Page 1

Nabídka vzdělávacího kurzu

JAK ŘÍDIT OSOBNÍ ZNAČKU MANAŽERA?

Unikátní vzdělávací program, který využívá nejmodernějších vědeckých poznatků v oblasti osobního rozvoje k uvolnění netušeného potenciálu lidských značek.

Filip Kahoun


Úvod

„Vaše značka je to, co o vás lidé říkají, když zrovna nejste v místnosti“

Jeff Bezos zakladatel Amazon.com

Každý z nás představuje pro své okolí značku. Velmi specifickou skupinou lidských značek jsou manažeři. Mají totiž ve svých rukou nejen řízení dalších lidí a jejich značek, ale také významnou měrou ovlivňují tržní pozici firemní značky, pro kterou pracují.

Aby však mohl manažer efektivně rozvíjet značky kolem sebe, musí nejprve dokonale zvládnout práci se svou vlastní lidskou značkou. A právě tuto schopnost prakticky rozvíjí kurz „JAK ŘÍDIT OSOBNÍ ZNAČKU MANAŽERA?“.


Cíle kurzu Základní cíle Pomoci manažerům vybudovat silnou a úspěšnou značku lídra:  SEBEDŮVĚRA: Ukotvit pozitivní vnímání sebe sama, které určuje vnější obraz naší lidské značky (jak se vnímáme sami, tak nás vnímají ostatní)

 SEBEPOZNÁNÍ: Najít přirozené talenty a silné stránky, na kterých stojí konkurenční výhoda každé lidské značky (jak zjistit kondici své značky a uvolnit její nevyužitý potenciál)  SEBEMARKETING: Nabídnout osvědčené metody, jak svou značku nenásilně a přitom efektivně prezentovat navenek (jak se dobře prodat)

Specifické cíle

Poradit, jak být sám sobě dobrým LÍDREM, který teprve může úspěšně vést ostatní. Ukázat, efektivní způsob, jak řídit tržní POZICI firemní značky

Zpřístupnit nevyužitý POTENCIÁL týmu


Struktura kurzu •

1

postavit značku lídra ve své vlastní hlavě. Úspěch je stavem mysli. •

Psychologie lidských značek

2 Inventura současné značky manažera

Stát se lídrem, který úspěšně vede velké týmy lidí znamená v první řadě

Úvodní blok se zabývá tím, jak pracovat na svém zdravém sebevědomí a na schopnosti vidět sebe sama jako lídra.

Aby totiž druzí mohli naši lidskou značku vůbec ocenit, musíme nejprve my sami naplno vnímat její hodnotu a výjimečnost.

Cesta k úspěšné a sebevědomé lidské značce vede přes sebepoznání.

Úkolem druhého bloku je tedy objevit své přirozené talenty a naučit se, jak efektivně pracovat se svým nevyužitým potenciálem.

Vznikne tak solidní základ, na kterém se dá postavit celá osobní značka.

Schopný lídr pracuje ze všech sil na tom, aby zbavil své lidi strachu. Strach blokuje potenciál lidí, firem i celých zemí.

3

Od značky manažera ke značce lídra

Třetí blok se zaměřuje na to, jak efektivně pracovat s lidskými značkami v týmu, aby došlo k uvolnění jejich potenciálu. Jde především o to, naučit své lidi, aby byli sami sobě lídry tak, jako se to musel naučit nejprve sám manažer.

Manažerská značka je pupeční šnůrou napojena na značku firmy. Jakou „zasejí“ manažeři ve firmě kulturu, takovou „sklidí“ úrodu v podobě tržní

4 Synergie manažerské a firemní značky

pozice a hodnoty firemní značky. •

Cílem posledního bloku je seznámit manažery se synergickým principem, který funguje mezi jejich a firemní značkou.

Teprve když se manažer naučí být lídrem sám sobě, totéž naučí své lidi a pocítí osobní zodpovědnost za zdraví společné značky, stane se skutečným lídrem.


Praktický přínos kurzu Co tedy kurz manažerům konkrétně

přinese? Podrobný návod, jak řídit svou lidskou značku a...

Jak posílit v týmu svou přirozenou AUTORITU a image lídra

Jak si ve firmě otevřít dveře k dalšímu kariérnímu RŮSTU

Jak ukotvit v psychice týmu ÚSPĚCH

Jak uvolnit nevyužitý POTENCIÁL týmu

Jak nejlépe prodat VÝSLEDKY svého týmu


Organizace a cena kurzu Organizace kurzů 

Kurzy jsou koncipovány jako jednodenní (8 hod) nebo dvoudenní (16 hodin)

V obou variantách jsou tematické bloky 4, u dvoudenního kurzu však jde výklad mnohem více do hloubky a obsahuje větší množství praktických cvičení

Kapacita kurzu je vždy omezena maximálně na 20 účastníků

Kurzy standardně probíhají v prostorách, které určí a zajistí objednavatel (po dohodě mohou být prostory - nad rámec základní ceny - zajištěny lektorem)

Cena kurzu KURZ

SAZBA

Jednodenní kurz

40.000 Kč

Dvoudenní kurz

65.000 Kč

Poznámka: •

Nejsem plátce DPH, ceny jsou tedy konečné.

Při dlouhodobější spolupráci jsou ceny určovány individuálně.

V ceně nejsou započítány případné náklady na dopravu lektora mimo Prahu ani jeho eventuální ubytování.

Dále nejsou v ceně kurzu započítány náklady na případné pořádání kurzu mimo prostory firmy.


O lektorovi Ing. Filip Kahoun, Ph.D. Vystudoval ekonomiku a management na Jihočeské univerzitě. Následně získal v roce 2005 mezinárodně uznávaný doktorát v oboru Marketing na Vysoké škole ekonomické v Praze. Téma, kterým se intenzivně zabýval po celou dobu svého studia, a které se nakonec stalo i námětem pro jeho doktorskou práci, byl marketing lidských značek. Filip Kahoun má bohaté zkušenosti z oblasti strategického marketingu. Deset let působil v nejvyšším vedení nadnárodních korporací jako ředitel marketingu pro ČR a později i pro střední a východní Evropu. Jeho týmy získaly řadu prestižních, celonárodních ocenění z oblasti PR, online a marketingové komunikace. V současné době se věnuje marketingovému poradenství, vzdělávacím programům a publikační činnosti.

Skupina

Firma

Role

MALL (2012 – 2013)

Ředitel marketingu pro CEE

Generali Pojišťovna (2009 – 2012)

Ředitel marketingu pro ČR

Česká pojišťovna (2007)

Ředitel přímého prodeje

První Callin agentura (2005 – 2006)

Generální ředitel

CETELEM ČR (2003 – 2005)

Ředitel marketingu pro ČR

Katedra marketingu při VŠE (2002 – 2005)

Přednášející marketingu


Kontakt

+420 602 473 371

filip.kahoun@lidskeznacky.cz

www.lidskeznacky.cz

linkedin.com/in/filipkahoun

Profile for Filip Kahoun

JAK ŘÍDIT OSOBNÍ ZNAČKU MANAŽERA (nabídka kurzu)  

Unikátní vzdělávací program, který využívá nejmodernějších vědeckých poznatků v oblasti osobního rozvoje k uvolnění netušeného potenciálu li...

JAK ŘÍDIT OSOBNÍ ZNAČKU MANAŽERA (nabídka kurzu)  

Unikátní vzdělávací program, který využívá nejmodernějších vědeckých poznatků v oblasti osobního rozvoje k uvolnění netušeného potenciálu li...

Advertisement