Page 1

OPĆINA MEDULIN, ALBANEŽ D.O.O. I ZELENA ISTRA U ZAJEDNIČKOJ KAMPANJI

ZAŠTO ODVAJATI OTPAD? • zato što u kućanstvu nastaju različite vrste otpada od kojih se mnoge mogu reciklirati, ponovo preraditi i koristiti u proizvodnji novih proizvoda. Tako štedimo prirodne resurse. • zato što u kućanstvu nastaje i opasan otpad poput starih baterija, lijekova, elektronike, boja i lakova i sl. Taj se otpad mora obraditi na poseban način da bi se spriječilo zagađenje okoliša. • zato što je potrebno smanjiti količinu otpada koju odlažemo na odlagalištu.

Upute za odvojeno sakupljanje otpada

recikliranje otpada

sakupljanje korisnog otpada u “zelenim otocima”

PAPIR I KARTON Jeste li znali da papir i karton čine više od 20% kućnog otpada? Vrlo su vrijedna sirovina jer ih je moguće više puta reciklirati čime se štedi energija, voda i drvna sirovina! Za sakupljanje starog papira i kartona predviđen je plavi kontejner. Koristite ga! - novinski i uredski papir - časopisi, katalozi, prospekti, bilježnice - papirnata i kartonska ambalaža - tetrapak ambalaža - plastificirani papir - metalizirani papir - zauljeni papir - fotografije Molimo da ne odlažete prljavi papir i karton! Molimo da papir i karton prije odlaganja usitnite! KORISTAN SAVJET: koristite reciklirani papir u svom kućanstvu ili na poslu, sjetite se odvojiti i kartonsku ambalažu prehrambenih proizvoda poput tjestenine, riže, čajeva i sl.

PLASTI»NA, METALNA I TETRAPAK AMBALAŽA Jeste li znali da plastična, metalna i tetrapak ambalaža također čine više od 20% kućnog otpada? Moguće ih je reciklirati i time štedjeti naftu, prirodne metale i drvnu sirovinu (iz tetrapaka). To su prirodni resursi koje imamo u ograničenim količinama i trebamo ih mudro koristiti kako bi i buduće generacije mogle ostvariti kvalitetu života kao mi danas. Za sakupljanje plastične, metalne i tetrapak ambalaže predviđen je žuti kontejner. Koristite ga! - ambalaža deterdženata - ambalaža šampona - ambalaža prehrambenih proizvoda - limenke, konzerve, metalni poklopci - plastične vrećice - tetrapak ambalaža - plastične čaše i tanjuri - ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari - ambalaža sprejeva - ambalaža boja i lakova - plastične igračke Molimo da ambalažu prije odlaganja isperete!

KORISTAN SAVJET: izbjegavajte plastične vrećice, koristite platnene vrećice, torbe ili košare, nemojte kupovati nepotrebnu jednokratnu ambalažu koja odmah postaje otpad, poput 10 dkg sira zapakiranog u isto toliko plastične ambalaže!

STAKLENA AMBALAŽA Jeste li znali da staklena ambalaža čini oko 5% kućnog otpada? Staklo dobro čuva proizvod, a za razliku od drugih ambalažnih materijala moguće ga je u potpunosti bezbroj puta reciklirati! Za sakupljanje staklene ambalaže predviđen je zeleni kontejner. Koristite ga! - staklene boce i staklenke svih boja - staklene čaše - prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo - kristal, ogledala, porculan, keramika - žarulje, neonske svjetiljke - ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari Molimo da ambalažu prije odlaganja isperete! KORISTAN SAVJET: osim staklenih boca reciklirajte i staklenke npr. marmelade, meda, senfa, kiselih krastavaca i sl.

OTPADNA JESTIVA ULJA I OSTACI HRANE Ukoliko imate otpadno jestivo ulje možete ga odložiti u posebne spremnike koji se nalaze na benzinskim postajama INA u Medulinu i EURO PETROL u Banjolama. Otpadno ulje treba odlagati u za to predviđene spremnike, koji ne smiju biti onečišćeni nikakvim opasnim otpadom npr. mazivim uljima, bojama, raznim kemikalijama i sl. U spremnike treba odlagati isključivo otpadno jestivo ulje, a nikako druge vrste otpada, npr.: ostatke hrane, pribor za jelo, vodu, detergente, talog, bilo kakav kruti otpad i dr. Ukoliko imate veće količine otpadnih ulja možete u Albanežu dogovoriti zbrinjavanje preko Ecooperative d.o.o., Dalmatinskih brigada 17, Matulji. Slobodno nazovite Albanež d.o.o. na broj telefona 099/1901944 i ugovorite besplatno preuzimanje vašeg otpadnog jestivog ulja. Molimo da otpatke hrane obavezno zapakirate u plastičnu vrećicu prije odlaganja u komunalni kontejner!

proizvodnja novih proizvoda

OPASNI OTPAD Opasni otpad odbačen u okoliš zagađuje tlo i vodu toksičnim tvarima i time truje biljni i životinjski svijet, a putem hrane i vode i ljude. Trenutno postoji mogućnost sigurnog zbrinjavanja barem nekih vrsta opasnog otpada te je važno pridržavati se uputa za odlaganje! STARI LIJEKOVI Svaka ljekarna dužna je prema propisu imati spremnik za stare lijekove i besplatno ih preuzimati od građana. STARI AKUMULATORI I BATERIJE Prema novim propisima možete ih besplatno predati u bilo kojoj trgovini koja ih prodaje. Možete ih i odložiti u posebne spremnike koji se nalaze na benzinskoj postaji INA-e u Medulinu i EURO PETROL u Banjolama. OTPADNA MOTORNA ULJA Motorno ulje mijenjajte kod automehaničara jer su ga oni dužni zbrinjavati kod ovlaštenih tvrtki. No, ukoliko ipak imate staro motorno ulje, možete ga besplatno odložiti u poseban spremnik na benzinskoj postaji INA-e u Medulinu i EURO PETROL u Banjolama. Spremnik je isključivo namijenjen građanima koji sami mijenjanju ulja u svojim vozilima. OPREZ! U spremnik je zabranjeno odlagati ulja iz kočnica zbog drugačijih kemijskih svojstava. Plastične zauljene kantice odložite u žuti kontejner pored spremnika. Zauljene filtere, masne krpe i sl. možete baciti u crveni kontejner na svakoj benzinskoj postaji. Gdje završava staro motorno ulje iz spremnika? Stara ulja iskorištavaju se u energetske svrhe (kao goriva) ili za proizvodnju maziva. OSTALE VRSTE OTPADA Ostale otpadne materijale za koje nije predviđeno odlaganje u “zelene otoke” možete odnijeti u tvrtku Metis d.d. u Šijani, na adresi Valica 8, tel. 535 168. Evo što u Metisu možete besplatno odložiti: - veću količinu papira, kartona, plastike, metala, stakla i tetrapaka - bijelu tehniku (štednjaci, hladnjaci i sl.) - elektronički otpad (televizori, osobna računala, radio prijemnici, klima-uređaji i sl.) - stare gume - stare baterije - stare akumulatore - staro motorno ulje - hidrauličko ulje - fluorescentne cijevi - ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (ulje, boje i lakovi, filteri) - građevinski otpad koji sadrži azbest (ploče, izolacija i sl.)

Općina Medulin je u 2009. godini započela s uspostavom cjelovitog sustava odvojenog sakupljanja otpada. U svim naseljima možete pronaći komplet kontejnera za sakupljanje korisnog otpada, tj. “zeleni otok”. Koristite ga! Za više informacija o novom sustavu i vrstama otpada koje možete odgovorno odložiti posjetite navedene web stranice, pišite nam ili nazovite na telefon: ALBANEŽ d.o.o: Tel. 573 136, e-mail: albanez@pu.t-com.hr, web: www.albanez.hr OPĆINA MEDULIN: Tel. 385 650, e-mail: opcina@medulin.hr, web: www.medulin.hr ZELENA ISTRA: Tel./Fax. 506 065, e-mail: udruga-zelena-istra@pu.t-com.hr, web: www.zelena-istra.hr

ODVOJENIM SAKUPLJANJEM OTPADA ŠTITIMO OKOLIŠ, ČUVAMO PRIRODNE RESURSE I SVOJE ZDRAVLJE.

Ambalažni otpad  

Ekologija u prirodi