Page 1

MANI PULOVANテ:OTOGRAFI A


MANI PULOVANテ:OTOGRAFI A

Fi l i pMaj er ト催ュ k I V. A


OBSAH

Obs ah ÚVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5 Pr edhovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4TECHNI KA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Zabudnut ý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 9 Čl ovekvs . pr í r oda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8HUMOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Obeťz dr avejs t r avy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Ci t r ónovéok o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Kt omaos t r i há?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Ni k ondr i nk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Hal ó, t us om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Pr áz dnahl ava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Vi ešsk ým s i pí š eš ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 PRÍ RODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 J es ennýpot ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 21 Podml i ečnouces t ou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023 Čar oz i my. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2225 Snehovávl očk a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Voví r ehvi ez dI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Voví r ehvi ez dI I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 RÔZNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Kadi aľvon?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Ni etnaddobr úk ni hu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Ťaž k ánocpr eds k úš k ami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 33 Pr es nýz ás ah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Gr ank ocr os s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Os vi ež eni e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Úderdopr áz dna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2


ÚVOD

3


OV Ú BO SA D H

Pr O eb ds h a o h vor ÚVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5 Pr edhovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4TECHNI KA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Fot ogr af ovani ej e veľ minár očný a neus t ál es ar oz ví j aj úcidr uh ume n i a . Z a p o s l e d n é o b d o b i e z a z n a me n a l a f o t o g r a fi a v e ľ k é z me ny Zabudnut ý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 hl avnepr echodom zk l as i ck ejnadi gi t ál nuf ot ogr afiu.Tmavúk omor u, 8 9 Č l o v e k v s . p r í r o d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r učné vys t r i hovani e al epeni e nahr adi lpočí t ač sr ôz nym gr afick ým s oH f t v é r o m n a s p r a c o v a n i e a ú p r a v u f o t o g r a fi í . F o t o g r a fi d o s t a l i n o é UMOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 v mož nos t i ,odmal ýchr et uš íažpor oz s i ahl eúpr avyz áber ov .Výs l edk om 1 O be ť z d, r a v et j s t r a vy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 k a ž d é h o a j o h o n a j me n š i e h o z á s a h u d o o r i g i n á l n e h o z á b e r u j e v l as t ne mani pul ovaná f ot ogr afia.Zál ež íod aut or a,čo chce s voj i m di el om Ci t r ónovéok o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 vypovedaťadoak ejmi er ys ar oz hodnedof ot ogr afiez as i ahnuť . F o t og r a f o v a n i e j e mo j o u v e ľ k o u z á ľ u b o u , k t o r e j s a u ž d l h š í č a s venu1 3 Kt o ma os t r i h á ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j em. Užvmoj i chz ači at k ochs om s iuvedomi l , ž et oni ej el enos pr ávnej Ni k ondr i nk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ex po z í ci i ak o mp o z í c i i , a l e a j o fi n á l n e j ú p r a v e , k t o r á má v e ľ k ý vpl yvna vý s l e d n ú f ot o g r a fi u . T a k me r k a ž d ý mô j z á b e r p r e š i e l a s p o ň mal ou H a l ó , t u s o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 úpr avou.Spoči at k ut o bol al en dr obná r et uš ,úpr ava f ar i eb,úpr ava 6o Pr á z d na hl a va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1d úr o v n í a r ô z n e ma l é ú p r a v y , k t o r é ma l i u mo c n i ť v ý s l e d n ý j em zf oe t o gr afie. Vď a k a v ä č š í m s k ú s e n o s t i a m s g r a fi c k ý mi s o f t v é r mi s om naVi šsk ým s i pí š eš ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 dobudol s chopnos ťupr avovaťf ot ogr afieni el enzes t et i ck éhohľ adi s k a, 1 8m s PR Í R Op Dr A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s al e a j a c o v a ť s i c h o b s a h o m ‒ p r e t v á r a ť i c h . P r á v e p r e t o o a r oz hodol ,ž es a vo s voj ejmat ur i t nejpr ácibudem venovaťmani puJ es ennýpot ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 l ovanejf ot ogr afii .Rádbys om vnejnapr í k l ademoj i chvl as t nýchf ot ogr a fi íml po u k á z a l n a t o , a k é r ô z n o r o d é ú p r a v y ma n i p u l o v a n á f o t o g r afia 2 0 2 1 Po d i e čn o u c es t o u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z ahŕ ňa aak émož nos t i f ot ogr af ovi ponúk a. 2 2z 2 3 Ča r ot z i my . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r F o o gr a fi e s ú v p r á c i k a t e g o r i z o v a n é n a z á k l a d e p r í s l u š n o s t i k ô n ym ob l a s t i a m, a k o j e h u mo r , t e c h n i k a č i p r í r o d a . P r í b e h o v o n a s e b a n i j ak 2 42 5 S n e h o v ávl o č k a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nenadväz uj úak až dáf ot ogr afiamái númyš l i enk u. Vž dys om s as naž i l byť 6 Va ot v í r e v i ez d I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 k r e í v nh y a n i k d y s o m n e r o b i l n i č n a s i l u . P r e d v z n i k o m k a ž d é h o z áber u bol o pot r ebné pr emys l i eťanapl ánovať ,čo máf ot ogr afiavyj adr ovať Voví r ehvi ez dI I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 aak omávyz er ať .Pof ot enínas l edoval afinál naúpr avavpočí t ači .Fot ogr a fie , k o r é s p ĺ ň a l i mo j e n á r o k y s o m z a r a d i l d o p r á c e . RÔ ZN Et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Kadi aľvon?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Ni etnaddobr úk ni hu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Ťaž k ánocpr eds k úš k ami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 33 Pr es nýz ás ah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Gr ank ocr os s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Os vi ež eni e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Úderdopr áz dna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

4 2


Vor wor t

DasFot ogr afier eni s tei nes ehrans pr uchs vol l eunds i chs t ändi gent wi ck el ndeKuns t gat t ung.I nderl et z t enZei thatdi eFot ogr afiegr oße Ver änder ungener l ebt ,di ehaupt s ächl i chdur chdenÜber gangvonder k l as s i s chen z urdi gi t al en Fot ogr afieher vor ger uf en wur den.Di eDunk el k ammer ,dasmanuel l eAus s chnei denundKl ebenhatei nComput er mi tver s chi edenenf ürdi eBear bei t ungvonFot ogr afienbes t i mmt engr aphi s chenSof t war eser s et z t .Di eFot ogr af enhabenneueMögl i chk ei t en gewonnen,vonk l ei nenRet us chenbi sz uumf angr ei chenKor r ek t ur en derAuf nahmen. DasEr gebni sj edes , auchdesal l er k l ei ns t enEi ngr i ffesi n di eor i gi nel l eAuf nahme, i s tei gent l i chei neFot omani pul at i on. Eshängt vondem Aut orab, wasermi ts ei nem Wer kaus dr ück enwi l l undwi ewei t eri ndi eFot ogr afieei ngr ei f t . DasFot ogr afier eni s tmei ngr oßesHobby ,dem i chmi chs chonl änger eZei twi dme. Schoni nmei nenAnf ängenwari chmi rbewus s t , das s dabei ni chtnurum di er i cht i geBel i cht unggeht , s onder nauchdi eFi nal bear bei t ungei nengr oßenEi nflus saufdi eGes amt f ot ogr afiehat .Fas t j edemei neAuf nahmehats i chmi ndes t ensei nerk l ei nenKor r ek t urunt er z ogen.Anf angswaresnurk l ei neRet us che,Far bbear bei t ung,Tonwer t k or r ek t ur enundver s chi edenek l ei neKor r ek t ur en,di edenEi ndr uck vonderFot ogr afiever s t är k ens ol l t en.Dankgr ößer enEr f ahr ungenmi t dengr aphi s chenSof t war eshabei chdi eFähi gk ei tgewonnen, di eFot ogr afienni chtnurausderäs t het i s chenHi ns i chtz ubear bei t en,s onder n auchmi ti hr em I nhal tz uar bei t en‒s i eumz uwandel n. Ger adedes wegen habei chmi chent s chi edens i chi nmei nerAbi t ur ar bei tmi tderFot omani pul at i onz ubef as s en. I chwür deger neaufdem Bei s pi el mei nerei genen Fot ogr afiendar aufhi nwei s en,wi evi el f äl t i geKor r ek t ur endi eFot oman i pul at i onumf as s tundwel cheMögl i chk ei t ens i edem Fot ogr af enbi et et . Di eei nz el nenFot ogr afiens i ndi nderAr bei tauf gr undi hr erZugehör i gk ei tz uver s chi edenenBer ei chen,wi eHumor ,Techni koderNat ur , unt er get ei l t . I nHi ns i chtaufi hr eGes chi cht e, s i nds i evonei nanderunabhängi g.J ede Fot ogr afie hati hr e ei gene I dee.I ch habe mi ch i mmer bemüht , k r eat i vz us ei nundni cht sz wangs wei s ez umachen. VorderEnt s t ehungj ederAuf nahmewaresnöt i gdur chz udenk enundz upl anen, wasdi eFot ogr afieaus dr ück enundwi es i eaus s ehens ol l . Nachdem Fo t ogr afier enf ol gt edi eFi nal bear bei t ungi m Comput er .Di eFot ogr afien, di emei nenAns pr üchenent s pr achen, habei chi ndi eAr bei tei ngef ügt .

ÚVOD

3 5


TECHNI KA

6


Zabudnut ý

Ani ť až k át echni k as anevyhnez ubučas u.

Ni k onD600, Samyang14mm f / 2. 8I FEDUMC, čas1/ 4s , cl onaf / 11, I SO50

Ni k onD600, Samyang14mm f / 2. 8I FEDUMC, čas1/ 40s , cl onaf / 11, I SO100

7


ÚE T V C O H D NI KA

Čl ove k v s . p r í r o da P r e d h o v o r

Fot ogr af ovani ej eveľ minár očnýaneus t ál es ar oz ví j aj úcidr uhumeni a. Zapos l ednéobdobi ez az namenal af ot ogr afiaveľ k éz menyhl avnepr echodom zk l as i ck ejnadi gi t ál nuf ot ogr afiu. Tmavúk omor u, r učnévys t r i hovani eal epeni enahr adi lpočí t ačsr ôz nym gr afick ým s of t vér om na s pr acovani e aúpr avu f ot ogr afií .Fot ogr afi dos t al inové mož nos t i ,od mal ých r et uš íažpor oz s i ahl eúpr avyz áber ov .Výs l edk om k až dého,aj t ohonaj menš i ehoz ás ahudoor i gi nál nehoz áber uj evl as t nemani pul ovanáf ot ogr afia.Zál ež íodaut or a,čochces voj i m di el om vypovedaťa doak ejmi er ys ar oz hodnedof ot ogr afiez as i ahnuť . Fot ogr af ovani ej emoj ouveľ k ouz áľ ubou, k t or ejs auždl hš íčasvenuj em. Užvmoj i chz ači at k ochs om s iuvedomi lž et oni ej el enos pr ávnejex poz í ci i ak ompoz í ci i , al eaj opos t pr oces e, k t or ýmáveľ k ývpl yvnavýs l ednúf ot ogr afiu.Tak merk až dýmôjz áberpr eš i elas poňmal ouúpr avou. Spoči at k ut obol al endr obnár et uš , úpr avaf ar i eb, pr ácashi s t ogr amom a r ôz nemal éúpr avy ,k t or émal iumocni ťvýs l ednýdoj em zf ot ogr afie. Vďak aväčš í ms k ús enos t i am sgr afick ými s of t vér mi s om nadobudol s chopnos ťupr avovaťf ot ogr afieni el enzes t et i ck éhohľ adi s k a, al eaj pr acovať si chobs ahom ‒pr et vár aťi ch.Pr ávepr et os om s ar oz hodol ,ž es avo s voj ej mat ur i t nej pr áci budem venovaťmani pul ovanej f ot ogr afii . Rádby s om vnej napr í k l ademoj i chvl as t nýchf ot ogr afií pouk áz al nat o, ak ér ôz nor odéúpr avymani pul ovanáf ot ogr afiaz ahŕ ňaaak émož nos t if ot ogr af ovi ponúk a. Fot ogr afies úvpr ácik at egor i z ovanénaz ák l adepr í s l uš nos t ikr ôz nym Čl oveks a s n a ž í s i l o ut e c h ni k yh pu od ma n i ť s i p r í r o d uč .i o b l a s t i a m, a k o j e mo r , t e c h n i k a pr í r oda. Fot ogr af ovani ej eveľ minár očnýaneus t ál es ar oz ví j aj úcidr uhumeni a. Zapos l ednéobdobi ez az namenal af ot ogr afiaveľ k éz menyhl avnepr echodom zk l as i ck ejnadi gi t ál nuf ot ogr afiu. Tmavúk omor u, r učnévys t r i hovani eal epeni enahr adi lpočí t ačsr ôz nym gr afick ým s of t vér om na s pr acovani e aúpr avu f ot ogr afií .Fot ogr afi dos t al inové mož nos t i ,od mal ých r et uš íažpor oz s i ahl eúpr avyz áber ov .Výs l edk om k až dého,aj t ohonaj menš i ehoz ás ahudoor i gi nál nehoz áber uj evl as t nemani pul ovanáf ot ogr afia.Zál ež íodaut or a,čochces voj i m di el om vypovedaťa doak ejmi er ys ar oz hodnedof ot ogr afiez as i ahnuť . Fot ogr af ovani ej emoj ouveľ k ouz áľ ubou, k t or ejs auždl hš íčasvenuj em. Užvmoj i chz ači at k ochs om s iuvedomi lž et oni ej el enos pr ávnejex poz í ci i ak ompoz í ci i , al eaj opos t pr oces e, k t or ýmáveľ k ývpl yvnavýs l ednúf ot ogr afiu.Tak merk až dýmôjz áberpr eš i elas poňmal ouúpr avou. Spoči at k ut obol al endr obnár et uš , úpr avaf ar i eb, pr ácashi s t ogr amom a r ôz nemal éúpr avy , k t or émal i umocni ťvýs l ednýdoj em zf ot ogr afie.

Ni k onD600, Samyang14mm f / 2. 8I FEDUMC, čas1/ 320s , cl onaf / 9, I SO500

2 8


9


HUMOR

10


Obeťz dr avejs t r avy

Zdr avás t r avamôž ebyťpr eni ek ohoajs mr t eľ ná.

Ni k onD600, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 8, I SO125

Ni k onD600,Ni k on18105mm f / 3. 55. 6G ED AFS, čas1/ 200s , cl onaf / 8, I SO125

11


HUMOR

Ci t r ónovéok o

Kt obymal r ádž ĺ t ok , k ebychut i l ak oci t r ón.

Ni k onD600, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 8, I SO200

12

Ni k onD600, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 8, I SO200


Kt omaos t r i há?

Ni ek edymám poci t , ž emoj evl as ydádopor i adk uuž l enť až k át echni k a.

Ni k onD600,Ni k on18105mm f / 3. 55. 6G ED AFS, čas1/ 200s , cl onaf / 13, I SO200

Ni k onD600, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 9, I SO500

13


HUMOR

Ni k ondr i nk

Sýt enýneal k ohol i ck ýnápojsvys ok ým obs ahom k r eat i vi t y .

Ni k onD90, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GED AFS, čas1/ 200s , cl onaf / 8, I SO200

14

Ni k onD90, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GED AFS, čas1/ 200s , cl onaf / 8, I SO200


Hal ó, t us om!

Som s í ceml adý , z ačí naj úci f ot ogr af , al es voj i mi di el ami s achcem z vi di t eľ ni ťaos l ovi ťš i r ok épubl i k um.

Ni k onD600, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 9, I SO200

Ni k onD600, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 9, I SO320

Ni k onD600, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 8, I SO125

15


HUMOR

Pr áz dnahl ava

Ajk ebys at ot ak t odal o, do„ mat ur y”čas umál o.

Ni k onD600, Samyang14mm f / 2. 8I FEDUMC, čas1/ 200s , cl onaf / 5, I SO200

16


Vi ešsk ým s i pí š eš ?

Ni evž dyvš et k opr ez r adí pr ofil ováf ot k a.

Ni k onD600,Samyang14mm f / 2. 8I FED UMC, čas1/ 200s , cl onaf / 5, I SO200

Ni k onD600,Samyang14mm f / 2. 8I FED UMC, čas1/ 200s , cl onaf / 5, I SO200

Ni k onD600,Samyang14mm f / 2. 8I FED UMC, čas1/ 200s , cl onaf / 5, I SO200

17


PRÍ RODA

18


V i e šn s k ým s i p í š eš ? J e s e n ý po t o k

Na i e v ž d yč v š et k od p r ez r a dí p r o fi l oč v á f o t k a. K ž d é r o n é o b o b i e má s v o j e a r o .

Ni k onD600,Samyang14mm f / 2. 8I FED UMC, čas1/ 200s , cl onaf / 5, I SO200

Ni k onD600,Samyang14mm f / 2. 8I FED UMC, čas1/ 200s , cl onaf / 5, I SO200

Ni k onD600,Samyang14mm f / 2. 8I FED UMC, čas1/ 200s , cl onaf / 5, I SO200

Ni k onD600, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas5s , cl onaf / 18, I SO50

19 7


PRÍ RODA

Podml i ečnouces t ou

St ačí t r ochui nýpohľ adaveci , k t or és anám z daj úobyčaj nés as t anúčar ovnými .

Ni k onD600, Samyang14mm f / 2. 8I FEDUMC, čas30s , cl onaf / 2. 8, I SO2000

20


21


PRÍ RODA

Čar oz i my

Snehovápr i k r ývk ar oz ž i ar i cel úk r aj i nu.

Ni k onD600,Ni k onAFS70300mm f / 4. 55. 6G VRI FED,čas1/ 400s ,cl ona f / 10, I SO200

22

Panor ámaz l ož enáz5f ot ogr afií . Ni k onD90, 18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 60s , cl onaf / 13, I SO200


23


PRÍ RODA

Snehovávl očk a

Ti enaj j ednoduchš i eveci bývaj úväčš i nounaj k r aj š i e.

Fot ogr afiaz l ož enáz o63z áber ov . Ni k onD90, 2s úpr avymedz i k r úž k ov+Car lZei s sJ enaBi omet ar80mm f / 2. 8+r ever z nePent acon50mm f / 1. 8, čas1/ 400s ,I SO200

24


Uk áž k a3z o63z áber ov, k t or ébol i pos t upnepr eos t r ované.

25


PRÍ RODA

Voví r ehvi ez dI

Nočnáobl ohamôž evďak af ot oapar át uvyz er aťúpl nei nak , ak os mez vyk nut í .

Fot ogr afiaj ez l ož enáz o192z áber ovf ot enýchz as ebou. Vpr avoj euk áž k a j ednéhoz o192z áber ov .

26

Ni k onD600,Samyang14mm f / 2. 8I FEDUMC,čas30s ,cl onaf / 2. 8, I SO2000


Voví r ehvi ez dI I

Fot ogr afiaj ez l ož enáz o196z áber ovf ot enýchz as ebou. Vpr avoj euk áž k a j ednéhoz o196z áber ov .

Ni k onD600,Samyang14mm f / 2. 8I FEDUMC,čas30s ,cl onaf / 2. 8, I SO2000

27


RÔZNE

28


Kadi aľvon?

Tak t os a čas t o cí t i me v bez východi s k ových s i t uáci ách.

Ni k onD600, Ni k onAFS70300mm f / 4. 55. 6G VRI FED, čas1/ 800s , cl onaf / 8, I SO50

Ni k onD600, Ni k onAFS70300mm f / 4. 55. 6G VRI FED, čas1/ 80s , cl onaf / 8, I SO640

29


RÔZNE

Ni etnaddobr úk ni hu

Dobr ák ni hapovz nes i educhai mys eľ .

Ni k onD600,Ni k on18105mm f / 3. 55. 6G ED AFS, čas1/ 200s , cl onaf / 4. 2, I SO200

30

Ni k onD600,Ni k on18105mm f / 3. 55. 6G ED AFS, čas1/ 200s , cl onaf / 4. 2, I SO200


Ťaž k ánocpr eds k úš k ami

Vnoci pr eds k úš k ami oz áz r ak ochmož nol ens ní vať .

Ni k onD600,Ni k on18105mm f / 3. 55. 6G ED AFS,čas1/ 200s , cl onaf / 7. 1, I SO200

Ni k onD600, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 7. 1, I SO100

31


RÔZNE

Pr es nýz ás ah

Spoj ení mf ot oapar át uadobr ýchnápadovvz ni k aj úz auj í mavéz áber y .

Ni k onD90, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 5, I SO200

32


33


Os vi ež eni e

Kaž dýznásmár ádos vi ež eni evhor úci chl et ných dňoch.

Ni k onD90, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 13, I SO200

35


R ÔÍ Z PR RN OE DA

Ú dr e rz d o pr áz dna Ča o i my

N e v i dj i t e ľ n ýs vetvz hmot nenejpodobe. Snehovápr i k r ývk ar oz ž i ar i ce l ú k r a i n u .

Ni k onD600, Ni k on18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 200s , cl onaf / 8, I SO200

Ni k onD600,Ni k onAFS70300mm f / 4. 55. 6G VRI FED,čas1/ 400s ,cl ona f / 10, I SO200

3 6 22

Panor ámaz l ož enáz5f ot ogr afií . Ni k onD90, 18105mm f / 3. 55. 6GEDAFS, čas1/ 60s , cl onaf / 13, I SO200

Manipulovaná fotografia  
Manipulovaná fotografia  
Advertisement