Page 1

Μηναία Ενημερωτική έκδοση Ρ.Ο. Φιλοθέης | Τεύχος 23 | Mάιος 2014


2

e-γέτης Τεύχος 23 Μάιος 2014

Ροταριανό Ημερολόγιο

Τ

ο Ροταριανό ημερολόγιο παρέχει ένα φυσικό πλαίσιο για το πρόγραμμα των συνεστιάσεων. Στην αρχή του ροτ. έτους, αναφερθείτε στο νέο θέμα του Διεθνούς Ρόταρυ. Συζητείστε γεγονότα όπως η Συνέλευση, το Συνέδριο της Περιφέρειας και το Παγκόσμιο Συνέδριο. Τα προγράμματα του Ομίλου, του Διεθνούς Ρόταρυ και του Ροταριανού Ιδρύματος μπορούν να παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια των μηνών που είναι αφιερωμένοι σε αυτά, και οι οποίοι είναι ως αναγράφεται παρακάτω:

Ιούλιος

κενός

Αύγουστος

Μήνας Αύξησης Μελών και Επέκτασης

Μάιος 2014 Η φωτογραφία του μήνα

Σεπτέμβριος Μήνας Νέων Γενεών Οκτώβριος

Μήνας Επαγγελματικής Δράσης

Νοέμβριος

Μήνας Ροταριανού Ιδρύματος Παγκόσμια Εβδομάδα Ιντεράκτ (εβδομάδα που περιέχει την 5η Νοεμβρίου)

Δεκέμβριος Μήνας Οικογένειας Ιανουάριος Μήνας Συνειδητοποίησης του Ρόταρυ Φεβρουάριος Μήνας Παγκόσμιας Κατανόησης 23.02.2014: 109η Επέτειος Ίδρυσης του Ρόταρυ Μάρτιος

Μήνας Καταπολέμησης του Αναλφαβητισμού Παγκόσμια Εβδομάδα Ροταράκτ (εβδομάδα που περιέχει την 13η Μαρτίου)

Απρίλιος

Μήνας Ροταριανού Περιοδικού

Μάιος

κενός

Ιούνιος

Μήνας Ροταριανών Συναδελφώσεων

Το περιοδικό "The Rotarian", Μάιος 1912

Οι γνώμες που εκφράζονται στα κείμενα του περιοδικού δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τις απόψεις του Ομίλου που εκδίδει το τεύχος


e-γέτης Τεύχος 23 Μάιος 2014

Περιεχόμενα Η φωτογραφία του μήνα

σελ. 2

Editorial

σελ. 4

Επιστολή τΔ Κατερίνας Κοτσαλή-Παπαδηµητρίου

σελ.5

3ο Συνέδριο της 2484 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ

σελ. 6

Η ηθική του Ρόταρυ: Από τον εθελοντισμό στην κοινωνική παρέμβαση

σελ. 10

Επιστημονική Ημερίδα διοργάνωσε ο εψΠρόεδρος του Ρ.Ο. Φιλοθέης, ιατρός, Μάνος Μπελιώτης

σελ.15

Μια επικίνδυνη ιδέα προσφέρει ελπίδα για τα κορίτσια στο Αφγανιστάν

σελ. 16

Πώς τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα κερδίσουν από τα δικαστήρια με τον διαμεσολαβητή

σελ. 18

Δράσεις Ροταριανών Ομίλων

σελ. 20

Πολιτισμός | Πως βρέθηκε η Νίκη της Σαμοθράκης

σελ. 23

Τεχνολογία | Κοιτάξτε, έφαγα και το τάπερ!

σελ. 24

Έχουν πει για τις εκλογές

σελ.27

Μόλις πριν από 86 χρόνια: "ψήφος εις τας γυναίκας"

σελ. 28

3

Ο Σκοπός της έκδοσης

Τ

ο παρόν ενημερωτικό δελτίο δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει και τις δράσεις όλων των Ροταριανών Ομίλων των 2470 και 2484 Περιφερειών Δ.Ρ. καθώς και της Κύπρου. Φιλοδοξία μας είναι η επικοινωνία του ροταριανού έργου τόσο μεταξύ των ροταριανών, όσο και πέρα από το χώρο του Ρόταρυ. Για το λόγο αυτό η συνεισφορά όλων μας είναι απαραίτητη και με χαρά περιμένουμε υλικό από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις σας.

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Ρ.Ο. Φιλοθέης

«Ένας λαός που εκλέγει διεφθαρμένους, κλέφτες, προδότες και απατεώνες δεν είναι θύμα»! «Είναι συνεργός τους!»

George Orwell

Υπεύθυνος Έκδοσης: Παναγιώτης Δούρος Αρχισυντάκτης: Δημήτρης Χουλιαράκης Σελιδοποίηση: Καλλιόπη Ξενοπούλου Επικοινωνία-Αποστολή Υλικού: filotheirc@gmail.com

www.facebook.com/filotheirc

www.issuu.com/filotheirc


4 e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Ροταριανές και Ροταριανοί,

Σ

το τελευταίο αυτό editorial ως Πρόεδρος του Ομίλου μας για την χρονιά 20132014 θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την στήριξη που παρείχατε στον Όμιλό μας με την ενεργή συμμετοχή και τις ιδέες σας. Η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση χρειάζεται θεσμούς όπως το Ρόταρυ να υποστηρίζουν την κοινωνία και να δίνουν νόημα στην συναδέλφωση και την ατομική αρετή.

Ο νέος Πρόεδρός μας, ο Μάνος Μπελιώτης θα συνεισφέρει και αυτός με όλες του τις δυνάμεις για την περαιτέρω ανάδειξη του Ομίλου μας, γι’ αυτό αξίζει να βρεθούμε και εφέτος όλοι μας δίπλα του. Σας ευχαριστώ από καρδιάς Βασίλης Μαγκλάρας


5 e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014 Προς τον Πρόεδρο Ρ.Ο. Φιλοθέη Βασίλη Μαγκλάρα και Προς τον Υπεύθυνο έκδοσης ∆ελτίου e-getis Παναγιώτη ∆ούρο Πεντέλη 1/5/2014 Ροταριανοί Βασίλη Μαγκλάρα και Παναγιώτη ∆ούρο, Με µεγάλη έκπληξη, διάβασα στο τεύχος 22 Απριλίου του ∆ελτίου του Ρ.Ο. Φιλοθέης, e-getis, για το οποίο είστε κατά νόµο υπεύθυνοι, µαζί µε όποιον αρθρογραφεί, δηµοσίευση που ακόµη µία φορά, ανυπόγραφα, κατά πάγια τακτική σας, αναφέρεται στο πρόσωπό µου, ώστε να µου δηµιουργείται η πεποίθηση ότι απηχεί απόψεις δικές σας και του Οµίλου που ο Πρόεδρος εκπροσωπεί. Ειδικότερα, αναγράφεται ότι, στο ταµειακό υπόλοιπο το οποίο παρέλαβα από την ∆ιοίκηση 2011-12 (δηλ. 13,784.44 ευρώ) δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες του PETS 2012 ανερχόµενες στο ποσό των 6,099.25 ευρώ, τις οποίες κάλυψε η ∆ιοίκηση 2011-12. Μάλλον αγνοείτε ότι τα παραστατικά των συγκεκριµένων εξόδων παρέδωσα τον Μάρτιο 2012 στον τότε ∆ιοικητή Νίκο Μακρυγιάννη και περιελήφθησαν στις δαπάνες της χρήσεως της ∆ιοίκησης του, ως ∆απάνες Εψηφισµένου ∆ιοικητή ( Κ∆. 65). Πως λοιπόν ήταν δυνατόν να παρουσιάσω έσοδα, όταν τα αντίστοιχα παραστατικά εξόδων περιελήφθησαν στον οικονοµικό απολογισµό της προηγούµενης χρήσης 2011-12, ενόψει της γνωστής, σε όλους, αρχής της αυτοτέλειας κάθε χρήσης; Αλλά και πέραν της λογιστικής αταξίας, εάν υπέπιπτα στο λάθος ν’ ασπαστώ την παραπάνω αβάσιµη, νόµω και ουσία, άποψή σας, θα δηµιουργούσα πλασµατικό ταµειακό πλεόνασµα στον οικονοµικό απολογισµό της δικής µου ∆ιοικήσεως. Το ποσό των 299.01 (Κ∆. 64-02) αφορά έξοδα του PETS 2012 πλέον των άνω 6,099.25 ευρώ, τα οποία η ∆ιοίκηση 2011-12 είχε καλύψει. Εποµένως, ορθώς εκεί εκτίθεται ότι το υπόλοιπο ταµείου της ∆ιοίκησης 2011-12, το οποίο ως ∆ιοικητής παρέλαβα και συµπεριέλαβα στα έσοδα της χρήσης 2012-13 ρητά ανήρχετο σε 13,784.44 ευρώ. Υπενθυµίζω ότι ο π.∆. Νίκος Μακρυγιάννης αντίστοιχα στον οικονοµικό απολογισµό της ρ.χ. 2011-12 αναγράφει ως υπόλοιπο ταµείου της προηγούµενης χρήσης 2010-11 το ποσό των 15,751.51 ευρώ. Γιατί, όπως λανθασµένα ζητείται από εµένα, δεν περιέλαβε στο υπόλοιπο ταµείου 2010-11 το ποσό των δαπανών του PETS 2011 , ανερχόµενο σε 2,535.84 ευρώ, το οποίο ο ∆ιοικητής 2010-11, Γιάννης Ηλιάκης κάλυψε ως δαπάνες εψηφισµένου ∆ιοικητή; ∆ιότι πολύ απλά, οι δαπάνες που κατά πάγια πρακτική ο ∆ιοικητής καλύπτει για τον εψηφισµένο ∆ιοικητή δεν αποτελούν και δεν επιτρέπεται ν’ αποτελούν έσοδο της επόµενης οικονοµικής χρήσης. Σηµειώνω ότι στο σε µεταφορά υπόλοιπο της

∆ιοίκησης 2012-13, ανερχόµενο σε 17,415.82 (ποσό ιδιαίτερα µεγάλο για τα δεδοµένα της Περιφέρειας µας) αυτονόητα δεν συνυπολογίζονται οι δαπάνες του PETS 2013 ανερχόµενες σε 6,046.24 ευρώ (Κ∆. 65), που καλύφθηκαν από την δική µου ∆ιοίκηση ως δαπάνες του τότε εψηφισµένου ∆ιοικητή Κοσµά Χουτουριάδη. Αυτά για την αποκατάσταση της πλήρους αληθείας, σε αντίθεση µε όσα οικονοµικότατα προς την αλήθεια εκτίθενται στο «κίτρινο» ηλεκτρονικό περιοδικό σας. Ως προς το δήθεν µεγάλο κόστος των τηλεπικοινωνιών, που αφορούν τη λειτουργία του γραφείου της Περιφέρειας και όχι µόνο προσωπικά της τ. ∆ιοικητού, όλα τα σχετικά παραστατικά που αφορούν τις δύο τηλεφωνικές γραµµές του γραφείου της Περιφέρειας, τις συνδέσεις Internet, καθώς και τα έξοδα κινητής τηλεφωνίας για ροταριανή χρήση, της τ. ∆ιοικητού, περιλαµβάνονται στο αρχείο εσόδων - εξόδων οικονοµικής χρήσης 2012-13, που βρίσκεται στο γραφείο της Περιφέρειας και έχει ήδη ελεγχθεί από την αρµόδια εξελεγκτική επιτροπή. ∆ιερωτώµαι όµως που βρίσκεται το αντίστοιχο αρχείο του π.∆. Νίκου Μακρυγιάννη, µέλους του Οµίλου σας, ο οποίος δεν έχει προβεί σε παράδοση των οικονοµικών στοιχείων της διοικήσεώς του; Μήπως θα πρέπει κάποτε να το παραδώσει στην Περιφέρεια, καθώς δεν του ανήκει µαζί µε το βιβλίο εσόδων - εξόδων προηγουµένων διοικήσεων; Αγαπητοί µου, η 2470 Ροταριανή Περιφέρεια µε την σηµαντική πλέον θέση στην Ζώνη 20Β και την νέα επιχειρησιακή δοµή της έχει λειτουργικά έξοδα, τα οποία προσπαθήσαµε όσο το δυνατόν να περιορίσουµε. Τα έξοδα τηλεπικοινωνίας όµως δεν καλύφθηκαν από τις συνδροµές των Οµίλων, όπως εσφαλµένα και προς δηµιουργία εντυπώσεων στο έντυπό σας αναγράφεται , αλλά από την Επιχορήγηση ∆ιοικητού από το ∆.Ρ. (Κ∆.71-01), η οποία υπήρξε ιδιαίτερα µεγάλη την ρ.χ. 2012-13 (Εγχειρίδιο ∆ιοικητού, σελ. 4.22 - Αναφορά D’). ∆ράττοµαι της ευκαιρίας να διευκρινίσω ότι κάλυψα µε ίδια έξοδα τους ιδιαίτερα υψηλούς λογαριασµούς τεσσάρων προσωπικών τηλεφωνικών γραµµών, οι οποίες αφορούσαν ως επί το πλείστον ροταριανή χρήση. Οι αναλυτικοί λογαριασµοί στην διάθεσή σας. Στις 5 Φεβρουαρίου 2014, έστειλα στους Προέδρους των Οµίλων της Περιφέρειας µας τον Οικονοµικό Απολογισµό 2012-13 και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ώστε να ενηµερώσουν τα µέλη των Οµίλων τους και να έχουν ικανό χρόνο µέχρι το Συνέδριο της Περιφέρειας για να ζητήσουν διευκρινήσεις ή και να υποβάλλουν ενστάσεις. Γιατί δεν διατυπώσατε τότε, δηλαδή σε χρόνο επίκαιρο, τις όποιες απορίες σας; Γιατί επίσης δεν εκπροσωπηθήκατε στο 54ο Συνέδριο της Περιφέρειας µας, όπως οφείλατε, για να µετάσχετε στην συζήτηση επί του Οικονοµικού Απολογισµού 2012-13; Είµαι της γνώµης ότι ο

σκόπιµος εκ των υστέρων διασυρµός µου, υπό τη µορφή ερωτήσεων που ερείδονται επί αναληθών προϋποθέσεων, γνωστών σ’ εσάς για την αναλήθειά τους, εµπίπτει στα όρια του κοινού ποινικού δικαίου, για το οποίο και επιφυλάσσοµαι. Ο Οικονοµικός Απολογισµός της ∆ιοίκησης 2012-13, έγινε οµόφωνα αποδεκτός και η ∆ιοίκηση 2012-13 απηλλάγη οικονοµικά από την ολοµέλεια εν πλήρη συµπνοία, σε αντίθεση µε τον Οικονοµικό Απολογισµό 2011-12, στο 53ο Συνέδριο της Περιφέρειας, που προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις, κραδασµούς και αντεγκλήσεις. Στα τεύχη του Ρ.Ο. Φιλοθέη για δεύτερη συνεχή χρονιά δηµοσιεύονται άρθρα, τα οποία θίγουν βάναυσα το πρόσωπο και την υπόληψη µου, ανυπόγραφα βέβαια. Απαξίωσα ως ∆ιοικητής να απαντήσω στις επαίσχυντες δηµοσιεύσεις σας σεβόµενη την σύµπνοια και οµαλή πορεία της Περιφέρειας. Η στήριξη και αγάπη των Ροταριανών της Περιφέρειας και η περαιτέρω ροταριανή µου πορεία υπήρξε και η µεγαλύτερη δικαίωσή µου. Παρακαλώ, όπως η επιστολή µου δηµοσιευθεί αυτούσια και χωρίς οιαδήποτε επέµβαση στο κείµενό της στο επόµενο τεύχος του ∆ελτίου σας, ως απάντηση στο άρθρο σας. Παρακαλώ, επίσης, όπως ανακαλέσετε τα δυσµενή σχόλια που µε αφορούν, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα προβώ στα περαιτέρω νόµιµα. Κατερίνα Κοτσαλή-Παπαδηµητρίου τ.∆. ARPIC Zone 20B 2013-2017

Σχόλιο επί της επιστολής της τΔιοικητού τΔ Κατερίνα, σε καλούμε να διαβάσεις πιο προσεκτικά το σχόλιό μας και να αποφύγεις στο εξής να καταφέρεσαι αβασάνιστα κατά του περιοδικού, αλλά και τρίτων προσώπων. Θα ήταν προτιμότερη μια από μέρους σου λιτή και επί της ουσίας απάντηση. Η εξαπόλυση απειλών και η διαστρέβλωση περιστατικών που έχουν περάσει στην ιστορία δεν συνάδει με το κύρος της Οργάνωσής μας, ούτε βοηθά στην καλή της δημόσια εικόνα. Το Ρόταρυ, ειδικά τις δύσκολες ημέρες που διάγουμε, οφείλει να δίνει τη μάχη του καθημερινάμεαποτελεσματικότητακαιδιαφάνεια, εκεί όπου υπάρχει δυστυχία και ανάγκη. Και, δυστυχώς, υπάρχουν παντού γύρω μας… Η Δημόσια Εικόνα έπεται της Παραγωγής Έργου. Αυτό φαίνεται ότι δεν το κατάλαβες ποτέ. Για το λόγο αυτό το μόνο που μοιάζει να σε ενδιαφέρει είναι η «περαιτέρω ροταριανή σου πορεία», για την οποία ουδείς άλλος ενδιαφέρεται εκτός από εσένα… Εκ της συντάξεως


6

Επικαιρότητα e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

ľΟ Διοικητής της 2484 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ 2013-14, Βασίλης Μακρής, καλωσορίζει τους ροταριανούς ευχόμενος οι εργασίες του Συνεδρίου να είναι χρήσιμες και αποδοτικές και παράλληλα η διαμονή στην Καβάλα να είναι ευχάριστη και να συμβάλει στην ροταριανή συναδέλφωση. Οι ευχές του κατά κοινή ομολογία επαληθεύτηκαν

3ο Συνέδριο της 2484 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ

ľΟ γράφων εύχεται καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και μεταφέρει τους χαιρετισμούς του Διοικητή της 2470 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ, Κοσμά Χουτουριάδη

Τ

ο τριήμερο 25-27 Απριλίου 2014 μαζί με η σύζυγό μου Ευαγγελία είχαμε την ευκαιρία να παραστούμε στο 3ο Συνέδριο της 2484 Περιφέρειας Δ.Ρ. εκπροσωπώντας την 2470 Περιφέρεια Δ.Ρ. Επιλέγω να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου μέσα από τις λεζάντες κάποιων χαρακτηριστικών στιγμιοτύπων του εν λόγω Συνεδρίου, οι οποίες συνοδεύουν ένα εξαιρετικό κείμενο, μια εντυπωσιακή ομιλία ενός πρώην ροταριανού (επίτιμου μέλους πλέον) της βόρειας Ελλάδας, η οποία ζήτησα και έγινε αποδεκτό να δημοσιευτεί στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο e–γέτης. Είμαι βέβαιος ότι θα σας καθηλώσει, όπως ακριβώς συνέβη με εμένα. Νίκος Μακρυγιάννης Διοικητής 2011-12

ľΟ Εκπρόσωπος του Προέδρου του Διεθνούς Ρόταρυ, Sam Okudzeto με τον πΔιοικητή της 2480 Περιφέρειας Δ.Ρ., βοηθό Συντονιστή Ζώνης, Πέτρο Αποστολίδη


3ο Συνέδριο της 2484 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ

7

e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

ľΟ κ. Σεραφείμ Φυντανίδης εντυπωσίασε με την αφοπλιστική ειλικρίνεια των λόγων του. Ακούστηκαν αλήθειες που μόνο στις μεταξύ μας συζητήσεις τολμάμε να ψιθυρίζουμε και ένας άνθρωπος εγνωσμένου κύρους στάθηκε μπροστά μας και τις ξεστόμισε χωρίς διάθεση ωραιοποίησης

ľΟ Διοικητής 2014-15, Κώστας Καρβούνης, παρουσίασε το σύνθημα της ερχόμενης ροταριανής χρονιάς με έναν λόγο δυναμικό που ενέπνευσε τους ροταριανούς. Δεν παρέλειψε δε κατά πάγια τακτική, να θέσει όλους προ των ευθυνών τους. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η προσπάθεια απόκρυψης των αδυναμιών οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα. Καλή επιτυχία, Κώστα!

ľΟ Διοικητής Βασίλης Μακρής παρουσιάζει τον υποδεδειγμένο Διοικητή 20016-17, Κώστα Πετρίδη

ľΟ Δημήτρης Μπρούχος ενθουσίασε το ακροατήριο με την προσέγγισή του για το πως ήταν το Ρόταρυ στο παρελθόν, πως είναι σήμερα, αλλά και τον ρόλο που οφείλει να διεκδικήσει και να διαδραματίσει στα χρόνια που έρχονται

ľΟ Διοικητής Βασίλης κατά τη διάρκεια της δεξίωσης του Σαββάτου κάλεσε τον γράφοντα θέλοντας να τον ευχαριστήσει για την άψογη συνεργασία. Μαζί σηκώσαμε τα ποτήρια μας ευχόμενοι στην υγεία των ροταριανών των 2484 και 2470 Περιφερειών

ľΗ Γραμματέας της Περιφέρειας, Άννα Παυλίδου, ενημέρωνε ασταμάτητα τους Ομίλους για τις διοργανώσεις της Περιφέρειας, αλλά και προέβαλε διαρκώς τις δράσεις των Ομίλων μεγιστοποιώντας επικοινωνιακά το έργο τους. Αναμφισβήτητα ένα μέρος της εξαιρετικής χρονιάς πιστώνεται και στην Άννα!


8

Επικαιρότητα e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Οι Επιτροπές Γραμματείας και Οικονομικών του Συνεδρίου συνέβαλαν στην εύρυθμη διεκπεραίωση των συνέδρων

Η έκθεση ζωγραφικής του καβαλιώτη δημιουργού Θέμη Κελέκη έδωσε μια ξεχωριστή πινελιά στο Συνέδριο, αλλά και σε όλους εμάς την ευκαιρία να γνωρίσουμε την τέχνη του

3ο Συνέδριο της 2484 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ

Με την ευγενική χορηγία της Abbott οι Σύνεδροι μπορούσαν να ενημερωθούν για την κατάσταση της … υγείας τους. Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής


3ο Συνέδριο της 2484 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ

9

e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Η έναρξη του Συνεδρίου περιλάμβανε νότες ποιότητας και πολιτισμού. Ένα αφιέρωμα στον ξανθιώτη Μάνο Χατζιδάκι, που έφυγε από κοντά μας πριν από 20 χρόνια, μας ταξίδεψε σε άλλες εποχές και υπενθύμισε την πνευματική ένδεια που τείνει να επικρατήσει στον τόπο μας

Επειδή ένα Ροταριανό Συνέδριο σημαίνει διασκέδαση και συναδέλφωση η ορχήστρα που μας συντρόφευσε Παρασκευή και Σάββατο κέρδισε τις εντυπώσεις με το ρεπερτόριο, τις ενορχηστρώσεις και τις εκπληκτικές φωνές των τραγουδιστών

Μια έκπληξη περίμενε όλους του Συνέδρους, καθώς με την εγγραφή τους ελάμβαναν ως δώρο μια υπέροχη δημιουργία του Δημήτρη Χανιώτη. Η αξεπέραστη αισθητική αναδείχθηκε είτε ως κλειδοθήκη (για τους κυρίους), είτε ως κόσμημα (για τις κυρίες)

Το πλούσιο καλάθι δώρων συμπληρώθηκε με καλούδια από διάφορες περιοχές της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ.: τσικουδιά από την Κρήτη, αγνό παρθένο ελαιόλαδο από την Καλαμάτα, μεσσηνιακό παστέλι και φάβα από την Σαντορίνη


10 e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

του Δημητρίου Μπρούχου

Η ηθική του Ρόταρυ: Από τον εθελοντισμό στην κοινωνική παρέμβαση Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στο βήμα του Ετήσιου Συνεδρίου της 2484 Π.Δ.Ρ., ανταποκρινόμενος με προθυμία στην πρόταση και αποδεχόμενος με ευχαρίστηση την πρόσκληση του Διοικητή Βασίλη Μακρή, να συμμεθέξω ως επισκέπτης – εξωροταριανός εισηγητής στις εργασίες του.

Ε

ξωροταριανός, με την έννοια ότι σήμερα δεν είμαι ενεργό μέλος κάποιου Ομίλου, ούτε κατέχω κάποιο αξίωμα σε Δ.Σ.. Έχοντας όμως διανύσει μια χρονική απόσταση τριάντα (30) ολόκληρων χρόνων με την ιδιότητα του ενεργού μέλους στον πατρικό μου Ροταριανό Όμιλο Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τα τελευταία δύο (2) χρόνια κατέχοντας την ιδιότητα του Επιτίμου Μέλους στον Ροταριανό Όμιλο Καλαμαριάς, εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι ανήκω στην μεγάλη Ροταριανή Οικογένεια, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτής της σπουδαίας Ανθρωπιστικής Οργάνωσης. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου, μέσα από μικρές αναδρομές, με παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και επισημάνσεις, προς επίρρωση της σταθερής αξίας του Ρόταρυ μέσα στα χρόνια. Το θέμα της εισηγήσεώς μου είναι – όπως ακούσατε – «Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ». Η έννοια της ηθικής, όχι ως ατομική αντίληψη που διαστέλλεται και συστέλλεται «κατά το δοκούν», με βάση τις κρατούσες χρονολογικές, γεωπολιτικές και άλλες συνθήκες, αλλά στη βάση της δόμησης μιας αντίληψης που αποδεικνύει συστηματικά τη συνείδηση στην καθημερινή πράξη, διδάσκοντας την αιτιολογημένη χρήση των δικαιωμάτων, υπέρ των υποχρεώσεων προς την κοινωνία. Εισδύοντας στα βαθύτερα συναισθήματα της καρδιάς, προκειμένου να εξασφαλίσει μέσα από κανόνες συμπεριφοράς στην πράξη,

ανθρώπων «εν κοινωνία», τις αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής «του άλλου». Ενός «άλλου», που δεν είναι ποτέ «ξένος» και που απέναντί του δεν στεκόμαστε με αδιαφορία. Πρώτον, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεύτερον, γιατί είμαστε εθελοντές και τρίτον, γιατί είμαστε Ροταριανοί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το διαχρονικό σύνθημα του Ρόταρυ: «ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ ΥΠΕΡΑΝΩ ΕΑΥΤΟΥ»… Αλλά και όλα τα συνθήματα των κατ’ έτος Διεθνών Προέδρων, από το παλαιότερης χρονιάς: «ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ, ΔΕΙΞΤΟ», μέχρι το τελευταίο: «ΚΑΝΕ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ», στην πραγματικότητα μας εμψυχώνουν στρατεύοντάς μας άτυπα στην «Ενορία του Αγαθού», όπως συνηθίζω να λέω, μήπως και λύσουμε οριστικά την άσκηση του Τετραπλού Ελέγχου: ΚΑΘΕ ΣΚΕΨΗ, ΛΟΓΟΣ, ΠΡΑΞΗ: • Ανταποκρίνονται στην αλήθεια; • Θέτουν σε ίση μοίρα μεταχείρισης όλους όσους αφορούν; • Προάγουν την καλή πίστη και βελτιώνουν τις φιλικές σχέσεις; • Θα έχουν ωφέλιμες συνέπειες για Όλους; Ο Τετραπλούς Έλεγχος, αποτελεί κατά κάποιον τρόπο έναν «κώδικα ηθικής» και ταυτόχρονα είναι το επιστέγασμα συστηματικών προπονήσεων της νόησης στην άμιλλα της με την ψυχή. Σε συνδυασμό μάλιστα με την προσευχή, στο ξεκίνημα κάθε Ροταριανής εκδήλωσης, λειτουργεί ως παράγγελμα εστιασμού σε πεδία θετικής σκέψης, συμβάλλοντας στην αρμονική συνύπαρξη και στην αγαστή συνεργασία Όλων,


Η ηθική του Ρόταρυ e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014 του καθενός από το μετερίζι του, στην αρένα της ζωής. Είναι η συνεχής γυμναστική (εξάσκηση) του μυαλού, πάνω στο τι είναι «επάγγελμα», «κοινωνία», «δράση» και βεβαίως τι είναι «Ρόταρυ». Πάνω σ’ αυτές τις αρχές, πρέπει να οραματίστηκε ο νεαρός δικηγόρος Πωλ Χάρρις στο γραφείο του στο Σικάγο, στις 23 Φεβρουαρίου του 1905, όταν με πέντε φίλους του επαγγελματίες αποφάσιζαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους μέσα από την κατανόηση και την καλή θέληση, στηριζόμενοι στις αξίες των ανθρωπίνων σχέσεων, για την προάσπιση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και συμφερόντων, δημιουργώντας αρχικά έναν Όμιλο (για να εξελιχθεί αργότερα σε Οργάνωση), όπου να εκπροσωπούνται όλα τα δόκιμα επαγγέλματα, δίνοντας τα μέλη ευκαιρίες το ένα στο άλλο για επαγγελματική ανύψωση και μέσα από ‘κει για καλύτερη εξυπηρέτηση της κοινότητας, δηλαδή του στενότερου και ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Ένα είδος – θα λέγαμε – κοινωνικού επαγγελματικού επιμελητηρίου. Άραγε, γιατί ο Πωλ Χάρρις δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη θητεία του ως Διεθνής Πρόεδρος, παραιτούμενος??? Θα κάνω μια μικρή αναδρομή γρήγορη (αλλά όχι πρόχειρη), στο Ρόταρυ που γνώρισα προσωπικά, στα χρόνια της δικής μου διαδρομής, αλλά και στα παλαιότερα, όπως το είδα μέσα από την οικογενειακή μου παράδοση.

Θα ξεκινήσω κάπως έτσι:

«ΠΑΛΙΑ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ…» Και σαν άσκηση, ο καθένας από εσάς, ας προσθέσει σε αυτά που θα ακούσει τις δικές του εμπειρίες, τις δικές του εικόνες και έτσι εμπλουτισμένα με πληροφορίες, ας τα παραδώσει σαν σκυτάλη στους νεότερους, ώστε να έχουν κι εκείνοι με τη σειρά τους τη δυνατότητα των δικών τους καταγραφών, αλλά και της σύγκρισης του ΤΟΤΕ με το ΤΩΡΑ.

Λοιπόν… Παλιά, το Ρόταρυ…

… Σε μια πόλη αστική ή επαρχιακή, ήταν ένας Όμιλος – μελών της τοπικής κοινωνίας, υποτίθεται επίλεκτων ή τέλος πάντων με μια αναγνωρισιμότητα που άντεχε λίγο – πολύ σε συγκρίσεις. • Η κυρίαρχη φράση – απάντηση σε κάποιον που ρωτούσε ενδιαφερόμενος, για το που συγκεντρώνονται τα μέλη, ήταν: «ΤΡΩΜΕ στις 9 το βράδυ, στο ξενοδοχείο τάδε». Που σήμαινε ότι επρόκειτο για συνεστίαση, με συγκεκριμένο πρωτόκολλο ή τυπικό της εσπέρας, καθόσον μετά τις σχετικές ειδικού ενδιαφέροντος ανακοινώσεις, ακολουθούσε πάντα μια ενδιαφέρουσα ομιλία, συνήθως κάποιου μέλους, που «κοινωνούσε» στους Ροταριανούς του συναδέλφους, το αντικείμενο της επαγγελματικής του κατηγορίας. • Οι συνεστιάσεις ελάμβαναν χώρα σε συγκεκριμένη ημέρα, ώρα και τόπο, ο οποίος ήταν δηλωμένος μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας του κατ’ έτους Προέδρου στο directory του Διεθνούς Ρόταρυ, έτσι ώστε όποιος επιθυμούσε να ταξιδέψει να γνώριζε από πριν για την πιθανή επίσκεψή του στον Όμιλο. • Οι συνεστιάσεις ήταν υποχρεωτικές μια φορά την εβδομάδα, και η συμμετοχή στους άλλοτε πολυπληθείς Ομίλους κατά μέσο

όρο τον μήνα ήταν 64% έως 72%, που σημαίνει, ότι σε μια όχι και τόσο καλή αριθμητικά κλειστή συνεστίαση, η προσέλευση – συμμετοχή επί αριθμού εγγεγραμμένων 112 μελών, κατά μέσο όρο εκυμαίνετο μεταξύ 72 και 80 ατόμων. • (Μυθικά νούμερα για τη σημερινή πραγματικότητα, ακόμα και για πολυομιλικές συνεστιάσεις!!!) • Το κλίμα μιας συνεστίασης ήταν φιλικό, κρατούσε όμως και κάποιες αποστάσεις (για καλό το λέω). Δεν μπορούσες να εμφανιστείς χωρίς κοστούμι και γραβάτα, σύμφωνα και με τον ενδυματολογικό κώδικα της εποχής, γιατί έτσι προσεδίδετο η δέουσα (ή μια σχετική έστω) εμφανισιακή σοβαρότητα, που ακολουθούσε την Οργάνωση. • Τα μέλη γνώριζαν ότι δεν ήσαν μέλη του Διεθνούς Ρόταρυ, αλλά ενός Ομίλου που ήταν μέλος του Διεθνούς Ρόταρυ και ακόμα, όλοι οι Όμιλοι μιας χώρας συνέπτυσσαν μια Περιφέρεια που συνδέετο αριθμητικά με το Δ.Ρ. • Γνώριζαν επίσης, ότι το Ροταριανό Ίδρυμα έθετε κάποιους στόχους ως φιλόδοξα προγράμματα (βλέπε POLIO PLUS), τα οποία οι Όμιλοι δια των εισφορών των μελών τους όφειλαν να υποστηρίζουν. Οι εισφορές ήσαν τακτικές και έκτακτες. Τακτικές ήταν οι ετήσιες συνδρομές προς το Δ.Ρ., την Περιφέρεια και το Ταμείο του Ομίλου και οι έκτακτες ήταν οι δωρεές χαράς, οι δωρεές λύπης και οι υποτροφίες.

Τόσο απλά και νοικοκυρεμένα.

Τα μέλη δηλαδή ήσαν οι ΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ της Οργάνωσης και ας σημειωθεί ότι το ύψος τόσο του δικαιώματος εγγραφής, όσο και της συνδρομής, αναλόγως, ουδόλως ήσαν ευκαταφρόνητα. Αν μάλιστα ένας Όμιλος τύχαινε να εκδίδει ένα έντυπο των δράσεων – εκδηλώσεών του, ωφελείτο τα έσοδα από τις σελίδες των διαφημίσεων. Σήμερα τα λένε newsletter και ως επί το πλείστον είναι διαδικτυακά. Και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Ροταριανός Διοικητής Βασίλης Μακρής στην επιστολή του μηνός Απριλίου 2014, (…μας έλειψε εκείνη η μοναδική μυρωδιά του ξεφυλλίσματος και η αίσθηση της αφής και της όρασης ενός εντύπου, με τα ξαφνιάσματα των σελίδων του). • Αξίζει να σημειωθεί, ότι ένας φίλος – ενδιαφερόμενος επελέγετο ως ενεργό μέλος μεταξύ άλλων συνυποψηφίων του και κάλυπτε την κατηγορία του επαγγέλματός του και κανείς άλλος δεν μπορούσε με την ίδια επαγγελματική ιδιότητα να ενταχθεί, παρά μόνο ως πρόσθετο μέλος της κατηγορίας και πάντως αφού εξασφαλιζόταν η σύμφωνη γνώμη του ενεργού μέλους. Αργότερα, όταν έκαναν την εμφάνισή τους «οι μετεκπαιδεύσεις και οι υποειδικότητες», μπορούσε να εκλεγεί κάποιος ως ενεργό μέλος στην τάδε ειδικότητα. Αυτό βεβαίως ίσχυσε για περιορισμένο αριθμό κατηγοριών. Σε καμιά περίπτωση όμως, το σύνολο των μελών μιας επαγγελματικής κατηγορίας δεν μπορούσε να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των μελών του Ομίλου. Δηλαδή σε έναν αριθμό 80 μελών, ο αριθμός μιας επαγγελματικής κατηγορίας με όλες τις υποειδικότητες δεν μπορούσε να υπερβαίνει τους 8.

11


12 e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Η ηθική του Ρόταρυ: Από τον εθελοντισμό στην κοινωνική παρέμβαση • Πάνω απ’ όλα όμως, υπήρχε σεβασμός. Ένας σεβασμός, που σήμερα δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει, απλώς παραέχει χαλαρώσει έχει λύσει την γραβάτα, έχει ανοίξει το πουκάμισο, κάθεται ευρύχωρα, στέκεται απέναντι στον άλλο όπως θέλει, λέει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει, αντιλαμβάνεται ό,τι θέλει, παρερμηνεύει λόγω άγνοιας, παραφράζει αυτά που θέλει και το σημαντικότερο, χωρίς σθεναρό αντίλογο. Οι παλιές φωνές λιγόστεψαν ή πάλιωσαν ή κουράστηκαν ή απέμειναν τόσο μόνες, που ακούγονται όπως ένα βιολί, μέσα σε μια μπάντα: από ελάχιστα μέχρι καθόλου. Κάποιες άλλες πάλι, θέλοντας να γεφυρώσουν το χάσμα είπανε «δεν βαριέσαι, άσε να δούμε και την άλλη πλευρά…». Μόνο που η άλλη πλευρά εγκαταστάθηκε με τη φόρα και τον ενθουσιασμό του καινούργιου, χωρίς όμως υπόστρωμα γνώσης και αρχών, που σήμερα, αν και μοιάζουν αναχρονιστικές, στην πραγματικότητα είναι τα θεμέλια για το κάθε οικοδόμημα. Τέλος πάντων, οι καιροί αλλάζουν (πάντα έτσι λέμε για να ξενοιάζουμε), ο tempora o mores (=ώ καιροί, ώ ήθη), το είπε άλλωστε ο Κικέρων πριν από μένα… Σ’ αυτούς λοιπόν τους αλλαγμένους καιρούς, με τα κάθε λογής μωσαϊκά (απόψεων, συνηθειών κ.ο.κ.), όπου η «ηθική» προστίθεται μονάχα για «ξεκάρφωμα», όπως λένε οι νεότεροι, το Ρόταρυ με τα 109 χρόνια ιστορία προσφοράς στον συνάνθρωπο, παραμένει ένας ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ. Έχει καταστεί σαφές, ότι δεν είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση ούτε μια εθελοντική οργάνωση. Είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση εθελοντών, όπου σχεδόν 1.500.000 μέλη μέσα από 34.000 ομίλους, υπηρετούν κοινότητες σε όλον τον κόσμο, καθεμιά από τις οποίες έχει ιδιαίτερα προβλήματα και ανάγκες. Ο εθελοντισμός, δεν είναι απλώς ένας όρος. Είναι ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ. Δεν επιμερίζεται – όπως έχε καθιερωθεί στην εποχή μας – ως ένας θεσμός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και όποιων άλλων προβλημάτων ή έκτακτων αναγκών και καλείται να καλύψει ή να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του μηχανισμού του κάθε επίσημου κράτους ανά τον κόσμο. Η έννοια του εθελοντισμού, συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό όλων, όμως, είναι η εποικοδομητική δράση στο κοινωνικό στερέωμα, ανεξάρτητα από πάσης φύσεως διακρίσεις, προάγοντας την ενεργό συμμετοχή στην προάσπιση και την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και της συνοχής. Αρχικά η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η ανιδιοτελής προσφορά ως συνεισφορά στην αλληλεγγύη, συχνά στην βάση του αλτρουισμού, είναι ο πιο προφανής λόγος που κάποιος στρατεύεται ως εθελοντής, για κάτι που

αγαπά. Το Ρόταρυ, αναγνωρίζει σαφώς τον εαυτό του στις αρχές και στις αξίες του εθελοντισμού: Στην αρχή του αλτρουισμού και της ευεργεσίας, που στηρίζει την ηθική επιταγή της συμπόνιας και της φροντίδας προς τους άλλους ανθρώπους, Στην αρχή της αλληλεγγύης, που εκφράζει την ιδέα της ταύτισης στην ευθύνη της συμβολής στην ευημερία των πιο αδύναμων ομάδων, Στην αρχή της αμοιβαιότητας και κατανόησης ότι η ανιδιοτελής προσφορά υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας αλυσιδωτής σειράς ωφελειών, Στην αρχή της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην βάση της πεποίθησης ότι η ανισότητα, η χάριν της αδιαφορίας των πολλών εξάπλωση των νοσημάτων, η έλλειψη των βασικών και στοιχειωδών συνιστούν κοινωνική αδικία, που θα πρέπει να εξαλειφθεί ή να αντιμετωπιστεί. Με τα προγράμματα εμβολιασμού, σίτισης, αιμοδοσίας, εξασφάλισης ιατρικής εξέτασης ή και περίθαλψης, πρόληψης, εμψύχωσης, φαρμακευτικής κάλυψης και παροχής καθαρού πόσιμου νερού, ενδυναμώνει και ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νόημα και περιεχόμενο στη ζωή. Όλα αυτά καλά και ωραία και σωστά, μέχρι εδώ. Και έρχεται η ώρα που όλα αυτά πρέπει να γίνουν πράξη. Ή καλύτερα η ώρα που πρέπει να τα κάνουμε πράξη. Είναι καίριας σημασίας να δημιουργηθεί στον δικό μας μικρόκοσμο μια Ροταριανή συνείδηση, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε και να αντιμετωπίζουμε τις εξελίξεις. Η αδράνεια, η εσωστρέφεια ο εφησυχασμός, η ανακύκλωση καταστάσεων που έχουν αποδείξει τη θνησιγένεια τους, δεν οδηγούν πουθενά. Αντίθετα, συντηρούν έναν φαύλο κύκλο ανα-τροφοδοσίας μιας φιλολογίας, που για να βρει το νόημά της, πρέπει να γίνει πράξη. Εδώ και τώρα. Όλα όσα ανέφερα παραπάνω σχετικά με το Ρόταρυ, με τον εθελοντισμό, με την ανθρωπιστική του αποστολή, με τις δράσεις του, είναι το «story». Η υπόθεση, το σενάριο της ταινίας και τελικά η υπερπαραγωγή. Που την έχουν κάνει ή εξακολουθούν να την κάνουν κάποιοι άλλοι. Πιο συνειδητοποιημένοι, πιο πειθαρχημένοι, πιο μεθοδικοί, πιο προσηλωμένοι στο Ροταριανό Ίδρυμα και στο Διεθνές Ρόταρυ. Εμείς, συνήθως επαφιέμεθα στις δάφνες αυτών (μετέχουμε της ιδίας οικογενείας…) αλλά κοιτάμε το «μαγαζάκι» μας. Το δένδρο και όχι το δάσος. Βεβαίως πρέπει να φυτεύουμε νέα δένδρα και να νοιαζόμαστε για την υγεία τους, προκειμένου να γίνει μεγαλύτερο το δάσος, ώστε να καταστεί ένας πνεύμονας για την κοινωνία. Μέσα σε όλα αυτά που με τα χρόνια άλλαξαν, είναι και το γεγονός ότι τα «ελιτίστικα» όρια που κάποτε είχαν τεθεί (μιλάω για την ελληνική πραγματικότητα), ενδεχομένως για την αυτό-προστασία της Οργάνωσης, προοδευτικά

α) β) γ) δ)


Η ηθική του Ρόταρυ e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014 καταργούνται. Σήμερα, το παλιό μοντέλο δεν πουλάει άλλο. Οι ταχύτητες μας προλαβαίνουν. Άλλοτε, για να γίνει κάποιος Ροταριανός, έπρεπε – επισήμως – να είναι πάνω από 35 χρονών και συνήθως οι εγγραφόμενοι ήταν πάνω από 45. Επικρατούσε η άποψη – και ορθά ίσως – ότι ο υποψήφιος έπρεπε να είναι ηγέτης στο επάγγελμά του. Στις μέρες μας, η μετάγγιση νέου αίματος, νέων ανθρώπων πολλά υποσχόμενων (βρίσκει κανείς Ροταριανούς 28-30 χρονών), με άμεση πρόσβαση στην πληροφορία (η αξία της οποίας εξακολουθεί να «κρατάει τιμή» στο χρηματιστήριο της ζωής), αναζωογόνησε τον οργανισμό και άρχισαν να ακούγονται και πράγματα που δεν ήταν πάντα στην ημερήσια διάταξη. Νέοι άνθρωποι, διαφορετικοί μεταξύ τους, χωρίς ίσως την τήβεννο της καταξίωσης και της αναγνώρισης, αλλά με διάθεση για προσφορά, που τους συνδέει μόνο το κίνητρο της συμμετοχής σε μια ομάδα που να «κάνει πράγματα», μπορούν πραγματικά να κάνουν, αν όχι θαύματα, πάντως πολλά και ουσιαστικά. Έτσι, μια πολύ περιορισμένη ομάδα ανθρώπων, όπως είναι οι Ροταριανοί, με την γνώση πλέον του αντικειμένου, μπορούν να κάνουν το Ρόταρυ να παρεμβαίνει κοινωνικά στον μικρόκοσμό τους, με έργα που αφορούν στην μεγάλη πλειοψηφία, χρησιμοποιώντας το συγκριτικό τους πλεονέκτημα προς όφελος του συνόλου. Εύλογο παράδειγμα αποτελεί η κατασκευή δημόσιων ουρητηρίων στην Νέα Υόρκη από τον Πωλ Χάρρις και η δημιουργία των παιδικών χωριών S.O.S. από τον Αυστριακό Ροταριανό Χέρμαν Γκμάϊνερ. Η μεταξύ των Ροταριανών συναναστροφή και συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων και για την υλοποίηση των Διεθνών προγραμμάτων, βοηθά στην εξέλιξη του Ομίλου, στη βελτίωση της ποιότητας του κοινωνικού συνόλου, δικαιώνοντας την πρωτογενή πηγή έμπνευσης που είναι το Ρόταρυ. Στην υπηρεσία του συν-ανθρώπου. Αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν διαφορές που να μας χωρίζουν. Ας κατέβουμε στα θεμελιώδη ζητήματα λειτουργώντας όλοι μαζί ως ομάδα. Ξεπερνώντας άλλες κοινωνικές ομάδες με αντικρουόμενα συμφέροντα, μένοντας σταθεροί στα

οράματα και στους στόχους μας, μπορούμε να κάνουμε πράγματα ωφέλιμα και χρήσιμα να συμβούν. • Με πίστη στη συναδέλφωση, καθώς μόνο οι συνδυασμένες και συντονισμένες ενέργειες υπηρετούν τις ανάγκες της ανθρωπότητας, • Με σεβασμό στη διαφορετικότητα, καθότι το Ρόταρυ ενώνει διεθνώς όλους τους ανθρώπους, υπερβαίνοντας φυλετικά και άλλα όρια, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα και τη διαφορετικότητα στις ενασχολήσεις αλλά και στις δράσεις για προσφορά, • Αφοσιωμένοι με ακεραιότητα στα βήματά μας για την επίτευξη των στόχων μας, • Προσηλωμένοι σε υψηλά ηθικά πρότυπα στην εργασία και στις προσωπικές μας σχέσεις, αξιολογώντας και συνεκτιμώντας τις αλληλεπιδράσεις μας και χειριζόμενοι ενσυνειδήτως προσεκτικά, τους πόρους που μας εμπιστεύονται και βέβαια, με πεποίθηση στην σπουδαιότητα ανάπτυξης της ηγεσίας και στην ηγεσία καθαυτή ως μέτρο αξιολόγησης της ποιότητας για τα μέλη. Γιατί αυτό που παραμένει τελικά αμετάβλητο και αναλλοίωτο, είναι ότι ο Ροταριανός οφείλει να είναι ηγέτης στην εφαρμογή των βασικών του αξιών. «Οι αξίες», είναι ένας αυξανόμενος σε σημασία συντελεστής στο στρατηγικό σχεδιασμό, διότι καθοδηγούν την κουλτούρα της Οργάνωσης, κρατώντας σε ισορροπία τις προτεραιότητες και τις ενέργειες των μελών μέσα σ’ αυτήν. Πρέπει ν’ αποφασίσουμε κάποια στιγμή, ότι είναι κοινό καλό η ενίσχυση του ρόλου, που το Ρόταρυ ενσαρκώνει σε κοινωνικό, αναπτυξιακό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, ως παγκόσμιος ηγέτης στην προσφορά ανθρωπιστικών υπηρεσιών. Οι έξι τομείς στόχευσης, που περιλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο του Διεθνούς Ρόταρυ, να παραμείνουν στην εστίαση των δικών μας προτεραιοτήτων για την αύξηση της ανθρωπιστικής προσφοράς. Η ειρήνη στον κόσμο, με ό,τι αυτή συνεπάγεται,

13


14 e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Η ηθική του Ρόταρυ: Από τον εθελοντισμό στην κοινωνική παρέμβαση παραμένει το πολυτιμότερο αγαθό, γι’ αυτό και χρειάζεται μακροπρόθεσμη οικοδόμηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε σήμερα, 109 χρόνια μετά, τα κίνητρα του Πωλ Χάρρις και των πέντε φίλων του στο γραφείο του στο Σικάγο. Τη δημιουργία κινήτρων για απασχόληση. Την επαγγελματική στήριξη, στην εξέλιξή της σε πρόοδο και στην ανύψωσή της σε ηγεσία. Το 1989, στην 36η Καταστατική Συνέλευση του Διεθνούς Ρόταρυ, που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, έγινε δεκτή η παρακάτω Διακήρυξη των Ροταριανών Εργαζομένων και Επιχειρηματιών, που αποτελείται από οκτώ σημεία: Θεωρώ την απασχόλησή μου σαν μια ακόμη ευκαιρία να υπηρετώ το κοινωνικό σύνολο, Τιμώ τον τύπο και το πνεύμα των ηθικών κανόνων της απασχόλησής μου, τους Νόμους της χώρας μου και τα ηθικά πρότυπα της κοινότητάς μου, Ενεργώ με όλες μου τις δυνάμεις για τον εξευγενισμό της απασχόλησής μου και για την προαγωγή των υψηλότερων ηθικών προτύπων, που έχω επιλέξει γι’ αυτήν, Είμαι έντιμος προς τον εργοδότη μου, του υπαλλήλους μου, τους συνεργάτες μου, τους ανταγωνιστές μου, τους πελάτες μου, το κοινό και προς όλους όσους έχω εργασιακή ή επαγγελματική σχέση, Αναγνωρίζω την τιμή και την εκτίμηση, που πρέπει να υπάρχει προς όλες τις απασχολήσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στο κοινωνικό σύνολο,

Προσφέρω τις επαγγελματικές μου εμπειρίες για παροχή ευκαιριών σε νέα άτομα να εργαστούν, για την εξάλειψη των ειδικών αναγκών των άλλων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στην κοινότητά μου, Αναφέρομαι με εντιμότητα στις διαφημίσεις μου και σε όλες τις παρουσιάσεις προς το κοινό, που αφορούν στην εργασία ή στο επάγγελμά μου. Δεν επιζητώ, ούτε προσφέρω σε συναδέλφους μου Ροταριανούς κάποιο προνόμιο ή πλεονέκτημα, που συνήθως δεν προσφέρεται σε άλλους σε μια εργασιακή ή επαγγελματική σχέση. Φίλοι Ροταριανοί, Κυρίες και Κύριοι, ΝΑ, η κοινωνική παρέμβαση. Ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας του Ρόταρυ, βγαλμένος από την καρδιά της κοινωνίας: τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους απλούς εργαζόμενους, τους εθελοντές με την καλή θέληση και το όραμα στα μάτια. ΑΥΤΟΥΣ, αναζητήστε και σήμερα για να ανανεώσετε τις τάξεις σας. Τον επιχειρηματία, τον επαγγελματία, τον εθελοντή. Ο καθένας θα φέρει αυτό που έχει στο δισάκι του και θα το βγάλει στο κοινό τραπέζι. Ο επιχειρηματίας – πόρους, ο επαγγελματίας – τεχνογνωσία, ο εθελοντής – χρόνο. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ. Φιλέψτε με αυτά την κοινωνία. Στηρίξτε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό των προγραμμάτων Και πραγματικά, πραγματικά, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ !!!… Δημήτριος Μπρούχος Σύμβουλος επικοινωνίας – συγγραφέας Επίτιμο Μέλος του Ροταριανού Ομίλου Καλαμαριάς


Επιστημονική Ημερίδα e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

ľΟ εψΠρόεδρος του Ρ.Ο. Φιλοθέης, Μάνος Μπελιώτης, στο βήμα της Ημερίδας

Επιστημονική Ημερίδα διοργάνωσε ο εψΠρόεδρος του Ρ.Ο. Φιλοθέης, ιατρός, Μάνος Μπελιώτης Με πολύ μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η πρώτη επιστημονική ημερίδα του «Διαβητολογικού Πειραιά, Παχυσαρκία, Μεταβολισμός», με θέμα «Παχυσαρκία – Η μάστιγα της εποχής: Επιπλοκές και αντιμετώπιση», που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στη Γλυφάδα, την Τρίτη 6 Μαΐου 2014.

Ο

μιλητές ήταν ο υποψήφιος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάνος Μπελιώτης, παθολόγος, εισερχόμενος Πρόεδρος του Ρ.Ο. Φιλοθέης και ένας εκ των ιδιοκτητών του Διαβητολογικού Πειραιά, που μίλησε για την παχυσαρκία και τους παράγοντες κινδύνου αυτής. Στη συνέχεια ο Γιώργος Αντωνακούδης, καρδιολόγος, ανέλυσε τις επιπλοκές της παχυσαρκίας στο καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ, στο τέλος, ο Διονύσιος Βλάχος, γενικός ιατρός, επιστημονικός διευθυντής της πρωτοπόρου εταιρίας στο χώρο της παχυσαρκίας Eurodiet Med, μίλησε για τη διατροφική ισορροπία και πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Πρόεδρος της εξαίρετης ομάδας ιατρών ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παθολόγος, και ένας επίσης, εκ των ιδιοκτητών του Διαβητολογικού Πειραιά.

Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος κόσμου, πρωτίστως δε τίμησαν με την παρουσία της η Διοικητής της 2470 Περιφέρειας 2014-15, ροτ. Μαριάννα Καλοειδά, ο απερχόμενος Δήμαρχος Γλυφάδας, κ. Κώστας Κόκκορης και πολλοί προβεβλημένοι κάτοικοι των νοτίων προαστίων. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με δεξίωση στο φουαγιέ του θεάτρου. Το «Διαβητολογικό Πειραιά, Παχυσαρκία, Μεταβολισμός», είναι ένα καινούριο επιστημονικό κέντρο, που ιδρύθηκε στην καρδιά του Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 33, τηλ. 2110123683), με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση του διαβητικού, αλλά και του παχύσαρκου ασθενούς, από την έρευνα, πρόληψη έως την αντιμετώπιση. Ευχόμαστε στο νέο επιστημονικό κέντρο κάθε επιτυχία και πολλές ακόμη παρόμοιες εκδηλώσεις.

15


Διεθνής Ροταριανή Επικαιρότητα e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Μια επικίνδυνη ιδέα προσφέρει ελπίδα για τα κορίτσια στο Αφγανιστάν

από την Megan Ferringer

16

Το 2005 η Razia Jan είχε με μια επικίνδυνη ιδέα: να ιδρύσει ένα δωρεάν ιδιωτικό σχολείο για κορίτσια στην πατρίδα της, το Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούσαν ακραία βία για να αποτρέψουν τα κορίτσια να μορφώνονται. Το 2008, τη χρονιά που άνοιξε το σχολείο, τρομοκράτες στη χώρα –οπλισμένοι με βόμβες, δηλητηριώδη αέρια, όπλα, χειροβομβίδες και οξύ –σκότωσαν 149 καθηγητές, φοιτητές και εργαζόμενους στα αφγανικά σχολεία.

Α

λλά η Jan δεν είχε την πρόθεση να αφήσει τους τρομοκράτες να την σταματήσουν. Πλησίασε Αφγανούς αξιωματούχους του Υπουργείου Παιδείας και τους έπεισε να δωρίσουν ένα κομμάτι γης σε ένα χωριό 30 μίλια έξω από την Καμπούλ. Σήμερα, το Κέντρο Εκπαίδευσης Zabuli διανύει τον έκτο χρόνο του και έχει ένα κατάλογο με πάνω από 400 κορίτσια από το νηπιαγωγείο μέχρι την ένατη τάξη. Χωρίς το σχολείο, πολλοί από τους μαθητές δεν θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να λάβουν μια στοιχειώδη εκπαίδευση. «Μπορώ να αισθανθώ μια αλλαγή να επέρχεται σε αυτές τις κοπέλες και σε αυτή την κοινότητα», λέει η Jan, η οποία επέστρεψε στο Αφγανιστάν μετά από την δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης ραπτικής στο Duxbury, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ. «Η γνώση είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να τους κλέψει». Το περιοδικό The Rotarian μίλησε μαζί της για την εμπειρία της αναφορικά

με την ίδρυση του σχολείου. The Rotarian: Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο Αφγανιστάν για να ανοίξετε ένα σχολείο για τα κορίτσια; JAN : Είχα δει τις συνθήκες και πόσο άσχημα αντιμετώπιζαν τα κορίτσια. Έπρεπε να κάνω κάτι. Σκέφτηκα, «Δεν υπάρχουν σχολεία για τα κορίτσια εδώ. Γιατί να μην φτιάξουμε ένα»; Εκείνη την εποχή, ήμουν Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Duxbury και αποφασίσαμε να κάνουμε έναν έρανο. Συγκεντρώσαμε 65.000 δολάρια ΗΠΑ μέσα σε μια νύχτα. Αυτό ήταν το 2005. Το 2008, πραγματοποιήσαμε δύο εκδηλώσεις με τον Khaled Hosseini, συγγραφέα των μυθιστορημάτων "The Kite Runner " και "A Thousand Splendid Suns", γεγονός το οποίο μας βοήθησε να συγκεντρώσουμε πάνω από 120.000 δολάρια ΗΠΑ. Ο τόπος στον οποίο αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το σχολείο ήταν μια κοινότητα επτά χωριών, μια φτωχή περιοχή και δεν είχαν δει ποτέ σχολείο θηλέων. Η ελπίδα μου


μετάφραση: Ευαγγελία Βλάχου, πΠρόεδρος Ρ.Ο. Σαντορίνης - Θήρας

17

e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

ήταν ότι αυτό το σχολείο θα μπορούσε να συμβάλει στο να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας. The Rotarian: Αντιμετωπίσατε κάποια αντίσταση; JAN: Όταν ήρθα για πρώτη φορά σε αυτό το χωριό, ένας άντρας ήρθε σε μένα και με κοίταξε περίεργα. Είπε, «Κορίτσι μου, γιατί στέκεσαι εδώ; Πέρασε μέσα, σε παρακαλώ, και κάθισε με τις γυναίκες μας για να πιείτε ένα φλιτζάνι τσάι. «Του απάντησα, «Θα το χτίσω αυτό το σχολείο. Και θα στέκομαι εδώ μέχρι να το χτίσω. Θα πρέπει να το συνηθίσεις. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να καθίσω μέσα». Αυτή ήταν μια από τις πρώτες φορές που μια γυναίκα είχε προκαλέσει αυτούς τους άνδρες. Μια ημέρα πριν ανοίξει το σχολείο, περισσότεροι άνδρες με πλησίασαν. Αυτή τη φορά, ήταν τέσσερις από αυτούς. «Ελπίζουμε να έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχεις ακόμα μια ευκαιρία να μετατρέψεις αυτό το σχολείο σε ένα σχολείο αρρένων», μου είπαν. «Τα αγόρια είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας

μας». Απάντησα, «Δυστυχώς, είστε όλοι τυφλοί. Θέλω να σας δώσω λίγο φως». Έστρεψαν τις πλάτες και δεν τους είδα ποτέ ξανά. The Rotarian: Τί αλλαγές έχει επιφέρει στα κορίτσια και στην κοινότητα το σχολείο σας; JAN: Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι να διδάξουμε στα κορίτσια πώς να γράφουν το όνομα του πατέρα τους. Στη συνέχεια, το παίρνουν στο σπίτι για να το δείξουν στους γονείς τους. Έχουν έρθει σε μένα πατεράδες, κλαίγοντας: «Αυτά τα κορίτσια μπορούν να γράψουν το όνομά μου και εγώ όχι». Αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή. Έχω αποδείξει στους άνδρες από αυτά τα επτά χωριά ότι αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβη στις κόρες τους – η μόρφωση. Τα κορίτσια είναι πιο ανεξάρτητα. Μπορούν να μιλήσουν στον πατέρα τους ή στη μητέρα τους και να μοιραστούν τις απόψεις τους. Μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους τώρα. Είχαμε μια συζήτηση στην τάξη μια ημέρα

και κάποια από αυτές σηκώθηκε και μου είπε, «Δεν θα πρέπει να ανησυχείτε για το τι σκέφτεται ο κόσμος». Δεν μπορούσαν να το πουν αυτό πριν. The Rotarian: Τι επιφυλάσσει το μέλλον για αυτά τα κορίτσια; JAN : Δεν θέλω η εκπαίδευσή τους να τελειώσει εδώ. Θα ήθελα να φοιτήσουν στο κολέγιο, αλλά βλέπω τη δυσκολία σε αυτό. Του χρόνου, όταν τα μεγαλύτερα σε ηλικία κορίτσια φτάσουν στην 10η τάξη, θέλω να έχω ένα σχέδιο για να επεκτείνουν την εκπαίδευσή τους με την δημιουργία ενός κέντρου εκμάθησης υπολογιστών ή μια νοσηλευτική μονάδα. Θα «φέρω» την εκπαίδευση σε αυτές εάν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το κολέγιο. Θα συνεχίσω να τους δίνω όση ελευθερία μπορώ και μια θέση στην κοινωνία, όπου θα μπορούν να μιλήσουν. Αργά, αλλά σίγουρα, θα τους προσφέρω ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. πηγή: The Rotarian, τεύχος Δεκεμβρίου 2013

ľΠερισσότερα από 400 κορίτσια, μεταξύ αυτών και τα εικονιζόμενα 7χρονα, παρακολουθούν τα μαθήματα του συγκεκριμένου σχολείου στα περίχωρα της Καμπούλ. Η Razia Jan μια αμερικανή ροταριανή, που επέστρεψε στην γενέτειρά της, ίδρυσε το σχολείο το 2008


18

Το βήμα των ελληνόφωνων Ροταριανών e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

1. Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Πώς τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα κερδίσουν από τα δικαστήρια με τον διαμεσολαβητή

Πρόκειται για μια ελαστική διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή. Πρέπει εδώ να τονίσω ότι με τον όρο ελαστική, εννοούμε μια διαδικασία που δεν υποβάλλεται σε τύπο, όπως οι δικαστικές αποφάσεις. Ο νόμος προσδιορίζει τα γενικά πλαίσιά της, χωρίς όμως να εξειδικεύει και τις λεπτομέρειες. Η ελαστικότητα συνεπώς την κάνει προσιτή για τον καθένα. Επιπλέον πρέπει να υπογραμμισθεί εντόνως ότι χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι η ουδετερότητα και η αμεροληψία του διαμεσολαβητή. Έτσι αποκλείονται από τον ρόλο αυτό πρόσωπα που έχουν ασχοληθεί, για παράδειγμα, ως δικηγόροι με τη συγκεκριμένη διαφορά.

2. Ποια είναι τα προτερήματά της σε σχέση με τη δικαστική διαδικασία;

πηγή: www.imerisia.gr

Η Δρ. Χριστίνα Χαλανούλη, είναι δικηγόρος Αθηνών, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η διαμεσολάβηση είναι μια μη χρονοβόρα διαδικασία. Έτσι σε αντίθεση με τη διαδικασία, για παράδειγμα, ενώπιον του Ειρηνοδικείου που διέπει σήμερα τις υποθέσεις των λεγόμενων υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όταν τα μέρη της διαφοράς συμφωνήσουν να αποταθούν σε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, ο νόμος προσδιορίζει ότι πρέπει να οδηγηθούν στην εξεύρεση λύσης κατά ανώτατο όριο μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες. Εξάλλου σε αντίθεση πάλι με τη δικαιοδοτική διαδικασία, η διαμεσολάβηση σχεδόν εκμηδενίζει το κόστος. Τόσο η προσφυγή στο δικαστήριο, όσο και η διαιτησία έχουν αυξημένο κόστος. Αν πάρουμε πάλι το παράδειγμα του δανειολήπτη, ο μέσος άνθρωπος που υπάγεται στο λεγόμενο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίσει, εκτός από την αμοιβή του δικηγόρου για την ανάληψη της υπόθεσης, τα δικαστικά έξοδα, δηλαδή έξοδα γραμματίου προείσπραξης και παράστασης του δικηγόρου και την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για τα έξοδα επίδοσης στο ή στα εναγόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Αντίθετα στη διαμεσολάβηση πρέπει

να υπολογίσει μόνο την αμοιβή του δικηγόρου του (χωρίς «δικαστικά έξοδα») και θα επιβαρυνθεί κατά ανώτατο όριο με τη μισή αμοιβή του διαμεσολαβητή. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προσδιορίζει ως κατώτατη αμοιβή του διαμεσολαβητή το ποσό των εκατό (100) ευρώ την ώρα.

3. Ποια είναι η θέση των μερών στη διαμεσολάβηση;

Τα μέρη στη διαμεσολάβηση προσέρχονται εκουσίως και δεν είναι απλοί παρατηρητές. Εκδήλωση της ελαστικότητας που υπογραμμίσαμε παραπάνω είναι το γεγονός ότι τα ειδικότερα πλαίσια της διαδικασίας καθορίζονται από τα μέρη σε συνεργασία με το διαμεσολαβητή και ανάλογα με την εκτίμηση των ιδιαίτερων στοιχείων κάθε περίπτωσης, αφού τηρηθούν οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές της ισότητας των μερών, της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και αμεροληψίας του διαμεσολαβητή και της καλής πίστης. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέρη έχουν τα ηνία της διαδικασίας. Έτσι, είναι ο δανειολήπτης και η τράπεζα (τα μέρη) για παράδειγμα που επιλέγουν τον διαμεσολαβητή από τον σχετικό κατάλογο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, που τηρεί η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μπορούν να τερματίσουν τη διαδικασία, ακόμα και χωρίς την επίτευξη συμφωνίας. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι με τη διαμεσολάβηση τόσο ο δανειολήπτης/ υπερχρεωμένος, όσο και το πιστωτικό ίδρυμα/τράπεζα βρίσκονται επί ίσοις όροις, υπό την έννοια ότι ο διαμεσολαβητής δεν θα επηρεαστεί από τις αγορεύσεις των δικηγόρων ή από την εξωτερική ισχύ και τη φήμη των «διαδίκων».

4. Ποια είναι η διαδικασία διαμεσολάβησης και συγκεκριμένα στις υποθέσεις των λεγόμενων υπερχρεωμένων νοικοκυριών;

Πώς θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων καθυστέρησης της


19 e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014 απονομής Δικαιοσύνης και απροθυμίας των τραπεζών να συμμορφωθούν πλήρως με τον νόμο Κατσέλη; Όπως ορίζεται σήμερα νομοθετικά, και συγκεκριμένα σε σχέση με την εφαρμογή του στον νόμο Κατσέλη, η προσφυγή στη διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει είτε με πρωτοβουλία των μερών, όταν η διαφορά δεν έχει εισαχθεί στο δικαστήριο, είτε με πρόταση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση σε κάθε στάση της δίκης, η οποία αν γίνει αποδεκτή από τα μέρη, οδηγεί σε υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης και σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου. Και στις δύο περιπτώσεις η συμφωνία για την υπαγωγή στη διαμεσολάβηση πρέπει να γίνει εγγράφως, έτσι ώστε να αποφευχθεί και αυτό ακόμα το ενδεχόμενο της κακοπιστίας ενός από τα δύο μέρη. Οι συζητήσεις και οι επίσημες προτάσεις των αρμόδιων υπουργείων μιλούν σήμερα για την αντικατάσταση του νόμου Κατσέλη με την υποχρεωτική διαμεσολάβηση και μόνο στην περίπτωση αποτυχίας της, να εισαχθεί η διαφορά στο δικαστήριο. Χρειάζεται εδώ να διευκρινιστεί ότι αυτό που ουσιαστικά θα αντικατασταθεί με τη διαμεσολάβηση είναι το λεγόμενο πρώτο στάδιο (άρθρο 2§1 του νόμου) το οποίο τιτλοφορείται εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Όπως εφαρμόζεται σήμερα ο νόμος, στην πραγματικότητα αυτό το στάδιο εξαντλείται σε μια απλή αίτηση του δανειολήπτη, με την οποία ενημερώνει την τράπεζα ότι επιθυμεί να υπαχθεί στις ευεργετικές αυτές διατάξεις και δεν υπάρχει καμία διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσά τους. Το στάδιο αυτό λήγει με μια βεβαίωση από τον δικηγόρο του αιτούντος ότι απέβη άκαρπη η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού. Έτσι καταλήγουμε στα ειρηνοδικεία και στην οικονομική επιβάρυνση του ήδη ευρισκόμενου σε ένδεια δανειολήπτη και στον προσδιορισμό δικασίμου μετά πέντε και πλέον έτη από την ημέρα της αίτησης.

5. Ποιες είναι οι φάσεις της διαμεσολάβησης;

Με την κήρυξη της διαμεσολάβησης ως υποχρεωτικής, το στάδιο αυτό ουσιαστικά καταργείται. Έτσι ο δανειολήπτης σε συνεννόηση με τον

δικηγόρο του προτείνει στην τράπεζα την προσφυγή στη διαμεσολάβηση. Στη συνέχεια εξευρίσκεται κοινή συναινέσει ο διαμεσολαβητής από τον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η διαμεσολάβηση ξεκινά από τη λεγόμενη προπαρασκευαστική φάση (intake) στην οποία ο επιλεγμένος διαμεσολαβητής έρχεται σε πρώτη επαφή με τα μέρη και κυρίως με τους δικηγόρους τους, προκειμένου να συμφωνηθούν τα τυπικά. Στη συνέχεια προσδιορίζεται η ημέρα στην οποία θα λάβει χώρα η διαμεσολάβηση, στην οποία συμμετέχουν αυτοπροσώπως τα μέρη με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Κατά τη διάρκειά της προωθείται ο διάλογος ανάμεσα στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να καταφέρουν να ξεπεράσουν τις αμετακίνητες διεκδικήσεις/θέσεις τους και να οδηγηθούν στην εξεύρεση των πραγματικών συμφερόντων τους. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να διενεργήσει και κατ' ιδίαν συναντήσεις (caucus) με καθένα από τους εμπλεκομένους, οι οποίες διέπονται αυστηρά από το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα και μεταφέρεται στην άλλη πλευρά, μόνο ό,τι ρητά έχει συναινέσει το μέρος. Ο διαμεσολαβητής είναι στην πραγματικότητα εγγυητής της διαδικασίας, δεν είναι δικαστής,

ούτε διαιτητής. Στις περιπτώσεις για παράδειγμα των υπερχρεωμένων, είναι σαφώς πιο συμφέρον τόσο για την τράπεζα να ικανοποιηθεί άμεσα και σίγουρα κατά το ύψος των δυνατοτήτων του οφειλέτη της, όσο και για τον δανειολήπτη, να ρυθμίσει τις οφειλές του σύμφωνα με τις δυνάμεις του. Το σημαντικό εδώ είναι ότι τη ρύθμιση αυτή θα τη βρουν και θα τη συμφωνήσουν τα μέρη μεταξύ τους. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό διαμεσολάβησης, στο οποίο περιλαμβάνεται το αποτέλεσμα της επιτυχούς συμφωνίας ή της αποτυχίας της διαδικασίας, την αιτία της διαφοράς καθώς και τα στοιχεία που εκ του νόμου αποτελούν ελάχιστο περιεχόμενο αυτού. Το πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες, σε περίπτωση όμως αποτυχίας δύναται να υπογραφεί μόνο από το διαμεσολαβητή. Το πρακτικό της διαμεσολάβησης, που περιέχει τη συμφωνία των μερών, δύναται, κατόπιν αιτήματος ενός τουλάχιστον των μερών, να κατατεθεί στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας διεξαγωγής της διαμεσολάβησης κι εφόσον υπάρχει αξίωση που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο (αρθ. 904 παρ. 2 περ. γ ΚΠολΔ).


20

Δράσεις Ροταριανών Ομίλων e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Βραβεύσεις έργων Ευποιίας Ροταριανών Ομίλων Θεσσαλονίκης Για 62η συνεχή χρονιά οι πέντε Ροταριανοί Όμιλοι, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πανοράματος και «Άριστα Τελείν», πραγματοποίησαν και φέτος την μεγάλη κοινωνική εκδήλωση των βραβεύσεων έργων ευποιίας, αλτρουισμού και κοινωνικής προσφοράς, στην οποία βραβεύτηκαν οργανώσεις και άτομα, για διακεκριμένες πράξεις προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και το συνάνθρωπο. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Νικόλαος Μέρτζος, Πρόεδρος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών με θέμα: «ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΟΧΥΡΑ».

Ε

κ μέρους των πέντε Ροταριανών Ομίλων χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κ. Δανάη Παλαμίδου. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Βραβεύσεων, ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Α.Π.Θ κ. Μιχ. Μαμόπουλος, στην εισήγησή του παρουσίασε τους βραβευόμενους στους οποίους απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις και μετάλλια. O γνωστός ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης απήγγειλε έργα ΑΜΛΕΤ και η «Ορχήστρα Νέων Δίου» πλαισίωσε την εκδήλωση ερμηνεύοντας έργα γνωστών Ελλήνων συνθετών. Μετά την τελετή ακολούθησε συνεστίαση προς τιμήν των βραβευθέντων. Βραβεύτηκαν οι: 1. Γεώργιος Παπαδόπουλος, με βραβείο ευποιίας με χρυσό μετάλλιο, για την πολύπλευρη προσφορά αγάπης προς τον συνάνθρωπο, 2. Αφροδίτη Καραγιαννίδου, με βραβείο ευποιίας με αργυρό μετάλλιο, για την μακρόχρονη προσφορά της στον συνάνθρωπο μέσω της αιμοδοσίας, 3. Ελένη Χατζηκώστα, με βραβείο ευποιίας – μετά θάνατον – με αργυρό

μετάλλιο, για σημαντική δωρεά στη γενέτειρά της, 4. Μανώλης Φιλιππίδης, με βραβείο ευποιίας – μετά θάνατον – με αργυρό μετάλλιο, για την πολύπλευρη ανθρωπιστική βοήθεια προς τους καρκινοπαθείς συνανθρώπους, 5. Νικολέττα Μεχτίδου, μαθήτρια, με βραβείο ευποιίας, με χρυσό μετάλλιο, για πράξη ακεραιότητας και εντιμότητας, 6. Δώρα Φωτιάδου και Γρηγόρης Ζευγαρόπουλος, με βραβείο ευποιίας με χρυσό μετάλλιο για ύψιστη δωρεά ζωής προς τον συνάνθρωπο, 7. Πέτρος Δαμιανός, καθηγητής, με βραβείο ευποιίας με χρυσό μετάλλιο, για τη σημαντική προσφορά του στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του «Σχολείου Ανηλίκων Αυλώνος», 8. «Σύλλογος Καλλονής Λέσβου ΣΙΤΙΖΩ», με βραβείο ευποιίας με αργυρό

μετάλλιο, για μακρόχρονη προσφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, 9. «Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Μ.Α.Ζ.Ι.», με βραβείο ευποιίας με αργυρό μετάλλιο, για την πολύπλευρη δράση αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, 10. Δημήτρης Κρανιώτης, ιατρός, με δημόσιο έπαινο, για την πολύπλευρη κοινωνική και πνευματική προσφορά του, στην παγκόσμια προβολή της χώρας μας, 11. Νίκος Μαγγίτσης, ορειβάτης, με δημόσιο έπαινο για την συμβολή του στην διεθνή προβολή της Ελλάδας, με τις ορειβατικές του επιδόσεις, 12. «ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», με βραβείο ευποιίας με αργυρό μετάλλιο, για την μακρόχρονη κοινωνική προσφορά στον συνάνθρωπο με την εθελοντική αιμοδοσία, 13. «Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων»,


21 e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Ο κ. Νικόλαος Μέρτζος, Πρόεδρος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών καθώς αναπτύσσει το θέμα: «Τα Μακεδονικά Οχυρά»

με βραβείο ευποιίας με αργυρό μετάλλιο για τη σημαντική εθελοντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, 14. «Ορχήστρα Νέων Δίου», με βραβείο ευποιίας με αργυρό μετάλλιο, για τη συμβολή της στη διάσωση και διαρκή προβολή της ελληνικής μουσικής, 15. Θεόδωρος Γκαλτσίδης, με βραβείο ευποιίας με χρυσό μετάλλιο, για πράξεις αυτοθυσίας και αυταπάρνησης, 16. «Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων», με βραβείο ευποιίας με αργυρό μετάλλιο, για την κοινωνική και πολιτιστική προσφορά, 17. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ειδικός φρουρός, με βραβείο ευποιίας με αργυρό μετάλλιο, για πράξη αυτοθυσίας, 18. Κωνσταντίνος Σαραφίδης, ειδικός φρουρός, με βραβείο ευποιίας με αργυρό μετάλλιο, για πράξη αυτοθυσίας.

Ο Διοικητής Βασίλης Μακρής επιδίδει το βραβείο στον Γεώργιο Παπαδόπουλο

Άποψη της κατάμεστης αίθουσας


22

Δράσεις Ροταριανών Ομίλων e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Ρ.Ο. Κέρκυρας, Κέρκυρα – Καποδίστριας, Κέρκυρα – Βορράς, Κέρκυρα – Διεθνής και Όμιλος Ροταράκτ Κέρκυρας Στα πλαίσια της αδιάλειπτης κοινωνικής προσφοράς και της αρωγής προς τον συνάνθρωπο οι Ροταριανοί Όμιλοι Κέρκυρας, Κέρκυρα – Καποδίστριας, Κέρκυρα – Βορράς, Κέρκυρα – Διεθνής και ο Όμιλος Ροταράκτ Κέρκυρας, διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 12 Μαρτίου. Η κινητή μονάδα του Νοσοκομείου βρέθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι

περιμένοντας όλους τους Κερκυραίους που θέλησαν να κάνουν ένα δώρο ζωής στο συνάνθρωπό τους. Διαθέτοντας 5 λεπτά και λίγο αίμα μπορούμε όλοι να χαρίσουμε ζωή. Η κοινή αυτή δράση των Ομίλων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ευρύτερης κινητοποίησης των Ροταριανών σε ολόκληρη την βόρεια Ελλάδα.

Ρ.Ο. Κέρκυρας και Όμιλος Ροταράκτ Κέρκυρας Μια ολοκαίνουργια παιδική δανειστική βιβλιοθήκη θα έχει σε λίγο καιρό στη διάθεση των μαθητών του το 6ο Δημοτικό Σχολείο Κερκύρας. Η πρωτοβουλία δημιουργίας της βιβλιοθήκης αυτής ανήκει στον Ροταριανό Όμιλο Κερκύρας και τον Όμιλο Ροταράκτ Κερκύρας, οι οποίοι θέλησαν με αυτό τον τρόπο να βοηθήσουν μικρούς μαθητές να αγαπήσουν το βιβλίο και να αναπτύξουν παράλληλα τη φαντασία και τις γνώσεις τους. Την παιδική δανειστική βιβλιοθήκη

θα διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου το 6ο Δημοτικό και θα αφορά αποκλειστικά τους περίπου 230 μαθητές του. Ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων θα προσφερθεί αρχικά από τα μέλη του Ρ.Ο. Κερκύρας. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι πολλοί γονείς ανανεώνουν τη βιβλιοθήκη των παιδιών τους, αποσύροντας πολλά βιβλία όταν τα παιδιά περνούν στο Γυμνάσιο, ο Ρ.Ο. Κερκύρας προσκαλεί τους γονείς να προσφέρουν παιδικά βιβλία που δεν χρειάζονται, συμμετέχοντας έτσι στον

εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης. Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια, παρακαλούνται να παραδίδουν τα βιβλία στο ιατρείο του Δημήτρη Πιτσινίγκου (στην οδό Ιακώβου Πολυλά 22γ στον 2ο όροφο – περιοχή Τέννις, ακριβώς πίσω από το κτήριο της Αστυνομίας) ή στο φροντιστήριο «Παιδεία», κ. Γιώργο Πανδή (στην οδό Γεωργίου Σαμαρτζή 1 στο Σαρόκο).


Η Νίκη της Σαμοθράκης

23

e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Πως βρέθηκε η Νίκη της Σαμοθράκης Στις 15 Απριλίου του 1865, η αρχαιολογική αποστολή του Γάλλου υποπρόξενου Καρόλου Σαμπουαζό, έκανε ανασκαφές στα βόρεια της Σαμοθράκης. Τότε ένας Έλληνας εργάτης αναφώνησε «Κύριε, εύραμεν μια γυναίκα»! Είχε βρει τα πόδια και τον κορμό της Νίκης της Σαμοθράκης.

Η

Σαμοθράκη βρισκόταν ακόμα υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο Σαμπουαζό χρειαζόταν την άδεια της Υψηλής Πύλης, για να μεταφέρει το γλυπτό στη Γαλλία. Το άγαλμα έφτασε στο Λούβρο στις 11 Μαΐου του 1864, αλλά με σημαντικές ελλείψεις. Είχε βρεθεί σε πολλά κομμάτια, γιατί οι καλλιτέχνες της ελληνιστικής περιόδου συνήθιζαν να φτιάχνουν το γλυπτά σε τμήματα και να τα ενώνουν μετά. Όταν ο Σαμπουαζό πήρε τη Νίκη από τη Σαμοθράκη, είχε αφήσει πίσω την πλώρη στην οποία πατούσε το άγαλμα, γιατί πίστευε ότι ανήκε σε άλλο γλυπτό. Χωρίς την πλώρη, όμως, το άγαλμα δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο. Ήταν έτσι δημιουργημένο από τον γλύπτη, που χρειαζόταν να στέκεται στην πλώρη, για να υπάρχει η απαραίτητη ισορροπία. Το πρόβλημα έλυσαν Αυστριακοί αρχαιολόγοι το 1875, όταν συνειδητοποίησαν ότι τελικά η πλώρη ήταν μέρος της σύνθεσης της Νίκης. Ο Σαμπουαζό κατάφερε να πάρει και αυτό το κομμάτι στη Γαλλία. Η Νίκη της Σαμοθράκης εκτίθεται στο Λούβρο από το 1884. Το όνομα του ιδιοφυή γλύπτη παραμένει άγνωστο, αλλά η φήμη του αγάλματος έχει φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. και κοσμούσε το Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Πολλοί λένε ότι ήταν αφιέρωμα του Δημήτριου του Πολιορκητή, που νίκησε τον στόλο του Πτολεμαίου το 290 π.Χ. Μια άλλη εκδοχή λέει ότι το αφιέρωσαν οι Ρόδιοι, όταν νίκησαν τον Αντίοχο Γ' της Συρίας σε ναυμαχία.

Εκτός από το άγαλμα στο Λούβρο υπάρχει άλλο ένα στο αρχαιολογικό μουσείο της Σαμοθράκης και ένα ακόμη ρωμαϊκό αντίγραφο σε μουσείο της Βιέννης. Η Νίκη είναι απόδειξη της λεηλασίας των ελληνικών γλυπτών από πολλούς τυχοδιώκτες, οι οποίοι απλά δεν ήταν τόσο ξεδιάντροποι όσο ο Λόρδος του Έλγιν. Αυτοί έκλεβαν από ανασκαφές σε όλο τον κόσμο και δεν κατέστρεφαν, όπως ο Βρετανός διπλωμάτης. Η αποκατάσταση του αγάλματος με προσφορές ιδιωτών. Την αποκατάσταση της Νίκης της Σαμοθράκης σχεδιάζει το μουσείο του Λούβρου. Έχει συγκεντρώσει 1.000.000 ευρώ από ιδιωτικές δωρεές, μέσω της

πηγή: mixanitouxronou.gr

καμπάνιας «Όλοι Μαικήνες». Η καμπάνια ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και είχε στόχο τη συγκέντρωση του ενός εκατομμυρίου ευρώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Το συνολικό ποσό των επισκευών ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ, αλλά 3.000.000 ευρώ είχαν ήδη προσφερθεί από χορηγίες. Συμμετείχαν περίπου 6.700 ιδιώτες, οι οποίοι προσέφεραν από 1 μέχρι και 8.500 ευρώ. Οι επισκέπτες του Λούβρου θα μπορούν να αντικρίσουν ξανά το άγαλμα από τις αρχές του καλοκαιριού του 2014, γιατί η κλίμακα Νταρού, στην οποία φιλοξενείται, είναι κλειστή για ανακαίνιση. Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας και Αποκατάστασης των Μουσείων της Γαλλίας, το άγαλμα ήταν βαμμένο με χρώμα.

«Κύριε, εύραμεν μια γυναίκα!»


24

Τεχνολογία e-γέτης | Τεύχος 23 | Μαίος 2014

της Λίνας Γιάνναρου

Μπορεί να έχει στρωθεί καλοσιδερωμένο τραπεζομάντιλο, να έχει βγει από την κασέλα το καλό σερβίτσιο, τα ποτήρια να αστράφτουν και το μενού να είναι από πλούσιο έως υπερβολικό, αλλά και πάλι το ελληνικό τραπέζι θα θεωρούνταν ημιτελές χωρίς ένα καλαθάκι με φρέσκο ψωμί.

Α

Κοιτάξτε, έφαγα και το τάπερ!

υτό σκέφτηκε η Κωστάντια Μάνθου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης της διεθνούς ομάδας ντιζάινερς «This is Very Dangerous» στην οποία συμμετέχει, στο πλαίσιο της εφετινής Εβδομάδας Ντιζάιν του Μιλάνου (πραγματοποιήθηκε 8-13 Απριλίου). Κάθε χρόνο, η ομάδα συμμετέχει με κοινή θεματική, φέτος θέμα ήταν το πικ νικ. «Σκεφτείτε ένα διεθνές πικ νικ, στο οποίο κάθε ένας από εμάς έπρεπε να “φέρει” κάτι που θα αντιπροσώπευε τη χώρα του», λέει στην «Κ» η 30χρονη Κωστάντια από το σπίτι και εργαστήριό της στο Μιλάνο, όπου ζει τα τελευταία χρόνια. «Καθώς η λογική του πικ νικ δεν υφίσταται στην Ελλάδα, δεν το συνηθίζουμε, άρχισα να σκέφτομαι τι θα έφερνε ένας Έλληνας σε ένα κοινό γεύμα. Θα έφερνε ψωμί και κάτι ακόμα. Αλλά σίγουρα ψωμί». Έτσι της γεννήθηκε η ιδέα για τη συλλογή ΚΙ•RA and The Edible Tower (of Containers), στην ουσία ένα σύστημα παρασκευής ενός τάπερ από ζύμη ψωμιού. Το έργο που παρουσίασε η Κωστάντια στο Μιλάνο περιλαμβάνει τη συνταγή

για «ανθεκτικό» ψωμί, ένα κεραμικό σκεύος με καπάκι, στο οποίο το ψωμί μπορεί να ψηθεί, ένα ειδικό εργαλείο χάραξης του ψωμιού ώστε να μπορεί να κοπεί σε μερίδες και ένα τραπεζομάντιλο με ειδικά «χερούλια» ώστε το kit να μεταφέρεται εύκολα. Το μήνυμα, προφανές. Τα κάποτε επαναστατικά σκεύη μιας χρήσης, όπως τα χάρτινα ή πλαστικά πιάτα και μαχαιροπίρουνα, αποτελούν σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς βραχνάδες. (Μόνο στις ΗΠΑ απορρίπτονται κάθε χρόνο ένα τρισ. τέτοια σκεύη). Την ίδια στιγμή, έχει βρεθεί ότι τα βιοδιασπώμενα σερβίτσια, κατασκευασμένα φερ’ ειπείν από καλαμπόκι, είναι μεν φιλικότερα στο περιβάλλον μετά την απόρριψή τους, αλλά για την κατασκευή τους καταναλώνεται εξίσου ή και περισσότερη ενέργεια από αυτήν που χρειάζεται για την παραγωγή των πλαστικών. Φανταστείτε, όμως, τα τάπερ του φαγητού που φέρνουμε στη δουλειά, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην εξοχή ή ακόμα και τα πιάτα που σερβίρουμε στα πάρτι να τρώγονταν κι αυτά;


Κοιτάξτε έφαγα το τάπερ

25

e-γέτης | Τεύχος 23 | Μαίος 2014

Γνώρισε μεγάλη επιτυχία Το ΚΙ•RA and The Edible Tower (of Containers) γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην έκθεση του Μιλάνου. Βλέποντας την ανταπόκριση από τους επισκέπτες, μάλιστα, η Μάνθου σκέφτεται να βγάλει το kit στην αγορά. «Προσπαθώ να καταλήξω εάν θέλω να το κάνω μόνη μου σε συνεργασία με τεχνίτες από την Ιταλία ή να παραχωρήσω την ιδέα σε εταιρεία», λέει. Πάντως, όπως εξηγεί η ίδια (kostantiamanthou.blogspot.gr), εκτός από την οικολογική διάσταση της συλλογής, η ιδέα της ταυτόχρονης παρασκευής φαγητού και σκεύους χαρίζει μια ευαισθησία στη διαδικασία και προσθέτει «απτότητα» στην κατανάλωση. «Η γραμμική πρόοδος της παρασκευής φαγητού για ένα γεύμα στην εξοχή γίνεται κυκλική και αυτή η διαδικασία καταλήγει στο τίποτα. Αυτό που μένει στο τέλος είναι μόνο η ανάμνηση ενός κοινού γεύματος».

Βρώσιμα τάπερ, το ένα πάνω στο άλλο. Παίρνεις το φαγητό σου στη δουλειά μέσα σε αυτό το σκεύος από ψωμί, το τρως και δεν μένει τίποτε

Η Κωστάντια Μάνθου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε αρχιτεκτονική στον Βόλο και για τα επόμενα χρόνια εργάστηκε πλάι στον Νίκο Αλεξίου και στους αδελφούς Campana. Από το 2008, ζει στο Μιλάνο, όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στο βιομηχανικό σχέδιο. Εργάζεται ως αρχιτέκτονας, αλλά η μεγάλη της αγάπη είναι ο σχεδιασμός προϊόντων. πηγή: έντυπη καθημερινή (03.05.2014)


26 e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014


27 e-γέτης | Τεύχος 23 | Μάιος 2014

Otto von Bismarck

Τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται ύστερα από το κυνήγι, κατά την διάρκεια του πολέμου και πριν από τις εκλογές.

Emma Goldman

Αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν την πραγματικότητα θα ήταν παράνομες.

Έχουν πει για τις εκλογές:

Frank McKinney "Kin" Hubbard

Όλοι θα θέλαμε να ψηφίσουμε τον καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν είναι ποτέ υποψήφιος.

Henry de Jouvenel

Μια κοινωνία προβάτων θα βγάλει, αναπόφευκτα κάποια στιγμή, μια κυβέρνηση λύκων.

Oscar Ameringer

Πολιτική είναι η ευγενής τέχνη του να παίρνεις τις ψήφους των φτωχών και να κάνεις προεκλογικές εκστρατείες με τα λεφτά των πλουσίων, υποσχόμενος στους μεν ότι θα τους προστατέψεις από τους δε.

Abraham Lincoln

Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό.

και το καλύτερο … Μικρό Κομματικό Λεξικό Victor Marie Hugo

Οι υπουργοί λένε ότι θέλουμε να λένε, ώστε να κάνουμε ότι θέλουνε να κάνουμε.

Thomas Jefferson

Όταν ο λαός φοβάται την κυβέρνηση, υπάρχει τυραννία. Όταν η κυβέρνηση φοβάται το λαό, υπάρχει ελευθερία.

Όταν ένας πολιτικός φεύγει από άλλο κόμμα και έρχεται στο δικό μας έχουμε διεύρυνση. Όταν ένας πολιτικός φεύγει από το δικό μας κόμμα και πάει σε άλλο έχουμε προδοσία, αποστασία κλπ.


Μόλις πριν από 86 χρόνια... «Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθή ψήφος εις τας γυναίκας». «Σχετικώς με το ίδιον τούτο θέμα διαπρεπέστατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξει από του βήματος της Βουλής το επιστημονικώς πασίγνωστον, άλλως τε, γεγονός ότι πάν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπον και έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμένας ημέρας εκάστου μηνός».

«Νεώτεραι και ακριβέστεραι έρευναι καταδείκνυσιν ότι ου μόνον ωρισμένας ημέρας, αλλά δι'όλου του μηνός τελούσιν άπαντα τα θήλεα εις πνευματικήν και συναισθηματικήν ανισορροπίαν, τινά μεν μετρίαν, τα πλείστα δε σφοδροτάτην και ακατάσχετον, άτε και παντοιοτρόπως εκδηλουμένην και κλιμακουμένην συν το χρόνω». «Επειδή εν τούτοις, αι ημέραι αύται, δεν συμπίπτουν ως προς όλα τα θήλεα, είναι αδύνατον να ευρεθεί ημέρα πνευματικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνην ημέραν να ορίζονται αι εκάστοτε εκλογαί». «Η γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον». Εφημερίδα "Νέα Ημέρα", 20.3.1928

Μηναίo Ενημερωτικό Δελτίο Ρ.Ο. Φιλοθέης (5.2014)  

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει και τις δράσεις όλων των Ροταριανών Ομίλων των 2470 και 2484 Περιφερειών Δ.Ρ. κ...

Advertisement