÊ­1Ž° /iĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂŠ>Ăƒ ĂŠĂŒ>iĂƒĂŠĂŒ ĂŠ>VV Ă•ĂŒĂŠĂŒiĂŠV ĂŠiĂƒĂƒiĂƒĂŠ>`ĂŠĂ•Ă€iĂƒĂŠĂŒ>ĂŒĂŠ can occur with children. Content includes: ĂŠ UĂŠ ĂƒĂŠEĂŠ*Ă€VÂŤiĂƒĂŠ vĂŠĂ€ĂƒĂŒĂŠ` ĂŠ UĂŠ >ÂŤĂž>Ă?ĂƒĂŠ>`ĂŠĂ•ĂƒiĂŠ vĂŠ>ĂŠ ÂŤÂŤi ĂŠ UĂŠ ĂƒĂŒ> ĂŠ UĂŠ ii`}Ê­VĂ•`}ĂŠ ĂƒiĂŠLii`ĂƒÂŽ ĂŠ UĂŠ Ă•Ă€Ăƒ Wa nt t ĂŠ UĂŠ >>}iiĂŒĂŠ vĂŠĂŒiĂŠĂ•V ĂƒV Ă•ĂƒĂŠV>ĂƒĂ•>ĂŒĂž th a n o tra i n m o 24 d ĂŠ UĂŠ } e le g a re P le a s ĂŠ UĂŠ Ă€>VĂŒĂ•Ă€iĂƒĂŠ>`ĂŠĂƒ vĂŒĂŠĂŒĂƒĂƒĂ•iĂŠĂ•Ă€iĂƒ t e e call s? us f o r ĂŠUĂŠi>`ĂŠĂ•Ă€iĂƒ p r ic e s. ĂŠ UĂŠ >ĂƒVĂŠviĂŠ-Ă•ÂŤÂŤ Ă€ĂŒĂŠÂ­ *,ÂŽ ĂŠ UĂŠ "ĂŒiĂ€ĂŠĂƒÂŤiVwĂŠVĂŠV `ĂŒ Ăƒ

ON SITE TRAINING

On-site Training

4

2013-1

Courses available on weekends

"Â†ĂƒĂŒiĂŠĂŒĂ€>}ĂŠi>ĂƒĂŠĂž Ă•ĂŠV>ĂŠV

ĂƒiĂŠĂŒiĂŠĂŒiĂƒĂŠ`Ă•Ă€}ĂŠĂœVĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂƒĂŠ>Ă€iĂŠ V `Ă•VĂŒi`ĂŠĂŒ ĂŠĂƒĂ•ĂŒĂŠĂž ÕÀÊ Ă€}>Ăƒ>ĂŒ Â˝ĂƒĂŠĂ€i¾ÕĂ€iiĂŒĂƒÂ°ĂŠ/iĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂŠV>ĂŠ>Ăƒ ĂŠLiĂŠ `iĂ›iĂ€i`ĂŠ Ă›iĂ€ĂŠĂŒiĂŠĂœiii`°Ê

ĂŒ>VĂŒĂŠĂ•ĂƒĂŠĂŒ ĂŠ`ĂƒVĂ•ĂƒĂƒĂŠĂž ÕÀÊÀi¾ÕĂ€iiĂŒĂƒÂ°

Course Prices

Ă•Ă€ĂƒiĂŠviiĂŠVĂ•`iĂƒĂŠĂŒiĂŠÂŤĂ€ Ă›Ăƒ ĂŠ vĂŠĂŒiĂŠĂƒĂŒĂ€Ă•VĂŒ Ă€ĂŠĂŒ }iĂŒiĂ€ĂŠĂœĂŒĂŠ>ĂŠiViĂƒĂƒ>ÀÞÊ i¾ÕÂŤiĂŒĂŠĂŒ ĂŠv>VĂŒ>ĂŒiĂŠĂŒiĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂŠ>`ĂŠ>ĂŠV Ă•Ă€ĂƒiĂŠÂŤ>VĂŠv ÀÊi>VĂŠ`ii}>ĂŒiĂŠ Â­ĂœVĂŠVĂ•`iĂƒĂŠ>ĂŠÂŤ>`]ĂŠÂŤiĂŠ>`ĂŠ>ĂŠĂ€ĂƒĂŒĂŠ`ĂŠ>Ă•>ÂŽ

Open Course Prices ­9 Ă•ĂŠV iĂŠĂŒ ĂŠ ÕÀÊÛiĂ•iÂŽ Course Code

Venue

Price

W48850593

North London

ÂŁ93.45 per person

W48850594

Central London

ÂŁ115.50 per person

On-site Course Prices ­7iĂŠV iĂŠĂŒ ĂŠĂž ÕÀÊÛiĂ•iÂŽ Course Code

Venue

Price

Completion Certificate

W48850595 1 Day Course On-site ÂŁ 367.50

for up to 12 delegates*

"ĂŠĂƒĂ•VViĂƒĂƒvĂ•ĂŠV ÂŤiĂŒ ĂŠ vĂŠĂŒiĂŠV Ă•Ă€Ăƒi]ĂŠĂŒiĂŠ`ii}>ĂŒiĂŠĂœĂŠĂ€iViĂ›iĂŠ>ĂŠViĂ€ĂŒwĂŠV>ĂŒiĂŠ

vĂŠ>ĂŒĂŒi`>Vi°Ê/ĂƒĂŠĂƒĂŠĂ›>`ĂŠv ÀÊÎÊÞi>Ă€ĂƒÂ°

W48850596 1 Day Course On-site ÂŁ 603.75

for 13 to 24 delegates*

I``ĂŒ >ĂŠĂŒĂ€>Ă›iĂŠiĂ?ÂŤiĂƒiĂƒĂŠ>ÞÊLiĂŠV>Ă€}i`ĂŠĂŠĂƒ iĂŠ>Ă€i>Ăƒ

1122

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1122COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:24


FREE next day delivery, no minimum spend required 1

2

1123

3

Health and Safety

best seller

6

7

5 8 4

Personal Care

9

10

1. Always Ultra Sanitary Towels UĂŠĂ›>>LiĂŠĂŠĂ“ĂŠĂƒâiĂƒĂŠUĂŠ Ă€>ĂŠĂŠÂŤ>V ĂŠvĂŠÂŁĂˆĂŠ>`ĂŠ Ă€>ĂŠÂŤĂ•ĂƒĂŠÂ­ĂœĂŒĂŠĂœ}ĂƒÂŽĂŠĂŠÂŤ>V ĂŠvĂŠÂŁ{ W271095 Ă€>ĂŠ ÂŤ>V ÂŁ2.55 Ă€>ĂŠÂŤĂ•ĂƒĂŠ ÂŤ>V ÂŁ3.00 W289204

2. Oasis Moist Patient Wipes UĂŠ-vĂŒ]ĂŠĂƒĂŒĂ€}ĂŠĂœÂŤiĂŠvĂ€ĂŠĂƒiĂƒĂŒĂ›iĂŠĂƒ ]ĂŠ>VĂŠ>`ĂŠ >ĂŠvĂ€iiĂŠUĂŠ iĂ€>ĂŒ}V>ĂžĂŠĂŒiĂƒĂŒi`]ĂŠ>iĂ€}ÞÊ ĂƒVĂ€iii`]ĂŠvĂ€>}Ă€>ViĂŠvĂ€iiĂŠvÀÕ>ĂŒĂŠUĂŠ6ĂƒVĂƒiÉ ÂŤĂžiĂƒĂŒiÀÊÂ­ĂœĂ›iĂŠ>ĂŒiĂ€>ĂŠUĂŠxĂŽ}ĂƒĂŠĂŠUĂŠ ÀÕĂŠvĂŠ ÂŁxäÊUĂŠ*>V ĂŠvĂŠ{ĂŠ`ÀÕĂƒ W453810 ĂŠĂŠĂŠ ÂŤ>V ÂŁ29.15

3. Classmate Dry Wipes UĂŠ7iĂŠ>Ă›iĂŠĂŒi>i`ĂŠĂ•ÂŤĂŠĂœĂŒĂŠ>ĂŠi>`}ĂŠ>Ă•v>VĂŒĂ•Ă€iÀÊ ĂŒĂŠ`iĂ›iÂŤĂŠĂŒiĂƒiĂŠ}`ĂŠĂ›>Ă•i]ĂŠ}ʾÕ>ĂŒĂžĂŠ`Ă€ĂžĂŠĂœÂŤiĂƒĂŠ UĂŠ-Ă•ĂŒ>LiĂŠvÀÊ>ĂŠĂ›>Ă€iĂŒĂžĂŠvĂŠĂ•ĂƒiĂƒ]ĂŠVĂ•`}ĂŠÂŤ>ĂŒiĂŒĂŠ V>Ă€iĂŠ>`ĂŠ}iiĂ€>ĂŠVi>}ĂŠUĂŠ*ÞÛĂƒVĂƒiĂŠ>ĂŒiĂ€>ĂŠUĂŠ {Ă“}ĂƒĂŠUĂŠ*>V ĂŠvÊ£ää W484672 ĂŠĂŠĂŠ ÂŤ>V ÂŁ2.20

11

4. Zoflora Floral Disinfectant

8. White Petroleum Jelly B.P.

UĂŠ*i>Ăƒ>ĂŒĂŠyĂ€>ĂŠĂƒViĂŒĂŠUĂŠ1ĂŒĂ€>ĂŠVViĂŒĂ€>ĂŒi`ĂŠUĂŠ/ĂƒĂŠ xĂˆĂŠLĂŒĂŒiĂŠ> iĂƒĂŠĂ“Â°Ă“ĂŠĂŒĂ€iĂƒ W281846 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ1.09

5. Dettol Antiseptic Disinfectant UĂŠ->viĂŠ>`ĂŠ}iĂŒiĂŠiĂ•}ĂŠvĂ€ĂŠĂ•ĂƒiĂŠĂŠĂƒ ĂŠUĂŠ*ĂœiĂ€vĂ•ĂŠ iĂ•}ĂŠĂŒĂŠĂ•ĂƒiĂŠ>ĂƒĂŠ>ĂŠ`ĂƒviVĂŒ>ĂŒĂŠUĂŠxääĂŠLĂŒĂŒi W349095 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ3.10

6. Milton Disinfecting Fluid

9. Cotton Buds UÊ£ää¯ÊÕÀiĂŠVĂŒĂŒĂŠĂŒÂŤĂŠLĂ•`ĂƒĂŠĂŠyiĂ?LiĂŠĂƒĂŒiĂƒĂŠUÊÓääÊ LĂ•`Ăƒ W243054 ĂŠĂŠĂŠ ÂŤ>V ÂŁ1.67

10. Paracetamol Tablets

UĂŠĂ“ÂŻĂŠvÀÕ>ĂŒĂŠUĂŠ >ĂŠLiĂŠĂ•Ăƒi`ĂŠĂŒĂŠĂƒĂŒiĂ€âiĂŠL>LÞÊ vii`}ĂŠÂŤĂ€`Ă•VĂŒĂƒĂŠĂŠÂŽĂ•ĂƒĂŒĂŠÂŁxĂŠĂ•ĂŒiĂƒĂŠUĂŠ-âi\ĂŠxĂŠĂŒĂ€iĂŠ LĂŒĂŒi W487597 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ11.35

7. Savlon Antiseptic Cream

UĂŠ-Ă•ĂŒ>LiĂŠvÀÊi>`>ViĂƒ]ĂŠĂ€iĂ•>ĂŒVĂŠÂŤ>]ĂŠV`ĂƒĂŠ >`ĂŠyĂ•iâ>ĂŠUĂŠxää}ĂŠ`Ăƒ>}iĂŠUĂŠ*>V ĂŠvĂŠÂŁĂˆĂŠĂŒ>LiĂŒĂƒĂŠ ­>Ă?Ă•ĂŠÂŤĂ•Ă€V>ĂƒiĂŠĂ“ĂŠÂŤ>V ĂƒÂŽ W269626 ĂŠĂŠĂŠ ÂŤ>V ÂŁ0.59

11. Helix Mini Personal Key Ring Alarm

UĂŠ1ĂƒiĂŠĂŒĂŠVi>ĂƒiĂŠ>`ĂŠÂŤĂ€iĂ›iĂŒĂŠviVĂŒĂŠUĂŠ-ĂŒiĂƒĂŠ>`ĂŠ i>ĂƒĂŠĂƒ ĂŠ`ĂƒĂ€`iĂ€ĂƒĂŠUÊÎä}ĂŠĂŒĂ•LiĂŠ W349121 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ2.10

electronic ordering: SIMS & e-procurement post: WNW supplies, 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4HR

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

UĂŠ-ĂŒiĂƒĂŠV>ÂŤÂŤi`ĂŠÂŤĂƒĂŠ>`ĂŠĂƒ ĂŠUĂŠiÂŤĂƒĂŠÂŤĂ€iĂ›iĂŒĂŠ >ÞÊÀ>ĂƒĂŠUĂŠĂ“Ă“x}ĂŠĂŒĂ•L W349108 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ2.10

UÊ£ää` ĂŠ>>ÀÊUĂŠ ÂŤ>VĂŒĂŠ>`ĂŠ}ĂŒĂœi}ĂŒĂŠÂŤV iĂŒĂŠ `iĂƒ}ĂŠUĂŠ,ÂŤĂŠVĂ€`ĂŠ>VĂŒĂ›>ĂŒĂŠUĂŠ >ĂŒĂŒiÀÞÊVĂ•`i` W397806 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ6.30

remember to quote your account number

1123COMP13_WNWPHAS.pgs

1123

18.02.2013

13:30


1124

WNW: whatever you need we’ve got it 2

3

Health and Safety

1

4

6

10 year Nursery Care

guarantee

5

direct

delivery

7 8

ĂŠ x°ÊĂ€i i>`ĂŠ-ĂŒĂ€ÂŤĂŠ/ iĂ€iĂŒiĂ€ UĂŠ/>iĂƒĂŠL`ĂžĂŠĂŒiÂŤiĂ€>ĂŒĂ•Ă€iĂŠĂŠVĂŒ>VĂŒĂŠ>`ĂŠĂ€i>`}ĂŠ ĂœĂŒĂŠĂƒiV`ĂƒĂŠUĂŠ,iĂ•Ăƒ>LiĂŠUĂŠ*>VĂŠvÊ£äÊ W880442ĂŠ ĂŠĂŠ ÂŤ>V ÂŁ10.95

ĂŠ ĂˆÂ°ĂŠ-ĂŒiÂŤĂŠ-ĂŒ UĂŠĂŠ>`ĂŠĂŒĂŠĂŒiĂŒĂŠĂŒĂ€>}ĂŠ>`ĂŠ>`ĂŠĂœ>Ăƒ}ĂŠUĂŠ-ĂŒiĂŠ yiVi`ĂŠ}Ă€iÞÊUĂŠ{ääÊĂ?ĂŠ7ĂŽĂ“xĂŠĂ?ĂŠ Ă“{äĂŠ W300761ĂŠ ĂŠĂŠ i>V ÂŁ5.80

1. Travel Sickness Bags UĂŠ i>Vi`ĂŠĂœĂŒiĂŠ}Ă•ĂƒĂƒiĂŒĂŒi`ĂŠÂŤ>ÂŤiÀÊL>}ĂŠUĂŠÂŁnĂ“ĂŠĂ?ÊÇÇÊĂ?ĂŠ Ă“ĂˆĂ“ĂŠUĂŠ*>VĂŠvÊ£ääÊ W245706ĂŠ ĂŠĂŠ ÂŤ>V ÂŁ7.90

2. Finger Protector Door Guard Kits UĂŠ1¾ÕiĂŠ`iĂƒ}ĂŠvÀÊi>ĂƒĂžĂŠĂƒivĂŠĂƒĂŒ>>ĂŒĂŠUĂŠ*Ă€ĂŒiVĂŒĂƒĂŠ w}iĂ€ĂƒĂŠvÀÊLi}ĂŠV>Ă•}ĂŒĂŠĂŠ`ÀÊÂŤi}ĂƒĂŠ UĂŠ1Ă›iĂ€Ăƒ>ĂŠ`iĂƒ}ĂŠĂŒĂŠwĂŒĂŠĂƒĂŒ>`>Ă€`]ĂŠĂ€Ăƒ}ĂŠ>`ĂŠÂŤĂ›ĂŒĂŠ }iĂŠ`Ă€ĂƒĂŠUĂŠ Ă•Ă€\ĂŠĂœĂŒiĂŠ UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒĂŠ W48411925ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ37.75 ÂŤ>VĂŠx ÂŁ122.80 W48418802ĂŠ ĂŠ ÂŤ>VĂŠĂ“x ÂŁ511.30 W48418815ĂŠĂŠĂŠ

1124

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

3. Multi-Use Thermometer UĂŠ*ViĂŒĂŠĂƒâiĂŠ>`ĂŠi>ĂƒĂžĂŠĂŒĂŠĂ•ĂƒiĂŠUĂŠĂ€ii>`ĂŠ`iĂŠ ĂŒ>iĂƒĂŠ>VVĂ•Ă€>ĂŒiĂŠĂŒiÂŤiĂ€>ĂŒĂ•Ă€iĂŠĂœĂŒĂŠÞÊ>ĂŠ VĂŒ>VĂŒĂŠĂœĂŒĂŠĂŒiĂŠĂƒĂ•L„iVĂŒĂŠUĂŠ-V>ĂŠĂŒ>iĂƒĂŠĂŒiÂŤiĂ€>ĂŒĂ•Ă€iĂŠvĂŠ ĂŒiĂŠĂ€]ĂŠ]ĂŠĂœ>ĂŒiÀÊ>`ĂŠĂƒĂŠUĂŠĂ•ĂŒĂŠĂƒĂœĂŒVĂŠvvĂŠ UĂŠiĂ›iĂ€ĂŠĂœ>Ă€}ĂŠUĂŠ-`ĂŠÂŤĂ€ĂŒiVĂŒĂ›iĂŠV>ĂƒiĂŠ W467668ĂŠ ĂŠĂŠ i>V ÂŁ20.95

4. Plug Safety Covers UÊ*>VÊvÊÓäÊ W880436Ê ÊÊ

7. Pre-School First Aid Poster UĂŠ}ÞÊÛĂƒLi]ĂŠivviVĂŒĂ›iĂŠ}Ă•`>ViĂŠĂƒÂŤiVwV>ÞÊ VÂŤi`ĂŠvĂ€ĂŠĂƒĂŒĂ•>ĂŒĂƒĂŠĂ›Ă›}ÊÞÕ}iÀÊV`Ă€iĂŠ UĂŠ i>ÀÊ}Ă€>ÂŤVĂƒĂŠ>`ĂŠi>ĂƒĂžĂŠĂŒĂŠĂ€i>`ĂŠĂŒiĂ?ĂŒĂŠUĂŠ>>ĂŒi`ĂŠ vÀÊ`Ă•Ă€>LĂŒĂžĂŠUĂŠx“äÊĂ?ĂŠ{ÓäĂŠ W484412 i>V ÂŁ12.00

ĂŠ n°Ê >ĂƒĂƒ>ĂŒiĂŠ iĂ€iĂ?ĂŠ7ÂŤiĂƒ ÂŤ>V ÂŁ3.85

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

UĂŠĂž}iVĂŠ>`ĂŠ>`ĂŠL`ĂžĂŠĂœÂŤiĂƒĂŠUĂŠ->viĂŠ>`ĂŠ}iĂŒiĂŠ iĂ•}ĂŠvĂ€ĂŠĂŒiĂŠĂƒĂŒĂŠĂƒiĂƒĂŒĂ›iĂŠĂƒĂƒ]ĂŠVĂ•`}ĂŠL>LiĂƒĂŠ UĂŠ*>VĂŠvĂŠÂŁĂ¤Ă¤ĂŠĂœÂŤiĂƒĂŠ W901017ĂŠ ĂŠĂŠ ÂŤ>V ÂŁ4.10

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1124COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:29


FREE next day delivery, no minimum spend required

1125

3

1

Health and Safety

2

4

Nursery Care

direct

delivery

6

7

5

1. Cotton Wool Balls UĂŠ *ʾÕ>ĂŒĂžĂŠ>LĂƒĂ€LiĂŒĂŠVĂŒĂŒĂŠĂœĂŠL>ĂƒĂŠ UĂŠÂŤÂŤĂ€Ă? >ĂŒiÞÊÓääÊL>ĂƒĂŠÂŤiÀʍ>V W484854 ĂŠĂŠĂŠ ÂŤ>V ÂŁ1.57

2. Jeyes Baby Wipes UĂŠ Ă?ĂŒĂ€>ĂŠĂŒVĂŠĂœÂŤiĂƒĂŠUĂŠލ>iĂ€}iVĂŠUĂŠ*>VĂŠvĂŠnäÊ ĂœÂŤiĂƒĂŠ W420543 ĂŠĂŠĂŠ ÂŤ>V ÂŁ3.00

3. Rubbermaid Horizontal Baby Changing Unit UĂŠ/Ă•}]ĂŠ`Ă•Ă€>LiĂŠÂŤĂžiĂŒĂžiiĂŠÂŤ>ĂƒĂŒVĂŠVĂƒĂŒĂ€Ă•VĂŒĂŠ ĂœĂŒĂŠ>ĂŒ VĂ€L>ĂŠĂŒĂ€i>ĂŒ iĂŒĂŠĂœVĂŠ>ĂƒĂŒĂƒĂŠĂŒiĂŠviĂŠvĂŠĂŒiĂŠ ÂŤĂ€`Ă•VĂŒĂŠUĂŠ`ĂƒĂŠy>ĂŒĂŠiĂ€} VĂŠ`iĂƒ}ĂŠĂŒĂŠ ĂƒiĂŠ Ăœ>ĂƒĂŒ>}iĂŠvĂŠĂƒÂŤ>ViĂŠ>`ĂŠi>ĂƒiĂŠvĂŠĂ•ĂƒiĂŠUĂŠ Ă›iiĂŒĂŠ ĂƒĂŠÂ­iĂŠi>VĂŠi`ÂŽĂŠ`ĂŠ>ÞÊL>}ĂŠĂƒiVĂ•Ă€iĂž]ĂŠ vĂ€ii}ĂŠ>`ĂƒĂŠUĂŠ ĂƒÂŤiĂƒiÀÊvĂ€ĂŠĂŒ>LiĂŠiĂ€ĂƒĂŠ>ĂŒĂŠiĂžiĂŠiĂ›iĂŠ UĂŠÂŁxĂŠiĂ€ĂƒĂŠVĂ•`i`ĂŠUĂŠĂƒĂŠĂƒĂ•ĂŒ>LiĂŠvÀÊ`Ăƒ>Li`ĂŠ>`ĂŠ `iÀÊV`Ă€iĂŠUĂŠ ÂŤiĂŒiĂŠĂœĂŒĂŠĂžĂŠĂƒ>viĂŒĂžĂŠĂƒĂŒĂ€>ÂŤĂƒĂŠĂŒĂŠ

ĂƒiVĂ•Ă€iĂŠL>LÞÊUĂŠ >ĂƒĂžĂŠĂŒĂŠĂƒĂŒ>ĂŠĂœĂŒĂŠvĂ•ĂŠĂƒĂŒĂ€Ă•VĂŒĂƒĂŠ UĂŠ ÂŤiĂƒĂŠĂœĂŒĂŠ ÕÀi>ĂŠĂƒĂŒ>`>Ă€`ĂŠ ĂŠÂŁĂ“Ă“Ă“ÂŁÂŁĂŠ ­/iĂƒĂŒi`ĂŠĂŒĂŠÂŁx}ÂŽĂŠUĂŠ ĂŒĂŠĂƒĂ•ĂŒ>LiĂŠvÀÊ Ă•ĂŒ}ĂŠĂŠ ÂŤ>Ă€ĂŒĂŒĂŠĂœ>ĂƒĂŠUĂŠÇ£nĂŠĂ?ĂŠ7Š££ÊĂ?ĂŠ ­ÂŤiÂŽĂŠ{Šx ĂŠÀÊ

­VĂƒi`ŽÊ£äÓ ĂŠUĂŠ >ĂƒiĂŠvĂŠxääÊiĂ€ĂƒĂŠ>Ă›>>LiĂŠ ĂƒiÂŤ>Ă€>ĂŒiÞÊUĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ W48251125

>}}ĂŠĂ•ĂŒĂŠ i>V ÂŁ216.25 iĂ€ĂƒĂŠ V>Ăƒi ÂŁ79.45 W48299225

4. Nappy Bags UĂŠĂ€ĂŠĂŒiĂŠ`ĂƒÂŤĂƒ>ĂŠvĂŠĂƒi`ĂŠ>ÂŤÂŤiĂƒĂŠUĂŠĂ€>}Ă€>Vi`ĂŠ UĂŠ*>VĂŠvÊÎääÊL>}Ăƒ W486310 ĂŠĂŠĂŠ ÂŤ>V ÂŁ3.00

Nursery Essentials Nappy Wrapper Cartridge UĂŠ >ĂƒĂžĂŠĂŒĂŠ>ĂƒĂƒi LiĂŠ>`ĂŠĂ•ĂƒiĂŠUĂŠ >ÞÊĂƒĂŠĂœĂ€>ÂŤÂŤi`ĂŠĂŠ ĂƒiV`ĂƒĂŠUĂŠĂ€>}Ă€>Vi`ĂŠV>ĂƒĂƒiĂŒĂŒiĂŠ>ĂƒĂŒĂƒĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠÂŁĂŠ ĂŒĂŠ UĂŠ/Ă•LĂŠ`ĂƒĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“nĂŠ>ÂŤÂŤiĂƒĂŠ>ĂŒĂŠ>ĂŠĂŒ iĂŠUĂŠ`Ă›`Ă•>ÞÊ ĂœĂ€>ÂŤĂƒĂŠ>`ĂŠĂƒi>ĂƒĂŠi>VĂŠ>ÂŤÂŤĂžĂŠĂŒĂŠVĂŠ>Ăœ>ÞÊ`ÕÀÊUĂŠ

electronic ordering: SIMS & e-procurement post: WNW supplies, 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4HR

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

*ÀÛiĂŠĂŒĂŠLiĂŠĂ“xĂŠĂŒ iĂƒĂŠ Ă€iĂŠivviVĂŒĂ›iĂŠ>ĂŒĂŠ`ÕÀÊVĂŒĂ€ĂŠ ĂŒ>ĂŠ>ÂŤÂŤĂžĂŠĂƒ>VĂƒĂŠUĂŠ1ĂƒiĂƒĂŠĂ“Ă¤ÂŻĂŠiĂƒĂƒĂŠÂŤ>ĂƒĂŒVĂŠĂŒ>ĂŠ >ÂŤÂŤĂžĂŠĂƒ>VĂƒ 5. W102199

>Ă€ĂŒĂ€`}iĂŠ i>V ÂŁ5.25 6. W102186 Ăž}iiĂŠ/Ă•LĂŠ i>V ÂŁ20.95

7. Child Changing Mat UĂŠ}ĂŠ>ĂƒĂŒ}ĂŠĂž}iVĂŠ`iĂƒ}ĂŠĂœĂŒĂ•ĂŒĂŠĂƒĂŒĂŒV}ĂŠ UĂŠ`i>ĂŠvĂ€ĂŠĂ•ĂƒiĂŠĂŠ`>ÞÊĂ•Ă€ĂƒiĂ€iĂƒ]ĂŠVĂ€iViĂƒĂŠ>`ĂŠ ĂƒÂŤĂŒ>ĂƒĂŠUĂŠ ĂƒĂŒĂ€Ă•VĂŒi`ĂŠvĂ€ ĂŠV vĂ€ĂŒ>Li]ĂŠĂƒĂœi>ĂŒĂŠ v>LĂ€VĂŠUĂŠ iĂƒĂŠĂŒĂŠĂœi>iĂŠ>vĂŒiÀÊÀiÂŤi>ĂŒi`ĂŠVi>}ĂŠ >`ĂŠ`ĂƒviVĂŒ}ĂŠUĂŠ-Ă•ÂŤÂŤĂ€ĂŒĂ›iĂŠwĂ€ ĂŠL>ĂƒiĂŠ UĂŠ-`iĂƒĂŠVĂ€>`iĂŠĂŒiĂŠV`ĂŠĂœĂŒĂ•ĂŒĂŠĂ€iĂƒĂŒĂ€VĂŒ}ĂŠV`V>Ă€iĂ€Â˝ĂƒĂŠ Ă›i iĂŒĂŠUĂŠ >ĂƒÞÊVi>i`ĂŠ`iĂƒ}ĂŠUĂŠ iĂƒĂƒ\ĂŠy>ĂŒĂŠ 7x£äÊĂ?ĂŠÇÇä Ă†ĂŠĂƒ`iĂƒĂŠĂ•ÂŤĂŠ7ΣäÊĂ?ĂŠÇÇä W881135 ĂŠĂŠĂŠ i>V ÂŁ32.95

VAT will be added to these prices

remember to quote your account number

1125COMP13_WNWPHAS.pgs

1125

18.02.2013

13:22


1126

WNW: whatever you need we’ve got it

Health and Safety Literature

Health and Safety

1

2

5

4

6

7

8

9

10

11

12

1. A4 Accident Book UĂŠ ÂŤiĂƒĂŠĂœĂŒĂŠĂŒiĂŠVÕÀÀiĂŒĂŠ >ĂŒ>ĂŠ*Ă€ĂŒiVĂŒĂŠVĂŒĂŠUĂŠ -ÂŤ>ViĂŠĂŒĂŠĂ€iVĂ€`ĂŠxĂŽĂŠV`iĂŒĂƒĂŠUĂŠ i>ÀÊyĂœV>Ă€ĂŒĂŠ>`ĂŠ }Ă•`>ViĂŠĂŒiĂƒĂŠĂŠĂœĂŠĂŒĂŠĂ€iVĂ€`ĂŠ>ĂŠ>VV`iĂŒĂŠ W472231ĂŠ ĂŠĂŠ i>V ÂŁ3.95

2. A4 Pupil Accident Book UĂŠ ÂŤiĂƒĂŠĂœĂŒĂŠĂŒiĂŠVÕÀÀiĂŒĂŠ >ĂŒ>ĂŠ*Ă€ĂŒiVĂŒĂŠVĂŒĂŠ UĂŠ-ÂŤ>ViĂŠĂŒĂŠĂ€iVĂ€`ĂŠxĂŽĂŠV`iĂŒĂƒĂŠUĂŠ i>ÀÊyĂœV>Ă€ĂŒĂŠ >`ĂŠ}Ă•`>ViĂŠĂŒiĂƒĂŠĂŠĂœĂŠĂŒĂŠĂ€iVĂ€`ĂŠ>ĂŠ>VV`iĂŒĂŠ ÛÛ}ĂŠ>ĂŠÂŤĂ•ÂŤĂŠ W880577ĂŠ ĂŠĂŠ i>V ÂŁ4.95

3. A4 Accident Report Folder UĂŠ*ÀÛ`iĂƒĂŠ>ʾÕVĂŠ>`ĂŠi>ĂƒĂžĂŠiĂŒ`ĂŠvÀÊV>ĂŒ>}Ă•}ĂŠ >`ĂŠĂ€iviĂ€iV}ĂŠVÂŤiĂŒi`ĂŠ>VV`iĂŒĂŠĂ€iÂŤĂ€ĂŒĂŠvĂ€ĂƒĂŠ UĂŠ-Ă•ÂŤÂŤi`ĂŠVÂŤiĂŒiĂŠĂœĂŒĂŠ`iĂ?ĂŠV>Ă€`ĂŠĂœĂŒĂŠĂƒĂ•vwViĂŒĂŠ ĂƒÂŤ>ViĂŠvÀÊx{ĂŠ>VV`iĂŒĂŠLĂŠiĂŒĂ€iĂƒĂŠUĂŠVĂ•`iĂƒĂŠ }Ă•`>ViĂŠĂŒiĂƒĂŠvÀÊVÂŤiĂŒ}ĂŠ>`ĂŠĂƒĂŒĂ€}ĂŠ>VV`iĂŒĂŠ Ă€iVĂ€`Ăƒ W485543ĂŠ ĂŠĂŠ i>V ÂŁ6.30

1126

3

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

4. Accident Record Book

First Aid & Safety Posters

UÊÓ£äÊĂ?ÊÓääĂŠUÊÓäʍ>}iĂƒĂŠĂœĂŒĂŠiĂŠiĂŒĂ€ĂžĂŠÂŤiÀʍ>}iĂŠ UĂŠVĂ•`iĂƒĂŠÂŤiĂ€vĂ€>ĂŒi`ĂŠÂŤ>}iĂƒĂŠĂŒĂŠVÂŤĂžĂŠĂœĂŒĂŠĂŒiĂŠ VÕÀÀiĂŒĂŠ >ĂŒ>ĂŠ*Ă€ĂŒiVĂŒĂŠVĂŒĂŠĂ€i¾ÕĂ€iiĂŒĂƒĂŠUĂŠiiĂŒĂƒĂŠ i>ĂŒĂŠ>`ĂŠĂƒ>viĂŒĂžĂŠĂ€i}Ă•>ĂŒĂƒĂŠ W390227ĂŠ ĂŠĂŠ i>V ÂŁ2.40

5. First Aid for Children - Pocket Guide UĂŠ*ViĂŒĂŠĂƒâi]ĂŠvi>ĂŒĂ•Ă€}ĂŠwĂ€ĂƒĂŒĂŠ>`iÀÊĂŒiĂƒĂŠ>`ĂŠ }Ă•`iiĂƒĂŠvÀÊ`i>}ĂŠĂœĂŒĂŠV``ĂŠwĂ€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠ ĂƒĂŒĂ•>ĂŒĂƒĂŠUĂŠ>>ĂŒi`ĂŠvÀÊ`Ă•Ă€>LĂŒĂžĂŠ W474376ĂŠ ĂŠĂŠ i>V ÂŁ2.70

UĂŠ}ÞÊÛĂƒLi]ĂŠivviVĂŒĂ›iĂŠ}Ă•`>ViĂŠvÀÊ`i>}ĂŠĂœĂŒĂŠ >ĂŠĂ›>Ă€iĂŒĂžĂŠvĂŠi>ĂŒĂŠ>`ĂŠĂƒ>viĂŒĂžĂŠĂƒĂŒĂ•>ĂŒĂƒĂŠUĂŠ i>ÀÊ }Ă€>ÂŤVĂƒĂŠ>`ĂŠi>ĂƒĂžĂŠĂŒĂŠĂ€i>`ĂŠĂŒiĂ?ĂŒĂŠUĂŠ>>ĂŒi`ĂŠvÀÊ `Ă•Ă€>LĂŒĂž

7. First Aid for Children W467629Ê x‰äÊ�Ê{ÓäÊ W474714Ê

n{äÊ�Êx‰äÊ

UĂŠĂ•ÞÊĂ•ĂƒĂŒĂ€>ĂŒi`ĂŠ}Ă•`>ViĂŠ>Ă•>ĂŠvĂ€ĂŠĂŒiĂŠĂœĂ€ÂŤ>ViĂŠ UĂŠi>ĂŒĂ•Ă€iĂƒĂŠĂƒiVĂŒĂƒĂŠvĂŠ>`Ă›ViĂŠĂŠwĂ€ĂƒĂŒĂŠ>`ĂŠvÀÊV`Ă€iĂŠ >`ĂŠĂƒÂŤĂ€ĂŒĂŠUĂŠVĂ•`iĂƒĂŠ>ĂŠĂ•ĂƒivĂ•ĂŠĂƒivÂ‡ĂŒiĂƒĂŒĂŠÂľĂ•âÊ>ĂŒĂŠĂŒiĂŠi`ĂŠ vĂŠi>VĂŠĂƒiVĂŒ W474688ĂŠ ĂŠĂŠ i>V ÂŁ6.30

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

i>V ÂŁ12.00

9. First Aid for Burns W474779Ê n{äÊ�Êx‰äÊ

i>V ÂŁ12.00

10. Electric Shock Treatment W474740Ê x‰äÊ�Ê{ÓäÊ

6. First Aid Manual

i>V ÂŁ12.00

8. Workplace First Aid Guide

i>V ÂŁ12.00

11. Safe Manual Handling W474766Ê x‰äÊ�Ê{ÓäÊ

i>V ÂŁ12.00

12. Fire Safety W474753Ê x‰äÊ�Ê{ÓäÊ

i>V ÂŁ12.00

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1126COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:28


FREE next day delivery, no minimum spend required

1127

1. Medical Couch & Step UĂŠ ÂŤĂ?ÞÊV>ĂŒi`ĂŠvĂ€>iĂŠ>`ĂŠi}ĂƒĂŠUĂŠ >ĂƒĂžĂŠĂŒĂŠVi>ĂŠ Ă•ÂŤ ĂƒĂŒiÀÞ]ĂŠy>iĂŠĂ€iĂŒ>Ă€`iĂŒĂŠĂŒĂŠ -xnxnĂŠĂƒĂŒ>`>Ă€`ĂŠ UĂŠ`Ă•ĂƒĂŒ>LiĂŠL>VĂŠUĂŠĂ•ĂŒÂ }ĂŠĂƒĂŒiÂŤĂŠÂ VĂ•`i`ĂŠUĂŠÇnäÊ Ă?ĂŠ7ÂŁnxäÊĂ?ĂŠ ĂˆĂ¤Ă¤ĂŠUĂŠ Ă•Ă€Ăƒ\ĂŠL>V]ĂŠ>ÛÞÊ>`ĂŠ ÂŤ>Ă€V iĂŒĂŠUĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠ{ĂŠĂœiiĂƒ W48253959ĂŠ >VĂŠ ĂƒiĂŒ ÂŁ396.85 >ÛÞÊ ĂƒiĂŒ ÂŁ396.85 W48599564 ĂƒiĂŒ ÂŁ396.85 W48599577ĂŠ *>Ă€V iĂŒĂŠ

1

direct

delivery

direct

Health and Safety

2

2. Junior Rest Couch

delivery

UĂŠ ÂŤĂ?ÞÊV>ĂŒi`ĂŠvĂ€>iĂŠ>`ĂŠi}ĂƒĂŠUĂŠ >ĂƒĂžĂŠĂŒĂŠVi>ĂŠ Ă•ÂŤ ĂƒĂŒiÀÞ]ĂŠy>iĂŠĂ€iĂŒ>Ă€`iĂŒĂŠĂŒĂŠ -xnxnĂŠĂƒĂŒ>`>Ă€`ĂŠ UĂŠ`Ă•ĂƒĂŒ>LiĂŠL>VĂŠUĂŠĂ•ĂŒÂ }ĂŠĂƒĂŒiÂŤĂŠÂ VĂ•`i`ĂŠUĂŠÇnäÊ Ă?ĂŠ7ÂŁnxäÊĂ?ĂŠ ĂˆĂ¤Ă¤ĂŠUĂŠ Ă•Ă€Ăƒ\ĂŠL>V]ĂŠ>ÛÞÊ>`ĂŠ ÂŤ>Ă€V iĂŒĂŠUĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠ{ĂŠĂœiiĂƒ W48275448 >VĂŠ i>V ÂŁ414.70 >ÛÞÊ i>V ÂŁ414.70 W48599590ĂŠ i>V ÂŁ414.70 W48599603ĂŠ *>Ă€V iĂŒĂŠ

3. Lotus Professional Couch Roll UĂŠ` Û `Ă•>ĂžĂŠĂœĂ€>ÂŤÂŤi`ĂŠĂ“ĂŠÂŤÞʍiĂ€vĂ€>ĂŒi`ĂŠVĂ•V ÊÀÊ UĂŠ  ViĂŠvĂŠLĂ•iĂŠĂ€ĂŠĂœ Â ĂŒiĂŠUĂŠ LĂƒĂƒi`ÊÀÊvviĂ€ĂƒĂŠ ĂƒĂŒĂ€i}ĂŒ ]ĂŠ>LĂƒĂ€LiVÞÊ>`ĂŠĂƒvĂŒiĂƒĂƒĂŠUĂŠxääĂŠĂœÂ `iĂŠ UĂŠ >ĂƒiĂŠvĂŠÂŁĂ“ĂŠĂ?ĂŠxxĂŠĂ€ĂƒĂŠUÊ£ää¯ÊÀiVĂžVi`ĂŠwLĂ€i W468825 Ă•iĂŠ V>Ăƒi ÂŁ31.95 7 Â ĂŒiĂŠ V>Ăƒi ÂŁ31.95 W881216ĂŠ

3

4. Couch Step

black

UĂŠ Ă•Ă€>LiĂŠ}ÀÛi`ĂŠ>ĂŒÂ ÂŠĂƒÂ ÂŤĂŠĂƒĂ•Ă€v>ViĂŠĂŠUĂŠ,Ă•LLiÀÊviiĂŒĂŠ ÂŤĂ€iĂ›iĂŒĂŠĂ›iiĂŒĂŠUĂŠ ÂŤ>ĂŒÂ LiĂŠĂœÂ ĂŒ ĂŠĂŒ iĂŠVĂ•V iĂƒĂŠ vi>ĂŒĂ•Ă€i`ĂŠĂŠĂŒ Â ĂƒĂŠÂŤ>}i UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠ{ĂŠĂœiiĂƒ W48599629ĂŠ ĂŠĂŠ i>V ÂŁ73.45

navy

parchment

Colours shown for guidance only. samples available on request.

Medical Screen 5

UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠ{ĂŠĂœiiĂƒ Ă•LLiĂŠÂŤ>ĂŒĂŒiÀÊ Ă•iĂŠÂŤ>ĂŒV ĂœĂ€ĂŠ W48519393ĂŠ *> ĂŠĂœ Â ĂŒiĂŠ *> ĂŠLi }iĂŠ W48519419ĂŠ

5. W48519380 6. W48519406

i>V ÂŁ311.80 i>V ÂŁ311.80 i>V ÂŁ297.10 i>V ÂŁ310.80

Medical Furniture

UĂŠ7ĂŒiĂŠiÂŤĂ?ÞÊV>ĂŒi`ĂŠvĂ€>iĂŠUĂŠ `ĂƒĂŠy>ĂŒĂŠvÀÊ ĂƒĂŒĂ€>}iĂŠĂœiĂŠĂŒĂŠĂŠĂ•ĂƒiĂŠUĂŠ7ÂŤiĂŠV i>ĂŠÂŤ>i ĂƒĂŠ UĂŠ >iĂŠĂ€iĂŒ>Ă€`>ĂŒĂŠĂŒĂŠ -{Ă‡ĂˆĂŠ*>Ă€ĂŒĂŠĂ‡ĂŠUĂŠ£ÇÓäÊĂ?ĂŠ 7Ă“xääÊ­vĂ• ÞÊiĂ?ĂŒi`i`ÂŽĂŠUĂŠ"ĂŒiÀÊV Ă•Ă€ĂƒĂŠ>`ĂŠ patterns also available

4

7. Mr. Men Medical Screen UĂŠ Ă•Ă€vĂ•ĂŠ`iĂƒÂ }ĂŠĂœÂ ĂŒ ĂŠĂŒ iĂŠiĂ›iÀŠÂŤĂ•>ÀÊÀ°ÊiĂŠ V >Ă€>VĂŒiĂ€ĂƒĂŠUĂŠ7 Â ĂŒiĂŠiÂŤĂ?ÞÊV>ĂŒi`ĂŠvĂ€>iĂŠUĂŠ`ĂƒĂŠ y>ĂŒĂŠvĂ€ĂŠĂƒĂŒĂ€>}iĂŠĂœ iĂŠĂŒĂŠÂ ĂŠĂ•ĂƒiĂŠUĂŠ7 iĂŠVi>ĂŠ ÂŤ>iĂƒĂŠUĂŠ>iĂŠĂ€iĂŒ>Ă€`>ĂŒĂŠĂŒĂŠ -{Ă‡ĂˆĂŠ*>Ă€ĂŒĂŠĂ‡ĂŠUĂŠ£ÇÓäÊĂ?ĂŠ 7Ă“xääÊ­vĂ•ÞÊiĂ?ĂŒi`i`ÂŽ UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠ{ĂŠĂœiiĂƒ W48629347ĂŠ ĂŠĂŠ i>V ÂŁ311.80

direct

6

8. First Aid Cabinet

direct

delivery

delivery

7

UĂŠĂŒĂŒĂ€>VĂŒÂ Ă›i]ĂŠvĂ•VĂŒÂ >ĂŠ>`ĂŠ`Ă•Ă€>LiĂŠV>LiĂŠV>L iĂŒĂŠ UĂŠ-iVĂ•Ă€iĂŠ>`ĂŠyiĂ? LiĂŠĂƒĂŒĂ€>}iĂŠvÀÊ>ĂŠĂžÕÀÊwĂ€ĂƒĂŒĂŠ> `ĂŠ iĂƒĂƒiĂŒÂ >ĂƒĂŠUĂŠ- âi\ĂŠ{ĂˆĂ¤ĂŠĂ?ĂŠ7ÎääÊĂ?ĂŠ ÂŁ{ä UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠ{ĂŠĂœiiĂƒ W48599642 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ42.00

9. Double First Aid Cabinet UĂŠĂŒĂŒĂ€>VĂŒÂ Ă›i]ĂŠvĂ•VĂŒÂ >ĂŠ>`ĂŠ`Ă•Ă€>LiĂŠV>LiĂŠV>L iĂŒĂŠ UĂŠ-iVĂ•Ă€iĂŠ>`ĂŠyiĂ? LiĂŠĂƒĂŒĂ€>}iĂŠvÀÊ>ĂŠĂžÕÀÊwĂ€ĂƒĂŒĂŠ> `ĂŠ iĂƒĂƒiĂŒÂ >ĂƒĂŠUĂŠ- âi\ĂŠx{äÊĂ?ĂŠ7ÎÎäÊĂ?ĂŠ ÓääĂŠ UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠ{ĂŠĂœiiĂƒ W48854618 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ99.95

direct

VAT will be added to these prices

SHOP ONLINE 6 iĂœĂŠÕÀÊ>ĂŒiĂƒĂŒĂŠÂŤĂ€`Ă•VĂŒĂƒĂŠ>`ĂŠ ĂƒÂŤiV >ĂŠvviĂ€ĂƒĂŠ i°

direct

delivery

8

9

direct

direct

delivery

delivery

electronic ordering: SIMS & e-procurement post: WNW supplies, 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4HR

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

delivery

remember to quote your account number

1127COMP13_WNWPHAS.pgs

1127

18.02.2013

13:27


1128

WNW: whatever you need we’ve got it 2

3

5

Health and Safety

1

4

direct

delivery

direct

delivery

direct

direct

delivery

6

direct

delivery

delivery

7

1. Fire CO2 Extinguisher UĂŠÀÊ >ĂƒĂƒĂŠ ĂŠwĂ€iĂƒĂŠĂ›Ă›}ĂŠiiVĂŒĂ€V>ĂŠi¾ÕÂŤ iĂŒĂŠ UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ W48854650 Ă“ĂŒĂ€ĂŠ i>V ÂŁ47.95 xĂŒĂ€ĂŠ i>V ÂŁ59.95 W48850464

2. Fire Water Extinguisher UĂŠÀÊ >ĂƒĂƒĂŠĂŠwĂ€iĂƒĂŠÞÊÊ UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ W48854653 ĂŠĂŠ

i>V ÂŁ43.25

3. Fire AFF Foam Extinguisher UĂŠÀÊ >ĂƒĂƒĂŠ]ĂŠ ĂŠwĂ€iĂƒĂŠĂ›Ă›}ĂŠiiVĂŒĂ€V>ĂŠi¾ÕÂŤ iĂŒĂŠ UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ W48854651 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ44.95 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ49.95 W48854652

Fire Safety

4. Fire ABC Powder Extinguisher UĂŠÀÊ >ĂƒĂƒĂŠ]ĂŠ ]ĂŠ ĂŠ>`ĂŠwĂ€iĂƒĂŠĂ›Ă›}ĂŠiiVĂŒĂ€V>ĂŠ i¾ÕÂŤ iĂŒĂŠUĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ W48850468 Ă“}ĂŠ i>V ÂŁ29.95 Ăˆ}ĂŠ i>V ÂŁ39.95 W48850469

8

9

10

11

12

5. Fire Medium Extinguisher Covers, UĂŠĂ€iĂŠiĂ?ĂŒ}Ă•ĂƒiÀʍÀĂŒiVĂŒĂŠUĂŠ ÂŤiĂŒiĂŠ}Ă•`iĂŠĂŒĂŠ wĂ€iĂŠĂƒ>viĂŒĂž]ĂŠiiÂŤĂƒĂŠVĂ€ĂŒV>ĂŠwĂ€iĂŠĂƒ>viĂŒĂžĂŠvĂ€ >ĂŒĂŠĂŠiĂŠ ÂŤ>ViĂŠUĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ W48854654 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ8.35

6. Fire Safety Log Book UĂŠ ÂŤiĂŒiĂŠ}Ă•`iĂŠĂŒĂŠwĂ€iĂŠĂƒ>viĂŒĂžĂŠUĂŠĂŠiiÂŤĂƒĂŠVĂ€ĂŒV>ĂŠĂ€iĂŠ ->viĂŒĂžĂŠvĂ€ >ĂŒĂŠĂŠiĂŠÂŤ>Vi W273422 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ2.20

7. Fire Safety Risk Assessment Kit UĂŠ`i>ĂŠvÀÊV ÂŤĂž}ĂŠĂœĂŒĂŠwĂ€iĂŠĂƒ>viĂŒĂžĂŠĂ€i}Ă•>ĂŒĂƒĂŠ UĂŠVĂ•`iĂƒĂŠĂƒiVĂŒĂƒĂŠvÀÊ>â>Ă€`ĂŠ`iĂŒwV>ĂŒ]ĂŠ>ĂŠ V ÂŤĂ€iiĂƒĂ›iĂŠwĂ€iĂŠĂƒ>viĂŒĂžĂŠViVĂƒĂŒ]ĂŠĂ€ĂƒĂŠĂ€i`Ă•VĂŒĂŠ >VĂŒĂŠÂŤ>ĂŠ>`ĂŠ>ĂŠ}Ă€`ĂŠĂŒĂŠĂƒiĂŒVĂŠĂ•ĂŒĂŠÂŤĂŒiĂŒ>ĂŠ ÂŤĂ€Li ĂŠ>Ă€i>Ăƒ W273435 ĂŠĂŠ i>V ÂŁ11.95

direct

delivery

direct

delivery

13

8. Fire Blanket UĂŠ ĂƒĂƒiĂŒ>ĂŠL>iĂŒĂƒĂŠĂŠ ĂƒĂŒĂŠwĂ€iĂŠĂƒ>viĂŒĂžĂŠĂƒĂŒĂ€>ĂŒi}iĂƒ]ĂŠ Ăƒ}iĂŠÂŤiViĂŠ`iĂƒ}ĂŠvÀÊ}ĂŠ>ĂƒĂŒ}ĂŠĂƒiÀÛViĂŠUĂŠ}i`ĂŠ `ĂŠvÀÊi>ĂƒĂžĂŠiĂ?ĂŒĂ€>VĂŒĂŠUĂŠĂŒi >ÀÊViĂ€ĂŒwi`ĂŠĂŒĂŠ - ĂŠ 1869:1998 W278271 £°ÓÊĂ?Ê£°Ó ĂŠ i>V ÂŁ16.20 £°ÓÊĂ?Ê£°n ĂŠ i>V ÂŁ21.25 W278284

9. Fire Extinguisher, CO2 Sign UÊ6Þ]ÊÓnäÊ�Ê7‹ä

UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ

W48288903

i>V ÂŁ2.10

10. Fire Extinguisher Water Sign UÊ6Þ]ÊÓnäÊ�Ê7‹ä

W272876 ĂŠĂŠ

i>V ÂŁ3.00

11. Fire Extinguisher AFF Foam Sign UÊ6Þ]ÊÓnäÊ�Ê7‹ä

UĂŠ Ă€iVĂŒĂŠ iĂ›iÀÞÊqĂŠĂ•ÂŤĂŠĂŒĂŠĂ“ĂŠĂœiiĂƒ

W48288877

i>V ÂŁ2.10

12. Fire Extinguisher ABC Powder Sign UÊ6Þ]ÊÓnäÊ�Ê7‹ä

W272889 ĂŠĂŠ

i>V ÂŁ3.15

13. Fire Marshal Kit UĂŠĂŠ>ŒŒiĂŠ LiĂŠĂŒĂŠvÀÊwĂ€iĂŠi iĂ€}iViĂƒĂŠUĂŠ

ĂŒiĂŒ\ĂŠÂŁĂŠĂ?ĂŠĂ€iĂŠ >Ă€Ăƒ>ĂŠÂŒĂ›ĂƒLĂŒĂžĂŠÂ‘>ViĂŒ]ĂŠÂŁĂŠĂ?ĂŠwĂ€i

>Ă€Ăƒ>ĂŠ>Ă€ L>`]ĂŠÂŁĂŠĂ?ĂŠ}>ĂƒĂŠĂ€]ĂŠÂŁĂŠĂ?ĂŠĂŒĂ€V]ĂŠÂŁĂŠĂ?ĂŠ ÂŒ

i}>ÂŤi]ĂŠĂˆĂŠĂ?ĂŠĂƒ>ÂŤĂŠ}ĂŒĂƒ]ĂŠĂˆĂŠĂ?ĂŠi iĂ€}iVĂžĂŠĂœĂƒĂŒiĂƒĂŠ W278479 i>V ÂŁ99.95

1128

6 easy ways to order:

CYANMAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 192 CV

online: www.wnwonline.com email: orders@wnwonline.com

phone: 08451 206 444 freefax: 08001 388 868

1128COMP13_WNWPHAS.pgs

18.02.2013

13:31


WNW 2013/14 Health & Safety