__MAIN_TEXT__

Page 36

// THEMA FIDUCIAIR MANAGEMENT & EXTERNE MANAGER SELECTIE

FIDUCIAIR MANAGEMENT: BRON VAN INNOVATIE Door Paul Boerboom en Tim Juling

Terugkijkend op de ontwikkeling van fiduciair management in de afgelopen 20 jaar zien we een opmerkelijke verschuiving in de verwachtingen van klanten. Belangrijke argumenten voor de lancering van het indertijd innovatieve concept ‘fiduciair management’, waren het verkrijgen van meer inkoopkracht richting onder­ liggende vermogensbeheerders, toegang tot beleggingen die anders niet mogelijk zouden zijn, het continue management van de totale beleggingsportefeuille en het integrale risico- en balansbeheer.

Asset managers maakten hoge marges op hun beleggingsproducten, genoten een hoge mate van vertrouwen van hun klanten en konden een ‘product push’ strategie volgen. Investment consultants, vaak eenpitters of de vertrouwenspersonen bij de grote consultants, hadden relatief veel invloed en waren het ‘onafhankelijke geweten’ van veel pensioenbeleggers.

Zonder twijfel is Anton van Nunen de geestelijke vader van het concept. BlackRock en Goldman Sachs waren kort na de eeuw­ wisseling ‘first movers’ met twee verschillende klantproposities. Beide gaven aan dat een geïntegreerde benadering van de beleggings­ keten cruciaal was, waarbij de fiduciair beheerder voor het continue beheer van de totale beleggingsportefeuille zorgdroeg. De onderliggende beleggingen werden in het Goldman-model beheerd door externe beheerders, niet zijnde de fiduciair zelf. Het

Foto’s: Archief Avida International

In 1998 merkten Ambachtsheer en Ezra in hun boek ‘Pension Fund Excellence’ op dat: ‘the governance of pension funds is downright disfunctional’. De schrijvers waren hun tijd ver vooruit. Hun ‘crie de coeur’ werd indertijd onvoldoende gehoord. Dekkingsgraden van pensioenfondsen waren immers ruim voldoende, zo werd aangenomen.

tactische (view based) dan wel dynamische (rules based) portefeuillebeheer werd meestal door de fiduciair zelf gedaan, dan wel door een gespecialiseerde GTAA-manager. In de BlackRock benadering werden de onderliggende beleggingen beheerd door BlackRock zelf. Als voordeel van deze aanpak werd genoemd de lagere beleggingskosten en het integrale risicobeheer, doordat alles op één risicoplatform gevolgd werd. Fiduciair beheer, waarbij een belangrijk deel van de beleggingsketen werd uitbesteed aan één externe partij, bleek vooral een interessante oplossing voor de kleinere pensioenfondsen die vaak over vrij beperkte interne beleggingsafdelingen beschikten. Voorbeelden hiervan waren indertijd de pensioenfondsen van Randstad (met Kempen als fiduciair beheerder), Sappi (met Robeco) en het bedrijfstakpensioenfonds

Figuur 1: Ontwikkeling scores fiduciaire relaties

Paul Boerboom

34

FINANCIAL INVESTIGATOR

NUMMER 1 / 2019

Bron: Avida International

Profile for Financial Investigator Publishers

Financial Investigator 01 - 2019  

Financial Investigator 01 - 2019  

Advertisement