Page 4

Velvollisuus olla toteuttamatta transaktioita Toiminnanharjoittajan on oltava toteuttamatta transaktioita, joita epäillään rahanpesuksi tai terrorismin rahoitukseksi. Jos epäilyttävän transaktion toteutusta ei voida välttää tai jos jatkoselvitys muutoin vaikeutuisi, transaktion toteuttaminen on sallittua. Tällaisessa tapauksessa asiasta on ilmoitettava välittömästi Finanspolisenille. Jos transaktion toteuttamisesta kieltäydytään epäillyn rahanpesun tai terrorismin rahoituksen takia, Finanspolisenille on ilmoitettava myös olosuhteet, joiden perusteella epäilys on syntynyt. Jos toiminnanharjoittaja toteuttaa tietoisesti transaktion, joka on osa rahanpesua tai terrorismin rahoitusta, hän voi syyllistyä rahanpesurikokseen tai elinkeinoon liittyvään rahanpesuun.

Milloin ilmoitus on tehtävä? Rahanpesulain mukaan toiminnanharjoittaja on velvollinen tarkistamaan epäilyttävät transaktiot ja ilmoittamaan niistä. Todisteita siitä, että rahanpesua tai terrorismin rahoitusta on todella tapahtunut, ei tarvita. Sääntöjen mukaan toiminnanharjoittajan on tarkistettava epäilyttävä transaktio. Jos epäilys säilyy tarkemman analyysin jälkeen, epäilyttävästä transaktiosta on ilmoitettava viipymättä Finanspolisenille. Ilmoitus epäilyttävästä transaktiosta ei ole sama kuin rikosilmoitus. Tietyissä tapauksissa tiettyihin toiminnanharjoittajiin pätee poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta.

Miten ilmoitus tehdään? Jos teet ilmoituksen ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä Finanspoliseniin sähköpostilla osoitteeseen fipo@polisen.se. Tällöin Finanspolisen lähettää sinulle verkkolinkin, jota käytetään ilmoittamiseen.

4

Profile for Finansinspektionen

Reporting suspected Money laundering and terrorist financing (finnish)  

Guidance for supervised entities which, under the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act, must review and report suspicio...

Reporting suspected Money laundering and terrorist financing (finnish)  

Guidance for supervised entities which, under the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act, must review and report suspicio...