Page 1

j u d u t s

uj st se ce v

ba


FIM je uznávanou ekonomickou fakultou s řadou ocenění z hodnocení prováděných českými deníky. Studenti mají možnost vyjet na studijní pobyty nejen v Evropské unii, ale také např. do USA, Thajska či na Tchaj-wan. Přímo na fakultě studuje řada zahraničních studentů.

1.

místo

2.

místo

3.

místo

Největší zájem uchazečů FIM je fakultou, o kterou je mezi uchazeči největší zájem. V anketě Hospodářských novin (únor, 2013) byl srovnáván zájem o studium u 19 ekonomických fakult všech veřejných VŠ.

Nejlepší šance vycestovat FIM je druhou nejlepší fakultou v zemi z hlediska šance vycestovat. Již zmíněná anketa hodnotila počet míst ke studiu v zahraničí vzhledem k počtu studujících.

Nejlepší fakulta v ČR FIM je třetí nejlepší fakultou v České republice. Celkové srovnání českých ekonomických fakult veřejných VŠ. Mezi kritérii byla např. již zmíněná šance studentů studovat v zahraničí, zájem o studium, ale také vědecká erudice pedagogů.

Hodnocení Hospodářských novin z února 2013, hodnoceno 19 českých veřejných ekonomických fakult.

2


Které obory můžeš na FIM studovat? Uchazeči o studium si mohou vybrat ze zajímavých oborů ve všech stupních studia: bakalářském, magisterském i doktorském. Na fakultě studuje také řada zahraničních studentů v oborech akreditovaných v anglickém jazyce. Naši studenti mohou díky tomu studovat řadu předmětů v angličtině.

Bakalářské studium (Bc.) Kód

Zkratka

Název

B 1802

ai3

Aplikovaná informatika

B 6208

fm

Finanční management

B 6209

im3

Informační management

B 6208

mcA/N

Management cestovního ruchu

Forma studia Denní/Kombinovaná

Stu in E dy ngl ish

Magisterské studium (Ing.) Kód

Zkratka

Název

N 1802

ai2

Aplikovaná informatika

N 6209

im2

Informační management

Forma studia Denní/Kombinovaná

!

Doktorské studium (Ph.D.) Kód

Zkratka

Název

P 1802

ai

Aplikovaná informatika

P 6209

izm

Informační a znalostní management

Forma studia Denní/Kombinovaná

3


Jak se u nás studuje? Vlastní rozvrh a volitelné předměty

Moderní prostředí

Všichni studenti FIM si sami vytváří svůj rozvrh. Základní předměty jsou vyučovány v několika termínech a můžeš si tak vybrat právě ten, který se nejvíce hodí. Volitelné předměty lze vybírat i z oborů vyučovaných na ostatních fakultách naší univerzity, do rozvrhu tak jde začlenit třeba i archivnictví, fotografování nebo mediální studia.

FIM sídlí v nově postavené budově vybavené moderní výukovou technikou. Kromě hezkých učeben mají studenti k dispozici Relax, kde se můžeš odreagovat a doplnit energii zbožím z našeho bufetu.

Online výuka Malé skupiny Díky nižšímu počtu studentů budeš studovat v menších skupinách, což umožňuje navázat lepší vztah jak s vyučujícími, tak s kolegy. Učitelé jsou tady k dispozici často i mimo své konzultační hodiny a atmosféra je tak na FIMu mnohem osobnější než na jiných počtem studentů výrazně větších fakultách.

4

Všechny vyučované předměty mají své elektronické podklady na BlackBoardu (BB), kde vyučující zveřejňují své přednášky a další studijní materiály. Se školním softwarem je díky virtualizaci učeben (a spolupráci s firmou WMware) možné pracovat nejen ve škole, ale i pohodlně doma. Není tedy často nutné si software instalovat (nebo kupovat) do vlastního notebooku.


5


6


Ověř si své znalosti v praxi. Spolupracuj s podniky

Zajímavé osobnosti

Ve spolupráci s významnými společnostmi, nejen z oblasti informačních a komunikačních technologií nabízíme našim studentům přímé propojení s praxí. Budeš se moci zapojit do výzkumu, vývoje a inovací v různých oblastech a ověřit si tak nabyté znalosti. Konkrétně se jedná o praktické stáže a projekty ve firmách AG COM, DERS, GIST, T-Mapy, Ortex, FG Forrest, GMC Technology a další.

Na fakultě během jednoho akademického roku proběhne více jak 200 odborných přednášek na různá témata. Přednášky se zabývají problematikou cestovního ruchu, ekonomickými tématy a oblastí informačních technologií a systémů.

Nastartuj vlastní podnikání

Při těchto příležitostech se studenti mohou setkat a diskutovat s osobnostmi z praxe jako jsou Miroslav Singer (guvernér ČNB), Roman Cabálek (generální ředitel Microsoft ČR), Zdeněk Rudolský (zakladatel pražského The Hub) nebo Andrej Babiš (majitel firmy Agrofert).

Technologické centrum HK je dlouholetým partnerem fakulty. Právě tato spolupráce Ti umožní rozvinout své nápady a projekty s obchodním potenciálem. Poskytneme prostory i rady do začátku podnikání. Kromě toho si můžeš zapsat předmět Podnikání v praxi, ve kterém budeš paralelně studovat i zakládat podnikání. Předmět vedou jak vyučující FIM, tak externí

lektoři Technologického centra.

7


3 2 , a d n e d

Z

n a w j a Tch

Pět měsíců na Tchaj-wanu a cestování po jiných zemích jihovýchodní Asie mi naprosto změnilo moje plány a představy, kte ré jsem do té chvíle měl. Potkal jsem ohromné množství nových lidí z celého světa a získal spoustu zkušeností, z nichž snad ani jedna neb yla negativní. Po dokončení studia na FIM váž ně zvažuji strávit několik dalších let právě na Tchaj-wanu.

8


Poznej svět! Great Britan

Šance vycestovat v rámci programu Erasmus je na FIMu jednou z nejvyšších v ČR. Každý půlrok se do zahraničí podívá více než 60 studentů. Absolvují zde část svého studia a poznají jinou kulturu. Ve spolupráci s více než 100 partnerskými univerzitami můžete vyjet do 23 zemí světa, včetně USA, Tchaj-wanu nebo Thajska. Studentům je plně hrazena doprava, ubytování včetně stravy a často navíc dostanou ještě kapesné.

Double Degree

Kazakhstan

Erasmus Tchaj-wan

USA Thailand

Placená stáž na Islandu?! Kromě Erasmu lze absolvovat i zahraniční stáže organizované jak fakultou, tak organizací AIESEC. Pracovní stáž v zahraničním podniku nebo výzkumném středisku trvá od třech do devíti měsíců.

Erasmus

9


Hej!

10

! e b e t o r p Jsme tu


O své studenty se staráme. Rádi! Studiem na VŠ začíná nové období života mladého člověka. Víme, že tato změna může být náročná, sami jsme nedávno byli ve Tvé kůži. Proto děláme, co můžeme, abychom pomohli se vším, co Tě během prvních týdnů studia čeká. Už 12. rok tu máme tým studentů a kurz První kroky na FIM (PKNF). Nalezneš v něm rady, jak se připravit ke studiu, jak používat školní portály nebo jak si zajistit bydlení na kolejích či obědy v menze. Pro více informaci se koukni na stránky kurzu. Kromě toho je tu i fakultní Facebook, kam můžeš psát zvědavé dotazy a podívat se třeba na akce, které se v minulosti uskutečnily. Předtím, než se pustíš do přijímacího řízení je možné také využít přípravných kurzů z matematiky nebo jazykových kurzů organizovaných Institutem dalšího vzdělávání.

11


Aplikovaná informatika 3-leté bakalářské studium 2-leté magisterské studium

12

seo derivace integer cpu xml cisco css ms dynamics </php> html polynom java peer-to-peer von Neumann

zapozdření

mysql

outsourcing

windows

diagram

windows server 2008 R2

matlab

dma

algoritmus

Gaussova eliminační metoda

boolova algebra integer

assembler

uml

xhtml 1.0 strict karnaughovy mapy

spojitá funkce

wmvare

sběrnice

teorie her gui

algoritmus

ray tracking

c-map tools

ccna

rozptyl

třída

eulerovský tah

Během studia získáš vysokou a především praktickou znalost algoritmizace a objektového modelování, na které navazují předměty s přímou aplikací. Zejména programování, návrhy a správa informačních systémů a počítačových sítí (CISCO akademie) či webové technologie.

Díky těmto znalostem se uplatníš především na pozicích programátora, návrháře a správce informačních systémů a sítí, webdesignera, IT manažera a dalších. Zároveň však profil získaných znalostí umožní založení a vedení malé firmy či uplatnění ve firmách s nadnárodní působností.

Kromě toho si osvojíš i znalost odborné angličtiny a základů ekonomie a managementu, tj. oblastí, které jsou dnes pro úspěch na trhu práce nezbytné.

Obor Aplikovaná informatika lze na FIM studovat nejen v bakalářském, ale také v magisterském a doktorském stupni studia.


ai Objektové modelování

Programování

Počítačové sítě

Obohacuje stávající znalosti modelů, tvořených v jazyce UML a přidává nové. Významnou část probírané látky tvoří také oblast modelování firemních procesů. Cílem předmětu je vytvořit studentům komplexní přehled o procesu vývoje software.

Předmět je věnován problematice objektově orientovaného programování. Cílem je seznámit studenty se základy implementace objektového přístupu v objektovém programovacím jazyce Java.

Předmět je zaměřen na základní znalosti z oblasti počítačových sítí. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, funkcemi a metodami v oblasti vytváření, provozu a řízení lokálních i rozlehlých počítačových sítí.

Studenty přijímáme dle pořadí sestaveného na základě aritmetického průměru čtyř nejlepších známek na vysvědčení z matematiky.

40 %

Podíl přijatých studentů v roce 2013

no error 13


Finanční management

dič

hodnota společnosti

ebitda

rozptyl zlatý standard

14

finanční úřad

burzy

pojištění

asertivita

roi

státní dluh cenné papíry

cashflow aktiva

komunikační dovednosti

rozpočet

státní dluh

kapitál

občanský zákoník

fondy dluhopisy

společnost s ručením omezeným

fiskální politika

centrální banka

trhu akcie rovnováha pasiva

finační gramotnost

daně

business English

Absolvování oboru finanční management Ti přinese jak teoretické poznání ekonomie, tak její ekonomické souvislosti na mikroekonomické úrovni (finance a účetnictví) a makroekonomické úrovni (bankovnictví). Kromě toho díky managementu a marketingu budete umět řídit a založit firmu s vysokým potenciálem úspěchu na trhu.

hyperinflace

řízení pohledávky euro rentabilita inflace

3-leté bakalářské studium

rozvaha

Evropská unie

Samozřejmostí FIM je výborná jazyková připravenost a znalost informačních technologií. Předmět podnikání v praxi a spolupráce s hradeckým Technologickým centrem Vám umožní vyzkoušet si založení start-upu nanečisto. Po absolvování oboru budeš moci zastávat pozici finančního manažera v malé nebo střední firmě.


fm Finance

Management

Ekonomie

Předmět se věnuje finančním trhům, investičním instrumentům a investování. Cílem je seznámit posluchače s principy finančního trhu, finančního investování v tržní ekonomice, instrumentariem, institucemi a managementem finančního trhu.

Kurz seznamuje studenty s podstatou a významem drobného a středního podnikání se zvláštní pozorností na praktickou realizaci. Učí především podnikatelsky myslet a pojmy jako strategie, konkurenceschopnost nebo controlling aplikovat během vlastní podnikatelské činnosti, která je během kurzu simulována.

Cílem je seznámit studenty se základními mikroekonomickými a makroekonomickými principy. Vyučující jako prof. Hájek nebo dr. Duczinsky patří mezi přední české ekonomy. Jsou tak zárukou toho, že výuka je nejen kvalitní, ale i zábavná.

Studenty přijímáme na základě písemného testu z matematiky a cizího jazyka, angličtiny nebo němčiny.

41 %

Podíl přijatých studentů v roce 2013

15


Management cestovního ruchu 3-leté bakalářské studium

Osvojíš si manažerské a odborné činnosti v oblasti cestovního ruchu. Osvojíte si geografii v cestovním ruchu, kulturu a literaturu vybraných zemí, ekologie, ale například také znalosti o řízení podnikové či neziskové organizace. Absolvent má teoretické, metodické a odborné znalosti, schopnosti analytické a organizační. Umí pracovat s informacemi a ovládá cizojazyčnou komunikaci a prezentační dovednosti na vysoké úrovni. Je schopen používat manažerské, marketingové

16

tlumočník русский язык stáž asertivita mezikulturní komunikace slovníky

inflace

UNESCO

občanský zákoník

turistika Español

historie čína průvodce

Evropská unie

pracovní právo

plurality myslí

cashflow

cestování erasmus

Français výnos

fondy

vedení lidí

reálie

komunikační dovednosti

tržní rovnováha

cizí kultury

terapeutické aspekty cestování

Deutsch

delegát

Italiano

a informační nástroje pro rozvoj organizace působící v cestovním ruchu. Uplatní se jak v podnikání, tak institucích státní správy, centrálách a regionálních agenturách, ve správách národních parků, rekreačních oblastí, rekreačních středisek, apod., včetně trhu práce zemí Evropské unie. Je připraven nejméně v jednom světovém jazyce na úrovni odborné státní zkoušky. Součástí kvalifikace je i licence průvodce cestovního ruchu.


mcr Jazyky a reálie Na velmi vysoké úrovni si osvojíš minimálně dva jazyky, z volitelných jazyků je možné studovat ruštinu, francouzštinu, španělštinu nebo italštinu. Kromě toho pak obor nabízí reálie anglických nebo německých zemí, jejich kulturu a literaturu či překladatelství.

Studenty přijímáme na základě písemného testu ze všeobecných znalostí – zeměpis a základy společenských věd a cizího jazyka, angličtiny nebo němčiny.

Geografie cestovního ruchu Seznámíš se s komplexním pohledem na cestovní ruch. Naučíš se například vytvářet geografickou analýzu a využít ji pro cestovní ruch, osvojíš si postupy, jak hodnotit území a mnoho dalšího.

39%

Management V předmětech vztahujících se k managementu se kromě základů managementu seznámíte s psychologií klienta nebo právním prostředím regulujícím podnikání. Naučíš se také jak nastartovat vlastní organizaci a to nejen v ziskovém, ale i v neziskovém sektoru.

Podíl přijatých studentů v roce 2013

! é ol 17


Informační management 3-leté bakalářské studium 2-leté bakalářské studium

Díky studiu informačního managementu získáte jedinečnou kombinaci dvou vysoce žádaných oblastí: informatiky a managementu. Budete motivováni jak k poznání současných trendů v informačních technologiích a systémech, tak v rámci spolupráce s firmami a technologickým centrem k založení startupové firmy a všem osvojení si všech náležitostí podnikání. FIM svým studentům přináší znalosti dostatečné pro správu

18

rentabilita outsourcing

crm

cashflow

rovnováha trhu

uml

třída inflace

společnost s ručením omezeným

sql

diagram html

nabídka

produkt

karnaughovy mapy

teorie her

spojitá funkce

obrat zásob

práce

algoritmus

asertivita

von Neumann

derivace

řízení

kapitál rozptyl business English algoritmus pohledávky

systémy

kvadratická rovnice

analýza

4P občanský zákoník

sociologie

peer-to-peer

agent

roi

normální rozdělení vedení sběrnice

informačního systému, práci se specializovaným softwarem či školící a poradenskou činnost v oboru. Díky tomu budete schopni založit a vést malou firmu či zastávat manažerskou funkci v oboru. Samozřejmostí je jazyková připravenost v anglickém jazyce. Obor lze na FIM studovat nejen v bakalářském, ale také v magisterském a doktorském stupni studia.


im Management

Teorie systémů

Podniková informatika

Kurz seznamuje studenty s podstatou a významem drobného a středního podnikání se zvláštní pozorností na praktickou realizaci. Učí především podnikatelsky myslet a pojmy jako strategie, konkurenceschopnost nebo controlling aplikovat během vlastní podnikatelské činnosti, která je během kurzu simulována.

Předmět se zabývá systémovým myšlením a vědou. Studenti si osvojí systémové myšlení, seznámí se s postupy, metodami a technikami teorie systémů a jejich možnostmi (např. nástrojem na modelování systémové dynamiky Stella). Po ukončení předmětu budou schopni analyzovat složité vztahy a jevy u různých typů systémů a namodelovat systémy za pomocí nástrojů systémové dynamiky.

Seznámíš se s problematikou řízení informačních systémů a vybrané aspekty podnikové informatiky. Smysl předmětu spočívá v nastínění problémů, se kterými se setkává manažer nejen odpovědný za informatiku, ale také např. manažer odpovídající za investice do IT nebo analytik firemních procesů.

Studenty přijímáme dle pořadí sestaveného na základě aritmetického průměru dvou nejlepších známek na vysvědčení z matematiky.

40 %

Podíl přijatých studentů v roce 2013

e d i s Q in

I

19


j! poh u d tu tÄ&#x203A;

a k Ä? i od

S ros P

20


Žij v královském Hradci Příjemné prostředí Hradec Králové není jako většina měst pouze plné betonu a dopravních zácp. Pro zlepšení nálady či uvolnění stresu ze zkoušek je Hradec obklopen lesy s upravenými stezkami pro volný čas. Ať už preferujete běh, kolečkové brusle, kolo nebo jen procházku přírodou, během několika minut správným směrem je to vše možné!

Hradec je nejlepším místem pro život V anketě „Místo pro život“ byl v roce 2012 Hradec Králové a celý Královéhradecký kraj vybrán jako nejpříjemnější místo pro život v České republice.

Cestování po Hradci

Kulturní a sportovní vyžití

Pokud jste sportovně založeni, oceníte hustou síť cyklostezek, kterými je Hradec protkán. Díky nim se tu na kole dostanete všude kam potřebujete a v bezpečí. Jestliže si však potrpíte na pohodlí, k dispozici je pro vás nejmodernější nízkopodlažní MHD v České republice.

Na výběr je hned několik míst. Klicperovo divadlo, Jazz club, Obří akvárium, koupaliště Flošna, Městské lázně s plaveckým bazénem, Horolezecká stěna či fotbal na Lízátkách.

21


Pohybové vyžití na FIM Na fakultě na Tebe nečekají jen zápočty či zkoušky. Díky nepovinnému předmětu Pohybová aktivita, můžeš každý semestr využít jedné možnosti protáhnout si tělo. Na výběr jsou pravidelné aktivity, kterých se budeš účastnit jednou týdně, víkendové kurzy konající se na zajímavých místech v České republice a nebo týdenní kurzy, které se často konají mimo hranice České republiky.

Pravidelné aktivity Plavání, posilovna, sebeobrana, futsal, cyklistika, golf, florbal, HEAT, jumping, volejbal, zumba, pilates, fitball, squash, lezení na umělé stěně, spinning, aerobik, ricochet, bruslení, lední hokej, in-line bruslení, badminton, stolní tenis.

Víkendové kurzy Turistika v Krkonoších, lanové centrum, cykloturistika, lyžařská turistika, lyžování a snowboarding, in-line bruslení, aerobik, nordic walking, tanec.

Sezonní týdenní kurzy Lyžování v Alpách, sjíždění řek v Rakousku, sport a pobyt v přírodě, lyžování, snowboarding, windsurfing, skialpinismus, paragliding.

22


Stipendium Prospěchové Jako ocenění za výborné studijní výsledky je možné získat prospěchové stipendium, které přiznává děkan. Kritériem pro přiznání prospěchového stipendia je průměrná klasifikace studenta dosažená v předcházejícím akademickém roce a je ohodnocena podle váženého průměru do 3 kategorií.

Startovací stýpko 10 000 Kč? Stačí studovat informatický obor v denní formě a první rok absolvovat všechny povinné předměty!

151 studentů v minulém roce bylo odměněno za své výborné studijní výsledky prospěchovým stipendiem.

Ubytovací/Sociální Ubytovací příspěvek získávají studenti, kteří splňují požadavky jako je prezenční studium a minimálně devadesátiminutová dojezdová doba. Rozhodujícím kritériem pro přiznání sociálního stipendia je doložení celkového příjmu v rodině , který nepřevyšuje 1,5 násobek životního minima rodiny.

Zahraniční Fakulta podporuje, a to nejen finančně, studenty, kteří mají zájem o studium v zahraničí. Státy, ve kterých mohou studenti rozvíjet své znalosti či zdokonalit svůj cizí jazyk, si mohou vybírat ze 3 různých kontinentů. Finanční podpora se vztahuje jak na program Erasmus a tedy státy EU a Turecko, ale také na samostatná stipendia přiznávaná fakultou. Jedná se například o USA, Tchaj-wan, Thajsko či Kazachstán.

19 500 Kč je maximální výše prospěchového stipendia, které mohli studenti získat v kalendářním roce 2013. 23


Staň se absolventem FIM Bc. Zuzana Volprechtová, MBA výkonná ředitelka Cliff Rose Co., LTD. „Vystudovala jsem management cestovního ruchu. Škola se mi okamžitě zalíbila díky individuálnímu přístupu ke studentům a možnosti zahraničního studia. Díky FIM jsem dostala příležitost navštívit Portugalsko a později Cheng Kung University na Tchaj-wanu. Tato univerzita patří mezi 120 nejlepších na světě. Z mého srovnání se velmi rovná kvalitě studia na FIM. Mimo velkého množství zkušeností a nových kontaktů jsem dnes schopná mezikulturní komunikace mezi anglicky, španělsky, čínsky a česky mluvícím světem. Tato dovednost mi velmi pomáhá při vedení firmy Cliff Rose, kterou jsme před 2 lety na Tchaj-wanu založili.“

Ing. Radovan Jelen ředitel FG Forrest „Jsem absolvent informačního managementu. Ihned po studiu jsem nastoupil jako marketingový specialista a díky nabytým zkušenostem a získané vytrvalosti se propracoval výše. Nyní působím na pozici ředitele a místopředsedy představenstva FG Forrest, kde mám na starosti chod internetové agentury. Rád sportuji, což mi velmi pomohlo v cestě za úspěchy. FIM proto podporuji a do budoucna ji přeji hodně úspěšných absolventů.“

24


Heuréka!

25

Studuj!


Studuj!

Virtuální p rohlídka po budově

26


Den otevřených dveří Srdečně Tě zveme na tuto akci, kde se dozvíš podrobnější informace o studijních oborech, dění na fakultě a budeš mít možnost si celou fakultu prohlédnout. Budeš si moci prohlédnout všechny učebny a vyzkoušet vybavení, které je pro studium dostupné. Zažiješ si pocit sedět v poschoďové posluchárně jako správný vysokoškolák!

Přednáška i pokec se studenty FIM Od 8:30 a dále každou celou půlhodinu a hodinu, naposledy ve 12:30, budou v místnosti J1 (druhé podlaží budovy FIM) k dispozici základní informace a materiály. Kromě základních informací jsou pak připraveny specializované přednášky týkající se jednotlivých oborů.

Pobavit se o výuce na FIM se můžete také přímo s jednotlivými studenty, kteří budou k dispozici v prostorách Relaxu. Na Dni otevřených dveří můžete také získat informace o výjezdech do zahraničí a získat další informace, které nebudeme dopředu prozrazovat.

!

uj d u t S

10.

4 1 0 1. 2

Harmonogram uchazeče: 10. 1. Den otevřených dveří 28. 2. Konečný termín podání přihlášek 12. – 20. 6. Přijímací zkoušky 28. 8. Náhradní termín přijímacích zkoušek

Adresa: budova J Fakulta informatiky a managementu Hradecká 1249/6, Hradec Králové

29. 8. Vítejte na FIM – informační přednáška pro nové studenty Září (1. týden) Zápis ke studiu Září (4. týden) Začátek zimního semestru akademického roku 2013/2014

27


Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové

Staň se i Ty FIMákem!  

Proč studovat Fakultu informatiky a managementu?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you