__MAIN_TEXT__

Page 1

YARDS • POWER & AUTOMATION • LØFTETEKNIKK • GEO

Rustet for fremtiden JUNI

2016

Side 3

Verdensledende

Vokser med

En ombygging

batterisatsing

prestisjeprosjekter

av de sjeldne

Side 14 – 15

Side 18 – 19

Side 20 – 25


Innhold 2 3 4 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 26 27 28 30 34 35 36 40

Leder Investerer for fremtiden WIN–vinn for både kunden og Westcon Fagspråk for dummies (ordliste) Gode løsninger ut fra praktisk erfaring – Vi skal aldri være fornøyde når det gjelder sikkerhet Fremtidens BOP–klassing Idéklekkeriet på Husøy Kutter klimagasser og støy Tilbyr kundene å gjøre jobben selv Miljøsatsing med batteri fra Westcon Forsvar og ferjer dokker inn hos Westcon Westcon Subsea kaprer oppdrag i et tøft marked Sikret vedlikeholdsavtale med Statoil Styrkeprøven Safe Scandinavia Til Rødehavet med Magseis Går i god skole hos Westcon – Vi utvikler oss med kundene Portrettet: Fiske, frihet og «ordnung muss sein» Inn i landbasert prosessindustri Første DNV–sertifiserte rigg for kaldt klima Rigg i solnedgang Westcon

Redaktør: Liv–Kari Bødtker Redaksjon: Westcon og Medvind24 Tekst og foto: Medvind24 ved Kari Aakra og Ellen Marie Hagevik Design: Filter design & kommunikasjon Trykk: HBO Opplag: 15.000 (norsk) 1.000 (engelsk) Framside: Kristian P. Aasbø og Rikke Arnestad opererer verdens største maskin for kaldbøying av rør i Ølen. Foto: Øyvind Sætre Westcon Group N–5582 Ølensvåg Tlf +47 53 77 50 00 westcon@westcon.no Har du meninger om eller tips til magasinet, kan dette sendes til livkari@westcon.no2

WESTCONTACT

Nå handler det om å skape mulighetene og så gripe dem. 

Konsernsjef Arne Birkeland,

Westcon Group

N å er d et end a me r o s s d et kom m er an på Når det er mindre å sloss om i markedet, er det enda mer opp til oss selv. Jeg kan med stolthet si at jeg synes vi gjør det bra! Det dere vil lese om i magasinet, viser at vi evner å ta tak i mulighetene og gjøre noe med dem. Vi kan lite gjøre med oljepris og andre faktorer som påvirker kundene våre, unntatt å møte situasjonen med initiativ og løsningsorientering.    Vi ser gode prosjekter innenfor våre tradisjonelle områder, men også helt nye.  Forsvaret er et godt eksempel, og er et område jeg har store forventninger til. Kontrakten med BioMar er en annen.  Det samme gjelder de to rammeavtalene vi har sikret med Statoil etter en formidabel innsats!  Slike rammeavtaler åpner muligheter for alle deler av Westcon.  Jeg ser stadig flere eksempler på at de ulike spydspissene våre tar med seg andre virksomhetsområder i konsernet, og skaper større muligheter sammen.  Gode eksempler er vinteriseringsløsningen det i skrivende stund jobbes med, og batteriløsningen levert til Eidesvik.   Jeg mener vi har grunn til å være stolte av det vi får til!   Samtidig er det slik at her er ingen grunn til hvileskjær.  Vi ser mørke skyer, med liten ordrereserve og kortere planleggingshorisonter.  At det blir krevende fremover, må vi bare ta som fakta.  Men, det er vi som har ansvaret for å håndtere situasjonen, og det synes jeg vi gjør bra, hver dag.  Noen tiltak er mer krevende, men vi kan ikke slutte å gjøre dem for det.  Nå handler det om å skape mulighetene og så gripe dem.  Resten handler om å tilpasse seg.  Det nytter ikke å sitte og klage, men brette opp ermene og gå på.  Det er i motbakke det går oppover!  Og det gjør det til gagns nå om dagen.  Ha en fantastisk fjelltur – sammen.


Investerer

for effektive oppdrag Nybygg og modernisering av fasiliteter hos Westcon har ført til enda mer effektiv drift. Det betyr kortere leveringstid og sparte kroner for kundene. I et krevende marked gjelder det å være konkurransedyktige på tid. Effektivisering har vært målet for Westcon som i løpet av de siste to årene har investert mer enn 200 millioner kroner i anlegget i Ølensvåg. – Vi vil bidra til å redusere kostnadene for kundene våre. Tidsbesparelse har vært kongstanken bak hele strategien for nybyggene. Blant annet har det vært viktig for oss å ta enda mer produksjon og nye tjenesteområder inn under tak for mer kvalitetssikre og effektive leveranser, sier Arne Matre, operasjonssjef ved Westcon Yards.

Rør på rekordtid I ny flerbrukshall har Westcon fått toppmoderne fasiliteter som skal ivareta flere tjenesteområder, som blant annet rørverksted. – Ved å bruke 3D–scanning, legger vi dataene direkte inn i rørbøyemaskinen. Slik kan vi levere skreddersydde rør med millimeterpresisjon. Både kappingen, merkingen og bøyingen av rør

er nå gjort helautomatisk og leveres på under timen, forteller Matre.

Nye tjenester under tak Den nye hallen har også gjort det mulig for Westcon å ta sitt første support–oppdrag på en BOP. – Med nye traverskraner og moderne fasiliteter under tak, har vi fått enda bedre kapasitet til å ta større oppdrag for borerigger og subsea– prosjekter, sier Matre.

Moderne miljøsatsing For ett år siden flyttet flere avdelinger inn i ny miljøhall. Spyling, sandblåsing og maling blir utført under tak i helt tett hall. – Her har vi ivaretatt alle miljøhensyn, og unngår at avfall går ut fra hallen. I stedet for sand, gjenbruker vi stålkuler i sandblåsingen. I hallen kan vi også øke temperaturen til 40 grader for å sikre at malingen tørker raskere, sier Matre.

Ryktet går – Vi må dra markedet tilbake til Norge, og de mest effektive leverandørene vil vinne frem. Får vi dette til, sikrer vi også arbeidsplassene, sier Matre. Westcon har allerede fått flere forespørsler

Flerbrukshallen rommer flere avdelinger. Blant annet en monteringshall med to traverskraner som kan løfte 160 tonn opp til 20 meter. Vegg i vegg ligger det nye lageret som rommer 1.250 paller. Røravdelingen i hallen dekker over 3.000 kvadratmeter. Foto: Øyvind Sætre

fra utlandet. Ryktet har spredd seg uten særlig markedsføring. Flere kunder, også i landbasert industri, har vist interesse for tjenestene som tilbys som følge av nybyggene. – Nå står vi rustet til å kjøre en enda større mengde arbeid gjennom anlegget vårt. Kapasiteten er stor, sier Matre.

N Y E FA S I L I T E T E R I Ø L E N Ny kran på kai 3 med løftekapasitet på 160 tonn med 80 meters rekkevidde. Nå har Westcon to kraner med denne kapasiteten Nytt lagersystem har effektivisert logistikken og driften av lageret der hundretusenvis av komponenter lagres og håndteres Ny 3.800 kvadratmeter stor miljøstasjon huser både sandblåsing, maling og spyling i helt tett hall Ny flerbrukshall på 5.200 kvadratmeter inneholder toppmoderne fasiliteter for flere avdelinger som lager, monteringshall, rørverksted, turboavdeling og maskinverksted Nye rørbøyemaskiner bøyer, kapper og merker rør automatisk på rekordtid og har følgelig redusert arbeidstimene. En bøy som tidligere ville tatt 16 timer, blir nå unnagjort på en halvtime.

JUNI2016

3


Fagspråk for dummies Allen-Bradley: Merkenavnet for en rekke fabrikkautomasjonsutstyr som kontroller, sensorer, software, drivere og motorkontrollanlegg produsert av Rockwell Automation.

Tett teamarbeid med kunden fra prosjektstart. F.v. prosjektleder Geir Heggen, senior prosjektkontroller Marit Aga Hustvedt, prosjektingeniør Lars Toadalen, leder dokumentkontroll Irene Heggen og leder kostkontroll Elin Rødne. Foto: Meister Fotografi

BOP (blow out preventer): Utstyret som er festet på toppen av en brønn som sikring mot utblåsing. Borekaks: Utboret knust steinmasse som fjernes fra borehullet etterhvert som brønnen bores. Transporteres ut av borehullet med boreslammet. Boretårn/Derrick: Ståltårnet som borestrengen er festet til under boreoperasjoner. Energimonitorering: Overvåking av energiforbruket Engineering: Betegnelse på arbeid som utføres av ingeniører og deres medarbeidere. Omfatter planlegging, spesifisering, kostnadsberegning og konstrukjson, samt ledelse av byggevirksomhet. Ex-utstyr: Elektriske komponenter som er konstruert slik at brennbar gass, som befinner seg der utstyret er plassert, ikke kan bli antent. Mud/boreslam: Væske som brukes til å smøre og kjøle borekronen. Forhindrer at veggene i brønnen kollapser, holder strømmen av olje eller gass under kontroll og transporterer grunnmassene til overflaten. POD: En sammenstilling av undervannsventiler og regulatorer som aktiveres fra overflaten og vil lede hydraulisk væske gjennom spesielle åpninger for å operere BOP-utstyr. Riser Base: Tilkoblingspunkt mellom produksjonsutstyret under vann og opp til en produksjons- eller lagringsenhet Scope: Alt som er omfattet i prosjekt/oppdrag. Tredjepartsutstyr: Utstyr som andre enn skips- eller riggeier har bruk for til et oppdrag. Når f.eks. en rigg får nytt oppdrag, kan det være nødvendig å skifte ut deler eller alt av tredjepartsutstyr.4

WESTCONTACT

WIN–vinn for

kunden og Westcon Kort vei mellom kunden og Westcon, og egen portal i WIN, er noen av nøklene til et vellykket prosjekt. Westcons offshoreavdeling har siden slutten av desember jobbet med planlegging for installasjon av tredjepartsutstyr om bord på riggen West Alpha. Arbeidet har bestått av engineering, fabrikkering og installasjon offshore. Westcon har fått utviklet en webbasert løsning for utveksling av informasjon via Westcons database for prosjektstyring – WIN (Westcon Information System). Hensikten er å bringe Westcon og kunden nærmere hverandre og ha en bedre flyt av dokumenter med godkjenninger, timegodkjenning og kostnadsrapportering.

Pilotprosjekt I dette pilotprosjektet har Westcon også utført større deler av prosjektoppgaver som tidligere lå hos kunden. Dette gir både effektivitets– og kostnadsgevinst. – Vi ser store fordeler med å bli involvert tidlig i prosjektet. Da er vi med på å utarbeide gode og kostnadsbesparende løsninger fra starten av, sier prosjektleder Geir Heggen. Helge Vareberg, prosjektleder fra NADL (North Atlantic

Drilling), har kontor i Stavanger og tilgang til Westcons database i Ølen. – WIN via web er en sikker utveksling av informasjon. Kunden har fått sin egen brukertilgang, og kan når som helst logge seg inn i systemet. Dette gir kunden et vindu inn i WIN og tilgang til avtalt materiale som tegninger, kostnadsrapporter og timelister. Ved å gjøre det på denne måten, kan kunden raskt og direkte godkjenne eller be om endringer, noe som gir stor effektivitet, sier Marit Aga Hustvedt.

Sikkerhet i førersetet – WIN er virkelig veien å gå. Alt var enkelt tilgjengelig, mye mer integrert, og det var kort vei mellom NADL og Westcon, sier Vareberg, som også ser det som et stort pluss at løsningen gjør at man slipper unna mye håndtering av papirarbeid. West Alpha var planlagt ferdig med operasjonen på Balder–feltet i april. Deretter skulle riggen til et annet felt som krevde utskifting av tredjepartsutstyr. Arbeidet ble gjort på feltet mens riggen var i drift. – Alt arbeid ble utført uten noen uønskede hendelser og innenfor planlagt tidsforbruk. Sikkerheten er i førersetet hos NADL og vår kunde ExxonMobil. Her har Westcon vist seg å være meget flinke. Det å vise eierskap til å ta sikkerheten på alvor, er meget bra å se i aksjon når utføringen er i gang, sier Vareberg.


Dette er noen av disiplinene Westcon i Norge og Polen kan tilby: Prosjektstyring

Arbeidspakker

Strukturell design

Dokumentkontrollsenter

Rørdesign

Tunge løft

Automasjon

Layout

Prosess

Isolering

Mekanisk

Arrangementstegninger

Elektrisk

Mekanisk ferdigstillelse

Subsea

Rengjøring av rørsystemer (flushing)

Stabilitet Styrkeberegninger Dekksutrustning Programmering 3D–laserskanning 3D–modellering 3D–printing Animasjoner

HVAC ( ventilasjon- og klimakontroll) Overflatebehandling Hydraulikk Instrument As built Tredjepartsverifikasjoner Spesifikasjoner

Kvalitetskontroll Westcon kan tilby kunden tjenester fra konsept til ferdiggjøring med en solid ingeniørstab å spille på. Her representert ved teknisk leder Endre Matre (t.v.), ingeniør Viviann Matre og teknisk sjef Geir Trengereid. Foto: Meister Fotografi

Gode løsninger

ut fra praktisk erfaring 150 dedikerte og fleksible ingeniører med høy kompetanse sørger for at Westcon kan hjelpe kunden å finne gode løsninger og trygge alle faser av prosjektgjennomføringen. Westcon har lang erfaring innen design, konstruksjon, reparasjon, ombygging og modifisering innenfor segmentene skip og rigg. Også innenfor 3D–laserskanning og 3D–modellering har Westcon bygget opp god kompetanse. – Vi kombinerer innovativ tenking med velprøvde metoder slik at vi kan tilby kunden skreddersydde løsninger. Forskjellen på oss og en del andre ingeniørfirma, er at vi sitter tett på produksjonen, og erfaringer fra reparasjoner av skip og rigger gjør at vi vet hvilke løsninger som fungerer i praksis, og du slipper å reparere, sier teknisk leder Endre Matre i Westcon Yards.

trekker å ta en telefon og få svar på spørsmål og råd rundt utfordringer. – Vi vil gjerne ta konseptbiten også for å komme tidligere inn i loopen. Det er en fordel for både kunden og oss. Andre fordeler med å forholde seg til en ingeniøravdeling, er at kunden både sparer tid og penger på organisering og mer byggevennlige løsninger, sier Matre. Westcon har 110 ingeniører i Norge og 40 i Westcon Design Poland lokalisert i Szczecin. Avdelingene utfyller hverandre og er i ferd med å bli enda tettere integrert.

– Mye gjort på kort tid Fordel for både kunden og Westcon Westcon merker at kundene stadig oftere fore-

dekk skulle monteres, og skipet kom til Ølen med generelle tegninger. – Dette var et typisk hasteoppdrag som Westcon snudde seg rundt på, og det skjedde veldig mye på kort tid. Ingeniørene tegnet og beregnet fortløpende, de fikk godkjenninger og det ble bygget parallelt. I tillegg var det en del installering og maritim montering for vår partner Deep Ocean. Det dukket stadig opp nye problemstillinger underveis som ble håndtert fortløpende, og det ble jobbet døgnet rundt. Jeg har aldri vært på Westcon før, men det var virkelig en god opplevelse, sier daglig leder Tore Myklebusthaug i Myklebusthaug Management.

Offshoreskipet «Dina Star» er et eksempel på hva Westcon kan utføre. Helikopterdekk og ROV– JUNI2016

5


– Sikkerhet på arbeidsplassen skal være en rød tråd i alt vi foretar oss hos Westcon. Målet er alltid at alle hver dag skal gå hele og trygge hjem fra jobb, sier administrerende direktør Øystein Matre i Westcon Yards.

–Vi skal aldri være fo når det gjelder sikkerhet

Brorparten av arbeidene i Ølen er inn mot rigger som kommer til verftet for klassing og ombygging. Å jobbe med et landligge for en rigg er intensivt. – Denne type oppdrag er komplekse og med mange parallelle operasjoner 24/7. Kanskje bransjens vanskeligste oppdrag med hensyn til sikkerhet, leveringstid og ressursbruk, sier Øystein Matre og fortsetter: – Det arbeides gjerne med klatrere i 100 meters høyde i boretårnet. Det arbeides på ulike nivåer, i tanker og med dykkere i sjøen. I løpet av et tre–fire ukers landligge kan det være 1.000–2.000 personer om bord fra alle mulig fag. Alle med ulike holdninger og forståelse for sikkerhet. Det er normalt utmerkede og erfarne fagfolk, men noen har mindre fartstid. Da er det viktig at vi sikrer at alle har nødvendig HMS–ballast. Matre anslår at 20–30 prosent av timene på denne type prosjekter går med til rent HMS–arbeid. – Når vi planlegger et oppdrag, lages det et så kalt «bridging document» som skal ivareta både verftets og riggkundens rutiner og krav til sikkerhet. Det brukes mye tid på skreddersydde sikkerhetskurs, jobbanalyser, toolbox–møter og andre møter med alle involverte. – Det er viktig å ha en ærlig oppfatning av egen kompetanse. Har ikke verftet nødvendig kompetanse til å forstå og utøve en 100 prosent sikker jobb, knytter vi til oss spesialister på området.

Viktig at ledelsen er synlig – Vi skal aldri være fornøyde med oss selv når det gjelder sikkerhet. Prosjekter kommer og går ved verftet. Ingen er like, ei heller de som utfører jobben. Nye prosjekter, nye folk, nye forutsetninger, ny teknologi og nye barrierer. Men du kommer langt med samme basis som på 70–tallet og ved å stille de enkle spørsmålene: Har jeg forstått jobben? Har jeg forstått hva som kan gå galt og kjenner6

WESTCONTACT

risikoen? Har jeg rett utstyr til å utføre jobben sikkert? Vi har en firepunktsjekk med de viktigste spørsmålene på alle adgangskort som en påminnelse om dette, sier Matre. Fra klatrerne i toppen av boretårnet til dykkerne i sjøen er det likevel mye som kan gå galt. – Noe av det viktigste vi som ledelse kan bidra med, er å være synlige på sikkerhetsinspeksjoner og vernerunder. Førstelinjeledelsen bærer mye ansvar på skuldrene. Vi kan ikke tillate at ting blir rutine, men må sørge for at alle løfter blikket og ikke strekker strikken og finner på noe. «Skal bare» skal ikke forekomme, for én hendelse kan utløse flere. Skjer dette i flere ledd, kan det gå skikkelig galt, sier Matre.

Deler gjerne erfaringer Det gjorde det i januar. En dykker som utførte et såkalt rutineoppdrag, ble hengende fast og døde noen dager senere. – Alle alvorlige hendelser, eller hendelser som har potensiale til å bli alvorlige, gjennomgås grundig i etterkant. Det er nødvendig å forstå hva som gikk feil for å lære og korrigere i samarbeid med alle parter. En trygg og god arbeidsplass skapes ikke med skippertak, men gjennom langsiktig arbeid og rett fokus, understreker Matre. – Det handler om å stå opp til det hver dag, som å springe en maraton uten målgang. Og på sikkerhet er det ingenting å tjene på å holde noe hemmelig. Vi deler gjerne våre erfaringer med bransjen slik at vi alle lærer av hverandre. – Hvordan er det å være sjef når det skjer en alvorlig hendelse? – Det er de tyngste dagene på jobb. Man spør seg hele tiden hva man kunne gjort for å unngå utfallet. Hos Westcon skal alle komme hele og trygt hjem hver dag. Samtidig er det en del av jobben som leder å være med og lede an også i de tunge dagene, avslutter Øystein Matre.


Vi deler gjerne våre erfaringer med bransjen slik at vi alle lærer av hverandre.  

Øystein Matre, administrerende direktør i Westcon Yards.

rnøyde

– Noe av det viktigste vi som ledelse kan bidra med, er å være synlige på sikkerhetsinspeksjoner og vernerunder, sier Øystein Matre, administrerende direktør i Westcon Yards. Foto: Terje Lunde

JUNI2016

7


BOP–en har ca. 25 hovedkomponenter. Alt ble fullstendig demontert inne i den store monteringshallen for vedlikehold, modifisering og remontering. Foto: Øyvind Sætre

Fremtidens

BOP–klassing8

WESTCONTACT

I løpet av våren gjennom– førte Westcon for første gang femårsklassing av en BOP innendørs. Med toppmoderne fasiliteter har verftet kapasitet til å ta hele jobben under tak, og kan dermed tilby effektivisert BOP–support til riggmarkedet.


Riggen ute på testing i fjorden med en veldig fornøyd gjeng fra oppdragsteamet i forkant. Mekaniker Bjarne Lunde i Westcon Yards (t.v) og prosjektingeniør i Westcon Subsea Anja Hauge Christiansen (t.h) med kundens representant i midten. Foto: Ellen Marie Hagevik/Medvind24

skal sendes tilbake til produsenten, modifiseres og så sendes til tilbake til rigg. Nå ble alt arbeidet gjort på Westcon, og det gjorde prosjektet mye mer effektivt. OEM–leverandørene kom hit og jobbet sammen med teamet fra Westcon og riggkunden, sier prosjektingeniør Anja Hauge Christiansen i Westcon Subsea.

Bedre kapasitet med flerbrukshall

For Westcon var dette første oppdrag av denne typen. Arbeidet med BOP–en til riggen startet 4. januar, og fra 27. februar ble det jobbet døgnkontinuerlig med 5–årsklassingen. Tidligere har riggselskapene sendt BOP–ene til produsent eller produsentens samarbeidspartnere. Dette prosjektet er en ny milepæl for Westcon i og med at alt arbeidet med BOP–en er gjort i Ølensvåg. På engineering–siden har Westcon Subsea hatt ansvaret i samarbeid med kunden. – Tradisjonelt vil de forskjellige OEM–ene (Original Equipment Manufacturer) ha sitt utstyr og sine komponenter tilbake til seg for å utføre vedlikehold og eventuelle modifiseringer. Det gjør at det kan bli lang leveringstid når komponenter

En hydraulisk kontroll–POD ble i tillegg overhalt og gjort mindre modifikasjoner på før BOP–en ble remontert. BOP–en er 15 meter høy og veier 280 tonn. Arbeidet med demontering, vedlikehold, modifisering og remontering krever mye krankapasitet. I dette oppdraget har Westcon fått utnyttet det den nye Flerbrukshallen har av kapasitet og fasiliteter. BOP–en ble løftet av riggen og inn i den 26 meter høye monteringshallen som har to traverskraner med total løftekapasitet på 160 tonn. I monteringshallen ble BOP–en, som består av ca. 25 hovedkomponenter, fullstendig demontert. Det ble gjort serviceinspeksjoner av alle komponenter etter OEM–prosedyrer, trykktesting, tatt røntgen og gjennomført fullt vedlikehold og utskifting av enkelte komponenter. Etter sandblåsing og maling av de ulike komponentene i Miljøhallen, så BOP–en ut som ny. Mekanisk avdeling har hatt seks mann i arbeid med BOP–en.

Høyere sikkerhet og kvalitet – Vi har hatt både større og mer kompliserte jobber en denne, men det er den første store jobben vi har gjort under tak. Når man slipper å rigge stilas, telt, vente på krankapasitet og alt annet som trengs, er halve jobben gjort allerede. Med kraner i taket og alt nødvendig utstyr innomhus, blir arbeidet langt mer effektivt, sier Rune Håheim, formann for maskin– og monteringshallen.

I følge riggkunden er krankapasitet en akilleshæl i alle typer jobber med rigg. Ved å ta BOP–en på land, ble mye krankapasitet frigjort. – Det bidro til å effektivisere annet arbeid på riggen. At alt arbeid på BOP–en kunne gjøres inne har flere store fordeler. Særlig på vinterstid når det ofte er kaldt, vått og glatt. Å kunne jobbe tørt og temperert bidrar til høyere sikkerhet, økt effektivitet og høyner kvaliteten på arbeidet. Ved å ta BOP–en av riggen, fjerner man også mulige konflikter med annet arbeid som pågår om bord. Dette bidrar til økt sikkerhet og gir mer ro i arbeidet begge steder, mener riggkunden, som også poengterer at det har vært et svært godt samarbeid med Westcon Subsea og de andre avdelingene i Westcon som har vært involvert. – Denne klassingen var ikke planlagt gjennomført nå. At vi likevel kom i havn i løpet av planlagt liggetid, skyldes blant annet at Westcon har dyktige folk som alltid er tilgjengelige og flinke til å se løsninger. Men vi hadde ikke kommet i mål uten å kunne jobbe inne i monteringshallen. Dette er absolutt framtiden for BOP–vedlikehold og klassing, mener kundens representant.

Strategiske investeringer gir merverdi For Westcon har dette vært en god test på at de kan levere vedlikehold av BOP som en ny type tjeneste. Mange avdelinger har vært involvert, og nye fasiliteter som blant annet monteringshallen har fungert som de skal i forhold til kundens behov. – Med alt på ett sted blir gjennomføringen effektiv, og det er alltid kjekt med en tilfreds kunde som ønsker å komme igjen. Dette prosjektet er en bekreftelse på at den strategiske investeringen Westcon har gjort i nye fasiliteter, gir merverdi for kunden, sier Steinar Matre, avdelingsleder i Westcon Subsea.

JUNI2016

9


Nylig kunne kontroll– og automasjonsteamet ta i bruk nytt batterilaboratorium. – Her kan vi blant annet teste hvordan batteriløsningene våre kan fungere på ulike laster på skip. I tillegg bruker vi også laboratoriet til kompetanseheving. Det er viktig at våre folk føler seg komfortable når de er ute i «felten». Vi kan simulere konkrete båter og dermed få prøve oss på helt reelle situasjoner, sier Tor Magne Johannesen (t.v), her sammen med Otto Koch. Foto: Meister Fotografi

Idéklekkeriet på Husøy

I toppmoderne batterilaboratorium og simulator på Husøy klekkes det stadig ut innovative Westcon–løsninger for både oljebransje og maritim industri. Møt den teknologiske rugekassen hos Westcon Power & Automation. Latteren sitter løst og fagpraten går i et rasende tempo på Husøy. Å samle all kunnskap på ett sted har vært nøkkelen til den ekspansive utviklingen av teknologiske løsninger til både oljenæring og skipsindustri hos WPA. – Vi har samlet mye og variert kompetanse, og har et bredt faglig miljø. Vi har svært dyktige folk; noen med høy ekspertise på programmering og elektro, andre med lang erfaring fra10

WESTCONTACT

båt og industri som vet hvordan løsningene må fungere i praksis, forteller prosjektleder for produkt og system Ragnar Langåker. Med en bred faglig kompetanse har automasjonsteamet hos WPAs avdeling på Husøy de siste årene stått bak en rekke nyskapende suksesser for Westcon: Autolanding–broer til Marine Aluminium, støtteverktøy for ex–inspeksjoner, erstatninger for gamle kontrollsystem på båtmotorer og teknologiske løsninger

for landstrømanlegg. Utviklingen av WPAs egen automasjonsplattform e–SEAMatic® for snart 10 år siden, var starten på den ekspansive teknologiutviklingen. I dag nærmer det seg 100 anlegg som kjører på plattformen. – Systemet e–SEAMatic er vårt eget som også har vært grunnlaget for flere av produkt– ene og løsningene vi har utviklet de siste årene. Våre programutviklere har utviklet egne


– Vi har hatt en bevisst strategi om å satse på utvikling av egen teknologi in–house. Ellers hadde det jo ikke vært noe gøy. Slik har vi også fått en attraktiv arbeidsplass, og et kreativt, godt miljø, mener automasjonsgjengen på Husøy. Fra venstre: Otto Koch, Ragnar Langåker, Torgeir Rasmussen, Tor Magne Johannesen og Jens Magnar Tveit. Foto: Meister Fotografi

støtteverktøy for å standardisere og effektivisere produksjon og oppdatering av e–SEAMatic–prosjekter, sier Jens Magnar Tveit, teknisk sjef for automasjon.

Vet hva som trengs For disse karene er ikke fag bare en jobb. Det er like mye en livsstil og en interesse som har ført til noe av WPAs nybrottsarbeid de siste årene. I nytt bygg, med blant annet moderne batterilaboratorium, har gjengen fått mer boltreplass, som gir enda mer næring til flere innovative teknologiløsninger. Automasjonsmiljøet på Husøy består av et større team sammensatt av ingeniører, automatikere og elektrikere. Når de stikker hodene sammen og tar kunden med på laget, genereres det ofte gode idèer. I 2014 leverte WPA sitt første kontrollsystem for hydrauliske broer til Marine Aliminium. Siden har det blitt ca. 30 broer, over 20 av dem med WPAs kontrollsystem. Tradisjonelt blir broene kjørt manuelt mellom to rigger, eller mellom rigg og båt. For å manøvrere dem, er man avhengig av godt vær. – I tett dialog med kunden kom vi frem til løsninger for å automatisere dette. Gangbroen vil kunne lande automatisk i mye dårligere vær enn det som er mulig med manuell kjøring. Det blir brukt avanserte referansesystemer som er utviklet sammen med Westcon 3D. Dette gjør det mulig å kompensere for bølgebevegelsene på en helt ny måte, forteller leder for forskning og utvikling Torgeir Rasmussen.

WPA benytter seg av både batterilaboratorium og simulator for testing og kompetanseheving og som «showroom». – Det er en fin mulighet for oss å vise teknologien, sier Torgeir Rasmussen. Foto: Meister Fotografi

Vinner fram med kompetanse Kjennskapen til kundene, know–how og kompetanse fra felten har vært nøkkelen til suksess for de mange teknologiske løsningene fra Husøy. – Vi er ingen Petter Smarter. Vi bruker anerkjente standardprodukt, og benytter deretter vår ekspertise til å utvikle egne konsept tilpasset kundene, sier leder for produkt og system, Gunvald Mortvedt. Han poengterer at kundene trenger en kombinasjon av teknologisk og praktisk kompetanse fra industrien. Og nettopp det var også grunnen til at Eidesvik gikk for WPAs batterisystem til Viking Energy. WPA hadde lenge jobbet med å finne mer energieffektive løsninger til maritim industri. Batteri ble stadig mer aktuelt. Med erfaring fra elektro– og automasjonsarbeid på blant annet hybridferjer, så gjengen på Husøy sitt snitt til å være raskt ute med batterisystem for offshoreskip. – Her var det viktig å vise hvilken kompetanse vi hadde når det gjaldt båt så vel som teknologi. Eidesvik hadde gode erfaringer med Westcon Yards fra før, og de forsto at vi i Westcon Power & Automation også visste hva vi snakket om. Vi vant på kunnskap om batterisystem og at vi kunne båt, sier Mortvedt.

Fleksible – I tillegg er vi fleksible og fremdeles små nok til at vi kan sende nøkkelpersoner ut til kunden, legger Langåker til. Fleksibilitet i møte med kunden var nøkkelen til utviklingen av e–SEAMatic® ENCOS (Engine Control & Safety System), en av de siste ny-

vinningene fra Husøy. – Mange båter har et kontrollsystem som blir utslitt etter 10–15 år i drift. Etter en konkret henvendelse utviklet vi en erstatning til disse systemene. Vi kastet oss raskt rundt, og leverte i tide til et prosjekt med kort deadline. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kunde og vi har nå flere tilbud ute på samme produkt, forteller teamleder for produkt og system, Otto Koch.

Miljøvennlig satsing Landstrømanlegg er et høyaktuelt satsingsområde. Med landstrøm vil både kostnader og miljøutslipp fra både båter og rigger som ligger til kai, bli betydelig redusert. – Her snakker vi om de samme byggeklossene som for batterisystemet vårt, men med andre utfordringer. Vi bygger nå flere landstrømcontainere, med system som kan skaleres i størrelse, forteller senioringeniør i produkt og system Tor Magne Johannesen. Landstrømanlegg er en fremtidsrettet satsing som har tatt seg veldig opp i det siste, mener Koch. – Virkemidler fra blant annet Enova til denne typen energieffektivisering har vært drivende i markedet. Men det er også lønnsomt å være miljøvennlig selv uten disse økonomiske virkemidlene, sier han. Og trolig vil det ikke være lenge før vi ser nye energiløsninger fra Westcon–teamet på Husøy. – Fra å være en ren automasjonsavdeling, har vi i tillegg utviklet oss mot elkraftløsninger. Og det er den kombinerte veien vi satser på, sier Mortvedt.

JUNI2016

11


Kutter

Gunvald Mortvedt (t.v.) og Rune Heddeland ved testanlegget som er blitt brukt av Solstadskipet Norman Progress ved kai i Ølen. Foto: Meister Fotografi

klimagasser og støy Westcon er i ferd med å levere flere egenutviklede løsninger for landstrøm som har et stort markedspotensiale. To av anleggene som skal monteres på Yards, har i tillegg fått miljøstøtte fra Enova. – Westcon har de siste årene opparbeidet seg betydelig kompetanse innen miljøvennlige energiløsninger for den maritime bransjen. For landstrømsløsninger har vi god dialog med havner, verft og rederier. Vi er også i tett dialog med Enova, og vi leverer komplette løsninger til forskjellige energibehov, sier Frode Skaar, leder

for salg og forretningsutvikling i Westcon Power & Automation (WPA) som har utviklet anleggene. De tre første anleggene til Westcon Yards vil være på plass tidlig i juni. Ett anlegg til skip og ett til rigg i Ølen, og ett anlegg til skip i Florø. To av anleggene har fått vel 1,8 millioner kroner i investeringsstøtte i Enovas første landstrøm–konkurranse der 82 millioner er fordelt på 13 prosjekter.

avansert utstyr og avanserte løsninger, sier Gunvald Mortvedt, leder for produkt og system i WPA. Enkelt forklart er frekvensen på landstrøm 50 Hz og 60 Hz på skip. Spenningen på land er som regel 400 volt og 450–690 på skip. Lite av utstyret om bord på et skip kan med andre ord kjøres med vanlig landstrøm.

Stort markedspotensiale Mindre forurensing og støy Sju prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai. Landstrøm er et viktig tiltak for å redusere ikke bare globale utslipp, men også lokal forurensning og støy. – For å få et stabilt landstrømanlegg må det langt mer til enn å koble i en ledning. Utfordringene ligger i å omforme frekvens, spenning og effekt fra strømmen på land til å matche det som brukes på skip og rigger. Her kreves det både

– Mange skip er i opplag og vil nok bli liggende en stund. Flere vil komme til, slik situasjonen er i markedet i dag. Ved å bruke vårt landstrømanlegg kan skipene stenges ned og samtidig ha tilgang på nødvendig strøm. Vi er i gang med å bygge anlegg for utleie, og dette kan ha stort markedspotensiale. Eneste begrensning per nå er produksjonstiden på to–tre måneder, sier Mortvedt.

Kan bli framtidens kysttransport Næringsklyngen NCE Maritime Clean Tech, der Westcon Power & Automation (WPA) er med, står bak to-fartøykonseptet Short Sea Pioneer. Strengere krav til utslipp og et ønske om å flytte mer transport fra vei til sjø, har skapt behov for nye løsninger for kysttransport.12

WESTCONTACT

Den revolusjonerende to-fartøysløsningen er like enkel som smart; Moderfartøyet er designet for sentrale havner langs kysten og tar seg av frakt over lange avstander. Datterfartøyet, som vil kunne gå på batteri, sørger for å få frakten inn til mindre havner og tar med seg ny last ut til

moderskipet. Omlastingen vil skje til sjøs.   – Dette er et innovativt og spennende prosjekt hvor Westcon med sin erfaring og kompetanse kan spille en viktig rolle. Vi ønsker å være med og bidra til at det blir realisert, sier Frode Skaar, leder for salg og forretningsutvikling i WPA. 


Tilbyr kundene å gjøre jobben selv Westcons nye støtteverktøy Inspectio er allerede levert til fem prosjekter siden nyttår. Nå er det også interesse for løsningen i utlandet. For ett år siden ble det gjort et strategisk valg om å kutte underleverandøren av software og stå for all videreutvikling i Westcon Power & Automation (WPA). – Nå har vi kontroll på alt selv, og det gir oss mer fleksibilitet i forhold til både utvikling og kundenes behov, sier teamleder Egil Brekke. En rigg har mellom 3.000 og 12.000 Ex–tags, det vil si punkter med Ex–utstyr. Ex–utstyr er spesiallaget elektroutstyr som skal forhindre eksplosjoner på gassutsatte områder. Hver eneste tag skal jevnlig kontrolleres, vedlikeholdes og eventuelt repareres. Det er dette Inspectio brukes til.

Dramatisk forbedring – På den utførende siden er Inspectio 30–40 prosent mer effektiv. Ikke minst er det en dramatisk forbedring i forhold til dokumentasjon. Tidligere kunne det ta flere uker å vaske dokumentasjonen. Nå er den ferdig behandlet når jobben lastes ned fra nettbrettet, sier Brekke. Westcon har levert Inspectio til fem prosjekter

siden nyttår. Nå er WPA i forhandlinger om en internasjonal avtale som omfatter rigger både i Sør– og Nord-Atlanteren. – Et stort lyspunkt i et marked som nesten er dødt for tiden. Vi må derfor tilpasse oss, og det bidrar Inspectio til. Systemet er nå så brukervennlig at vi kan tilby kundene å gjøre jobben selv etter at vi har satt opp prosjektet og har gitt opplæring, sier Kåre Topnes, leder salg og forretningsutvikling olje og gass.

Kan holde egne folk i arbeid Denne løsningen ble testet ut på en rigg i vår, og etter et par timers opplæring var kundens inspektører selvgående. – Systemet er så intuitivt og enkelt å bruke at det er en løsning vi kan anbefale. Vi vil være brukerstøtte og bidra dersom det er behov, enten det er å svare på spørsmål eller være til stede. For kundene betyr det at de kan holde egne folk i arbeid, får effektivisert arbeidet og sparer kostnader, sier Topnes.

Inspektøren utfører ex–inspeksjonen med Inspectio på nettbrettet. Jobben blir deretter lastet inn til Inspectio portal, og dokumentasjonen er klar til rapportering. Foto: Torodd F. Otterstad

Westcon og IKM inngår Ex–allianse Sammen med IKM Elektro og IKM Instrutek kan Westcon nå tilby et samlet konsept for Ex– og roterende utstyr.

Foto: Torodd F. Otterstad

Westcon har over flere år utviklet et optimalt støtteverktøy til eksisterende vedlikeholdssystemer på sokkelen. Med verktøyet Inspectio kan Westcon tilby periodisk inspeksjon, reparasjon og modifikasjon (IRM) på Ex–utstyr til sine kunder

uten endringer på eksisterende vedlikeholdssystem. Verktøyet blir en viktig komponent i tilbudet til alliansen mellom Westcon og IKM. –Riggeiere og operatører har et stort fokus på sikkerhet. Det skaper et behov for helhetlig dokumentasjon innen Ex–utstyr på oljeinstallasjoner. Med IKM har vi en seriøs og sterk samarbeidspartner med stor kapasitet som tar vare på det roterende Ex–utstyret, sier Kåre Topnes, leder for salg og forretningsutvikling, olje og gass, i WPA.

JUNI2016

13


Innstalleringsjobben var et samarbeid mellom Westcon Yards og Westcon Power & Automation (WPA) og gikk unna på to uker. Prosjektleder i Yards, Kolbein Lunde (t.v) og prosjektleder i WPA (midten) Kristian Eikemo har stått i bresjen for jobben på Viking Energy. Her sammen med prosjektleder for produkt og system i WPA, Ragnar Langåker. Bak dem den gule battericontaineren under installering. Foto: Ellen Marie Hagevik/Medvind24

Miljøsatsing

med batteri fra Westcon Batteriteknologien er på full fart inn hos stadig flere rederier. Norge sitter i førersetet, og Westcon er med på utviklingen. I april ble første batterisystem fra Westcon installert på Eidesvik–skipet Viking Energy.14

WESTCONTACT

Westcon har jobbet med utvikling av maritime batterier i tre år. Målet har vært et batterisystem som sparer miljø og reduserer kostnader. – Det er en milepæl for oss når et så innovativt og teknologisk fremtidsrettet selskap som Eidesvik velger vår løsning, sier Ragnar Langåker, prosjektleder for produkt og system i Westcon Power & Automation (WPA).

Finner de beste løsningene Eidesvik valgte Westcons løsning av flere grunner, sier Vice President Technology & Development i Eidesvik, Vermund Hjelland.

– Det vil bli stadig mer bruk av batteri på skip framover. Det var viktig for oss å starte et samarbeid med en lokal aktør som har god kjennskap til nettopp dette. Westcon har kommet svært langt i utviklingen av batterisystem, og vi har stor tro på løsningene deres. Vi er ekstremt fornøyde med jobben som er gjort både av WPA og Yards. Både kunnskapsnivået og velviljen har vært unik, sier Hjelland. Batterisystemet ble installert av WPA i samarbeid med Westcon Yards. I tillegg til utviklingen av eget batterisystem, har Westcon de siste årene vært involvert i arbeid på flere skip som benytter


Viking Energy er verdens første hybridskip som har notasjon fra Det Norske Veritas (DNV) for Dynamisk posisjonering. Dette er en milepæl for både Westcon og Eidesvik. Til venstre Svein Helge Juell fra DNV– GL og kaptein på Viking Energy, Geir Magne Eltvik med sertifikatet.

F A K TA Verdens første hybridskip på dynamisk posisjonering Dynamisk posisjonering er en metode for å holde skip i samme posisjon uten bruk av anker, men kun ved hjelp av skipets egne propeller. Som hybridskip vil Viking Energy blant annet erstatte kraften fra en av motorene med batteriet når skipet ligger på dynamisk posisjonering.batteriteknologi. – Vi er blitt godt kjente med både utfordringer og muligheter rundt batteripakker på både offshoreskip og ferjer. Det har gitt oss et godt utgangspunkt for å finne gode løsninger, sier Otto Koch, teamleder for produkt og system i Westcon Power & Automation. Med batteri på skip vil forbruket reduseres som følge av mer optimal last på motorene. Skipet vil kunne stanse én motor, noe som gir mindre vedlikehold på maskineriet. Batteriene bidrar dermed til å redusere utslipp av NOX, CO2 og andre gasser.

Reduserer energibruk og slitasje Skipsbatteri har også en Peak Shaving–effekt, der batteriet utjevner lasten bedre på motorene, noe som fører til mindre belastning på motormaskineriet. Hybridskip har også større redundans, som betyr at de er mer fleksible og pålitelige. Viking Energy, som har fire motorer, vil dermed i en nød-

Foto: Ellen Marie Hagevik/Medvind24

situasjon kunne bruke batteriet som ekstramotor.

Foto: Eidesvik

ri på skip. Her er det enorme muligheter, mener Langåker.

Batteriskip på dynamisk posisjonering Viking Energy blir det første skipet som kan gå på såkalt dynamisk posisjonering som hybrid. Skip som ligger på dynamisk posisjonering under oljerigger i operasjon, bruker mye drivstoff da de til enhver tid må ha en reservemotor gående. Motorene blir dermed gående på svært lav last som igjen gir et høyere forbruk og utslipp. Med batteri vil dette bli vesentlig redusert, da skipet kan stenge av en generator, og erstatte denne med batteriet. – Mange er spente på hvordan batteridrevne skip vil gå på dynamisk posisjonering. Det blir stilt spesielle krav til hvordan batteriene skal fungere. Blant annet må det alltid være en viss mengde strøm da skipene må være i stand til å forlate riggen raskt i en nødsituasjon, sier Langåker. – Det er en voldsom utvikling innen batteriteknologi. Norge, og kanskje spesielt Vestlandet ligger an til å bli verdensledende på bruk av batte-

Vil bli mer utvikling Enova er pådriver for miljøvennlig omlegging av energibruk, og har gitt investeringsstøtte til rederier som ønsker å bruke batteri. Interessen er økende, mener markedssjef Petter Hersleth i Enova. – Norge er blitt veldig gode på teknologi rundt maritime batteri, mye grunnet den komplette maritime næringen i landet. Vi vil se enda større utvikling fremover, og det er de leverandørene og rederiene som er mest ambisiøse nå, som vil stå for neste generasjons batterier på skip og ferjer. Westcon har utviklet et godt system, og jeg tror vi vil se mer av dette i årene som kommer, sier Hersleth.

Batteri for riggmarkedet Også riggselskaper har begynt å vise interesse for batteridrift. Batteri på rigger er et ganske nytt konsept, men flere riggselskaper har allerede luktet på teknologien, sier Ragnar Langåker.

– Vi har hatt besøk fra ledende riggselskaper som har sett nærmere på installasjonene vi har gjort på båter. Batteri vil fungere på rigger på nesten samme måte, med en litt annen driftsmodus. I tillegg vil rigger som ligger på anker ha behov for mer kraft. Batteri på rigger blir en

videreutvikling av det vi allerede har, forteller han. Det trengs ikke særlig større batteripakker, men en litt annen type som gir mer effekt over kortere tid, da det på rigger er kortere svingninger i kraften.

JUNI2016

15


Offshoreskip, fiskebåter og lasteskip vil alltid være et prioritert satsingsområde for oss, men det er viktig å ha flere ben å stå på Leder for skipsreparasjon i Westcon Yards, Georg Matre.

Forsvar og ferjer dokker inn hos Westcon Det er stor trafikk til dokker og kaier på Helgeland, i Florø og Ølen. Kystvaktskip og ferjer går i skytteltrafikk inn og ut av Westcons verft langs hele kysten. – Vi har hatt en liten fokusendring og satset noe mer mot kunder utenom olje– og gassindustrien. Aktiviteten har økt i 2016, og vi står stødig i markedet med nye store kunder både i Forsvaret og flere ferjeselskap. Offshoreskip, fiskebåter og lasteskip vil alltid være et prioritert satsingsområde for oss, men det er viktig å ha flere ben å stå på, sier leder for skipsreparasjon i Westcon Yards, Georg Matre.

Stor avtale For nå er det forsvarsskip og ferjer det gjelder. Skipsavdelingen i Westcon ble i år tildelt toårig rammeavtale med16

WESTCONTACT

Forsvaret med opsjoner på 1 + 1 år, samtidig som flere ferjeselskap langs hele kysten regelmessig dokker inn med sine ferjer for vedlikehold, modifikasjoner, reparasjon, klassing og ombygging. – Skipsavdelingen i Westcon har også tidligere hatt sporadiske oppdrag for Forsvaret. Den nye rammeavtalen vi har inngått nå, er blant de største rammeavtalene Westcons skipsavdeling har hatt, sier Matre. Avtalen omfatter femårsklassing, mellomklassing, korrektivt vedlikehold og reparasjon på Kystvaktskipene KV Svalbard, KV Harstad og den såkalte Nordkapp–klassen

Ombyggingsoppdraget på KV Andenes startet i begynnelsen av april og blir utført ved Westcon Yards i Ølensvåg. Ombyggingen skal være ferdig til sommeren i år. Foto: Ellen Marie Hagevik/Medvind24


Nordled-ferjen, MF Oppedal kom til Westcon Yards i Florø 25. mai og ble liggende til 3. juni. Florøs overbygde dokk er den største på de fire Westconverftene. Foto: Westcon

– Vi ser frem til samarbeidet med Forsvaret. Denne kontrakten er viktig for oss, sier leder for skipsreparasjon i Westcon Yards, Georg Matre til høyre, her sammen med skipssjef på KV Andenes, Vidar Henriksen. Oppdraget på KV Andenes kommer i tillegg til rammeavtalen inngått med Forsvaret. Foto: Meister Fotografi

som består av skipene KV Andenes, KV Nordkapp og KV Senja. Utenom denne avtalen kommer også et ombyggingsoppdrag på KV Andenes.

KV Svalbard til Florø Kystvaktskipene skal ligge til kai ved verftene i Karmsund, Helgeland, Florø eller Ølen, alt etter hvor fartøyene befinner seg langs kysten. Avtalen med Forsvaret betyr mye for skipsvirksomheten i Florø, mener leder for Skipsreparasjon ved Westcon Yards i Florø, Terje Totland. – Nå vet vi hvilke båter og oppdrag vi har i vente i lengre tid fremover. Vi får en forutsigbarhet i arbeidet. Vanligvis jobber vi ut fra en kort horisont, der vi må planlegge fra uke til uke. Nå kan vi jobbe ut fra et lengre perspektiv, sier Totland. KV Svalbard blir første skipet som skal til klassing hos Westcon, og kommer til Florø i høst. Både bysse og messe skal ombygges, i tillegg skal verftet ta seg av en del stålarbeid på dekk. Skipet er såpass stort at det må inn til Florø som har den største dokken av de tre Westcon–verftene, 200 meter lang og 40 meter brei med overbygg.

Stor ferjetrafikk – Veldig mange kunder ønsker at skipsjobbene blir gjort under tak, noe som blant annet sikrer en høyere kvalitet på malingsarbeidet. I dag utgjør skipsreparasjonen største del av virksomheten ved verftet vårt her i Florø, sier Totland.

Verftet i Florø har allerede hatt ferjer inne i 80 dager til service og ombygging i løpet av første halvår. Ferjer har blitt en viktig del av alle Westcon–verftenes virksomhet. Både ferjer fra Fjord1 og Norled dokker regelmessig inn for reparasjon og vedlikehold hos Westcon Yards i Ølen. I løpet av det første halvåret i 2016 har det vært 15 ferjer inne i Ølen. Westcons verft på Helgeland fikk rammeavtale med Boreal i 2014, som omfatter reparasjon, vedlikehold og modifikasjon på totalt 14 ferjer.

Planlegger ny og større dokk – Vi har alltid hatt mange fartøy i tørrdokken, men med ferjene fra Boreal har trafikken doblet seg, sier daglig leder Arnt Skogsøy ved Westcon Helgeland. I dag har Westcon på Helgeland en tørrdokk på 100 meters lengde og 25 meters bredde. Et betydelig oppgraderingsarbeid av dokken startet i fjor. Det ble da satt inn større port mot sjøen og i løpet av sommeren vil dokken være helt overbygd. Arbeidene kan da utføres komplett innendørs. Samtidig som fartøyene går i skytteltrafikk inn og ut fra Helgelandsverftet, planlegges det ny utbygging som vil gjøre Westcon rustet til å doble kapasiteten på Helgelandskysten. – Vi planlegger ny tørrdokk, 140 meter lang og 35 meter bred, som vil stå ferdig i løpet av to–tre år. Rammeavtalen med Boreal skal reforhandles i år, og vi både tror og håper vi vil ha samme trykket på skipsreparasjoner og vedlikehold i flere år fremover, sier Skogsøy.

Helt turbo døgnet rundt Westcon Turbo er Westcons minste avdeling med to ansatte, og gjør alle typer reparasjoner og vedlikehold på dieselturboer. Henri van Beersum og Jarle Winterthun rykker ut når som helst og hvor som helst i verden. Ligger kunden i Stokmarknes eller Shanghai, er de der i løpet av den tiden det tar å fly. Eller de gjør service og reparasjoner på verkstedet i Ølensvåg.

Van Beersum anslår at 75 prosent av oppdragene er eksterne. De øvrige 25 prosentene er jobber for Westcon. Avdelingen sorterer under skipsreparasjon og har Georg Matre som sjef. Kundene er alt fra små fiskebåter til store rederier og andre verft, og oppdragene tar alt fra timer til uker.

JUNI2016

17


Westcon Subsea kap  oppdrag i et tøft mar Med høy subsea–ekspertise og toppmoderne fasiliteter har Westcon Subsea slått gjennom i et krevende marked. Det har ført til prestisjeavtaler med Statoil og leveranser til Martin Linge. Westcon Subsea har ikke rukket å bli tre år gammel enda, men har allerede levert subseautstyr til en rekke store prosjekter verden over. Ved verftet i Florø er det gjort betydelige investeringer i nytt utstyr som har satt selskapet i posisjon for alle typer leveranser av utstyr og tjenester til subsea–industrien. – Vi bruker nytt robotisert fabrikasjonsutstyr som resulterer i færre arbeidstimer, kortere18

WESTCONTACT

leveringstid og lavere kostnader for kundene. Kombinert med fagfolkene våre sin ekspertise, har dette gjort oss konkurransedyktige i et marked med tøff konkurranse og høye krav til HMS og kvalitet. Vi har klart å kapre oppdrag, levere konkurransedyktige priser og gjennomføre prosjekt uten avvik og feil. Det gir trygghet for kunden, sier daglig leder ved Westcon Yards i Florø, Mikael Johansen.

Prosjekt verden over Florø–verftet er blitt kjernen i Westcons subsea– organisasjon. Det siste året har avdelingen levert moduler til en rekke store prosjekter verden over, blant annet til MoHo–feltet utenfor den vest–afrikanske kysten.

Westcon Subsea skal i løpet av sommeren levere riser baser og stålbeskyttelsesstrukturer for Subsea 7 til Martin Linge–feltet der Total er operatør. – Prosjektet har vært en styrkeprøve, sier leder for Westcon Subsea, Steinar Matre.

Satser bredt i markedet – Dette har vært et prestisjeprosjekt for oss. Kunden har stilt store krav til kvalitet, presisjon, prosjektgjennomføring og dokumentasjon i alle ledd. Leveransen til Martin Linge har blitt et viktig referanseprosjekt for oss, og et bevis på at vi nå står rustet til å levere til omfattende og krevende prosjekter, forteller Matre. Utenom de store leveransene, produ-


I dag jobber mer enn femti medarbeidere mot subsea-prosjekter i Westcon. Det største oppdraget siste året har vært produksjon av riser baser og stålbeskyttelsesstrukturer for Subsea 7 som skal videre til Martin Linge-feltet. Foto: Meister Fotografi

Som del av Westcons subsea-satsing i Florø har verftet investert i nye toppmoderne fasiliteter. I fabrikasjonshallen har verftet blant annet plasma brennemaskin og robotkutter for både rør og andre profiler. Operatør Kevin Tyvoll (t.v) og ingeniør Jan Erik Espeseth opererer her den nye profilkutteren. Foto: Meister Fotografi

Sikret vedlikeholdsavtale med Statoil

rer ked serer også Westcon moduler og utfører vedlikeholdsarbeid på mindre prosjekter for kunder som Statoil, Subsea 7, Technip, EMAS, GE og OneSubsea. Westcon har rustet seg til å stå bredt som leverandør, og leverer til både subsea–produksjonsmarkedet og SURF– markedet (Subsea, Umbilicals, Risers, Flowlines). – Typiske leverandører innen subsea spisser seg ofte inn mot ett av de to markedene, men vi har både fasilitetene, utstyret og ikke minst kompetansen til å levere mot begge. Nå konkurrerer vi om leveranser til subsea–prosjekter både på norsk sektor så vel som i resten av verden, sier Matre.

Målrettet arbeid har ført frem. Westcon Subsea skal i samarbeid med WellConnection stå for vedlikehold på deler av Statoils subseautstyr ved samtlige lokasjoner i Norge.

– Dette er for det første en enorm tillitserklæring fra Statoil. Vi tror også at denne avtalen er en døråpner for oss, der andre kunder vil se til Westcon Subsea for tjenester og produktleveranser, sier leder for Westcon Subsea, Steinar Matre.

Samlet spisskompetanse Avtalen ble inngått i mai med umiddelbar oppstart, og har en varighet på to år med opsjoner på inntil seks års forlengelse. Westcon skal stå for vedlikeholdsarbeidet på samtlige av Statoils baselokasjoner i samarbeid med WellConnection som tar vedlikeholdsoppdragene på basene i Kristiansund og på Mongstad. – Samarbeidsavtalen med WellConnection og den samlede spisskompetansen vi representerer, har helt klart vært en suksessfaktor. Vi ser nå

frem til å jobbe sammen med Statoil og videreutvikle satsingen vår, sier Steinar Matre, leder for subsea–avdelingen i Westcon. Avtalen omfatter vedlikehold og overhaling av definerte deler av subseautstyret som Statoil har på sine lagre. I tillegg kommer opsjoner på utvidelse av dette omfanget både onshore og offshore. Westcon har tidligere produsert avansert subseautstyr til Statoil for bruk på flere utbygginger under havflaten.

En milepæl – Denne avtalen er ikke bare en anerkjennelse av kompetansen vi har bygget opp og resultatene vi har levert. Avtalen gir også en forutsigbarhet i oppdragene våre fremover, sier Matre. Siden satsingen på produksjon og vedlikehold av undervannsenheter startet for litt over to år siden, har Westcon utført en rekke subseaoppdrag. Rammeavtalen er nok en milepæl for den suksessfulle subsea–satsingen til Westcon. – Vedlikeholdsoppdrag er et strategisk satsingsområde for oss. Blant annet har vi nylig utført vedlikehold av en BOP. I forbindelse med vedlikeholdsoppdragene ser vi også på muligheter for å styrke organisasjonen for å imøtekomme den økende oppdragsmengden, sier Matre. JUNI2016

19


Styrkeprøven Safe Scandinavia Foto: Øyvind Sætre


Vi har fått smaken på å kjøre store prosjekter. Prosjektleder Bård Hovde i Westcon

21. mars 2015 la boligriggen Safe Scandinavia til kai ved Westcon. Ett år senere seilte den mot Oseberg Øst som Tender Support Vessel. Safe Scandinavia ble en av Westcons største styrkeprøver til dags dato. Kompetanse fra alle Westcons ekspertiseområder ble benyttet i ombyggingen; personell fra Westcon Offshore Services, utstyr og tjenester fra Westcon Løfteteknikk, design og elektroarbeid fra Westcon Power & Automation, skanning fra Westcon 3D Solutions, konstruksjoner og moduler fra Yards både i Ølen, Helgeland og Florø. – Vi har lang erfaring med ombygging av rigger, men vi har ikke hatt oppdrag som har vært så komplekse og omfattende tidligere. Vi har fått smaken på å kjøre store prosjekter, og Westcon har nok en gang bevist at de har muskler og ekspertise til å ta seg av omfattende oppdrag som dette, forteller prosjektleder Bård Hovde i Westcon Yards.


Safe Scandinavia – Vi hadde allerede mye erfaring fra reparasjon, men hadde aldri før hatt en så stor ombyggingsjobb. Det ble et lærerikt og svært viktig referanseprosjekt for oss, sier leder for engineering på Safe Scandinavia, Kristina Kasetaite. Foto: Øyvind Sætre.

Et pionérprosjekt for Westcon

Westcon skulle levere på alle disipliner til prosjektet; rør, elektro, struktur, mekanisk. Vi er gode på alle disipliner, og nå skulle samtlige områder jobbe inn mot samme oppdrag. Lukasz Manczak, engineeringsleder for Westcon Yards22

WESTCONTACT

Sammenlignet med andre store riggprosjekter ble Westcon involvert i en mye tidligere fase av gjennomføringen, og startet engineeringsarbeidet allerede i februar 2014 ett år før riggens ankomst. Westcon fikk oppdraget med alt fra design, engineering og anskaffelser til produksjon av moduler, elektroarbeid, installasjon og testing. – Utfordringene lå først og fremst i hvor vidt utgangspunktet i engineerinsgfasen ville stemme overens med de faktiske forholdene på riggen da den kom. Noe som viste seg å være en kompleks del av jobben, forteller Hovde. Dette var første gang Westcon skulle ta seg av designbiten på et riggprosjekt. – Vi måtte forholde oss til en helt ny helhet, forteller leder for engineering på Safe Scandinavia, Kristina Kasetaite.

Store ressurser – Vi utarbeidet designet basert på kundens funksjonskrav definert av Statoil. I løpet av designprosessen koordinerte vi også godkjenningsrundene med DNV, samarbeidet med kunden, underleverandører og de øvrige Westcon–avdelingene som skulle levere på prosjektet, sier Kasetaite, som gikk ut i permisjon like før

riggens ankomst. Lukasz Manczak overtok da som engineeringsleder på prosjektet. Som følge av at Westcon ble involvert på et så tidlig stadie, ble oppdragsmengden følgelig større. Prosjektet krevde mer ressurser til både engineering, design og tegninger enn tidligere riggoppdrag. – Westcon skulle levere på alle disipliner til prosjektet; rør, elektro, struktur, mekanisk. Vi er gode på alle disipliner, og nå skulle samtlige områder jobbe inn mot samme oppdrag. En utfordring med et såpass komplekst prosjekt er å tilpasse ressursene og koordinere prosjektkartet, sier Manczak.

Klar for ny styrkeprøve Cirka en tredjedel av boligmodulen ble revet og erstattet med moduler og utstyr for å drive produksjon, lagring og behandling av borevæske, samt mottak av borekaks. En slik ombygging griper også inn i resten av fartøyet. De fleste områder og funksjoner på riggen ble oppgradert som følge av dette. – Det var en utrolig lærerik prosess for oss. Nå kjenner vi markedet enda bedre, og står rustet til å ta nye design– og engineeringsoppdrag av stort omfang, sier Kasetaite.


– En slik ombygging griper også inn i resten av fartøyet, og vi har oppgradert de fleste områder og funksjoner på resten av riggen som følge av dette. Blant annet har vi oppgradert de eksisterende sikkerhetssystemene om bord på grunn av riggens nye bruksområde, forteller prosjektleder Bård Hovde. Foto: Westcon 3D

Teknologisk utvikling med Safe Scandinavia Samtidig som Westcon Yards satte store krefter inn på engineeringsbiten, begynte også Weston Power & Automation (WPA) forberedelsene. – Før Safe Scandinavia var det kun ett prosjekt som kunne måle seg i størrelsesorden, og det var Scarabeo 8–prosjektet. Denne gangen var det derimot et helt annet scope vi sto ovenfor, sier prosjektleder for Weston Power & Automation på Safe Scandinavia, Bjørnar Tveit. Allerede i oktober 2013 startet de første ingeniørene fra WPA forberedelsene til jobben som skulle komme. WPA hadde alt arbeid innen elektro– og automasjonsarbeid på riggen, fra design, planlegging, innkjøp og leveranser til montering, installasjon og dokumentasjon.

Både rådgiver og installatør Safe Scandinavia–prosjektet er WPAs teknisk største og mest komplekse prosjekt i riggmarkedet til dags dato og satte både nye og større krav, først og fremst til planleggingsfasen. – Vanligvis har kundene spesifisert oppdraget for oss. På Safe Scandinavia skulle vi i tillegg til selve utførelsen av alt elektro– og automasjonsarbeidet, lage spesifikasjonene til hva som skulle gjøres og hvordan riggen skulle bygges om.

Utfordringen vår ble å omstille oss fra mindre og definerte oppdrag til et stort prosjekt der vi også skulle levere rådgivende tjenester i forkant før selve utførelsen, sier Tveit.

Totalleverandør WPA fikk også ansvaret for innkjøp av systemer. – Dette er en del av arbeidet kunden vanligvis tar seg av selv. WPA ble i dette tilfellet en totalleverandør på elektrobiten, da vi sto bak både innkjøp av systemer og installasjon av elektro og instrument, forteller han. I oktober 2014 bemannet WPA opp, og hele riggavdelingen ble benyttet til arbeidet. På det meste hadde WPA 400 personer på jobben. – Safe Scandinavia har blitt et veldig viktig referanseprosjekt for oss i riggmarkedet. Oppdraget har bidratt til stor utvikling av WPA sin teknologiske ekspertise. Dette oppdraget løftet oss et hakk høyere, og nå vet vi at vi kan håndtere oppdrag av slikt omfang, mener Tveit.

Safe Scandinavia har blitt et veldig viktig referanseprosjekt for oss i riggmarkedet. Bjørnar Tveit, Prosjektleder for Westcon Power & Automation

JUNI2016

23


Safe Scandinavia

Takket være Westcons helt nye fasiliteter og maskiner for rørproduksjon, klarte rørteamet å bytte ut totalt 170 meter rør på to uker. Foto: Kari Aakra/Medvind24

Rørbytte på rekordtid

Tradisjonelt ville denne delen av jobben med blant annet sveising tatt tre ganger så lang tid. Arne Vaka, ansvarlig for koordinering av rørjobben på Safe Scandinavia

Med ny rørbøyeteknolologi gjennomførte Westcon rørbytte på Safe Scandinavia på en tredjedel av tiden, sammenliknet med tradisjonelt rørarbeid. Safe Scandinavia ble bygget om for å blant annet kunne produsere mud til Oseberg Øst. Mud skal blandes til ferdig produkt om bord på Safe Scandinavia. Kort tid før riggen skulle forlate Westcon ble det besluttet å endre størrelse og plassering (rør–ruting) av rørene i systemet for blanding av mud. Jobben måtte gjøres snarest mulig og løsningen ble en kombinasjon av gamle metoder og ny Westcon-teknologi. – Vi kastet oss rundt. Rørene hadde en diameter på seks tommer, som måtte økes til åtte tommer. Vi har hatt samme type oppdrag tidligere, men med en kombinasjon av et gammelt rørprinsipp og ny teknologi klarte vi dette arbeidet på en brøkdel av tiden vi vanligvis ville brukt, forteller Arne Vaka som var ansvarlig for koordinering av rørjobben om bord på riggen.

Ny og gammel teknologi Rørteamet tok i bruk en metode ikke ofte brukt på lavtrykkmud. – Vi bruke såkalte victaulic–klemmer der vi laget rillespor i rørene. Dermed unngår man sveising av tilkoblingspunkter på rørene. Vi hadde på forhånd bestilt inn en maskin som hadde kapasitet til å lage rillespor i slike rør. Dette reduserte arbeidstiden,24

WESTCONTACT

forteller Vaka. Med 3D–laserskanning ble hele rommet og alle rør skannet i løpet av en dag. Deretter gikk det halvannen dag for å prosessere dataen fra skanningen. – Ved å bruke 3D–skanning sparte vi ikke bare mye tid, sammenlignet med tradisjonell måling for hånd, vi sikret oss også enda bedre nøyaktighet. Informasjonen fra skanningen gikk deretter gjennom programmer som modellerte rørene i de nye dimensjonene, og samtidig passet på at det var nok plass i rommet, sier Vaka.

Nye muligheter Basert på disse modellene, ble det laget tegninger for så å kunne starte produksjonen. Med Westcons nye rørbøyemaskiner ble også selve rørproduksjonen betraktelig effektivisert. 14 dager etter at scanningen startet var totalt 170 meter seks tommers rør, byttet ut med helt nye åtte tommers rør. – Vi har hatt lignende oppdrag før, men har ikke bøyd så mye rør i denne dimensjonen tidligere, og da heller ikke med de samme mulighetene som rørmaskinen og 3D–skanningen har gitt oss. Med rørmaskinene og automatisk rørlager som både kapper og bøyer rør, sparte vi betydelig mye tid. Tradisjonelt ville denne delen av jobben med blant annet sveising tatt tre ganger så lang tid, sier Vaka.


Mudmix–modulen er 24 meter lang og 12 meter bred, og blant de største enkeltkonstruksjonene noen gang produsert her oss hos. Henning Slåke, formann i stålhallen ved Westcon Yards

Den total 170 tonn tunge mudmix–modulen til Safe Scandinavia ble produsert ved Westcon Yards i Ølen. Modulen var så stor at den måtte fraktes i to deler med løftelekter fra Eide Lift de 2–300 meterne fra platehallen til kaianlegget før riggens ankomst. Foto: Kari Aakra/Medvind24

Modulkonstruksjoner fra hele landet Medarbeidere fra flere Westcon-anlegg har vært tungt inne i prosjektprosessen. Både Westcon Florø og Westcon Helgeland fabrikkerte moduler. Blant annet ble fire nye oppdriftstanker produsert og levert fra Westcon på Helgeland. Oppdraget er et av de største fabrikasjonsoppdragene verftet på Helgeland har hatt de siste årene, og til sammen 40 arbeidere tok del i jobben.

ca. 70 tonn. Og det var bare skallet, forteller formann i stålhallen Henning Slåke. Etter montering ble modulen kledd inn og isolert, og ytterlige utstyr, elektrosystemer og tanker ble montert på plass. Både under installeringen av denne modulen, så vel som på alle andre deler av riggoppdraget, har alle faggrupper fra Westcon deltatt.

Resultat av godt samarbeid 170 tonns mudmix-modul Fra oktober 2014 til riggens ankomst ble også en 170 tonn tung mudmix–modul produsert ved Westcon Yards i Ølen. – Mudmix–modulen er 24 meter lang og 12 meter bred, og blant de største enkeltkonstruksjonene noen gang produsert her oss hos. Modulen var så stor at hele konstruksjonen ikke fikk plass i platehallen samtidig. Den største delen veide 100 tonn, den minste

– Safe Scandinavia har vært en blanding av en maraton og en styrkeprøve for oss. Det var nok ikke mange andre selskap som kunne snudd seg rundt og tatt et oppdrag som dette gitt den korte tiden tilgjengelig. Men Westcon har spisset kompetanse på alle fagområder, og som følge av et godt samarbeid på tvers av de ulike avdelingene, har vi vist at vi er i stand til å ta oppdrag uavhengig av kompleksitet og omfang, oppsummerer prosjektleder Bård Hovde.

JUNI2016

25


Artemis Athene er med sine 92 meter den største båten i Maritim Managements flåte. Skipet skal fra 1. juli utføre OBC (Ocean Bottom Cable) 3D–seismikk for Magseis i Rødehavet. Illustrasjon: Magseis

F A K TA Westcon Geo (100 % eid av Westcon) eier skipene gjennom datterselskaper Maritim Management (100% eid av Westcon) driver skipene, bemanner dem og følger dem opp Magseis (der Westcon er største aksjonær) leier inn ett av skipene for å utføre seismiske operasjoner De andre skipene blir leid ut til oljeselskaper og seismikkselskaper verden over

Til Rødehavet

med Magseis

Maritim Managements seismikkskip Arthemis Athene er klar for et år i Rødehavet på oppdrag for Magseis som skal levere bunnseismikktjenester til BGP og Aramco. Seismikkselskapet Magseis, med Westcon som største aksjonær, sikret seg tidligere i år en større kontakt med det statlige oljeselskapet Aramco i Saudi–Arabia. Magseis skal i samarbeid med det kinesiske seismikkselskapet BGP levere bunnseismikk til et Aramco–prosjekt i Rødehavet. Det har gitt nytt oppdrag til seismikkskipet MV Artemis Athene. – Vi har en femårskontrakt med Magseis, og Artemis Athene skal skyte seismikk i Rødehavet26

WESTCONTACT

fra 1. juli i år til 1. mai 2017. Dette er en lang kontrakt i dagens marked, og vi er veldig glade for at vi får være med Magseis på et såpass stort oppdrag som dette, sier daglig leder i Maritim Management, Sigurd Rekkedal.

Manøvrerer på verdenshavene Bunnseismikkskipet Artemis Athene er det største skipet i Maritim Managements flåte. Maritim Management har en flåte med fem seismikkskip som leies ut til ledende seismikk– og oljeselskap i hele verden. Skipene er godt manøvreringsdyktige, og skyter både bunnseismikk, 2D–, 3D– og 4D– seismikk i utfordrende sjøforhold. Skipene Artemis Atlantic og Artemis Arctic avsluttet oppdrag i henholdsvis Malaysia og Mexico denne våren, og satte deretter kursen hjem mot Norge. Seismikkskipet Sigma avsluttet en jobb

i Brasil, mens Artemis Angler ligger nå i opplag i Karmsund.

Mange forespørsler Maritim Management har også kjent på bremsen i markedet, men selv om flere av skipene nå går i opplag, tror Rekkedal de nye oppdragene vil komme om kort tid. – Vi jobber hele veien mot nye kontrakter. De siste månedene har det vært en betydelig økning i forespørsler. Mange av disse gjelder 2017, så vi ser frem til et aktivt år, sier Rekkedal. Maritim Management har i dag 250 ansatte, de fleste er mannskap om bord på båtene. Samtidig som forespørslene tikker inn, jobber også selskapet mot et enda bredere kundesegment. – Vi ser mot flere og nye kunder, og satser også på flere oppdrag innenfor segmentet med tauing av kortere kabler, forteller Rekkedal.


Victor Meyer (t.v) og Trond Saures (t.h) sin bacheloroppgave omhandler et nytt system for materialflyt fra mottak til stållager og brennhall før videre produksjon. – Vi fikk enormt god hjelp av Rune Hovland (i midten) hos Westcon Florø, og har lært veldig mye om både utfordringer og muligheter for drift og vedlikehold på store verft, sier Meyer. Foto: Meister Fotografi

Går i god skole  Samtidig som de bidrar med nye ideer og løsninger for bedriften, er praksisen uvurderlig erfaring for studentene som skal inn i en bransje i stadig endring. Tredjeårsstudentene Victor Meyer og Trond Saure ved Høgskolen i Bergen (HiB) har det siste året brukt Westcon Yards i Florø som case for bacheloroppgaven sin, der de utvikler et nytt system for materialflyt fra stållager, gjennom brennehall til produksjon. – Det har vært en veldig lærerik tid, og vi har fått et ganske annet syn på drift og vedlikehold hos store verft som Westcon. Det er et komplekst område, med mange utfordringer. Nå håper vi bacheloroppgaven vår kan bidra med nye løs-

hos Westcon ninger og ideer som Westcon kan bruke videre, forteller Meyer og Saures. Produksjonsleder ved Westcon Florø, Jostein Russøy har fulgt opp de to studentene og ser frem til å benytte seg av kompetansen deres videre.

Gevinst for Westcon – Vi er veldig spente på resultatet og tror dette kan bli et godt hjelpemiddel for oss, sier Russøy. I flere år har Westcon i både Florø og Ølen tatt imot høgskolestudenter. Dette året har fremtidige maskin– og prosessingeniører fra både HiB og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) brukt studietiden sin på verftet i Ølen til både praksis og oppgaveskriving. Maskiningeniør William Park har fulgt opp studenter i Ølen, og sier at de bidrar med å gjennomføre oppgaver Westcon–medarbeidere selv ikke får tid til i en travel hverdag. – De oppgavene studentene gjennomfø-

rer, kan gi oss gevinster i fremtiden. De ser på virksomheten med helt nye øyne, og kommer på ideer vi selv ikke klarer å se for oss, forteller Park.

God forberedelse på yrkeslivet – Westcon tar imot studenter både i ingeniørpraksis og til bachelorskriving. At bedrifter som Westcon gir studenter denne muligheten, er uvurderlig, mener studiekoordinator ved HiB avdeling Florø, Øyvind Østrem. – I dagens marked har det blitt vanskeligere å finne bedrifter som kan ta imot og følge opp studenter. Veldig mange bedrifter har et annet fokus nå, og mange har nedbemannet så mye at de ikke har kapasitet til dette. Men Westcon har vært proaktive og fremoverlente hele tiden. Det er utrolig viktig for oss og studentene. Her får de «reelle» oppgaver som er med på å forberede dem på jobb i en bransje som endrer seg raskt, sier Østrem.

JUNI2016

27


Med målrettet kundefokus har Westcon Løfteteknikk sikret seg både nye kunder og forlengede rammeavtaler med tungvektere i olje– og gassindustrien.

– Vi utvikler oss med kundene28

Målet vårt er en vinn–vinn–situasjon for kundene våre og oss som leverandør, sier Karl Johan Jentoft, administrerende direktør i Westcon Løfteteknikk. Kompetanseheving og kontinuerlig kundefokus er nøkkelordene i Løfteteknikks strategiske satsing mot både nåværende og nye kunder. Og det har gitt resultater.

Det norske skal benytte seg av både tjenester og produkter fra Westcons løfteekspertise over de neste fire årene. Selskapet gikk for Løfteteknikks totalkonsept som omfatter alt fra salg og utleie av kraner og løfteutstyr, tjenester innen sakkyndig virksomhet, mekanisk, tilkomstteknikk og sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring.

Inn på faste installasjoner

Satser flerfaglig

I løpet av det siste året har Westcon Løfteteknikk sikret seg en flere rammeavtaler. Noen av dem er kunder som har samarbeidet med Løfteteknikk i flere år, som blant annet Aibel, Maersk og Subsea 7. Nykommere på Løfteteknikks kundeliste er Det norske og Statoil, som for første gang har inngått langvarige og omfattende rammeavtaler om leveranse av både tjenester og produkter fra Løfteteknikk. – Vi har jobbet aktivt mot markedet både med forlengelser av nåværende avtaler så vel som mot nye kunder. Blant annet har vi jobbet hardt for å komme inn på faste installasjoner, og er veldig stolte av å ha vunnet frem med denne satsingen både hos Statoil og Det norske, sier Jentoft. Weston Løfteteknikk skal i samarbeid med Oceaneering levere sakkyndig kontroll av ikke– komplekst løfteutstyr til Statoil. Løfteteknikk skal også ha vedlikehold og kontroll på løfteutstyrskontainere for Statoil. – Kontainere med avansert løfteutstyr går i rotasjon innom til avdelingen vår i Stavanger, som skal utføre kontroll, sertifisering og vedlikehold på utstyret, forteller Jentoft.

– Vi har lagt mye arbeid i å bygge opp solide kunderelasjoner, og vi utvikler ekspertisen vår etter det kunden vår trenger. Det har det gjort enklere for oss å videreføre avtaler med nåværende kunder, sier Jentoft. Løfteteknikk har også arbeidet strategisk med å synliggjøre hele spekteret av tjenester og produkter som tilbys. – Dersom vi har lange avtaler på ett område, for eksempel inn mot sakkyndig virksomhet, jobber vi aktivt for å synliggjøre bredden av kompetansen vår for å tilby andre fag, som blant annet ingeniørtjenester og teknisk salg, sier Jentoft. En medvirkende årsak til at Løfteteknikk har sikret seg volumavtaler den siste tiden, er satsingen på flerfaglig personell. – Løfteteknikk har hatt et stort fokus på kompetanseheving for de ansatte, dermed kan oppdragene utføres med færre folk, da de ansatte har kompetanse til å jobbe på tvers av avdelingene våre, mener han.

WESTCONTACT

Totalkonsept – Løfteteknikk har et mål om å bygge opp den kompetansen kunden trenger, og selge inn flere


tjenester til de store volumkundene våre. Det sikrer kontinuitet i driften vår, samtidig som det betyr reduserte kostander for kundene våre, sier Jentoft. Aibel har vært en langvarig kunde og samarbeidspartner av Løfteteknikk, og skal nå benytte seg av Løfteteknikks totalkonsept. Flere enkeltstående kontrakter ble i februar samlet i én avtale som omfatter hele Løfteteknikks kompetansefelt, fra produktleveranser til tjenester innen blant annet sakkyndig virksomhet, tilkomstteknikk, prosjekttjenester og kursing. – I disse tider ser veldig mange mot nye markeder, og vi holder også et øye med kunder i andre næringer. Likevel er det mot olje og gass vi har spesialisert oss, og der vi vil ytterligere spisse kompetansen vår og sikre oss enda større markedsandeler, sier Jentoft.

AV TA L E R T I L   L Ø F T E T E K N I K K  I 2015 OG 2016 Juli 2015: To rammeavtaler med Dolphin Drilling, som omfatter inspeksjon av løfteutstyr på tre av selskapet rigger: Borgland Dolphin, Bideford Dolphin og Bredford Dolphin. Avtalene har en varighet på tre år med opsjoner på ytterligere to år. November 2015: Forlenget avtale med Maersk Drilling om 12 måneders sakkyndig kontroll, sakkyndig virksomhet, NDT (Non Destructive Testing) og tilkomstteknikk. Avtalen har en varighet på tre år. Desember 2015: Forlenget rammeavtale med Saipem. Omfatter inspeksjon av løfteutstyr og inspeksjon av fallende gjenstander. Desember 2015: To fireårige rammeavtaler med Statoil.

Omfatter vedlikehold og kontroll av Statoil sine løfteutstyrskontainere og sakkyndig kontroll av ikke–komplekst utstyr. Juni 2015: Treårig rammeavtale med Statoil. Avtalen omfatter opplæring innen fallsikring og fallredning de neste tre årene. Januar 2016: Fireårig avtale inngått med Det norske. Omfatter alle tjenester innen Westcon Løfteteknikks totalkonsept. Februar 2016: Femårig avtale med Aibel som omfatter Løfteteknikks totalkonsept. Februar 2015: Forlenget avtale med Subsea 7. Ny femårig avtale omfatter drift av Subsea 7s eget løfteutstyr, sakkyndig kontroll og salg og utleie av løfteutstyr.

– Det er med oss, som det er i fotballen; det er på hjemmebane vi skal være best. Vi ser mot andre markeder, men det er fremdeles mot olje– og gass vi vil spisse ekspertisen vår, sier Karl Johan Jentoft, administrerende direktør i Westcon Løfteteknikk. Foto: Kari Aakra/Medvind24

Fornyet tillit hos Dolphin Westcon Løfteteknikks kvalitet, pris og service vant fram hos Dolphin Drilling Westcon Løfteteknikk er en sakkyndig bedrift innen kran og løft, og er i dag en ledende leverandør av blant annet løfteprodukter, sertifisering og kontroll, design og produktutvikling, kurs og opplæring, tilkomstteknikk og fallsikring, mekanisk vedlikehold og inspeksjonstjenester, ingeniørtjenester og rigging. Foto: Westcon

– Westcon gav oss det tilbudet som var mest gunstig. Både kvalitet på tjenestene, kostnadsnivået og den høye servicegraden hos Løfteteknikk, førte til at vi valgte å tildele dem avtalen, sier innkjøpssjef i Dolphin Drilling, Cato Gundersen. Løfteteknikk har samarbeidet med Dolphin tidligere, og fikk i juli 2015 to nye rammeavtaler som omfatter inspeksjon på tre av selskapets rigger. I forbindelse med

de nye avtalene ble også tjenestene fra Løfteteknikk testet ut på noen av Dolphins rigger. – Tilbakemeldingen fra riggene var gode. Vi har brukt Westcon jevnt og trutt. De kjenner riggene våre godt og vi kjenner deres arbeid. Derfor blir det også naturlig for oss å bruke flere tjenester fra Westcon, også utenom disse to avtalene, sier Gundersen.

JUNI2016

29


Vi la igjen hjertet i Norge, og for hvert 책r som gikk ble det tyngre og tyngre 책 vente et helt 책r til neste tur.

Fisking er den store lidenskapen p책 fritiden. Rekorden til Birgit Feder er en lange som var tre cm lengre enn henne. Foto: Meister Fotografi


PORTRETTET Navn: Birgit Feder Født: 23. august 1960 i Berlin Gift med Frank, som er industri– rørlegger på Westcon. Har to barn: Steffen (36) og Sabrina (34). Bor på Vaka og er bestemor til tre.

Hun styrer lageret i rørhallen på Westcon med myndig hånd. Har til og med fått pris for det. Fritiden brukes til fisking hele året, og hun har alle familierekorder. Møt tyske Birgit Feder som har gjort nordmann av seg for godt.

Fiske, frihet og «ordnung muss sein» Hun er veldig tysk, ALT skal være i orden. Ordnung muss sein–typen, og derfor den perfekte lagersjef. Det eneste som kan få Birgit ut av fatning er rot i systemet. Beskrivelsene er fra kolleger på Westcon i Ølen, som i samme åndedrag sier hun er en herlig, omgjengelig og blid stå–på–dame. Birgit Feder ler hjertelig av beskrivelsene. Lagersjefen for hovedlager, rørlager og varemottak hos Westcon kjenner seg igjen. Det kan nok ha en sammenheng med at hun er tysk, men først og fremst at det må være orden for at ting skal

fungere mest mulig effektivt. – Det er nok en del som synes jeg har vært veldig streng og masete. Etter hvert som vi har fått orden på lagrene, har folk sett at det fungerer mye bedre med orden. Nå vet alle hvor alt er og hvem som eventuelt har utstyr de er på jakt etter. Med mange språk, og ikke minst tusenvis av deler der hver del også kan ha fire–fem størrelser, kan det ta mye tid å finne den rette delen. Nå er alt merket med bilder og størrelse slik at folk bare kan peke på hva de skal ha, forteller Birgit.


Jobben hun har gjort er lagt merket til langt ut over Westcon i Ølen. I 2013 ble hun tildelt LEAN–prisen for beste lager i Norge. Siden da har det skjedd mye på den fronten med oppbygging av helt nye lagre etter hvert som Flerbrukshallen har tatt form. Birgit har selvsagt satt sitt preg på dette både under planlegging, bygging og nå full drift.

Fra flaggmann til kranfører Men at det ble Westcon for henne og mannen Frank, er egentlig en tilfeldighet. De begynte å reise til Norge for å fiske i 1999. – Vi la igjen hjertet i Norge, og for hvert år som gikk ble det tyngre og tyngre å vente et helt år til neste tur. En av dem vi ble kjent med på Hitra, bodde i Ilsvåg og jobbet på Westcon. Han hjalp oss med å finne både husrom og jobb. Jeg flyttet til Norge i august 2001 og fikk min første jobb hos Fatland. Jeg er utdannet maskinist for transport– og krananlegg, og i april 2002 fikk jeg jobb i Transporten på Westcon. Frank har gode sertifikater og fikk ganske raskt jobb han også. Steffen har fulgt i våre fotspor og er nå operatør i rørhallen. Det har egentlig vår datter gjort også. Hun32

WESTCONTACT

er industrielektriker i Tyskland, sier Birgit. Med russisk som fremmedspråk på skolen, ble det en jobb å både lære seg norsk og engelsk. Andre utfordringer var det også nok av i Transporten. Hun ble satt til å gjøre mye forskjellig og tok alt på strak arm. Fra å være flaggmann på rigg til å kjøre kran og båt. – Første turen jeg hadde med båt var alene på et nattskift. Jeg hadde akkurat fått båtførerbeviset, men prøvde å si at dette hadde jeg aldri gjort før, uten at det hjalp. Jeg kom tidlig, fikk en times opplæring, og så var det bare å gjøre jobben. Et stykke fra riggen sakket jeg farten, ropte til dem og advarte om at dette var min første tur. Det gikk bra, forteller Birgit og ler hjertelig.

Bidrar i bygda I 2006 gikk hun fra Transporten til jobb som lagermedarbeider på rørlageret. Seks år etter avanserte hun til formann. I begynnelsen av 2015 ble hun lagerleder, og et halvt år senere fikk hun jobben som lagersjef. Orden og system ligger helt klart for Birgit, og vi kan ikke unngå


Hagen har Frank hovedansvaret for. Den har rikelig med plass til både blomster, trær og en stor grillhytte uten at det tar noe av utsikten til Ølensfjorden. Foto: Meister Fotografi

På pallelageret er det innført et system med fargemerking. Når en kasse er full av det som skal være i den, er den merket med grønt. Gult for halvfull og rødt for tom. Foto: Meister Fotografi.

I slutten av mai feiret Birgit og Frank Feder 35 års bryllupsdag. De jobber sammen, bor sammen, fisker sammen og er fortsatt like forelsket. Foto: Meister Fotografi.

å spørre om hun er like streng hjemme i huset på Vaka. Det kjøpte hun og Frank i 2004 etter å ha bodd to år på Utbjoa. Hun bedyrer at hun tåler rot, men legger til at det er greit å ha det rydding nok til at man kan slippe inn gjester. Dem er det mange av i løpet av et år. Hun og Frank stortrives med å være sammen med familie, venner og naboer. I Bjoavegen 585, med flott utsikt over Ølensfjorden, er det åpent hus til nesten alle døgnets tider. De har til og med bygget bar i 2. etasje som ofte er full av glade folk, gode historier og dartspillkonkurranser. Eller de fyller opp den store grillhytta ute i hagen. Bygdehuset på Vaka drar også nytte av Birgit og Franks engasjement for godt naboskap.

Lidenskap for fiske Mye av fritiden brukes på deres store, felles lidenskap: fisking. Det var det som brakte dem til Norge. De har to båter, fisker året rundt og er gjerne 10–12 timer på sjøen når forholdene tillater det. Frank er kaptein mens Birgit er den som har båtførerbevis. Fiskingen får også fram en egenskap hos Birgit som ikke vises så godt på jobb: tålmodighet. – Jeg har alle familierekordene. Favorittfisken er lange, og den største jeg har tatt målte 168 cm. Jeg er 165 cm, så jeg måtte stå på en benk for å få tatt bilder, forteller hun.

Gir ikke slipp på Norge I Norge har Birgit og Frank funnet åpenhet og frihet både i natur og hverdag som de i mange år ikke hadde i Tyskland. Ett år etter at Birgit ble født, ble Berlinmuren bygget og Tyskland delt. Birgit og hennes familie i forstedet Henningsdorf var plutselig blitt øst– tyskere.

Politikken styrte alt, også i barnehager og på skoler. Å gå i 1. mai– tog var en plikt, og jeg husker med gru at Steffen sang at han skulle kjøre stridsvogn når han ble stor. De fleste daglige matvarer fikk man fatt i. Andre ting måtte man stå timevis i kø for, og når det var din tur var det oftest tomt, forteller Birgit. Skole og utdannelse var bra, og det var både jobb og plikt til å jobbe for alle. Skulle du videreutdanne deg, måtte imidlertid partiboka være i orden. Frank var i ferd med å bli verksmester i metallurgi, og fagprøven var bestått med glans. Men han besto ikke teoriprøven i politiske fag. Straffen for det var at han ikke fikk bestått på den praktiske prøven så mange ganger at han til slutt ga opp. Til og med fisking var strengt regulert, og du måtte søke om lisens til all slags type fiske. – Det verste var likevel å ikke kunne reise noe sted og følelsen av å være innestengt. Du måtte også hele tiden passe deg for hva du sa og hvem du snakket med. Men jeg ville ikke vært noe av det foruten, for da hadde jeg ikke møtt Frank, sier Birgit. De to kikker på hverandre og smiler. Fortsatt forelsket etter 35 års ekteskap. Bryllupsreise hadde de ikke råd til da de giftet seg. Den tok de da de feiret sølvbryllup med tur/retur Bergen – Kirkenes på Hurtigruta. En tur som – om mulig – gjorde dem enda mer glade i Norge. – Har dere tenk å flytte tilbake til Tyskland når dere blir pensjonister? – Vi har en datter der som vi besøker forholdsvis ofte, og det er et savn at ett av barnebarna er så langt vekke. Naturen, friheten, åpenheten og innstillingen til ting i Norge er likevel noe vi ikke vil gi slipp på. Derfor er vi også blitt norske statsborgere og har bosatt oss her for godt, sier Birgit Feder bestemt.

JUNI2016

33


Inn i landbasert prosessindustri Westcon har inngått avtale med BioMar om elektro– og automasjonsleveransen til det som skal bli et av verdens største og mest effektive anlegg for produksjon av fiskefôr. I andre kvartal 2017 skal utvidelsen av fiskefôrselskapet BioMars produksjonsanlegg på Husøy utenfor Haugesund være operativt. For Westcon Power & Automation (WPA) er avtalen om leveranse av elektro og automasjon selskapets største noensinne for et prosessanlegg.  Leveransen omfatter installasjon av overordnet kontrollsystem for fabrikken basert på Allen– Bradley plattform, energimonitorering, samt integrasjon av tredjepartsutstyr og eksisterende fabrikk. 

Åpner for nye muligheter – Dette er en milepæl for oss av flere grunner. Ikke bare er det den største leveransen for et prosessanlegg vi har inngått. Det er også vår første, større avtale innenfor sjømatsektoren. Det åpner opp for nye muligheter, og det blir nå utrolig spennende å være med å bidra til det som vil være et produksjonsanlegg i verdensklasse, sier Frode Skaar, leder for salg & forretningsutvikling. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med flere anerkjente leverandører. Oppstart er i mai 2016 med ferdigstillelse i juni 2017, og prosjektet vil

BioMar er nærmeste nabo til WPA–avdelingen på Husøy. – Vi kjenner kunden og behovet deres godt fra før, sier leder for salg & forretningsutvikling, Frode Skaar. Foto: Meister Fotografi

sikre arbeid for mange ansatte i WPA i prosjektperioden. BioMar er nærmeste nabo til WPA–avdelingen på Husøy, og de kjenner kunden godt fra før.

Utvikles underveis – Vi har vært med på å utvikle fabrikklinjen de har i dag, og har stadig folk utleid til BioMar. Derfor kjenner vi også behovet til kunden veldig godt i tillegg til at vi er en komplett elektro– og automasjonsleverandør. Prosessen med å utvikle fabrikk–, motor– og kontrollsystemene vil gå

parallelt med prosjektering og montering, sier Gunvald Mortvedt, leder for produkt & system. Tidligere i år kunne WPA melde om inngåelsen av en fireårig driftsavtale for elektro og instrumentering med Statoils gassprosesseringsanlegg på Kårstø. – Vi ser at erfaringene og kompetansen Westcon Power & Automation gjennom mange år har tilegnet seg fra maritim sektor, gir oss et godt grunnlag for å ta på oss oppdrag innenfor alle typer prosessindustri, sier Skaar. 

Et halvt tonn kylling til middag I perioder med fullt belegg på brakkeriggen og 900 til 1.000 personer som skal ha mat, er det imponerende hva Catering Partner sørger for i løpet av et døgn på Westcon. På det travleste blir det i løpet av ett døgn servert ca 2.500 måltider.34

WESTCONTACT

Her går det med 200 brød, 50 kg hvitost, 1200 hardkokte egg, 180 kilo poteter, 500 kg kylling, 100 liter brun saus, 300 kg frukt, 80 liter dessertis, og 10 kg kaffe bare til frokost. Totalt i 2015 sørget forpleiningsfirmaet for

379.259 måltider pluss matpakker og 206.534 overnattinger. Renholderne vasket 4.866 kvm daglig.


DNV–sertifisert for kaldt klima Leiv Eiriksson er første rigg i verden som skal DNV–godkjennes etter de nye reglene for vinterisering. Prosjektet er et samarbeid mellom Westcon og GMC Maritime.  Når Leiv Eiriksson forlater Westcon til sommeren, setter den kursen for røffe forhold i Barentshavet på oppdrag for Lundin. Vinterisering utgjør hoveddelen av oppdraget og Westcon Power & Automation (WPA) har ansvaret for elektrodelen av prosjektet. Prosjektleder Bjørnar Tveit var om bord på riggen første gang 30. mars. Først da begynte arbeidet med å planlegge, utvikle løsninger og montere.  – Det er en kort og intens prosjektperiode. Vinterisering er ikke nytt, men det er første gang en rigg sertifiseres etter DNVs nye kravspesifikasjon «Winterization for Cold Climate Operations at level Basic». Det betyr at vi må dokumentere at riggen sikkerhetsmessig er operativ i ned til 20 minusgrader fra toppen av derrick ned til pontongene, sier Tveit. 

Best mulig produkt for kunden For å komme dit må det finnes løsninger på alt fra at vanntanker ikke fryser, til at gangveier er isfrie og at det ikke faller is fra kraner. Det handler om å isolere, legge varmekabler, sikre mot frost og is, kle inn og beskytte. Prosjektet gjøres i samarbeid med GMC Maritime, som i utgangspunktet er en konkurrent.  – Vi har komplementære ferdigheter, som det heter på idrettsspråket, og samarbeidet også om West Alpha i 2014. Ved å utnytte hverandres kompetanse, gir vi kunden et best mulig produkt på dette prosjektet, sier Geir Odland, administrerende direktør i WPA.   

– Naturlig for oss å samarbeide GMC Maritime har base i Stavanger og blant annet avdeling i Gismarvik. 

Samarbeider om vinterisering av boreriggen Leiv Eiriksson. F.v. Site manager Henrik W. Hoftun for GMC, prosjektleder Bjørnar Tveit og adm.dir. Geir Odland i Westcon Power & Automation. Foto: Meister Fotografi

– Vi må evne å både konkurrere og samarbeide alt etter hvilke prosjekter det er snakk om. Vi anser Westcon for å være en stor og seriøs aktør i markedet. I dette prosjektet var det naturlig for oss å samarbeide med Westcon ettersom vi har

utviklet et eget konsept på vinterisering som vi mener er unikt. Evner vi å gjennomføre et godt prosjekt, vil det være det beste utgangspunktet for et framtidig samarbeid, sier operasjonsleder Eirik Fjone i GMC.  JUNI2016

35


Westcon betyr mer enn arbeidsplasser for lokalsamfunnet. Bygdefolk og forbipasserende lar seg engasjere og inspirere av riggene hos Westcon, og kolossene i Ølensfjorden er et yndet motiv for mange hobbyfotografer – dag og natt, året rundt. Westcontact har plukket ut et knippe flotte bilder til glede for leserne våre, og så får andre vurdere om det er kitsch eller kunst.

Foto: Svein Åge Berge

Foto: Gunvor Nervik

Foto: Sondre Nordtveit

Foto: Håkon Djurhus

Foto: Rosemaler Unni Marie Lien

Foto: Gunvor Nervik36

WESTCONTACT


Rigg

i solnedgang

Foto: Unni Marie Lien

JUNI2016

37


Det er fascinerende å fange lyset, fargene og kontrastene mellom konstruksjonene i fjorden og naturomgivelsene. Jeg har fått dilla på å fotografere plattformene, og det er barnslig spennende. – Unni Marie Lien, rosemaler, hobbyfotograf og Westcon-nabo i Ølen.

Foto: Torodd Ottestad

Foto: Torodd Ottestad

Foto: Sondre Nordtveit38

WESTCONTACT

Foto: Jan Calek


Foto: Lars Toadalen

Foto: Svein Egil Økland

Foto: Janne Matre

Foto: Svein Åge Berge

JUNI2016

39


Informasjon Returadresse: Westcon Yards AS, Jektevikvegen 45, N–5582 Ølensvåg, Norge

KARMØY

ØLENSVÅG

FLORØ

HELGELAND

HELGELAND

Westcon er en ledende totalleverandør av produkter og tjenester innen onshore, offshore, energi og maritim industri. Westcon er familieeid og har mer enn 35 års erfaring i bransjen. Westcon hadde i 2015 en omsetning på 3,4 milliarder kroner og har per dato 770 ansatte.

VERFT Westcon har fire verft med moderne fasiliteter for rigg- og skipsoppdrag samt subsea-leveranser. Alle disipliner og prosjektfaser dekkes både onshore og offshore. Virksomheten kjennetegnes av fleksibilitet, effektiv mobilisering og leveringsdyktighet.

ÅLESUND ELEKTRO OG AUTOMASJON Westcon leverer komplette løsninger innen elektro og automasjon med høy kompetanse og ressurser på installasjon, igangsettelse og service. Utvikler egne og skreddersydde produkter og innovative løsninger.

FLORØ

LØFTETEKNIKK Westcon er Norges ledende totalleverandør av produkter og tjenester innen kran og løft: Salg og utleie av utstyr, tilkomstteknikk, ingeniørtjenester, sakkyndig virksomhet, kurs og opplæring.

GEO Westcon eier og driver fem seismikkskip utstyrt med tradisjonell teknologi og nyutviklet bunnseismikk.

westcon.no

STORD

ØLEN

HAUGESUND/  KARMØY STAVANGER

POLEN

Profile for Filter design & kommunikasjon

Westcontact 2016 - Norsk  

Magasinet for Westcon Gruppen. Distribuert i kommunane rundt der Westcon driv verksemda si. Produsert av Filter design & kommunikasjon i sam...

Westcontact 2016 - Norsk  

Magasinet for Westcon Gruppen. Distribuert i kommunane rundt der Westcon driv verksemda si. Produsert av Filter design & kommunikasjon i sam...

Advertisement