Page 1

A R T Y: MECHIQUIER o b i l i t e i t i n aGLOBAL andelen en De mooiste ondernemingen van de ECHIQUIER QUATUOR e e n a c t i e f wereld beheer van de duration

Het "value"-fonds

Vragen aan het beheerteam van ARTY ARTY investeert in Europese aandelen en bedrijfsobligaties en streeft naar een optimale verhouding van rendement en risico. Sinds de oprichting wordt het fonds, met een totale portefeuille van 525 mln EUR, beheerd door Olivier de Berranger. Hij wordt bijgestaan door Thibault Villaceque (analist) en Uriel Saragusti (kredietanalist). ARTY is in 2013 met +8,3% gestegen en heeft sinds de introductie in 2008 een jaarlijkse performance van +6,3% gerealiseerd. Het fonds is 2014 begonnen met een 5-sterrennotering van Morningstar: waar is deze uitstekende prestatie aan toe te schrijven? - ARTY heeft geprofiteerd van de compressie van de obligatiespreads, vooral in het high-yieldsegment. - Het aandelengedeelte van het fonds heeft geprofiteerd van de goede prestaties van de Europese aandelen in 2013. - Tenslotte heeft de flexibele allocatie tussen aandelen/obligaties het resultaat positief beïnvloed, vooral in onrustige periodes. Wat zijn de huidige richtlijnen voor het aandelengedeelte van ARTY? - Aangezien we blijven geloven in de aantrekkelijkheid van Europese aandelen houden we de aandelenblootstelling van het fonds rond 30% (29,8% op 31/03/2014). - Aandelen blijven de komende maanden de belangrijkste motor achter de performance van ARTY. Maar de herwaardering ervan is al in volle gang: daarom is de kwaliteit van de aandelenselectie van cruciaal belang. - Terwijl het aandelengedeelte tot nu toe in hoge mate gericht was op de groei van de wereldeconomie, volgt er nu een herschikking van groei- (SAB MILLER, UNILEVER**) en "value"-aandelen (ORANGE, SAIPEM**), in overeenstemming met de gezamenlijke aandelenstrategie van Financière de l’Echiquier. Welke strategie hanteert het beheerteam voor het obligatiegedeelte? - Het obligatiegedeelte blijft hoofdzakelijk gericht op de segmenten High Yield en non-rated. - Ons actieve durationbeheer beschermt het obligatiegedeelte van de portefeuille tegen plotselinge rentewijzigingen. Momenteel gaat onze voorkeur uit naar kortere looptijden, waarbij we soms op de gereglementeerde markten een beroep doen op producten om het renterisico af te dekken. - We blijven vooral aandacht schenken aan de kwaliteit van de emittenten en aan specifieke situaties: we kopen eerder kredietrisico dan renterisico. - We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en hebben onlangs posities genomen in Spaanse en Portugese obligaties: BANCO ESPIRITO SANTO in Portugal en ABENGOA of GESTAMP in Spanje**. Wat zijn de komende maanden uw vooruitzichten op de financiële markten? - We blijven de ontwikkelingen van het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve nauwlettend volgen. We hebben daarentegen het volste vertrouwen in de Europese Centrale Bank voor wat betreft het garanderen op middellange termijn van een rentestand die gunstig uitpakt voor Europese risicovolle activa. - De korte rente in Europa blijft weliswaar laag, maar de lange rente zal, zij het in een redelijk tempo, gaan stijgen. Er komt zeker geen obligatie-krach! ARTY is geinvesteerd in aandelen en bedrijfsobligaties en staat bloot aan een risico op kapitaalverlies. Het fonds staat vooral bloot aan kredietrisico als gevolg van het beleggen in speculatieve effecten, d.w.z. het risico dat de kredietkwaliteit van een particuliere emittent daalt of dat deze laatste in gebreke blijft. Het fonds wordt discretionair beheerd: het risico bestaat dat de fondsen niet altijd in de best presterende waarden beleggen. Voor meer informatie over de risico's en de door het ICBE ingehouden kosten raden wij u aan het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te raadplegen. Beide documenten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Dit document is bestemd voor professionele beleggers en heeft geen contractuele basis. De performances uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst en zijn onderhevig aan schommelingen. Ze dienen dus niet als uitgangspunt worden genomen bij het besluit van een investeringsbeslissing van de koper: andere elementen uit de beheerverslagen van de ICBE moeten in overweging worden genomen. *op 31/03/2014. **De vermelde bedrijfsnamen dienen als voorbeeld: noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties worden gegarandeerd

NL-Itw-ARTY-31-03-14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you