Page 1

side

side

2

innhold — LEDER 2 — HISTORIEN 3 — åPNE ATELIERER 4 — AKTiVITETER 7 — ÅPNINGSFEST 8 — PROGRAM 9 — OM PROGRAMMET 10 — KART 12 — DELTAGERLISTE 13 — KUNST I OFFENTLIGe 14 ROM — KUNSTNERPROFILER 16 — POLITIKERE 17 — FELLESUTSTILLING 18 — SEMINAR 19 — FILmPROGRAM 20 — STYRET 22 Ansvarlig redaktør: Kristina Telfer Redaktør: Terje Karlsen og Andreas K. Knudsen Svovel Media // www.svovel.no Redaksjon: Margarida Paiva, Elri Tendeland, Kaja Van Domburg Design: Markus Heibø

3

Velkommen til Oslo Open 2OO9 «Du trenger ikke en tennisracket eller en golfkølle for å delta», sa en av initiativtagerne, Gavin Jantes, i år 2000. Navnevalget, Oslo Open var ikke tilfeldig – og tok utgangspunkt i det grunnleggerne av Oslo Open ønsket da de stod på startstreken. Gi kunstevenementet en sportsrelasjon – få folk til å se på visning av kunst som en folkelig fritidsaktivitet. Vi har ønsket å ivareta kjernekonseptet til grunnleggerne av Oslo Open; å invitere publikum inn i atelierene og få direkte kontakt med kunstnere i Oslo, og å vise fram hva hovedstadens kunstnere produserer akkurat her og nå. Vi vil åpne for et blikk bak den institusjonaliserte representasjonen av visuell kunst. Høsten 2008 tok vi over stafettpinnen for det fjerde Oslo Open. Vi ønsket å spisse profilen med tanke på fremtiden til Oslo Open og potensialet dette kunstarrangementet har til å bli hovedstadens samtidskunstfestival. Vi har fokusert på å bringe publikum til kunsten, til steder hvor kunsten er. Vi har ønsket å gi arrangementet en festivalfølelse og rom for mulighet til sosial sammenkomst og dialog mellom publikum og kunstnere. Hvilken plass var vel da mer ideell enn idylliske Månefisken ved Mølla langs Akerselva – vår helt egen månebase!

Alle gode ting fire

Vi valgte i årets Oslo Open temaet Forbruk og evighet – for å belyse sammenhengen mellom kunstneriske og sosialpolitiske spørsmål. Gjennom en åpen utlysning over årets tema valgte vi ut åtte kunstprosjekter til visning på offentlige steder med stor gjennomfart – hovedstadens t-banestasjoner. Ved å ha kunst i det offentlige rom, understreker vi festivalens grunntanke om å inkludere publikum på en aktiv måte – enten ved å invitere inn, eller ved å bringe kunst ut der folk ferdes. Forhåpentligvis skaper det en nysgjerrighet i hverdagen rundt samtidskunsten, en nysgjerrighet som kan trekke publikum ut til de mange atelierene i byen.

— er —

370 kunstnere deltar i 2009!!! Det blir vist mye kunst gjennom Oslo Open-helgen, og mange av verkene har aldri blitt vist før – så ta med lommeboken, kanskje du finner kunstverket du alltid har drømt om. Vi håper du benytter anledningen til å få med deg en festival uten sammenligning. Da ses vi på et åpent atelier, på fellesutstilling, på Månefisken – og sist men ikke minst på åpningsfesten! Kristina Telfer, prosjektleder Oslo Open 2009

Oslo Open viser bredden og mangfoldet i Oslos kunstliv. For fjerde gang oppfordrer kunstfestivalen til dialog mellom kunstnere og publikum. Av: Terje Karlsen

TAKK TIL: Tusen millioner takk til prosjektkoordinator Mona Klubben, som har vært en fantastisk samarbeidspartner gjennom tykt og tynt. For øvrig takk til alle andre som har gjort et Oslo Open mulig i 2009. Alle 371 kunstnere som deltar, Terje Karlsen og Andreas K. Knudsen/Svovel Media, Markus Heibø/designer, Finn Erling Røgenæs/Dagsavisa, Henia Gamborg/Månefisken, Margarida Paiva, Elri Tendeland Uhre, Kaja Van Domburg, Isabell Langvatn Goren, Anja Bjorli Dahle, Yngve Jørgensen, Marthe Bæversfjord, Solveig Keim, Gjertrud Steinsvåg, Tonje Andersen, Karoline Bakken Lund, Anne Bjerke, Jan Innvik, Sofie Amiri, Kristin Sæterdal, Matthew Thomas, Adrian Bugge, Stine Marie Nord Pettersen, Jeannett Antoine, Astri Tendeland Uhre, Kjerstin Braathen, Dragana Trifunovic, Margaret Telfer, Tonje Gjevjon, Nina Norbø, OnionMag, Magnus Bjerk, Shwan Omar Abdullah, Ulla Schildt, Ole Andreas Buenget,

Anita Hillestad, Rachel Dagnall, Sabine Popp, Mikkel Stranbygaard, Bjørn Hegardt, Theo Ågren, Elise Østbø-Jansen, Nina Jakobsen, Elisabeth Medbø/BOA,(Billedkunstnerene Oslo Akershus, Ida Kierulf/Fotogalleriet/Kunstnernes Hus, Helga Marie Norby/UKS, Hanne Beate Ueland/Astrup Fearnley Museet, Stina Høgkvist/Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Hans Petter Naglestad/Maximillian, Katja Høst og Vibeke Christensen/Kulturbyrået Mesèn, Kjell Veivåg, Mattie Lucie Arentz, Nicolai Strøm Olsen, Linda Olsen/ Norsk Billedhoggerforening, Janicke Iversen/ Norske Tekstilkunstner & SOFT Galleri. En stor takk til alle de andre frivillge som også hjelper til under Oslo Open dagene - det hadde ikke vært mulig uten dere. Jeg tar denne anledning å takke det gamle styret for all innsats og ønsker det nye styret velkommen til å ta Oslo Open videre.

– Dere må gjøre det selv. Dere må lage deres egen arena, basert på deres egne atelierer. Ideen kom til en sen kveld på Henie Onstad kunstsenter i 1998. I en paneldebatt ble Henie Onstads kurator Gavin Jantjes utfordret på at unge uetablerte kunstnere aldri ble vist fram ved de etablerte galleriene. Avstanden mellom uetablerte kunstnere og de etablerte galleriene er og var stor. Jantjes svarte på utfordringen med selv å utfordre uetablerte kunstnere til å ta saken i egne hender, å gjøre noe selv. På Henie Onstad Kunstsenter arrangerte Unge Kunstneres Samfund (UKS) i 1998 en debatt om uetablerte kunstneres manglende mulighet til å få vist fram arbeidet sitt. Noen uker senere ble det arrangert et initiativmøte på Kunstnernes hus. – Jeg var imponert over engasjementet fra kunstnerne. 300 unge uetablerte kunstnere møtte opp. Og mer enn 200 undertegnet der og da påmeldingsskjemaet som forpliktet til å holde dørene åpne i sine egne atelierer, over en helg. De gikk med på dette uten å få lønn, kun av egeninteresse, og uten de store institusjonene i ryggen, forteller Jantjes engasjert. Før Oslo Open 2009 har arrangementet gått av stabelen i 2000, 2003 og 2007 – og målet har hele tiden vært å lage en biennale. I dag har Oslo Open blitt et møtested mellom kunst, kunstnere og et bredt publikum. En av målsetningene er å skape større bevissthet om samtidskunst.

Oslo Open teamet: Fra venstre Margarida Paiva, Elri Tendeland Uhre, Isabell Goren, Øverst fra høyre: Mona Klubben, Kristina Telfer, Kaja Van Domburg, Yngve Jørgensen

Den kvelden i 1998 ble Oslo Open en realitet. Dette var et skritt i retning av å få til en kunstbegivenhet over hele byen, en begivenhet som kunne gjøre det mulig både for Oslo og hele landet å se hva hovedstadens kunstnere produserer. Nå elleve år senere har Oslo Open vokst til en livskraftig og høyst levende kunstfestival. - Jeg fikk organisert et møte med de store institusjonene for samtidskunst for å diskutere Oslo Open. Lederne for UKS, Museet for Samtidskunst og Astrup Fearnley Museet reagerte positivt, og sammen diskuterte vi hvordan vi kunne bruke våre institusjonsposisjoner til å få denne grasrotidéen til å fly, forteller Jantjes. Den originale rammen for Oslo Open var fokuset på åpne atelierer. Satsningsområdene har utviklet seg utover denne rammen til også å inkludere kunst i det offentlig rom, fellesutstillinger, performance og filmprogram. - En biennale trenger institusjonell oppbacking, en støtte fra galleristene, men det må være kunstnerne selv som gjør jobben, som åpner dørene sine. De etablerte galleriene skulle ikke nødvendigvis holde utstilling, men galleriene måtte støtte opp om prosjektet, forteller Gavin Janjtes om diskusjonene før det første arrangementet. Arrangementet har vokst i omfang og deltakelse, og under Oslo Open 2007 ble det registrert rundt 10 000 besøkende i over 90 atelierer, fellesutstilling og filmprogram.

Styret for Oslo Open har siden 2000 bestått av representanter fra etablerte kunstinstitusjoner, og Oslo Open er i dag en medlemsorganisasjon bestående av blant andre Unge Kunstneres Samfund, Landsforeningen Norske Malere, Billedkunstnerne i Oslo og Akershus, Tegneforbundet og Nasjonalmuseet. Det har hele tiden vært viktig at det er kunstnerne selv som organiserer, og i likhet med kunstnerne stiller institusjonelle og kommersielle gallerier opp gratis med bidrag og ressurser for de som åpner sine atelierer. - Uavhengigheten fra de etablerte galleriene er essensiell for Oslo Open, mener Gavin Jantjes, den sørafrikanske billedkunstneren som i dag jobber som kurator ved Nasjonalgalleriet. Under Oslo Open 2009 senkes igjen terskelsen for formidling av samtidskunst – siste helga i september oppfordres det nok en gang til utveksling av uttrykk, meninger og ideer. I år er Månefisken valgt som festivalbase, og i tillegg til alle atelierbesøkene kan du komme til Månefisken for å oppleve fellesutstilling, fagseminar og grandios åpningsfest. 370 kunstnere ønsker velkommen til Oslo Open 2009!


side

side

4

5

Velkommen inn Atelieret er for mange kunstnere det aller mest personlige. To dager i september åpnes dørene. Målet er å vise fram arbeidet, prosessen, håndverket – og å skape møter mellom kunstnere og publikum. Av: Margarida Paiva og Terje Karlsen

I Toftesgate 54 – Dette handler om å vise fram prosessen. Det er interessant at publikum får se bak kulissene hvordan vi jobber hver dag, forteller Anna Norvell, – selv om det er litt ubehagelig å vise fram uferdige verk, innrømmer kunstneren. Vi møter Norvell mellom pågående arbeider i lyse lokaler i Toftesgate 54. Mellom plakater om vernissager teipet opp på hvite vegger ligger atelierene på rekke og rad. Atelierfelleskapet deler hun med fem andre kunstnere.

– Det er viktig å sette i gang en dialog rundt arbeidet sitt med andre kunstnere, sier Anna Norvell. Selv hjelper de hverandre både gjennom diskusjon og med søknader, men de jobber også individuelt og utvikler egne prosjekter. De var også med på Oslo Open 2007. Den gangen hadde kollektivet i Toftesgate cirka hundre besøkende, og de håper å få minst like mange på besøk i år. Kunstnerne i Toftesgt. 54 opplever alle Oslo Open som et uformelt arrangement, og at det handler om å vise prosessen og arbeidet, fram mot det som skal bli et endelig verk. – Oslo Open fungerer demokratisk og åpner opp for hva som foregår i byen, mener Anders Nygaard.

BJØRKA – Det viktigste med Oslo Open er å få mulighet til å vise frem større deler av kunstnerskapet sitt, ikke bare ferdige verk som presenteres på en utstilling, forteller Una Hunderi. Hun jobber i atelierkollektivet Bjørka, et verksted for profesjonelle billedkunstnere som arbeider med kamerabasert kunst. Ryddigheten som preger de lyse lokalene til fotoatelieret Bjørka er ganske annerledes enn de atelierene hvor du møter en oljemalers søl eller en skulptørs støvete verksted. – Publikum får under Oslo Open mulighet til å se andre sider av arbeidsprosessen, forteller Hunderi. Hun er forventningsfull til hyggelige møter med publikum. – Oslo Open er et upretensiøst arrangement, men de besøkende blir gjerne mer nysgjerrige på et slikt arrangement enn de hadde vært ved en vanlig kunstutstilling.

Bjørka har ni atelierer samt mørkerom, digitalt fotolaboratorium og felles arbeidsrom. Kunstnerne i atelierfellesskapet benytter felles utstyr, noe som gir dem tilgang på svært avansert fotoutstyr. Kunstnerkollektivet Bjørka har cirka tjue medlemmer, som alle er aktive billedkunstnere. Atelierfelleskap er viktig for å holde kontakt med andre kunstnere som jobber med det samme, og også for å kunne diskutere rundt arbeidet sitt. – Det er motiverende å se hva andre holder på med og å få tilbakemelding i løpet av arbeidsprosessen, mener Una Hunderi. Petter Hoel – en annen kunstner ved Bjørka – synes det er bra å jobbe sammen med folk som har samme energi og å se hva de andre gjør, men dette påvirker ikke arbeidet hans direkte. – Med Oslo Open er det spennende at publikum har mulighet til å se “behind the scenes”, de ser ikke bare de ferdige produktene, men også arbeidsprosessen. Oslo Open er også en fin anledning til å få oppmerksomhet, forteller Hoel.

Han jobber både med abstrakte bilder og figurativt maleri og skal vise nytt arbeid på Oslo Open.

Ulla Schildt mener det er fruktbart med et atelierfelleskap, men det er også en nødvendighet for henne å dele. Spesielt bra med Bjørka er det å kunne dele utstyr, mørkerom – å ha alt på et sted. Hun mener det er hardt men spennende å være kunstner. Arbeidsprosessen hennes innebærer mye eksperimentering, lang tid med research, og mye prøving og feiling før det blir et ferdig fotokunstverk. – Oslo Open er viktig fordi det appellerer til folk som vanligvis ikke går i gallerier. Det er bra at alle kan delta, og man får anledning til å se hva andre kunstnere holder på med og hvordan de jobber. Det viser puls i Oslos kulturliv, forteller Schildt. Eline Mugaas er medlem i Bjørka for å få tilgang til utstyr. Hun synes Oslo Open er et hyggelig arrangement, men hun fikk ikke så mye ut av det tidligere. Mugaas mener likevel det fungerer bra så lenge man får mye besøk. – Oslo Open appellerer kanskje mest til uetablerte kunstnere, mener Mugaas.

Gisle Utgarden jobber med figurativt maleri som leder mot abstrakt – hans nye prosjekt Inverse vises under Oslo Open.

– Det er bra for oss kunstnere å bli eksponert både med magasin og med guiding av publikum, forteller Norvell.

Marianne Bøchmann og Margit Flaa er to av ti kunstnere i atelierfellesskapet Studioparken. – Kommunikasjon med publikum er viktig, mener Marianne Bøchmann. – Det er vanligvis vanskelig å vise seg fram som kunstner i Oslo, og dette arrangementet er en måte å åpne dørene på. For kunstnerne i Studioparken betyr Oslo Open aktivitet, å få publikum inn og å få vise fram hva de holder på med. Studioparken holdt tidligere til på Torshov under navnet Studio 52. I desember 2008 flyttet de til Teglverksgata på Grünerløkka. De holder på med forskjellige utrykksformer som tekstil, tegning, lyd/film, metall, fotografi og smykker. For både Margit Flaa og Marianne Bøchmann betyr atelierfelleskap sosialt nettverk, å ha noen å diskutere arbeidet sitt med og å engasjere seg i hverandres arbeid. Marianne Bøchmann bruker tekstil som hovedmateriale i kroppsskulptur. Disse skulpturene bruker kroppens indre inspirasjon. Kropp, natur og sårbarhet som uttrykk er utgangspunkt for disse formene. Margit Flaa jobber med jernsmidde smykker inspirert av naturen, og er opptatt av kontrasten mellom det skjøre og det grove, gjennom teknikk og materialbruk.

Hun jobber med figurativt maleri, og for tiden er virtuell virkelighet tema. I dette prosjektet vil hun illustrere hvordan forskjellige digitale rom skaper mentale og sosiale rom. Med ulike uttrykksformer setter kunstnerne i Toftesgata 54 stor pris på å være i et atelierfelleskap, både på grunn av det sosiale og det faglige. Atelieret er et felleskap som startet med avgangsstudenter fra KHiO i 2004 og som har fortsatt videre med bekjente kunstnere som flyttet inn og ut.

Studioparken

Det er første gang Flaa og Bøchmann deltar, så alt ved arrangementet er nytt for dem. I følge dem er Oslo Open fortsatt uetablert, men de håper at det etterhvert blir en mer profesjonell kunstfestival. Siv Bugge Vatne jobber med foto, collage og installasjon. Collagearbeidet består ofte av tegneserieutklipp, småbiter som limes sammen som puslespill. Installasjonene har ofte natur som tema, og ikke sjelden er det insekter og planter som plasseres sammen med fjerne ting, som asteroider.

– Oslo Open er et arrangement med lav terskel – det kan være positivt, avslutter Bøchmann.


side

side

6

7

Aktiviteter ved de åpne atelierene

Melk Galleri

adresser: Studioparken Kunstnere: Margit Flaa, Marianne Bøchmann, Pia Krabberød, Dyveke Cappelen Beugnet, Yngve Jørgensen, Ingrid Håland, Steffen Rikenberg, Bjørn Erik Haugen, Tonje Høydahl Sørlie, Christian Bersett Kontakt: Margit Flaa (938 303 14) og Marianne Bøchmann (482 093 88) Besøksadresse: Teglverksgata 2B

Toftesgate 54 Kunstnere: Anders Nygaard, Gisle Utgarden, Anna Norvell, Jan Håkon Erichsen, Ulf Kristiansen, Siv Bugge Vatne Kontakt: Anna Norvell (909 702 71) Besøksadresse: Toftesgate 54

Bjørka East Chelsea Studio Nord Irene Christensen er initiativtaker til utstillingen “Exchange Rate Global Currency”, kuratert til Oslo Open med 23 kunstnere. Arbeidene er på størrelse med en pengeseddel. Pengeverdi er et aktuelt tema, hvert verk koster femti dollar og den norske prisen er avhengig av hva valutakursen er den aktuelle dagen.

og jeg håper at galleristene kommer og ser hva kunstnerne holder på med, forteller Irene Christensen. Hun mener at gallerier i Oslo kan være litt for lukket i seg selv og håper galleristene vil komme for å se de utenlandske kunstnere hun har invitert – og at de blir hentet inn til videre utstillinger i Oslo.

Kunstnere: 20 kunstnere, bl.a. Ulla Schildt, Una Hunderi, Eline Mugaas og Petter Hoel. Kontakt: Una Hunderi (970 238 91) Besøksadresse: Schweigaardsgt 34 D Web: kunst.no/alias/bjorka/

Christensen bruker stedet i Schaeffersgate som atelier og utstillingslokale for utenlandske kunstnere.

– Det finnes mange interessante arrangementer i Oslo, men dessverre blir det skrevet lite om billedkunst i avisene i forhold til, eksempelvis musikk, sier Christensen. – Musikk får mye mer oppmerksomhet og er et mye mer motivert miljø enn billedkunst i Oslo.

– Oslo Open kan bli bedre hvis vi satser på et internasjonalt samarbeid, argumenterer Christensen.

Mark Steiner syntes at Oslo Open er et bra initiativ fordi alle kunstnere får være med.

Program under Oslo Open: Performance 27. september kl 14

Hennes erfaring fra Oslo Open i 2007 var veldig positiv, og derfor ville hun være med i 2009. Hun er svært opptatt av samarbeid med andre kunstnere, men har samtidig forståelse for kunstnere som individ, hver kunstner har sin personlige uttrykksform.

– De fleste som stiller ut har ikke store forventninger til berømmelse med Oslo Open – de stiller ut for å vise sitt arbeid til Oslo-publikumet, avslutter Steiner.

Web: www.myspace.com/staggerhome

– Jeg håper at Oslo Open blir et arrangement som kan sette i gang en dialog mellom de forskjellige kunstnerne i Oslo,

Mark Steiner er musiker og skal ha performance 27/9 kl 14 i Schaeffersgt. 5.

East Chelsea Studio Nord Kunstnere: Irene Christensen og Mark Steiner Besøksadresse: Schaeffersgate 5

Åpningstider på atelierene: Lørdag 26. september: vest for Akerselva kl 10.00-18.00 Søndag 27. september: øst for Akerselva kl 10.00-18.00

Vernissage og offisiell åpning av Melk Galleri v. Bjarne Bare og Bezhad Farazollahi. Onsdag 23. september kl. 19.00 – Københavngata 4.

Vækerøstuene Foredrag om keramikkproduksjonen i et hus fra 1700-tallet uten innlagt vann, og historikken rundt husene. I forbindelse med Oslo Open lørdag 26 september, har Vækerøstuene innledet et samarbeid med årets TV-aksjon CARE-Norge (16 oktober). En andel av salgsinntektene skal gå til TV-aksjonen, og vi lanserer noen keramikkfigurer, “kaklehøner”, som symboliserer relatert engasjement. Det vil også bli holdt foredrag om TV-aksjonen. Løpende aktiviteter utover dagen lørdag 26. september – Drammensveien 227.

East Chelsea Studio Nord 23 internasjonale kunstnere fra USA, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Australia stiller ut 5–10 arbeider hver. Arbeidene er på størrelse med en pengeseddel (US $, EURO, NOK...) Musikk av Mark Steiner kl. 14.00. Schaeffersgt. 5

Norske Grafikeres Verksted: Norske Grafikeres Verksted er åpent fra kl. 11–16 den 27. september. Du vil få se grafikk fra kunstnerne ved verkstedet, demonstrasjoner og få omvisning. Velkommen! 27. september kl 11-16 – Fyrstikkalleen 17.

Idékokeriet: Søndag 27. september, kl 12-17. Performance kl. 11.30, 13.30 og 16.30. Idékokeriet er et kreativt fellesskap bestående av grafiske designere, fortellerkunstnere, forfattere, journalister, skuespillere, webmagikere, sangere og skribenter. Idekokeriet står for tverrfaglighet og nytenkning i en hurtigvoksende bransje som domineres av frilansere. Plassert ved de gamle bryggerilokalene på Schous Corner, har Idekokeriet som ambisjon å lage et nytt og spennende brygg som de håper kan beruse noen og enhver: En kulturinkubator og en arena for kompetanseheving, innovasjon og friske former for samarbeid mellom et vell av skapende yrker. Visjonen er å etablere et nasjonalt samlingspunkt for kreative krefter innen kulturnæringen. Sted: Schous bryggeri, inngang fra Trondheimsveien 2, 27. september kl 12-17. Performance kl. 11.30, 13.30 og 16.30. www.idekokeriet.no

“Vi er alle Mangfoldet” v/ Hobbykunst Billedkunstnerne Rachel Dagnall og Anita Hillestad har åpent prosjektrom på Interkulturelt Museum (IKM). Her inviteres publikum til en presentasjon av prosjektet Vi er alle Mangfoldet, i tillegg til utsmykking av vår statue – en religiøs statue som representerer det vi mennesker etterlater oss av søppel. Ta derfor med deg det du ellers ville kastet som “offer” til statuen, og fest det der du synes det passer. Søndag 27. september vil statuen høytidelig bringes fra gallerirommet og ut til offentligheten, og folk inviteres til statue knusing. Søndag 27. september kl 14.00 – IKM, Tøyenbekken 5.

herStay performance Performance i byrom i Oslo. I sitt verk EWIG diskuterer Monica Emilie Herstad stereotypier og ulike mytologiske påstander om evighet. I en tid hvor det eksperimenteres med jordklodens indre, isbreer fordufter, en multipolar verdensøkonomi krever sitt, og formalskjønnhet kan kjøpes – i et verdensbilde preget av verdiforkastelse på bekostning av menneskehetens overlevelse er det søken etter en uskyld som kvalitativt evigvarende størrelse i stand til å trosse usikre variabler, som motiverer fremdriften i dette verket. Det anvendes likestilt dramaturgi, hvor performancekonsensus gir medvirkende element lik konseptuell kommunikasjonsverdi; utøvende, installasjon, musikk, kontekst og publikum. Plassert og presentert i regi av Monica Emilie Herstad. herStay utøver situasjonistisk rituell performance. Lørdag 26. september kl. 21.00 – Slottsparken ved Kunstnernes Hus.

Podium: Podium er et kunstnerdrevet scenekunstlaboratorium som rommer faglige forum, utstillinger og mer eller mindre spontane sceneprosjekt i tillegg til vårt månedlige livekunstarrangment. Vi ønsker å gi rom til sterke uttrykksviljer på forskjellige stadier i sin kunstneriske utvikling, først og fremst gjennom liveformatet, hvor installasjons-, video- og lydkunst også hører med. lørdag 26. september kl. 15–17: Body Electric Reconstruction, av Anne Guro Larsmon og Emma Wright. 18.–27. september: Post Puberty, av Anne Guro Larsmon og Emma Wright – vernissage 18. september kl. 19 (DJ Benjamin Lee, Lars & Hallvard) Fredag 25. september er det konsert med Stephane Leonhard og Bodi Bill, elektronisk band fra Berlin. Hausmannsgt 34

Art In the Park Kunstnersamarbeidet i Galleriet i Schweigaardsgate 88 bruker skulpturparken på Klosterenga som atelier, hvor mange kunstnere vil jobbe og vise sine arbeider. web :www.kan-skje.com Lørdag 26. og søndag 27. september, begge dager kl 12.00-18.00 – Klosterenga, skulpturparken. .

M56: Det kreative fellesskapet M56 viser film av maskedanser fra Tibet. Lørdag 26. september kl 14.00 – Maridalsveien 56.

Samtalekort for møte med kunstnere: Du kan kanskje tenke: Hm, hvordan kommer jeg egentlig inn på en kunstner? Hvordan tenker de? Hva slags mennesker er de?For å hjelpe deg i gang til du trår inn i et atelieer og møter på et av disse menneskene, kunstnerne, for første gang, har vi forberedt noen enkle samtaleråd. Smil Kunstnere er også mennesker og blir glad hvis de ser andre mennesker som smiler. Spør Kunstnere merker når du ikke forstår og synes ting bare er rett – spør hva de har tenkt og hvordan de har kommet fram til det kunstverket du har foran deg. Kjøp Kunstnere er glad i penger de og og blir kjempeglad, mange av dem, om du tilbyr deg å kjøpe det de har lagd – gjerne for masse, masse penger. Prat Pinlige pauser er pinlige også for kunstnere og når de engang har åpnet opp sitt ateliè for deg som kommer på besøk, er det minste du kan gjøre å lire av deg et par setninger – sånn for kosens skyld. Kjenn din besøkelsestid Selv om du får god tone med kunstneren er det sikkert mange andre som også har lyst til å komme inn på besøk. Så når de titter stivt mot døra mens du snakker til dem, så ta hintet og legg på vei til et nytt atelie. Det skulle være mange nok for alle.


side

side

8

9

Kalas på månebasen

Program Oslo Open

Oslo Open 2009 braker løs med stor åpningsfest på Månefisken. Festen feirer starten på årets kunstfestival. Det blir performance, konserter og underholdning helt utenom det vanlige. Månefisken skal hele helga være en møteplass for både publikum og deltagende kunstnere. Men 24. september er månescenen pakket med kunstnere for virkelig å markere starten på Oslo Open 2009. Det kommer mange overraskelser, så du bør også komme på Månefisken denne kvelden. Festivalbandet Julien Sorell Trio innleder kvelden hvor også The Hungry Hearts Pin-Up Band og performance-artisten Lisa Dillan tilbyr unike opplevelser. Få med deg Lucy Swanns helt nye besetning med kontrabass og beatboxing. Fra DJ Sannergata og DJ Robin kan du forvente en blanding av catchy rytmer og eksperimentelle lydarbeider.

THE HUNGRY HEARTS PIN-UP PERFORMANCEBAND

LISA DILLAN

Onionprisen deles ut Oslo Open 2009 og Onionmag har gått sammen om å etablere Onionprisen. Både Onionmag og Oslo Open jobber for å gi uetablerte artister muligheten til å eksponere seg og til å vise frem hvor mye fantastisk bra samtidskunst som finnes der ute. Onionprisen 2009 er en publikumspris – du kan selv gå inn og stemme på deltagere av Oslo Open 2009 på Onion:Blogg (www.onionmag.no).

Improvisasjonssanger, komponist og performancekunstner. Lisa Dillan er utdannet jazzsanger ved Norges Musikkhøgskole, og har jobbet med flere av Norges fremste jazz- og improvisasjonsmusikere. Hun kom i 2005 ut med soloplaten Vocal Improvisations. Lisa Dillan jobber også med performance og andre sceniske utrykk, solo, sammen med improvisasjonstrioen Slinger, og med dansere/performancekunstnere fra inn og utland. Dillan underviser også i improvisasjon og jazzsang ved blant annet Norges Musikkhøgskole, Universitetet i Oslo og Toneheim Folkehøgskole, og hun holder workshops, foredrag og seminarer om improvisasjon.

Onsdag 23. september:

Lørdag 26. september

Søndag 27. september

kl 9.30

kl. 10.00

kl 10.00

kl 10.00 kl 17.00

kl 18.00 Her har du mulighet til å gå inn og stemme på et bredt utvalg av Oslo Opens kunstnere, og hver dag postes nye arbeider fra kunstnere som deltar i konkurransen. Reglene er svært enkle: ved å gå inn og kommentere arbeidet til en av kunstnerne er du med på å gi en stemme til artisten. kl 19.00 Dette er en gylden mulighet til å få sett på hva som rører seg i Oslos ”up and coming” kunstmiljø! Vinneren er den som sitter igjen med flest kommentarer på arbeidene sine frem til Oslo Open braker løs den 23 september.

Torsdag 24. september: kl 10.00

JULIEN SOREL TRIO The Hungry Hearts er et publikumsvennlig kunstprosjekt som deltar på kunst-, musikk-, queer- og filmscenen. Evnen til å oppfatte ironi og dobbeltbetydninger er likevel en fordel om man skal kunne forstå The Hungry Hearts’ budskap og fortellinger. The Hungry Hearts er Tonje Gjevjon, Ingeborg Kolle, Line Halvorsen, Edith Gjevjon, Amina Bech og Sofia Varino. Gjesteartister på Månefisken: Mona Krager og Henriette Høyskel.

LUCY SWANN På ferd gjennom en storm av klapping og klirring sitter vi i passasjersetet i et orgel med Lucy Swann bak rattet. Dette intime samarbeidet får dere for første gang oppleve på Månefisken – ved åpningen av Oslo Open. Forfulgt av beatboxeren Julian Sommerfelt og kontrabassisten Christian Skjønhaug, blir vi loset gjennom lydlandskapet hun har skapt. Komponentene bass, beats, loopstation og Lucy’s engleaktige breking og frodige, fløyelsbløte undertekst, tilfredsstiller kløen de så elegant var opphav til.

Denne heldige vedkommende vil høste heder og ære under åpningfesten – og også få en full dybde artikkel i neste Onion Magasin (papirutgaven). Her vil historie, porfolio og intervju presenteres behørig.

Fagseminar: «Hvem eier allmenningen?» Paneldebatt (15.00) Månefiskhallen, Sagveien 23 Hyl_shout: PerformanceFestival, se nettside: www.hyl.shout.com Oslo Open miniutstilling Dagsavisens bibliotek Kristian VI’s gt 13 Åpning & markering av Kunst i offentlig rom-prosjekter: Guidet visning og kunstnerpresentasjon. Oppmøte: Carlberner T-banestasjon v/Skulptur Arena Øst’s Prosjektrom Utstillingsåpning: Astrup Fearnley Museet: Nate Lowman – ““The Natriotic art” Vernissage: Åpning av Melk Galleri

kl 18.00 kl 20.00

Vi ønsker lykke til og god avstemning! www.onionmag.no

Hyl_shout: PerformanceFestival, se nettside: www.hyl.shout.com Utstillingsåpning: Tegnerforbundet – Kunstnerboka Oslo Opens store Åpningsfest! m/konsert, performancer, Dj’s og åpning av Fellesutstillingen Månefiskhallen, Sagveien 23 Covercharge: kr.100,-

Fredag 25. september kl 9.00 Innenfor én og samme låt tar Julien Sorel Trio deg med i de mørkeste avgrunner av uskolert jazzrock og respektløs form, til den klokkeklare lyden av vind fra vinrankene i Bourgogne og ekstatisk Santana-eufori. Med Christian Hoel Skjønhaug (Lucy Swann) på bass, Marius Simonsen (Pop Levi, Super Numeri, Montée) på trommer og Arild Hammerø (Moving Day!, Hammer & Hersk, Blues Run The Game, Dødsvalsen) på gitar, er det i utgangspunktet mulighet for å få servert jazzstandarder i en nogenlunde representabel form. Men Julien Sorel Trio er et band som spiller alt annet enn du forventer. Her er det lov å danse, her er det lov å le, og du kan til og med få lov til å synge med – du er velkommen til en dissonerende harmonisk musikkopplevelse – med karavanemusikk fra de intergalaktiske stepper!

kl 10.00

kl 11.00

kl 12.00

kl 18.00 kl 20.30

Notam: Lydinstallasjonen: ”al-Khowarizmis mekaniske orkester” av Christian Blom (kl.09.00-16.00) Atelier Nord; Videoprogram. (kl.10.00-15.00) Litteraturhuset Seminar: Kunstnerboka (Kl.10.00-16.00) Billedhoggerforeneingen: Utstillingen i hagen Galleri LNM Utstilling: Andreas Soma (Kl.11.00-17.00) Galleri BOA Utstilling: «Jeg lever i tiden» (fra 10.-27. september) SOFT Galleri Utstilling: Hans Hamid Rasmussen (13. til 27.september) UKS: Utstillingsåpning Konsert: Julien Sorel Trio Månefisken cafè

kl. 11.00 kl 11.00

kl 12.00

kl 14.00

kl. 14.30

kl. 15.00

kl 17.00 kl 18.00

kl. 19.00 kl 21.00

Åpne atelier: Vest for Akerselva (til 18.00) Guidet tur: Åpne atelier Oppmøte Månefisken cafè ved Mølla Fellesutstillingen - kunstnere uten atelier stiller ut! (til 18.00) Søylehallen, Månefisken Atelier Nord: Videoprogram (Kl.12.00-18.00) Åpne atelier: Keramikkfigurer selges til inntekt for årets TV-aksjon/CARE Norge (Kl.12.00, 14.00) Vækerøstuene, Drammensveien 227. Åpne atelier: Maskedanser fra Tibet Det Kreative Fellesskapet M56Film: Maridalsveien 56 «Pelota» Kunstprosjekt inviterer publikum til å delta på cubansk ballspil brua v/Månefisken Guidet tur: Åpne atelier Oppmøte Månefisken cafè ved Mølla Åpne atelier: Body Electric Reconstruction Podium, Hausmania (Kl. 15.00-17.00) Åpne atelier: Performance, Kongens gt.16 (Kl.17.15 og 18.15) Månekino: Oslo Open filmprogram og screening av Hotch Potch i Månehallen, Månefisken Cafè Oslo Open presenterer: Bar Candela, Månefisken Cafè herStay performance: EWIG i Slottsparken v. Kunstnernes Hus

kl. 11.00

kl 12.00

kl 14.00

kl. 15.00 kl 16.00 kl 18.00

Åpne atelier - Øst for Akerselva (til 18.00) Guidet tur: Åpne atelier Oppmøte Månefisken cafè ved Mølla Åpent atelier: Aksjon geriljabroderi Workshop på Månefisken (Kl.11.00-16.00) Åpent atelier: Åpent verksted Norske Grafikeres Verksted Fyrstikkalléen 17 Fellesutstillingen - kunstnere uten atelier stiller ut! (til 18.00) Søylehallen, Månefisken Åpne atelier:”Idékokeriet” Schous bryggeri Åpne atelier: East Chelsea Studio Nord Musikk av Mark Steiner Schaeffersgt.5 Åpne atelier: ”Vi er alle mangfoldet” IKM, Tøyenbekken Guidet tur: Åpne atelier Oppmøte Månefisken cafè ved Mølla Oslo Open Performance scene Månefisken (Kl.16.00-18.00) Månekino: Oslo Open filmprogram & screening av Hotch Potch , Månehallen

For program på engelsk, spansk og arabisk se www.osloopen.no


side

side

10

11

om Programmet

«Pelota y despues un bonche»

«Bar candela y despues pal Bonche»

MÅNEFISKEN – VÅR EGEN MÅNEBASE I de stemningsfulle lokalene til Månefisken cafe ved Mølleparken øverst på Grünerløkka finner du Oslo Opens festivalbase. De guidede turene starter fra Månefisken og i tillegg finner du informasjon om alle festivalens aktiviteter i månebasens infoskranke. I tillegg vil det foregå alt fra åpningsfest til visning av kunstfilm, performance, seminar og på scenen vil også en rekke band by på god musikk. Månefisken har åpent hver dag fra kl 11. Kokketeamet Stuntsquad på månefisken har satt sammen en egen Oslo Open-meny som tilbyr kulinariske opplevelser for en billig penge.

ÅPNINGSFEST: Velkommen til Oslo Opens åpningsfest- og show på Månefisken. Du kan vente deg spennende overraskelser fra scenen i tillegg til konsert, performance, og dj’s som spiller ut i de sene nattetimer. Ikke glem å ta deg tid til å se den flotte fellesutstillingen i Søylehallen. Kom tidlig og få også med deg utdeling av Onionmags publikumspris og alt det spennende fra scenen. Torsdag 24.09, Månefisken Dørene åpner klokka 19 og showet starter kl 20. Dj Sannergata og Dj Robin Lucy Swann med nye medspillere og musikanter The Hungry Hearts Pin-Up Performanceband Lisa Dillan Julien Sorel Trio; Oslo Opens festivalband Velkommen skal du være!

ÅPNE ATELIER: Åpne atelierer er selve kjernevirksomheten i Oslo Open. Under festivalen holder kunstnere i Oslo sine atelierer åpne for allmennheten og gir publikum en unik mulighet til å se og oppleve hva som foregår bak kulissene i Oslos kunstverden. I løpet av to dager vil kunstnere over hele byen holde sine atelierer åpne. Konseptet legger til rette for et direkte og åpent møte med kunst. Som publikum får man et innblikk i mangfoldet av produksjonsprosesser og uttrykksformer innen norsk samtidskunst. Lørdag 26.09: Atelierer vest for Akerselva. Søndag 27.09: Atelierer øst for Akerselva. Begge dager kl 10-18.

GUIDET TUR:

«Pelota y despues un bonche»

Aksjon Geriljabroderi:

OSLO OPENS MÅNEKINO:

Hvis du ønsker en omvisning på atelierene så møt opp på Månefisken café. Hefra vil en Oslo Open-guide ta deg med fra atelier til atelier. Du får se ferdig kunst og «art in the making» og i tillegg kan du også snakke med mannen eller kvinnen bak verkene. Det er også mulighet for kjøp av kunst i enkelte atelieer. Hvis du er heldig så får du en vaffel og en kopp kaffe på veien også. Noen kunstnere har valgt å sette opp enkelte ekstra aktiviteter (se egen oversikt s 8). Turene begynner både kl 11.00 og kl 15.00 og tar ca. 2-3 timer. Kom tidlig for garantert plass – førstemann til Mølla! Merk: Er dere en gruppe over fem personer, så vennligst meld dere på ved å sende en epost til info@osloopen.no. På den måten er dere garantert plass. Lørdag 26. september: vest for Akerselva. Start kl 11 og 15 Søndag 27. september: øst for Akerselva. Start kl 11 og 15

Pelota betyr ball på spansk, men på Cuba mener man ofte nasjonalsporten baseball når man sier ”pelota”. Vi tar utgangspunkt i et baseball-inspirert spill fra gatene i Havanna. Det kalles ”cuatro esquinas”(fire hjørner). Det spilles i lag på fire personer, man trenger ikke balltre eller spesielle klær og spillet har ingen dommer. Man bruker en kokt og flådd tennisball og en gatestump eller plass der man kan kritte opp stasjonene. Stil, humor og eleganse er like viktig som poeng. Vi vil ha med noen cubanske spillere, men alle er velkomne til å delta og lære. Pelota er begynnelsen på et prosjekt hvor vi inviterer mennesker med ulik bakgrunn og kultur til å delta i en prosess for å utvikle et felles ballspill. Det nye ballspillet baseres på diskusjoner, erfaringer og ideer i forhold til hvordan det er å leve og integreres i et norsk klima og samfunn. «Pelota y despues un bonche» av Kristin Bergaust og Alexis Parra. Kom og kast ball ved broen til Månefisken. Lørdag 26.09 kl 14.30, Månefisken

Aksjon Geriljabroderi er et nasjonalt prosjekt med over 100 deltagere. Prosjektet har mottatt støtte fra Kulturminneåret 2009 og Norsk Kulturråd. ”Bryderier” er navnet på denne formen for undergravende korsstingsvirksomhet. Når nok er nok og du vet ikke helt hvor du skal rette aggresjonen over all driten som tidvis hoper seg opp i livet ditt, kan en kveld med et stykke stramei, en butt nål og litt tråd være forløsende. For mer informasjon om prosjektet Aksjon Geriljabroderi kan dere gå inn på facebokgruppa til prosjektet. Alle er velkommen til å få en korsstingspresentasjon, brodere og samtale i Månefiskens herlige atmosfære! Workshop fra 12-16 på søndag 27.09, Månefisken.

Oslo Open viser et utvalg av skjermbaserte verk som inkluderer både deltagende og inviterte kunstnere. Hvert program inneholder et mangfold av uttrykk og teknikk i kunstfilm- og video. I år fokuserer vi på videoproduksjoner fra både lokale- og utenlandske kunstnere. Oslo Open ønsker å gi en rik og bred kunstopplevelse og markere de ulike retninger i samtidsvideokunsten. Vi har også invitert Hotch Potch til å vise sitt utvalg av kunstfilmer i Månefiskhallen. Hotch Potch er kuratert av Hilde Honerud & Javier Barrio www.hotch-potch.org og Se eget oppslag i avisa Søndag 27.09 kl 18, Månefisken

Julien Sorel Trio – Oslo Opens festivalband:

MINIUTSTILLING HOS DAGSAVISEN

FELLESUTSTILLING: Månefiskens Søylehall Det er mange kunstnere i Oslo som ikke har atelier og vi ville gi også de en mulighet til å vise fram sine arbeider og delta på Oslo Open. Vi er veldig glad at Månefisken kunne tilby sin Søylehall for dette. Utstillingen er åpen alle dagene og vil ha en markering på åpningsfesten 24. september. Vel verdt å få med seg. Felles utstilling er en alternativ visningsmulighet for kunstnere uten atelier. Her vises det forskjellige arbeidsteknikker innen alt fra maleri til videoarbeid. 22 kunstnere deltar med sine arbeider. Utstillingen er åpen alle dager under festivalen i Månefiskens Søylehall. Offisiell åpning: torsdag 24.09 kl 20

FAGSEMINAR: ”Kunst i byen; rammer for engasjement og deltakelse”. Seminaret vil ta opp ulike måter å se byrommet på -som idé og handlingsrom ut i fra begrepet allmenning og hvilken betydning allmenningen spiller for ulike begreper i kunst i uterom. Spontane kunstuttrykk kan bidra til økt interesse for deltakelse i utformingen av nærmiljøene. Kan klare definerte allmenninger øke samspillet mellom lokale næringer og frie kulturelle tiltak? Og hvilken rolle spiller kunsten her? Disse spørsmålene stiller vi oss: Onsdag 23. 09 kl 9.30, Månefiskhallen

«Bar candela y despues pal Bonche» Candela betyr ild og brukes i cubansk slang som et kraftuttrykk om noe helt fryktelig, eller tvert i mot noe veldig bra. Bar Candela er et kunstprosjekt som arrangeres i forskjellige barer og kafeer. Hver Bar Candela har et tematisk utgangspunkt. På Månefisken Cafe vil vi ta utgangspunkt i El Bonche – det private nachspielet som var populært på Cuba under den økonomiske krisa på slutten av 1980-årene. Bar Candela er musikk, film, foto, animasjon og video fra ulike kilder, historisk materiale fra åpne arkiver, kunstvideo og dokumentar, nettkonferanser, performance, og improvisasjon. Bruk baren slik du vil, Bar Candela er ikke en forestilling, men et utested. «Bar candela y despues pal Bonche» – av Kristin Bergaust og Alexis Parra. Lørdag 26.09 kl 19.00, Månefisken

Innenfor en og samme låt tar Julien Sorel Trio deg med i de mørkeste avgrunner av uskolert jazzrock og disrespekt for form, til den klokkeklare lyden av vind fra vinrankene i Bourgogne og ekstatisk Santana-eufori. Her er det lov å danse, her er det lov å le, og du kan til og med få lov til å synge med. Velkommen til en dissonerende harmonisk musikkopplevelse med karavanemusikk fra de intergalaktiske stepper! Web: www.myspace.com/juliensoreltrio Torsdag 24.09 og fredag 25.09, Månefisken.

OSLO OPENs Performancescene: Her stiller vi scenen på Månefisken cafe til disposisjon for kunstnere som ønsker å vise fram sin performance. Til nå har vi et knippe kunstnere påmeldt og hvis du ønsker å ta scenen i bruk er du hjertelig velkommen til det. Send oss en epost på forhånd til info@osloopen.no så noterer vi deg på ønskelisten. Vi har ingen tekniker så alt vil være akustisk. Søndag 27.09, kl 16-18, Månefisken

I forbindelse med vårt samarbeid med Dagsavisen ønsker vi i Oslo Open å presentere en miniutstilling for å feire åpningen av Oslo Open, kunstnerne som deltar og Dagsavisens nye lokaler. Utstillingen vil bli holdt i avisas bibliotek og møterom og vernissasje med musikalsk innslag holdes: Onsdag 23.09 kl 17, Kristian IVs gt. 13

KUNST I OFFENTLIG ROM MARKERING: Velkommen til vår markering av åtte flotte kunstprosjekter på T-banen under temaet «Forbruk og evighet». Det blir en tale eller to, av Mona Klubben, prosjektkoordinator, og en representant fra våre samarbeidspartnere. Du vil bli guidet fra prosjekt til prosjekt med en kort introduksjon til verket av kunstneren selv. Etter denne spennende reisen tar vi turen opp til vår kjære Månebase og fortsetter kvelden til flotte toner fra Oslo Opens eget festivalband Julien Sorell Trio. Hvis du ikke fikk de med deg på åpningsfesten dagen før, anbefaler vi på det sterkeste å ta turen innom. Kunstprosjektene er støttet av Kunst i Offentlig Rom (KORO) og er realisert i samarbeid med Oslo T-banedrift og kulturbyrået Mesèn. Fredag 25.09 kl 18, i «Kunstpassasjen» i undergangen på Jernbanetorget t-banestasjon. Konsert samme kveld kl 20.30, Månefisken

NOTAM - norsk senter for teknologi i musikk og kunst NOTAM holder åpent hus og viser lydinstallasjonen ”alKhowarizmis mekaniske orkester” av Christian Blom. Via elektriske impulser og mekaniske ledd styres al-Khowarizmis mekaniske «mini-orkester» fra en datamaskin. Dette er et tidligere bestillingsverk fra NOTAM. Det blir mulighet til å besøke NOTAMs lydstudioer og stille spørsmål til de ansatte samt prøve NOTAMs egenutviklede programvare for arbeid med lyd. Web: www.notam02.no Fredag 25.09 kl 9-16, Nedre gate 5

ATELIER NORD – prosjektbase for mediekunst og ustabile kunstformer Atelier Nord skal ha åpent hus på fredag og viser videoprogram i loop i prosjektrommet. Deres mål er å skape bedre vilkår for de nevnte kunstformene samt å opprettholde en kritisk refleksjon i forhold til dem. Arbeidet består i å støtte og produsere prosjekter som fremmer dette målet. Programmet består av videoer fra Bull.Miletic, Jeremy Welsh & Robert Worby, Farhad Kalantary, HC Gilje, Amanda Steggel, Camilla Haukedal og Kaia Hugin. Fredag 25.09 kl 10-15, og lørdag 26.09 kl 12-18, Wergelandsveien 17

HYL-SHOUT PERFORMANCE FESTIVAL: Eva Drangsholt er initiativtaker til performancefestivalen der kunstnere inviteres til å utfolde seg innen performance på utradisjonelle arenaer. Aksjonisme vil være en rød tråd i arbeidene,som vil kunne oppleves på ulike steder i Oslo by. Påmeldte kunstnere kommer fra blant annet Norge, Spania, USA, Dubai, Russland. Onsdag 23.09 og torsdag 24.09 10-21 Web: www.hyl-shout.com


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

side

13

K

1

MARKØR

Nummer / Atelier adresse

1

113

DELTAGERLISTE

Kunstner / Kartrute / Markør

Rød: Åpent atelier / Grønn: Kunst i offentlig rom-prosjekt / Blå: Performance

2

2

3

3

4

4

112 111

110

107

5

5

109

108

6

6

114 105 104

106

103 92 100 94

98

7

93

81 90

97

99

96 95

89 88 87 91

54

8

68 67 123 66 65

63 57 58 49

62

60 41

47

64 40

36

37

52

73

76

8 77

78

33 32 31

30

51 6

0

4 2

5 3

15 7

8 14

1

10

9

28 27 26

43

46 45 44

20

24 23

29 25

48

21

22 34

42

82

75

35

39 38

50

9

74

72

59

83

84

79 80

61 56

53

70 71

69

55

7

86 85

9

18

19

16

13

10

17

12 1

10 11

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16 A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

TIL Å RIVE UT

102 101

0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 99 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Rådhusgata 19 Firestudio, Kongens gate 3 Rådhusgata 17, tegneforbundet Kongensgate 10 Nedre Slottsgate 4 Kongensgate 16, indre gård, 4. etasje Karl Johansgt. 23. 0159 Oslo Oslo Rådhus Atelie A Jernbanetorget, kunstpassasjen Oslo S Bjørvika Bjørvika, se www.commonlands.net Saxegaardsgata 17 Bispegata 12 “Borgen” Bjørka, Schweigaardsgt 34 D Schweigaardsgate 33 Grønlandsleiret 37 7. etg Åkebergveien 50 Schweigaardsgate 88 Evens gate 10, Kampen, Hedemarksgt 13c Hedmarksgata 13 NGV, Fyrstikkalléen 17 Trafo, Hovindveien 1, 1.etg. Tøyengata 53 Sørligata 8 tøyengata 31 Urtegata 39, 0187 Oslo Tøyenbekken 5 0188 Oslo Goethe Institut i Grønland 16 Grønland T-banestasjon Oslo Prosjektrom, Lakkegata 21 VOLUM Lakkegata55a, Christian Krogsgt.30, Hausmannsgate 6, Storgata 51 Storgt 61 Bernt Ankergate 4 Tekstil 8, Youngsgate 6 Mariboesgate 11 Mariesboesgata 14 Fredensborgveien 11 St.Olavsgt.7 Kr.Augustgate 11b Karl Johansgt.23 Oslo Rådhus, Fridjof Nansens plass Rådhusets vestre tårn Kronprinsesse Marthas plass 1 Kunstakademiet, St.Olavs gate 32 Cort Adelers gate 33 Skovveien 13 Galleri Svaji,Haxthausensgate 3 Gabelsgate 1 STUDIO J/S , Tostrups Terrasse 3 Vækerøstuene , Drammensveien 227, Majorstuveien 4 Hegdehaugsveien 36 Parkveien 10 Slottsparken, ved Kunstnernes Hus. Wergelandsveien 17 Stensberggata 23 c i bakgården NordahlBrunsgate 8 Akersveien 19 Damstredet 8 Gult hus i bakgården. Fredensborgveien 27(art gallery Oslo) Hausmansgt 34, 2 etasje Rom 1215 Hausmansgate 39 Brenneriveien 12 Brenneriveien 9 AHO, Maridalsveien 29. Fossveien 19 Markveien 42 C Sound of Mu , Markveien 58, Galleri 69, Toftesgate 69 East Chelsea Gallery N, Schaeffersgt.5 Trondheimsveien 2, bygning N3. 4. etg. Herslebsgate 14, 0561 Oslo Cyan :studio, Jens Bjelkes gate 13, Københavngata 4 Studioparken , Teglverksgata 2. Studio 11, Sinsenveien 11 Billedhoggernes Hus, Hekkveien 5 Carl Berner T-banestasjon Dælenenggata 12 c Dælenenggata 20 Dælenengsgt. 21 Gøteborggt 32 Stocholmsgate 12, Galleri pastillen, Malmøgate 2 Sannergata 32 Toftes gate 54 Fellesutstilling på Månefisken Sagveien 5 Maridalsveien 56 Galleri Bastard: Bjerregaards gate 51 Johannes Brunsgate 4 Majorstuen T-banestasjon Jarlsborgveien 18 Jarlsborgvn 38 Jarlsborgveien 42 Monolitvn. 8 Omsensgt 2b Torshovgata 46 Sandakerveien 72 Ivan Bjørndalsgate Dalsveien 7 b Bygg /v garasjen stavangergata 46 Sandakerveien 102 B Vitaminveien 11H Frysja kunstnersenter, Kjelsåsveien 145 Lørenveien 7, Sinsen skole

A Alme, Kenneth / G9 / 47 Amundsen, Anniken / I9 / 30 Andersen, Ståle / G10 / 1 Andersen, Viel Bjerkeset / I9 / 32 Anderssen, Tove Irene / Utenfor kartet Andreassen, Astrid / Utenfor kartet Andro, Ginger / I8 / 75 Annegrønn (Anne Backer Grønningsæter) / J9 / 23 Antonsdóttir, Fanney / H7 / 92 Arnesen, Elisabeth / Utenfor kartet Arx, Kim von / Utenfor kartet Asada, Masae / J4 / 111 Asdahl, Heidi / H8 / 63 Atelier Nord / F8 / 58 B Balsøw, Christine / Utenfor kartet Barrios, Javier / E10 / 51 Behjat Omer Abdulla / H9 / 34 Bengtsson, Ulrika / Utenfor kartet Bergan, Gro Hege / K9 / 20 Bergem, Åsa / I8 / 78 Bergesen, Charlotte / E8 / 54 Bergquist, Johan Urban / J9 / 37 Bjarne Bare /Bezhad Farazollahi / I8 / 79 Bjerk, Magnus / H10 / 8 Bjørkedal, Sigrid / I7 / 88 Bjørn-Hansen, Andreas / J9 / 24 Blad, Katharina Barbosa / I10 / 13 Blankenberg, Marianne / B7 / 100 Blytt, Are / J9 / 23 Bonnevie, Mai-Bente / I9 / 29 Borge, Nina / I11 / 11 Bowles, Vanna / F9 / 48 Bradshaw, Elwin / I7 / 89 Brekke, Mona / J9 / 23 Broch, Oda / H8 / 67 Bryn, Mette / K9 / 20 Braanaas, Edvarda Aslaksen / F9 / 48 Buenget, Ole / E7 / 99 Buenget, Ole / E7 / 99 Bugge, Adrian / G10 / 1 Bunes, Sonja / H7 / 92 Buschmann, Inge / I8 / 75 Bøckmann, Marianne / I8 / 80 Børge-Ask, Cecilie Berg / J4 / 111 C Carlsen, Runa / I10 / 14 Carlsson, Ulf / I10 / 15 Christensen, Christian Roth / G10 / 1 Christensen, Irene / I8 / 75 Christian Berset / I8 / 80 Common Lands - Allmannaretten / H10 / 10 Cuppari, Pasquale/I8 / 75 Czapran, Barbara / G9 / 42 D Dale, Anette / I7 / 88 Daniell, Anna / I10 / 12 Danielsen, Line Helen / JK / 82 Darner, Henrik / I8 / 77 Dellbrügge & de Moll / H10 / 9 Dobek, Anne Dushanko / I8 / 75 Due, Nina / J1 / 113 Dyrø, Janniche / I9 / 29 Dyrø, Janniche / I9 / 29 E Edminson, Ellen / K9 / 20 Eikanger Gullaksen, Tarje / J7 / 95 Ekkeren, Hanne / J7 / 81 Ekrem, Ingrid Mjøen / Utenfor kartet Ekwall, Axel / J9 / 23 Eli Benedikte Skorpen / I7 / 89 Engelhaart, Charlotte / G9 / 43 Engh, Marius / J7 / 95 Engstrøm, Marius / F9 / 48 Erichsen, Jan Hakon / I8 / 91 Eriksen, Helen / K6 / 114 Eriksen, Ina / I10 / 15 Espeli, Anne Bævre / H8 / 68 F Fagerli, Ellen / H7 / 92 Falkenberg Pedersen, Anne Siv / J7 / 81 Fasteraune, Line / I10 / 13 Finborud, Sissel / J7 / 86 Finborud, Thomas / I10 / 14 Finnsen, Terje / J9 / 23 Finsrud, Dagrun Lemstad / K9 / 20 Fjellheim, Vigdis / J9 / 38 Fjærli, Anneli Hoel / H7 / 92 Fladseth, Pia Hveem / I7 / 88 Flaa, Margit / I8 / 80 Follestad, Rein / A9 / 53 Follestad, Rein / I8 / 80 Fossback, June Myrenget / H8 / 64 Fossveien 19 / H8 / 71 Fremtidssmia / I5 / 108 Fuhr, Victoria / K9 / 20 Færøy, Yngvild / I10 / 15 G Galleri Nb8 / G8 / 60 Garaas, Petter / F9 / 48 Gellein, Tone / G10 / 5 Gihle, Marianne / K9 / 20 Gilboa, Sara / J9 / 39 Giske, Guro / B7 / 101 Gjems, Ragnhild / I9 / 30 Glicksman, Chuck / I8 / 75 Glomsaas, Kari / K9 / 20 Goksøyr, Kristin Wexelsen / J9 / 37 Grieg, Ellen / J1 / 113 Grini, Mona / I9 / 29 Grov, Ingela / G9 / 44 Gulbeandsen, Wenche / G10 / 2 Gulliksen, Bjørn Melbye / J9 / 21 Gyllenhammar, Turid / G9 / 46 H Hansa, Merete / J9 / 37 Harr, Gisle / J9 / 23 Hauge, Kari / K9 / 20

I J

K

L

M

N

Hedberg, Anna Carin / I10 / 14 Hedemark, Louise Dahm / K9 / 20 Hegardt, Bjørn & Ågren, Theo / J7 / 83 Helander, Liisa / H7 / 92 herStay / F8 / 57 Hillestad, Anita / I9 / 28 Hobby Kunst / I11 / 26 Hoel, Frithjof / J9 / 23 Hoel, Petter / I10 / 13 Holand, Ingrid / I8 / 80 Holm, Geir Tore / I10 / 15 Holst, Katrine Køster / I5 / 110 Hunderi, Una / I10 / 13 Husby, Hilde Riisnæs / Utenfor kartet Husevaag, Torgeir / I7 / 88 Hvaring, Alf Christian / J7 / 85 Hynne, Atle / I5 / 110 Hølmebakk, Marianne / H8 / 72 Håndlykken, Steffen / J9 / 36 Haavardsholm, Yngvild / K9 / 20 Haavind, Anne / A9 / 53 Idekokeriet / I8 / 76 Istad, Christine / Utenfor kartet Jacobsson, Sabina / I10 / 14 Jakobsen, Birgit / K9 / 20 Jaromir, Svozilik / D9 / 52 Jarvis-Hansen, Annelise / I8 / 75 Johannessen, Finn Arne / G10 / 3 Johansson, Robert / H8 / 71 John John / Utenfor kartet Johnslien, Marte / H8 / 71 Jon-Martin Kolnes / JK / 82 Jørgensen, Anders / H7 / 92 Jørgensen, Søssa / I10 / 15 Kalantary, Farhad / I7 / 90 Kamyab, Saman / H8 / 71 Kanter, Kristin / I10 / 12 Karlsen, Åse / G8 / 59 Kluge, Stian Eide / J9 / 36 Knutsson, Anders / I8 / 75 Kolodzey, Carmen Hay / I8 / 75 Kolverud, Christian / F9 / 48 Koment, Ellen / I8 / 75 Komissar, Anne Marie / K9 / 20 Kopperud, Magnus / J7 / 85 Kopperud, Marian E. / K9 / 20 Kornfeld, Fran / I8 / 75 Krabberød, Pia / I8 / 80 Krafft, Anne / I9 / 29 Kristiansen, Anne-Britt / Utenfor kartet Kristiansen, Ulf / I8 / 91 Kristoffersen, Hanne Lydia O. / J7 / 81 Krogh, Vilde von / G9 / 41 Kunstnerdrevne gallerier / J10 / 17 Kyvik, Lona / G10 / 4 Køltzow, Karin / I5 / 109 Langleite, Arne B. / I10 / 13 Larsen, Christian / I10 / 14 Larsen, Nicolai Schaanning / F9 / 48 Lassesen, Anne-Mette / H7 / 92 Laxness, Janina / Utenfor kartet Leggat, Alison / J4 / 111 LELLO & ARNELL / H8 / 71 Lewicka, Martha / G10 / 1 Lidal, Karen / H8 / 68 Lind, Marianne / I8 / 78 Lindal, Henrik / I8 / 78 Linde-Nielsen, Ellen / I8 / 75 Lindheim, Trine / B7 / 102 Lohne, Lars / H7 / 92 Loraas, Astrid / H8 / 73 Loraas, Astrid / H8 / 73 Ludviksen, Frøydis Møller / I7 / 87 Luihn, Camilla / I9 / 30 Lujan, Pedro / I8 / 75 Lundgaard, Kristin / I9 / 29 Lurie, Dimitri / / ?? Lønningdal, Ingrid / I10 / 14 Magnus, Gitte / J9 / 37 Magnus, Morten / K9 / 20 Malmquist, Camilla / K9 / 20 Marcouiller / I7 / 89 Mariof / H7 / 92 Markhus, Frode / H8 / 71 Marstein, Grete / E9 / 50 Marthe Bæverfjord Sveen /H7 /92 Marxer, Donna / I8 / 75 Mathiesen, Ilmi Gutzeit / J7 / 84 Mayocole, Lynne / I8 / 75 Mbamba, Herman / H9 / 33 Meyers, Charles / I8 / 75 Mikkelsen, Åsa Maria  / I10 / 13 Moi, Ebba / K6 / 114 Mork, Liva / H7 / 92 Muhrman, Mary / K9 / 20 Myklebust, Ingvild Brekke / H8 / 62 Myrbostad, Irene / G10 / 6 Mürer, Marie-Ann / K9 / 20 Myrland, Ingrunn O. / H7 / 92 Myskja, Kristoffer / J9 / 25 Møllhausen, Bibbi / Utenfor kartet Narendran, Eva Mortensen / H7 / 92 Nedland, Anne Berit / Utenfor kartet Nicolaisen, Terje / I10 / 12 Nilsen, Malin Håvarstein / H7 / 94 Norrbin, Sandra / G9 / 45 Norseng, Elisabet / F8 / 58 Norvell, Anna / I8 / 91 Nygaard, Anders / I8 / 91 Nygaard, Rigmor / F8 / 56 Næss, Mona / G10 / 1

O Olesen, Jeannett Antonie / H7 / 92 Oredam, Julie / I10 / 15 Ormstad, Ottar / F8 / 55 Oslo Opens kontor / G10 / 0 Oslo Resurssenter for Kunst (ORK) / I7 / 89 P Perez, Alejandro / H8 / 65 Piastuch, Veronica / I8 / 75 Poole, Laurie / I8 / 75 Popp, Sabine / / ?? Prosjekt Pelota! / H7 / 93 PRØVEFELT v/Mikkel Strandbygaard / H10 / 7 R Rada, Jacqueline Sferra / I8 / 75 Raddum, Fredrik / J7 / 82 Raddum, Fredrik / J7 / 82 Rangul, Hanne / I10 / 15 Ravnaas, Grethe / Utenfor kartet Refsnes, Nina / G7 / 97 Reykdal, Margrét / J1 / 113 Rieck-Sonntag, Christine / I8 / 75 Ringset, Gry / J4 / 111 Risk, Karima / G10 / 6 Rognli, Gjert / H7 / 92 Rognskog, Hilde / I10 / 14 Romero, Augustine / I8 / 75 Rosén, Stine Fagervik / I 11 / 11 Rusdal, Torstein / J1 / 113 Rusnes, Stein / J9 / 37 S Sabatino, Joseph Gerard / I8 / 75 Sandbeck, Sten Are / J9 / 23 Sandved, Irene Schmeling / A9 / 53 Sannes, Robert / H9 / 40 Sawicka, Iiona / I6 / 106 Schildt, Ulla / H10 / 7 Schjetlein, Eva E. / H7 / 92 Schjølberg, Line / Utenfor kartet Schmidt, Thyra / I9 / 27 Schröder, Stefan / K6 / 114 Schultz, Marius / I9 / 29 Schønning, Janicke / I6 / 105 Sigmundstad, Giske / K9 / 20 Silenti, Anna-Liisa / J1 / 113 Silenti, Anna-Liisa / J1 / 113 Simonsson, Annika / I5 / 110 Sipilä, Andrè / I9 / 31 Sipilä, Andrè / I9 / 31 Sjøvoll, Vibeke / I10 / 15 Skipperud, Christian / F9 / 48 Skjensvold, Jone / J9 / 23 Skøien, Kjetil / I10 / 14 Slaatto, Brynhild / H8 / 69 Smebye, Anders / J7 / 95 Snowballeditions / H7 / 92 Solhaugstrand, Marianne Darlén / I5 / 107 Storhaug, Elisabet / H8 / 68 Storsveen, Vigdis / Utenfor kartet Strand, Randi / H7 / 92 Strandberg, Sverre / H8 / 71 Stranger, Aia / A9 / 53 Stranger, Ellen / k10 / 19 Stylo, Edith / Utenfor kartet Sundby, Maria / J4 / 111 Svensson, Lars-Erik / I5 / 110 Svindt, Marie / I10 / 13 Syversen, Jorunn Myklebust / H8 / 71 Sæterdal, Kristin / H7 / 92 Sæthren, Eva Fagerli / I9 / 29 Søndersrød, Marit / I9 / 29 Saastad, Vibeke / Utenfor kartet T Talbot, Anna / H8 / 66 Thomas Ramstad / K9 / 20 Thomas, Matt / I10 / 13 Thorenfeldt, Dag / E9 / 50 Thorgrimsdottir, Erla Silfa Hordvik / H7 / 92 Thorstensen, Catrine / I5 / 110 Toften, Elisabeth Maria / I7 / 88 Torgersen, Ingebjørg / I8 / 74 Tranøy, Espen / E9 / 50 Tulle, Ruth / J9 / 22 Tyrdal, Ina Rundhaug / I10 / 13 U Uei-Jung Jung / J7 / 85 Utgarden, Gisle / I8 / 91 V Va, Leong / K9 / 20 Vagard, Sissel / C6 / 103 Vagle, Maria / K10 / 19 Valum, Karin M. / H7 / 92 Vatne, Siv Bugge / I8 / 91 Vidhammer, Endre / J7 / 86 Viljugrein, Marit / I7 / 88 Villafranca, Xenia / I8 / 78 Vinnem, Arne / H8 / 71 Vitaminsalongen / J4 / 112 Vrebalovich , Katrina / F9 / 48 W W17 / F8 / 58 Waszak, Kazik / I6 / 106 Wendelmoed, van der Veen / H7 / 92 Weston, Stig Marlon / I8 / 78 Wien, Heidi Marie / I10 / 14 Wik, Toril Høstad / J9 / 23 Winge, Hedvig Mamlbekk / J10 / 16 Y Ystad, Gunnhild Uddu / I7 / 88 Z Zeng, Qianzhi / K9 / 20 Ø Øien, Käthe / I9 / 32 Østensen, Annethe Holm / Utenfor kartet Øveraas, Turid Kristin / E9 / 49 Å Ådlandsvik, Stian / H8 / 71 Aase, Jørund / Utenfor kartet Åsheim, Ina / I10 / 14 Aasvik, Therese / J10 / 18


side

side

14

15

”“Inside of the outside of the inside, nr. 4” - Magnus Bjerk

”Melting Ice Arctic” - Ole Andreas Buenget

Shwan ble født i Suleimani i kurdiske Nord-Irak i 1977 og flyktet fra Saddams regime i 1999. Parallelt med sine kunststudier ved KHiO har Shwan de siste årene kjempet denne kampen med UDI, en kamp som i dag kommer til uttrykk gjennom hans arbeider. Opplevelsen av å bli avvist og mistenkeliggjort deler Shwan med tusenvis av flyktninger og asylsøkere verden over, som hver dag får beskjed om å ”be patient”.

Stedet er utgangspunkt og råmateriale i flere av Popps arbeider. Arbeidet med kunsten skjer helst ute i et bestemt miljø, på et spesifikt sted i motsetning til inne på et atelier som i vanlig forstand. Arbeidet med verkene består ofte også av undersøkelser av historier knyttet til stedet hvor opptakene er gjort. Popp ønsker med det å stille spørsmål om identitet og tilhørlighet i en foranderlig verden. I motsetning til den journalistiske dokumentaren har resultatet ikke ambisjoner om å være mest mulig objektiv. Bildet som skapes vil alltid være subjektivt, en blanding av samlede fakta, observasjoner og sanseinntrykk, satt sammen og ordnet utfra en personlig fornemmelse.

FORBRUK & EVIGHET Kunst i offentlige rom

”Den hvite kaninen” Kunstnere: Anita Hillestad & Rachel Dagnall Installasjon, performance, skulptur, video, lyd. Sted: Grønland T-banestasjon.

”Den hvite kaninen” - Anita Hillestad & Rachel Dagnall

Tekst: Andreas Kjensli Knudsen og Mona Klubben I perioden 23.september til 14 oktober kan du installasjonene deres tar utgangspunkt i disse skildringene. Magnus Bjerk er 29 år og jobber både i Oslo og Berlin. oppleve at T-baneturen blir en helt annen reise Hegardt og Ågren har tidigere arbeidet med installasjoner der Han arbeider ofte innenfor strenge og nærmest kliniske de har ”gitt liv” til våre hverdagslige objekter. Objektene har rammer. Det er likevel viktig for ham å gi spillerom for enn vanlig. I samarbeid med Kunst i Offentlige begynt å sveve, de rører på seg og kollapser. I installasjonen bruk av intuisjon og et lekent visuelt språk. Han ønsker at Rom (KORO) og Oslo Sporveier presenterer Oslo The White Hole tar de dette videre med funderinger rundt balansen mellom det formale og konseptuelle sammen skal Open åtte kunstprosjekter som vises fram på tingenes liv. Hva hender med objektene når de har utfylt sin kunne åpne opp for at betrakteren kan se flere lag og danne funksjon; når de ”dør”? assosiasjoner over disse. stasjoner og underganger i Oslos T-banesystem. Fellesnevneren for prosjektene er at de kretser The White Hole er skreddersydd for Carl Berner T-banestasjon rundt spørsmål om ”Forbruk og Evighet”. Vi har og tar hele utstillingsflaten i bruk. Utstillingsrommet ble «Regnbuens ende» gleden av å invitere deg til markering og åpning tidligere brukt som butikklokaler, men er blir nå brukt til kunstprosjekter; på Carl Berner T vil du få se flyvende Kunstner: Mikkel Strandbygaard av prosjektene i ”kunstpassasjen” i undergangen objekter som suges inn i en lysende hvit tunnel, på vei mot Sted: Kunstpassasjen, Jernbanetorget T-banestasjon. på Jernbanetorget T-banestasjon klokken 18.00 sitt siste stopp. Hvem bestemmer og definerer kunstens verdi? Bør kunst være fredag 25.09. Arrangementet blir etterfulgt av tilgjengelig for alle eller forbeholdt særlig interesserte? Bør en en guidet visningsrunde hvor du kan oppleve “Inside of the outside of the kunstner støttes hvis verkene hennes ikke blir etterspurt, hvis alle installasjonene i årets Kunst i Offentlige inside, nr. 4” arbeidene ikke møter interesse hos «folk flest»? Hvis svaret på dette er «nei» må kunstnernes fremste rolle bli å finne ut av hva Rom-prosjekt. Årests KORO-prosjekter er:

“The White Hole” Kunstnere: Bjørn Hegardt & Theo Ågren Sted: Carl Berner t-banestasjon i samarbeid med Skulpturarena Øst. Mennesker som har hatt nær døden-opplevelser snakker ofte om lystunneller, ett stort lys etc. Mye av dette kan avfeies som pseudovitenskap, hokus-pokus eller kosmisk kvasivitenskap, uten vitenskaplige bevis. Kunstnerne interesserer seg for det som ligger på grensen til vitenskap og

Kunstner: Magnus Bjerk Sted: Fasaden på Oslo S, i samarbeid med Rom for kunst/ kunstbyrået Mesèn

Hunden i «The Inside Of The Outside Of The Inside no 4» står i kontrast til den strenge grafiske komposisjonen og de statiske omgivelsene som omslutter den. Dermed fungerer verket stedsspesifikt fordi det fyller en funksjon når det reflekterer menneskets relasjon til de offentlige omgivelsene. Hunden ser nesten ut til å vœre på et rullebånd på vei til en ukjent destinasjon. Til tross for at hunden er et temmet husdyr representerer den også naturen og sier noe om hvor fremmedgjort man kan bli fra den.

«kundene» vil ha, og så markedsføre dette som reklame.

Med ”Der hvor regnbuen ender” tar kunstneren tak i dette spørsmålet. Hva ønsker publikum? Hvilke opplevelser ønsker vi i gullkisten ved regnbuens ende? Strandbygaard griper dypt ned i posen med de nasjonalromantiske klisjeer i håp om å tilfredsstille kunden. Lysinstallasjonen skifter mellom nasjonalflaggets farger og regnbuens fargespill. Regnbuen representerer naturen, det skjønne og det evige. Flagget viser derimot til det nasjonale og geografiske. Det kulturelt særegne? Regnbuen lover gull og plass til alle, mens flaggets skjønnhet forbeholdes de utvalgte og trekker økonomiske, kulturelle og politiske grenser mellom «oss» og «dem».

Billedkunstnerne Rachel Dagnall og Anita Hillestad har samarbeidet med ungdom tilknyttet Riverside-prosjektet for utsmykninger av Grønland T-banestasjon. De ønsker å heve områdets kvalitet ved å øke ungdommers følelse av medbestemmelse. Slik er de direkte tilknyttet den sosialpolitiske utviklingen hvor inkludering av brukere av et område kan føre til mindre hærverk. Eller med andre ord; menneskepåført forfall. Prosjektet er spesifikt laget for Grønland T-banestasjon og områdets mange innganger langs Akerselva. Det er mange unge med innvandrerbakgrunn som henger i dette området. Området er også preget av rusmisbruk og stedet bærer sterkt preg av forfall. ”Den hvite kaninen” viser til Alice i Eventyrland – om Alice som kjeder seg på skogtur med sin søster. Hun får øye på en snakkende kanin og følger etter denne til kaninens hule. Alice havner i et mystisk land der alt kan skje og kaninen blir et symbol på at «alt er mulig». Dette symbolet og håpet ønsker Hillestad og Dagnall å relatere til ungdommene som bruker området til vanlig.

”Passage” Kunstner: Ulla Schildt Vaterlandspassasjen, Jernbanetorget T-banestasjon Ulla Schildt er født og oppvokst i Finland. Hun er utdannet ved Dublin Institute of Technology 2006 og bor nå i Norge.

”Be Patient”

Billedserien ”Passasje” (no.) begynte som en serie av observasjoner av forskjellige mennesker som er på vei inn og ut fra t-banestasjonen på Grønland. Bildene viser mennesker som er plukket ut fra en folkemengde. De små forskjellene i hvordan personene plasserte seg i forhold til bakgrunnen bidrar til et personlig uttrykk og skaper spenning og bevegelse i bildeserien. Ved å isolere de ulike menneskene fra folkemengden fremheves det som er enestående og samtidig felles blant mennesker, uavhengig av kultur eller religion. Hver for seg har alle et felles mål om å mestre hverdagen og å skape sitt eget liv ved siden av ønsket om å fastholde sitt eget særpreg og identitet.

Kunstner: Shwan Omar Abdullah Sted: ikke bestemt. Se osloopen.no for oppdatert info

To av bildene fra billedserien vises i Vaterlandspassasjen på Jernbanetorget T-banestasjon under Oslo Open 2009.

Spørsmålet om hvordan man i et biografisk lys skal forstå forholdet mellom en kunstner og hennes kunst er komplisert. Hvor mye av et liv kan man, og bør man, lese ut av et kunstverk? Hva skal man fokusere på; verket i seg selv eller intensjonene, og dermed menneskene, bak? Stilt ovenfor Shwan Dler Qaradakis vegginstallasjon ”Be Patient” blir denne siden av kunsten tydelig. Verket er modellert i piggtråd på hvit vegg. Piggtråden former bildet av skriften i et avslagsbrev fra Utlendingsdirektoratet etter en søknad om oppholdstillatelse etter 10 års opphold i Norge. Sammen med vegginstallasjonen spilles et lydspor fra Utlendingsdirektoratets telefonsvarer: ”Du er fortsatt i kø, men vi vil hjelpe deg så snart vi kan”.

”Roaring Silence” Kunstner: Sabine Popp Sted: Månefisken , fellesutstillingen i Søylehallen Videoopptakene til Sabine Popps installasjon ”Roaring Silence” ble tatt opp i 2008 under et arbeidsopphold i den norske gruvedriften Titania AS. Bedriften utvinner ilmenitt, et svart mineral som omdannes til det hvite pigmentet Titanoksid. Dette blir benyttet i blant annet kosmetikk, maling og plast. Gruven ligger noe skjult i fjellene, men for en oppmerksom turgåer blir spor etter bedriftens mer enn 100-årige historie allikevel synlig i områdets natur.

Slik er også tilfellet med videoinstallasjonen ”Forbruk og Evighet” som også vises under Oslo Open.

”Melting Ice Arctic” Kunstner: Ole Andreas Buenget Foto i JCDecaux-montre Sted: Majorstua T-banestasjon Fotografiene fra Grønland ble i september 2008 utstilt på fotomessen Photokina i Køln etter utvelgelse av en jury sammensatt av EISA (European Imaging and Sound Association). Temaet på utstillingen i Køln var global oppvarming og de prosessene som global oppvarming forårsaker. Innlandsisen på Grønland smelter langt raskere enn tidligere antatt og hvis utviklingen fortsetter vil smeltevannet fra innlandsisen på Grønland få verdenshavene til å stige med mer enn 60 centimeter i løpet av dette århundret. Også isbreene i Norge smelter langt raskere enn før og dersom vi forlenger den klimautviklingen vi har sett til nå, spår klimaforskere at 98 prosent av alle norske isbreer vil forsvinne de neste 100 årene. Fotografier fra de arktiske områdene vil kanskje være et historisk dokument i morgen med tanke på de klimatiske forandringene som skjer med så stor fart. Buenget har den siste tiden arbeidet med et rundt format med bildene fra Grønlandsserien. Det runde formatet gir bildene en balanse og ro og det gir også referanser til ”moder jord”, kosmos og universet. Sirkelen som symbol går igjen i mange religioner og spesielt i buddhistisk kunst. Sirkelen kan representere helhet og fullkommenhet, men også fred og frihet fra den materielle verden. Samtidig kan sirkelformen representere samara, den evige syklusen av gjenfødelser og en sirkulær tidsforståelse.


side

side

16

17

Kunstnerprofiler

Kunst og Politikk Vi har stilt Oslos politikere tre spørsmål:

1. Hvorfor skal vi ha kunst i det offentlige rom? 2. Hva er de viktigste kulturpolitiske tiltakene ditt parti vil gå i bresjen for de kommende årene?

gisle harr Alder: 42 Teknikk: skulptur, maleri, installasjon Prosess: Jeg gjør fotodokumentarisk research, tegninger, malte eller modellerte skisser og utfører på det grunnlaget større utførelser som siden blir støpt i epoxy, gips, voks eller bearbeidet i andre materialer Jeg kombinerer skulptur, modeller og maleri i iscenesatte miniatyrtablåer eller installasjoner som også kan også innebære interaktivitet, mobiler , skyggeprojeksjoner eller tekst. Verkene kan også ta form av iscenesatte fotografier eller pseudodokumentariske tablåer Hva slags tematikk er du opptatt av: Jeg har i også engasjert meg i formidlingsarbeid for barn og ungdom, samt kulturkritisk virksomhet knyttet til integreringsproblematikk, gentrifiseringsprosesser og kunstnernes arbeidsforhold. Hva kunne du tenke deg å bli spurt om: Hva gjør du for å få endene til å møtes? Hva mener du om den norske kulturpolitikken? Bør kunst være for alle eller for en liten gruppe spesielt intereserte? Hva mener du er god kunst? I hvilken grad mener du at kunstnere blir formet av markedskreftene ? Er det negativt eller positivt for kunsten? Hva gjør du når du ikke driver med kunst? Hva knytter du til begrepet klassisk figurativ kunst?

Magnus bjerk Alder: 29 Teknikk: Fotografi (analogt mellomformat) Prosess: Det magiske ligger i instinktet og infall av ideer og formale valg. Disse infallene genererer research, planlegging og iscenesettelser som igjen påvirker og destillerer det visulle uttrykket. Disco fra hovedsakelig 1974-1982 og Isaac Hayes inspirerer meg enormt. Hva slags tematikk er du opptatt av: Mennesker og deres forhold til omgivelsene sine. Hva kunne du tenke deg å bli spurt om: Jeg satser på at folk stoler på sin egen nysgjerrighet og tørr å spørre om hvasomhelst

Viel Bjerkset Anderesen Alder: 46 Teknikk: Skulptur og installasjoner, stedsspesifikt eller løsrevet, lys, lyd og interaktivitet. Prosess: I stedspesifikke verk arbeider jeg mye med stedets historier og myter, bli vâr på de små skiftningene enten i lys eller tilstedeværelser, blikk og stemninger. Og videre i idéutviklingen bruker jeg mye musikk for å hente opp ulike energier i meg selv, ulike konserter setter ofte igang tankeprosesser som gjør at jeg kommer over terskelen. Og etter det er det jo bare å jobbe! Hva slags tematikk er du opptatt av: Ulike skiftninger av tilstedeværelse. Det å være tilstede her, i sitt eget liv, gir opphav til ganske mye rart. Og samtidig forandelig hele tiden. Hva kunne du tenke deg å bli spurt om: Hm, - den var ikke lett! Kanskje det enkleste og vanskeligste, - og samtidig dummeste, spørsmålet er: Hvorfor bruker jeg livet mitt til å lage kunst? Jeg må tenke meg om for å kunne svare på det.

Javier Barrios Alder: 29 Teknikk: Maskeringstape på fjes Prosess: Begynner som regel fra venstre side og lar assistentene mine dra maskeringstapen over fjeset mitt mot høyre for å tilslutt feste den på veggen igjen. Vi diskuterer fram og tilbake om form, komposisjon og hva slags type maskeringstape som egner seg best til hvert prosjekt. Hva slags tematikk er du opptatt av: Jeg er veldig opptatt av science fiction, romfarere og syntetisk fremstilling av liv i tillegg til å ha en lidenskap for maskeringstape Hva kunne du tenke deg å bli spurt om: Hva er Hotch Potch og hva rimer Hotch Potch på?

Anita Hillestad Alder: 38 Teknikk: Mix - foto, video, installasjon mm. Prosess: Hvordan begynner du (inspirasjon) Jeg er opptatt av rom og den meningen som oppstår underveis når innholdet i det fysiske og mentale rom tolkes, defineres, vris på og dokumenteres. Hva slags tematikk er du opptatt av: Tolkninger av virkeligheter, sannhet/løgn/rett/galt. Hva kunne du tenke deg å bli spurt om: Har du lyst på et stort bygg, med mange store rom, gratis, for deg og dine kollegaer uten atelier? Og hvis du har lyst så sørger vi for at dere får lønn for alt arbeidet dere gjør i tilegg. Okey?

3. Oslo Open legger blant annet til rette for uformelle møter mellom kunstnere og publikum. Hva tror du kan komme ut av slike møter?

ordfører fabian Stang (h) 1. - Byen vår ville blitt fattigere om vi ikke hadde kunstneriske uttrykk. Kunsten beriker, skaper engasjement, diskusjon, berører hjertene våre, og provoserer oss. Det er mange meninger om hva som er fint, vakkert, stygt, verdifullt og meningsløst – men jeg tror de aller fleste er enige om at vi hadde blitt fattigere uten kunstneriske uttrykk i våre felles omgivelser. 2. For det første vil jeg si at jeg er stolt av å være ordfører i en by som satser bredt på kultur. Oslo kommunes kulturbudsjett utgjør 586,5 mill i 2009. Kommunen bruker mer enn 1 prosent av de kommunale ressursene på kultursatsing og Oslo kulturnatt er et eksempel på en betydelig kommunal satsing som når mange Osloborgere. Å få på plass et nytt Munchmuseum og nytt hovedbibliotek er den største kultursatsingen i Oslo på flere generasjoner. Ellers er jeg veldig glad for det tilbudet musikk og kulturskolen representerer for barn og unge, hvor Kulturstasjonen på gamle Schous bryggerier er blitt et flott tilbud, nå også med øvingshotellet på plass. Å sørge for at barn og unge har tilgang til kunst og kulturopplevelser er svært viktig. 3. - Dette høres spennende ut, og kan gi muligheter for at kunsten når flere mennesker, og sikkert også i mange tilfeller til spennende samtaler om hva kunstneren har ment og hvordan den som ser kunstverket for første gang oppfatter kunstobjektet.

Kjell Veivåg (V)

Berit Jensen Riis (frp)

1. Vi skal ha kunst i det offentlige rom fordi det gjør byen mer spennende og fordi kunsten skal utfordre oss som bor her. De kunstverkene vi møter i det offentlige rom gir oss både grunnlag for refleksjon og for ren glede.

1) Kunst i det offentlige beriker hverdagen til den enkelte, får en til å undres.

2. Venstre holder fast ved sin visjon om at Oslos kulturliv skal være preget av bredde og mangfold. Det betyr at kommunen skal ivareta sine egne kulturinstitusjoner, bl.a. bygge nytt Munch-museum og nytt hovedbibliotek, være en god samarbeidspartner for etablerte kunst- og kulturtiltak som f eks festivalene og samtidig ha rom for fornyelse både når det gjelder kunstneriske uttrykksformer og flerkulturell bredde 3. Jeg tror at gjennom slike uformelle møter vil publikum få kunnskap om kunst, mer innsikt og forhåpentlig også inspirasjon. Kunstnerne vil få viktige tilbakemeldinger om hvordan deres kunstverker oppleves.

Bjørnar Moxnes (rødt) 1. Vi trenger kunst fordi vi må ha noe å leve for, ikke bare noe å leve av. Møtet mellom kunst og mennesker kan gi økt forståelse av hverandre og vår samtid, kan stimulere til diskusjon og gi nye opplevelser. Kunsten kan si noe om Norge i 2009, om hvordan det er å leve i et av verdens rikeste land. 2. Gratis inngang på museer, styrke formidling av kunst og kultur i skolen, utvida åpningstider og flere penger til medier i bibliotek, samt filialer i alle bydeler. Oslo kommune ikke bare som forvalter av kunst, men også en kommune som bevilger til nye ting. nå er det mye byråkrati, mens store ting (f.eks Munchkatalogen) finansieres av eksterne. Oslo som kulturby for byens innbyggere, ikke bare turister. Rabattkort for ungdom til kino, teater osv 3. Oslo Open legger blant annet til rette for uformelle møter mellom kunstnere og publikum i kunstnernes atelieer. Hva tror du kan komme ut av slike møter? Slike møter kan berike både kunstnere og publikum - siden dette nettopp ikke er en enveis monolog. Publikum kan få en dypere forståelse av kunstverkene, og det må være spennende for kunstnerne å få høre hvordan publikum responderer på verkene deres.

2) Viktigste sak er bygging av nytt Munch museum. Fullføre rehabiliteringen av Vigelandsmuseet og Frogner hovedgård. Samt sikre kulturarven gjennom rehabilitering av utendørskunsten i Oslo. 3) Spennende og interessant å møte kunstnere i deres eget miljø, snakke sammen, lytte til hverandre, oppleve noe sammen.

Rina Mariann Hansen (AP) 1. Kunst i det offentlige rom er viktig fordi kunsten speiler virkeligheten og kan gi forståelse og innsikt. Kunstopplevelser i seg selv er viktig, de gir oss nye inntrykk og skaper identitet. Kunst i det offentlige rom er en enkel måte å få kunst inn i folks hverdag. Det gjør at alle kan oppleve kunst, også uten aktivt å oppsøke den, og gjør kunsten tilgjengelig for folk uavhengig av bosted og inntekt. 2. En fanesak for oss har vært styrking av Oslo musikk- og kulturskole. Oslo skal foreta stor løft med bygginga av både nytt hovedbibliotek og nytt Munch-museum. I tillegg er viktige saker for oss å få på plass Snelda, som kulturhus for kunstnere med minoritetsbakgrunn, at kommunen yter bedre service overfor ulike festivaler Vi vil også innføre kulturkort for ungdom, sikre de kommunale teatrene og kinoene, og vi ønsker å tilby flere av kommunens lokaler til arbeidsplasser for byens kunstnere. 3. Publikum kan lære mer om hvordan kunstnere arbeider og tankene bak. Ikke minst får de innsikt i den skapende prosess som ligger bak de kunstverk vi møter, noe som igjen kan bidra til den enkeltes bevissthet overfor kunstverk, og være til nytte for hver enkelt når man selv skal forholde seg til, tolke og agere med kunstverk.


side

side

18

19

Oslo Open inviterer til Seminar om kunst i offentlig rom:

«Hvem eier allmenningen»?

Fellesutstilling på Månefisken

Onsdag 23. september kl. 10 på Månefisken, Sagveien 23A.

Av: Nicolai Strøm-Olsen

Er vi er moralsk forpliktet til å tolerere tiggere? Kan vektere jage bort narkomane? I hvilken grad skal restauranter tillates å etablere uteservering på fortauet? Hvem eier allmenningen? Snowballeditions Nettprosjekt med visning av 20 kunstnere snowballeditions.com

Wendelmoen van der Veen Tittel: Den andre side Akryl på glassfiberstri

Mario Firmino Foto

Erla Silfá Hordvik Thorgrimsdottir Tittel: Uniformen Tekstil

Liva Mork Tittel: Flink pike Broderi

Mona Gullstein og Anneli Hoel Fjærli Tittel: Gris (Candyland) Foto

Kristin Sæterdal Tittel: Kabooom4 Billedvev

Oslo Open 2009 arrangerer dagsseminar for å diskutere med fagfolk og publikum.

Vi ønsker debatt om det offentlige rom. På sett og vis handler debatten om tolkning av premisset din frihet er ubegrenset inntil den begrenser min eller et annet menneskes frihet.

Lars Lohne Maleri

Fanney Antonsdóttir Tegning

Sonja Bunes Objekter

Anders Jørgensen

Eva Mortensen Narendran Tittel: Rød løper Grafikk, maleri, tegning

Eva E Schjetlein Foto

Randi Strand Tittel: Engines of Apparition, Winds of Will Foto

Gjert Rognli Tittel: Somnulence Foto

Jeannett Antonie Olesen Foto

Viel Bjerkset Andresen Installasjon: «Diskokule»

Liisa Helander Tittel: The dream of the hidden sun Akryl

Det sentrale spørsmål er: begrenses et annet menneskes frihet? Begrenser narkomanes opphold i det offentlige rom min bevegelsesfrihet i så stor grad at det er rimelig å begrense deres bevegelsesfrihet? Skal min frihet til å ta en øl begrense din frihet til å bevege deg på fortauet? På et eller annet tidspunkt kommer problemstillingen: Hvem har definisjonsmakten i det offentlige rom? Svaret er avgjørende, for den som har definisjonsmakten bestemmer når min frihet begynner å begrense din. Oslo Opens seminar skal på ulike vis diskuterer dette spørsmålet. For også kunst i det offentlige rom kan være med på å begrense andre aktører i det offentlige rom sin frihet. Hvem eier allmenningen? Oslo Open Kunstfestival inviterer høyt og lavt til seminaret som stiller et enkelt spørmål, men som bringer vanskelige svar vi gjerne misliker og helst ikke ønsker å berøre. Aktører fra kulturfeltet som jobber i og med offentlige rom vil fra hvert sitt ståsted belyse følgende spørsmål: Hvem eier allmenningen?

Fellesskapets interesser eller fritt spillerom for propagandister, markedsliberalere, fritenkere og byråkrater? Hvem setter agendaene for bruken av disse rommene? Hvis eierskap har uklare grenser vil vurderingen av å lykkes med prosjekter i offentlige rom også være uklare. Er det motstridende å ville legge til rette for et mangfoldig hverdagsliv og samtidig avklare tydeligere eierforhold rundt allmenningen? Det offentlige rom er noe som angår oss alle, og det må stilles ekstra krav til etterrettelighet. Et kunstverk som stilles ut i et museum sees kun av de som vil se det, altså de som ønsker å gå inn i debatten. Kunst i det offentlige rom angår allmenheten på en helt annen måte. Dette utløser interessante problemstillinger.

Seminar på månefisken: Meld deg på innen onsdag 21. september for å sikre plass Tid: Onsdag 23. september kl 10-16 - Påmelding fra kl 0930 Sted: Månefisken, Sagveien 23A. Forhåndspåmelding til mona.klubben@osloopen.no Seminaret er åpent for alle, men antallet er begrenset. Paneldebatten vil holdes på norsk. Seminaret arrangeres av Oslo Open 2009 og er støttet av Fritt Ord. 6 kulturaktører innleder til debatt på seminaret Hvem eier allmenningen?

Fellestrekket for spørsmålene er: Når begrenser din frihet andre menneskers frihet? Svaret vil kanskje preges av om du kommer fra Oslo, Bergen eller Nordfjord, eller om du er en kritiker, kunstner, byråkrat, bilselger, fotgjenger eller politiker? Med ulikt ståsted er det naturlig at man vektlegger forskjellig. Oslo Open har invitert et panel med vidt forskjellig bakgrunn for å ta opp diskusjonen. Vi håper du tar deg tid til å delta i debatten.

INNLEDERE Ingrunn Myrland Tittel: Under my Skin Tekstil, maskin- og håndsøm

Ida Warholm Serie uten tittel Foto

Anne Mette Lassesen Tittel: Den sommeren Digital grafikk på glass

Det er mange kunstnere i Oslo som av ulike grunner ikke har atelier. Oslo Open ønsker å gi også disse kunstnerne en mulighet til å vise sine arbeider og delta under festivalen, og derfor er vi veldig glade for at Månefisken kunne tilby sin flotte Søylehall til dette. Utstillingen er åpen 23. - 27. september, og på åpningsfesten torsdag 24. september, som starter kl. 20, vil vi ha en markering av dette. 22 kunstnere skal delta med sine arbeider, og utstillingen kommer til å ha stor spennvidde i arbeidsteknikker og uttrykk.

Ellen Fagerli Tittel: Speilprøver Temperamaleri

Kunstnerne som bidrar er: Anders Jørgensen, Anne Mette Lassesen, Ellen Fagerli, Erla Silfá Hordvik Thorgrimsdottir, Karin M. Valum, Ingrunn Myrland, Viel Bjerkset Andreasen, Ida Warholm, Eva Mortensen Narendran, Liisa Helander, Randi Strand, Mona Gullstein & Anneli Hoel Fjærli, Kristin Sæterdal, Wendelmoen van der Veen, Jeannett Antonie Olesen, Fanney Antonsdóttir, Sonja Bunes, Eva E Schjetlein, Liva Mork, Lars Lohne, Gjert Rognli, Torine Helland, Marthe Bæverfjord, Sabine Popp og Mario Firmino. Snowballeditions månedlige verk vises: I september verk av Lello & Arnell m.m.

Karin M. Valum Tittel: Den sommeren Digital grafikk på glass

Benny Jepsen

John Pløger

Lotte Sandberg

- Utdannet arkitekt ved arkitekthøgskolen i Århus med bakgrunn som grafittimaler. Jepsen er en av drivkreftene bak arkitekt- og kunstnerkollektivet Büro Detours og kan karakteriseres som en sterk og inspirerende formidler, aktivist, idealist og gründersjel. Han driver egen arkitektpraksis med Oneliner og er styreformann i arkitektbyrået JDS Architects.

- Bysosiolog og lektor ved Roskilde Universitet. Pløger har Dr.gradsavhandling i samfunnsgeografi om nærmiljø og urbanitet. Han kritiserer temaer som antiurbanismens hegemoni, byplanleggingsestetikk og kommunitaristisk planlegging i norsk byplanlegging. Stikkord er kulturell identitet, kulturkartlegging og -planlegging.

Bjørn Vassnes

Lene Berg

- Kunsthistoriker, mastergrad i urbanisme, kunst- og arkitekturanmelder og kommentator i Aftenposten. Sandberg har skrevet for en rekke tidsskrifter og aviser og utgitt boka «Alle snakker om museet» i forbindelse med den sammenslåingen av Nasjonalmuseet. Hun er kjent som en kritiker som nådeløst avdekker forhold mellom ansatt og leder og mellom stadig nye strategier, bemidlinger og målsettinger som preger kulturinstitusjonene.

- Forskningsjournalist, hovedfag litteraturvitenskap. Vassnes var med og startet vitenskapsmagasinet Schrödingers katt i NRK, har vært ansatt ved UiB og har gitt ut en rekke bøker og vært fast skribent i Morgenbladet og Klassekampen. Han har skrevet flere artikler og kronikker om kunst og kunstteori, bl.a «slipp kunsten fri», «det store kunstranet» og «fri oss fra teorien!».Han er nå fagredaktør i magasinet MARG.

- Filmskaper og kunstner, utdannet ved Dramatiska institut i Stockholm. Propagandaestetikk er et stikkord for Berg sine arbeider – som henter materiale fra foto- og filmtradisjon inn i kunstinstallasjoner og kunstvideoer. Arbeidene avslører realitet som en side av fiksjonen – og omvendt – slik at forestillinger og fortolkninger av et materiale med små fortellergrep kan snu hvordan vi ellers definerer oss.

Bo Krister Wallstrøm - Performancekunstner, kurator, seniorrådgiver i KORO. Wallstrøm var del av performancegruppen Baktruppen og har vært med i flere tverrfaglige prosjekter som utøver og som produsent. Har jobbet ved Bergen Kunsthall, vært daglig leder ved UKS og vært med i oppstarten av Olso Kunsthall.


side

20

—MÅNEKINO— Oslo Open viser et utvalg av skjermbaserte verk, som inkluderer både deltagende og inviterte kunstnere. Hvert program inneholder et mangfold av uttrykk og teknikker i kunstfilm- og video. I år presenterer vi videoproduksjoner både fra lokale og utenlandske kunstnere. Oslo Open ønsker med dette å gi en rik og bred kunstopplevelse og markere de ulike retningene i samtidsvideokunst.

Oslo Open Filmprogram 1

Oslo Open Filmprogram 2

HOTCH-POTCH screening curated by Hilde Honerud & Javier Barrios

Reverberations, LOMEG_ROM, 3:00 Til the whistle blows, Roghieh Asgari Torvund, 2:35 Natur Kultur, Geir Esben Østbye, 7:00 Sansara Vertigo, Dimitri Lurie, 5:50 Little Prince of Cups, Lisbeth Irene Nordli, 3:45 Release, Astrid Elizabeth Bang, 3:26 The Third Day, Beate Petersen, 16:00

Journey of a Nosebleeder, Tom Daniel Reiersen, 12:00 Who lives in my head?, Margarida Paiva, 4:30 Dear Daddy, John John, 3:17 Landscape Amnesia, Espen Tversland, 7:00 Undisclosed, Lars Cuzner, 1:00 enter one, Goro Tronsmo, 13:00 (15 minutter pause)

Hotch-Potch is an exhibition project initiated by a group of young Norwegian artists that aims at developing projects where Norwegian art can be exposed internationally or in relation to foreign art. For this video project the curators have gathered video works locally and internationally and made a selection for this spesific program developed in line with Oslo Open. www.hotch-potch.org

(15 minutter pause) H&M /Hanne Rivrud & Monja Wiik (NO), Peter Gregorio (US), Hilde Honerud (NO), Oliver Kunkel (DE), Endre Tveitan (NO), Damien Crisp (US), Tove Undheim Larsen (NO), Andres Laracuente (US)


VI LEVER I TIDEN

OsloArtFair

Oslo Open landets største kunstfestival

L¿vaas & Wagle Kristian Skylstad & Stian Gabrielsen Stian Ådlandsvik & Lutz-Rainer MŸller Book & HedŽn Gard Frantzsen & ¯ivin Horvei Kuratert av Hans E. Thorsen Utstillingen er produsert i anledning KulturminneŒret 2009. Den viser prosjekter fra fem kunstnerduoer, som pŒ ulike mŒter kan knyttes opp mot en bred fortolkning av kulturminnebegrepet.

Galleri BOA RŒdhusgata 19

Janicke Iversen styreleder Oslo Open

Startskuddet for det fjerde Oslo Open er en begivenhet som i seg selv markerer at dette kunstevenementet har kommet for å bli. I den anledning ønsker det nyetablerte styret å si litt om våre fremtidsvisjoner. På vegne av billedkunstfeltet vil vi arbeide for å etablere Oslo Open som en årlig samtidskunstfestival. Mens andre deler av kulturfeltet har etablert sine årvisse festivaler innen blant annet musikk, film, teater, litteratur og opera, er billedkunsten i mangel av tilsvarende tiltak i Oslo. I tillegg til en forbedret synliggjøring av byens kunstnere vil et årlig Oslo Open sikre prosjektet større grad av kontinuitet i økonomisk og administrativt henseende. Ideen om en årlig samtidskunstfestival er en «stafettpinne» som det nye styret har fått overbrakt fra nåværende prosjektledelse. Visjonen er å anse som en gavepakke som vi har de beste intensjoner å arbeide aktivt videre med. For å stimulere kommunikasjon og formidling vil prosjektledelsens klare visjon omkring Åpne Atelier videreutvikles og gis tydeligere profilering. Vi vil satse på utvidet aktivitet i form av guidede turer med engasjerende og profesjonelle omvisere, samt workshops for barn og voksne i flere atelierfellesskap. I tillegg er både styrets og

Kristina Telfer, prosjektkoordinator Mona Klubben, samt den iherdige stab av frivillige for en formidabel innsats. En stor takk rettes også til Oslo Opens styringsgruppe, altså de kunstinstitusjonene i Oslo som står bak drift og opprettholdelse av Oslo Open og som styrets medlemmer springer ut i fra. Sist men ikke minst vil vi også takke alle deltagende kunstnere for den kollektive innsats dere har lagt ned i synliggjøringen av kunstfeltet for Oslo bys befolkning.

Visjoner er til for å løfte frem gode tanker og ideer, og bare tidens gang vil vise hva som er gjennomførbart. Det er med andre ord et langsiktig arbeid det nye styret ved Oslo Open nå skal i gang med. Ingen ting vil glede oss mer enn å bevise at vi makter å realisere våre målsettinger. Det er å håpe at vi allerede neste år kan ønske velkommen til en årlig festival med en ny og utvidet profil – og med atter nye ambisjoner.

Oslo Opens styre for perioden 2009-10 er:

MEDLEMSORGANISASJONER:

Janicke Iversen, styreleder Hanne Beate Ueland, nestleder Jøran Rudi, medlem Katrine Køster Holst, medlem Margrét Reykdal, medlem Ida Kierulf, vara Grete Årbu, vara

BIDRAGSYTERE:

• Møt kunstnerne direkte • Mange gallerier på ett sted • ”Akvarell-klinikk” for mislykte akvareller • Demonstrasjoner av teknikker • Auksjoner, m.m. Oslo Art Fair arrangeres parallelt med flere andre messer, nemlig Kunst & Håndverk, Hjem & Hobby, Samler & Antikk og den store Alternativmessen. Dette blir en stor begivenhet, så nå vet du hvor du skal den første helgen i november! Er du kunstner/gallerist og ikke har meldt deg

Åpningstider: Fredag 6.11, kl 11 - 20 Lørdag 7.11, kl 10 - 19 søndag 8.11, kl 10 - 19

på ennå, er det fortsatt mulighet for å søke om plass. I fjor besøkte 28 000 personer messen! Hvilke andre steder har du mulighet til å få vist deg frem for så mange på en gang? Oslo Art Fair er en direkte salgsmesse hvor kunstneren selv selger sine arbeider i møte med publikum. Vi vil ha en egen scene for foredrag og andre aktiviteter. Nyheter om programmet vil bli fortløpende publisert på www.osloartfair.no. Norges Varemesse og Kunst for Alle vil sørge for betydelig markedsføring av messen i presse og media. Bli med og få din del av oppmerksomheten på Oslo Art Fair 2009. Søkere til messen vil bli vurdert fortløpende av et kunstutvalg for å sikre kvaliteten for publikum og andre utstillere. Send inn digitale bilder eller link til egen nettside - og søk nå! Det er fortsatt mulig å melde seg på som utstiller!

tir - fre 12 - 17 l¿r - s¿n 12 - 16

andreas soma / boredoms / maleri tir-fre 11-17 lør-søn 12-16 Galleri LNM Kongensgate 2 0153 Oslo 22 42 15 78 www.lnm.no

| Hans Hamid Rasmussen // Vrang – Rett // 13.08 – 27.09 |

Rådhusgaten 20, 0151 Oslo. // T. +47 22 33 59 82 // www.tekstilkunst.org/soft // post@tekstilkunst.org Tirs – Fre: 12 –17, Lør – Søn: 12 – 16

SAMARBEIDSPARTNERE:

KunstÊiÊoffentligÊromÊ/Ê prosjektledelseÊ/ÊdesignÊ/ webutviklingÊ/ÊogÊmyeÊmer. www.mesen.no

VI LEVER I TIDEN 10. - 27. september L¿vaas & Wagle Kristian Skylstad & Stian Gabrielsen Stian Ådlandsvik & Lutz-Rainer MŸller Book & HedŽn Gard Frantzsen & ¯ivin Horvei Kuratert av Hans E. Thorsen Utstillingen er produsert i anledning KulturminneŒret 2009. Den viser prosjekter fra fem kunstnerduoer, som pŒ ulike mŒter kan knyttes opp mot en bred fortolkning av kulturminnebegrepet.

Galleri BOA RŒdhusgata 19

Helgen 6. – 8. november 2009 arrangeres Oslo Art Fair for 2. gang, og kunstnere og gallerier fra inn og utland har meldt sin ankomst.

LNM viser:

prosjektledelsens ambisjon å etablere ulike Atelierforum på tvers av geografisk skillelinjer og bydelssoner. Intensjonen med slike forum er at kunstnerne i større grad får mulighet til å oppdage hverandre, samt skape felles prosjekter som presenteres under Oslo Open. Vi vil også opprette såkalte Knutepunktatelierer. Knutepunktene er å anse som samarbeidsplattformer der enkeltkunstnere og atelierfelleskap i hver bydel stimuleres til aktivt å opprette nettverk med lokalbefolkning og næringsliv – med god drahjelp fra vår prosjektledelse.

På vegne av Oslo Open takker styret våre sentrale samarbeidspartnere for sjenerøs økonomisk støtte og faglig kompetanserådgivning. Vi takker også prosjektleder

6. – 8. NOVEMBER 2009 Tekstilkunst Papirkunst Installasjon Videokunst

10. - 27. september

For mer informasjon om priser og utstilling, kontakt: Carl O.Nordengen, Norges Varemesse Tlf: 66 93 91 46/91 61 95 20 E-post: cn@messe.no eller Toril Kojan, Kunst for Alle/Oslo Art Fair Tlf: 97 43 48 09 E-post: info@osloartfair.no

22

Les mer pÅ: www.messe.no/oaf og www.osloartfair.no

side

Billedkunst Skulptur Kunstfotografi Kunsthåndverk

OAF_Oslo_Open:Layout 1 04.09.09 14.13 Side 2

tir - fre 12 - 17 l¿r - s¿n 12 - 16

NORSK BILLEDHOGGERFORENING

stolt

APNING FREDAG 25. SEPTEMBER KL. 19.00 ELNA HAGEMANN, KAJA LEIJON OG JORUNN MYKLEBUST SYVERSEN 26.09 - 18.09.09

AllorA & CAlzAdillA

sponsor

White Light - Bjørn Hegardt & Theo Ågren

Prosjektrom Carl Berner 23.09-25.10 Åpning onsdag 23.09 kl.18.00 - Carl Berner t-banestasjon I samarbeid med Oslo Open viser Prosjektrom Carl Berner installasjonen White Light på Carl Berner t-banestasjon. I White Light blandes visuelle forskyvninger med kvasivitenskaplige teorier om lystuneller, nær døden-opplevelser og tanker omkring tingenes liv, død og funksjon. Bjørn Hegardt og Theo Ågren presenterer et helt interiør som ser ut til å sveve bort mot- og suges inn i et hvitt lys. Til utstillingen lages en poster/katalog i samarbeid med grafisk designer Ariane Spanier Etter forfriskninger på t-banen tar vi turen videre til Carl Berner-kjelleren for en kald øl. VELKOMMEN!

www.skulpturarena.no

15.10.09–03.01.10 Museet for samtidskunst Bankplassen 4

NORSK BILLEDHOGGERFORENING

skul ptur arena

o

st


Over 370 kunstnere inviterer publikum inn i sine atelierer. Over 370 artists invite the public into their studios. MĂĄs de 370 artistas invitan al pĂşblico en sus estudios.

Oslo Open 2009  

Oslo Open festivalavis 2009

Oslo Open 2009  

Oslo Open festivalavis 2009

Advertisement