__MAIN_TEXT__

Page 1


o


.

.


I 11I'\l'r \11'. °T.

rkl.\-';l ' RY

U

S COAST AND GEODETIC SURVEY, HE N H'I'

<.;

, · j l t: Ttl

SPEC IAL

PHIT( H F TT EN It:

PlrH Ll CA TI O~

NO. J .

W" IIIN l ) [

N 1

rc\]\'

T • PR I N T 'I J

i<)UO

,

F FI


1354


ATLAS OF THE PHILIPPI:\E ISL\XDS. INTRODUCTlON.

OHJG[~

TUEASUR)

TIIf' l'Htirl'

Dm~AnT.'lgN'1·.

n. cr., D,'(·Nllbtr.

18m'}.

Rhortl." lifter tht' Philippin£' \'()mmi:ols iOll (,I'~ n'lwilN\ ;\lanilll it \\ 110..: 1l':trIlNI tlHtt

II

:oIC'l"if>'" of mups. rOY'C'I'ing thl~ 1ll0l"P importHnt j",ln.nd ... of

the 1l1"C'hipe-lago. was bt>ing P1"<'PUl'Ccillt tlH' .reo..:uil OI,St')'\'lItOl"." und,,)'

ilw .. upC'1"\'i",ioll uf the diredor. R(>\". .10";('

'\1~Ut~.

S, .J.

publislwd,

"'1'1"(" supf'l'iol'

III un,dbillg hith,'rto

Tt ,,"u,., il'nrncd that tbe Jt'!>uil Fnthf·r. . planncd to 1111lkf'

lilt' ";I'ril'~ quite' ("oll1p let('. hut that thC'." had no "pry df'fillitc idl':\"" a ... to wben the work wuuld IIC' ('pmplpt('d

01'

how the map,.. would be

rhe ,'olUmi!:;sioll ('olU'rived

tht~

idC'a of s('('ll1';ng their c'oo lll"mtitlll in

tiw prf'pnl'1ILiol1 of a \'omprchcn~i\"\:' u~las of th e IlITh ipl'lllgo.

IInri

this (\IIU in "il'w asked Ih t'l11 to ,.:nhmi t II I.rntlltin list of mllp~. rC'luN:l1 Wlls promptly I'omplicd with,

Augu~t

i~

HI'\ ,

It wus

l·on,..ultal.illn

To tilt' 1I<il1lirahll" wflrk of

due pl"1l("tit'!lIl~' nil of our

pP· ... I·ll[

wHI!

a... with old rl· ... idpllh. thl,;t" OWII

Orel"r

kl1(lwl,>dg" of Ibl' iutl"l'inr (If

"·hilt. sl ric'tly

1\I'~ 1I1llt:' Illllp"

h\, 1))"·P:II"I,<1 lIHfil Ib,·

!H""''''

IlPlil'h~d thtH thi ... alia,. fairly

n·prt··

10111

..nry ... m·yI'Y'" hnn·II(>("1I lI1u<.I,'. it ;..

IWH'r

"Pllts tht> prt'",'ut .. UtiI' of ~e()g"I"!lphit, knon h-dg,' of rbi' Philippin" .\.I"<.'hipl'lugll.llnd ihnl it ('mh{)(lit· ...

j\

largt' amount (>1' nt'w illfc'TIII:lI;(lII,

.,\.t lLw ~uggl,,.;tiun flf tilt.> Philippilw '·nuuui ..... inn uml :t ...

( I f till' P··lll.lrl u pt·,·limil1l1ry t' ulIl l'ila

tioll. ii Wit" {i£'('icll'tl to puhlish Ilw 11111.11·'" thr~Jl1~h Ihl~ :~!!I'III'y uf tLl'

l:11itNl hllltl~~ COll"t Ilud ('t'lM..iplil' SUITt',\".

After sonl!' di!-o('ussioll the

ch'lwing;.; .."Olll'~

fir

ttl(' IlIl1p"

Ntn't'.'~ Ollin·.

It

WIIS

Owin~ til tlw ('onlt:1di,"

Wt'!"l' t'\·dl'IlWll al

tlU' lnu-t Itnd It''(Kh·ti,,

111 .. 0 tll'l'11Il't1 tilU~ly tn aplwlld 11ll' ... t:tti ... ti,·lll

infnl'l1llllinn \\"hi"h fulltn\-; thi .. illtl"lllhtl'lion :uHL to g-in'"11 ilJl"rprl'-

I:\lion of tL1l'I'o1\\·t·n!i'Iliul ... ig"ll"" U"'l'U (111 lil£' limp ....

intcl'c..,tillg ftwt that the tcehllit-.Li work

()h~f'n·ntur.r .

11":\\·el('1'.... nnd {·xplon·r",

'~ell

:I.....

{ioni'i1l\·oln.r! ill Ill(' ut·hiu'ul·Y .. ,'uh' and pn~j('ditlll (If lill' original

1i>. Hnm,

Ity nutiw' Philippim: d1'1\ftI'lDlCl1.

tlblll' slI p ('nj"ion of

datu. lind n'l'itil"u tbf'1ll I,),

lll('tlllll'l'''' of the nthpr 1·(·lig-ion .. ordl·r ....

Wit"

no pain:- in

TIll'

C'nt cl"C'd into wiwl'pb.r it ~ho uld bl' ('ompicted and h('(',,01C' tlH' pmpert)

1111

Ilil nnLiIHhh·

~pnrpd

willa

..;erirs hC'Tf' puhlhdu::od Wit,,,, dct"ided upon. Il.lld 1\11 ar1"ll1lgelllf'llt "II"

It i.s

.""!'uring

dnn01:1l'k. hut the .lpl:\uit,..

llH'ni of SUItt'. H11d ill "iI'\\" (If it.... n .. dullH'-'"

pUhl.i..;hC'd ('\'C'utunlly .

of th{l ('olllll1i:'osiun hy

of Ill'('Ul"l\tf> "l1l'\'('y~ uf many of tilf" i:-;Innti ..

;\lin<.hlUlo,

.\u il1"'])('('11011 of ~11('h of the wnp" u.,.; ulrl'luly hml hl'I'l1 l·tllnplct('c\

,.;ali"tlrd thl' l'llIlll11i.,.;.."ioli thut tb~\'

a"";('lu'P

11t't·('~;..ItI';ly 11 ,.,(>1';011,..

OFFH'l: IT, S. COAS'l' AND (h~OIH:'rl(' ~UR\Tn.

Hfl~ltiJl(lt(jJl.

OF ATL.AH.

c':lI'I"ir>d

WIIS

l'Xl'('uCt·d wholly

nil undcr till'

ilU1llC'

.Jos(. .\'igu£', :-; .• J.. dircdll)" of Ilw ~l.unilu

H.E).ro :--.. l'l(rrnll:rL .... fli'rl·'" 1./' If


Tbt:' Philippilll' .\l't·hi1wlugo WIl!" (,£"dNI to tilt' l~nit('fl ~tl\t~~ 11~' tren ty :-.iglll'U IItPllri~ DI'n'mlwl' 111. HHl~. The t·l' ... ~iall iu('lutll':-' tbe h,.ll1ml... in tho gl'ogmphi(,l1l limit... ,et furth hy the wordillg' of 1Ill' tl·ClIt.' 0:-; fi>l!vw:-;.: :\ lint' nmninl.!' frulll

w,·",

t~ll':l.."t

l'l~pol'tcd minel'ul 1'l'i'IO UI·,·('S I\I'C' ~ketcbed in the llppondcd table fJ'om the Nillcteeutb .d.llllllUI Hepol't of the Director or luc United State ...; Gcologicul SUl'n~.\':

Thl"

t~\k(,11

i

Illfh.'.llmlthmu:!h till' Illi.ldl~' uf the nll\'iL"lLbltl chlltllll'1 ui 11whi. from Ilw om' 111111' ,In'tl aud l'ilo:hh"!.·llth tllSlh) 10 ,btl <lnll hllUdn...'t.l a.nd hH'ntY''''''~'lith n:!i lh ) dl'j.!rtlt· IIwridia.n (If IOIlj..";llult·

.·11....1 oi lil'l.~IlWkh;

tlWllt'''lllol1}! till' one lmmln.. l lulllllrl'lItJ '

·1

LuuUl '1l1rllldmIUI·.

\llm.loro .•

fOllrJ~'1!I'l't-

Clll'mnt)'

tlml (Mty,tlW minUh.":> (-1°4,'1') north IntilUlltl; them... · IIlulI}! tht' rmndll!1

-I.",

IUld

nindt"'" .1tlJ.!'r'\"i.- und thirtY·lh .. lUinul~'l" tlIn° 3.0;'1 l'l~1 III (in"1,'uwit'h Inlhc

I~rand

ui Idlilu.!l' ~lWt'1I ,il-;!n't."" Gnd forty UlillUil~ lio -10') north; th L' I1l't'l\loil~ till!

I"I;.lm.lll,j

tlf

Illtitu,ll' """'n .ll'1:n"t.- Imd forty UlinUl~ fie -It}'1 10 it,.. inll'~t"i.'Iiun wilh

th t · 011..' hUlldn... 1 :moi ~i:(I,""nlh Ill6th) d(.~.!~ Illcri,linn Ilf lon~i(uJ\ll'a.."Il of (irt.>('n\~i('h; Ihell ....;' l,y 11 din.'t:( lillt! hllht' ultcr'l"ct:lil111 of the tCllth (IOtb) C"h.'l.:"~ p:.tntllt'l of north wlilUO".· wilh Ihl'

on~'

huudtl,.'(1 lind l'ightt.'entll (lISlh)

dt.~rou

lIlt'ridian of

JonJ?itudl' l'&'t v I l'rh,·nwkh, and Ih"'11o'~' ull'ng tlw UIll' hUIlfI.T\.'t\ Rnd eighh.-'(!Ilth

·tllilh) ,j~n::t..' IIll'ri.lian "i lunl.."itmitl t-a.ol"i t~n..."I!l1wil·h 1<) 11ll! point of bt.>gillllillj.!,

~'1II1

CilllH.l'(o·rorwlotomt r,

II!

to

('<;I~~lf~~CI,· 11~ld. l'uJ'JlCr. Irvn. MU\ I,lltlt , lIu.rIJII· Qt.ld. I,.C,lld.lil h·cr. ('001, gold, (.'Opper

ltapu Ral)\(

13 :tl 1321 itt 19 13 Iii

C... d . CuIl1.'

Y'L~h'LtlJ.

12 37

COIII,ooJlP!!r.

BUII\II .

1~

RombiI.JII •.

[17

Ci)UI.

~rltrhll·.

12 :Itl

{"(NIl. Kold.

t-:!tmynn.

J230

(h,I.1.

Scml","1

:20i 1\ 6U

('-Old.

Slil1lur.,

l'IIml),

BIIII'llIl •. J.....·yl~· ('cbu

C.".I. 011. 11""/1, gold. coppe r, lroll. tnt'fcurr-(Tj. Sulphllr. O:taI,oll,mc rt'lIryr.').

Buhol ..

II 13 II 3.~ 11 17 \I 10 lU

l'>lnnon.

1010 Golc.l.

N~roo. ••

)llnlhuuto

SU_"_'"_',_.h_II'_·I._',_'._ _ _ _...l

oOllT/'j'

----

I_I (I~ 18 II I

(.·b,llInllIlAm

:-.t,'\"t·nlh (I:!:;tb) "t~"n"i.· Ull,lri.1illl1 of IODL,';hult, ,:al<' of c;n..'l'llwil·h 10 tlw plIl':llIcl of

oi four lit'll"""'>;! Imd forly-lil"!' minuh.':'i l-l° north llililucll' 10 il.... int ..-~('Ctilln wilh thl.' IlItlrirlilUl pi lon!?iltltl~'on~' htll}llrl,>d ami nila'il't'n 'It..'j!n....'''luu l Ihirly·tht· lItinttl,,';'. II Ulo j,:l'} cili't ni (il'l.,t:nwkh: 'hI:IWC aionl! Ow m~'ritlillllllf Inn~itud\' on .., hllndr~J

I

l.alltllll!!.' nunl.'

hlnmJ

along or m.·llr lilt' "n'nth,'lil pl.lmlll]l of nllrth hui·

!I

f,o

Coal, 011. gu. gold, h:tld. >illvcr. Inlll. Coal.

Gold. CQai, gold. COPpo·r. pllliioum.

Penrl-

Ju the dl'.sl·riptioll of the north~l'll limib the line through the I1tH· i· gnble (.'hnnn~1 of ]3:.I('hl gO'~CrlIS ns llgllin",t th e :o(h~tel1lellt thnl il ... hull follow rtlong 01' nt'll t' lhQ lwcnticth plll'1lllcl of n01'lh latitude.

Tbp ,·u.thedrnl in )ltlnilu is in north latitucit2' 14 35' at" unci in Ion· 11l 11. n3 52.:!" cust of GI'(,(>llwkh 01' 10" .J:.7 m 55.6we..;,t of " ... :.l~hing-ton. Spllnbh mup .... Us u rule, rc(.'kotl the longitude from the mcridillll of f.ian Fernu.ndn. wilieh i.... li 1~' 20" \\'(>~t of Gn·eIH_ {·h. The dutl' 1'I,(·konillg IIOW ('onfonns 1.0 EU.I·Opt'llll u...ngc. Priot' to 1~5. bowen>r. therf' WIl."i II ditferen<:c of ono cll\Y. Thp dHlIII1(' WU::i mad,· hy ~UpPJ·p ....... ing the date follo\\iog DN'en;ber ao, 11¥Jd.~whi{·h would hun~ been Tu,> ...duy. llnd l"ullitlg it \Veuf,esdu)-..IIlIllIlll'y 1, 1/S4;).

b¥l.tud(· 120 :}b' OW'. 01'

:Muny <.litre.J'ent slut.cmcnts have been Illude in regard to tho 1I1l1nbel' of the islunds composing the Ill'l'hipeltlgo, The ('nllse fol' this must be ntt,l'ibut(.>d to Lhe scuie of the chnl'ts 011 which the count ",us lUnda and the difficulty of distinguishing uetween l'ocks and formations of sufficient nl'CiL to dignify them by the name of ishtllds. Thus on Ii smuli· sNli e Hpllnish churt of the entil'e group 948 islands w e fC l'ounted ; 011 \' Il.l'iolls hlrge-s('ll lt" chorts of thl' Sflrue afeu there were found 1, i25. The prill{'ipnl i:;lnuds, with the extent of shore line of some of thelll and their In-CIl, nro gi\<clI 011 the following lists. The Ul'ens were carefully memml'ed. hut nrc s ubject to the inaccu.rncy of the chlll'ts. ,\REA,

---~n-'"-'·---'.';w:~·1 ~\'i2 flutH.lYlln. ilngnt<. QrQuh)'lluNlI;. Bulnbtlc .

P l rrSIOGH.\PlrY .A~'"]) I tl-:SOl- nCJCS .

Tbl? geogrllphil' and phyfoiiogl'upbir' ff'atl1re~ of thp ul'C1hipelngo 0,1'(,> ... hown It... fill' n.. llll')' al'C' kll(H'i"n on the :u.·"ompulJ)t"illg tmtps. Ilild thf'l'cfor~ I'f·quil'I' 1)0 t"xtuul interpretation. unci Ih(> PIII'PO;o;P of t.his publi. t'utiuJI forhid.. \'PThal ~£"ncmli7..ations. Attention lilA)'. however, bo ("ull('d to the ~l'il"mi(· map .-Ihowinf! l't'gioll:d fI'CqllPII('.\' of elll.thqlmkp"i, and to the !lllll' ... bowil)g the pOliilion'" of the liUIlWl'Ou.... Il('ti\'l' Hud inuf'ti\(-' HlIt-UIlOf'''', TIll'.of'" lIl'f' hu.'ied on (i:ltu "oll(>{'led by tilt, Sf': iSUli(' meh'orolog-it'ul ."{,1'\"it'(~ ,·sl.ublil>Lt'd in )luniia SilH'l' IhM: :i\Ull1l'l'OUS and d~, .. trllt·tj\'f' ,'arthquak,·s ba\'p OC"'U1Tf'd in til£" i:.. llInciH: lhf' 1'1l1'1if'Ht rl"'ordl!d It)ok pJUi'" in HHli, "hile tht' 1I1(j~t ,·eCi.!lIt was till' dm\! 1'\1<'tl\'O eruption of )[uyvn in l!:lU"j, It j .~ b,·li(},·,·d thut ILc IIUlIJI'fl' gi\'ell on tbc~(' Ilmp" will S N',·p AM It of refcrenr:c !lnd thut tho Ht:lp~ will Iw for "Ollll' LillI{' to ('orne ~bl' ha... p mll~!-( fI)1' repl'e-!fc!Uling graphically tbe l'eHult~ of til(' inquiJ'ics IfltT) tbe \' l1fll'U l·e."I('JuJ'f'C~. ullcl !.be pu liti('Ul, tioc iui, und dimuti(· ('Q udi t ion~ IJf tho hdu.fl(l~ .

);lHndJlrd

D<lhol

DU C/III,

3.~

~

20

67

1,·11\1.1

1I,4;:.!7

II

lJurlM

100

42:!

Ihl-'llUUlIrI\ •••.. (:,,,111)"1111

..•........•

('nltlljo/ lIll1

lBnJ.,u)'ulIl·.

C...bu ••

I" ~

Gul uUlna ...•.. V··rtc(Lt:ltl!) .....

""I",

7,0'':'

Lu%(I11 •••••

1'!'2,a.IU

)11!.(:uln ............... . rRQUlonlulI))

~rArllldIUIUI!.

::~:~II.::::.

..

IHO

I"

PmuII>ll ••

l'l,101 •

.. ":1

li2

21

.. 2

76

1\17

I

. .II} ·.:'.1

·.:...

".}

'J " ::::::}

1-0'1'1)111':

('11)·0 . • ('UI:'O ...••

.\ gllUlYII ..

Ullmlpo •.

8!liIlkel. Lngtlllo •...

"

1l,~ 11

!J;1,bM 1U,tt.'!7 12,1171

!'.mn)' .....

('1I)'(1~

Ullin!:: ..•.

•••

Mln rlnl'O.

GUiUUIIIIU ••

) 1,' ... Of 'fltlnjll .. ,

&lIIIIIUIIIIO.

t'lIl1"IIIO,

rlllllO'~'S~TOUI'·

6:! 7~:1

1

.• _ .

I(nmhloll D(lnIlO •.•••••

fiJI

.

NI'lI'r' ~, OhIUI1l~'I

I)nn U,)lI.

Simoni ..

!lund ........

!..:'I

DhIRI;f,I

~ll11h!\to

Aiub.. t.. JOUlllllg...

00

DIIIIIII""II ••

~1I.. lhull

Yh""ltor I bol)lll \ lin

:Jru

Culiull ..•. p"lu"lrl ....

LhtRI~ICf\"

I

~:;,~! II CillR~~~:!";~l;;I :; Tilingul\ ...•

('IH.nndIlltIH

Fllg"

~._m_·__.._.... s,:m~ _:_'. ~~i'~:,'7

-11 11. _ _ _

8/ii)

~!~

groU t'1 rnmlll1ltn ..

"nUI{'l\UT'lUj

Tlw l,'hilippi.II>',oj UI'I~ ,"'aill to he of ill(>xhollstihlr' fC'l·tilit,\'. All lJ'op i('a~ (rwl lIou!"l,-lh tlIp ..p und bemp. riugUl', Illul tohIU'CO, I1I'U the PI'illf'iplll urllt!ett of I!xporl.

WI

9:1 711 tl!:l

~7

»asllnll...... :~~):';Il'. ...............

1'lImI(Ullorl'"IIIWIIII !"<tllll" S<iUlU\ l<numr

A(;HJ(·('III'l"Il.\L nJ~fo:I OlJu.C Jr,s.

.Ill·

1,111l1'III1(.'Ully'IIl .... M,.ril'I"i .... IJnlu"lrl UllIrou . . . t.III... \I1jo/ .••.

Amlill ..... ,..

<'nln. :'lI1I1 MIKlwl

lIulun •.••

' '1 ··:···r

} "I

)1"'1

~

"'

II

I'ur"lll{lml ~"mtnln,

:<1"fJl"n 81hll)"11

8hlUlJnr f'uluurJQIII. TlLhlR~

Tlufl

107,0'.)6

IUI,M2

I.'" 1\11,512

3m.t.116


5

-----

,

11,

Hlltu lt·

,',..,11 .... ,,,1

mil ....

~ "'hu

I· ."",,, .. h.,,. .ltH41,.I.

dj,ll'l,'\&'

~ l1nd"ro

Bull.. 1 I,PJ

••• '

("utRullulllwl.

~'03

." I

lA'yh1,lIwn ) IIUoI>(lI,·

:-;"lfro-.

:1, 1'1()

~.~ ::

1'''lmr

m

8tullllr ••

Il'l

I I, t H

I.r.lt~

'IInllllllllO ..

I

''''.117

I,

~'ornng. ~o'

('<IOIlIrn\1I

~1\(."" ~:dJ"

XU","l \'1 ....

,.~:I:'~:'!m

"'uvtn,

ll.tlruhJr

1.. 1110[1

I'l\nlru~llInll

1. 0111011

'·rlndpo.

i.l1VoII

QUIIlIl"utl

1. 111.0010

Iklna lt'll.nl.

\llholalU\o ltumJ,J"lI. T.dll.... "'1.")11.11

;1.1",.,.. .

.\ bru ,\ I....ly. .\ mlx!.tCtl mlU"lnc" .. ..\wbUfl\)·u.u .\ pnytl("f!l. •\ nUque. Rll llltxl(j

BUII'IUL·I...

· 1AlclI)' ...•. "

L II,.UIl .•

1.1IZQII

1'",,,'1111;'\'

~L:~~~I:IIII~'n.

(·.rcw dJulJ'b. d.

Bul\l.II81I...

B.lUlDl..

n"'''lh~,

B.. ulDga.~ .. B,'n""ld •.... Blnlu...uj.,....u.

Luwn. l.nY'n. l.ul.<>II

B.,1I01.

Rob,,1

&11,,'"110.

BUIlI{I"'"

&ntoo .. BIIIIIOO11

l.uWIl.. LllLOII

Burw.

llurl,l;'

Domoc Jlult\~n ••. <,;,tnI"n....::uul.

BIlIIIII IL.

~!In'lnlll\(l..

RUlUnn ..

('lIbllgoo.ll.

Luwn...

rld'll~

~Io.

l'IlllIll"It.

nIll.YII I .C"hl~·l1n

• fI,'

p...-..ln«!! V~."'. ':':·u·.. n<a.u< P )I_I

flomlnl('u ,,,,

I'ro\'hll~'

(c.) LlITrlnlwuI . . . _., {'(\DlII.ndnnl'in O'.)!·I Binnlftllgnn •. <lu .• TIlgl>lIo1mll. )'t('Il·lm·,'tl·. ~I.) •.• l'('II1UUldanch\ (1'_ ~I BongllO •. •. _

I,uwn

~l h"l R.lIIl<J

.1COU>I0010 .... .•• Dar·ltan.

1 I.u,..", I I. ·mll~

IlIf,ID ....

JlIIH'

fIIlfllll l..rlglm .... l AIIit"

'I ~·I';~:ll.IH·I~;>

'Ijnd""""

~htl"h,ul),/

Ln.",

1

~1 .... lotal'

1• Tlt-nu_

••

.

~llIull"

J'flUt-I"

f'Tovi""'

n",::.llI TltJ.;unm

I.l)Zr.n

:-&nEmIlI ..

C"mlLDdllD,Ia I' \I j.

l'ulou ... ZUmballll •.. Znmb<.r.n".,t.

1.t1tt:oJI

"',II! F'.·nuLlIol

l.un.1I

II.. . 7....mb:tanga.

~,.

1('.'

'G

Tukunul

<Ill. r'i>u'i

.. <I ,I'.Y,

_I.

----- "--

~mewhllt

(C'_

'Vi!;t, unl'l1lti\·ah~lland. Capitnll:l uf tl\<' tlru,·iun.· ,

Wugon r....a~I,..

/ Tn\ib.

furmhou..e. ,rilitary po~1. t'clttnll.-:wti,.n. 'rl·I''<.It"lo~.!j'':ll ... hni,lU''. f.urthqnul;;,. Ii'!l.tifm~.

I

II'

I I

Lil!ht-hroll.~l..'"

Pl'ul'....."\... l1iI:"t .. h\II, ... ~ rI'l"'I'[l~llt.

Rllill'Olld. Pn'I"",.. l r..lilrn:I,I.

F~rr')'.'lIrril.

f\.rt,"''tlrril''11 pmy.... ·t ..

Jjl!ht.~.

t un.,:.

Ro.1tlll.lury of 1''''''' Ol.-cl. Td.-,,::ntl'hlilU·

l.imil<!(ll'l't'O\·jm·ill-...

~I

l.ilH'lI tl'll.~nltio'i. 'I llY fn'l'u~llh'~

~ '- )

"~'n' b~ln"ml

,','n' nu~~.

' hn' nu,,_,

1.llr-:'\;.',;lIlli::\"""r .-iIi,·".

!'\lI:lJlv:l. n'In"",""II·",j·.\11

10.11\1

..1

(·on"l11dun..JJI 01'. 11.).

,

' I: :~: .: ,:,: ':, : ,'I1' '"

luuwlwl'il~"

s..·IIIl'tul'IIt.~.

H..illll'lwriu".I,·\IN'I"\.!l.

' luTt ...,..· "dt!t·nl\'nt".

HlIm".

Rl.\n.'

H:t-..:a l ullolll·,itlllll.

h llllllh',ilill

;\ hiluYII .

'hlltly nu'<.·,

l1 111l\

I'I"IWhll"'" ({',j

1"""',,11'" Ii' ~I,

1 F",.1j~\th!'.

~1·lIIh.'rl.'." T t'I'''''lIn d~·I·ltllh'll.

{·\lllh·llh··l hlTlIl

'r1'rritoriu. I., \. '" "rI~1 ill." ••·hi"l'lIl1u.. Jl111,jm'>l

Tl'l'rj,"r~' ,'f IIII' ~flI\Ui"'h Filil'in, ~ Iru.

I\!rrilurinll,' In", (Ti~liIUlni 11111',',114, .1"

T'.rnl"n·"itlwr.·'·,·ut]\'.·""H·11....1 ~ It

inll<h·"· ...

I ;::I::"II:,I:.~~U\I;:I:'l1· " I

m,"

X,'Urit.'nln.'.

!tum :-';,,:Iilll

'"

lreqUt:l1t.

"ua.u "iIl"i'"

F ttnl,.l-'Il l'n'~-l...·\ .. , Frt....-.·Ul·Utl':'.

('01111111<11111<'111 (I'.~I.)

1}1,"It.htJ.U

1',III1,un )111"11",,,,,

II

Cunan.iand.u. d' N.I .... , T"~·1l1. .

Fllio~.

~I

.... ,IIIIIJtll ........... OJ

I.l1r,,1I

J

1,IU<1\l

K,..llu·itme,. Illt'h,,'\,lu).dt'1L~. \;:".t(\cinut>:l ....·ismil':\....

! ~~,~~:I;'~ I(.I·~I~~')

ilihllHlKOIII'"

"1111\1111111}

UuUrnn

,', ~'-I

· 1111,,111 .......... I·r"'·lm·".t'.) .... ..

'·,'". I I;"::::::. ,,'' , , I "I

'1'.)1

1'Tn\ In,'" Il" )

~:I:::~llIncll.hl

C'ubc(·tmU', Camiuos{,·IIITt.ll"·ru.... ('lllUino:! du 11l'rnvlllni

, 1' )1

l'r",'hU',,('

1\'''11''''''

UIIIIII"

l1I~1rkl

I'rnllll,

Nll""CMlIl

I

~lucinn(·O:l1lnll.

iA_

I .nmh.

Tataan

n{,""lII~'1anll·ntlJ luilital

"IJl:nll

0·001111......

TlU"luo·.

BO\,{IUl·.

..... lln ..

IJl.o.tril"t

·rl.UI.tlIl

••

•. r.J

)1I<>no

'·,ll~::~,~:7 ..

I fJI~l"rkt

Dlnlllr.. l

l'\IIlJI'II0.

~I

j Ru,-"

CllI'a IlIl cit'fIIILI •

., DllyaQ

{~~I;!m'.

1"'l lol'\1\

.,.000 ~1~,00J

j

Prnl"lnl'(.' 1\'

,~"II\

A I;.ru irL't'ul·IH.·", Barrio,...

l ·r"I-I.w, n'_

.• Co"'--gldnr

Surlpo ••

,.

,..,r-o-}J.:""

) l lnoJlIlIlIfJ'

H·.~ I .J

"! ""11lIIlIf'II.I1<"hl

{'"on· l·cI"n .••

) I lndunun

lIull ..

J.;. ~>3'~

.....,1.,.

J::~~~:,tl'~' .

11""""";111

:U",!,I!!;

l 'rnvllu,,·!!'.".1

·.1~:::;::;~~1:

f'''Tl1:trit1or

'1 !-ulnl,'mlll',

Ttt."lIl1111.~

('11.\'11.'.

Cu)'ul"

(·'m'·'f'1.· I "n.

1l""lA:\"rl,'

I~.OOO

• l'To'·\",·' (e

· \·ll'IIu ..

('ntulIIl uIlII"

"'J,.Md , • •

l.ul:o"

S<'t'K>lf,'n o;l\hl .....

.. :'::10.000

C"un1l1d'lnd", ..(In ........ <10.

""I'U"

! I.uron

~ I h\lllll",n.

1. 100

I ;:re

tl, i.~

.du ....

..1

.

I'ulluy

:'oI/o"I"m.....

Sw'8l_ ...

II( Il!.!l

Bu.~"I).

8.1.t.lIlgM...

~ ~f!: : : :- " .'f: : : ';';~O I )"mnmn ....

1

f'l1nlllet.·(l'.) Pro,'I!w II'. ~1_)

·\ KlIIn)'II ...... .. , Sort!! I'ulnll'nll.

C.,rrWl:ld'Jr .. C<>\toootu •. P,,'JII.m

16.000

)1.).

","I

..

",.

I H"ruLI.",

11Il1l1_"11 • "1U~1r,

;'4nmll'unl j\.ott [·laud').

....

,t·. \1.

"n,,-Il11

I ~~~tt lill';!

Cnl'lll ..",

:10,150

.<lu

:~~~.~; ·lill.•lln,;:! ~~~~:;:~:lll>l.r~~.: !" ..I

LuvlII .

1I~,I~

COlllllllllluwlllrT')!.)

PTtw!w·,'\ J'.ll _) ..

BaIafl.Il •••

I

~!!.

)f.)

'UiS,5O '

BR1Rbtw

llI~Ullll

(I'.

-1-"'1""'700"

PJ'(wlncl·(C'.) ......

,.Ahu\(It.:.

I.llxnn [',IIlII)'

Bnrll.~.

('agn,."" .....

. ..

···:1 ~;:~;.:('~~~~~:::

!.uso".

1"11.

'I' I

,f

.,'".

n

c="" Ill"'l~lI.llo".

l·ro ,-IIU.:hl.lCftPII-I111I.:

dnmh ..1

dl..t-r!cb<.

ull no

.-I,) ..

""lIlIIt

DoilulIl"wb(',,-,

1>ro"lnc~lIu'l

, I' II.,

d,

I ~~:~~~~~7:,

1'1L1II1"1i11ll'

1'·~ f. " IO()lilico.mllltafY·1

le. ,e l l'll;

'''I ..

~I"'Q"IC,

!". IIUlll

~11IlAno

~I ).

j lJum 4<f'l.t, .

1'.,111'-1111

Itolllblan

''M'.

.f',

tI,· -\It..lll,U-lrit I' _01.,

,

I .UI.. "

1.'1""11

,"11

I ~"="m.:l.a

!)I~~)"Ul

J'~:.;~.~r

P()P( ' ] .A ' I'l()N.

Th o Philippine <.'olJlIllit':,1 ion hilS adop ted 8,nOo,ooo n~ th e ootnl fig ul'l.l for th e populnLi ul1 tit tb e Iwcsl'nt Lim o Iwd \'olloidl' \' it 11. l'onsNTn.ti\'e t'S tilllllt l' . B ll l'flIl CJ''I\ . whoso Hg ures flI"{' helieved t tl ho l'lu'l'fully PI'{'PIII'l'd , phl('C~ tlaC' totnl llt \1 ,OUI). OOIl. .All )' c~tilllut t' o r the tOLl\l p opu Intion llHu;;t IllilUit'{>:-;. lIy d"'Pl'lH.l on th o numbe r of inhubitu nts Ils,-; ig ned to tho Vlll'i o u s wild trihe;;;, of which thor o al'c 11 0 less tbun 6f1. The foll owing tahle. g in n hy the Philippino COllUlIis... ion, shows th e mt11le:-. of the s('\'l'l1l1 prod r1('{':; unci milita ry dis ll'ieb o f the Al'(,hi peltlgo. with the ir ('upit.al s, tl"'; well as the i:;lnnd jn whidl cndl is situa tl'cl, toge th cr with thei r popuJa ti on:-;,

"h"'~'"''

,S<lI'l'OP-

.'OtI(urh·nltll)

I.",,;,

\""'"

:1~~::~"'1!_'11IO

~lIuor l~l .. n<l".

I'

\f .. ,,1

:J;.\::~;,"

',""

1,1111

"

J(Jln.\R'IIII"'lol{o

,.,.,

)1l1l.1tJ.1tc.;,

\'01,'1111.·-.\1"11\010. \'Oll'tUiI~nt1I ... linll

\l-..

'Ittlls~u<l "f tlh.lwUIIIl'u T"rrit"n· ••fllll' '1"1"<.:1-. ~In'\.·t \';rliu,'S. \dl\·., ,,olt·wll'l.. ·· Ifllt,'tj\-"\(>kdl1!"-'"


l1

OBSERVACIONES GENERALES .

GENERAL REMARKS,

tn thl.-' PI'\~llttn\~ion of

Ibi:-'l'olle\.'lioll of mlq)...;, thf.' bc~l.llnd espN'ially

tbe 1110:-.1 rel't"111 one ..., p\lbl~hcd by the H ,rdl'ogl1lphk COHlmi~..;ioll ban'

For till' liUl'td

, 'a ith' of

1 dC'gl'('c of Intitmle thl'

111ii.~

nwnH " tllul'

fol' Ih('

7.00(' of thl' Philippine An'hipelngo hus been ndop tl'd, 01' 1 =ltU,OULI

nwridillll()~ Sf' tUUl

I'ommltmlo

IOi

trnzndo con refe-r e nda III de Gl'c(,lIwi r h.

3-. PUJ"U 01 valol' Iincn l de un gmdo de purn.lc lo valor medio pam III

km,

ZOO lUI

SP

htl udoptudo el

dC'1 IlI'l'hipi("lllgO lilipino de 1 = 110,000 kill.

OBSERVACIQNES PARTICULARES. SPECIAL REMARKS.

III, Son mapils ol'igimlie:; los n(une ros 1, 2, 3, 4, 5,

The origintll lUllp:-. fire No:". 1. 2. 3. 4.5. n, 13, Iti. 17. 2-4, 25. 26. 27, 2~,

~e hall

I"t?l·i('ntcs.

2-. Los

TIH~ IUcridilw)o. Ilrl' gin'n with re.fcreucl' to Gn'.t~nwich.

do et.oltn l·oIN·don

10... IlIUPIlS

mejol"OS IllllpllS publil'lldos pOl' 10 ('omi ... i6n hidrogl'rifil'tl. ckpC'{'illilnentc

los

l'tlll:--Ultl'd.

beN)

t-. Pnl'H tl'llZU I'

unrl 2H.

13, 16, 17, 24-, 2;~

211. L os IlmpllS n(ulleros 7. !S. B. 10. 11. 12. 14-, 15, 1H, 1ft, 2 1,

Thf' tnllP., ~o ... 7. n. 111. L1. 12. 1+. 15. 18.

1n, 21.

Ilod

2a

lll"i' bnsed

on tbO.,l' puhli,.,hl'd hy D. Enrique de jjmonle. with new dutll. )lllp So. :?n i ... fl. I'c-pl'oductiou of one publisbed by D. EnrillU(' Abellu. )Llp ~o. 30 i~ tnken fl'om Il pilln I"l't:entl." pu1Jli~b('d by the tipllnbb

h.'·drog-rnpbil· l·ommi:-.... ion. ~lllp ~o. 2~

h~"

D, Enl'iquc AbclLn. eXl'ept

i~

from the Hpl1uish hydro-

t!mphil' l·UI11Ol.i ... sion.

of

ha~lldo~

ell 10 ... publil'udoJol pOl' V . Enrique de Almontc, ('on

nuevos dato:.;,

3-. EI rnapn lI(unero 20 es I'cproducdon d el publicado por D. Enriqul' AbeUII.

mente pOl' III

Comi~i6n Hidrog l'iitica

5-. EI lUapl\ nlllllCI'O

E!oipnnolu.

2~ c!'tu hnsado CI'

el public'aclo pOI' D. Enrique

Ahella, exc'c.pto (, I dctnlle de 10 .. alrededorcs de Ceh(l quC'

The original llI0p .... Ko .... 24~. 2/. und 21'- nre ha':!o{'d on infonnotion )'li ~ion

estUn

4-. EI mupn n(ullCI"O 311 c."b'i tOOlndo clt' un pumo puulicado l'e<.'ientC'·

i ... h:l:ONI on 011(' pUhlh:;hC'd

tbe cll'hdl in tbe dcinity of l'ebu. wbil·b

from lhl'

n,

25, 26, 27. 2K 2H,

tb~

Society of .resu,", and tb ..

tblll mi,.,..,ion ill tht' PhiJjppiltPs.

mn.p~

IIltt.p ~,

For the other

puhlisbed hy esperinlty LLI.'

~on

de In

Comisi6n Hicil'ogrutico .b:spniioIB . 6". Los I1mpus origillule:; 26, ~7, 28 esta n bnsl.1.dos ell 10li Infol'lll cs

de los :i\iilSiol1(,J"os de III CompaiiLu

d ~ Jeslls .y

en 100S I11It.Ptlfil publi .

originollot, the inforll1!l,tioll fllrnisbpd hy tilt' mis .... iol\ul'il.' . . of th e otbcr

('ados pOl' III 1Ii!:;Jon de I" Compuitlll cit" J C'sus ('11

l'('ligiou~

demlh; mapllb. espcl'inlllll"nic los ol' ig ina.les. hnu s ido mn)' \nlio ~o ... 10,..;

ol'del'''' in the Pbilippiu(',;; hn.... he-PIl

n'l'y

\"ulnahlc.

iufol"U1 (,,, dildo::;

INDEX OF THE MAPS .

pOl' ~Ii ~io ll('ros

f1't,litil~.. llll11P

IIf

No.

Illl' Philippim' .\n:hipt!llIeo.

:t .\0 Hhu"J:rnphi"tl map of th.., Philippine .\r.·bipclal.!r-4 4 .\n (If"l'l.'I"9.phil'ul and \'oh-anol!nlphh1lllllup of Iht· I) . ..\

IIlllp .)1 11ll' Phllippim· aud

.\n:hipdll~!Q i'howill~

IlTchipt'la~o.

Ihe mCh!orolugicul diJo<lricl!!

~w.liun.".

tJ. A. Inapr.f Iltl:! Philipl'int.' Art'hipt'lng"Q~h;lwill~ the dislributioll of l!arthquakftl. 7. The i~IIIII,1 nl Luzoll 8, Thl'

i~larlfl

rof Luz.m.

n The h4nod of 1...IJlOll. 10. Thl: jl'lun<i .. I r~lImn. 11 TIlt' i .. lanrl .. f LII7.u1l. l:t. Tln' i.<lallrl of Luvon 11l1d th., ifdn.o!l of Polillo,

1:1. Tlu· j"lullfl" IIr BI\I1IIl"~ lind Bahuyant.,.. H Tlu· iAl1lvl rJf ( '3tanliullnf'!oi. 1:,. 'rill: hclami "I )linrl"l"O. Iii, Ttli' i~hUl.l~ t,r ~ibll,"lln, Iwmhloo. ancl Tahllli'. 17 Thl' i... lawh. of 'la.tlhultl anti Til'1!.U. 1)1,. Tlw

i.~hUl,J

rJr ~allillr

4. Archipi{Olngo 1ilil'ino.

5. Archipi6l!1.~o lilipill1l. 0..\ rchip i (']u~o Jilipino.

O. 10. 1\. 12.

hdu de 1t1111 d l: hlin d e ttlln ({t·

Luz6n. L\l1,LHl. Lm·.6I1. LU1.6n (0 [Rln rh.- Polillo.

l:i. lHhtN Ht1hHl~'"

r

Iii. hdu <lu Mindoro. Itt

h,Ju~

de f'ihllyi'in, HOlllbJ611 y

18. Llln dl'

Hl. hdl! lil! 1A.'YIt'

J~lIno~

20. [..hl fI\: Punll)'

21,

Th~

j,.lullfl of

:\ti.rro,..

21. L'!lll r1t' Kt'jlrn ...

.. r PUTUj,{lW, nr XorU. Pllinwall.

i~lll",lljr PILNLJlLUl, cor &uth l'Khlwan. TIll' j,.lul\rI rlf 'JilldIlIlIl.V, W'lwnll HlUP 2i, 'l'lll' \)<llI.nll uf '1indul1tvJ. ':lL"Wrn part. 2M. Till' j,.lcmrl tlf )J1ndlUllllJ, w,,"l ern liar! ~, '1"111' hayrl' :'tJlIllilu

t.).

TIlt'

~,.I,

:#J 'l'IWHro.itr)fK .fll(l.nil-t).

.j<)

Tl\bh~.

~ll nLl\ r

IRyl.,

"I

i~llll1r1

Huhll,\'IUlel<.

14. Il:'ln Call1llllllllllCl:'.

lOr

TIr ...

:'Ilupa UnlRnifi('o y \·ul(·llIlobrn'ifi('O. l~royc('tQ de dhitrito,; meteoroJogicu·~ismit'O" . Di~trihuciun de tcmbloreo.

7, I t!ladll Lll1.(Jl\.

i~181111

~I.

i\lnpn politico.

8. ] 111" do Ln7/m.

TIll'

Hlllmi

Filipilln~.

I. ?!Inpli }(<.'Iwnl! del Pndtit"n.

2. Ardlirieillgo nlipirlo.

HJ. TIll' i!<lawl

:!::l. Til{' i!<l1md nf

lo ~

:t Archipielngo llIipino. :'Ilnpn clnogr.1tko,

:ro.

:!'.!. TIll' il<lul1.1 /,f('l"llU.

de otrru:; o rdenes r eligiosns en

pum

INDICE DE LOS MAPAS .

;,; ••. 1. A :!t.'ht'ralllL8p"i lllf' Plld1i.."

A

Filipinll~,

Itlln dl' ("'htL

2:t ltd" (Ie 1'0"01. 2~J.

Jilin .It· Pnmj.(lll\

.>

Plllnwull Norll'.

26. hdll !I.' PU1'tlj!'UII (I PnlllwlIll Rur.

2B. r~l o. rh· i\linc!ll1Ilw. i'l inpu gCllent1. 27. bIll do l\IinrhUlllu (Iricmtl\l. ~8. hdu de MilllhllLUIl ocddl'ntnl. 2f1. nllhfa. dl.-·l\llLllilu. :-m. l,-;"tr/Jcho rlu R, ,h Ullli('o . •

"


7

'J'lfE

" OWI' ttI.

.h n genom) 1'111(\, all Spanish wOl'd ~ end ing i ll II " OW(' llll '~ lu '('C' ntuuted on th e p onult.imate, 0 1' the last sy lln.hlc but nll l': lhl'Y UO no t, thl'l'l' fort" I'l'quirc the I!('ce nt, but if nn)' oth er s,y llnhl e is to bl' l u 'cl'ntc d

it iR iudimted. 'Vith lh e ('x('r.plion of prop el' 1H\l1H' ~ !md nd vN hs, Inost wOJ'd:-; pnei. illg in Il ('O IiSOllunt h8.\"C t hl' 11('{'0nt on th(' hh t s), lIuhll'. Thl.' Spa nis h (/ ll hmy~ hu...; the sound o f tilt' l i~ n g li ~ h (I in fn. t1w !'; I he , thllt of fI!I in 1'~ lIgli " h : th e; that o f " .. tl ll'l) that, of 0/1; Iln d thf'11 thnt of 00, us in Imol , rool. (' te. Th o \'oWl' h" in Spuni sh lllU:;;t a lw:w s bE' fully a nd cli l'itin ctl y pro· noull ced. hut t b(> /I i ~ sil ent in the s~' lhlbl (>s [Ilk, rI";. 'jll('. 'I";' wb i('h al'e pron ounced tln!l . !11!J"', kay. I'-It' . Till' Spanish y Ims 11 sound ne:uiy f'qu inli<"ut t.o the E ngli:.;h j I' l h<' .: ('xIH,ti.'· thl\t of E ng lis h tl,. u.s tl lso til l' Spa nis h I' wbt' ll it ('om(>~ lll' forf' I' OJ ' I, All th e oth ol' ('o n so n a n ~ a rc soulId(>d II;'; in F.ng lis b ('x(,f'pt II. wbid 1 it"' pl'o no nced ns ly in Eng lis h. In the I~ n gl is h intf' l'pl'etntioll of th(' Round of the ~ pHni s h words tbe til bas ;liways tb(' lisping i'lound o f these le Lters ill tllI·II , Prltll. cwo The Ulfl in ciiftkulty in pronounci ng Spa nis h is t he) (hoetn h). whh.' b has the :<ound of II very strongly a.spil'tl.ted. LIS'!' 0)1' GE OGR",,\ pnl(' N ...\1I[ES, LIST OF THE PRINCIPAL ISL_

CATA.LOGO DE LAS PRINCIPALE S

ANDS , PROVINCES , DISTRICTS, 1 COMMANDANCIES . ANDTOWNS

ISLAS , PROVINCIAS, DI. STRI TOS , COM A NDANCIA S Y PU E ·

OF THE PHILIPPINE ARCHI-

BLOS

PELAGO .

FILIPINO.

DE L

A RC HIPI E LAGO

m p.

= l'ommandan('Y (comnnrJllllc iu I. = L'llp ital or chief town (cnpital b cat"lt.'Cilnl).

g.

= group o f islBn<LI (f.!'rupo de j"lns).

it'.

= i)jlA.uOS

arch. p.

= ar('hipL'lugo (nn'h i pi ~lago).

= i:-hm d (isll\).

ptl).

N.,:-: .• I ., W

=

d il!t rh'.

~OT};

(i!lIA.~).

I. T lw Il·ttpr I', befort· u nam e

~ilrniJh'" town

of the hiland . pro\'i nN', ,lb'l rk l, <If I"IIllUUmdmw)' pl(pre~",,'d hy ·L\j.l nnuw

~ lIr.

R!<h'.

(l1·~It!).

I . 1.11 l\.'Im p. ,h'lnuh.' rlt!un nom·

brc !'i~niliCl I pUl'hln rh' lu i~ln, prowinl'in, distrito I, (·clmlllllhuwill ,':c:pn'!'3cilt." por d idlO 1l0mbrl'.

2. l ...I."l ll·trn." X. ~ .. K, \\' 11I1,.,.tu'" nnll.''' [I d,," pn{'.~ dO' 11 11 IIomh,,· t'illnili"un nl

:"lone, :-inr, K... w II Ol'''hl til' In bdu, pm·

im·\·. rliloltril,t, or " (IIIIIIIIIIHhull')" l'x pn',~~>d

vinein, di/::'Irilo ') "OIllLlnrinul'illl'l(llrt'Slliul'l por (Hcho 1I0011hrc.

by

~all l llnlHP

a. 'l' Il<'.\ Ill"i,· 1I.1t'1In!~ imlil'IIl C the nnm· l/i·r th u lUll)) 01' II I1LP~ In \\" h i~' h ill

or

"i tunt<..'f l th u iNhuIII, pro\'ilU'l', dl>ltl'irl, l·fl llI LUnTul lltH'~·, or 10\\' 11 l ·xpr~"t.'fll)(,fnf"\'

a.

ul" " i r nL~ nnlhil{lU' ind il'llll l.]tni uwro

d~llOupli II lllUpll" "1\

donlli'

t'.~ht

l'IilUllilu

lin i!lln, ptoyinda, rli!\trito, cOlnllndll nl'i1l puoblo

l' xl1 n.~~d fl,c IInl c~

i',

Ill' dkhn~ uiTm....

Mi d Il\lIu l)l' I'tl,

A. Ahm. }Jr. X W , Lu r.{m •.... ~\ hn\ (Ip iJoJ{. p. \. ' JindortJ ~\ b(wu~·,p.

E. IJnlmll1.

.Al l1'tln/l.p. X.(·ur.'ltYlin •\ hIlIlI11111, p. 1I"IIJ{Upl Abdyul[, p . L. I "'~ll"" .\ dUIIl.'Y, p. Jkou/,lIl1't. . •.. •\ ~IH.>. IJ. W. l'.umhnh'H ....•..•.

'hl'l A~f}jn. :!,7

15

4

p. i.

t..

'1I 1I. li l("lIil1

111\01.. •..

(:\'.

'h Ul ln. )1 1' :!6, ~i

'\ 8oo,I'.:-;, I·l1i6u

~ J ~~~::~;~~~, ~:~~lllll~~~I~i~;I~II.nlllji'", • • \J{INII1.p.

1\1 7 8

p. r. Ce.,,,,, ..... .

\rit.a..,.

'·nj.'in .•..•.

p. :SUI'\']' "':£0:1\"11. .\rn·,·ift·, i. J!. T'tltul.'lm. \~lIl!ltn.I" Panl!ll~iruin.

I-i :!, I I

t, II

II)

2;J ~

__

.,., q.)

:!I

\ ..1"111. i. J:. \ finoll>rrJ \-h.ll'J!'ol,I'. fJ.hwl. .\fltllriUJI, p. ('.·IILI . .\lnlllYlin. i. L .\IIJ\\Y .• .\ I il.,il"ug-. I'. ( 'a;a&\·ull •• Atilllf>uun. I'. Tuntl.;\..... \I'~'!, 1'. Bt·Tll-ttl,·; .••••• \ptln, 11. i'.amborw)..':l. \YUIlINll. p. ~l~ r .\ Pl'llIitan. JI. NCj!n.s L .\yu'luitan, I'. RI"JlIlhl611 \1:4:ra, p. fv.mM/m ..

:!:, I .\tnal. p. 1~·rI~lt·t • ••• . :!'ll B. I~ Raao, 1'. ('amarin,~

~:~~~: ~ :~i ,I;;.~;;u~~~ : .

~I,.

Zi II

10 •

:!I

21 1'1 101

II \lilll-'1l. p. Xlh'\a tt·ija. .••• . .•. '( Bwtll", , .. fluinnl."lin ... \I ihijuhllll, i.~. Tllyubo.)'. • •.•. 1(1 J R:ibaluo:,,""m. p. l ":'Yh.· . I" ,\ ligh:-ly,LX.:\(in.\u.u:lIl...... I Ralnt:...tln,i.W. T"',·h· .\ lijnm, i. g. PllmJ,!:1II1 . .•..... 24 Ra.lonyun. i. X. f .lmJII :!. l:~ \ liIem. ~'llp .. \II1IIIir:lYIiU .... i Ruhuynm..-,;, ft.:S. Llw"11 • • • .! 13 AlimiJcl. p. C"ll"i1:. :?O na,'i1,:lf'.l. E. ~'.";ZJ'lItI •••••• ;!I ...\ limO/lilin, ". !luna........ ~1fJ B:w:J.I'1l)".i. S.('nmarin"',c ••. 11 L\ linft, p. ) fi n.ioroJ.... In Ra.'8CIl\, P \Iha~.. . ..... II '\lipa:.,'l'lQ. p. X W.\ntilJlll'. :..'0 BUla!! I " ~;imnr. I' Aln!erin, p. l A'Y It" ••. l!l Baculnn, p PW11l!lllJlll •••••••••• A log"uiu)o.all , p. (·obl·I... 2:! &wnrm, p. pt... ll' ... n.... X ....•.. JO Atbmn, p..\lil'ullli~.. 26,2. B.adlnl, p. ~1"'.:1"t,~ ...\10)0., I'. I'.:tuuhalc" . 8 &t.·lnyon. p. I\.,lH'l ..•...•..••. A llibijirl, P. ) l iNllIli~ :m,2i Bat:OO\ll.) l illfj..rrl............... I;, Aluynu.i.E.Sl1mnr..... I~ B:I.·/)1.i.;\. r ~.'yl,· ....... . Ul. )) AlI1ndM. p. Ca\'ilc . .•.. .•...... fI llat"C'llu,l"-:lp. S.1!f'O:- W •.. :!I Am}lil, i. g. Ltih.mJ.! •.••.••••• • • 2, I'-I &It'olor, l"al'. Pafllpw1!!B ••. Ambhln.l'. ~egf"O» F........... . :!I l\u''\II1, i. X. :C:allulr ...• Ambol6n, LJ.!. Ylfl1........ •.. • :l.I;; Ih,.'un,p5,),.....~'iIl ...• AIll\Jo.:; C301arinl"'-. pr. Luz,jll 10. II Ba<.XIO, P. ~t:l}!"t't,~ E Allllmgnn, i. SW. Hohol.. :!;~ UUlwr, p. ('In'ill-' Ambumynll,C<1I1l. X1r LuzOn. Ba~'Xllti. W ... .iUlar •..•. Ampilro. p. ~urigan .... ::Ii. :!i &.,..ung. p. :011"1-+:11, AlIlpu"ingt'iIl, p . .Bllnguct .. lkU·llii. p. X. Pnragua . . .• Almilnc, p. t'1ij.>aynn........... &eun, p .. \mlnlr.l:,,·an ...... . .\ tnl'tlllng, p. C'rlJ."'tLyiin B:.ulujnz. [>. TI1.I!IB.~ Anu htlO, i. E. Rltmtu'.... I'" &.Ii:in,l'.l·ehli.

2.

I

I

.\ lulu, p.7.JllUbull't'... Andll!-'ll.O,ll. N. Tahiti:"... Ah(H~ltAndo,i. F :-;,iulIlr AmIni". i. E. S,;imllr..... Antrodolluu.jI. }""'IIo""ln

E., W. p lncl-d he·

Ii

~I

UI

\IlIlIl!'O (Prftwipo..o),IJ·Par.1I-'lll1

:~~~~:~:~\~~~;:;~..~~I~:I:~~.::.

11(\\111' :rj/lnify to the No rt h.

tnrl' nr lifte r

\"'.!'oIO,

\ r'!IJ(,I,,"!(,p,Xl-,:wH ' .\ ril.lgB)-,.l"

:~ :~:n:'~·:.. tl:I~I~.II:~.

Anao, l'" Tlirlnt·... AOIIO'1I01l. p. :-uri~:llI.

:->onl h , F:Il,I, n r \\'(!Ill uf tilt' illlllll<1, prm"

2. Thc

h.'ttcr~N.,K,

:-:1Yt'.\.

2, III

,r ......... .

·~~::~~~o~;. iT~,~i,~r~'~~I~~.U.~::. ~. ~tl. ~~ I ~:~::: ::. ~i!~~~; ~.: .: .

lo\\'n (pueblo).

=\'ilJng:e (vl:"ita). province (provind n). di:-Jtrict (d istrito). for t (fnerlc, fortale7A'l). lfflrt ( pU(!rto). Nort h. Snulh, Ea.~ I , \Y ~I (:\'orll',

= = = =

pr.

\ lAhul, i. X. T;lynllfUl. .\llIli ,Lj.t. ](omhlfm •.. .\ huuiur...,. p. X, l'.am IAlli· .\I oln jn ',~, I"~' l .:l.jlUIID \ IR IIW'i.lullJ!, ". ~ I·: I...(·rt,· AlIII', \'. Runto<·.. .~lnm, I' X. j'lIl1U":iHinuu .\l h:1.y, pro~ l" l. u71111 \I uny, C~l p.. \ Il,lt}'. .... \lI:wrhJ1w. p. 1lI'\'U(I. A Ihm' I'H, I'. W. JA·ylt'. •• \ lburqu'·I'fJUI.·.I'. s, J~lttJl ... '\ h ~ihi, p. ( 'o!!':t),lln \ h~l ht. I" POII/."IIHi11Lln . . J.\ \I·.IintnMl, p. W . (\·1111. Akuy, p. SE. ( 'dn'I.... :\Ii~rln, p. S\\'. ('j~llIi. .•.. ,\ liyda, p. X'1!rrJ.~ W.....

:!.

AO,URE\· I. \ T IO,,\,S .

=

"·1' Z. In

:-;PA'S IslI.

PRO~~'"XC'L\'I'IO"'\ ()Jr

Tilt' Spl\ni"lh IlInJ:rlmga bas but. one n('c'(mt, ('allt·d m', 1/10 'Ifl /ld~). whic·1i iJo. phu'l'd O\'t' l' till' yow(\ls fI , eJ ;, 0, 11; it S I'.l"H'S to h:r,ng lhl'1I till' sylla· hl C'lInd to I\ C~:antlU1te it mere dh-;tinl'tly I ~nd fU1'(' ihl ~ thull till' other

'li!llilnill

\gntuyu, i. 1;. ('lIy"~ (\ ·ailllniulw·\. \);!lIhlyU, p, .. \g-l1IR),n .\jll)" p. Cont'Cpllitm .•.

" :!.:! I

~:::t;:: ~'uII:l~~::ilO Ang\.I",,., p.

PIUlll~lIIb'll

\11~{11l0, p. ,r,'1I"t11l1e .\ uiloo,p.llnlh,

••••

.)0>

•• ~Ii,:!j

;;; S III

IS 1~

,

I

&l!...'til".ij!, p. XU':\"fi. Yil:("IH d

1b.!...'!.\h,I, i. E. Punny ...

_\1

I ~:~~~:: ~~\~i~~~;'(;li~;1U·L:; ... ~1.:!7 &:r-ullunOo" p. Culan<iIl:Uh'tl ..... 14 Rn\..'lllul.~>aIl1, i. !!.B.tII:Ui'll\·....... ~;I HJ1\.?tUJli,r.F. L.·~·lc. .• 1'1 Bruroll!ltl. I'. !". ~uri!..."ll'1 F 'Iill,hl' 11110 1........... _ . •....••.••.. :!ii,:"

~ I::::~:.,t;.\~::~:

::.::.:':'

.. l BaL.'I\I~ n, \'. !.t-panlo • .•••. . I [~l ..tan. p . Cuilln :.'1 R11)..'t·,. jd.dui .•.... :.'0 I ll:l~" . I'. \ ~ t" "W ... .. • ! ~Ufl'. p. Ikn!,."Ul'L •.. Bail"II. p.l ':I\"itl' . ::';{ Bal:>, p. Xt:gf\ '~ t: . U BujllY, p. C:ipi.r. .•.. :"'0 BlIlln~, .. i. ~\\~ f'ur.lj.!'IlIl_. :.'0 llulu.l:«ll·, \~I~. Bahlh:I\' ••••• :''0 11aludill~. i. :.;.l ';\Illlh:suall . . ILlh4o!1»1l!, I'. Bomglll'! .. 7. I:~ Bltllllub,in.I'.I.'... htL . . J~IItUign. \'1.'1'. nat&in. {}

.\ niniy,p.f.;\\" .\Illitllll' •\ nojllhill. p. ('nl!:ll~'lln . ~\Ilqllih;n. \". 8oulo,: . ••••. • •.•. • . Ankollwnl.l'. Oulu.l. •.• • Altli ptllo, p. 'l'H'IIIJ,: • •• •• • • • \ l1tiqllC. pr. PUIlII}'..... All liqlw, p. r lllUl,' \ nluniil, i. ~ F l'IIlIllY. Ap:ilir, p. Ilnmp:uu,!l\ .\ pllrri, l'. ptu. (':11!1I~·I'lt. \ payllo,l, emn, l';I~"IYiln A.pit. i.g. C'tllltrn I'Ilu!< . ... III Apo, i. SE. ~illl"t.lll... • • ~~ \ 1)1.1,1. W.\limlul'O. •. • • • I'; '\IX>. i.~. l'nnlg'lIl1 .••. \t'lIC\.'Ii, p. 11UI1lnniu ••• • ~I \nlU~"\.l.""I, i. E "iIUI!lIll\(' :: .!I', Anlllil\t!:',p.n.hw. .:.!' Aroylln,l" Xll\'\"1l b Ijn ~ .\ roy.lt,p. PIUHI'I11l1l1l ., .\ tt.nn. i.:-:. Tn,';lhllo! 2, In An:'vI110, p. Il~flu.. . ,1

:!:.

:':71

HlIl llllj..'lUI, p. RulltIlC.' ... lllllllll!;i~'lt.I·· :-::11l1.,r [lalllllgllinlllli.Il·I· J I,h,

:.:1

IS

IblIU\~t1inltlli. i

Itallll1J,:ui/lj,jUI . lhl"lunll~. [I. l·ui,·'II. . Hnhb.:lig, 1'. J....,I'IC II . • l1.lIlu ...."lIl.I'·l'I>IU·...·!lt!i\.. u • l't.:ill1yttll. I'. I\aI:iJU' TlnlhaJ.:lltJ. i.:"\1-. 1"lIu, Hftlllll.jZl\ll. i. J:. I' III".\" . )\111...,11", I). 'hl~"Itl' ....

I'


Hulll, p. t':Ulillrim·!I ......•. illlhll'liu, pr,I""II!. 1.11~'·'I1 ..

llltll'r.I~.II" PrUtr'ipl'

s Batull.lIIin. p. Bulll'l _ l.u%I.!II IO,I:! Bllll1g,)l.lh.K"'''~ ••. __ .•• R.I, I,', p. pl<t. I . II,inl' " •••• ;?t\,::!j ) BllUUll, p. a:11I1U ...>tI:-l • Iltllt-k. p. CtiI'LI! :?O B.nml\l\', p. Tilul,."ln _ 1t11i.IIIl1," i.)..: . .flo/hIli :!;~ RlUinJ \'. L""/UlI,, . &linll:..."1lO, p. i"l;ll'ilall :!tl.::!i BII~' I p. L:.I~lIJ1t1 Ittli."a.... I;:, i.:--W Hoh"l. :.':~ BU),lunbanl!".ll. Pllo",'1l",inun H:llkUlIlr." i~, \". !- inur .. Ui I Iluyli!', b .. E. l'IUluy • BalilijM, po &,111,1 __ •.... ~3 lluy{uftl, p. T;jrhl,' .....•.•...•.. n!ll.~jll,j.L

ll.i.1linC8gnin, p.l.amhal,...; _

8

&)':HllllI,l'_ \q,,trtr ......... '..

&lin ...'ll.-..ll? p. 'li",unk ~'lj,::Oj &yoo)', p. t...·yh· .. _.. _.,. .•.. llalin!.!'tau~ i,., X. 1.uzOn. .. 1:1 1 Buyomoou,:!". '-"1'_ X .ll'Vl.1 "ill'lI)'II. llulin... j •. :s _"tl·I~111." • _•.••••• _. I( fit'g!lilll. [1(.'. h.al"'\11 &1111:1;':, p. nnlu, ',in •.. IlJdullun, i. g. Bulllul.:'lJilll!lli Ilaha.~;J.r. i. g. Tn. .... lh:yt..-,;.. II R.:nj..'lh:!t, pr. :\W Lndlll . llaluarll', 1\. UIl!:" ill. .••••.. S Rcnnt'ug, p. 1l1'lll-lth"t • Haluk. i. J!. Ba.~ihln . "...... ::S ft.:.·;J.o, Y. L.!1~lUt ....... . 11ILiull:ro.... p. ~Ul'\'U l-~·ij;J. . . . '. N n.·li". p. PflUlIXUI)..'U ... . Illillt. i. g.l'iilnlllgani .... . •••• :!ti,~: I Ilit"..i, p. C'atUlI<lllnllt' .... . l~llhallan,i.l!. T:t\\j·(U\\j ~ t lliJ.f.ut.IJ. 8ul:I<11.11 .•• IUwllanl:.l,.Xul<'l·~1 \·iZCll~·II. i BilinUl.i.X. I..·yl(·, , .•... Iblml .• Il,I'.TJrlaf,;......... ~ llilinm,p.Bilinlll .. Hamhuyun. p. S. ~lind:lnll". :.011,::; HiHIIln, i. J:. Tl1wi'UlWi ........ . ll..:UlaBu. \'. L..'llo:into ... Binlilbolgull, p. Xllf?rU!l W ....... .. &n:",jn, i. X. Bohol ...•.. :.':1 Bill1llonnn. p. Pllllj.,owimin P>Ilnarun. i. g. Tu~i·ta\\ i . 2'i Uinaulln. i. F. Punll)' ....•.....•.. UaIUltt', 1,.11000.. .... . . . . . :.'tl Binnngonnn ,Ie Bny, p.l[orong ... Hatlt'atan, i. g. Bu.W.OOf,; ... :!;, Birumfo!Qnan Ii,-, LllllpOn. enp. In· BanL'Uran,i:;.SE. Pnmgllil. I·nnta.. ......................

::~;·~~S~·L~;:;:l'.::::: ~:. Bun~joll, p. W !'o.iulIlr •. RU\g".1r. p. t"niou ...•..•.•.

~~ ri::~:~:~~:,I,i:~I~~ ~~:~~~I::~~I::'''' Panlffi...ilUin. Binondo, 1'. )lullilt\ ...... .

IlinnrUIlI,f.IIl, ftt:. BOl1tot ...

U:l.fIgui. p. 1I0l'Ol! ;.; ............. Bani, p. 7..arnl.J8Jt.................... Banrui, It. nlCO!':\ &l.It&:, i.g. C.luuniunl"l! ... BaJtI.uullnu,i.:S.l".llwlrin,·,... &lItay,p.1J......, ... :-o...... BaulIiy. p. Tahln.~. B.lllwyjn, p. u:bu ..... llalltay.in, i. S\\'. ("~·"(l. ibllli1!Ui. i. XE. Piluay .. .•.•••.•.

llilillUl1gD,

Baut~lI. i.~. Roml~t':'Il..

Banlvn, p.l. Buutult.. .... .•... .. Bant"nciJl", I.;:, R,ml,lvn.

Ball~·;w,i.A".,Jlolu ......

I

9,:''1 1

"X. 'lindnnfiO ........

10

20

BdruW,· Su,."",), I"Hulk,..

2U

llarutuc ncj'''', 1'· lIu!h) ... IklruWJ, p.l..t!y"· ....... Ha&w, I', &ntoo·...... BII.$lY. I>· ~1.1..-n"" L.. ••.•.• .•.• Ha..l..u... i. ". TIIWi·ta\11. ..... ....

2(,

1;)

HI i

Ha ....·y.11. ~.S:llllllr.. .••••. . JII,30 B.l~h·, i.E. Parnlll1l1... ..... ...... 2:) J.!&.i1au,g.RW, 'fiwitmlU) ...... 2, ::!ti, 28 Ua.-o{u, i. g. Buri.wl ........... ..... 11

Il :::.IH

1:Jololall, p. Ztullball';( •.... I~JWI'U, i.!->. Pan~lla .••••

~::::;:~i~~V)i~~:::;;n.~:~tt.I:: ~:. Balulluu, 1'. ~ .1·I.bti.. •...

:~:r~~~;:i.!~:::::~~:~u~;.::.:.. )Jut,:'. p. S\\". I.... ,yl,.". UU.UJ.l'. Camarill''''

1!1 1 nUbll1LII, i.~,

IlHl~,i.,,·E. \Undalllv.l.

i

HI'1I1IY, 1', ,\ 1m •..•...

.

~~ I !:::::::::!.l;~~~i I~, /;l,;:i::::~~~I~~lIi

:; I::::~;~~:;I~·I:~~~~::::~~·~_ 1·1

lS 8

t.2:l

II f;

:!s

2' II

Iii

R 2. :!H ~,28

~K

\I

I"

~~

Ilru<illlll . .•...... ...

U

11

10

BIUIII.i.~.TIII\i.tj\wi .......... 2,1~.7~

~; ~ !!::::'~'i:;, ~~'~~'~:L'I'III:,~~il;~lIi:' . .

11)

............

JjutlJ,I~·CtltJlII,llIalll'l!.. •••• ••• .•••

'"

:!Ii

ga'~uJ.f~,I'r.t>W. Ln,,(,n ......... ~:~ :!:::~::~~: ::~: !r::~~'lI·I·::: .. ··· HalaulllJ,o,.(':II'· BatllugUII......

2;

nit'.lC, l-.Jf" (·utun,IUllllc.__ .••

I

2"11

2,

)1.

Bn/lhw, ('a(l. B41UIOl' .. B(,r106l1, fl. >.: r ('1.IOlL ..•. HfJront,....nn, p. E. l'l;imfl.r ......... . B",,\(.II)()~,,. p. )lurnnJ.' ........... . nulil', i. KI";iIJUlr .•..

Hari, L 1.'. &bUYliIU...,. .•.. 1>ltnli.".t't:!lni. ..... ,... BaNUII:""tI., p.~. PaJla~

:~:~::~:.=.n;~)~~~t;1 ~~~~l.'~~ :~:..

I~

I~

:!I U

:!, lti 16 11)

2,

'"

:?I III

__

:.;os

I:;.~n, i. f~. LUIAJII •••.••....••.•

b

BOIu""nou.p.~~1!r(J"W....... &m.'1I, i.~. lA.."tt... .•.•.......... BOlJl,!!ll'{m 6 ~I, p. )lindnto.. B(,uf;,'llbtm, fl. Nu£:va Et,Jjll...... n,,0/,,'1I ... ,·om. ". Tawi·ln\\ i. . ... IlQngi\lJ, i. J!. Tuwi·tnwi. J¥illj.'lln, i.l!. Bllilln,(..'UinJ.'ui...... BOlltO\.', <liwt. X\\". tuum

.)0)

:ro

t;IlJi .. Ia.~, I'. Days........ :!i Bn,ang-, p. l'ni,"11 ....... 7 .Ba.n&.~, t'. )t(,r"1I!; . l! llar~, ilt:!. Gul<thut........ . .... :::I:I,~; &ra."!J),,iin, p.l.IIJJa.~n .•••. "" 8 Rallra/.a, p .•\.hli,IUc.... :!O Ihr, ... "mu, I'.·.... ,I'\"< 'il')1t . .• JI II:", .·IHllil, p. ~1~liIi,..... . tt.i,!!i

:~~a~',i~,,~~~~~:~:: ~~:~::::.

III

21

:?,18

lti

I}I~tw!, I'· IiOC:fM 'X.....

II 8 :!,Hl

lliri,i.N.Samar ....... . Biri,jI.i.Diri .......... .. Bi.<ayLL~.g.l"l'l11. .\n.·hipiclngo. RiO'ligo, p. ~urh.'111) ..•. Hitilllln, i.j! . .101,', BihoOn, p. ('chi', BIIUI', 11. :'Ilurinllllql1l'. HOllYUIl, i. 'r. Par.Il-'llll ... B.. li,", p.~;.i.lllar........... ..... BOl·,lUC,p.Uullll"lin .........•.•.. BoI'nt, p. BenglWI. .............. . BHhol, i. g. Bi!;a~·n..'!............... n"lllbog, p. ~nn;og61l •••.••. ..... BOJUll1(l, p. 7Ailllhal£·... I~,lipnllgp'JUJ;, i.g. Tnpul .. HQlj0-6n, I'. (kIJ(I .••.. Bolo<lng, i. g. (:llllahallun •....•.. Biltong'. p. r.a:Jllboanj!lI . , Bfllnho'.n, p. ('anmriIU'.•.........

;

Ha~, p. C":unUritlC:!i..... ...... Ba"fll,i. SI .. C'aUiuriw... ... ••..

19 8

Biflnug, p. UJ.!:t1l1tl •••••••• .llinulwmgan, i. ='E. PanllY

:0

11

:?l

nll~IIl'Y, 1'. pl(J. r.ll-\lIytiu .. lIuguilL,!, p. Bl-ll,1tIWI ••••• Buhi, p. ('ullIllrincH ..

!!g

.. ' ~i,~:~i

..

'f> to

II

(·ulnh!Ul~Il,,,.( ·u lllllrim· ..

...

IF; II

('alubtIlJII(, jl". 1-:.1'ltlJIlY •.••

II :!o

{'lIlttl'll,p. H:LtIU1J!:I)oI •. (·alu),'lInll. i. \ I:. PnILIlY •.

:to

f'alo"'I • • i.~.C·:llnllrill!..... 10 t 'alu~ulI, 11. TU~'lIba~ .•• , 10 :,!CJ I 'alnJ,(ulUI, iii, F. LIl;,.:,·,n 10 Bulubadiung'l'hl, i. K flllllll~·. 11 L'1I1ujit, i. N. IA.YtU ••.. lluht~lm, I). ~1I~;u.t!(m .•.•••. J(I :!I\,:!i ('aitl1l1llll!t, i.:S. C'iUllurill{'" DIIIlIumlll. p. RuriJ[no ..... . ::0 ('.d:lIuoo., p. l ..a!{III1U Ollnlt'a.\', i. "'" Plumy. 1(1 t':lIumhaYlluj!u, i. X. ('allll\riut'" 10 llUl'lIlIl'Il, 1'. E. lA·yl,' .. I" ('al:unhin, i .~. ClllnlUiltllc....... .. 2, ~4 Buri, i. W.S.inlllr 2, W ('lIlull1inllc,<,g. S''' ...\rf,;hil,h~III/.!(I.. :? 2-1 Burill.", i.1"F. LUl':nn ~f) ('allingUluull, 1. W', !.<·Yll·. ....• In BUl'u!Ill),.'1l,p. W. C'lipiz II t'UIUOf!l\lI, p. XW.F:{(lll!lr ..... 1:-< BUNliub"llll, p. NrKlj..'1·m S C'uillong, p. Tayabas .. Bu:-tn~, p. Builldn . 10 1;) 15 L':llupun, ('lip. )lilldoff) . llU'illlmJr."l, p. )Jindnro ..•. ~·I ClllI1PC, p. XW. nohnl BUIolUllllgU, i. g. (':llaul!tuw1-i .. BlililllO, p. Dahl:in ... fj Cnll1.~gll"'UII, p. ('arnnrinc". 10 '!.i Clli:LO'iIlO. p. PUI1J..'w,iulin . Blillian, '·Olll. X.l'\Uri"..vl .••••• 8 2i ('ulatnL."nn, 1" Bnllmgll.~ . Buhiun, mp. Buhinn ... BUyl\btlt, ll. l~lx·lll •.. C':t1utm"Il, p. Xt'gro" E .....•... 21 16 Ctl1utrnva, p. {lUI·UO. Jluyullnn, i. SF.. )lindoro (.'ahiuang. p. Lagullu ... ('aluy:in, 1'. ('agll~lill C'uhlyu.n, i.g. BllhtI~·ilul:"...... 1;:1 Caba, p, ("Iliou . Culbalctc,LX.Tuyaha,.. .......... 10 (, 'abacin, p.•\Illhumynll 11 ('nlb:i,YDg, p. t-l:.i1l1ar . 18 C'Uh:t:;"1H', p. (.'alullduanes ...•... Cailligll. p. W. S:imnr............. 18 ('uhuJ,!'lin SUl'VO, p. I"'llIJCln ••••• CalibulIbag1lo. i.~. ('alamillul''', 24 Calm).\'llu Viujo. p. i~lbcl1\ .. ('uhll:;myall,i.X.S6:ulIlr. 18 l'lIlinog, p.llono . ~O HI Culintol1, i. S. Sonoogun. .. .••... 11 ('"hllhan, i. SE, Tuhlus . Callalugnan. p. Guimar(u; ...... . :to (:III~tuh!lIl, i;~. Huhol........ . ~:~ 1\1 (nl!\'o,p.C'ulJti'............... 20 (,,,haHnn, p. SE. Leyte .... . 1-1 8 C:ilol\xmg, p. C';tll.lllllU1IlW~ ...... Caloalitfllll. i. W. Luz6n .. ~ CalwC:1ll, p. )luniln............ 11,:'>9 C'1ll)3nnh'Ul.n. p. Nm!\'(l F.cij,~ . 21 Cain hIll, 0 KniulJ!I'i, il'.~. Ba.-,jJ(III .. :!6, ~ti C;lhauf':alan, p. ~(..ogros \1' •.. R (·alugtang,i.g.]'IIIIIl)" .......•...• W ClIll11l1S!:un, p. Zml1bnh......... Cnhallliguillne,., i.,. W. ~alllllr . IS t'nhllnhagnn, i. g. o.llo.lJliul\(·!< •... 2i 2:~ , l"llwnpijtul, i."S. Leytl·. .......... HI CuhalltlUln, i.~. Buhfll. .. . .0:; ('Ithlln pH, p. BuiaClin . 5 ('alJarl'uyao, i. ,,'. Luz6n ...... . p.l1ofln .. ~n Caltll.JrI!:, i>l. g. To.wi·h,,\i .. 2S lR Call1AA, i. g. CnguyullE".,. .... 2-1 C'abaullll Gmnrleo, i.~. Slim!!l . i ('nllllng:U1, p. HUlIlll,L.'1U' _... 9 CuhI\Y:l1l, p. non~uct .•.... 23 L'uIUYll,i.g.Sl!l1Icnlnl... ~,15 C'nhg:\n, i. W. Duhol .•..... S l'ilillya, I)' Semct"llrn.. 15 Cabill", p. XUlW!L tdjl\ CIl1Llulnuiu![l.lll, p. \. (·at...1y:'in. C':ahil'ungnn, 6 O!tn'erfn, p. XW 11 (':lJ.!::tyUll . . . . . . . . . . . . . . . ('aulIihg, p .\Ibn~. .... . 2'1 C'al1lnllgnn, Jl CnmllllUl" . ('abilno,1. W. Bolwl ...... . 18 IS ('nlllllmot, I \\' S.LlIU\r. . C'1Il1o'l'abo. p. N. f:.liLnnr ... . IS ('lIbm, i. g. LuLling ..• 15 ('alLlunda:,.,L '" R.lIIUtT 28 ('am:inl!;", p. hnbcln .. C'almWliltl,i. W. ZmuiJoanJ,:n 19 ('nIl1Urille~, .N.~y R., 0.\ 1I1""~ {'!lUlU' C'lllm;"'1Ul (;rallc1c, i. E. L.-ytc Hl riue!l,pr.RE. Ludlll.... .. 2,10,11 ('nhuJ!Un Chico, i . E. Lcylc ... ('Ilhuj!:lo, Jl. Ilol'oKS ('111l1lU'"U~U, 1. "'. ?h1.>.II:l lIt.·. Ii ~ll C"!ulllinri. i. E. PnnlglUl . 2-l. Cllhugnq, i. NE. Pllllnr ..... l ' (';unhru;ttg. p. i. Rilll'glitl [~lIri)..'llU) ~i CnlJ11):!lIo, p. S. Ci\luntltlnl1l.:.~ .. i ('lIll11'r1Ul,LS.l':lt1Ig"UIi 25 CahuJ,...lu<\n, (·om. X. Luz(,n .. . ~;I ( 'llmi('umflln, i. K Punlgu:I. C:lI)Ulllll, i. ~W. Bohol ..... . ~,13 24 C':tllli;;tl(n, i.l,(. BnlmYlllLl'l'i •. CnbuhulU, iN. g. Call1nlillne~ . 2·1 ('llll1igu{lI, 1. X, )lindllllnn . . • . . . 211,27 C'llbuli, i. N. Pamguu . :!;~ f 'uUli1i ng, p. Tlirluc .. CuLunan, i. g. Dohol •....• 12 ('amott·;>" i". W, kyte ..... C'llbunl!'tUIl, i. g. Polillo .. IS 2i {'annhayo'm. i. Xro:. ~:illllll· .. Cnb(mlog, p. Rurigllo .... . I I ('ILIIU!otllllll. i. N It (.'lIllmrin .... II ('nlm~1l0,i'.('llmllri11t... ;j J) ( 'lLnnllalllUl,J!. "·. 8:i.1II1lr .. ('nl,nyno, p. La~lll1a .•. :?8 I CUlJahIUllln-HlLl';', 1. g.l"tlnuhnnun. 1:-1 ('ut'lltniln, i. g. Tall i·ln" i... . ... C'll('ilijiLl,LI!,I)lIfU)!lIlt !H (':UlIlhIUIIlIt·UUliuy, i. ~.Cl1.lU""l1lUn l~ ('Ill'mrar, i. E. Alhay ..... . II C'amuIlILLl,p.ClIlI1l1riIlC:I.. 11 (',hliz KIll"'o, p. N. Negro" W ('wllaIJ,i. W. Pnr.IJtIHI Ii ('i1n~hLnUI'1I11, i. W. BIIIILhlll' :!5 r'ndun\un, p. F'E. "1I;(lmtu . 10 ('1110;11)'1\11. pro X. Luzun .... ..'. :!,; CIIIHIt,luril1, p. Tnyl\hfl'! ..•. ('l\IlIi.:.. lariu, p. ZJllllhl\l\·.~. f'nlo;uyLin do .Jol',,~. RK PIlr.'!!Un ('ltgt'Ylin,loup. ;\fI~ullli" .. :!i C"mlijay. p, Rolu,I .. IS {'agttYlln, i. g. (.~I~ILYIIIIl'Il ..•.. 2,21 C 'lIlldo ll1,L~.Sli nmr . II ('ul!nYlll1cillo, p. A ILt i'lu(> •• ~O ('ulIllbn, p. I loI·oll:-\. ('a~,l~'llndllo, i. g. C':lgIlYWII'ti. 24 ('IU1K·t'b, p. Bonlol· .•...... ~3 ('ulot:tynnm;', g. i. W. ~('gro~. 2,:!1 ('nniI'IIIJUYllll, LN\\'. Boho!. Clll(lm1(l'.nr,i.~.{'l\lllllrillL'M •. III 10 ('nniJ!:lhl, i. \\'. L\.·~' ll' .•..•.. ('UWIIlUL ( 0111111,(11), p .,\lhuy .. 10 II ( 'ullillli<l,i. X. ('nlluu'jlws ••. ('U,I!;lItlllll, p. ,\llIllllI'1lyltl1. ('Ilulpo, LIl.t'uyo",. C'.ailllYItJ[lIl1, i. X.RiillLltr 1M C'unoUll, p. B"lwl ('aihlr:lll, p.)lillnlll III ('JlIl()g'OI1, p. Iluhol r·urnllt,l'.:'II{mll1j{ .. n l'anlll11, p ..\nliqml. ('ujlL~mLLITI, p. R. f.A.'yll' HI ('untIlIlILlUln, I'. '1'1I),,,bu,,, C'ujlrlll)(·Il11,p. KRlIH1YIIII 111 ('nnlillln, p.HU1'i.lo:lh' .... 1'lljIl.IJb'llll,i. N,/:!il.ulIIr .•••. 18 <'illlton.i.N.ClIIILlLrincll........... 10

Bultm, p.&.!I't'()j.."c,n. UlIlULlll, i. S. :'I.lillllullo.o ..•..

Hillmal~} .1'.

ls

....

&n~ul"'.I, rop. Alml.

~.J

IIllitlt'lLU.l'dP. nllhll~It1 .. Bul,tllil'fiO. p. )rlndoM' ....

II :!, Ii

:!~

I.

c.

I I

('.II,atlil l ,

I

,I

I

~.II ~::::::;:~~~::, iJ~~il~::~:~~I(:::~:ll~~ ~:

I

24


(I

-' !It''I'

:!O :!l\

('mlfl.", i. ~E. I~nm\y, ... ('1\ll, i.J,t. 'I'IIWi·III\\i ..• ' •.•••••••. l.'up:I,:.Cah:I, p. l 'ni,"11 .•••• ('npahIIlJCI\, p. r·l\lIlllrilwl' •... l '1I1'"n~(in, p. B,·lIlIlIt.·' •. •• ('UPolL", 1'. Tlirln(' .. ('upillnlnll, p .. \ p;t~'no"l ... ('Ilpil:uwilln,i, \<:,('\'I)li t'liplz. p('.~. Pallny ....... . elipil, ~'(ll\' (';I.pii' l.·npnOYllO, i.lt. ('U.\'(l~ ..•. C'11PII{'I}Ocnnnn. i. K ~!;ml\l"

l"fII'O I" 't,I.~. ('Ul'l'.~

1f) R 22

20 20

24 IS R

(,'IIPtJTl{'~, j~. \\'. IA1:7.fJll •.•

10

('l\p0O{'lm, p. u.'yll' .. ';:'\llllli (.\llll~). p.:-::tnllll' ('!lpnl, i. :":imnr ('nmlJUt'!, i.S.Tllbllll; ..

IS

"\Y.

2, 18 2, lG 27

("fl.nl!-'lI,p. ~tlril?Uo

Corcucro, £h·. 1'otllhato .....•..... Corcuel't\, p. i. Simara,~. RomhU1ll C6rdoba, p. l"t·bli 20 CGrdoba, p. (':lj..'lIr'ln ..•. .,... C6rdohl, p. Ilofl.,._ ...• !l ('On"1(1II, p. 1~!lheln .•. ; ('l)rdIB. p. Bolto!. 19 I {'oroll, p. i. BII"IlIlI.ng-:! (('aI1l0lilllll''') 10 ("oron, 1. f!. Cnhltlli(llll~ 11

:

t"iH'fIr.p.E.C'dlil. I ~Inlono. J". )1t'II'OIlJ,! •. ('arig, p. J\,;,lh(.'II\ ...•. ClIril,.'11l'U, p. l.R~'le ............ . CnrillJ;!'O, i.~. C'amnrim·" .... .

~:::~~:~:I;l~lC~I~~~';~~:ln ........... .

:.'fI

20 23 22

Cannen, p. Bohol .........•.... C'arml·n,p.Kf'l'lll\ .. . Cllrminu., p. ~i Illijor .. .

21

(~nrlllonll,

p. ('a\'itl' ....... . f'nl'mOIlIl, p. i. ~llllml (seno d(>

. ('{)('to,p. w. ('t.illi .. ('OdOIl, p. \\'. l 'ahuuhulIll'-! •• , •••.• ('ollL',i, p •. \nli,I'It' ..... ('ololllU riC' SantI! l"lllwl, p. I-:Ihcla ("JIUBi', i. W. I.Uz{1II . C'muiron,LK Hnldh!LI' .... _...... CQIft ! IO"tt'!n. p. (,,\1111 •..••.••••. l'IltI('{!p<·i(JII, p.TtirhU' .•.•..•.••• <'(lIll'Cj'lci(m, p. 'rin~tltt •• 0.uncPI}(tj,'m, (·'"n. ~ E, P1IIUI), ('ClIlf'l'p('i(m, mp. ('oll(·plwlon •..•.. ('0110, i. g. PIlI1l~IIII ••.••• Com:ollU'iun, ". (\'h11 CoplOn, p. K Be,hl1l ............. . Comlldttgv~, ill. E_ Parn/:l1l1 ..•..•..

H

('Ul1unomn, p. Clllnll.ll1llUt':" Cllramoali. p. C'llrnnrimo,l •....•..

~~::~;~~~,~:~I~.~~~~~.:.

t'I>rhinOP Il,IIII),i1". "'."nulln ,'O('v, i.:-;. nll~ihl1l ............. .

\')

Cotahalo, Cil.p. C/)Ulbll.tCl .••••••.••

21 8

<:llml~I'fII,Jl. 'E.~lIrigll.fl

2;

('ri~tinl\, p. Dlh·flo. Cuabo, p. Dlh'ao ••.. rnnrtero, p. Cdpiz.... ('UUll'O t~ln:-:.$l. W. T.A:'ylL' ('mlnnult;IUI. fte. ('o!J\bato ..

('ltl'lagena, p. ~','1!'rn~ \\' . nl";';lf;.!nrnn, p. HOlllonhi'n (i. F=. f:A·

21

('uellt's,

nIL'

27

,Y ........... .

18 S 1t 8

mEl 1') •

(·I1".I1no\'a. p. Xll~\'t\ t·:dja.

C'a!"Lgurnl1, p. SoJ""O~c'l/I Cllt'igunln, p. Prrndpt, p. No'r:<n)l:bn

II

f'll~ti11(l.

8 17

Cal<lilh'jo", p. Zallioole" . ('ntnlugnn, p. :'Ifnsba.te .•..

C'alnlnllUlI,1. E. ~amnt' Call1ilthullu'~' i. E. LU7.u1l • ("tdmllllllln, p. Tuyab:w l 'llhlrnlllU, p.:'\. F=llmllr.. t 'atnnnan, p. ('Iltni~ufn /)ril<8mis). rathal~nn, ('lll', ~itnnr ('tltl'l, p. L.f.il\ri~IQ... r'lItiJ,!hran, p. 13nhol f'atit1."IlUl, ftl'. Colnhnlo f'atln/m, p. CCbu...... ('fl.tt,lo~, p. S. TuhlRlI.. ('ntubig, p. Slilll(lr..... ('ulIl\ynll, i.~, {·uyo~............ .. t'ullnyall, p. Xt:gros W .. .•.•..... ('llIm~'nn, p. l~nl)(·II\............ ('auayall, i, W. P;II'tI~lIn..... •••••• Caunyrtn, )II. lIu"o~ S . {':tllil, p. ~JarillfIIllJlu' ('/1uit, II. X.{'t·lnt .... ('Bllinyan, p. 'raYllhll" . ('adlU, i. g. ('a~\)'.ml'8 .. f'lI.\"inti, p. L:\gunn. t'lwile, pro S\\'. I.u7.t'm......

Ca\'ih', cap. ('Inil ..,. ....•.. Ol\"i1<' \'il'jO, p.l·u,·lt,·.. C'ny:il1, p. IA'pall"'... ........ ('n~'nl'l\, cOIn. W. ~Ul'\'n Yill'ltn" ('nyuUJllln, i. :\W. Bolol'll.... .

~ ::::~:!l: ;;I\~;. I(J~.:;:~I~.: :: :. ... ('f'r\'IUlh'~'

2,14 10 18 ~6,

2.

18 27

('11lIt'ir, i~. R. _ " indllllllo _.. _. Ohtll'olnh', i. X.Cuhl'i......... {'ili\l 1>lln;<, i~. W. LU/.. 'III .. .• .•• ('illl\pUnlll, 1. g. 'fnwL·tu\\ i ... .. 1_'III\'I'rln, I, ('n"i"III1~mll, 1'.I·u.j....uYI\n ('hll'f'rfn, p.l. linrill~ ('hwcrlll, p. )U1"lItuit4 •. ('0111111'11, i. W. Ruhol... Cuhrudor, '-te. ROlliblim

P('lIdn, i.l!. ('ailllnil,'H'-'

'LI Ii

I IlIlvam'Y, 1. \\._ ('allU].rin(>\f

II

(;lImu, It. I~llllll.'w ..•. C;Iinfiarn, I'. :,;imOT

I>

-'" II

~;

22

2(1 2!l 2~

-2:)

:H 2j"

III

-211 2:;

'" 2-1

26,2'i 2; 2i

23 2. 22 HI 18 24 21 24

7

10 Z2 10 24

n ~,!l

n

23

__ 8 2~

11

'1,; :!:l ItI

I.lnqllio, i. W. Ll'yh' [IU.I~U, p. ~"L"1hllll· ..• Dumgtl, p, ~Llri","lLo . lJamlH, i. "'. Q,lriWl)"ofl, p. rni'·I11 . . . , ULlrillliilo, i. E. i",iuUlr IMr>:1Il1I, i, g. ~lInlnj(t~. Ilnsul, I'. ~1lI1l!llc.9 ...... . ()'~Ii, p. (·II!....I.\"Ihl ..... . Dllllin, p. ",E. ~':;.."1'00I. Vlluh", p.llolwl •.....•...•••.

DimillO, p. R. Rohlll .

DinhJ.,"Ilt,i.NF,'liJllllmn" .•.••.• Dillllgllt, (~p. SE. lJirlliJltll.. . lIiunlupijun, p. Haln,\n .... Dina!';in. i. j,!. ('uhunimH....... '..

Duciia.",p. tlon.................... Dueru, p. Bohltl ....... DI\lng, p. L(:ytl'.... ...... ....... UUIIUIf,!lwte, cap. ~(.'grO!> E.... •••• Dl1Inlilng, p. L':ipiz ...............

20 8 24

Zi 10 S 2-1 ~,2-1

2,27' 24 10 III

DIUIlIInJ,..'ll-"'l,p.llofln .•..•

DUlilanjU!!;.I" W.l'dni •.. •...•.• Durnll.nqui"~, p. Z:1mhoallj..'lI .•... Dumnnin. i.j!. E. Panll!U:l.. •.. ..• DUDllI.nl.n. p. DUlUnnln • ••••.• •• Dumarao, p. (':ipiz .. Dunao, 1. E. Pllnll.I·.... Dup.·u" p. ~Ul'\'11 \'izrn,l'n ... ..... Duquinn, i. Jr. Cunlro bill.... • Duquh;, p..\mhllmYllll

E.."C:.Irpadn, Escll~ha,

i.~.

Xarn.uj(t' .•.•

i. X J::. LU/_'·1II... • ...

Espnflo., p. ~ihny{U1 E."1Il'nln7-u.I'.:-O:uri,..'lll'l .•... •. rulllg-UO, I. E, l-tll,,'!n •. E..lalh'iu, p. ('un''\'l,l"it'tfl !·:"I;mZIII!III,'IC"rill!ul,I'.Cudl, ' K"tl.lllll, p. INlbdll ......

F.

I!I

I;

"'I,"Ulr

Furol, i. J:. Hnltlhltlliujllli • "'·lori,labltulI'lI, I', P!Ullpl\ll~n Pont, i.,It. lll\bll~ 1II1l'.' .. FOt'lIItll"JI, p. 'I'i("lll~, . Fortlin, i. W, IIl\I:U1(nI~ Ftll"l, p. Ap!l~'no~ j'mil",i.:XW ('In'ill' FI,\ill·~. i~. "', LIU"II FUjll.l. L It, Unhll}" lult

Fulfil. i. E :-O.ll1Iar I" I',

(;nrf.·lllLlllJ'I'.I)al.1I •.•. (illY')..'a)·. ft. :Sf: ..... :'llltltr _••.•• _. (iun.a. i. E. Uindr,r.. _. _••... _•. (;u.~:;n, I'. :\fnrinrill'lu'· ....... .. (ilt.!'l~nr, i. ~. Tr.~ R"""lI (s\\· :\fa. rindmlu,,) ._ .• __ .

1M" 24 !?-I :!l ~,!?i

Gllltarnn, p. 1·~ay6n. • ;(jn~, i. ~r:. R...h"l.. fray. i. L. L:a,1 ....·!a Ci'·III.'nll, i. :SL. )lin'\:III.,'J" ..

27 !I

~4

c;ulo,i.~. LuIJllll1!" ............ , .. . linulawl, p. ~l':flt"O'" \\........... .. Hntmlt!, i.~. Z:\IIliJai,·, .......... . (imll l..'ljn. i.:\E. LU7.t)U •.•.•••••. :.'U "lUih'1L.1., I'. Pampan:-,'ll. __ . __ ... .. :.'0 ';uI41. p.~'r-.'!.'I·.n ... __ tillcmh-a, 1" D,\I·I1O ••••. ~;,~" liuiLaulln, p. Ba..~;Lw ..... ~.:?-l tiuil'IlIJ!.>tIll.p. Bt:nj..'llet .....•.•.. ~-I {iui)!1.1illtt" p. Bul:a.r-.in .. :"''Il Guijuluj,f'.iIl. P. ~l~11:k' E •..•..•.. :.'1) (iuilitunc:an, p. ~...gn:t- W ....•... (;uillltll,\.>aD, 1.8. )Iusbatl: ....... .. I~l (jllimnr.l~, i. ~E. Pana' . 11uimhal, p.lIo0o ............... .

20

\inill l::l,

p.l 'nlltILrilil~

Unlil\Jw, p.lk·l1!tIIl·(

I, li.l 1\0

'" ::,27 II

I"

2.7

"

:?,J

If! :.'1

2\l 10 ')<)

27'

11

" :?I :?I

I;

liuimO:llaon, p. X~~ W .. . l~U~fln~llyall' i. H~ )Is.... l.atec .. . balt1u.~:m~n, 1" I:: TaYllha." ..... . (;uirltluim;Jll, p. &l1nl ......... .. Gllilllaha~.!'llll, i. S. '1a.~I.18k ..... ..

21

Uniulu.lxt. i. f;!. C\t~·o" .......•.•.. (;uin\noaeall, p. S£. LeyhJ .... .. I.iuiblulhagun, i. S. )Iw;bale . . .. ..

N \!I 11 II

l~o.i1101,Jal;lll,

fl,:.~

p.,A,llxly .......... ..

Guinsili\8Jl. p.

"

~1it'3JUk •..••..•..•

Guinl:'h~\I1,i.~W.~\'ll\' ........ ..

:!l 17 1:1 III

Guiutil1nll. i. ~.l'llIl1ut'jnt"" •.. ~ •.. GuiU7.llrlllll.\·.Ur:lDt" .•.•.. Guil.n.". '1I1:'l'1\I\· . . . .

10

~; ~ ~~::~~I:I;t~:~il!~,:I:' :?tI

(,;UiUa.Oc'III,i.:'l.I'1LIl!ly ..

(,iurnud. 1"

II

Tuynhu.-;

liulUilIlU,1.\!. Tu\\i'lllll"i. liunduhulw. 1" I\oho1 . I lilmtllo. i. W P:U'UJ{lIa l;\lIII\lnn,i.~E 'lin,l:lml(> .•..• :!.'t l'u;;.;i, p. 'li.-..lUli~ ....... . i

••.••

H n

IIUgl'IlIOY,

I h·numi

tl._'"

II ';"

("\II!!U.,I,

p. :-O:'\lIlrlr •••...

Hih1i~'I,I" .\q.!"1S \\ IlihIlItHI.l" '\\\" ~.iUUlt' lIil..~,t,i .;: . .TI'I.:,

:.!. t:I 1:-.

~:;

p. DII\.no::ill.

lIitl.l,,'lIW, f' ~nllu .. lTihal',,·an, i.:'\. :--JUlIlr.

ti

G. \iahllllit, \, ",1- P,Ir;t;·.1I1

~I

III

I

F.chngUC', p. T!'nhcltt •••..• E)'!(IOII,p.Alltiqltc ....•..••.•.... Elof:mh', i. S. ) JIll'lnilUlIIW ••..•.•. EI Purdu, p. t'(.>bu ............. . EI Sul\'odor, I>. )li!lamill ..... . Emile, 1'. ClIb'11Ytln ••.. ErllIitn (1.:1), p. )Innilu. . .••..

;,!., :!..J

r ;upal!. p. :\U{'\ u (':C'rjR ..... r;;lfda II;·mall,l!·z. 1'.:--. 1:',h,,1 I rnr,JiJlf·r. i. L J'ant:-''Uli.

1:'1 17'

E

.&:cnluntt:', p. NI~nl" F ••••••••

2.

'!"

I... \\

_...

DiUj!'ll', p. Iln(\o... ..•.... 20 1 ()in~n'LlI, p. Ilnt"f)· ':\....... i ril'(" p. ('amarin ..~ Diogo, ,', Rl'dondll. i. -,.:. BIIt.'tI'l ..~ •• _. J:I n,..rona, p. T;irlru· . DiO\lJring. i. L, I.U7.';1\ ......... __ , f ;t'l.:lfp, I"~ Boh"l ... . lJipt',loJ,!'. ft. Dllpitun ............. :!I;, Z7 (iihu.....n. i. \'. :\Jio(Ianll'J. flipulul, i. go. Balan!.."\Iinj.!IIi........ 2" Cih!-mlanv:.n. i. \\' IA'ylp . Oil, i. g. ('lIro.~ ....... __ ...... .... '!4 (.ii!!llnle·. i". :\T: I'ana~ Hil,jrU:ll,i.J,!'. B:\tao{'~ ..... 1:1 'ii~;quit,r,.:-,uriIof.H" Dolor,.,., p .. \hru. _... t ;illlan' ... i. W. ~.ift,nr Dolnl"t.,., p. TIlY;Jhtl": .•.. III (iinatihw, p. ('c],u • Don. Lt>. X\\', (',·llu... .... ., .)., I iinlltuall, Hinalu.an. ,', .iifUltllan Dol1gdung, j,j.!.JuJ6. ...... • :,0.... p. SUri!;llO ...... Donf,.r{m, p. SW. 'lindoro .. _... I;), ijn,l!>~, I'. :\jj~.ulli~ .. DOIlF.QI, p. 'Sor:<Oj.!I>Il ••••• II (iinij!at'llD, ft. :'\,~a.,~ .. Dos llerntunu". iH.Il. Romhl('n ... IIi (iipd(,. i. X. ~linrltlllaQ ..• Do;; t1l.'rn18nu~. il'.~. LUZl.n ...... {iinn.eulU. ;;;W. DI1\"ao • DUC'..lwiln, i. g.l 'Illuminm"l . .•.•.. 24 Goa, II. Samar •..••...•..•...•

Hl 27'

~, ~~:~;:~;:::;::: ~~L~~l~~~~;:~UJ 27 27

11,,1 Medio, i. f,(. :\UrJllljllfl l ll",to-Bota, i.)(. T!I" i·ti\wi. 1>."1111'1'/' (iotl1. i. l!. IlIlUIIW.. 1J(.,;pujuJ, 1'. R',luiJlt'l/I '.... 1k.~ln'·n,ln, i. L 'llUIhlll'· ..• " ... Dindi. [I. ~lttWI\ VL>:(·ayu •. ,...... Uihinubo. i. 1-:. ~:hnllt' ..• _... ••• [limB-llatl, i. N. Pnnl£"U.1 ..... .... Dinumglet, i. N. Pllnl":UIl.. _• _••••

2t.l

D. D:um·Bnlltayan, p. Cull1L ..... J)m'\llu, p. Beu!;u~'t ........••.... 1)nc:" i. ;iE. )lill<itltlllO. DaclIln, i./o!' Qllinilublltl Dlict, p, Cnnmrillf':' .. nll~nlni, p• .Lcyhl' .... Dngllpnn, p. pin. l~Rnl-"l!o;inlill ..... Dnlngl1clt:', p. K C\.tlli .......•.. J>tl.lnngnnorn, i. g. Pnnlgua ... ,. UlljllgtlU, i. g. 'Nl'gro~ nnjllnmjlUl. i. N. Bohot .......•.. 11;lluumn, i.g. 'rlmi·lllwi .....• ,., Dlllupiri, 1.g. Babu)'luw" ......•.•. Da.lupiri, i. 'i\'. ~:ilnllr Dnmmi, Lg. Tnwi·lllwi. Dnnnj6n,i.NE. Blthol. DlIlll\O, )1. E. {,,'hll ..... DRUf:nltln, p. ~"1lrO!l W . I1l1lllig, p.~. I ',,",gull .... Duo, p.. \l1li,IIII' ..... nrw, p. ('llpi7. . 1)II[I:i, 1'.1. SilU'gnn l'·:. t'\l1ri~lml nllp,lup, p. E. :--;:illlltr . Ilnpdll)), p, ~lIri"''1II' .... nnpitnn,CflIlI.:\. W. 'rinrllUlnu

'1_,

liah)(·.i_ll. f ·.lalfti.IQHI..

2-;

;allilll' ,La J>arn~..''W1

y 1..')11 1'011.

t;

18

p. [...t-Ipnnlo..... . ..

• {'t'rv",ni, I,.DILI'UO..

Cuy~,g. ~E. Pllnl~UII

I'

».~';

)1.j\"tlO, :\l iIUIIIIlUl' [);'i\'ntJ,f·llJ,· I M\'un

T>,·ltJ,'tUl, i,J!'. )lu .. I..:.1,·

p. Bntalll;.'tll'I .•.••

Culebm, 1. g. J"!Inny .••••• Culebm,1. W. 7~unhal{~ C\lli{,n, p. i. ('alumilin ..•... ,..... ('upio.t.i.S.)[induJ][IO........ Cutipannl1. i.~. ('umat'ine!' ... CuynpQ, p. XlIl'\"II Ecija ('II~·O, \:n.p. ('[\lnll1inn(>."

di~t.)o:.

:!S

!!l

Corn"",';dol', i. W. "nnilo ......•. 2,9,2ft Corrt:'girlot', Pl'. L'lzim .•... 2,ft ('orh', p. Bohol .. 2:\ ('ol'll'S, p. Suri~o . .. .. 2. Cotab:lto, (li~t.S. :'lilldmlllo.. .•.•. 2,2'(

('arohm, p. XC'g-ro,. (\Irrangliln, p. Xnt"\'n E(lijn .. .

VIlO) •••••

'lUI" n,:,'\l

lh.'!.'UlUllUh.".i' '\t :-';inutt' Ililnh:'llI, i. E. SdruI\r 1I1I"lh.:n,., p. U-yh' ..... . ({\llIulluimll, i. \\', IA:Yll~ , III11UIIIOI I.:-'.Nilllllr.

I

I' IS t~

:!I

" I<

IS I!I I"

I>


III

~I"I'

HI HI

11i11,llllll-'. I'. 1.('~·ll' 1IIIItllIall~"lUI,l,·lA.·Yt.·

lIiunn<lll~llll .

III

p. 1-: 1.l'Y"··

I~

lIulo·.}>.";, :-;jlllllr .•.

Ihllll" nh'->n, J.Honnjl,l. " 'Inllll',n, i.:-; .... :iumr ..•.. Ilur.• ,iJ.iII.i ' ''·,\·,)rflll·d,lllr .. IIllhtt~n . 1'. F ... illlar

I. Ihl, t'l.ll'. Zal1lhnh· ..... H.I.llill, \'. RllhUl~'lI"' .•

[hnj:lY.I" \"\\',f .ipiz (ball. i. :\ Ih;lt(llh-, I', ri.·n~nl'l II~I~. 1'. \". t t'llii Ibllr.II.i.l!'. lllllIlU\-;>o •••. Ihu;.,'('I:-, i.!o:. R:ltUlh" • .. IJmjo.I', F.I ...·yh· ..

daJl:tll tl'.c,LXE. L'aMll!l1a •..• lil>C'l.~ :S .. 1'1'·:SW LIU~,"II •.......

\\'.1.11Z'''''

::::~',~:',,;'F,:~:,\\: :: .. ::.

~:::~;,;~~. ~~I~:~~:t~::- .. lmn.njllll,i.It.("u\"\I~.

i'~m~'1111 ••••••.• -.

ImunullI, i, \\' I" \ 1I,·itt- .••

. .•...

~~:~~;:;:;I.~~,~~~~~lIp::;U\;. IlIaYI1n.an.I'.~(";!r'~~W.

:!T :!. IT

i.~E.Nln<ll1: ..'n

~4 :"0

" ........ :!~, i~ 11

•..

I:!

;; I~:~E:~"EO~:;;.~,:;~.:,:::::::' ~j~: :: :!7

L.

I -~~ i~~:~~i~S,"F:':~~,~:: ~.

• _ •

l.abao, I"

'\Ti~'lmi,j..

jlallllmll~!n

..••..

: :"\l-grn>l......

utClIrlot:L{Rilll1llll-:u.J, p. W La Curolina. 1" ('ruIIUnnl":,l ...... . l~lcy,p.Siquijur ................ .

:!4 N'

Lu t ;r.mjli, p .. \ntiqll~ LI(;rolija ('\lillaJlU),p.~umur ....

~~;~:~~: r.-i·~~~::~r.

11)

t, R

!~:~:I.T' ~.~~~~~:~~l~nrill"~

~~

.

.. 2U. '!.7

I

~I

2I1,:">S

11

20

J.

J.d'lj.aill,p."'-,mnll .IulUinrUill.IJ·r·iil,iz JUllllh'oU,i. \\'.Jo'ilulI1r. .JIIIJ,ia:.;m,l. X.lli,llfIl . JllniulIY, p. JlrJfI.,._, ... -'ant,/,i. X. (';~marjn.·,. ..•. .Jar',. fl. tI'l!!.' ......... ' '.' ..

:~::;I!:: :~'\;~' ;I~;i" "" .I, \lhu. I' foil lr i"I" JI&U I. S n.. b ,,1. JU YILlUljof, j , W 11.,11,,1 ,111'ilnil. I, S \\' . ( ·,·l,t'J .Iid1l1,.IUI, i. ,:,,\, r." lml ,lihl)ll lllll(llll .1 \\' n"llUi . • .•

'IT 18

:::::: : . 14 :?:i

:~::~:::~~~\!~:I~~~~:~!~.::

~~

..........

Larnpinij!'.m, i, W. T'unagull \llnl\".

I..:lOul;u:ln. i. 1-:. na.~i111n ....... :... Lunun, \'. F.. TuLhL" • ............ T..unan~, I" 8iiUUlr T..unun~,

f) :ID 1M

p. N\\'. '"1.,,1,,11.. J..omJIJ,rli!oit. :'-lilll1(111110.. I.llIljlllrnn, p. \li~;ll1li~ . LlInhil, i. g • .BflIIilllll. .... i.angulpafJ, i. :-\ E. ('ulflllrin."1 Lunlllr;l, 1. N. ('I\mnrif1l'~ Lafllll'JI, p. SlitiWIQ

!,!:1

1":J(,III!',cnp.

8 2:~

:W

La.,all)?, p, f-\:1ulIIl' _•• '

J.apa(·,i.g.Tupul. 1~ll'a7.,p.J\I,rH.

1!1

1'117., 1'. 110/1 .. La l~u z. p . T;\rhu' Lu pin!n ( 'ilil'r). i. \ 1 )11,1101 i.aJ,infu l' n u l< l. ·, I, ,rill"", j a..,to,,1 l':IIJI')i'. j" ll ••,·" . l" loW! '\I '· r{· ,.II '~, I'. ZIUtII""an WI

2:i -_ 2:i :!:i

\8

j •.

11.'1\':11,

Lrbong, \'. Albll), _...•... Libucan,i. W.~6.lUnr .. Liburan·DI\I·,\ i. \\'. Hilmar. Lihnlli, i. g. 'fawi-hlwi. LicaL, I). NI1(:"1I ~:I·ija .•... Liww, p. Allin)' Lila, p. Bubol . Lilio, 1,.1.:I~una .•..

LUoan, 1'- (\·bu ................ . Liloan, p. i. Pallu(,n (s1-. L'ytl'l . 1.imi>:mcSHIllYIlIl, i. W ~:tmnr LimlL"1llUl, i. S. i..crle •... Unlhollb, i. ~"'. Blllun~I~. LiIlUO, i. E. ~Ihlmr LinapaCfln , i.~. f'lIlnlllinll(!"; . Linap:l{,fln, p. LiIlUJ!IWIIII ]~in~lIyvn,

mp. J)nllj.!:ZI~in,jll J.. illgllig l p. SlU·i)1flo .... Lint:lIlt'11n,i. W.f':iultlr. Lilltogod, COlli. ~IiKlllllis . Lipa, p. Bntangm; . Lqny I p, R Hoilol .............. ..

l..obn(), (I. Bnuillgru; . Lob()(', p. RollOl ......•..•. L()('ltlg3n, p. C'tipir. .... .Loculall, p. i\l iNlmiM •••••••.

tongos, p. LlIgnllu _.•....••.. Lob. p. B(·I1)..'1wt ..

.Looc, p. Bntnngn ...... Looe, p. "indurn •....•..• • •.

••••

24

T ]9

:!,

2T 20

:!i

:,\11I\lIlx.'b.·, p. Paml'llIIl:-'<I. ...••.... 'hU'lIinll, i. E. Suh!)1 ,\hl..,'al"UIIl, ". Taplhu."l. _. )facapil~'fi, i. F. ,\l:l:-hah· .. )hH'llti,i. E,:%II\&r ...... . ::'oIRe'Mo, p. C'lipi7. ..

2i

:HILl-nr.colll. ('otfll:mt(, .. .

20

IS 18

IR

S II 23 \)

22

:n ~F .

III/fir•..

1. I1 I·PJl n, I,· Tu.\ulllll'l .• 1.1li!ldl , 1'. ,\I i~ alld ,. I . lli ~ jllna , p. J.Hjl l1l ut

1.lIh.ijun , p .. \nll r!,U'. 1.11II1h:llll:. II . l ':IJ,! lIntl

210;

2T

I.lIInilllulI, p. "illdl>l"I'. I.uul illi", J I n nlllli

10

" I~I 20

'0

10

:!. I;,

~

LI Iii

:!I

) la!-,'llol,."Uo, p.llll\'CS.

"

)lugriruo, ". Camllrin(.>s )[u!..-ai...'llijan. i. X. Panay .... ) IBg'dlllcna, p. l..:lguRlI ••... )IlIgfiuienu, Y. ) fll$ootl' ........... ;\fug~mlgui, i. E. )[nshllt~ .. ) Iuj!hin, p. )larinUIIt}UI' ..... )Iugto\oh, p.~. 8rimur .

9 \8

2, 24 2-t S

:.,(1

\7

" III

IS 20 Hi

'1.71

:'I llIg.OiSi' i . .1-:. PunIlY· .. }'lll)!pog, p. ::'!lindoro ._ )lll~"l!iugnl, p. I locos R . U , ;\lagulang, mp. (litianglhi ..

IS 27

2:J

5,

) Juhnbll, i. W,

20 2i fI

7 fI

\.'i In

23 10

'!.i 2, 16 lfi R

~jIlHlr. .•••......••

IS

............

2:1

I ) 1 f1hnnlty,i.~.Bohol

23

2i

1.11("'1111,1',

2:1

.. .

:.\Iudalng', p . (·lipiy. ......... . )Jlldridejo~. p. ('obl1. "\11Ili':'tl'cde <..'1I1ll})II, i. E. '\linliun.! .. ) l ng-.ilung, p. P:UlljlUllb'll . . . . ) Ia~allane:-, p. \"_ !-'iI!IIy:~n )Iogullam:t<, p. ('ll\'il/!...... )fag...... llanc,;, p. Alllnr . .-...... ..... ~ rugllllAne..", p. HOlnbh.n....... ... 1 )IU,L!tll1ull, p. ~egro~ W ..... . ....

If! IS 2, If!

2T

r.uitng, p, i. HilJuYlt u .......•...... l;uIJUIlJ{, i. g. Hwnblllll ...•.......

u·rt~

)[UCUIIl\:Jr), i.~. f'UlI1Urilll'!< ••

LorHo, p. f;lIri,l(ao .. 1.H." Bl\ilo~, p. 1':IJ,:tlllll .. l..<nl COJdite,., i ... E. PrhwillC ....... Luuilll,ln, p. "iF-ami", ., ..

~~~:;I~:·t~~)t-::~~~~I.~~I.:: ....

Croh'lll, p.

)[ncuin, i. E. ('eM _...•

IL

111

Luhnng,g.;\'W ~li!ll1<tr/I ..•.•• I. ll1l1l1l~, p. LI'ibung ...

)[nc

II

2,1:\

"

:s

Iii

11

,n

1\Iuil..1.dh., i. 1,:. Bnhuw.\{ .... .. 1 •••• "\I11b.1li1I1'lIt. p. Pnmp!ll1lfll :'\[uoaIlUlj.!, l'. BuUtllll "abUIi·,·mlt/), p. ('aUlurirll~....... . ~luhilnt'. ".l..agIlIlU ........ . )lllhnlu, p. E. Celli" ..

2. HI 20 \1

18 18

20 If' :!o

' Inuyoll, p. ('Ilpiy. . )hl!Jnlill", i'I!' ('nalro blw; . Mubll", i.{.!. BahllYUlw~

~

L()pulnll, p. '\Ii"llIniH .....

UI!lC7.,

i. W. BollfJl_ ......... ..

t~ ~:::::~~: !:: ~~~~~~~:~I:, ZO

2K

Lnbllllj!llll,

"1If'~pi',

11

Ibay ..•...

:!,

M.

It

:..

)\,11, HI.ILI:!

Llnllu·II.·rf(JlNl, p. Bal,dn .

211

.

II 20

LL.

:!T

21 II

18 IT :!U,27 :?i .. 26. 'li4 to 10 27

. I.m":!II, p# D.inln........

"'"

LiAnbfJ.I, (.1. ~lIri)..'tI" ...•..... Llangl.l11, t'nlU, "\(iF-ltmiJo! ..... . Lib:lcau, p. Cupi ..... LibAg'1I0, i.J!. Rt-lIll;lraT1l Lib:1s (Still .Tl1lilin I. p. C·:i.pir. .. Lib:b" i. N. Sllmer .• LihtL.., 1>. E. S:illltlr ... Liba)', p. DnJlitun ..•........ I.ibj6, p. W. Dinll~nl ! t-iuril-fJ.l") Libmnnnn, p. ~iitnllr .... Libmllllnn. p. CRmnrinl,!;i . ~\

~, T,

\'

Lopanlo, dis!. Luz(,11 ..• Leytl" i./!. Bi~)'nl'l .......••• _....

Lfbog, p_

'Ilil'

Loog. p. TuhluH .............. . LO/oII, ". Huhol ••. P· TllynllllM._.

1.11

I Ji,II "'· n ·""" ·...

l..eonnbT(lu, i. :0.:1-:. )!i/llIIlIlIlU t..036u (C:uuauIII11, I" Ilofl/). Le6n, i. g. ('II ~II~ ..

'Inl'l

p~ I 1.111'1111, ". "\Ul'\'!1 EI'ijn I), :"'11 I 1,1Ipi. 1,.l·aJ»lIrirlt·~ . t:1 I 1.IJ"'anlll~. i.)700. P:UlIl\· .• ,... to ! Ln7.'m , i. X.. \r('hipi{'lu~u.. :!:i

1,1'lIll·rr. p. Bat;ul~II" L.,Hll\.·I'Y, p, ('OUt·I'IM'i"II ..

l ,ullllnj....U1,I·/lln.C·(JIJllJuto. 1'. Ilupilllil. LUI'II:ll1, 1'. 'I'II)'lIblll-l

10

:m

2,2:~

20

II()l'Ill4 .~

20

:(; :!i

8 20 :!2

LaJlllaya, XW. P(\nIKlIn......... Lamlr.wan, 1. ~E. B;II(iiJu('... T.allliluII!IO, p. Ilo!la.............. Lalllinl!'ao, i. W. ~:lJnllr...... .....

Lurull\""JII,/I&llituri",i.~.

.Ja:.wa.".Sl:.l'kJltrll .••.• .1alflluyn. p.('fipi1. ...

~:

:!T

.•.

.lill,.,",,~a, p. "nrill'lvJ •.• , •.. .1nlnUllla, 1. "' ..... Imnr .....••..... JIl..·II.I'·:\"m·\·uE.djll ......

18

10

!;!:;~: ::: ~i:;;;'~ _"I,I~, ~:;:~T:'~~i.~;'~~~:.v':::::: Lu7.,.l:::::::::::.... 1....... .,.- i. h'i~n. p. ('..iI';Z...

'""

Lu!!IJIIU, pr. Lllz(,u . 2,9 Lngl1ndi,l" ~j,',rung {) 1..oh8t-ll1hllt, i.g. B.L..;ilun ....•... 26.2S

2, Laja:-, il". \\'. Ltlz{m l"lAlnju.n, p. \V. Pnnuy _... .•....... ,',' Lalallllo, p. •E.EColli!..............

"'I\!"n.p.BNIJlIJI·I .•.

2'

2:~ !~~~~~~~~.~i.I!;~~:;::iJlI"~""'"

~~ l.ajnno~. i. XE. ) Iillrtanuo

W. "\lIn(lllllfIOJ bjo, p. ~'1:r"-I \\'

11

2,

1,,,JIlJ.ul. (I. )!ihillld" .............. Imo,I', Cuil'bm, i.).!. BIII'U)'lITlI" .•. C ', 1,1'"...'tI •p • :unarUl'!l ............

I~al,dn DItUKo(·',J'" ,p. \1'1:f"U" W. r!':.lhl'ln dtl L{U>'ilulI, I;!I" BH."ilnn

2'

2;

~;I,~~r~~~;~:l~:·JILo.. ytl~. .•........

T-raI,.·la.pr.:S.

'0 2'&

Z~ !:~~I,~~.P6~:~;\;1·:~~:::::::: ;~

I..m.u:ill,i. ;\'" n"h"l. 1.11",111, p. lIoflo .••..••. 1.ut1un~. p" ,\ 1 u.~lJUh· .. r.ulli~. ". floh(11 ..•. 1.t\VI·lJlft".. p.~ll.mur ..•. 1.ra\u-!aYIl, i. \\' S:iumr l..t>lml>, ilc.l'olahulu ... 1.1·f!1U1l\~, p, I\,lilll .• _ J.l~'tL."lpi. p. AllHlY ..

LiB-n, p. BIlIUligutl

Knhint.'1ln, i.~. TlIl'ul .•••.••••••.• 16,:"~ K:l.tuhhi,i.)!.C:I."ilun ..........• 211,28.

.,

l.u" \1I\'1I,j,p,~llmur . t.n>' Pil1n-, 1'. '\lllIIilu

t;!~~~~ll~I:~'; ~~.:~t~.:

K.

:!l

r'll1narill~

rndun.". ..... In,iall:':,f" (in-ill' .••.... Infanta. (li~t. E. LU/.t'm II/fanta. p. 7.llwl.lfllt'" .... Inl.'1llall. i.~. C·alJlarinl- ....... _

hll\l'~, COlO. (·:Il{U~·J'II...

~p

JUt'tmblll', i. J!. ('uyu~ •...•.•..... lnlul-"%l".l" W.('t>hll .inrau-jurno, i. ~w Pnuuy

~~

I mnlal!ull. i.J,!, ('uy..... ..... . ......

Inill111.1"

21

" I.linhll"l'~. i.:-OW '[IL'"batl' . . '.. ... .Jinulml:.!IIIl, i. \Y n"",,I.......... :?:~ .!oh"I.j!. sw "illllnllllu (~uhi) ... 2, ~ti. :!., Juli•• i.!,! .•1011\·,..... . .•..... Z. :!1;.:!8 ~ I J"lil.nlp.,illlil :!K ~ .I.mdiil!, L "i. ('allmrim.,... ~~

~~

Ilil.oan. p. ,\ri,.;a1JIi~ ••••••••••.•.. !lliUUl t,lt· In hahf:lI, .... 1Tt. ~. "\tin·

lnuban~'1\, I)· B.,h.,l

~uril..'tl"

.JUt.....

II.uYI1,

IrllU~,

:.."!,

~,13 :i::;~~:::I~~·~~:'I~:I:~ut\llI

HmD!!.!,. "'1Ii'\"a Yitlll~'11 •.•.•.. 1.-:t.laml..-tIl:1ual1, i.:.!. P!U''''~lI:I .••. Il!bur.i". p. JI"I1 ..... iJ;:UiL'QD,i.j!. r·,iillo ..•..•. h.'lli;:·II.(·.J:!lly:in IliI~rltl,(,,;lp.l~~tlo('la ........ . p. I'UJ,itan ....... .

~'.l'r.

:!.I~

~t

1~ :~~:l~:~;:~~l~~~;~/:~il~~~~::1:1)'

1..-\"".

II,,,·, ...

.lill\ll.tnrt=lln.i. \"".\ ('h,\. .Iinull.IIIIII.I" \""I:ro~ I· .lilll.alIl:l)lulI.p.:\,'.'o"", W .. .Iilll,··I\\'Z, ". 'li:-;llIIj ... .iillll'lHl. I'. l':ipiJ: .iilluHlnll,tiimlllillll,,:'llil1l1tlinll.I"

I

.Mlthillog, p. Cfunigulll Pfib:lllli,.) . 20,2T l\[Uillit, p. SuribfJ..IO.. ~T

il1Il1UYJUY. p. l.agunlL _...•. ].Iulhuj, p. R :\lm:blltc •••.. 1, ;\Illiabtiu, com. ('olubuln .. ' 1IIIal>On, p. )Isuil:l .. _. )llllnhlll'I1'in, L g. l 'uMl!o!lu\ ) 1:tlllht"IYOC, p. ('Chll '\IulnrRba,i. w. LlIl.un ....... . . ~ .. )(oJttjbn, i.Jr. (':Ii1\1llinlll'tol ..... . :.-.rllhlluJ,:. p . 11(1\'"0 ••. "\lnhllHllui. i.).!. Bll." illIlI _ .• • . . • :!, ~", 28 ;\lnl,tllcg, I'. {'uL.'t1y:in ...... )laillllj.!'lllmll, i. E. raIlIlY • . . ;\1:\lIl11no, i. E. PIIl'UJ!III\ . 2:l ;\llIll111ipu, i. SE. r.lll11hmlll,{;:'11 • •. • . 2d,28

':\lnluJilIl, "0111. W.

rnnl~lUI..

21

? l ulul'llI'ktHl. i. W . I'arll~lIn

11\ III :!T ;,'7

;\ 1 1I11I\ln~llll,i.~K('cItLi.

10 20 III

i\!J\IIIY, p. :\"W.

~T !l ~O

!I 1:1 :!:l

I,

)i!l~at>:11 i. W. )Ia~ba(l·.....

;\ lltlul'lld.i.;\'K('lllllllrilll·" '\lalu:!ilJui, p. PIlIlb"1\~illlill .

~r. 111

II , II

{I,:.m

'(IIIUIl!.Jl,~IIII1i1I1. r:tnn~'

:!~I

~o

_

:!I

'\Illlllyn,i.K, 1':11'11):1111

'1IIIl·I.r'tIl , p. nun"I" ""li hago, p. 1." \, ,, , " :d fh: IY.I'. ' JIII/illi 'lulibo).!. p.

~ l')!ro ..

\\ "Ill k uh()j.!. i . W. Bu ho l .... "1I11,'IIIIJ,t, p. ;\lik IlUill..... ;\llllilfp.,t, p .•\ Ihay .

~1 .

I!I 2\1 :!1 :!:I :!, 11


II

)I"~;'I \

'h\lfllull'l'.ni!1i~ ...... .. "lllhmu,l' .. \!llll}·_ ..... . 'Ililill):ui. L \" 1<. Buhnl ..

~!:::~:~:~'~: ~'. ~~I~;~;~~I~.a.I::: .. : : : .

'fill'

I)'lIll1nlbjs,i.~,IA'~'Io'

]I

'.Il\l>llnll1, ".

'·n}U,.

I,

.... .•.••

~~ ~:::::~:~I:'~·I~t\~:~~I.······ lH 1i

)In{inIUl'' i. \\" Pllmgllil ..• )Inlnr;:, p .. \I111IY ...... .

p, :'\1I)!I>urtiIlJl.I" 1l.l!'o~ \ XII~",ipill)!, I', (. II-!:ly,iu

~7

'iu~oti.ll.I.~.

2~

\""","\110;:111, i. l-'_ "a~I~III'

11 )llIlblit',p.W'hl"lonh'. "uloll'l.".ll. Bllladu " :\10101\ p. illll'ilan ... 24 "ltllh:~n, p. T..njlull(\ •••.••••••••. "n!tlhulJ.!'luhnl. i. 'i. Plln\JlIUl ..... 20 "(1111.>1111, p. TIlYllilll>4 \rlllttpU, jI.\n1illlll· . 27 28 ~llllIil', i. R ;\linrlimou ........ .. "\Innllulllk, i. L(. n'lll1nJ!lIillltlli .. 23 ;\laUllllhlU , i. NE. 1101'01 . )'lIml~ljI\V, p. Cllmigufn (~. "in· Ilntlllo) . .. 20,27 ~!lllUlln, p, Cn\.!uynll .•• "lIynnj..'l1,LR7..l\l1lllllll'" ••.•. "\rnmhllillo, p.l \ll11l\rilw~ . If) ~-I "tllllhllnlll, p. W. " fimlnro 11) )I<·,.m, i. K Pl1.ntp"lIn • ,» )Inmillh,lto, p. (':I"i:l: 20 'h... I ....llfll, p, C;~ll\'L ""tllll\ll\l;X', i. t.:.l'uyu-'. .•.. .•.. 24 )hMhor, i. j.!, Tn· ... RI'\'e", ~"'. ~Io· rin,luljllll . )lalla(oll~, 1" )'IUlJ..'lI~in:ill S \IUI1l11,I(I, p.:\. "\,.1!I'f,......... 21 "'I{onrll'l Xtifi"l, p.('IWitl' .. 2R "llnn),.I" :o'urij!1\o . ....... 2, :\I ....f'l'crll·" 'l..Il"), p. 7,flln1IOlLnl,.'"Il ... r...·rt'(.>dI':'.p.f.1E~:lmlLr ...•• "mIllY,!'. ]);i\'l\" . W :,>fnlw:lhurbll. i. ]~. ~lillflllmll'.. .•.. 27 )Ieridll, p. 1.1')·"' ........... . )h.'''.II.i. W.Srtmllr . . )fIUlOt~·,in.I" Wl'tlnl n •. 27 )Mxil,(l, p. PllniplInt!:I • ){alh11~·Un).!lIi, i. XV 'iindulltlO .•. 28 ;\h'YQ\uUYlln, p. HulnC":il1 •• ){l\lIfilln. i. ~E. Baltil/l;w .... )lnndll':lII, p. W )I[I,>Ilmll'. .17 :\finJ..'lIO, p. Tloflo .. )lLmtinu..·, p. (' ..,lni ............... 'N )lilo!rl'n~,]1.:::'. ,rn.-thnlt-. II "'l!lOlluui, i.~. Lllhang ....... 15 :'>Ii1I1M, p. (':unilrilll':'l .. )lllndurriIIOl'I,.lllln(,. 20 )finn. p.llt,no •••• • II !\lundin, p. ;\1 i~nUlitt..... .. .... 26,2, "illl\hlh.9(·. 1'. ('lImllrim'!" ...... . :'>[l1l1gnldlln. p. I'nn!-'I\sinlln........ S 'lilltl.lin, p. l'nmpullgll ..... . :\1:m~tn:l, p. Qoillnwill.. 'fimU\ut., i. E. S'\.lIIl1r ...... . )t!lllb'tlrCn, 11. S\\'. "ind()TO . Hi 1 'finn~an~nn. i. E. Nl.n1ll"I' .• l' )lnTll,,<lUllrell. p. PIIIl1,.'1I!-linllll. 8 ,rlll_lnnnn. I .•• ••• . ... ~. :!(\, 27, ~fi Mllnb~l·tl !llli ~\lr. i.. E. BnhHl!h"... 2i) 'Imllom, IS Lmo;(m 2,15 Mangllirln, p.l'nmaril1l·s .... 11 'IJIlg1lo, P 110(10 ... ~J(l 'lunirall1ln, p. 7..amll{lllnJ!'lI..... .•. 28 . ~rlnglulllllt1t p. (t.lni ... 'N )lanil'!mi, i.:-:. ~:i.mllr... 2,]8 1 )liniM, i. g ..Tol" ...... 2R :\ltllli,-oint, i. g. Tllwi·bwi. ~s "im'i",. p .... 1i!O.:.lIl1b ... 2, )lallit.dl, i. :'\ F. (':II,mduollb ...... 1-1 "'linuhian. p. :\"1.\'ru~ W 21 :'>JlIUigOlli",I'I), i. XE, Punny •.....•. ~O )Ii ....'lmi!', d;'·I. ~ .... rin,lnullo .... 2. :!H.~; ~1[Lllif."l{n. i. W. Pllnay .. ..•.•.•.. 20 I' )1~N.ullj"t~. "\Iis.:llIlil'! ... .... 2li,:?i 'Ianiln, eliI'. ~llIlIilll y :\rt'hipiclu~o ;\11l,an~, I. g. Rahull'!oI .•.... 1:; Filipino....... .............. fl. Z9 :\lnnlhu!lI, p. (;(>bli ........ 'N ~rlUlihx', i. W J'Unll!:lI11 2·1 ;\rrlllllr~'. i. go. PnllllY .. :?IJ ~llIlIimhull\n, i. W. Pllrlll!Utl 21 "(Jb", I'. F. "":\."hute 17 )IlIuinlll!llll, i. :SE. 'Iltrin']nqne.. 10 )logpOl!, p .... rnrindUtJUt,. III 'lllnilnn, p .•Hhny . 11 )Inlo, ". 1I11iln............ :?\.l )blljliy()(l, p. ~,,,!!ro,. . . 21 )Iolu!!lm. p. )lil'<tllli~... 27 2.'l )IOID[H)J,:, i. 'X E. )lnrin'\n'111I'.. 10 'hlllinglil,>, i. )i F.. ttAltibnl' 'hmlllllal. i. ~.l·U()lIIrint·~ 10 '\1')I\l":l.rin, p. Tilrlu\' ••• B "anu{', i.:->. )In.~balc • ..•.... I; ?llundnll!,/m, p. X. R1mllr. lfi 'Inn..alny, p. E. )Jindum 15 ;\IQIlg:nlun, i.~. Cnlumllllll·_'I. 24 ... rnll:-;i{)l, 1" SI( 'lilldnru.. 15 ~Jon~os.mongolil, L W. J .I17.'l1l ~ MnnUIl'Jlo,LW.B"llOl.. 2:J ~lonjfl{Ln),i.W.){IlJliln.. fi,:?!l )lantliJingtt. i.~. Pnnny 20 ;\'lontulhan, p. )(aniln .• !l,:?!l )11\n1l1·.11I), p. :"I1i~amis. :?; 'Iontt1iUr, p. S<ll'8Og611. II :\lulltul'unnn, i. S. ~limor....... IS MQri(ml,,", p. 'mrlul' . Manubo, i.l[. Tnpul ::!h 'Ion'm, p. Biltwln . )fl1nll~,!lln, p. \li~ami:,.. 27 )fbrOlIf.{.dil'l. LUJ>:'on '[unwalln!), i. J:. C'up", 2·J \lbronf.{, \'411" )r,"rollJ.: • ... rilmgu, p. W. :\'1.\'tl,~ 21 'Inml)(lJ,{. i. \'1-:. ~I'j:rn" . "unlJ!'ln,jilH. p. t ':lvill' 11 'Iurin, i. J,:'. t!111l1iluhllll 10 ""ur.di.--ml, i '" l'unnr ~I() ""hUl(l~·. p. TII~'l\I,:\ ...

2~ ~!:::::!:::;\:~,~~F~::tt,::;!:;tln'.'~ ..... . --

"'

'0

,.

2,

'",

,'"

" ,'" '"

I I

'1

... ra~o~lIt\hi~. ,',JIlI. i'~llIIIHl!mJ.,ra 'InrfllC'ril'lilm,I'.:o.li":lIl1i,.. "'Iarihujot·, 11. s\\' Rnhol "urkab.:in. i. S. BIltlllJl!lI~ )hlrijntllt·. p. F. Suri).,'"'' :\larilnu, p. Bnlnl'zin •.•....... "lIrilllhupll" i. S. Tn~·n"u ..

"'Iaripipi, i. \\'. ~,illlllr ;\h1ril'il'i. p. 1..t'~'t. '!nriqllillll. p. "lInihl '(uri\"tJ\l'!'l. JI. Balmin 'iuriun)"'lI, p. 'lliriUtlu'pIP 'fnron).,'lI1l,Lj(.,lnlll _.. ;\Iuttl'llt(t, j. Ii. LutlJll... "lUtlolllo',I" '1! .... I1I1I+' \ill.~i, p. 'lUI"'" \' "allffl, i,:-;, \lilJll"ru. '\IlL"iIlJlil. i. ~\\' lIub.,1 \hl.. inlll'·, 1'. Z,m!ludp!( "H .. i~iu~i, i. I. ~(itnllr 'la'IIIIIg',1. 'i, "MIIlY .. "UI, ".IAt}t,· ":tllthl\fI, ;,~. Tit-a"

"Illil'·'·'". p ..\\)'''r

28

... Illn!.t'uill, 1"'111. nilU1I:llllo:lIl1

2, 23

'luntill)!lnl';!.\'. :\JIII1i1n '[unol,p. :\"11\'\(\ ("I'ijll

fI

2, S

'Iun·jll. p. \'t1.\'r<'~ ""n·ill. p. Ti\rlltl' 1', nn"II\':III1'~

n 10 • .•• '__ •

~I',:!H

17 I,

\IIIulllnl. i, :«1-:, l'Ullllr :«uhnfIlIJIJ1In.n, i_ I': SIIIIIIII

}." :!::

\'lwarltin,ll. La~ulIIl .. 'indlihl". LSI· !',UlU' \111,.'11, I'. \H"IY. .

p_ ("'),!'I •••• )./UI!Il (~I1t'nl I :~'1'1"t~1.111J" I dill"!! \'n~llJ,a. p. t ;llifllllT.il"

.'\ 11'\ 10 I\l

:\Uall,

17

~11I!1lm".i.'"F 1'111111\'

:-;"III,·rar:I_.

'KaJ.!'lIilfltll, ". I "h.-Ia ,I,· Lllt/,n :\llg'lliHnn, Jl- '·Hio',n. ~I\il!', p.(·a"ih· ..... , ....... .. N"nJltl;ul,IJ W.S:i'.lar. __ •.•. , •.•. ~u1iho .. , i. ~E }7111111,\' ••••.•• ' •••. ~llll1nlfll. i.:.'. I'alm~' _.~ •••...••. Nu1ul'a :'\ut'\'o, p. .\n1ill1lt· Xfmlu~I,a<'lin. 1'. 1'liio',n _. ~I\lnl\tflln.i. S. 'It...,.I>:lj,· Xnmilpil. \'. r...'[mnln .. _ •• _ .•••••• XIIIlIIJi!'{lIIn, p. :'\U"\-a (.:..·ijll ..... .. :!\:I11j..'tl.I!. ill. ('alJulli~mt·~ ........ .. ~Illl""'tllu", i.l!. (~lla.minnl·," _•• _...• Xt\n~lf,a.

:'\ru-u·:in.l" "in<ioro •• ~ ........ . XII."lIJ,alll. i. 1,1, naJlihn, XasuJ!hti, 1'. BlilllllJ..'III' . XnUlli, i. S F. PallllY ........ Naujlln, p. "inrlnru •••..•..... Na\'lll.II.I."yll· .. Xa\·aln.~. \".ll"jl<, ..•.

Xun\.... I··I·lipiz ............... . Xn\'lltll". "" )Iollila. ~Cf,!«'''' 1. m .."yo.." .. X~r"_. E., pl'. f:\i,:rr')~ (Iricnl1l1 \ .• X .....,!w"'y .. pr.f ~ ..~".n~(l,.,·i,lt'nlnl I. X.. noc, p. S\lrh."ll'~ .. Xnrz.:.IL'Ilnl)" p. BIlItW:ill. Xondi"hL-.I'. ""Imiln .•... XI!""lct:I,l'.('U\·-j\l·. Xlll":\."'.i,:-'W. P:mny ..•.. XII{.,.lru

~l'lit)ru

<It:'

XUI'\'II (·:II.'...rt·_~, p. l \·l!ti ... XUl'nt (';i"d'~" XnL'"Il I, l'llp. <'amn·

11, Il(\('''~ S .. EI·iju.,I'I·,n·nl. I.IIZ.·I11 •••.•• ;\\1('\'1\ '·;\I~'llI'il\.ll. ;\qrt'fl" F. ..••• 'XIIl'\"l1 '1'h:""YII, l,r.I"t·nt. 1,u~,'1II •• Xumundu. 1'. ('!il'il Xumnul'in.]).Sllril..'ll" .

a Olllli''''''\II. i. ,. "indUlin"

0..['. i.~.I'uyo.....

o'nonnt'I.I,·1',~rlnl·

tlllll1)!". i. E_ ('..·ht'l

01'·'1i.". L1"I\(l 0111111111.:':1. i, \\" 'lindIIlM" (HIIIII~:~. i. 'i 1'1Iml~ IlI'ttl.I'.'.Ij-'::lmis. (l1',·,n,I'_I'd.li ..

J~1I1~'III,

1". 'lll.-Ioah· .... ]'aIUllfOJ.I'.I' 1-:. 'III~I~I'" Pati!,;!.!!.". ~:imur .. 1'"I:lj:Iln, i.)!.l'olilio I':.rlaui,l.~. L,u,m l'uhini:z.iL 7.aml.nl ... Pnlij •. ,n.l'. L !".i.uuT Palilll,i. :'\.( :f.lIIuriu,· 1'lIl1iul-'3rl.i.~ . .1.. 1" .. l~lllJ11l,l'. H,"m.'lI.1 ..•.. 1·lIlo.p. r, 1--l·YI ............. . I'lllomI.tm,I,_i..l.·Y"· __ •.•. PllloYIlI', i.;!. ('amll\lltm... _... 1':l1tQ('",.Ti"~II .... I'ahbn.!'. )Jin.J"M •.• I'.uuruhallet'-. i.::!_ ('.LI.ondulllfl·al~·.i.:.:. PSrn.!...UlI .. 1';lllllIU-_.

I, II

::-1 :!~ ~:I

1,11

I. :!() IT

ii !'

~7

l',\mLujan. p. 'i.

I,.,

~'Imllr

l'amil.af"lm.i.~.n.-.,h,,1

n

Pamiullitnn, I'. Fk.Jh,,1

~~ ~:~:~~~:,~~~;:~~n;,~:;t ~'Ct

I'Hmpl"lin,p.{·ap.~·,J"

1">:J.U1jl!ill1o.p.{·am.triu,.,.. l'llml'l:ona, p. ~'M..!"'''; I l':ullfjufn. p. Jln'~A"'; '\': Pnnahul... n, i. ~L. 1':llJa~' l'llIla..<Yf\[llll. i.l! ..... ·".(·1':11':1 I":lna,in. i. SF J..~~·k i':.m!lY. i.1!. Ri"'I~'lL" Pan:ty. p.,·,ipiz I'IUlay. p. lluo'o'" ~ Pun:l~', i. :.'.I·at~il1.\u:lIlt·~ . PllIl.hltl~-aD.I.:--. 'Iio,\an:l" l'UluLin,!.!!. ",.ho,1 .•.• l"-noi:in,i. \\'. "i",lnr,

:?,:?I 2.:?! _. )i

!I ~I ~

!I ._

In

11lllWIltI"t('I\,lml~1l1,J,:,;i1l1ll1

1roo

l"l.UlUitllll.i.;,:. nllhll~tlm·.

Ii

('I·.ill.". n,iYlIfI

~j'

omni, p. l\.a(,,;i11 (11·,1(\11;1·111, 1', "i~·lIl1li· Ilri~, 1'. I ,.;,inlllr or"jwol ,It· l.i"hr., 1 )tIlrh',u, i"lI:tlllllu (IrlllO" ,1'.\\' 1,,'\1.' IJ'l"lrla, I'. I 11",111 fI~1o C. " .... ( ,·hu Illt'i/;!." .... lIri)!I" I)I/HI, p. 11"{I,,

l'II'lll\·. p. nl"'"'' \ PltttluhnllJ:, ". nnhw;in 1'.Ip;lhll." !.!_ Tltl\, ·1"";. I'\lqllil,I'_ Ill.!,,'UIll 1':in' ,1\ I' t w)tnlll I'lnt,!'l. i.I.:'\\' il'! \'\ 111',,1,_ 1'.\1 In. :.lIIlr l'trall'I' "'III. I'OUI. I .hf 11111 'I 'liwlllOlln I"mll'u 1111' I" '1;1I)iil1

:!Il

" lllJ1H

" ,.

~n

'!O

O~lII1IlUro·II.I' I ' "

I"

1(;

nll~illlll 'I

1!1 :'1 ~IJ ", .'(1

'" '0

1"

"

,.

::l

11 21

-"\.', "

.!,.!U

'"

...

l"lUllhw.I.II, 1'. "ul1ilh • .• • .~ ... P:.lDdllnttll, j, :'1-:, r"llr.l:':U.tl ••••••• Pan ,ll' .\r.l'i'-:lr. s_ F:' Lnu.l) Pun ,1" .\lll,'1U, i. E. )IlL-III,· ;!ll P'lR ,It, .-\xlkrtr, i. I·.. P'ln:l~ :?7 I P1LDdu.-an. i. \!. 1'a,lIl!UbtnUl ll:mj!ll."in:.in.l'r. "'111. Lnz LI. P311!-rumirln, i.~ ..1,,10', .. !"uujllnn. r. ~\\', B"lwl M' Pal1citlo. i. ~\r n"I",!. I PUI1,-"IlTI. f'. l..n..<tm,. f'lUll!lIil.l" :'lli,.,.tiui .. ~4 !':I1I\.!"I.:trsn.l!, i·, \\' Jol" PlIlli,llIi.I'.T:irLil· ....• :?l l"'Iuli'jlli.i. \".l·8.I1I:lrillqL hi hmi'luiall. i. ~,;\rin,\nlll . . . s. Pnllit:lIl.,·.l":iPI.l. .• Z-_I J~tlnjulllltjl\n. I. l!. Tn\\ I·la\\ :'''11 l',ul_,icuit.m.p.,.... ,..;IIIUlr • ;:II.:?' 1~lUltuh:II1::,il1.1":\u .,.., l:.,·I) _'0 I'Imf,)j'tllJun,I,:.: . .Iul" '!.i l·al1!tl~I)t'.I' .. \llllY -. __ P,umloijnll,1!'. i ....... "iud:III."

~n

is

.

I ~:~;~:~: ::,. ~~~~~i:::~~:;:

; :?,'" 21 2, ' I

!l

I'!

:-.11'

2'

:."0 :!,:!I

'7

" "

;:.;

Pmup:.me-.I.1lr. ,·'·ut. 1.11.;;;

~I

'"'" ,.",<

IS

1'lIlllhnjun.l'. ";F. """IIHr

:!.;

I~'

'"

.,

l'ah.fUlfl, p.

~(j

11

rim'..... ~11t'\"jll'n\·l'lfI,

;\11{'\"a

O'Dl·!lU.11Ip.lt"y,·· 0<linnj,!'. p. \",~rn.," W OllitU1~Hn. ". \y, Tahh..~

I'

l'II'II,i.~,.I"I,',

:!II !.'<I

hl~ \'io-'()ril\_~.l'.

"'Ir,,"illl.

I',

l'll\lbilno, ft. TIIV,\J"L'" ..••.•. l';~I,ila"I'i1i1o, i ... T4,ollQjll f'.\.I!'I,ibQ C;rnll'~", j,~. Ta\'!IJ"UI!. , 11',li,!'-""nj,iU, p. W. ~:'\fll;H II PItC"~:mjlln. I,IH. S \\'. t-:'lmJr 1."1 1~;ljhr)l'.I" ",·nl. .":,l.llJor ...•.•

Ii I:;

1'. (InianJ,.'Iin ..

'Xunll, i. X1<.:. Ilolto\ •.••• ~nnllnfU1!nn. i. :\l'. :-,:irnat" _...... \'"umnj"!l1 LO'I,I! Uo. S. Sn""''!!',n .• ~nriJ.ttllll. p. I'nnR~' :'\un"". 1-:_ "; ..~I,.ull· .• _... • Xliro (·hil'.(), i.~. "u.. Ir.III· ~ •• _. ~tnn(jr-.uld,·, i.~. \L\,.I.ltIl,·. :\nrro. i. ~F., Zamlr.11,·· Xan'IU':ln, I'. IIn(~,,~:-i. _......... . "\":I... ipil. p. snriJ..'1In ..•.•....•...

:!I l:~

'illlUuin, p. '11,.111111'iuj'luI,I,·l'ulllllrim" ~ltbllJ..'1\I, i.)!. :-:t'llIl·nml Slthll~tl1,I.:->, \i1l",h:.I!'

NU~'llhal.i.l!'_

1'1lhmll':'n, ..'J-<plIfll"

; ! I'.l··tt·, p.I""1!lInJ.. :!H : l'al."'IIa..I,.~i"uy-lin

I'allay

O,b.I' .. \Ul:IY Olutn,.". p. Bll1uniu

N H,~l

"-;

"

s

"1\"""

\a..lft!I.p .. \H~l,\'

1<' ::!·I 27

,1._. .

,'"nl' 11.1. \\' ... .ifll~' 1"U1UI: lll. i. I ~""'h,

:,:5

""

~O

"

1.'i ~I

"

....

:,.

11

IS


12

lilli' 1),.I.m·~

l'l\q.l~'~la, l~l.",;u .1'1

p."

)1"1'

:!:! /' Pnlllll~lIi. p.

1~."I'l'I'.I.'.·1.1i

r',in.·, ..

~'UlJllr

p. \Y Tuhhl.-

I'. I ·,\UI;lril1~·~.

)·.i-I::.!'. 'I,mila l'.l.i~ i. L :--.nnnr l'a.• ijlU!. i. !o:'. ('-nh,h··.

Pllnh!'Il,L.

"UlillUi,!,. Buludn.

1lI

Pnlu \ '"I>lIU", i. W '111111Ia.

II !I

1"t1i'I'[ullti,I.W' lnlliL. l'ulIdn.l'. \·U'·'·II l':~'ija . 1'\1I\uhlllli. io,.:O-:\\' ";:iUHlr. l·unl.I'.T;irl:h· . • • . PU~·l\. i.jot. I. 'uyt"'"

PiL·.i,I'.lI o il n

1:-. __ :.>u

I'lHr:III:I'I'.U·yl~· . • • • •

]!i

1';l.~'I'lnin. p. J1,1t ....• \ • i.L!.,I"I~ •. _._ , .. .\!'1I11llIl"n,i.::O. l·lInl~Ul.t

\'r

h

"'un .\J,:UMllII. p. I1nlll'·lin. :-;,Ul

:1,:'''\1 11.:''11

"

~\tiu.n,i.I! . .rnlll

P,lli{.... I... i.C' . .T .. I" .... _

:!....

hll('r'Il'.I'.~lu.llil:t

I:!

l'utll;llll'III.:~ln.

i.t! P"lill,) 1:"atnnnL."t·'h. p .•\1111'1111' • J\U"~'Ih', i. ~.I'ailimilllh­ )~ltUU~I, i.;:. ('u~",.. )'tI\"ii•. p.lloil'l ... _.'_ .. ' ....... . Pay", i.:.:. 1·;lluOliuu....... .

:.\} :!4 :!-4 :.\1 :!-I

I'un" i ..... 1 .\tun,)IIIUh- •.••

14

Illlil1l1jlUn,luu,p.:-:liUlllr ....•• _...

1-1

(lnillltUlI, 1'. Rulm'1iu Iluill,-llIt'YII, i.~. :\lintllllUlfI . lluinillloon, i.:X. ('uY"'" . Iluinillihun.lt. i..... 'S_ ('uyn~

l'a;·, .. ),.('uWIl,lu;tlu", _•.... j'lU:.p.lluilu •. _ .....••. PU,I'. Tlirla.·.................. _ l"'i1u

Bla.tl'~I.I'_

:."11

.'\

t;tl..'sy,in .•

Pt.·nn J'lllllt., .. H:l\lIn Pl'liarandu, p. XU"n) ~djll P.·null ,Il' l·.mJu. i. \!. C,llnUliIUI..." •• l~.;r,·z lJ..L..muriI1u •. p. ('Il"iltP"'\'1ldnr (.tdl.i. \\' 1 '",Ioti •• l'i.:ll, 1'. 1 'atnl~',ill • Pic III", 1" :'IJiNlllli" •

S 24

I'ilur.p.('",.u . J'i1.1r,l'. ~illl'~"U1J

Pihlr.I'·~'I'-",.!"·'Ii_

i.::. &.illili ...•.. Pili, J'. (·.lIfI.lrirH'l'. r~ililla.I' '10'.1'''111-' ....... .. PinsllJl.... 11I.'.',.... illlar .•••. Pillah:ua~all, 1'. L. 'liwluru ._ Pilllll'IIIIIJ1lIl, i. :\.('atllariu,.,. i'illul'ililll-'IJYUII. i. r:. l"umgua . Pi'18.UJllhtYIUI, 1'. 'fimluni .. i'inl111IUIlS!'ljulI, 1,.l'~bLi ••• l~n.lafll-'llll·hl.tl/>.lIn FerlluIII!ul, ";IJ'.

:!1),2.

::

~~

J'a. .·ay), 1', 'luuill1. i. W. I.ullin •.. I hla, i.."'. :'o 1.L"IJUlti Pi'luit, '·vllt.l·nl:dlat, ••• _.•••..••• I'ir.lta, i. L. j 'arab'un •. )'ilnl'J, p. J-;.(·,·I'li ....•. _• . . _.

:!i

R.

SI

~:

2ii

:::~~;if:·I~~~II;,ut;l;l.·\'.~r"~

:!l

1'14'·l·r,I,,";uri~,} ._ .•. __ •

Pulm'.i.:o-.'Iu"hutc •.••.... 1',,111,[,. :\tind"r'} ..•.•.•..• _..•. 1'"lalll,!'ui,l'. _\IIM.I. . .••. I'"liltu. i. J: lufulltll .• : ........ .

1'"lillo" •. I'"jill.) •... _ )'1,1,., i. \' JA~) Ie _.... • 1',,1 .., p. Dn)lII ..... ll. 1'"1100".,,, 1.llJ.('()labal•••• i"JhJotj',u,i.J,o:.(·<llIlrJt,'f. ••

1·"nh·\.~II'll, I', ('al,iz ....... _....•

I'IJlJt<-'~",lnl' .\lilf'lIY"J,I,. .\,"\!rw, \\'. p,'mll',j>.I'allJl'lIl1gll •..•.•

""1''',1', {·:.I/II"!o·~....... . ..... . . Pur., ,I,· I,.~ { 'nl/ll)\I", L 10(. (·UIIII,I"" I("I/IJ)_ •• "I>!·Jhm,I,·JI"f1" .•.•... 1".~"Jrl'lliJi". I'. 1~luJ)!a..III(~n. _ •.•• l'rllll·il>t·,IIi~t.LuldlJl ••.• _... I'rr.... '''.ri,Juol.!,.)o:,JriJ,fjt". 1'll"r1~ •. I;ull'm, p. :'I11I1,I<,r" l'u·f1., "riun 11,1';;11" l'ar.I'(IIJI l·u,·rtol·rilwll"(;',!,.r..IH1",... I'u~ I.". I~Jlou\"h'!i I'njililu. i. I .\1 i~l"urul'}. • .. ~ ...

»_

~~~:~:~:::~·~~·I~;'~:Jil~~()rn. ... H('~'''I·."',p,XUl·'·U E"ija •• _.•.••. HI)~m;o, p. Bawngll..... nO~<lri,-, (Suliml.I(), p. Ct\\'i\c Ro-aril), p. Unit."

:!i :?5

-II 10 27

I, 1.'; II I:! J:! III l:I

:!i :t,t"l

:w :ll g 2:! 'J '''J

:!O 8 1\

:!; 15 :!I :ti} la

:!i

!'lall lliidru,p.Zltmhnlt'A ........ _.

s. ~',i.X.HollOl................. :-<abung-.lIl. p. Ll'IIlJIlIH .•.......... :-<1111111.11, p. Ikn,t!'lwl l-'ahwya.ll,p. ' lin.I,.ru •••••• I"abt.in,'i. Jl. Hut.lIm·~ ...... _. . N.am.'<al':'.m , 1" Bllfltoc .. . l"1U'l'f)I,L E 7.amhfJ.:IIIL."1

:!:j

17) :!, I;~ :!.7

:-:iljtlulll, ·... Rrlllt.K' .•. :-;;rt!aTUyall,i.:-<.'lindIlIlUQ ..•• ' .• :!l),~ ~aj:..'l"":J~·,i. :\/,:, B{)hol .... 2:{ ~al!IIYI I'. (·aruil.('ufu I "i."~ullil<) .... :!d,:!i ~ul, i... JI. I':UII1.\ :W ";:lIu,·,p, F. ~:illl!lr ••• _... IS l"uludll,i.Jl. 'rubl"", !'-.IIili'a. p. I 'nlll-{:L",ililill ~alll~'1 p. :\1 il<Utlli~ . J-'a"' .... I", p. JJ'H~I,.I-i . ~ah'l·rhl, p ..... Iil/lnr :-;"IiIUIJllhtll'.i.~.(·ullililill"l'~ ...•• Sallpfll, Lg. B~u<ilulJ r;1I\."IJUI(UI'. i. \\'. Jilll''''' ~ ~alllill,'·IIIII.I'I'lIt. 1-111:0'.11 ••. t'aitllJ..,i./l.,J"I'" ~!illtul t. L ",illl"

It\

:!7

18 :,t., :!.~8

~

2i

~ .1111111. p. Batmin

~ irnar, i E. [ij~,')'!1 f:hilflilr, i. X.f'IIIIII.rilw", jo.::uIII.Mlma.... i.:-;. r.. ,}·t.. • ~j\lnll<jllfJ,r (',,101'1. ••••• !'oallJl',i.I ..,·, p. '1tIUill~

.

:!,IH

Iu Il' :l:!

0, :..,..

f:{l.1l

~an

~llll Joaquin, p. 1lotio ......... . :;:a1l .Jo~, p. Hulunglls. _ ...••..... Slln .rn~(:' p. Bu latltn ..•. Sun .To."", p. ('fltnurinI.':' ~1I11 .10.....(., ".l'orl1.'giJnr ..... S.an Jo,..(., Jl. D:i\'lIo Sun .rn:ol-, p. ~"''J!ro;; E ...•..

Run .In!'''. fl. Xl1("'a E,·ijll •. _ SUII :::;lIrr ~IIII

Jo~~. 1'. ~:ltnur

.• .I(J,,~, p. Tltrlfll'. .Ju:-<~ rlt.! Blwlllld!lla, ,'np. _\lIti.

Ill1l' ..... ~:rn .Io!ol- (iI' ('u!li).('lIlill,

1'. Prfndpl'. Nun Jod' rh' II)arllt,I)' Batlllll''' ....• ~1Il .Jo,..(; .It.! :\llInlillU, p .. \hrll .. ~1Il J{)~ fiu XU\'"WIo;, p. :'Ilanilll .. l":UI .ToM< duTI·Il1.(" p. 'fu/lilll. ~llrl .TtlUIl , p, .\hl'll ~llll .huUJ,p. BllillllJ..,'lil". :"an .rUIlII, 1', I1l)hol. :-:1111 .fUlIII (fo!am),l" B'lh,,1 ~ZIIJ .]uall, p. ~'tI'l'll 1::"ljll .. !-llltl .11)1111) p. SUriJ;!lIo. :-;1111 JUlin, 1', ('ltic"I, :-:1111 ,Jrmn Je HlwhtJ(', I'. Buta .. ).......... !'an :~nun dl' I;uilllllll, (I. :'\nl'\"It .. Lt'lllt ...•...•.... )-.:lIn .I\lIU! .11' 110M'. p. X~'M'rn~ \Y •..• :-;an .lImn dp 'fw'lIpituy, 1'. ~i\lui. jor :-;1111 .JUIIIl rid "un"" p. "ullillI_ • San Jlllitin (l.illI\1-4), 1'. f'Apiz. l":111 .Jnlittn.l'. ~:illlllr :oilll i J" ... ,/Utl'llo,p.\'tll·\,lIldjn

~llll ::\IigUI!I. II."N.

S ~t

~an

1:1

~o

III '1,211

Sun 'li~llI.d dl! ('amiliug, p. Tllrhll'. :t3

:Uig\ll·1 ,I,· )[1l)'1I1110, ". 811111-

:-:1111

20

dn ... _ Siln Xun;it'l •. 1"

j

~O

'21 s 7

~l

~an

I

Ran

Plk~ulll,,·ap.

:;;~n

PnH'unl, p. Bnlllll ... . Periro, p. AntiLJuu ....... . Pedro ) Juctlti, p. :\ Inllilll .. Ped ro Tl1IlIlBIlIl, p. Laguna ... . Quintfn,p.Ahnl ............ . tluinlln, p. NuevlI J:,·iju ... . Rufut)], p. Billurl\'.~ .. R:.Jfnei , p. lluhtdn ._

~un

II

22 Ii S S

I ~an :-1an

f.:t11l San ~an

9, :.111

.).) fl ~, ~I

28

11

7.atnl)lll~

Xarci!-<l, 1'. Tuyuha" .. .

!"air Xi('ollls, p.CuiJll .... _ !'i11l XicolUl;, p. I1oco~ X -f:-tUl Xioolu!-l, p. P:lIIglll"imin ~flll Pahla, p. LngllllU ..•... . ~an Pablo, p. Xuenl f:('ijll

S;\II

8

lH 8 17 20

n 8 11

9,2n 27 21 s

BlIritu-o •. _.

f.:tUl Rllm{'n. p. D,h'l\o •

~;

Sun R:lmbn , CUlII. Zambonnl-'I\ •. ~all R('lnigio.p .. \nliqul.l ..•.• __ . ~an Hcmigio, p. Ccbti . f:-UII Ricardo. I>. J. PIIIIII,'11\ ~E. Lc\·te)

l!l

Sun S9.h'ador, p. ?!1iM.Ulill_ Sail Sebnsti:in, p. C'cbt.i Sail Scba~ti:in(Scl'allty I, p. Xcgrm"_ .:!l f::UlI Scbas! illll, p . Salllllr 10 NlIl Silllcbn, p. Pnmp.lltlgn 8 Rmlln, p.lloco... ;': . SlIlIhlAnU,p.loiisullliM •.. SnUb Anll, p. Pnmpnllg-a .• Santa Alia de SlIp:t, p. lohmiln .•.. lI,.:!11 Santa Btirburn, p. ] lofio '2n ~lntll Bllrhlll'l.l, p. P:ItIJ.!I~ilHiti Snntll Catalinn, p. Ilut'o!-l S .. Santu C,lhtlhlll Yi1l:.'IJII." ' [arlit.. p. lloaos:-:l. Nlnlft C'ruz, I:UI'. Lug-milt ..•..•.... ~mlll Crul, L R nll"ll". ....!lulu t'nl7., i. R. 2amhounp:1\ Sanlll Cruz, i. g. :'Ilarindllflul' ......

18

R J ~altlu Critz. p. IIIYllPU ~I\nln 8

~Ilntl.l CrU7., p. Mindor.. !'IUtIlI C'ru7., p. T:'irllll' !':llIla t'nlZ, p.7.uulhulcs .• I"anhll. ' nudl,l :\Iulttbtitr, p.l'uyitl'. ~IUlIIl ('1'11(. .]1.' Nn]lll, ". "nri\}·

I)

!I

dllqlll.' ~:i

~HllIlt Fl.', ll.

I

21

1(,

"

I.lIdll,p.III'1(·I""~.

~1I11111 -:'llaT).,"Ilrilll. ". ~tirn\lt !'lllrtlli 'Iarflt. p. Bnlulw........ .

!'ulIl:I '[arfn , p. JII)('o" 8 .....•... ~l

!"llllIH "udu, p. PIlIlj..'1l."illlill .•..• _ n I ~lIlln )rurfu, 1'10. "0111. j'~llIil"'tUi'

~~ I ~II~~'; ':\-I~I~'(I~: ~J: 7~;t;t·I~(~,;nj..'l'.· s

{I,:?!t 1.1

Itl

Sunlll 1).;'I)II('iu, II. Tllrlll(' .•.••. ~lIntjl I>'nilol, p. Bulu"ltn .. RltJUa 'LIIl'fll, 1" BUtl\llI':i •• :"unfa

R

'0

(\·bll ..... .

:!~ !~::~:::~ ~~~I::~~~~::~l~ R'~~~~~:I~

~.

2s.

Cruz, II. D,\\'uo.

&llhl ('ru7.,p.IIO('(,.~R ........... . ~Illlill ('ruz, p. 'IlIlIiln ... .

:..>0 13

!!

'0

San Roque. p. ( ',,,·ile .• &m Sah'rtdor. i. Z:lmbalc.o; •... _.. _

g

Jl"idro,l:up. ~UC\'II f. djll •••••• Il-lidl'Q, p. Pllng-willlill

f'an J;;illro del ('am po, p. I .,,~·tp •. _ Sun JUc:illto, p. Paub'lu,jnlill Ran ,Tal.'illl/), p. ·j'j(,uo •••

1. p. JIlin" .. Ll·ytc ..••...•.. :'ITjgllcl. p.:.lunilll ... _..•..... Ran )ligu£.'l, I). ~C1i!'rol! W Km ::'IUg-ut:!, p. Pfllllpall~'1L ....... ~I\II 'Ii~ll(!1 1 Allgoy

1:1

1'. P:Lul-"tu~irutn .•..•. _. Sail Carlo!', p. :\l1trm.: "' .. :-::111 ('arlrn<~ll' :'Ifllri.Lmltll'.II. Oulluw~. :o-;iIll'iW7. :\lif'll. p. ('jl~uy;ill •.• _••.•

; '2i

.,.)

""

Ran ::\l iglll.'l, p. J Itw,," X.

huyulH".•.........• _ . __ .

W 16 IU

7':1111-

lU'llllJloll, I'. R"m\,].:m •... _...• ,.

17

:->iUl '1nll'H, p. :\Ianilll _ 1"1111 )lil!lWI, i. Po .. \ 11.a~ :-;all "iglll·l, 1. X. ('tunllrin"~ ~an 'liglwl, i. RE. Pflnll1lul... SHan )[ignol, i. g. Ti"110 :!o Rail 'n~lIel, [1, CaYlljJ:l .

~Ul ('!lrln~,

Ran Fernun·lo (BultiIlJl), p. Til·uo. ~nn Flmmndo, I'. l)all\~Ln~n .....• ~IUI "~('rullndo, ". 7.;.lmbnh...... &m Fernanr\o <fl' Oilllll! 1\","1,1'. ::'llanila

.•..••

\l

.\UIOlrl"d" lnb"ill,p, ZallJbnlvl' S.lilll~,OIl, 1'. 1 'oll\'lliwiun :-::111 Bllrlol"m,"' ell.} l'lIln.nl ll , p. B,,-

Snn Ii'clipl' X ... ry, 1'. )llIlI i111. ••. San F'emllllflo, t·ap. pr. l· niltll .••.. ~nn F(.'rlllllldo, I', f'all1ll rim"fl San li'erunnrlll, T>. ('ubil ..

f:djli. ...•.

p. PUOl]>lIllL'I1 . l"an ) lulltil'l, p. I'nlll-'1l1.itllll1

l:i ...

~Im

l"nIlCIl'IlJl·"U'.p.TllriuC· .. Nlnuitl.i;,'1It1. i. \\'. Buhol .. :-:,Ul Uiooi .... ill, ".('oIlCl'IH.·ilm San F.lIIi1itl, p. TioL,'l'in F:illl T':llri'llll', p. I1tl[l" ~:In Enrhlul'. p. NI.'!.!'r,,~ W :-:-.111 F_.. {t;lhan, p. Xu(!-vu I::t.·ijn .• ~n E ..~ll.'blln, p. 110('0.'1 S ~an VUl!l'uiQ, I'. l'llit.n :":an Fubilin, p. i'11Uj..'1It'illlin •••••••. ~un Felip~'. p, Zamlmlt·s.

XIII'Vli

:-'"Ul Llli .., p. HllhlltJ..,'1l1<

:~! ~~:: ;!:~:;:I:~: ~~.::~~:'.h~I~'~. _~ ~ .•

i,!? LU:i "\:lInmjr,,", • _•• :--IUl \nl<.III;U, I', It· BJllnnl·~ •. :;;:111 .\lIlnnit'.!,. "\IW\'!I 1'·:.. ijll_. :-:1111 .\nloniu. p. T.-It,t!'LlIlll •••.

:-;an FnulI'i:-eQ, 1'. ('el)\'! :-<un li'ntlwiJoll'(' lIe ::'lJnlnoon, p. ('11"itl! .. ;-;atl FrnuciH'ufil,1 :\Iuntt·IP. :'IIllnilll. )-::ml?l'l-:<:Inj.!u, i.j!. l'nwi-t:mi Ntn,b.'llYI p. ('tllllltrillt'~ ~un lirt~oril), p. \hrn .......... .. :-;UIl (;uil1enno, p.\brll ....... _.•• :--an Ildl:fon!"O,l'. Bnln,'tlU ....... . NI" Ilrllffon:<O,P.lltlt'!J"'~"""'"

hlllb ... _._.

Pill~et.

PitogrJ,i.:\E.('umurjll4~ .• _ .. _.. Pi .. '!'".),. 'foyu.ba~

17

~Il·rl·l>;i(>~. p. J.~I1I)(>11I • , Itt·jlHl Ik'U,:nttl,{~'tli. (·Utfillllt" .. Hilll, i. t!. Panl~lll ..

10 ~:;~~:\'. ~ I~\~~;I~~ ~ .

l'iOl....1I

"

Reinu

~ ROllllf't:l~,jJ.JJiimlJ .).,

n

RlI,b.'llY, p. f"lIInllrill{'''' HlI,'lH'UI'tI, i. E. 1..111:,"111 • ~L">I\,i.J!. I ... ,.. Xllrllnj,,~ .. R:l1>ll,", ~mltrl·ro. 1. J-. I'lInit!l1ll.

Hi,,!'nt til' San F"mlln'''J, 11

"r. ,Tlli,,"

J

IU II II

;

t; 1

)·ila.~,

Pili~.1I'1.",_\J,rn ..

::!i

quipa~-". ". ('anml'ilH'" •••••• \lnipil1IJ.,wlbrl,I •.. \lhny.

11 'J')

1"i.1i1-'l1l1. p .. \1,1'•• l'i,j,\i:,!'.I',Uom... \. Pilu.) •. W::lllla. l·ilur,I,··\lml ..

Piiar,r,·fillta.ill. Pilar,!'. BUlliull . J~ilar. p.1 al,if. . _

:!d,:!8 :?-4 :?-4 18

quinuli).!lUl, Lg. Biri quiuuLruitlln, p. 'Ii·lI",i~.. 11I1il.lt,},. J.cYh' . .•.•

:1.

18

~all l.<lr~'IIZ0, p. ~,III I.ui""

.\l!tu'ltu.l'. t'niifll .. Andn\.~,

I"l\n\lIlol1io, ". t'Ui[1II .

{luilrnJ,flin, l'('lIU. ~ \\. 1.111",/1 • 11ui1lPU, p. :\ llIlIill\ ' U.:?II ~luillllilun, j.:. i .... !'. \ 1 in,IIIIIIII' . :!(I.:!' 12ullll:ljl, 1'. TII~:dl'L". Ii.I (1I1i1I1OOI , p. !loil,... :!o Iluilllin(1l(n, i.:,!'. \ ·lIyn.... .••• . •••• . :!~ tlninu),llIm..ul:,I" ~nri).."lo_ :!, 'luilmL.lIlo.'1t.lI, i. \1-:. (·l11l1l1riilt·~. II t)l1illnIzL~illt, i. \" l'IUliurillt". II (lniuUIlIUnllt'tI, i. X. 1'allillrim·o, .... 11

~

)l

t.

~all .\ Ildl'l".~. i.~..\lnrimlu'llII'

Q. :!s H :!s

~lIU

:--1111

P;LI.I.

•.•.

~llll

.\ltllkt(n, ". 'JrtMl>al~· .• .\JlII)'lll1, p, 'f:irllli'.

:-:nnla :'Ilurfli010 C·"h"un. p.

.

1-I'j.!IUII\


~anln \hlTlit ,h·t \Irminl\, p. i. :->j'plijllr

~l\uh\

:'olariLl ,h·

I.U~IIII,

p. l,..tl .... ILL •

~lIlIln "lIrI,! .It· )111),1111, p. 1I11tlllll'~

...... mlll "nrfll ,\~, 1'11I1<li, p. Ullhu·,iI . S<\11la ;"II'.nit'n.l'. \. Pllml{lIt\. .••• :-<alllantlt'r, 1'. S, (\·11(1 • ~:\I\tLl HIIII, p. IJl,Itllllll.

~11I11t1 Hitu, [1. XIIl'\"n Edjl~. ••• ~allW Uilft, p. Pllmpallgu.

!"unlu Hiln, p. :;:,imnr .. _ __ _ :<:11\111 RU"'I,p.nlllllll('~. f'anln Hrn,a, p. LIlJ!:t1IUl. r-:.zmhl R(lNI, p, )/,LI\'\'u I~dja ..... l"uu\1I '\\'1"\.'",' (~Imttl H'I~.t 1, p. )1,1ruuJr ... _..• _.. f'luttin!!lI, p. lk~'f)." f'. :'antilll,tu, i. (I'urnl) (iolf'l ,Ie Un· L"U~I~U,

'Y. Lu}:i,n •.• __

~:::::~i~:i~;~~;~i~71~'~'~' j::~ii,~::: . :-;mlo n(lminl!o. p. lIn{'I''! R _ .• _ :->,mlo I>OIlIinl,.'O, p. )\Uc\"n f.:t·ija Santn fhllningu rh' B:~(-':J. ~~p. Bu\lllll'S. :->;.\lltn:-\inH,p.(.U/layllll ••• ____ S.mto )\il1o. p. l'al)~>I\."il1ll.lI .•. _ :>'j.nIQ )\;ilo, p. ~Allmr Runior, 1'. ~11l'\'U Edjll •• __

'I".,

I

Sit't.· 1','nIlJo",. ,~

:O;illlillm, i. N. :\liIllIILUU" ~imil<U.. i.g.•lolt.

~

:'litllonog,i.R :\IinliulI:t.r,

~

RinuJrIO.i.J!.l'ebli. ~ipa(', i. g. Haluug'uinlllii _ fl.ipamy, i,~. ('IlYu~ •.. Si.pbt"ol, p. C.unnrilH·~ .....

\l

Hiquijor, i. 8W. Boh .. 1

l-;

W 8 1:1

:!,

~l\p:1U, 1" SuriJ!an ... _. . ~7 ~a].itbl, 1" (.'Iipil. ....• 20 20 SartL l~al\ Jllunl, 1'.1·"III'I'll<"j'·,I1.. l-OnnUlb'lLlli, il<.~. :.\[in<l1\113" .. _... :?, :W, :-\."\ranb'lUli, ('om

2, :!,

~"rUps.I{l, ii"_~. :\ l in,llIllllo.

::!G

S:'lI"'\P~;ii" 1'. Zmn\t:ll('''' Nml\·ju, 1'. ;\\'j!I'(''': W Nlriilyll, p. TIIY'lhl~ . _ __ _ __ __

1.'5 . :-;:Ilmilno, p, ;\Ii~llnti~. 1'-Urig:lll, ,lil'l. ~E. )rin,ialuu, __ .. I'lirigno, p. ~uriguo.. 2i fiUNUI,i.:O-E. ralln\' 8 :-iuyo, p. :\ml)llnIY~ln._ :!..J

St'XInO:'UI, ". l'amp:II1I..'"I1 :--<Iwll,i. E.l'nl'll~U'l . ~h\J>a, i. X.c·lInmrilll':t.. 10 T. :--illr.!u,), i. XF. :\li'HIIIIIIIO ...... :!. ~II, ~i .. :!li.:!S 'faul, p. nntl\nJ!"a~ . ~i;o\)'i, ""111.'1':111111. :!,:!S T:lhul'O, 1' .. \11,,,.\' :-:ia."i,i.g, Tn].ul ...... :!I\ 1':lltu~Ul, p.SF., ... ·!",. ~in.,i,I' .•'ul,•..•.• :!l T,;I.llIllIj:,I'.(·llI:u)·,"in Sintoll.I" ~")!r"~ E Silulj,:u, i.g. Hu!"ilau . :.>x , T1\hh~~. i.):. i{nlllhl"11 . :->iltU.!t',II.], ..\lllhlll""" :!IJ Tilloc);,..',n,p. (1..hli. 2; 1':11,(,11, i. E. !lohul .... I-'ihmr..',i. SE. :\!i",]IIlUl .... Jil '1';lhun-Iuht'tIl. p. l,(·~'h·_. :-:ihal'-,Ii. i. g, ~"II"·nlr;l .. 1'-) rllhtJlW>I (!\t~ In!!', i. \". :-;,hnnr.. ~ilt;ty, i. g. S"llwram :-;iha)"I'.~iltIlY Ii) Tal,ullillirll, i'I:(' 'fu"i-III\\i I.'> TllC'ltlll'II!",I.!;.I·np~ 1"ih"I,,", i. g. i'-i,·uwnml .. __ 'l'lId"Il.LII,"j~I" J..t:·~·k. :'til~Hlj..!U, I'. t ",'lui. '1'!U'IIINIUlulo, i, J-:. I'!ltmy ••.•.•. Sihllll,u,i'.Ti11 i..ull1 .. 1i Tt\l'u,I-l'aI1uIlUUIl, i.).!. J •.l!t.,.... r'oil'UIlII)", i.1·:. :'tl llwhllll' ... !"ihuIIlU, (>. SplI"ru!'II·: ..•.. 21 TlIl,:"anu:111, I'. ~ur;w""""" :!... 1'IIh'"ll.lIil,', I" ~nriJl"lI"._.. HlI11IUIl, L~. "indtlnu .. ~..'(I ['nUtt,., i.l!. 1'U\\ i-tul\ i 'j :.'tl 1'1I011111111,i. '" l"\Junr :-ollmtll,i.\!.1'nwi.lawi :..'H I'llIllll1:.1~1I11, i. It ('ny,,· Hl,,,~·.III. i.". H<>1II101,·,,. JIj 1"11!!bilur:m, ",I!' 1:"lwi Sitm~lill,I" l!"III\,I'·'iI ... Iii "l'11!li1, i.~. 1'1I11l1} t-;i'-ul'lI, p. ;\1'j!I'I:J \Y ~'I TlI~'J. p. :-<Uril-!lIl' :-'i'·OJ.!"II,i. SI .. P'IIW\ ;.'tl r,Ia!"inllll, ". :'IliNUui" ~il'rr,l·nullllll' ~.I'. 1~.~ItI]. ! 1"1I"lIlIoIillll, t. S\Y 1'lIl1n\'

::

~: :::::~:: ~~:;I,:~~~: ~. s\~·~., ~::~;:~~.

10 '11

11

, :H

1~ 1)0. 1M

:n ~.

2, :!Ii, 2i

2,

:..'11

"

PIHIllY _

I~

!I HI !J

'l'llrul, Lg.llaltlllgllill;;ui. Tu.rln(',l,r. (:CIII. LURt'oll •. T:irh\l'. ('lIp, T:lrlal' __ _ Turnt'. i. g, Tl\wi·lllWi .. TlIl 11.1l,ilt-.1'11\\i.1:.lwi .• T:'l\irnn,c·(UII.C"t:lba.lo_

I'k"'.I.:--.j.u

!II

~"

_'0 ~

2-1,:!.')

:.;1

L'

Tondo, p. ).Ianilll . Toquil, i. go. 1l:t1un".'1ling:n; _ Torrij,.il!, p. :\llIrintluqul.: •

1;'

1\U)",J,.("a;""IY~

:::;

'"

...

I,

Tuhtlji:m, p. L Pircicul

I TuIXl'I,p. rni,·.lj_. 'l'uwY,I'.:--i.lri:::UrJ._ .. _. Tuhwtaha, i. E r~l'Ilj!lIa. I-

p. ~.imar_ Tubi;,:.;u, I'. Rob,,1

TulJlll:" 1'. 1J..·ngUd. Tubun~.,I.II,

_~.I

p. 111).1"

I Tubur.t.n·I'· W.\.'l·b\i.

::!,;: I i.:~:~~,~~: ~~;~:'U:-" i ::-1 :;>s HI I" :!i :!~

::.'i :"'8

:..',

::I:-i "... .! 10 111

1'u,ldn,JI.I'~bli .. TUl.,'lll.,1!'J.mo,l'UI'·I,r.tl<;,.-,1.'"in Tllhi/JIula(tn. i. Xl::. "Pan:I.\· Tukunm, fk.I...'V\.,lh"lIu TnIuYIUl. Lg.Jvl'I. ___ Tuliin, i. b' J ... I':' ____ . Tulli, i. g. Ti.-Jim·~ .... TlIllq,.'1I1l. i.~. P,mlgull TUln!\lutAl1, i. "'. :\till.\:Iuau __ Tum:llluin, i. XE. i':ln.1 TtlIll.ll.uiui.!'.INlb•.:Lt TUllIh.w, itl'. UII:lhll.l..t •.. TuuUIliUutyUUl, i. It. 1's.Il~Y fumnLitl, i.j.!. R11:u1l:uillg"'li l'u.tlll",i.;:.i...allgw~- "\.1 Ro;.rIll< J Tlly.!'. Rut!tI1t:'.1..'1 ____ •

-, :"1>

:!I

_, \1 t

~

:\\-". 1':.u.lgtm

Tlt'IlI' .. , ". \Utltill"

it,

l"ilUl<'III, p. I:. (~bu. TiJlgarn.-,p.W.Tal,la.! Tinitia.n, I'. !'Unl;!UIi •.•• Tin":ll;~D, !" 'f~huh TintinllUl, i. F- r.. ,b,,1 . Tillllfbft, i. W Roilol Ti"II1."I', 11,,11.;1 _ Tiui,{ITi\·i.p.•\lb:'Iy_. T"bo;Q, p. \"'-e......, .. "' .. -T ..1'-".1., «Jjnmlallanl, 1" c·~b\:. TI,um.r" Xq;nki L ____ __ Tr,tOl-la 11naplL..... n!-:" ,p.l..,~ \. T'IIo.."U, p. ~urilll\l.l _

'N.Li~,

~

~:;:::~::: ~:~;'~T::;I;~;'~~~-

T,·l1.lpl<l,i. S\\'. nuri,'" "[,,(,mnl 11, i. I'III1~ lIt.z . I~UI Tt'r\ -.1,1', :\lhl'(ltlJ:t: ,!,,·rnmlotl,l . .1,,1, Tl·rWllt',l"( nil.' ft·llI.in,1,·1lUlI, ~' l"i.'.~.1i ,li:<I."\"W 1.111 111 TiJl""~·,I'. "(";.1)111 \/I

\s

:It ~

Tlmi-tll\\ i, i~. ~'T. ~W ..J"li •. TllWi-I:.Iwi, i. lOr. Tim i-tall i.

'",,,

TllOOhw., i. F :-:.i.lIl.ar

W :!I

'f'tlrtl,i.g. Tl\pnl._ •.•. _ Tllrl1:;:t'.n, p. "'. R:l.lllilr _•.•••. 'l'lIn~nlili \ n,l,p.lull), p. !":illlllr .•. 1'lIrifll;I'. !":\.u1I11 ,D:i\"uu'

Tinnga, i.1:\'. ('al'4-'"1.IJIt-I .• __ Tinajl'l'(oS,l" :\fuuila _ .•. TiuIiIiI'l1YIU1, i. 'X. Ruri:a.-t. Tinallil.tO.,·, I', I aruariu<'8. Tiltullg. i.~. TV/IlII']"'ll

;.'U :"'S

:!~

:..1<1

"

.'

~.,

I Tllllpu.-.an. L)t. ( ,lIlahl1ul;u

:!i

:~:~::i~~~:~i~I:;~~I;ri;~- .. ·fllllolo. I). RuntOl' Tap:wlI, i. g. Tupnl Tllpu~. p.<\il'il. •. TapianI,.:uUl,i.j.:.HII.:,i1ull. TdpiU\..IlIl,i. W.PII.r:.IgUlI Taplll,g. i.-.R\\'. :\li,\tWIIlI ' Tapul, i.g. TIlJlul .. __ ..... TuqnitiJI, p. Bl'ngUl'L _•..... Turn, 1. g. l',lllllllialll.!s _

Tayll~, 1" I'au~n .. illliu TItYUII, 1" .\\,ra Tl'inl!lI, i.e:. !lm-illm .• _. "f'L'lllph', i. r. l'lll'Iu.:uiI .

2'1.

Tn."':<Pi~,i.W.}>ar-1.,nun .... Tn:,.:. R''-}"il:l'.i!. i~. sW )lnnnduq\\l" Triuidu,lll....:l'.I.ap. &.'n~l' Tripl.'('iIlUl.i.W'~''UlI .. Ttulll,i.:o.;.1'<l1111\·

:.'0

21

II

:!'i

T1Ulrlul'II", i. g. T:II\ i-tu\\i ..• _._ Tangtl,l, i.J!.. LiI'Ul'.t.lI1, W.!":Ullltr. T:utglllall, \'. (. ':i.piz

TII)tlol~·.i"

-')

!,

II

:!:1 W "5

~:::;':::;:: ~~~\IT::;~;I~\II

17 \'1

~

:!8 IE)

Tlunbtl,L:o.;. iJ.nllf,l •• _ ••. Tlunoayul', p!R. I-I·~t" .. _ 'famonllll'tl., p. (·'JllIlial·, •... TlI.mll~·, i. g, BUNiluli Tallilbaa.y,i. W.f::llIl1lr .. TIIIIll.unn,i" Ilnluuj:!m; .. _•. _ 'MUlUlli\Jl, p . .u..'ylt•• TUlIlIY, p. )It',"'mg:. __ Tam'un, Lit. 'fIIWi·t:\WI _•.•..••. __ Tantillbatn, i.g. '£U\I j·tawi 'J':iuJ.ug, p.!'uriLru,'

IS

~I'i

~;

:..'a

Tllmhong{lIl, L f,:. C:tt.:.lndtutl1,'

:;~

: !,

~I II)

TII~·);,.-i.n,I'.lb''''I!-'1I~.

:.J~

11

__

:.'3 \9

:ri

j:,

1" ,'alllflnUt·1'. ('cl,u 'rllli,-.nytlll, 1', :\\ i~alni.~ . T:i1unpil'A, i.g. R."1."illln T:duuinJ,!, p. Runtr)t' 'fllluc', i. g. Ta"ul .. TalUoognn. i. I!, TIIWi-111\\ i Tamhar{'II, i. SE. :\liwl'Jr" Trunht",bong, p. :\fallilll ••

TlIYIl.-.tTl,!,. :\l't,-"n. 1;. T'lyr.l, I" I"-.'IIJ,!'lId

:!U

:!:1

:!i n

'rllU~..ty,

i.f.

TiJlll".I •. :-Ollrilr"""" rijlll-'lU, p. 1·l"l.lI"1l1rillt'" Tlgl .... 'u. i~.l'.. :t.."'llTIL< 111",'1' TighullU.n, 1'. n,!!!" Tlnlllt"ll, L W. )fin.]u.nI141 . ,

~: I ~::::t:::::,I;. ;:1~1:~~~11

T:II{,.,:ty,

II;

\II

:!:! :!~ t

'1'lllimli',i.g-,LMJ11111( • TlIlf~II)", " ..\Ihay . Tlllil'..'lY,I'·B:lt.:II1W1" . . .

Talldog-,

~Udllh,}I. lltmglll'l . _...•.. SlHllt.p.Blinmr._... Rulkull, i. g. ~lnHlr __ .••••• :-)llltlnll, i. R1':. Slillmr .. _ . __

,.;! SLimng,p.~l·g-r():I"

____

IJ

:-;-1.:grl1t1W ... . 1" X.1finrlor..... . SliIJk', P.ltto. 7.:.1lllbo.!t'1" •• _

i3

••...•.• _

""

~IlUy, (I.

&'IlU'n\r.I,i.j[.~IIWnlr:l... I lt'('(l~:-;

"

:!1

~ub!lanr-:,

8I'1m·I".lI'lI, 1'. !=tt'IIINnrn &·\"illl\, 1'. Hohol .•••• ___ .. /'Oe\"illu,Jl.:\li...:lllli~ ...........

,.

I

Ii

&\"il1l1-, I"

'"

Rilillijor, p. ~iquijl)r .. ~irUlHnt i. ':'\. l'ulUllriul'" !='irUIlIII, p. C'lIllllU;IlI'S • :-llllnlllkc, i. E. PllnlgUU ~tJ1,!od, 1'. l'vbll •.. S.-IIlOfl, 1" l.J.:~·l{' ~lnnll, p. ('uJ!u)'i1n. _•• :-:tJIu.nn, p. ':'\lle\"11 \,in'Il)'1I Solilnrio, 1.~..\lhll~·. &liI3rio. i. g:.l·ulllllliulic &,1,"01l1l, p.l]' ...",'! ~. Sombfl'ro. i. R. llntall).!lll'. ~mbrcf<J, i. T. rlUiny . t f-:(Imbn-rfl, i. SE. TUYIII'lt~_ Rursog •• n, pro SE. T.tll/'II --. :O;"t"-'lb..·.Il, p. ~1'I:'('lr-Jn • - •• 1-'IIU, ". 1. .amhlllc:< ... _.... ~IU\I, I" Pall)rlL..qlllln __ __

fI :?I 10 ~llrrllt.I1.II,o('O~~. , !"utiuMkil, i.g. Bu...ilnn ..... ___ :!, 2ti. 2S !"t'.lI.n, i. g. ("nyu,'! ~-I Sl·hn....I(· (YpnYlI), p .• \.nti'lllt' .• _ __ :!u 1'l""'UIIl, i. X. ll:thUJfiI'_ :?5 ~lilll,i.g,(':.t.ltlli 181 81.111111, i. g ..Tol'._ ••. _. . .•. :!li,:''8 /'-4'uwnu'::I, g. i",~. 'Iillllnr<l \5

J.I'.

'rnhunpulutl, L 11'. (';lhllnilUl' TlIllIl"UU,i.g.Bnlllll!..l'uill/-,'tli. 'rllln'·"Ml,p::o.;llI'Hl (.:"'ij(l. Tltliholl, 1,.:0\. Buh,,] .... Tali/'ud, i.!-'. :\liudllnUf, T'llhu, i, K :\C6ronj.t .

,II

Rindnngnn, p. "'. l>ul'iul1l . Si..nrlol. p. Zarnhoall~"l Sinilonn, ". Lng-una. l"inouog, Lg. Tlmi-tnw; .

13

rbnil~1

('"ln1

~ I ~::::~:~;t/~~··~·~~;·t"

i S

:Ii If!

fll.illlil,"'tf"'a.i. W .... illltir

'rtlhU111·i.n i :\IIlIM)I(I, {,

\II

_1

T"tl1h:m, i. X. 1I•• I'Hi .. "i'alul.""(,!{on, ft· HIIII'lim •

III ~imllnl,L~.H"1I1111{'lt 8

1',,,lIr,1

l'tljIUH.ljllll,i. \

I'i.-Jfll, I. J/:. TldjD(~ •."'1-. "''Jilin filliu .. ~.;::.I.:-'L/"' ...... L",II '1 idiflj?P"I \lil1,I",..· Ti"h,' 1111.1.:'. ).iiwlmlll<, li,·,II, i.g. T.I.,.. j-III",'

{

'fui1'·'II,I.1-!".I·aitl)ll.IJlc. "i.1 Iflil/.ril"

I

S

~un Ykl'Ull·. p. ('1II1l1~rinl''': .. .... PUll \';("1111'. p. 1101'(114:'; . __ ..... __ ~lm Yi('t,ntr', 1" ;\"11l"'ll f::dj:t _. .•.. 1"11Il Yif'l·nll,(ll' S!lpt.llll, I" BllhuWlf. :-OaIN\f1, I" i. Silln,.'IW, F. )-;nribtfto ___ •• ~11i':W, p. (luiullb'lIU ... ___

. - .: ••.' •• '.', ••.••

13 ' ~i),dIllYI·. i. j.l- Ta" i-Iu\\i ..• - ••. ~ :--;il!lllIl, 1'. ('I'I,ir. :!I ~ib. p. ~W IA.',\"II'. .,., :-OilUII:.!, p. Cal-itt'. -.'.,. -. '. tl ~iluLllli, i. W J,lIz{m ~ :-iilat. i, j!. ('lIy"~. ~ :O;illlY, p. ~t·Wo.'t \\'.... • If' ~iJllL (d,· 111), Lj!. Pllna~ulI. '• 1:1 ~ilullay,i.~.'lilldor()._._ . . • . \I ~iltJnJ.:M, i. g. Pllru~11f1 R Sil!"iloun, i. W. Unhul Silunlm', i.g. Tuwi-hlwi

,.,

""11

'1"III!U,lio,I,·lh.'IIM .- .•.• TfJ)!ui", 1" 'Lmi1n •

I'UI1II\

~,~'~:.."'I'l x, ',',\:'. ,',',I'·I,I,,"',.i~'U""

:! .,'

].'\

Mullu TOIm'is, p. UlttuUI--'1ll1 .. l"nntr) T"m:tl:!, p. Plltll~lIIb'fl :--IUlt" TOllH!!", p. t-nj,'m .••

j" p!'.

~

:!'.:;"

l'l~I;..I'.I~hlll_

l',"",lIIml..i.:\W.:-:·~JUlU'

~.1

l'tl1ill~lI, 1" :\Ul'\'u. i"l':jU

III

l'ni,'1I1, l,r. \\. lUl"\I \'lIil' i.:\. '111,I'lImu.

.

H

II. I' T

rUI

1'1111,1

'I

." " _"I

-"

lui.I:'J,:,",I.:\E l'mwy \ ·hil.in, i. j!. T~\\'i-I'II\ i \'hi;indd .:'\vrJ\". i . ..:-.l'ilJii: 1·'».IIIIj. I'. XUl''':! \·i.l('~I~·1l

It

nul J-

"j'

.Ih:",

.n.

O. \'11\'111

l ,. I '''lilt. I' 1'1111

III·in

\". !i\Ul '. I' \I II, t· ·nl:. I .... "''ul 'lUI I

r r

.,a,lt.

1'111

1.1. I,

,

lit'

1UI

III lilt'"

I' \Iu._h:lll·

"

1


w.

Y. :.'1 " :!;

.

,','r.l.I" D;i\'ao .•. __ \\-n1.;,', i . S. BaI'IlJ)).."IL" \\·"i,-,.I!. L~ L rarn~m

'"l'Nt'

.1~1 \ilrtl', i.l!'.

AIiIlHUlj.!O, o. W. Burin:" .. \\inlpI1I4P, p. H. MMoIOJ!o'lli ••• A lilllpUyll, p. \\' :\, illr)lIl1l\f>

y Ylin,I.:--\\' 'Ijllll"r"

Ylfll, p. Vlin ._

Z.

"'.tullhalt·~,

::4

Zmnl""ullj.tu, .1ifo-1. l"\\' "in,\tullI"'::' :?H,:!:' Z'lmlwllIlI,I..'lI. ""1'. i''';lInho;IIIJ..'l1 :.?' r~lmhll:\Ut!uil!l, p. Xl'gr(l.~ _ ::1 i'':IP,tIlO)~.,L!. b. ~E. Pnnny •.•• .•. 2tl 7..:~p;lIlO \11I~nr, Lg, 7...uIJah... .••. :?n 7.nl"ato )It·n.)r. i. j.!. Zapnt..... . ~1 l":lr'ltgnzu, p. 'it1l'\".t Ecijll • i'..:tr.t1..'"7~t. p. \''81"\~\\' .. :!I

111 ?~

1\1

l!l lS ~

'-ill1";t'ju. p.AJ>n1 "inlllr, p.ll()("()-.:S • •

LIST OF THE PRINCIPAL GULFS.

l,r. W. LU.r.I>n •.. .

:.?,};

l.;tm.:..:nt.:l. p. Z:lUth,lies.

Zar.1go1.u. i. \\' .l·ebli 7.irml.."Il, I'· florl., Zlllluirrnl."U,I,.i. BUll,} t:-O;illun) ..

CATALOGO DE

,.

:"U

LOS PRINCIPA-

BAYS. INLETS. PORTS, HAR· BORS, CHANNELS, STRAITS. CAPES,POINTS, LAKES,RIVERS,

LES GOLFOS, BAHiAS, ENSE_ NADAS, SENOS, .PUERTOS. FONDEADEROS, CANALES, ES~

MINERAL SPRINGS, ETC" OF

TRECHOS, PASOS, CABDS, PUN-

THE ARCHIPELAGO. WITH INDICATION OF THEIR LOCATION I.ND OF MAP WHERE

Y MANANTIALES MINERD-ME-

FOUND.

LAGO FILIPINO, CON INDICA-

TAS, LAGOS 6 LAGUNAS, Rios DICINALES

DEL

ARCA:IPI~_

CION DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN Y DEL MAPA EN QUE SE EXPRESAN 6 A QUE CORRESPONDEN.

_;!uli.

haM:t

I

=illl>,t.

1,1,).

=I'Il"rt"

f.

=fulJll,-'1l11'p,

=

=1'\lOul

="IUUlnl·1.

=

=

L

port. hliriJor,

l:-tr~'t'h" t

rr"

-ri\",'r.

1)J;lIl1lntinl milJ(·rf)-llH... li~·iJutJ - milll'raJ "Priol'!'

A.

~1I1f!.

.\I.oa·!"dl:I.C. .I..1.1I11I1:lll._ .•.•

........... .

..\ !,u..., r. l~uzJjll 'I~t.:in, r . .BQhoi. \I~nn, ill. UI.

ti

:!O

:.10 2:i

non"' ........... .

\hnl dl' 1I0',.!:,l'. S. \ljno)IIto .••..

\bool, r. J.uztm •. .tMlu)!, r. ~.I.u¥i'll .\buWnll. r. XL 1...u7~·'JI

..

2,:n 2·1 2;) 2()

\"antilud'J, I'. W, PUnlf.(1I1l ,\'·hil,p.~E . .BtJh.,1 ..•

:..

1~la liilimlJ

~o

'f!lim . \limn " \1'11111:110 , r "I .\~.lL1UUI.

r

Il5 11

,\I'ulltiiallu. I'. E. l'Uru~ttlll

\,",;i., p. W

15

. . .,1::1

. \('BI,.'1\.-m,ll.J .. III!..ullUlII! ._ .•.••• \('3\. I>. l~ln Hupll·r.l.JlII ,sE. 1.11'

.~::.~~~: ~.' !::::~; ~::: :'olu-~lfllh.'

:\j,tU:.llh, r . \\' . f~y'" .• Agt,at,1n, r. ~W 1~lu Ii'JJlIIM," . .\ij'·;auuyliJl , l' '~Itt !.'·II.IltIl:J .

.\gin, p.I·: Bolll,1 •.......... .h..M,jJ .....;,I .. ln )'"liIlQ •.... 12 .\"hJ('ail!ull, r. Pnna.), ............ . :!O \1[111) ('hi~'{J, r. Luz611 .......•.•.• .\gn~) (;'nmdl', 1" 7..nmIJalc .. .hm/) j iranrl{', r. Lnzliu .... , 7,S .\gllllll, p. ~ E. Sumar ..•.......... \"',j", 1" 1"Ill ('mni':''llfn/:\Jil'lnni .. ) :!tJ.:!.

'8

\hilin,r. Lu7/m \""',r.LIll/m •.....

yl'Il..

I~

W III 1.1 :!l,:!:! I;; 2.~

:!ll 1.)

Iii

:?tI I~ 11 19

.;\lIdn~anllll, r. Lu?,t'II\.............

I'I

Ii I\! 'IJ

Jr,

.\JlltjlJ., •. SW hila C,lblndllllllL':" .\)!nUII, r. Luzol1 .. \J!l"al~,. r. :UinlilUlJif) .. \WUL,III,," l·iIl BOn~UIJI'J'fI\\i.IltWI _\~Ui"lil (dl' htl,P. W. f'HOI!lll1l '~llU~IlUII, p. R BuUu\u . \l(II:II-U, 1'. K TII\"ub(l~ .. ,\I{III<, r. ~fjnrhll;1I1' ..... . :!ll,2i .\gU-LLlI, r. ":. \fiudilllU" . . :!,:!II,:!' \~UI.IIY, p, W. lid" Rjhl/~'Iill \jlll', p.~. Ta}'ldo;I"< \htg, 1"'" ~rl\..J,atl·

" "

'" "J

'0

.\IIl!';I,

r . (·:I\"it.·

\lll ,'i~I I 1J, " ...... Itllllr \Iha~ . .., 1-:\11..1 \lloi,'," , I· . W i'Un.I;!IUt. . \llIi,·, " . I'. \\. I'UI1.II,; UU . .• \1'·hUl o\, · 'rilIllTlm, I,. h.1'nnlllllJl \l l lr.III)l . IJ;JIIII:.II, :1\10:. 1'"'1111:11 \Hlllln' lII . r Buill/I..

\I,

"

:!~ 1

:!I

'"

.

:!I

:!:\

" "",01

:!:l

u,.· ilohol

Itllhlllj.(Ull,l'. S. ~1fl'«'I!"'1l Bubtll.f:.'1i11, ".~. So ,"'''!,!'''II Buml, p. \, (';LlIUlrilll'~ BIH"hm, r. PaIJII), BII~'nl,r, )lilllll1nll" . RIII'IIUUJl,

20

:m

.. ."

20

r. PunllY •

BIU.·U),lll'lIU,,'. (0;.:-"1111111" .••••.

1lIJolbIW, 1ll.1II, .\IJJII~'I \'illu, id","",ul 13ul'·hllfl, r.81ImBr .•••..••.. 1.<.; n(wjllo.p.J~Il\ DUtil/II (W.f-:lilllarl !lnej!LIJ, 1":\' LA'yli· •••••.•• B'II'IUI', p. t-:E. \fin,lunu" . ... ~O,2' Htu't·,",1'. Palla)" .. 21 Blictlng', p. \\' )\qrr""

'I'

I

Ullcuor e Cal ill' B,Io !lllr. r ('11"111' n 1101, r l-'il1lur. n1l('ur\, I' S )Jlllrillllllu B1H'1Ii1,Io. W. Pllr:n~uu .•. BlII'uifn, I'. F.. :\Iinolllllllll.. BLlI'uyangllll, II. R. X(~r/'~

.. 2,211. 2.

21 :!O

lJudhnr;ln, r. PaulIY . BIl,Hlin, l', W. ('Vbll . BUJIi:in, f. \\'. ('chli .•. , BII.li:in, p, \Y .•\lImy .. H:LtIi:'Il, p. \\'.

11

("'Inl .

10 11 10 11 Hl III HI

~~~:~~~:~I~;,~}~'~.I;i:~~:;

~~ .~~::~~~;~~~\r;;ill~O~:~~:~:IUlllle~ .. ~6.;~

.\nl!lgtac·XIll, p.

:W .,.,

t~lll ~[I\rindl\qu...

\pumllllll, p. \\'. PanlJ!lILl \Iluitlllmng:ul, r.~. Lnzo'm Amhillu~, r.)\K Lt.')"tc. Arlllllhi, I'. 'UII·nnJ,t..

~~~~~:I:C:~:~,. r;ll~'::'~~ ~..

\0

BIlj.!IlUgn, L E, ;\finll!nulil

I J,ll~~l.r~~ut~:",., .. I\,\~(.' ('~':II,i(n, '."_ -_ . ..

I!l

:!O l~

15 8

HI •• :!, i. 1;1 10 10 ~O

10 2·1 ~I

:!-I

IfI fI

"blll"I'''

p. \\"

PU",~111\ ,.

p. ~E. ('nUlllrim" \ "LII.:', ],. I· IIL Jlanull \\' :-o!illult \I jlllllllllll , p . \" . TII YU\.II>< \lIhllj", ·,II', l'. l -al w\n A .... .ill . p. I '['II .I' LLIoII)l \ yJ lllJ , - 'ru \'III'lLH \ I. Urrl' JI, ~ . BufIlJl),, ", _

..~

;o<>

..,.J '1" ~O

21 lt1 Iii 14

.... :!G,27

~~

'"'

13ngnsulan, p, T~lll Tnlujil (\\" 1":i· mil"!') • Huglit, p, \\'. LI·yl".

Om,:.'}, ('. E. Celli! . B:le'!J, I'. E. t'e!l\i. BRglllllhon:.:, p. lro'in Oilinlll Bll~omyn\ll!'!, I'. :S-W. LI'~ I,'

'"'"

BUI!Ol'fI,p,E, .... rinomllw . . . . . . . . . :?1i,2i Hagl,'lII,p.RR.!:;:iulllr .. lS Bng.llhmld,p. K ~11I:-llHlil' •.•• iluguio, p. ' I indoro . III Rnguluynn, p. 1...111 '.f\th!u!< .• Balmy, p. E, Tuyaloll:<,. B:ihllY, p. I"'\u PUl111{,U (SF.lRYh'l. W Buhfa 110mill, h. K Pllnlj.!IU1. .. Bai!o<, P. E, XPJ:rrn;.t . nLiju. ". 'V, PZlntgUII ••••••• ,

'0] ,0

.:: ~ ~n,~; I ~!:::~:;~~, ~~~\~~~ ~il~~:~~:~~l:{: ~ ~ ~.:

A ... )!ud, p. Hlluml A"id, I" '\Jnl'ltull,' A"id,~. \hudlllht Atlrn, III. III. IltlIlI!III·' ""hllll, J. 1... ·~·ll' . '~I'IUlIl\ill, r, l·nllll.1 AMIWnI,

IhLg:.tC, eo. "'. HuIJlIIII. BUf.,'1\(11U1I, 1'. w. ('(·hl\ • Ba):,!li(,lIY, 6 J..ilnllll, p. F. ( ',,111'1.. !3l1b"lil'uy, p. X. :\limllliltlo. HlI~knr, p.l",11I Rir)nijor.... Bfl~.'1Lj611, r. f'lllllllr Bnb"lIIH~'Ilg', p. ~liI1Jloro. Bngtl1uuna<.', i. Tl"lu (':lIl1l11lunm'l'l.

:',",.,

An'lIn, p. I;{III Olnlll1Jl(i\ (l'I. \lindll' IILI" 1.. . ....... :W.28 .Anlllll, p. E. bIn SiJlr~II" •• :!11, ~i Armm, p. R 'l':IYJlha" 10 ,\n'llII, 1', ZlIlIIhnl.,,, \WlltI,... , p. 8. )j1l1~1JlJ-'l.1'; \n'IlIU<, 1" %.lIl1halt.... R \l')lltlllll1, r. :\lill,]1I1I1I1I :!H \ ",.mu, p. I . (',·h,']. .,., 1;; \I'IIlIY, r. .\~lIjill, 1" ;'.1111111111,·.... R

\ ~ III1Il~.

" . 11

IlIlIJt.

\lJ(llIynn, 1'. 8. TII~·lIbll;l.. \11],...,.11<, p. t-:I)n<fig'tlll. .•• .\IIRal, p. 'ruynbnl'l .\'u(:i1, p.~. Son-ogon • .\niUUllll, I'. r.l'ytl' .\nihIIU. p. E.LNyh·... Anill1o, r. 1A.·rlc.... "\niniy, p. "Pnllny . AuiJlillgtlll, p, \y, t'dl\'!

"·~J>ut.l',Ta~·!I"M. '\pgu. p. ~. PIII1I1Y.. '\\111111111, p,S. Jtlln RomlJl{lIl. ••. A IJLlfUllfllI, h, W. PLlnlgll\l. . \pnnu11In, r. W. Panlgtl!\

= ,·apl·. linin!. 11\1>(·

]tUlltll la~II{' IIIj,funu

.~::::~~;:!:~:,~~~.

"

~:llIml')

\mhlin. p. E. J..t.~·II' .•..• .\lIIhll./. 'SW. 1~11I .\Iubi\. ...... . .\!IIhi!, filL". 'Yo 1r.11I .\llIiJil.. \lIIhllll1. p. F. Xl·:.;-ro... \ III IIOltl1l, ~·nll. W. Ji,lln Yllu. .\IW'\, p.)\"\>:. 13"hu1. .. ..... \IIHIt"it', r. :'oliJl(hUllln... \nllJ:an{Jhno, p.)it>:. \find,.r., .\IlLlhlln!lll, p. F. :'oliurloro" \nlllmuutl, r, :'olindulIllu.. \!lujao. p. :\ E. "'!Ill t'alllnclt1nlll'~ . Alllun),0Il,'IIl. p,~. S!lr.<Oj!'on. \JUl~. p. l:-lill Bilir.m \ llaY:IIl, r. Lu~"1II .•...

,\pUl"lI11,m.II.Tn~,llb!l)l..

"Imit.

I

p.,.!....., = l·al.o

fl·

p. R. }otlimlll·. \nlUll)tlnI1\JI)t, p. 11<1u, 'Dnnull (W

.Anlipolo, p.l..cyt{· ...... AntitJlU!, r. P:UUIY. .\ntiyufJ, r. ~111l1L1I·.... .\nllwllo. p. 1:-l11\ .\lIIilil. ,\p;lllL'''il, p. Zalllhllll·.- ... ,\pallil'llll, r.:O;. T..eyt.> •• Aj'llrri. p. X. CHJ-'l.lylln ••

- hllY·

t'II-l'rlUdll ,

I'a'

.\IIILIII~hlll·ldl'l

11

BlIll\,r /.111.1'111 • • • • nlliJ~ll1I,]I~1 i"I'.!'.fJlI:'ll1

\I

\lillil,I".1.U7.r'1I1. \ Ii!<LlI, p. E. '1lilldllllll" . .. :!. :!U. ~. \I",p. F 'liIll1l1l1l\O),.. :!,::II.:!' \ lOll';"', 1'. F. 1...1" IlLl!<UUII)!1I (I u· :H hlluiunl· ... I .. .),~ \Iptll"', r.('ebli •.• \llIllijit, f. 'S, .... UmJnllllo ... .. :!!I,'1'

A'/tipolo, ".!Hln T~(Jlmllg .

= ~oUu

h.

!!,'j

Anlnl,~. W. X(·gro~ .... .

.\UURE\·, \'1'1("'''.

g.

""r: i"'' OO'' ('"un",,.., B

21;.::.

\ 1i1ll 1Hlfll, p. \\'. I'nnll~l1;1 \lin(II,)1. W i1UhUIII ••

::4

s ::1

"'.iIIllIT

;-'1011'

I,.r ". :o':inmr

"' I

\",,"1.-

"l·N .... ld ~Ilr. i. ~ \','r,lt.,., \"ictnriu.J\. T,irln.' nl·tlIT1ru.-.p.~'1!'n'" " Yi~m. l"llp.. 1"" Il.,,~ ~ \'i!;iu, p. E. Ll'yh•.. \'ilar, p. Boh,,1 . YiII.IIha. p. uylt- ... ,"llllll,',h. p. ~\\" LI'~h

"jH.an.-.ll t l·m.:uW.~ ) .I, . "illA"'i-. p. P;J.n~oa... inlill

"'\.~

:.."0 2:1

\"ahh:I'T:Ulm.I'. ,\.ll1it llh' Ylll ~'fIl 'ill, p. Bnhul. "l1.1I:1IIuH<i,p.:i:q m.,.; " Yallt', p. XI1~WII tdj:1

It< I 17 17 Buln... i:ln, r. LU~{'II· BL\IItII'rO'l t'hi"I1,,,, \" "iml"J'n.

:!.

1f1

nlllt~lt'rn~

:!O

BllllllilJ,p. K(\,Ioli Blllnh'Ilf.!, p. S . ~\~nl

~.,

II 1M

10

i 10 In II

~'~~

Ra\lIltao, " • .-:. :MII,tlhLllp. ,. BII\lId, {'. S. )findl1llllu •..•. Bn\lIIll1, p. X. :'liintlllllllo 13L111110, p. X. )IilldllllLln., Bullllllblill,~·. \Y. (·"!.Ii .. Blllu11lb:in,l" W.l\,loli BIlIJltllllJ. r. \lindllllllo . n:lillugig::I. r.l'Ililllul' ..•......•.••. nn!:lI\g01l1l. p. XW, hllu {'alulI!lulI' 11(',;.. "B1I\lIllgllllllU, i. t-:. \lin,IIl1tIlIl... Hulul1li1in,l'. PnlltL,I' ... l!ullll'illKt p. I~II\ :-;i1I11~'ltll

(inllldl',,·. \.\Iilldnrn.

'7 2,211

211 :?fi

:W 18 ,., ::?fi ~o

\fi

i 1.'i 1~

ilulnllill l1 . l'.:-:' \lilld"I 'U ' BIIIII Yli n, i. K 1\1111\111111" Bllhl) lin , r IlItIHIlJ.fllw Bulll .nill ,,..),;, HlIl!ln j.!LI'<

Huh' r, t', h 'i1wil l' Jlllillr, r. ":. 1.1Ir.l 'll . Ihlt·!,·, pIn.::; ).; . .\lIndLLILHo

.

~,~II,:!7


(.-,

)1111'.

Rlllilllll2 n , p. 7-11I1lhnle. B:dil'IIIUro, ,'_ :';W. ,"',illlar.. Bali,·IUI,rn.ll. 'S\\'. ~:imur

III

Ult,"rmW, r. L{'~'I"

!\

I1m'IIII,I"~. B!ltzllli.!fLoi

IX I"

Jl'IUlIII,I.·~I·; ~:illllir

~;::!;':I/~:~~I::. ~j.~:~':~~':~,~i _... :::::., ;~ ~:;:~:: :;.\~"i~,:I~:;Lln DlIlIll~nl,..;n.:, p.~. \!iUlI:mtln.

.. :!il,:!'

I

I

.::;~~::'~;l~::~li~ l:l:I~(l:

llUIlJllI,C.fo'. 'iilliliulI1o. Bnngll, p. F.. Nln;o}t1ll1. . 8om!.'lI. Illo.~. 'rindullao .... BnnJ,.'1lg, ,', Rfo {,bien, L 1.uzon Bangui,!', lIoX'ol; \' Bnll~(li,~. lIol'o!' ~ BilligI'm, r. PUlllIY •. Balli, p. Zamlonlvl! .. BlIllkmi,r. Puuay. Ba1Li~all, f. "illriIlTU .•• Bnnigllll. p . .\lind"I1l .. BlIru'I\,U( ;udn,I'.lsla :'olurin,lmlut'. Dnnlig:niJ, Illld)O,·,p. :-;E.llnt:lIlgu.... B:mlitJIIl·. p. );W. Ct'\uL. BuntilJul;', p.~. :-:-Or:-' . . . . 'JIl •• Bantufn, p. ,,~. (·lll1lllrilll'.~ B:mtuJin, 6 Bnhloliuau, p. E Ce1lrl. llano... p.~. :'olilllhum.... Buno," (L'\'II, Ill.

Ill.

LlIl.(lull\ •••••••

Bao,p.~.

'fayn!IIL.... Ibu, r. Lcyte BUOU11fol:, p. l'niul\ .

.,') 26 11 26

:.m 8 20 16 l5 10 ~I

O}'>

II 10

__ '.!1I 9 10 HI

Runbiu.n, p. \. :'olin.tllnuo ........ 26,2. Buodkn\', r. l.t·, Il' . HI .BUljuil, UII~tI~Ln!!U {('Iltl.llllilllla;). Dal".ll:', I.lo. :;\\'. I ... lu t ·lltnutiunl1cs.. 1-1 Burru., p. E. ~aTll!Lr . 18 BnnU:<, f. S. :'Ilin(\nl1l1o ...•......... :!li.27

;?,

i,.

Bnrfll,r. Lllz{m

S

'"

Bilnt, p.

~.l"linlllr

..•.

Bilntan. p.ll'1ll1 l ' nnllo"m (i-\E.l.l:'yh.'\. Bilir-.m Crle},I·IUI.);W.Lt·\,le. • Dilirnll, f.lsln Bilinln ... :. Dilolln.". Tslu Bilinlll ... Billatiil, c. RE, ('umRrint"' ..•. BiUlldi\, plo. ~E. Oltm\rill{"~ .. ninUb'llllllin, p. W. [,(,.ytl:' BillfLA'611,p. 'iW. HUlIlh]{m ... Billlllhll~'llll, p. hln BnMn l~E. Luzbnj ._. Binurl)Zli, t, )lilllm~"1L'" l·. NW. BuImin. RillllUJ,.'11,0'1 'fimlllb'lli'. plu. X\\'. Uu{wil1. mnllng'olUm. f F Infanl<l Dino!I!U', p.:-:. ~!iU1aT •• Rinunlln. ~_ I_~ln l)amUl (\r S:hnur) Binn)" ,j Oac;in, p. SUlllur. Billgay,p.~E.f-l.on-;ogr>ll

...... .

\lirIlI1l11!hl

...

I.

18 19 19 III 19 II II

,. 10 II

l3cl1lllfl~,I"l".

,I>

Tuylthl"

:!:;

lS IS

J8 II 2,21 8

»

'"

"T.

"'" ',n"

::II.:!"

111

"lim.Mi ..• , . "

(.1I!aIIl;ZIUlu. ".S_ "jIHur.

" .•

''""

I ~:::!::::~~;,~-~~~).::;II' • -_ ~ ~ ~ ~

" •

.

:~ I :~:::::~n~:;.~ ~1~11;~~~llh~

UQlll(·II. r I ..h~ Poli\lu _. !lonta, I'. \Y. J~ll1 I',,)jllll ......•. DUI'IU', pi... F '-~lli BIlJfIlUnWlll'al:l

!:l

wian,'!:!) .

:!-I

:"'{) Boroll.'!:!.I'. 1'111111)'. Bur,m.,..,ul. 1'.~:ilnllr •.•.• Butnlt,n, b. W J>nn.~m Botoholr" 11. h-\s Punai.u (:-or I!l L,~yh'I .. s &toll\n. p. 7.o1unba!t".. BohJII~, p.~. \finolnnaco :!!i Briroim, p. E, PnmL'l1!l ::-1 Bund (,Ie), c~m. W_ !";imar. I,.; Bun~n. f1oL""~ ~ • 21i,:!7 BUfil1, p. E. 'finrll101IO __ BllGlIOY, p. "'. (',·hl1 , .. Bubhlnm,l'.blll [-slllul (\\' :-Olimnr). :.!t.i Bulmull.uun .•. "imlnn\ll'

'I

..

11:"II!l~n.r,.lhl;lall

1M

!" K .\I!'ay

!

1,111

I ':tlmnj..o{m. 1'. 7./11.1II1r.111~ Ihl.afliun. [I. "'E. :-:.l1unr nt_,hol (·a\,nE'"4I1Jln. ,._~, .... ,r,<,(ri.'im

oK

('lIhIUltIBll.l'. E

:!:J

II

~: I:~::::::I:rl~~~~:n ..

".

BUl'llO, r.

,

2:.IIIIl:;all"' ••••••.••• _••

Bug-tAn, p. BIIt:in (~E. Luzlm) ..• _ Dllennorigt.l, i. W_ t \~b(1 Bllennhri~o, p. \Y. Ctlhli .... DUGoU, e. Ta.\'uhruo •. Dlll,'lI)'U; p. R\\'. ~(hlll!.r ..... Bugnuytm, I', t'=W PUIIILY

BtJf.-TI'i,p.

2,12

m.I"·I,_lht". /'al':\I';.I1!.r. \litulam. / ,lltl'·'·',nl'-cli p. \\ I-I T.II\;H (.ll(1"iwlf'lill, I' l:.la I '.Ir~1H W

~I

UoollululI,IJ·:o":illll.r Bllnduhm, p. \\'. I~h. t ;uilllllrtl~ • Bou(·tu, )1. S. Hulanl-"lL'I .. 8tJn~ll.

.!bal"

/

~. ~I I

II ,>"

__ \11 IS 2tl

BUl!u, p.SE. (·,·llli

Bini~fall. p. X"gt·os. Binil'liI-:all, p. Zamh:'I\(,:( . Binohu"nn, Ill. Ill. Ilahlllj..'lL"j Lian). Rinr'r.IIl)..'iln,p. F.~,n;I'),l!lJll II 10 Rinu:Ul)..'ltll, 1" :'oIiwlor.l.. Binu/,,'llyllU, ". F ~;imtl.r . ..... . Uinulin, r. )Iiudannn .. :m,2i BbmJlt1liulI, p. E. CChLi .. 22 ~(j BirlLllli, p. X. Millllnnllo . Binl1l1AAJili:n, plo. E. 1\lni(!IlII ... 2-1Billllnl(ul11, p. :::IIIllIU· ••. _ 'S Blqufn, J). it")n PnllJ,!'lufI (~'" Ro· hoI! . Bi~a):ln, p. \Iimlnrn • 1;) Bil'Jj~. I'. E. :'olil1ti,lllUU .......... :?Il,2i Bilaujulln, 1'. W 1.1'.\ It'.. 10 Biht.I.u.·ytt· .. _... 19 Bit". p. XK :0;'\'1-:1'021 Bilo, r. I,;·.ylt•. Bito',n. t·. It:. 1... 111 ril'lll,l 11iloon.p. W.(·dll'•. H1!L1U1l, )I. 110l'<~~ '\ Blann!, p.~. \fiwhUllin. I!I maUl''', p. W 1'('),11' •.••• _. n":II·. j, I..-In 'hlrillliUfluu ..• It> fina,·,r.lslu 'ltu'in,Ju'1I1l' Bilay. pt... K \I in~il\nuo _....... _. 2tl BII1IYIl, p. 11'1111 "lIrir1l1\l(j11\' ••. I] .. h{m. p. SI·: .....:11111111· 1101·6101,11' (.Io·), Pll"" SF. Ni!JlI'n". IlOt'lll~hil'R, Jlll,,- W. MUIIHu. :!. 11.:?I) nn,':o I 'mllrh·, PUI!. \\" \lunill! :.!, 11. :"'!I Bn('\}ll(', ,'J nlU1li~HI, 1'. ~I . 'RlIiUIlIl1L!o1 II Hng, p. \\. 1'1I111C"UI :!I B(.j,'wh,t,,·.ll''''I' \ . . 2, . I:J Bulal .. , It. \\' I'nrl\~l1l1 ~I ::1 !inlillL.!' .....:\\' :'\"·I.!t" .~ . nOlillun .... l..tIlIlI,;d,·,':I . f\olil1l1f1.l'tO. \, l~IIIIIUlh ·l' HoljIH"Il,,,. P (\'1'11

BarlllUtll,r.IJt·"te W Hlld, p. w. I...(·;·h' ............... II) Harili.l·. \Y. ('pbll.. :!'J :.!O BlIl'Otlll' Viejo. r. Pllnn)' .... Batn'nl-, pto. ~W. :'Iltu1balu . Bar!"Il. pI". \\'. PllnlguO .... ~ Baru~u, p. S. SOI'l"OJ!{lI1 •••••••••• II Knry l 'lIi~~fJ, p. S. Mwobnll-' • _... 17 BIL",·L:b \,Ie). l11nt 'rllwi·lu.wi .!>I na~.!Jli~, f. TI\\\·i-ta'\i...... '.!S BlI ... b:U!,~.TIlWi.tll\\i 2,'1 Ba-t!)', p.o. ~\Y. fo':ll1lL1r . I~ Un_",·y, r.!-'. ~lilll!Lr .. ~. . •.•.•.. 11'\ Bn~iallnll~,f.~. 'rill.hllllll) '.!!, Hllf'liJ.tllj(m.ll. 1;0111 :-4i'luijnr . 21 BIIHiinn l,dl't,(·~I.:-'. ~lilldnntl" .. :!.21i,~l\ Bl1lnlfJIllp(m, p. \\' 1":lIl1houuJ.!.I .•. :.1U,:!s BllltlJJ, plo. X. PnUlI\·. ;10 HallllJ, ".~. I'IIIIII\' • :.lfl B;'IIUI~lI',(·.:-o. Lu·1.,jll n 1lIL1I1IIJnll-, r. K 1.11/,,'>11 ••• !1 IlntllmUI. 1'10. 'V. (',·hl1" 'J') nailinun, 1" W I 't,lIl\ . :!~ lilllillnn, I'. F. 2H, ~i Bali.,I.r·ulllllrill(· II !lalo, p. 1': .. \lhllY.. 11 HlIllt, p.l". \la.... b;Lk . . . Blll"'.I'.l"\\" IA'~ I,' _ _ .• _,. 1ft J'lIt,'., r. t ... lullllanduIIIIl'ij . ._ ._ . 14 D!ltOllll,I· . E.I.-Ilu'l'j'·1If' 17 'Balu.bah" ". L. ('llulllriIJlfl . • II Ili,h.n].t, r, S. \I!tlOlllll1tn Dlllotin<l"l" p. \r. 1"1111110;1111111. :?:!I:i,::" 1 1\..IUlI, ". 1 ~ln I'U1I1£11I<I ( ...;W ]1". Blliulinuu, p. :.; I" (·IIIl,\yUIl ••. • ,1:1 1 hoi) ._ ••

!.

~,i

')

BOllliJ(,n('I\, 1•• ,,-:0" \"L!rutl UOlll1.lOn'·oU,I'··"· '(":.,,,,,,..

c

Inl' , ~.!I I

I"_anjtlu)

Ba\'IIIJl1, ,'. 'li.ulanuu.

:.w,:.!. BltlinJtl1l'lI c. p ...... 7~'lllh:lil'~ . /0\ Ba)·!t\;'un, 1'. S. 'Jindulllln llnlill/llilll lei!,), ,·,m. :"\. I.llli'li 2, I;l Ull~lIl11hlJ.n, p. ZlIIuh.ill'>' ••. Buliquiu .... l'. !,1·JiJ1u\,It. I,i OnyhlLY, r Lulim ..... III Fltdil'i, Ll"'" III B!\yhn~',,.. IA-yll' .•• - .• Jllliiti. pto. N. 'lludorn. 1:\ Buyot1lbnup;, 1', l.l·~,tt' . Halo!.!!), 1" R\\'. ('i\-1Uln'il1t'~ 10 Bl;lynmlll. ,', Pnn(ty. Btlluto,pln. 1'1111 1.iII1lPlt<'IIU 21 UII~'l!rfll, I> ..1~lu ~ihuylll1.,. 2f! BIII~l·if(l (dl·l. nLll. Tn\1 i_hLII i . 2" Bchm, p ..JI'\" ... , ..... -.lll.llllll~'lin, p. :o;'.l'LlIluLrilll'''.. 10 Bt'lIu, f. W. L"ytl.·.... _... Bulunrl ... , p.:o;'. IA'~"L' 1\1 Bl·l1I:u.'1I1I·t, p.!-'. BlLlallr.11lo.; - •• BlIhw, I,.F. \lil],lnlll"'.. :W.2;- I BI.lJTU~"~I.p. Itdu .1)illliJ,.'t11 tKllrigll") :W,27 UulutliulI, [I.K )lindIlOlln. :!!\ BiIL""I1J,!, p. W.I.I·ytL·. .. ........ III BambuI,n, p. j\, ~I!ndllnll"" 211 ! 13i:lIli, I', X. 'linIJUllno. :!H BallLI, p. ~,illlal·. IS HkobfllU, pto. I~a"d{\ ... II J:!anllgu, p. SC:. ~:im:lr . 18 I Bfl-ol, r_ C':lInarilH..,.. .•.• 2ti Hilmi, p.~. \IillliLlI\IIlI. :!6 8anugo, p. Til" i·limi. 2S Bih ... J, p. W. ,",·)!ro... :?I Hnnanin Idl'), nill. Tnwi-tn" i ..•.. 20 Bilillll-bflum, f_~. 'Iilllhulllu ..... 20, '.!i Bnnuy;in, r. Palluy • '.!O Biltm-bilulI,p. \. "imiLlnur....... 26.:?'i

r.

Uomhllh,," TIUll,l. 11,,11111.:'.111 • _. BI'JIIIIJI",u.I" \lilld.1I1W, Bomhollj!lIl1, 111. In. 1.11,,'111111 (I"'il'

'N

IS

:\.~;,J.lUllr ...•.

BUg-iliA", r. :'I!ilUlunull •.•.

~«i

BUj!111:\yan. p. 1~ln 'fahll\-" Dugni, p. XW, 'I:L"hlltt· . Bugl\i~. p.:-:. '[indulin" •... BUl.'llt.l't, •. (\,I,\\ .... Ruhi, I. (·,mUl.rilll·~.

\ti I.

..... ::!1l,:2.7 __ It Bnhi~;lIl. p. 1,,111 Pnn;u"u ....;1· In Lt')'tl:'I. :!I Buln, p. \\":-;"1!m~ •... _. :.'tl Bulilhol, r, PIl03y . . . . . . . I~ B(t1:ll',r.~.I,(·~-to· .. . 111 BU\i\lllhui, p.~. L~·ytl· .•.... Bulal'llut'. p. SF. rlllmy .

BuloC'-blilut',

p. I~la Bur;:!.". ,. Bulag. e. S. ~r't'ug,'lIl ••••.•.•.•. B\ltnltkun, e. S. :'o1i1Hloru ... Bulat.lmo. p. ~\\'. (·llhll •••. . .. Bullliuqui, p. );:F. (',·hLa .. Buluugulnn. ]'. \r \iilldUll1\tt . Dulang-.i, p ..1,,1.-, .. BulilUYlIll. I'. 1', T';tn.~un

'" ;,13

" ~. IlJIlr) •• ('ahlm.'111i. p ...... ~amllr (·"hog.p.I:. 1.. 1;1 HIlIllI,l<JII. {'ahra ,(1""1, pa.",_:-'E, L-la I ':II,nl Cdmlf<1'l. \l.", }sla (·.a,laoolll.:llh.,.. C'ubugl-I.o. p. l~!u l..'uilUarlu-. ('ti"Il~"3Uatl.I'. Sw. Scim.1lr •.•.

('lIhnli,

I.'i

,. 15 H ~o

1.'\

p.~. T'tU1lgn:i

"

(':IIIt'ilk 1" b\n I ;uiuulni~. C:IIJllIh!. i.);_ 11illJalllIU {'ahuub-oalllm. f'. Tl.lyll1 1- •• ( 'SUUr-dll,

r.:-;,

~1'

., ..

~IiI1,lUla".

(·dl'Il~".I'.:-:.

-"

:.\Lin.j!\lI:u ••.• . l·ahu,,,",I.I,r.<.'allU'l.rilll-:-' .. OlhllYOC.p. L 1~1t.1Iarin luque . t'a.,·rurny del , I"I.!'. r i §1 (:\1 ' ",,' r-.l.\ .. n.I'·nlr.1~· p. ,,,1ft (-Ul'ntf'9\' • l'a,w,·..ull, r. L,.:,.t.,•.

II

'" II I~,

_I.

t':\o!:ijIUI1, I. \ii~WlUU", l ·u,Il'UruU:lllI.," T'iln~Ulinlil. I' • ..;

\Ihuy .•• _..... _..... :!I

~t.:l·\·tl,r':-;'1('ru,," .••...

('"di,;

II Vi __ __

t'aol,,-oc:m, \].

~.

hl;l PllIUl,',n

I~I

Lo.·~tl! ,! .••. _ .•. _..... •.•

If! :''0 Ii' 11

l'atlul'tlulft,p.SW.Pllllfly..... (':HluniIlU, p. $F.. ib:tlt· .

"o...

:!Ij

l'I4;lm,'·,lllln:nL,r.~r.-og:,'t1l....

:!~

('ilL,'1I.y,in. i,:\,. \;intluDll(' ...... _. :''ll.~; ('llmlYlill, 1. ~F. Luz,on ...• ;-,I:J C:\L"I!~·;tll \ Rio l:inlDdt!' ril· 1. r . ); F LUIU'1Il • ___ ....... ••.• • • ~, ;, toi, I:~ Cnl.."ll.y:in. r. S. ).Jiulinna"... . . . :"'6,::!' ('~l~lliXlY , p. E. •\Ihly _... 11 l'uJlOj:!. p. l~\a l.ug<bulli! I ~\Y H" Ut~ ttl 101;'u 1. .... __

B\lhlt1~, 1. .\lindllUnu Buluhuru, p. Z:unhdl·_~. ~,:..'tl.:!;Bulllilinn, p. ~ \Tirui1UUl" • Blllln\" ... Llw'l\l ~r; BUDlUU:LI1. r \limbnno 10 BUlll':llbn. 1'. ~_ (1IInllrillt·~ :;!t.i. :!' BUII)..'U, p.I' , \liudu.I\Il". I~ CWIft'~"llIUluay.I" S\\' \l1L'd~lh· . • :!I Bnngllb, r. \'\1!""~ :..'() Bnng-\;\", T. I\um) s BUIIIl\'. )1- l.llmll;t!\· .... _ • lhlI10l.I'. \'. :-O!illl,lr •• Hun1.!'. L.~:illm\' .•.. t'" Bt1rul·.I!.SF.~iilJJur. __ • Hunty"l.p. Il.-ww':o;'

i~

Buri. p. ~> l·anmrillt.,.; ... Buri,p.RF_l ..ln ('oT''1I'i,101T RUl'ijllll,\'ll<la '·\·nlt·(!-'.II:tI:lIll:ul<l Hllnlhun, T l':iul1Ir Hunllil"llll. p ....... \lillli,'1-' " Bury. p . "a,.. h:II~· BIl"J1 iIJ:.." L.\lt". H'HIJ'.I' 1ll\ ~ iu . I'I" \\\' 1. 1" Unt i" " \:.blhlllJ.:lI, 1'. _\Jj",I"n •. Ji" SIllUl~'1! , r, \lilld"ru Iln'lIir.L, S. :-::itunr 2, " 1: JIt.tlil1l1. h , \ 'lind:.Uttn . Buy,dltl'" \1. :'olilldtlr. • .

Tic:u,. ( ,\J.Uin:r(,n,r.l'E'lili f 'abilllnC'"o1l', p. '\. LIIZ,"11 (·Jl.i,·unj..'tUl, r. ('~;"'lI~:in . (·.I.biolian.r. B()h,,1 .•. t ·lll,il"nan. r. JJ,·lu l""nun

II

:!.:!n ::!1.:!;-

Duri.!,.~. n:\llInJl'll.~

" '"

:''1)

·lha_~t.tit;lh. p_ ~r 'Ta~'lIhl'" '·al",u,I.·. p.I:_ Ba(a;i.n .. (JlI "w, p. hla Tn"h~. {'aIIl;.'/Jl .1,· X,-.:ritoJ fll·. I'.',' ... f

\I

II

t 'l\iuuin 1.,11'1,,).. W 1''111".1,11:1 l'lilldll. p. Z:UUhlll,·~.

:1

\fiu,hlllu"", .•

1",1>1

1.',

(1'! ; n.I,· :-:" ~ tiI

I:

\ tllll ';''') , . r t.·!:1 H"W'll 11 «tllihUl. IIInlrilll' l tlnb: L . 1' \'. I, hl I lli ll lli i. t'llll.,hUt . !· l.lllll);..jl,

I" .,

"

l 'ninl!iIll'~ ,.11.· I,,~', I l.iblll1l(Ull r.

II II

Ij

10

::~~:_y.:~~\;:.~:II:~·I'~:l~ t·'iill1lUfu. 1" I~uuu"n I A.'~'!l') l.llnlH, \' _ l.ur 'lI t lirlllll :in , ' I':UloY t lli Ih . \', l il~' I ~Ij !!o!1! \HU . I.:-- I, \ '.lji. H ''''~iII . " , I· I~b :-:i. 11 III

1:-. I"

II

l '1!!. 'u'..:Ju. r . .... _\l b:n' .. CI~I!(ll.!. p. F. 1,,1tt. :'oillrin,h 11ll' ('!:.!u:in, ... Z:illll'ltll'" (m."ll:l\'iUl,rlo ....... 'r...'I:" U ,Ollihll)(t,) •. \y Hnldu.

I.r.'

~'tI

,.

:-1 !t.

~ I

1:1

,,,'"

.

11

, ,


W

~IKV

~2

\;u!!l.lm:m. p.l"hll Ch)n,;.!l.Hl<III. I', "\. I 1.1 YIlII ("'''' 'hllll"",1 l\l.I~'11.1v'1lin ..... ~w u\1llt~lll.,.... l'al:tIWl.ill, l', ~. J..Ja '\Iarin.luqllt'...

S lO

:!O :!.'j II ...

C;I!IlI{,tI. ~'. ~rM ("11l Tnhl/l." ... (·.lIal,'1I1, p. ~E Irdu Tahla........... l·;ilauutr.Ul, p. 1t<la Hal:in r~E. 1.u·

\fI_r, III IS

L L('}'t" ....• CIUh·m ..'l.Ul •.~. i';iulllr .•.••

(':llll'llhlltil.('.

IS

ClII:I",'~II, r r,m;l.~·.

C..lIlm.I,.raq,!. h. F. Bal,ihlc. •... l'al;\l,...."31l:1o. fl' FA\IlXI)" t1iIIl"(lJWullll. jI, Zlllllbtih.~ .... • (ltllllran,l" X )Iindoro ....•. ••• t:a1uf"ln, 6 Tih.'ll). p. )lilldorn ... ,. Calnpt', I'h). 8.,h,)I. . ..•.... .•... CIIQIIJOI'l.I.n, p,:-:. fA'yll" ('nlut'-'ll, c.~. Tuyaba." ..........

I l·l\llduhn.I.I.ul.':III... .. (,'llllIltiItUil, 111. Ill. {\.bli. ('lInd'I~'II> p. ('\,hll .• l'undl';1.11 . .101" nludilin, r. Anli'lul' ..

---

~~

20

1,) Ii'>

l'lllldvn, fl' 1I ... ~,.~. CHII~r:.U1t1l1, r .. \nli'lUlL. l'IUl~-ilmlt". fl' "',. ],..111 !'ihllylin C;\nillllll. l', ' " Illnlj.tlltl. •.

~\

(':lnjlll,'IO, p. F, 1,,111

1\1 10

('nlllilillB', r. IA'yh' •. ('anh,J:))', p. ]111111 f;ibIlYltn .. C"illlll.ltll,l". ('('IHi •......•.

t6

~, i :?i,)

I. :!.')

~ibuYlin

III IS III

16

l \moau, £ItO. C't'llli ..•... ('allnllllilll~, 1" :-:. N'r:<Og'·IIl . . r:~"11 .... ...... ...... .... II Cl1IlOlIl(lil, 1'. I.l'ylt.t . . . . . . l'ahuwlI:!, p. 1>-111 f),tram (W S,i· o.Iootoo:" p. XF. L~·yh.' .. IlIllrl .... . ...•.. .......... IS CHlSllxl!. 1'. SW 11:'111 Sih1l)':iu •• l'utiuil. r. X. ],.. In Bu.·nallw.~ Ca· I Call....-ilnn. p. S. X'-'ltros ... • ..•.. 1l!.lItilUie:<1 :?,24 C:mtagIlY, p. :-:'F.. Buh.,l. . .•... I ':al:lw11l. ", W. (·chll. .••••••..... Clultin/,.'1L", p. bltl Sihu.nin. I ·JlI;I\'itt-. \'. XW. 'lillIl"rn.. •..•.. ::?).') Cmlulu. p. W. lA'rlc _M

I·Olhly .• II.I.Tuyubo...... _.........

10

".FIII~O. p. W B.'\tanL"I~. ('all).i)lI~'. ,'. W :-\;iUUlr. ••• ••.•

!)

IX

Cnlh.iy ... ·, f. ,,'. ;>-,III18r.

IS

Cab.yn.

:3:::~':~;~ ;:.il~lllt ·l. .

,vtt..........

I ·al,o.,!, 1>.1..1;\ R"IIJ!.I:'1i

('ului'wJ, p. '1iIllJ"r" • _.... C'uh"ija, L :'.;lIlur

15 I'"

~·lImRfll"i.JJ. F. :\liwIIUIII"

i

f'UIfiIIiIl\.::r.I.II,-,',II. C'stnirj_ .• ·, I: 1"")11' f~tuiri,., p. l... ·yt.· •••.

1ft •

".IUI1IJUI,--'I.', I'· :'\ F (·I'h,i........ ,"lUlJ,Uipn, p. J ~11l iJ"nllJl 1 W ~,\. Illurl (',Ulll'flIJlUW''', ". W ~f1{J'I>II. ••.••

f'U1IIIJ<IIJOlI,~, 1"")1" • (·,tlnl'I,]I,:\.

'ruYllly.1>' .,.

·.~r/)I\

(IIllall~"" ...·ll:u''',, p. 'W. ~dlllllrl,. ~

'J»

181

~1 Iii 21 II

f·.lIlJIWlU.nm, ptu. !-oj'ullitr. 1·il.II~lln\"ttn, r. ~:illlar I 'anul I'ri"'·iIJlII, .., linul' II\lId. '·.an. • 1I111:ib:u 11IIUUIIII~·fJ,

~~

10

'·u.n:ili'll,I'· blu.1'iiqllijIJr. . (· UtlU s.!lIaYllll,1'. IS. ,\)1)11)'...

18

IR ~,;.!,j ~I

1..111

·.IIIII",'·n.1. I.U/.'on (·UIIUlla.HUI,J', W l..t·)lt:

,.

"

"

:..'0 :to

('Upiz, L X. PnlJuy ............. . Cu.pil1l"', p. L. ~1i.IlIl\r •• • •••••••

:20

ClI!'U1L.... f.I. E.Kiumr ... '" . . . . t·apollt-:-,I'. slY uuul,.Ill,=",.

IS

I.

"

10 IU

w.lIdu8n~..... {'arubar•• p. 1!'lo {·II{Undutlnt.... . Carulfol, l·. E. :'Ilin<illnnQ . . .. C .. ro:.ru, I. :\linunmw t":1l1ullt'llIn.,..1.-lu.I·utumllltllW'i .. I 'arun~!lult'j, ". J ...lu ... ('amnlu'in, p. :-tE. r-:rll·t«I'..!{'II. \I ('smni:<:lII. p, W. Jilin 'InrintlufJlII" 10 ("anI.', t, (';Irnhw, I'. S'\". 1... ln Ca· U1ndunlH''' .• ('urJ.D,p.':\W. ltilll (·tttUllrhllllll.'l-l... 101 Clirapdu.p<"lt p N !o:tUTIllr 18 ('jirclIr, pIIl.'E.' ~,~):" ... ~ ~:. ::::: . :l2 ('um-lr.)1. E. {'eltl'i . (',irc:lIr, r. ('uIIL'l ....... . 22 (·arig'.tnl, ... :O;. Lcytl' • III 'amu!!", ". W. C'l'IJI'i ("14r.,mUltt.,.,K'riwluUIIO.. . ... 21J.2i (·arrollglt"iu. r. 'XIIlWU (.:dja.. B ("ITtnJ.WlIlI,f'. ~L""ro," ... :.!I ('IL-.aIl~'lI.ya",Jl. E.Hltlllur ..

I

... IH

r

('UIIII'U<"I'. B... III.I

..

20

I.

:.?I;,~7

'·.unlUuulllln,I'.:-iL'fiurluulI'.,. ~I;.':!.i ('umaucilit'J, r.l"a\'i"· ••• .•. H'~ (':uutlnhltia,f, 'Iu"ql,'" l>.:-;. Alh~\ . I (·.UI1811o"·. p. f. 'LL"I,lIt,....· Ii (·tulltU'I-~Il."u, p. W. "~l~hnt". Ii t':ullnYIIII. p. I"...amlnal'........ 8 l':unl>U-1'aUIJ,u ! clt!), l'fin. Tawi·tuwj :t.<" ("lIJ)IJUjw'.I'.I~In.,""i"uYlhl '. .... 16 ('amoon'¥,1" W. 'XI,...".... ..• • 21 !'slDhijan, p. E 1,,111 Hi,o~iill.. 16 C'alllhi .. ta.,.. r ....imar....... • IX {·;\Uil.ulayan. I'. I:. 1.. la :-:il,uy.in Iii f ·allllllliayau. r. I ~llI ~jl'll~ 'III. W (":ulIllIJtl1\,.w, ... ~;illll1t \8

Il,:...~)

{'apul.". X. J"IIII'ltpul ..... ('ar.ulruin,.,.S\\".Tayuhnl-'. ('a!.uI6tUl,p.:o'E.Tnyalm..-.; ... Cl.lrnllllllu, r. 1.1IT-'on •.••••• ('arnholn,;' ('a ron, " Sw 1,.111 ('a·

('lIiU;.lu. r. 1.117;"'. If! 17 til 19

Hi 19

In

I

hi

1\&luL"lII(JII. p . .\. 1..1'.\1, j'uluUlllm,[, :'.'Ill-h:-m'. .. . f '1LIUI'Io'UIi, 1',:-" )lindnnn(.. ('ahlll,!lll1. r. I.•• y'"

~J

III

('i.lpanll1ll'UYIIII, I', E.S;im:lr. ('up,l.m<1th,. p. '\Iu"hulu •• Capnp,t·. f\u1lIY .. , ,. Cupil..l'. 'X. PUUIl)'

. .... :!,j.:?~

(·ul.lt·m, ft. W. '\Iilubllao.

W 21

l'anurnhuo. p.:'\. Lt')'ll'

~~ :~~;~~',,:'~~~~::Y~iii·~Ul

I ·"Ihill. p.:-; :\tiu.JIIDno ..... . __ :t, :!6, 2i Cnlih:lII, p.!", "iurton.•v. :?fj f'alk'1lt.a.n, !'.. 1~ln H!ll.in I:-oE L\I· r::.n) ....... II C"Slh,'8.Ut!:IIIIt,)1. L hila Pann'J11 ,:--1U.~h'1 HI 1·llli".r.l~la Pd1'1/1 rll' ~'"rlln C·a· Ltmian.!'> • ...•. • •.. ..••.• 24 (·ali.. ,lan, r. I'nnd(>.' _ .•.. ti I ·ulill.iluau, p. ''" I...·~'h: 19 (·:1I"al1. r. I.,""yl.· . lH

\I

W I.

('anhltlly,p.,.I... ·ytt· . . . . f'lulul'!lo.c. ('{l\'ill' ... l.ul:L" tJt') p. W Butlhill

l .. I,1.II.p.S.:--:.,I"'-Oj....'III............ 11 (. 'al,h'rn (I~l I, I'to. W 'Iindnll11u .• ~6, z;..

.J.)

II.HlIlIi

C'IJ.."<lllnllin.l. ;\l im!lIl1l1o ••.• (·IL-.aIllIll"n. p. L. ;\1indulIlIu t ·a.... i/£Ollll, r. J>rIndpt.. (·wigunm,l'. Prftll:il'~' ...... . (';L"i1Uj..."llII. I'. Jl"klillhall'_ f':t><ilfnll, t. Ba<h,,', r. I II,)('{J" :\ C'woiltirun.I'. S. ~ l imhUlll') ('Il"-il,i!~i1I, III. til. C('!>'I •.•..•.•

HJ

2, :W. 27.

('ati<JlgtUI, PII}!. X E. J~III ":wnlnIY C'Wltilla, plo. :4urilt,w . . .. f':1.lt!ill.) r<lI·I), p. 10:. Plinlf.(lIu.. ('l1IIlluriIlU, ". E. f'urt'llllll ... f'a"uumlw', fl. Itdu Kihll }'lill ('alaIJllllirll, p. ~K 'l'~I~·ullHl-i. (·arulmllllu,,·. 'runl!,!I" .• f'ulublluo, r Luzil~1 • I '!ltwhlhin, 1'. I~III 1',uIJtluu I~\\'

B"llIJi) I IlllljIh,wall, ". Boh,,! (:1.101111\..'1111, I'lfI. \t\tlllllh f'lIn I'lIn,)" r I,,'yt.·

I. \' 'ituIJll1l{all,t.IMI,..I/I K

:?li :!.211.2i 8

II

:!,:b!

HI In

"

" In

.

I'alalll,p. W 1.. 11I.'llIrillrlll'IUI· f'awIIIlUl,IJ.S.JA')h: ••

In II>

(·ulftnnllon. O.~. T''''llll!l.~ . . Call1rilllo("liul!. p. BUILd l \\' !,,;\. Ulllr) Clllnrnlllll, f. X. !%ultlr ('ntllrllllUt, pto. 1p;lu ('lllUljl:llln ('\'

""iu

:\lindIlJlUll) .•.••••..•. , •..•••

llll.!lrlnull,p.I ..... yh· •...• t':Itllrlllllll, p. E. :\ l i,,']ulIlIo .. CatbllioJ.,''IlIl. r. W. R!illlnr ('olul,]I. K'IiutiIlIlIlO •......

(I. UJ~'IU

('lilly, p. R 7.amL:III'"" ••• {·Ul'\'II.I'.I·:, 1",111 Buriu ....

"I :!11,27 IR :]11,:t7 10 18

.•

('t1II1~III1, r. )Ullda . 'lu . l'lIhl>;~~. BE. f::Otr'<J~,'1II • ('UhL... i. p. :-iF. SfJr1"'~f1/l C'Lllili.p.lIo{'()... X ...... t'lIrrillltlO,l'. tlot'o." X •. ('urrimllo, \110. lIo('u!! X .

Iem

Reub, p S Tn~'!lu~.

'"

Dngdngun, p E

:W 24

('IIIt1ILrull'~

10 211

H.

Ulilull80, r. Pllna),.

If)

Daltlnn~, r. Panny. 1Julmmn, h. Billilhlu· .. D:dipc, p .•\nli'lu(.'. nalu~p(lug, p. l.t'yh.· ...•. l>amaCllII, p. 1..,.1" l"tU'11lNl:-

11

Iff

C!iuil,p. \\'.Jl'ln :\IlIrinduquf' Ctiuil. r. IIIwos N ...•.. ('lillil, l:. '\'. 7.J.unbflllilj:(tL •••..•••• 26,28 Cl.Ulitnll, Jl. S. Ncgm:l. 2,21 CnUnWlJllIJl, p. f...eylo • Ifl ('uUrw,ll.m, 0 Sinnnn. p. W. ('!lUla· rillC8 ............ II ('ausilan, p. N(-grlJ~ . ~I t':wite, plo. (':Ivil(' H, :.'11 ClLynu):(':m, p. !'F..l",·hli ••• __

In !l .).)

,>-) .}oJ

Ccrvera, p. E. J l'la Tuhlu!" (,hOIl.l!'()'<, (', J~ln H!'III)..'11!1 . ('il'gO. pin. W. Bilhiblll·.. . f'il'n IHllI..., 1. X. 1'.1IIIlhall·.'< l'llIremlnn, b. Bnl,ih,H'...

111 28 25 S

('oeinn,1. ;\JindulJllo ('(wUllung:{III, p. :-:. 1t4111 J3uSlltlllJ;:n

:m

D1U<c,I1,~.

2,1

DUIlil,'tlll,('.~. :'I1intllllllh.)

~.')

lJauig:I1I, p, X. MillduUl'" D,iuil, 1'. X. )!in<!,\Il:lll .. llUlIli, p. Z.UIlOUio.:·S •• D,imll, f. SJo;. ~lilldmllIo

11 lSI III

:m.:?i

~::::~:: ~1~~~t~,II~;~·I!~I~1 Bllril\.~

2t I

\I

Z:UlIOllh'M Datillllaun, p. :i\linduro.

('oNmong"'''',]I. N.l.!oIa UUrinl'..

...

I.

:?n ISL

Dnnnu,p.E.{'<Jbli .. Dnnllo,r.Cel,ll. Dnllllo, r . .Negro;l .. :1I DlInmlan, p. E. :-:un;o\':{)11 \I JJnudngnn, p. ('Chli 2,} D;IIlKlII, p. E. Para~lIu Danil\l, p. XI.--gro,. . 21 D:tu, r. L'·yh.l . III PliO, r. Panny. :]0 Oap:i (dc), JlIII'. XE. :\lillllllllllu. . 2H,2; Dnpdnp, p. X. hili Burin>' .• II lIapd:tp, p. TaYllI,:u1 .. 10 napitall, pta. XW ;\Iimlnlllln :!. ~I.\. 2.'S Dupil:ln, r. ::\lim!ulltlu DllpitllJl, s. S\\'. '\liuclutilin . lJapuli:lUll, p. S. ;-.Iimlmuu, .. Paquil. p. 1~lu ~ifJltijM ! oSE, ;\"l" gro,.:>j . J)III"':IClltlln, b. ~. Pllntg:U(l . J):lriguyo;:, p.l·lIi6n .. 2. i IJllrrcll3, p. I1nrot' S .. IlIlSOI, i. /"Al.mhalc!' .

III 10

Ih :.>0

,"

:!u •

Luzt'm) .... Dnmunil, r. I.uzll/l

(',illi!, fJ. 'l"K ::\Tiltfl!umn ....... 2, ~li,!!i

OJlup"ill, p. R. Dz1\lIn.... ('Olll.... i, p. E. ",lillll"",. . (,ollL.~i. p. PanllY .. ("'ulru;i, p. !-l"'. ('1'1.)\1..

I. III

8 II

.~<)

'J

~II,~;

OHilllp:lfJuil.I'·.Joll. ... najli·Dlu·,·" p. XW. l.t:ylC' •. XW.LA,ytt Dlljil'11n, p. 'rayllba.~ .•...... Dala~Ilt1.11, r. PI\UlI\, .• Dnl14:'lli'te, 1'. E. t'~hti .

22

f'utlil,l).~.l:;ll\~ihllr;tn.

I .6Jt~·l........

II

.

HIDlljli~Dlvt1ly, ]I.

.J.)

(,:iuit'i'.l~ltl Pntllll',n (RE.u')lt').

('I'Klon, p. '''. h.la C'1I111llr\tllll1l"".. C'nWJIl, p. l l:llu Pnlll")11 (RF:. 1-JI'yl(·). ('ollipiti.n, p. (".Iu Pnnll{1\I f SE

10

0

2~

Nt..'I..!r... ~ •..•.• ('/tUn·(IIi. r.l·l'hli ... . ("'nllllbll.~."':. Xl'j.!rtl.'l ..•..• Catnan, p. R )lindllnIlO .. CHlllllrnl, ptn. W. PUI'l.4Hm .. Cllutlmpit, p. W. l-okyh' .... L'aUlltI,m.iii. 'r,irllll". ('mnnnhalnll, p. W ..\lhay ('nulIYIIJI. pto.11(X"o~; N ... . t':U13~·nn. p. );K lA'yk .... t'tllIltyan, p. K Leyt\.' ...... {',\nil, c. (\.b,i Cliuil, "to. ('~bli .........• ...•. (. '.lui!, p. E. A lOllY. (':1uil. p. f't,:'h(l.

(C'JlI:uniIlIlCtl) ,

II II i,l:1

:t I Dllgl1~l, p. E )111)(1111111<', :t:! ])ll~LHI, I. )liuduIIIl<>. 21 I ])Ilig:ljun, p. W. (",Jill

p.~.

C'lIybirnll, p.l...11l P:Illt1ll1l. Cllzllt!or. p. So Bllhul~I\"'" ('ehu (rll'I,l'St. E. (\·In'! .•. ('t·bt't, f. E. ('t·bti .......... ('(!ITQ (rId) p. E. ('l'hl' ... l'('rnlllll!"'-, UI. Ul. LA'paulo..

II

(·lIj\ll,.p.~dllltlr.

:!11,:ti

C'l1itUull,p. KC't'\)!1 ..••..•...

C'ulm(m,

.

I

II(

J\j

('lI~il1lfl.",c. Tt\)'u.wIK •.••••.• ('alink, p. SW. ~unlllr .•.

CaIiYOB1l1l1,

~I":~l

I

J):i\'IUo, r. BE. )fimlllllllll D.i\,IItI,~. SF.. )lill<lIlUllo .. lJll)·ap. c. ;\". )1 indor'l . DUYfljl, p. X. )rindul'O ..~ IIen'pd'-lII, p. )-,. Pnl'IJ,l;IUI

I.;

. .

~.:!lI,

2; 2;

~,:!t5,

:.!i

~,:':II,

I.;

~ I :.~::~::~:I~~. t::~~t.l~·;)II~~I~ .

f'omirall (dol, ellll. K Illllflhu.·. :.!5 J)~clldu, 1'. E. Luzon. ('O!wcp(·i,'J11 (,IL, 1111. p. Si+:. IMIII nj:.~"llId{,n, p. ()ilhi~'111 (:\1 :\1 ill :\wl'tItrl·;It·l·IlIJlJlu.. Ii) d:1II110). •. :!,:.'H,~; l'ong\r,"I)fJg, p. No I~III Rilm:-'111l . III lliuhll' (til'l), ",I~lu 'I'i~·n(l.. ('on!l1Ullllhl, ", :\. 1~11I ~illllYIIIl . If I llillillfl, p. 1I(I,'n!! N i,la ('Opill, r. 1'. i\ IiU riIlIlUU..... . :!1I,2i ! IlihuYIIUUY, r. Prful'ilw. ('('ptl!lI, p. \\'. ("'hll . 2:! nlhinj~'I, p. J:'4I11... 111 . ('oml, b. K Parl!/.!IIII. :?i1 IJilint, c. Pl"iul.;ipt••.. ('oton (''''1, ~',"I. H. I/lill UL1HtlIlIlh'll Di('UI"IOU, r. Luv...IIl • ... {('lIlnulilllll·:-q ...... .•.. 2,:M ])i~'api I LLrfn, I'. Prfnl'il'\.l. . Corollud(.,h.plll. "".ZnmIHJUlll!!I .. 2,211, 28 nicllt~, (!I"li, 1', 'Yo PI\I1IJ!lIl1 :tl ('oncgidnr, ptn. IIdlll 'urh.'J,l;!rlur.. 11,2f) I JiJ,!:ollirfn, r, LIiZilll •.•• ; ('orf{·. p. SW. Ilulwl . 23 11i~o.~illI, r, ;\ 1inlllllllw :!ri ('on'iulI, I.IIJ. f-t. .•\1 illlitUlllu 20,28 I lilli, r. ;-' I in(/uluh •..• f'tjnillll, p. H. )lilldulIlIII 211 f1iMin, III. III. Hulnr'lin (.\orZlIJ.f1l ('!lwhatn, f. K :\IhlritLnJIlI ~fI. 2i my, . ('uH'ol, p. Eo (·,+J.,i 'J'J Ilihu.:lI'. ~'. 1... 11 .... ln ('ot·'""!. r. ('t,llI.i _~ IIi I,·, 1" Ilul-'II.":-'; • ('nlll, ,', Lr.ln. 11, W PllrUlllUt :!.'; J limnlllUI'IUl. l'lll. JNlhl.11I Cnll'., p. \\' Bollnl 2:1 IIill1ll1l<1, I'.". '\Iindllnll" I'rll7. +iI· '111)'<1. !.t. W 1'11I1I:t111t :!·I IlinJlhllillu'" p. h,ntx,lu

I,


I, ""f',

lliHIII'i'llli, p. /~'lh''''11 I'III\.f.d.IIl.'·, F. I.U/"" /li"t"riul!'I,· I'rfn\'lI'" 1'~I~'llol,l, r. ~ \\". \liw!tlJlll" IIIru}I\I',t."

114J.'1'!j

!liUllIlI.\.,I"

~. to;

:'I

:!'i.~:'1 i

~

11iri'JIIl',f. lllwo~~. Ilb~,I.nllJ..,\U\,r !.m-:,'lII ])j"n:-wr;(" :'Ii. Ba\,ihll\' l)i:-UIIIlIIlf,!il.I,·I ..alwlll, IljUilll\"r,l.ur.'lII \[illllllllll·I,.

Pillllt:~, p, \:.

(;UII,)I.

I

IiUh)....U, />.

f1i\"llhii~,

ll"i1IIlI1<'iim,

~

;~:::::!;:.' ~.\'tI;;I::I':I\\II:l,~I:~ • H·da~·lill). ['np'-' I Ilt'l. 1m", ~E . .'IlindulIlI". filtrot, I· Plumy. lillll1,(' llu)ul.:, p. "" :-:1>1'1',,,.,,,,'111 l i:Ldin.;, Haw,,\,. I "'hl ,"nrillllu'IIW ('rhtlng, I'. Mindllllnfl. {jim,r.('l!hli

~I\

:!t).:!7

:?o

,n" ~~

'

'I':Lrllhll~

t'. :-:\\.

bIll (illillumi·

25

. . ~,2H.~'

1":'Ii ..\ l ill.lulIlIl)

1l',lIjn.",T. PaTIII',' IIml"nl!.I' ...... "'11' .,t'l! 110"1 .. ,,. f, I !Ii 'II

(,jUl"Y, 1. :-:,\III1ll" lilll':ill, r, 1.11//'1\

Ilil1r,]I.~K('uj.m)'lll1.

JlhiIUl~I!I ..•. 1 ·~Lh'Iu ...

I~lll ]\ilinlll

11,1( ,,, '\

.

10

P,mg:(.n, t', \\". 'lindnrn. n"n~",,,, I', \r 'liudn!''' ...

1111\')

CihLn>.IIL~ilLl, f. K :'!lllirhUllio.

2, 15 2,lfi

(1"I1::":III,}1_ F'~'n'n!.!,·'n_._

11

iug",]>. l':IIIU~ (;"1,, 1'\l'l. I'U"". 1~lal-ll.{lhillll!.

1l,1t.p:, ". X":!nl.~ 11.,s .\lI1i)!.. ~. pt••. l'uwi-t;Lwi •. \I11~lin, p. I~lll P:uH;!IIIOIC ~\\'. Bahu])

:!I 2S

"UIII!:l., {, l..:tlnllj.!:in. dlJro.

2:~

\ ;{une1., il T..:lillllg;in, 1'_ \\' 'Iill,Iom •. _

i1uh\lIlU, r. \lillllulltL<I__

:W

fJulj(,,!l. R"h,,] . 1I11Ijut,."1\u, p. \\'. LI·ytt· \luillllguiu, p. W 'Iiullulllu, .... -ftllmll~l1Clc. 1" st: \,'~rtl~ _.

:!:)

nl :!Ii 21

IhUllnlugui, r. 'fiu<\:II\EI"

:m

L )Iin.t.,rn ~lilJllnll!l".

:!. ,,_",',

IhIllUllill.p. W.

Gor,}II, p.~. ~Hu.tall"""

I 'e',:'.•'::I,'.", ',','. T',·,,~,·,\l:,',:.","~,n,","',' ", '.

:!.;,I;:

((llihnliul\u. I" E. 'J'aYllhn" . (iujjltl",.·.s!':, ('all1o.rim',·.,. I ;uilllll/o!"aiwlI. [I. ~ ...!r".~

(iuiullhlllll[lIl1l. 1', .\W. S;illHlr l;uinul,u'lIn,., BU\'llllhril-\"". p. W Cdn'l lillill1l1l, p, 1'I1a I ;lliIlUlni~ I :-...1,. I'" IIny).

W,I\.bli . C;lIlnyulI, r, Balml ..

2.\

F. ~j\.~;

~;,

:!ti.:!; :!Ii :!j; :!.,

:?::

l l u!,!nll'" I. 1,lIl,'1Ii [[lIlnhi,·p,I".\·/t[ Iil.l\'!,!. f. l 'llIlU~ [lh!llUli""lItll.I'.:-..I.,'),I., lI i"!ll.~ill.r, L I ...·ytt·. Il ijl>, f."'. 'timialln" I l iIIllIlU,"'IIIII, r. \,."m>1"

Il jtullllt~!ill, ". Bilinlh I l iul"I",r. I'\oI('ntllwlllHn,-· lIillilitlil,(1ll1.\,.J.t'\I,· lIill),!:llllillg"lIl, r.:" I..,~.". I l ill).:!lI!iIltJ'lIl!,I,· I,,·\I' I l ini),!lIl'1lU.r. \t'J{nol' lIilllllllllli:llll. I', E. I.j'~'I" lI iril-'lllllllt-!lLII, 1" L 1. 1.~'h' l l il\1I1I1I").\', p.!-. L . I ··Yi<·

LIIII.... Il)

1;,,1, '. I'. I la lJi, ..illlll 1\ 1 \lifl,h,· l int··

t ' I\I~ll.I" 11111',,:01 ~

11

,m.!!'

:: :::~:~;'::'~:.'~,~l,:;,:~;::· ll o~'i\

,I,· \1,.1,

j,

l' \",

'Ii lit I.. ", ,

['mUIlTinl"

I

"

II,n, I'. 1..;11111,"1, 11o;1i"II),I"I'ulI!\1

11

lI ... jIlY·I,.I';lIm~

, j,

I:, 'I ~I ':!

1!1 1!1

1"".-1,')

'I

•.'I.J

'II ~!I ;!,;!I;.:':;

~ ::~:~:::~:'~~! ~:::I:~:::,i.I:'U: .

II,iI,!.. J-:.S,iUlar •. il'il, p. I~\n SiJ,uy;iJl .. 11~,I"to" h, L l'ILru.~!I\lI Irirnn,l', \r. ~Iind .. r" irnll~.irn"J.!", 1', W Hmur, [,.:Ibel, I'. "cloli 1.1L1~:d,l" \\' l'anl;:1J11 j·"I>I·J:, <li'11i I';", :'\\\'.1·1:\ 1l:1'

)Ii _. I;, __ '.!:'i

:-:

2'-,

!'ilr;ll!lIJ

"

II

I~

IS

:!::

1\1 :"'0

,,, HI

1'1

JllbUj.lh, p. l~la Rilir:iII. .rlwlX4-!, p. ('l'lni .Jal'\ll!.::UI,Io.1-:.I.,·\'h.Jllgdlill, ", Pllnn~'

Jl\ln.p...... ~f/..."nj!' J;litllir. r.

I!I

14

Il' HI

I!I '.'1 1\1 J!I

I ~,

,,,H'

.Ianjl~',in,

r.

l'aUIH

.hlf"_ \. 1.I'~h'

".:\, (' IIlIun ...

~I

I~IJ.,.:,II ....,.I.'I- .1,,1. h. J! r.:1t",..'lt., •. '" ,'ur;h!1l1 .• __ l.tWUt:,:, I'.". 'Iiutlan " I. . • ,. ~r B:lta.;.,u J~lIUl'lt!. r. '[.l·l .:. LaHill:!, \' I :!.lllllri.U'" Lmi.i.I· W l;·,h.,1 I.IYllltu.n. ,. \". 'lin· lUll.

1..1. ./'.

'\"~",!r.. ..~

,/I

'\"1-. I,,·y .. I.lIw.nay II \\' t.,. ·It, LiIl:J" ",~, W Lll.~"'"

~;

I il>ll(a. I'

.Iilll",,,I,,. [', ." \\"

:\"\-~I'1I1t

L 10".1' '\. \Iif"hlll' ",,-h~l\ I' JlII'i" '\

',j

'7

' , :."1 ;,'ti

• :!I I ~I

tl.ill"!1~. r,

._

.I"h", I' I· '1i.1J'lIlat' .1(.1" '.' .1.010', .I .. I".f..1"I,) .Iul, ,bu. I' I :-- \1'11.1, II" Jllhl~ I . I \ ,Inn. I' \1· I It I. II '11

,.,

1"1,, 1'\1Iu"n :'1"

I.il " , ..... "i",lan " Liu:' - ~, ~Iiudall1\" Ulu

1'1 I ~I

':iIlH1r

I.!lIl:lUl. I'to. ~ I ...·'·ll·,_

.·hli

t

;.:;

11 1· ._.

1.10'11,' . . . , 1...·:,1, Lil"a I" 1..1,,10'1

,liIlOI:lI1J.\lI.1

"

'"

~'"

I:. )findtolI_'H

:::~

,linl"tol" ,,1''',1 :1- .... W '.in·I"".

,.

~:12:.1~~';~·iI:J~I~~~.IJ.

Itl

~.

II· "\

I. 1J.>:l1 I~LI I: ~ I " 1.1 'lay r 1·1[1 )l;uihIU"lll' 1.·1 " I'!"":-:" 'Iinciau.

.1jnlll\l':I1I~.,.1 ,·\tll

L

:n

1.llI'Ul.l'~' ~lil1,IIIUWJ

10Ipil:lI1, p..... 'Jill,lalll 1~11~.'i.!'. f 1I{N.·"~ .

I; .!n I"

.I I

",

:,,'11

LiIIJ:.l1l I' Celt" Limll~·.\,.1 Hal. Ill . , l.imJ..,u.-,\,. "'" I:,I UII Lilll' I' 1:,1'..:.IIa.:.;II_ I.im", :--. 'Iil~ lall "

~

-"

r. 1\ .....,,". :\

I J!'I""'I" 1:!IL'\n,,~·_ I. !..'1Ul:i:U1. r. 'Iin,1:IIlIl" ...

II

. h··li"', 1',:-:1' .\11:1\ I'j\ .Iil.'ltl"-',III.1I1. \11 ,lildilill.1'. \"j!T'1'" .Jil1lu\!nil, I'.t ,·10".,.

I~IO:I;!.

'tJ HI

1'·r\·,',jl'·I,·W,·.;nt:,'un. .I.·",u~,

'"

1·111 H"IIII.>I, II

~_

I

.I11111lO'H. p. \III .. I~I['

I~IlIlilin, I~

[.ibwl).:. r. )[in.\anu" J.ih;i,.. I', J;ohol ... l.il ..,nlwul.p. 1.. Lc~·t<,. 1.').diu.I W lA!)It· __

I' ,.0

.:-:7

J~l"lIlUllt:J.!.", 1';JI11!

l.inn.I'· E. T

II

,.

J~I"i!!llf!. I'" '\. 'fiIl'UUl 1.!lIIi~WI, r, 1',UlU'

UIJUl,.'UlI"II, r ..... r '\liodllm

!I

~,

I'

I "In;"'!:I}' ',n.~. (.·1"

_"If

__

J

'liwi:1l11t h." TeI:-:"

l.i1l1l).!:1,1·

JIII1!1"j:IIIII",,·.:-'.fl:JlIll'..

:.:1

'"'" 11.r.

1'lIfJl:t,"II,!,'"

l!'

;,"~

1a1i~II1',I, T:lj:t!i)!IU p. \\ l"'hli. .I:tliglw, f.t·"I,,·1 Jill ... r. PlintH' .I:\I.. lklll,r. \\. L 1,· .TlUIlf'\". ,. \\'\\Y U,II:III:!n· .IIIUlun",u,' :--, (',lUulriu<"" IrUIIUr.WU, I', "'.'·lIT1I:lriUt'I!'>, HI, .hUlllb:II;\-.",J,-·,I.<JI. \\: 1.I.·ytt

a:.,'lIIi, 1'. I-In 1111:,,1 \\' lliar I :1UII1("11. I', Bat.l..iu. [lIuIIUj."'II, I', f' '\li"'IUllan L~Uilh.ln~III, II'L 'b ·r, I IIIhilJ,",n, I"I·. '1111.1..1"111 i..llmi".Jn,I' ... 1'" \Iu, I: 1)1'

~_

LH·.!lIll1l1lt·II:I~·1

I'IIIIU~

I~da'"

Llwli\.U!.i":-:' \lin.\IIII''''

~4

.....

"1l/w.ln! L.;tlaJJI!.ln,I,f",rnt'l.,I·." '11111,,· 1~I!aY:IfI, r \(ill<bnll" I..lla)"un~. p..", '1i1lt!lIlU'l

T.an,)11!II.'WI.1' I ··Im • . . Lln.:<I"·I·· ..... ,,~-¥I'" Lang" .• 11. ;l(,., r.la [lUI Ir.a. LIII\-...· 11.\,,1..1.. rllllllar:iu

~:J

"

l.~tllll'!lIl\,.'lIl·IJ.I"

I

~).;,

1.,1

.

~

':".:!'

:\.

II

JO

'-'llm~'tu.l'ltJ. lllia-I,t:, LUI;Lt", :, :'Llan:!l.o. \Jill,l1m I.

UI ,I :.'f' :.!. Iii

1'11r:.11.'11:' .

I' I~'

,

tl

'I

1'. ~.I~III ('uflLnolutl1ll' IpitY'II', r. I'HlUL~ ••

<i.,

I

J.;;.ctUman'>t' 1,10, ",' T J _ - I LII ". \\. OJ IU~' r Ll)!lIIl1a,I' F 1.. ·,'10-

1..:111,"11

:.: *

Int,

",·\"tll·, h. I

1',

.llIfl

~

::,~:.7

IU\IIII1I<,,·, I •. W P'lnl ...'1JI~ ilHJI>.Iu·:ln,ro. \\' L,')'1" •

Rlltfillj.!:L"') •••

HII

I;, I.'".

~',,!;

IIlU.

"

l 'I:,!:I~I'1i l'lul,ir."

I

~:~~~•. ~;:~1JI:

''.1

!~. ~I ll..lhi, ".'. 'Jindali'

Imllrr·I.IU1.f. \\" I'unll!'un 11i1l1~, r.:-;. l.u~...·,u JIIIII)(Jllh'lI,r. \:,,10,,\ IIIII<"'3I1I1I1,)t. ". "'......":!"n ImlZIYIIII. -. IAI lIi1ir'&lI IIH4rLlit'an,I"llIilult: ilmrij:lII.rl'.III1r1rilll';!

rl'l~ \'l·nl.-

1":1111""1,,,

:-- 1:. \Ilill\

l ialhill." '1IIhl\i'IIII,li, I'. l'Lng' 'iul"rll,!,I", '\. \ Iiwl"r"

llijllll, I',:'" BlIllllIll:l.! jlljltu.". ('t,II\·I. lfijllu, 1,.1.111 I'nun/,n 1:-.1 lLllhl, I" ["'y1t, I1lllln.I'. \\\'. Bal:t;lu Ilnil" idl·!. ""I. SJ I'allal'

l~h,

"

n l l iFlUIIIWUH, ". r 1... ·~,It,

G,

(;1I1YI1II1'\', I',h'"

"

lIill'l!g"n",r.:-;W, I. '-'~'I'

1 ::lIIIIII.'l~.

liuLi.", III. 1".

In II 2J

H

:W,2' I~

II

lillll1Ullilll.I"

"UlIIlly,l·,S:luIILl·.

.,'1 I I

11l:11I,·I.t. f,"illwr. I~L..,!II.I'·.r·,I,. 11ll1\'~.:--. \Jill' ilia" l,,[,·.in .h,ln I'. I, 1'ln,:,!II' 11t1llJ{·ilnU'!. r. ~ :I\il' ilil!lIl1,h,"\.\Iiu<iIIl:t" lIi)GIII.I'.1 ,("I'.WI' \I [lijulI,,' ~. Bahllll!!I.•

1.. 11l.'" '-\·rr\,·. "J"

11

:?'4

:W.:!;

t~lIil1llt!Ul.lIl1U1, l',:-:. Buh,,1 fTllin!wn):, p. ~,imllr._ 1;uintlull'lI\. p.l.lu ! lar.lIl1 I W :-';i·

I 'uintlllU!I. p. ,'-::hnnr

:.!o

'I

(;'Uil,.'Utllll,"on.],.l\'!lI'l

2, •. I;;

I·arol. ".1 'Iin,bll:I", l·ilautr" i'{u,jt.I':,I·llm)!!!:! Fill'·:I,!'. F ' !indlilm, •. 1'II-.·lIn.1I Ihl).:l1l1ilih. ". " ill!liul:IH n",·bfl.~. 1" .... \!indUlIn" FII·,.fm"'.I'. 1 1" 11111.!1111 [-"r;\~lilll, r. Huboi Fill''':'' '.)1'1, 0'. ti ,' ('nlllp', \', \\Y

~ ,.1 ("1 II,

(iully,!J. ~\r BlIIJuln .. t;UIIY. I"~' ~I illlllllllln • ('ul'at, '.'. L :-;rI~Ol-\"l!ll

~:;

:!,:!.=. \;)

1':·I:II\!"ia,'·' I',Uli"CIIIl.I. I '111m , 1':H~tll~iu, 1'. E. 1'llr.ll.'tllI

l i uj". p

~flUl~·.('.~W.nallui.n_.

I ;niuriuJ!1l1llln, I" \\'. 1,,111 Buriu~. _ I l;;lIill!lnJlIlIIlT,.· Boll .. 1 !?,! liuinlllllluyan, p. 1,,111 I I:mllll (\\ t":IIIIUrl

1 :~'allt·iu.I, 1'IIrm~ •.•

\.1·1\11 1I;lllihl!oi 1

:!u,'.!' _ :!U,:!S

:.!,15

LllIt'I):{,IIt'iIi. p. \r Parn,.!uH Elu·anlll,l.t.!,. ZUllll'all'~ FUJllni". I'. :'Ii L , Luzitll . I-:nllll'.lll, 1rio, I. I'HIi. 01\1Iihul' . Entilllll. ,., L..\ Ihay. Er:IIl,o'1 ('ran,j, \\. Pllnl~na 1':"nm,·u,I'.:'\.:H illlinfn C<'f·arpadn. p. 'SE, CII~Il.\'lin _ L~I·"I\f'hUt\II. p. W 11'111 /IilUijl'lil r~illl'r/n 'IIt·\ f, I"~ '\'. 1':ln~1111 1"~I,iritli :-::1\1/.,.1'. :'\ L.:--:illmf ..

1.'1 II

J. 1; ,f' .. , l·'a ~,[qlllj"r I. II I' I'la Ii!.l

t

fi"n."pt".:-oE P;IIIII) lI ..illl,r.l'llluH IIbnll.I •. :-;,,,·iwbIlUil. hnllfulIn, h. W l'arllL'1l:

'lin-

Gorda, p. 1\·!'(1 ..... - .

2.~

E

( ,alo,l,

\\"

I

Ihununjll('.p_\,",Cdlll. __ [llIInun'luilnl', p. K 'lilll!!lHlln. _.. 26.2." ilnnllmquil:I:-.:-,_~. )fiUlill1l1\o •••• 2, 2u.:2l-i ['ltIlIIUjlJiI, p.~. fll,f'lj/Ji-!,'lII 1] IJUllIIlnl.n.l,. 1-:. ]'l\mJrua .••• . ~-I IIIUUH.r;ill I ,lc I•• ·nll. E r'1In1e:uu :?4 Illllllill'lin. f. E. l'ant~lIn. 2-1 \lulIlilli.~, ;-;,lmar . IS 11ulIll'a\Ug, r, l.u/.l'>lJ \)1111"':, L s. ~(inrl:mlh'. :.!Ii \Inngun, p. I.'·~'h' ]', II lJUllnl,{,. S.Sor...g,',a_ I!l illIl"'II, 1" \r I,.·yh· :!lI \)111','11\, 1"I'Il[lII~·· 1:1 [1111'(111. r. W. L(·~'It· ilUfnlll1.{·u. \'. \Y PIIl1I~lIll nL1~'U)llIl1, p. I·. )lia,I,'ro

f'

<iorda, 1',:-; L .\II"I~· (ionia, p. Bat,lli!) . tj.,n:lll.i', nat.IlI\.!ft"... .. (.ionIa, p.~. 13,,1101 .... .

~I)

linnilllllylllY. r. l'lmay _ ilumali. 1'.

I

,~)

'-I

i 'lil~ . \

Up_lIa·I'·:-;· :--.., .. "0):" 1 If ,]' 'fl" 11 I 1111, I •. lJ \\ 'hi d II I '1.1' \, .r'

..

I ~l

.:

'" "'"

"

I" I~

I'

I

I.i

1. 1

I\n/'

I'

nil. III

i I

~

".'Ii "

r, '·Iil"'! \\\ :'"

I' 1 II

IL

-"


10

""I".

""I'.

__ 15

L.. "ull.l'_:-:E )lin,lulU,'

:"'"

'Illinit,l,:-;aplilll-.'ll,J. 'XI>: "in.ll1l1l1" ::!u,:!7 \bliIlOIl"!Il. p. :\ I ... \11.<1," • _ 11 \Iuipul lill') , !'1UI. T:I\' i-I1I\\ i . ~s \lajuhlhujuhin, p. :'\. 1'1I~uh!l" III )hljullll, p. (11111 ..... il,u:"lill. Itl "ui.tbuloun, ". ~"r-,~,"ll . II 'Llllahrit..'I), L~. n.1I~U'!.."\.."; . • . . . "uluhril....., 1'. S. Balml!.."!l" • • \1.IIII:"o;;lloi'I1,I'_ :-O:,iUMf •••• _

I.,ji !IIII!.I" X. '1ilUlurll Luh:" III. 111. UI1..'1111:1. • ).ul-:" p. ~. Lt·) 11',. Lllbll;":. s. hhl Silmyzill LIlI)IUl!!,.lIl, r. )Iln.laml" Lu,lkall, 1'..Jill,·, 1.1.1:...'I",n, p. I"La Hum!»,," LUI.!:"I,"";'lll!',t,l',lIol"'\

I;,

'lallt~lIl1rli,

HI It:> :.?I\

'h\la:.!II~;IIl,

IAOl'.r.W.l'I\hll ....•..•.. Lol 1'..1:, .... :-;£. I .. hl i.lll'lU1).! • _

LUll:!, Ill", :-'\~. 1~1.1 r.lhltl" .••.• _.. hi u,,-¥ ... ,?\W ] ..111 "arilldu'lI1~' _.. HI tuu!}, i. n', H,.IIe') •.•• ~-I Lt.'I),I" \r. Un!!"l ~:t T.nhalan. (l." 'lill.J:m;", :"H Luhan, i. L )lin,IIII1:I" __ :!ri, ~j

ZlL...

:!I; :.'1

I,Unlll.!'IIU". r. )lin.h&u<lo 1.1II11"U1~tn \ .1,· I, ''Illl. :'-1

~i;

Bn!:iblll·.

_ •.••

H1 :!II,

~~

:.'1 :

I

:?tl,:?' JH,:?"2 HI III

\lal!lhlJ.:.I'.~. Lt.·yl... \blllu,m,hin.ll. S. TII~tlh.\."'.

:.'.~

j:

:'II,:?~

"0.

:

:.'tj

l.u:.'1II.p....... ,lin.l:lull., Lllhnhiu. p. Xt:-.rnt< •

"

H:llIl!i-

p. ~E. 1....,~·ll· \I(tI.LlUJ.(,I1I".~. \liJul!IIHI" \'"llllZlILlli, pill. 1")1\ U1L>.il:in '!alIlHlI"lya, h. ranlgll;l \IIL! Ulll.:1YII. pt<l. W. PamJ,..F\u \f.,huUlu,r.LlIlbll........ )tulanllll,'·11AlnaH,l. )Iiwllluu" .•• )fllllll"'I~"IIH \.1.. I. nln. ~r" l't,hl\ .•

::!... Iii

1.111..'11.... , I'·:"· )Iin,hul;'"

,',1 ',llh;in, ".:->1

'hw... im,r.)lintioro.......

}.")

)Iau.-in, r. BOlhnl ) Ina...in. r. u'YI" 'Iaaz..iu, •. :'-. Lt-~h'

2:'1

"'\IIU1\""n, r. Palla\ ... "'\Iul~nlba, p. 1~1;1 1'.1111"'''1 F" L

::!O

)1:llnlllnt.!uit, p. B:ltt\llj.!l!,.'1 "lIhtlIlHll, p. K 'liullallllll.. :?Il,:?j' ' l uhl~'l:l~, r. :\IiIllIUTU.. 1i, \I!lhiYI"":,p. W.;O-;:iullu·. '.!.I~ "alhunm, r. l.l'yh'. ....... III 1Iull·IMll, ... 11imll\nttn •...••. :?ti 'hlll"put,r.:\lilHlnnuu.. ~t.i "alizll), r. Pttlltl~·. :!o 'Iulih:l:.'u, p. 'IZL..:b.lt. ":LIf,'l\~·,~.:-O. 'Iinrlztuuu ......•. ~,'.!Ii,:!i 'falhmn, "lll. r. bIn ))in;il..'ltt. .•.. :!II, ~j "n1illllo,r. Pllntl~·.............. :!o )htlfpuuu, i.~. )[indunllo.. 2U 'flllipu,l,. ". l'al'llj!IHI . :?-I \llllita, p. f;. ll:i\";tl>. • 2';,2, )Iulithf>~. r. 'lillzJ:.mao . :to

:\Iat,mo, r. U>\·t. ...••..........••

)[8(,iu, p. Ta~:aloa... .•...

111 I\l JO

'hlllh.ifnl·,I'.:-O;il1l;lr............. 'luilh'. r. :'"0. 'Iind;mnn 'Iulupali, r. 'linrlnnllo ..

)LII,..·,. , .. I~1u )Iuriuolu.pw ••• )IaI .."I,r':.J'. 1..111 ~i1l1Jy;'in

ill Iti

21) \Ialu"'" h. W. l~ln B.L"'ilall ....... :!tl,:.'1I, )1'IIII,-u, ". \\". I .. hl L:llJalll! •...... In

)IIlJlli8l&,'. r. Puna)· ..•

:!II 8

1hunnilall. p. F 'fin.lllnn"... . :>1;,2: )Iam.i.mu}, I'. J."la Hupu·mpu (SF

LUlUillbUt. p. W. )lincluro . J,"i Ll.plll, p.:-:. )lin,JIUltLo......... . :.'H. 2: LlL-.af'.1n.p.~.],.hll;\iimuni......... ::!,::!o LlliWlS.lcUWO, p. t",·bli __ Llltnnf."IIon, p. ),.Ill uhUall!t.t:-O.

\fin.lnns'd ••••.••.......•.•.

~Ij.~..,

~I

L\u:m. p. 'Yo Bat.a:i11 •

I,

M.

I!I

HI

l..t.-yt~)... . ......

)1n.'~lhal.ollY.I'·:-:· Za!nbal,'~. .•.....

\luIO('Ot, I'. Bul:tng-ali

)lll,~:..'uil. p. \\. Panh!UlI :?:!.J 3b''Ujalar, 1>. X. "in' luna') ..... ,!.:!I'.:.''i )LI,'Uluk, 1". Z:.ullbalp~..... ~ )Iuculin." 1'. I.·la Una,( (W. :-..ilhar J J,., ' b ·:un!,,.,!." E. 'lindl1ntlq ....... :?tJ.2: 'Ia\"3 r" I'. E. .\lil,.Junao ....•...•. 2ti.27 )l.il"1.lt, f. ...: . .'\lin,lulln.~ ....•. :W ":L<l1rihao. r. X.·;:r.... ~\ )1 OLl."aulit , r. '\lind"r.. ........ J'-)

)l:idu.\·an8.~,

I', J... lz, J'.um:,u

:--1·

v·yl'·I·· )lw'1J';', " I ',uu).I.IUlh,ll;z, l \\' lillY....... :\lilt,.·.·.,,', ( IlIllllllhalu, 1'. ".

\).

\1· ".!~ .\1w"U..'"il,I'. W :-;.'MI',.!>U.......... .\Iwlal f tg,!,. X. 'liu,lal .",.... )Lt,l.ao)t, I', ,'•. iulllr....

(.1\1.1'011)

Ii) III

'J.IIII1~l1i,'f/I,

10 III

h. Unl!lI'in ..... .

. .. ~j,!!'i

I.

Il

'}<)

21) 21 :?tI,:!' ~II.:?' Is :!I 2:1

:.: ~:::;~

'IUII.L'!lrhl, I,t.). \\'. 'lill,l')r'~. •..

1'-) Irl If!

'bhl-'1lr1n.l'. \\". 'linolnrl) '\l~I:I1-!ji.\·u.), 1'. ~, J•• ·yte 'fnnuf·a<l, /'. ". ('"i)li ••... .\lllllJ!rlJ\I·, 1'. \\'. l'ara;.,!IUI \l;m:.."'(O· I.dl·), ""In. ~E. Bahlh:It'.. 'faUJ!'Uillll, r, ,\lill.IUlIlI'" .. .•••• 'TlIuit-ali, r, Pnnn\ . ::\huzi"IIUi, f I"II~ \hUlil'alli (~, ~i'i.

"., :!."j

:om !?H

:m

) llIuiln (1Jllllfu ,1" 1, 11. W. 1.111.1')11 . !!, f1, 21) :\tlllliJU,I')". \Y Luzl,n .... MlIl1il1i1l1, '., 1'1111\\.\ .\fuJli .. h;~~,.", p.l"\. Zmnhl.ll.· "auju." r. I~III '\l nriJlfluf)llI' 'buju.), p. i'.im:lr .\[;Ulj'·I'.'III, 1' . .s....'T.

:!,I1,::!i1 :!o

.\ll1llluIIllIM,III.lrz.I':IIl..'-'lu<ill:ilJ(\Jull' jlIlIHr"II]

\11111'0(', 1'.:\. I~'.\'I" 'flllln'·.I,.:-;.I~lh Silmyiin

10

'hnltll,L:, p. W, :""l'IooJ:,'m .. 'Julltitinun, r.~W, L"·~l{'..

II m

' JIlPllth!'ll, f. :-~, \ 1inrltlUuH . \IUlozlllIJ,:', p. PUIlII~ \I:lpili", (>. llullul!!U". "llpinj"r, (>. \. TlIYl\b:ll'I. \TllPllti, 1'. \. "indlllluo. , .\llIl'l1lilin. " \1\.'1111", p.~. '!illdil· lIao... . 'Illpnyu, 1" hIlI, Bitir,.IIi.. "Iltllll....ln (rll'), cnll, E. CHlullrilll·~.. 'la'llu'fln, h. ,,', F::tnmr •• 'faquiiiqnftlll,p. Nc~r".... . "U'lllillqllil, \I. :"\l·gl"O".. "nqllillllJ,!. 1'. l!-lill (':lIni~nin ('Ii. :\lindllllllll).. . .•. "urahll~·. p. W. 1'l\11I!.!!1l1l.. "nmlnH I r. :\lilltiunll" ........ 'InnlTlhrtIY. p. RE. L·yll·. .\ Ianlntow, p. It. Pllnll!IUI ..... ) rUr.LI':.\UIlJ/!,r.:-;.-:llindilnnu...... 'limit'll, (>. I ..ll ",.'l·llt· (~. HlitUlI)l:US) ) 11l1"1II"i, lo. W. l 'lImglllt............ )fnt}!:t. s.:;;', 'linlhillilu. •••••••.•. 'lad:! .\ntunil\, plo. .NE. ("IIL'lI)·li)).. "lIrinml.""r."N(.'{!rtl~ • . .... 'ltlrihnjr.K", I... Doho1 •..• "nril"1lhlin (do), pa!;()~ x. ~ s. :'. Bntllllb'll$)....... . ....

::\larigllhato, p. S. )limlannu ) farij..'nldlill, p. R. Leylt:' . ;\lnri)!i1, p. )Iilllioro ... :'tlnriu-ond611, 1'. S. .\lbay )furinu]" p. :-;.\\.. :-:Of'oO~:1II ;\Iurinhw, p. " !l..'"hatu.. )llIri'lui, p.~. ::'IlilHhlnut).. ;\furiqnil, 1'. J...lu Bilir1lll. )lnrin.de,.. 1'11).:-:. BatnUll :\rllrlall,t.'1I,l·. x. bJa :\ Illrimlllqlll".

\lnwIYIlf""II~·n", 1•. 1.,.1011 '\111tI~,l1u·" ,. Jo: I ~II :'luriwlufIUt.

\I

In

'"

·'1

~

In

In

huniluH"'"I . )lillOlnr,) llil:),(>!lI. :O;\\'. ' Iind"r.,. )]iuJ!ulil, r. L1Uo·ur "iuk, f.~. .:I!inl..l!ulllu . 'IiuvllJ, i.~. \lin.loro.. :\liBlU<UIlIlJ,(', r. X. IA.'y\t-.. '\liI-1IUli~, f, :\, )lin"~nu" . "j8.IUni.~, 1'.:\. :\linolllllll" .• ~ril:!ihito, I', XI~.•\Ih:l)' ) Jol ...... " . .\Ia.~I)jUI, . )fullHIC', p. ('chll.......... )l'mlpog (dl'), P:L". s. 'l'llyuht!-< )IUll('u,lu,e, AE. ) finriIIiUlt.. . .\londeo,r.I,,11l Polillo .... 'Iunle (f\d\,p. ~"'. "iml"ru . "ontliiur, p. XE. ~H"t'(IJ..'t·II\.... "tlIltugnn, E. ~(Jfr'nJ,('t',u.. ) 1""'00111,1·. W. PnMII!lln.. :Uuul, l.<. SullZur.... "1I('~11JOg, p. Xl'l!l"O~..... '''ilu~ , 1l1. III, l'eltll.... ' l ulzUlllY, (.l"'. 'fllyalx"U-I ...• )Iulitl'l, r. "illl.Iimuo ......••.•••..

:!ll.:!'

'.!u ItI :?(i,::!:

:?H 19

II 1,11 21 :?1 !!H,-:;

:!l :.!Ii HI :!:l

:?o \) :!. '2:1 211,::!: " I;~ :?I

!I, I;) IlJ

I

1j '.!.\ HI

XUblilIUlII, r. ) l indl','U .•• ~1l\.::.Jhall. p. W. Blltillill .

) l utulJl,in. r. LU7J,1\ \l:lbtdm, t', X. Pulillo .. \lnlnltlng, r. I.IU/lI1 .. :\IllIul\i, }lIn. 7....111111,111.."'. '\llIlzmgul, p. I~III BUi-iillln 'IutarinrUJ,I'. I,.. :.iIIUlIlr. .\[lltnlin.I"j..', /", s\\'o ~l'g"rn" 'fal:.1yloJl, p. 'bl",lml,' 'ruli, r. 10:. .\Iizulu.nar). 'flltiu'l,".K :\ [ int1lumf). .\I utill", r,~. 'IIndlllm.) 'tnti~h'"lI", I'. Boho!. 'hitimlll', ~.:.i. :\1 iwluUlw .\I:llitillllO,'·. W.(·pl,!"i .. .\IullifllC,'·.~K~"I"""I! ..)\) . )lUII'tiIllt..\',l'. -:llitlOlulino. )lulllliul"I!,I'·('t'h,1. .\IaliHullt, r.l.lI/i,u .. .\1,,111111.(, p. 1 ..I·~'te ... :\ ful 11111 1'\11, 1'. I~III Bilinth .\IUl!ltill,luj..', p. ~c~ru~ . ' f ll~'lI, 1". 1"")'1" .. "ZlylhlJ:lIl', p. ;\liutiorn \llI.I'O,I', 1-; . .\lilHlnnllo.

"ayl":lint, p. 1101'0'" ~ .\fnYIIJ!Il, p.S. 1.. ·.\11' ... \I,.tI,,·,IIl,I1I.Jl"III(IIt·I .. \I,'I\"ilI,',1'. p-, PIIWgltl1 ""'.1 (,it·\l1),l'.\\' 1':tI"WI1UI 'till)!:I, /. .\Iindllllll". \fI1ILt{hiJ.(II,.·.:-:. :-;lIll'oj..'lIn 'Ii tlllj.fll, I'. r .~, 11\'1 \Iil1t1JOI, r. \'.,hl·1 .\filml"" 1'. ("·111'1

111 ~!I,:::

1::

Pi 11 11 :?.J IS

:!l ")01

10 ::W,:?:

8

~l\gu...:,

Xaghuda"uu, p. BUI:lIl(.'lI"

~ti

211 :!Il X :!jS, :.!i R I~

S

g ~H,:!8

lR 21 I: . :?1J,2j ~U

:!tl :!:\ '211 __

~lIglnbo,

:.\"aglanghln, 11\, III. PallL!!I"i,,,,1I i 1"0' zorrubio/. p. Pallay. :\aItUi"IlI'll, p. 1... 111 1.lihall~ .. Xaguih.i, p. XL. :\ Iiudur" .. :;1Ig'IIIUIlI1aYiUlJ ]>. ~I':. 1~11t I 'al:m· du:mc.<i ..

11'1

:!, j, 1:.1 11.1 :?~I

::,21 !?II II ~_ ~_

I:;

XIli1u~, 1". bll1:-;iloll~'lill ••

Xlli lt'fI!. p. ('cbll. i\uilloU, p. l'III1I1Y .• ~l\h;og, p. X\\". 1'111111) .... ~l1iI"QI, c. Pauuy .. X:tlltU!':I,:wll.lI,l'.I·ni,·,n.

Xamu.luu·n, p. I'". 8,,111.)1. ~all).tll,l" " .. "iI1l1l1l1ll" .. ~ZIIHI\",i" X . .\Iilltlilllll" XIlI'III·II",p.l Bllh'II .. Xilpahlllgllll. 1'. h:11I Unlit! I ". :-::1· IIlZlr) \"111'(·1, p. 7.•IlIL,h;\h·"". \upo, r. Bohn\

\lIpudut, Ill. m. t:'!tlc;;) .

l'illt"a,

15

2:1 Jl III

~Zll!tig,

:.?H 22

:!fI,2,

r. BQIHII •..

~:lglugbvllg, 11\. II'. ,\ Ihar •. :;»gIGII, p.:-:. I.toy"'.

~lIpul,i,

W

"

11 . 20,:!;-

p.E. )1i11l1uuuu ...•.

11

1\1 :!J

:21 J>

Alha~

1ft

'I III

I.

~_

Jg

10

10 ;\[:1.1":1111, I'. L. .\1illrll\ll1~"" ... .. !?6,:!, )In.".apilil,p. 1-1111 Bund("'. ~ulllllrL I~

)11\""illE:"lIl, 1'. IIn(·lJ:o\ X . .•.. )(II"ill~lnt·, 1". s. 'lilldllIlZlto.

J!I :!li,2' :?i;.:!: 11

IN.

H :\Ub-rl,'P' W.

'Ill.""IYOt·. r. f.<.,yrc.... .•.... )11l"iul!lIl, III. In. JI,!('o~ X .

:!.; 1:1

:\Jllquid,I·.BQhol ;;!:, lJ. X • .\lindulluu ••.• ::!, :W,:!j pto. Jz,tln FIlg"J./ Butu.m....) I:J

Xahnlloc, p. \\". l~"ytl· Xa!Ju.'·\l.I1I, 1'· Z:lntimle>'. Xubbl1lIl1~ltl. l". Luzbn. \abulau, I!. );1..'g1"O,.. ••••

II

) J a~ll:!,'I\. r. LiIlUII.

:.!, I"

)11I~n,

1.\ II

'IllrlullJ,..'1I, jI. X. I.. lz~ :'t(urilldu'llll·.. :\fI\TlII"IIJ.,'1II', r. ) I inununo ..... )[:l."af,!uiz.>i, 1". 1,,111 1Iari1JllllqIlL'. .

:?1

\Iu:delagu~,

:?:I

:?H

'Iu",lh., p. E. 'fiHllllflno....

18

\lilllllutull, p. 1,..111 :O;iquij,'l·........ "il1llll(,'1U:) (I ll iI1UIlj,lli, I"". \\" Bu· hni u .\Ii 11111 Iga.", I'. F. J"III 1l.. ,..\IlIIIJ,:1I \('II~

III

(u

'la .. ",iuJ, p, E. 1~11l .\hlrinti1I'llu·.

\fll!;iulo'·, f.~. )Tiudnnlto "lI!'tillit"W, (.'. Z;llIIbalt-s..

)Jllllllhu"",p.S,ilHur.......... ltt 'IUllafll,."II, r.('\·hll... )r!ln;ITI~III:.i. p.;o-;. '\IimlwlIlf). II '''U1ulda. r. ~I";.!r",... .\lauIII.r. "ill<ian:l".. IJ '(31111\·. r. 'lin')IIIHItI . II I "lUw;'ri~ p. \\'.~~iruar.. • ~IJ ""TIIllIllI~ll11, r. \""i!r".~ IK .'I:lII<IIIlIi, r, n"h,,]

)lwtr{·I,ur:.l, I'. F j'Un;,\o!UOl... 2;~ )la!r.lUO, (1. :-';'··r."" ... . .• :ll .\lal!".lblul.I" jpla Hilinlll... 1\1 .\1.ag".llung, I'. llaIJ.l".L'I.L~ n .\lal!:ll,~, p.~. 1.. ,1+'.. •.••. .•. m .\[I1.,;.:al1llllt"t', " .. ' \\. h,]" ~il'II\'oln .. '\Ia~.tllau("', I'.~. HalaUj.!il.. , .~ ./ .\h ·""1&WlIII.'1'",\,ig, r. \lin",,,·., liJ :\la·;II,r.Lu.:d,n.. .•. , j \Ia:':,I(zilalJ. r. I..,·yl.·.... .. JfI :-.11q!"l~·,I'··..;·lkJ!II'J...... 2:l .\L~.jnl"n·l, p, .\la.·lr.u, 17 .\)Zll!litll!-U, 1'. I..,·)"", lfl :\l~luhiiu, p. Z,uuhllh· ~ )Iul!labit.I'· J-. \Tinda11111', ••...• ~Ij, 'l,j \1"I!I'JIJtin, p, l \lill,lulin·, ...••• :W,:ti 't:l((tli • ...<h.jI, ..... \til.!;I1"',. :!I! "..z.(llil{ti~. 1"'. TlI.yltl , W .\I;Iil"Ulim, I'. ,·I··f',.. 'l,J \llIh/1l1lL'lml. r.I .• · I,· If! )I:uiblill, ,' .•1,110', • 2R •\luiIlUjW., l!.l.lululljlllft •• ,......

"

3IuIIUUlI.(II, r. :o.JiWIOfH .•• )1a1Ilh:.l;:ll" p. h.b. Bilir.ln . .\Iumblilll' '.1,,1). Tu)"llha...... )1:u1I1J1'i1L1", p, Ta~;zlll~ .•..... 'I:lluhllnlU, r. '\Iill"ur.~ ...... . 'hUll'l ... l. r. Lu:titll 'Iunnl>:!, r. nnbol ...

~::~~::::: ~'. :. ~!~~:::::::::~~. ~ ~ ~: ~: ~~ ~~: ~~ I ~!~~;:~~:::~~'/;i,~'ti;!~;;::::'.'~: .... '\iaolHtll}, I" XL. '\liI.,I,I".t'I..

J~

:!.i

""I' "lml'.:lIl~'lI, 1". Lt,~

\'.

p.~.

XII\";I

Et'ijll

In".

blll l 'lihllll~

\IiIUll\lIIiL1 .

X:Hi}; (til' 1111, p. K PlintgUII •

:-';Urll,!', F . .\I11"hllh'.. . .•.•..• \a,.ipil, 1,1 ... \. "iH,lnlluu . \11,",0,1'. SW, i'lInil)" \1I~l:)g, p. \W. PUIIII.\".

:\lIslIgUU, l·. 'Y. I:1l11111j..:,U!<! \';I.~u,!!bli, f. "" 11111;lIIg:JH \a"ilJ..:blt, p. "'. BUIIlII!!IIl> \111I1'n, ],.!'<oE. B"h"I. XlIllL'Il,]I. \11I'Ih:lll' .

\'auj!ill, f. X r 'Iiudnru . \"Ulljlill. I. :'\ I· "ind"r,) . \l\lljlin. p. XI .\Iillll"ru \lIl1jl\l1,r . .\Iiml(11"O .••••••. \1I\,f11l1..", r. "iuduro \1I~1I, p. 1.. ln HOlllhlt'1\I "\"11/:11-11.1<. R 1.:11101>111,· . .

I'


I!I

:\I·~n\,

I1r'll'n~

1'.

:!I,

'\.

:'\"I!\l.I,I'.F 1',m\1.~1111 :,\il>(,],,'IIl,r,I,II/.,'fIl :,\ill,h. W 'I:ll•.lotll .. \iI'H. p. Pll1ll\~' :sipa·nipll .... :--:Il1illr \~l!'l\t' BIWtlll (d~'J, ,·nn. Tawi·tuwi

I. :"'0 IR is

26

\unl , p.~. 'tilUIIIIIU~l ••

\ur'.,~h·,I'.I,.lu

Pulllni f:\ E. LIJ:dlfll

~<1rll·,",f·()I"nlflll.J>. ~.l~lu Uuriu.~. ~nrll'

ti,' Bnl:ihn,', ~."t. K PI\nl~lln. ~l1ill, I.s. 'lill.hLllllr' ..•... ~\Ihllli'un.l'. 1~11\ Bilinln Nlmg:uy, p. :-:.1-iO);!:l.O~lm

+

11 :!5

26 \IJ 11

21

IS

:!I

(kr",p.N.·Zf\lll ....

(kit,,·, p. ~\\,'. C'Uilllnn"g . o,liung,)1. E.l...·yh' .. 'Mi.ml!o'm. i. J~ll1 Tllhla~.

11 19

1101",'. p.:-;:lmnT. fh.."W \rh·1 I, p. B,I!tihm· •••. {I,,,I ..• lit' Rwihuli (rl"II, (';tn. Tuwi IlIwl ...... Bnuur:,1Il

:?S 2S :?;)

Oklly:ill, p. F l'ilhlJ2Ul,

010, r. !.nz{'11 Olnll,l!llpo\ pill. f'i. r..:t1nl~IIl''' •. Onl, {) Lulil!llll, p. :-;,imm' (11'111', p. Zluuh:dl·" . . Opul. i. \. 'Iiwhumn .. 0p'llu:,r.:-I;illlllr. Or-ud,r. BufulllI Or.b ..... F,:-:,lmur

II f'on I'(,dl'il\(l, 1'. ~w All 111IIf.,""~ ....... . PlIl!lIri,\n,Il.R "iI11111111111 •• l'ill!lIUlIll,lll, p. W.l~,\nllllllt. PIl"hal,ill1J/:l1nun. r.l":hnnf' P:Ill:ilajILII, p. 'r. 'Iinrlnrll Pa!(hajliu, r. :\lindoru ... h. '''. l~nl'lIl-:lI:1

p. \\'. Pllnll-:"IIU . Pat.!llIln_ul•.'lIll, p. ~:I.Jilllr. 1'Iwli1111l~·lIn, 1" E. :\fin<inll11tl I'.!". )JiUrlllllllll tIl/fill

P11l{rpli)lllllln,

P'1L~:in,r.

~::;':il~'::';~ ~:':'.~;'I:~) . 1'1~luj,t".

f', :-;

1-:.

('lIlIlUrill"~

i',.lnnnn, t·. r~al"'hl 1'1I1,l1lUU,t', "illllor" 1'111111111".1' Lt,.,Il' i'lIluu)tnilfu. p.:.'JIIl1hllh·" i'Uh1t!rlll, pIli. 1(, ~11I~ll!lk i'lIlnIlfJllif:~'-, p. 7';llIIhnll'" PUlllpUI£'l'lo. :\.~,LllnLr. PaMpuv.I'. W. '~la :-;iloU}'lill. Pah\.~lorIJ"" Tll\,'I!.n~ . 1~lIh~hilln, 1'.:->, S"IWJ~"'II I'nlliuil!." 7":lIlIloah·~

1'lIllillill, 1', r.aBlhul.·~ ' .. I'ulillan, p. I'lIlIn,I'lIh,t,ll·),\"W ..\lIm., 1',tlo. r. I':. 1....'\'11·

PIi\<HHj..-,n,,,io. W 1.,')1.'

1'III1:1li(l':I1I, i'.('~'IJ\i.

11. K

Pnnllli~, 'rin.hIll1\l' PlUIIIlllnm,~.. ':'\F, IA'vll'. PlUUlillnm, pto. :'\F.I.t'\h- •. p.m:UlIl'ahUl, 1'. \ \\" l~la Pnlill .. P,mn{1O (.It.'!"'~I.~l·.IA'yll'. J.l!! Pnllnt,n. p . :\. "illllllll!il' • :!';, l·mlll(l\I.p.~.I;.IIII':ullu'IJI ..•. rllllll}" p. J.:. :\l'r;rnl'.

2.,.,

!::~::;:: ~). ~;:::::~~' .:" Pan,hlll, e.

~.

\()

Poril",.·, J-. T:ly"b.,J( .• Pl·~''tltI<J

2,",

(,ldl,I" F.I'"nll..'1I1\.

Piunlu, p. \\', l'tulU~ Pinl,i.jl.:S. T:lynl>:\...

:.'IJ

I'(I·'JI.". W. l'an:IY.

:!II

III

1';'·lId.l, 1'. \\. PH;.!;...,I" .• ]>il\~'II~, m. II,.'H';I~· I \'ilhl\'II'jn Til"inl": !,II·).I" '"\r.I..unlon"· ...

::-1

1->;l;'t:ll'l1!" ,.11'),1'. W Pa.mUlUI I'Hur, I'tn. toOlu :-:i!-H)... ~I' [\1,. "iI,

:!.j

(.\.' I. ".111. W J"In 1'.1I .. ihtll Pili~, ". K _\Ihay Pili~an, p. TUPlllll-

P::::;I:t:~: ~:~ R~~~~:r;~"m

1'1

i'1lI11!1:tfl. p. \'\" 1.'·~'I(' Pnnguhat:l1l, 1.:-:. "indIum... PUlIgni!iu, p.:-:. 'Iimitulllfl PnuJ,fuil, h. \'. "inilllll:ll! .. l'angnil, 1. 'Im<iIlUlIl> P:ulI.!Ilil'lItan. p.~. "illlilUlllO

~j, ~H

H 21~

:?-I IS 1,,) 1[, hl ;,:., 'll IS 21i.:?' ~H,:!'

1'1 II II

p.

PI\l)!!U".Ul,

1~1H

I

:"1\.2' 11

I'

I)

III I!I 2..; IS 111 1;-

1!1

l'in:uuil:m,I,·:--·ilnur l~illaD1u(,;:III, 1',:--, B,II.III.,.'!I,' PiU3l11llllJ!1ljnlt.'1. \\" {,·Io,·I ..

II I.', :.'0

I'lInll·/llt·, I'. \, I 'mtlltrilu.,. Pantntll', p.:\', {';ullurim·... PUrtlj!1l1t (flt·IIIl.I·IUI. :\.II:lnl.IC1l1I

Jj

1'1l1'l11l.!'.

x

K

"1l'1l~'.

i"nntr,l, 1',:-:, .'lill,IIII1I1"

I'i

l~tll'lItl". 1".

U; W II

1·I'''II,·all,f,S.('IIIIUlr!n,''.

t\

H :"() II I!I

ill

J>ll~;w:IO

III HI ~.:!.j

II ;?ti

Luz"l11

(,ld,I'.!".l'ulllllrirw"

I'tUOU<'II11,IIJ. III. I '1I1IUlTinl'''' 1'11~:d, I' F, 1.. ln !'-i"illl'ntn, Pll'tll1jliu, jI.:-:. TII~'IIJ,a' 1'11~"" (fh'I,l"llll, 1-: l'anl!:I1I' P,l"ill,r.I,ltl.111I 1>:"'I~'1ljllll.I" \\". 1"II\~i'ltliJ"r 1'.i"il,J':-: Tnruhl"

II

II II III III !I \1.!.'!' ;':1 II'

H"I (·I.i~~J

.1,' 1.1 1' •IlL;

.....

III

:!:~:~~;,~'~'~,.~~~~~~',:rll

1:-. ;':1),;':;

":II. :?; 1!1 _'I i. :?; HI

P"III"'I'<lnt, I. I'IIIIII~' 1'0>111\,,1.1' W I.L·~I'· \'. \\\"

'II

," I" I>

I ..

Vi

s. ~;.UI.

I•. { ·bu. :'-aloJn,l'.l:<iu llilinm. :-;:lh:UI:;:". 1'. "'''''"''11..'' .11.

II

I"\:.lhllUl', I', ":I ~ .. J,I.I~

1,-,

:O::lhJ;n j ll , i. W :\l i .... lI"rll. NloIu;·:ul. I" bla I: ul,hil ~al k' l h'l'1.! " l1 . l'. 1".i.1II1\· ~<" &ll. I .. L(, l, ~

II.

2t1

:-:. "iu.htuu.

"';I,lUl"Il,

:''1:1 I~)

..... Il·d)'·"' ...l\~· , I' W I.·~II ..... 1"" oil' :\:.~r",.,l· S'~1'1

::t.

I.tl

p. s. r.a~lUWt:-

1"

'"

21

:.' ~

~1L.!'111.1'.:O:.'1iu.l:U1t·,

""ij..'lIr..ly:IU. f. ..... 'liudlllll"

l'UIl).."ll"illlill

~(I, I ~::;;:I'I:':.:·;:~;\I.::I~:;~~7.~

p"nqUl', p. I· ""'I'Y . 1'. :'\. 1':\I1l1~' • I'r:.lllli, 1'. F, l'unu,rl1a •.• l·rtlll'iIlt •. \lf'llI:-tII,it'I).I,t.,. nlll,ihlh' PI"\IIllUnlorin. p. ". 1·"nll.[lUl I'rl\,i.].·u\'i, •. I', W I'nl': L!11lI !'lwin.,. \'\Y I'null" "ul·rl" ,,!.-1! , p . :-;. I~III ",111111; t :'\ I I~nlul.

:.1'>

>ai ... iin, ". ll<lImiu.

....;,dtll't." 1" E. L".\·"·, .. :J-l

~:IlllI1u .j..'ll"

.:

"'llul1l1l1 , p ,... \lin LUI III "',.I~.· .• b , I'. :-;)-' '"bd:'fI Ito :o:.~lallaD.I" S. :\lillol.t1u,

r.l.1U:11I . ~" ~.

'"

...... lh·~·. I'. T.I~al~ ~lilUb.u. 1'. \. )lill,h U.\l" l'anll!lIl1 "lljwtU. J,. I \liuduIIlIH . l'uju,ln, 1'1" I·..\liU<lIIlUiIl l'uI1l1l:1I1I.1.1' ""~hl\ll'

).

r.

h.l .

1:"lnnll".~. bill 1'..11:· III ...

1{'o.".:lri().

10

I'"Unil,p. \Y.:--imI11

1\'rlllcU\·.~:I.

It

H.,mhlt1ll. pt... 1,.1: H"IIJ ,I II. Hn ......, p. nOl~18:\.

1'<II:I.I'.:--.)till,IIIIIII""

lV,It"·,,.. \1· :'>Illrill1ll1<j\ll'

II ~U

~:

"

Pilngo (rid. 1>:1.". E. (':11IIuril1t-

1\,1",1',:\' "ill.\'lI\llu . P"lld.ilill.I'.I .. ·y I' Pllnl, 1', ~F. I ',':... . II I'nllll"I".I' ),..In nilir.tIl

18 ' 1::'-

;U J:.:.u.I',

IH,'(.l';III.Il',h ..... ,JI"alt- l, Hi,",,!,:!' I'. 7.:uub. I,.~ H,.ma, p. T;lyllhl..~.

~.;

PUn!, p. =-" "iu.laul\Il 10 IS 8

.J·....... llar •• _

III

~~

'fiIIII:lllllo>

til

I..-tli •.•. _.

1:>j1l1ll1l1l , l'. bl:t l"IIIII,',n j :-:I' I.~·.'· h· '

P"llot·,r.:-:.

12 I~r

Hi~" :I'~UI't.' ,J, I, I'

~~

rull,,,·.!,.". 'lilLtlulIlIII

,":1

k W

~~

r'inaruulttalll.'l~n, I" :->. Tuyah;.I~ l'iJUm,lllll1..'lIll.I'. TII~·uh:t~ . • • Pinmll\..... m. 1'. J.. l'unl!!l1u f'ill"~, 1'. W. run,:..:ulI , ..•

I~I

III 1'1

(,h, I.,,,

I~r ~:t:~;~:~!::"~~~1 (.~~i:.II~lI'

PitUli.!Il1Ui'IIJl.IJ , I'. \. 1.. 'YI.· r'iulIluhlinlt, 1" I'Jll1l1~ PintI1l1alu~au. I'. \ I ' :\1 il1.\ol'1 I.

l'iI"'z",~.J,,""

I" I,.IL !O II

..

l{t'I"_1!'<J.l'.W.r: .~IJ4.

(~I

Pill~, Jl.~.)tilllltl!lII" .

Panignnm. ". 1~'yl1' . I'nnil'lhnn. I'. W. 1.1·~tl!. I'lIlIilllll"'lI1,p. ". l'nnlJ.!II:1... I':minihlllll, p.l":inmr l'aniqlli',I'. "MilJliUlIIH' 1',lIIir IUt·,1'. "u .. hatl' l'tIIlirllj.!"IHi,p. I. I ""yh' PIUlj!'n. p. :\'. TIL~·lthl\''' P:lllIlI., I'.:-:W I'\'~I'" 1';111'",),111. n,.I.lI~'lIllL ,(':\llItlllllll rantlllJ.f. W .. UI,ny Panl,,,",,tJli, I'. 'lin,lllrn Punlurl, L Pfll1l1~' ......

jn~~

H~'lIlintt\'

Pilllj.((I, i.~. TUYlll'll". t.~!;,:!....

.

~:~~!: ~~: ;ni:~~~I:. It,

(,1,·1I, h. ,Yo 1':\1,,£\11\ . Pinltall , r. 'Iinfluulln .. .

'\-1111'11111 r E. (\.

I"

.;

p.);'. (';HmIMI;l". U. :.t1'1I'M11'1J 'de ,r:t..~.:-:L LIIZ

Pir:Hu

!dl'\.l'n" :'\\\' .I.,I!',.

"

R H:Il"'I)'.~.~.I.II. ,~

l~ill!UlIUl1t:lltl.!all.'·,:'", T!ly!lhtl~

hli \ .... f'UIll!IWlnlll

.. ;

"I-

'l'li·uHl;!.'·:lfig', .. , 1 .. 1:; i'uc. tluiJUlf'llIft:m, 1'. 'tiulau 'II 'lnil,it, J. ,\, :\fiwlulu'

I"

L~1a "llr;"II,ill

l'aU:I/,n

"

~"

Iluija.oJII,I,.'\J-:lt'_'1I .'.1. 'luilbdl, I' "E. Ta\;d",-"1 l!lliulI:)II,r. 'tin,j;lnu,u. quilllllrlu}.in. I'. F 'Ih·lun.:, Illlil."h\l.';)I.".III.i'.'\'.I:UJUTIl, j~uiJ1j\L.uI!.!. (, X. 'filt.bu.:' Illli,,<llaJl.lII".\\· ... .-,~.,·'n 'Jujultli. r I' B"h", (lnll11 •. f1.1ol, f'. I-Ill P.IIU,

H:I~"'It:1ya.

1'.

",Ir,

;!I1.:r

1111.·n"lt0lt,n •. 111. rlniloU",'l,11 qnj,lllpil, p. ~. "U\flauu•• 'l'li,lnll'';II',~ .."i. Miwhlll:'

PiI1:It':ll1!lIuil1,lc TUI!,lr'f..'llrn". r. 1.11· 7,tm •.

PilJlI~'·lInl""h.

.i

Q

I"

,-:, BlIhlll/-'l\''-

!O

l'ul".p.t ..JI1HIJlly.,n. t'1I111lJi. I, 1....111'.;,. JI ...... H:Hlln)l' ..~ hli'olln, I', I' 'fin, lana ... . I'u'-'!".I,I., L TII~',d .:I... . 1'll"'j.('fJ.I', L Taval.. ..... l~It.narl. r. :\fin.lmltt" l'lIluw, I" S. ~ll"I'rll-''-lfI Put;,·, I'. .1 .. 16

Hn"fu.I··~W.[..l'\h'

Pinu\.'llIIyn. p. l.hl I.l,.,·1t"

"~_I

r. 'liw'".

1Il}> ..

Pin:lt'unHul'in ,It· (',ti>:-l.l-:,ill, r. LII)'~'1Ii PiIUII'lllutll:hl .t,. Ihl1!:I1I, f. 1.II:.oJ'II •.

Pilln'·llJlillllll1,l,·1'lInUlI\il1i,r.I,II~ ".n

I'

I

I .. ·y", :.!II,':;

.]UDItJI) •

PillL~

'Jind .. r"

16

..

PIl).!:IfI(I~,

t·.:-:. Ta~'allll"

PUlIllh"IlL'tI, I', ('lllnllrinl·~. P:,nliin, I'.~. "illliulluo ..

1~"l1llJo'c'J~;t, ". W l'unts;!11II

PnUI!Jl:J.1H.....·'II,r. PI\I1Il,\"

!:'

I'lIdl1rl;l, p.:--. 'lil1.hulIIll ..

P~dnllulII,

I' 10 :!I II :!Ii.:!j

p. X''I!rOh

+

p

l~i\l!bj-lul>,

~II, 2~

I'UlIit-.JI1, p. j~11I I.Ilham:15 PaYIM)". 6 l.allll~jan, I" E. 'lintl,,· 1If10 .•. " ~fI.:':; l~f'{Iru."l·I"", I'. ". l-ltUd.UUlIo!n, .... 1"'n[nl-'l1ll1, I' I~III Ilillllf.,'lll ,";1 'fin1lnnan! . 1·.·I1<l.... 'lI!l·~, p. I :-01" I Jillli~'lil I ~ I ;':I',:!~ 'limll1l1llo)

211

~~

p. E :-:<l..,..•..g.~1Il

2" 211 '.I:l

Ii' HI

..

11

!:;

r. f'f'h,i ..•....•.•.

PUl(liUI1!1111.

Lm:,"11 Piluntmtllll,," W. "ilirlUIJUli Pnllwllih,ll., p.:-:ihHlu·

Hilir.~11

P;IlUdl1J'~III, p. F .\lha~ Pinu!!",·'lnl,.;Ul, ". bill 'laril':i\"11

111

n"lnl~ \,II·lfL~),t:'. W l'unll-'\m Ol'lra.'l (<it' la.~ I, p. \\'. P:Ir.Ii.!l1Il (Jy{ou. p. Z:unloalt-,.; .

1'1I,11I1II:I.n, r. I... ·~·II·. I'II.\mIlUIII~IIl. I'. \10:. (·IlI....'II~·:ill 1'1I11nl'Jf!, p. Itlln :-iihuytln . Puet,I" S. :\1inrllllll\II ...•. Pa:,rulm,,,,,,U1. p.~. :\limiJuUl".

~.

r.

1'/tui",Ul, p. 1.,,111

Pnndal1:IU!!,p. J . (·Immrim·.. l':mdarudmlJ. h.~, 'lillIir,r" P:mciU!'lIll, i.~, "ill<l:tnllll P1I!l(luliIU1!!lII, p. W PUnlJ,r1l1l . Pal1,1nl, p.~. 'li!l,b,lUfl. 1~llnJ..'ll.lIinm. " C'uc\l'IIl1UII\Il, I' \\" \!I,IlY· PIIHl,.'fIIiUnlll. p.:\. 'lill,]unll" PaU1!=-IO. p. Ta~'il.l':l" Pnnl!i .... :-::iHlar 1'311J!'ltlll, ". 1~1:t PauJ,rllt" ,:-:\\', il,,· hul).. . ........... .. PIIIH::pnn!!, 1" =-,.im:tr

18

'1.2H Ib IS IA

.•

Hah.!U1~,

~l'jllllll

:!Ii.:'::' '1.:!'1

T'illll('ttPIIIilII,p.Tn.\"III':L·

.. 2!i.:!;

l)riCl'll. ". I.~b TahlH" ... (Irm<lI.'.I •. W 1.I'YIl·.

!'Iwahlin, rl

l~nUlpl\lntl,

~.~

P,llloItlll,I'. \\'. PUllny. PUlubln.p, E. 11111111111 •••. l'IUHLin, p. F, i.,'ytl P:Ul,lUl1, fl. :-IE. )fiI1dnrH. P 11 ~

I~

\Jr{L.... jl. E.~'illlar

O,..lnl •.

16 1~ 2;)

(rh·l!. (·IIU. T:n\ i·

tawi.

Orlil',r.~l[llmr

'I

I'lImil\n, E....llulI'ill. 1'. PUlln}, Plllllinli'"J(lm.p.I .. lu "nrillllml'll". Plltullhonl1, p. ('<,h(1 • 1~I\tllPtllillLi"'LI1I!, 1'. W Panl~nll l'ulUjluLp.S. :'irimhllHllI.

r,lll1llr.:'a~"IO,

(1)1)11, p. \t.'J.!ro,. !)PUIl.'·' BillaY.I'·:--:ilUllr

,I.,

Pumloujllll, 1'111, V

:-. h I l'ubnglJi .... H", I ,milt:<

I'II.A'JrlI . I'.:'\ 1-. 1;11111>:11,·,. I'lIla. I . .I"Il. Pal:l,p.\W'!":':")"II. {',Ihll·". f.:->. '1iu<lnm~,... I'ldullj,t":ln, I' \ \\'. Hal,IIWIlo; 1~.II~'II'·:ln, I'. ~L IA·YI,· '.

PIIIIII!!IW,lrk·,r. ,y, l.l·\"h'.

o

()e~h'

21

I'l1lumpl'Il , P' :'\.·£rr.... I';\h\nu.~·, W \Iindnrn I'muu!.!..alnn, r.II,.h"I. l'auUlIli'unJot'·IU. p. \\', 1,.. ,'11' 1'.\lUuujnll. h. Eo :->lillillr.

:,'1 ':11.;

"':11f1l.1' 11.,)1](11

:!h.

...;"It, n, r.

-::llit:l'lII-IIII.Ur:UIlt 1l,.:-: i".u I t,

I.u "'I. ph •. III

~"I(lnwj.!ltl·

IS"

.Ij• ••

,~

'0


-I

~I"I'

~Inl'.

III . :.'tl.:::

:o.:&I"nUltOh·, I'· 1·1, 'ltl"lIdn'IH~' "'.llu~. r,~. 'lill,I.IIII" S.llnl-' r. l'Ull.\.\_ ~ ... h.,I"r i.l~1II1 11. .... :-;.th""I"n\,Ui. 111.1: '1Il!'11<"t :">:uIUlIJ.;l.p.I't'i'li. ... ulllonh,U. 1'. S. "ill,llIlIIlo ~<lm"lIl1l1lnll.l'lu.:--,

~\J

:--''I,jll.I,.F.l.,ul'll ":11'''.1'10.' '1iu>1111111f) ::'; .... 11 .. '\1;.:.1 •• ' '1,lillil.I.\1 "ill.hullltl. :.'I;.:!.

__

:">,1r.11l1!11111.)I -'" 'liurlanuu .':luuh',n. p ..... I A·~·I!·

"';UUil!..~U1i." TiTlI\I~I.\,.~ '(\",)IIIIa", :.'II.:!:

~:III!1I1,

:!.; ::Ii

."ind:lllau _

1~

:.,;.·uuulil .... -:;lIllRr ••.• _

I ...

"annl", 1'. 1·ln \ '.tI·I'tr.t~ (-:l':. Ln·

:-;,uw'-',I"

J' 'Iin,bu..I"

"'an Jlit'lo,'l'. 1' .... , Ital:III:.r.~... ~h.lllnl--:;LII,I' 1,,1:1 "'quij .. r .... \11

:.'1 ltI

"'an Euri<jlh', r.:,\.v.!r,,·

:!l

.'

:';In I·",ho.n. 1,1 ... nOL~,)· San Ft""ruuu.\".I,t,.,. rlli,"11 "lUi F,·rtUluoill. r" rJli,'," •..

"'an Frlllll"l.·...·."Il"l ""nt,·. r. Luz.·m. ·"JUl li.l),n..l.I'. ";I~hlt.· !"J,m~It·.\·,I'.:\.et\ih·.

!l

Ii ~l. :...,-,

S.ul.!l'lIlall, ". 'iT. Lt·.nc .. S,Lllt..'uli'll, I'. W. I..t'yk .

III 111

"'llI1l..'lliIOlll.l" W l ·l1.lTah\.B,. "'lUI IIri,IUJ)';" •. , Prin.-il'o •...•.• , ,";an .J,I' inl".". I~Ill Tit"'-l" •.. ~lll1.1. '. m. III llula":ill (II,"..',,"! . :--;ll1.r'~.I'.

P..IIA;tll .•.•

H. 2." 1;... !I. :'~I

"'au .I.~, p. \,~r.~

~I

....m.}.'* .1\, nU~'llun.-!a.l.t".I~IUlI1Y.

:''0

"':Ui JtLln,!'. I:. r~H1"1I:':Il:1

:!.;

"':lu.Julin ,..LUb"l. !"an lua!JI. 'J ,}t.~. •... 1 ~L L':'o·I;·.. I~.

~I,~'

_, HI, ,,;il L~

..all Jllli.d). t·. I- .... 'IU:.Ir........... :--an.JlIiiau.I,t••. ~ :--.iuulr.....

l~

.... Ul 'lluiah', Ill, III. Bula'.ill f:\:"r· Z'l'nl) 9 "'.10 \Ial,"'. f. W 'Ii"dallnn. . :.'Ii.:!s :'-&11 'Ii~u..(. I,. X,, 1I111(&rilw" •• 11 "'111 'li!.'.lt·l, 1'10. Ti'111> 17 "lUI p ... lnfl., i, I·;! ....'I>;I.., ,'. Sw Ba.

"'an

1 ·.~lrili". p. :- \\. HUIUIII!Il.••.

!'UJ~ I',·.IM. p.l .. lit J("mlil:," ...... _ !">;.tu I ',·drf' Y .... all 1',lhl .. ,h. E. r",,·yl.·. i"lIf1'1ui.(I. ~''I!ro'' ...• ~ilfl Huh",I, III. Ill, Hulll! lit . :">an

'Iiltud oil.: :'olllyunmJ Tif··,..

~.U.l rt8(m·I,I,.I~la

:-'an R'liIUUlldfl,

III.

In.

-..... 'lin<l1l1ll1U •

Hlun~nn.

10 ~I

" . .r"Il.

"'i1nn:.ruill,I".I'.•an,haih.

IU

~I

21 II

IS \0 IS :!II,:!i

Sihi.!,. ~:ilUur Sii:lI"ar.I'.:--. )fi".iallll" !"jiunmpo, p. TaYlI)f,I" ••••• ~i1all~'u. h. E, i'IIT':lgllll

II It;

:!I

241,::i :!H,2i

.... i~.lIylilJ. 1'. ". 'findanll" "'il!:lu{J,I~.J ..1a BUn,11\\" :-;:iullIr ";iJu!n. p. '\. ( ...lllaarin.·..

~jlllllga". p. "ul'indUrjlIP •

:!1

I ~I

~ilanL.'lIill. p. ZUIl,hnll'" SiII", ". X. :\lilHlannr•. :4i1", r. )Iinrilllllll' .

2S 10

... .211,:!7 20

~j[lIhan.r. :\"'H,tm ....

I,

._

llutUlll!lt

21

:-:inmlll,jI.('.·lui. :-Oillmnnl ..·(,1,·).,·:lu.IIIIIH'rnwi.lllwi :-:ilUanaU" f. I "Ia.. 'rlIWi·tllwi.

('. HIII/ •. IIt

!I :!U R 10 10

....lIllIl .\lIlt. 1,1" i"llllillillwnl.ol....

"";IUI" cruz. f. I'.amlolll .." "'40111" ,'r'IZ. 1'1',. \l.lriuriU'IIlI· .•.•.

"IL.". 'iurillthl'IIl' ..•. _.. f,:1II11", (·nll. ,..I'Mllllbul... 8 J.:...anUt 'I.IT :a, I'tl •. Zll.lHl""llu~_ •.. 21}.21\

....11'1,11

~Illlt~ )llllil,I,·. ru. III. BIlIIV·.:1n (:-:all

t'a:lt:~~:~1 ;,~'.~,~'~~;::::;I'~":". ::::::: ~:

t

:--.uJIILl.tl"'" :--\r lIaI.1I11!,j~ .••••••. J";tnt" 11"JIIIIIl!'O. h.I .. I'l lI!1.hill IBu· Itlf/''>I, ..... _..... I"llllio 1/<tliliIlIl:II,l'. [J,,(,/.~ X....... :-: IfIt.,I,u.1I1. III. '1'l1l1hl '1',,·iIl:J •.• to'unl',r, r.J.\IZ"U "" \111" 'j"IIIj ,1,1 .. t 'lIi"lI foi/\HlulfJUIl p. "arill(rll'l'lI' 1-' ...,,1, T JIll JI 'Iind"r., wIll I"llll

1'. {"II.11

"

"/"'Il}

~I

IJJ

Si'H'''II.,·. W Zuruh'"wl!lI """"In, p, n' Z;:uII1"'lIlIWI SII':I<',I.I'.\, "irlllulilll, I'\ipal"y.," .'\I'la"

.In J.I

:!!I,28 IX

1< II

l'j

'I \ :':0

:-:

. :!,2/1,~1 :tl

II 10

ti, II

n:tI:l.lllt

ll<lr.lll.pt... '\ I Ullilliltlll "i}·t, 1,1, S. 'Vr" l;;h"·lI.\·i!,lr. t l\"h .. 1 '""'IC, .. I. ,. \/' , :"'l:lrill"~. '" g'")''' !'<.I~'\I.'

In R lIS II :!O

!"lIugllt·,I·.I\ultl)· StlllI, ptu, PIlUJ.!'I~.,jlltl.J1 ! \\ ~nhlllU'Il, I'. 'Ilnrl"r". ~lIhtlll.l'. "tlriWhl'I""_

II :!I III

PI

l'a:ttllflYu, I' S. ",i,'af) T;il!:llUl, r.;-;. :'I I iw!:lIl1l1' 1'II!!n~UII, p. 'i. \lin,J"rn '1'1I)!lIth.,p.!'oW L"yto· l~lil

I'ahurllc, ", l.1.ytl.l).

I'Mm'-'"

.

:!f\,:!:

Iii (i4!o:.

·ralllJ,!il,,!,.:">. IlllltlllJ,.'l.l~ fl Tultll!:i". p. F. N,r,..ot!I,u II TaluZllilnu~, pin. X. )liutiaulili . 2ti 'rllhl).'UtUIl.f.~.lhl"u . . . . . . . . . . . . 2H.:!i TI\lllinm. p. X. [.I;.'y'll'. 1fl Taluji, p. S. HutnUI-'l.l". TlIlltn-·ru. J. Lnz,;n •... p.~.

l'alayll,

Bat.aUIl .•..

:'UIUll(,C. p. hlln Dilinlll. ~ungi,p.f.:..81illI\Lr . Stir, p.:-:' hilt Burjul! :-:l1ribllo, I'. S.IUllLr •.• _ . IS Slirigil/)(dl' ),I'."t.:'\ E. ~lindlllJll" .. 2. 211, 2i Suriguo. i. XE, 'Iinrluuan.... . ~iI, 2i Suri)!tI", I'· \' F. :'I l intiUIlII') .•.. 2U,21

'ral,H.tuuYUIl, e. 8E. TII~'III~1M _•

Ruy-W', r_ Luz'-'II ..

Tll l i~uin,,.. ZallliJUlc.~.

10

raifn,('. W.Butllllb';lI"" '1'lIlfl1, f. W. Hatllllj..I'fi...... 'Pal1n, p. \\'. Bnlm;J,.'lIt< ..•. Talinru::, 1'. Islli rJibanl! .. Tniipollllll, p. X. )Iinrlorll Tuliptipnn, I" \"t'gTu"

"

:!J

Talf,,~y, 1'.

T.

Tulf!'a~·.

'falf.. uy·, p. f.:. 1:<lu 8l'lIwmr:t .• ,. rlllf..~t)', \'. Isla Til,l" •.

!l ~,H

Tllwhal:m,p.F..:'>lillllllll:l" •.•••.. :!li,:!; TtllI,ll!lllj!",ptlJ. '\".(·;tm:lrilw11 Tal1lhang, 1'. X. t '1tumrilll·~.. 11 'rulllbilllrllbi, p. :'II indnro . I::' 'l'l\llIUolw, p. ZUlul'l,I,· Tlllllbog, p. E. 'IiudUI1lI" . Tun,bolnton. e.~. J"itl T:t\Jln~ ... TUUlIlulf:l.n, p.~. )Iint!uuu'I .... _ . ::!'I.:.'i

19 IH :!:;

10 HI

'J':ullhullllll,

15

'I'lUlL'llillo, In. U1 ..\ Hm" (Tllo:U'o) _ 'l'lit1<lll~, 1" F. "iudllll'1LO •.•.

'J'1I:.:dll;!:lII,", 1.. 1" TiI-,IO TU;!j:diull'· ...,,T,dij.!II.·.I'. W.C·\·lni. I"Uj.!"],lIg, 111.111. ",,!Jtt 'Burili)

IS Hl II

'ruwlnhL'" 1.(0). ,·lln. Tl\wi-w\\'i._ Tnn~, p. E. :o;un-lI'i,"1\ . __ TllIIJllIIIY. r. rUllny ·rllnjli"'.I" 1:-1111 Bilinill ..•... Tllli(,n l~h-'il,t·l'l. \\' ('t.hl·t TUt1l'II, p. ~. Ct.'hti . Tniio>', Ul. m.l'ehli I :-:lllllalldl'r) .. 'I'apll{~, p. K :'t1"Jrlll'l{ ! 1..1I:.!UlIII .h, Buy) ..•. _. 'J'njlIUUn, 1'. l'a\\i·tuwi '1':lpltHl11 (.tl·), t~l". 'I'awi·tu\\ i . . . .

Iii :!I 2Ii,:.'X

TIII:>t'lIl,I'.K\\·W'OIl .. , Taholl:lU, p. \\\" 'lilldullIllJ 1'a1"lIIlIn. p. \\'. l'UI111t1l1l 2~ 'rnlni, 1'. \. :'>Iitulllllll", . :!Ii, 2, Tflblllillll,I'.~..\Iillllllllll" :!H T"Iouli. ". XW. Pal1ll)' . :!n 1'ulnlllllll. p. 1..l1u 'Iuri'·;f\.;in t~. Hu lungill') ... _... 2~ '1'111'111111",1'.:-:, "intlllllllo Tal,"ntu, ,'. c't_bll 'N TlIIlllnlll, ".(',·Ioli. __

"I' .

l'I

'ranng"I\I,p.J~Jl1IJnh\lll(\V.SIIIIIII").

'\'ulUlIll\U,r. I",·yh·,.

'rnhltl~(t1I,!,pl11".\\· 1"luTlllrhu. .. ~,lil.111

'l'a~ul'allj{lul, 1,.)0; •.'lil1dUlllto 'rnltlo.i.p. I" \"Lfr".~ l'ultJ.awlII,I,·I ..IIIJ.I·IIt:lnt: 1'1I1!"aYIlj,£ , I,. W 1·IIIll.tll11 ·l'agl.i1l1l1u, Pi!.",!"\\, 1:"IwJ 1'at:hflt. p. I.,,~ I,·

p. RUI:tlll.,'l1." _

III

!l

'I

.••..

I!!

::!-I

TllI'lo\'lItl, pIn. E. L"YOlp 'l':II'IIIY . I'·l"lll.lIIl1r .. 'l'nd"'111 \lil:'),I1m.K(·ltI'lIIl·jlll'l-. T\IJ.(1I1,uifll,plo ..... , I MvlllI 'f1lj{IIIIlII, r. I'IIIIII~ 'l'1If.(lIlllhl", I'. I·;. [ilthtllll'.

I,~

"

11 2, II 15

:!O

lufulltn.

11

1'1\mhadun,~.R:lnlUr

'l'tlhit·u,}I.I',IIIII.\· Tubh!l1i, p. X. O"b,,1 .. Tabiuuy, r. )fllriudll'IIIl' 'rubimty {i nilldl·. p.:\. :'lIn rillllufjl1t·. Tltuiu ('hieo.l'. "'. J.cyh· '\':I],fn l~nll\(h', 1;', \\' Ll'~'t ... 1'u.bil'IHl1In, p. )lilJllor.).

...

:n

ln

Tlihungo,l:'.s,r I.l·Y"· Tuhuy, J,I.li41u Bilinm

'raIJiqlli,I" BUIIIII)'!n!'l_ TulJla, p. E. l'llnt~tlu ••

:\"\Y Segro.... p. biB Rnpu·nlJlll jSF.

Lu".ull' ..... _... _.......... .

TlIal,l'.K BUlIlllb-"lUI.

'fUll!. i.:-:. BlI.llUl~"1l."_' Twll," n"mholl, I. BUtllll),!II,' Tanuni.lI.,:,Xiuip", ". s. Ll'yt,._ Talllw<J, i . .E .. \Ih;ty 'flll,;ll'O,'" K.\llmy Taba!!,I:'. l!'lu I.tihml!! _

~I;.:!i

T!ljinlll,l'.:-':.:-:UO'(I~'·llJ .. II Tajinlfl,p ...... :'()n.of!'·'n. 11 T~ljO, 0 Rfl) Clmnd;' (10, ('lllnl)'li", r. Lu..:(I11.......... :!,i.l:\ 'fujll,l, p, '\. 'Jin,loru.. I)) L.tlllhu."i, p. W "ilL,I"...... 13 1'alahl:. r. :\"~~r"", .•... :!I

x II

II II II 21; \X IS :?Ii Hi IK JI

Su!:tl, I'. :::::1.lIlur SUUlhull, p.r-:. ;\fiudunan,.

2u,:!,

'l'ltjUO,p. \\'.('"I,tL ..

26

f.:.uht\flt·~.l'a,.E. \II,;.~ ~lIlullun. r. :'Ililltillmto . "'Iilal, l·. ~.imllr ....

"

!.'.;

r. H.. h,,1

tn III

1\1 II

l'. X, 1")1'-0,.(,111 "'11':111, " ..... 'ljn,llIlIll" .. XUlll,l'llJ. 1 ..\lImy.. .. :-'l1lu, p. E .. \ limy.

'ral!uinlill~,

TII!!"nil'htu, I'. r",11l1 Iltll:llll/:lI 1-"'. "ill'

lil

:!tJ. 2:

~nj!'ol,

~ l iJIIllllla"

r, ,rill,]ulluo.

1~11I 'l"i"I"

dUII1I"\

~

:-:uLull~nin, 1'.:-:· 'J'lIyulo;I

'I'1Ir'1i):IUJ, ".

:'-il','~·IlI,In.",. {'UIIU,rill'·· f~ll"... r'I!. !-'iriliall. I'. \".{'","urifl1. ~Ir JUIIUfI Brol/};f" 1', I 1'11111\:\111 :-;irlllllU,,', ('alirH "U, I' '\ ('alllll' rilll l.hUIll.'

,.1:)

2H

:!H,2"1

2; I~:;:.I.:'~:'~ r.,;~ li,I,';!I;I::::'~' ..

10 ::,11

~1'iU,

Slill, ".1': 1.111"111 Sl1l1,", Pap;',"'" ~li\lU1r

'fllholohm, l·. 11-1111 '1'IIhlll~

:m

••.

!o'iuciunrJulI.I" \\\. 'liIUlullIlI,. ~intllllil..'lU1, XW 'IillfIUlUlf) Sin'r,fli. 1'. ,'":in\llr •.. siul i. 1'. I~IlI !l,m" I W ~,iulllr) "'illifun, fl. W .\Ihay

un \'h I,h' I ,I \:,£:.1\ 'll !o' l'IIl' 'I~illli '". II. "II I I, rj:1 1'.tIllliio "Il 1.11 t"111 U1I,,".. f ulllllrilU'!I

~.I'lMI.'·

:!!I.

.... jnuruil:lII, r. !>nnay .-:ill;lnil1.1. 'linriunnr, ~ill:I~. p. BIUmln

'J'aCl\lln,".

'!'lIull', r. Luz',n ..

~li,

.;";.lJ1~,·'n,

'I'UJ,!la,jIl,I'.

'.1,;

~lillk.i',I .. lu.Jltu,·\~E.N'I"""I!'·'n

dunnu)... .._. :.'1I.:!i ....ibonl!:l\, p. hdn ll'I"t" .•• 21;,2, ~ihnl\l.!ll, p. I·~. ('ell,', ... .}.) ..;jJ.,lIh" p. '\.l·:LlIlllriul"'. 1t1 :">illllI''', ('. \Y. 1"..I1HhonnclI. 211,2R ~jh.,glU'}'.~.~, 'Iill,ll\nun ...... 't. 21i, 2'1 ~ihttl!\ll, p. F. \"l":!r"". :n ~i.,t~1l .... ". X. ,rindun"" •.• :!1l.:!R Sil'~"n, p. ,,'.l,:ullllt.mn.I..'lt . 2ll,:!~ t'if'I ...hlut, p.~. 'Ii,nrlana". ~i!!lihuy. i. :-;"11" ,\I. l1,i\"l1<' • :!Ii.:!i .-:h.."lIl.p.~.Punuy ... _ ..... . :!u ~h.."lly;itIJI 1. "1('o-l<>(·u,I'."'" 1l.!!nnWill-. !I

fI

1'. \\'. 1'<11~1!.!lUt p. :-<1-:. I.,.~... ,

~Ilhllj, I" E ..'1 illfllllU\"

I"

:-;iJltun.p."'. :\:\'l!r<I" •• "'hll'm,r.:'\l~r()rl .••••.•. Sil.:llo'm, r. P:ullty •..•.•.•• _ SllMlOn ..... _ :Sl"'""'~ _ !':ihanun, p. f:F.. (':uuurilll''''. .... i!,t.,i.r. ~jff(l, r. LU/.,'JIJ .... iilfllll..'1\,l't ... I .. lu UIII"/l" (XE.' I in·

"'i~..tYlin.

'olllh""nl!:UI1, ,. I. TIIYllbll" Sul'1'''I!',n, ph •. ~1- 1.11/.11\

TUl!t:,h:1, I',!',

Stl'l'p.

~~:;::~~~;I~;. ~:'i~:;llhall'~'

-"'iar.in, 1,.I~nll~· ~ia"i j,ll·).nlll.l·l"T:tl"tl

\1

111.111. T.I\";'B:.o~

r',mili",

:!II,:?'i

\1"1'

TlIl!'"lo, p. X. 'I iudalill" "1';11.'111,11111, r. \". \lil1l\l1l)lI".

'j

:-:.. II'1-·v.~. 11'1f"",j .. :--:0101>1(11111 .•'. Lll',r;,),. Ih".n~ .\" ~111111_"I'II. ,', I~II""'" f. III""'" \ Sollll~"I .. t. ,', J~llo(JJ.t.I'. 11,,,",,,,, \"

~IIII(', 1,.:-O.H,}fltlJ),f',n

'hirl, p. "', 1':\nl:.!IUI :--ia,·I,·. p. ". Panu,,,'ull '"'i~\llll, p. ~w 11'111 ~ '1IIuw!tIlUWSi31""·'11. t·. W L"yll' .•. !'Oil'I..''''' f \\' [.1':'0"'.

:!H.:.';::~I.:::

•.

\II

~·p:tr:lI'ii'Il.i'.I·. l'ur:ll!l1u

:.'. II I., 'Iill,bn.,)

II

E'·'UI...

r. "in,lall!\I1 .•.• ::4; S<lll .\:..·lI~lill.'· ~E. )lin,liulIU), •. :!H.::: :">1\11 .\,,~·IHI .•·. W.II·yh' If! :':IU \1I.\n· n I1l1n,I\'.,I:lII, 1"'" '\"\\' .'I.lriu.lu'llh'. _ III "lUI \n,ln-.l'. '1:ln,,,l1l'lllI LO S.lll .\nl,,,,i., ·1,'1.1'.1-' P,ir:I!.!WI. :::, ....... 11 Ilt'rlllI",lilll, r.lt·l. ,._, ~E. I.ulII"n

In

".,:'0.1\0 ••.. '1IIril1oln!!Ih' ~"f1it,l" I·: Pllr.IL(I1:1 ~'1!\I\lJ\, 1'. F P"i1Ictla '.·lllll1!'I\n,I'.:->' 'Iilllllttllt'l ~'lIlllttl~I,J>.~. \lilldllltlln ~"I';IIII!"\\' h. n' PUr:I!!IIlL

~:UlUj.."'.I.

~lUh··,j,I'!".

p. \. \ ';Hllllrilll'~

~:I\lfl. ". lIuL'''~ '\

:.~i

S.lInhuLuIJUI. p. ,"" \liwlIlTlU"

:-;all'l,inil,l ....;imar

::'i . .',

••

:-iojnt"n,1'. \Y. '\lVr,,,,

:~I1P~li~I, I', ~', :'tr.illl~IIII~I() ......

II

'"

10

2~

:!N

.. 211, =~

':'::~;::;~'i:it~): ~~~' ~1~1~,hl~ ;1;1;:·I;I~~'· (~:

:!1l,:!S

'fiUrlIlIlIlO.!.

I:! In IS

I'untl:thl\, p. 1~ln Li"l\p:I'~1Il (:\". PUJ1I,1tllul .•. '1'lIrigliK, ". I·ahl,l"

II

11',il'hl<", r. LIWilU, .•••.• 'l'nr.-lIl, p. X. (·IU'Ulrilll'~. 'rl,tulill, pt". Tu\\j.tllwi. ·1~1I.lhubllll, 1'. 1!l11\ 1l1lnlln I \\. mllrl

:!!i,2i :.'0 :!H, 2.

:.'.,

~,i·

Tnluillll/..'ti. p. V. 'Iin,IUllllo

:!1

If,

·I'lwi·l!mi,I,. 1.'i1l1 Tuwi·lu\\i

:!or

1'11:":11.11", p .... , rll~'alill' '{'II)·III>I\I<. 1' .... ,1.\11.,·,"

:!:~

In :!. In

:.'1 "'J

:!'!

I

'l'a~'tll.\·.

h. E l'anl!lllll

"l'llyIU.\· 1'. F I ... ·},I0·

'J~

In


:!I

'1(\1'

Tl"·!I,!,. F.:"\j·J.!IWI •.•. Tiuin, Jl.~, \lillliuIIIIU.. Till:.". I', (~Itlllll.ill. p. X. :\UWiOJf". TihhY"III, P. ,,'. l'dnlj.!l1l1

LIST OF THE MOUNTAIN SYS. TEMS.

:.'Ii

I;)

I'nl!lI.-.m,I'.."':,lnlltl r'IIIUloiUl,],. 1/,

MOUNTAINS.

AND

'1IwhITlK"

INACTIVe

CATALOGO

ACT I V E

LLERAS,

VOLCANOLS,

:.'4

1'1I:.,.'11f,lO. 1'. \larin,hl"II!'

:..'f)

TIIIII~ all, f. ,101(,

AND PRINCII'AL E.Ll:.VATJOf'.i3 IN THE ARCHiPELAGO, WITH

nos

riili!lll, r. r!l1Juy.....

Tihtlll ......)', p.!o'. :\lin.!ulllIlJ.

~H

II \, :.'1

INUICATJON OF THEIR SITUATION.

CON

Tk:\l,!.h·),pM.S,l.tl1.,'lI1. Tif'L\!"".I~IJ\ Tit-an. Tid{n, p. F. \'~I"~..

filum.!:.:", 1" L 'lillrlunnu rUII\llhllll!".~."il\lIlIlUI<'

~;:::::::~~1(:~;'1~;~·~:;~~1~.~~:1'~~11~;"1~: ... TiL.·IIII\II, t. \liudltIlU".

211

HI :?(i :!Ii ~n

:!U

I. IS Ii}

II IS II

Til1lnr:is.:ll.t,r.(·lUnl\rim·.~

• TiulIll,', i.:-;. 'lin,llIlIllfi .. Timlliu. i. E. ('ebtl .•••••.•

~::~~~~:I.':. ~\~ '~;;~;lIIn ..

Tinl!"hllhan~, r. Plum\, .

Tillllib,I', 1>-1111 Bi1i1"l;u. Tiulliuy, t·. 1"111 'f,lri":Ih:ill

••••. Bn

(~,

20 1--1 lR

201 lot 18 II II lSJ 20 1\1

.;:.

11 . ~H,:!-;.~.,

21 2fi 2;; In

Truilif1nt, II. W PUr:II;!"Utl.......... Trupkhihun, p. \,W \Inrirviu 1111' TrendlL'r. p. F. I'nr:lgua . Tuhal. i. ~. ::\[lorlan:!n .. . 2U Tlihay. r. \" F, :!fi,2; Tubiujo"'I1, ]1.~. -';on-<Oj.!,·>!1 . II

'fiUllan:I".... .

..

Tubill'.\·. :-;\r. \Iimillr,. Tnbij,·, 1'. \"\\' "ili,lurn.~ TlIb,\.I.~. 'lill,imru'I .. Tu),unm.l·. \\'. (·"h'.i' Tuhurtlll.p. W.l·,·hti .. Tul'<lI'anJ.. .n, p ....... 'linlillllnn TU"IIl'::In, f. S •.\li1l>1I1nlln TU!lUl'allg"Ull, ,.,.S ..\liluialllt.,

10

l!l In

I' :!ti,:!7

:!li,:ti 20

11111<'11\,

G. -\hanl..rui. III. ~U"\ II '·ll.".L~ \Ldnh·.III. n .. nl ....·. \hra.ut .. \lom .. . Ahrall.. 11 ..:.111. 'Jin.h,r.. \ bn. III. l,;ullhal ..... AbllluU', III. XW. ('Lff!'tYI,1I

I:!

17

Ui.

\'abanog,p.l-<>rlC' ........... . '·llnl,iern,t'. ::\lnrinrhltlill' .•....• • ".f'. 'IindtIl1Qn.

'''big-, r. )Iiu,ior"

HI 10

1;;

"lIY,

~::~~:t;~. (~I~~~4j~:::'h~:~'i~~~:~\~: rig-fa. p. F. Ikyh' p. F. ::\InNhall'_ Yill:tUJI1. p.:\\\' Ler\(.' "ilIurfllll,,.. :-:,ll1lur.:

I"

Yi~flL,

17

'10

" 111

,'Iilltinnan .. ::!Ii, 2,~

w. \r:i,-hiu!tlf!ll,1" \'" l'Ul'lI;:t:UIl.

Y.

y,,).t. p. ~.I~!II ,'III,Ulllnlllll'-

:!!\

'"IIl':Uau,I':O:, :'IIiwimlflfl

z.

:\~ll.I",Ill.

.

4,

:!;I ~1)

ll;!u '.!y,IIr.' ·RIIIJlriU. ~

ll.:.t;.!1l!';l.\,Iil ..... W. L

~u ~!I:':;

.\~Uhl~·~ It

(·lIItlllrin'.·~..

t..

••

XL. 'Iill.lann .......

~.I:!~ ~"

.~f~;~::~l::.,:~.;:~.· I~~:l~:!:l;.'· . .:.\It'L1·ll:n, 111. i':1IJ1I1' • . Alirnllr;o.llt. Boh;,! Plllll,!a,.illlln .\.ho t Pil'''), m. s\r, /''''III)I'ah· _\ It., de .J alujal:i. m. '':1I..'11ll:1 .\Ito tit"! ( lIr.lh:till', m. II,~~'~ \" AIUI;:, III.:-;.imllr. AmUll,jiuinc. \'. IIp.i.·ll' AII1Il.n~a<lrulml·lIu. m.:o'. ~,;III11r .\muniranyal!. tn.

_'..-1 _'()

.\Il,il;I.Ill. n... h,,' J-'~·I:I.I' ,h· Tilllll\',n, e. Panl:!11l1

~u

Bait_... m. \"\Y •. "uh>!t., j;aLil~c 10. blr Val. I ,. U;tI;ih.u·.III. \"w )1 "NIL Bahillllc, Ill. P31lll~

~I

2'll

.!:J

BlIlu:.!,IlI.,,\r;'NUI;. H:illlO, rll. lbtaJl!!;)~ Ihdll"'IlIl!-'1lill.lIl. '-. !·ant.l?ll.:I. Ibbtillall, m W .\hr: BlILlhx·.Ill, Ill.', \lindllil.

-I," I. 'I ·1, -;-

~. :~: ~:~:~;;I:I:~.~,I:·I:·".:r- ~ 1;.,;.Jill on", I

I!\

1'.ull.,'lI~in;in

-1.:..1.1

:::;

-.-,_I

1\1.

\".;:r " {,Ill

U; j\ml"\ II;.. Ill. I'am.~·

f, ..'n

lul,,\,1l.I 1':UlS

_I

1-\.:lllIliuII1. '1\ :O:\\" 1~.1ny. 1l.1I1,LJujltU, III. L"IIII'I.

-"

'lin ' .. r..

I'uu. 'til 111 \"'\1"

n.I!;:'J,,'" \', .11' \ \\" r~l\,.I:I H,IIl:::iJu,UI.:'.illUlt

'111!<liU'!;'It, Ill ..... \\' I ,.~.",

\r:I~

1-

HIII·.w.:, III. T.ly:d "

Hllill '11. 11,.

s

An:!"I. U1.IIUItI"LIl \ne,·.IIi. \ i·: \111'\,1 ,. \lIiilt". Ul.:-;,r 1."1 h' \lIip:lhJu. Ill. l'llnl:':ll~4 lU. ,. IA'~'II'

\ III i/,l~~i. III.:'; \I'j..'"~'f"". \1,n,lit. t ',·II,j \1'''. .1<' 'Iilld,um I ,!",ltl"'U til. ~l· ~. II .. r \1"1\'111 :-:,imur \1'lI .... m ...... ' 1111'

-1,:1

r:.alll~'1lIt. In. j~'~tlIW

1;'lIIlut

Andunj{. III. 11<"I(''''.\" .\llfiu... I1I,I.t·Yh·

.\lIi",lh~·'·'IL,

~.

....

fkllil:l~' Ill. Jktl;llll!':l'-

'1

\lUli;.!",m.l'aJn:l!'ilJ'·~

Ill. \".

1<' 1~I

I'

\milUn,m.I\.,I",1 \mlouhnyo, HI. ('I·llIi .\mi(,n:ly.Ul.II..,I .. ,1

\1I>1o~JlIl'I,

"'I~'

t:,

_\l,'.~, Ill. \'.

Ill.

IIJ

Ib:..::.i1aJlt:,'1l11, m. na~nC"'... 1:.a;..:.:U.ayag-, ru. \b.~h3W [h:::'l!a~'ang, Ill. )1 .5kut· . Illl.:.;.lutlr;;, hi. 1~I;l r':um"n \ .... , I. ~", • I.ial.!.L.;irul)uh,ul. m. ~b,~IH\t· u.u~"u n:-, 1ll..... L. 'IW'1.ilTUI" Bn.!''UIiI';tt, 1O.11lli'blt~ J:Uoi.'llll, ILI.~, l·lJj·in ft.:J:.!·uS<>n,IO.:O:E T.... "It' . . [lllh.a)'ll:ltll"i.~. 1 'fin,}.m l.l':ulli.IJi.Jolu.

:,'1)

\L:tI,i".m.:-:W 7.. twl.o:lIl·" •.. \guimila,u, m. :-.1· 'Iin,laml" ..\gUjll ,ll' l·!eup:ltr.l, \11, 1':lnt;!UII \f:!lIn. m. "\Iiu.loro

\llltlY;l'"

.11

~~ ~~:~~~;.: :::: ~~~.. f~:~l~: .. :.~I

.•

I.",',,'

t

:-.)-" \]1 U\·

\lat'l.J..iu,IU,U'I'U.lII', B.wllil.III.I ... ·,'1t· Badi:i.l:.III. \. IA'yl~'_

~,i

r;lnf\\" .•• ~

I~llI.

" ,.

Cllw:,nlLf

ll.u'·Q<J,lU.'lill.I.,r.,.

millnC-"1

Ap-lIr'io, 10. 1-:.

H:l.c.ml;,~

11{J(',',u.6 POof',I'I!, \ .

:::.

A;!I:lro!,Q, Ill. Pan:l~:... .\g:iun~lllolI. It), I·: :\lil"\;IIlQ,. ~\gt1ado,

'\ l. I, in, \", ;1' [;11'11 nr. J, .Jl.an.lll. "" I'am IhLu~

,..

I. til :.,.'H

AgnI1Ull1ln,m. \\',(':1,1..'11\'.11 .•

m.

"dJl..ll'.

1~loun;.::.t.n)!lt.m

~.

III. (iuilllar.i:Ar'>'l1billg'.IU.f·chli. .\ddiJ"oll. m. ParaL:UII.

\~~llb:ty.IIl.I'IUUI""

'.1,111

I:IIJl.X u. ll. IU. n~~I..j1 b It.,f'.:Jl. "'\1':,. '/ r

\Il1ly".f!.IU.~F..i.t·"I'·.

\:zlnrtm~', •.

-J4~

!

~\l'*""in.

.~~:~II;:;~~~;~~I~ ';:~~~:;~IL~~

v

I~~

'i"".

"'''''~'tll~

,·/,1"1111"

Agn"ijan,III. BlJlwi . . \ghint;i, m. Vnllll\'

"""

~~ ~::~::, /l;·~I~II~~~~.(~'~~\~~il~;I:;:~.:~,

QUr.

\1"1

.

\,ii~II~, r. ~. Lu;<;on Vitali, <J Bllng1IU,~.:-:.

I~UCAP

A

·i,·rr.l.

:!I

Flip,r.Luz6n. rlu!!'lIl, b J3UIlIIg, h ". Pnmgun . rlll1-'1In, i. \\'. Punl~lIu ..• lTmnn. p. \\" Ll'ytl' .. L'mullt'in, I" E. )Iilhhllmo. LOpnln, r. 1·la Polill". l".~iin. ", E. ":I~hat.' I:'yuol!uu. r. Parray.

lU(dmluiu..

\4'1". ",,11:1111

• -ill'

Fcllurl.p.l'olni. rgbi'iu, p. ~:jmtlr .. l'j.,'1.li~, p. F.. )lill,lllnllO' .. {-jut. r. "\finclnIl6f1 •.. elitell. r. Palluy ...•.•..

i

FrLTPmo.

DEL

SE ENCUENTRAN Y

HI

u.

{',,,,,jll, p. 1: )f:I~ll!Ilt·

II 21 21 21

~:::;:~:J~: ~:'i<~::~

'1'"

~~:;~'~.1:.: *a~~~::'~\'i'

~I· ... ,nrluly

.• :!rl,:!i

Tllill.!> . .Iul{, Tutl1lmn,l'. XL'i!I'l'~ •.•.

I.A!~·I\'

Pfll"r';II'ALE;"

INDICACION

EN QUE

APAVA.

II

. :m.2'

9

Tobi:in. p. W .. \lh'l)' Tol0'1I1, ". \"f'~ro.~ •

Ttlflllt'll, 1,.~.(':lIl1!1rirlf'''

T!lIl\l,l"~' )linl\llllll4'

Y MONTES

CORI)i

VOLCANES

NUMERO DeL MAPA CORRESPONDEN.

"

Tuna, f. S. \lilLllnnu" TuntuUJiu. r. LU7.'·'1I 1'uf}l1i.iu, fI.~. Tn.\·'lbn~

(:1:1..'1.11, p. .\ L.

23 20 IR

Tunguil,l'. I,:. 'liw1muttl. TUlIj!lIi1.1"( ..·lni. ... Tor~·tlv, r. \\·Ilr".~ . TOWIl~I'wl, p. \\'. Pa1"lI~1It\. •.

TUlI\l>u~a, 1" h.lll LlihnllJ.t 'T'.llIlbno, r. ,\[illlllulIIl)

(.14!, p. ('('btl ....

TilltilJlnn, t·, Ullhol TinllL'''' r. rllnllY. Tirluiw, p. :-;juHlr ..•.

Tom'lIIl,',u'I" \"l·~rtl"'. Tou~r. \'. :-;ilJuijur ... Tongu. I'. f ·l·!J,j ..•.• Tnnl!n.ll. 1!lln HIll!l1,],'oJl

'1'llIl1nr.;.... hilL {'lll'rIl!'lIY (:-:1': 1.1I~ ...i'inl .... .

:m

o

t!lug.:\J'l ..•. Tin'I(',I'. Ll1z'lII .•.

Tlll1ll1l1,p.l, )riI\!IUIlILIl. fllllUinllq, plo. H. 'linrlllllllll

".,

........ ~6,~;

T;ulIJ{ho~,r.PallUY .............. Thlll:':'l. r. bill (':lt~mdu"n4""" Tillll~nan, p. Ir;la BURll\ W.!"limur). TitUI~I:ldull, p. E. Pllmj,tllll TilluJ;!'utmlin,:>. X ~l\mi\r 'I'iIUI!.!:Ulmnn, f.}\. s.tLlllur.. TirJlljnnJ..~ll1, p. l':\lnilrilll'.~... Tiulunalllllll'llU, p. Nl!:. 110111 BUrill.". Tin,~,o.;,:.llI, p. T~lfI Dilirnn..

:!11,27 :!li,:!7

LAS

YOLCANf...:.

DE.L ARCHIPIF:LAGO

26, ~~ TUIIlIUlL!OJ,p.plco. I.-alwlu

'I'i",'l.ql;Ul, r. l.l-yll' .. TiJ.!IIIIHlm. 1'. 'llll<lIull\" Tilrrw. r. \Iirrd\lutlll Ti).~;t",u, r. 1"lml~ 'l1l!ptlllilln, r. Pnnu\ Ti~nijun, 1" 'Ia!"hail'" Tj!.!:ni~. p. ~lil1l11r .. TiJiC'. p. l~la I.llhallj! .. TiIlIlU'olll, p. :-;.\Ihll~ T-jmttllilll,r.~;iIlIlU.

OF.

SIU?RAS.

ACTIVOS,

.!~

r:.lli:.!'·III, Hl.:-;W :-.:hUUf.

III Iq

1411It.',". :-;jumr Hanli,1.IL" :o:\\"

~"

IlaUU.Jt:.lU.H' I. ~l' n.ull>l~,w.~,1 '1'.11". (:,,11 111.1 it ,1

I,~'J

• u,

In. ".

HIIII,lin • I Ii I'

tfJ-n.1U

'l'"

'r l

''".

14

It

I k HIll!

11'1111.

10

I.

III, \ III'. 1"ulIl' II •

\1,

\~?11'1.Itl.:"11l1ll .\~ilt.lIl.

qUill1l '.11

\-hUII,II1!

.-1,

.\'''II.IU l1·u'.Zl\<"

J

,

ru riu,

II I

• h

10


2:: ..L

Rarm'·s.... I" III 1'nJ,...... IIl.m. PllnluU:l. BH.-."!~. Ill. "':!.lImr. •• • •

t ;\;'!'I\.,,'" 1U. I~hnl

:=-\

~'~;; I : . ~:;~III~~·II~III:I.II::l~;·;.'.I~.:.:_ : .• • . :: • •

aL~ill".I1I.I .. b 1_.ll'iniu

n .. h"ll . '1IIld"rl1 . llulil!.fII. H.. h"I..

In

(·aihaj.,... . m. :-';iuHlr • . ••

~I

( 'lIi)'inUl.IlI.~F :-',illllll· . . .

~1;lh"::Ul.III . I·

RItI"lnl-:.IU. llniIUh!".ill l\atul"M,·. UJ. ~ l: \lllrnllJ.! R11l1'lllul.Il, IU.Il.. hul • . _. _ . }l{IU~l\t·, Ill.

Huh" l.

IA'I"Ulln

.•• ~,:-

Hinillll:.!1lI1.Ul. F~ 11 ....·,-.... '\

1:-. 19 !I 1:-.

Ililialiu!-'lu.III.IA·}·lp BiIl3)". 111_ Rllan~a.~.

Him•., •. 1Il.~.im"t Bi .. ltlhll.IlJ.lt.ltll/ih.

!I

II 11

III. :o'.,t'-OC,"11 •

l:iUlil,,,in.m .. \110 \. HiIlUU.:w-J;, Ill.

n.

':IS

• •

I:i.! 1.111 .... \\" P',ll'ilaJl ni~lII~

:!Ii.:!" is

uan, 111.:--]- :-- iuur

UilUJJr)j:l.m. \\'" 1:,'0:,:110-1 IIlumti, 1.1,111. nln\:..'llII 11o).o,al)lI. nt. ~.ill!.lr. fI,hol,lU. g .. h,)I . . 1:'J1J:..""".1. rn. :-: i.luur g'm;'::lt.,:lI1,IlI.:'Ilill,Jnr.. J:, ..~(,.!, III I'lIl1a, I: ·t.o,lau.Ul.I"..Jmb,tI,

.,\.; :?4 4, I~ :!J Is I··, :"U ~,s

Ur,~\\. fII. 1'llnl).!Il:J. IIt't, .1)'.111 • .l,ltr.t

:!-")

Hll1j"'·II.m.~,iluilr_.

HUt.ti"'JII,

IS HI oJ.;

iii. T.~·\·ll·

11111"''-'..11).111. \\'

·.\I,rd.

~,::.l

UIlIu.nJ."l'), 'II f':m.l~u fluL!).III, ~·W fA'Y'" r:1Jlul.'ltaIl,11I "ill·hul.l' 1.1111

n,'

HI -':I;,~;

U· ~ ...... ,,:"11

HIII,}ll"3U III.

('IiI!\nlhll\"lIl1, Ill. 1.I'\·h'

.1.;

•.• • .

/lin.di~. Ill. ~.inmr.

Hinhu}-,

:!I

::0:1

.... .

RayabL", Ill. CllIu,,,im·,,. R:tY",Ul.Nhllllr •••.••••• (t.;·nlonu.lU, Pat':I"'.,I.I •••..••••.• •

n.....1", III.

10 1:-;

('alnj!,I:in. lil. B'lh,) 1 ..... ('111111:1, Ill. '\ luriwiull1H' . C'uhlll/.,'Uhm, 111. ~IWM').'"I·III... 1 'allllll1ll1l1, Ill. 7..lImJ,oUIIJ.:1I Call1ll 11'i.:t)1, III.\hm...

~.

r..~hf,1

~Ii,~j

H!lII':'.lll.O, III - - ". LUZOIL

t:"m:l\.Ql,Jlflluo •

-t.

H,~tilu". ill.

Hal

_~

c (lJ.nhc.fJ-l~ .. ,II' :,\ 1 ~. I *)h' C:WII!-illluaU , (II.~. '"'.imal

Iii I"

I 'uanttllull.lJI .....llnsr

IA 11'1

\.... Iii It< 1\

I~I

(~IJ,.IIi~IIUII, III. !'alln', ___ .. Ill. ~". ~-'II"\a \'izql\"'~

f ah.lli,.ilLrJ,

'1.I1J1l111·1., 1/ ••

1~la J )iul~;:l11

:!1)

j,",

''';lyj.

""A·I' •.•••••. _.

:!1i,'J/

I J.IAU"lIICIUI, Ill •. \"ni (·tl ...Ll i 4l.l1lj{'·Il,III .• · !·.. I.I·,-f,· C·ulllllillJ.(>tII, III. \r .. \ hrH: ..• .t., I~md,,:.!, 1Tl_ .... C:u.t,.·z,'l.J,,1 j) illhl".IIl. J>Hr:.I~m

C',II"'/a

,. 1.... 1/111,11, ,·ll' iul·U !.. 'lII . IIJ . .. .l lllllr

'j,!'hnl,ill ll'. llI.)o; W

j~ '\ I '

( ·I,lIJ,.lh", IU.", \r 1.("'1, '

HI

(·:Ull!lU.JUYIIL:, ill. ~:hmU" •..

Hi

ClUnalllln!lu·.m. ~ F _ T.~·\il· C.nnh:Ij!lli, Ill. fl"h .. 1 .

:!:\

'"

(·:lrul.t::Illi.!, III. 11,)( 1- :'umha .. anlZ, IU. ~,illl!lr r-.lIl1l~ulo....... IY. iii. B"hol

01,· n:ll,u\·IIIl,"', "./1 I~III t ·lIlUiJ,..rtlill.. ' 1'!lmi~lIill dd!-illr,r "".I .. llIf:llui.

"

~;luUlr . •

.

1/1.

~\\" 1.1'."11 \t'l!f);!

I allllll,.I, ITI. BI.h'll .. C·;UHIlIUH.illl, III ..<'::IIlIltT. C·iUIIU:lI,fl\.', In. Unh,,1

C·:UI.~·IJ"'.tlllun,

~', I, It;

Hnlinl •.

1I1.~ \\·.

i. . ·rt.,.

1M

1'11111111 11111)11.

(";LII.vall".lu.:-:illlUl

:!Cl

(liuYII<,a,Ill.~;i. ll mr

HI

' ·UjI.1II1111J1IL, 1I1.~. ~:\Jr\llr

I!I

(aplupi . lII. T!I~·a "" .. r ' I'llly"yall , Ill . 1 ~ 1 (f ni ltr,1Il

FIII~n

.

t·:u.ilihnn,s\\" I ...·yh·_. ,

l~

J!l III

('alnla, Ill. '1IIriwhullII·. Cattllnl, Ill, PUI'l.l:.:-nn CnhtrnulII, III. S. :O;:iullIr .•• ClIIU:trnlJII~, Ill. I!>IIII ('!llmH l ml1H·~ • C:ttm{,II.111. 1.l,l.,· lt••. {.\I'·lllUlIl, Ili. ' I H... l.al~' •

L':\\·:tYUIl , m. ' l i1ltllLnuli. Calla, \.ILI·.:\E, (':l~IIYllll l·:.luni l'an, In. E. ( ';uLIIlr ill(-

,. '"'" IH

(11" w.... LII , III . I ~·~· t, ·

Jlj

f ' 1[,,,If> , III . I ~ I j l !'nH1I11

,. t :t

III

'"

I

10

4,

~~ ~:~:~~,:.7~~'!::: I;~~~;~~.~r~~ .. ~. ~ .. ~ F i'·lilk.~ .\ ri;;tt:l., III. PlInLj.!Ull. Fe!"ll~illdl!z, III. 1 , ZlIIlIlmll."ll

:!ti, 2;

l~in. ill.

('ualr,'

G.

1;

(iabon. v OIlt'lll'r, III. I I....\)" :\.

Ill. PIIUll\' C'ullinl!l,·.III. I'II'nll\' . ('ohll1!!lI, Ill .. \hrn: l '"Ia,.i,~. ('aIIlLl I'ill\'~ . ('"Ia~j, 1lI.lalllurill(."-.

~:.~

I

-. -

C6knl,1I1.~. :'ililJllllllllo. Colina ill' BnriUl-', iii, 1... 111 nlll"illl'l. ClJllliuJ."lUl,IU.Ahrll. (','lIlil' ff , ill,J:.;la::;illl1'\lllI.

:!l I l;'lntlllll-:", nt, P;Ir.lb'1ll1., 20 CifL,,:tn, Ill. :\farillrlu'jUl.' :">0 l;lluiNlII.lll. s\\" l.l· yt. · i (ii!ullgJutlllll,m.(·l'i'lL. 1,10 (iillg:{'ug", Ill. N. :'Ifinli:IIlUlI. i, IU liIUl;;an, III. i'\.Ht'II!!llt't . :!(1,:t7 (iuimlll."lIl1, m. llolln Hilir~lIl. 1,11 t-iu ih:lIUlll, I} 1~l1luILLU, Ill. I ki ~ilillt

I

III

~I

~:l

t'lIfiJ!utnllin,II.:-;\\".Sllll1l1r ('Udtillg:lIl1, Ill. 1",lu Siquijllr. ('U('rll"l' rll' 'Xt·J!"r".III. S. ~''1!r,, ~ C'1I1a..i, III , Lto\tl' ('IIIi1i, III, IIrn"o::l X . ('llli/IlIIr1. I ..lu('L1lilIlLI('alullIillllt·,. ) Cllmhrl'. Ill. 1,.,11\ nIJljl~!Ut {Suril!u"

I

~ i ui"jl1t,!nilll, III. :O:iiLlltl!' • ' i uimhnl""tog, Ill, Pann~' \ iuiwlnluuin, Ill. Ll·Yk. I iuindullllllIl, Ill. ('",b ;'1

I:: :~::::~:;:~~!:L::~. t;,I:h~~ .

!.,

';'

IS :!I

" , 21

(illir'·'".llI.

. 1JlIlIllluy, tn. KW. SLilllllr lill O, Ill . .\"1'Il!"n" 1J;ln, m .l"'.illlltr l)!l n~. d l\f 'g-, m . 1., '\" 1., Ilat':lIU, Ill . l ~11\ 11:'lfllm t \\.

IIII),fJ,IIl.\\'11".",,·{'r,'m' :\

III.

1\1 Iti I .. ltl

Iti

.

1\1

I, I"

I hU'up, Ill. i'i. ~~illlll1

" I. lh

Il tt1L'bJl,lII. ;\liudorl'

,,, " ",'n ''""

u.'~· h'

II'

l'ltInlLrill~'_~

~~~ ~~ I ~ :~~:il)~llt,·III:~· I~~:~~:~:I·1I • IX ! Il il.lI/-:,iI)",II1, !-I

'" I ll iOlllhll-'lll-'l.IIl' III. I .l'\ll ' III Il ilLllbllY, III. 1.I.'ylt.! . .. .. . . ; Il ilJl\lItull~lItl, 1Il. \\' 1 ,\'~ II'

1. :! 1 If ill"~","ILll ' 11 1.:-; " 1.".\' ''' I}o! I l il uli/!, III. l .l'Y " · III Il ill t .. , IH. \'". :-':IIUIII 1M lI o, lI"nul'liJ , Ill. L" ~ I" I.; I lr'lll" I)' Ill. I . , ,~- t t' •.

S"

~;ltlllil

:.!J

L~'ylt· ..

I l ihl/-:,uimll, III. IA·y t l· ..

~: ' J1 ii::I~.III::~:~~~ III 1",ln PaUlI'1IL

Ilnni"U I'.IIl. B" !J ,,I

'"

-,Ii,:?;

:!·I

I 11II1l1}>1l1, III.

1)1l1l1L(),m. ll,w,'~:'\

'"

'"

1I IIlillOlll',II, Ill. Ll')· ll' ..

H. XIIl'nl \'iz,':!\'u fJUlllyllJl. J(H:iIl1111 . 11:1I1'fll, III, Ii:. 7.t\UlJ,lLll·.~ Jlulili,l(lIl1lL, III. 'r u.\'u ll11" DUIli1I1 , IlI. 1(. I ,..,\·tt,

III

y".

Bili. u .......•

; I I l!mng:J{,u, Ill,

1)IIIoIII1UUII I, Ill. ' l in, IIIIIIIC'

I ~l 11

1."\

I iui tlll'or, III. Ishl Sihuy;i ll Ulliliu/o:'L1itlll, 0 ~ihLlYI;II, :,illllYllu •.

I~ I ~~::~:~;,'::; ..~~li71Ilil:I;;11I

HI I!l

:..'0

';~ II iui nitlpmtn. IH. \lohul ....

o

il,I,V Ol'. I" .

L;llh(.Ul. I ~ln I\mn,"11 {Sj. I.l'~ · k l (la"llt. "1. ~E. Lt.·,1l (;uc'uh fll' JIIPP:I: Ill. S\\'". L.·~ I,' (;,Iitmgalun, 1n.;-;ur""').!'·'11 . (;:IlUbllng, Ill. .\bra .

I'il·'~". !'. Pat':l ·

•••

ilIIM, IH. I ... ·palil"

Parnl,.'llil ..

H, :.~j

('u.ali~,

"

I'

I!I

1,7, ):1 II

._

" •

1.1·1

C'U\·11L\'l.'t;m", III. IbtaL;jl H,:!fl Ce;ltr,') Ot'f'itil'lllal, ,.. :'IIim.lllllUu 1, :!Ii, 2; (\'utro l}rit·ul'll.l'. )liwhuHI" .. -I, 2Ii,:t';'

t.

EliN:lrio, In.l·lInll.lTillt·. ElUpintlda, ". llaht1.uf· Engnt1'-N', m. Burin... E~{1IrJladn, lil. PIII1I:':-UIl

17

111I1:UHlelll.llI.

'n

E

'"

('!.L""'U,litlll:.nln.III.:-;:lnlllr

C!I'''UhUlI!''jllll, IlL. l.t'yl~ ('ut:t:!i.Ill".w, 111.:0\ , I.L·~·t . ·.

-," :!I

Puulfi li log, Ill. ) Ii..:tlui:llullt.'11l,m. PUrIl'LLILl

:!;) 2,i

('II~n, III ('III:'\1\'lill

I ,ll "

I lugn,lu . K~alll/lr ... j 1nluYllf/,m. J-: .. \l,nl.

I'onltnl, Ill. l'at':1

:!:j

,.'n

...

JJIIIUn~ya, 10. Xt'gTiI_~ 1hmwglWIE.',:".:-i. ~l~ro~

IS

/!\lII •••

~:::~:::~II~~il;ll~~:~,I~:'I~' ~:. Sllllll\1

I 'poil •• III . i'll rl ll-!lIl1

( 'l\PP'!"lLII , II I. 1"'\ 1. ' 1·111 '1111l1l1l . 1I1 . 1... . '·1o.

\ll..'1li!UnllJ~lt;i.1l!1j.!, Ill. S:IUUlt Cll~,ll"hlul, 111. Rol lOl

,',

1~lIrngliu

ll nlkl',Ill.

:!.~

1~ 1 lfI

III 1~ I :!-I

l ' IJ M.IHa ll , ln.:-':ill lll f t~1

111

I!l I.:!I

1·J.l1l:Hf"J,'iIi~,

1~

I"

21

1,1); 1.2:1

f... ·, I•. {'ilU ... if,,,·.UI. I"!uAi·limfl ill.

f 'tUHlmYI-!, IIl.:-;\\" 1.~.\.(,.

:!II

('urtwlllnL (,I~l hl),:-. 1'lIrt1J1'tLII <",rtf', III . B,.!tn) .. ('uruIllI,Ili. Pllru~I!I .. ('rl'tlta.tn.:\\o:. iI.al/du.

~1IJ!l\tLI"'III.IIl. l""'ll' '·.lIIilo.· '\'""l!rfJ

alljlUII:III,-,pan~·

IS

('IIn-I));:"Mu,~. Panll{lI11 . ClIru.linullllj!, III. PnhllY

j·a~·adn,

I.;

n,:m

n rj.~ Pil'o~, Ul.l'II\"iI<-, .

I

211 J IrulHl'l luriu, 111. Tuwi-Iawi . . • . .J, :!U, 28 ~~I',:!; I l ltuuuh1n.m. 'r . .\ l illlllllUlO.

(.':If"Ut,I1l.~lill1llr.

('um), lil. I'llnl~un .•• Coplon, 111. Bult,,1

f

\;ullu,'m,.·,.\lu1a"'pillll,\· ""

( ';II';,IIIIZ, Ill. P!Uut~· .

7. la

J llu".('llll rIW~,IlI_1" J ':. ( >!lI!u.\1111

113 II

1,:!1i,2;

I )ohk· Pieo, III. \\' _C'lI)!lIyzln ._ Il"hll· 1'ieo, m. '\ 1':. \1;01111111)(" IhJIIJ!, ..'jJj. Ul. :'\. I'IIII!-!:Ht:iruin

I, -;

Carnmatll,IH.);.(·,.tah;H" ...

~lIa

1·:UJlIIUuhulI,IU.:-; " '. J.I'}-hf'UlilL~t.i, 111.1.1'\"1" 1 unMilia (rip h'I), HI. ~:hlltlr . ('anmml, Ill. ~,iIlLllr _ .••.• f ';IIH'<lh,~"a:L. Ifi. I .t'.rl". ••

f

Z,'III. (';U'l.lb"I'" , III. ~"'. :-;llumr .•• (.'lIrmUflUIl, III. (. ':UIIUrilU'''. •

,n

~ I ::::;:!:::: :::: ~.r.~I~:I:~·~:;;I:'- ~-

I,

t', ' \ \ ' . LUl,'UI. _ •

C'1~U l l!ltr..t,

,·,·hll

• {·II)I'JI:Llili.m.~E. 'liucI:IIUI"

Ill.

('::~~~Iilll ~IITh',

I li(lll1, 111.:-:. I,-alll'h, .... _. ili;!IIUYIIII, Ill. E Il \Jn'~ s ..... Di lu,"o, Ill. JI,.c'u,",:\. _.•..

.,

t'nnlhalioSllr, In,S, '1It'\'ZI \ 'il\'lI\'lI I, I,.~ ('zll1dl;.lIh,!< l'elllnlt.'_~, t '. \ W 1 .I1~llll I. j l 'tlnd.:dlll"j )I'd,h'nhlh'~, , .. , "' . ' .11-

:?:I -I , l.l

~::

l':t.tilhuhlll. III. Buill') ,.. ('!l I~lh,dtu ('hi,'''' III. I ltJ~,:o~ \" ('lIndlldltl ,h, Bnll'r, m.!-oW Prhl+

~ :~~:~.~:~~~i;.:I~,I~;,~ ~~~?~::;IlI,.i1I'~

f'n.UtI'!lJull".m.~.ilnllr.

~UTlIIO"F'II.

~lill'

._.1, 111 iliuhl" Idt.II,III. W .. \ I·m ... ~~::::::I~,:II:'::::' ~:II;I:ur" ill< 1ll Iun. :.~. :!B,;! :;:;;:~~::1~~11'1::" ~~:17;1I~~;::::1.~11U. 1~'.

('apu]ujnn,lII. ' 11I"hnh'

IS

lalllj:"'1lfn

(lllllll3gllllllll11, 111 . ;".

T

C:l)"III"-', Ill. I bl:llill . l',lyutan, Ill. '\L\:-Imll'

('alll'~nil'il, In. ~:;lfItLi C·;lII I.,r":,(III1, 1 11 .~.illlur ('J.IIIUIllI)", In. ,r"I'"I)IIg

, . 1I Inl lll.i " .IU.~ I" j\ r I

I,S

I. HI 2.i

,III. I'JUIII~

:41,:!; I,; \I)

III. Hllbnl. 1·t1lll'w!,,/·,f,(·ulIiLlfulI,IiL:-<J.;. I... ·\I'·

(~"Jiliall, III. ~alllllr- .... l ·ul .... I'ua l uUl, 111 .... ~:Inlllt

r '1I1 111 ~i I 8 I1 ,

~.

l. l\I

'fun-II'Il!!

1· .•t.lLl!lmlJlIlI,lIl. X. I..I·}I\' 1'almnuIIllTiIlOlU.IJI. I..;· ..·I.· ('lIlmrlrUII, III . • t'lIj,'.~ ( 'uhUrt IUI ;.'.I, fII II ..... · ~

II

If!

{':IIll'"II"U. III.

(·al...:·z" ~1·:!r,l. UI.l'lIrn\.m: ('ahc·z,) 01" TII"III.~, /II, Jr.la 'l':,j,hl'

( .,1 ..,11)

10

l·:llllal,,11I.1I!"IIIJ.Ilt. Ullin,ll .. {·amlllJllh •• I. III. ~i'iIJIIlr ..••. t ';ununlll ......"n!.!, Ill. _\hT'll •.

{·:III1I If·I If ',III . I ...·\·I" C·allIJlIIi":i. lit. iluil111

I 'u.Ioal.ult/llll. IIi. .....murC'uhul:tyali, '". ~\\' I'HII~I"lII;in C'' iiol.lJ. UL. IA·Yh·. •.

~:~

"llhllrin.II!.\ 1'.:lIl1hak.,:r.... '··Ullll;..'lIiul.'l.ill.lIl. 1 ~IH'll' ••

t

f 'aalil"'Y, III. ":~illilll 1 'aiJ,II"3I1, III. E_ I I(J(",,~:'; '\I'Q:!. III. "llIlIlI.r.. •• I uh:liunlwlJ.III ....aul.tr

:.'11

1.:.'1

'-'"ill .•. • _•.. I

Blltl"t.1I1 ".(",·I.u 1\1111111111. \. "I' ~. :'Ilill,lanuXl

"

\'altlt'I1t1~t.lU. ~' >U;U,-l 1.:::!J (illal:,", lit. ~E. hili TllhhL" •. . ••. 111 (";\l:ItIlIlIo:1I0, 11I.~. ' l indulinu :!ti,:!j l ·.illll1ihlln.ln. I...·\·h'....... HI 1·.IUI\·il ..·, IU. \\\' .. '\lilllioru I, ( ,-, \ ·:liuyun. Ill. (·aj..'l.I.\:iu. ~.; ('ahl~·;ill, iii. ~. I "'\l ...... b . j·:t!f1:,·o.\".Zljl.:\IiIl,lllnll.O ...••.. I.:!!i.:!:(·alhu!!,~o;. ul. l.A.'~·h-..... . . I!I t ·.llihIH!',"'Il, Ill. P.lnll!lhl ~, l·.llit:,ll1l1hon. Ill. BHI!IUL"lI~ . (·tIlilllhlljnn.m.:->.illlllr. 1__ t ':iliII;L',nhnn, III. ~"". B.lll1llJ..'!l:\ ·:llron . llI. ~:illlnr .•. , 1'l ~ll"lnillll, Ill. nllll1)l.. .. :=j ('uhllHlit"lhll~, III. ~ F . ~:illlnr IS \ ~tltlnHlt;lIl, JU. ~ L. I..·\"h'.. . I~I ('lIlufl)!,;liuul.!, Ill. \.f"II;lUlriul.':I. III l·al\11ril., lit. 1...u~Hna ••....

j

I~

nllnl'lgl'UnlJ:".:.Il,1lI_ "".'lllItr

IS

II (

~:I

Humur;!.::-01 Ill. L .\bra •• ilun ... ;ulml m. I-: 'Iiu,ian 10

I!l

:!~

\ 'nhldiu.", 111.:'. \'"l·:.! .... ' ....... ,

!l ~:l

J!l

. ... . .

Caih"l",,.. PanllZlIlI ......• _... . \ ·llirumlll, III. l',IIIII~' _•.•

4, HI

HaYIlI1;I", l'. UI.'IU!lh·1

:.!:~

•. •••.••••• •••.

11

1 IIllI m~.''11Il '', I H\ u t:, Ill, i .I'} I, '

;

I llI n lll,,',

( ' n r:: I" , IIt .~,l Il U II

In p.q.: \j)

'n

,n'" " In

,.'"


2:1

\lul"u.l"nj!,Ul. '·'lIlay •.

lldy",:,IIl.I'.lII!I,\· t~ldnilo'!. 111. P;Uluy

1j.!{':I' ... ·,Il, Ill.

I~I

I.;' .\l.ulll. rn. :O<F.I.'·yl,' •. Ll \IIIiIllJllil,In. ('(·!lli :!tl\tmlllJ,!1l.m. I .(·\I,· ~o "llOtIIg'ih, Ill. ~\\" I ,('~'I" :::1) "ulullti<1.III. ('l'lnl :!I) J \la!l\"'IC"I·,m.I~·r!(' :!o I :\tlh:illOJ,:", III. L PlIlIL!ll ... Ltdn 20 )luha~"II, III. 1... '~·CI'

lha.Ill.I.ZlIIllhald. I t.IIYI~t. III. nll'illIl'~

l'IIIl:lr .•••

1.Io!.itUlI:"I, Ill. 1"11lI1~ 1;,{lIIilll .. ,m.I'!lIILlY

\i1Ullllj.!U ... i.lII. _\!II.l •. \ l aml""",III, I .. ·.".· :\lulIIp.lrun, 1'_ '\'U(I .• '·i/.J ',1-.'\

III III

Ill,

L

~:: I ~::::::~:~~::I;I~I:~;I:I~';:~itUin ..

I1.1I11:. III. \PI!I""~ "

~I

'1:1Il.1111l1l.11I ..... III·;ul-ciju

innt"lir.IIl,II1 .•'"';(IOIII". Ipil.m .. \hrll .. [r,uln. 111. hd:\ 8al;in Ilbl'U1l·.~ 1_

IS

Irigll, ".lIp.l'!llJlIIriTll·" .... )rmYII, 1lI. 1.~11l ll:it.ln I Hnl!II11'''l·.·

I"'u~)~, \', nl', ('Ulllllrblt'~ . l'ld-ig.~. Panagnn . -.••

I:~ 1,11 i:~

I. II

251

J.

I ~l:~::;'::;~~:::~':'~~i~~Z~,;~;,:,:,~,::::

~E. ~.inlllr

18

,)lIljlll, UI.l;.uilllani..... _

20

•1:lwiluhliyO!!. m. :-;, ('... h:i . •ltl1liog.m.:-!\Y.u..·yt(' .. .Iihlllll. III. Pantty

12 'hldnyna, m. Tllynlm!-l. I·\l"'n~,olod, m. n:ltao~., ••.•. : )1::U'o~olC.n,m.Pnnlly...

,!a.(!uayn. m.

~llulia'IIP,

Lanh, m. T"oylu •.

19

(\\llIllrim.......... 10 LII,unn!,!:, m. :-:,ll1IlIr ..•.. ... .••..• 18 l.:I1':\.;n, 111. PlUmy. 20 1..:Il.:'lit'i, Ul. XI-:. l'!lit'tn . 1J\l.!0.IW.'II. m ..\l'ra. 1..ijj!--:'lll"lI. m. :.\lilllillllitt) . .. ~ij.:?i l':lg"ig.IlJ.:\". ~1h'\'J\ ,::.. ijlt ..•••• t. 8 18 l.!lllItl1!£, Ill. ~.hllllr Lahmlln, m ..... \111'\;1 \·il.l~IY:\.. • !.:lIuomlU:lII.llI ..\hr,1. 11\.

-""roilA' .

fI 1':lIlIlItuu, ... (iuil,an:m,m.lb"ill1l1.20,27 l.aml.I, 10. :r~lIllh;Llcs... .1, 1:1 IJIfl,L";, III. ('~'Lli ZOJ 11),

LUI.hll1!un

m.:-:.

r:lm~l\n

:.~::~~l,);~I.l~::;;t',::~ ',\ ~:r~l..

('"hi', l.lIlin!!" tn. X L p;\llI'~' L:Lluuill,IIl.1HIII Ililimu. 1.(11111:1.11, Ill. XL I~'.'II· I.:~.inl-'llll,m , \Y IA·plmlo. LllYU:'::, 111. J>lIn:l~ fII.:-;;iIlUlr

\',·an,llI. \'llnl'-!lI:l 1.(·!qll\!'.I11.:-;W ll"lIj:!1l

LilJ\i,I,Ill. E.

('aUlllrifll'~

1.illlTlhm.1U .~.

'1Mnll!.!

l.illlnli~li, hi.

n1l1Jl"1~1l

r'.

I.il,ala.

"",'0· "

Ul, .... illllir

l.il.ul'~Il.

m. F .. \ hr,j

L.. ",. 1Il.

l.!'~'t,·.

1~,l'(I'''' hi. :-:. llal;.UI:.:'"

Lu!!·hf.lII. ;o',llll:lr. I .... ,:, Ill. ;O:!illlllr .. 1J.1"' .... m. I:. l'':UllbHI ..~ __ .. J.nl,;mnnn,lII.I,(·\·!t' _..•.•

1,II,'al:\II.II1. I ...\[il1<'''l1W' I.Tl!!tllwlnlull. m. 7..;111111'11111;':;;1 r.lI~ll<Jl', (,\'i.·o ',',lIuWiIH·.111.JII,:\ Zaluhak....... . I.lJll""Il,Ill.

E.

""IlI,!U!'1 •

l.ut!c,it),1l1. PmlJl~ 1.,IIj:L-.Ill.I..·\·c, 1.'·III1III~'. m. I.nr":.!IJ, III. ~:illlnl'

1)0)

)Iuibug, m.:-;I>:. :-:.lIrlllr .. "lIjuyag, Ill, 1.Al~' (l" • 'IlIlahahOl', 11\. 1~ln Si'luijIJr .. 'fulnlm, m. S, \',·~r,,:--. 'lalnl.ln, Ill. "nrindu(jlll'

:?5

~!~::::~~~,:~i,l:::~'1 ::~I~I~~·..l':I~a)';llI

11

:\l;thibll~.IH.

20

IS I ~ ~. I~

\II ~I

'1,\l1I1~1)",

III.

~.

;~~~~;:;:'nll~'I:;:: ~~i,~~~I,I,r: .•. 'l:IY:lutflc, 111. \Y Zmnl.;.JI·j< 'LL"I"UH:''Il.IU, Puna\'

}11I;'I~\I{I, U1,

~:~: ~~ t ~::::::~il~,I~~(~,t; .~.~::::;,,' !. H 4,7 :!O

II..

Mnluvm.r, 111.'\. \:111'\'11 Yi/l.I\'I1 1[alhltl!. III, :-ililullr \lulino,IIl.I';ll1l1V :\IIIH1I"ho,,·,III.!"\\' l'uu":llJoilllin 'InUIIII!!,", Hllhi.m.l; ..\lbll\' "lIllwhlllJ.", Itt. \'\\. :\Iintillll;lu 'llIJiI1,jill~,III. \lilll\llr". :\lalillJ{'Hl, II •. 1,,111 II,IT;IIII W """ !l1:lr\. 'hdill~;I .. jyllll. 111. I,: \,. 'r" "alill .. !)!, III. PUlIill.' 'ininhuL,.. "m. III \ \" :",',llIar

LL. I,:!n

"i1I.'III1)'.III.~. :'\1'lIr'l~ .

P;Ulll)'·.

••

;\t:I'·II1IlJ..'l.li.ITI.I'.1I111.'

"

:::',

:'IIL';o;l ,It, 1·:IIa"I~.ln. \'1'W .. ,III.H I. h' :\lim!"tit.III.:-:. ~l1l" \"'1<',1\'. . Uir.l.il'\·iL!an.m.lI.. ,,:0<

" I" 4,:!1 I, In

I,.

",

:"'0

,

'1~..-I~.lltnlll.ll!. ~r. L-·~t~·

'1i1r:1. 111,1.,,'\)01111" 'l(1i",,'~. m.I'.I, 1"'.1

'Iojo",,,, Ill, \"W "'illlir \l,,!it1[!llu, III. ,\10 ~lonl'J).:h.-¥, 11\,

'I .. n,,·rnU.

z:'t1ul':lh

:-:.1111111'

l';I'..'Ilnlminn.m ... \\' rllh:lL.m~. III.

1,I'\"l'

Bu\w,:.n

l'ah!l,L~

TIl. W.

I..t"\t~·.

:\1i1l11 ,

l'Imliuuitian,IlI.1'.o,h'1I l':u.uuill;:':'lban, 111. I~L~lll

1',IIl:illlalJ. Ill. l",la Rilirun

HI s

1"llmu:II1U~I.Ill. \'\r I.·~I'

l'an:u.ut'lInm, Ill, \tililian

_'0

l'lIU1~lll!'oIn,l1l. 4'Y;"

~o

l'umBo, IU. hl:t lillim:m

:,>0

1"II\lhili.Ul.~\\" L, ott' 1';tnl!.i",tIl . .'''·. :-.tjlllr 1'1111),."\:;11. In. l..{'~ t i';tn:.:t1:J:..'lh!L1iU, tTl ..... ll :l';iIIiU!...';l)':~Il' 00. I'Jll-ilv l·lni~ ..IIl,III. \'W )olln!.:ll !'lIlll. "bUll, m.I\,;N.I.ll

/'1

I" I~l

-)

,>

1';,1111 ':1'0," 1U,1. 'b,,-

l'oIDul,i.:-.w,Tll l'~nlt I('SlI. m. ~, •

I"

s

.;l1ll1 _':11 11

1.

ilU

I"In! -,I, Ill .....

".lI<lll,··

I\L ,-u,IIl,:'\1

1. ..... 1111'

1.-.

:~:I;:::::~~~':.~~I::.:I' r 1',l.~UJl1hliqll.i L til. 1.\.'.' It·

,,,

Plt.l~UI.fll,I'luu'

\'lll.1pnt,UI.ll,

• \'

,

1'.rli,llIl.l\·,UI.lUlllilrl,u

I'

1.·\"'. t\,~ 111 I' rl~ll~. 1'\ 1""11,) "HI.

ill

l' "'1'

I-

I"

j'U\·;\·.1U

I~

, I"

1'.lI.HI,·m.lIl, 'I L " 1\ l'jUlr U\.'lImu

'I rin 111;-'\\ Lt,~· t'i, -, h, H. II ~, 1. I'll l'h. J, Ia B IU,lII I' nr

:-i1h'IIr:.m,m.I"lulIY

\:'I!.":ll'll,IIl.II,,,-.·,\" :\l\I.;:,·llrlihulj..'. HI.l',UlU} :-i:lgIU:.!tll, Ill. t'"I"i

I' I" 10

l·nbli.llI. E.:\Ul'\D ,', 1'.tl.an.a.;<.IiJ. ~\\',:-:.tl,.r I'.tian: 1II,:-:W.:-::J.Iu.:.r

,,,

N m. "'jnmr \,II"Il.'I,.!.tn. 1'1I1111l1iul' \III'lIlllh".:,1U ... , III r \11"''',n,ln.t \·\,11

I'Bl~Hl:Ul:!. tn, .'~\\" Lo.>~·f •..

1',lt"dl1haIlUI1 , 111. ~W t " k PIlC:lI'I,;Ul.lIl. 11.1l"'~ :\. _. l'agltahuh<Ju.::m, UI. L .. ·yt. l'a!.t~.in.lI1.):, .\ilnl ... I'al.!ulI.lll. 'Tarin.lmtu.

I' Ul .... l).qlU.Q~n.IJl."\F .... IUI ....

\11.1(1)("0':--

\ah(IIi~I)!,

Pnbaf.!,m.:-::imar ..

~rl,:!7

l!I \lun ... ·rn\l, Il)'~\\' 1...·,-,., 1.-', :\'''111' ",II·:-:an:'llah-"./', I 1I\111".:ln I" "11:11.111, I ,ill P,Ir:IUlI \\" ;-:,illl:arl I-~ 'lilll/Za!>UlI, III. :-;.imRr •. ··'i.:!; HII~ntUl, III. 'Ii~uni~.

\I

!1

P.

III I!I

-I,ll

";J~''''". '-.11", '\]]':1" ••• \llIYO.''-:I(),I\I. !ioll(lll.'.

.

-1,:.:-1

~:I

'1;IYI),HF. 'lin'\;lIIlIo.

1~I I:!

I;)

';.15 ;

1,,··,.6. ....

1';li.:I"I"I'J,m. T..ILla.... ,. t·ld.llll,m .....iut.ar. 1',1Iu;.:I'~·'I ... lU.l'a1'--\·. l'duml.'l:II".,m Z....mhJ;11i

III

I.

:'~).:'::'i

~.

l'ri{.U.lll,~E.ljllb\l'.III ..

r.llalmlllihsy m. 1,_'li,;!~

I.:!l

·1,21 1\)

!'Ium,".n lsI-:

'lill!\:lIIl1t) ...... .

. L'o; I.')

rh'.

L

IS 1,1!)

:!Ii,~;

~I :':11, ;!,

1!1

":\lIlIUllOI.·, Ill. HIlIi,,1 )lalnl1'..'lln,lU. :O;W. i,1')'tt' 'In!lill1l11,Y.up. ,'. 'liutianllu,

'1IILul~, In, )<l.Ij!1l1ll1

"\IlIlalljllp,l", 111. l'auuy -.• :\llIialJut,ln. Purllgnn ••.••••.• 'l;lllum!,~. PlInl),l'IlU ..••• • •••.•

III

:\huil"",lU, .\hr.' ..•..

• :J1i.:!R

I. l~ I 'Iulan!,";'!, 111.:'\ L 1~11:'n'..'l'· • lit "al'L~lIn;JI, m. TlIynha.'f s 'I :\1:lhIMitllho,ln, ::-1". I'JUllh:lh~ .• 1,1\1 'laItL'Il'iutl.{) ('ullhl""" \'.111'· :-\1.'R'l'q.

III

"UUlI),.

In,

IH ~, fl

IS

":\I:tliml", III. :-:F. J.,,~·t~

-I,; ,

III:'.',III.:-\l'>!f'r"

In

;\\Y_ L<:\h'

"U!lIWlmllili.ll1. \br.I ...... \1:ltall::!:lI.l1l. Po'i"illll!. • •..

h,

11,·cl,h-ntlli.I'. W ~Iiod.1II 11,·i.k'Jta!., \V_ ~lill·l'.ru '1I'~--m-..;.m,IIl''''L 'Iilllian"" ()r:t'lIwl,I' E ~Iin,lal'!lu I Irj,'nt:ll,c' E 'fin,l"l', .

I~l

~,II

"lIt:iI",\I1~.m,'Ii/lllm.. '. 'l:Ital!t1~, 1Il.

I~

I!I

~lat.l~lliml,).III,":itll;;r,

4, HI

~I

IfI \,

t,

)IlIliul.,'111l.IlI. S W

1...·)'1'· •.. 1,·111 l'oJlillu

'llIlnru."(,"'III1III, III. I~lll

t

'tklmb ..... )[n.~illlol·. tn, 7.alllh3.ks

I~')h')

nl'llj?W"

Llul'tll1h.', m. \\'

.\1:ll:il."I,

'I

f:,·ij .•,.

":\1,L,-fhay.l1I.

-I,!l

:\IUL'Ilihll. m, I.bllln!...'1il>

m I!)

.J.20

I~

)lm;':I\..'l1ntl,lU, l ,(.'~·'" .•.• 'rlL.. . .-Ilflclly, m. Tn~·lIll11!; •• 'h\....1l1u~.. ~ily, m.:-;. ('u\·ih· .•• ":\rlL~.lnlgtl, \'. llJl. ,\1l1:t.\" • •

' . I~' :\Ia'..~lll':IY. m. 1-:. 'Lillflimtll, ....•.. ~II,~'

"\ftlbnnguiu, m. Bohol .• )llIhlljll, m . .Tolt•.....

:?:I

';"h,,1

Llll'lII, Ill.

• •••••.

",

.11'...;.fll .. \I,F:Ii •••.

!"!u

'1I1C ••

19

·1,21

'\,:!1 'rn~lmhCll1L... 1I1. ~(·j!r,,~ ••••••. )IU1:'-ciinula, In, l. '1iIUlnmllJ . . . . ~tl, 2. \lo)!dnl', Ill. C('llIl . Magcillll),."I10, m. Pnnlty ~l 'I:l!;!lihnnlih,I ... , In. :\q.:r"_~. IS )1lll!llIat:lonj!. 111, :-:1·. S;tamtr .• IS 'Ifll!l1lllltia, ":;illmr .

,I

1.11

.

LiIl:':-",IlI. ~J., i'.l11l1"alo I.illlm~,IlI.

IS

20

o.

'"HI

-I.:!"',

\lamIJl!:\j!,m.!":;l1lar ..... ")[uray:tl!. 111, hIll PaUli/'ll ( .... 1 1,'ytl'l. . ....... :'IIaril'hinit, Ill, hili nnrvl ,W :-:;i· mu r ) . . . :\l:tri\'~·I{,""t=. BlltJ.uin.

I~

''':.111:'1 . '\'·l!'{".,m.l'oIuhll.ll.-. \'"111'1,.1.111. l ..._,~t,

I!I

'rllr.1II.1I.),m.I~,\,lt·.

~~

"

;,1:

PU11:'

'1Ill,i~;m,1iI. ~n"\"1

:!IJ

'lat.'lUtYllo, In, hIla Biliruu y, flr,~· :\l'J!TII!" ••• ,

".)

~('.m X\\, '[,1M...

:U:lfJuOiu g".,·.ap.\.lhl:l.II):."IL' .

)[Ilj.."ll."U,

~~~:~~:::~~:~.:~~!~\~~~)~:::

~:i\lcJlIg. Ill,

1'1 tA •

:\[lIpflit. m. :O<\\'. :-:'1111111' •

:!I 1,10

) J tldilll', m. rami}" )llhlulJa!t'g, I lut'",; "

2;

._

'J'ljo:l,lit.IU, " .... "'.IIt.! 'lUI'liluJ!, tn. ',"'Ir"n),.'.

"I

I'

1::, :'I1o"r(I/I\" .••..

:\lunil.itl,m.~:imur

"

I"

':It'.-, ",10111, Ill. lIlI'" • ~ .

SI:nli,

I>i

\I:IOr t : 11 ,.IlI.I.\.·Yk

P,IIIIl\'.

~!I.',~:.'.:,','.,n,:.',',',','. \1~.'I·,,1'11·""II,.',·"n

I~I

:\llInlalilll-'1ljlUI.III.I'anll-'1l:t

~ ~~

t:.:D

\ar.II'lj:lII,m, 11,"·

111111~-ibf).IlI.l·.·11Ii

'L.t.p:lj,an, III.

1-.,1,.

J'IW:

\'3i'lIlu~.([I, tn, \1:~"I.I!c' •• '

I,~I

:r' ....

IS

'iab:.lllld, Ill, \"j!r n ..

r~IiIIoIA',m.

\.'{'yo),:',

Ill,

~Ij, ~

_\hIHllltlln'JII~,In. ~ :-:,illlllr

)fatinng.m,'U;lu Danuu (W.f':\mar). ;o.'a.dercIlII, Ul. F.. S,illltlr .•.•..

L.

1~IUlUti,

:!1I.:!i I!I

~~~:::~~~,:'~:~%s·::~~~~~:::...

20

":II1,,·lu.l, Ill. W

\fllni"l .. hog, m. :-:.llllllr \llInh>'.dxl(',m. W.I.:lIltlo,ti,·· :'Ilanlflj!.,,,.lII. ) A.. ~·t.,. :\lauII1Y.II1, f",,"t.·.

I"

)lncnuili.Jn. \'C!!r.)...............

,lllIunUIl, m. Pallll~'

Lahu,

I. I:!

'"

'i&III.,II.),.,(I;\ TIl.'"

~Il

"llIIlIlillil1~,III.lp\·h'

:\IlIhll!ijlul,ln. :\I1'!I'un!£. :\IntulitJ, ILl, I~h\ p,jlill" )tnhatuhatl\ rn, :-\u"\'u "il"II\"U '11~lIilln, III. L.. ,·,,· ' .\lllbintnn, Ill. jolt) • _, '. )llllmi, III. 1~lu Bilimn )lahulut'.ln, Ill. I. _\lInl .. "uhllnl"t, Ill. \Y ,,\.,.ra . )l1wahuj!,IIl.:-:I'. :-;allJllr •.• ;\b~'ahllhl\o, 111.1'1: :-:,inttlr. _•.•

·Iidl' II,. 1·1.1

1

I •. :

:~ ~:::~;~:.'i~7.1:~~:ii':~~~·:~1 ~n ~t.

Ill. ' ...

IlilUllI, 11'. SF. I~'yll'

"lZJiI.'.u,.,

241

~,ill,.lT

'11I11,\att\!llll,

llu\II·,IIl.:-'.I .• 'yk

1"'1

.,IJI/.,.In

-1,7

.\llIIIUn4!!lIl, Ht.I .• · It,

'Iallann,

Ill. I~·\I('.

'<lIilO\.' I. "'illll

'.1"

'falllll.an. nl, I'.!nll' 111111111!1I 1"IU.I·ill);I

III. I,. 'liud':ilH'"

Ill, 1'llUU~ •

'Onuu:,.fli!'.

''::1

"1I".hl.\tI~.I,

IIo!Tlhli,,~.

).1"1'

M.

I.

l'i""h' IA,r.., Ill, :h 1',

'1'.11111:11.,.0

b,l1lt...J,

..

i.u 11

,.

I.

"g

,


"av

,'j, ,'~, m. \llIri!loin'ltl! III I'il"" ·h'I •. u. ,-i. 111. ,.\\ "iu,) In:I" :'~i, ~T l'i,~u.l, ... ", 1-1.1 f)illaL'U1 \~nri ..·u,' ~ti.:?T Pili. III. \ _\J.r.I. l'ilit,

m.": ,lI\ar

I....

PiIl4I(1100.111.:--1-' l.utnl ..lk ~ -J. S l'iI)UII!-"'t.I~·"II'IIl, IlL \\\. '1iIul:IUII". :''1;, '..'T l'iHamlli ,111.111 .... B.atlUlltIl.~

!I

l'illl"'II:.1n.lII, Huh ..l. 1'111",,,-'.111. P.tfUl),. l 'u""-l'ti!l.Il1. \ 'Ilu,\;su:lu (~ill"~. ,'_ r~'nL"I"t

_.•

l'i1:l~.IIi.Z.lluho~IIJL'l1 ••

-t.;. ~I;,~' I!I :!n

\!oir,,"..:.

~I • :!I'.• T

1.;..1.:::;

:,:ti.:!T -I. s

II J,,,

HII

II) 1-':1 lIuy.ot

I:A ·:llt·

n '\11.' 11'.1' JI

~. '.!!i, ~;

II

'..'h.:!;

"

1:1

I :J1:anl

s. - Ialn"",.!'_"I . . ,\' ....,iIllQr ~.Ulll:..:::t". - B"II\..'1),·I.

.... I·ril',tllll.·_Ull.q·t •.• ;-'·It!\IDI{"J.II, 1tI. Bola .. \. ...... ~;1I:i,'!Q, Ill. ~W. \'Il.,\·u ''i:f.I~I\U .

l.

,s

4

'I

1\1

1.\1 IIi

H"'lIhl',1I

I, :,!H,

TI"'_~ Pi{'(,~, II),

I~

TI'itlllin, Ill. I-"'hl flilllh:ut (:--:l1ri~'1I'Jl TII~n",iu, Ill. I.t·-"'~· .

111

·"ulltn,

2,

:!II,~,

I. :!I;.:!T

Ht·~·I'~,IlI.~. [1;Jpilllll

nt,

~ilouy,in.l!1.

W. 'Iillllllllllll Silluy.hl.I, t illitinguil Ill. 111. 11<111 .'i· bll\',iu Iti :-:j~'r~1 "II,lr", I'. \L LlIl"i,n 4, j .....idhuy, III. ~L. \iillflulIl\(' ~11,:!T ~i:::lnlt!. III, ~.l!lIIlr ... ,... lS

~::::~~:~';~~"r::::,:i::~~" TaHIIII', III.

~ila~." '\iallll,;ir.IIlJ.(. Ill, \. X~~r,,'" iii.

\L \Iin,IlIllItrI

.'\jnu!!,,;Wall, In, l':lI1U)' •.•••.

:--iIlUh.I:I'),IIl. 'JiIll1iUlllff Sinlo!1lnll.!.IlI. \ .•';imur

4,:?1 I, ::tI.:l:-; :!fI :?(-i,:!'

T:1JlI1l11tl, Ill.

T~tpan. Ill. SE. \l llIoIllnllll.

:!11.:!S

'('upian, III. ) (lIriu'\IIII11t!

."'ort:,o Tapu·i.ln, \. ",·,r',I1..' ~r,,·iIlJII;.hulI. m. \'W I.. ·)',,· ~"~"lh1iOiI,in~,IJI.

JO

Butun!!:!·

:">l;1 ·'I~·.III. PUf:I!:!ua .. "'"l.IL '" I~I;I Hilir.in • 7"'"llhdt·~

_ :">lIhllli,III.K ::'\I1I'\III:I'i;a :-O\iJ!lIt ... \' ('"tuhal ... S"II;\II.III. l'ar;I!!UU,_ ~l1n,j(Jal1,

TlItung-h:llJL!'. ilL. Slimur f"yahl,.:IIl.lII. \, "i,rnu/.! 'r._·IUC,1II11,IU. Tlirls!' .• Tl.'lulid',.IIl. 'E. "iull:Um" T{'I:L" d" t 'Ulnln",'ll, rn, '11l"h:It.· T"lll" Ii.· )o;anla, m. ( lfll'I'~" Tihall/.!r:in. III. 1I.1!'0'" \

:!I 1.'1

1.. ·~·I0·

IH.S,illlllr_

,'11"1Il1·<Il1ln$l. nl.I"I" dl' Talirll. "Ilfh..,..it-, Ill. S I' 1... 1:\ Sihl1.l'Iin.

:!.J III

,

·1'lindalul':l. iii. bla IIUI"I1II11I":1 IlIllIiulll·.·' rUIl,!.!" , Ill. X'\'.I~:IIIII'·. T,lIlj..r1UIl,l.!'.Ul. Uvhu':.. 'rUIIIJ,III. P:UllI\,.

TlIplll'.SE..\I~ra

Tutlln.:-'; \Ui"-II \,i/.'·;IYu .

u. Cliu/!,lu.C.'t.'liti.

(·parl.

Ill, ~\'r

Pmlti,r.

t :loli'l,lll.I':may

1.:!(I.'2i

·l.10

,s

(-p.,nl!,lli,~E.l-':inU1r._

L'rJ:lIWhl. III. :\ F. )Iillo!tIllU" C"ij!IUI, III. X\\' Pann}

I. '20

v :?tl,:!T 1.17

'·it·loria. Ill. l'anl'!uH '·ir:ia.m. Pal'J1;!1I11 \'i)!ln.lU. S. ":I~'Il.Ul'

Y

:!t1

X.

I,

I' hWldflU. hI. I'llflll\' t:dltill, Ill, (',..11\1 .

'ri~i.~. Ill. Pallil \' .

I,:m,:!;-

1-< '(':1

(·IIJ.,"Ib',ln.('\"ll\l __ ~:l

TUI',in, Ill. W Bl'nl!lU'1

:!ti.:!'

~ohf>t;.n, Ill ..";.illmr .••. ~ulililri{,. 1/1, \ , \"l!I"U"

Bolwl. II.U'".~ \. _.

to '1<)

•• :!i!

.f"I{•.

HI 20 I

In ~I,

SKI .. ·,\'t(> .•

TUUIlllIg', Ill.

" :.m

1.1;) ... :!;~

IH 10

TtLIlII':I!!tlll.lll ..II{.('.,~ ~ '1'lIll1h:IUII.11I. J.ey!\! ••• 'l'alJIi'"Ylll', IlI. J'UIIIIY r:IIII1U, III. Parlll~ 'rlll\Ur'!tn, 1Il. (\~I'll .. J'unl~I!lU\uI, 1lI_ 1""pUlilo

sjla..,. In,~. Bl1ln... in

~iliuh'Ull,

H .•••

:w.:?,

{'(-I,ll.

Tlllil'lin, III. Jal,·, fUllIuliuI, Ill . .1,,1",

1':liliII111, Ill. \lilld"!',, T'll'lIlIIH1,Ill. B;tlltlll:a,. l'alill.ltl. Bllt:tnl!u.

I'"

'1'".,...

:-'('1. Ill.

Ttilil':lllllll, III. _"inollol'o

I,:W

-J, ~11. 2H .\,:W,2H

11I!'ililll

TlIllIIlIJIll~\Ii""UI

Tali~\y. III. Huh,,1

\I

'"

I,.

III I!I

TllllLilll",J, III. E, ."';illllir

,,,'"

1!1 1,:"(1

·rongl"\}' Ill. \r Bl'lIl!lh" ·1',lIll,.,,'m, III. :\\y f'lllltI~ Tul:;.\,.lII.:--;illllll'

IS 1.'\

:'ibll~;in. Ill, 1""Yh- .... .

.. :m.:?;

:~! ,:::':::~.~;:: :~: ;~~:::::~~,'~

I

I.,'~r,·

1!1

/~ :::~:;:: :;~:\.I~~;I:II:I:~::~ .!:i

T.!I,I ....III ..... \\. IA'~II' r'WI"(~·II\.IU. \\? PIIILII.\·

Tllh"",".lIl,l-':iJ1Ul;·

:-:ihu1.'UY,Ul. L.:yl.· ... .

:,!.I.:!; :!I

_'lindUII!lll

1'n:..'tl(:~IIII.III, J .I·\'II'

!"oF :"'~inlllr .. PanllY ••.•

:-:1I1111'1lI1l!111l. III. S\\'

!!I

\Iillflumu,

filliplil'IIII.III. \\\

:','mn'lLlI::,;:uI, 111.

SlillI. III. \ E.

":llo-kuli. frI. I'flr.I\!Ua .....,d..·,.:.III.I·,ttllllll

\. lll .. 1-1u ....,lrull,!.!lIl1i .

~~~:;d~.~I::~I,~lil_~;~,~~uy

Itill.i;':11

J.

~ar.ln:.."'t.llli,

",;mnil. Ill, 1101"~:'.....·L'lTill..III.UI. S (· ~.llIlIIr :-:'·llL~-IWhll·'Il. III. 11.>("<or!:-:. _

R

\IUrluIII!U. III

I',

TUr.!'l,:i·IlIUIl!·,linl, /II, I,I'.\·!I' T:luh ,i.z.<,II\, IA'\'h· Ta~,hlli!, tII:--1 "imILlIIII". 'l'1I!!dlllll!llll, III. ~;illlUl 1!I~·IUlri~lh·, III. I.I'Y'" fUl!'nih:IL III. ~ I '. "i"oIltn"" TlIl!"III,.'III.:-O IJ'. "j",lnlll\u

~al'it.lll.l-ni6n.

... 4.;Is

~,;,~;-

IJuiUlllli1lUlU1. hi 1'.11111.\

In

I"

·"U!.1llh:w.lt 11 •.

":,I-UII-,hlluj..'1I. In. \li.ruul! :>'111,:lil.·, Ill. \ 1 ._ ' l ill,IUlilin.

I, T :!.) 1'"

l"llll'-n,Ill. :"'alUar.

fl • • "'\\'

'J'ahinl':.',Ill. 'I, 1.,.,1.' 'I"I'.

l~l ~~:::I,II~~: III"~' i~:i;~::~,i~:h'~.

1'\11':1",111 •. \I'r.!.

H, "'nol,

Til'lIr;l\·,IJI.~.

Tahltll:o

\alll'-,

" I. I

Pull. m._\Iol"! PUhll,· !".I'.Itl4!11l1

'!abulu f-it"<j, n lo.m.nat, ill

11'\

' ('Itr.!'H.\tIlY, 111.1;:111

\\Y 'UIUlr \hl'll P"liln~.J. III .\hru. J·ni\h.n,~.'n 1I I. l·!t'

f:aIl~-a~a.1' ~. (

n"lI.~i, III. \,'!!r""

T1d.;tIlC,IIt, III. ,,,...... 'i11l1l1

' L·llI..'llyl,IY.,'_", r ;Ilil ..

" 1"'J<II.lll., ..

'[lnt.-:,u:.:-I~,rll. "I~.nlli,

W H'

""lIIli .• :.,!" III. 11""lhl'1II,

1\,~.I"y.m.

' ..!UihLlII~III. Ih .. \ hr.t 'lnilll'iJllluil, iii. \I'>!;lItIL;" tlninlll,utlUII.III . ..;,1· 'lih,l,Ul!\l'" i..,IuillaL~IL'an.III, I."ll·.

Tal·aUII!.!.tt.,I.I·\!'· '1",' 1"'\1,'

~"tllil\~'" III. T:l\\ i-la\'1

1~"],..vIn.lII.

H, 1,

.....HI l-i,Ir.. " iii. r',IlII".L~jnlill :"',1111:.1. h:il, • Ill. B.1I:f,Jin.

lill'IYIIII!!'I, Ill, ) ';IIIUY _.

1':d,all~. 111,

.':1111 .. T"IlI,i-.llI. 1'lIi,'1I1

:..'ll

I,ll

THIl, \ 1II'.1I11111llI!U" • •

.. , T II. :.'f} l.'..'li.""'.'l

1\1(',101, ,', I:':.. ,·,", \ 'II' -.".J'\oo'l'l'.......-'II.. 1'.1t·.::t(·r.IiI.I'HIH.1l.-in:i1l

J:

)ol.1I11 ri~I:,JIl!I,III.:-:L I Jll!unn.. :->.111 !·,·rll:llul",III.' 'ulUalin.· ~111:.!11~ I. ILI_ \".'\ I f'dja "':1II:.!1'·1I< n. IlL. J'llnl:.:lla

IS I, III ".11 II

:?ti, ~T

I·i,' ....... '. \II. 1'111111'. •• rhld", III. "1- Lm."ma

quhml:tc II III

III. S,jlllllr \nl<lui ..,III. \larillllu'Ilw

Tuh,,·~uI'. III. ~,iIlIlU' :.'U

Pi'lnit",lli. "11\ ill'

l'''ll~.

T

:';IIII,J~lId,"i."'I:':~I1\,

~'11I

Tighullltll, m. Lt'.Vh.• • 'fiL\'bulllIlI, In.l-', 1.1'\,1(,_ Th.!immll).d inl. Ill. I."y,,'

III

YI·l'''Jl.tn.~E.''':ilmll

I~

III

1-' .J .u

l'iI!h,i~-lIt,

IS

:!Il

Yil.!tU'lllL, In.:":E. :O::illmr YII1.a;.cull, In. :-:lil1l1l1

II 1.\1 III

'Pignr:nn, In. " '. l'~UII"'. Tiln, ..,. W. LUJlllntn ,'.

I.:!" In

S.

Ill. 1':11111)

TiItP~I<';i, 111, ])UIHII

Tilupul-IltlI1.

o

IlL,

1'tlrlltl'

1:1

YaoL'llll, 1lI. ~iilnar_

:!O

z. I .T

i'

l ..lIIubaJl.!"', I'.

\\'

1.11)<·..·'"

o

IS

"

I


"0 I

UNITlD STATtS COAST AHD GEODETIC 5URVE: ....

lt7J~

..,.S

~

Q.

I o·'"

:::;

u.., 1Jl6)8/

:,..

~ ~

1 :":' ~

Ii: '~

C

,,

~

,-

:..

'"

:.-

OSS'-~

I

.

", 0

1 f"

,

L

r "

~

,

r.

,

.l

"


UHITfD STATES ·CO ... ST AN D GEODETIC SURVCY

of'

"

"

..0" ... 0 ....

., ....,. ' I :-:.~:;:. UATA S F S

.....".

,

IHLA:"

~1J\Ht'Y'\NI.:S o ... ·"~I

..

,.

I-

-.

I .

~.

,:--

"

"""'"

,.:

~ r

"

.

'

".4'

t

I, '

.............

+ (""I""l\\lIh


N·3

UNITED STATeS COAST ANO GEOOETIC SURVEY

~

",....,1<,""

r:-J

d, I•..r

/·n.'/""Ulr

Ift.rlmn,·

18" •••

®JI. . '!"".

@''''''''

@J1 111l1""'ff'"

0 , ... ,

:~::~·'

'Y"

'f"

@II',,!!,I''''','''.'I.•

@1I<N1yr>iM

®.r'!.-.'-

@n"t,.'91U @j D",~,,~

\@":1""

RalaN~rita;e ".,.tz;" .., i0.1~"'f l@·'iy""~

0,,,,,,.,, 8·,·,,, 0&""",.·.,I'....,A./,· 019""'~f"

Rua Malaya

®rn.·t/tUIfI<

@H.,." @""o, @Jt........'o"

@I ~"'.~, @'if'nlo"tP.< @l Mm.",,, @ dh",,,,,,,

\0",~

@,.,...." @0.....,.."

®,"". @&'I ... ,"I<" @ r.;,~","" .. ,,~

®'}'''''''N'In,.,r @.r,;,.",',,<lmll.,

t

@.l;i"""~..

®€l ®

®.~/,.u·

Q

@nalAlA.....uw, @n.",A,

0@® -® ®

®

g.@

®

€l

@T"9!,,:tn<lA

91U"IUU'lD.r

I -~

@

@

19,,,.....u,

@.I/""",","I/"

~n..I""fl"''''­ C!Vr"ll""""""

@Jf«ro,"'}

@'';'''','1,"IM

@Uu'lmJ

®.I(,,,,,"',,"

@'""'!7"''''SI'''

.~

@(;olUljll.<

@TtuUlMNrDJ

IHlm,rll

elli.;I'"

@.I{,,,,gu,,,,.,.. @_w

10"_",,,.

'~::::"

@r.,"".....-.. @)r.",,,.. ,,,,,(

®n.'nd.

@.AJlal..,u.

0·u;,,·.

i·,

~

®fI~m

l® ".,.-

t .... RUillnd~nesl.n

,:1'

lib,,,,,',,,

1

I

~

,,/ .1, "." r'Y.rflllH(>$ nur"H.... , II", fl.... inJl"~.\·

[ 0"".,

I

'r'

,~"

'I"

@

0

0 tel CD

~

<-

@

®IJ.;J~RT

®O""'" ®T"9J1IM

~.

II -t

I

+

"

i


·..

TEO STATES COAST AND GEOD£TIC SURVEY

'r"

'I'

Jt"

'·'0" .. 0 ....

"",

.'

J SI.AS

EN PROYECTO 81 GXOS

® ®

II III (\'

IV

t I

I

+ : .. to

t

---

-'~-

11

:

...,•..,.

~

(

...•'_.

JO<....,.,~...-.u..

I

,

I 1

J

1 • ..,... u ....

..

...

....'

.1


I


/

.


--

.-~

-:t--

--

I

1 t

f

~

i.~

"'-

.>-

~

~

~

~

~--:.;.~...:..

v

c_

,:'

'='

....

u

..J

<>-

~

\.l

-,

I

/"

I

I V

I

cP

1&-

<{

S'

r

<"<.

,, ,

1 I,

1\

<{

,,

u

L?

I

"

~

Z

o

__ ...-

0::

a ::;:

N

«

-'

> <{

..." -,

> w

-<

f

~

,.

z <.)

\ ..,.

f-

::J

, I

t wl

w

~

~

L? Z W (IJ

z

,

~

'\

\l

,,1,

~;

,~ i

~~

~ So

u

~J-~ ,.,

;; l

.' §'

~<


NO.

ITED STATE"S COAST AND GEODETIC SURVEY,

SIGNOS p I I'

A

N

G

\

J~,,"'"''

t..

/'.i",." I.,~,,~'"

N

c

IJ",.n"."

1~/'!I;,0r ..

,h·/,<TJ,-" ... i" ..

z.

,w",I,,,)\

('",,,inn.f

Id _d,. /,"rrd(/,,"" SrJuh'I"Q.,

I} 'f (.

1

11

.1

j)

.v-

,,-.

1

L

'i II

Ii

il

Ii Ii

PUR"j'''li

;"::-~~?";.J I

"!'J••

,i7 ~~,~,

,.... , P!"d,~,-

••

.

..

1"-.,.1.1

lr· .....

'1

~


I


lED srAT[S COAt ~ AND GEODETIC SURVf:Y

J

'~"

I

~

t

<

I

::E

,

.,I ii

,.'~!

---~ ~

z o

:;.

/'S

II:

:.:.:

,.......-_.........-~1,

-0

O[

-;-

.....~

~

I

:::

TAtl",

.\

,-,

f

./ V

",.

B

A

'\'

. . . ..


(0 STATtS COAST AND G[UO[TIC SUPVEY

i': ~

::;

-

~

ti .

~"'.

~~ ~

. i

~

l ..

.. .. . .

~:

~~' ~

("

"....

"

t

• 1

i

,

.,

!

~

< •

"-

'"

«0 ~

~~I'

• VI

w

U'l

\'

«

<:

\' 't'. "

III

Q:

C.

«

~

::;;

>-

..:

«

u I-


/


. ..... T

D STATES COAST AND GEODETIC SURVEY"

Ii..'

I I

SIGNOS

Klloml't'"l'S

I.' ""

I

4

J,

~~--~"~"~'

CAMAR

5

u

N

R

E

...G-~~~;:c.;r'"J足 .~

:.~

TI

: I


v

N

c

I

-d

l.!~

11H1lt::1ttlll E. ,1t路1

~~--~"':'--~G~"':'''~'':''':'i~''~''_________________

~IH:Hl\nn

t ~H


,) STAT£:S COAST AND GEODETIC SURVEY

• ,

....,.

.~

'"

0

)

'0

:> C>

"

,,'

0

;

~

j

~

I I

.

~ t~~':

;;

\,

l

.~ ~ ~

, >

6-

....

~\

> '. 1

• .~


I lNO 21

:1

/1

N" ,!

/,J'

K11am~Il""9

I

•• ___

I 0

• __

=-'==-~=-'::'_=-'::

<='

I

CJ

I,.',,-----I

'I

it

o

I'

+

SIGNOS ('rr6rrqrJ./l

I I

11r,,·tlll.

",,~,..

ftl.".. !Jt'I".uIIl~

I

r~'''nnll'4;

I

Ar,."urnl

.)NulrFVI6

i _~.~;'~;:·:~:r",.mln =:':::::_::=~:~:'U

l~

---

-

I L'

-~;--'"

",

0'

I


I

UNITED STATtS CO",ST AND GEO OET' C SU RV

i '

". !

EY

I S LA

..

I ,

0 E

LEYTE

f"\&M.n""

~~::

(-

OJ ":-

0

I

I

~

II!

;. <.0

!

II

III

I~~

Il

" I

o

1."11 ihul I

:;:.-;j'I;:"-;~;::;;T,'--------==============~ I

~;;;;;~======---.:.:...-----------

I".. . (IPI"I"I'IlIIII::-,

{'r''''llwlI-h
SURVE: O SUlCIJ COA.ST AND GEODETIC l. UNlTr

: _

"<"""

r

i.

• t

.

i

j

.

J

'i

,

~ :P~

!I

I

I

I.

.~ I I

,i. .. \.UNITEO 9T"T["S CO"~T

AND Cf.OOfTIC

sURVey

,

Il

~

• ..A~

<T"'\""

. :.

,.~

. J

.

,

.,

·1 ·1

"

I. I

~

}-

i! J1.;::

4•

'.

" '.

.'.

~.

"

l,:

, t

,~

.

"r......... ~

:; ~

.. -',

..,

')

--::

%

,v· -$"


UNITED STATES COAST AND GEODETIC SURV£Y N9 Z7.

SIGNOS @

rnl,,'r',.,11

''',..&I",t /J".'uNUII"j/n ,II./lhlr

Jlru"I,I'ri,."

II" mor.~.

Lilli"" ""I'I'IIIV" .. ·..'" }:"IIIIUiDI/I'& /fr ... " , ;.. " •

••

Lilt" •

A,.,n, ,ftl"·"'lr...'"

I'

,.. , ....

.

111.t.1 SOf;';'

r

,..

..;~

.) ,"',UTI

~,f(

. :j'

I. . r


UNITED STATES COAST AND GEODUIC '-,.;

5UAVt:Y

HI? Z8 .

.

,

...

I;

.. I路

.;:,..

/.

-;..

,

c

i

'7" '

"'6

.i

.:--

~ ~

.. ~

--.

:

~

. ' ~~

'" ...

-.

1-

路01

,-

:

~

.;..;...

'.,...

/


N'30.

I

••

E --+-


Profile for Filipiniana Online

Atlas of the Philippine Islands  

Atlas of the Philippine Islands