Page 1

Nabídka vzdělávacího kurzu

INVESTUJTE DO SVÉ OSOBNÍ ZNAČKY! pro obchodníky

Unikátní vzdělávací program, který využívá nejmodernějších vědeckých poznatků v

oblasti osobního rozvoje k uvolnění netušeného potenciálu lidských značek.

Filip Kahoun


Úvod

„Vaše značka je to, co o vás lidé říkají, když zrovna nejste v místnosti“

Jeff Bezos zakladatel Amazon.com

Každý z nás představuje pro své okolí značku. Nejlépe prosperují ti lidé, kteří umí dělat své lidské značce profesionální marketing. Aby dokázal obchodník v dnešní konkurenci uspět, musí o svou lidskou značku dobře pečovat. Dělat ji na trhu reklamu a současně pracovat i na její dobré pověsti. Teprve potom se dočká spousty nových obchodních a kariérních příležitostí. K tomu je však třeba znát principy a triky osobního marketingu. A právě ty nabízí svým účastníkům kurz „INVESTUJTE DO SVÉ OSOBNÍ ZNAČKY!“.


Cíle kurzu

Základní cíle Pomoci obchodníkům vybudovat silnou a úspěšnou osobní značku:  SEBEDŮVĚRA: Ukotvit pozitivní vnímání sebe sama, které určuje vnější obraz naší lidské značky (jak se vnímáme sami, nás vnímají ostatní)  SEBEPOZNÁNÍ: Najít přirozené talenty a silné stránky, na kterých stojí konkureční výhoda každé lidské značky (jak uvolnit svůj nevyužitý potenciál)

 SEBEMARKETING: Nabídnout osvědčené metody, jak svou značku nenásilně a přitom efektivně prezentovat navenek (jak se dobře prodat)

Specifické cíle

Definovat jasnou KONKURENČNÍ VÝHODU každého obchodníka Ukázat, jak se dá v psychice člověka ukotvit obchodní ÚSPĚCH

Poradit, jak si dělat na trhu dobrou REKLAMU


Struktura kurzu •

1 Psychologie lidských značek

2 Inventura osobní značky

Image lidské značky se rodí vždy v hlavě. To, jak se vnímáme sami, určuje, jaký obrázek o sobě vysíláme navenek.

První blok se zabývá tím, jak pracovat na svém zdravém sebevědomí.

Aby totiž druzí mohli naši lidskou značku vůbec ocenit, musíme nejprve my sami naplno vnímat její hodnotu a výjimečnost.

Cesta k úspěšné a sebevědomé osobní značce vede přes sebepoznání.

Úkolem druhého bloku je tedy objevit své přirozené talenty a naučit se, jak efektivně pracovat se svým nevyužitým potenciálem.

Vznikne tak solidní základ, na kterém se dá postavit celá osobní značka.

O úspěchu nebo pádu každé značky rozhoduje její schopnost odlišit se atraktivním způsobem od konkurence. Osobní značky nejsou výjimkou.

3

Cílem třetího bloku je vydefinovat silnou konkurenční výhodu osobní značky obchodníka (na základě talentů, zjištěných v předchozím bloku).

Nová identita osobní značky

Konkurenční výhoda pak bude přeformulována do „slibu značky“

Slib značky představuje závaznou dohodu se zákazníky, že každá jejich zkušenost se značkou bude mít určitou, garantovanou kvalitu.

4 Reklama osobní značky

Smyslem čtvrtého bloku je naplnit „slib značky“ konkrétním obsahem a připravit marketingový plán, který prodá nový příběh značky na trh.

Obchodníci se naučí, jaké marketingové triky použít v jaké situaci a jak živit pozitivní „šeptandu“, která je pro každou značku nade vší reklamu.


Cíle kurzu Co tedy kurz svým účastníkům

přinese? Podrobný návod, jak správně používat svou lidskou značku…

Jak se ODLIŠIT od konkurence a vymanit se z tržního průměru?

Jak se stát VYHLEDÁVANÝM a doporučovaným poradcem?

Jak si vybudovat skvělou POVĚST?

Jak upevnit VZTAHY se svými klienty? Jak si dělat tu nejlepší REKLAMU, aby se o vás na trhu vědělo?

…a jak se víc těšit do práce.


Praktické přínosy kurzu

Výstupy kurzu: •

Definice osobní značky každého účastníka (identita značky a její konkurenční výhoda na trhu)

Osobní pomůcka pro mentální zakotvení obchodního úspěchu (i v obchodě se – stejně jako ve sportu – vítězí hlavou)

Akční plán osobní značky každého účastníka (konkrétní kroky, včetně jejich načasování)

Kontrola plnění akčního plánu (volitelné – viz dále)


Praktické přínosy kurzu Sledování výsledků: 

„Měkké“ metriky:

 zpětná vazba účastníků kurzu (jejich hodnocení přínosu kurzu)  je standardní součástí kurzu

„Tvrdé“ metriky:  srovnání vývoje klíčových výkonnostních ukazatelů absolventů kurzu s pracovníky, kteří kurz neabsolvovali.  pro zvýšení efektu semináře doporučuji provádět kontrolu plnění akčního plánu, který si obchodník sám sestaví během kurzu:

Kurz

Po 6 týdnech: Kontrolu provádí přímý nadřízený obchodníka. (Pokud sám kurz neabsolvoval, je vhodné, aby se schůzky zúčastnil i HR manažer - absolvent kurzu, který má o problematice dostatečný přehled).

Kontrolní stanoviště 1

Kontrolní stanoviště 2

Po 12 týdnech: Obchodníci prezentují za přítomnosti svých nadřízených a (volitelně) i Filipa Kahouna , jaké dělají pokroky v rámci naplánované strategie své osobní značky. (Tento návazný workshop již není v základní ceně kurzu, při účasti F. Kahouna zde tedy platí hodinová sazba – viz dále)


Organizace a cena kurzu Organizace kurzů 

Kurzy jsou koncipovány jako jednodenní (8 hod) nebo dvoudenní (16 hodin)

V obou variantách jsou tematické bloky 4, u dvoudenního kurzu však jde výklad mnohem více do hloubky a obsahuje větší množství praktických cvičení

Kapacita kurzu je vždy omezena maximálně na 20 účastníků

Kurzy standardně probíhají v prostorách, které určí a zajistí objednavatel (po dohodě mohou být prostory - nad rámec základní ceny - zajištěny lektorem)

Cena kurzu KURZ

SAZBA

Jednodenní kurz

25.000 Kč

Dvoudenní kurz

35.000 Kč

Poznámka: •

Nejsem plátce DPH, ceny jsou tedy konečné.

Při dlouhodobější spolupráci jsou ceny určovány individuálně.

V ceně nejsou započítány případné náklady na dopravu lektora mimo Prahu ani jeho eventuální ubytování.

Dále nejsou v ceně kurzu započítány náklady na případné pořádání kurzu mimo prostory firmy.


Reference

„Logická stavba, citelný zásah do klíčových bodů vytvářejících osobní značku a marketing. Závěrečné shrnutí v šabloně je bezva v tom, že jeho prostřednictvím se dá snadno vracet k vlastním poznámkám a poznatkům z kurzu....což je z ohledem na dlouhodobost procesu tvorby značky velmi důležité.“

Ing. Vít Ratislav, MBA Oblastní ředitel pojišťovny Generali


O lektorovi Ing. Filip Kahoun, Ph.D. Vystudoval ekonomiku a management na Jihočeské univerzitě. Následně získal v roce 2005 mezinárodně uznávaný doktorát v oboru Marketing na Vysoké škole ekonomické v Praze. Téma, kterým se intenzivně zabýval po celou dobu svého studia, a které se nakonec stalo i námětem pro jeho doktorskou práci, byl marketing lidských značek. Filip Kahoun má bohaté zkušenosti z oblasti strategického marketingu. Deset let působil v nejvyšším vedení nadnárodních korporací jako ředitel marketingu pro ČR a později i pro střední a východní Evropu. Jeho týmy získaly řadu prestižních, celonárodních ocenění z oblasti PR, online a marketingové komunikace. V současné době se věnuje marketingovému poradenství, vzdělávacím programům a publikační činnosti.

Skupina

Firma

Role

MALL (2012 – 2013)

Ředitel marketingu pro CEE

Generali Pojišťovna (2009 – 2012)

Ředitel marketingu pro ČR

Česká pojišťovna (2007)

Ředitel přímého prodeje

První Callin agentura (2005 – 2006)

Generální ředitel

CETELEM ČR (2003 – 2005)

Ředitel marketingu pro ČR

Katedra marketingu při VŠE (2002 – 2005)

Přednášející marketingu


Kontakt

+420 602 473 371

filip.kahoun@lidskeznacky.cz

www.lidskeznacky.cz

linkedin.com/in/filipkahoun

Profile for Filip Kahoun

INVESTUJTE DO SVÉ OSOBNÍ ZNAČKY (nabídka kurzu)  

Unikátní vzdělávací program, který využívá nejmodernějších vědeckých poznatků v oblasti osobního rozvoje k uvolnění netušeného potenciálu li...

INVESTUJTE DO SVÉ OSOBNÍ ZNAČKY (nabídka kurzu)  

Unikátní vzdělávací program, který využívá nejmodernějších vědeckých poznatků v oblasti osobního rozvoje k uvolnění netušeného potenciálu li...

Advertisement