Page 1

Split Plan van aanpak voor de dansserie op televisie Hoe maken we “Split� tot een succes?

Producenten/auteurs PvA: Lies Waterman en Wouter Springer Regisseur: Sheng Yong Cheng Scenarioschrijver: Johan Paul de Vrijer

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 1


Plan van aanpak

inhoudsopgave

Inhoudsopgave

bladzijde

Inleiding ……………………………………………………………………………………… 5 1 Inhoudelijke uitgangspunten…………………………………………………… 6 1.1 Doelstelling……………………………………………………………………………………………………………… 1.2 Projectmissie en imago……………………………………………………………………………………….…… 1.3 Projectafbakening…………………………………………………………………………........................... 1.4 Projectdefinitie………………………………………………………………………………………………………… 1.5 Haalbaarheid project……………………………………………………………………………………………….. 1.6 Beoordeling productionele haalbaarheid………………………………………………………………….

6 6 7 7 7 7

2 Projectinhoud…………………………………………………………………………. 8 2.1 Kritische factoren……………………………………………………………………………………………………… 2.2 Spin-off…………………………………………………………………………………………………………………….

8 8

3 Planning en fasering……………………………………………………………….. 9 3.1 De acht fases…………………………………………………………………………………………………………… 3.2 Besluitvorming…………………………………………………………………………………………………………

9 11

4 Project marketing en communicatie ………………………………………. 12 4.1 Strategische issues en acties……………………………………………………………………………………. 4.2 Conclusie…………………………………………………………………………………………………………………. 4.3 Kijkwijzer…………………………………………………………………………………………………………………. 4.3.1 Kijkwijzer waarschuwt………………………………………………………………………………………….. 4.3.2 Internationale instituten voor de classificatie van Audiovisuele Media…………………

12 13 14 14 15

5 PR en marketing: bekendheid en content genereren………………. 16 5.1 Social media…………………………………………………………………………………………………………….. 5.1.1 Facebook Acties …………………………………………………………………………………………………… 5.1.2 LinkedIn………………………………………………………………………………………………………………… 5.1.3 Twitter………………………………………………………………………………………………………………….. 5.2 Prijsvragen………………………………………………………………………………………………………………. 5.3 Communicatie: the do’s en don’ts…………………………………………………………………………… 5.4 Werkwijze……………………………………………………………………………………………………………….. 5.5 de app………………………………………………………………………………………………………………………

Augustus 2013 Conceptversie

16 16 16 17 17 19 20 21

Pagina 2


Plan van aanpak

inhoudsopgave

Inhoudsopgave

bladzijde

5.5.1 Het maken van een app………………………………………………………………………………………… 5.5.2 Mobiele apps: de do’s en don’ts…………………………………………………………………………… 5.5.3 Twaalf criteria voor succes van een app……………………………………………………………….. 5.6 Communicatiekanaal YouTube en/of Vimeo…………………………………………………………… 5.6.1 Advertentieopbrengsten……………………………………………………………………………………… 5.6.2 Commercieel dansfilmpje op Youtube…………………………………………………………………. 5.7 Website…………………………………………………………………………………………………………………… 5.8 Flyers en posters……………………………………………………………………………………………………… 5.9 Persbericht maken en publiceren…………………………………………………………………………….

21 21 22 23 24 24 24 25 25

6 PR en marketing: publiciteit……………………………………………………. 26 6.1 Publiciteit………………………………………………………………………………………………………………… 6.2 IMDb………………………………………………………………………………………………………………………..

26 26

7 Cast en crew……………………………………………………………………………. 27 7.1 Fotoboek voor cast, crew en voor investeerders…………………………………………………….. 7.2 Productie cast en crew…………………………………………………………………………………………….. 7.3 Cast en crew vastgelegd…………………………………………………………………………………………… 7.4 Cast en crew on hold……………………………………………………………………………………………….. 7.5 Cast en crew nog in te vullen…………………………………………………………………………………… 7.6 Organisatieopzet………………………………………………………………………………………………………

27 27 27 28 28 29

8 Zakelijke randvoorwaarden…………………………………………………… 30 8.1 USP’s……………………………………………………………………………………………………………………….. 8.2 PoD’s……………………………………………………………………………………………………………………….. 8.3 UPB…………………………………………………………………………………………………………………………. 8.4 Merchandising………………………………………………………………………………………………………….

30 31 31 31

9 Kwaliteitsafspraken………………………………………………………………… 32 9.1 Toetsing……………………………………………………………………………………………………………………

Augustus 2013 Conceptversie

32

Pagina 3


Plan van aanpak

Inhoudsopgave

inhoudsopgave

bladzijde

10 Facilitaire eisen en juridische aspecten…………………………………… 33 10.1 Facilitaire eisen……………………………………………………………………………………………………… 10.2 Juridische aspecten……………………………………………………………………………………………….. 10.2.1 Rechten en overeenkomsten……………………………………………………………………………… 10.2.2 VAR-Verklaring WUO/Pay roll services………………………………………………………………. 10.2.3 Auteursrechten voor de muziek……………………………………………………………………….… 10.2.4 Registratie bij Sena……………………………………………………………………………………………… 10.2.5 Vastlegging tv-format………………………………………………………………………………………… 10.3 Projectfinanciën en –uren……………………………………………………………………………………… 10.4 Productieplanning…………………………………………………………………………………………………. 10.5 Een goede voorbereiding……………………………………………………………………………………….

33 34 34 34 34 35 35 36 37 37

11 Verdienmodel……………………………………………………………………….. 38 11.1 Pitch………………………………………………………………………………………………………………………. 11.2 Contentgenerering………………………………………………………………………………………………… 11.3 (Crowd)funding…………………………………………………………………………………………………….. 11.3.1 Pitchstar crowdfunding d.m.v. een sms’je………………………………………………………….. 11.3.2 Crowdfunding-BBQ…………………………………………………………………………………………….. 11.3.3 Crowdfunding donaties geslaagd……………………………………………………………………….. 11.3.4 Donateurs betrekken bij project d.m.v. acties……………………………………………………. 11.3.5 Fiscale zaken voor ontvanger en donateur………………………………………………………… 11.4 VOD……………………………………………………………………………………………………………………….. 11.5 Pay per view………………………………………………………………………………………………………….. 11.6 Uitbetaling/winstdeling…………………………………………………………………………………………. 11.7 Risicoanalyse…………………………………………………………………………………………………………. 11.8 Samenwerkingsafspraken en teamleden……………………………………………………………….

Augustus 2013 Conceptversie

38 38 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 43

Pagina 4


Plan van aanpak

inleiding

Inleiding

En een droom wordt werkelijkheid De dansshows op televisie zijn een ware inspiratiebron voor het maken van deze dansserie. Het contact met Roy Julen maakt de realisatie van deze dansserie bijzonder. Roy Julen is de hoofdchoreograaf van So You Think You Can Dance – The Next Generation. De regisseur Sheng Yong Cheng wordt benaderd en er ontstaat een hecht team. Taken worden verdeeld. Wouter Springer en Lies Waterman gaan fungeren als producent en Sheng Yong Cheng fungeert als regisseur. De credits voor het geweldige script gaan naar onze scenarioschrijver Johan Paul de Vrijer. Er volgen brainstormsessies en productiemeetings en het team groeit. Het project wordt groter en groter en de meetlat ligt hoog. Het plan begint vorm te krijgen. Een begroting wordt opgesteld. Vervolgens wordt er een productiehuis gezocht. Een PowerPoint presentatie wordt in elkaar gezet. Er moeten contracten worden opgesteld, eveneens moet er een geheimhoudingsverklaring en een integriteitsverklaring getekend worden. Er wordt hard doorgewerkt. Een dramaturgie wordt gemaakt, een componist zorgt voor de muziek, de choreograaf draagt zorg voor de dans. We willen iets unieks neerzetten. Dat kan je slechts doen met de beste mensen op de goede plaats neer te zetten. Het creÍert positieve energie, teamspirit en doorzettingsvermogen. Het is ons een eer om met het team dat wij hebben geformeerd te mogen samenwerken.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 5


Plan van aanpak

inhoudelijke uitgangspunten

1 Inhoudelijke uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het projectteam heeft de volgende doelstellingen voor ogen  Een script maken en uitwerken per aflevering  Dramaturgie maken  Choreografie maken  Muziek componeren voor de dansserie  Op zoek gaan naar sponsoren en subsidiedragers  Geld genereren voor de dansserie  De begroting en de contracten bewaken  Het maken van een teaser en deze zelf produceren  Het maken van een videoclip en deze zelf produceren  Het maken van een dansserie van acht afleveringen en deze zelf produceren  Op zoek gaan naar publiciteit vanwege de authenciteit en de uniciteit van het project

1.2 Projectmissie en imago Samenwerken ‘Samenwerken’ is het woord van 2013. Samenwerken is dan ook de rode draad in deze dansserie. Meer dan dertig verschillende expertises werken straks samen aan één concept. U kunt dan denken aan: acteur, danser, choreograaf, tekenaar, opnameleider, een vormgever offline media en nog vele andere disciplines die nader benoemd zullen worden. Één gedachte, één doel: wij maken een dansserie. En dat wordt er eentje om meer dan trots op te zijn. Eentje waarover gesproken wordt in positieve zin. Projectmissie Een dansserie van allure realiseren via allerlei financieringswegen met expertises die normaal gesproken elkaar nooit zien of spreken, maar die door de intensieve samenwerking een eindproduct neerzetten van (wereld)faam. Deze dansserie zal bestaan uit acht afleveringen van dertig minuten. Deze afleveringen zijn geschikt voor de televisie. Kenmerken die wij onszelf toedichten: ambitieus, passievol, transparant, geroemd, awardwinnend, mix van oud en jong. Dat betekent: ervaring en verfrissende ideeën ineen geslagen, die als een mokerslag op de deurmat vallen. Het project moet slagen. Dat betekent, dat wij meteen pakkend willen beginnen door de dansserie te starten met real life personages die overlopen naar animaties. Alsof je uit een droom wakker wordt. Ondertussen zijn credits gepasseerd en zijn de vier hoofdpersonages voorzichtig geïntroduceerd. Een videoclip maken om via andere kanalen content te genereren en een andere doelgroep te dienen. Deze videoclip dient als teaser voor de televisieserie.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 6


Plan van aanpak

inhoudelijke uitgangspunten

1.3 Projectafbakening Het projectteam moet rekening houden met verschillende aspecten. Het projectteam zal grenzen moeten bewaken voor de videoclip en grenzen moeten bewaken voor de dansserie. Grenzen videoclip  De lengte van de videoclip mag maximaal drie minuten duren.  Niet alle elementen vanuit de dansserie mogen verwerkt worden in de videoclip. Op deze manier is het voor de mensen nog steeds interessant om de acht afleveringen op televisie te zien. De televisieserie moet ook interessant voor de mensen zijn als ze de videoclip gezien hebben. Grenzen dansserie  Tijdens een draaidag moet men zich beperken tot één locatie. Doel ervan is de tijdsduur zo effectief mogelijk te gebruiken tijdens de draaidag van een dansserie.  Het projectteam moet in het achterhoofd houden, dat er voldoende budget gegenereerd wordt voor de dansserie.  Het budget en de begroting moet secuur bewaakt worden.

1.4 Projectdefinitie Het project bestaat uit het succesvol realiseren van een idee tot het uitbrengen van een videoclip en het uitbrengen van een dansserie. De televisieserie zal bestaan uit acht afleveringen. Dat betekent acht keer dertig minuten uitzendmateriaal en drieëntwintig à vierentwintig minuten screeningtime. Met het uiteindelijke resultaat zal het projectteam naar buiten toe treden. Vanwege de uniciteit, de authenciteit en omvang van het project verwacht het projectteam veel publiciteit te genereren. Het productieproces van de videoclip voor “Split”, geproduceerd door Wouter Springer & Lies Waterman . De clip wordt gegeven aan een aantal deejays en op die manier wordt er content gegenereerd. Bij iedere vertoning ontvangt het team een vergoeding. Dit team bestaat uit: Wouter Springer/Producent, Lies Waterman/Producent, Sheng Yong Cheng/Regisseur. Dat zou met Split ook kunnen worden toegepast, maar dan moet het materiaal wel geschikt zijn om te vertonen naast/met een deejay. Het productieproces bestaat uit acht keer één videoclip.

1.5 Haalbaarheid project Het project begint met het uitwerken van een concept. Er wordt een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project. Daarbij stellen wij de volgende vragen om het onderzoek te kunnen doen: 1. Is het maken van deze dansserie reëel? 2. Hebben wij voldoende tijd voor de productie? 3. Wat gaat het kosten om deze dansserie te maken?

1.6 Beoordeling productionele haalbaarheid Wij doen gedegen research en voeren gesprekken met financierders. Verder doen wij een haalbaarheidsonderzoek. Dit document wordt verspreid onder de financierders, productiehuis en andere belanghebbenden.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 7


Plan van aanpak

Projectinhoud

2 Projectinhoud

1

2.1 Kritische factoren Het team moet in zee gaan met een productiekantoor waar de productie ondergebracht kan worden. Daar worden de verdere gesprekken met cast en crew gevoerd en vinden productiemeetings plaats. Tegelijkertijd moet het team zorgen voor financiering, equipement, vergunningen, aanvragen en er voor zorgdragen dat de rechten zo snel mogelijk definitief worden vastgelegd. Dat is een samenhangend geheel. Er wordt een productieplanning gemaakt, die bestaat uit vier fases. De productieplanning zal fase voor fase doorlopen worden. Deze productieplanning wordt per aflevering gemaakt.

2.2 Spin-off Een mogelijkheid zou zijn dat, door de uniciteit andere filmmakers ge誰nspireerd kunnen raken tot het maken van dit type dansserie. Mogelijkerwijs kan het een leerproces worden voor toekomstige andere projecten. Een negatief effect zou zijn dat, als de dansserie niet het gewenste resultaat behaalt, negatieve publiciteit zorgt voor grote schade omtrent deze productie.

1

Projectvoorstel NEWb Film Jeroen Wehkamp. (Februari 2010)

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 8


Plan van aanpak

Planning en fasering

3 Planning en fasering 3.1 De acht fases Een dansserie, die in combinatie met geanimeerde en getekende beelden gemaakt gaat worden, moet d.m.v. een strakke planning gemaakt worden. Een strakke planning maakt onderdeel uit van de realisatie. Het genre is: drama. Ten allen tijde moet het mogelijk zijn mensen op hun taken en verantwoordelijkheden te kunnen wijzen. Bij iedere fase moeten we ons afvragen: ondersteunen we nog steeds onze projectmissie, bereiken we nog steeds de beoogde doelgroep? Hieronder staan de acht fases benoemd. Aan de rechterkant zijn de percentages benoemd van het streefbudget aan het einde van iedere fase. 1.

Preconceptfase/initiatieffase De randvoorwaarden voor cast en crew worden vastgelegd, een globale begroting wordt opgesteld, de doelgroep en de externe communicatiekanalen worden bepaald. Essentieel voor het slagen van deze preconceptfase  Globale begroting maken, inclusief onvoorziene kosten  Sponsorwervingsprogramma opstellen voor bedrijven en fondsen  Vormgeving externe communicatiekanalen vastleggen  Haalbaarheidsonderzoek productie

% -

2.

Conceptfase/definitiefase  De duur van het project kan gedefinieerd worden aan de hand van een productieplanning  De componist/muzikant maakt het raamwerk voor de dansserie  De choreograaf is benaderd. Hij denkt mee in brainstormsessies en maakt een eerste opzet voor de choreografie  Wij hebben een productiekantoor benaderd en dit productiekantoor heeft aangegeven met ons in zee te gaan voor dit project  Domeinnaam is vastgesteld  Facebook en twitterprofielen zijn vastgesteld. De vormgeving is klaar  De vormgeving offline is volledig in lijn met de vormgeving online  Cast en crew worden benaderd  Storyboard wordt gemaakt  Dramaturgie wordt opgesteld  Teaser wordt gemaakt  De teaser wordt via alle externe communicatiekanalen naar buiten gebracht  Brainstormsessies vinden plaats, waar de dansserie vertoond kan worden.  Inmiddels hebben wij vastgesteld welke type (s) genre dansserie wij gaan maken. Namelijk drama.

30

Essentieel voor het slagen van deze conceptfase De combinatie en volgorde die wij hanteren zijn: script-muziek-choreografie-dramaturgie Het script is af. De criteria die wij daarbij hanteren zijn  Welke boodschap willen wij aan het publiek meegeven d.m.v. het verhaal?  Houden we vast ons aan onze doelgroep?  Hebben wij nog steeds een uniek product?

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 9


Plan van aanpak

Planning en fasering

3.

Uitwerkingfase en deadline vlak voor draaien  De schetsen zijn inmiddels volledige tekeningen geworden  Cast en crew zijn rond  Storyboard is af  Draailocaties staan vast  Callsheets kunnen gemaakt en gecommuniceerd worden naar cast en crew  Decoupage is gemaakt  Shotlist overview is gemaakt  Overleg heeft plaatsgevonden met de D.O.P. over bepaald kleurgebruik tijdens de dansserie  Er zijn back-ups geregeld voor de crewfuncties  Er is een breakdown vergadering geweest  De draailocatie en omgeving is inmiddels op de hoogte van onze dansserie. Wij hebben dat gedaan d.m.v. flyers, posters en andere offline mediamogelijkheden. Deze zijn ook naar buurthuizen, dansscholen gegaan. Lokale krant is benaderd  Draaidagen zijn bekend  Externe communicatie heeft plaatsgevonden naar alle mediapartners

4.

Realisatiefase  Het voorbereidende werk is gedaan  Vereist is een strakke, correcte planning  Uitgenodigde mediapartners worden ontvangen op daarop in te plannen dagen en tijdstippen  Gedoseerd laten wij de mediapartners toe op de set

5.

Montage  Voor de montage nemen wij ruim de tijd. Animatie en compositing neemt veel tijd in beslag  Tekeningen zijn verwerkt  De montagefase zal tussen de drie en zes maanden duren, vanwege de complexiteit van real life dansserie en animaties  De editor moet spotten  Tijdens het spotten, maakt de editor een sladelist  

6.

75

80 98

De editor maakt a.h.v. een scenario een montagescript. Daarna kan hij aanvangen met zijn werk Final editing en colourgrading wordt toegepast

Postproductie  Inladen  Offline montage  Geluidsnabewerking  Onlinemontage  Mastering

Augustus 2013 Conceptversie

100 Pagina 10


Plan van aanpak   7.

8.

Planning en fasering

Vertoningskopie of uitzendklare kopie maken Opleveren van de dansserie

Vertoningfase/functioneringsfase  De dansserie wordt vertoond op televisie Afwikkelingsfase Nadat de dansserie is opgeleverd, moeten er nog enkele taken gedaan worden. Te weten  Alle cast en crew en investeerders ontvangen het fotoboek als een mooie herinnering  Evaluatie volgt. De volgende vragen worden daarbij gesteld - Is de missie geslaagd? - Wat ging er mis? - Wat ging er goed? - Zijn de budgetten niet overschreden? Na deze fase willen we de dansserie Split evalueren met alle betrokkenen. De evaluatie zal in een verslag worden weergegeven.  In deze laatste fase worden er bedankbriefjes verstuurd  De laatste rekening wordt betaald

3.2 Besluitvorming Onze organisatiestructuur is geen ingewikkelde structuur. De beslissingsbevoegdheid dient echter goed vastgelegd te worden. Dat zal in het PvA worden weergegeven.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 11


Plan van aanpak

Project marketing en communicatie

4 Project marketing en communicatie Zodra je een project start, zijn er zaken waar je rekening mee dient te houden. Marketing en communicatie zijn van essentieel belang. Wie zitten er in het team? Wat is de capaciteit in jouw team? Wie is de doelgroep? Onze afzetmarkt kan pas bepaald worden als het script af is. De locaties zijn nog niet gedefinieerd. Wie zijn de concurrenten? Er moet veel onderzoek gedaan worden.

4.1 Strategische issues en acties Om te kunnen starten met een dansserie is het belangrijk om te weten wat het team (intern) en de buitenwereld (extern) te bieden heeft. Door gebruik te maken van een SWOT-analyse en een confrontatiematrix is er duidelijkheid naar alle betrokkenen.

Strengths (Sterktes)  De crew bestaat uit gemotiveerde, ervaren krachten die met elkaar gaan samenwerken om het project tot een succes te maken.  Dans staat op dit moment volop in de belangstelling door programma’s zoals: So You Think You Can Dance, Everybody Dance Now enz. De consument is al nieuwsgierig naar dansprogramma’s.  Onze dansserie is een uniek project. Op het moment dat de dansserie af is, moet deze gepresenteerd worden aan een zendgemachtigde. De presentatie houdt in, dat de dvd/blue ray er van de buitenkant zeer aantrekkelijk uit moet zien. Het moet verkoopbaar zijn. Ons unieke project moet commercieel aantrekkelijk zijn. Wij hebben een uiterst professioneel team. PR-/Marketing, Off-line Media. Zij zorgen voor de presentatie van deze box.

Weaknesses (zwaktes)  Vanwege de complexiteit in deze dansserie, bestaat er het gevaar dat wij de planning niet halen.  Vanwege de vele handgetekende tekeningen/animaties, moet de begroting streng bewaakt worden om niet budgetoverschrijdend te werken.  De producent moet bewaken, dat bij de presentatie van de dvd/blue ray box, onze visie overeind blijft. Het gevaar bestaat dat het team dat niet meer voor ogen heeft.

Opportunities (mogelijkheden)  Vanwege het netwerk van onze professionele crew gaan er deuren makkelijker open.  Er is zoverre nog maar één dansfilm in Nederland gemaakt.  De mogelijkheden om onze dansserie en video ten toon te stellen, zijn eindeloos. Wij hebben niet alleen een filmplan geschreven, maar een crossmediaalplan. Threats (bedreigingen)  Wij moeten uitkijken dat wij niet onze grootste bedreiging worden. Wij moeten gefocust blijven op de doelstellingen binnen het crossmediaalplan.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 12


Plan van aanpak

Confrontatiematrix

Project marketing en communicatie

2

Extern

-0 + ++

2

zwakten

Intern

Sterkten

Kansen

Bedreigingen exploitatie

Nieuwsgierigheid publiek door dansprogramma’s

Presentatie dvd/blue ray aantrekke -lijk

Ervaring gedrevenheid kennis

+ + +

+

++ ++ ++

Complexiteit life action /animatie Kosten

0 -

0

planning

Concurrentie

0

0

0

0

Totaal

Totaal +/-

zeer bedreigend bedreigend neutraal kansrijk zeer kansrijk

http://www.blog.valunique.nl/wp-content/uploads/2011/05/Confrontatiematrix-Valunique.png

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 13


Plan van aanpak

Project marketing en communicatie

4.2 Conclusie De confrontatiematrix is een dynamisch geheel. De matrix is gemaakt tijdens een momentopname. Tijdens de verschillende fases van het project kunnen de waardes van de confrontatiematrix veranderen. 3

4.3 Kijkwijzer Kijkwijzer is in 2001 opgezet om ouders zich bewust te maken van beeldmateriaal dat te zien is op de televisie, internet, mobiele telefoons. Kijkwijzer dient ter bescherming van jeugdige kijkers tegen eventuele schadelijke invloeden. Kijkwijzer wordt beheerd door het NICAM. NICAM staat voor Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media. Kijkwijzer is in opdracht van Commissariaat voor de Media.

4.3.1 Kijkwijzer waarschuwt Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

= Niet schadelijk/Alle Leeftijden

= Geweld

= Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

= Angst

= Mogelijk schadelijk tot 9 jaar

= Seks

= Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

= Discriminatie

= Mogelijk schadelijk tot 16 jaar

= Drugs- en alcoholmisbruik = Grof Taalgebruik

Kijkwijzer is ingesteld voor: trailers, promo’s en dansseries. Als filmmaker is de vragenlijst voor kijkwijzer te downloaden. Deze vul je in en stuur je retour aan Het NICAM.

3

http://www.kijkwijzer.nl/index.php?id=74

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 14


Plan van aanpak

Project marketing en communicatie

4.3.2 Internationale instituten voor de classificatie van Audiovisuele Media Internationaal moet je een dansserie aanbieden bij de hieronder genoemde organisaties Nederland: Ned. Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) Duitsland: Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) Groot-Brittannië: British Board of Film Classification (BBFC) Frankrijk: Centre National de la Cinématographie (CNC) Oostenrijk: Austrian Board of Media Classification (ABMC) Denemarken: Medieraadet for Børn og Unge Zweden: Statens Biografbyrå (SBB)

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 15


Plan van aanpak

PR en marketing: bekendheid en content genereren

5 PR en marketing: bekendheid en content genereren 5.1 Social media 5.1.1 Facebook Acties Acties op dit platform leent zicht uitstekend om onze dansserie onder de aandacht te brengen en populair te maken d.m.v. liken en sharen. Hieronder staan de acties benoemd. Deze acties zijn bedoeld om te liken en sharen. Acties houden op Facebook-platform zoals  Dit weekeind zal een acteur/actrice van de dansserie Split persoonlijk een champagne ontbijt bezorgen bij een fan van onze pagina. Deel en like deze pagina om ook kans te maken op dit champagne ontbijt! ste  Iedere 100 liker op Facebook krijgt een gesigneerde versie van het fotoboek. ste  Iedere 200 liker op Facebook krijgt kaartjes voor de première en een gratis drankje. ste  Iedere 1000 liker krijgt premièrekaartjes, een diner met cast en crew en een gratis drankje bij de première.  Bij 15.000 likers op FB zetten wij de making of van de dansserie online.  Steeds als er een rond bedrag is bereikt, via EU1.tv dan melding hiervan maken op FB op onze openbare Facebook-pagina. Zoals: vandaag € 500,00 bereikt via donaties Eu1.tv

Nieuwe acties worden aangevuld op deze pagina.

5.1.2 LinkedIn Het is mogelijk om op LinkedIn een bedrijfsprofiel aan te maken. Daar zetten wij onze dansserie op. We kunnen dan met bedrijven Barthersdeals maken. Voor investeerders is LinkedIn een aardig platform om informatie in te winnen over projecten. Op dit bedrijfsprofiel zal ook de videoclip benoemd worden. De informatie op LinkedIn moet voldoen aan een aantal criteria  Het moet kort en bondig zijn en duidelijk en helder geformuleerd.  De bedrijfspagina moet gezien worden als een website. De informatie erop zal een lange tijd ongewijzigd op deze bedrijfspagina blijven staan. Op de bedrijfspagina staat een verwijzing naar de officiële website en het productiehuis. Updates zullen vanaf deze bedrijfspagina gegeven worden.  Cast en crew wordt benoemd op deze bedrijfspagina.  Voor de investeerder is het van belang, dat ze geld investeren in een project dat kwalitatief hoog is.  De informatie over ons project is terug te vinden op LinkedIn. 5.1.3 Twitter Uiteraard moet er ook een Twitter-account komen. Twitter kan gekoppeld worden met Facebook, waardoor de tweets niet alleen op het Twitter-account verschijnen, maar ook op het Facebook-domein. Daardoor genereren we met een tweet meer content, omdat we twee kanalen tegelijkertijd bedienen. Stelregels bij een tweet zijn: kort en bondig, nuttige hatchtags en alleen essentiële externe informatie. De vormgeving van een Twitteraccount moet en kan aansluiten op de vormgeving van het Facebook-domein, zodat de twee één geheel zijn. Tevens moeten we nadenken over een hatchtag die nog niet bestaat, zodat alles wat we tweeten over Split na een bepaalde tijd terechtkomt in één kanaal op Twitter. Het zou natuurlijk super zijn als we een keer trending topic zijn, omdat er zoveel mensen tweeten over Split.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 16


Plan van aanpak

PR en marketing: bekendheid en content genereren

5.2 Prijsvragen Om de social media van de dansserie populair te maken moeten we nadenken over prijsvragen. Het doel ervan is: meer bekendheid genereren en het communicatieplatform van het project vergroten. Ons motto: iedere twee weken een prijsvraag uitzetten. Daar zetten wij dan een prijs tegenover. Alle prijsvragen zijn gebonden aan een bepaalde fase. De prijsvraag over draaidagen kunnen we nu bijvoorbeeld nog niet posten. We beginnen pas met posten, als we genoeg prijsvragen hebben om iedere twee weken te plaatsen. Deze prijsvragen zetten wij uit tot en met de uitzending van de eerste aflevering. Hieronder tref je voorbeelden van prijsvragen aan. Het antwoord staat er in vet onder. Gedurende het gehele proces van preproductie t/m de postproductie kunnen de prijsvragen worden uitgezet. Deze dienen uitgezet te worden in multiple choise-vorm.

-

-

Voorbeelden prijsvragen Wat is de inspiratiebron geweest van Split? Een locale theateropleiding in Enschede Hoeveel draaidagen denk je dat er nodig zijn geweest voor Split? Vijftig draaidagen Hebben jullie enig idee hoeveel mensen er hebben meegewerkt aan deze dansserie? Een dansserie is geen genre op IMDb. Wat voor genre hebben de scenarioschrijver, regisseur en producenten gekozen denk je? Drama Via welk filmproductiebedrijf wordt Split geproduceerd? Via welke instantie of via welk bedrijf komt de grootste investering in Split? Hoe lang is de totale productiefase – van brainstorm tot en met realisatie – van Split? Wat is het crowdfundingplatform waar Split is gepitcht? Waar is Split gedraaid?

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 17


Plan van aanpak

-

PR en marketing: bekendheid en content genereren

Er zijn een aantal draailocaties. Wie kan er ĂŠĂŠn draailocatie benoemen van Split?

Voorbeeld prijsvraag op Facebook met het antwoord in multiplechoisevorm 1.

Wat is de inspiratiebron geweest van Split? Laat het ons weten! 01 Almelo o +1 1 stem 02 Enschede o 17 stemmen o +16 03 Zwolle o +2 2 stemmen 04 Hengelo 7 stemmen 05 Apeldoorn 1 stem

Augustus 2013 Conceptversie

o

+7

o

+1

Pagina 18


Plan van aanpak

PR en marketing: bekendheid en content genereren

5.3 Communicatie: the do’s en don’ts Wat wordt er wel en wat wordt er niet gecommuniceerd? Communi catie extern X

Commun icatie intern

Wel

niet

Communic atie extern

Wij vermelden met wie wij in gesprek zijn geweest en wie daarvan deelneemt aan de cast en crew.

Aankondigen dat je met een cast of crewlid in gesprek gaat, terwijl de cast of crewleden nog geen definitieve status heeft. Benoemen via Social media, dat wij op zoek zijn naar een draailocatie. Zodra er iets uit het productieproces nog niet 100% geregeld is, dan vermelden wij dat niet online.

X

X

Welke draailocatie (s) is/zijn vastgelegd.

X

Zodra er iets uit het productieproces 100% geregeld is, dan pas vermelden wij dat online.

Augustus 2013 Conceptversie

Commun icatie intern

X

X

Pagina 19


Plan van aanpak

PR en marketing: bekendheid en content genereren

5.4 Werkwijze Vooraf maken wij analyses, onze doelstellingen zijn helder. Vanuit onze doelstellingen wordt de strategie bepaald. Vervolgens wordt er een productieplanning gemaakt. Na een crisissituatie/communicatieactie(s) maakt men d.m.v. meting/evaluatie een analyse van de nieuwe situatie. Vervolgens bekijkt men of de 4 communicatieactie moet worden aangepast.

Dit schema geeft het proces weer van de communicatie vanaf de conceptfase t/m de afwikkelingsfase.

4

http://www.pm.be/diensten/crisiscommunicatieplan.html (22 mei 2013)

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 20


Plan van aanpak

PR en marketing: bekendheid en content genereren

5.5 de app 5.5.1 Het maken van een app Een app is een op zichzelf staand product dat gekoppeld kan worden met een ander nog niet bestaand of al bestaand product. Tevens kan een app bekendheid en content genereren en de populariteit met het daaraan gebonden product verhogen. Meer informatie daarover is terug te vinden in een uitgevoerd onderzoek van studenten van Universiteit Twente, waaruit blijkt dat de combinatie tussen social media en apps één van de 5 nieuwe mogelijkheden zijn van informatievoorziening . Met een app kunnen we niet alleen het project introduceren en hierover informatie geven via de app, maar het sluit tevens aan bij de beleving van onze doelgroep: (15-30 jaar). De mogelijkheden van een app zijn eindeloos. U kunt denken aan een app  waarin theater-/acteer-/dansoefeningen staan  Een persoonlijk profiel waarbij je jouw vorderingen kan bijhouden  Grafieken waarbij je jouw vorderingen kan bijhouden  De laatste roddels over de dames  Wat je per keer verbruikt hebt aan calorieën  Een prijsvraag uitzetten, waarbij de winnaar/winnares een gratis dansworkshop ontvangt.  Informatie geven over de draaidagen. Waar een aflevering is opgenomen.

5.5.2 Mobiele apps: de do’s en don’ts Er zijn op dit moment al bijna 20 miljoen mobiele apps op de markt en naar verwachting zal dat aantal in 2015 zelfs vertienvoudigd zijn. Toch zijn er ook verhalen dat de interesse in mobiele apps onder consumenten alweer afneemt. Een oorzaak kan zijn dat er veel nutteloze apps op de markt worden uitgebracht die niets aan waarde weten toe te voegen. Wat wij met deze app willen bereiken, is dat wij iets toevoegen aan de bestaande markt. Dat wij met deze app onderscheidend zijn t.o.v. de andere apps. De app moet uniek zijn, waardoor deze ook opvalt en massaal gedownload wordt.

5

Ten Tije, S. en Van de Wijngaert, L. (2012) http://www.utwente.nl/ctit/cfes/docs/Rapporten/SocialMedia_GemEnschede_RAPPORT_DEF_.pdf. Enschede: Universiteit Twente. P. 30 Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 21


Plan van aanpak

PR en marketing: bekendheid en content genereren

5.5.3 Twaalf criteria voor succes van een app Hieronder staan de twaalf criteria benoemd om er voor te zorgen dat de app een succes wordt. 1. Funfactor 6 Twee voorbeelden van populaire entertainment apps op dit moment zijn: Smurf’s Village en Boer zoekt 7 Vrouw . Kenmerkend voor beide apps zijn: de koppeling met een populair medium, programma, serie en/of fenomeen. Tevens versterken het televisieprogramma en de app elkaar. Door het gebruik van de app, Boer zoekt Vrouw, indoctrineert de ontwikkelaar in het leven van de gebruiker. Daardoor heeft hij of zij, zonder dat diegene het door heeft, nog meer te maken met het televisieprogramma dan dat hij/zij in de gaten heeft. De dansserieproductie heeft met de lancering nog niet de bekendheid zoals Boer zoekt Vrouw of de Smurfen dat wel hebben. Zolang de funfactor maar hoog is, het ‘Dit-vind-ik-leuk’-gevoel, voegt de app al iets toe aan het bestaande aanbod. 2. Nuttig Het is uiterst belangrijk dat een app er grafisch en professioneel uitziet. Het streven moet niet alleen zijn, dat er een grafisch en professionele app gefabriceerd wordt. De app moet functioneel zijn. Niet functioneel is de gedachtegang, we willen graag meedoen in het segment van apps. Er moet worden nagedacht over de functionaliteit van de app. Die moet een echte meerwaarde bieden. Een goed scorend 8 voorbeeld is de Kruidvat app die persoonlijk is gemaakt door de verbintenis met de klantenkaart. Het is een commerciële app die met persoonlijke aanbiedingen de klant triggert om de producten bij het Kruidvat in te slaan. Wat we hiervan leren? De app moet inspelen op persoonlijke interesses. Dat is te verwezenlijken met acties en gratis workshops voor: theater-, acteer- en danslessen, lidmaatschappen. 3. Gebruiksvriendelijkheid Van doorslaggevend belang voor de klant is de gebruiksvriendelijkheid. Het klikken in een app moet de klantbehoefte snel kunnen voorzien. De interface voor de app moet naadloos aansluiten op de klantbehoefte. De inhoud van de app moet op de smartphone, tablet en personel computer als één geheel voelen. Het is belangrijk, dat de app op de smartphone, tablet en personal computer elkaar versterkt. 4. Functioneel Veel mensen denken dat een website dezelfde functionaliteit heeft als een app. Dat is niet zo. Een app op een tablet of smartphone biedt de mensen veel meer mogelijkheden. De mogelijkheden zijn eindeloos. U kunt daarbij denken aan de volgende functies: GPS, foto- en videomogelijkheden, bewegingssensoren, de mogelijkheden van interactie tussen verschillende app gebruikers en de koppeling met social media, payment, RSS, AI, Dashboard, statistieken. De hiervoor benoemde mogelijkheden zijn slechts enkele suggesties van wat 9 er mogelijk is . Naast de vaste functies in een app, zijn er ook functies in een app te ontwikkelen. Met een app ontwikkelaar moeten wij kijken hoe wij de hierboven benoemde functies kunnen verwerken in een app voor onze dansserieproductie. In deze app staat dansen centraal. Net als in de dansserie. 6

https://itunes.apple.com/app/smurfs-village/id399648212?mt=8 (23 mei) https://itunes.apple.com/nl/app/boer-zoekt-vrouw/id554623857?mt=8: (23 mei 2013) 8 https://itunes.apple.com/nl/app/kruidvat-mobiele-app/id531631058?mt=8: (23 mei 2013) 9 http://www.b2bapps.nl/app-functies.php (23 mei 2013) 7

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 22


Plan van aanpak

PR en marketing: bekendheid en content genereren

5. Duurzaamheid Een app is een langetermijninvestering. De communicatie rondom de app, updates hierover en het vernieuwen van de app is een continue proces. Een app heeft dezelfde levensloop als die van een website. De tijd en energie die we er insteken, moet zich uiteindelijk dubbel en dwars terugbetalen. Dit kan je doen door een minimale bijdrage voor het downloaden van de app te vragen van € 0,79 6.Technologische veranderingen De technologische veranderingen in een website en een app gaan altijd door. De app moet afgestemd worden op de wensen en behoeften van de gebruikers. De innovatiekracht in de markt van apps is van doorslaggevend belang. De mogelijkheden met apps zijn nog lang niet ten volle benut. Sinds dat de functie van GPS is gekoppeld, moesten er apps geüpdate worden . 10 Alle toekomstige veranderingen zullen elkaar in steeds sneller wordend tempo opvolgen . 7. Korte en bondige content Op een mobiel apparaat is het belangrijk om de content kort en bondig te houden. De lezer wil snelle informatievoorziening en wil in één oogopslag weten wat deze app hem of haar te bieden heeft. De branded content op de smartphone moet ook kort en bondig zijn. Deze app wordt in combinatie met de dansserie 11 ontwikkeld . 8. Vasthouden aan merkidentiteit Het beeldmateriaal en logo moet worden vastgelegd voor de exploitatie van de dansserie in binnen- en buitenland. Het vastleggen kunnen wij laten doen bij: http://www.demerkplaats.nl/ 9. IT-structuur De ontwikkeling van een website is een andere expertise dan de ontwikkeling van een app. Er zijn niet voor niets fulltime app ontwikkelaars. We gaan opzoek naar een app bouwer, die er relevante werkervaring in heeft en een goede, gebruiksvriendelijke app kan bouwen voor de dansserie. 10. Laat je app niet in de vergetelheid raken Het is belangrijk dat de app ontwikkeld wordt als een blijvertje. Niemand zit te wachten op een ‘dertien-in-eendozijn’-app, daar zijn er te veel van. Wat je wilt bereiken is dat de applicatie onthouden wordt, zodat de gebruiker uitgedaagd wordt om ermee aan de slag te gaan. 11. Klikfrustratie Zoals eerder is benoemd: we zorgen voor een makkelijke interface. Het gebruikersgemak is heel erg belangrijk. De frustratie dat bij het aanklikken de functie niet werkt, moeten we voorkomen. Voorbeelden: te traag, uit de app worden gegooid. 12. Testen Voordat de app gelanceerd wordt, moet deze getest zijn door de app bouwer. Het format wordt vervolgens getest door iemand vanuit de crew. Als de bevindingen positief zijn, dan wordt de app getest door een aantal consumenten. Ook deze bevindingen zijn van wezenlijk belang voor het succes van de app. 10

http://ddma.nl/online-marketing/3-technologische-ontwikkelingen-die-2013-gaan-veranderen/ 2013) 11 http://www.sanomamedia.nl/pagina/persnieuws/sanoma-medias-branded-content-onderzoek/ (23 mei 2013)

(23

Augustus 2013

Pagina 23

Conceptversie

mei


Plan van aanpak

PR en marketing: bekendheid en content genereren

5.6 Communicatiekanaal YouTube en/of Vimeo Op YouTube of Vimeo kunnen we ook content genereren. U kunt denken aan  Brainstormsessies  Het maken van een storyboard  Bekendmaking prijswinnaars  Making of van de dansserie  Materiaal van de draaidagen. Per draaidag meteen streamen naar een kanaal  Bloopers  De vorderingen in de montage

5.6.1 Advertentieopbrengsten Zodra je een aflevering van de dansserie hebt gestreamd, kunnen wij opbrengsten genereren door advertenties. Het betekent, dat je rechtstreeks een aflevering van de dansserie op internet afspeelt, zonder dat deze op de harde schijf wordt opgeslagen. De advertentieopbrengsten zijn vooral bedoeld door afleveringen van de dansserie rechtstreeks te streamen op de site Youtube. Een van de mogelijkheden is door de embed functie op Youtube te gebruiken. Dat iedereen de dansserie rechtstreeks via social media kan delen, dat weet iedereen. De embedcode past men toe door de knop insluiten te gebruiken. Deze embedcode plaats je dan op jouw website of op de genoemde website van een bedrijf. De wereld staat voor je open om ook via deze weg inkomsten te genereren.

5.6.2 commercieel dansfilmpje op Youtube Eén stap verder is het maken van een commercieel dansfilmpje op Youtube. Bijvoorbeeld: er wordt een Bartherdeal afgesloten met MAC-cosmetics. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat een zuil met alle cosmetica van MAC duidelijk in beeld komt. Op Youtube zorgt het dansfilmpje voor advertentieopbrengsten en daarnaast vragen wij aan MAC-cosmetics of zij het dansfilmpje een bepaalde periode op hun website willen plaatsen. Tevens moeten we dit kanaal koppelen met het Twitter-account. Het Twitter-account is gekoppeld met het Facebook-account. 5.7 Website Er moet uiteraard ook een website komen voor de dansserie. Op de website staat informatie over het project. Deze informatie zal een langere tijd ongewijzigd op de website staan. Via de website maken we een plug-in naar Twitter, zodat je kan zien wat de meest recente tweets zijn. Op de website kan je een like-button maken. Dan hoef je niet meer naar het Facebook-domein te gaan om onze dansserie te liken. Op deze manier kan je ook op de website buttons maken om te sharen, tweeten, LinkedIn-nen, enz. De vormgeving moet matchen met Facebook, Twitter en een LinkedIn-account. Op de website komen uiteraard ook segmenten te staan met YouTube- en/of Vimeomateriaal.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 24


Plan van aanpak

PR en marketing: bekendheid en content genereren

5.8 Flyers en posters De vormgeving van offline marketingmogelijkheden moet naadloos aansluiten op de vormgeving van alle online kanalen om de dansserie de bekendheid te geven die het verdient. De offline communicatie is via een QR-code aan te sluiten op één online kanaal. Na het scannen van de code moet de smartphone surfen naar de website.

5.9 Persbericht maken en publiceren  Vraagstelling één: indien wij zonder distributeur werken, wie verzorgt het persbericht en waar wordt het gepubliceerd? Wij hebben besloten om één of meerdere mensen te zetten op de functie marketing/pr.  Vraagstelling twee: indien de distributeur een zendgemachtigde is, zullen wij voldoende publiciteit ontvangen op de televisie. Echter wij gaan ervan uit, dat een persbericht verzorgen en publicatie offline nog steeds door een PR-/marketingmedewerker gedaan dient te worden.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 25


Plan van aanpak

PR en marketing: publiciteit

6 PR en marketing: Publiciteit 6.1 Publiciteit  Krantenartikel met noviteit omtrent deze dansserie regelen. Het liefst een advertentie paginagroot met een grote oplage, zoals de Telegraaf.  Het artikel crossmediaal aanbieden.  Artikel in Nu.nl plaatsen. Via de website: http://www.cebucotariefcalculator.nl/berekening/cebuco hebben wij een berekening laten maken om een advertentie te plaatsen in de kranten met de grootste oplages. Wij gaan dan uit van de zaterdageditie. Het formaat CD101V staat voor een advertentie paginagroot. Persgroep Publicatie Trouw Parool Volkskrant AD

Datum 2013 2013 2013 2013

Formaat CD101V CD101V CD101V CD101V

Oplage 104.032 72.033 254.502 422.946

Frequentie dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks

Advertentiewaarde € 19.104,00 € 20.732,40 € 60.295,00 € 76.877,00

Regio landelijk landelijk landelijk landelijk

TMG-groep Publicatie Telegraaf Spits Metro

Datum 2013 2013 2013

Formaat CD101V CD101V CD101V

Oplage 596.148 338.571 451.339

Frequentie dagelijks dagelijks dagelijks

Advertentiewaarde € 101.640,00 € 46.345,50

Regio landelijk landelijk landelijk

6.2 IMDb Zodra het project is gerealiseerd, zullen wij de benoeming van de dansserie en de volledige cast en crew op IMDb plaatsen. De link van IMDb wordt via Social Media gelanceerd. Het doel is wederom bekendheid te genereren.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 26


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

7 Cast en crew 7.1 Fotoboek voor cast, crew en voor investeerders Om de productie op een leuke en originele manier af te sluiten, laten wij een fotoboek ontwerpen. Iedereen die betrokken is geweest bij deze productie, ontvangt zo’n fotoboek. In dit fotoboek komt - Een uitleg over hoe Split is ontstaan - Een samenvatting van waar Split over gaat - Wie is betrokken en wie is wie? - Veel mooie making of foto’s - Een cast en crewfoto geheel in stijl van de productie

7.2 Productie cast en crew Het is belangrijk dat alle cast en crew zich realiseert, dat ze onderdeel uitmaken van een bijzonder mooi project. Cast en Crew die al een gevestigde naam hebben, kunnen dienen als USP. Na de productie volgt er een evaluatie. Dit zal worden vastgelegd in een evaluatieverslag.

7.3 Cast en crew vastgelegd Functie Regisseur Producent Producent Art director (motion graphics, 3D animaties) DoP Gaffer Steadicam operator Tweede camera assistent Grip

naam Sheng Yong Cheng Lies Waterman Wouter Springer Stef Prein Rolf Dekens Luuk Zonnenberg Jo Vermaercke Kevin Vidal Richard van der Oord

Making of Productie assistent Vormgeefster media offline Animator Music composer Geluidsman Setdresser Scriptschrijver

Coen de Jong Victor Willems Ettori Inge Baeten Joyce Stenneke Guy Renardeau Ron Riem Daan Croonenberg Paul de Vrijer

Nu: 17 mensen.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 27


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

7.4 Cast en crew on hold (Gaan we nog mee in gesprek, op ?) Functie Production Designer Choreograaf

naam Joyce van Diepen Roy Julen

7.5 Cast en crew nog in te vullen Functie Sponsoring Opnameleiding Illustrator Editor Kledingstyliste Making of maker Fotografie Assistent-regie Voice over? PR-/Marketing

naam

Soon ah Olthoff?

De making of maker dient zoveel mogelijk dagen van het preproductieproces, de postproductie en het aanbieden van de vertoningskopie aan de zendgemachtigde. Het totaal aan crewleden zal ongeveer op 40 uitkomen. Cast en crew, waar wij mee in zee gaan, worden vastgelegd in het Plan van Aanpak en door middel van contracten en verklaringen. De vastgelegde crew mag gecommuniceerd worden met externe personen, zoals productiekantoren, fondsen en investeerders. Cast en crew, waar wij mee in gesprek zijn, zijn nog niet vastgelegd. De nog niet vastgelegde cast en crew mag nog niet gecommuniceerd worden met externe personen, zoals productiekantoren, fondsen en investeerders.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 28


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

7.6 Organisatieopzet De organisatieopzet wordt weergegeven in een organogram. Daar de crew nog groter wordt, zal dit nog worden aangepast.

Vormgever media offline:

Sponsorwerver

Inge Baeten Producenten: Lies Waterman en Wouter Springer

Locatiescout

Locatiemanager

D.O.P. Rolf Dekens

Making of: Coen de Jong

Regisseur Sheng Yong Cheng

Opnameleider Pieter Veenhof

Choreograaf Roy Julen

Assistentopnameleider

Scriptschrijver: Paul de Vrijer

Productie-assistent Victor Willems Etori

Catering

Marketing & PR: Carmen Verrier

Componist Guy Renardeau

Geluid: Ron Riem

Production Designer

Editor

Setdresser: Daan Croonenberg

Animator: Joyce Stenneke

Costume designer

Motion Graphic designer & editor Stef Prein

Kledingstyliste

Tekenaar

Fotografie

Camera assistent Scriptsupervisor

Figurantenbegeleider

Gaffer: Luuk Zonnenberg Regie-assistent

Visagie

Steadicam operator: Jo Vermaercke Assistent-visagie 2e camera assistent: Kevin Vidal

Grip: Richard van der Oord

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 29


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

8 Zakelijke randvoorwaarden Wij hebben nagedacht over onze Unique Selling Points. Hieronder staan de USP’s van ons omschreven, waarmee wij menen een uniek en onderscheidend product te kunnen aanbieden. 8.1 USP’s 1. Veel verschillende expertises, die normaliter niet snel met elkaar samenwerken, komen samen in dit project. Dat creëert een hogere mate aan contentgenerering dan menig ander dansserieproject. 2. Door zowel het gebruik van tekeningen, animaties en echte beelden zetten we iets unieks neer. 3. Het dansserieproject heeft een uniek productieproces, omdat wij een dansserieproject maken waarbij tekeningen, life-action en animatie verenigd zullen worden in een dansserie. Er worden acht afleveringen van deze dansserie gemaakt. 4. De videoclip heeft ook een uniek productieproces. Het proces zoals bij nr drie staat vermeld, is ook van toepassing op de videoclip. De tekeningen, life-action en animatie zullen verenigd worden in een videoclip. Wij gaan een dansserie maken. Dat betekent acht keer dertig minuten uitzendtijd. Het staat garant voor acht afleveringen op de televisie. De tijdsduur is programmeerbaar. Op dit moment wordt deze tijdsduur toegepast in programma’s zoals: “In Therapie, Buried, Frozen, Open Water enz.”. Tot nu toe is dit nog niet gerealiseerd. 5. Onze componist is één van onze USP’s. Hij is expert in zijn vakgebied. Hij heeft muziek geschreven voor diverse filmproducties en televisieproducties en heeft daarvoor diverse prijzen in ontvangst mogen nemen. Verder is Guy Renardeau muzikant. Hij excelleert als pianist en gitarist. Daarnaast is Guy nog acteur. Als acteur is Guy te bewonderen in verschillende televisieproducties. 6. Onze choreograaf heeft een indrukwekkende staat van dienst. Roy Julen is ook één van onze USP’s. Hij heeft voor So You Think You Can Dance in binnen- en buitenland gewerkt en doet dat nog steeds. Verder heeft hij met internationale artiesten mogen werken zoals: Diana Ross, Pixie Lott, Jason Derulo, Taio Cruz en Kat Deluna. Op nationale bodem heeft hij mogen werken met: Glennis Grace, Brainpower, Yes-R, Ali B en André van Duin. Verder is Roy de initiator van de allereerste dansfilm “Bodylanguage”. 7. Onze D.O.P is ook één van onze USP’s. Rolf Dekens heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hij is een expert in zijn vakgebied en heeft gewerkt voor diverse film- en televisieproducties. 8. De contentgenerering is zowel offline als online een USP, omdat cast- en crewleden excelleren in hun vakgebied. De contentgenerering kan plaatsvinden door productplacing in de dansserie of off- en/of online openbaar bekend te staan als sponsor of partner van de dansserie. 9. We leggen contact met dansscholen, dansopleidingen en ook met Het Nationaal Ballet. De reden daarvoor is dat wij daar voor sponsoring en/of funding willen gaan. De leerlingen kunnen ook zordragen voor sponsoring en/of funding. We zullen deze opleidingsinstituten bezoeken en leggen hier ook flyers neer en hangen tijdig ver voor de première posters op. 10.Om het interessant te maken voor deze dansinstituten, kunnen wij een dansworkshop organiseren. Deze workshop zal Roy Julen leiden. Het geheel zorgt voor contentgenerering. 11.Naar de toeloop voor de draaidagen, benaderen we media om hen te informeren over het interessante project. Het doel er van is: bekendheid en content genereren voor de productie. 12.Mediaconvergentie. Bij onze dansserie en video is er sprake van mediaconvergentie. U kunt denken aan: televisie, de tablet, mobiele telefonie, VOD, internet en de app.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 30


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

Nu we de Unique Selling Points hebben benoemd, gaan wij ook de Point of Difference benoemen. De PoD’s staan synoniem aan de USP’s. 8.2 PoD’s De dansserieproducties die afwijken, zullen beter opgemerkt worden door de consument. De differentie die wij hebben toegepast is: 1. Het dansserieproject heeft een uniek productieproces, omdat wij acht afleveringen van de dansserie en een videoclip maken waarbij tekeningen, life-action en animatie verenigd zullen worden in een dansserie. 2. Wij gaan een dansserie maken. Dat betekent acht keer drieëntwintig à vierentwintig minuten beeldmateriaal. Het staat garant voor acht afleveringen op de televisie. De tijdsduur is programmeerbaar. Op dit moment wordt deze tijdsduur toegepast in programma’s zoals: “ In Therapie, Buried, Frozen, Open Water ”. Tot nu toe is dit nog niet gerealiseerd.

Tenslotte vinden wij het belangrijk om de Unique Perceived Benefit te benoemen. De UPB is een klantgericht productaanbod, waarbij er vanuit de klant naar het product wordt gekeken. De UPB kijkt naar de noodzaak vanuit de oogpunt van de klant.

8.3 UPB Waarom wil de consument naar onze dansserieproductie kijken? 1. Wij bieden kwaliteit 2. De consument kan zich identificeren met onze dansserie 3. Het feit dat er BN’rs in onze televisieserie acteren, maakt het interessant voor de kijker

8.4 Merchandising Het is interessant om merchandising toe te passen op het moment dat de dansserieproject gerealiseerd is en te zien is op de televisie. Het is daarbij belangrijk, dat het beeldmerk en logo zijn vastgelegd. In het buitenland wordt het volop toegepast. Voorbeeld: Harry Potter. In Nederland wordt het zoverre nauwelijks toegepast. Wij zijn van mening dat een goede marketingstrategie, merchandising op het juiste moment en het uitbrengen van de dansserie op de televisie elkaar versterkt. Er is blijvende interesse vanuit de consument voor het product.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 31


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

9 Kwaliteitsafspraken 9.1 Toetsing Ten alle tijden moet de kwaliteit van het proces worden gewaarborgd. Dit doen wij door de documenten en de dansserie te laten toetsen. 

  

De kwaliteit van het PvA laten we laten toetsen. De kwaliteit van ons PvA moet 100% voldoen om garant te staan voor de kwaliteit van ons dansserieproject. De kwaliteit van ons PvA moet de investeerders interessant vinden om ons te financieren voor dit project. De contracten kunnen wij laten toetsen bij De Rechtswinkel, Het Filmfonds. De kwaliteit van het dansserieproject laten we toetsen bij een productiehuis, voordat deze definitief wordt. De kwaliteit van de videoclip laten wij toetsen bij een dj, voordat deze definitief wordt. De kwaliteit van de videoclip wordt d.m.v. een viewing gedaan. De viewing zal ook met niet crew gedaan worden. Pas daarna zal de videoclip de definitieve status ontvangen. Last but not least houden wij een viewing met tien mensen die naar de dansserie gaan kijken en ons feedback gaan geven. Deze mensen mogen niets te maken hebben met de dansseriewereld, omdat wij nu juist de feedback willen horen van de consumenten. Het is belangrijk dat deze mensen een gevarieerde beeld geeft van de samenleving. Het is belangrijk om de demografische en sociaaleconomische factoren te bepalen. Op deze manier kunnen wij de doelgroep bepalen. Deze feedback evalueren wij en daar waar mogelijk en noodzakelijkerwijs verwerken wij deze veranderingen in het dansserieproject. Zodra de acht afleveringen van de dansserie definitief zijn, zal een vertoningskopie worden verstuurd naar de zendgemachtigde en naar Het Eyedansserieinstituut.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 32


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

10 Facilitaire eisen en juridische aspecten 10.1 Facilitaire eisen 12

Zijn de volgende zaken geregeld?  Locaties  Afmetingen  Aanpassingen binnen/buiten  Parkeermogelijkheid  Linten en pionnen  Gemeente/vergunningen  Geluidsoverlast  Parkeervergunning  EHBO/Ziekenhuis in de omgeving  verzekeringen  Is iedereen zzp-er met VAR-verklaring WUO  Catering  Verblijfplaatsen tijdens de draaidagen voor cast en crew  Zijn de badges aan iedereen uitgereikt, zodat wij weten wie er op de set staan  Zijn de portofoons aan de belanghebbenden uitgereikt  Megafoons  Tafels en stoelen  Zijn de callsheets per dag uitgereikt  Namen en telefoonnummer: contactpersoon, eigenaar pand  Buurtbewoners informeren  Taxi  Routebeschrijving/plattegrond  Functioneert alle technische apparatuur  Electriciteitsvoorziening Ruimte voor  Crew  Cast  Toiletten  Make-up  Kleding  Internetverbinding  Decor/props  Catering  Apparatuuropslag  Hekken

12

e

Handboek voor productieleiders. Desirée te Nuijl. (2 druk 2011)

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 33


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

10.2 Juridische aspecten 10.2.1 Rechten en overeenkomsten Bij het project “Split” heb je te maken met allerlei juridische aspecten zoals 

    

Hebben we alle contracten en verklaringen klaar? T.w.: crew deal memo, geheimhoudingsverklaring NDA, integriteitsverklaring, VAR-Verklaring WUO, quitclaim rechten cast en quitclaim figuratie. Zijn alle soorten contracten en verklaringen bekeken door een jurist? Zijn alle contracten en verklaringen door cast, crew en productiehuis ondertekend? Hoe zit het met de auteursrechten voor de dansserie? WAAR LEG JE DEZE VAST? http://www.sekam.org/index.php 13 Waar leg je het script vast? AUTEURSRECHT.NL Tot de makers van een filmwerk moet de regisseur en de scenario- en scriptschrijver van films, video- en tv-producties gerekend worden. Welke rechten deze filmauteurs hebben ten aanzien van hun werk hangt sterk af van het contract dat met de producent gesloten is. Wanneer de filmauteur in loondienst werkt, geldt de werkgever als rechthebbende tenzij men dat contractueel anders is overeengekomen.

Ook als er geen arbeidsovereenkomst is, heeft de producent een sterke uitgangspositie. In het auteursrecht geldt het vermoeden dat de producent alle rechten overgedragen heeft gekregen, tenzij anders is overeengekomen. In beginsel krijgt de filmauteur een vergoeding voor alle afzonderlijke vormen van exploitatie van de dansserie. Maar in de praktijk functioneert dit wettelijke systeem niet naar behoren. Men zou kunnen zeggen dat een filmauteur alleen die rechten heeft die hij zich expliciet in een contract heeft voorbehouden. Het vermoeden van overdracht gaat niet op voor de persoonlijkheidsrechten. 10.2.2 VAR-Verklaring WUO/Pay roll services Indien de cast- en crewleden een VAR-verklaring WUO hebben, dan is dat prima geregeld. Indien het niet het geval is, dan kan men er voor kiezen om zich te laten verlonen via payroll services. Er zijn verschillende payroll services in Nederland, waaronder Tentoo. http://www.tentoo.nl/?gclid=CKne25y3nbgCFUi33god138A8Q 10.2.3 Auteursrechten voor de muziek Ook bij de componist is er sprake van auteursrechten. Voor de componisten die aangesloten zijn bij Buma/Stemra zijn er rechten vastgelegd bij Buma/Stemra. Wij stellen ons de volgende vragen  Hoe zit het met de auteursrechten voor de muziek van Guy Renardeau? Guy is zowel de componist als de uitvoerende artiest. Je hebt dan te maken met Buma Stemra en met Sena.  Hoe zit het met de afdracht aan Buma Stemra?14 Wie muziek wil vastleggen op beeld- of geluidsdragers, heeft daarvoor toestemming nodig van Stemra. Het commerciële belang is belangrijk bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding.

13 14

http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/101548/ (23 mei 2013) http://www.bumastemra.nl/gebruikers/muziekvastleggen/ (23 mei 2013)

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 34


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

Eerste vastlegging Voor het gebruik maken van de muziek, dat speciaal voor de film wordt geschreven, is de eerste vastlegging voor opdrachtmuziek van toepassing. Hiervoor geldt, je hebt wel de verplichting je aan te melden bij Buma/Stemra. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mechanische reproductierechten Dit zijn rechten die geclaimd worden door de componist bij vervaardiging van kopieën van een productie op bijvoorbeeld een dvd. De kopieën hebben een commercieel oog voor doel. De verkoop van de dvd’s. Uitvoeringsrechten Voor de openbaarmaking van muziek in films, bijvoorbeeld in de bioscoop, waarvoor de film wordt geproduceerd, daarvoor zijn uitvoeringsrechten verschuldigd. Bij vertoningen in Nederland zijn deze rechten verschuldigd aan Buma. Het verschil tussen naburige rechten en auteursrechten Naburige rechten zijn rechten van o.a. uitvoerende kunstenaars en platenproducenten op het gebruik van hun muzikale prestaties. De beschermingstermijn van “hun muziek is vastgesteld op 50 jaar. Het auteursrecht is het recht van de maker van bijvoorbeeld een muziekwerk om dat openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. 15

10.2.4 Registratie bij Sena Sena houdt zich bezig met het naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende artiesten en producenten (platenmaatschappijen), ofwel de makers van muziek. Belangrijk Indien er livemuziek of in opdracht gecomponeerde muziek wordt (af)gespeeld, is er geen Senalicentie vereist.

10.2.5 Vastlegging tv-format Het vastleggen van ons tv-format doen wij via de website https://www.ccproof.nl/

15

http://www.sena.nl/Sena/buma (23 mei 2013)

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 35


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

10.3 Projectfinanciën en –uren Zonder scenario kan er onmogelijk een goede raming worden gemaakt. De financiën en planning worden weergegeven volgens het onderstaand model van de Stichting Nederlandse Fonds voor de Film. Begroting werkelijke kosten € € € € € € € € € € € € € € € -

ONTWIKKELINGSKOSTEN REGISSEUR PRODUCTIE DEPARTEMENT OVERIGE CREW ARTWORK BEELDOPNAMES MONTAGE/PROJECTIE BEELDBEWERKING GELUIDSNABEWERKING MUZIEK REIS- EN VERBLIJFKOSTEN UITGAVE EN PUBLICITEIT ALGEMENE PRODUCTIEKOSTEN VERZEKERINGEN SUBTOTAAL PRODUCTIE ONVOORZIEN % van subtotaal (min. 5% en max. 10%)

€ € € € € € € € € € € € € € € -

% € -

10% € -

OVERHEAD + PRODUCERSFEE % van subtotaal voor overhead

Augustus 2013 Conceptversie

€ € -

% 7,5%

€ -

€ -

Pagina 36


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

10.4 Productieplanning Het is raadzaam een productieplanning te maken. Daarvoor bestaan er een aantal programma’s. Celtx is een bekend programma, dat hiervoor is bedoeld. Wij gaan gebruik maken van het programma Excel. Wij beginnen met het maken van een globale productieplanning. Naarmate de tijd vordert en de fases doorlopen worden, zal de productieplanning daar in meegenomen worden. Voor de opnames hebben wij een definitieve productieplanning gemaakt. Deze planning zal separaat verstuurd worden.

10.5 Een goede voorbereiding Het is heel erg belangrijk het dansserieproject goed voor te bereiden. Hoe beter het project is voorbereid, hoe makkelijker het project gaat lopen. Er is veel terug te vinden in: http://www.handboekvoorproductieleiders.nl/downloads_1e_druk Callsheets Checklists  Voor de productie  Briefing checklist  Locatiemanager checklist Contracten  Overeenkomst productie voor een opdrachtgever  Quitclaim  Standaard locatiecontract Begroting Wij hanteren de begroting van het Filmfonds Formulieren  Standaard breakdownformulier  Lege draaiboekpagina  Standaard logboek  Standaard continuïteitsrapport  Camerarapport  Standaard dagrapport

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 37


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

11 Verdienmodel 11.1 Pitch Via EU1.tv wordt het dansserieproject iedereen aangeboden. Om deze te kunnen realiseren is er een bepaald bedrag nodig. Dat laat je de mensen weten en ieder bedrag is er welkom. Zie crowdfunding Beloningen. (Bladzijde 36) Realisatie hardcopy Plan van Aanpak  Wij vinden het belangrijk om een hardcopy bij een drukkerij te laten maken. De gedachtegang erachter is, dat de hardcopy allure moet uitstralen. Er is aandacht aan het Plan van Aanpak besteed.  Minstens zo belangrijk is het moment dat je het gesprek aangaat met de investeerder. Wij moeten in één zin kunnen benoemen waar ons project over gaat. Deze zin moet pakkend zijn, waardoor de investeerder zijn keuze zal maken om met ons in zee te gaan.

11.2 Contentgenerering Er bestaat de mogelijkheid om dansscholen, dansopleidingen en Het Nationaal Ballet te benaderen om content te genereren. Het is dan belangrijk om aansluiting te vinden bij dansscholen, dansopleidingen, Het Nationaal Ballet zodat zij gaan doneren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen, door één of meerdere dansers te laten figureren in de dansserie, videoclip.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 38


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

11.3 (Crowd)funding Je dient na te denken over wat je de donateur biedt. Dit is hieronder weergegeven.

Beloningen

Investering

ontvangst

een link naar de website. Via deze link heb je

2,50

toegang tot de dansserie. €

5,00

een dankbetuiging op de officiële website.

10,00

een dankbetuiging op de officiële website en een dankbetuiging in de aftiteling.

25,00

al het bovenstaande + een officiële dansserieposter.

40,00

al het bovenstaande + een dvd (incl. making of).

50,00

al het bovenstaande + een speciale dankbetuiging in de aftiteling.

100,00

al het bovenstaande + een vermelding als coproducent in de aftiteling en op de website.

200,00

al

het

bovenstaande + een

vermelding als

uitvoerend producent in de aftiteling en op de website + een gesigneerde dvd.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 39


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

11.3.1 Pitchstar crowdfunding d.m.v. een sms’je Pitchstar is ook een website dat de mogelijkheid biedt tot crowdfunding. Zij doen dat op een ludieke wijze. Iedere donateur kan doneren d.m.v. een sms’je. Het is enorm interessant om daar te starten met de crowdfunding. De reden hiervan is: dat je met jouw startkapitaal kan starten met het project. Zoals: een website maken, een trailer maken, vijftig maal een hard copy Plan van Aanpak realiseren, doelgroep bepalen door een marketingbureau in te schakelen. De website hiervan is: http://pitchstar.nl/ De manier hoe zij werken is dan: sms PITCH 1106 (fictief) naar 3010. Doneer eenmalig € 2,00 en ontvang twee berichten. Deze dienst wordt aangeboden via Pitchstarsmsdienst.

11.3.2 Crowdfunding-BBQ Een tweede mogelijkheid om te crowdfunden is een barbecue houden met als doel crowdfunden. Het aanbieden van deze barbecue kan via Vers.nl en Filmvacatures. Afhankelijk van de plaatsing, zal het ook op aanverwante websites worden geplaatst. Namelijk: Filmstart.nl, Filmcastings, Filmstart, FIG, Filmzoek.nl, Filmnieuws.nu, en Facebook. Voordat de barbecue begint, laten wij onze promo zien. Wij zorgen dat wij één of meerdere castleden erbij hebben. De mensen hebben een geweldige dag en/of avond. Wij moeten ervoor zorgen, dat de mensen giraal kunnen storten. Het is niet de bedoeling, dat er die avond contant wordt afgerekend. Ook de kosten voor deelname aan de barbecue wordt vooraf giraal voldaan. Zo kan je met cast en crew afspreken een foto met de donateurs te maken. Ook dit draagt bij tot een geweldige avond voor de mensen. 11.3.3 Crowdfunding donaties geslaagd Nu onze donateurs een donatie hebben gegeven, is het afwachten. In totaal moet er een percentage zijn behaald van tachtig procent. Dan pas is het crowdfunding project donaties geslaagd. Nu het crowdfunding project donaties geslaagd is, hebben wij, direct door onze donateurs, een groep ambassadeurs erbij. Namelijk onze fans. Het is heel erg belangrijk om deze doelgroep te behouden. Dit gaan wij doen door regelmatig updates te geven. De doelgroep blijft op deze manier betrokken ook bij toekomstige projecten.

11.3.4 Donateurs betrekken bij project d.m.v. acties De database met de gegevens van de donateurs zullen wij pas ontvangen, nadat het project gesloten is. Dat heeft te maken met de wet op de privacy. Wij zullen al tijdens het project onze donateurs op de hoogte houden van ons project. En niet te vergeten onze donateurs bij het project betrekken, door acties te gaan houden. Men moet dan denken aan: foto’s delen, filmpjes maken. Bij donatie d.m.v. een sms staat er geen tegenprestatie tegenover.

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 40


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

11.3.5 Fiscale zaken voor ontvanger en donateur Crowdfunding is te vergelijken met subsidie aanvragen en dat doe je in principe met een stichting. Voor de ontvanger is het belangrijk te weten dat giften aan een stichting niet belast worden. Er zit ook geen btw op 16 giften. Je betaalt alleen een percentage van de giften aan de eventuele bemiddelaar (het platform) Crowdfunding-platforms als Voordekunst hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat maakt het voor donateurs aantrekkelijker om te geven. De giften zijn aftrekbaar, mits deze minimaal 1% van het zogenaamde drempelinkomen bedragen. Particulieren mogen 125% in aftrek brengen op de aangifte inkomstenbelasting en bedrijven 150% op de vennootschapsbelasting. Lees voor meer informatie de voorwaarden voor aftrekken van giften op de website van de Belastingdienst.

11.4 VOD Er bestaat de mogelijkheid om de dansserie via EU1tv aan te bieden. Zij doen dat door gebruik te maken van hun partners UPC en ZIGGO. De dansserie is dan voor iedereen toegankelijk in de huiskamer. http://eu1.tv/ Ook zou de mogelijkheid geboden kunnen worden via http://www.videolandondemand.com/ Dan is het voor iedere huiskamer toegankelijk. Voor het downloaden zijn er twee mogelijkheden. Je kan er een aflevering van de dansserie huren. Bijvoorbeeld voor twee dagen. De prijs is dan € 1,00 per deel. Of je koopt de dansserie via downloaden. De prijs voor het kopen van de dansserie per aflevering bedraagt € 3,00. De afname van alle acht afleveringen in één keer bij koop bedraagt € 22,00. Door deze manier van produceren, hoeft het creatieve proces niet te lijden onder het verdienmodel . 11.5 Pay per view Nadat een aflevering op de televisie is geweest, kan men nog steeds één of meerdere afleveringen zien. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via RTLXL gemist. De website hier van is: http://www.rtl.nl/xl/ Men betaalt een laag bedrag om alsnog een aflevering te zien. € 0,99. Vaak zijn fragmenten gratis te zien. Eén detail echter is, dat RTL hiervoor geld ontvangt en niet de producent. 11.6 Uitbetaling/winstdeling Totdat de dansserie is gerealiseerd wordt cast en crew uitbetaald voor hun werkzaamheden. Na de realisatie van het dansserieproject krijgen de producenten en de regisseur de mogelijkheden om geld te verdienen aan de dansserie door winstdeling. De winstdeling zal gedeeld worden door drie. Dit dient in het contract vastgelegd te worden.

16

http://www.beroepkunstenaar.nl/dansserie-en-televisie/subsidie-sponsoring/crowdfunding/ (23 mei 2013)

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 41


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

11.7 Risicoanalyse Er zijn veel dingen die mis kunnen gaan, tijdens het filmen op een draaidag. Dat probeer je tot een minimum te beperken door vooraf de mogelijke risico’s in te schatten en te zoeken naar een mogelijke oplossing Risico Weersomstandigheden Te weinig budget

Ziekte Technische mankementen in apparatuur

Niet voldoende opslag voor camera Er ontstaat miscommunicatie tijdens de draaidagen Cast en/of crew voldoet niet aan verwachting

Augustus 2013 Conceptversie

Dreiging

Omschrijving Mogelijk moet er op een andere dag gefilmd worden. Je moet zoeken naar een andere oplossing om toch te kunnen filmen. Dit kan je ondervangen door te zorgen voor back-up functies Daar de apparatuur m.b.t. filmen gehuurd is en getest vooraf, mag je er van uit gaan dat dit risico minimaal is. Je zorgt voor voldoende extra geheugenkaarten Je lost het op. Zonodig met inzet van de productieleider. Je stuurt dit aan en/of maakt de beslissing te kiezen voor een ander.

Pagina 42


Plan van aanpak

Zakelijke randvoorwaarden

11.8 Samenwerkingsafspraken en teamleden Naam Wouter Springer Lies Waterman Sheng Yong Cheng

Functie Producent Producent Regisseur

Joyce van Diepen

Production Designer Sponsorwerver Marketing en communicatie

Samenwerkingsafspraken  Er wordt afgesproken, dat de bovengenoemde teamleden tekenen voor gebruik van het Plan van Aanpak “Split” voor dit project. Met dit project bedoelen wij voor zowel de televisieserie als de videoclip.  Het auteursrecht van het Plan van Aanpak ligt bij Wouter Springer en Lies Waterman. Dit zal via het auteursrecht worden vastgelegd en worden bevestigd in het contract van de bovengenoemde teamleden.

Handtekening van elk teamlid

Augustus 2013 Conceptversie

Pagina 43

Plan van aanpak voor split  
Advertisement