Page 1

KJEKT HEIME! Å SJÅ DEG

Rekrutteringspatrulja vår på Ryfylkedagane vil gjerne motivere deg til å flytte heim. Ta ein drøs med oss på Hydrokaien laurdag 2. juni kl. 10 medan barna dine får ansiktsmaling. Så kan me vise deg moglegheitene som finst. Jobbe - Bu - Leve i Suldal! Foto: Judith Sørhus Litlehamar


Jobb i Suldal Me veit at du treng jobb for å flytte heim. Her er nokre av bedriftene som gjerne høyrer frå nettopp deg!

Suldal kommune

Suldal Vekst

Tordis-Kristin Tobiassen

Laila Steine

Tlf: 52 79 22 24

Tlf: 977 75 757

Sjå suldal.kommune.no for ledige stillingar

laila@suldalvekst.no

KV bygg Suldal

Suldal Hyttebygg

Cecilie Jelsa

Tor Gunnar Eide

Tlf: 916 54 042

Tlf: 926 93 362

cecilie.jelsa@norgeshus.no

tor.gunnar@hedda.no

Møgedal Mek. Verkstad

Statkraft

Leif Bakka

Bjørn Sandvik

Tlf: 982 85 534

Tlf: 481 64 403

leif@mogedal.no

bjorn.sandvik@statkraft.com

Norsk Stein

Suldal Elverk

Anne Straabø Tjordal

Tor Bjarne Smedsrud

Tlf: 951 66 578

Tlf: 908 72 257

anne.tjordal@norsk-stein.no

tbs@sev.no

Svein Klungtveit AS

Ola Fisketjøn AS

Odd Inge Fuglestein

Dag Fisketjøn

Tlf: 913 33 353

Tlf: 992 29 084

post@klungveit.com

of.as@suldal.com


Livet i Suldal Suldal er klar for å ta imot deg og familien din. Her kan du leve det gode livet, med spanande jobb, gode oppvekstvilkår for barna og ei aktiv fritid.

Jobb Me har varierte jobbmoglegheiter. Ta gjerne kontakt med Suldal Vekst for meir informasjon om ledige stillingar i både offentleg sektor og privat næringsliv.

Foto: Judith Sørhus Litlehamar

Barnehage Me har gode barnehagar i Suldal, og ikkje minst har me full barnehagedekning. Kvardagen til barnehagebarna i Suldal er både spanande og lærerik, samstundes som den er trygg og kjent. Foto: Anne Lise Norheim

Bu Det finst både rimelege og attraktive tomter og hus i Suldal. Sjå gjerne buisuldal.no for å få oversikt over ledige tomter. Ta gjerne kontakt med KV Bygg Suldal eller Suldal Hyttebygg for informasjon om hus. Foto: Lise Bjelland


Drøymehuset i Suldal! Her kan du fargelegge drøymehuset dittetterpå kan mor eller far finne ut kor ein kan bygge det - og ikkje minst kva det vil koste.

Teikning: Maren Landsnes

Spørsmål?

Marit Larsen

Kontakt Marit Larsen i Suldal Vekst.

Tlf: 906 84 861

Prosjektleiar i Suldal Vekst marit@suldalvekst.no

Kjekt å sjå deg heime!  

Rekrutteringspatrulja på Ryfylkedagane vil gjerne motivere fleire til å flytte heim til Suldal.

Kjekt å sjå deg heime!  

Rekrutteringspatrulja på Ryfylkedagane vil gjerne motivere fleire til å flytte heim til Suldal.

Advertisement