Page 1

Půvabné místo pro život

M

íšeňská ulice na Malé Straně je vzdálena pouhých pár kroků od Karlova mostu, kousek od  Malostranského náměstí či Kampy, a  přesto rezidentům poskytuje klid uprostřed nejatraktivnějších míst Prahy. Opravdu půvabné

místo pro bydlení s nezaměnitelným geniem loci, ideální pro milovníky romantických malostranských podkrovních prostorů, stejně jako pro náročnou klientelu požadující nejvyšší standard bydlení. Za citlivou obnovou barokních domů z roku 1708, které

Ing. arch. Jana Lehotská, ČKA, SKA Jednatelka a spolumajitelka architektonické kanceláře Aukett s.r.o.. Absolventka fakulty architektury ČVUT. Příklady projektů: Rekonstrukce a  interiér Míšeňská 5,7. Interiér kanceláří společností Google, Skype, Microsoft, Deloitte. Rezidence Riegrovy sady v Italské ulici v Praze 2. Avenir Business Park, Radlická, Praha 5. Opera Business Park, Vrchlického, Praha 5. Plzeňský Prazdroj- nové výrobní kapacity. Mateřská škola Riverside, Chitussiho, Praha 6. Střední škola Riverside, Milady Horákové, Praha 6.. Kanadská Ambasáda v Muchově ulici, Praha 6. Galerie Butovice, Praha 5. Obchodní centrum Chomutov.

FimGroup_R513_228x295_3.indd 2

s vybudováním luxusních bytů opětovně začínají žít, stojí právě ženský cit pro krásu a detail. Na  kompletní rekonstrukci tohoto architektonického klenotu se ve  velké míře podílely právě ženy Ilona Monferini Mančíková a arch. Jana Lehotská.

Ilona Monferini Mančíková Obchodní a marketingová ředitelka developerské a  investiční společnosti FIM Group (Finanziaria Immobiliare Monferini ), která se zaměřuje na  rekonstrukce a  výstavbu luxusní rezidenčních a komerčních a projektů v centru Prahy. Za  doby svého působení ve společnosti od roku 2004 se podílela na úspěšných projektech j jako např. Míšeňská 9, Masná 15, Havlíčkova Plaza , Pařížská 2, Palác Dlouhá.

7.8.2013 15:25:19


Čím je projekt výjimečný? IMM: Magické místo a genius loci, citlivé skloubení původních historických prvků více než 300let starých domů s  moderními technologiemi stejně jako kvalita použitých materiálů provedené rekonstrukce je to, co odlišuje projekt Míšeňská 7 od jiných a činí ho výjimečným. JL: Při zachování charakteru a  autentičnosti domů byly vytvořeny byty, které svým uspořádáním a  vybavením odpovídají požadavkům na  současné komfortní bydlení. V  projektu Míšeňská 7 byly zachovány, restaurovány, obnoveny a zdůrazněny původní historické prvky a  byla maximálně respektována původní dispozice, poloha schodišť, komínů i nosných zdí. Veš-

FimGroup_R513_228x295_3.indd 3

keré nové prvky jsou provedeny z kvalitních materiálů s důrazem na  kvalitní řemeslné provedení, nestrhávají však na  sebe pozornost. Návrh interiéru se inspi-

roval geniem loci Malé Strany, charakterem a tvaroslovím barokních domů. Byty jsou bohatě vybaveny vestavným nábytkem a úložnými prostory.

7.8.2013 15:25:24


Pro jaké klienty je určen? IMM: Pro milovníky krásy. Pro romantiky. Pro ty, kteří propadli kouzelné atmosféře Malé Strany. Pro ty, kteří ocení nadčasovou eleganci. Pro výjimečné osobnosti, které mají šarm a silný charakter stejně jako náš projekt. Proč se investor rozhodl pro spolupráci právě se studiem Aukett? Každý architekt má svůj jedinečný rukopis, každé architektonické studio je specialistou na určitou problematiku, proto je vždy důležité vybrat architekta podle typologie a  povahy projektu. Arch. Lehotská a  její tým nás

přesvědčil nejen velkými zkušenostmi z obdobných projektu, ale i  tím, že se nad projektem zamýšlela od počátku nejen jako profesionální architekt ale také praktická žena. V čem konkrétně je v projektu patrný ženský rukopis? Troufám si říci, že je to právě onen pověstný ženský smysl nejen pro krásu, ale zejména také pro praktičnost. Ačkoliv designový, ale nedostatečně funkční interiér ztrácí na  své hodnotě. Do návrhů jednotlivých interiérů jsme se s paní architektkou snažily promítnout potřeby běžného denního užívání tak, aby bylo bydlení pro budoucího majitele co nejkomfortnější. Velký důraz

jsme tak kladly řešení úložných prostor formou vestavěných skříní, na sofistikované osvětlení, i  řešení jiných detailů, které bývají často opomenuty. Co bylo pro architekty největší výzvou a překážkou? JL: Práce na  tomto projektu byla především radost! K  projektu tohoto typu se architekt nedostane často. Zdánlivě by se jako překážka mohly jevit požadavky památkové péče, ale v  případě tohoto projektu byla spolupráce s  Národním památkovým ústavem velmi přínosná. Naším cílem bylo uvést do souladu chráněné památkové domy s  jejich novým využitím a  dosáhnout vysoké úrovně provedení v každém detailu. V tom nás plně podporoval investor. Myslím, že na výsledku je vidět, že tento projekt všichni zúčastnění milují. Jaké materiály jste mohli při rekonstrukci využít, abyste krásu baroka skloubili s  potřebami moderního bydlení? JL: Používali jsme tradiční materiály: kámen, cihly, dřevo. Maximum původních konstrukcí a materiálů bylo zachováno, pro doplnění zdiva byly použity vybourané a očištěné cihly. Stropní trámy zůstaly původní, byly vyměněny jen poškozené části. Omítky byly zachovány a  vyspraveny. Ve  dvoře byla po  dokončení stavebních prací znovu položena původní dlažba, doplněná o  chybějící kusy kamene. Tam, kde bylo nutné použít nové materiály, šlo opět o  kámen, dřevo, cihly. V  přízemní chodbě byla položena nová dřevěná špalíková dlažba. V bytech jsou dřevěné podlahy a  mramorové dlažby A jaké jsou trendy či požadavky klientů na  exkluzivní bydlení?

FimGroup_R513_228x295_3.indd 4

7.8.2013 15:25:26


a použitých technologií a  končí u  zařizovacích předmětů. Hodnotu bytu společně s  lokalitou a  kvalitou rekonstrukce udávají i  poskytované služby. Recepce

s profesionální recepční službou a ostrahou tak začíná i u nás býti téměř standardem. www.fimgroup.eu

Komerční prezentace

IMM: Exkluzivní bydlení je více než kdy jindy udáváno kombinací atraktivní lokality a kvalitního zpracování, které začíná u  stavebních materiálů

FimGroup_R513_228x295_3.indd 5

7.8.2013 15:25:27

Půvabné místo pro život - Míšeňská 7  

Rozhovor s Ilonou Monferini Mančíkovou

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you