Page 1

Zakucaj NA PRAVA VRATA


Bulevar Vojvode Mišića 43 11000 Beograd, Srbija Prijavnica +381 (11) 4140420 Studentska služba +381 (11) 4140421 Dekanat +381 (11) 4140422

Centar za korporativnu i društvenu odgovornost +381 (11) 4140426

Pravna i finansijska služba +381 (11) 4140423

Rukovodilac programa osnovnih studija +381 (11) 4140427

Računarski centar +381 (11) 4140424

Rukovodilac programa diplomskih studija +381 (11) 4140428

Centar za ravoj karijere +381 (11) 4140425

Rukovodialc naučno istraživačkog centra +381 (11) 4140429

student@fim.rs www.fim.rs

Katalog 2012/13  

Fakultet za inženjerski menadžment

Katalog 2012/13  

Fakultet za inženjerski menadžment

Advertisement