Page 1

Rekonstrukce

01 01 > Pohled z Míšeňské ulice na oba domy po rekonstrukci

barokní domy pro současné bydlení Na začátku roku byla dokončena rekonstrukce dvou sousedících domů v Míšeňské ulici na Malé Straně. Autorům se tu podařilo spojit historické objekty s moderními technologiemi.

29

Míšeňská ulice patří mezi nejzachovalejší barokní ulice v Praze. Pro oba domy z roku 1708 je symbolický jejich návrat k  italským majitelům – ve druhé polovině 19. století patřily rodině Demartini a  sloužily jako zázemí manufaktury na výrobu mýdla. V  podkroví zůstaly zachovány malované stropy, u  některých dveří pískovcové zárubně. Projekt řešil pět originálně řešených bytů, které doplňuje trojice obchodů v  přízemí. To, že úcta a  respekt k  práci a stavebním postupům našich předků se nevylučuje s nároky na luxusní bydlení, je v projektu patrné – cílem rekonstrukce bylo zachovat a  obnovit původní architektonické prvky a citlivě je skloubit s moderním zařízením a technologiemi, jakými jsou domácí inteligentní systém BTicino, integrovaná klimatizace do podhledů a vestavěného nábytku a sofistikovaný systém osvětlení. Výzvou pro architekty ze studia Aukett Jána Kostriana, Moniku Mayovou a Janu Lehotskou bylo zakomponování moderních materiálů a  technologií do prostoru barokního paláce. „Ve všech bytech jsou masivní dubové podlahy, kombinace mramoru Gialo Atlantida s benátským štukem a  sanita značek Antonio Lupi, Catano a  Duravit. Pozornost jsme věnovali také praktičnosti a řešení úložných prostor, proto jsou v těchto bytech i  vestavěné skříně,“ říká Ilona Monferini Mančíková, obchodní a marketingová ředitelka developerské společnosti FIM Group. Autoři projektu pro každý byt navrhli odpovídající typ interiéru, aby zdůraznili jeho individuální charakter – podkroví má restaurované malované stropy, byt v mezonetu má původní dřevěné trámy v  otevřeném krovu, patrový byt balkon a  terasu s  výhledem na malostranské střechy. Ateliér s  francouzskými okny je propojen přímým vstupem do dvora, dále je tu rezidence o rozloze 250 m2.

Hovoříme s Janou Lehotskou, ředitelkou studia Aukett:

02 02 > Dlažba na dvoře byla rozebrána, opravena a doplněna novými kamennými prvky www.stavitel.cz

● Barokní domy jsou krásné, ale jejich úpravy pro současné bydlení bývají často náročné. Velkorysé dispozice mohly vyhovovat, nicméně jste řešili koupelny nebo šatny. Když jste o těchto změnách jednali s památkáři, jistě jste narazili na určité limity a také stavebně mohly být poměrně složité… Spolupráce a  odborné vedení Ing. arch. Markéty Lierové z  Národního památkového ústavu byla užitečná a  jednoznačně ve prospěch výsledku. Chtěla, aby se vzhled objektu neměnil, takže výška obou domů, jejich tvar a  střechy v  uličním traktu zůstaly zachovány.

SRPen 2013 | stavitel 08


30

Rekonstrukce

Projektový tým

03 03 > V chodbě, která spojuje ulici se dvorem, je dřevěná špalíková dlažba

04 04 > Schodiště po repasi V dvorním traktu jsme odstranili vikýř, který byl přistavěn zřejmě v  80. letech 20. století, a  tvar střechy jsme ve spolupráci s Národním památkovým ústa-

vem upravili do pravděpodobného původního tvaru. Schodišťová věž je ukončena terasou přístupnou z horního patra mezonetového bytu. Bylo také

Architekt: Aukett s.r.o. – Ing. arch. Ján Kostrian, Ing. Arch. Monika Mayová, Ing. arch. Jana Lehotská – architektonická koncepce, nové půdorysné uspořádání, úpravy tvaru fasády a střechy dvorního traktu a schodišťové věže, kompletní návrh interiérů: podlahy, stropy, osvětlení, obklady, materiálové a barevné řešení, vybavení koupelen, vestavěné skříně, návrh kuchyní, výběr prvků technologií a jejich zakomponování do interiéru (radiátory a další topná tělesa, vypínače, zásuvky, větrací mřížky). Generální projektant realizační dokumentace: Project International, a.s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Pánek Projektový manažer na straně investora: Ing. Miroslav Jeník Dodavatel stavby: Staveko spol. s r.o. třeba pracovat s  dispozicemi tak, aby vyhovovaly soudobým požadavkům na bydlení. Přitom jsme ale respektovali původní nosné konstrukce a zachované historické prvky. Například koupelna v přízemí je vložena do zaklenutého prostoru jako box, aby zůstal zachován pohled na klenbu. Doplněné zdivo pochází z  vybouraných a  očištěných cihel. Stropní trámy zůstaly původní, vyměnili jsme jen poškozené části. Schodiště byla repasována, omítky zachovány, pouze vyspraveny, narušená klenba v  jižním křídle sejmuta a znovu vystavěna.

05

06

05 > V bytech jsou dubové parkety, okna byla vyrobena nově podle vzoru původních

06 > Koupelna v přízemí je vložena do zaklenutého prostoru jako box, aby zůstal zachován pohled na původní klenbu

SRPen 2013 | stavitel 08


Rekonstrukce

Zpočátku jste prováděli stavebně technické průzkumy. V jakém stavu se nacházely nosné konstrukce? Suterény byly vlhké. To jsme řešili nuceným odvětráním sklepních prostor a drenážním systémem v podlaze. Svislé nosné konstrukce se nacházely v  dobrém stavu, ale museli jsme zpevnit klenby nad suterénem a  přízemím. Krovy byly napadeny houbou. Poškozené části byly vysazeny a nahrazeny novými částmi krovu. Krytinu nebylo možno znovu použít, proto byla položena nová.

31

● Které stavební prvky zůstaly zachovány? Stávající okna, mříže, zábradlí, okenice a některé dveře byly repasovány. V nových otvorech jsou umístěny repliky oken, které mají izolační dvojsklo. Podlahy byly všude vyměněny, s  výjimkou oblázkové dlažby v části suterénu, která zůstala zachována. V  přízemí byla před rekonstrukcí cihelná dlažba položená do betonu. Nešlo tedy o  původní provedení a ani ji pro špatný technický stav nebylo možno znovu použít. V  přízemní chodbě, která spojuje ulici se dvorem, byla položena dřevěná špalíková dlažba. Byty mají dřevěné podlahy. Vždy jsme použili typ odpovídající charakteru daného prostoru. V  přízemí

10 10 > Krovy po dokončení

08

07 07, 08, 09 > Dům před rekonstrukcí a v podkroví jsou to prkna, v bytě v prvním patře dubové parkety pro obytné pokoje, v ložnicích jsou vlýsky. V koupelnách a kuchyních je na podlaze mramor. Původní kamenná dlažba na dvoře byla rozebrána, opravena a na závěr stavebních prací znovu položena a doplněna novými kamennými prvky v odpovídajícím materiálu a barvě. ● Některé práce se pohybovaly na úrovni uměleckých řemesel... Malované dřevěné barokní podhledy stropů v  podkroví restaurovala akademická malířka V. Hejdová, poté byly znovu osazeny. Vzhledem k tomu, že v podkroví došlo ke změně půdorysu proti původnímu stavu, byly malované stropy po dohodě s  Národním památkovým ústavem umístěny částečně v jiných polohách než v původních. Na fasády jsme použili vápennou probarvenou omítku. ● Staré prvky jste doplňovali novými materiály. Podle kterých kritérií jste je vybírali? V  nosných konstrukcích, jako jsou dřevěné stropy, byly kritériem statika a stupeň poškození prvku. U kamenných portálů jsme doplnili chybějící části.

11 11 > Do střešní konstrukce byla umístěna tepelná izolace v maximální míře, jakou prostor nad podhledem umožňoval www.stavitel.cz

● Jak je uvedeno výše, snažili jste se tyto historické domy vybavit současnými technologiemi. Jsou zabudované v podhledech a nebo i příčkách a podlahách? Klimatizace je vedena pouze nad stropy s  výustkami do podhledů nebo do vestavěných skříní. Slaboproudé rozvody jsou vedeny v podlaze.

09 ● Historické stavby jsou většinou spíše chladné, v létě v nich je tedy příjemně – bylo opravdu nutné vybavit interiéry klimatizací? Klimatizace jsme navrhli na základě požadavku investora, jeho cílem bylo vytvořit byty v  nejvyšším standardu. Mají inteligentní systém řízení, takže se v objektu udržuje tepelně a vlhkostně stabilní prostředí, což bude mít pozitivní vliv na trvanlivost konstrukcí a povrchových materiálů. ● Jakým způsobem jste řešili vytápění bytů a ohřev teplé vody? Ohřev teplé užitkové vody a topné vody pro ústřední topení je řešen centrálním plynovým kotlem a teplovodním vytápěním s tělesy. V koupelnách je podlahové vytápění. Topná tělesa se regulují přes řídící jednotku v  každém bytě pomocí elektroventilu. ● Uvažovali jste o  úsporném řešení provozu? Mohli jste například alespoň někde uplatnit izolace? Do střešní konstrukce byla umístěna tepelná izolace v  maximální míře, jakou prostor nad podhledem umožňoval. Tepelnou izolací byl vyplněn také volný prostor v  dřevěném trámovém stropu nad druhým patrem. Do stropu nad klenbami nad podzemním podlažím a nad přízemím byl přidáván Liapor jako vylehčení a  zlepšení tepelné izolace podlahy. 5¨

Hana Vinšová Foto: Aleš Jungmann a archiv ateliéru Aukett

SRPen 2013 | stavitel 08

Stavitel srpen 2013 Míšeňská 7  
Stavitel srpen 2013 Míšeňská 7  

Barokní domy pro současné bydlení Paní architektka Jana Lehotská ze studia Aukett odpovídá v zářijovém vydání titulu Stavitel na otázky k pr...

Advertisement