Page 1

PORTFOLIO

f i l i p . z l a t k o v i ć


F I L I P Z L AT K O V I Ć datum.rođenja:.17.10.1987. e-mail:. filip.zlatkovic@hotmail.com telefon:. +381 63 76 98 175 adresa:. Milentija Popovića 30/21, Beograd

I Septembar 2009 - Jul 2011 I

Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu Diplomske akademske studije

Master Inženjer Arhitekture I Master of Architecture I I Septembar 2006 - Jul 2009 I

Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu Osnovne akademske studije

Inženjer Arhitekture I Bachelor of Architecture I

O B R A Z O V A N J E


P R O J E K T I Enterijer kabineta na Građevinsom fakultetu, Beograd I Mart 2012 I I Projekat I Izvedeno

Enterijer porodičnog stana, Ćuprija I Decembar 2011 I I Projekat I

Enterijer poslovnog prostora Merila doo, Ćuprija I Novembar 2011 I I Projekat I Izvedeno

Vivo Shopping Park, Jagodina

I Mart - Avgust 2010 I I Rad na glavnom projekatu, 3D model I

Enterijer fitnes centra My Place, Jagodina I Avgust 2009 I I Projekat I Izvedeno

K O N K U R S I, N A G R A D E Kole ktivno Stanovanje u Lazarevcu I Maj 2012 I

napredni nivo

I konkurs I I Jednoglasna pohvala žirija I *dab.rs/sr/dab-konkursi

URBAN BUNDLE /Mikser/ I April 2012 I I međunarodni konkurs I I Specialna Nagrada I

*blog.mikser.rs

Bulevarski kiosk I Novembar 2011 I I konkurs I

* dab.rs/sr/izlozbe-radova/item/53-bulevarski-kiosk-nenagradjeni-radovi

AutoCAD:.

3dsMax:.

Vray:. AdobePhotoshop:. Illustrator:.

AfterEffect:.

InDesign:.

Premiere:.

osnovni nivo MS Office:. JezikEngleski:. JezikNemački:. Vozačka B doz

Multikulturni Centar Orlovača I Januar - Jul 2011 I I studentski konkurs I

RADNO ISKUSTVO I Septembar 2011 - Jul 2012 I

Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd Demonstrator

I Jul 2011 - Septembar 2011 I praksa I I

IPC - Istaživačko projektni centar, Beograd Projektant, 3D modelar

I Jul 2009 - Septembar 2009 I praksa I I

Proing - inženjering Ćuprija d.o.o., Ćuprija Projektant, CAD tehničar, 3D modelar

* dab.rs/projektikonkursi/354.html

eVolo Skyscraper Competition 2011 I Mart 2010 - Januar 2011I I međunarodni konkurs I

Young Balkan Designers /Mikser/

I Novembar - Decembar 2010 I

I međunarodni konkurs I I rad izabran za izložbu Mikser festiva 2011 I * mikser.rs/mikser-festival/participants.php

Isover Multi-Cofort House I Januar - Mart 2009 I I studentski konkurs I

Salon Arhitekture u Beogradu 2009

I Izložen studentski rad - tema: Space Metamorphosis I


Konkursni rad:. Kolektivno stanovanje u Lazarevcu:. VIZUELIZACIJA


Konkursni rad:. Kolektivno stanovanje u Lazarevcu:. VIZUELIZACIJA


Dimplomski rad:. Multi-kulturni centar:. VIZUELIZACIJA


Dimplomski rad:. Multi-kulturni centar:. VIZUELIZACIJA


Porodični stan u Ćupriji:. VIZUELIZACIJA


Porodični stan u Ćupriji:. VIZUELIZACIJA


Porodični stan u Ćupriji:. VIZUELIZACIJA


Porodični stan u Ćupriji:. VIZUELIZACIJA


Enterijer Hotela Hemel na Zlatiborui:. VIZUELIZACIJA


/Mikser/ URBAN BUNDLE:. VIZUELIZACIJA


Kabinet na Građevinskom Fakultetu:. VIZUELIZACIJA


Konkurs:. Bulevarski Kiosk:. VIZUELIZACIJA


Diplomski rad:. Multi-kulturni centar:. VIZUELIZACIJA


H V A L A N A P A Ž Nj i fi l i p . z l a t k o v i c @ h o t m a i l . c o m + 381 63 76 98 175

Portfolio  

Filip Zlatković PORTFOLIO