Page 1

CONTAMINACIÓ: Introducció d’un contaminant en un medi natural que causa inestabilitat, desordre o malestar en un ecosistema, en el medi físic o en un ésser viu.

En països com India la contaminació està més present, ja que actua en els ciutadans perjudicant-los més greument, perquè no tenen medis per a combatre les infermetats.

Tot aquest fem, l’enviem els països desenvolupats. Molts dels residus electrònics, són enviats de forma il·legal, encara que també hi ha una part que és enviada de forma legal, és a dir, fem al que ja li han retirat els plàstics perillosos.

EE.UU. és el major exportador de desaprofitaments contaminants a India, llança milions d’aparells i components elèctrics, provocant depòsits de fem.

Milers d'homes, dones i xiquets treballen extraient l’aprofitable de les peses usant àcid nítric, per a traure diminutes quantitats d’or, a canvi d’un sou de quasi un dòlar i mig al dia. Ells no tenen cap protecció ni mesura de seguretats, treballen sense guants i inhalant productes tòxics.

Hi ha fabricants, que es comprometen ells mateixos a reciclar els productes.

Contaminació en.. INDIA  

Info.Contaminació en India