Page 1

ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ


ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ

Οι 34.000 Ροταριανοί Όμιλοι και τα 1,2 εκατομμύρια μέλη του Ρόταρυ υπηρετούν κοινότητες σε όλον τον κόσμο, κάθε μια από τις οποίες έχει ιδιαίτερα προβλήματα και ανάγκες. Οι Ροταριανοί διαρκώς προσαρμόζουν και βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν αυτές τις ανάγκες, αναλαμβάνοντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων προσφοράς. Τα πιο επιτυχημένα και διαρκή προγράμματα προσφοράς του Ρόταρυ κατατάσσονται σε έναν από τους παρακάτω έξι τομείς: • Ειρήνη και πρόληψη/επίλυση συγκρούσεων • Πρόληψη και θεραπεία ασθενειών • Νερό και υγιεινή  • Υγεία μητέρας και παιδιού • Βασική εκπαίδευση  και αναλφαβητισμός • Οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη 

Το Διεθνές Ρόταρυ και το Ροταριανό Ίδρυμα αναγνωρίζουν ότι εστιάζοντας την προσφορά τους σε αυτούς τους τομείς μπορούν: • Να καθοδηγήσουν τους Ροταριανούς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν προγράμματα  προσφοράς • Να βελτιώσουν την ικανότητα των Ροταριανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες   • Να δείξουν στον παγκόσμιος  κόσμο ότι το Ρόταρυ  είναι   ηγέτης στην προσφορά ανθρωπιστικών υπηρεσιών Οι ανάγκες που καλύπτουν οι έξι τομείς στόχευσης του Ρόταρυ είναι ευρείες και ποικίλουν από την έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό έως την ανάγκη για εμβολιασμούς που προλαμβάνουν θανατηφόρες ασθένειες. Αυτή η έκδοση παρέχει μια εισαγωγή σε κάθε τομέα, καθώς επίσης ιδέες και προτάσεις για το πως μπορούν οι Ροταριανοί να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανάγκες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.


Πώς συνδέονται αυτοί οι τομείς με την αποστολή του Ρόταρυ; Οι έξι τομείς στόχευσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου Μελλοντικού Οράματος του Ρόταρυ και του Στρατηγικού Σχεδίου του Δ.Ρ.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ Σύμφωνα με το Σχέδιο Μελλοντικού Οράματος, οι Ροταριανοί χρησιμοποιούν παγκόσμιες χορηγίες για να υποστηρίξουν μεγάλα, διαρκή προγράμματα με μετρήσιμο αντίκτυπο, σε συνεργασία με άλλους Ροταριανούς Ομίλους ή Περιφέρειες ή άλλους οργανισμούς. Όλα τα ανθρωπιστικά προγράμματα, οι υπότροφοι και οι ομάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται από παγκόσμιες χορηγίες θα πρέπει να εργάζονται για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων των τομέων εστίασης, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες. Έως το 2013, μόνο Όμιλοι και Περιφέρειες που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα Μελλοντικού Οράματος μπορούν να κάνουν αίτηση για παγκόσμιες χορηγίες. Οι άλλοι Όμιλοι    μπορούν να κάνουν αίτηση για Συμμετοχική Χορηγία.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Δ.Ρ. Το Στρατηγικό Σχέδιο του Δ.Ρ. περιλαμβάνει τους έξι τομείς στόχευσης ως μέρος της στρατηγικής προτεραιότητας για εστίαση και αύξηση της ανθρωπιστικής προσφοράς. Οι Ροταριανοί που σχεδιάζουν νέα προγράμματα προσφοράς ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους τομείς και τις πολλές ευκαιρίες που προσφέρουν για καινοτόμα προγράμματα. Τέλος, οι Ροταριανοί θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν προγράμματα με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό όφελος για την κοινότητα.


ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ/ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 6.000 πολίτες ακρωτηριάζονται ή σκοτώνονται από νάρκες κάθε χρόνο

Να προσφέρετε υποστήριξη σε περιθωριοποιημένες ομάδες μέσα στην κοινωνία, οι οποίες κινδυνεύουν από βία ή διώξεις.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Να βοηθήσετε παιδιά που έχουν μείνει ορφανά, έχουν τραυματιστεί σωματικά ή ψυχικά εξαιτίας των συγκρούσεων.

42 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την πατρίδα τους εξαιτίας ένοπλων συγκρούσεων ή διώξεων

90% των θυμάτων ενόπλων συγκρούσεων είναι πολίτες, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

τουλάχιστον τα μισά είναι παιδιά

Να προσφέρετε ανακούφιση σε πρόσφυγες ή σε ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εντός της χώρας τους εξαιτίας συγκρούσεων στην περιοχή τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1

2

Ας εμπλέξετε όλους τους φορείς της κοινότητας σε προγράμματα προσφοράς, περιλαμβανομένων γυναικών, περιθωριοποιημένων πληθυσμών, όπως είναι οι εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες και οι αντιμαχόμενες πλευρές συγκρούσεων. Ας κατανοήσετε και ας σεβαστείτε τους νόμους και τα έθιμα όλων των κοινοτήτων, όπου πραγματοποιείτε προγράμματα προσφοράς.

☐ Ας ενισχύσετε τοπικές προσπάθειες ειρήνης ☐ Ας εκπαιδεύσετε τοπικούς ηγέτες στην πρόληψη των συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση ☐ Ας βοηθήσετε στην μακροπρόθεσμη οικοδόμηση ειρήνης σε περιοχές που ΑΣ ΕπιλέξΕτε έναν από αυτούς τους στόχους πλήττονται από συγκρούσεις

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ;


ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ/ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Να ενσωματώσετε στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης σε προγράμματα προσφοράς με τη συμμετοχή τοπικών σχολείων, ορφανοτροφείων, χώρων εργασίας και κοινοτικών κέντρων.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Να προσελκύσετε υποψηφίους για μια Υποτροφία Ειρήνης του Ρόταρυ. Προσφέροναι ετησίως μέχρι 100 υποτροφίες, σε παγκόσμια ανταγωνιστική βάση, για σπουδές στα Ροταριανά Κέντρα Ειρήνης

300.000 παιδιά-στρατιώτες

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

(αγόρια και κορίτσια κάτω από τα 18) πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε συγκρούσεις

Να επιδιώξετε προγράμματα

που ανακουφίζουν τα βαθύτερα αίτια σύγκρουσης: ασθένειες,

αναλφαβητισμός, πείνα και φτώχεια.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Να πάρετε μέρος σε δράσεις συναδέλφωσης και προσφοράς με Ροταριανούς

1

Ομίλους από άλλα μέρη του κόσμου για να προωθήσετε την κατανόηση και την ειρήνη.

2 3

Ας χρησιμοποιήσετε παίξιμο ρόλων και αθλητικά παιχνίδια για να διδάξετε σε παιδιά και ενήλικες κοινωνικά κατάλληλους τρόπους για να διαχειριστούν συγκρούσεις. Ας εκπαιδεύσετε τοπικούς ηγέτες σε στρατηγικές πρόληψης και διαμεσολάβησης συγκρούσεων ως μέρος προγραμμάτων προσφοράς στην κοινότητα. Ας συνεργαστείτε με Υποτρόφους Ειρήνης του Ρόταρυ και άλλους ειδικούς στην πρόληψη συγκρούσεων, είτε άτομα είτε οργανώσεις.

☐ Ας βοηθήσετε ασθενέστερους πληθυσμούς που πλήττονται από συγκρούσεις, ειδικότερα παιδιά και νέους ☐ Ας υποστηρίξετε σπουδές που έχουν σχέση με την ειρήνη και την επίλυση των συγκρούσεων


ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Να υποστηρίξετε προγράμματα εκπαίδευσης υγείας, τα οποία εξηγούν

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι

πάσχουν ετησίως από τροπικές ασθένειες, όπως είναι ο δάγκειος πυρετός και η λέπρα, τη θεραπεία των οποίων παραμελούν.

πως εξαπλώνονται οι ασθένειες και προωθούν τρόπους για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Να πραγματοποιήσετε εμβολιασμούς κατά των μεταδοτικών ασθενειών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1 2 3 4

Ας συμβουλευτείτε Ροταριανούς που έχουν εμπειρία σε ιατρικά θέματα και θέματα δημόσιας υγείας. Ας προσεγγίσετε τοπικά και περιφερειακά νοσοκομεία, κλινικές, πανεπιστήμια και Υπουργεία Υγείας για να αποφύγετε την επανάληψη των ίδιων προσπαθειών και για να επωφεληθείτε τοπικών πόρων. Ας επιστρατεύσετε εργαζόμενους στην κοινότητα και εθελοντές γιατρούς ή άλλους επαγγελματίες υγείας για να κάνετε τους εμβολιασμούς. Ας Θυμηθείτε ότι τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα βασίζονται σε αποδείξεις, είναι κατάλληλα ηλικιακά και έγκυρα ιατρικά.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1 στους 6 ανθρώπους παγκοσμίως δεν μπορεί να

πληρώσει για ιατρική περίθαλψη

100 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως ωθούνται στη φτώχεια λόγω του ύψους του ιατρικού κόστους

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ; 

ΑΣ Επιλέξετε έναν από αυτούς τους στόχους

☐ Ας βελτιώσετε την ικανότητα των τοπικών επαγγελματιών υγείας ☐ Ας καταπολεμήσετε την εξάπλωση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και των άλλων σοβαρών ασθενειών   


57 χώρες

έχουν λιγότερους από 23 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας για κάθε 10.000 ανθρώπους

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Να χρηματοδοτήσετε διαρκή εκπαίδευση και πρακτική για εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβάνοντας χορήγηση υποτροφιών, μισθούς και δημόσια αναγνώριση.

4,3 εκατομμύρια γιατροί, νοσοκόμες, μαίες και άλλο εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό είναι αναγκαίο παγκοσμίως ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1

  με τοπικά  υγείας για την ανάπτυξη Ας συνεργαστείτε κέντρα προγραμμάτων που θα προσελκύσουν εργαζόμενους στον τομέα της υγείας διαφόρων ειδικοτήτων. Η έλλειψη μιας συγκεκριμένης ειδικότητας μπορεί να υπερφορτώσει το προσωπικό του κέντρου υγείας και να μειώσει την παρεχόμενη περίθαλψη.

2

Ας εξασφαλίσετε ότι οι εγκαταστάσεις πρακτικής εκπαίδευσης βρίσκονται εκεί όπου το εργατικό δυναμικό ζει και εργάζεται, ώστε να βελτιωθεί το ποσοστό διατήρησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Να βελτιώσετε και να επεκτείνετε την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη χαμηλού κόστους και δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας σε περιοχές με ελλιπή ιατρική φροντίδα.

1 2 3

Ας αναζητήσετε μακροπρόθεσμη υποστήριξη για τα τοπικά κέντρα υγείας. Η πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας μπορεί να μεταμορφώσει μια κοινότητα και είναι κρίσιμη για την επίτευξη του Στόχου Ανάπτυξης της Χιλιετίας για την παγκόσμια    παροχή υπηρεσιών υγείας. Ας συνεργαστείτε με παγκόσμια συστήματα υγείας για να αυξήσετε την πρόσβασή σας σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και τα πιο πρόσφατα προγράμματα ιατρικής περίθαλψης. Ας ενσωματώσετε καινοτόμες τεχνολογίες όπως η mHealth, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το κινητό σας για να αυξήσετε τη δυνατότητά σας πρόσβασης σε ιατρικά κέντρα.

☐ Ας υποστηρίξετε την εκπαίδευση και την κινητοποίηση των κοινοτήτων για να βοηθήσετε στην πρόληψη και στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών ☐ Ας ενισχύσετε τις υποδομές υγείας των τοπικών κοινοτήτων ☐ Ας υποστηρίξετε σπουδές που σχετίζονται με την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών


ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται

πρόσβασης σε ικανοποιητικές εγκαταστάσεις υγιεινής

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Να βελτιώσετε τις εγκαταστάσεις υγιεινής χορηγώντας τουαλέτες και αποχωρητήρια που καταλήγουνσε υπόνομο ή ασφαλή βόθρο.

1 2

Ας αποφύγετε τη χρήση λύσεων υψηλής τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι απλές λύσεις διδάσκονται ευκολότερα και διατηρούνται περισσότερο. Ας Θυμηθείτε την καθαριότητα και την υγιεινή: πολύ λίγοι άνθρωποι πεθαίνουν από δίψα. Εκατομμύρια πεθαίνουν από ασθένειες που μεταφέρονται από το νερό και μπορούν να προληφθούν.

6.000 παιδιά

πεθαίνουν καθημερινά από διαρροϊκές ασθένειες, οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη υγιεινής και ασφαλούς νερού

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Να προωθήσετε καλές συνήθειες υγιεινής μέσω της εκπαίδευσης. Το καλό πλύσιμο των χεριών, με σαπούνι και νερό, μπορεί να μειώσει τα περιστατικά διάρροιας μέχρι και 45%.

☐ Ας αυξήσετε την ίση πρόσβαση της κοινότητας σε ασφαλές πόσιμο νερό και βασική υγιεινή ☐ Ας εκπαιδεύσετε τις κοινότητες σχετικά με το ασφαλές νερό, την καθαριότητα και ΑΣ ΕπιλέξΕτε έναν από αυτούς τους στόχους την υγιεινή

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ;


ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1 2

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Χρησιμοποιείστε συστήματα περισυλλογής του βρόχινου νερού για να συλλέξετε και να αποθηκεύσετε το βρόχινο νερό ως πόσιμο, για άρδευση ή για τον εφοδιασμό των υπόγειων πηγών.

3

Ας συνεργαστείτε με την κοινότητα για να καθορίσετε τις ανάγκες της για να επιλέξετε τις κατάλληλες λύσεις. Πριν από την δημιουργία ενός καινούργιου πηγαδιού, ας σχεδιάσετε προσεκτικά για να εξασφαλίσετε ότι αφενός το νερό θα είναι ασφαλές και αφετέρου ότι το πηγάδι θα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο. Ας επιτρέψετε στην τοπική κοινότητα να έχει την κυριότητα του προγράμματος για να εξασφαλίσετε την επιτυχία και τη βιωσιμότητά του. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

6 ώρες την ημέρα χρειάζονται οι γυναίκες σε κάποιες αγροτικές περιοχές της Αφρικής για να μεταφέρουν νερό από μια απομακρυσμένη πηγή

Χτίστε πηγάδια νερού για την εξαγωγή νερού από υπόγειες πηγές.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Παρέχετε σημεία παροχής φίλτρων νερού οικιακής χρήσης, όπως

884 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν καθαρό πόσιμο νερό

κεραμικά φίλτρα ή φίλτρα άμμου για να κάνετε το πόσιμο νερό ασφαλές.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Προωθείστε λύσεις χαμηλού κόστους, όπως ταμπλέτες χλωρίνης ή πλαστικά μπουκάλια, που μπορούν να εκτεθούν στον ήλιο, για να βελτιώσετε την ποιότητα του νερού.

☐ Ας υποστηρίξετε σπουδές σχετικές με το νερό και την υγιεινή ☐ Ας ενισχύσετε την ικανότητα των κοινοτήτων να αναπτύξουν και να διατηρήσουν βιώσιμα συστήματα νερού και αποχέτευσης


ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Προσφέρετε εμβολιασμούς και αντιβιοτικά. Η ιλαρά,

 η ελονοσία, η πνευμονία, το AIDS και οι διαρροϊκές είναι οι κύριες ασθένειες αιτίες θανάτου παιδιών κάτω των πέντε ετών.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Προωθείστε την καλή διατροφή, συμπεριλαμβανομένου του θηλασμού. Τα παιδιά που τρέφονται με μητρικό γάλα είναι περισσότερο δυνατά και λιγότερο ευάλωτα σε ασθένειες από εκείνα που δεν θηλάζουν.

9 εκατομμύρια παιδιά

κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας του υποσιτισμού, της ανερπακούς υγειονομικής περίθαλψης και της ανεπαρκούς υγιεινής

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Προλάβετε τη μετάδοση του HIV από τη μητέρα προς το βρέφος ενθαρρύνοντας τη χρήση αντιρετροϊκών φαρμάκων και διατροφή με τυποποιημένο βρεφικό γάλα αντί του θηλασμού.

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ; ΑΣ ΕπιλέξΕτε έναν από αυτούς τους στόχους

☐ Ας υποστηρίξετε σπουδές σχετικές με την υγεία μητέρας και παιδιού ☐ Ας μειώσετε το ποσοστό θνησιμότητας μητέρων ☐ Ας μειώσετε το ποσοστό θνησιμότητας παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών


Προγεννητική φροντίδα & ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Προσφέρετε εξοπλισμό τοκετού στους αρμόδιους επαγγελματίες.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 στις 22 γυναίκες

θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού στην Αφρική

40% των γυναικών

στις υπό ανάπτυξη χώρες χρησιμοποιούν αντισύλληψη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Ας δείξετε ευαισθησία στις πεποιθήσεις της κοινότητας, που καθορίζονται από τον πολιτισμό της σχετικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό. Με αυτόν τον τρόπο, θα καλλιεργήσετε μια καλή σχέση συνεργασίας και θα ικανοποιήσετε καλύτερα τις ανάγκες της κοινότητας.

53 εκατομμύρια ανεπιθύμητες κυήσεις θα μπορούσαν να

προληφθούν με οικογενειακό προγραμματισμό

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Προσφέρετε πρόσβαση σε πληροφόρηση και πηγές για οικογενειακό προγραμματισμό.  Η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης θα μπορούσε να μειώσει τους θανάτους μητέρων σχεδόν κατά 30%.

☐ Ας βελτιώσετε την πρόσβαση σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες και εξειδικευμένο προσωπικό παροχής ιατρικής φροντίδας για τις μητέρες και τα παιδιά τους

Το 80% των θανάτων μητέρων

θα μπορούσε να προληφθεί αν είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που αφορούν την αναπαραγωγή και εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1

2

3

Ας εξασφαλίσετε βιωσιμότητα δίνοντας τη δυνατότητα στην ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ τοπική κοινότητα να αναλάβει Υποστηρίξτε την κυριότητα των εκπαιδευτικών πιστοποιημένα προγραμμάτων υγείας. εκπαιδευτικά Ας συμβουλευτείτε Ροταριανούς προγράμματα για που είναι ειδικευμένοι στην επαγγελματίες υγείας. περίθαλψη μητέρων και παιδιών, όπως μαίες, μαιευτήρες και γυναικολόγους. Ας συνεργαστείτε με άλλες οργανώσεις που έχουν εμπειρία σε θέματα υγείας μητέρας και παιδιού.


ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Προσφέρετε εκπαίδευση των δασκάλων, ένα πρόγραμμα μαθημάτων και εφόδια για τα σχολεία.

Το 31% των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε χαμηλού

εισοσήματος χώρες, δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1 2

Ας αναπτύξετε μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους δασκάλους για να εξασφαλίσετε ότι έχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη εκπαίδευση και μαθησιακό υλικό. Ας συμβουλευτείτε αξιωματούχους της εκπαίδευσης για να σχεδιάσετε προγράμματα εκπαίδευσης δασκάλων και προγράμματα μαθημάτων.

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ; ΑΣ ΕπιλέξΕτε έναν από αυτούς τους στόχους

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Στείλτε μια ομάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης για να προσφέρει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε αγροτικές κοινότητες.

☐ Ας εξασφαλίσετε ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ποιοτική βασική εκπαίδευση ☐ Ας μειώσετε την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην εκπαίδευση ☐ Ας καταπολεμήσετε τον αναλφαβητισμό των ενηλίκων


ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Γίνετε εθελοντές

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

σε μια τάξη ή ένα πρόγραμμα μελέτης μετά το σχολείο.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Προωθείστε την εγγραφή μαθητών σε σχολεία και αποτρέψετε τις απουσίες για λόγους υγείας χρηματοδοτώντας προγράμματα φαγητού στο σχολείο και προσφέροντας πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Υποστηρίξτε εστιασμένες γλωσσικές συναντήσεις προγραμμάτων αναλφαβητισμού (CLE). Αυτά τα χαμηλού κόστους επικεντρωμένα σε κείμενα ή δραστηριότητες προγράμματα, μπορούν να είναι αποτελεσματικά τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες.

75 εκατομμύρια παιδιά

παγκοσμίως – 41 εκατομμύρια από αυτά κορίτσια – δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση

677 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 15 είναι αναλφάβητοι

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Καταστρώστε

ένα πρόγραμμα καταπολέμησης του αναλφαβητισμού για ενήλικες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Υπηρετήστε ως μέντορες μαθητών στην κοινότητά σας.

2 3

Ας καταργήσετε τους φραγμούς στην εκπαίδευση κοριτσιών, που υπάρχουν λόγω του πολιτισμού τους, για λόγους ασφάλειας και εξαιτίας της ανάγκης να συμβάλουν τα κορίτσια στην οικιακή οικονομία. Η ισότητα των δύο φύλων είναι ζωτικής σημασίας για βιώσιμη κοινοτική ανάπτυξη. Ας εμπλέξετε μαθητές, γονείς, δασκάλους και διευθυντές για να εξασφαλίσετε υποστήριξη των προσπαθειών σας. Ας συνεργαστείτε με οργανισμούς της τοπικής κοινότητας που μπορούν να προσφέρουν συμβουλές και πόρους για να σας βοηθήσουν να οργανώσετε ένα πρόγραμμα CLE.

☐ Ας υποστηρίξετε σπουδές σχετικές με τη βασική εκπαίδευση και την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού ☐ Ας ενισχύσετε την ικανότητα των κοινοτήτων να υποστηρίξουν τη βασική εκπαίδευση και να καταπολεμήσουν τον αναλφαβητισμό


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

Συνεργαστείτε με ένα τοπικό Μικροχρηματοδοτικό Ίδρυμα για να παρέξετε πρόσβαση σε οικονομικές υπηρεσίες και να προσφέρετε οικονομική υποδομή σε κοινοτικό επίπεδο.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Προωθήστε την ανάπτυξη τραπεζικών συναλλαγών μέσω κινητού σε συνεργασία με ένα Μικροχρηματοδοτικό Ίδρυμα. Τα κινητά τα οποία χρησιμοποιούνται τηλέφωνα, για καταθέσεις και μεταφορά κεφαλαίων, μπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση σε τραπεζικά συστήματα σε υπό ανάπτυξη κοινότητες.

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ;  ΑΣ ΕπιλέξΕτε έναν από αυτούς τους στόχους

190 εκατομμύρια άνθρωποι

έχουν πάρει

μικροχρηματοδοτήσεις ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1 2

Όταν υποστηρίζετε προγράμματα προσφοράς σε μια υπό ανάπτυξη κοινότητα, ας για  αγοράζετε αγαθά και προμήθειες  από την περιοχή να βοηθήσετε στην τόνωση της οικονομίας και να αποφεύγετε περιττά έξοδα μεταφοράς. Ας ιδρύσετε ένα Ροταριανό Κοινοτικό Σώμα και ας το εξουσιοδοτήσετε να αναλάβει δράση. Τα μέλη των Ροταριανών Κοινοτικών Σωμάτων έχουν τη μοναδική δυνατότητα να διαπιστώσουν τα εμπόδια στην οικονομική πρόοδο της κοινότητας και να δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις.

☐ Ας δημιουργήσετε ευκαιρίες για αξιοπρεπή και παραγωγική εργασία, ιδίως για νέους     ☐ Ας υποστηρίξετε σπουδές σχετικές με την οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

– οι μισοί

σχεδόν από αυτούς εργαζόμενοι - ζουν με λιγότερο από

Συνεργαστείτε με έναν συνεταιρισμό που προσφέρει

1,25$ την ημέρα

εκπαίδευση, οικονομικές κοινοπραξίες και περιουσιακά στοιχεία στα μέλη του μέσω μιας δημοκρατικής δομής.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Στείλτε μια ομάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης για να διδάξει

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Προσφέρετε εξοπλισμό ή εφόδια σε ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Ας υποστηρίξετε τους επιχειρηματίες και τις μικρές επιχειρήσεις στις υπό ανάπτυξη κοινότητες. Η επιτυχία των τοπικών επιχειρηματιών μπορεί να πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες εργασίας στην κοινότητα.

έναν συνεταιρισμό για να αυξήσετε την παραγωγή και τις πωλήσεις στην τοπική αγορά

επιτυχημένους επιχειρηματίες σε υπό ανάπτυξη κοινότητες για το πως να καταστρώσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να διατηρούν ακριβή λογιστικά στοιχεία

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Επεκτείνετε τις ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, που περιλαμβάνουν την εξεύρεση θέσεων εργασίας σε τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

☐ Ας αυξήσετε τη δυνατότητα των τοπικών οργανισμών και κοινοτικών δικτύων να υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη ☐ Ας ενισχύσετε την ανάπτυξη τοπικών επιχειρηματιών και ηγετών της κοινότητας, ιδίως γυναικών, σε φτωχές κοινότητες


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ Τομείς στόχευσης του Ρόταρυ: www.rotary.org/areasoffocus Σχέδιο Μελλοντικού Οράματος του Ροταριανού Ιδρύματος: www.rotary.org/ futurevision Στρατηγικό Σχέδιο του Δ.Ρ: www.rotary.org/strategicplan Βέλτιστες πρακτικές για προγράμματα προσφοράς: Communities in Action: A Guide to Effective Projects (605Α), διαθέσιμος για κατέβασμα από το www.rotary.org ή για αγορά στο shop.rotary.org και καλύπτει θέματα όπως η εκτίμηση κοινοτήτων, η συνεργασία με άλλους, ο σχεδιασμός προγραμμάτων, στρατηγικές βιωσιμότητας και μέθοδοι αξιολόγησης.

Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA www.rotary.org

Πρωτότυπο: 965-EN—(411) ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μετάφραση: Νικόλαος Μακρυγιάννης (Ρ.Ο. Φιλοθέη) Σελιδοποίηση: Καλλιόπη Ξενοπούλου (Ρ.Ο. Φιλοθέη) Έκδοση: Ρ.Ο. Φιλοθέη Ροταριανό έτος 2012-13

Τομείς Στόχευσης του Ρόταρυ  

Οι ανάγκες που καλύπτουν οι έξι τομείς στόχευσης του Ρόταρυ είναι ευρείες και ποικίλουν από την έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό έως την ανά...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you